ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : Mal ve Hizmet Alım Giderleri : Cari Transferler : Sermaye Giderleri :... 6 B. Bütçe Gelirleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. C. Finansman... 7 II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 8 III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B. Bütçe Gelirleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: Diğer Gelirler: C. Finansman:... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması, kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, bütçelerin hazırlanması, uygulanması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması, iç kontrol ve ön mali kontrolü düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Kanunun bu hükmüne uygun olarak Üniversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Mehmet DUMAN Rektör 2

4 I.OCAK-HAZİRAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemize 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 yılı için TL si hazine yardımı ve TL si de öz gelir olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Yılı Ödenekleri (TL) 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Per. Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre 2014 Yılı Ödenekleri (TL) 01- Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik İşler Ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme ve Kültür Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri - Toplam

5 KBÖ Ocak-Haziran Gerçekleşme KBÖ Ocak-Haziran Gerçekleşme Genel Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu Gider Türleri 2013 Haziran Sonu Gerçekleşmesi 2014 Haziran Sonu Gerçekleşmesi Artış Oranı (%) 01.Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05.Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Toplam yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları ve yüzdelik oranlar yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca raporumuzun eki olan (EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ) tablosundan da ayrıntılı olarak görülebilir Haziran Gerçekleşmesi 2014 Haziran Gerçekleşmesi

6 01- Personel Giderleri : Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2013 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında % oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % iken 2014 yılının ilk altı ayında ise % dur. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2013 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında % oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % iken 2014 yılının ilk altı ayında ise % 57,71 dir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri : Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2013 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında % oranında artışla TL gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % iken 2014 yılının ilk altı ayında ise % olarak gerçekleşmiştir Yılı Haziran Sonu İtibariyle Harcama ve Harcama Oranları 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri Eko. Açıklama Kod Bütçe Teklifi Harcama Harcama Oranı 03 Mal ve Hizmet Alım Gider Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Gider Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde meydana gelen ödenek üstü harcamanın sebebi; Üniversitemiz binalarında, dersliklerinde, akademik ve idari personel odalarında ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarının halen devam etmesidir. 5

7 05- Cari Transferler : Cari Transferler ekonomik kodundan, 2013 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında % 3.22 oranında artma ile TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % iken 2014 yılının ilk altı ayında ise % olarak gerçekleşmiştir. 06- Sermaye Giderleri : Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2013 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında % oranında artış ile TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % iken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % olarak gerçekleşmiştir Yılı Haziran Sonu İtibariyle Harcama ve Harcama Oranları 06- Sermaye Giderleri Eko. Kod Açıklama Bütçe Teklifi Harcama Harcama Oranı 06 Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Giderleri B.BÜTÇE GELİRLERİ Artvin Çoruh Üniversitesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II Sayılı cetvelde özel bütçeli kurumlar arasında yer aldığından bütçe giderleri hazine yardımı olarak alınan gelirler ile kurumun öz gelirlerinden finansa edilmektedir. GELİRLERİMİZ Hazine Yardımı Öz Gelirler Toplam 2013 Yılı Tahmini Gelir Yılı Haziran Sonu Gerçekleşme Yıl Sonu Gerçekleşme Yılı Bütçe Kanunu ile öngörülen gelirlerimiz; Hazine Yardımı : TL Öz Gelirler : TL Toplam : TL olarak tahmin edilmiştir Yıl Haziran Sonu itibariyle gelirlerimiz; Hazine Yardımı : TL Öz Gelirler : TL Toplam : TL olarak gerçekleşmiştir. 6

8 Üniversitemizin toplam gelir bütçesine bakıldığında, 2013 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında % oranında artışla TL gelir gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % iken 2014 yılının ilk altı ayında ise % olarak gerçekleşmiştir. Yılı Gelirin Türü Yıl Sonu Gerçekleşme Toplamı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir Gerç. Oranı Tahmini Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir Gerç. Oranı Genel Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler yılının Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri ile 2013 yılının aynı döneminde gerçekleşen Gelir Gerçekleşmelerinin karşılaştırması ayrıca raporumuzun eki olan (EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ) tablosundan da ayrıntılı olarak görülebilir. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2013 Gerçekleşen 2014 KBÖ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler C.FİNANSMAN Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yıla net finansman olarak devredilmektedir. Bu sayede yıl içinde ortaya çıkabilecek olan gider fazlalığının finansmanı ilk altı aylık bütçe döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile likit varlıklarımızdan ekleme yapılarak karşılanmıştır. 7

9 II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Vize edilen ödenekler, Ayrıntılı Finansman Programı ile serbest bırakılan limitler dahilinde ve 2014 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaktadır. Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 2014 yılının ilk altı ayında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. İdari Hizmetler 2014 yılı Ocak-Haziran Döneminde planlanan faaliyetlere ilişkin teknik şartnameler ve piyasa fiyat araştırmaları gibi ön hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Üniversitemizde kullanılan mevcut güvenlik duvarı lisansının yenilemesi yapıldı. Üniversitemiz idari birimlerinde kullanılmak üzere yazıcı donanım alımı yapıldı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ne geçildiğinden dolayı Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere tarayıcı alımı yapıldı. Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere harddisk ve ram alımı yapıldı. Üniversitemiz ağ ve sunucu altyapısında kullanılmak üzere sunucu diski alımı yapıldı. Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın kullanması amacıyla E-Hakediş Server sürümü alımı yapıldı. Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmesinden dolayı Nitelikli Elektronik Sertifika (Eimza) alımı yapıldı. Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere tablet alımı yapıldı. Üniversitemiz Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu nda yeni kurulacak olan laboratuvar, yenilenecek olan laboratuvarlar ve idari personelin kullanması amacıyla bilgisayar alımı ihalesi yapıldı. Üniversitemiz bünyesinde senato salonunda kullanılmak üzere 2014/75990 ihale kayıt numaralı senato salonu için masa sandalye alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde Mühendislik Fakültesi, Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hopa MYO da kullanılmak üzere 2014/70188 ihale kayıt numarası ile laboratuvar cihazları ve atölye malzemeleri alım işi kapsamında 3 kısım olmak üzere toplam 44 kalem laboratuvar cihazları ve atölye malzemeleri alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde Seyitler Yerleşkesi Sosyal Kültür Merkezi ve Şehir Yerleşkesi Eğitim Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Kampüs alanlarında kullanılmak üzere 2014/63816 ihale kayıt numarası ile masa sandalye alım işi kapsamında 2 kısım olmak üzere toplam 5 kalem mal alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz; Orman Fakültesinde ve Sağlık Yüksekokulunda kullanılmak üzere 2014/56021 ihale kayıt numarası ile herbaryum dolapları ve laboratuvar cihazları alım işi kapsamında 7 grup olmak üzere toplam 14 kalem mal alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde ısınma amaçlı kullanılmak üzere 2014/52978 ihale kayıt numaralı kalorifer yakıtı fuel oil 4 alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde ısınma amaçlı kullanılmak üzere 2014/46742 ihale kayıt numaralı katı yakıt alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetik Bölümü İçin 2014/44894 ihale kayıt numarası ile 95 kalemden oluşan kimyasal ve cam malzemesi alım işi kapsamında mal alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. 8

10 Üniversitemiz Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünde kullanılmak üzere 2014/37220 ihale kayıt numarası ile ilk ve acil yardım programı eğitime yardımcı malzeme ve laboratuvar cihazları alım işi kapsamında 5 kısım olmak üzere toplam 34 kalem mal alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz kampüs alanlarında kullanılmak üzere 2014/35817 ihale kayıt numaralı çöp kutusu ve bank alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetik Bölümü İçin 2014/34419 kayıt numaralı ihale ile 21 Kısım 177 kalemden oluşan mutfak malzemesi ve laboratuvar cihazı alım işi kapsamında mal alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz tüm üniteleri için 01 Ağustos Aralık 2014 tarihleri arasında kullanılacak elektriği temin etmek üzere 2014/9999 ihale kayıt numaralı kwh elektrik alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde personel taşımada kullanılmak üzere 2014/6959 ihale kayıt numarası ile 9 aylık Personel Taşıma alım işi kapsamında hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde ısınma amaçlı kullanılmak üzere 2014/6590 ihale kayıt numaralı kalorifer yakıtı fuel oil 4 alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesinde bulunan ve 2014 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan 2. Etap derslikler gurubuna ait bir adet idari binanın donanımı ihtiyaç duyulan büro malzemesi; masa, sandalye, makam takımları, dolap, sehpa vb. alımı yapılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan taşıtlar için, araç bakım onarım, araç lastik ve zincir alımı vb. işler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Üniversitemiz Hopa MYO Laboratuvarı için makinaların alım işi Üniversitemiz Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde kullanılmak üzere büro malzemesi (makam takımı) alım işi Üniversitemiz Mobilya atölyesinde kullanılmak üzere mobilya ve atölye malzemeleri alım işi Üniversitemiz ve bağlı birimlerde ihtiyaç doğrultusunda kapı kenarı isimliği, isimlik altlığı, yönlendirme tabelaları, kapı numaraları, kat yerleşim tabelaları vb. malzeme alım kapsamında firma ile sözleşme imzalanmıştır. Üniversitemiz çevre düzenlemesi işlerinde kullanılmak üzere bahçe malzemeleri, serada kullanılmak üzere sera malzemelerinin alım işi Üniversitemiz Sosyal Tesis ve Hopa MYO bünyesinde kurulan mescitte kullanılmak üzere halı alım işi Üniversitemiz ve bağlı birimleri ihtiyaçları doğrultusunda cam ve ayna alım kapsamında firma ile sözleşme imzalamıştır. Üniversitemiz bünyesinde kullanılan temizlik makinalarının bakım onarım hizmet alım işi Üniversitemize bağlı birimleri ihtiyaçları doğrultusunda temizlik malzemesi alım işi Üniversitemiz Artvin MYO, Hopa MYO ve diğer birimlerin bünyesinde kullanılmak üzere perde alım işi Üniversitemiz bünyesinde çalışmakta olan temizlik personeli için güvenlik malzemesi (baret el feneri vb.) alım işi Üniversitemiz Artvin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün isteği doğrultusunda kıvırcık paspas alım işi Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi talebi üzerine harita alım işi Üniversitemiz bünyesinde Şehir Yerleşkesine kurulan kütüphane için güvenlik kapısı alım işi Üniversitemiz bünyesinde çalışmakta olan güvenlik personeli için telsiz alım işi 9

11 Üniversitemiz Rektörlük çay ocağında kullanılmak üzere elektrikli cezve alım işi Üniversitemiz Rektörlük binasında içerisinde yapılan tadilat ve boya badana işlemleri nedeniyle talep edilen boya alım işi Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli kırtasiye malzemesi alım işi Üniversitemiz bünyesindeki araçlar için Araç Yıkama ve Bakım Temizliği hizmeti alım işi kapsamında iş doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Üniversitemiz kanalizasyon tıkanıklıklarını açmak amacıyla kanal temizleme makinesi alım işi Üniversitemiz Şehir Yerleşkesinde açılan kütüphane için yer döşeme malzemesi (mineflo) alım işi Üniversitemiz Şehir Yerleşkesinde açılan kütüphane için kitap okuma köşesi alım işi Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde kullanılan fotokopi makinesi için yedek parça alım işi Üniversitemiz Şehir Yerleşkesi mescidi için abdestlik tabure alım işi Üniversitemiz Fen ve Teknoloji Laboratuvarına tabure alım işi Üniversitemiz bünyesindeki bölümlerde okuyan öğrencilerin uygulamalı dersleri için ders malzemeleri alım işi Üniversitemiz Artvin MYO Çocuk Gelişimi Bölümü Drama odası için halı alım işi Üniversitemiz bünyesinde kullanılan laboratuvarlar için laboratuvar malzemeleri alım işi Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı binasında kullanılan kazanın bakım onarım işi hizmet alım işi Üniversitemiz Artvin Sağlık Yüksekokulu bünyesinde kullanılmak üzere usb ye uyumlu fiş alım işi Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı için tüp taşıma arabası ve laboratuvar malzemesi alım işi Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere pano alım işi Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere su sebili alım işi Üniversitemiz çevre düzenlemesinde kullanılan çim biçme makinaları için yağ alım işi Üniversitemiz Arhavi MYO diğer bölüm öğrencilerinin teknik gezisi için araç kiralama hizmet alım işi Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere yazı tahtası alım işi Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere emanet dolabı ve kapaksız ayakkabılık alım işi Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kullanılan elementer macro cube cihazına ait sarf malzeme alımı Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere bayrak alımı Üniversitemiz çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere çim biçme traktörü, çapa motoru, çim biçme makinaları, bahçe malzemeleri vb. alım işi Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere elektrik aletleri çekmecesi alımı Üniversitemiz Orman Fakültesi Dekanlığının isteği üzerine herbaryum ihtiyaç malzemeleri alımı Üniversitemiz çevre düzenlemesi kapsamında kullanılan çim biçme traktörü bakım onarım hizmet alımı Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere boş damacana alımı Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere termometre alımı 10

12 Üniversitemiz makam odalarının kapılar için deri kaplama malzemesi alımı Üniversitemiz bünyesinde ivedi olarak yapılması gereken iş ve işlemler (Avans ile) yapılmış, yapılmaya devam edilmektedir. Yapım Hizmetleri 2009H Proje Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi (DOKAP): Bu projeye 2014 yılı için TL ödenek verilmiş olup, ayrıca ,00 TL likitten ek ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek ,00 TL ye çıkarılmıştır. Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılan ödenekten Proje kapsamında Seyitler Yerleşkesi Alt Yapım işi 14 Nolu hakediş için TL, Lojman atık su İmalatları için TL, Orman Fakültesi atık su imalatları için TL, Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi bitkisel toprak serilmesi için TL, Seyitler yerleşkesi bozuk parke imalatları için TL, Seyitler Yerleşkesi Giriş Kapısı 1.nolu Hakediş için TL ve Seyitler yerleşkesi Vadi Peyzaj alanı yapımı işi 1 nolu hakediş için TL olmak üzere toplamda İlk altı aylık dönemde TL harcama yapılmıştır. 2010H Proje Numaralı Lojman ve Sosyal Tesis İnşaatı Projesi (DOKAP): Bu projeye 2014 yılı için 2.000TL iz ödenek konulmuştur. 2009H Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Merkezi Derslikler II.Etap Merkezi Kütüphane Arhavi MYO Herb. Atöl. Bin.) (DOKAP) : Bu projeye 2014 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılan ödenekten Proje kapsamında bu ödeneğin ,00 TL si Borçka Acarlar MYO Binası 7 Nolu Kesin Hakediş için, ,00 TL si 1.Grup Merkezi Derslikler İnşaatı 20. Nolu Kesin hakediş için, TL si 2.Grup Merkezi Derslikler İnşat 6,7,8 nolu Hakedişler için harcama yapılmış olup; ilk aylık dönemde toplamda TL harcama yapılmıştır. 2014H Proje Numaralı Çeşitli Üniteler Etüt Projesi (DOKAP): Bu projeye 2014 yılı için TL ödenek verilmiş olup, ilk aylık dönemde harcama yapılmamıştır. 2014H Proje Numaralı Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Projesi (DOKAP): Bu projeye 2014 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, ayrıca ,00 TL likitten ek ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek ,00 TL ye çıkarılmıştır. Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılan ödenekten Proje kapsamında Muhtelif Onarımlar için TL, Asma Germe Tekstil örtü imalatları 1.ve 2 nolu kesin hakediş için TL, Çelik Çatı ve dış cephe kaplama yapım işi için TL harcanmış olup ilk aylık toplamda TL harcama yapılmıştır. Eğitim Hizmetleri 5. Spor şenliği kapsamında öğrenciler sosyal ve sportif faaliyetlerde bulundu. Yapılan müsabakalarda dereceye giren öğrencilerimize çeşitli ödüller verildi. Üniversitemizde bulunan kulüpler ve uygulamalı dersler için geziler düzenlenmiştir. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin eğitimine yardımcı olması için görevlendirmeler yapılmıştır. 11

13 III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Temmuz-Aralık 2014 Mali Yılında öngörülen başlangıç ödeneklerinden daha fazla gider olacağı düşünülmektedir. Bunun nedeni Üniversitemizin gerek yapım çalışmalarında gerekse akademik ve idari kadronun tamamlanmasında hızlı bir gelişme göstermesidir. Üniversitemizin sunmuş olduğu hizmetlerin nitelik ve niceliğinin artmasından dolayı bunlara bağlı gider kalemlerinde meydana gelecek artış giderlerimizin artmasına neden olacaktır. Açıklama Gerçekleşme Toplamı Temmuz- Aralık Gerçekleşme Gerç. Oranı Başlangıç Ödeneği Yılsonu Gerçekleşme Tahmini Gerç. Oranı Bütçe Giderleri Toplamı , Personel Giderleri , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri , KBÖ 2014 Yıl Sonu Gider Tahmini Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pr. Gide. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 12

14 B. BÜTÇE GELİRLERİ Bütçe gelirlerimizin Temmuz-Aralık 2014 Döneminde Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülenin üstünde gerçekleşmesi beklenmektedir. Yılı Gelirin Türü Yıl Sonu Gerçekleşme Toplamı Temmuz-Aralık Gerçekleşen Gelir Gerç. Oranı Tahmini Gelirleri Temmuz-Aralık Gerçekleşen Gelir Gerç. Oranı Genel Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: Artan öğrenci sayısına paralel olarak örgün öğretim harç gelirleri, II. öğretim gelirleri harç gelirlerin hedefimizin üstünde gerçekleşeceği düşünülmektedir. Temmuz-Aralık 2014 Döneminde öz gelirler ile kira ve gayrimenkul gelirlerimizin hedeflerimizin üstünde gerçekleşeceği düşünülmektedir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2014 yılsonuna kadar Personel Giderlerinde ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ödenek üstü harcama yapılacağı tahmin edildiğinden bu gelir koduna yıl sonunda Maliye Bakanlığı tarafından yedek ödenek eklenmesi beklenmektedir. Yurtiçi ve yurtdışına giden akademik personelin eğitimi amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu Tarafından gönderilen ödenekler gelirimizi artırmaktadır. 05- Diğer Gelirler: Artan öğrenci sayısına paralel olarak öğrenci katkı payı telafi gelirlerinde hedeflenenin üstünde gelir beklenmektedir. Yıl içinde öngörülemeyen kişilerden alınan para cezaları ve diğer çeşitli gelirler tahminin üzerinde gelir gerçekleşmesine neden olacaktır. 13

15 2014 KBÖ 2014 Yıl Sonu Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler B. FİNANSMAN 2014 yılında finansman artığı gerçekleşmeyeceği düşünülmüştür. IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İdari Hizmetler Üniversitemizde kullanılan İşletim Sistemi, Office programlarının lisanslama sözleşmeleri yenilenecektir. Üniversitemiz telefon santrallerinin bakım anlaşmaları yenilenecektir. Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmesinden dolayı zaman damgası alımı yapılacaktır. Üniversitemiz telefon santrallerinde kullanılması için donanım alımı yapılacaktır. Üniversitemiz kablosuz ağ altyapısının güçlendirmek ve kapsama alanını genişletmek amacı ile Kablosuz Ağ Cihazı ve Kontrol Modülü donanım alımı yapılacaktır. Üniversitemiz dersliklerinde ve sunumlarda kullanılmak üzere projeksiyon cihazı donanım alımı yapılacaktır. Üniversitemiz Rektörlük binasında bulunan asansörde kullanılması amacıyla kart okuyucu ve kart alımı yapılacaktır. Üniversitemizde bozuk olan kameraların bakım onarımı yapılacaktır. Üniversitemiz Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu internet altyapısı çalışmalarında kullanılmak üzere kablo alımı yapılacaktır. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı isteği üzerine bütçe görüşmelerinde kullanmak amacıyla taşınabilir yazıcı alımı yapılacaktır. Üniversitemiz ağ ve sunucu altyapısında kullanılmak üzere switch alımı yapılacaktır. Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere telefon alımı yapılacaktır. Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri kaleminden kullanmakta olduğumuz kütüphane otomasyon sistemi ile RFID kapı güvenlik sisteminin yıllık bakım onarım sözleşme bedelleri ödemesi yapılacaktır. 14

16 Haziran ayında gerçekleştirilen basılı yayın alımı ihale bedeli, tüm yayınlar teslim alındığında Temmuz Aralık dönemi içerisinde ödemesi yapılacaktır. Ayrıca, Ocak Ayında abonesi olduğumuz bir adet Elektronik Veri Tabanı ödemesi yapılacaktır. Üniversitemiz Merkezi Araştırma Merkezi bünyesinde kullanılmak üzere elektron mikroskobu alımı ihalesine çıkılması planlanıyor. Kalkınma Bakanlığından onay alınması bekleniyor. Üniversitemiz 2015 yılı için 4 adet binek, 1 adet kamyonet, bir adet midibüs kiralama işinin ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Maliye Bakanlığı onayı bekleniyor. Üniversitemiz 2015 yılı için 4 hat, 4 otobüs ile personel taşıma hizmeti işinin ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz 2015 yılı için nitelikli personel hizmeti alımı işinin ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz 2015 yılı için temizlik hizmeti alım işinin ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz 2015 yılı silahsız özel güvenlik hizmeti alım işinin ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde 2015 yılında kullanılacak elektriğin ihale edilerek piyasadan alınması planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere iki adet taşıt alımı işi için ihale yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yapımı halen süren ve/veya yapımı tamamlanan hizmet binaları eğitim binaları için, 2. etap dersliklerin 1. Binası ve Borçka Acarlar MYO binaları için, büro malzemeleri (koltuk, sehpa, masa, sıra, sandalye, perde vb. ) alımları, halen devam etmekte ve yıl sonuna kadar devam ettirilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz yeni yapılan ve yapımı süren binalar için elektrik ve su aboneliklerinin oluşturulması planlanmaktadır. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan temin sınırları içerisinde çeşitli mal/malzeme ve hizmetlerin satın alınması planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesindeki resmi araçlar için (12 adet + 2 adet) yakıt ihalesi, trafik sigortası ihaleleri yapılacaktır. Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımı yapılacaktır. Herbaryum için sergi dolapları alımı planlanmaktadır. Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Elektrik Laboratuarı İçin eğitime yardımcı malzeme alımı yapılacaktır. Hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Sürekli Eğitim Merkezi ve Şehir Yerleşkesinde kullanılmak üzere mantar bariyer alımı yapılması planlanmaktadır. 2 adet jenaratör alımı yapılması planlanmaktadır. Orman Fakültesi Dekanlığının düzenlediği ve Tübitak tarafından desteklenen gerçekleştirilecek olan çalıştay için simültane çeviri hizmet alımı işi için çalışmalar devam etmektedir. Üniversitemiz geneli dış mekan çöp kutularında kullanılmak üzere 1 ton çöp poşeti alımı işi için çalışmalar devam etmektedir. Yapım İşleri 2009H Proje Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi (DOKAP) : İhale süreçleri tamamlanan; a-seyitler Yerleşkesi Alt yapı işi için kesin hesap işlemleri yapılarak yapım işi tamamlanacaktır. b-seyitler Yerleşkesi Giriş kapısı inşaatı yapım işi tamamlanacaktır. c- Seyitler Yerleşkesi Vadi Peyzaj alanı yapım işi tamamlanacaktır. d-rektörlük hizmet binası Çevre ve Peyzaj Düzenleme yapım işi tamamlanacaktır. 15

17 e-şehir Yerleşkesi Trafo Deplase ve Enerji Dağıtım Merkezi Yapım işi için yaklaşık maliyet hazırlanarak ihale süreci başlatılmıştır. Ayrıca Borçka Acarlar MYO alt yapım işi proje çalışmaları devam etmekte olup; yapılması planlanan kampüs içi yol, kaldırım, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, çevre aydınlatma vb. altyapı imalatlarının yapılması ve proje başlangıç ödeneğini ve likitten eklenen kaynağın yılsonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 2010H Proje Numaralı Lojman Ve Sosyal Tesis İnşaatı Projesi (DOKAP) : Bu projeye 2014 yılı için 2.000TL iz ödenek konulmuştur. 2009H Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Merkezi Derslikler II.Etap Merkezi Kütüphane Arhavi MYO Herb. Atöl. Bin.) (DOKAP) : a-2.grup Merkezi Derslikler inşaatı %80 civarından imalatların tamamlanması hedeflenmiştir. b-merkezi Kütüphane hizmet binası ihale aşamasının tamamlanması ve yapım işine başlanılması hedeflenmiştir. c- Arhavi MYO Binası inşaatının yılsonu itibarıyla ihale aşamasının tamamlanarak yapım işine başlanılması hedeflenmiştir. d-atölye binası projelendirilerek yılsonu itibarıyla ihale aşamasının tamamlanarak yapım işine başlanılması hedeflenmiştir. Mevcut ödenekler doğrultusunda Planlanan işlerin yapım işlerine devam edilerek başlangıç ödeneğinin yılsonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Çeşitli Üniteler Etüt Projesi (DOKAP) : 2014 yılı için, Merkezi Kütüphane Proje Hizmet Alımı sözleşmesi imzalanmış hizmet alım işi devam etmektedir. Hopa Yerleşkesi Ek İmalatları Proje Hizmet alımı ihale 07/07/2014 tarihinde yapılmış süreç devam etmektedir. Arhavi MYO Binası Proje Hizmet alımı yaklaşık maliyet hesaplamış proje alım süreci başlamıştır. Yapılan ihalelere toplamda TL ödenek kullanılması planlanmış, likitten kaynak eklenerek ödeneğinin tamamı kullanılması hedeflenmektedir. Muhtelif İşler (Büyük Onarım) (DOKAP) : Yıl içerisinde İhalesi yapılan işlere ilişkin; a-çelik Çatı ve Dış Cephe kaplama yapım işi yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflemiştir. b-vadi Peyzaj Alanı Yapım işi yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflenmiştir. c-rektörlük Hizmet Binası Çevre Ve Peyzaj Düzenleme İşi yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflenmiştir. d-muhtelif Çatı onarımları için yıl içerisinde ihale yapılmış olup, ihale katılan istekli olmadığından ihale iptal edilmiştir. Yeni ihale çalışmaları devam etmektedir. Mevcut ödenekler doğrultusunda büyük onarım kapsamında ihtiyaç duyulan rektörlük ve bağlı birimlerinin bakım, onarım ve tadilat inşaatı işlerinin yapılarak tamamlanması ve ödeneğin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 16

18 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2014 YILSONU 2013 GERÇEKLEŞME 2014 BAŞLANGIÇ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ÖDENEĞİ * (%) (%) TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,21 21,42 51, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,12 50,98 59, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,43 49,84 52, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,96 56,18 155, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 100,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,07 19,74 51, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,95 19,60 51, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 46,21 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,04 38,72 62, Faiz Gelirleri ,22 81,95 1, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2545, ,69 77,11 0, Para Cezaları 67887, , ,63 4,14 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , ,16 40,45 48, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0

19 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2013 GERÇEKLEŞME 2014 BAŞLANGIÇ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) GERÇEKLEŞME (%) TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,57 40,65 49, PERSONEL GİDERLERİ ,38 50,21 58, MEMURLAR ,07 50,10 58, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,74 41,67 86, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,10 61,71 55, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,07 50,78 57, MEMURLAR ,45 51,39 58, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 0,00 925, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,43 11,40 6, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,76 42,68 52, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,40 49,37 61, YOLLUKLAR ,90 48,49 42, GÖREV GİDERLERİ ,17 55,56 47, HİZMET ALIMLARI ,85 42,53 45, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,44 10,15 62, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,50 22,17 83, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,48 32,66 194, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,22 81,23 37, GÖREV ZARARLARI ,30 100,00 35, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,66 43,99 43, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,22 26,81 37, MAMUL MAL ALIMLARI ,00 39,08 28, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 58, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,56 25,99 39, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,17 19,81 31, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

20 Bütçe Yıl: 2014 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 GERÇEKLEŞM E TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ OCAK-ARALIK KASIM OCAK-ARALIK OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME TEMMUZ GERÇEKLEŞME AĞUSTOS GERÇEKLEŞME EYLÜL GERÇEKLEŞME EKİM GERÇEKLEŞME ARALIK GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,55 100,00 103, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,17 100,00 115, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,16 100,00 99, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,57 100,00 330, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 100,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,02 100,00 102, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,46 100,00 102, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 100,00 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,45 100,00 114, Faiz Gelirleri ,34 100,00 4, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2545, ,96 100,00 0, Para Cezaları 67887, , ,88 100,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , ,22 100,00 99, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 ) SAYI : B.07.0.BMK.0.027.310 KONU: Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 SUNUŞ Yönetimde gelinen nokta yönetişimdir. Değişimin en hızlı yaşandığı yönetim alanında yöneten ve yönetilen ikilisi artık yerini ortak anlayışa bırakmıştır.

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TÜBİTAK PROJE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI

TÜBİTAK PROJE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI TÜBİTAK PROJE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI 01- PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009)

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) GĠRĠġ Türkiye, son yıllarda ekonomik ve mali alanda önemli başarılara imza atmıştır. Ekonomik ve mali politikaların tutarlı bir şekilde oluşturulması, ekonomik programların

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı