ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"

Transkript

1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008

2 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde sayılan Genel Bütçeli bir kurum iken, tarihinde kabul edilen 5538 sayılı Kanunla Özel Bütçeli bir idare haline gelmiştir. Genel Müdürlüğümüzce 2007 yılında uygulanmaya başlanan ve muhasebesi yine Genel Müdürlükçe tutulan Özel Bütçe uygulamalarında çok önemli bir sorun yaşanmamış, yetişmiş personel açısından yaşanan sıkıntıların da, uygulanan eğitimlere bağlı olarak önümüzdeki dönemlerde giderilmesi ve sistemin en iyi şekilde uygulanması hedeflenmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Genel Müdürlük olarak özel bütçe gelirleri içerisindeki %70 seviyelerinde olan hazine yardımı payını azaltmak, buna karşılık öz gelirlerin payını artırmak gayreti içerisindeyiz. Giderler öncelikle öz gelirlerden karşılanmakta, yetersiz kalınan aylarda ise hazine yardımı talep edilmektedir. Ancak ivedi ödemelerin karşılanmasında sıkıntı yaşanmaması amacıyla belli oranda nakitin Kurum bünyesinde kalmasında da yarar görülmektedir. Bu çerçevede Orman Genel Müdürlüğünün gelir ve gider bütçesi açısından ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıda ve ekli tablolarda açıklamalara yer verilmiştir. Osman KAHVECİ Orman Genel Müdürü

3 I. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğümüzde 2008 yılı Özel Bütçe giderleri ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde olmak üzere ve 2007 yılı gerçekleşmeleri, 2007 yılı bütçe ödeneği, aylar itibarıyla 2007 ve 2008 yılı harcamaları, yılı oransal karşılaştırmalar ile 2008 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen harcama tutarları şeklinde gösterilmiştir. Buna göre 2008 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayında toplam harcama, 2007 yılının aynı dönemine göre % 79,14 artış göstererek YTL. ye ulaşmıştır. İlk altı aylık uygulamalar 2007 yılının aynı dönemine göre; personel giderlerinde %82,82, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %107,6, mal ve hizmet alım giderlerinde %28,45, cari transferlerde %96,3 ve sermaye giderlerin de %21,3 oranında artmıştır. Aşağıdaki grafikte 2007 ve 2008 yıllarının aylık giderleri gösterilmiştir BÜTÇE GİDERLERİ YTL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AYLAR

4 Toplam bütçe harcamalarında 2007 yılına göre görülen %79,14 oranındaki artışın en önemli nedeni 2007 yılının son aylarında yaklaşık sekiz bin geçici işçinin sürekli işçi kadrolarına atanması olmuştur. Bu durum ilk altı aylık toplam personel harcamalarının %82,82 artmasına neden olurken, personel giderleri içerisinde yer alan işçi giderlerinde yaşanan artış %745,01 olarak gerçekleşmiştir. Aynı nedenle sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderleri toplamda %107,6 oranında, bu gider kalemi içerisinde işçiler için yapılan ödemelerde ise %839,7 oranında artış olmuştur. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kullanılan hava araçları, son yıllarda sıcaklarının artmasına paralel olarak Mayıs ayından başlayarak kiralanmış, bu durum da mal ve hizmet alım giderlerini artırmıştır. Genel Müdürlüğün ilk altı aylık harcaması içerisinde en büyük pay %76,3 oranıyla personel giderleri olmuştur. Personel giderlerinin %55,44 ü memurlar için, %44,56 sı da işçiler için kullanılmıştır. Harcamalar içerisinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin payı %12,24, mal ve hizmet alım giderlerinin payı %8,17, cari transfer giderlerinin payı %2,99 ve sermaye giderlerinin payı da %0,52 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte harcamaların gider çeşitleri itibarıyla payları gösterilmiştir. GİDER ÇEŞİTLERİ 100% 90% 80% YÜZDE ORANI 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AYLAR SERMAYE CARİ TRANSFERLER MAL VE HİZMET SOSYAL GÜVENLİK PRİM. PERSONEL

5 Genel Müdürlüğün 2007 yılı Haziran ayı sonunda yaptığı harcama yılsonu harcamasının %27,4 ü seviyesinde iken, 2008 Haziran sonu harcaması yılsonu harcama tahmininin yaklaşık olarak %37,8 i civarında olacaktır. Burada özellikle 2007 yılının sonunda sürekli işçi kadrolarına atanan sekiz bin civarındaki geçici işçi giderlerinin etkisi büyük olmuştur. Çünkü genel olarak bu işçiler Haziran-Ekim aylarında çalışırken şimdi yılbaşından başlayarak on iki ay boyunca çalışmaktadırlar. Gelecek yıldan itibaren Haziran sonu harcamaların %40 seviyelerinde olması beklenmektedir. B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlüğümüzce 2008 yılında toplam YTL. gelir edileceği, ayrıca YTL. nin de net finansmandan karşılanacağı planlanmıştır. Planlanan gelirlerin %72,6 sını hazine yardımı, kalan %27,4 ünü de öz gelirler oluşturmaktadır. Toplam YTL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemleri %81,3 oranı ile orman arazilerinden verilen izin ve kullanım bedelleri ile %11,1 oranıyla döner sermayeden aktarılacak pay teşkil etmektedir. Aşağıdaki grafikte yılları aylar itibarıyla gelir gerçekleşmeleri gösterilmiştir BÜTÇE GELİRLERİ YTL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AYLAR

6 2008 yılının ilk altı ayı içerisinde tahsil edilen toplam gelir YTL. olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2008 yılı toplam gelirinin %35,7 sinin ilk altı aylık sürede tahsil edildiğini ifade etmektedir. Tahsil edilen gelirlerin en büyük kalemini %52,3 oranı ile hazine yardımı oluştururken, %44,6 sını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve %3,1 ini de diğer gelirler oluşturmuştur GELİR ÇEŞİTLERİ ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI YTL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AYLAR Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate alındığında ilk altı aylık uygulama sonuçları; YTL. olarak tespit edilen hazine yardımı YTL. (%25,7), YTL. olarak öngörülen orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri YTL. (%68,3), YTL. olarak öngörülen döner sermaye payı YTL. (%16,8) ve YTL. olarak öngörülen diğer gelir kalemleri de YTL. (%63,4) olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ay içerisinde gerçekleşen gelir kalemleri incelendiğinde tahsil edilen hazine yardımı tutarının düşük kaldığı, buna karşılık elde edilen öz gelirlerin beklentilerin üstüne çıktığı görülmektedir. Özellikle orman arazilerinin tahsisi sonucunda elde edilen gelirlerden yapılan tahsilatlar ile 2007 yılından devreden nakit tutarlar 2008 yılı giderlerinin karşılanmasında kullanılmış, böylece son üç aylık dönemde tahsil edilen hazine yardımı miktarı son derece düşük kalmıştır.

7 C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz 2008 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşamamış ve giderlerini zamanında karşılamıştır. Özellikle 2007 yılında başlanan Özel Bütçe uygulamasına nakitsiz girilmiş olmasına karşılık, Maliye Bakanlığınca verilen önemli destekler ile yine 2007 yılında elde edilen öz gelirler sonucunda 2008 yılına nakit devri olmuştur yılında elde edilen toplam YTL. gelire karşılık yapılan gider YTL. olmuştur. Böylece 2008 yılına nakit devri ile girilmiştir yılının ilk altı aylık döneminde ise; bütçe gideri toplamı YTL. bütçe geliri toplamı da YTL. olarak gerçekleşmiştir. Bu açıdan bir değerlendirme yapıldığında 2008 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan toplam YTL. harcamanın, YTL. si bu yıl içerisinde elde edilen gelirlerden karşılanırken kalan bölümü mevcut likit kaynaklardan karşılanmıştır. Bu durum; ilk altı aylık hazine yardımının %25 seviyelerinde kalmasına neden olmuş, kullanılan net finansman miktarını ise yüksek oranda (%1118) artırmıştır. Bu durum sadece 2008 yılına has bir gerçekleşme olacaktır. Çünkü bu yıldan sonra önemli miktarda bir nakit devri olmasına imkan kalmayacak ve tahsil edilen öz gelirler direkt olarak giderlerin karşılanmasında kullanılacaktır. Böylece alınacak hazine yardımı tutarı da doğal olarak azalacaktır. II. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Genel Müdürlükçe yürütülen orman yangınlarıyla havadan mücadele faaliyetleri kapsamında 2008 yılında; 20 adet helikopter için 5 adet, 4 adet amfibik uçak için de 2 adet ihale yapılmıştır. Kiralamalarda geçtiğimiz yıla göre fiyat artışına gidilmesine rağmen, ancak 11 adet genel maksat helikopteri kiralanabilmiştir. Kiralanan toplam 11 adet genel maksat helikopterinin 6 adedi Mayıs ayı içerisinde, 5 adedi de Haziran ayı içerisinde göreve başlamıştır. Genel Müdürlüğümüz beş no.lu idare binasının büyük onarım ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Diğer bina ve inşaat faaliyetlerimiz yapılan planlama dahilinde yürütülmektedir. İlk altı aylık dönemde özellikle ihale aşamaları gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle ilk altı aylık harcama miktarları düşük oranda kalmıştır. Orman yangınlarıyla karadan yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2008 yılı Özel Bütçe yatırım programında yer alan makine-teçhizat ve taşıtlardan;

8 135 adet arazöz alım ihalesi toplam YTL. bedelle gerçekleştirilmiş olup, teslimatlar Temmuz 2008 ayından başlayarak yıl sonuna kadar devam edecektir. 40 adet su tankeri alım ihalesi toplam YTL. bedelle gerçekleştirilmiştir. 30 adet karavan alım ihalesi toplam YTL. bedelle gerçekleştirilmiştir. 1 adet araç takip sistemi alım ihalesi YTL. bedelle gerçekleştirilmiştir. 200 adet açılı dürbün alım ihalesi toplam ,64 YTL. bedelle gerçekleştirilmiş ve açılı dürbünler teslim alınmıştır. 1 adet ekskavatör ,24 YTL. bedelle Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmış ve teslimatı da gerçekleşmiştir. 9 adet dozerin YTL. bedelle Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmesinde son aşamaya gelinmiştir. 220 adet GPS alım ihalesi toplam ,20 YTL. bedelle gerçekleştirilmiştir. 2 adet telsiz ölçü cihazının toplam YTL. bedelle ihalesi gerçekleştirilmiştir. Orman kadastrosu; 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 2008 yılında toplam 2 milyon hektar alanda orman kadastrosu yapılması planlanmıştır. Bu çerçevede 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı kanunla değişik 4 üncü maddesi gereğince Orman Kadastro Komisyonlarının başkan ve ormancı üyelerinin tamamına yakını kadastro ekiplerinde görevlendirilmiştir. İlk altı aylık sürede; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalara ait ilgili Kurumdan bir bilgi alınmamış (kesinleşen bilgiler yılsonunda alınacaktır) kendi komisyonlarımızca 6831 sayılı Kanun kapsamında ilk altı ayda toplam hektar alanda orman kadastrosu yapılmıştır. Ayrıca hektar alanda 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uygulaması yapılmıştır. Orman kadastrosu çalışmalarına yönelik olarak 9 farklı proje sahasında GPS ile nirengi sıklaştırma çalışmasına devam edilmektedir. III. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı YTL. olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar gerçekleştiğinde bütçe ile tahsis edilen ödenek durumuna göre yılsonu itibarıyla toplam YTL. ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

9 İhtiyaç duyulacak ek ödeneklerin büyük bir bölümünü personel giderleri oluştururken, diğerlerini de; sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet prim giderleri, mahkeme harç ve giderleri, ilama bağlı borçlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek emekli ikramiyesi, görev tazminatları ve %5 ek karşılıklarının oluşturması beklenmektedir. Bu çerçevede yılsonu harcama tutarlarının 2007 yılı sonu harcamasına göre %29,6 oranında artış göstereceği tahmin edilmekte olup, bu oranın; Personel giderlerinde %34,3, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %36,9, Mal ve hizmet alım giderlerinde %20,8, Cari transferlerde %44,7 ve Sermaye giderlerinde de %2,6 artacağı tahmin edilmektedir. Burada yüksek olarak gözüken personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artışa, 2007 yılında sürekli işçi kadrolarına atanan sekiz bin geçici işçi neden olmuştur. Cari transferlerde görülen artış ise %5 ek karşılıklar ile emekli sayısında beklenen artıştan kaynaklanmıştır. Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla bütçe ve yılsonu gerçekleşme tahminleri gösterilmiştir GİDER BÜTÇESİ VE YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE YILSONU TAHMİN BİN YTL PERSONEL SOS.GÜV.PRİM. MAL-HİZMET CARİ TRNS. SERMAYE GİDERLER

10 B)Bütçe Gelirleri: Gelir kalemlerinde ise özellikle öz gelir olarak adlandırılan orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri ile döner sermayeden aktarılacak paylarda öngörülen gelirlerin %100 ün üzerinde tahsil edileceği, diğer gelirlerin tahsilinde de öngörülen tutarlara ulaşılacağı, hazine yardımının ise alınan ek ödeneklerle birlikte başlangıç bütçesine göre %4,3 oranında bir fazla ile sonuçlanabileceği tahmin edilmektedir. Buna göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %30,9 oranında bir fazla ile YTL., Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %4,3 oranında bir fazla ile YTL., Diğer Gelirlerinde %3,2 oranında bir fazla ile YTL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede bütçede öngörülen ve yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelirler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. GELİR BÜTÇESİ VE YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE YILSONU TAHMİNİ BİN YTL TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ GELİRLER

11 C)Finansman: Genel Müdürlüğün giderlerinde öncelikle elde etmiş olduğu öz gelirler kullanılmakta olup, zorunlu durumlarda hazine yardımı alma talebinde bulunulmaktadır. Bu durum doğal olarak nakit açısından bazen sıkıntı yaratsa da yılsonuna kadar aynı şekilde devam ettirilecektir. Burada nakit dengesinin daha iyi sağlanması, acil ödemeler için belli oranda nakitin sürekli hazır bekletilmesi önem kazanmaktadır. Genel Müdürlüğün öz gelirlerinin tahsilatı halen kurulu durumda olan 28 adet muhasebe birimi tarafından yürütülmektedir. Bu durum dengeli nakit dağılımının harcama birimleri arasında da zamanında yapılmasını gerektirmektedir. Muhasebe birimlerimizin henüz 2007 yılı başında kurulduğu da dikkate alındığında önümüzdeki dönemlerde daha dengeli bir nakit akışı sağlanacaktır. Bu çerçevede 2008 yılı sonunda gerçekleşecek giderlerin büyük bir bölümü yine hazine yardımı alınarak karşılanmış olacaktır. Ancak öz gelir ve net finansman miktarlarının bütçe öngörüsüne göre daha yüksek oranda gerçekleşeceği, özellikle 2007 yılından devredilen nakitin kullanılması ile bütçede YTL. olarak öngörülmüş olan net finansman miktarının YTL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Genel Müdürlüğümüz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 6831 sayılı Orman Kanunu ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5304 sayılı Kanunla değişik hükümleri gereğince 2008 yılı sonunda yapılacak orman kadastrosu miktarının toplam Hektar civarında olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca orman kadastrosu çalışmalarına yönelik olarak GPS ile nirengi sıklaştırma çalışmasının 9 proje sahasında tamamlanması, GPS cihazları için uydu kiralamasının yapılması, orman kadastro grafik yazılımının alınması ve 11 adet GPS alımının yapılması hedeflenmiştir. Orman koruma ve yangınla mücadele faaliyetleri kapsamında yatırım programında yer alan makine-teçhizat ve taşıtlardan; 1 adet yakıt tankerinin, 10 adet görüntülü kamera sisteminin, 300 adet motosikletin, 408 adet motorlu testerenin ve 7 adet ilaçlama ve sisleme makinesinin alım ihaleleri gerçekleştirilecektir. Bunlardan 300 adet motosiklet alımının Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması, diğerleri için ihale yapılması planlanmıştır.

12 Yılın ilk altı ayında ihaleleri gerçekleştirilen makine-teçhizatlardan henüz teslim alınmamış olan; 135 adet arazöz, 40 adet su tankeri, 30 adet karavan ve diğerlerinin teslim alınma işlemleri gerçekleştirilecektir. Bina ve tesis inşaatları kapsamında yürütülen çalışmaların hedeflendiği şekilde %100 oranında gerçekleşmeleri sağlanacaktır. TSE Kalite Belgeli Genel Müdürlüğün, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve çalışanların memnuniyetinin sağlanması amacıyla sürdürmüş olduğu çalışmalar çerçevesinde beş no.lu idare binasının büyük onarımı da bu dönem içerisinde tamamlanacaktır. Ekler: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2008

13 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl : 2008 Kurum Kod : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI Vergi Gelirleri 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01.5 Damga Vergisi 01.6 Harçlar 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02.5 Mahalli İdarelerden 02.6 Diğer İşverenlerden 02.7 Çalışanlardan 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03.4 Kurumlar Hasılatı 03.5 Kurumlar Karları 03.6 Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları 04.6 Özel Gelirler Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri Alacaklardan Tahsilat 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09. Red ve İadeler (-)

14 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl : 2008 Kurum Kod : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,14 27,48 46, PERSONEL GİDERLERİ ,82 32,72 55, MEMURLAR ,19 52,17 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER ,01 7,28 60, GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL ,07 9, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,60 28,52 56, MEMURLAR ,41 51,85 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER ,70 6,50 63, GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,45 26,15 33, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,39 18,53 22, YOLLUKLAR ,16 46,03 51, GÖREV GİDERLERİ ,18 33, , HİZMET ALIMLARI ,08 9,70 16, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,27 18,30 17, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,47 37,91 41, FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ İSKONTO GİDERLERİ KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER ,30 21,85 38, GÖREV ZARARLARI ,32 20,61 37, HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,85 46,45 45, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN F YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 06 - SERMAYE GİDERLERİ ,30 1,78 2, MAMUL MAL ALIMLARI ,46 0,17 0, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,10 12,57 10, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,65 27,05 15, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,87 21,97 21, SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 - BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME 09 - YEDEK ÖDENEKLER

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009)

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) GĠRĠġ Türkiye, son yıllarda ekonomik ve mali alanda önemli başarılara imza atmıştır. Ekonomik ve mali politikaların tutarlı bir şekilde oluşturulması, ekonomik programların

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org MAHALLİ İDARELERDE ÖDENEK KULLANIMI VE BÜTÇEDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER VE BUNLARIN MUHASEBESİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org I- GİRİŞ Devlet, örgütleri (idari teşkilatları) içinde organları

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 ) SAYI : B.07.0.BMK.0.027.310 KONU: Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı