MEDİKAL TURİZM: HEMŞİRENİN YENİ ROLÜ VE DURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDİKAL TURİZM: HEMŞİRENİN YENİ ROLÜ VE DURUMU"

Transkript

1 MEDİKAL TURİZM: HEMŞİRENİN YENİ ROLÜ VE DURUMU Yard.Doç.Dr.Ayşe ÇEVİRME Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu IV.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi Ekim 2011.İstanbul

2 MEDİKAL TURİZM: HEMŞİRENİN YENİ ROLÜ VE DURUMU -Medikal turizm, yeni bir olgu değildir. Antik çağda bile, insanların sağlıkla ilgili amaçlarlar için başka ülkelere gittikleri bilinmektedir. Medikal turistlerin başka ülkelerde sadece teknolojik tıbbi imkânlarından yararlanmakla yetinmedikleri, sunulan tedavinin yanı sıra iyileşmeyi doğrudan etkileyen ve yaşam kalitesini arttıran kaliteli ve güvenilir bir bakımı da önemsedikleri belirtilmektedir

3 MEDİKAL TURİZM: HEMŞİRENİN YENİ ROLÜ VE DURUMU Medikal turizm ve tıbbi bakım trendi, bakımın uygunluğu ve güvenliği konusunda bazı konuları da gündeme getirmiştir(ben-natan, Ben-Sefer & Ehrenfeld, 2009). Jutabha(2007) sağlık profesyonellerinin ve medikal turistlerin kendi ülkeleri dışında bir hastanede bakımın kalitesiyle ilgili dört D (DDDD(Domain, Doctors, Data, Disaster ) kriterini araştırmalarını tavsiye etmektedir -Jutabha, R. [as reported by Tam, D., & Lim, J]. (2007). Selecting a medical travel destination.erişim tarihi www.medicaltourismmag.com/issue-ail.php?item=12&issue=1

4 Bakım Kalitesi Değerlendirme Kriterleri Sorulacak sorular Alan (Domain ) Tesisler ve altyapı yeterli mi? Doktorlar ve Hemşireler(Doctors) Tedavi, ve bakım sağlayıcılar vekaletnameli idari kurum onaylı mı? Hemşireler belgeli,diplomalıil ve tam eğitimli mi? Veri (Data )? Kurum ne tür istatistikleri toplar Bu istatistikler potansiyel hasta ve sertifika kurumları için yapılıyor mu? Afet Ve Ölüm(Disaster) Morbidite Ve Mortalite verileri var mı? Kim tam olarak ne ile ilgileniyor? Hastane ziyaret edilebilir mi,çalışanlarla tanışma imkanı var mı?

5 Bakım Kalitesi Değerlendirme Kriterleri. Akreditasyon JCI(Joint Commission International) veya ISO(Internatıonal Standartization Organization tarafından akredite hastane var mı? Arka plan Ne çeşitli sosyal, siyasal ve kültürel sorunlar var olabilir? Bulaşma Bulaşıcı ve paraziter hastalıklar oranları var mı? Evde nasıl oranları ile karşılaştırmak? Komplikasyonlar Postoperatif komplikasyonlar ve bunun sonucunda bu bakım masrafları kim yönetecek?

6 Kuşkusuz bakım, sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hemşirenin önemli rolleri arasındadır.

7 Medikal turizm de hemşirenin rolü iki taraflıdır; birincisi hastalara istedikleri sağlık hizmetini başka ülkelerde alabilecekleri uygun yerler bulma konusunda yardımcı olma, diğeri de olası riskler ve etik ve yasal çelişkiler konusunda onları uyarmaktır.

8 Medikal turizm geliştikçe hemşirelerinin hasta koordinatörü olarak hizmet vermeleri daha yaygın bir görev olabilir. Ancak bu rolü inceleyen literatürler hemşirelikte ve tıpta yeterince bulunamamıştır

9 Etik ve yasal sorunlarla ilgili olarak, medikal turizmin sağlık alanında giderek büyüyen bir alan olacağını da göz önünde bulundurarak, bu konuda sorulması gereken önemli sorular vardır. 1-Medikal turizmde çalışacak hemşireler hangi yeterlilikte olmalıdır/hangi nitelikleri taşımalıdır? 2-Bu nitelikler, ileri klinik becerileri, işletme becerilerini ve güçlü bir kültürlerarası hemşirelik alt yapısını içermekte midir? 3-Bu rol için hemşire ne gibi hazırlıklardan geçmelidir? 4-Bu konuda hemşirelikle ilgili ne tür zorluklar vardır?

10 AMAÇ Çalışmada özellikle lisans düzeyinde mezun veren hemşirelik ve sağlık okullarının medikal turizm ile ilgili eğitim çalışmaları incelenmiş, SWOT analizi yöntemiyle bir durum analizi yapılmıştır.

11 Tablo 1. Bazı Devlet Ve Özel Üniversitelerdeki Sağlık Turizmi Dersi Müfredat Dağılımı Üniversite Okul Ders / ünite Ders kredisi/ects Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Sağlık turizmi Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Turizmi ve Hemşirelik ( ) /2 Gazikent Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı - Hemşireliği dersi dahilinde ders ünitesi olarak transkültürel Hemşirelik Ve Sağlık Turizmi Hemşireliği Turizm ve Sağlık (2+0+2) / 3

12 Tablo 1. Bazı Devlet Ve Özel Üniversitelerdeki Sağlık Turizmi Dersi Müfredat Dağılımı Üniversite Okul Ders / ünite Ders kredisi/ects Pamukkale üniversitesi Artvin Çoruh Denizli Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü. Sağlık Yüksekokulu Kültür Ve Sağlık Dersi içerisinde dersi içerisinde Turizmi Sağlığı Sağlık Turizmi ( )/ 2 - Üniversitesi Hemşirelik Bölümü İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği dersi dahilinde ders ünitesi olarak transkültürel Hemşirelik Ve Sağlık Turizmi Hemşireliği -

13 BİLİMSEL AKTİVİTELER Bilimsel aktiviteler açısından bakıldığında ise sağlık turizmi ve hemşirelik temaları 2011 de Kültürler Arası Hemşirelik Sempozyumu sırasında dile getirilmiştir kasım 2011 de 5.Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi nde ise tıp turizmi ve güncel gelişmeler kongre alt başlığı şeklinde yer almaktadır.

14 Tablo 2.Sağlık Turizmi ve Hemşirelik. Bir SWOT Analizi Örneği GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ: ZAYIF YÖNLERİMİZ Hemşirelik eğitimi veren sağlık bilimleri fakülteleri ve yüksekokullarının gündemi takip edecek bilişim ve teknolojik imkanlarının olması Türkiyedeki Hemşireler gelişen dünyada sağlık alanındaki tüm bilimsel bilgi ve uygulamaları mesleğe,eğitim sürecini angaje edebilecek mesleki,bilgi,beceri niteliklerine sahipler. Bologna sürecinin uygulanabilirliği ve öğrenci değişiminin olması Ders içeriklerinin sağlıkta ki ihtiyaçlar ve gelişmelere göre güncel olmaması Öğrencilerin yabancı dil bilgisinin yetersiz olması. YÖK, Üniversite, sağlık bakanlığı kopukluğu, Sağlık turizminde önemli sağlık insan gücü olan hemşirelerle ilgili yönetmelik ve mevzuat eksikliği, Deneyimli hemşire ve bakım elemanı eksikliği sağlık

15 Tablo 2.Sağlık Turizmi ve Hemşirelik. Bir SWOT Analizi Örneği FIRSATLAR Yeni istihdam alanlarının açılması Bologna -Erasmus süreci dahilindeki transformativ eğitim uygulamaları TEHDİTLER Medikal turizm hizmeti sunulacak alanlarda hemşirelik rollerinin meslek dışındaki bakım elemanlarınca yerine getirilmesi Teknolojik tıbbı cihazların sürekli gelişmesi Hastaların bakımı ile ilgili teknolojik donanımların uygulama alanlarında öğrenci tarafından kullanılamaması(hastaneler ve sağlık merkezleri)

16 SONUÇ Global çaptaki medikal turizm trendine üniversiteler ve sağlık yüksekokulları aracılığıyla uyum sağlama çabaları artmaktadır. Özellikle özel eğitim veren üniversitelerin sağlık yüksekokullarında sağlık turizmi ve medikal turizm konusunda öğrencilere yetkinlik ve nitelik kazandırılma çalışmaları başlatıldığı belirlenmiştir. Bu amaçla müfredat programlarına zorunlu, seçmeli sağlık turizmi dersleri ve kültürlerarası hemşirelik ve bakım, yabancı dil dersleri verildiği belirlenmiştir

17 SONUÇ Bu gelişmenin gösterilmesi zorunlu olmakla birlikte eğitim ve mevzuat alt yapısının sağlanması da gereklidir.

18 ÖNERİLER Mevcut sağlık turizmi potansiyelinde kaçınılmaz bir şekilde rol alacak olan hemşirelerin yetkinlik ve niteliklerinin uygun hale getirilmesi amacıyla eğitim alt yapılarının hazırlanması, akreditasyonlarının sağlanması, politika ve stratejilerin geliştirilmesi, bu konuda söz sahibi hemşire otoritelerinin de karar mekanizmalarında rol almasının etkinleştirilmesi önerilmektedir. Konu ile ilgili araştırma çalışmalarının arttırılması önemlidir

19 KAYNAKLAR 1- Bookman, M.Z., & Bookman, K.R. (2007). Medical tourism in developing countries. New York: Palgrave MacMillian 2-Horowitz, M.D., Rosensweig, J.A., & Jones, C.A. (2007). Medical tourism: Globalization of the healthcare marketplace. Medscape General Medicine, 9(4): Ben-Natan, M., Ben-Sefer, E., Ehrenfeld, M., (2009) "Medical Tourism: A New Role for Nursing?" OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, Vol. 14, No Forgione, D.A., & Smith, P.C. (2007). Medical tourism and its impact on the US health care system. Journal of Health Care Finance, 34(1), Donnelly, L., & Sawer, P. (2007). Record numbers go abroad for health, The Telegraph. Retrieved October 29, Jutabha, R. [as reported by Tam, D., & Lim, J]. (2007). Selecting a medical travel destination.erişim tarihi www.medicaltourismmag.com/issue-ail.php?item=12&issue=1 7-akademik.mu.edu.tr/sayfa.aspx?skod=418&bkod= www.yeditepe.edu.tr/bolumler/hemsirelik-saglik.../ders-aciklamalari 9-Bunu genel olarak +1'lediniz. Geri al saglik.gazikent.edu.tr/bolumler/hemsirelik/hemsirelik-ders-icerikleri 10-syo.nevsehir.edu.tr/ders%20icerigi.htmlÖnbellek 11-www.arel.edu.tr/arel/pdfler/hemsire_icerik.pdf(istanbul. 12-obis.pau.edu.tr/AKTS/.../EgOgKilavuz.aspx?dersSube=178067&dil syo.artvin.edu.tr/dosyalar/mufredat_tr.pdf 14-http://www.inmc2011.org/bildiri.html

Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri

Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (204-208) SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI ve EYLEM PLANI. Programın Kapsamı ve Amacı

Detaylı

Global Perspektifle Türkiye de Medikal Turizm Yönetimi. On Behalf of Global Perspective, Medical Tourism Management in Turkey

Global Perspektifle Türkiye de Medikal Turizm Yönetimi. On Behalf of Global Perspective, Medical Tourism Management in Turkey On Behalf of Global Perspective, Medical Tourism Management in Turkey Ali CAN 1, Hakan BAYRAKTAROĞLU 2, Hilmi ATALIÇ 3 Öz Dünya üzerinde bilgi, teknoloji ve sermayenin baş döndürücü bir hızla hareket ediyor

Detaylı

Uzm.. Dr. Rukiye BERKEM Uzm S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 1818-22 Kasım 2012 Akreditasyon; sağlık hizmeti sunan

Detaylı

Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme Serkan TERZİ

Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme Serkan TERZİ Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2013 Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme Serkan TERZİ ÖZET İlker KIYMETLİ ŞEN Bilal

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Hazırlayanlar: Prof. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL Yrd. Doç. Dr. Hamdi EMEÇ Yrd. Doç. Dr. Dilek Eser İYİLİKÇİ Pelin BİNGÖL İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI WEST MEDITERRANEAN DEVELOPMENT AGENCY Mayıs, 2013 ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017)

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017) YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017) Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 2013-2017 yılları arasında Uluslararasılaşma konusunda hedefleri Üniversite yaşamının her alanında

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ...

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU 16 17 NİSAN 2011 1 GRUP ÜYELERİ * Moderatör : Doç. Dr. Serhat YANIK İstanbul Üniversitesi Raportör

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Tuncer Asunakutlu I. GİRİŞ Bir Japon kız çocuğu doğduğunda 85 yaşına kadar yaşama beklentisine sahipken, Sierra Leone de doğan diğer kız çocuğunu 36 yaşına kadar sürebilecek

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı SAĞLIK TURİZMİ POLİTİKALARI. Dr. H. Ömer TONTUŞ

T.C. Sağlık Bakanlığı SAĞLIK TURİZMİ POLİTİKALARI. Dr. H. Ömer TONTUŞ T.C. Sağlık Bakanlığı SAĞLIK TURİZMİ POLİTİKALARI Dr. H. Ömer TONTUŞ SAĞLIK TURİZMİ Ülke ekonomisine sağlayacağı yüksek katkı ve bunun uzun vadede sürdürülebilme potansiyeli nedeniyle sağlık turizmi stratejik

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

MEDĠKAL TURĠZM KÜMESĠNĠN GELĠġĠMĠ: ANTALYA ÖRNEĞĠ 1

MEDĠKAL TURĠZM KÜMESĠNĠN GELĠġĠMĠ: ANTALYA ÖRNEĞĠ 1 MEDĠKAL TURĠZM KÜMESĠNĠN GELĠġĠMĠ: ANTALYA ÖRNEĞĠ 1 Yrd. Doç. Dr. Pelin ARSEZEN-OTAMIġ Prof. Dr. Nedim YÜZBAġIOĞLU ÖZ Bu çalışmanın amacı Antalya Turizm Kümesi nde 2006 yılından itibaren hızlı bir gelişme

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN*

Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN* Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi 21-24 Ekim 2010 Kuşadası TÜRKĐYE DE LĐSANSÜSTÜ PEYZAJ MĐMARLIĞI EĞĐTĐMĐ VE ÇALIŞMA KONULARI Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN* *Düzce Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Detaylı