TOBB. çöz. tamir. Must Genel EKLER:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB. çöz. tamir. Must Genel EKLER:"

Transkript

1 TOBB IZMIR TICARET ODASI GENEL SEKRETERLİGİNE ATATÜRK CAD.NO:126 PASAPORT ALSANCAK tamir Tarih Sayı Konu : : : TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAF BİRLİĞİ 2f-f Il /2_0 it 0543/ 2, -5 Sigorta Teminatı hk. Çırçır Pr:se Fabrikası işletmelerinin sigorta işlemleri hakkında, Hazine Müsteşarlığı tarafından Birliğimi Je intikal ettirilen tarihli ve sqyılı yazı EK-1'de, tarihli ve sa ılı yazı ise, EK-2'de gönderilmektedir. Bilgilerin zi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim. Saygılar la, r I Must Genel er çöz EKLER: 1- Hazine Müsteşarliğınin tarihli ve sayılı yazısı (4 sayfa) 2- Hazine Müsteşarliğı= tarihli ve sayılı yazısı (3 sayfa) Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) /ANKARA Tel: +90 (312) (PBX) Faks: +90 (312) e-posta : Web : Ayrıntılı Bilgi İçin: Köksal Ilker BAR1Ş ilker.baris tobb.org.tr K-0 TSE-I S O-EN 9000

2 T.C. BAŞBAKANLIK I lazine Müsteşarlığı SAYI : B KONU : S ZN gorta Teminatı Ilk * TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞINE Dumlupınar Bulvarı No: 252 Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA 8/10/2010 tarihli ve sayılı yazınız. 3/12/2010 tarihli ve sayılı yazımız, 14/4/2011 tarihli ve 543/9619 sayılı yazınız, 4/10/2011 tarihli ve sayılı yazımız. İlg de kayıtlı yazılar konusu Reyhanlı'daki çırçır prese fabrikalarının yangın sigortası teminatı bulamaınalanyla ilgili olarak 31 Ekim 2011 tarihinde Müsteşarlığımız Sigortacılık Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıda; yangın ve doğal afetler sigortası ruhsatı bulunan sigorta şii ketlerine ilişkin bilgilerin. adı geçen fabrikalara yönelik teminat sunan sigorta şirketleriıe ilişkin bilgilerin ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin bilgilerin tarafınıza gönderilec:ği belirtilmişti. Yangın ve doğal afetler sigortası ruhsatı bulunan sigorta şirketlerine ilişkin bilgiler ek 1'de yer almakta olup. adı geçen fabrikalara yönelik teminat sunan sigorta şirketlerine ilişkin bilgiler bil ılıare tarafınıza gönderilecektir. mümkün 1 örneği ek I Bi hususumli. rica. sigorta konusu risklerin makul seviyede tutulabilmesi ve sigorta yapmanın ale getirilmesi için Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden alınan. bir yazıda belirtilen önlemlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. gileriııi ve yazımız ile eki dökümanların ilgili meslek kuruluşlarına da iletilmesi gereğini rica ederim. Dr. Ahmet GENÇ Müsteşar a. Genel Müdür Ekler: Ek 1- List (1 sayfa) Ek 2- Ya' ı Örneği (2 sayfa) Hazine Müst şarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Inönü Bulvarı No 36, Emek/ANKARA Telefon (O 312) Faks : (O 312) Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.Ç.BALCI Şb. Müd.

3 , Yngin ve Doğal Afetler Ruhsat. Bulunan Sigorta Şirketlerine ilişkin Bilgiler Unvanı Adresi Telefonu Faksı Emirhan Cad. No:145 Atakule A Blok K:7 Chartis Sigorta A.Ş. Dikilitaş Beşiktaş Istanbul Meclis-İ Mebusan Cad. No AK Sigorta A.Ş. Fındıklı/Istanbul Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No.13 Altunizade Allianz Sigorta A.Ş İstanbul Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti Levent/İstanbul Merkez Mah.Abide-i Hürriyet Cad. No:211, Bolkan Center, A Blok, Kat: ANKARA ANONIM TÜRK SIGORTA ŞIRKETI Şişli / İstanbul +90 (212) (212) Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:72/74 Küçük Aviva Sigorta A Ş. Çamlıca (İstanbul Meclisi Mebusan Cad. Oyak İş Hani No:81 Axa Sigorta A.Ş Salıpazarı Istanbul O Groupama Plaza Eski Büyükdere Caddesi Groupama Sigorta A.Ş. No : Maslak - İstanbul (0212) (0212) Büyükdere Caddesi Özsezen Iş Merkezi Demir Sigorta A.Ş. No.122 B Blok Kat 11 Esentepe/istanbul Dubai Sigorta A.Ş. Altunizade Mah. Mahir İz Cad. No:23 ' Altunizade, Kısıklı Cad. No: Ergo Sigorta A.Ş. Üsküdar/İstanbul Büyükdere Cad.Nurol Plaza No: Eureko (Garanti) Sigorta A.Ş. Maslak/İstanbul O O Euro (Toprak) Sigorta A.Ş. Yıldız Posta Cad. No:17/3 Esentepe/İstanbul : Cumhuriyet Cad. Rüzgarlıbahçe Mah. Acarlar İş Merkezi C-D Blok No: 10 Kavacık Fiba (Finans) Sigorta A.Ş. Beykoz!İstanbul :Bankalar Cad. No: 31/33 Karaköy General, Sigorta A.Ş. İstanbul (0212) (Pbx) (0212) (Pbx) Büyükdere Cad.Güneş Plaza No:110 Güneş Sigorta A.Ş. Esentepe/İstanbul Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli Halk Sigorta A.Ş. /İstanbul Büyükdere Cd. C.E.M. İş Merkezi No:23 HDI (İhlas) Sigorta A.Ş. Kat:7-8-9 Şişli / İstanbul Hür Sigorta A.Ş. Büyükdere Cad.Hür Han 15/A Şişli İstanbul Küçüksu Cad.Akçakoca Sok.No:6/2 Işık Sigorta A.Ş. Pk:34768 Ümraniye - İstanbul Meclisi Mebusan Cad. No: Liberty (Şeker) Sigorta A.Ş. Salıpazarı - Karaköy - Istanbul E-5 Yanyol Üzeri Şaşmaz Plaza No:6 Kat:3 Neova Sigorta A.Ş Kozyatağı/ISTANBUL 02 :rs' ;5 55 Haydar Aliyev Cad.No:28 Tarabya Ray Sigorta A.Ş. Sarıyer/İstanbul Kemeraltı Cad.No:46 Kat:1 Tophane- SBN (Ticaret) Sigorta A.Ş. İstanbul Meclisi Mebusan Cad. No: Mapfhre Genel Sigorta A.Ş. Salıpazarı / Istanbul (O 212) (O 212) Yapı Kredi Plaza A Blok Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Levent/Istanbul (212) (212) Meclis-İ Mebusan Cad. No:127/6 Fındıklı - Zurich (Teb) Sigorta A.Ş. Beyoğlu / Istanbul

4 16:00 NIO. 131 P. 1 TÜRKIYE SIGORTA VE REASÜRANS ŞIRKETLERI BIRLIĞI I I ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY ASSOCIATION DES SOCIETES WASSURANCES ET DE REASSURANCES DE TURQUIE E T,C. BAŞBAKANLIK HAZINE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eskişehir Yolu, Inönü Bulvarı Emek/ANKARA Istanbul ' Sayı:2011/3336 Çırçır ve prese fabrikası sahiplerinin sigorta şirketlerinden teminat bulamamalanna ilişkin tarihinde Müsteşarlıklarında yapılan toplantıda, söz konusu tesislerde tespit edilen risklerin ve bu riskleri makul seviyede tutmak için alınması gereken önlemlerin tarafınıza bildirilmesi hususunda mutabık kalınmıştı. Bu çerçevede çırçır ve prese fabrikalarında tespit edilen riskler ve sigorta şirketlerinin söz konusu risklere teminat sağlayabilmesi için alınması gereken önlemler aşağıda bilgilerinize sunulmakta olup, hali hazırda portföylerinde çırçır ve prese fabrikası bulunan sigorta şirketleri ayrıca tarafınıza bildirilecektir. Çırçır ve prese fabrikalarında tespit edilen riskler: Pamuk keit ve balyalarımn depolancile;ı yet3rli havalandırma tzsisa" ıtıın olmaması, Depolarm çatı kaplamalarının sağlıklı olmaması dolayısıyla yağmur suyu girişlerinin olması, Küt ve balyalanmış pamuk depolarındaki aydınlatmaya ait elektrik tesisatlarının sağlıksız olması,. Küt pamuğun çırçır bölümüne getirildiği pnömatik kanallarda riskli maddelerin ayrıştırılması için yeterli techizatın olmaması, Birçok fabrikada üretim teknolojisinin eski olması nedeniyle riskleri makul seviyede tutacak yeterli donanımda makine parkurunun olmaması, fabrika ve depo binalannın harap ve bakımsız olması, Çırçır bölümlerinde yeterli havalandırma sistemlerinin olmaması nedeniyle özellikle makine motorları ve genel elektrik donanımlarının üzerindeki toz birikintilerinin herhangi bir şase veya ark sonucu alevlenmeye açık olması, Çalışan personelin yangın konusunda bilinçsiz olması ve yeterli eğitime sahip olmaması ve genel olarak çırçır fabrikalarında yangın önlemlerinin yetersiz olması, Nakliye araçlarının depoların içine kontrolsüz olarak sokulması, Sigorta teminatınm işin doğası gereği kısa süreli talep edilmesi, Yetersiz yangın tedbirlerine dayalı olarak meydana gelecek hasarın kümül hasara sebebiyet verme olasılığının yüksek olması, Yangın sigortası genel şartlarına aykırı olarak özellikle istenen kızışma teminatı ve bu teminat sonucu oluşan hasar talepleri. 30yük.ders Caddas1 3(.1y4i<dens Plaza No:195 K: Levent / Istanbul Tel : Faks: B 08,wıw.Y.srsb.org,V Birilk, 5584 say,:ı Ksnun us,annca, '<amu kururnı., meslek k.injusudur FAXSLAVAN : 82/11/11 15:48 S.: 1

5 16: 00 H0.131 TÜRKIYE SIGORTA VE REASÜRANS ŞIRKETLERI BIRLIĞI I I ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY ASSOCIATiON PES SOCIETES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DE TURQUIE Çırçır ve prese fabrikalarında alınması gerekli önlemler: Pamuk küt ve balyalartnın depolandığı bölümlerde yeterli kapasitede emiş havalandırma sistemi kurulmalıdır. Pamuk küt ve balya depolannın çatı kaplamalarının sızdırmazlıklan kontrol edilmelidir. Pamuk küt ve balyalannın depolandığı bölümlerde mümkünse elektrik tesisatı olmamalıdır. Aksi durumlarda aydınlatma ve elektrik tesisatının ex-proff özelliği olmalıdır. Pamuk kütlerinin çırçır bölümüne iletildiği pnömatik kanallarda riskli maddeleri önlemek için mıknatts, elek vb. techizatlar olmalıdır. Çırçır bölümlerinde yeterli kapasitede emiş havalandırma sistemi kurulmalıdır, elektrik ve makine motor donanımlarının periyodik olarak basınçlı kompresörler aracılığıyla temizliği yapılmalıdır. Üretim bölümündeki elektrik donanımı günümüz koşullarına göre revize edilmelidir. Mevcut elektrik panoları üretim bölümlerinin dışındaki alanlara konulmalı ve aydınlatma tesisatı ex-proof olmalıdır. Fabrikalarda çalışan personel yangın konusunda bilinçlendirilmeli ve personele yangın eğitimi verilmelidir. Fabrikalardaki yangın söndürme cihazı sayısı ve yangın su tesisat! Yangın Yönetmeliğrne uygun olmalıdır. Bu konuda Itfaiye Müdürliiklerrnden yardım alınmalıdır. Nakliye araçları depoların içine karlar yanaştınlmamali ve egzostlanna kıvılcım tutucu takılmalıdır. Tesis alanı içerisinde sigara içilmesi kesinlikle önlenmelidir. Tesise giriş yapan araç şoförlerinin üzerindeki sigara, çakmak, kibrit gibi maddeler güvenlik tarafından alınmalı, çıkışta teslim edilmelidir. Depolar dahil tüm kapalı alanlara uygun tipte dedektörlü yangın algılama sistemleri kurulmalıdır. Bir yangın durumunda hızlı müdahale edebilmek için yangın algılama sistemlerinin kontrol panolan. 24 saat gözetim altında olacak bir yere (grıvenlik/bekçi odası, vs.) konmalı, ayrıca fabrika içerisinde sesli ve ışıklı alarm vermelidir. Olası bir yangını kısa sürede kontrol altına alabilmek için özellikle pamuk depolaması yapılan bölümlere uygun standartlarda su rezervi ve pompa sisteminden beslenen sprinkler sistemi (otomatik sulti söndürme sistemi) kurulmalıdır. Bilgilerinize sunana. Saygılanrnızla, TÜRKIYE SIGORTA VE REASÜRANS ŞIRKETLERI c7-0( tam.v.0..b.kok~) IV.)1/4. Erhan TUNÇAY f Mehmet KALKAVAN Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı S.U,/ FARSLAVATİ 82/11/11 15:48 2

6 FAKS GONDEREM : Sigortacilik gn. md. 16/11/11 12:11 S.: 1/3 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı SAYI : B.02.1.HZN KONU : Sigorta Teminatı 1-1k * TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIINE Dumlupınar Bulvarı No: 252 Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA Ilgi :a) 8/10/2010 tarihli ve sayılı yazınız, b) 3/12/2010 tarihli ve sayılı yazımız, e) 14/4/2011 tarihli ve 543/9619 sayılı yazınız, ç) 4/10/2011 tarihli ve sayılı yazımız. d) 4/11/2011 tarihli ve sayılı yazımız. ilgi (t1)'lle kayıtlı yazırnızcla Reyhanlı'daki Çırçır prese fabrikaları= yangın sigortası teminatı buhtmamalanyla ilgili olarak yangın ve dogal afetler sigortası ruhsat' bulunan sigorta şirketlerine ilişkin bilgiler gönderilmişti. Bu defa, gerekli önlemlerin alınması koşuluyla adı geçen fabrikalara yönelik teminat sigorta şirketlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri sunan Birliği'nden alınan yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir Bilgilerini ve yazımız ile eki dökürnanların ilgili meslek kuruluşlarına da iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. // Dr. Ahmet, I\1Ç'. Müsteşar a. Genel Müdür Ekler: Ek 1- Yazı örneği (2 sayfa) HazIne Mı.leteşerlıOs Sıgortacılık Genel Müdürlüğü Inönü BUIVan No Emek/ANKARA (O 312) Faks : (O 312) Telefon Ayrıntılı t>4911çin irtibat: H.Ç.BALCI Şb. Müd.

7 FAKS GÖNDEREN: gn. md. 16/11/11 1Z:11 S.: 2/3 rrkiye SIGORTA VE REASÜRANS ŞIRKETLERI BIRLIĞI i I A!..;Cf.:Imıfırsı Of t kir. Niıtı17AN(.:1: AND Itf INSIIRANCE t:..:0napan1l5 05 TURK I:V ASSOLIAIION DES SOC.ItTES D'ASSURANCFS,...r tıti Pf:ASSUQANCES Of. 1131;!QUIE TL. BAŞBANANLIK HALINI; M ÜSTEŞARLIĞ SIGORTM:11.11: GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kıu: ıiibıli m1 Savı:2011/3424 Eskişehir Yolu, İnönü Bulvarı Emek/AN KARA ilgi: 02, tarihli ve 2011/3336 sayılı yazımı/. fabrikası sahiplerinin sigorta şirketlerinden teminat bulamamala ına ilişkin Çırçır ve rese tarihinde lüsteşarlıklarında yapılan toplantıda söz. konusu tesislerde tespit edilen risklerin ve bu riskleri ın ıkul seviyede tutmak için alınması gereken önlemlerin tarafınıza bildirihrıesi hususunda ve sigorta mutabık alınmış olup bu çerçevede çlreır ve prese fabrikalarında tespit edilen riskler şirketlerin rı söz konusu risklere teminat sağlayabilmesi için alınması gereken önlemler ilgide kayıtlı yazımı./ il bi Igikriflizı: sunulmuştu. ıl toplantıda alınan karar gereği, tlyemiz sigorta şirketlerine porttbylerinde çırçır ve prese Babse kol yer alıp almadığı sorulmuş olup sektör genelinde 332 ader çırs.ır ve prese rabrikalannın fabrikasının teminat altına alındığını gösterir detaylı tablo ekte yer almaktadır, Tablo detaylarından da anlaş' ac4.1 üzere aşağıda listesi verilen 17 sigorta şirketi. gerekli standartların sağlanmış olması vtlıyla bahsi: konu çimr ve prese labrikalarma teminat sağlayabilmektedir. Saygılar-H ııtla. stmarvz, TORKIY -.,1(i01< 1 A VI REASC1RANS ŞIRKE LEIti Erhan Tl. Genel Sc NÇAY rı:1c1' NK),, Mehmet KALKAVAN Genel Sekreter Yardımcısı Gerekli Standartlarm Sağlanmış Olması Kaydıyla Çırçır ve Prese Fabrikalarına Teıninat Sağiayabilen tilgorta Sigorta Şirketi, Şirketleri 1c. Furopean Group Limited, Aksigorta AŞ, Atlianz Sigorta AŞ, Anadolu Anonim Türk.,. Ankara Ar (mini türk Sigorta şirketi. Aviva Sigorta AŞ, Axa Sigorta AS, Halk Sigorta AŞ, Duba i (.3roup S igorta AŞ, Eurcko Si 'orta AŞ, Sompo,lapün Sigorta AŞ, Işık Sigorta AŞ. Mapf e Genel Sigorta AŞ, Ray Sigorta AŞ. Yapı Kredi Sigorta A. tiraat Siguria AŞ, ZuricIt Sigorta AŞ I 5. I.20 I I Büyükdero C1,7,.e.1c1 ni)y(*(1<ye Pi.oın A431) 1 I kvofıt TO (J2 '2 `..2 4 Fkılo:.! FRırlik c,f;sıt ; ı 1f. K -)ıg ~ıılh,,,r~wratorıd.s.,nrdc4.,,,, w

8 J YANGIN VE DOĞAL AFETLER BRANŞINDA PORTFOYDE BULUNAN ÇIRÇIR ; RUHSATI OLAN SIGORTA ŞIRKETLERI TESISI SAYISI IAÇIKLAMA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED -I Her risk kendi koşullarında değerlendirilmektedir. AKSIGORTA A.Ş 431Teklifter risk kabul prensibleri, teknik sonuçlar, reasurans anlaşmaları ve maliyetler doğrultusunda değerlendirilmeye devam edilecektir. ALLIANZ SIGORTA A.$ liteftiş neticesinde gerekli önlemlerin alınması neticesinde hazırlanan teklifin kabul görmesi durumunda poliçe tanzimi mümkün olabilecektir. ANADOLU ANONİM TÜRK SIGORTA ŞİRKETİ 1011-ler risk kendi koşullarında degerlendirılmekte, risk analizi ve müşterinin genel moratilesi çerçevesinde uygun görülenlere sigorta teminat] verilmektedir. ANKARA ANONIM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 9 irisk analizi yapılarak gerekli eksikliklerin giderilmesi ve yangın önlemlerinin alınması kaydıyla teminat verilmektedir. AVIVA SIGORTA A.Ş - Riziko kabul kriterleri gereği teminat verilmemektedir. Ancak teftiş sonrası gerekli önlemlerin alınması kaydıyla teminat verilmektedir. AXA SIGORTA A.$ 3 Çalışma koşulları uygun, yangın ve güvenlik önlemleri yeterli tesislere teminat verilmektedir. HALK SİGORTA A.Ş 4 Riziko teftişi sonrasında sigortalanabilir özellik taşıması halinde bu tür rizikolara teminat verilmektedir. BNP PARIBAS CAROJF SIGORTA A.Ş - Bu branşta üretimi bulunmamaktadır. CHARTIS SIGORTA A.Ş Riziko kabul esasları gereği çırçır fabrikalarına teminat sağlanmamaktadır. OEMIR SIGORTA A.Ş. - Risk kabul yönetmeliği gereği teminat verilmemektedir. DUBAİ GRUP SIGORTA A.$ 1 Çırçır prese tesisleri risk kabul kriterlerini sağlayan tesislere teminat verilmektedir. ERGO SIGORTA A.Ş 149 Underwriting kuralları geregi bu alanda yeni poliçe düzenlenmemektedir. EUREKO SIGORTA A.Ş 4 Risk değerlendirmesi sonrası gerekli önlemlerin alınması kaydıyla teminat verilmektedir. EURO SİGOTA A.Ş. - Risk kabul kriterleri gereği çırçır fabrikalarına teminat sağlanmamaktadır. SOMPO JAPAN SIGORTA A.Ş 3 1 Risk analizi sonrasında teknik değerleme ve fiyatlama yapılarak sigortalanmaktadır. GENERALi SIGORTA A.$ GROUPP.MA SIGORTA A.Ş. GÜNE$ SIGORTA A.S - Risk kabul kriterleri gereği çırcır fabrikalarına teminat sağlanmamaktadır. 15 Mevcut yenilemeler dışında yeni risk kabul edilmemektedir. 10 Risk kabul politikası gereği bu alanda yeni poliçe düzenlenmemektedir. HDI SIGORTA A.Ş [HCR SIGORTA P.Ş -1Risk kabul kriterleri gereği çırçır fabrikalarına teminat sağlanmamaktadır. -Işirketin uzmanlık alanı disında olduğu için teminat verilmemektedir.!belirli bir prim büyüklüğüne ulaşan, hasar/prim oranı düşük olan, diğer risk gruplarından da poliçesi olan, çırçır fabrikalarının toplam riski diğer risklerinin toplamının % Sinden 'ş", K :''''..i0f,ta.n '; 71fazla olmayan müşteri'erin çırçır fabrikalarinın poliçeleri riziko teftişi sonucuna göre değerlendirilmektedir. KOPU SIG')R7A CiOPIRATİFI ı LIBERTY SIGORTA A.Ş. Risk kabul kriterieri gereği çırçır fabrikalarına teminat sağlanmamaktadır. MAPFRF. GENEL SIGORTA A.Ş 121Talepler riziko kabul kriterleri ve teftiş çalışması doğrultusunda değerlendirilmektedir. NEOVA SIGORTA AŞ - I Bu tür fabrika sigortalan yapılmamaktadır. RAY SİGORTA A.Ş 5!Risk kabul kriterleri gereği değerlendirilmekte ve PML% 25'den küçük ise teminat verilmektedir. SBN SIGOR'iA A.Ş -I8u tür fabrika sigortalar' yapılmamaktadır. T.NIPPON SİGORTA A.Ş -!Risk kabul kriterleri gereği çırçır fabrikalarına teminat sağlanmamaktadir. YAPI KREDI SIGORTA A.Ş 50 Rıziko teftişi sonrasında gerekli önlemleri alan şirketlere teminat veriiebilmektedir. ZİRAAT SİGORTA AŞ 4 Rızıko analizi sonrasında teminat verilebilmektedir. ZURICH SIGORTA A.Ş 21Riziko teftişi sonrasında gerekli önlemleri alan şirketlere teminat verilebilmektedir. TOPLAM 3321,

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu 01 Faaliyet Raporu 03 SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK İLE TÜRK TİCARET KANUNU NUN 516 MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda

BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yanınızda, yakınınızda 1 GENEL MÜDÜRLÜK Halaskargazi Caddesi No:33 HARBİYE 34373 ŞİŞLİ / İSTANBUL Tel : 0 212 / 368 22 00 (Pbx) Faks : 0 212 / 232

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak / İSTANBUL Tel : (0212) 367 67 67 Faks: (0212) 367 68 68 Web: www. groupama.com.tr E-mail: sigorta@groupama.com.tr Çağrı Merkezi:

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak - İstanbul Tel :(0212) 367 67 67 Fax: :(0212) 367 68 68 Web: : www. groupama.com.tr E-mail: sigorta@groupama.com.tr

Detaylı

F a a l i y e t R a p o r u

F a a l i y e t R a p o r u 2014 Faaliyet Raporu 002 Faaliyet Raporu 003 İçindekiler 007 YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 009 027 031 035 053 059 063 067 GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ

Detaylı

AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU

AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü... 1 Vizyonumuz ve Değerlerimiz... 2 Şirketin Tarihsel Gelişimi ve Ortaklık Yapımız... 3

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aksigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Aksigorta A.Ş.

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU Zurich Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş ZURICH SİGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 104.500.000,- TL den 170.000.000,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Zurich Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, ZURİCH SİGORTA A.Ş. NİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Zurich Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 GENEL MÜDÜRLÜK Groupama Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:2 34398 MASLAK / İSTANBUL Tel : 0 212 / 367 67 67 (Pbx) Faks : 0 212 / 367 68 68 Web : www.groupama.com.tr E-mail : emeklilik@groupama.com.tr

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 10-71 EK 1 - KAR

Detaylı

CHARTIS SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011

CHARTIS SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER Kurumsal Profil 3 Chartis Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 4 Chartis Sigorta nın Ortaklık Yapısı 5 Başlıca Finansal Göstergeler 6 Chartis Sigorta 2011 Yılı Teknik Sonuçları

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 GENEL MÜDÜRLÜK Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Groupama Plaza No:2 34398 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL Tel : 0212 / 367 67 67 (Pbx) Faks : 0212

Detaylı

TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİ KURUMSAL YÖNETİM ANALİZ RAPORU

TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİ KURUMSAL YÖNETİM ANALİZ RAPORU TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİ KURUMSAL YÖNETİM ANALİZ RAPORU (Güncelleme Tarihi: Eylül 2009) ICC Uluslararası Danışmanlık Ltd. Şti. Eylül 2009 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ B. YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar

Detaylı

FİYAT ARALIĞI * 13,40 TL 16,00 TL

FİYAT ARALIĞI * 13,40 TL 16,00 TL Türkiye de %37 pazar payı Yeni tesis yatırımı sonucunda toplamda 56.000 m 2 ye ulaşacak kapalı üretim alanı 30 yıllık sektör deneyimi ile çoğunluğu yerli tasarım ve üretim Son 3 yılda net satış gelirlerinde

Detaylı

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 18/09/2006 Kayıt Belge No : E.Y.F.102-1/1135 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 27/02/2004 Kayıt Belge No : EYF.74-1/102 Kayıt Nedeni : İlk Kayda Alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 2013 Yıllık Faaliyet Raporu İçindekiler 1. Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 2. Genel Müdür Mesajı 3 3. Genel Bilgiler a) Şirketin vizyonu, misyonu,değerleri ve stratejisi 5 b) Genel bilgiler, organizasyonel

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EULER HERMES Faaliyet Raporu 2011 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Bölüm I Sunuş 01

Detaylı