Öztürkçe Karşılıklar Sözlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öztürkçe Karşılıklar Sözlüğü"

Transkript

1 Öztürkçe Karşılıklar Sözlüğü

2 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V W Y Z 2

3 A Ab : Su Aba : Keçe Abacı : Keçeci Abacılık : Keçecilik Abaküs : 1.Çörkü 2.Sayıboncuğu Abbasî : Abbasoğlu Abbasîler : Abbasoğulları Abdomen : Karın Abdüktör : Uzaklaştırıcı Aberasyon : Sapınç Abes : 1.Gereksiz 2.Saçma 3.Boş 4.Yersiz 5.Sürevsiz Abesle iştigal etmek : Boş işlerle uğraşmak Âb ı zer : Altın suyu 3

4 Âb ı hayat : Bengisu Âbide : Anıt Âbideleşmek : Anıtlaşmak Âbideleştirmek : Anıtlaştırmak Âbidevî : Anıtsal Ablatif : Ayrılma (eki) Abluka : Kuşatma Ablukaya alınmak : Kuşatılmak Ablukaya almak : Kuşatmak Abone : Sürdürümcü Abone etmek : Sürdürümcü yapmak Abonelik : Sürdürümcülük Abone olmak : Sürdürümcü olmak Abonman : Sürdürüm Abrasif : Aşındırıcı (kimya) Absorban : Soğurucu, soğurgan (kimya) Absorbsorpsiyon : 1.Soğurma 2.Emme 4

5 Abstraksiyon : Soyutlama Abstraksiyonist : Soyutçu Abstraksiyonizm : Soyutçuluk Abstre : Soyut Absürd : 1.Saçma 2.Anlamsız 3.Usdışı Absürd komedi : Saçma güldürü Acayip : Tansı Acayipleşmek : Tansılaşmak Acayipleştirmek : Tansılaştırmak Acayiplik : Tansılık Acele : 1.İvedi 2.İvedilikle Aceleci : İvecen Acelecilik : İvecenlik Acele etmek : Çabuk olmak Acemî : Toy Acemîce : Toyca Acemîlik : Toyluk 5

6 Acemlalesi : Güneştopu Acente : İşletme Acil : İvedi Acilen : İvedilikle Aciz : 1.Güçsüz 2.Düşkün 3.Yetersiz Acuze : Kocakarı Açık gri : Kır Adab ı muaşeret : Görgü kuralları Adale : Kas Adaleli : Kaslı Adalesiz : Kassız Adalet : 1.Tüze, türe 2.Yargı 3.Eşitlik Âdap : 1.Görgü 2.Yordam Adaptasyon : Uyarlama Adapte etmek : Uyarlamak Adapte olmak : Uyarlanmak Adaptör : Uyarlaç 6

7 Addetmek : Saymak Addolunmak : Sayılmak Ademoğlu : Kişioğlu Adet (Ar): Türkçe'de kullanılması çoğu kez yersizdir. Âdet : Görenek Âdetâ (Ar "âdeten"den yanlış): Neredeyse Âdî : 1.Niteliksiz 2.Aşağılık 3.Sıradan Âdil : Eşitlikçi Adlî : 1.Türel 2.Yargısal Adli süreç : Yargısal süreç Adli kuvvet : Yargısal güç Adliye : Yargılık Adliye Sarayı : Yargı Konağı Adres : Bulunak Adsorpsiyon : Yüze soğurma Af : Bağışlama Affedersiniz : Bağışlayın 7

8 Affetmek : Bağışlamak Aferist : Çıkarcı Aferizm : Çıkarcılık Afirmasyon : Kesinleme Afiş : Ası Afişe : Bildiri Afişe edilmek : Açığa vurulmak Afişe etmek : Açığa vurmak Afiyet olsun : Esenlikler, esenlik olsun Aforizma : Özsöz Aforoz : Dışlama Aforoz edilmek : Dışlanmak Aforoz etmek : Dışlamak Agnosi : 1.Bilinemezlik (felsefe) 2.Tanısızlık (tıp) Agnostik : Bilinemezci Agnostisizm : Bilinemezcilik Agora : Alan 8

9 Agora fobi : Alan ürküsü Agrandisman : Büyültme Agrandisman etmek : Büyütmek Agrandisman ettirmek : Büyülttürmek Agrandisör : Büyülteç Agrandize etmek : Büyültmek Agreman : Uygunluk Agresif : Hırçın Agresifçe : Hırçınca Agresiflik : Hırçınlık Agresivite : Hırçınlık Aguş : Kucak Ağustos : Derim Ağustosböceği : Cırcırböceği Ağyar : Yabancılar Ahbap : Gönüldeş Ahbaplık : Gönüldeşlik 9

10 Ahdetmek : Ant içmek > Antlamak Ahenk : 1.Uyum 2.Ezgi Ahenkli : Uyumlu Ahenksiz : Uyumsuz Aheste : Yavaş Ahit : Antlaşma Ahitleşmek : Antlaşmak Ahitname : Antlaşma Ahize : Kulaklık Ahkam : Yargı(lar) Ahlât : Suyuklar Ahmak : Bön Ahmakça : Bönce Ahmaklık : Bönlük Aht : Ant Ahu : Maral,burçın Ahval : Durum(lar) 10

11 Aidat : Ödenti Aidiyet : İlişkinlik Aile : Bark Ailecek : Barkça Ailevî : Barksal Ait : İlişkin Aitlik : İlişkinlik Ajan : Çaşıt Ajanda : Günce Ajanlık : Çaşıtlık Ajan provokatör : Kışkırtman Akabinde : Ardından Akıbet : Son Akıl : 1.Us 2.Bellek 3.Öğüt Akılcı : Usçu Akılcılık : Usçuluk Akılda tutamamak : Bellekte tutamamak 11

12 Akılda tutmak : Bellekte tutmak Akılda kalmak : Bellekte kalmak Akıl dışı : Usdışı Akıllandırmak : Uslandırmak Akıllanmak : Uslanmak Akıllı : Uslu Akıllıca : Usluca Akıllılık : Usluluk Akılsız : Ussuz Akılsızca : Ussuzca Akılsızlık : Ussuzluk Akıl vermek : Öğüt vermek Akis : 1.Yansıma 2.Yankı Akit : Sözleşme Akl ı selim : Sağduyu Aklî : Ussal Aklîleştirme : Ussallaştırma 12

13 Akliye : Us sayrılıkları Akraba : Hısım Akrabalık : Hısımlık Akran : Yaşıt Akredite : 1.Yetkilendirilmiş 2.Yetkili Akrostiş : Adlık Aks : 1.Dingil 2.Eksen Aksam : Bölümler Aksam ı seba : Yedi bölüm (yazınbilim) Aksan : Vurgu Aksetmek : 1.Yansımak 2.Yankılanmak Aksettirmek : Yansıtmak Aksi : Ters Aksi istikamet : Ters yön Aksilik : Terslik Aksine : Tersine Aks i sada : Yankı 13

14 Aksiyom : Belit Aksiyon : 1.Etki 2.Etkime 3.Eylem Aksülamel : 1.Tepki 2.Tepkime Aktif : Etkin Aktifleşmek : Etkinleşmek Aktifleştirici : Etkinleştirici Aktifleştirmek : Etkinleştirmek Aktiflik : Etkinlik Aktif metod : Etkin yöntem Aktif rol oynamak : Etkin olmak Aktivist : 1.Etkinci 2.Eylemci Aktivite : Etkinlik Aktivizm : 1.Etkincilik 2.Eylemcilik Aktüalite : Güncellik Aktüel : Güncel Aktüelleşmek : Güncelleşmek Aktüel olmak : Güncelleşmek 14

15 Akustik : 1.Yankıbilim 2.Yankılanış Akut : İleri Akuzatif : Belirtme (eki) Akü(mülatör) : Akımtoplar Akvam : Uluslar Alafranga : Fransal 2.Avrupal 3.Batısal Alafrangalık : 1.Fransallık 2.Avrupallık Alâka : İlgi Alâkadar : İlgili Alâkadar etmek : İlgilendirmek Alâkadar olmak : İlgilenmek Alâka göstermek : İlgilenmek Alâkalı : İlgili Alâkasız : İlgisiz Alâmet : Belirti Alâmet i farika : Ayırtaç Alaniyet : Açıklık 15

16 Alârm : Uyarı Alaturka : 1.Türksel 2.Doğusal Alaturkalık : 1.Türksellik 2.Doğusallık Albinizm : Akşınlık Albino : Akşın Alelacele : Çarçabuk Alelade : Sıradan Alenen : 1.Açıkça 2.Açıktan açığa Alenî : Açık Aleniyet : Açıklık Âlet : Araç Alet edevat : Araç gereç, takım taklavat Aleyh : Karşıtlık Aleyhinde konuşmak : Kötülemek Aleyhinde olmak : Karşıt olmak Aleyhtar : Karşıt Aleyhtar olmak : Karşıt olmak 16

17 Aleyhte oy : Karşıt oy Alfabe : İmcelik, abece Alfabetik : 1.İmceliksel, abecesel 2.Dizinsel Alg : Su yosunu Ali : Yüce Ali cenab : Yüce gönüllü Alim : 1.Bilimci 2.Bilge Alimlik : Bilimcilik Allah : Tanrı Allah vergisi : Tanrı vergisi Almanak : Yıllık Alternatif : 1.Seçenek 2.Seçeneksel 3.Seçimsel 4.Dalgalı akım (fizik) Altimetre : Yükseklikölçer Altruist : Özgeci Altruizm : Özgecilik Âmâ : Kör Ama : Ancak 17

18 Aman Allahım : Aman Tanrım Aman yâ Rabbî : Aman Tanrım Ambalaj : Sarıt Ambalajcı : Sarıtçı Ambalaj yapmak : Sarıtlamak, sarmak Amblem : Belirtke Amel : Edim Ameli : Edimsel Amele : Edimen Amik ovası : Derinova Amir : Buyurman Amitoz : Eşeysiz Amitoz bölünme : Eşeysiz bölünme Amme : Kamu Amme davası : Kamu dilevi Amme hukuku : Kamu tüzesi Amme idaresi : Kamu yönetimi 18

19 Amme nizamı : Kamu düzeni Ampirik : Deneysel Ampirist : Deneyci Ampirizm : Deneycilik Amplifikatör : Yükselteç An : Kıpı Anadan üryan : Çırılçıplak Anafor : Çevrinti Anagalis : Tavukotu Anahtar : Açar Anahtarcı : Açarcı Anahtarcılık : Açarcılık Anahtarlık : Açarlık Anakronik : 1.Çağaşımsal 2.Çağdışı Anakronizm : 1.Çağaşım 2.Çağdışılık Analitik : Çözümsel Analiz : Çözümleme 19

20 Analiz etmek : 1.Çözümlemek 2.Değerlendirmek Analjezik : Ağrı kesici Anane : Gelenek Ananecilik : Gelenekçilik Ananeleşmek : Gelenekleşmek Ananeleştirmek : Gelenekleşmek Ananevi : Geleneksel Anarşi : Kargaşa Anarşik : Kargaşalı Anarşist : Kargaşacı Anarşizm : Kargaşacılık Anatomi : Gövdebilim Anatomik : Gövdebilimsel Anavatan : Anayurt Anber çiçeği : Yayla çiçeği Ançüez : Balık ezmesi Anekdot : Öykücük 20

21 Anemi : Kansızlık Anemik : Kansız Anemometre : Yelölçer, akışölçer Anemometri : Yelölçüm Angaje : Bağımlı Angajman : Bağlantı Ani : Kıpıl Aniden : Birden Ankebut : Örümcek Anlık : Kıpıl Anonim : 1.Adsız 2.Ortak Anons : Duyuru Anons etmek : Duyurmak Anormal : 1.Olağandışı 2.Dengesiz 3.Aykırı Anormallik : 1.Olağandışılık 2.Dengesizlik 3.Aykırılık Anot : Artıuç Ansambl : Topluluk 21

22 Ansızın : Birden Antagonist : Yağı Antant : Antlaşma Antet : 1.Başlık 2.Simge Antet koymak : Başlık koymak Antetli : Başlıklı Antetsiz : Başlıksız Anti biyotik : Dirimkıran Anti damping : Karşı düşürüm Anti entellektüalizm : Aydın karşıtlığı Antik : Eskil Antik devir : İlkçağ Antikite : İlkçağ Antimon : Rastıktaşı Anti pati : 1.Sevimsizlik 2.Soğukluk 3.İticilik Anti patik : 1.Sevimsiz 2.Soğuk 3.İtici Anti tez : Karşı sav 22

23 Antoloji : Seçki Antrakt : Ara Antre : Giriş Antrparantez : Ayraçta Apolet : Omçak,omuzluk Aposteriori : Sonsal Apostrof : Kesme imi Apriori : Önsel Aptal : Şapşal Aptalca : Şapşalca Aptallık : Şapşallık Ar : 1.Ut,utanma 2.Utanç Arabesk : Arapsal Arabiyat : Arapbilim Aranje etmek : Düzenlemek Aranjman : Düzenleme Aranjör : Düzenlemeci 23

24 Ardiye : Yığımlık Areometre : Yoğunlukölçer Aerometri : Yoğunlukölçüm Argo : Yozdil Argüman : Kanıt Arıza : Bozukluk Arızalı : Bozuk Arıza yapmak : Bozulmak Arif : Bilge Arife : Öngün Aritmetik : Sayıbilim Aritmetik dizi : Eşartanlı dizi Arkaik : 1.Aşnı 2.Eskil Arkaist : 1.Aşnıcı 2.Eskilci Arkaizm : 1.Aşnıcılık 2.Eskilcilik Arkeolog : Kazıbilimci Arkeoloji : Kazıbilim 24

25 Arkeolojik : Kazıbilimsel Arketip : İlkörnek Armoni : Uyum Arozöz : Yersular Arsız : Utanmasız Arşiv : Belgelik Artifisyel : Yapay Artikülasyon : Boğumlanma Arz : 1.Yeryüzü 2.Enlem Arz : Sunu Arz etmek : Sunmak Arz talep dengesi : Sunu istem dengesi Arz ı hal : Dilekçe Arz ı halci : Dilekçeci Arzu : Dilek Arzu etmek : Dilemek Arzuhal : Dilekçe 25

26 Arzuhalci : Dilekçeci Arz ve talep : Sunu ile istem Asa : Değnek Asabı bozulmak : Sinirleri bozulmak Asabi : 1.Sinirli 2.Gergin Asabilik : Sinirlilik Asabiye : Sinir sayrılıkları Asabiyet : Sinirlilik Asalet : 1.Soyluluk 2.Asallık Asaleten : Asalca Asaleti tasdik olunmak : Asallığı onaylanmak Asap : Sinir(ler) Asayiş : 1.Düzen 2.Güvenlik Asayiş ber kemal : Düzen sağlandı Asgari : En az > Azra Asıl : 1.Asal 2.Kök 3.Kaynak 4.Gerçek 5.Temel Asıllı : Uyruklu 26

27 Asılsız : 1.Dayanaksız 2.Gerçekdışı Asır : 1.Yüzyıl 2.Çağ Asırlık : Yüzyıllık Asil : Soylu Asimilasyon : 1.Benzeşme 2.Eritme Asimile etmek : 1.Benzeştirmek 2.Eritmek Asimile olmak : 1.Benzeşmek 2.Erimek Asker : Süer Askeri : Süersel Askeri levazımat : Süer gereçleri Askeriye : 1.Ordu 2.Süerlik Askerlik : Süerlik Asli : 1Asal 2.Birincil 3.Temel Asrî : 1.Çağdaş 2.Çağcıl 3.Çağsal Asrîleşmek : 1.Çağdaşlaşmak 2.Çağcıllaşmak Asrilik : 1.Çağdaşlık 2.Çağcıllık Asteriks : Yıldız (imi) 27

28 Astrolog : Yıldızbilimci Astroloji : Yıldızbilim Astrolojik : Yıldızbilimsel Astronom : Gökbilimci Astronomi : Gökbilim Astronomik : 1.Gökbilimsel 2.Uç Asuman : Gökyüzü Aşikâr : Apaçık Aşinâ : Tanıdık Aşinâlık : Tanışıklık Aşiret : Oymak Aşık : 1.Sevgen 2.Tutkun 3.Vurgun 4.Ozan Aşk : Sevi Aşkar : Sarışın Atavist : Atacı Atavizm : Atacılık Ateist : Tanrısız,Tanrıtanımaz 28

29 Ateizm : Tanrısızlık, Tanrıtanımazlık Atelye : İşlik Ati : Gelecek Atizm : İçe kapanış Atik : Çevik Atlet : Koşucu Atmosfer : Buğuyuvar Atölye : İşlik Avanak : Alık Avangart : Öncü Avanproje : Öntasarı Avans : Öndelik Avanta : Çıkar Avantür : Serüven Avare : Aylak Avarelik : Aylaklık Averaj : Ortalama 29

30 Avukat : Savunman Ayna : Gözgü Aynen : Olduğu gibi Aynı : Özdeş Aynılık : Özdeşlik Aynısı : Özdeşi Aynî : Nesnesel Aynî yardım : Nesne yardımı Ayniyat : Nesneler Ayniyat saymanı : Nesne saymanı Aysberg : Buzdağı Ayyaş : İçken,içkici Ayyuka çıkmak : Yayılmak Aza : Üye Azade : Özgür Azadelik : Özgürlük Azalık : Üyelik 30

31 Azamet : Ululuk Azami : En çok > Çokra Azap : Ezinç Azar : Paylama Azarlamak : Paylamak Azarlanmak : Paylanmak Azat etmek : Özgürleştirmek Azatlık : Özgürlük 31

32 B Bade : Süci Badem : Payam Badem ağacı : Payam ağacı Bademcik : Payamcık Badem ezmesi : Payam ezmesi Bademiçi : Payamiçi Bademlik : Payamlık Badem sakızı : Payam sakızı Badem yağı : Payamyağı Badire : Güçlük Bahadır : Yiğit Bahane : Nedensi Bahar : İlkyaz 32

33 Bahar : Ot Baharat : Otyam Baharatçı : Otyamcı Bahir : Deniz Bahis : 1.Konu 2.Söz 3.Öcür Bahis mevzuu : Söz konusu Bahse girmek : Öcürleşmek Bahsetmek : Söz etmek Bahse var mısın? : Öcüre var mısın? Baht : 1.Mut 2.Yazgı Bahtiyar : Mutlu Bakî : 1.Ölümsüz 2.Kalıcı,kalımlı Bakiye : 1.Kalan 2.Artan Balans : Denge Balast : Kırmataş Balya : Dengi Banal : Sıradan 33

34 Bandaj : Sargı Bandajlamak : Sargılamak Bandıra : Sancak Banliyö : Palanka Banyo : Yunak Banyo yapmak : Yunmak Bar : İçkilik Baraj : Büğet Barbar : İlkel Bari : En azından Barikat : Engel Bariz : Belirgin Barometre : Basınçölçer Barometri : Basınçölçüm Basiret : Öngörü Basiretli : Öngörülü Basiretsiz : Öngörüsüz 34

35 Basit : 1.Kolay 2.Yalın 3.Sıradan Basit cümle : Yalın tümce Basitleşmek : 1.Sıradanlaşmak 2.Kolaylaşmak 3.Yalınlaşmak Basitleştirmek : 1.Kolaylaştırmak 2.Yalınlaştırmak Basket : Manka Basketbol : Mankatopu,çembertopu Basketbolcu : Mankatopçu Basketbolculuk : Mankatopçuluk Baskül : Tartı Baston : Değnek Basur : İğnik Başkâtip : Başyazman Başkonsolos : Büyükelçi Başkonsolosluk binası : Büyükelçilik Başkumandan : Başkomutan Başmakale : Başyazı Başmuharrir : Başyazar 35

36 Başşehir : Başkent Başvekalet : Başbakanlık Başvekil : Başbakan Batıni : İçrek Bayii : Satıcı Bayilik : Satıcılık Baz : Temel Bazen : Ara sıra, arada bir Bazı : 1.Kimi 2.Birkaç Bazıları : Kimileri Bazısı : Kimisi Bedbaht : Mutsuz Bedbin : Kötümser Bedbinlik : Kötümserlik Beddua : 1.İlenç 2.Ah Beddua etmek : 1.İlenmek 2.Ah etmek Bedel : Karşılık 36

37 Beden : Gövde Bedeni : Gövdesel Bedevî : Göçebe Bedir : Dolunay Bednos : Yaban tavuğu Behemahal : Kesinlikle Beis : Sakınca Beka : 1.Kalıcılık 2.Ölümsüzlük Beleşçi : Otlakçı Beleşçilik : Otlakçılık Benchmarking : Bilgileşim Bende : Köle Bendeniz : Köleniz Beraat : Aklanma Beraat etmek : Aklanmak Beraber : Birlikte Berabere : Eşit 37

38 Berabere kalmak : Eşitlikte kalmak Beraberlik : 1.Birliktelik 2.Eşitlik Berrak : 1.Duru 2.Saydam Beste : Ezgi Besteci : Ezgici Bestekar : Ezgici Beşaret : Muştu Betonyer : Karmaç Bevliye : Siybilim Bevliyeci : Siybilimci Beyan : 1.Açıklama 2.Bildirim Beyanat : Demeç Beyan etmek : 1.Açıklamak 2.Bildirimde bulunmak Beyanname : Bildirim Beyaz : Ak Beyazlaşmak : Ağarmak Beyaz menekşe : Manta 38

39 Beyhude : Boşuna Beyit : İkilik Beynelmilel : Uluslararası Beyzade : Beyoğlu Beyzbol : Sopatopu Beyzbolcu : Sopatopçu Bezirgan : Tecimen Biberon : Sütlük Bibliyofil : Betiksever > Betikçil Bibliyografi : Kaynakbilim Bibliyografik : 1.Kaynakbilimsel 2.Kaynakçal Bibliyografya : Kaynakça Biblo : Süslük Biçare : Umarsız Bidat : Uyduruk Bienal : Yılaşırı Bigane : 1.İlgisiz 2.Yad 39

40 Bigudi : Sarmaç Bihaber : 1.Salıksız 2.Bilgisiz Bijuteri : Takı Bijuterici : Takıcı Bijutericilik : Takıcılık Bilafasıla : Aralıksız Bilahare : Sonra Bilaistisna : Ayırmaksızın Bilakis : Tersine Bilavasıta : Doğrudan Bilet : Girimlik Biletçi : Girimlikçi Biletçilik : Girimlikçilik Bilhassa : Özellikle Billur : Sırça Bilumum : Bütün Bina : Yapı 40

41 Binaen : Dayanarak Binaenaleyh : 1.Bundan dolayı 2.Dolayısıyla Bina etmek : Kurmak Birader : 1.Erkardeş 2.Arkadaş Birleşmiş Milletler : Uluslar Derneği > Ulustay Bitap : 1.Bitkin 2.Yorgun 3.Argın Biyografi : Yaşamöyküsü Biyografik : Yaşamöyküsel Biyolog : Dirimbilimci Biyoloji : Dirimbilim Biyolojik : 1.Dirimbilimsel 2.Dirimsel Biyometri : Dirimölçüm Biyometrik : Dirimölçümsel Biyometrisyen : Dirimölçümcü Biyonik : Dirimkurgusal Bizatihi : 1.Kendisi 2.Kendiliğinden Bizzat : Kendi 41

42 Blender : Karıştırıcı Bobin : Sarımlık Bodyguard : Koruman Bohem : Önemsemez,aldırışsız Boks : Yumrukoyunu Boksör : Yumrukoyuncu Boksörlük : Yumrukoyunculuğu Bone : Başlık Bonjur : Günaydın Bonkör : Eliaçık,açmık Bonsuvar : Tünaydın Bora : Boğanak Botanik : Bitkibilim Botanikçi : Bitkibilimci Böbürlenmek : Kasıntılanmak Braki sefal : Kısa başlı Branş : 1.Alan 2.Dal 3.Kol 42

43 Bronz : Tunç Bronzlaşmak : Tunçlaşmak Bronzlaştırmak : Tunçlaştırmak Broşür : Betikçe Brulör : Yakaç Buat : Kutu Bubi : Bombacık Bu cihetle : Bu nedenle Budala : Bön Budist : Budacı, Burkancı Budizm : Budacılık, Burkancılık Buhar : Buğu Buharlaşmak : Buğulaşmak Buharlı : Buğulu Buharsız : Buğusuz Buhran : Bunalım Buhur : Tütsü 43

44 Buhurdan : Tütsülük Buhurdanlık : Tütsülük Bu kadar : 1.Bunca 2.Bu denli Bukalemun : Bürüngen, kaya keleri Bukle : 1.Büklüm 2.Kıvrım Buldozer : Yoldüzer Burjuva : Kentsoylu Burjuvazi : Kentsoyluluk Burs : Öğrenimlik Buse : Öpücük Bu suretle : Böylece Butik : Giyimevi Buton : Düğme Buzhane : Buzevi Büluğ : 1.Ergenlik 2.Yetişme Bünye : Yapı Bünyevi : Yapısal 44

45 Bürka : Peçe Bürleks : Savruklama Büyük Şelale : Çavlan 45

46 C Cahil : 1.Bilgisiz 2.Toy Cahilane : 1.Bilgisizce 2.Toyca Cahillik : 1.Bilgisizlik 2.Toyluk Cahillik etmek : Düşüncesizce davranmak Caiz : Uygun Caiz değil : Uygun değil Cami : Tapınak Camia : Topluluk Camping : Oba Casus : Çaşıt Casusane : Çaşıtça Casusluk : Çaşıtlık Cazibe : Çekicilik 46

47 Cazip : Çekici Cebir : Denklembilgisi Cebren : Zorla Cehalet : Bilgisizlik Cehennem : Tamu Celallenmek : Kızmak Cellat : Öldürmen Cellatlık : Öldürmenlik Celp : Çağrılık Celse : Duruşma Cemaat : Topluluk Cemiyet : Dernek Cemiyet i Akvam : Uluslar Derneği > Ulustay Cenah : 1.Yan 2.Kanat 3.Kesim Cenaze merasimi : Yuğ Cengaver : Savaşçı Cengaverlik : Savaşçılık 47

48 Cenin : Dölüt Cenin i sakıt : Düşük > Düşüt Cenk : Savaş Cennet : Uçmağ Center : Özek Centilmen : Çelebi Cenub ı garbi : Güneybatı Cenub ı şarki : Güneydoğu Cenup : Güney Cerahat : İrin Cerahatlı yara : İrinli yara Cereyan : Akım Cereyanda kalmak : Akımda kalmak Cereyan yapmak : Akım oluşmak Cerh etmek : 1.Yaralamak 2.Çürütmek (Tüze) Ceriha : Yara Cerrah : Yarman 48

49 Cerrahlık : Yarmanlık Cesamet : İrilik Cesametli : İri Cesaret : Yüreklilik Cesaret etmek : Göze almak Cesaretlendirmek : Yüreklendirmek Cesaretlenmek : Yüreklenmek Cesaretli : Yürekli Cesaretsiz : Yüreksiz Cesaret vermek : Yüreklendirmek Ceset : Ölük Cesur : Yürekli Cet : Ata Cetvel : Çizeç,çizgeç Cevaben : Yanıt olarak > Yanıtça Cevabi : Yanıtsal Cevap : Yanıt 49

50 Cevap almak : Yanıt almak > Yanıtlanmak Cevaplamak : Yanıtlamak Cevaplandırmak : Yanıtlamak Cevap vermek : Yanıt vermek > Yanıtlamak Cevher : 1.Töz 2.Yetenek 3.Öz Cevheriyye : Tözcülük Cevşen (Far): Savgan Ceylan : Geyik Cezbe : Çoşku Chat : Söyleşi Chat yapmak : Söyleşmek Check in : Giriş işlemi Check out : Çıkış işlemi Check up : Sağlık taraması Chip : Yonga Cibillet : Soy Cibilliyetsiz : Soysuz 50

51 Cihan : Acun Cihangir : Algan Cihangirlik : Alganlık Cihat : Din savaşı Cihaz : Aygıt Cihet : 1.Yön 2.Neden 3.Nedence Cila : Parlatıcı Cilalamak : Parlatmak Cilalı : 1.Parlak 2.Süslü Cilasız : Soluk Cilve : Naz Cimri : Pinti, elisıkı, kısmık Cimrileşmek : Pintileşmek, elisıkılaşmak Cimrilik : Pintilik, elisıkılık Cins : 1.Tür 2.Eşey Cinsel : Eşeysel Cinsi : Eşeysel 51

52 Cinsiyet : Eşeylik Cips : Yonga Cirm : Oylum Cisim : Nesne Civan : 1.Körpe 2.Genç Civar : 1.Dolay 2.Yöre Coğrafik : Yereybilimsel Coğrafya : Yereybilim,yuvarbilim Computer : Bilgisayar Conta : Yalıtaç Cömert : Eliaçık, açmık Cömertleşmek : Eliaçıklaşmak Cömertlik : Eliaçıklık Cumhurbaşkanı : Kamubaşkanı Cumhuriyet : 1.Kamuerki 2.Ulusal Egemenlik Cühela : Bilgisizler Cümle : Tümce 52

53 Cürm i meşhut : Suçüstü Cürüm : Suç Cürüm ika etmek : Suç işlemek Cüsse : 1.Gövde 2.Yapı Cüsseli : İriyarı 53

54 Ç Çamaşır suyu : Ağartıcı Çare : Umar Çareli : Umarlı Çaresiz : Umarsız Çaresiz kalmak : Umarsız kalmak Çaresizlik : Umarsızlık Çarpım tablosu : Çarpım çizelgesi Çehre : Beniz Çember : 1.Manka 2.Döngü Çenebaz : 1.Çeneci 2.Geveze 3.Konuşkan Çevgân : Savlacan Çıma : Yoma Çımacı : Yomacı 54

55 Çımacılık : Yomacılık Çifte : 1.İkil 2.İkili 3.İkiz Çiklet : Sakız > Çiğnem Çiroz : Çelimsiz 55

56 D Dadaist : Dadacı Dadaizm : Dadacılık Dahi : Ökeli Dahice : Ökelice Dahil : İçinde Dahilen : İçten Dahili : 1.İçsel 2.İç Dahilik : Ökelilik Dahilinde : İçinde Dahiliye : 1.İçişleri 2.İçsayrılıkları 3.İçsel Dahiliyeci : İçsayrılıkları uzmanı > İçselci Dahil olmak : 1.Katılmak 2.Girmek Dahiyane : Ökelice 56

57 Dahli olmak : Parmağı olmak Daim : Sürekli Daim etmek : Sürekli kılmak Daimi : Sürekli Daimi olmak : 1.Süreklilik 2.Kalıcılık Dair : İlişkin Daire : Teğre Daktilo : Yazıncak Daktiloskopi : İzbilim Dalalet : Sapkınlık Dalkavuk : Şakşakçı Dalkavukluk : Şakşakçılık Dalya : Yıldızçiçeği Dam : Eş Damlık : Eşlik Damat : Güvey Damatlık elbise : Güveylik giysi 57

58 Damping : Düşürüm Dansite : Yoğunluk Dansimetre : Yoğunlukölçer Dansimetri : Yoğunlukölçüm Dantel : Oya Dantela : Oya Dantelacı : Oyacı Dantelacılık : Oyacılık Dantelalı : Oyalı Dantelasız : Oyasız Dantelci : Oyacı Dantelcilik : Oyacılık Dantelli : Oyalı Dantelsiz : Oyasız Daraba : Kepenk Darb ı mesel : Atasözü Darül aceze : Düşkünler yurdu 58

59 Data : Veri Datif : Yönelme (eki) Dava : Dilev Davacı : Dilevci Davalı : Dilevli Davet : Çağrı Davetçi : Çağrıcı Davet etmek : Çağrımak Davetiye : Çağrılık Davetkar : Çağrıcı Davetli : Çağrılı Davetsiz : Çağrısız Davetsiz misafir : Çağrısız konuk Dead line : Süre sonu Dealer : Satımcı Dealing : Satım Debbağ : Sepici 59

60 Debbağlık : Sepicilik Debdebe : 1.Gösteriş 2.Patırtı Debdebeli : 1.Gösterişli 2.Patırtılı Dedektif : İzmen Dedektifçilik oyunu : İzmenlik oyunu Dedektiflik : İzmenlik Dedüksiyon : Tümdengelim Dedüktif : Tümdengelimsel Defa : Kez Defans : Savunma Defansif : Savunmalı Def etmek : Savmak > Savuşturmak Define : Gömü Defnetmek : 1.Gömmek 2.Toprağa vermek Def ol : Savuş Def olmak : Savuşmak Deformasyon : Biçimsizleşme 60

61 Deforme etmek : Biçimsizleştirmek Deforme olmak : Biçimsizleşmek Defroster : Buzçözer Deha : Öke Dehliz : Geçit Dehşet : Korku Dehşetengiz : Korkunç Deist : Yaradancı Deizm : Yaradancılık Dejenerasyon : 1.Soysuzlaşma 2.Yozlaşma Dejenere : 1.Soysuz 2.Yoz Dejenere etmek : 1.Soysuzlaştırmak 2.Yozlaştırmak Dejenere olmak : 1.Soysuzlaşmak 2.Yozlaşmak Dekadans : Çöküş Deklarasyon : Bildirge Deklare etmek : Bildirmek Deklare olmak : Bildirilmek 61

62 Delalet : Tanıtlık Delil : Tanıt Delta : Çatalağız Demonstrasyon : Gösteri Deontolog : Görevbilimci Deontoloji : Görevbilim Deontolojik : Görevbilimsel Departman : İşbölümü Depresyon : Çöküntü Derece : Kerte Derhal : Çabuk Derkenar : Yanyazı Dematit : Deri yangısı Dermatolog : Deribilimci Dermatoloji : Deribilim Dermatolojik : Deribilimsel Ders : Öğrence 62

63 Dershane : Öğretimevi Dershaneci : Öğretimci Dershanecilik : Öğretimcilik Derslik : Öğrenek Derya : Deniz Despot : Zorba Despotizm : Zorbalık Destan : Koçaklama Destroyer : Savaş gemisi Destur : 1.Savul 2.Savulun Deşarj olmak : Boşalmak Detant : Yumuşama Detay : Ayrıntı Deterjan : Çamaşır tozu > Arıtaç Determinist : 1.Gerekirci 2.Belirlenimci Determinizm : 1.Gerekircilik 2.Belirlenimcilik Dev : Ulu 63

64 Deva : 1.Umar 2.Emgi Devam : Sürek Devam etmek : Sürmek Devam ettirmek : Sürdürmek Devamlı : Sürekli Devamlılık : Süreklilik Devamsız : Süreksiz Devamsızlık : Süreksizlik Devasa : İrice Deveran : Dolaşım Devir : 1.Çağ 2.Dönüş Devlet : Generk Devlet erkanı : Generk yöneticileri Devran : Çağ Devre : 1.Dönem 2.Yarı 3.Çevrim Devretmek : Aktarmak Dıbık : Ökse,yapışkan 64

65 Didaktik : Öğretici > Öğretsel Difraksiyon : Kırılım Difteri : Kuşpalazı Difüzör : Yayaç Difüzyon : Yayım Diğer : 1.Öbür 2.Başka 3.Öteki 4.Beriki Diğeri : 1.Öbürü 2.Başkası 3.Öteki 4.Beriki Diğer taraftan : Öte yandan Diksiyon : Söyleyiş Diksiyoner : Sözlük Dikta : Buyruk Diktacı : Buyrukçu Diktatör : Buyurgan Diktatörlük : Buyurganlık Dikte etmek : 1.Yazdırmak 2.Dayatmak Dilaver : Yürekli Dilbaz : Konuşkan 65

66 Dimağ : Beyin Dimağçe : Beyincik Dinamik : 1.Devingen 2.Devinimbilim 3.Çoşkun 4.Dirik 5.Gürel Dinamizm : 1.Devingenlik 2.Çoşkunluk 3.Diriklik 4.Gürellik Dinamometre : Güçölçer Dinamolog : Güçbilimci Dinamoloji : Güçbilim Dinamolojik : Güçbilimsel Dindar : Dinselci Dinen : Dince Dini : Dinsel Dipfriz : Derin dondurucu > Donduraç Diplogenez : İkizdoğum Diploma : Yeterge Diplomalı : Yetergeli Diplomasız : Yetergesiz Direksiyon : Yönelteç 66

67 Direkt : Doğrudan Dirije : Güdümlü Diskur : 1.Söylev 2.Söylem Dispanser : Bakımevi Distilasyon : Damıtma Distile : Damıtık Distribütör : 1.Dağıtıcı 2.Dağıtaç Divane : Deli Diyagram : Çizenek Diyalekt : Diyelek Diyalektik : Diyeleksel Diyalektolog : Diyelekbilimci Diyalektoloji : Diyelekbilim Diyalektolojik : Diyelekbilimsel Diyanet : 1.Dinişleri 2.Dinselcilik Diyanet Başkanı : Dinişleri Başkanı Diyanet Başkanlığı : Dinişleri Başkanlığı 67

68 Diyar : 1.Ülke 2.Bölge 3.Yurt Dizayn : Tasarım Dizayncı : Tasarımcı Dizayner : Tasarımcı Dizayn etmek : Tasarımlamak Doçent : Bilgin Doçentlik : Bilginlik Dogma : İnak, körinanç Dogmacı : İnakçı Dogmacılık : İnakçılık Dogmalaşmak : İnaklaşmak Dogmalaştırılmak : İnaklaştırılmak Dogmalaştırmak : İnaklaştırmak Dogmatik : İnaksal Dogmatizm : İnakçılık Doktrin : Öğreti Doktriner : Öğretisel 68

69 Doktor : 1.Sağaltman 2.Bilger Doktora : Bilgerlik Doktora Tezi : Bilgerlik Savı Doktorluk : Sağaltmanlık Doküman : Belge Dokümantasyon : Belgeleme Dokümanter : Belgesel Dolikosefal : Uzun başlı Dominant : Başat Done : Veri Dosya : Dizeç Dosyalama : Dizeçleme Double bed : İkili yatak Dört nala : Doludizgin Dren : Akaç Drenaj : Akaçlama Dua : Yakarı 69

70 Duacı : Yakarıcı Dua etmek : Yakarmak Dublaj : 1.Seslendirme 2.Sözlendirme Dublajcı : 1.Seslendirmeci 2.Sözlendirmeci Dublajcılık : 1.Seslendirmecilik 2.Sözlendirmecilik Duble : 1.İkil 2.İkili 3.İkiz Dubleks : İki katlı Duhuliye : Girimlik Duval : Perebulu Düalist : İkici Düalite : İkilik Düalizm : İkicilik Dükkan : Satımevi Dükkancı : Satıcı Düşman : Yağı Düşmanca : Yağıca Düşman etmek : Yağılatmak 70

71 Düşmanlık : Yağılık Düşman olmak : Yağılaşmak Düyun ı umumiye : Genel borçlar Düzenbaz : Düzenci 71

72 E Ebat : Boyut(lar) Ebed : Bengi Ebedî : 1.Bengi 2.Sonsuz 3.Ölümsüz Ebedîyyen : 1.Bengice 2.Sonsuza değin Ebedîyet : 1.Bengilik 2.Sonsuzluk Ebeveyn : Ana baba Ebû marina : Şakıt Ebülyoskof : Kaynamaölçer Ecdat : Atalar Ecmain : Tümü Edat : İlgeç Edebî : 1.Yazınsal 2.Yazınbilimsel Edebilik : 1.Yazınsallık 2.Yazınbilimsellik 72

73 Edebiyat : 1.Yazın 2.Yazınbilim Edebiyatçı : 1.Yazıncı 2.Yazınbilimci Edebiyatçılık : 1.Yazıncılık 2.Yazınbilimcilik Edep : Utanma > Ut Edepli : Utanmalı > Utlu Edepsiz : Utanmasız > Utsuz Edepsizce : Utanmasızca > Utsuzca Edepsizleşme! : Utanmasızlaşma! > Utsuzlaşma! Edepsizleşmek : Utanmasızlaşmak > Utsuzlaşmak Edepsizlik : Utanmasızlık > Utsuzluk Edevat : Gereç Edip : 1.Yazıncı 2.Yazınbilimci Edisyon : Basım Editör : Yayımcı Editörlük : Yayımcılık Efekt : Etke Efemine : Kadınsı 73

74 Efervesan : Köpürücü Efkâr : 1.Tasa 2.Düşünceler Efkâr ı umumiye : Kamuoyu Efkârlanmak : Tasalanmak Efkârlı : Düşünceli > Tasalı Efkârsız : Tasasız Efor : 1.Çaba 2.Güç Efrat : Bireyler Efsane : Söylence Efsaneleşmek : Söylenceleşmek Efsane olmak : Söylenceleşmek Efsanevî : Söylencel Efsun : 1.Büyü 2.Üfürük Efsuncu : Üfürükçü Efsunculuk : Üfürükçülük Efsunkar : Büyüleyici Efsunlamak : Okuyup üflemek 74

75 Efsunlanmak : Okunup üflenmek Efüzyon : Sızınım Ego : 1.Ben 2.Benlik Egoist : Bencil Egoistlik : Bencillik Egoizm : Bencillik Egosantrik : Benözekçi Egosantrizm : Benözekçilik Egotizm : Benlikçilik Egzersiz : Alıştırma Egzistansiyalist : Varoluşçu Egzistansiyalizm : Varoluşçuluk Egzogami : Dışevlilik Eğer : Türkçede kullanılmasına gerek yoktur. Ehemmiyet : Önem Ehemmiyetli : Önemli Ehemmiyetsiz : Önemsiz 75

76 Ehemmiyet vermek : Önemsemek Ehil : 1.Yetkin 2.Uz Ehli : 1.Evcil 2.Uysal Ehlileşmek : 1.Evcilleşmek 2.Uysallaşmak Ehlileştirmek : 1.Evcilleştirmek 2.Uysallaştırmak Ehlivukuf : Bilirkişi Ehliyet. Sürücü belgesi Ehven : 1.Ucuz 2.Yeğrek Ekarte etmek : Elemek Ekber : 1.Yüce 2.Ulu Ek fiil : Ekeylem Ekip : Takım Ekipman : Donanım Eklektik : Seçmeci Eklektizm : Seçmecilik Eko : Yankı Ekol : Yoldam 76

77 Ekoloji : Çevrebilim Ekolojik : 1.Çevresel 2.Çevrebilimsel Ekolojik denge : Çevresel denge Ekolojik felaket : Çevresel yıkım Ekolojist : Çevrebilimci Ekolu : Yankılı Ekosuz : Yankısız Ekometri : Yankıölçüm Eksantrik : 1.Ayrıksı 2.Aykırı 3.Dışözdekli Ekseri : Çoğu Ekseriya : Çoğunlukla Ekseriyet : Çoğunluk Ekshibition Center : Sergi Özeği Eksibe : Kumul Ekspansiyon : Yayılım Ekspansiyonist : Yayılımcı Ekspansiyonizm : Yayılımcılık 77

78 Eksperimantal : Deneysel Eksperimantalist : Deneyselci Eksperimantalizm : Deneyselcilik Eksperyans : Deneyim Eksport : Dışsatım Ekspozisyon : Sergi Ekspresyon : Dışavurum Ekspresyonist : Dışavurumcu Ekspresyonizm : Dışavurumculuk Ekstranet : Dışağ Ekstre : 1.Özet 2.Özüt Ekstrem : Uç Ekstroversiyon : Dışadönüklük Ekstroverti : Dışadönük Ektoderm : Dışderi Elastik : Esnek Elastikî : Esnek 78

79 Elastikiyet : Esneklik Elbette : Kuşkusuz Elbise : Giysi Elem : Üzüntü Eleman : 1.Çalışman 2.Öğe Elifba : İmcelik,abece,İmleç Elim : Üzücü Eliminasyon : Eleme Elimine etmek : Elemek Elimine olmak : Elenmek Elit : Seçkin Elvan : Alacalı Emanasyon : Türüm Emanasyonist : Türümcü Emanasyonizm : Türümcülük Emare : Belirti Embriyolog : Dölütbilimci 79

80 Embriyoloji : Dölütbilim Embriyolojik : Dölütbilimsel Embriyon : Dölüt Emel : Umunç Emin : Güvenilir Emin olmak : 1.Güvenmek 2.İnanmak Emir : Buyruk Emirname : Buyrultu Emir vermek : Buyurmak Emniyet : Güvenlik Emniyet amiri : Güvenlik yöneticisi Emniyet etmek : Güvenmek Emniyet kemeri : Güvenlik kuşağı Emniyetli : Güvenlikli Emniyet müdürü : Güvenlik yönetimcisi Emniyet müdürlüğü : Güvenlik yönetimliği Emniyetsiz : Güvenliksiz 80

81 Empati : 1.Duygudaşlık 2.Özdeşlik Empermeabi : Geçirimsiz Emperyalist : 1.Yayılımcı 2.Sömürgeci Emperyalizm : 1.Yayılımcılık 2.Sömürgecilik Empoze etmek : 1.Dayatmak 2.Benimsetmek Empresyon : İzlenim Empresyonist : İzlenimci Empresyonizm : İzlenimcilik Emprovizasyon : Doğaçlama Empülsiyon : Vuru Emretmek : Buyurmak Emr i vaki : Oldubitti Emsal : 1.Benzer 2.Yaşıt Emsalsiz : Benzersiz Emülsiyon : 1.Sütsü 2.Duyarkat Enbiya : Yalvaçlar Encümen : Yarkurul 81

82 Endeksli : Bağlı Ender : Seyrek Endikasyon : Belirti Endikatör : Gösterge Endirekt : Dolaylı Endişe : Kaygı Endişe etmek : Kaygılanmak Endişelendirmek : Kaygılandırmak Endişelenmek : Kaygılanmak Endişeli : Kaygılı Endişesiz : Kaygısız Endişesizlik : Kaygısızlık Endoderm : İçderi Endogami : İçevlilik Endokrin : İçsalgı Endokrinolog : İçsalgıbilimci Endokrinoloji : İçsalgıbilim 82

83 Endokrinolojik : İçsalgıbilimsel Endüksiyon : Tümevarım Endüktif : Tümevarımsal Enerji : Erke Enerjik : Erkel Enfeksiyon : Bulaşma > Bulaşım Enformasyon : 1.Salıklaşma > Salıklaşım 2.Bilişim Enformatik : Bilgiişlem > Bilişlem Enfraruj : Kızılötesi Enfrastrüktür : Altyapı Enfrastrüktürel : Altyapısal Enfusi : Öznel Enkaz : Yıkıntı Enstantane : Kesit Enstrüman : 1.Çalgı 2.Araç Enstrümantal : 1.Çalgısal 2.Araçsal Enstrümantalist : Araççı 83

84 Enstrümantalizm : Araççılık Entegrasyon : Bütünleşme Entegre : Tümleşik > Bütünleşik Entegre olmak : Bütünleşmek Entel : Bilgiç Entelektüel : Aydın Enteresan : İlginç Enterese etmemek : İlgilendirmemek Enterkonnekte : 1.Bağlantılı 2.Bağılağ Enterkonnekte sistem : Bağlantılı dizge Enternasyonal : Uluslararası Enternasyonalist : Uluslararasıcı Enternasyonalizm : Uluslararasıcılık Entertaiment : Eğlence Entomolog : Böcekbilimci Entomoloji : Böcekbilim Entomolojik : Böcekbilimsel 84

Öz Türkçe Karşılıklar Kilavuzu - 1982

Öz Türkçe Karşılıklar Kilavuzu - 1982 Öz Türkçe Karşılıklar Kilavuzu - 1982 TURKISTAN LIBRARY TURKISTON KUTUBXONASI www.turklib.uz www.turklib.com Türkçenin özleştirilmesi yaşamsal önem taşımaktadır. Hangi dilden gelmiş olursa olsun, Türkçe

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER DERS KATEGORİLERİ GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 9. 10. 11. 12. DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 - SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - - YABANCI

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER İ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER D GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER 9. 10. 11. 12. DİL ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - -

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

Hukuk Terimleri ve Türkçe Karşılıkları

Hukuk Terimleri ve Türkçe Karşılıkları Hukuk Terimleri ve Türkçe Karşılıkları Not: Av.Cengiz Aladağ tarafından hazırlanan ve 428 sözcükten oluşan bu tablo, tüm üyelerimizin önerdiği sözcüklerin eklenmesi ile sürekli olarak güncellenmektedir.

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

Doğru cevaplarla açıklama Puanlar Ödevler Kontrol eden görevlinin notları. yetenek amaçlarından. I. EDEBİYET ( test 1)

Doğru cevaplarla açıklama Puanlar Ödevler Kontrol eden görevlinin notları. yetenek amaçlarından. I. EDEBİYET ( test 1) CEVAP ANAHTARI (Test 1) - Sorulara verilen cevaplar elektronik yoldan değerlendirilecektir. - Açık tip sorulardaki cevaplar, cevap anahtarında verilen cevaplara yakın olanlar ya da testi kontrol eden görevliler

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir.

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir. YARGI İNTİHAR ETTİ *Sevr-le sınırları tesbit edilen Türkiye,Lozanla geleceği şekilleniyor,elleri kolları bağlanıyordu.şimdiki hukuk ise bunun kollarından biri..ahtapot gibi.. etti *Mailime gelen bir notta;

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/14 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönergenin amacı

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak Öfkenin Gerçek Nedeni Ne? ÖFKE kıskançlık, üzüntü, merak,

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

IGMG Gençlik Teşkilatı

IGMG Gençlik Teşkilatı IGMG Gençlik Teşkilatı Sosyal Hizmetler Birimi Okul Çantası Kampanyası Gençlerden gençlere, eğitimle geleceğe... Biz kimiz? IGMG Gençlik Teşkilatı (GT), Müslüman gençlerin islami bir kimlik ve toplumsal

Detaylı

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi,

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, TÜRKÇE dersinde, Kişisel Gelişim ve Okuma Kültürü temalarına bağlı olarak çeşitli metinler ve Düşünceler

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK.

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/3 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Dışavurumcu Sanat

Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Dışavurumcu Sanat Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Dışavurumcu Sanat Ezgi İçöz, MA 24 Haziran 14 Salı Tammam Azam Inside Outside Project: Gazeteci ve fotoğrafçılar ile çalışmak Motivasyon farklılıkları ve etik Çalışma süresi

Detaylı

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Sunum - Tartışma - Panel 04 Anlatıma Hazırlık / Anlatımda Tema ve Konu 05 Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Gencmevtoo Sözlük. Gencmevtoo Terimler Sözlüğü

Gencmevtoo Sözlük. Gencmevtoo Terimler Sözlüğü Gencmevtoo Sözlük Gencmevtoo Terimler Sözlüğü Önsöz Bu sözlük, Gencmevtoo Okyanusu sitesinde, ürün ve hizmetlerinde kullanılan önemli terim ve sözcüklerin açıklamalarını barındırmaktadır. Kaynak olarak

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Sayı: 84098128-120.04[65-2013-4]-207 Tarih: 16/04/2014

Detaylı

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da gerçekleri

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı DERS KATEGORİLERİ ORTAK ALAN İ 9. 10. 11. 12. DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILÂP TARİHİ

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Ana. Üni. Tarih Evrak ve Sayısı: Tarih 14/06/2016-E.5655 ve Sayısı: 15/06/2016-E.37386 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BD8107914312* Sayı :76144028-821.99-

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

1 of 5 14/10/2010. Stresle Başa Çıkma

1 of 5 14/10/2010. Stresle Başa Çıkma 1 of 5 14/10/2010 Stresle Başa Çıkma Stres bizim baskıya karşı duygusal ve fiziksel tepkimizdir. Bu baskı dışsal faktörlerden kendimizin ya da bir yakınımızın yaşam etkinliklerinden, hastalıklarından yaşam

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 26.01.2011 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 26.01.2011 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 26.01.2011 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ GÜNDEM 1- Açılış, 2- Divan Başkanlığı Seçimi, 3- Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi ve Ruhsatnamesi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER TANIM Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

P R O F. D R. Ö Z C A N Y E N İ Ç E R İ

P R O F. D R. Ö Z C A N Y E N İ Ç E R İ ve Beyin Fırtınası P R O F. D R. Ö Z C A N Y E N İ Ç E R İ Prof. Dr. Özcan Yeniçeri 7 Yalnızlığımız gücümüzdür. Ne diyelim baht utansın!. Beklenti ile karşılaşılanlar birbirinden o denli

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ KIŞILIK KURAMLARı GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ Kişilik Nedir? Psikolojide kişilik, kapsamı en geniş kavramlardan biridir. Kişilik kelimesinin bütün teorisyenlerin üzerinde anlaştığı bir tanımlaması yoktur.

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuz kadrolarına açıktan atanmaya hak kazanan adaylar hakkında duyuru

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort +90 444 1 352 www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... L U X U R I S M Luxurism, sadece bir kelime değil; mükemmelliğin heyecan

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Makamınız için en iyi ATATÜRK portreleri YETKİLİ TEDARİK FİRMASI

Makamınız için en iyi ATATÜRK portreleri YETKİLİ TEDARİK FİRMASI Makamınız için en iyi ATATÜRK portreleri YETKİLİ TEDARİK FİRMASI C umhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ün her zaman en kaliteli fotoğraflarından oluşan arşivimizi, en gelişmiş baskı teknikleri

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI DIŞ İLİŞKİLER ve TANITIM BİRİMİ UZMANI GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI DIŞ İLİŞKİLER ve TANITIM BİRİMİ UZMANI GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE DIŞ İLİŞKİLER ve TANITIM BİRİMİ UZMANI GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/9 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09/2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçerken biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden geliştiği bireyselleştiği, toplumsallaştığı

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı