Aile Hekimi / Genel Pratisyenin Cekirdek Yeterlikleri Toplum Yönelimi ARAŞ. GÖR. DR. TUĞRUL BIYIKLIOĞLU DANIŞMAN: PROF. DR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile Hekimi / Genel Pratisyenin Cekirdek Yeterlikleri Toplum Yönelimi ARAŞ. GÖR. DR. TUĞRUL BIYIKLIOĞLU DANIŞMAN: PROF. DR."

Transkript

1 Aile Hekimi / Genel Pratisyenin Cekirdek Yeterlikleri Toplum Yönelimi ARAŞ. GÖR. DR. TUĞRUL BIYIKLIOĞLU DANIŞMAN: PROF. DR. MEHMET UNGAN

2 Leeuwenhorst Tanımı 1974 Genel pratisyen, hekim ve tıp dışı diğer meslektaşlarıyla işbirliği içinde uygulama yapar. Tedavi, koruma ve eğitim yoluyla nasıl ve ne zaman hastalarının ve ailelerinin sağlığını geliştirme girişimlerinde bulunabileceğini bilir. Ayrıca topluma karşı da mesleksel sorumluluğu olduğunu kabul eder.

3 WONCA Tanımı 1991 Genel pratisyen/aile hekimi mesleksel görevini bireylerin sağlık gereksinimleri ve hizmet sunduğu toplumun var olan kaynaklarına göre, doğrudan ya da diğer sağlık çalışanlarının verdiği hizmetler aracılığıyla yerine getirir.

4 Olesen Tanımı 2000 Genel pratisyen, hastanın var olan hastalığının tipine ya da diğer kişisel ve toplumsal özelliklerine bakmaksızın toplum içindeki bireylere bakım sunar ve sağlık sisteminin var olan kaynaklarını hastalarının yararına en iyi şekilde düzenler

5 WONCA Aile Hekimliği Avrupa Tanımı

6 Aile Hekimliği / Genel Pratisyenlik disiplininin özellikleri Sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasını oluşturur; hizmet almak isteyenlere açık ve sınırsız bir sağlar; yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğine bakmaksızın tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenir. Bu bakış açısı disiplinin birçok yönünün belirginleşmesine yol açar ve bunların birey ve toplum sorunlarının yönetiminde kullanılması için fırsatlar yaratır. Sağlık kaynaklarının verimli kullanımını sağlar.

7 Aile Hekimliği / Genel Pratisyenlik disiplininin özellikleri Toplumun sağlığı için özel bir sorumluluk üstlenir Disiplin, sağlık hizmeti konularında hem tek tek hastalara hem de daha genel anlamda topluma karşı sorumluluğu olduğunu kabul eder. Bu zaman zaman bir gerginlik yaratır ve uygun bir şekilde yönetilmesi gereken çıkar çatışmalarına yol açabilir Sağlık sorunlarını fiziksel, ruhsal, toplumsal, kültürel ve varoluş boyutlarıyla ele alır

8 Aile Hekimliği / Genel Pratisyenlik Uzmanlığı Bireylere kendi aile, toplum ve kültürleri bağlamında hizmet sunarlar Topluma karşı mesleksel sorumluluk taşırlar

9 Aile Hekimi/Genel Pratisyenin Çekirdek Yeterlikleri Birinci basamak yönetimi Kişi merkezli bakım Özgül sorun çözme becerileri Kapsamlı yaklaşım Toplum yönelimli olma Bütüncül yaklaşım

10 Gay Bernard ın önerdiği disiplin ilkeleri 1- Hasta merkezli yaklaşım 2- Aile ve toplum bağlamına yönelim 3- Hasta gereksinimleri ve istekleri ile belirlenen etkinlikler 4- Seçilmemiş ve karmaşık sağlık sorunları 5- Ciddi hastalıkların düşük insidansı 6- Hastalıkların erken evrelerde görülmesi 7- Çok sayıda yakınma ve patolojinin eş zamanlı yönetimi 8- Sürekli yönetim 9- Bakımın koordinasyonunu sağlama 10- Verimlilik

11 DSÖ Çerçeve Bildirgesi A. Genel B. Sürekli C. Kapsayıcı D. Koordine E. İşbirliğine dayalı F. Aile yönelimi G. Toplum yönelimi

12 DSÖ Çerçeve Bildirgesi Aile yönelimli bakım; Hastanın sorunlarını, Aile çevresi Sosyal ve kültürel ilişkiler ağı İş ve ev koşulları, bağlamında ele almalıdır. Toplum yönelimli; Hastanın sorunları, İçinde yaşadığı toplum ve toplumun sağlık gereksinimleri bağlamında ele almalıdır. Diğer sektörlerdeki kuruluşlar, çalışanlar ve kendi kendine ve karşılıklı yardım grupları ile işbirliği içinde olmalıdır.

13 WONCA 1991 Bildirgesi Kapsayıcı bakım Hastaya yönelim Aileye odaklanma Hekim/hasta ilişkisi Diğer hizmetlerle eşgüdüm sağlama Savunmanlık Ulaşılabilirlik ve kaynak yönetimi Toplum için yükümlülük üslenme

14

15 Toplum Yönelimli Olma Hastaların sağlık gereksinimleriyle onların içlerinde yaşadıkları toplumun sağlık gereksinimlerini, var olan kaynakların kullanımı açısından bir denge içinde uzlaştırabilme.

16 Temel Uygulama Özellikleri Bağlamsal boyut Çalışma koşulları, toplum, kültür, parasal ve düzenleyici çerçeveler dahil hekimlerin bizzat kendi bağlamlarını ve çalıştıkları çevreyi anlamaları Tutumsal boyut Bilimsel boyut

17 Bağlamsal boyut Sosyoekonomik etkenler, coğrafya ve kültür dahil yerel toplumun çalışma yeri ve hasta bakımına etkisinin anlaşılması Toplam iş yükünün her bir hastaya verilen bakım üzerindeki etkisinin ve bu bakımın sunulması için var olan olanakların (personel ve donanım gibi) farkında olunması Uygulama düzeyinde sağlık hizmetinin sunulduğu mali ve yasal çerçevelerin anlaşılması Hekimin kişisel ev ve iş ortamının, sunduğu hizmet üzerindeki etkisinin anlaşılması

18 McWHINNEY Aile Hekimliğinin İlkeleri Aile hekimi hasta ile her temasını sağlığın geliştirilmesi için fırsat olarak değerlendirir. Hastalarının her birini yılda ortalama dört kez görmeleri koruyucu hekimlik uygulamaları açısından çok önemli bir fırsattır. Aile hekimleri kendine kayıtlı hastaları risk grupları açısından gözden geçirir; bağışıklama, pap-smear testi, TA ölçümü vs. Aile hekimi kendini toplum içindeki sağlık bakımı ve destekleyici hizmetler ağının bir parçası olarak görür. Aile hekimleri, hastanede çalışan hekimler, sağlık çalışanları, evde bakım hemşireleri, sosyal hizmet görevlileri vb. Genel pratisyenlik bu hizmet ağında kilit bağlantıyı oluşturmaktadır.

19 McWHINNEY Aile Hekimliğinin İlkeleri İdeal olarak, aile hekimleri hastalarıyla aynı yaşam ortamını paylaşmalıdır. Tam olarak yarar sağlayabilmeleri için aile hekimlerinin hizmet verdikleri çevrede görünür bir varlıklarının olmasına hala gereksinim vardır. Niagara Şelalesindeki Aşk Kanalı felaketi Aile hekimi, kaynakların yöneticisidir. Tanısal incelemeler, tedavi reçeteleri, uzman sevkleri, belirli ölçülerde hastaneye yatışlar. Kaynaklar kısıtlıdır. Bu nedenle hastaların ve toplumun yararı için kaynakların yönetimi, aile hekiminin sorumluluğundadır. Bazı durumlarda, hastanın bireysel çıkarları, toplumunkilerle çatışabilir ve bu da etik sorunlara yol açabilir.

20 McWHINNEY Toplumsal Hizmet Ağı Aile Hekimleri, kendilerini sağlık ağının bir parçası olarak düşünmeye alışkındırlar, hastaların yararı için çok sayıda uzmanın hizmet vermesini sağlarlar. Toplumda, insanların birbirleri ile ilişkili sağlık ve sosyal problemleri ile ilgilenen birçok kaynak mevcuttur. Aile hekimleri bu hizmetleri sunan kaynaklar ile iyi iletişim kurabilmelidir. Bu hizmetlerin aile hekimliği açısından iki tip önemi vardır; 1 Aile hekimleri, hastaların bu konuda bilgi kaynağı olabilirler 2 Aile hekimleri, birçok farklı konuda destek ve yardım sağlayabilirler

21 McWHINNEY Toplumsal Hizmet Ağı Çalışmaya yeni başlayan veya yeni bir bölgeye giden aile hekimleri, özellikleri yerel hizmet ağları hakkında sürekli ilişkide bulunacağı görevliler ile kişisel ilişki geliştirerek bilgi almak üzere her türlü çabayı göstermelidir. Sağlık idarecileri ve onların çalışanları özellikle aile hekimi için önemlidir. Ayrıca birimde çalışanları da iletişime açık olmaları konusunda eğitmek gerekir.

22 McWHINNEY Toplum Sağlığı Halk sağlığı uzmanları ile aile hekimleri, hastalıkları önleme ve sağlığı geliştirme sistemlerini oluşturma ve sürdürme açısından doğal müttefiklerdir. Yerel toplum sağlığı merkezleri ile iletişim kurulması ve sürdürülmesi, aile hekimi ile tüm sağlık sistemleri arasında önemli bir köprüdür. Toplum sağlığı hemşireleri (TSH) sayesinde aile hekimi ile toplum sağlığı arasındaki iletişim ve bakımın bütünleşik olarak sürmesi sağlanır. TSH, yeni doğum yapmış annelere evde bebek bakımı ziyaretleri, yalnız yaşayan yaşlıların değerlendirilmesi, gençler için sosyal yardım programları gibi hizmetleri sağlamaktadır.

23 McWHINNEY Toplum Sağlığı Doug Campos-Outcalt (2004), aile hekimlerinin; Toplum Sağlığı sisteminin bir parçası olarak yerine getirmeleri gereken beş işlev tanımlamıştır: 1 Uygulamalarında, önerilen koruyucu sağlık hizmetler kılavuzlarını kullanmak 2 Sürveyans sisteminin en ön safında yer almak 3 Toplum sağlığı merkezlerine uygun yönlendirmeler yapmak ( örn; doğum öncesi veya bebek bakımı sınıfları) 4 Toplum sağlığı merkezlerinden gelen yönlendirmeleri kabul etmek ( örn; herhangi bir aile hekimi olmayan yeni hastalar) 5 Yerel sağlık birimleri ile yapıcı bir etkileşim içinde olmak

24 McWHINNEY Toplum Sağlığı Doug Campos-Outcalt, toplum sağlığı alanında temel düzey, orta düzey, gelişmiş düzey ve liderlik olmak üzere dört basamaklı bir uzmanlaşma önermektedir. Tüm aile hekimleri temel düzeyde uzmanlığa sahip olmalıdır.

25 McWHINNEY Toplum Sağlığı Temel Düzey; Bilgi; Yerel sağlık birimlerinin fonksiyon ve yetkilerini Merkezi ve yerel sağlık birimleri ile nasıl etkili iletişime geçebileceğini Toplum sağlığı görevleri olan yerel, merkezi kurumların rollerini Toplum sağlığı açsından önemli olan, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tüberküloz ve diğer hastalıkların tıbbi bakımını Kanıta dayalı koruyucu rehberleri, Toplum sağlığı kaynaklarının (temas takibi, direkt gözlem tedavisi, izolasyon ve karantina) uygun kullanımını Acil ve afetlerdeki rolünü, bilir

26 McWHINNEY Toplum Sağlığı Temel Düzey; Kabiliyetler; Bildirimi zorunlu hastalık veya durumların bildirimi Vital istatistiklerin doğru kaydedilmesi Klinik koruyucu rehberlerin uygulanması (tarama, bağışıklama, danışma, kemoprofilaksi, seyahat önerileri) Tıbbi literatürü anlayabilme (temel epidemiyoloji ve istatistik) Çok sık görülmeyen hastalık ve şablonları tanıyabilme Çevre ile ilgili durumlarla alakalı bilgi toplayabilme Toplum kaynakları ile iletişim kurabilme Hayat tarzı değişikliği için danışmalık verebilme

27 McWHINNEY Diğer Hizmet Ağları Çocuklar için hizmetler Okul sağlığı ve rehberlik hizmetleri Endüstriyel sağlık hizmetleri Ruh sağlığı hizmetleri Yaşlılar için hizmetler Evde bakım hizmetleri Kendi kendine yardım ve diğer yardım grupları Gönüllüler Toplum hizmetlerinin konumu

28 Kaynaklar Wonca Avrupa 2005 Basımı Türkçe Çevirisi, TAHUD Yayınları 4 Nisan 2011 Campos Outcalt D Public health and family medicine: An opportunity Journal of the American Board of Family Medicine 17: Ian R. Mcwhinney & Thomas Freeman, Textbook of Family Medicine/ Third Edition, Güldal D,Türkçe çevirisi - Medikal Akademi yayıncılık 2012, 14-18, WHO Framework for Professional and Administrative Development of General Practice/Family Medicine in Europe

Wonca World family doctors. Caring for people.

Wonca World family doctors. Caring for people. Wonca World family doctors. Caring for people. EUROPE AİLE HEKİMLİĞİ / GENEL PRATİSYENLİK AVRUPA TANIMI WONCA EUROPE 2002 AVRUPA TANIMLARI Aile Hekimliği / Genel Pratisyenlik Disiplininin Anahtar Özellikleri

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler Nurses and Midwives in Perinatal Services Which Gives in Primary Health Care Settings (Derleme) Prof.Dr. Lale TAŞKIN*,

Detaylı

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Birinci Basım Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES Mayıs

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.325-352. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI DAAHS- 2013 DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI SEMPOZYUMU 2013 BILDIRI ÖZETLERI Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2013 Bildiri Özetleri. TJFMPC 2013;7(4):94-118. DOI: 10.5455/tjfmpc.45745 25 26 Mayıs 2013

Detaylı

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI MEDINE Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu DTEF Copenhagen

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A.

HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A. HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI Coşkun Can Aktan ve A. Kadir Işık Tüm hükümetler geniş çaplı ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak

Detaylı

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren 1 TAHYK Yürütme Kurulu Başkan Prof. Dr. H. NezihDağdeviren Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ungan Üyeler Prof. Dr. ZekeriyaAktürk Doç. Dr. AyferGemalmaz Doç. Dr. E. MelihŞahin Doç. Dr. KurtuluşÖngel Doç. Dr.

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Katılımınız ile bizlere güç ve onur vereceğiniz 1. Sosyal Pediatri kongresinde buluşmak dileğiyle.. Saygılarımızla, Kongre Eş başkanları

Katılımınız ile bizlere güç ve onur vereceğiniz 1. Sosyal Pediatri kongresinde buluşmak dileğiyle.. Saygılarımızla, Kongre Eş başkanları DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalları ile Sosyal Pediatri Derneği nin işbirliği ile düzenlenen I. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi

Detaylı

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Çevirenler: Elif Kabakçı, Ahmet Göğüş WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması:

Detaylı

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010 Özet Bu planlama rehberi şehirlerde fiziksel aktivitenin arttırılması yoluyla sağlıklı ve aktif bir şehir yaratmak için hazırlanacak kapsamlı planlara yönelik fikirler, bilgiler ve araçlar sağlamaktadır.

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ MODELİ / SİSTEMİ TÜRKİYE İÇİN UYGUN DEĞİLDİR

AİLE HEKİMLİĞİ MODELİ / SİSTEMİ TÜRKİYE İÇİN UYGUN DEĞİLDİR Toplum ve Hekim, 2003; 18: 251-7 de yayımlanmıştır. AİLE HEKİMLİĞİ MODELİ / SİSTEMİ TÜRKİYE İÇİN UYGUN DEĞİLDİR Gazanfer Aksakoğlu*, Bülent Kılıç*, Reyhan Uçku* Küreselleşmenin saldırganlığının giderek

Detaylı

Turku Bildirisi. Horatio:Avrupa Psikiyatri Hemşireleri. Turku Beyannamesi 2011 www.horatio-web info@horatio-web.eu 1

Turku Bildirisi. Horatio:Avrupa Psikiyatri Hemşireleri. Turku Beyannamesi 2011 www.horatio-web info@horatio-web.eu 1 Turku Bildirisi Türkçe Versiyonu - Psikiyatri Hemşireleri Derneği (Türkiye) himayesinde tercüme edilmiştir - Yasemin Kutlu ve Hulya Bilgin tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Psikiyatri ve Akıl Sağlığı Hemşirelerinin

Detaylı

TUNCELĠ ĠLĠ OVACIK ĠLÇESĠNDE YAġAYAN KĠġĠLERĠN SAĞLIK HĠZMETLERĠNDEN YARARLANMA VE MEMNUNĠYET DÜZEYĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ

TUNCELĠ ĠLĠ OVACIK ĠLÇESĠNDE YAġAYAN KĠġĠLERĠN SAĞLIK HĠZMETLERĠNDEN YARARLANMA VE MEMNUNĠYET DÜZEYĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ T.C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TUNCELĠ ĠLĠ OVACIK ĠLÇESĠNDE YAġAYAN KĠġĠLERĠN SAĞLIK HĠZMETLERĠNDEN YARARLANMA VE MEMNUNĠYET DÜZEYĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ ġükran YILMAZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SAĞLIK

Detaylı

HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE ve SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Tuncer Asunakutlu I. GİRİŞ Bir Japon kız çocuğu doğduğunda 85 yaşına kadar yaşama beklentisine sahipken, Sierra Leone de doğan diğer kız çocuğunu 36 yaşına kadar sürebilecek

Detaylı

CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARA BAKIM KILAVUZU

CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARA BAKIM KILAVUZU CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARA BAKIM KILAVUZU C İ M Ç B K İnsani yardım ortamlarında sağlık ve psikososyal hizmet sunucuları için kılavuz Birinci Baskı CİMÇ Bakım Kılavuzu Sayfa 1 ULUSLARARASI KURTARMA

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı