T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / DENİZLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ"

Transkript

1 T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / DENİZLİ

2 T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri... 7 B. Bütçe Gelirleri... 8 C. Finansman II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa i

3 TABLOLAR DİZİNİ TABLO 1: 2014 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI TABLO 2: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 3: PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 5: MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI TABLO 6: FAIZ GIDERI TABLO 7: CARI TRANSFERLER TABLO 8: SERMAYE GIDERLERI TABLO 9: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI TABLO 10: VERGI GELIRLERI TABLO 11: TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI TABLO 12: ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER TABLO 13: DIĞER GELIRLER TABLO 14: SERMAYE GELIRLERI TABLO 15: 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKIL 1: 2013 GIDER GERÇEKLEŞME-2014 KBÖ ŞEKIL 2: YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI ŞEKIL 3: PERSONEL GIDERLERI ŞEKIL 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI ŞEKIL 5: MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI ŞEKIL 6: FAIZ GIDERI ŞEKIL 7: CARI TRANSFERLER ŞEKIL 8: SERMAYE GIDERLERI ŞEKIL 9: 2013 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2014 YILI PLANLANAN GELIR ŞEKIL 10: VERGI GELIRLERI ŞEKIL 11: TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI ŞEKIL 13: ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ŞEKIL 14: DIĞER GELIRLER ŞEKIL 15: SERMAYE GELIRLERI ŞEKIL 16: 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa ii

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulmasi İle Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda Büyükşehir Belediyesine dönüşen Denizli Büyükşehir Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Denizli Belediyesi olarak, 2. çeyrek için ise Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Osman ZOLAN Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa iii

5 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda Büyükşehir Belediyesine dönüşen Denizli Büyükşehir Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Denizli Belediyesi olarak, 2 çeyrek için ise Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde hazırlanmıştır. A. Bütçe Giderleri 2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2014 yılında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılında ,23-TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre %18,95 artış olmuştur. Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,00-1,09% 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,00-11,40% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 22,85% 04- Faiz Gideri , ,00-24,86% 05-Cari Transfer , ,00-1,93% 06-Sermaye Giderleri , ,00 24,21% 07- Sermaye Transferi ,00 0,00-100,00% 08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00% 09-Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00% Toplam , ,00 18,95% Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ 2013 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,88.-TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin %42,26 sı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran

6 dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,37-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 40,87 olmuştur ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %15,06 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2014yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir. Tablo 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 01- Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 2013 Gider Gerçekleşmeleri 2014 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % , , , ,90 48,76 48,91-0, , , , ,02 48,08 52,61-3, , , , ,24 43,12 45,33 29, , , , ,14 41,07 101,93 86, , , , ,21 47,15 78,40 63, , , , ,86 40,79 32,84-0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , , , ,37 42,26 40,87 15,06 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 2

7 Şekil 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2014 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,02-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,12-TL azalışla ,90.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış %0,80 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,98 13,40% Şubat , , ,69 11,38% Mart , , ,39 51,68% Nisan , , ,16-45,92% Mayıs , , ,26-22,51% Haziran , , ,76-12,59% Toplam , , ,12-0,80% T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 3

8 , , , , ,84 TL , , , , , , , , , , , ,97 0, Ay Şekil Personel Giderleri Şekil 3: Personel Giderleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,41-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,39 -TL azalışla ,02-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %3,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,98 8,64% Şubat , , ,22 10,01% Mart , , ,33 47,99% Nisan , , ,17-44,96% Mayıs , , ,64-21,45% Haziran , , ,11-15,68% Toplam , , ,39-3,05% T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 4

9 Şekil 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında ,00.- TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,05.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,19.-TL artışla ,24.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %29,13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,94 24,32 Şubat , , ,19 60,83 Mart , , ,38 76,10 Nisan , , ,76-4,77 Mayıs , , ,02 8,16 Haziran , , ,42 26,18 Toplam , , ,19 29,13 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 5

10 TL , , , , , , , , , ,88 0, Ay Şekil Mal ve Hizmet Alım Giderleri Şekil 5: Mal ve Hİzmet Alım Giderleri 04.Faiz Gideri Faiz giderleri için 2014 yılı başında ,00.- TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,65.-TL olan faiz giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,49.-TL artışla ,14.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %86,47 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 6: Faiz Gideri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,25-7,67 Şubat , , ,43 55,83 Mart , , ,73 51,79 Nisan , , ,76 99,65 Mayıs , , ,23 214,19 Haziran , , ,59 150,53 Toplam , , ,49 86,47 Şekil 6: Faiz Gideri T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 6

11 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,64.-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,57.-TL artışla ,21.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %63,09 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,79 77,32 Şubat , , ,61 66,49 Mart , , ,88 64,18 Nisan , , ,55-61,01 Mayıs , , ,69 77,53 Haziran , , ,15 91,28 Toplam , , ,57 63,09 Şekil 7: Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2014 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,11.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,25.-TL azalışla ,86.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %0,01 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,28 12,84 Şubat , , ,16 29,17 Mart , , ,76 92,67 Nisan , , ,47-92,71 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 7

12 Mayıs , , ,57 31,75 Haziran , , ,55-54,01 Toplam , , ,25-0,01 Şekil 8: Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında ,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri ,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri ,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ,00.-TL, Diğer gelirler ,00.-TL, Sermaye gelirleri ,00.- TL olarak öngörülmüştür. Tablo 9: 2013 ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik 2013 Gerçekleşen 2014 Planlanan Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Kod Gelir Gelir Oranı % 01- Vergi , , , ,71 59,89 67,55 12,81 Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,45 48,84 48,50-0,69 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan , , , ,20 45,82 300,6 3 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 8 556, , , , ,2 8 48,64 31,16-35, , , , ,28 19,60 21,88 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Tahsilat 09- Red ve İadeler Toplam ,1 0 0, , , ,9 2 49,08 35,69-27,28 Şekil 9: 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,76.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri ,67.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri ,77.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,64.-TL, Diğer gelirler ,68.-TL, Sermaye gelirleri ,00.-TL den oluştuğu görülmektedir mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri ,71.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri ,45.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,20.-TL, Diğer gelirler ,28.-TL, Sermaye gelirleri ,28.-TL den oluşmaktadır mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde 2013 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %49,08 dir yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 59,89 u, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %48,84 ü, Alınan bağış ve yardımların %45,82 si, Diğer gelirlerin %48,64 ü, Sermaye gelirlerinin %19,60 ı, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %35,69 dur Öngörülen Vergi gelirlerinin % 67,55 i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %48,50 si, Alınan bağış ve yardımların %300,63 ü, Diğer gelirlenin %31,16 sı, Sermaye gelirlerin %21,88 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 01- Vergi Gelirleri Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde ,67.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde ,96.-TL azalışla ,71.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki azalış %57,90 olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki azalışın nedeni 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesine dönüştüğümüzden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, elektrik tüketim vergisi vb. vergilerin büyükşehir ilçe belediyesi gelirleri kapsamına alınmasından kaynaklanmaktadır. T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 9

14 Tablo 10: Vergi Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,50 9,03 Şubat , , ,88-18,61 Mart , , ,78 6,36 Nisan , , ,10-96,60 Mayıs , , ,83-96,61 Haziran , , ,43-94,54 Toplam , , ,96-57,90 Şekil 10: Vergi Gelirleri 02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde ,77.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde ,32.-TL azalışla ,45.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %32,07 olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerindeki azalışın nedeni 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesine dönüştüğümüzden su hizmetlerine ilişkin gelirler, bina inşaat harçları, iskan harçları vb. gelirlerin büyükşehir ilçe belediyesi ve su kanaliszasyon idaresi(deski) gelirleri kapsamına alınmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 11: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,91 38,04 Şubat , , ,39-19,56 Mart , , ,00 24,03 Nisan , , ,60-82,48 Mayıs , , ,76-74,92 Haziran , , ,48-50,90 Toplam , , ,32-32,07 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 10

15 Şekil 11: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde ,64.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde ,56.-TL artışla ,20.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %154,37 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 12: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0, , ,24 0,00 Şubat ,88 0, ,88-100,00 Mart , , ,18 410,80 Nisan 100,00 0,00-100,00-100,00 Mayıs ,67 18, ,67-100,00 Haziran , , ,31-58,69 Toplam , , ,56 154,37 Şekil 12: Alınan Bağış ve Yardımlar T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 11

16 04- Diğer Gelirler Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde ,68.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde ,60.-TL artışla ,28.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %31,82 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 13: Diğer Gelirler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,21 8,45 Şubat , , ,06 18,41 Mart , , ,79 19,71 Nisan , , ,86 23,13 Mayıs , , ,83 60,81 Haziran , , ,85 67,19 Toplam , , ,60 31,82 Şekil 13: Diğer Gelirler 05- Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde ,00.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde ,28.-TL artışla ,28.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %22,96 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 14: Sermaye Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 12

17 Ocak , , ,02 170,49 Şubat , , ,00-16,21 Mart , , ,74-69,53 Nisan ,00 0, ,00-100,00 Mayıs 5.640,00 0, ,00-100,00 Haziran 8.700,00 0, ,00-100,00 Toplam , , ,28 22,96 Şekil 14: Sermaye Gelirleri 2013 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman 2014 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıfladırması ,00 TL iç borçlanma, ,00 TL iç borç ödeme öngörülmüştür mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam ,79 iç borçlanma gerçkeleşmiş ,81 iç borç ödemesi yapılmıştır. Yılın ilk altı ayında, gider fazlası oluştuğundan bir finansman açığı oluşmuş ve bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmiştir. II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 13

18 Tablo 15: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2014 Ocak Haziran Temmuz Bütçe Tertibi Aralık Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği Harcamaları Dönemi Oranı % (Tahmini) 01-Personel Giderleri , , ,00 89,45 02-SGK Devlet Prim Giderleri , , ,00 98,61 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 95, Faiz Gideri , , ,00 107,20 05-Cari Transfer , , ,00 99,82 06-Sermaye Giderleri , , ,00 95, Sermaye Transferi 0, ,00 0, Borç Verme 0,00 0,00 0,00 09-Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00 Toplam , , ,00 96,54 Şekil 15: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde ,90.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde yaklaşık ,00.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %89,45 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde ,02.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,61 olacağı tahmin edilmektedir. T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 14

19 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde ,24.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,19 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2014 döneminde ,14.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinn 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %107,20 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2014 döneminde ,21.-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,82 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde ,86.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,90 olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2014 döneminde ,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Her geçen gün artan belediyecelik hizmetleri, harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanamayacağından aradaki farkı ise diğer bütçe gelirlerinde artış sağlamak, borçlanmak ve borçların vade yapısını değiştirmek suretiyle finanse edilmesi düşünülmektedir. III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan süreç odaklı faaliyetler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Denizli Belediyesi İncilipınar Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı yapımına devam edilecektir. Penetrasyon Asfalt Nakli Yaptırılmasına devam edilecektir. T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 15

20 Agrega ve Kum Alınması yapımına devam edilecektir. Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı Alımına devam edilecektir. Yol ve Tretuvarlarda Bakım ve Onarım Hizmeti Alımına devam edilecektir Cezmi Ökten 2 Evi Restorasyonu yapımına devam edilecektir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Depo ve İdari Bina yapımına devam edilecektir. Denizli Belediyesi Yol, Kaldırım ve Sanat Yapıları İnşaatı yapımına devam edilecektir. İlbade Mahallesi Spor Tesisi yapımına devam edilecektir. Beton Parke ve Bordür Alımına devam edilecektir. Laodikeia Kilisesi Koruganı İnşaatı yapımına devam edilecektir. Hayme Hatun Anaokulu Çatısı yapımına devam edilecektir. Denizli Belediyesi Sanat Merkezi İnşaatı yapımına devam edilecektir. Kervansaray Mahallesi Denizli Kent Ormanı Mevkii Teleferik Sistemlerinin Yapım ve Montajı yapımına devam edilecektir. Denizli İli Tavas İlçesi Nikfer Kasabası Bozdağ Kayak Merkezi yapımına devam edilecektir. Şirinköy Spor Tesisleri İnşaatı yapımına devam edilecektir. Buldan Hasanbeyler Köyü Köy Konağı yapımına devam edilecektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mahalleleri Yol Kaldırım Düzenlemesi yapımına devam edilecektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları Bakım, Onarım, Tadilat İnşaatı yapımına devam edilecektir. Teleferik Enerji Nakil Hattı ve Trafo İnşaatı için ihale yapılmış olup sözleşme imzalanacak ve yapımına başlanacaktır. Kervansaray Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası İnşaatı İnşaatı için ihale yapılmış olup sözleşme imzalanacak ve yapımına başlanacaktır. Denizli Honaz Kızılyer-Aydınlar-Karaçay Yolu İki Adet Menfez İnşaatı İşi Yapım İşi için ihale yapılacaktır. İncilipınar Spor Salonu Akustik İyileştirme ve Zemin Kaplama İşi için ihale yapılacaktır Evler Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası İnşaatı için ihale yapılacaktır. Kent İçi Yeşil Alanları Artırmak hedefine uygun olarak; Proje Hazırlık, Ağaç Dikiminin Yapılması, Çim Ekiminin Yapılması, Budama Yapılması, Park Tesisatı ve Ekipmanlarının Bakım Onarımı, Pulvazatörle İlaçlama ve Sulama Yapılması Süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir. Çevre ve Halk Sağlığını Gözeten Bir Katı Atık Yönetimini Sağlamak hedefine uygun olarak; Isınma Amaçlı Katı Yakıt Denetimi, Çevre Zabıtası ve Hava Kirliliği Denetimi, Cadde ve Sokak Temizliği ve Evsel Atıkların Toplanması, Geri Dönüşüm Atıklarının Toplanması, Siyah ve Mavi Poşet Dağıtımı, Evsel Atık ve Arıtma Çamuru Bertarafı, Tıbbi Atık Toplama, Sterilizasyon ve Bertarafı, Biyogazın Değerlendirilmesi ve Vatandaş Şikayetlerinin Giderilmesi ve Geri Bildirim Süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir. Kent Sağlığına İlişkin Riskleri Azaltmak ve Halk Sağlığını İyileştirmeye Yönelik Uygulamaları Desteklemek hedefine uygun olarak; Vektör Kontrol ve Haşereyle Mücadele Hizmetlerinin Verilmesi, Kapalı Alan veya Vatandaş Talebi Üzerine Yapılan İlaçlama İşlemleri, Personele Yönelik Sağlık Hizmetinin Verilmesi, Portör Hizmetinin Verilmesi, Ölüm Raporu Düzenleme Hizmetinin Verilmesi, Laboratuvar Analiz Hizmetinin Verilmesi, Laboratuvar Atık İşlemleri, Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Hizmetinin Verilmesi, Sağlıklı Kentler Proje Çalışmalarının Yürütülmesi ve Cenaze İşlerininin Yürütülmesi Süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir. Halkın Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Geliştirmek ve Buna Uygun Mekanlar Oluşturmak hedefine uygun olarak Proje Hazırlık Süreciyle ilgili çalışmalara devam edilecektir. Sosyal Yardımların Etkinliğini Artırmak ve Yoksullukla Mücadele Etmek, Kent Halkının Katılımına Yönelik Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek, Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesini Sağlamak, Kültürel Zenginliğe ve Kültürel Değerlere İlişkin Farkındalığı T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 16

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 SUNUŞ Yönetimde gelinen nokta yönetişimdir. Değişimin en hızlı yaşandığı yönetim alanında yöneten ve yönetilen ikilisi artık yerini ortak anlayışa bırakmıştır.

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 -

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 - Sevgili Konaklılar, 147 yıllık belediyecilik tarihine sahip, İzmir in kalbi konumundaki ilçemizi büyük ve mutlu bir aile yapma hedefiyle yola çıktık. Hemşehrilerimizin mutluluğunu sağlamak, onlara daha

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı