Öztürkçe Karşılıklar Sözlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öztürkçe Karşılıklar Sözlüğü"

Transkript

1 Öztürkçe Karşılıklar Sözlüğü

2 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V W Y Z 2

3 A Ab : Su Aba : Keçe Abacı : Keçeci Abacılık : Keçecilik Abaküs : 1.Çörkü 2.Sayıboncuğu Abbasî : Abbasoğlu Abbasîler : Abbasoğulları Abdomen : Karın Abdüktör : Uzaklaştırıcı Aberasyon : Sapınç Abes : 1.Gereksiz 2.Saçma 3.Boş 4.Yersiz 5.Sürevsiz Abesle iştigal etmek : Boş işlerle uğraşmak Âb ı zer : Altın suyu 3

4 Âb ı hayat : Bengisu Âbide : Anıt Âbideleşmek : Anıtlaşmak Âbideleştirmek : Anıtlaştırmak Âbidevî : Anıtsal Ablatif : Ayrılma (eki) Abluka : Kuşatma Ablukaya alınmak : Kuşatılmak Ablukaya almak : Kuşatmak Abone : Sürdürümcü Abone etmek : Sürdürümcü yapmak Abonelik : Sürdürümcülük Abone olmak : Sürdürümcü olmak Abonman : Sürdürüm Abrasif : Aşındırıcı (kimya) Absorban : Soğurucu, soğurgan (kimya) Absorbsorpsiyon : 1.Soğurma 2.Emme 4

5 Abstraksiyon : Soyutlama Abstraksiyonist : Soyutçu Abstraksiyonizm : Soyutçuluk Abstre : Soyut Absürd : 1.Saçma 2.Anlamsız 3.Usdışı Absürd komedi : Saçma güldürü Acayip : Tansı Acayipleşmek : Tansılaşmak Acayipleştirmek : Tansılaştırmak Acayiplik : Tansılık Acele : 1.İvedi 2.İvedilikle Aceleci : İvecen Acelecilik : İvecenlik Acele etmek : Çabuk olmak Acemî : Toy Acemîce : Toyca Acemîlik : Toyluk 5

6 Acemlalesi : Güneştopu Acente : İşletme Acil : İvedi Acilen : İvedilikle Aciz : 1.Güçsüz 2.Düşkün 3.Yetersiz Acuze : Kocakarı Açık gri : Kır Adab ı muaşeret : Görgü kuralları Adale : Kas Adaleli : Kaslı Adalesiz : Kassız Adalet : 1.Tüze, türe 2.Yargı 3.Eşitlik Âdap : 1.Görgü 2.Yordam Adaptasyon : Uyarlama Adapte etmek : Uyarlamak Adapte olmak : Uyarlanmak Adaptör : Uyarlaç 6

7 Addetmek : Saymak Addolunmak : Sayılmak Ademoğlu : Kişioğlu Adet (Ar): Türkçe'de kullanılması çoğu kez yersizdir. Âdet : Görenek Âdetâ (Ar "âdeten"den yanlış): Neredeyse Âdî : 1.Niteliksiz 2.Aşağılık 3.Sıradan Âdil : Eşitlikçi Adlî : 1.Türel 2.Yargısal Adli süreç : Yargısal süreç Adli kuvvet : Yargısal güç Adliye : Yargılık Adliye Sarayı : Yargı Konağı Adres : Bulunak Adsorpsiyon : Yüze soğurma Af : Bağışlama Affedersiniz : Bağışlayın 7

8 Affetmek : Bağışlamak Aferist : Çıkarcı Aferizm : Çıkarcılık Afirmasyon : Kesinleme Afiş : Ası Afişe : Bildiri Afişe edilmek : Açığa vurulmak Afişe etmek : Açığa vurmak Afiyet olsun : Esenlikler, esenlik olsun Aforizma : Özsöz Aforoz : Dışlama Aforoz edilmek : Dışlanmak Aforoz etmek : Dışlamak Agnosi : 1.Bilinemezlik (felsefe) 2.Tanısızlık (tıp) Agnostik : Bilinemezci Agnostisizm : Bilinemezcilik Agora : Alan 8

9 Agora fobi : Alan ürküsü Agrandisman : Büyültme Agrandisman etmek : Büyütmek Agrandisman ettirmek : Büyülttürmek Agrandisör : Büyülteç Agrandize etmek : Büyültmek Agreman : Uygunluk Agresif : Hırçın Agresifçe : Hırçınca Agresiflik : Hırçınlık Agresivite : Hırçınlık Aguş : Kucak Ağustos : Derim Ağustosböceği : Cırcırböceği Ağyar : Yabancılar Ahbap : Gönüldeş Ahbaplık : Gönüldeşlik 9

10 Ahdetmek : Ant içmek > Antlamak Ahenk : 1.Uyum 2.Ezgi Ahenkli : Uyumlu Ahenksiz : Uyumsuz Aheste : Yavaş Ahit : Antlaşma Ahitleşmek : Antlaşmak Ahitname : Antlaşma Ahize : Kulaklık Ahkam : Yargı(lar) Ahlât : Suyuklar Ahmak : Bön Ahmakça : Bönce Ahmaklık : Bönlük Aht : Ant Ahu : Maral,burçın Ahval : Durum(lar) 10

11 Aidat : Ödenti Aidiyet : İlişkinlik Aile : Bark Ailecek : Barkça Ailevî : Barksal Ait : İlişkin Aitlik : İlişkinlik Ajan : Çaşıt Ajanda : Günce Ajanlık : Çaşıtlık Ajan provokatör : Kışkırtman Akabinde : Ardından Akıbet : Son Akıl : 1.Us 2.Bellek 3.Öğüt Akılcı : Usçu Akılcılık : Usçuluk Akılda tutamamak : Bellekte tutamamak 11

12 Akılda tutmak : Bellekte tutmak Akılda kalmak : Bellekte kalmak Akıl dışı : Usdışı Akıllandırmak : Uslandırmak Akıllanmak : Uslanmak Akıllı : Uslu Akıllıca : Usluca Akıllılık : Usluluk Akılsız : Ussuz Akılsızca : Ussuzca Akılsızlık : Ussuzluk Akıl vermek : Öğüt vermek Akis : 1.Yansıma 2.Yankı Akit : Sözleşme Akl ı selim : Sağduyu Aklî : Ussal Aklîleştirme : Ussallaştırma 12

13 Akliye : Us sayrılıkları Akraba : Hısım Akrabalık : Hısımlık Akran : Yaşıt Akredite : 1.Yetkilendirilmiş 2.Yetkili Akrostiş : Adlık Aks : 1.Dingil 2.Eksen Aksam : Bölümler Aksam ı seba : Yedi bölüm (yazınbilim) Aksan : Vurgu Aksetmek : 1.Yansımak 2.Yankılanmak Aksettirmek : Yansıtmak Aksi : Ters Aksi istikamet : Ters yön Aksilik : Terslik Aksine : Tersine Aks i sada : Yankı 13

14 Aksiyom : Belit Aksiyon : 1.Etki 2.Etkime 3.Eylem Aksülamel : 1.Tepki 2.Tepkime Aktif : Etkin Aktifleşmek : Etkinleşmek Aktifleştirici : Etkinleştirici Aktifleştirmek : Etkinleştirmek Aktiflik : Etkinlik Aktif metod : Etkin yöntem Aktif rol oynamak : Etkin olmak Aktivist : 1.Etkinci 2.Eylemci Aktivite : Etkinlik Aktivizm : 1.Etkincilik 2.Eylemcilik Aktüalite : Güncellik Aktüel : Güncel Aktüelleşmek : Güncelleşmek Aktüel olmak : Güncelleşmek 14

15 Akustik : 1.Yankıbilim 2.Yankılanış Akut : İleri Akuzatif : Belirtme (eki) Akü(mülatör) : Akımtoplar Akvam : Uluslar Alafranga : Fransal 2.Avrupal 3.Batısal Alafrangalık : 1.Fransallık 2.Avrupallık Alâka : İlgi Alâkadar : İlgili Alâkadar etmek : İlgilendirmek Alâkadar olmak : İlgilenmek Alâka göstermek : İlgilenmek Alâkalı : İlgili Alâkasız : İlgisiz Alâmet : Belirti Alâmet i farika : Ayırtaç Alaniyet : Açıklık 15

16 Alârm : Uyarı Alaturka : 1.Türksel 2.Doğusal Alaturkalık : 1.Türksellik 2.Doğusallık Albinizm : Akşınlık Albino : Akşın Alelacele : Çarçabuk Alelade : Sıradan Alenen : 1.Açıkça 2.Açıktan açığa Alenî : Açık Aleniyet : Açıklık Âlet : Araç Alet edevat : Araç gereç, takım taklavat Aleyh : Karşıtlık Aleyhinde konuşmak : Kötülemek Aleyhinde olmak : Karşıt olmak Aleyhtar : Karşıt Aleyhtar olmak : Karşıt olmak 16

17 Aleyhte oy : Karşıt oy Alfabe : İmcelik, abece Alfabetik : 1.İmceliksel, abecesel 2.Dizinsel Alg : Su yosunu Ali : Yüce Ali cenab : Yüce gönüllü Alim : 1.Bilimci 2.Bilge Alimlik : Bilimcilik Allah : Tanrı Allah vergisi : Tanrı vergisi Almanak : Yıllık Alternatif : 1.Seçenek 2.Seçeneksel 3.Seçimsel 4.Dalgalı akım (fizik) Altimetre : Yükseklikölçer Altruist : Özgeci Altruizm : Özgecilik Âmâ : Kör Ama : Ancak 17

18 Aman Allahım : Aman Tanrım Aman yâ Rabbî : Aman Tanrım Ambalaj : Sarıt Ambalajcı : Sarıtçı Ambalaj yapmak : Sarıtlamak, sarmak Amblem : Belirtke Amel : Edim Ameli : Edimsel Amele : Edimen Amik ovası : Derinova Amir : Buyurman Amitoz : Eşeysiz Amitoz bölünme : Eşeysiz bölünme Amme : Kamu Amme davası : Kamu dilevi Amme hukuku : Kamu tüzesi Amme idaresi : Kamu yönetimi 18

19 Amme nizamı : Kamu düzeni Ampirik : Deneysel Ampirist : Deneyci Ampirizm : Deneycilik Amplifikatör : Yükselteç An : Kıpı Anadan üryan : Çırılçıplak Anafor : Çevrinti Anagalis : Tavukotu Anahtar : Açar Anahtarcı : Açarcı Anahtarcılık : Açarcılık Anahtarlık : Açarlık Anakronik : 1.Çağaşımsal 2.Çağdışı Anakronizm : 1.Çağaşım 2.Çağdışılık Analitik : Çözümsel Analiz : Çözümleme 19

20 Analiz etmek : 1.Çözümlemek 2.Değerlendirmek Analjezik : Ağrı kesici Anane : Gelenek Ananecilik : Gelenekçilik Ananeleşmek : Gelenekleşmek Ananeleştirmek : Gelenekleşmek Ananevi : Geleneksel Anarşi : Kargaşa Anarşik : Kargaşalı Anarşist : Kargaşacı Anarşizm : Kargaşacılık Anatomi : Gövdebilim Anatomik : Gövdebilimsel Anavatan : Anayurt Anber çiçeği : Yayla çiçeği Ançüez : Balık ezmesi Anekdot : Öykücük 20

21 Anemi : Kansızlık Anemik : Kansız Anemometre : Yelölçer, akışölçer Anemometri : Yelölçüm Angaje : Bağımlı Angajman : Bağlantı Ani : Kıpıl Aniden : Birden Ankebut : Örümcek Anlık : Kıpıl Anonim : 1.Adsız 2.Ortak Anons : Duyuru Anons etmek : Duyurmak Anormal : 1.Olağandışı 2.Dengesiz 3.Aykırı Anormallik : 1.Olağandışılık 2.Dengesizlik 3.Aykırılık Anot : Artıuç Ansambl : Topluluk 21

22 Ansızın : Birden Antagonist : Yağı Antant : Antlaşma Antet : 1.Başlık 2.Simge Antet koymak : Başlık koymak Antetli : Başlıklı Antetsiz : Başlıksız Anti biyotik : Dirimkıran Anti damping : Karşı düşürüm Anti entellektüalizm : Aydın karşıtlığı Antik : Eskil Antik devir : İlkçağ Antikite : İlkçağ Antimon : Rastıktaşı Anti pati : 1.Sevimsizlik 2.Soğukluk 3.İticilik Anti patik : 1.Sevimsiz 2.Soğuk 3.İtici Anti tez : Karşı sav 22

23 Antoloji : Seçki Antrakt : Ara Antre : Giriş Antrparantez : Ayraçta Apolet : Omçak,omuzluk Aposteriori : Sonsal Apostrof : Kesme imi Apriori : Önsel Aptal : Şapşal Aptalca : Şapşalca Aptallık : Şapşallık Ar : 1.Ut,utanma 2.Utanç Arabesk : Arapsal Arabiyat : Arapbilim Aranje etmek : Düzenlemek Aranjman : Düzenleme Aranjör : Düzenlemeci 23

24 Ardiye : Yığımlık Areometre : Yoğunlukölçer Aerometri : Yoğunlukölçüm Argo : Yozdil Argüman : Kanıt Arıza : Bozukluk Arızalı : Bozuk Arıza yapmak : Bozulmak Arif : Bilge Arife : Öngün Aritmetik : Sayıbilim Aritmetik dizi : Eşartanlı dizi Arkaik : 1.Aşnı 2.Eskil Arkaist : 1.Aşnıcı 2.Eskilci Arkaizm : 1.Aşnıcılık 2.Eskilcilik Arkeolog : Kazıbilimci Arkeoloji : Kazıbilim 24

25 Arkeolojik : Kazıbilimsel Arketip : İlkörnek Armoni : Uyum Arozöz : Yersular Arsız : Utanmasız Arşiv : Belgelik Artifisyel : Yapay Artikülasyon : Boğumlanma Arz : 1.Yeryüzü 2.Enlem Arz : Sunu Arz etmek : Sunmak Arz talep dengesi : Sunu istem dengesi Arz ı hal : Dilekçe Arz ı halci : Dilekçeci Arzu : Dilek Arzu etmek : Dilemek Arzuhal : Dilekçe 25

26 Arzuhalci : Dilekçeci Arz ve talep : Sunu ile istem Asa : Değnek Asabı bozulmak : Sinirleri bozulmak Asabi : 1.Sinirli 2.Gergin Asabilik : Sinirlilik Asabiye : Sinir sayrılıkları Asabiyet : Sinirlilik Asalet : 1.Soyluluk 2.Asallık Asaleten : Asalca Asaleti tasdik olunmak : Asallığı onaylanmak Asap : Sinir(ler) Asayiş : 1.Düzen 2.Güvenlik Asayiş ber kemal : Düzen sağlandı Asgari : En az > Azra Asıl : 1.Asal 2.Kök 3.Kaynak 4.Gerçek 5.Temel Asıllı : Uyruklu 26

27 Asılsız : 1.Dayanaksız 2.Gerçekdışı Asır : 1.Yüzyıl 2.Çağ Asırlık : Yüzyıllık Asil : Soylu Asimilasyon : 1.Benzeşme 2.Eritme Asimile etmek : 1.Benzeştirmek 2.Eritmek Asimile olmak : 1.Benzeşmek 2.Erimek Asker : Süer Askeri : Süersel Askeri levazımat : Süer gereçleri Askeriye : 1.Ordu 2.Süerlik Askerlik : Süerlik Asli : 1Asal 2.Birincil 3.Temel Asrî : 1.Çağdaş 2.Çağcıl 3.Çağsal Asrîleşmek : 1.Çağdaşlaşmak 2.Çağcıllaşmak Asrilik : 1.Çağdaşlık 2.Çağcıllık Asteriks : Yıldız (imi) 27

28 Astrolog : Yıldızbilimci Astroloji : Yıldızbilim Astrolojik : Yıldızbilimsel Astronom : Gökbilimci Astronomi : Gökbilim Astronomik : 1.Gökbilimsel 2.Uç Asuman : Gökyüzü Aşikâr : Apaçık Aşinâ : Tanıdık Aşinâlık : Tanışıklık Aşiret : Oymak Aşık : 1.Sevgen 2.Tutkun 3.Vurgun 4.Ozan Aşk : Sevi Aşkar : Sarışın Atavist : Atacı Atavizm : Atacılık Ateist : Tanrısız,Tanrıtanımaz 28

29 Ateizm : Tanrısızlık, Tanrıtanımazlık Atelye : İşlik Ati : Gelecek Atizm : İçe kapanış Atik : Çevik Atlet : Koşucu Atmosfer : Buğuyuvar Atölye : İşlik Avanak : Alık Avangart : Öncü Avanproje : Öntasarı Avans : Öndelik Avanta : Çıkar Avantür : Serüven Avare : Aylak Avarelik : Aylaklık Averaj : Ortalama 29

30 Avukat : Savunman Ayna : Gözgü Aynen : Olduğu gibi Aynı : Özdeş Aynılık : Özdeşlik Aynısı : Özdeşi Aynî : Nesnesel Aynî yardım : Nesne yardımı Ayniyat : Nesneler Ayniyat saymanı : Nesne saymanı Aysberg : Buzdağı Ayyaş : İçken,içkici Ayyuka çıkmak : Yayılmak Aza : Üye Azade : Özgür Azadelik : Özgürlük Azalık : Üyelik 30

31 Azamet : Ululuk Azami : En çok > Çokra Azap : Ezinç Azar : Paylama Azarlamak : Paylamak Azarlanmak : Paylanmak Azat etmek : Özgürleştirmek Azatlık : Özgürlük 31

32 B Bade : Süci Badem : Payam Badem ağacı : Payam ağacı Bademcik : Payamcık Badem ezmesi : Payam ezmesi Bademiçi : Payamiçi Bademlik : Payamlık Badem sakızı : Payam sakızı Badem yağı : Payamyağı Badire : Güçlük Bahadır : Yiğit Bahane : Nedensi Bahar : İlkyaz 32

33 Bahar : Ot Baharat : Otyam Baharatçı : Otyamcı Bahir : Deniz Bahis : 1.Konu 2.Söz 3.Öcür Bahis mevzuu : Söz konusu Bahse girmek : Öcürleşmek Bahsetmek : Söz etmek Bahse var mısın? : Öcüre var mısın? Baht : 1.Mut 2.Yazgı Bahtiyar : Mutlu Bakî : 1.Ölümsüz 2.Kalıcı,kalımlı Bakiye : 1.Kalan 2.Artan Balans : Denge Balast : Kırmataş Balya : Dengi Banal : Sıradan 33

34 Bandaj : Sargı Bandajlamak : Sargılamak Bandıra : Sancak Banliyö : Palanka Banyo : Yunak Banyo yapmak : Yunmak Bar : İçkilik Baraj : Büğet Barbar : İlkel Bari : En azından Barikat : Engel Bariz : Belirgin Barometre : Basınçölçer Barometri : Basınçölçüm Basiret : Öngörü Basiretli : Öngörülü Basiretsiz : Öngörüsüz 34

35 Basit : 1.Kolay 2.Yalın 3.Sıradan Basit cümle : Yalın tümce Basitleşmek : 1.Sıradanlaşmak 2.Kolaylaşmak 3.Yalınlaşmak Basitleştirmek : 1.Kolaylaştırmak 2.Yalınlaştırmak Basket : Manka Basketbol : Mankatopu,çembertopu Basketbolcu : Mankatopçu Basketbolculuk : Mankatopçuluk Baskül : Tartı Baston : Değnek Basur : İğnik Başkâtip : Başyazman Başkonsolos : Büyükelçi Başkonsolosluk binası : Büyükelçilik Başkumandan : Başkomutan Başmakale : Başyazı Başmuharrir : Başyazar 35

36 Başşehir : Başkent Başvekalet : Başbakanlık Başvekil : Başbakan Batıni : İçrek Bayii : Satıcı Bayilik : Satıcılık Baz : Temel Bazen : Ara sıra, arada bir Bazı : 1.Kimi 2.Birkaç Bazıları : Kimileri Bazısı : Kimisi Bedbaht : Mutsuz Bedbin : Kötümser Bedbinlik : Kötümserlik Beddua : 1.İlenç 2.Ah Beddua etmek : 1.İlenmek 2.Ah etmek Bedel : Karşılık 36

37 Beden : Gövde Bedeni : Gövdesel Bedevî : Göçebe Bedir : Dolunay Bednos : Yaban tavuğu Behemahal : Kesinlikle Beis : Sakınca Beka : 1.Kalıcılık 2.Ölümsüzlük Beleşçi : Otlakçı Beleşçilik : Otlakçılık Benchmarking : Bilgileşim Bende : Köle Bendeniz : Köleniz Beraat : Aklanma Beraat etmek : Aklanmak Beraber : Birlikte Berabere : Eşit 37

38 Berabere kalmak : Eşitlikte kalmak Beraberlik : 1.Birliktelik 2.Eşitlik Berrak : 1.Duru 2.Saydam Beste : Ezgi Besteci : Ezgici Bestekar : Ezgici Beşaret : Muştu Betonyer : Karmaç Bevliye : Siybilim Bevliyeci : Siybilimci Beyan : 1.Açıklama 2.Bildirim Beyanat : Demeç Beyan etmek : 1.Açıklamak 2.Bildirimde bulunmak Beyanname : Bildirim Beyaz : Ak Beyazlaşmak : Ağarmak Beyaz menekşe : Manta 38

39 Beyhude : Boşuna Beyit : İkilik Beynelmilel : Uluslararası Beyzade : Beyoğlu Beyzbol : Sopatopu Beyzbolcu : Sopatopçu Bezirgan : Tecimen Biberon : Sütlük Bibliyofil : Betiksever > Betikçil Bibliyografi : Kaynakbilim Bibliyografik : 1.Kaynakbilimsel 2.Kaynakçal Bibliyografya : Kaynakça Biblo : Süslük Biçare : Umarsız Bidat : Uyduruk Bienal : Yılaşırı Bigane : 1.İlgisiz 2.Yad 39

40 Bigudi : Sarmaç Bihaber : 1.Salıksız 2.Bilgisiz Bijuteri : Takı Bijuterici : Takıcı Bijutericilik : Takıcılık Bilafasıla : Aralıksız Bilahare : Sonra Bilaistisna : Ayırmaksızın Bilakis : Tersine Bilavasıta : Doğrudan Bilet : Girimlik Biletçi : Girimlikçi Biletçilik : Girimlikçilik Bilhassa : Özellikle Billur : Sırça Bilumum : Bütün Bina : Yapı 40

41 Binaen : Dayanarak Binaenaleyh : 1.Bundan dolayı 2.Dolayısıyla Bina etmek : Kurmak Birader : 1.Erkardeş 2.Arkadaş Birleşmiş Milletler : Uluslar Derneği > Ulustay Bitap : 1.Bitkin 2.Yorgun 3.Argın Biyografi : Yaşamöyküsü Biyografik : Yaşamöyküsel Biyolog : Dirimbilimci Biyoloji : Dirimbilim Biyolojik : 1.Dirimbilimsel 2.Dirimsel Biyometri : Dirimölçüm Biyometrik : Dirimölçümsel Biyometrisyen : Dirimölçümcü Biyonik : Dirimkurgusal Bizatihi : 1.Kendisi 2.Kendiliğinden Bizzat : Kendi 41

42 Blender : Karıştırıcı Bobin : Sarımlık Bodyguard : Koruman Bohem : Önemsemez,aldırışsız Boks : Yumrukoyunu Boksör : Yumrukoyuncu Boksörlük : Yumrukoyunculuğu Bone : Başlık Bonjur : Günaydın Bonkör : Eliaçık,açmık Bonsuvar : Tünaydın Bora : Boğanak Botanik : Bitkibilim Botanikçi : Bitkibilimci Böbürlenmek : Kasıntılanmak Braki sefal : Kısa başlı Branş : 1.Alan 2.Dal 3.Kol 42

43 Bronz : Tunç Bronzlaşmak : Tunçlaşmak Bronzlaştırmak : Tunçlaştırmak Broşür : Betikçe Brulör : Yakaç Buat : Kutu Bubi : Bombacık Bu cihetle : Bu nedenle Budala : Bön Budist : Budacı, Burkancı Budizm : Budacılık, Burkancılık Buhar : Buğu Buharlaşmak : Buğulaşmak Buharlı : Buğulu Buharsız : Buğusuz Buhran : Bunalım Buhur : Tütsü 43

44 Buhurdan : Tütsülük Buhurdanlık : Tütsülük Bu kadar : 1.Bunca 2.Bu denli Bukalemun : Bürüngen, kaya keleri Bukle : 1.Büklüm 2.Kıvrım Buldozer : Yoldüzer Burjuva : Kentsoylu Burjuvazi : Kentsoyluluk Burs : Öğrenimlik Buse : Öpücük Bu suretle : Böylece Butik : Giyimevi Buton : Düğme Buzhane : Buzevi Büluğ : 1.Ergenlik 2.Yetişme Bünye : Yapı Bünyevi : Yapısal 44

45 Bürka : Peçe Bürleks : Savruklama Büyük Şelale : Çavlan 45

46 C Cahil : 1.Bilgisiz 2.Toy Cahilane : 1.Bilgisizce 2.Toyca Cahillik : 1.Bilgisizlik 2.Toyluk Cahillik etmek : Düşüncesizce davranmak Caiz : Uygun Caiz değil : Uygun değil Cami : Tapınak Camia : Topluluk Camping : Oba Casus : Çaşıt Casusane : Çaşıtça Casusluk : Çaşıtlık Cazibe : Çekicilik 46

47 Cazip : Çekici Cebir : Denklembilgisi Cebren : Zorla Cehalet : Bilgisizlik Cehennem : Tamu Celallenmek : Kızmak Cellat : Öldürmen Cellatlık : Öldürmenlik Celp : Çağrılık Celse : Duruşma Cemaat : Topluluk Cemiyet : Dernek Cemiyet i Akvam : Uluslar Derneği > Ulustay Cenah : 1.Yan 2.Kanat 3.Kesim Cenaze merasimi : Yuğ Cengaver : Savaşçı Cengaverlik : Savaşçılık 47

48 Cenin : Dölüt Cenin i sakıt : Düşük > Düşüt Cenk : Savaş Cennet : Uçmağ Center : Özek Centilmen : Çelebi Cenub ı garbi : Güneybatı Cenub ı şarki : Güneydoğu Cenup : Güney Cerahat : İrin Cerahatlı yara : İrinli yara Cereyan : Akım Cereyanda kalmak : Akımda kalmak Cereyan yapmak : Akım oluşmak Cerh etmek : 1.Yaralamak 2.Çürütmek (Tüze) Ceriha : Yara Cerrah : Yarman 48

49 Cerrahlık : Yarmanlık Cesamet : İrilik Cesametli : İri Cesaret : Yüreklilik Cesaret etmek : Göze almak Cesaretlendirmek : Yüreklendirmek Cesaretlenmek : Yüreklenmek Cesaretli : Yürekli Cesaretsiz : Yüreksiz Cesaret vermek : Yüreklendirmek Ceset : Ölük Cesur : Yürekli Cet : Ata Cetvel : Çizeç,çizgeç Cevaben : Yanıt olarak > Yanıtça Cevabi : Yanıtsal Cevap : Yanıt 49

50 Cevap almak : Yanıt almak > Yanıtlanmak Cevaplamak : Yanıtlamak Cevaplandırmak : Yanıtlamak Cevap vermek : Yanıt vermek > Yanıtlamak Cevher : 1.Töz 2.Yetenek 3.Öz Cevheriyye : Tözcülük Cevşen (Far): Savgan Ceylan : Geyik Cezbe : Çoşku Chat : Söyleşi Chat yapmak : Söyleşmek Check in : Giriş işlemi Check out : Çıkış işlemi Check up : Sağlık taraması Chip : Yonga Cibillet : Soy Cibilliyetsiz : Soysuz 50

51 Cihan : Acun Cihangir : Algan Cihangirlik : Alganlık Cihat : Din savaşı Cihaz : Aygıt Cihet : 1.Yön 2.Neden 3.Nedence Cila : Parlatıcı Cilalamak : Parlatmak Cilalı : 1.Parlak 2.Süslü Cilasız : Soluk Cilve : Naz Cimri : Pinti, elisıkı, kısmık Cimrileşmek : Pintileşmek, elisıkılaşmak Cimrilik : Pintilik, elisıkılık Cins : 1.Tür 2.Eşey Cinsel : Eşeysel Cinsi : Eşeysel 51

52 Cinsiyet : Eşeylik Cips : Yonga Cirm : Oylum Cisim : Nesne Civan : 1.Körpe 2.Genç Civar : 1.Dolay 2.Yöre Coğrafik : Yereybilimsel Coğrafya : Yereybilim,yuvarbilim Computer : Bilgisayar Conta : Yalıtaç Cömert : Eliaçık, açmık Cömertleşmek : Eliaçıklaşmak Cömertlik : Eliaçıklık Cumhurbaşkanı : Kamubaşkanı Cumhuriyet : 1.Kamuerki 2.Ulusal Egemenlik Cühela : Bilgisizler Cümle : Tümce 52

53 Cürm i meşhut : Suçüstü Cürüm : Suç Cürüm ika etmek : Suç işlemek Cüsse : 1.Gövde 2.Yapı Cüsseli : İriyarı 53

54 Ç Çamaşır suyu : Ağartıcı Çare : Umar Çareli : Umarlı Çaresiz : Umarsız Çaresiz kalmak : Umarsız kalmak Çaresizlik : Umarsızlık Çarpım tablosu : Çarpım çizelgesi Çehre : Beniz Çember : 1.Manka 2.Döngü Çenebaz : 1.Çeneci 2.Geveze 3.Konuşkan Çevgân : Savlacan Çıma : Yoma Çımacı : Yomacı 54

55 Çımacılık : Yomacılık Çifte : 1.İkil 2.İkili 3.İkiz Çiklet : Sakız > Çiğnem Çiroz : Çelimsiz 55

56 D Dadaist : Dadacı Dadaizm : Dadacılık Dahi : Ökeli Dahice : Ökelice Dahil : İçinde Dahilen : İçten Dahili : 1.İçsel 2.İç Dahilik : Ökelilik Dahilinde : İçinde Dahiliye : 1.İçişleri 2.İçsayrılıkları 3.İçsel Dahiliyeci : İçsayrılıkları uzmanı > İçselci Dahil olmak : 1.Katılmak 2.Girmek Dahiyane : Ökelice 56

57 Dahli olmak : Parmağı olmak Daim : Sürekli Daim etmek : Sürekli kılmak Daimi : Sürekli Daimi olmak : 1.Süreklilik 2.Kalıcılık Dair : İlişkin Daire : Teğre Daktilo : Yazıncak Daktiloskopi : İzbilim Dalalet : Sapkınlık Dalkavuk : Şakşakçı Dalkavukluk : Şakşakçılık Dalya : Yıldızçiçeği Dam : Eş Damlık : Eşlik Damat : Güvey Damatlık elbise : Güveylik giysi 57

58 Damping : Düşürüm Dansite : Yoğunluk Dansimetre : Yoğunlukölçer Dansimetri : Yoğunlukölçüm Dantel : Oya Dantela : Oya Dantelacı : Oyacı Dantelacılık : Oyacılık Dantelalı : Oyalı Dantelasız : Oyasız Dantelci : Oyacı Dantelcilik : Oyacılık Dantelli : Oyalı Dantelsiz : Oyasız Daraba : Kepenk Darb ı mesel : Atasözü Darül aceze : Düşkünler yurdu 58

59 Data : Veri Datif : Yönelme (eki) Dava : Dilev Davacı : Dilevci Davalı : Dilevli Davet : Çağrı Davetçi : Çağrıcı Davet etmek : Çağrımak Davetiye : Çağrılık Davetkar : Çağrıcı Davetli : Çağrılı Davetsiz : Çağrısız Davetsiz misafir : Çağrısız konuk Dead line : Süre sonu Dealer : Satımcı Dealing : Satım Debbağ : Sepici 59

60 Debbağlık : Sepicilik Debdebe : 1.Gösteriş 2.Patırtı Debdebeli : 1.Gösterişli 2.Patırtılı Dedektif : İzmen Dedektifçilik oyunu : İzmenlik oyunu Dedektiflik : İzmenlik Dedüksiyon : Tümdengelim Dedüktif : Tümdengelimsel Defa : Kez Defans : Savunma Defansif : Savunmalı Def etmek : Savmak > Savuşturmak Define : Gömü Defnetmek : 1.Gömmek 2.Toprağa vermek Def ol : Savuş Def olmak : Savuşmak Deformasyon : Biçimsizleşme 60

61 Deforme etmek : Biçimsizleştirmek Deforme olmak : Biçimsizleşmek Defroster : Buzçözer Deha : Öke Dehliz : Geçit Dehşet : Korku Dehşetengiz : Korkunç Deist : Yaradancı Deizm : Yaradancılık Dejenerasyon : 1.Soysuzlaşma 2.Yozlaşma Dejenere : 1.Soysuz 2.Yoz Dejenere etmek : 1.Soysuzlaştırmak 2.Yozlaştırmak Dejenere olmak : 1.Soysuzlaşmak 2.Yozlaşmak Dekadans : Çöküş Deklarasyon : Bildirge Deklare etmek : Bildirmek Deklare olmak : Bildirilmek 61

62 Delalet : Tanıtlık Delil : Tanıt Delta : Çatalağız Demonstrasyon : Gösteri Deontolog : Görevbilimci Deontoloji : Görevbilim Deontolojik : Görevbilimsel Departman : İşbölümü Depresyon : Çöküntü Derece : Kerte Derhal : Çabuk Derkenar : Yanyazı Dematit : Deri yangısı Dermatolog : Deribilimci Dermatoloji : Deribilim Dermatolojik : Deribilimsel Ders : Öğrence 62

63 Dershane : Öğretimevi Dershaneci : Öğretimci Dershanecilik : Öğretimcilik Derslik : Öğrenek Derya : Deniz Despot : Zorba Despotizm : Zorbalık Destan : Koçaklama Destroyer : Savaş gemisi Destur : 1.Savul 2.Savulun Deşarj olmak : Boşalmak Detant : Yumuşama Detay : Ayrıntı Deterjan : Çamaşır tozu > Arıtaç Determinist : 1.Gerekirci 2.Belirlenimci Determinizm : 1.Gerekircilik 2.Belirlenimcilik Dev : Ulu 63

64 Deva : 1.Umar 2.Emgi Devam : Sürek Devam etmek : Sürmek Devam ettirmek : Sürdürmek Devamlı : Sürekli Devamlılık : Süreklilik Devamsız : Süreksiz Devamsızlık : Süreksizlik Devasa : İrice Deveran : Dolaşım Devir : 1.Çağ 2.Dönüş Devlet : Generk Devlet erkanı : Generk yöneticileri Devran : Çağ Devre : 1.Dönem 2.Yarı 3.Çevrim Devretmek : Aktarmak Dıbık : Ökse,yapışkan 64

65 Didaktik : Öğretici > Öğretsel Difraksiyon : Kırılım Difteri : Kuşpalazı Difüzör : Yayaç Difüzyon : Yayım Diğer : 1.Öbür 2.Başka 3.Öteki 4.Beriki Diğeri : 1.Öbürü 2.Başkası 3.Öteki 4.Beriki Diğer taraftan : Öte yandan Diksiyon : Söyleyiş Diksiyoner : Sözlük Dikta : Buyruk Diktacı : Buyrukçu Diktatör : Buyurgan Diktatörlük : Buyurganlık Dikte etmek : 1.Yazdırmak 2.Dayatmak Dilaver : Yürekli Dilbaz : Konuşkan 65

66 Dimağ : Beyin Dimağçe : Beyincik Dinamik : 1.Devingen 2.Devinimbilim 3.Çoşkun 4.Dirik 5.Gürel Dinamizm : 1.Devingenlik 2.Çoşkunluk 3.Diriklik 4.Gürellik Dinamometre : Güçölçer Dinamolog : Güçbilimci Dinamoloji : Güçbilim Dinamolojik : Güçbilimsel Dindar : Dinselci Dinen : Dince Dini : Dinsel Dipfriz : Derin dondurucu > Donduraç Diplogenez : İkizdoğum Diploma : Yeterge Diplomalı : Yetergeli Diplomasız : Yetergesiz Direksiyon : Yönelteç 66

67 Direkt : Doğrudan Dirije : Güdümlü Diskur : 1.Söylev 2.Söylem Dispanser : Bakımevi Distilasyon : Damıtma Distile : Damıtık Distribütör : 1.Dağıtıcı 2.Dağıtaç Divane : Deli Diyagram : Çizenek Diyalekt : Diyelek Diyalektik : Diyeleksel Diyalektolog : Diyelekbilimci Diyalektoloji : Diyelekbilim Diyalektolojik : Diyelekbilimsel Diyanet : 1.Dinişleri 2.Dinselcilik Diyanet Başkanı : Dinişleri Başkanı Diyanet Başkanlığı : Dinişleri Başkanlığı 67

68 Diyar : 1.Ülke 2.Bölge 3.Yurt Dizayn : Tasarım Dizayncı : Tasarımcı Dizayner : Tasarımcı Dizayn etmek : Tasarımlamak Doçent : Bilgin Doçentlik : Bilginlik Dogma : İnak, körinanç Dogmacı : İnakçı Dogmacılık : İnakçılık Dogmalaşmak : İnaklaşmak Dogmalaştırılmak : İnaklaştırılmak Dogmalaştırmak : İnaklaştırmak Dogmatik : İnaksal Dogmatizm : İnakçılık Doktrin : Öğreti Doktriner : Öğretisel 68

69 Doktor : 1.Sağaltman 2.Bilger Doktora : Bilgerlik Doktora Tezi : Bilgerlik Savı Doktorluk : Sağaltmanlık Doküman : Belge Dokümantasyon : Belgeleme Dokümanter : Belgesel Dolikosefal : Uzun başlı Dominant : Başat Done : Veri Dosya : Dizeç Dosyalama : Dizeçleme Double bed : İkili yatak Dört nala : Doludizgin Dren : Akaç Drenaj : Akaçlama Dua : Yakarı 69

70 Duacı : Yakarıcı Dua etmek : Yakarmak Dublaj : 1.Seslendirme 2.Sözlendirme Dublajcı : 1.Seslendirmeci 2.Sözlendirmeci Dublajcılık : 1.Seslendirmecilik 2.Sözlendirmecilik Duble : 1.İkil 2.İkili 3.İkiz Dubleks : İki katlı Duhuliye : Girimlik Duval : Perebulu Düalist : İkici Düalite : İkilik Düalizm : İkicilik Dükkan : Satımevi Dükkancı : Satıcı Düşman : Yağı Düşmanca : Yağıca Düşman etmek : Yağılatmak 70

71 Düşmanlık : Yağılık Düşman olmak : Yağılaşmak Düyun ı umumiye : Genel borçlar Düzenbaz : Düzenci 71

72 E Ebat : Boyut(lar) Ebed : Bengi Ebedî : 1.Bengi 2.Sonsuz 3.Ölümsüz Ebedîyyen : 1.Bengice 2.Sonsuza değin Ebedîyet : 1.Bengilik 2.Sonsuzluk Ebeveyn : Ana baba Ebû marina : Şakıt Ebülyoskof : Kaynamaölçer Ecdat : Atalar Ecmain : Tümü Edat : İlgeç Edebî : 1.Yazınsal 2.Yazınbilimsel Edebilik : 1.Yazınsallık 2.Yazınbilimsellik 72

73 Edebiyat : 1.Yazın 2.Yazınbilim Edebiyatçı : 1.Yazıncı 2.Yazınbilimci Edebiyatçılık : 1.Yazıncılık 2.Yazınbilimcilik Edep : Utanma > Ut Edepli : Utanmalı > Utlu Edepsiz : Utanmasız > Utsuz Edepsizce : Utanmasızca > Utsuzca Edepsizleşme! : Utanmasızlaşma! > Utsuzlaşma! Edepsizleşmek : Utanmasızlaşmak > Utsuzlaşmak Edepsizlik : Utanmasızlık > Utsuzluk Edevat : Gereç Edip : 1.Yazıncı 2.Yazınbilimci Edisyon : Basım Editör : Yayımcı Editörlük : Yayımcılık Efekt : Etke Efemine : Kadınsı 73

74 Efervesan : Köpürücü Efkâr : 1.Tasa 2.Düşünceler Efkâr ı umumiye : Kamuoyu Efkârlanmak : Tasalanmak Efkârlı : Düşünceli > Tasalı Efkârsız : Tasasız Efor : 1.Çaba 2.Güç Efrat : Bireyler Efsane : Söylence Efsaneleşmek : Söylenceleşmek Efsane olmak : Söylenceleşmek Efsanevî : Söylencel Efsun : 1.Büyü 2.Üfürük Efsuncu : Üfürükçü Efsunculuk : Üfürükçülük Efsunkar : Büyüleyici Efsunlamak : Okuyup üflemek 74

75 Efsunlanmak : Okunup üflenmek Efüzyon : Sızınım Ego : 1.Ben 2.Benlik Egoist : Bencil Egoistlik : Bencillik Egoizm : Bencillik Egosantrik : Benözekçi Egosantrizm : Benözekçilik Egotizm : Benlikçilik Egzersiz : Alıştırma Egzistansiyalist : Varoluşçu Egzistansiyalizm : Varoluşçuluk Egzogami : Dışevlilik Eğer : Türkçede kullanılmasına gerek yoktur. Ehemmiyet : Önem Ehemmiyetli : Önemli Ehemmiyetsiz : Önemsiz 75

76 Ehemmiyet vermek : Önemsemek Ehil : 1.Yetkin 2.Uz Ehli : 1.Evcil 2.Uysal Ehlileşmek : 1.Evcilleşmek 2.Uysallaşmak Ehlileştirmek : 1.Evcilleştirmek 2.Uysallaştırmak Ehlivukuf : Bilirkişi Ehliyet. Sürücü belgesi Ehven : 1.Ucuz 2.Yeğrek Ekarte etmek : Elemek Ekber : 1.Yüce 2.Ulu Ek fiil : Ekeylem Ekip : Takım Ekipman : Donanım Eklektik : Seçmeci Eklektizm : Seçmecilik Eko : Yankı Ekol : Yoldam 76

77 Ekoloji : Çevrebilim Ekolojik : 1.Çevresel 2.Çevrebilimsel Ekolojik denge : Çevresel denge Ekolojik felaket : Çevresel yıkım Ekolojist : Çevrebilimci Ekolu : Yankılı Ekosuz : Yankısız Ekometri : Yankıölçüm Eksantrik : 1.Ayrıksı 2.Aykırı 3.Dışözdekli Ekseri : Çoğu Ekseriya : Çoğunlukla Ekseriyet : Çoğunluk Ekshibition Center : Sergi Özeği Eksibe : Kumul Ekspansiyon : Yayılım Ekspansiyonist : Yayılımcı Ekspansiyonizm : Yayılımcılık 77

78 Eksperimantal : Deneysel Eksperimantalist : Deneyselci Eksperimantalizm : Deneyselcilik Eksperyans : Deneyim Eksport : Dışsatım Ekspozisyon : Sergi Ekspresyon : Dışavurum Ekspresyonist : Dışavurumcu Ekspresyonizm : Dışavurumculuk Ekstranet : Dışağ Ekstre : 1.Özet 2.Özüt Ekstrem : Uç Ekstroversiyon : Dışadönüklük Ekstroverti : Dışadönük Ektoderm : Dışderi Elastik : Esnek Elastikî : Esnek 78

79 Elastikiyet : Esneklik Elbette : Kuşkusuz Elbise : Giysi Elem : Üzüntü Eleman : 1.Çalışman 2.Öğe Elifba : İmcelik,abece,İmleç Elim : Üzücü Eliminasyon : Eleme Elimine etmek : Elemek Elimine olmak : Elenmek Elit : Seçkin Elvan : Alacalı Emanasyon : Türüm Emanasyonist : Türümcü Emanasyonizm : Türümcülük Emare : Belirti Embriyolog : Dölütbilimci 79

80 Embriyoloji : Dölütbilim Embriyolojik : Dölütbilimsel Embriyon : Dölüt Emel : Umunç Emin : Güvenilir Emin olmak : 1.Güvenmek 2.İnanmak Emir : Buyruk Emirname : Buyrultu Emir vermek : Buyurmak Emniyet : Güvenlik Emniyet amiri : Güvenlik yöneticisi Emniyet etmek : Güvenmek Emniyet kemeri : Güvenlik kuşağı Emniyetli : Güvenlikli Emniyet müdürü : Güvenlik yönetimcisi Emniyet müdürlüğü : Güvenlik yönetimliği Emniyetsiz : Güvenliksiz 80

81 Empati : 1.Duygudaşlık 2.Özdeşlik Empermeabi : Geçirimsiz Emperyalist : 1.Yayılımcı 2.Sömürgeci Emperyalizm : 1.Yayılımcılık 2.Sömürgecilik Empoze etmek : 1.Dayatmak 2.Benimsetmek Empresyon : İzlenim Empresyonist : İzlenimci Empresyonizm : İzlenimcilik Emprovizasyon : Doğaçlama Empülsiyon : Vuru Emretmek : Buyurmak Emr i vaki : Oldubitti Emsal : 1.Benzer 2.Yaşıt Emsalsiz : Benzersiz Emülsiyon : 1.Sütsü 2.Duyarkat Enbiya : Yalvaçlar Encümen : Yarkurul 81

82 Endeksli : Bağlı Ender : Seyrek Endikasyon : Belirti Endikatör : Gösterge Endirekt : Dolaylı Endişe : Kaygı Endişe etmek : Kaygılanmak Endişelendirmek : Kaygılandırmak Endişelenmek : Kaygılanmak Endişeli : Kaygılı Endişesiz : Kaygısız Endişesizlik : Kaygısızlık Endoderm : İçderi Endogami : İçevlilik Endokrin : İçsalgı Endokrinolog : İçsalgıbilimci Endokrinoloji : İçsalgıbilim 82

83 Endokrinolojik : İçsalgıbilimsel Endüksiyon : Tümevarım Endüktif : Tümevarımsal Enerji : Erke Enerjik : Erkel Enfeksiyon : Bulaşma > Bulaşım Enformasyon : 1.Salıklaşma > Salıklaşım 2.Bilişim Enformatik : Bilgiişlem > Bilişlem Enfraruj : Kızılötesi Enfrastrüktür : Altyapı Enfrastrüktürel : Altyapısal Enfusi : Öznel Enkaz : Yıkıntı Enstantane : Kesit Enstrüman : 1.Çalgı 2.Araç Enstrümantal : 1.Çalgısal 2.Araçsal Enstrümantalist : Araççı 83

84 Enstrümantalizm : Araççılık Entegrasyon : Bütünleşme Entegre : Tümleşik > Bütünleşik Entegre olmak : Bütünleşmek Entel : Bilgiç Entelektüel : Aydın Enteresan : İlginç Enterese etmemek : İlgilendirmemek Enterkonnekte : 1.Bağlantılı 2.Bağılağ Enterkonnekte sistem : Bağlantılı dizge Enternasyonal : Uluslararası Enternasyonalist : Uluslararasıcı Enternasyonalizm : Uluslararasıcılık Entertaiment : Eğlence Entomolog : Böcekbilimci Entomoloji : Böcekbilim Entomolojik : Böcekbilimsel 84

Nöroşirürjide Yazım, Eğitim ve Öğretim için Türkçe terim Kılavuzu. Dr. Murat DÖŞOĞLU

Nöroşirürjide Yazım, Eğitim ve Öğretim için Türkçe terim Kılavuzu. Dr. Murat DÖŞOĞLU Nöroşirürjide Yazım, Eğitim ve Öğretim için Türkçe terim Kılavuzu Dr. Murat DÖŞOĞLU a. aksillaris Koltukaltı atardamarı a. brakialis Kol atardamarı a. çöliaka Karın atardamarı a. karotika Şahdamarı, Baş

Detaylı

Tatarça-Törekçä süzlek. GƏCİL www.gajil.20m.com email:webmaster@gajil.20m.com

Tatarça-Törekçä süzlek. GƏCİL www.gajil.20m.com email:webmaster@gajil.20m.com Tatarça-Törekçä süzlek GƏCİL www.gajil.20m.com email:webmaster@gajil.20m.com abağa abağa çäçäk açkaç abağasımannar abajur abaw abaylamastan abaylamíça abaylaw abaylaw abelxayat äber-çeber abí äbi abına-yığıla

Detaylı

Tatarça Törekçä süzlek

Tatarça Törekçä süzlek ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Tatarça Törekçä süzlek Süzlek çığanağın «vasqo» cibärde. ABACADAFAGAHAJAKALAMANAPAQARASATAUAVAWAXAYAZ abağa eğrelti, eğreltiotu abağa çäçäk açkaç abağasımannar abajur abaw abaylamastan

Detaylı

TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU

TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu 14 Mart 2006 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu Bütün hakları saklıdır. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe,

Detaylı

TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU

TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu İkinci Basım 14 Mart 2007 Türkçe Tıp Dili Kılavuzu 14 Mart 2007 İkinci Basım Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe

Detaylı

1200-Qarşılıqlı Sözler-TDK. Qarşılıqlı Sözler TDK

1200-Qarşılıqlı Sözler-TDK. Qarşılıqlı Sözler TDK 1200 Qarşılıqlı Sözler TDK 1 absürt komedi absürt ad hoc group adaptör adisyon agreman agresif air-conditioned air-conditioner ajitasyon ajitatör ajite etmek ajite olmak akreditasyon akredite akreditif

Detaylı

absürt komedi: saçma komedi.

absürt komedi: saçma komedi. absürt: Fransızca absürde (saçma, zırva, anlamsız). Kelimenin karşılıkları dilimizde zaten vardır: saçma, anlamsız. Örnek: Modacılar bu anlamsız (saçma) tasarımlardan para kazanmayı beklemiyorlar. absürt

Detaylı

Nasihatler Kitabı Yunus Emre

Nasihatler Kitabı Yunus Emre Nasihatler Kitabı Yunus Emre Nasihatler Kitabı'nın yayın hakları Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'na aittir. ISBN 978-605-359-985-2 1. Baskı, Ocak 2013 40 bin adet basılmıştır. Görsel Tasarım

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Bahai Eserleri. sım ve Dağıtım

Bahai Eserleri. sım ve Dağıtım İngilizce Baskı: The Secret of Divine Civilization Copyright 1957, 1970, 1990 by the National Spiritual Assembly of the Bahá ís of the United States All rights reserved. Published 1990 Printed in the United

Detaylı

ISSN : 1306-6897 SAYI 10 BAĞIMLILIK ÖZEL SAYISI M A Y I S 2 0 1 1. www.ispartaegd.org e-mail:ispartaegd@hotmail.com

ISSN : 1306-6897 SAYI 10 BAĞIMLILIK ÖZEL SAYISI M A Y I S 2 0 1 1. www.ispartaegd.org e-mail:ispartaegd@hotmail.com ISSN : 1306-6897 BAĞIMLILIK ÖZEL SAYISI SAYI 10 M A Y I S 2 0 1 1 1 3 0 6 6 8 9 7 www.ispartaegd.org e-mail:ispartaegd@hotmail.com HASBIHAL... İMTİYAZ SAHİBİ Isparta Eğitim Gönüllüleri Derneği Adına İbrahim

Detaylı

Gençlik Dergisi YIL: 8 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR.

Gençlik Dergisi YIL: 8 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. Gençlik Dergisi YIL: 8 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. YIL: 7 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. Gençlik Dergisi İÇİNDEKİLER GÖZ GÖRE GÖRE

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Bahai Eserleri AYDINLIK YÜZYIL

Bahai Eserleri AYDINLIK YÜZYIL AYDINLIK YÜZYIL İNSAN IRKININ tarihindeki en çalkantılı dönem olan yirminci yüzyıl sona ermiştir. Akışına damgasını vuran ağırlaşan ahlaki ve toplumsal kaos ile dehşete düşen dünya insanlarının çoğunluğu,

Detaylı

3 Nazım Payam Temas ve tutku. 6 A. Vahap Akbaş Dağı özleyen adamın şiiri. 7 Kalender Yıldız Şairler. 8 İsmail Aykanat Unique darling

3 Nazım Payam Temas ve tutku. 6 A. Vahap Akbaş Dağı özleyen adamın şiiri. 7 Kalender Yıldız Şairler. 8 İsmail Aykanat Unique darling ÜÇ AYLIK KÜLTÜR ve SANAT DERGİSİ Yıl : 16/ SAYI63 İZZETPAŞA VAKFI ADINA SAHİBİ ve YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİHAT ERİŞ Genel Yayın Yönetmeni NAZIM PAYAM Tashih MAHMUT BAHAR Röportaj Yrd. Doç. Dr. TANER NAMLI

Detaylı

YEDİ VADİ VE DÖRT VADİ (HZ. BAHAULLAH) ADANA 1985 İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ GİRİŞ Arayıcının Yolu (Yazan: R.L. Gulick) YEDİ VADİ DÖRT VADİ

YEDİ VADİ VE DÖRT VADİ (HZ. BAHAULLAH) ADANA 1985 İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ GİRİŞ Arayıcının Yolu (Yazan: R.L. Gulick) YEDİ VADİ DÖRT VADİ YEDİ VADİ VE DÖRT VADİ (HZ. BAHAULLAH) ADANA 1985 Bu eserin Almanca aslından Türkçeye çevirisinde büyük emeği geçen Atilla Bağçuvan a teşekkürü borç biliriz. İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ GİRİŞ Arayıcının Yolu (Yazan:

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 Dr. Naci ÖNSAL TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Bartu ya TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR.

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 44 Ocak - Şubat - Mart 2015 ISSN 1305-5356 EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Toplumun Muhtaç Olduğu Üç İnsan Abdullah

Detaylı

*SEL YAYINCILIK Piyerloti Cad. 11 / 3 Çemberlitaş - İstanbul Tel. (0212) 516 96 85 Faks: (0212) 516 97 26 http://www.selyayincilik.

*SEL YAYINCILIK Piyerloti Cad. 11 / 3 Çemberlitaş - İstanbul Tel. (0212) 516 96 85 Faks: (0212) 516 97 26 http://www.selyayincilik. YAKLAŞAN İSYAN* Görünmez bir komite tarafından kaleme alınan elinizdeki bu kitap, büyük çoğunluğu Fransa nın Tarnac köyünde 11 Kasım 2008 de tutuklanan dokuz kişiye açılan terör davasının temel kanıtlarından

Detaylı

www.maximumbilgi.com Yüz Okuma Sanatı Araştırma Serisi No.13 DOSYA İÇERİĞİ

www.maximumbilgi.com Yüz Okuma Sanatı Araştırma Serisi No.13 DOSYA İÇERİĞİ www.maximumbilgi.com Araştırma Serisi No.13 DOSYA İÇERİĞİ Yüz Yapısı ve İnsan Karakteri İlişkisi (Tarihten Günümüze Gelişim Süreci) Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın "Marifetname"si Yüz Yapısı - İnsan Karakteri

Detaylı

ÂHENK. Eğik Düzlem. Kibir Ve Şöhret Tutkusu. Akşam. Nevruz. Lal Olmalı. Sokaklar Bana Alıştı. Kartepe. Cevzaevi İzlenimleri.

ÂHENK. Eğik Düzlem. Kibir Ve Şöhret Tutkusu. Akşam. Nevruz. Lal Olmalı. Sokaklar Bana Alıştı. Kartepe. Cevzaevi İzlenimleri. ÂHENK FİKİR KÜLTÜR EDEBİYAT DERGİSİ SAYI 18 OCAK 2006 Eğik Düzlem Kibir Ve Şöhret Tutkusu Akşam Gider Nevruz Lal Olmalı Sokaklar Bana Alıştı Kartepe Cevzaevi İzlenimleri Popüler Felsefe Tarih Ve Yalan

Detaylı

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895 Dünya Saadeti Abidin Paşa 1895 SAADET-İ DÜNYA {Ahlak-ı Hamide ve Mebahis-i Hikemiyeyi Camidir} Müellifi: Cezair Bahr-ı Sefid Valisi Abidin Paşa Maarif Nezaret-i Celilesinin 103 numaralı ruhsatname-i resmiyesi

Detaylı

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi) ISSN: 1300-4689

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi) ISSN: 1300-4689 İÇİNDEKİLER SAYFA Tarihsel Yaklaşımda Afazia Çarpanı Metodunun Kullanımı - Ceyhun DEMİRKOLLU....1 Efendim (Şiir) - Zübeyde GÖKBULUT (Gelin)...6 Tevhît Feneri (Şiir) - Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN...6 Prof.

Detaylı

Minnetle Anıyoruz... Mustafa Kemal ATATÜRK (1933, Cumhuriyet Bayramı açılış konuşmasından)

Minnetle Anıyoruz... Mustafa Kemal ATATÜRK (1933, Cumhuriyet Bayramı açılış konuşmasından) Anadolu Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni Sayı 42 Kasım 2013 Ücretsizdir Minnetle Anıyoruz... Ben, manevî miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

AA ların kurucularından biri, üyelerin nasıl iyileştiklerini ve grubun nasıl çalıştığını anlatıyor. ONİKİ BASAMAK İÇİNDEKİLER

AA ların kurucularından biri, üyelerin nasıl iyileştiklerini ve grubun nasıl çalıştığını anlatıyor. ONİKİ BASAMAK İÇİNDEKİLER AA ların kurucularından biri, üyelerin nasıl iyileştiklerini ve grubun nasıl çalıştığını anlatıyor. ONİKİ BASAMAK İÇİNDEKİLER Birinci basamak. Maddeye karşı güçsüz olduğumuzu ve hayatımızın kontrolümüzden

Detaylı

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir?

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir? Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard Devlet Ne Değildir? Devlet neredeyse evrensel olarak topluma hizmet kurumu olarak görülür. Bazı teorisyenler Devleti toplumun ideal örneği olarak yüceltirler; başkaları

Detaylı

Azmin Zaferi. Bir Gün. Küçük Şehrin İntikamı. Lokman Kaplan. Halil Göçer. Mehmet Solmaz ISSN : 1306-6897 SAYI 2 K A S I M 2 0 0 6

Azmin Zaferi. Bir Gün. Küçük Şehrin İntikamı. Lokman Kaplan. Halil Göçer. Mehmet Solmaz ISSN : 1306-6897 SAYI 2 K A S I M 2 0 0 6 ISSN : 1306-6897 SAYI 2 Lokman Kaplan Azmin Zaferi Halil Göçer Bir Gün Mehmet Solmaz Küçük Şehrin İntikamı K A S I M 2 0 0 6 w w w. i e g d. o r g. t r 1 3 0 6 6 8 9 7 49 IEGD HASBIHAL... İMTİYAZ SAHİBİ

Detaylı