ayrýcalýklý yasam... privileged life...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ayrýcalýklý yasam... privileged life..."

Transkript

1 prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate... PREFABRÝK KONUTLAR GRUBU P R E FA B R I C AT E D H O U S E S ÜRÜNLERÝMÝZ PRODUCTS PREFABRÝK KONUTLAR TEK KATLI - ÝKÝ KATLI - ÜÇ KATLI EKONOMÝK VE EKOLÜKS KONUTLAR 1.SINIF LÜKS KONUTLAR YAZLIKLAR, BUNGALOWLAR KALICI KONUTLAR VE ÇELÝK EVLER ÇÝFTLÝK EVLERÝ, SÝTE VE ÖZEL PROJELER PREFABRÝK ENDÜSTRÝYEL YAPILAR OFÝS VE ÞANTÝYE BÝNALARI DANIÞMA VE BEKÇÝ YAPILARI YEMEKHANE VE YATAKHANE BÝNALARI WC-DUÞ SÝSTEMLERÝ SOSYAL TESÝSLER ÇOK AMAÇLI YAPILAR PRESTÝJ BÝNALAR OTEL, MOTEL, BUNGALOWLAR ACÝL DEPREM ÜNÝTELERÝ ASKERÝ KAMPLAR ÝÞÇÝ KAMPLARI OKUL, HASTANE VE SAÐLIK OCAKLARI SATIÞ MERKEZLERÝ VE SHOWROOMLAR KAFETERYA VE OYUN SALONLARI KONTEYNERLER MONOBLOK - DEMONTE VE KATLI KONTEYNERLER OFÝS KONTEYNERLERÝ VE YAÞAM ÜNÝTELERÝ YEMEKHANE - YATAKHANE VE ÞANTÝYE KONTEYNERLERÝ YALITIMLI - YALITIMSIZ DEPOLAR, WC-DUÞ SÝSTEMLERÝ BÝLEÞÝK SÝSTEM KONTEYNERLER ÖZEL ÝMALAT KONTEYNERLER ÞEHÝR MOBÝLYALARI ÇELÝK YAPILAR AMBAR VE HANGARLAR DEPOLAR, TESÝSLER FABRÝKA BÝNALARI, ATÖLYELER ÞANTÝYE DONANIMLARI RANZA, YATAK, DOLAP PREFABRICATED HOUSES SINGLE FLOOR - DOUBLE FLOOR - TRIPLE FLOOR ECONOMIC AND ECOLUX HOUSES st 1 CLASS LUXURIOUS HOUSES SUMMER RECIDENCES, BUNGALOWS PERMANENT HOUSES AND STEEL HOUSES FARM HOUSES, SITES AND SPECIAL PROJECTS PREFABRICATED INDUSTRIAL STRUCTURES OFFICE AND JOB SITE BUILDINGS INFORMATION AND GUARD STRUCTURES FOOD COURT AND DORMITORY BUILDINGS WC - SHOWER SYSTEMS SOCIAL FACILITIES MULTI-PURPOSE STRUCTURES PRESTIGE BUILDINGS HOTEL, MOTEL, BUNGALOWS EMERGENCY EARTHQUAKE UNITS MILITARY CAMPS WORKER CAMPS SCHOOL, HOSPITALS, HEALTH CLINICS SALES CENTERS AND SHOWROOMS CAFES AND GAMING CENTERS CONTAINERS MONOBLOCK - DEMONTABLE AND MULTISTOREY CONTAINERS OFFICE CONTAINERS AND LIVING UNITS FOOD COURT - DORMITORY AND WORKSITE CONTAINERS INSULATED - UNINSULATED DEPOTS, WC- SHOWER SYSTEMS INTEGRATED SYSTEM CONTAINERS SPECIAL MANUFACTURE CONTAINERS CITY FURNITURE STEEL STRUCTURES WAREHOUSES AND AERODROMES DEPOTS, FACILITIES FACTORY BUILDINGS, WORKSHOPS JOB SITE FURNITURE BERTH, BED, LOCKER ayrýcalýklý yasam.... privileged life... E-5 Yanyol Cad. No:30 Tavþantepe, Pendik - istanbul / TÜRKiYE T: + 90 (16) (Pbx) F: +90 (16)

2 ÝÇÝNDEKÝLER Hakkýmýzda...3 Evinizin Macerasý T E K K A T K O N U T L A R P78B-01T 78 m. Tek Kat Konut P86B-01T 86 m. Tek Kat Konut P118B-01T 118 m. Tek Kat Konut P39B-01T 39 m. Tek Kat Konut...1 P46B-01T 46 m. Tek Kat Konut...1 P67B-01T 67 m. Tek Kat Konut...13 P35B-01T 35 m. Tek Kat Konut...13 P3B-01T 3 m. Tek Kat Ýkiz Konut...14 P15B-0T 15 m. Tek Kat Konut...15 P106B--01T 106 m. Tek Kat Konut P68B-03T 68 m. Tek Kat Konut...18 P73B-03T 73 m. Tek Kat Konut...18 P86B-03T 86 m. Tek Kat Konut...19 P106B-0T 106 m. Tek Kat Konut...19 P98B-01T 98 m. Tek Kat Konut P85B-03T 85 m. Tek Kat Konut D U B L E K S K O N U T L A R P156B-01D 156 m. Ýki Katlý Konut...-3 P14B-01D 14 m. Çatý Katlý Konut P5B-01D 5 m. Ýki Katlý Konut P196B-01D 196 m. Çatý Katlý Konut P13B-01D 13 m. Çatý Katlý Konut P117B-01D 117 m. Ýki Katlý Konut PREFABRÝK KONUT TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ..34 yaþa n acak ko nutlar sunar... SIK SORULAN SORULAR...35 ÜRÜN GRUPLARIMIZ...36 REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI...37 Her Hakký saklýdýr. Bu katalog içerisinde bulunan tüm metaryeller Dülger Metal Prefabrik Yapýlar Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. ye aittir. Tamamen ya da kýsmen herhangi bir teknikle ve herhangi bir ortamda izinsiz olarak kullanýlmasý, kopyalanmasý kesinlikle yasaktýr.

3 DOÐA ÝLE ÝÇÝÇE BÝR YAÞAM ISO 9001:008 OHSAS ISO 14001: den beri, halkýmýza hizmet veren firmamýz PREFABRÝKE KONUT grubunda sektörünün yükselen deðeri olmuþtur. Misyonumuz; ticari faaliyetlerinde insanýmýza hizmet etmeyi kendisine prensip edinen Dülger Prefabrik bu vazifesini yerine getirmek için çaba göstermektedir. Ýnsanýmýza yaþanacak konutlar sunar... düþüncesiyle prefabrike konutlar üreten ve bu yönde kendini sürekli yenileyen Dülger Prefabrik Pendik/Ýstanbul adresindeki 7000 m. lik tesisleri üzerinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, deneyimli kadrosu ve dinamik þirket yapýsýyla birçok sayýlý firmanýn ve halkýmýzýn ihtiyaçlarýný k a r þ ý l a m a y a d e v a m e t m e k t e d i r. Ýnsanlýða verilen deðer, insanlýða karþý sorumluluðun yerine getirilmesi kadardýr. Vizyonumuz; toplam kalite anlayýþýyla hareket eden firmamýz hammaddenin giriþ aþamasýndan mamül olarak çýkýþ aþamasýna kadar sorumluluðunun bilincinde olarak sektöründe en uygun fiyata en kaliteli ürünü müþterilerine sunma anlayýþýndadýr. Ü r e t i m v e m o n t a j f a a l i y e t l e r i n i n tümünü kendi bünyesinde gerçekleþtiren Dülger Prefabrik, sektöründe kaliteli ve dayanýklý konutlar, düþük maliyetli konteyner ve modüler ticari yapýlar, geniþ hacimli çelik sistemler sunan, geniþ ürün yelpazesine sahip ve sipariþe d a y a l ý ü r e t i m o l u þ t u r a b i l e c e k kabiliyette deneyimli bir firma niteliðindedir. Kalite Politikamýz; sürekli olarak kendini yenileme prensibi ile her anlamda müþteri ihtiyaçlarýný karþýlamak, çalýþan ve tedarikçilerinin memnuniyetini saðlamak, ürünlerinde sürekli kalite ve kaliteyi sürekli arttýrýcý çalýþmalar yapmak, insana ve çevreye saygýlý, duyarlý bir yaklaþýmla uzun dönemler ülkemize hizmet eden kalýcý bir kuruluþ olmaktýr. 3

4 TASARIM + ÜRETÝM EN GELÝÞMÝÞ BÝLGÝSAYAR PROGRAMLARI ÝLE YAPILAN ÖZGÜN PROJELER TESLÝMATA KADAR OLAN TÜM AÞAMALARDA 1987 DEN BERÝ ELDE EDÝLEN DÜLGER PREFABRÝK KALÝTESÝ VE GÜVENCESÝ ÝLE ÜRETÝLÝR. GÜRCÝSTAN ÝSTANBUL BALIKESÝR IRAK KONUTLARI 4 5

5 TEK KAT KONUT 7.65 m m. Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras P78B-01T 78 m Teraslý Konutlar Dülger Prefabrik Size, ailenize ve dostlarýnýza yakýþýr þýk tasarýmlar oluþturur. Alternatif planlar önerir. Sizin istediðiniz plan doðrultusunda üretim yapabilir. 6 7

6 TEK KAT KONUT.00 m m m. Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras P86B-01T 86 m Sundurmalý Düzce Evleri Dülger Prefabrik Ýnsana ve doðaya dost, saðlýklý bir yaþam veren konutlar üretir. Sizin için klasik, teraslý, cumbalý modeller üretir. Deneyim ve birikimini yapýlarýna yansýtýr. 8 9

7 TEK KAT KONUT 0.60 m m m. 3 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Giriþ P118B-01T 118 m Cumbalý Yeniþehir Konutlarý Dülger Prefabrik Yeni yaklaþýmlar, yeni modeller üretir. Kendine özgü tasarýmlar oluþturur. Kalitesini ürünlerinde gösterir. DÜLGER PREFABRÝK KONUTLARI YA? AMINIZA DEÐER KATAR 10 11

8 5.14 m m. TEK KAT KONUT 0.60 m m m. Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo 1 Oda + 1 Salon-Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras P39B-01T 39 m Teraslý Konut Dülger Prefabrik Yýllarýn tecrübesinin verdiði uzmanlýkla sizlere en kaliteli konutu sunar. Her kalitenin pahalý olmadýðýný ispatlar. Beklentilerinizi boþa çýkartmaz. Eko-Konut P46B-01T 46 m Oda + 1 Salon-Mutfak + 1 Banyo P67B-01T 67 m Cumbalý Konut Dülger Prefabrik Size sökülebilir, depolanabilir ve tekrar montaj edilebilir yapýlarý tasarlar. Isý ve ses izolasyonu ile sizi korur. Hem yaz hem kýþ dört mevsimlik konutlar sunar. Bungalow Tip Konut P35B-01T 35 m 1 Oda + 1 Salon-Mutfak + 1 Banyo + 1 Giriþ 5.14 m m m m m. 1 13

9 TEK KAT KONUT 0.0 m..70 m m. P3B-01T 3 m 6 Oda + Salon + Mutfak + Banyo + Wc + 1 Teras 3 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Teras Yenidoðan Evleri P15B-0T 15 m m..40 m m. ÝKÝZ KONUT 14 15

10 1.0 m m m. TEK KAT KONUT 1.67 m. 4 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc P106B-01T 106 m Güneyköy Villalarý Dülger Prefabrik Ýstediðiniz planlarla, keyifle oturacaðýnýz binalar yapar. En ücra köþelere yazlýklarýnýzý kurar. Kýþýn yaðan kara sýcacýk bir ortamdan baktýrýr. D Ü L G E R P R E F A B R Ý K MARKASININ GÜVENÝYLE YAÞATIR 16 17

11 7.65 m m. TEK KAT KONUT 1.70 m m m. Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Teras Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras P68B-03T 68 m Kurþunlu Konutlarý Yalova Evleri P73B-03T 73 m 1.5 m m. Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras 8.91 m. P86B-03T 86 m Yeniþehir Evleri Dülger Prefabrik Kaliteyi ve çeþidi bulabileceðiniz güvenilir bir isimdir. Mimari çalýþmalarýnýzý uygulayabilir. Sizin gibi düþünür. Karamürsel Konutlarý P106B-0T 106 m 3 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras m m

12 TEK KAT KONUT 1.50 m m.11.4 m m. Yalova Evleri Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras + 1 Giriþ P98B-01T 98 m P85B-03T 85 m Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Teras 1.5 m m m. 0 1

13 Silivri Konaklarý DUBLEKS KONUT 4 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Teras + 1 Giriþ + 1 Balkon P156B-01D 156 m.50 m m m.3.75 m m. ZEMIN KAT : 93 m 1. KAT : 63 m 3

14 DUBLEKS KONUT Beykoz Villalarý P14B-01D 14 m Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Giriþ + 1 Balkon.50 m m m. ZEMIN KAT : 65 m 1. KAT : 59 m 4 5

15 Þile Konaklarý DUBLEKS KONUT 5 Oda + Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + Teras + Balkon P5A-01D 5 m 1.5 m m m. 1.5 m m m. ZEMIN KAT : 11 m 1. KAT : 131 m 6 7

16 DUBLEKS KONUT Çatalca Çiftlik Evleri P196B-01D 196 m 4 Oda + 1 Salon-Mutfak + Banyo + 1 Teras + 1 Balkon 1.50 m m m m. ZEMIN KAT : 106 m 1. KAT : 90 m 8 9

17 DUBLEKS KONUT P13B-01D 13 m 4 Oda + 1 Salon-Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Giriþ + 1 Balkon Pendik Villalarý 1.5 m m m m. ZEMIN KAT : 63 m 1. KAT : 69 m 30 31

18 DUBLEKS KONUT Ümraniye Konaklarý P117B-01D 117 m 3 Oda + 1 Salon + 1 Mutfak + 1 Banyo + 1 Wc + 1 Teras + 1 Giriþ + 1 Balkon 1.5 m m m..50 m m m. ZEMIN KAT : 70 m 1. KAT : 47 m 3 33

19 SÝSTEM p r e f a b r i k k o n u t t e k n i k ö z e l l i k l e r i Prefabrik yapýlar 4 farklý duvar panelinin modülasyonu ile geniþlik ve uzunluklarý 150 mm. nin katlarý olacak þekilde her türlü yerleþim planýna uygulanabilir. Bu duvar panelleri ; dolu duvar paneli, pencereli duvar paneli, vasistaslý duvar paneli ve kapýlý duvar paneli þeklindedir. Prefabrik yapýnýn imalatý kar yükü 80 kg/m, rüzgar hýzý 90 km/sa., 1. derece deprem bölgesi þartlarý ve 3. iklim bölgesi dikkate alýnarak yapýlmaktadýr. Duvar ýsý yalýtým deðeri 0.65 kcal/mhc, çatý iletim katsayýsý 0.49 kcal/mhc dir. ZEMÝN Zemin betonu, zemin kaplamalarý, zemin etüdü müþterinin sorumluluðundadýr. Firmamýz tarafýndan verilen zemin beton ölçülerine göre, demirli radye temel hazýrlanacaktýr. Prefabrike bina zemin betonuna içte 6 cm. ve dýþta 5 cm. kalýnlýðýnda dökülen beton sýkýþtýrýlmak suretiyle tesbit edilir ve baðlantýsý yapýlýr. DUVARLAR Dýþ cidar 8 mm. çimentolu yonga levha, iç cidar 8 mm. çimentolu yonga levha ve iki cidar arasýnda 44 mm. styropor köpük kullanýlarak 100x500x60 mm. ebadýnda pres sistem duvar meydana getirilir. Istege bagli olarak duvar yüksekligi.80 m. veya 3.00 m., duvar kalinliklari da 8 cm., 10 cm., 1 cm., 15 cm. olarak uygulanabilir. DUVAR BÝLEÞÝMLERÝ Ýç ve dýþ duvarlarýn montajýnda abkant baskýlý özel ikili H, üçlü, köþe, U tipi profiller kullanýlýr. Istege bagli olarak metal baglantilarin hiçbir yerde görünmedigi düz duvar sistemi de uygulanabilir. ÇATI VE ÇATI ÖRTÜSÜ Çati karkasi özel imalat U profillerden oluþan çatý makaslarýndan meydana gelir. Çatý örtüsü olarak kýrmýzý onduline levha kullanilir. Istege bagli olarak çati örtüsü, metal kiremit, shingle veya poliüretan dolgulu sandviç panel olabilir. TAVAN ÝZOLASYONU VE KAPLAMASI Prefabrike binanýn tavaný özel abkant baskili profiller ile birleþtirilen alçýpan levhalardan meydana getirilir. Alçýpan levha ebatlarý 100x600x1 mm. dir. Tavan ýsý-ses izolasyonu 8 cm. kalinliginda camyünü ile yapýlmaktadýr. Istege bagli olarak tavanda düz tavan, tasyünü asma tavan uygulamalari yapilabilir, çati izolasyonu arttirilabilir. ÝÇ KAPILAR 90x00 cm. ebadýnda Amerikan desenli panel kapý kullanýlmaktadýr. Kapý kasalarý içte ve dýþta pervazlý, kapý kollarý topuz koldur. DIÞ KAPILAR Dýþ kapýlar çelik kapi olup ; 90 cm. X 00 cm. ebadýndadýr. PENCERELER Pencereler pvc doðrama olup, 10 cm. X 100 cm. ebadýnda, tek kanatlýdýr. Farklý ölçülerde ise, planda belirtilir. Camlar mm. kalýnlýðýnda çiftcam dýr. Vasistaslar pvc doðrama olup 10 cm. X50 cm. ebadýndadýr. Camlar mm. kalýnlýðýnda çiftcam dýr. BOYA & RENK & DEKORATIF Tüm metal aksamlar korozyona karþý bir kat koruyucu astar, bir kat yaðlý boya ile boyanmaktadýr. Binanýn dýþ cephesi akrilik, iç cepheler ve tavanlar ise plastik boya ile boyanmaktadýr. Binada saçak, alýn makaslarý ve tavanlar beyaz, iç ve dýþ cephe renkleri müþterinin tercihine baðlý boyanýr. Istege bagli olarak dis cephelerde betopan, tasonit ve yalipan malzemelerden söve, yari yali baski, tam yali baski, fuga sistem kaplama...vb. gibi dis cephe dekoratif çalismalar yapilabilir. ELEKTRÝK TESÝSATI Elektrik kablolarý sýva altý þeklinde döþenen plastik elektrik borularýnýn içerisinden geçirilerek yapýnýn dýþýna kadar çekilmektedir. Prizlerde x,5 'luk NYA, aydýnlatmada x1,5 'luk NYA elektrik kablolarý kullanýlmaktadýr. Elektrik sigortalarýnda ise, otomat sigorta kullanýlýr. Her odaya bir anahtar ve bir priz konulmaktadýr. Telefon tesisatý plastik kablolar içerisinden sýva altý olarak çekilmektedir. Yapýnýn salon bölümüne bir telefon prizi konulur. SIHHÝ TESÝSAT Pis su tesisatý müþteri tarafýndan zemin betonu hazýrlanýrken yapýlýr. Temiz soðuk su ve sýcak su tesisatý ½" PVC borular ile sýva üstü olarak yapýlýr. Wc ve duþlarda vitrifiyeler standart beyaz olarak verilmektedir. Mutfak dolaplarý müþteriye aittir, istenirse siparise göre ebat ve modeli belirlenerek tarafýmýzdan yapýlabilir. ARAKAT VE MERDIVEN ( VE 3 KATLI YAPILARDA) Bina yapisina göre kullanilan özel büküm C profillerden arakat konstrüksiyonu olusturulur. Bu konstrüksiyon üzere 16 mm. kalinliginda çimentolu yonga levha dösenmesi ile olusturulur. Arakatlar standart olarak m. de 00 kg. tasiyabilecek hesaplamalar dogrultusunda olusturulur. Bundan daha yüksek tasima gerektiren durumlarda hesaplamalara göre malzeme seçimi ve yapim sistemi olusturulur. Merdiven ise çelik ana karkastan olusur, basamaklar ahsap kullanilir. Teknik özelliklerde -daha önceden bildirmeden- her türlü deðiþiklik yapma hakký Dülger Metal Prefabrik Yapýlar Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. ye aittir. Firmamýz ISO 9001:000 Kalite Yönetim Sistemi belgelidir. Üretimlerimizde kullandýðýmýz tüm malzemeler TSE belgelidir. s ı k s o r u l a n s o r u l a r PREFABRÝK KONUTLARIN ÇEVREYE VE ÝNSANA HERHANGÝ BÝR ZARARI VAR MIDIR? Prefabrike yapýlarýn üretim aþamasý bacasýz sanayi olup, herhangi bir atýðý bulunmamaktadýr, bu sebeple çevreye herhangi bir zararý yoktur. Kullanýlan tüm malzemeler ise, TSE þartlarýna uygun üretilmiþ malzemelerdir. Ýnsan saðlýðýna zararlý herhangi bir hammadde kullanýlmamaktadýr. PREFABRÝK KONUTLARIN DEPREME DAYANIKLILIK DURUMU NEDÝR? Prefabrike konutlar 1. derece deprem bölgesi þartlarý göz önünde bulundurularak üretilmektedir. Prefabrike konutlarýn belirgin özelliklerinden birisi depreme dayanýklý yapýlar olmasýdýr. PREFABRÝK KONUTLAR SADECE YAZLIK AMAÇLI MIDIR? Prefabrike konutlar 4 mevsim kullanýma olanak saðlayacak þekilde bir yalýtým sistemiyle donatýlmýþtýr. Bu yalýtým teknik özelliklerde anlatýlmýþtýr. Normalin üzerinde sýcak ve soðuklarýn bulunduðu bölgelerde yalýtým düzeyi arttýrýlabilmektedir. KENDÝ PLANIMIZI UYGULATMA ÝMKANIMIZ VAR MIDIR? Tabii ki, firmamýzýn size sunduðu planlarýn dýþýnda istediðiniz, çizdiðiniz bir planý da uygulama imkaný bulunmaktadýr. Bu plan çizilirken prefabrik sisteme ait duvar ölçüleri baz alýnarak planlama yapýlýr ise, malzemenin fire vermesi engellenmiþ olur. WC VE BANYOLARDA DUVAR SERAMÝKLERÝ UYGULAMASI MÜMKÜN MÜDÜR? Bir prefabrik binada betonarme yapýlardaki uygulamalarýn tümünü yapabilirsiniz. Herhangi bir kýsýtlama kesinlikle yoktur. Yalnýzca þöyle bir fark olabilir. Nasýl ki, metal bir nesneye yaðlý boya, betonarme duvara plastik boya uygulamasý yapýlýyor. Tam tersi yapýlýrsa bazý sýkýntýlar yaþanabilir. Aynen öyle de prefabrike yapýlara istenilen uygulamalar yapýnýn özelliðine göre yapýlýrsa hiçbir sýkýntý yaþanmayacaktýr. Bunun için firmamýz size tüm teknik bilgiye saðlamaktadýr. ÝKÝ KATLI YAPILARDA ARA KAT TABANI SALLANMA YAPAR MI? Bu uygulamanýn doðru yapýlýp yapýlmamasý ile alakalý bir durumdur. Firmamiz ürünlerinde böyle bir þey söz konusu deðildir. Eðer gerekli karkas yapýsý kullanýlmaz ise yapabilir yoksa mümkün deðildir. PREFABRÝKE KONUTU BETONARMEDEKÝ GÝBÝ KABA YA DA YARI KABA OLARAK TESLÝM ALABÝLÝR MÝYÝM? Elbette. Prefabrik konutunuzun istediðiniz elamanýný alýp almamakta serbestsiniz. Ýsterseniz binayý tamamen kaba [duvarlar+çatý+çatý örtüsü] alabilirsiniz. Ýnce iþini kendiniz yaparsýnýz. Bunun yanýnda isterseniz mesela pencerelerini alýr kapýlarýný almazsýnýz... vb. DUVARLARIMA PANO ASABÝLÝR MÝYÝM? Prefabrik konutlarýn duvarlarý panel sistem olduðundan bu uygulama çivi ile deðil de vida ile yapýlmaktadýr. Bu yolla istediðiniz þekilde pano asabilirsiniz. BÝR PREFABRÝKE KONUTUN MONTAJ SÜRESÝ NE KADARDIR? Tek katlý konutlarýn montaj süreleri binanýn büyüklüðüne göre ortalama 3-15 gün arasýnda, çift katlý binalarýnda gün arasýnda deðiþmektedir. Farklý bina yapýlarýna göre bu süre deðiþiklik gösteririr. BOYA RENGÝNÝ KENDÝMÝZ SEÇEBÝLÝR MÝYÝZ? YOKSA SABÝT BÝR RENK MÝ VAR? Ýstediðiniz boya rengini seçme imkaný vardýr. Bu seçim tamamen sizin zevkinize aittir. PREFABRÝK KONUTUMUN BOYASINI DAHA SONRA KENDÝM YAPABÝLÝR MÝYÝM? Mutlaka, betonarme bir evi nasýl belli zamanlarda badana-boya yapýyorsanýz, prefabrike konutunuzu da aynen boyayabilirsiniz. GARANTÝ SÜRESÝ NEDÝR? Üretim ve montaj hatalarina karsi yil garantimiz vardir. PREFABÝKE KONUTLARI HANGÝ BÖLGELERE GÖNDEREBÝLÝYORSUNUZ? Firmamýz ürünlerini Türkiye nin ve dünyanýn her yerine gönderebilmektedir. PREFABRÝKE KONUTLARDA ISITMA SÝSTEMLERÝ NASIL YAPILMAKTADIR? Betonarme binalardaki tüm çözümler kullanýlabilir. Ýsterseniz sobanýzý yakar, isterseniz doðalgaz tesisatýnýzý çektirebilirsiniz. BÝR PREFABRÝK KONUTUN MÝNUMUM VE MAKSÝMUM BÜYÜKLÜÐÜ NE KADAR OLABÝLÝR? Bu tamamen sizin isteðinize baðlýdýr. Bununla ilgili herhangi bir sýnýrlama yoktur. PREFABRÝK KONUTLARDA -ÖRNEÐÝN ÞÖMÝNE, BARBEKÜ, FERFORJE...GÝBÝ- EKSTRA DONANIMLAR UYGULANABÝLÝR MÝ? Tabii ki. Prefabrik bir konutta betonarmede yapýlabilen her türlü uygulama yapýlabilmektedir. PREFABRÝKE KONUT SÖKÜLÜP BAÞKA BÝR YERE TAÞINABÝLÝR MÝ? Evet. Prefabrik konutlarýn en büyük özelliklerinden bir tanesi sökülüp yeninden kurulabilir olmasýdýr. KONUTLARIN ÝÇ VE DIÞ AKSESUARLARINDA, KAPLAMALARINDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILABÝLÝR MÝ? Evet. Ýstenilen malzemeler daha sonradan kaplanabilir. Aksesuar deðiþiklikleri yapýlabilir. PREFABRÝKE KONUTA DAHA SONRA ODA ÝLAVESÝ, BÜYÜTME, PLAN DEÐÝÞÝKLÝÐÝ YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR? Panel sistemin getirdiði avantajla prefabrike konuta bunlarý yapmak mümkündür. BÝR PREFABRÝKE KONUTA DAHA SONRA KAT ÇIKILABÝLÝR MÝ? Mümkündür. Eðer bu düþünceye üretim aþamasýnda karar verilirse, yapýlan ilk kat daha sonra üstüne kat çýkýlabilir þekilde dizayn edilir. Böylece ileride konut üzerindeki çatý indirilerek diðer kat üzerine çýkýlýr ve ayný çatý tekrar bu yeni katýn üzerine yerleþtirilir. PREFABRÝKE KONUTLAR KAÇ KATLI OLABÝLÝR? Optimum olarak 3 katlý olarak yapmak mümkündür

20 Tek Katlý - Ýki Katlý - Üç Katlý Konutlar Ekonomik ve Ekolüks Konutlar 1.Sýnýf Lüks Konutlar Yazlýklar, Bungalowlar PREFABRÝK KONUT GRUBU Kalýcý Konutlar ve Çelik Evler Çiftlik Evleri, Site ve Özel Projeler Ofis ve Þantiye Binalarý Danýþma/Bekçi Yapýlar Yemekhane ve Yatakhane Binalarý Wc - Duþ Sistemleri ENDÜSTRÝYEL YAPILAR GRUBU Sosyal Tesisler, Çok Amaçlý Yapýlar Prestij Binalar Monolok ve Demonte Konteynerler Ofis ve Þantiye Konteynerleri ü r ü n g r u p l a r ı m ı z r e f e r a n s l a r ı m ı z d a n b a z ı l a r ı Yemekhane - Yatakhane Yalýtýmlý - Yalýtýmsýz Depolar KONTEYNER & ÇELÝK YAPILAR GRUBU Depolar, Tesisler... Fabrika Binalar, Atölyeler 36 Otel, Motel, Bungalowlar Acil Deprem Üniteleri Ýþçi Kamplarý Askeri Kamplar Okul, Hastane, Saðlýk Ocaklarý Satýþ Merkezleri Bileþik Sistem Konteynerler Özel Ýmalat Konteynerler Yaþam Üniteleri Wc - Duþ Sistemleri Ambar ve Hangarlar Þantiye Donanýmlarý (Ranza, Yatak..) Ýnþaat Firmalarý Ace Ýnþ. San. Ve Tic Ltd.Þti. Ak Ýnþ. Tic Ltd. Þti. Ak-Yapý Ýnþ. Taah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Þti. Aksay Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. Arandý Ýnþ. - Erna Ýnþ. Ýþ Ort. Arsan Arýtma ve Ýnþaat A.Þ. - Arsan Asfaltsan Ýnþ. San. ve Tic. A.Þ. Atk Ýnþ. Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Biat Ýnþ. A.Þ. - Biat Bimtaþ San. ve Tic. A.Þ. Cinerler Turz. Taah. San. Tic. Ltd. Þti. - Ciner Çerkezoðullarý Ýnþ.Ltd.Þti. Dönmez Ýnþ. Haf. Nak. Tic. Ltd. Þti. Dumankaya Ýnþ. San. ve Tic. A.Þ. - Dumankaya Ekþioðlu Ýnþ. A.Þ. - Ekþioðlu Erdem Ýnþ. Nak. Mad. Oto San. Tic. Ltd. Þti. Gül- Ýþ Ýnþ.San.Tic.Ltd.Þti. - Nazar Ýnþ.Ýç Dýþ Tic A.Þ. Haldýz Ýnþ.Tic. Ltd. Þti. Hml Ýnþaat A.Þ. Ilgýn Ýnþ. Ýç ve Dýþ Tic A.Þ. Ýlci Ýnþ. San. Tic A.Þ. Ýntaya Ýnþaat Taahhüt Yatýrým A.Þ. Ýrem Ýnþaat Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Kale Ýnþ.Ltd.Þti Kalender Ýnþ. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Þti. Kanburoðlu Ýnþ. Tic. Ve San. A.Þ. Kardoðanlar Turizm Ýnþ. Tic. Ve San. A.Þ. Kointaþ Ýnþ. Yat. Ve Org. Tic. Ltd. Kutlarlar Ýnþ. Petr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Küçükel Ýnþ. San. Ve Tur.Ltd.Þti. Ldg Ýnþaat Peyzaj San. Ve Tic. A.Þ. Limitaþ Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. Mag Ýnþ. Taah. San. Ve Tic.Ltd.Þti Mika Proje Ýnþ. Ve Tic.Ltd.Þti Mirses Grup Ýnþ. Teks. Güv. Paz. Tic. ve San. Ltd. Þti. Mutlu Ýnþ. San. Taah. ve Tic. A.Þ. Öztaþ A.Þ - Nuhoðlu A.Þ. Üst Yapý Ltd. Þti. Park Ýnþaat Turz. Madencilik San. Tic. A.Þ. - Ciner Petkon Müh. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti. Pýnar Ýnþ. Taah. Nak.Tur.Tem.Yem. Güv. Hiz. Ltd. Þti. Su Ýnþ. Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Tekfen Ýnþaat ve Tesisat A.Þ. Uðraþ Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. Varlý Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. Yaðýzatlý Ýnþaat Gýda San. Tic. Ltd. Þti. Yapý Kredi & Koray G.Y.O. Zemin Ýnþ. ve Tic. Ltd. Þti. Sanayi Kuruluþlarý Anadolu Cam Yeniþehir Sanayi A.Þ. Ak Gýda San. ve Tic. A.Þ. - Ülker As Çimento Sanayi ve Tic. A.Þ. Aytaç Et ve Süt Ürünleri Tic. Ve San. A.Þ. - Yimpaþ Besan Besin San. Tic ve A.Þ Biga Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Þti. Bizimgaz Tic. ve San. A.Þ. Bolu Çimento San. A.Þ. Borusan Lojistik A.Þ. Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Þ. Bursa Beton San. Ve Tic. A. Þ Camiþ Ambalaj San. A.Þ. Eskiþehir Fabrikasý Cargill Tarým San. ve Tic. A.Þ. Cms Tarým Ürünleri Ýth.Ýhr.Paz.Tic.Ltd.Þti CVS Makine Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Çelebi Holding Çorlu Havaalaný Ýþletmesi Çuko-Med Özel Saðlýk Tesisleri Ltd. Þti. Dumankaya Yapý Malzemeleri San. ve Tic. A.Þ. - Dumankaya Duyar Vana Makine San. ve Tic. A.Þ. Elba Basýnçlý Döküm San. A.Þ. - Eca - Elginkan Emsi Yemek Taah.Yemek San. Tic.Ltd.Þti Eti Soda Ür.Paz.Nak. Ve Elekt.Ür.San.Tic.A.Þ. Ferro Madencilik Ýnþ. Ve Tic A.Þ. - Endeks Gama Nurol Adi Ortaklýðý Genel Sistem Dizayný Müh. Biliþim Taah. San. ve Tic. A.Þ. Granit Yapý Ýnþ. Ltd. Þti. Güriþ Ýhracat Ýthalat ve Pazarlama A.Þ. Hacý Ömer Sabancý Holding A.Þ Heaþ Havaalaný Ýþl. Ve Hava.End A.Þ Helpak Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Þti. Ýçdaþ Çelik Enerji Tersane ve Ulaþým San. A.Þ. Ýlçe Taþýmacýlýk A.Þ. Ýtimat Süt ve Süt Ürünleri A.Þ. Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Þ. - Kale Kaynak Tekniði San. ve Tic. A.Þ. - Eczacýbaþý Knauf Ýnþ. Yapý Elemanlarý San. Tic. A.Þ Koç Holding A.Þ. Mais Motorlu Araçlar Ýmal ve Satýþ A.Þ. - Renault Mardaþ Marmara Deniz Ýþletmeleri A.Þ. - Ýçdaþ Migros Türk T.A.Þ. - Koç Mittem Çevre Tekno.Müh.Mak.Ýnþ.San.Tic.Ltd.Þti Mks & Devo Tekstil ve Kimyevi Mad.San. Ve Tic. A.Þ. Mng Kargo Yurtiçi ve Yurtdýþý Taþýmacýlýk A.Þ. Palkim Kimya San. Ve Dýþ Tic. Ltd.Þti Park Teknik Elek.Mad. Turz. San. Tic. A.Þ. - Ciner Rehau Polimeri Kimya San. A.Þ. RMK Marine Gemi Yapým San.ve Deniz Taþ. Ýþl. A.Þ.- Koç Sabiha Gökçen Havaalaný Ýþletmesi Siemens San. ve Tic. A.Þ. Silopi Elektrik A.Þ. - Ciner Þölen Çikolata Gýda San. Tic A.Þ. Total Oil Türkiye A.Þ. ToyotaSa Pazarlama ve Satýþ A.Þ. Türk Maadin Þirketi A.Þ. Ulusal Beton San. A.Þ. Unilever Türk A.Þ Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Þ. - Zorlu Yapý Yatýrým ve Gayrimenkul A.Þ. Resmi Sosyal ve Diðer Kurumlar Akýllý Yayýncýlýk A.Þ. Akyaka Orta ve Yüksek Eðitim Vakfý Amasra Belediyesi Bartýn Anadolu Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. - TV5 Ataköy Omuriliði Felçliler Derneði Bartýn Belediyesi Beþiktaþ Jimnastik Kulubü Derneði - BJK Bozüyük Belediyesi Bilecik Bursa Büyükþehir Belediyesi Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Çorum Ýl Telekom Müdürlüðü Çukurova Üniversitesi Dýþýþleri Mensuplarý Eþleri Dayanýþma Derneði Digital Platform Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. - Digitürk Dumlupýnar Üniversitesi Düzce Ticaret Borsasý Erzincan Akbulut Sulama Birliði Flash Tv Gölbaþý Belediyesi Ankara Iþýk Medya Pla.Paz.Rek. Filmcilik San. Tic. A.Þ STV Ýdo Ýstanbul Deniz Otobüsleri San. Ve Tic. A.Þ. Ýhlas Telekomünikasyon A.Þ. - Tgrt TV Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýþ Bankalýlar Derneði Ýznik Belediyesi Bursa Kadýköy Belediyesi Ýstanbul Kartal Belediyesi Ýstanbul Makine Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Maltepe Belediyesi Ýstanbul Mersin Çamlýbel Lions Klübü Mng Tv Yayýncýlýk A.Þ. T.C. Jandarma Genel Komutanlýðý T.C. Kumburgaz Özel Eðitim Merkezi Komutanlýðý T.C. Saðlýk Bakanlýðý Yunus Emre Devlet Hastanesi Tübitak Marmara Araþtýrma Merkezi Türk Telekom Erzincan Ýl Müdürlüðü Türk Telekom Iðdýr Ýl Müdürlüðü Türk Telekom Van Ýl Müdürlüðü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Vize Belediyesi Tekirdað Yeniþehir Belediyesi Bursa Yýldýz Teknik Üniversitesi Vakfý Ýktisadi Ýþletmesi Yurtdýþý Referanslarýmýzdan Bazýlarý Some Foreign Refences Barbarossa Construct S.R.L. Romania Borun Invest Qcia Service Ltd. Georgia Çözüm Mimarlýk Mühendislik Ltd. Þti. Northern Cyprus Ertek Electric Systems Ltd. Northern Cyprus Geobilder Ltd. Georgia Güriþ Ýhracat Ýthalat ve Pazarlama A.Þ. Ukraine, Russia, Libya, Azerbaijan... Heidelbergcement Georgýa Ltd. Georgia Hüseyin Osman Sevicer Kardeþler Koll. Þti. Northern Cyprus Irak Divan Al Wakuf El Sunny Iraq New Construction Company LLC. Georgia S.C. Biat Construction International S.R.L. Romania Saffet Hoþ - Ali Gökdemir Switzerland Zahdi J Abdal Majeed Iraq Bu listede þahýs müþterilerimiz yer almamaktadýr.

çözüm ortagýnýz your solution partner... prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate...

çözüm ortagýnýz your solution partner... prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate... prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate... PREFABRÝK ENDÜSTRÝYEL YAPILAR GRUBU PREFABRICATED INDUSTRIAL STRUCTURES ÜRÜNLERÝMÝZ PREFABRÝK KONUTLAR TEK KATLI - ÝKÝ KATLI

Detaylı

Çağdaş yaşam teknolojisi. House Catalogue KONUT KATALOĞU

Çağdaş yaşam teknolojisi. House Catalogue KONUT KATALOĞU Çağdaş yaşam teknolojisi House Catalogue KONUT KATALOĞU 2016 İzmit Showroom Kurumsal 1999 yılından bu yana prefabrik, prefabrike e, konteyner, hazır konut, çelik e, kabin ürünlerimizle müşteri odaklılığını

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Kod: 01 121 m 2. m 2. Kod: 02. Kod: 03

Kod: 01 121 m 2. m 2. Kod: 02. Kod: 03 1 2 HAKKIMIZDA Firmamız, oluşturduğu kalite, hız ve ekonomik model yaklaşımındaki, uzun ömürlü ve kalıcı ürünler için, gelişen ürün teknolojilerinin ülkemiz şartlarına adaptasyon çalışmalarını bilimsel

Detaylı

KATALOG 2014 www.egekonteyner.net www.egekabin.net

KATALOG 2014 www.egekonteyner.net www.egekabin.net KATALOG 2014 GÜVENİN, SAĞLAMLIĞIN VE KALİTENİN BULUŞTUĞU NOKTA... MİSYON Firmamız müşterilerimizin talepleri doğrultusunda projelendirme, dizayn ve yenilikçi ürünler sunmayı amaçlamaktadır. Gelişmekte

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

ÇELİK VE PREFABRİK PROJELERİNİZİN, ÜRETİM ve UYGULAMALARINIZIN TÜM SÜREÇLERİNİ SİZİN İÇİN YÖNETİYORUZ.

ÇELİK VE PREFABRİK PROJELERİNİZİN, ÜRETİM ve UYGULAMALARINIZIN TÜM SÜREÇLERİNİ SİZİN İÇİN YÖNETİYORUZ. HAFİF ÇELİK / YAPISAL ÇELİK / PREFABRİK / KONTEYNER ÇÖZÜM ORTAĞI ÇELİK VE PREFABRİK PROJELERİNİZİN, ÜRETİM ve UYGULAMALARINIZIN TÜM SÜREÇLERİNİ SİZİN İÇİN YÖNETİYORUZ. Mimari Proje Statik Proje Doğru Teknik

Detaylı

Yaşam n za Değer Katar. Yaşamınıza Değer Katar

Yaşam n za Değer Katar. Yaşamınıza Değer Katar 0312 257 00 82 Hakk m zda Hakkımızda 1998 1998 y l ndan yılından beri beri makine, inşaat inşaat ve ve dekorasyon sektörlerinde faaliyet faaliyet gösteren gösteren rmam z, firmamız, üzerine ald ğ aldığı

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

Karmod Metropol Kabin şehrin her yerinde

Karmod Metropol Kabin şehrin her yerinde Metropol Kabinler Karmod Metropol Kabin şehrin her yerinde Kabin üretiminde Dünya lideri Karmod, Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği Metropol Kabinleri beğeninize sunuyor. Karmod Metropol Kabin, estetik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

www.sanberkinsaat.com

www.sanberkinsaat.com www.sanberkinsaat.com Alesta apartmanı Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de, doğanın içinde yer alan 1066,85 m² alan üzerinde 12 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Alesta apartmanında 3 adet iş yeri (

Detaylı

HAFİF ÇELİK MALZEME BETOPAN EPS. Strafor) ŞASE YÜK KAPASİTESİ KATSAYISI

HAFİF ÇELİK MALZEME BETOPAN EPS. Strafor) ŞASE YÜK KAPASİTESİ KATSAYISI REM ŞARTLARI (1. Derece Deprem Bölgesi)Etkin Yer İvmesi Katsayısı Ao : 0,40 HAFİF ÇELİK MALZEME (ST-37 ) Standart DIN EN 10147-00,çinko kaplanarak galvanize edilmiş yapı çeliği İKLİM ŞARTLARI 3 İklim Bölgesi

Detaylı

BKT 42 (EN 3,89+1,20 BOY 8,90) SALON + MUTFAK 14.06m 2 VERANDA 7.81m 2 ODA 9.38m 2 ODA 2 6.25m 2 BANYO & WC 3.13m 2 TOPLAM ALAN ( BRÜT ) 42m 2 BKT 58

BKT 42 (EN 3,89+1,20 BOY 8,90) SALON + MUTFAK 14.06m 2 VERANDA 7.81m 2 ODA 9.38m 2 ODA 2 6.25m 2 BANYO & WC 3.13m 2 TOPLAM ALAN ( BRÜT ) 42m 2 BKT 58 BKT 42 (EN 3,89+1,20 BOY 8,90) SALON + MUTFAK 14.06m 2 VERANDA 7.81m 2 ODA 9.38m 2 ODA 2 6.25m 2 BANYO & WC 3.13m 2 TOPLAM ALAN ( BRÜT ) 42m 2 BKT 58 (EN 7,65 BOY 7,65) SALON + MUTFAK 18.75m 2 ODA 1 9.38m

Detaylı

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ GENEL MÜDÜRLÜK ADRESİMİZ: Adres : Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. Saatçi Sk. No : 22/4 Tepeüstü / Ümraniye - İstanbul Tel : (0216) 540 87 00-01 Fax : (0216) 540 87 23 Web: www.itsgrup.com.tr

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere CIFCI CELEBI YAPI Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere örnek iç ve dış mimarisi, geniş kullanım

Detaylı

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın.

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, kaliteli hizmet anlayışıyla değer yaratarak manzarası güzel, nefes alan,

Detaylı

gelecek nereye; siz ORAY a www.orayprefabrik.com oray@orayprefabrik.com

gelecek nereye; siz ORAY a www.orayprefabrik.com oray@orayprefabrik.com gelecek nereye; siz ORAY a OR AY PREFABRİK ORAY Prefabrik, yüksek kalitede ve uygun fiyatlı; Prefabrik Modüler Binalar (Mobilizasyon Kampları; Mühendisi / Formen / İşçi Yatakhaneleri, Ofisler, Yemekhaneler,

Detaylı

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan 3 doğanın içinde yer alan 1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66

Detaylı

KONTEYNER & ÇELİK YAPI FABRİKASI Estetik Sağlam Güvenilir Yapılar. www.bemaskonteyner.com

KONTEYNER & ÇELİK YAPI FABRİKASI Estetik Sağlam Güvenilir Yapılar. www.bemaskonteyner.com KONTEYNER & ÇELİK YAPI FABRİKASI Estetik Sağlam Güvenilir Yapılar www.bemaskonteyner.com Mütahitler-Mühendisler-Mimarlar-Yayla Evleri- Mütahitler-Mühendisler-Mimarlar-Yayla Evleri- i Prefabrik Evler Özel

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Çelik Gaz Beton Evler le doğayla iç içe bir hayat!

Çelik Gaz Beton Evler le doğayla iç içe bir hayat! ÇELİK GAZ BETON EVLER Çelik Gaz Beton Evler le doğayla iç içe bir hayat! Tamamen gaz beton, yapı çeliği ve doğal malzemelerden üretilen Çelik Gaz Beton Evler, konforu ve güvenliği en uygun fiyatlarla size

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder YÜKSEKOBA YILDIRIM LA KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ İnşaat sektörünün yeni gözdesi olan, Yüksekoba imzalı pek çok kaliteli projenin de yer aldığı Millet Mahallesinde

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Yaşamınıza Değer Katar. Prefabrik - elik Yapı

Yaşamınıza Değer Katar. Prefabrik - elik Yapı 0312 257 00 82 Hakkımızda 1998 yılından beri makine, inşaat ve dekorasyon sektörlerinde faaliyet gösteren fi rmamız, üzerine aldığı sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmiştir. Günümüzde, gelişmiş

Detaylı

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2012 yılında İstanbul da kurulan İVME MÜHENDİSLİK, enerji sektöründe Mühendislik, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doğalgaz mekanik tesisat alanlarında faaliyet gösteren

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT DURUKENT insan odaklı tasarım... Niğde nin en güzel bölgelerinde markalı lüks konut projeleri gerçekleştiren ONAY A.Ş., yeni bir proje DURUKENT i sizlere sunmanın kıvancını yaşıyor. Yaptığımız her iş

Detaylı

değişimin başlangıç noktası

değişimin başlangıç noktası değişimin başlangıç noktası sizin ve çocuklarınızın mutluluğu için... 4.231 m² arazi üzerine kurulu olan 19 katlı 2 blokta, 2+1 ve 3+1 olmak üzere, 105 m² den 146 m² ye kadar toplam 4 farklı tipte daire,

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

Vatanım Hazır Beton İnşaat

Vatanım Hazır Beton İnşaat 01 02 Vatanım Hazır Beton İnşaat Ardıç Evleri projesinde sizlere yeni ve huzurlu bir dünya vadeden Vatanım Hazır Beton İnşaat, kurulduğu 1992 yılından günümüze kadar, çok sayıda kamu ve özel sektör projelerine

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Hitit Prefabrik Hakkında

Hitit Prefabrik Hakkında İÇERİK Hitit Prefabrik ile ilgili kurumsal bilgiler, ürün ve hizmetler için özet bilgilere bu dokümanda bulabilirsiniz. Detaylı bilgiler için doküman üzerindeki bağlantıları izleyerek web sitemizin ilgili

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle

İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle birleştirilerek çağdaş mimari anlayışıyla projelerimize aktarılmaktadır. MBN İNŞAAT,

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor!

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor! Hayat de güzel! Cadde Yaşamı Huzurla Buluşuyor! Aile Boyu Mutluluk Yüksekoba Cadde sakini olmanın, belki de yaşamınıza katacağı en önemli güzelliklerden biri, birlikte yaşama kültürünü benimsemiş seçkin

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE Tamda istediğim SİZİN İÇİN, gibi... SINIRLI SAYIDA 1972 DEN GÜNÜMÜZE un arka bahçesi GEMLİK Gemlik, marmara denizinde zeytini ve güzellikleri ile ünlü ilçemizdir. Tarih boyu İstanbul ile ticari, sosyal,

Detaylı

1983 yılında kurulan firmamız, inşaat. sektöründe seçkin bir yere sahiptir. Sektör içindeki yılların getirdiği deneyimini

1983 yılında kurulan firmamız, inşaat. sektöründe seçkin bir yere sahiptir. Sektör içindeki yılların getirdiği deneyimini İnşaat Ltd. Şti. 1 2 1983 yılında kurulan firmamız, inşaat sektöründe seçkin bir yere sahiptir. Sektör içindeki yılların getirdiği deneyimini ve bilgi birikimini hem sektörün gelişimi için harcamakta hem

Detaylı

HEKİM PANEL SİSTEM KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİĞİ

HEKİM PANEL SİSTEM KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİĞİ HEKİM PANEL SİSTEM KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİĞİ Dış Duvarlar: Film Kaplı Boyalı Galvaniz Sac İç Duvarlar: Film Kaplı Boyalı Galvaniz Sac ÜRETİM ŞEKLİ TAŞIYICI SİSTEM Profilleri rollform makinası ile üretilen,

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

Yeni bir yaşam için...

Yeni bir yaşam için... Yeni bir yaşam için... 1 2 ÖZTOP kimdir? Hilmi ÖZTOP tarafından kurulan ÖZTOP TİCARET, 1972 ylından beri, kaliteli, sağlam ve güvenilir yapıların inşasında tercih edilen inşaat malzemelerinin satışını

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

APARTMANLAR

APARTMANLAR + + + Bu katalogdaki görseller tanıtım amaçlı olup teknik gereklilik olması halinde SİYAHKALEM, EMLAK KONUT GYO A.Ş. nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu katalogdaki görseller tanıtım amaçlı

Detaylı

Hakkımızda Gkas İnşaat-Elektrik-Taahhüt Gkas İnşaat-Elektrik-Taahhüt

Hakkımızda Gkas İnşaat-Elektrik-Taahhüt Gkas İnşaat-Elektrik-Taahhüt Hakkımızda İnşaat alanında çalışmak üzere sektörün önde gelen firmaları arasında olma hedefiyle faaliyetlerimize 1976 yılında başladık. Kuruluşumuzdan bu yana geçen uzun sürede, gerek kurduğumuz ekip,

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Tulpar yerün birevü buççağunda bulsa da, öz yılkısın tabar. (Tulpar dünyanın bir başka köşesinde olsa da, kendi sürüsünü bulur.)

Tulpar yerün birevü buççağunda bulsa da, öz yılkısın tabar. (Tulpar dünyanın bir başka köşesinde olsa da, kendi sürüsünü bulur.) Tulpar ın adı, Türk, Kırgız ve Altay mitolojilerinde geçer. Genelde beyaz veya kara (tek renk) bir at olarak betimlenir. Beyaz kanatları vardır ve Kuday (Tanrı) tarafından yiğitlere yardımcı olması için

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com Özgürlüğün Ev Hali www.ntepeyapi.com İki Adımda Tatil Keyfi NTEPE Panoramanın yaşama yer açan mimarisi içerisinde evinizden 5 yıldızlı bir tatile ulaşmak için yapmanız gereken tek şey evinizin kapısından

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

Şehrin Estetik Yapıları Karmod Metropol Kabin dan bugüne...

Şehrin Estetik Yapıları Karmod Metropol Kabin dan bugüne... Şehrin Estetik Yapıları Karmod Metropol Kabin 1986 dan bugüne... Karmod Metropol hayatın her yerinde... www.karmod.com Kabin üretiminde Dünya lideri Karmod, Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği Metropol Kabinleri

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

Günümüze kadar mimarlık, mühendislik, müteahhitlik, tasarım ve uygulama alanlarında pek çok projeye, imza atan firmamız;

Günümüze kadar mimarlık, mühendislik, müteahhitlik, tasarım ve uygulama alanlarında pek çok projeye, imza atan firmamız; Günümüze kadar mimarlık, mühendislik, müteahhitlik, tasarım ve uygulama alanlarında pek çok projeye, imza atan firmamız; 199 1999 001 00 00 İnşaat Mühendisi Ahmet Tuncer Sarıaslan tarafından ATS Yapı İnşaat

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

Hayat yeniden başlasın...

Hayat yeniden başlasın... Hayat yeniden başlasın... Hayat yeniden başlasın. Bursa nın yükselen değeri Özlüce, yepyeni bir projeye ev sahipliği yapıyor. Konumu, mimarisi ve iç dizaynıyla ailenizle birlikte mutlu ve kaliteli bir

Detaylı

BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR

BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR www.yuksekoba.com www.yuksekoba.com BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR Kendine özgü sıradışı tasarımı, projesi ve mekanı ile YÜKSEKOBA RESIDENCE, her anınıza yeni bir boyut kazandıran sosyal imkanları ile

Detaylı

www.akinlargroup.com

www.akinlargroup.com www.akinlargroup.com Yaşamın ta kendisi... Gözlerinizi açtığınızda yemyeşil bir dünyaya uyandığınızı hayal edin... Muhteşem peyzajı ve bol oksijeniyle sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam Akın Park ta sizleri

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

Hayalleriniz gerçek olsun...

Hayalleriniz gerçek olsun... www.artysteel.com Hayalleriniz gerçek olsun... HAKKIMIZDA Arty Steel Hakkında Arty Steel Hafif Çelik Yapı Sistemleri, çelik konstrüksiyon yapıların panel sistemini ve projelerinizin anahtar teslim inşaasını

Detaylı

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada!

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada! Yenı nesil Yasam 4 Yürüyüş mesafesindeki, Alışveriş merkezi, Okulu, Spor tesisi, Hastanesi ve Ulaşım kolaylığı ile... Bağcılar Güneşli de Yeni nesil yaşam merkezi hayata geçiyor! Yaşamınızda isteyeceğiniz

Detaylı

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 5 ÜNİKENT 1 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 3&6 5&8 4&7 ( 3-6-5-8 ) ( 4-7 ) B A D C E ÜNİKENT 1 İNŞAAT GENEL ÖZELLİKLERİ Çatılara

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

gerdanlığı... muhteşem manzara Bodrum a 18 km. doğal güzelliğini Gündoğan

gerdanlığı... muhteşem manzara Bodrum a 18 km. doğal güzelliğini Gündoğan Ege nin inci gerdanlığı... Sabah uyandığınızda, yelkenli ve sörflerin süzülüşünü seyrederek kahvaltı edebileceğiniz, güneşin doğuş ve batışlarında muhteşem manzarasına doyamayacağınız, akşamları inanılmaz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: İRİS - 10408-84,50 + 8,50 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı