Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 1992 Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1995 Doktora Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2004 Doçentlik Hemşirelik 2012 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: Meme Kanserli Hastaların Kemoterapötik Ajanları Tolere Edebilmelerinde Eğitimin Etkisi,1995, Danışman:Doç.Dr.Nevin Kanan [Ek 1] Doktora Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: Meme Kanserli Hastalarda Konforu Destekleyici Hemşirelik Bakımının ve Eğitimin Radyoterapi Uygulaması ile Etkileşimi, 2004, Danışman: Yrd.Doç. Dr. Rengin Acaroğlu [Ek 2] GÖREVLER Görev Unvanı Görev Yeri Hemşire İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Sorumlu Hemşire İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Ünitesi Yıl Araş.Gör. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğr. Gör. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

2 Sayfa 2 / 23 Öğretim Üyesi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü YÖNETTİĞİ LİSANSÜSTÜ TEZLER Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Sütçü, N. "Bir Klinikte Çalışan Hemşirelerin Empati Becerileri Ve Etkileyen Faktörler", Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Tansı, T. "Koroner Arter Bypass Yapılan Hastalarda Sosyal Destek İle Umutsuzluk Düzeyi İlişkisi", Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Özel, S. "Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarin Taburculuk Sonrasi Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Yıldırım, S. "Vardiyalı Sağlık Çalışanlarının Uyku Sorunları İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Üzen, Ş. "İnmeli Hasta Ve Yakınının Hastalığa Verdiği Tepkinin Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Barış, N."Yatarak Tedavi Gören Hastaların Yakınlarının Hemşirenin Rolünü Algılamaları", Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Yavuz, D.E. "İntramüsküler Benzatin Penisilin G Enjeksiyonunda Manüel Basınç Uygulamanın Enjeksiyon Ağrısına Etkisinin Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Yönetilen Doktora Tezleri: Atay, S. "Kavram Haritaları İle Oluşturulan Bakım Planlarının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi" Doktora Tezi, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, İDARİ GÖREVLER.. PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER Üniversite Bilimsel Araştırmalar Fonu Projeleri

3 Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Sayfa 3 / Hastanın Hastaneye Kabul ve Taburculuk İşlemlerinde Hemşirelik Bakımı Standartların Saptanması, Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu, Sağlık Bilimleri, Proje No:1995 SAĞLIK-41, İstanbul, 1997, Araştırmacı. BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER ÖDÜLLER Karabacak, Ü. Beslenme Problemi Olan Hastanın Bakım ve Takibi. İçinde: (Ed). N, Sabuncu, F.,A., Ay. Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Takibi.1. Baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd.Şti.; 2010.s ISBN Türkiye Bilimleri Akademisi Yılı Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri. Kayda Değer Eser Ödülü. Karabacak Ü., Şenturan L., Özdilek S., Özderyol S., Karateke Y, Yıldız N. (2013) Yoğun Bakım Ünitesinde Konfor 5. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, 3-6 Ekim (Poster Üçüncülük Ödülü) SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYİNDEKİ DERSLER Akademi k Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Güz Bahar LİSANS Sağlığın Değerlendirilmesi Etik 2-48 Y. LİSANS Kanıta Dayalı Uygulama 2-7 Sağlık Bakımında Kanıta Dayalı Uygulama 2-40 Acil Hemşireliği LİSANS Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar Y. LİSANS Kanıta Dayalı Hemşirelik 2-26 Acil Hemşireliği 3 4 1

4 Sayfa 4 / Güz Bahar Kanser Hemşireliği 2-7 LİSANS Kanıta Dayalı Hemşirelik 2-26 Sağlığın Değerlendirilmesi Y. LİSANS Acil Hemşireliği Kanıta Dayalı Hemşirelik 2-51 Yoğun Bakım Hemşireliği Kanser Hemşireliği LİSANS Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar Y. LİSANS Acil Hemşireliği Kanser Hemşireliği 2-21 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A1. Alpar, E.Ş., Şenturan, L., Karabacak, Ü., Sabuncu, N. "Change ın the health promotıng lıfestyle behavıour of Turkısh unıversıty nursıng students from begınnıng to end of nurse traınıng". Nurse Education in Practice, 8: (2008) (Pub-Med) A2. Şenturan, L., Karabacak, U., Ozdilek, S., Alpar, E.S., Bayrak, S., Yüceer, S.,Yıldız, N. "The relationship among pressure ulcers, oxygenation, and perfusion in mechanically ventilated patients in an ıntensive care unit". Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing, 36(5): (2009) (SCI-Expanded,SSCI) A3. Eti Aslan, F., Kayıs, A., Inanır, I., Kan Onturk, Z., Olgun, N., Karabacak, Ü. "Prevalance of cancer pain in outpatient registered to a cancer therapy center in Turkey". Asian Pacific J Cancer Prev, 12: (2011) (SCI-Expanded) [B13]

5 Sayfa 5 / 23 A4. Karabacak, Ü., Öztürk, H., Bahçecik, N. "Crisis management: the activities of nurse managers in Turkey". Nursing Economics, 29(6): (2011) (SCI-Expanded, SSCI) [B 7] A5. Eti Aslan F., Korkmaz D F, Karabacak Ü. Pain in cardiac surgery and the nursing approach. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi;20(1): (2012) A6. Karabacak Ü., Şenturan L., Özdilek S., Şimşek A., Karateke Y., Eti Aslan F., Yıdız N., Kaya B., Ertekin C. Cerrahi yoğun bakım hastalarında ziyaretin yaşam bulguları üzerine etkisi: Pilot çalışma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2012;18 (1):18-22 A7. Özel,S., Karabacak,Ü. Discharge After Surgical Treatment: What do patients in Turkey want to know? HealthMED, 6 ( 2): (2012) A8. Karabacak Ü., Uslusoy E., Şenturan L., Alpar ŞE., Yavuz ED. First day in clinical practice: evaluating stress of nursing students and their ways to cope with it. HealthMED, 6 ( 2): (2012) A9. Atay, S., Karabacak, Ü. (2012), Care plans using concept maps and their effects on the critical thinking dispositions of nursing students. International Journal of Nursing Practice, 18:3,June doi: /j X x A10. Karabacak, Ü., Uslusoy, E., Alpar, E.Ş., Bahçecik, N.(2012), Image of nursing held by nursing students according to gender:a qualitative study. International Journal of Nursing Practice, 18: A11. Karabacak Ü, Serbest Ş, Kan Öntürk Z, Eti Aslan F, Olgun N. (2013) Relationship between student nurses self-efficacy and psychomotor skills competence, International Journal of Nursing Practice; 19: B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) veya indeks kapsamındaki dergilerde özet olarak basılan bildiriler

6 Sayfa 6 / 23 B1. Alpar, E.Ş., Karabacak, Ü., Orak, N., Sabuncu, N. "Periferik intravenöz kanül bakımında kullanılan yöntemlerin belirlenmesi". 1 st International 8 th National Nursing Congress, 29 October-2 November, Antalya, 2000, Congress Book 2001, B2. Sabuncu, N., Orak, N., Karabacak, Ü., Alpar, E.Ş. " The effect of learning the nursing process system on the nursing student s percieving their personal problem solving ability". 1 st International 8 th National Nursing Congress, 29 October-2 November, Antalya, 2000, Congress Book 2001, B3. Arslan, H., Engin, F., Gülseven, B., Karabacak, Ü., Cingi, M. E. "Erişkinlerde günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık / bağımsızlık durumlarını algılama düzeyleri ve bunu etkileyen değişkenlerin saptanması".1 st International 8 th National Nursing Congress, 29 October-2 November, Antalya, 2000, Congress Book 2001, B4. Karabacak, Ü., Orak, N.Ş., Şenturan, L. "Ampulden ilaç çekme: eğitim yönteminin psikomotor beceri geliştirmeye etkisi". 2 nd International 9 th National Nursing Congress Book, 7-11 September, Antalya, 2003, B5. Şenturan, L., Şahin, A.O., Karabacak, Ü. "Psikomotor beceri öğreniminde rehber kullanımının öğrencilerin kaygı düzeyine etkisi". 2 nd International 9 th National Nursing Congress Book, September, Antalya, 2003, B6. Karabacak, Ü., Şenturan, L., Sabuncu, N., Alpar, E. Ş., Sak, D., Yürügen, B. "The Effect of Social Support on Haemodialysis Patients". EDTNA/ERCA 34th International Conference Vienna/Austria, September 2005, EDTNA/ERCA Journal XXXI 2,Suplement 1 Abstracts,pp.56 (Poster) [D3] B7. Karabacak, Ü., Öztürk, H., Bahçecik, N. "Crisis Management: The Activities of Adminitrative Nurses", 1st International Congress on Nursing Education Research & Practice. Final Program-Proceedings & Abstract Book, Thessaloniki, Greece, October 15 th_ 17 th 2009,202 (Oral Presentation). B8. Karabacak, Ü., Uslusoy, E., Alpar, E.Ş., Bahçecik, N. "Nursing Image of Nursing Students According to Gender: Qualitative Study Sample". 1st International Congress on Nursing Education Research & Practice, Final Program-Proceedings & Abstract Book, Thessaloniki, Greece, October 15 th_ 17 th 2009,pp.120 (Oral Presentation).

7 Sayfa 7 / 23 B9. Şenturan, L., Karabacak, Ü., Alpar, E.S., Uslusoy, E. "Skılls traınıng at the fundamentals of nursıng course: Student opınıons". 1st International Congress on Nursing Education Research & Practice, Final Program- Proceedings & Abstract Book, Thessaloniki, Greece, October 15 th_ 17 th 2009, pp.388 (Poster). B10. Atay, S., Karabacak, Ü. "Student views on preparing concept map care plans". 14 th International Nursing Research Conference Book of Abstracts, Burgos, Spain, 2010; (Poster) [D10] B11. Kan Öntürk Z., Eti Aslan, F., Karabacak, Ü., Serbest, Ş., Olgun, N. "Empathy Levels of Nursin Students? Results after 1 year of observations" 14 th International Nursing Research Conference Book of Abstracts, Burgos, Spain, 2010; (Poster). B12. Serbest, Ş., Karabacak, Ü., Kan Öntürk, Z., Eti Aslan, F., Olgun, N. "Nursing Education and Assertiveness: One-year Follow up Results of Impulsive Behaviour in Students" 14 th International Nursing Research Conference Book of Abstracts, Burgos, Spain, 2010; (Poster). B13. Eti Aslan, F., Kayıs, A., Inanır, I., Kan Onturk, Z., Olgun, N., Karabacak, U. "Cancer Pain : Prevalance of cancer pain in outpatients who are registered to a cancer therapy center". 13 th World Congress of Psycho-Oncology, Psycho-Oncology 20 (Suppl.2),DOI: /pon.2086,2011,John Wiley& Sons,Ltd. P-2 168, pp.185 (Poster) B14. Senturan L., Karabacak Ü., Uzuner A.: Relationship between professional values and submissive behaviors in manager nurses. 13 th International Nursing Ethics Conference, Selçuk, İzmir, October 4-6, 2012 (Oral Presentation). B15. Senturan L., Uzuner A. Karabacak Ü., Eti Aslan F.: The Intercultural Sesitivity of Doctors and Nurses. 13 th International Nursing Ethics Conference, Selçuk, İzmir, October 4-6, 2012 (Oral Presentation). B16. Serbest S., Kan Öntürk Z., Karabacak Ü., Koç S., Eti Aslan F.: The Use of nursing Diagnosis in Turkey: where do we make a mistake. 16 th International Nursing Research Conference Book of Abstracts, Cartagena, Spain, November 2012; (Poster)

8 Sayfa 8 / 23 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler D1. Alpar, E.Ş., Ergin, Ü. Postoperatif ağrı kontrolünde TENS ve hemşirenin rolü. M. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2:1, 1999, ss D2. Sabuncu, N., Gülseven, B., Karabacak, Ü. "Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin stres kaynaklarının belirlenmesi". Yuğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 3:1, 1999 ss:10-14 D3. Karabacak, Ü., Şenturan, L., Sabuncu, N., Alpar, E.Ş., Sak, D., Yürügen, B. "Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Desteğin Anksiyeteye Etkisi /The Effects of Social Support on Haemodialysis Patients". Nefroloji Hemşireliği Dergisi. Temmuz-Ekim 2006,s D4. Şenturan, L., Gülseven, B., Alpar, E.Ş., Karabacak, Ü., Sabuncu, N., Papila, R. "Hemodiyaliz Hastalarında Kaygı Düzeyi İle Uyku İlişkisi". Nefroloji Hemşireliği Dergisi. Kasım 2006-Şubat 2007,s [E 6] D5. Alpar, E.Ş, Karabacak, Ü., Gülseven, B., Şenturan, L. "Hemşire öğrencilerin kendilerine uygulama yapmalarına ilişkin hastaların görüşleri". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008, 11; 1, D6. Kuğuoğlu, S., Karabacak, Ü. "Genel konfor ölçeğinin Türkçe ye uyarlanması". İÜFN Hemşirelik Dergisi. 16:61, Şubat 2008,ss:16-23 D7. Şenturan L, Karabacak Ü, Alpar ŞE, Sabuncu N.: Hemşirelerin kullanıma hazır enjektörlerle subkutan yolla heparin uygulamaları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı: , D8. Olgun, N., Kan Öntürk, Z., Eti Aslan, F., Karabacak, Ü., Serbest Ş. "Hemşirelik öğrencilerinin stresle başa çıkma becerilerinin değerlendirilmesi: bir yıllık izlem sonuçları". Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2010;7(2):44-51.

9 Sayfa 9 / 23 D9. Olgun, N., Kan Öntürk, Z., Eti Aslan, F., Karabacak, Ü., Serbest Ş. "Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri: bir yıllık izlem sonuçları". Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010;1(4): D10. Atay, S., Karabacak, Ü. "Kavram haritası ve kavram haritalı bakım planı hazırlanmasına ilişkin öğrenci görüşleri". Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2010;3 (3):45-53 D11. Karabacak, Ü., Şenturan, L., Uslusoy Ç.E., Alpar, E.Ş. "Fundamentals of nursing: students feelings and expectations about class and clinical practice". Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2011, 4;1; D12. Karabacak, Ü., Acaroğlu, R. "Konfor kuramı". Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2011, 4;1; D13. Emre-Yavuz, D., Karabacak,Ü. " İntramüsküler enjeksiyonda neden ventrogluteal bölgeyi tercih etmeliyiz?". Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2011,13:2; [E 15] D14. Barış N, Karabacak Ü. Yatarak tedavi gören hastaların yakınlarının hemşirenin rolünü algılamaları/ The inpatients relatives perception of the nursing role. MÜSBED. (2013), [cited October 03, 2013]; 3(3): Turkish. doi: /musbed E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler E1. Alpar, E.Ş., Ergin, Ü., Gülseven, B. " Hastanın hastaneden taburcu edilmesinde hemşirenin rolünün değerlendirilmesine ilişkin bir çalışma". IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Kasım 1995.ss.46 E2. Sabuncu N., Alpar. E.Ş., Karabacak Ü., Orak N. "Anestezi öncesi dönemde yapılan iletişimin anksiyete düzeyine etkisi". Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Mayıs, 1998.ss.57 E3. Sabuncu N., Gülseven B., Karabacak Ü. " Yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin stress kaynaklarının belirlenmesi". XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Ekim, 1999.ss.P264

10 Sayfa 10 / 23 E4. Sabuncu N, Karabacak Ü. "Terminal dönemdeki hasta ve ailesini etkileyen faktörler. I.Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Kongre Kitabı, ss Bursa, Nisan (Panel konuşması) E5. Karabacak Ü. Terminal dönemde hasta ve ailesine yaklaşım. I. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Kongre Kitabı, ss , Bursa, Nisan 2003 (Panel Konuşması) E6. Şenturan, L., Gülseven, B., Alpar, E.Ş, Karabacak, Ü., Sabuncu, N., Papila, R. "Hemodiyaliz hastalarında kaygı düzeyi ile uyku ilişkisi". 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi.Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Özet Kitabı, ss.149, Kremlin Palas/Topkapı Palas Otel, Antalya, 28-Ekim-1 Kasım (Poster) E7. Alpar, E.Ş., Karabacak, Ü., Uslusoy, E, Şenturan L."İçinde hasta olan yatak yapımı:öğrencilerin uygulamaya ilişkin algıları". VI. Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Özet Kitabı, ss.72, Kapadokya Ekim 2008 (Poster) E8. Karabacak, Ü., Şenturan, L., Fırat, H., Alpar, E.Ş. Lisansüstü eğitim alan hemşirelerde eleştirel düşünme. 12. Hemşirelik Kongresi, Uluslararası katılımlı, Kongre Kitab, ss.122, Sivas, Ekim, 2009 (Sözlü bildiri). E9. Karabacak Ü. " Konfor Kuramı. Yoğun Bakımda Konfor". 4.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongre Kitabı. Trabzon, Nisan 2010 (Panel Konuşması) E10. Üzen, Ş., Karabacak, Ü. "İnmeli hasta ve yakınlarının hastalığa tepkilerinin değerlendirilmesi". 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Özet Kitabı,İzmir,ss.115, Ekim, 2010 (Poster) E11. Barış, N., Karabacak, Ü. "Yatarak tedavi gören hastaların yakınlarının hemşirenin rolünü algılamaları". 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Özet Kitabı,İzmir,ss.120, Ekim,2010 (Poster) E12. Yıldırım, S., Karabacak, Ü. "Vardiyalı sağlık çalışanlarının uyku sorunları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesi". 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Özet Kitabı,ss.109 İzmir, Ekim, 2010 (Poster)

11 Sayfa 11 / 23 E13. Özel, S., Karabacak, Ü. "Cerrahi tedavi uygulanan hastaların taburculuk sonrası bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi". 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Özet Kitabı,ss.111, İzmir, Ekim, 2010 (Poster) E14. Uslusoy, E., Şenturan, L., Karabacak, Ü., Alpar, EŞ. "Hemşirelik öğrencilerinin içinde hasta olan yatak yapımına ilişkin görüşlerindeki değişim". 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Özet Kitabı,ss.113, İzmir, Ekim, 2010 (Poster) E15. Emre-Yavuz, D., Karabacak, Ü. "Neden ventrogluteal bölgeye enjeksiyon". 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Özet Kitabı, ss.139, İzmir, Ekim, 2010 (Poster) E16. Atay, S., Karabacak, Ü. "Kavram haritaları ile oluşturulan bakım planlarının öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi. V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı, ss.17, 15-16,Nisan 2011, Ankara (Sözlü Sunu,S12). E17. Güngör, R., Ağırman, FN, Karabacak, Ü., Kan Öntürk, Z. "Kol pozisyon değişimlerinin kan basıncı değerlerine etkisi". 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, ss.281, Nisan 2011, Gaziantep, P 553 (Poster) E18. Emir, R., Ünal, İ., Karabacak, Ü., Eti Aslan, F. "Tekrarlanan ölçümlerde kan basıncı değerlerinin incelenmesi". 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, ss.280, Nisan 2011, Gaziantep, P 550 (Poster) E19. Karabacak Ü. İnsan ve Teknoloji. 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kongre Kitabı, ss , 5-8 Mayıs 2011, İzmir, (Panel Konuşması) E20. Özbay, D., Kırkpantur, DE., Çöllü, M., Baydaş, Ş., Usta, HH., Turhan, A., Erdoğan, HM., Ünal, İ., Coşkun, M., Şancı, Y., Mercan, S., Eti Aslan, F., Karabacak, Ü., Olgun, N., Ünalan, P., Özkaya, H.K., Topsever, P."Gülsuyu ve Esenkent te FINDRISC skorlarına göre diyabet riski ve beslenme alışkanlıkları ilişkisi : 2011 kesitsel tarama çalışması". ACÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Araştırma Kongresi, Özet Bildiri Kitapçığı, ss.19. Acıbadem Maslak Hastanesi Mayıs 2011( Sözel Bildiri )

12 Sayfa 12 / 23 E21. Karabacak Ü. "Radyoterapide Cilt reaksiyonlarının Önlenmesinde ve Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar". 11.Ulusal Meme Hastalıkları Kongre Kitabı, Lokal Tedaviler ve Bakımda Yeni Gelişmeler Oturumu, 8 Ekim 2011 Antalya ss (Panel Konuşması) E22. Uslusoy, Ç.E., Gürdoğan PE., Karabacak, Ü. Öz-Güven ile kinik stres ilişkisi:hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin deneyimi. 13. Hemşirelik Kongresi, Uluslararası katılımlı, ss.218, Şanlıurfa, Ekim, 2011 (Poster). E23. Emre-Yavuz, D., Karabacak,Ü., Ayhan Y.,İ.: Çocuk ve adolesanlarda manuel basınçlı enjeksiyon. 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası katılımlı Eylül 2012 İstanbul (Sözlü bildiri) E24. Kan Öntürk Z., Serbest S., Karabacak Ü., Koç S., Eti Aslan F.: Hemşirelik tanılarının kullanımına ilişkin kalitatif bir çalışma: karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri. 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası katılımlı Eylül 2012 İstanbul (Poster bildiri) E25. Karabacak Ü., Şenturan L., Özdilek S., Özderyol S., Karateke Y, Yıldız N. Yoğun Bakım Ünitesinde Konfor. 5. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongres Antalya, 3-6 Ekim 2013,ss. 54 (Poster bildiri) E26. Şenturan L, Karabacak Ü, Uzuner A, Türkan K, Emirtaş T. Profesyonel tutumun bireyselleştirilmiş bakım algısına etkisi. 14.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ekim 2013 Bodrum/MUĞLA, ss.123 (Poster bildiri) E27. Ersöz Z., Karabacak Ü., Eti Aslan F. Bir Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi. 10.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 2.Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Kasım 2103, askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, ss.50 (Poster bildiri) E28. Ersöz Z., Karabacak Ü., Milci M., Demirer F.D. Bir Yanık Yoğun Bakım Ünitesinde yatan yurtdışından gelen yanık hastalarının retrospektif analizi. 10.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 2.Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Kasım 2103, Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul ss. 52 (Poster bildiri).

13 Sayfa 13 / 23 DİĞER YAYINLAR VE ETKİNLİKLER F. Ulusal hakemli olmayan dergilerde yayımlanan makaleler F1. Alpar, E.Ş., Karabacak, Ü., Gülseven, B." Hastanın hastaneden taburcu edilmesinde hemşirenin rolünün değerlendirilmesine ilişkin bir çalışma". Şişli Etfal Hastanesi Hemşirelik Dergisi, 1:3-4, ss F2. Karabacak, Ü., Sabuncu, N. "Basınç ülserlerinin önlenmesinde beslenmenin önemi". Hemşirelik Forumu, 1:3, ss: F3. Alpar, E.Ş., Sabuncu, N., Karabacak, Ü. "Kolostomili bireylerin öfke ifade tarzlarının değerlendirilmesi". Hemşirelik Forumu, 2:5, Ekim 1999; ss: G. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmayan bildiriler H. Yazılan ulusal kitaplarda editörlük veya kitaplarda bölümler H1. H. Arslan, Ş. Ecevit Alpar, Ü. Karabacak, F. Engin, N. Orak (editörler) : I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, 29 Ekim-2 Kasım 2000; Kongre Kitabı, 2001, (Kitap editörlüğü) (ISBN: ) H2. Sabuncu, N., Alpar, ŞE., Karabacak, Ü., Karabacak, G.B., Şenturan, L., Orak, N., Şahin, A. "Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi", İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, I.Baskı, 2008 (Kitap Yazarlığı) (ISBN ) H3. Karabacak Ü. "Beslenme Problemi Olan Hastanın Bakım ve Takibi". Sabuncu N, Ay FA.(Ed).Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Takibi, 1. Baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd.Şti.; s (Kitap Bölümü) (ISBN ) H4. Karabacak, Ü. "Radyoterapiye Bağlı Cilt Reaksiyonları". G. Can (Ed.). Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım 2010 İstanbul Konsensusu, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd.Şti., (Kitap Bölümü) (ISBN: )

14 Sayfa 14 / 23 H5. Karabacak Ü. "Enfeksiyonu Önleme ve Kontrol", T.A. Aştı, A. Karadağ (Ed.) Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilim ve Sanatı, 1. Baskı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, (Kitap Bölümü) (ISBN: ) H6. Eti Aslan F., Karabacak Ü. Ağrıya İlişkin Yanılgılar. F.E. Aslan (Ed). Ağrı Doğası ve Kontrolü, 2. Baskı, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, (Kitap Bölümü) (ISBN: ) H7. Karabacak Ü., Serbest Ş. Sağlık Öyküsü Alma F.E. Aslan (Ed). Sağlığın Değerlendirilmesi. Özyurt Matbaacılık. ACÜ yayını, (Kitap Bölümü) (ISBN: ) H8. Karabacak Ü., Yılmaz E. Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi F.E. Aslan (Ed). Sağlığın Değerlendirilmesi. Özyurt Matbaacılık. ACÜ yayını, (Kitap Bölümü) (ISBN: ) K. Çeviri kitaplar, kitaplarda bölümler veya makaleler Alpar, ŞE., Bahçecik, N., Karabacak, Ü. (Çeviri Editörleri): Çağdaş Hemşirelikte Etik. İstanbul Medikal Yayıncılık Çeviri Eserler Dizisi, Ocak 2013, İstanbul. ISBN Karabacak Ü. Profesyonel İlişki Konuları. Ş.E. Alpar, N. Bahçecik, Ü.Karabacak (Ed.) Çağdaş Hemşirelikte Etik, İstanbul Medikal Yayıncılık Çeviri Eserler Dizisi, 1. Baskı, İstanbul Ocak, 2013, Kitap Bölümü ( ) Karabacak Ü. Bilimsel Konular. Ş.E. Alpar, N. Bahçecik, Ü.Karabacak (Ed.) Çağdaş Hemşirelikte Etik, İstanbul Medikal Yayıncılık Çeviri Eserler Dizisi, 1. Baskı, İstanbul Ocak, 2013, Kitap Bölümü ( ) Karabacak Ü. Ekonomik Konular. Ş.E. Alpar, N. Bahçecik, Ü.Karabacak (Ed.) Çağdaş Hemşirelikte Etik, İstanbul Medikal Yayıncılık Çeviri Eserler Dizisi, 1. Baskı, İstanbul Ocak, 2013, Kitap Bölümü ( ) Karabacak Ü. Hemşirelere İlişkin Mesleki Etik Kodlar2001. Ş.E. Alpar, N. Bahçecik, Ü.Karabacak (Ed.) Çağdaş Hemşirelikte Etik, İstanbul Medikal Yayıncılık Çeviri Eserler Dizisi, 1. Baskı, İstanbul Ocak, 2013, Kitap Bölümü ( )

15 Sayfa 15 / 23 L. Bilimsel atıflar L1. Alpar, E.Ş., Şenturan, L., Karabacak, Ü., Sabuncu, N. "Change ın the health promotıng lıfestyle behavıour of Turkısh unıversıty nursıng students from begınnıng to end of nurse traınıng". Nurse Education in Practice, 8: (2008)(Pub-Med) [A1] için: 1. Bruce M. Health Behaviour, Nursing Self-Efficacy and Engagement Among Nursing Students A Longitudinal Cohort Study. Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing Karolinska Institutet, Stokholm, Sweden, Hacıhasanoglu R, Yıldırım A, Karakurt P, Saglam R. Healthy lifestyle behaviour in university students and influential factors in eastern Turkey. International Journal of Nursing Practice 2011; 17: Ünsar S, Akgün Kostak M, Kurt S, Erol Ö. Hemşirelerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler. DEUHYO ED 2011, 4 (1), 2-6, 4. Healy D, Sharry McP. Promoting self awareness in undergraduate nursing students in relation to their health status and personal behaviours Nurse Education in Practice Volume 11, Issue 4, July 2011, Pages Peker, K., Bermek, G. Predictors of health-promoting behaviors among freshman dental students at istanbul university Journal of Dental Education 75 (3), pp Brenda K. Best. Self-concept: Implications for promoting self-care within the nursing curriculum. Advısor: Nagıa S. Alı, Degree: Master of Science Nursing College: Ball State University. Indıana, January 2009 (Thesıs) L2. Şenturan, L., Karabacak, U., Ozdilek, S., Alpar, E.S., Bayrak, S., Yüceer, S.,Yıldız, N. "The relationship among pressure ulcers, oxygenation, and perfusion in mechanically ventilated patients in an ıntensive care unit". Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing, 36(5): (2009) (SCI-Expanded) [A2] için: 1. Cox J. (2011) Predictors of Pressure Ulcers in Adult Critical Care Patients American Journal of Critical Care 20(5): L3.Sabuncu, N., Orak, N., Karabacak, Ü., Alpar, E.Ş. " The effect of learning the nursing process system on the nursing student s percieving their personal problem

16 Sayfa 16 / 23 solving ability". 1 st International 8 th National Nursing Congress, 29 October-2 November, Antalya, 2000, Congress Book 2001, [B2] için: 1. Altun, İ. The perceived problemsolving ability and values of student nurses and midwives. Nurse Education Today , Altun,İ. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Sonrası Kocaeli Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sorun çözme becerileri, etkileyen faktörler ve kişisel değerler ile ilişkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, 2002, 10, Kelleci,M., Gölbaşı,Z bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2), 1-8 L4. Alpar, E.Ş., Sabuncu, N., Karabacak, Ü. "Kolostomili bireylerin öfke ifade tarzlarının değerlendirilmesi". Hemşirelik Forumu, 2:5, Ekim 1999; ss: [F3] için: 1. Üstündağ,H., Demir,N., Zengin,N., Gül,A.. Stomalı hastalarda beden imajı ve benlik saygısı. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 2007, 27, L5. Sabuncu, N., Gülseven, B., Karabacak, Ü. "Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin stres kaynaklarının belirlenmesi". Yuğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 3:1, 1999 ss:10-14 [D2] için: 1. Kavaklı Ö, Uzun Ş, Arslan F.(2009): Yoğun bakım hemşirelerinin profesyonel davranışlarının belirlenmesi, Gülhane Tıp Dergisi 51: Karahan A, Gürpınar K,Özyürek P.(2007):Hizmet sektöründeki işletmelerin örgüt içi stres kaynakları: Afyon il merkezindeki hastanelerde çalışan cerrahi hemşirelerinin stres kaynaklarının belirlenmesi. Ekonomik ve Sosyal Arastırmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 3:27-44 M. Görev aldığı eğitim programları M1. Kurslar M1.1. Sabuncu N., Alpar Ş.E., Karabacak Ü., Gülseven B., Şenturan L., Orak N.Ş., Şahin A.O.: Becton Dickinson firması işbirliği ile I V Kanül Uygulama: Kurs Programı çalışmaları ve kursu, Modül 2, Modül 3 ( ).

17 Sayfa 17 / 23 M1.2. Karabacak Ü: "Yatağa Bağımlı Bireylerin Evde Bakımı". M.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Sertifikalı Evde Bakım Hemşiresi Yetiştirme Kursu: (08-17 Haziran 2004) İstanbul M1.3. Karabacak Ü. Beceri değerlendirme adımları. 1.Klinik Rehber Hemşire Eğitim Kursu. 25-Ocak 2010, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul M1.4. Karabacak Ü. Beceri değerlendirme adımları. 4.Klinik Rehber Hemşire Eğitim Kursu. 13-Ekim 2011, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul M1.5. Karabacak Ü. Etik Kurulların Yapılanması İçin Standardizasyon Gereklilikleri Kursu Kasım 2013, İstanbul. M2.Hizmet-İçi Eğitim Programları M2.1.Karabacak Ü: IV Sıvı Tedavisi ve Komplikasyonları. SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Hizmet-içi Eğitim Programı, (13 Mart 2000). M2.2. Karabacak Ü: Hasta Çıkışı. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet-içi Eğitim Hemşiresi Yetiştirme Programı. İstanbul, ( ). M2.3. Karabacak Ü, Gülseven B.: Hijyen. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Personeli Hizmet-içi Eğitim Programı, İstanbul,( ). M2.4. Karabacak Ü: Hemşire Hizmet İçi Eğitim Programı. Hemşirelik Süreci ve Aşamaları ( ) Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul. M2.5. Karabacak Ü:Hemşire Hizmet İçi Eğitim Programı. Dökümantasyon ve Rapor ( ) Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul. M2.6. Karabacak Ü., Şenturan L.: T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi Sertifika Programı. Hemşirelik Süreci ( ) İstanbul. N. Katıldığı kongre ya da toplantılar N1. Kongre, Sempozyum vb Bilimsel Toplantılara Bildiri ile Katılım N1.1. I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, 29 Ekim-2 Kasım 2000, ( 3 adet Poster bildiri) N1.2. VI. Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası katılımlı).kapadokya Ekim ( Poster Bildiri)

18 Sayfa 18 / 23 N1.3. 1st International Congress on Nursing Education Research & Practice, Thessaloniki, Greece, October 15 th_ 17 th 2009, (Attendant, 2 Oral presentations and a poster presentation). N Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, Ekim, 2010 (6 adet Poster) N th International Nursing Research Conference, Burgos, Spain, 2010 (3 poster presentations) N Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan 2011, Gaziantep (2 Poster) N Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası katılımlı, Eylül 2012, İstanbul (1poster/1 sözlü bildiri ) N2.Dinleyici Olarak Katılım N2.1. Hemşirelikte Süreç Semineri, İstanbul, Mayıs 1987 N2.2. Stoma Bakım Hemşireliği Eğitim Programı, İstanbul, 6-8 Kasım 1995 N2.3. Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Semineri, İstanbul, Ocak 1998, N2.4." Ulusal Evde Bakım Kongresi", İstanbul Eylül 1998 N2.5. Modern Öğretim Yöntemleri semineri, İstanbul, Eylül 1998 N2.6. "V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi", İstanbul, 7-10 Nisan 1999 N2.7. "III. Onkoloji Hemşireliği Kursu", İstanbul, 3-5 Haziran, 1999 N2.8. "Nursing Interventions Classification & Nursing Outcomes Classification", I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Ekim 2000, N2.9. "M.Ü. Hastanesi Ulusal Onkoloji Hemşireliği Sertifika Programı", İstanbul 3-6 Ekim 2001 N2.10. " VIII. Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu", İstanbul, 2-3 Kasım 2001, N2.11. "V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi", Kuşadası, İzmir, Nisan 2002 N2.12. "I. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi", İstanbul, Eylül 2002, N2.13. "Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu I", İstanbul, Mayıs 2003

19 Sayfa 19 / 23 N2.14. "Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu", Başkent Üniversitesi, Ankara, 6-7 Haziran 2003 N2.15. "Geriatri Bahar Sempozyumu", İstanbul, 2-3 Nisan 2004 N2.16. "Acıbadem-Harvard Tıp Günleri", İstanbul, 20 Nisan 2004 N2.17. "Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyumu" İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri,İstanbul, 4-5 Kasım 2004 N2.18. "2.Kardiyopulmoner Canlandırma Kursu".14.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, 11Eylül 2004 N2.19. "Ateşli Hastaya Yaklaşım Sempozyumu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, İstanbul, N2.20. I. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 4 Nisan 2008 N2.21. II. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu", Nisan 2008 Antalya N2.22. Yara Bakımı ve Tedavisi Sempozyumu, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, İstanbul, Kasım 2008 N2.23. How to Write An Article? Seminar Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İstanbul, 24 June 2008 N2.24. Kardiyovasküler Hastalıklarda Teknoloji ile Gelen Yaşam, Bilimsel Etkinliği,Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü, İstanbul, 27 Aralık 2008 N2.25. Hemşirelikte Sinerji Modeli Amerikan Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul, N2.26. Florence Nightingale yi Anma Toplantısı Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü, İstanbul 18 Mart 2010 N2.27. Kronik Hasta Yönetimi, Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 10 hemşirelik Haftası Etkinliği. İstanbul, 12 Mayıs 2010

20 Sayfa 20 / 23 N2.28. Tıp Eğitimi Günleri I, Acbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, 9-10 Haziran 2011 O. Bilimsel toplantılarda üstlendiği görevler O.1.Konuşmacı, Panel başkanı ve Panelist vb. olarak yürütülen etkinlikler O1.1. Sabuncu N, Karabacak Ü. Terminal dönemdeki hasta ve ailesini etkileyen faktörler. I.Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Bursa, Nisan 2003 (Konuşmacı). O1.2. Karabacak Ü.: Terminal dönemde hasta ve ailesine yaklaşım. I. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Bursa, Nisan 2003 (Konuşmacı). O1.3. Karabacak Ü. Konfor Kuramı.14.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, 2004 (Konuşmacı). O1.4. Karabacak Ü. Hemşirelik ve bilişim. 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul/Türkiye, Haziran 2008 (Panelist). O1.5. Karabacak Ü. Baştan Ayağa Değerlendirme. Acıbadem Kayseri Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Hasta Değerlendirilmesi Semineri. Kayseri, 29 Mart 2010 (Panelist). O1.6. Karabacak Ü. Konfor Kuramı.Yoğun Bakımda Konfor. 4.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi. Trabzon, Nisan 2010, (Panelist). O1.7. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Ankara, 13 Haziran 2008(Çalıştay Üyesi) O1.8. Karabacak Ü. Radyoterapiye bağlı cilt reaksiyonları. Onkoloji Hemşireliğinde Bakım Standartları Konsensusu Mart 2010, İstanbul (Grup Başkanı, raportör) O1.9. III.Hemşirelik Esasları Çalıştayı, İzmir, 21Ekim 2010 (Çalıştay üyesi) O1.10. Karabacak Ü. Ürolojik Kanserli Hastalarda Radyoterapi. 21. Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 30 Ekim- 3 Kasım 2010 (Panelist) O1.11. Karabacak Ü. Gastrointestinal Sistem Semptomlarında Epidemiyoloji. Onkoloji Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu(8). Acıbadem Kozyatağı Hastanesi 17 Aralık 2010 (Konuşmacı) O1.12. Karabacak Ü. İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, III.Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 14, Nisan, 2011, Ali Emiri Kültür Merkezi İstanbul (Panel Başkanı)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Adı Soyadı: Hatice KARABULUT Doğum tarihi: 14.05.1979 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU Doğum Tarihi: 03.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans Hemşirelik /

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde Eskişehir de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Eskişehir de tamamladı. Lisans eğitimini 1979 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülten Kaptan 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1960 3. Ünvanı: Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1983 Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997 Prof.Dr.Z.Bahar: 1 / 29 Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim : Prof.Dr. Zühal BAHAR : İstanbul 01/01/1954 : Profesör 17/11/1997 : Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Son güncelleme: 20.06.2014 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Memet IŞIK Doğum Tarihi: 07 Ekim 1966 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Okul Yıl İlkokul Palandöken İlkokulu/Erzurum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı