ANKARA'DA MEMUR EYLEMLİLİĞİ VE OPORTÜNİZMİN TAVRI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA'DA MEMUR EYLEMLİLİĞİ VE OPORTÜNİZMİN TAVRI"

Transkript

1

2 BÜROLARIMIZ: Adana Bürosu: Cemal Gürsel Cad. A.Hikmet İşham No:4/5 Ankara Bürosu: Marmara Sk. Kirmir Ap. No:12/17 Sıhhiye Bursa Bürosu: Hacılar Konakardı Sk. Ashm İşham No:9/408 Kat:4 Denizli Bürosu: Saraylar Mah Subaşıoğlu İşham No:10/37 Elazığ Bürosu: 1. Harput Cad. Korkmaz İşham Kat:2 P: 24 Eskişehir Bürosu: Esnaf Sarayı Kat: l B-59 İzmir Bürosu: 436 Sk. No:18 Konak Kars Bürosu: Kazım Karabekir İşham Kat:2 No:233 Kocaeli Bürosu: İstiklal Cad. Hafız Şerif Sk. Demirsoy İşham Kat:5 Kocaeli Gebze Bürosu: Hacı Halil Mah Yasemin Sk. Yunus Emre İşham Kat:3 No:3 Malatya Bürosu: Pak Kazanç İşham Ka':4 No: Samsun Bürosu: 19 Mayıs Mah. Talimhane Sok. Bozluolcak İşham No: 5/6 Amsterdam Bürosu: Overtoom 274 Amsterdam Hollanda Basel Bürosu: Deniz Kitabevi ve Film Kaseti Feldbergstr Basel İsviçre Franfurt Bürosu: Ttecter U.Folklore e.v. Mainzerland Str Frankfurt a.m. 1 Almanya Londra Bürosu: Nesimi Erbay 79 Dunsmure Rd. London N.16 İngiltere Paris Bürosu: Libraire Özgül Kitabevi 19 rue de 1'Echiqier Paris Fransa ABONE KOŞULLARI: Yurtiçi Abone: 6 Aylık TL, 1 Yıllık TL. Yurtdışı Abone: 6 Aylık 40 DM, 1 Yıllık 80 DM. Hesap No: Gülten ŞEŞEN Türkiye İş Bankası Aksaray Şubesi Hesap No: Sahibi: Haziran Yayıncılık ve Tic. Ltd.-Şti Adına Güllen ŞEŞEN Yz.İş.Md.: Erdoğan Yaşar Kopan Baskı: Serler Matbaacılık Yönetim ve Yazışma Adresi: Binbirdirek Mah. Terzihane Sok. Kaleağası İşhanı No:ll Kat:l Tel: SULTANAHMET/İST. 2 MÜCADELE ANKARA'DA MEMUR EYLEMLİLİĞİ VE OPORTÜNİZMİN TAVRI 20 Haziran 1990 tarihinde, memulların "Sadaka Değil İnsanca Yaşam İstiyoruz" sloganıyla başlayan örgütlü eylemi "Emeğimizin Karşılığını Almak İçin Örgütlenelim" şiarıyla grevli-toplu sözleşmeli sendikal hak mücadelesinde odaklaştı. Ankara'da bugüne kadar örgütsüz ve kendiliğinden gelişen, dolayısıyla cılız kalan memur eylemliliklerini örgütlü bir potaya akıtıp sesini yükseltmek amacıyla İstanbul'dan gelen BEM-DER temsilcileri, Ankara'da belediyelerde örgütlü olduğunu iddia eden fakat şimdiye kadar örgütlü olduğunu gösteren hiçbir eylemliliklerine rastlanmayan Belediye Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BELDAY-DER) yöneticileriyle görüşerek ilkeli güç ve eylem birliği önerisi yapmış, süreci birlikte aşmanın gerekliliği üzerinde durmuştur. Bu konuda sunulan somut program ana hatlarıyla şunları kapsıyordu: -BEM-DER ve BELDAY-DER'in ortak imzalı bir bildiriyle ajitasyon ve propaganda çalışmalarını yürütmesi -Pasif direniş çağrısında bulunarak, bunun hayata geçirilmesi -Ankara'da vizite eylemlerinin gerçekleştirilmesi ve bunlardan alınan ürünle daha ileri eylemlilik düzeyini hayata geçirerek İstanbul'daki sürecin yakalanması BELDAY-DER'in tüm bu önerilere verdiği cevap ise ilginçti: "Önerinizi şartlı kabul ediyoruz. Şartımız şudur: Biz vizite eylemini burada yaparken, siz de İstanbul'a gidin ve orada aynı eylemi yapın." Dünyanın hiçbir yerinde güç ve eylem birliği bu kadar basite indirgenemezdi... İstanbul'da memur eylemlilikleri vizite eyleminin çok üstüne sıçrarken, bu arkadaşlar, İstanbul'a, eylemlerinizi geriletin çağrısında bulunuyorardı!.. Oysa önerilen programda Ankara' daki eylemleri daha ileri ve örgütlü bir noktaya sıçratmanın gerekliiğiyle ilkeli güç ve eylem birliği çağrısı yapılıyordu. Daha önerilerden biri olan vizite eylemi BELDAY-DER tarafından kabul edilmezken, eylemlilik konusundaki kararlı tavır, bildiri dağıtımı ve basın toplantılarından sonra ortaya çıkınca, BELDAY-DER alelacele vizite eylemi kararı çıkarmıştır. Bu eylem kararı ne şekilde çıkarsa çıksın, Devrimci Mücadelede Kamu Çalışanlarının da desteklediği ve içinde yer aldıkları bir eylemdi. Eylem sonrasında gözaltına alınanlara da aynı destek ve dayanışma Devrimci Mücadelede Kamu Çalışanları, TAYAD Ankara Şubesi, DEMKAD ve Devrimci Mücadelede Avukatlar ta rafından gösterilmiştir. Bunun üzerine, Ankara'da Devrimci Mücadelede Kamu Çalışanları ve BEM-DER'liler olarak ajitasyon ve propaganda çalışmaları hayata geçirilmeye başlanıyordu. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığ Yemekhanesine girilerek basın açıklaması ve bildiri dağıtımı gerçekleşen etkinlikler arasındaydı. Gerçekleştirilen her eylemin örgütlü bir kitlesel katılım sağlaması sonucunda BEL-DAY DER yönetimi 'tepkisini" "Bizi çiğnediniz, yaptığınız doğru değildir." diye dile getirdi!.. Devrimci Mücadelede Kamu Çalışanları ve BEM-DER'lilerin geliştirdiği eylemlilik sürecinden rahatsız olmuşlardı. İlkeli güç ve eylem birliği önerimiz daha önce reddettiklerini bile unutmuşlardı. Tüm bu gelişmeler yaşam ken, onlar red cevaplarını 20 Temmuz'daki üye toplantılarında yeniden ve birlikte tartışmak istediklerini soylu yorlardı... İlkeli güç ve eylem birliklerinden yana olma ve bunu sonuna kada zorlama anlayışıyla toplantıya katılın di. Ancak BELDAY"-DER'lilerin düzenlediği toplantıda hazımsızlık, benmerkezcilik ve tekkecilik anlayışı hakimdi. "Bize abilik yapmaya mı geldiniz? Siz eylem uzmanı mısınız? Yoksa federasyon kurup başına mı geçeceksiniz? Sizin hangi fraksiyona bağlı olduğunuzu biliyoruz." gibi düzeysiz, seviyesiz bir üslup ve mantıkla karşılaşıldı. Buna karşın, toplantıya katılış amacı, ilkeli güç ve eylem birliklerinden ne anlaşıldığı, önerilere karşı çıkılmış dahi olsa tartışmanın böylesi bir düzeysizlikle sürdürülmemesi tekrar tekrar vurgulandı. Bir kısım memurların da bu tavra destek vermesi tartışmanın sevindirici bir yanıydı. Tartışmadan hiçbir sonuç çıkmayacağı anlaşılınca, her şeye rağmen güç ve eylem birliğinde ısrar edildiği ve bu seviyesiz tartışmanın içinde daha fazla yer alınamayacağı belirtilerek toplantıdan ayrıtındı. Onlar laf üretmeye ve gelişen süreçten kaçmanın teorilerini yapmaya çalışıyorlar. BEM-DER'li Memurlar imzalı bildiriler Ankara Anakent Belediye Başkanlığı binaianndaki memurlara ve memurların yoğun olarak yaşadığı semtlerde dağıtılırken, KAM-SEN'e çağrı başlıklı bildiriler ise Adliye binasında, Hacettepe Beytepe Kampusu'nde dağıtılmış, yemekhanelerde konuşmalar yapılmıştı. Ayrıca 31 Temmuz günü, yine Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde Grup Ekin'in de katıldığı KAM-SEN'i destek amaçlı bir şenlik düzenleniyordu. *

3 MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ MÜCADELE KAMU EMEKÇİLERİ GREVLİ VE TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKAL HAK İÇİN MÜCADELEYE ATILDILAR 'Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz" diyerek işe başlayan memurlar artık "Sendika Hakkımız Söke Söke Alırız", "İşçi Memur El Ele Genel Greve" sloganlarını atıyorlar. "Haklıyız Kazanacağız" diyebiliyorlar. Hak arayışı eylemleri toplumun çeşitli kesimlerine yayıldıkça, oligarşinin krizi derinleşiyor. Çözümsüzlük artıyor. Memurlar da on yıldır süren suskunuklarını yırttılar, hak arama mücadelesinde "biz de varız" dediler. Bürokrasi çarkarının paslandırdığı, 12 Eylül'ün sindirerek iyice kabuğuna soktuğu ve robotlaşırdığı memurlar 657 zincirini kırıp soka-ja çıktılar. Memurlar neydiler ve bu nok-aya nereden gelmişlerdi? Devlet mekanizmasının çarklarını memurlar çevirirler. Üst kademede devletin emsilcisi olanlar dışında, memurlar küçük burjuvadır. Bürokratik işleyişin oluşturduğu rüşvet liyerarşisinde daha iyi bir yere gelmek, daha fazla pay almak ve sınıf atlama özemleri onları burjuva gibi düşünmeye zorlar. Ama işin gerçeği, ekonomik krizin derinleşmesi ve enflasyon karşısında süekli gerileyen maaşlarıyla giderek yoksullaşır ve işçi sınıfına yakınlaşırlar. On yıldır yaşanan bu süreç, devletin güçlülüğü, örgütsüzleştirilmiş memurun güçsüzlüğü, boyun eğmesi, devletin çürüme ve kokuşmasına ortak olma süreci olarak biçimlendi. Rüşvet özel teşvik görse de, iş bitiriciik, köşe dönmecilik özendirilse de, bu süreç memurların burjuvalaşma özlemlerinin tükendiği, yoksullaşmalarının önüne geçemediği bir süreç olarak gelişti. Memur çoğunluğu rüşvet hiyerarşisinin en altında, geçinmek bir yana, önceki konumunu bile koruyamaz hale geldi. Rüşvet ve yoksullaşma, onursuzlaşma ve aşağıya yuvarlanma at başı gitti. Memurlar açısından süreci değiştiren, örgütsüzlüğü örgütlülüğe, suskunluğu mücadeleye, yoksullaşmayı hak aramaya ve sendika bilincine, apolitikleşmeyi poliikleşmeye, onursuzlaşmayı onurluluğa dönüştüren, nesnel zemini, yoksullaşmanın yarattığı tepkiyi yakalayan örgütlü mücadele ve buna yön veren devrimci politika oldu. Artık hak arama eylemlerinin, sınıf mücadelesinin gündeminde memurlar da var. 'Memurlar İsyanda", "Memurlar Yürüdü" başlıkları 1 aydır gazete manşetlerinden düşmedi. Bu, memurların yeni bir kimlik kazanma mücadelesinin ilk adımıdır. Artık memurlar alanlarda "Bir rüşvetçi değil, onurlu memurlar olmak istiyoruz." diyorlar. Devlet ve ANAP iktidarı şaşkın. Memurun yürüyebileceğini, "hakkını arayabileceğini" havsalası almıyor. Klasik, bilinen memurlar böyle şeyler yapmazlar, yapamazlar. "Memur yürürse bu ülkede ihtilal olur." diyorlar. Akbulut'un kafası hiç almıyor. O mevzuatı ezberlemiş, mevzuata göre "Memur yürümez. Yürüyenler işçilerdir." diyor. Ekonomik çıkışlı ve Temmuz zamlarına yönelik gelişen memur eylemliliği giderek ücret zammı istemini aştı. Greviitoplu sözleşmeli sendika talebine oturdu, demokratik bir içerik kazanmasıyla giderek siyasileşmeye başladı. Eylemlilik memuru eğitti. Artık memurlar "Zam yüzde yüz olsa da bir şey değişmeyecek, enflasyon zamları alıp götürüyor, biz sendika istiyoruz, sendikayı alana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz." diyorlar. "Sadaka Değil, Hakkımızı İstiyoruz" diyerek işe başlayan memurlar artık "Sendika Hakkımız Söke Söke Alırız", "İşçi Memur El Ele Genel Greve" sloganlarını atıyorlar. "Haklıyız Kazanacağız" diyebiliyorlar. Basın toplantıları, protesto telgrafları, yemek boykotlarıyla başlayanlar yürüyüşe geçtiler. Polis barikatlarını kol kola aştılar. İş yavaşlattılar, iş durdurdular. İşgal eylemlerinden söz eder hale geldiler. Attıkları adımlarla düzenin yaşadık sınırlarını zorladılar, aştılar. Memurlar ülke tarihinde ilk kez Temmuz eylemlilikleriyle seslerini bu ölçüde yükselttiler. Temmuz direnişleri memur eylemlilikleri için bir dönüm noktasıdır. Temmuz memur eylemliliğinin çıkışının nesnel zeminini, memurların 12 Eylül sürecinde kaybettiklerini fazlasıyla geri alma isteği oluşturuyor. Rayına oturtulmasında 12 Eylül'ün gerekli olduğu IMF programını ifade eden 24 Ocak kararları sendikal hakkı olmayan memurları iyice okkanın altına itmişti. 24 Ocak kararlarının uygulamaya konulmasıyla, sosyal devlet görünümü iyice ortadan kalkan ve ticarileşen devlet, sendikası olmayan ve 12 Eylül'ün iyice sindirdiği memura en az ücret verme politikası benimsemişti. Süreçte en çok ezilen, en çok sömürülen emekçi kesim içinde memurlar öne fırlamıştı. Hiç olmazsa 12 Eylül'den, 24 Ocak kararlarından önce, sendikasız da olsa, memur maaşı sendikalı işçinin ücretinden aşağı düşmüyor, belli bir denge korunuyordu. Bununla birlikte, belediyelerde, son Belediye-İş'in mücadeleyle kazanması ve ücretlerde işçilerle memurlar arasında üç katlık bir "farkın oluşması, memurlardaki patlamanın altyapısı oldu. Memur direnişlerinin öncelikle belediyelerde başlaması bir yanıyla bununla ilgilidir. Burjuva basınının bilinçli bir şekilde çarpıtmasına, "masum memur eylemleri" olarak göstermek için, "eylemde siyaset yok" dedirtmek için özel bir çaba göstermesine rağmen, memur eylemliliğinin, işçilerin geçen yılki Nisan direnişlerinden temelden bir farkı vardı. İşçi eylemlerine esas olarak kendiliğindencilik damgasını basıyordu. Burjuva muhalefet, özellikle DYP, 28 Mart mahalli seçimlerinden sonra bu eylemliliği % 21' lik ANAP hükümetini düşürmek için kalkış noktası yapmıştı. Bu direnişlere yön veren devrimci politika, devrimci bir örgütlülük olmadığı için, kısa sürede saman alevi gibi söndü. Bu direnişler kalıcı örgütlülüklere dönüştürülemedi. İşçileri siyasileştirmede önemli başarılar elde edilemedi.. Ama Temmuz memur eylemliliğinin ardında devrimci bir politika, devrimci bir anlayış var. Devrimci Mücadelede Kamu Çalışanları var. Devrimci güçlerin momenti yakalayarak sürece iradi müdahalesi var. Memur eylemliliğini bugünkü ileri noktaya getiren, nesnelliğin yanında bu anlayış ve politikadır. Eylemliliğin ağırlıkla belediyelerde ve hastanelerde yürütülmesi Bem-Der'li Kamu Çalışanlarının, THD'li Sağlık Emekçilerinin doğrudan önderliğiyle ilgilidir. Diğer kamu birimlerinde tepkinin genel ve örgütlü olmaktan öte, kendiliğinden ve sınırlı olması, bu birimlerdeki örgütlülüklerin sağ reformist bir politika izlemelerinden kaynaklanıyor. Kitle içinde olmayanların, kitlenin nabzını tutamayanların, kitleyi harekete geçirecek ve gelişen eylemliliği ekonomizmin dar sınırlarından çıkartacak politikalar saptayıp uygulamaları mümkün değildir. Politik insiyatif ve cesarete, örgütlülüğe sahip olmayanların kendi durumlarını kurtarmak için her zaman tutunmaya çalıştıkları dal kendiliğindenciliğe tapınmak olmuştur. Bu süreçte, oportünist solun tavrı kendiliğindenciliği, kitle kuyrukçuluğunu aşamadı, mücadeleyi frenlemekten öte gitmedi. Yine olayların peşinden sürüklendi. Yer yer eylem kırıcı tavırlar sergiledi. Açıkçası, nesnelliğe teslim olanlar, memur eylemliliğinin gerisinden de öte, uzağında kalanlar, bu durumlarını teorileştirerek, memur eylemliliğine kendiliğindencilik damgasını yapıştırdılar. İster oportünizmden etkilenen İstanbul Kamu Çalışanları Platformu olsun, isterse reformizmden etkilenen Sendika Yürütme Komisyonu olsun, memur eylemliliğinin gerisinde kalmalarının telaşıyla, memur eylemliliğindeki politik önderlik ve insiyatifi ağızlarına almamak için her yolu denediler. Bunların alelacele, yangından mal kaçırırcasına rekabetçi ve sonuçta eylem kırıcı tavra denk düşen Sultanahmet gösterisi, toplanan 500 civarında memur kitlesini hayal kırıklığına uğrattı. Tam bir iradesizlik ve boşluk içinde ne yapacağını bilmeyen kitleyi polisin dağıtması ve memurları gözaltına alması genelde yaratılan eylemlilik için olumsuzluktu. Devlet bunu, memur eylemliliğini pasifize etmek için kullandı. Katılanların deyimiyle tam bir fiyaskoyla sonuçlanan Sultanahmet gösterisinin yanında, aynı gün Bem-Der'li Kamu Emekçilerinin, THD'li Hemşirelerin, Devrimci Mücadelede Kamu Çalışanlarının yön verdiği ve her kesimden memurların, öğretmenlerin, maliyecilerin, PTT çalışanlarının vd. katıldığı, Anakent Belediyesi önünden başlayıp İSKİ'ye kadar süren gösteri ve yürüyüşe 7-8 bin civarında memur katıldı. Memur eylemliliğinin en disiplinli, kararlı ve militancası olan bu eylem, üç kez kurulan polis barikatlarının, tüm saldırı tehditlerine rağmen, polisle göğüs göğüse gelinerek asılmasıyla gerçekleşti. 12 Eylül sonrasının en geniş katılımlı protesto gösterisi olan bu eylem, memurların devrimci bir politika ve anlayışla neler başarabileceğinin somut bir örneğiydi. Bu eylemden aldığı coşku ve moralle, 3

4 MÜCADELE MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ memurlar, tarihinde yine ilk kez, işçilerle birlikte iş bırakma eylemlerini başarıyla gerçekleştirdiler. Burada bir parantez açıp, oportünist ve reformist grupların mevzilendiği, sendikaya dönük örgütlenmelerden söz etmek istiyoruz. Bunlardan İstanbul Kamu Çalışanları Platformu ilkesiz ve sendika konusunda net ve açık politikası olmayan, sadece sendikanın adı üzerinde birleşen dernek ve odaların matematiksel toplamından başka bir şey ifade etmiyor. Birlik adı bu platformda dağınıklığın, kafa karışıklığının, politikasızlığın, pratik mücadeleden kopukluğun adıdır. Oportünizmin her türünü ve reformizmi içinde barındıran bu platformda sendika konusunda çok çeşit-li görüşler çatışıyordu. Bu yapıda yer alan reformistlerin, özellikle belediyelerde oluşturduğu Sendikal Haklar Yürütme Komisyonu, sendikayı düzen partilerinden bekleyen, tabela sendikacılığının, gazete ilanlarıyla sendika kurmanın temsilcisiydi. Adı sendika olan bir şey olsun da ne olursa olsun mantığıyla hareket edenlerin mantığı sarı Türk-İş'di. Aynı yapıda yer alan çeşitli oportünist gruplar ise "Grevli-toplu sözleşmeli sendika olmadan olmaz." diyorlardı ama bunun nasıl olacağı ve kazanılacağı konusunda, mücadele konusunda bir şey söylemiyorlardı. Plat- form işte böyle bir 'büyük' birliğin adıydı. Sultanahmet gösterisi bu platformun pratikte ne yapıp yapamayacağını göstermesi bakımından önemlidir. Bu gösteri sonrası oportünizm ve reformizm başarısızlığı birbirlerinin üzerine yıkmaya çalıştı. Sultanahmet gösterisi ve memur eylemliliğinin gerisinde kalma, bu platformu çatlama noktasına getirdi. Memur eylemliliği bu platformun bir işe yaramadığını, içinde yer alanlara da göstermiş oldu. Demokrat! ve Özgürlük Dünyası gibi dergiler bu platforma, 'malı kaçırmanın" telaşıyla, tüm objektifliği bir yana bırakıp, olmadık misyonlar yüklüyorlar. Sonuçta, bu eylemliliklere katılan kendi taraftarlarına bile bu kadar da olmaz ki dedirtiyorlar. Demokrat! ve Özgürlük Dünyası gibi dergiler memur eylemliliğinde yer alan hiçbir memura bu yazdıklarını inandıramazlar. Demokrat! ve Özgürlük Dünyası'na sormak gerekiyor: Bir yıla yakındır faaliyet sürdüren, şu öncülük misyonu yüklemeye çalıştığınız Kamu Çalışanları Platformu ve Sendikal Haklar Yürütme Komisyonu sendika konusunda pratik olarak hangi adımı attı? Son memur eylemliliği süresince, 25 Haziran telgraf çekme protestosu ve eline yüzüne bulaştırdığı Sultanahmet gösterisinden başka nerede, ne yaptı? Bırakın kendi dünyanızda yaşamayı, yüzünüzü biraz gerçeklere çevirin. Orada "sekter", "dar grupçu" diye göstermeye çalıştığınız BEM-DER'li Kamu Emekçilerinin, THD'li Hemşirelerin, Devrimci Mücadelede Kamu Çalışanlarının neler başardığını ve öncülüğünü göreceksiniz. Burjuva basını kadar olsun objektif olabilseydiniz bunları görebilirdiniz. BEM-DER ve THD'nin ayrılması, bu platformun sadece ilkesizliği, politikasızlığı ve mevtana dergahı olmasıyla ilgili değildir. Bunun yanında, belediye işkolunun örgütlü gücü BEM-DER varken, örgütlenme olarak memurun kafasında somut bir şey ifade etmeyen, olsa olsa bir derneğin yan komisyonu olacak Sendikal Haklar Yürütme Komisyonu'nun bu platformda BEM-DER'e rağmen ısrarla tutunmaya çalışması, haklı olarak BEM- DER ie THD'nin ayrılmasını getirmiştir. Dün devrimci politika ve sendika konusunda açık ve net politika sahibi THD ve BEM- DER'in karşısında birbirlerine söylediklerini unutup bütünleşenler, bugün aynı politikayı benimseyen KAM-SEN'e de birlikte tavır alıyorlar. Birbirlerine karşı-devrimci diyecek kadar ileri gidenleri bugün birleştiren, KAM-SEN'in gelişimini önlemeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Oportünizm ve revizyonizm DEVRİMCİ MÜCADELEDE KAMU ÇALIŞANLARININ devrimci politikasını ve örgütlülüğünü yadsımaya çalışıyor. 4 Geçen yılki işçi direnişlerinden dili yanan burjuva muhalefet, kendi kontrolleri dışında devrimci bir politikaya ve örgütlü- Jüğe tabi olarak gelişen memur eylemliliklerine uzak duruyorlar. Verdikleri bir iki kuru demeçten ileri gitmiyor. Aslında ANAP'ın yerinde onlar da olsa farklı bir tavır almayacaklardı. IMF politikasına boyun eğenlerin, emperyalizme bağımlılık karşısında diyecekleri olmayanların farklı bir tutum alması beklenemez. Ne SHP, ne DYP iktidarı memurlara sendika hakkı vermeyecektir, veremez. Bağlı oldukları ve programlarına yön veren sınıflar ve izlemek zorunda oldukları ekonomi politikası grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkını vermelerine ters düşüyor. IMF'nin istemediği bir şeyi, IMFnin programına bağlılık yemini ederek iktidara aday olduğunu açıklayanların istemesi aldatmacadan, oy avcılığından başka bir şey değildir. Ecevitli CHP daha radikal söylem içindeydi, ne değişti? Bırakalım memurlara sendikal hak vermeyi, işçilerin bile sendikal haklarını kullanmalarını ve mücadelelerini engellemek için toplumsal anlaşmayı dayattı. Bugün memura grevli-toplu sözleşmeli sendikal hak verecek düzen partisi yoktur. Memurun sendika hakkını kazanması kendi ellerindedir ve vereceği uzun soluklu örgütlü bir mücadeleye bağlıdır. Me- murlar eylemlilik içinde giderek benimsedikleri ve devletin sözcülerinin eylemlilik sürecinde yalan ve demagojilerle bölmeye, karşı karşıya getirmeye ve işçi düşmanlığı yaratmaya çalışmalarına rağmen sıkı sıkı sarıldıkları "İşçi Memur El Ele Genel Greve" sloganını hayata geçirerek bir dayanışma örneği gösterdiler. Bu eylemliliğin, iş bırakmalarda, işçilerle memurlar arasında yaratılmaya çalışılan suni ayrımları büyük ölçüde ortadan kaldırdığını söylemek gerekiyor. Eylemlilik ve haklı talepler işçi ve memur birliğinin, dayanışmasının mayası oldu. İşçi-memur dayanışması lafla, masa başında değil, mücadele içinde sağlandı. Buradan çıkan en önemli ders, bu birliği daha da pekiştirmek için bundan sonra işçilerin gelişen her haklı direnişine memurların çeşitli biçimlerde destek vermesi olacaktır. Belirtmek gerekir ki, memurlar ilk kez ülke çapında bir genel grevi örgütleme çalışmalarına eylemlilikleriyle katkıda bulunmuş oldular. Memurlar bir statüyü daha yıktılar. Yaz, sıcak, tatil süreci, siyasi tansiyon, eylemlilikler düşer, sınıf mücadelesi yükselmez anlayışını değiştirdiler. Temmuz sıcağında memurlar, binlerle yürüyerek, iş yavaşlatıp bırakarak, siyasi tansiyonun yaz aylarında, tatil sürecinde de yükselebileceğini gösterdiler. Burada, sorunun odak noktasının politik öngörü, kitlelerin nabzını elde tutma,' politik cesaret ve atılganlık olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Tarihsel bir moment, memuru harekete geçirmede, tepkileri açığa çıkarmada ve kitleseileşmede devrimci örgütlülük, Devrimci Mücadelede Kamu Çalışanlap tarafından iyi değerlendirilmiştir. Halkın umudu olmak ellerimizdedir. Umut devrimcilerdedir. Bunlar memur eylemliliğinden sonra somut hale geldi ve çok şey ifade ediyor. Devrimci örgütlülük ve politika, devrimciler memurlar için de umut olma sürecini yakaladılar. 'Memur bir şey yapamaz" imajının toplum içinde kırılmış olmasının siyasal sonuçları önümüzdeki aylarda daha somut görülecektir. 'Memur yürürse bu ülkede ihtilal olur.' sözü aslında çok özlü mesajlar sunuyor. Kabuk bir kez çatladı. Artık memuru eski kabuğuna sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Çünkü memurlar kendi özdeneyimleriyle örgütlü mücadelenin kendilerini nasıl değiştirdiğini, yeni bir kalıba dökmeye başladığını yaşadılar, yaşıyorlar. Memurlar içerisinde örgüt ve politika fobisi büyük oranda kırıldı. 12 Eylül'ün ölü toprağı kaldırılmaya başladı. Bu çok önemli bir sonuç. Memurlar bunu devrimci politika ve örgütlülük altında adım adım yükselttikleri eylemliliklere, eylem kararlarında kendilerinin de payı olmasına borçlular. Bundan sonra önümüzde, devrimci politikamızla müdahaleyle açığa çıkardığımız memur kitleselliğini örgütleme, siyasileştirme görevi duruyor. Ve önümüzdeki süreçte bunu gerçekleştiremez, yerli yerine oturtamaz, kalıcı, ileriye dönük örgütlülükler yaralamazsak yaratılmış bu potansiyel eriyip gidecektir. Ekonomizmin kısırdöngüsü içerisine sıkışıp kalacaktır. Memurların sınıf yapılarının küçük burjuva olduğu hesaba katıldığında, bunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bugünden başlayarak, memurların örgütlülüğünün kitleselliğini kucaklayacak biçimde, yaymak ve güçlendirmek, Ocak ayı ücret zamlarına, daha iradi ve yaygın eylemlere hazırlamak önemli bir görev olarak önümüzde duruyor. Gelinen noktada, yapılacak ilk iş, kitlelerde yaratılan sendika bilincini örgütlü bir potaya akıtmaktır. Bunun için tüm memur kesimini birleştirecek bir kamu sendikası, Kam- Sen bu işin örgütlülüğü ve gelecekte mücadeleyle kazanılacak olan grevli-toplu sözleşmeli sendikanın ilk adımı olacaktır. Şimdiye kadar yüzlerce insanın örgütlendirilmesi, bilinçlendirilmesi, siyasileştirilmesi görevi vardı. Şimdi binlerce, on binlerce memur için bunu yapmak zorundayız. Reformizmin baltalamalarına, kitleyi bölme çabalarına, karalamalarına, spekülasyonlarına karşı da dikkatli olmak ve kitleyi uyanık tutmak gerekiyor. Reformizm bu süreçte de, siyasi misyonu gereği, memur kitlesini mücadeleden uzaklaştırma ve sendika adına düzen partilerinden yana çekme politikasını daha da artırarak sürdürecektir."zaten Kam-Sen'in kuruluş duyurusunun yapılmasından sonra gazeteye ilan verip sendika kurma girişimlerini başlatan reformizm, bölücü, engelleyici ve kafa karıştırıcı tavrını sergilemekte gecikmemiştir. Soldan önümüze çıkarılan bu engeli de kendimize, politikamıza, anlayışımıza güvenerek aşmasını bilmeliyiz. Kitleler bize masa başlarında değil, eylemlilikte, mücadelenin içinde güven duydu. Kitleler bizi politikamızdan, mücadeleciliğimizden, kararlılığımızdan, atılganlığımızdan ve en ön saflarda olmamızdan tanıyor. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmalıyız. Eylemliliği, örgütlülüğü ve devrimci politikayı belediye ve hastaneler dışında tüm kamu çalışanlarına yaymanın koşullarını hızla yaratmalıyız. Yeni bir eylemlilik sürecinde bunlar dışarıda kalmamalı ve buralarda kendiliğindenciliğe düşülmemelidir. Kam-Sen en başta bu işlevi yüklenecektir. Bir eylemlilik sürecinin ve kitleselleşmenin doruk noktasının, sendika kazanma bilincinin en canlı olduğu bir aşamasının ürünü olan Kam-Sen, öncelikle tüm kamu çalışanlarını çatısı altında birleştirecek bir perspektifle hareket etmelidir. Kam-sen'de örgütlenmek, örgütlenlidir. Kam-Sen'de grevli-toplu sözleşmeli sendikal hak mücadelesini belli bir program çerçevesinde yükseltmek önümüzdeki sürecin bizlere yüklediği görevler arasındadır. Eğer memur eylemliliği işyeri işgallerine vb. eylemlere dönüştürülüp zenginleştirilememişse, daha yüksetilememiş ve militanlaştırılamamışsa, iradi olarak bir eylem programı ortaya konularak başladığı gibi iradi olarak başarıyla bitirilmişse, bu doğrudan, örgütlülüğümüzün niteliğini gösterir. Bunu Kam-Sen'le önümüzdeki süreçte aşmak zorundayız. Bu eylemlilik bize daha iyi ve çok örgütlenmemiz dersini sundu. İş büyüdü, yayıldı. Şimdi kamu emekçileri Kam-Sen'den geçmişe göre daha çok şey isteyecekler ve haklı olarak bekleyeceklerdir. Onların umut ve güvenlerini boşa çıkarmaya hakkımız yok. Kam-Sen ileriye dönük yeni bir mücadele "sürecinin, daha geniş, olaya ülke penceresinden bakan, Türkiye çapında memur kitlesini harekete geçirmeyi hedefleyen örgütlü sıçrama tahtası olacaktır, olmalıdır. Bunu gerçekleştirdiğimiz oranda, gelecekteki eylemliliğimizin çapı ve niteliği daha da büyüyecek, yaratacağı siyasal sonuçlar mücadeleye daha geniş yollar açacaktır. Kam-Sen'i gerçek bir kitle ve mücadele örgütüne dönüştürmek bizim ellerimizdedir. Özgücümüze güvenmeliyiz. Kam-Sen'de kamu çalışanlarının örgütlendirilmesi ve siyasileştirilmesi birlikte yürüyecektir. Unutmayalım, Kam-Sen devrimci kitle ve sınıf sendikacılığının, Devrimci Sol Güçlerin yaşamın her alanında yükselttiği mücadele çizgisinin kamu emekçilerinin eylemliliğindeki bugünden atılmış adımlarıdır.*

5 MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ MÜCADELE KAM-SEN ONURUMUZDUR MEMUR KİTLESİNDE HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ BİLİNCİ HAKİMDİ MÜCADELE: 1990 Temmuz'unun gündemini ağırlıkla, kamu emekçilerinin (Bu deyimi "Artık memur değil, kamu emekçisiyiz." sözünüze atfen kullanıyoruz.) grevli, toplu sözleşmeli sendikal hak mücadelesi doldurdu. Önümüzde gazete kupürleri, fotoğraflar, verilen demeçler var. Genellikle BEM-DER'lilerin açıklamaları ve eylemlilikleri var. Türkiye'de kamu emekçileri ilk kez böylesine kitlesel biçimde, Devrimci Mücadelede Kamu Çalışanlarının iradi müdahalesiyle sokağa döküldüler, sloganları ve pankartlarıyla polis barikatlarını aşa aşa yürüdüler. Neydi binlerce insanı sokağa döken, klasikleşmiş "memur" tipinin yerine hakkını arayan, mücadele eden kamu emekçilerini geçiren, onları motive eden güç? A.ORAL: Ülkemizin tüm halk kesimle-, yeni-sömürge ülkenin tek tip insanları konumuna getirilmek için yoğun baskıya tabi tutuldu. Memur kitlesi de, müttefiki olan işçi sınıfı gibi, öğrenci kardeşleri gibi, küçük esnaf gibi, köylülük gibi, bu baskılardan ve depolitizasyondan nasibini aldı. Gerek ekonomik çöküntü, gerek ahlaki çöküntü, gerekse demokratik hak ve özgürlüklerdeki gerileme, yurtseverdemokrat insanlarda mücadele ruhunun da gelişmesine neden oluyordu. Memur kitlesinin küçük burjuva aydını olmaktan kaynaklanan niteliği, olayın farkına varışını hızlandırıyordu. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, acaba ne ihsan edecekler, yüzde kaç sadaka verecekler diye beklemenin çare olmadığı, bu ülkede kimsenin kimseye bir şey bağışlamayacağı düşüncesi, memurun mücadele ruhunun gelişmesine yol açıyordu. İşte bu noktada, belediye memurlarının biricik onurlu örgütü BEM-- DER "Sadaka Değil Zam İstiyoruz", "Sendika Hakkımız Söke Söke Alırız" şiarlarıyla ortaya çıktı ve başta THD'Iİ Hemşireler olmak üzere,, mücadeleyi, demokrat diğer memur kesimleriyle de eylem birliği yaparak, memur hareketini basın toplantıları, yemek boykotları, toplu telgraf eylemleri, iş yavaşlatmalar, yürüyüşler ve mitinglerle kitieseliiğe dönüştürdü. Memur kitlesinde HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ bilincinin doruğa ulaşmasını sağladı. Hak alma mücadelesinde biz de yerimizi aldık düşüncesinin verdiği onur ve kitlelere yapılan doğru önderlik, mücadelenin hızla yükselmesini ve ülkede gündemi memurların belirlemesini sağladı. Özetle söylersek, mücadeleyi motive eden güç doğru önderlikti. MÜCADELE: Eylemlerin kitlesel gövdesini oluşturan ağırlıkla belediye çalışanları ve sağlık emekçileriydi. Burada BEM-DER'li Memurların ve THD'Iİ Hemşirelerin eylemlerin hepsinde olduğunu gördük. BEM-DER örgütlülüğünün böylesi kitlesel bir güce ulaşmasını, yaşanan süreç ve hayata geçirilen politikalar açısından değerlendirir misiniz? A.ORAL: Sanıyorum bu sorunun cevabını ilk sorunuzu yanıtlarken verdim. Doğru önderlik, icazetli davranmamak, tabela sendikacılığına tavırlı olmak, kendiliğindenciliği aşmak, revizyonizmi iyi teşhis ve teşhir etmek, beraberinde geri adım atmamayı ve mücadeleyi getirir. Mücadele birliği zaferi getirir. THD'Iİ Hemşireler, BEM-DER'li Memurlar bunu iyi teşhis ettiler. İşte bundan dolayıdır ki, öncü konumundalar. MÜCADELE: Eylemlerin yarattığı kitlesellik ve mücadelenizin bilince çıkardığı sendikal bilincin, tüm kamu emekçilerini kucaklayan KAM-SEN örgütlülüğüne taşındığını görüyoruz. Kitlesel eylemlilik sürecinin üzerinde somutlanan KAM-- SEN'in ortaya çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? A.ORAL: 1987 yılından sonra kurulmaya çalışılan mesleki örgütlerde hep grevli-toplu sözleşmeli sendikal hak mücadelesine erişilmesinin tartışmaları yapıldı durdu. Soruna hukuksal açıdan bakan reformist düşünce ve mücadele lafları eden meslek örgütleri lafazanlıktan ve icazet beklemekten başka bir şey geliştiremediler. Bizler ise, içinde bulunduğumuz mesleki platformlarda, sendikal hak mücadelesinin içi doldurulması gereken bir mücadele olduğunu hep savunduk, bunu bilince çıkardık ve pratiğimizle bunu kanıtladık. Son aylık mücadelemiz ise anlayışımızın, doğru çizgimizin pratik yoğunluğunu oluşturdu. Mücadele programımız sürecinde, kitleler perspektifi kendiliğinden yakaladı ve sendikal hak sloganı bilinçli bir çabanın sonucu yer etti. Yurdun dört bir yanından 657'li kamu emekçilerinin BEM-DER'i kutlama, cesaret alma, destek isteme mesajları merkezi bir örgütlenmeyi zorunlu kıldı. Bu örgütlülük dernek değil, sendika ol- malıydı. İşte KAM-SEN memurların merkezi örgütlülüğünün, sendikal hak kazanımının biçimlenişi oldu. KAM-SEN tüm 657'li kamu emekçileri için bir çatıdır. KAM-SEN yoğunlaşmış bir mücadelenin vazgeçilmez ve uğrunda ölünesi bir ürünüdür. KAM-SEN, uğrunda dövüştüğümüz, tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye'nin denek taşıdır. KAM-SEN onurumuzdur. Burjuvazinin koyduğu kurallara bağlı kalıp mücadelemizi kapana kıstırmadık. Kuralları aştık, egemen güçlerin ve onun ayrılmaz parçası ve yedek lastiği revizyonizmin ve oportünizmin oyununu bozduk. 657'lik kamu emekçilerinin sendika kurma, grev ve sözleşme hakkı yok. Öyleyse 657'yi parçalamalıydık ve zincirleri kırmalıydık. Öyle yaptık, yapmaya devam ediyoruz, öyle de yapacağız. MÜCADELE: KAM-SEN'in önümüzdeki süreçte, üzerine düşeni yerine getirmede yapması gerekenler nelerdir sizce? A.ORAL: Biz 657 kölesi kamu emekçilerinin hepimizin işvereni devlettir. Bu anlamda, güç birliği yaparak gelişen mücadeleyi diğer alanlara sıçratmalıyız. Çünkü tüm kamu emekçilerinin grevli-toplu sözleşmeli bir sendika hakkına ihtiyaçları vardır. Bu uzun erimli çetin bir mücadeledir. Sadece belediye çalışanı, sağlık çalışanının mücadeleyi yükseltmesi olayı olarak bakmamalıyız. Bizim bakış açımız, tüm kamu emekçilerini içerisine alan merkezi bir memur örgütlenmesi olmalı. Bu örgütlülük bugün KAM-SEN'le yaratılmıştır. Kamu emekçilerinin sendikalaşması işkolu olmalı mantığı ile bakarsak, yanlış bakarız. Bugün bunu tartışmamalıyız. Bu bizim işimiz değil çünkü alınmış bir sendika hakkımız yok, alma yolunda mücadelemiz var. 657'li kamu emekçilerinin sendikal mücadelesini nasıl yükseltmeliyiz, nasıl örgütlemeliyiz, mücadeleyi nasıl yığınsallaştırmalıyız? Biz bunları tartışmalıyız. Evet, tüm bunlar için birlikte olmak, birlikte mücadele etmek zorundayız. Bizim sendikal anlayışımız sınıf ve kitle sendikacılığıdır. MÜCADELEMİZLE KAZANACAĞIZ Şaban ÖZİL (Maliye Memuru) 12 Eylül'ün getirdiği baskı ortamı memurların hak arayışları karşısında da kırılmaya devam ediyor. 12 Eylül'de memurlar üzerinde özellikle yoğunlaşan baskılar, memuru oldukça edilgen ve yoz bir konuma sokmuştu. Memur kitlesinin bu edilgenliği kırması, hakkını arama ve özgürlüğünü kapanma uğrunda mücadele etmesi gerekiyordu. Son % 25 Temmuz zam(!)mı enflasyonun çok altında bulunan maaşlarımız için oldukça komik bir rakamdı. Bu eylemler içinde yer yer bulunan bir insan olarak, beni etkileyen, duygulandıran sahnelere tanık oldum. Arkadaşlarımıza uzun laflarla anlatamadığımız, kavratamadığımız şeyleri pratik bir anda kavrattı. Devrimci Mücadelede Kamu Çalışanlarının önderliğinde yürütülen eylemlere katı- KAM-SEN, üyelerinin ekonomik-demokratik kazanımlar: için aktif mücadele temelidir. Ancak sırf ekonomik temelde verilecek mücadele, sonunda kazanımları elden çıkarır. O nedenle, gerçek sömürünün kaynağını gösteren nihai hedefi işaret eden politik eğitim ve mücadele de KAM-SEN'in görevidir. MÜCADELE: Demokrat! Dergisi'nde bir röportajınız(l) yayınlandı. Şu anda yaptığımız röportaj öncesi konuşmamızda, Demokrat!'in röportaj önerisini geri çevirdiğinizi ama bazı sorularına cevap verdiğinizi söylediniz. Buna karşın, sizden izin alınmadan, söyledikleriniz çarpıtılarak ve istenildiği gibi "sansürlenerek yayınlandı. Bırakalım sosyalist basının ahlaki sorumluluğunu, burjuva basın ilkelerine bile sığmayacak bu tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz? A.ORAL: KAM-SEN'in kuruluşunu açıkladığımız kitlesel basın toplantısı sırasında, Demokrat! Dergisi'nin bazı sorularını cevapladım ancak yayınlandığı sırada gördüm ki, revizyonizmi ve oportünizmi, sendika ağalığını mahkum ettiğim, Sultanahmet'de memur kolu kırdırmanın, alanları terk edip kaçmanın ve mücadeleyi bölmenin politikasını yapanları özeleştiriye davet ettiğim sözlerim röportajda yer almamış. Kamu emekçilerinin eylemlerinin resimleri basılıp, sarı sendikacılığın icazet çizgisi eylemlerimizin başına oturtulmuş. Ben bunu, "Eylemleri işçiler yapıyor, memurlar değil." açıklamasına benzettim. Ben, görevim gereği, basınla çok röportaj yaptım. Magazin dergilerinde, burjuva basınında her zaman söyleşilerim çıktı. Fakat sansürün ve makaslamanın bu ölçüde yapıldığını ilk kez gördüm. Sarp, engebeli ve dolambaçlı yolda mücadele eden devrimci bir kamu emekçisi olarak üzüldüm. Güneş balçıkla sıvanamaz. Doğru önderlik göz ardı edilemez. MÜCADELE: Son olarak söyleyecekleriniz... A.ORAL: YAŞASIN BEM-DEW YAŞASIN KAM - SEN! YAŞASIN MÜCADELEMİZ! * REFORMİZM İCAZETİ SEÇTİ lan arkadaşlarımız, derneğimiz MA- DER'in gelişmelerin ne denli gerisinde kaldığını gördüler. Ayrıca, daha önce bizim düşünce ve davranışlarımızı pek doğru bulmayan, bize yanaşmayan insanlar, bizimle birlikte kitlesel eylemlere katılınca, bize daha saygılı, daha güvenli bakmaya başladılar. Doğrusu, biz de bu insanların bizimle birlikte hak arama mücadelesine katılacağını tahmin bile etmiyorduk. Arkadaşların eylemler karşısında bize daha güvenli yaklaşmaları, bizi doğru bulmaları kendime güvenimi de artırdı. Bir de mücadelemiz üstüne KAM- SEN'İ şekillendirmemiz sanırım 'Sadaka Değil Hak İstiyoruz' diyen bizlerin, bunu lafta bırakmayıp pratiğe geçirmemizin doğru bir ifadesi oldu. Bu anlamda 'Yaşasın Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika Mücadelemiz' diyorum. * 5

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Yeni Demokrat Gençlik 1 YENİ DEMOKRAT GENÇLİK Merhabalar, Dergimizin yeni sayısını bir yandan yüzlerce BD- P linin

Detaylı

Dizgi: İletişim Yayınları Film: Delta Grafik Baskı: Yeni Doğuş WEB OFSET 575 39 09 Kapak Baskısı Pano-BAS-SAN

Dizgi: İletişim Yayınları Film: Delta Grafik Baskı: Yeni Doğuş WEB OFSET 575 39 09 Kapak Baskısı Pano-BAS-SAN İÇİNDEKİLER 4 Demokratik Kitle Örgütleri İçin İleri 6 İşçi Sınıfı Türk-İş Gerçekler 8 Netaş İşçileri Tek Yumruk 10 Grev Dalgası Yayılıyor 12 Türk-İş Kurultayı Ve Devrimci Sendika! Mücadelenin Geleceği

Detaylı

MÜCADELE-SEÇME YAZILAR

MÜCADELE-SEÇME YAZILAR SEÇME YAZILAR OCAK 1995, İstanbul MÜCADELE-SEÇME YAZILAR BASKI: Serler Matbaacılık HAZİRAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Alayköşkü Cad. Sıdıka Batu İşhanı No: 12/303 Cağaloğlu-İstanbul Tel: (0-212)528

Detaylı

Yılmaz Sezer gözaltına alınıyor.

Yılmaz Sezer gözaltına alınıyor. MÜCADELE 2 5 Eylül 1992 10 sayımızda da, mücadelenin şiddetlenerek sürdüğü, katliamların ve di- örgütlenmesi yaratılmak zorundadır. şimdi devlet. Küçükarmutlu halkına karşı bilir. Halklarımızın birlikte

Detaylı

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2014 No:76 Egemenler, devleti nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmazlık içindedirler.

Detaylı

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org İçindekiler - Burjuva Siyasetin Yeniden Dizaynı ve Seçimler...1 - Toplumsal ve Siyasal Gündem den,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...7 - Örgütlenme Sorunları, Yerel Çalışma ve Hedefler - İ.Can...17

Detaylı

türlü içlerine sindiremiyorlar. Malatya'da gazetemiz okurlarımız tarafından insanlara tek tek anlatılınca polis ne

türlü içlerine sindiremiyorlar. Malatya'da gazetemiz okurlarımız tarafından insanlara tek tek anlatılınca polis ne MÜCADELE 2 3 Ekim 1992 MÜCADELE Yüzlerce katiliyle devrimcileri kurşuna dizen, Türkiye halklarına karşı açık sonrasında şehitlerimizin başına üşüşerek zamlarla, halkın cebindeki son kuruşa detine bizi

Detaylı

ıssn 1303-9113 2012 / 09 sayı 123 2.25 TL(KDV li)

ıssn 1303-9113 2012 / 09 sayı 123 2.25 TL(KDV li) ıssn 1303-9113 2012 / 09 sayı 123 2.25 TL(KDV li) a y l ı k s a n a t d e r g i s i Mer ha ba Sahibi Tavır Yayınları adına Bahar Kurt Genel Yayın Yönetmeni Gamze Keşkek Sorumlu Yazıişleri Müdürü Yeliz

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ...

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ... ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 44 Mart 2010 1 TL... Türkiye Birleşik İşçi Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! TBİP TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ

Detaylı

Haklı korkuları büyüsün! Çünkü sokaklar bizimdir! fazla esnek ve güvencesiz çalışma! Sayfa 13. Mutki de toplu mezar ve Gerillaya karşı kontrgerilla

Haklı korkuları büyüsün! Çünkü sokaklar bizimdir! fazla esnek ve güvencesiz çalışma! Sayfa 13. Mutki de toplu mezar ve Gerillaya karşı kontrgerilla özgür gelecek Sayı: 02 4-17 Şubat 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Erkek adalet değil, gerçek adalet Muğla nın Fethiye ilçesinde 2007 sayısız kişinin toplu tecavüz ve işkencesine uğrayan ve yargı

Detaylı

OYA BAYDAK İŞİ, EKMEĞİ, ONURU İÇİN DİRENİYOR!

OYA BAYDAK İŞİ, EKMEĞİ, ONURU İÇİN DİRENİYOR! SURUÇ TA SGDF NİN ÇAĞRISIYLA BİR ARAYA GELEN 32 DEVRİMCİ-DEMOKRAT KATLEDİLDİ, 100 ÜN ÜZERİNDE YARALI... Katliamın Sorumlusu EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP DİR Emperyalistler ve İşbirlikçileri ile Uzlaşmak,

Detaylı

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 43 Ocak 2012 Mart 2008 H Sayı 25 21 Aralık grevi üzerine 21 Aralık kamu

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ NE YAPMALI?

METAL İŞÇİLERİ NE YAPMALI? Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2015 Fiyatı: 1,00 TL METAL İŞÇİLERİ NE YAPMALI? METALDE İŞÇİ KIYIMI! TAPU KADASTRO ÇALIŞANLARI EYLEM YAPTI Tunus Dersleri Güvercin Anıldı 15 16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ

Detaylı

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız!

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız! Şartsız çekilme Marksizmin kuyumcusunu yitirdik THY işçileri 15 Mayıs ta grevde! Bosch un direnişçi işçileri, Koç Üniversitesi direnişi, İzelman işçileri... Mayıs 2013 / Sayı: 43 www.gercekgazetesi.net

Detaylı

İstanbul da büyük halk direnişi

İstanbul da büyük halk direnişi İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Sayı: 117, 15 Mart 95 İstanbul da büyük halk direnişi Devletin karanlık güçler bölümü olan kontr-gerilla çetesi bu

Detaylı

Boykot. Üçüncü Cephe için. Sağlam durursak yol açık!

Boykot. Üçüncü Cephe için. Sağlam durursak yol açık! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Sağlam durursak yol açık! Üçüncü Cephe için Son birkaç ayın tablosuna bir bakar mısınız? PKK 1 Haziran da uzun süredir devam etmekte olan

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Öcalan Özgür Olmalıdır! KCK, Halkımız, Önderliğimizin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür diyerek her yerde serhildanlar geliştirmelidir çağrısı yaptı. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN (Sy:14 te) 16

Detaylı

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz!

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ NİN MERKEZİ GAZETESİDİR.. İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 51 Şubat 2011 1 TL.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA DEVRİMİNİN NABZI TUNUS TA

Detaylı

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN?

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN? Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 12 Ekim gecesi bir yoldaşımızı, canımızdan bir parçamızı daha sonsuzluğa uğurladık. Özgür Gelecek gazetesi Kartal Temsilcisi Suzan Zengin i kaybetmiş olmanın derin

Detaylı

Siyasi mücadele, bir sınıfın, diğerine

Siyasi mücadele, bir sınıfın, diğerine Yeni Evrede SİYASİ SAVAŞIM VE DEVRİM Başyazı Devrimci teori, somut koşullara, pratiğe doğrudan uygulanmaz. Teorik ilkeler, politika aracılığıyla, politik mücadele yoluyla pratiğe uygulanır. Devrimci ilkelerin

Detaylı

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır!

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Haziran 2012 Fiyatı: 1,00 TL Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Direnişin 12. Gününde İşçiler Tedaş İşçilerine Karşı BEDAŞ A Yürüdü Baskılar Sürüyor Kamu Emekçileri

Detaylı

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2009 No:19 Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış

Detaylı

Çocuklara kıymayın efendiler

Çocuklara kıymayın efendiler Atilay Ayçin: Dilek Gözüyılmaz Mehmet Bozışık Hava yollarında kadın olmak Yorulmak nedir bilmeyen yiğit işçi >> 2 >> 12 sayı 4 Bugünün suskunları ve sessizleri yarının kaybedeni olacak >> 8 Barışa ihtiyacımız

Detaylı

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 40 Mayıs 2011 Mart 2008 H Sayı 25 H 12 Haziran seçimleri yaklaşırken

Detaylı

SENDİKAL ALANDA GÜNCEL GELİŞMELER (DEĞİNMELER, TARTIŞMALAR) Yıldırım Koç

SENDİKAL ALANDA GÜNCEL GELİŞMELER (DEĞİNMELER, TARTIŞMALAR) Yıldırım Koç SENDİKAL ALANDA GÜNCEL GELİŞMELER (DEĞİNMELER, TARTIŞMALAR) Yıldırım Koç Ankara Eylül 1997 1 İÇİNDEKİLER - İlk Sendika Ne Zaman Kuruldu - İşçi Sınıfı Tarihleri - Dev Uyanınca - Umut İşçi Sınıfında - 20

Detaylı

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 38 Haziran 2009 1 YTL... İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA REKORU BİZDE! Dakikada dokuz

Detaylı

%XUMXYD LNWLGDU Q. VHQGURPX. UW NDG Q.

%XUMXYD LNWLGDU Q. VHQGURPX. UW NDG Q. AKP Hükümeti, Kürt halkının mücadelesine karşı şovenist olduğu kadar dinci-gerici bir çığırtkanlığa da daha yoğun olarak başvurmaya başladı; son dönemde şovenizm, dinci-gericilik ve erkek egemenciliğinin

Detaylı