Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Önkoşul:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Önkoşul:"

Transkript

1 2014 AKTS KATALOĞUNA KONULACAK BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM BİLGİLERİ EK A: DERS İZLENCE FORMATI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI Yılı Dersin adı: Dönem I Meslek İçi Dersi Dersin Kodu: TIP 100 AKTS Kredisi: 49 Dönem I Lisans Zorunlu 914saat/34hafta Teorik:700 saat / 34 hafta, Uygulamalı: 214saat/34hafta Dersin Koordinatörü, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri: Doç. Dr. Seyit ANKARALI, Düzce Üni. Tıp Fak. Öğretim Üyesi Dahili Tel. No.: 4130 Görüşme Saatleri: Pazartesi: Dersin dili: Türkçe Koordinatör yardımcısı, iletişim bilgileri ve görüşme Doç.Dr. Recep ERÖZ,, Düzce Üni. Tıp Fak. Öğretim Üyesi Dahili Tel. No.: 4161 Görüşme Saatleri: Pazartesi: The other faculty members: Prof. Dr. Handan ANKARALI,Prof. Dr. Meryem ÇAM,Ramazan MEMİŞOĞULLARI, Doç. Dr Şerif DEMİR,Doç. Dr Bora BÜKEN,Doç. Dr. Atilla Senih MAYDA, Doç. Dr. Yavuz DEMİRARAN,Doç. Dr Recep ÖZMERDİVENLİ, Doç. Dr. Nuray ÇELEBİLER, Doç. Dr. Hayati KANDİŞ, Yrd.Doç. Dr. Celalettin İÇMELİ, Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ,Yrd. Dr.Serdar ÇOLAKOĞLU,Yrd.Doç. Dr. Anzel BAHADIR,Doç. Dr. Abdulkadir İSKENDER,Yrd. Doç. Dr. Şengül CANGÜR, Yrd.Doç.Dr. Görgem DÜLGER,Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali SUNGUR, Doç. Dr. Seyit ANKARALI, Prof.Dr.Hüseyin YÜCE,Doç.Dr.Şükrü ÖKSÜZ,Doç.Dr.Recep ERÖZ, Dersin Genel Amacı: Öğrencilerin halk sağlığına ait temel bilgiler ile temel biyokimyasal bileşikler, sentezleri ve yıkımları, biyofiziksel prensipler, hücre membranı, taşınım, sinyal iletim mekanizmaları, hücre yapısı, genetik bilgi akışı, temel anatomi kavramları, davranış psikolojisi, biyoistatistiksel testler ve uygulamaları, tıbbi deontoloji ve etik konularında bilgi kazanmasını ve basit ilk ve acil yardım becerisi kazanmasını sağlamaktır. Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: 1.Öğrenciler organik kimyanın temel kavramlarını öğrenir, 2.Öğrenciler temel halk sağlığı kavramlarını öğrenir, 3.Öğrenciler gen ekspresyonu, gen teknolojisi, kalıtımın temel ilkelerini ve tıpta uygulamalarını öğrenir, 4.Öğrenciler hücre fizyolojisinin temel yönlerini anlatır, 5.Öğrenciler hücre yapısı ve hücresel içinde gerçekleşen dinamik olayları öğrenir, 6.Öğrenciler aksiyon potansiyelleri/membran yapısı ve sinyal iletimindeki temel mekanizmaları öğrenir,

2 7.Öğrenciler anatomik/ medikal terminolojiyi; insan vücudundaki kemik ve eklemlerinin anatomik özelliklerini öğrenir, 8.Öğrenciler nükleik asitler, proteinler, karbonhidrat ve lipidlerin temel özelliklerini, sentez ve yıkım süreçlerini özetler, 9.Öğrenciler psikolojinin ve davranış biliminin temel kavramlarını özetler, 10.Öğrenciler temel istatistiksel testleri ve tıbbi uygulamalarını anlatabilir, 11.Öğrenciler Tıp hukukunu özetler. Genel Yeterlilikler: Üretken Akılcı Sorgulayan Girişimci Yaratıcı Etik Kurallara Uyma Farklılıklara saygı gösterme Toplumsal duyarlılık Anadilini etkili kullanma Çevre duyarlılığı Bir yabancı dili etkili kullanma Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum Takım halinde çalışabilme Eleştirel güdülenebilme zamanı etkili kullanma Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sözlü Sunu Maket Simülasyon Bilgisayar Simülasyon Film / Video Gösterisi Laboratuvar Mikroskop Laboratuvar Pratik Grup Çalışması Vaka Takdimi Dersin veriliş şekli: Yüz-yüze eğitim. Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer: Dönem I sınıfı, Öğrenci Laboratuvarları Önkoşul: Yok Eş dönemli koşul: Yok Önerilen ilave dersler: Yok

3 Dersin içeriği: 1. Kurul: Hücre Bilimleri Ders Kurulu I Biyoistatistiğin anlamını kavrama, veri toplama, değerlendirme için yöntem ve testleri öğrenilmesi Hücre kavramı ve tiplerinin gözden geçirilmesi, organeller, hücre membranı ve iskeletinin yapı ve işlevleri, hücre içindeki madde trafiğinin ana hatları Davranış bilimlerinin temellerini, psikolojiye giriş, biyoloji ve davranış konularının geliştirilmesi Tıp hukuku hakkında genel bilgi verilmesi Organik kimyanın temel yapılarının öğretilmesi Temel halk sağlığı kavramlarının öğretilmesi Tıbbi biyolojinin temel kavramlarının öğretilmesi 2. Kurul: Hücre Bilimleri Ders Kurulu II Asit, baz, tampon, tampon sistemleri, enerji kavramlarının gözden geçirilmesi Protein, nükleik asit, lipit ve karbonhidratların yapıları ve organizmadaki işlevleri ve enerji açısından önemlerinin kavranması Prokaryotik ve ökaryotik hücre genomlarının özellikleri Yaşam boyu gelişim dönemlerinin, motivasyon, heyecan, dikkat, algı ve bilinç kavramları ile ilgili bilgi aktarılması Bu öğrenim hedeflerine ulaşmada Biyoistatistik, Biyokimya, Davranış Bilimleri, Tıbbi Biyoloji disiplinleri tarafından bilgiler entegre bir sistemle verilecektir. Temel kavramların sunulduğu ders şeklindeki bilgilerin yanısıra, öğrenmeye yönelik pratik ağırlıklı çalışmalar yapılacaktır. 3. Kurul: Hücre Bilimleri Ders Kurulu III Canlı organizmalarda kalıtsal bilgi akışını, replikasyon, transkripsiyon, translasyon süreçlerini; bu süreçlerin kontrol mekanizmaları ile rekombinant DNA teknolojisi ve uygulamalarını anlatmak, Hücre içinde yer alan organelleri öğrenmek ve bunların histolojik preperatlarda mikroskopta tanımlama becerisini kazandırmak, Değişik hücreleri oluşturan yapısal bileşenleri biyokimyasal açıdan tanımlama ve tanınması, hücre zarlarının fiziksel özelliklerini, taşınma mekanizmalarını ve aksiyon potansiyellerini öğretmek, Hücrelerde gerçekleşen temel biyokimyasal reaksiyonları ve bu reaksiyonların sinyal iletimleri ile ilişkisini açıklamak, öğretmek ve pratik uygulamaları ile pekiştirmektir, İnsanlarda savunma mekanizmaları, engelleme, kaygı ve normal dışı davranışlar ile stres ve ruh sağlığı gibi temel psikolojik kavramları tanıtmak, Temel biyoistatistik kavramların öğrenilmesi, verisel çalışmaların hangi metodlarla tıpta uygulandığı anlatmak ve öğretmektir. Tek ve çok hücreli canlıların yapılarını ve özelliklerini kavramak Lipidler ve proteinlerin sentez ve yıkımlarının öğrenilmesi Mitoz ve mayoz bölünme, hücre siklusunun evreleri ve kontrolü, apopitozis, mendel genetiği ve prensipleri, kanserin moleküler mekanizması, biyoteknoloji ve tıptaki uygulamaları anlatılmaktadır. Bakterilerin sınıflandırılması, hücre yapıları, çoğalma ve genetikleri ile ilgili bilgi kazanmak; bakterilerle çalışırken bilinmesi gereken sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını kavramak ve bu konularla ilgili uygulama becerilerini kazanmaktır. Parametrik ve non-parametrik testler ve analizlerin öğrenilmesi Sosyal psikoloji ve hasta hekim ilişkilerinin öğrenilmesi Acil durumlarda ilk yardım tekniklerinin öğrenilmesi

4 4.Kurul: İskelet ve doku sistemleri ders kurulu IV İskelet sistem anatomisinin sınıflandırılması ve lokalizasyonu Dokuları oluşturan hücrelerin morfolojik yapısı ve bu dokuların fonksiyon ile ilişkisi ve biyokimyasal açıdan bilgi kazanılması. Kas anatomisi ile ilgili ana hatların verilmesi, kasılma ile ilgili anatomik özelliklerin ve kas ile ilgili yapıların tanımlanması, Kas kasılması - gevşemesi döngüsünü ve bu döngünün kontrolünü öğrenmek, sinir hücresinin yapısı, sinir iletimindeki işlevi ve sinir iletiminin biyokimyasını öğrenmek, Kas ve sinir sisteminin temel özelliklerini, kas ve sinir dokusunun histolojik yapı ve fonksiyonlarının öğrenilmesi, Çizgili kasların istemli hareketleri tüm vücutta ve özel bölgelerde nasıl gerçekleştirdiklerini, sinir-kas kavşağı, motor birimler, motor son plağın yerleşimi, sinir-kas kavşağının bileşenlerini ve periferik sinir sisteminin dağılımı ve özellikleri açıklanır. Mendel genetiğinin ve gelişim genetiğinin kavranması. Ders kategorisi: 1. Temel meslek dersleri 2. Uzmanlık/alan dersleri 3. Destek dersleri 4. Aktarılabilir beceri dersleri 5. Beşeri, Ġletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Ders Kitabı: Tintinally JE: Tintinalli s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 7th Ed. McGraw-Hill Professional, 2010 Stone CK. Current Diagnosis & Treatment Emergency Medicine - 6th Ed. McGraw-Hill Companies, 2008 Taner Doğan. Fonksiyonel Anatomi-Ekstremiteler ve sırt bölgesi, Ankara: Hekimler Yayın Birliği Sancak Bedia, Cumhur Meserret. Fonksiyonel anatomi-baş Boyun ve iç organlar. Ankara: ODTÜ Yayıncılık Çelebi G., Biyomedikal Fizik, Barış Kitabevi, İzmir, Caner Y. Biyofizik, Akın Matbaacılık ve Ofset Tesisleri, Kayseri, Bermek E., Nurten R., Tiryaki D, Gökçe S. Biyofizik Ders Notları Kitabı, İ.Ü Basımevi, İstanbul,1997. Pehlivan, F., Biyofizik, Hacettepe-TAŞ Kitapçılık Ltd., Ankara, Çelebi G., Biyofizik, Barış Kitabevi, İzmir, Dursun Ş. Biyofizik İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul,2010. Algüneş Ç., Radyasyon Biyofiziği,T.Ü Yayınları, Edirne, Glaser R. Biophysics, New York, Kandel ER., Schwartz JH., Jessel TM. Principles of Neural Science, 4.ed., McGraw-Hill, New York- USA., Kudrayashow YB. Radiation Biohysics, Nova Publishers, Franklin K. Introduction to Biological Physics for the Health and Life Sciences, Wiley-Blackwell Ltd.,2010. Hazırlanmış ders notları (ppt sunusu) Sümbüloğlu K,Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. ANKARA: Somgür Yayıncılık, Özdamar K. SPSS İle İstatistik. ESKİŞEHİR: Kaan Kitabevi, Zar, JH Biostatistical Analysis. p:960, Prentice Hall 5 ed, USA, Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW. Harper s Biochemsitry 24th Ed. Appleton and Lange New York KOPTAGEL-İLAL.G.Tıpsal Psikoloji,Beta yayınları,1984. SAYIL,IŞIK. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları.Antıp AŞ ÖZTÜRK,Orhan. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Evrim yayınları,1988. ADASAL,Rasim. Modern Normal ve Medikal Psikoloji.A.Ü.T.F.Y ARKONAÇ,Oğuz. Psikiyatrik Bozukluklar ve Tedavisi.Nobel kitabevi,1986. GÜNCE,Gülseren.Çocuk psikolojisi

5 KÖKNEL,Özcan. Davranış Bilimleri.Bayrak matbaası Guyton AC, Hall JE. Tıbbi Fizyoloji. 11. BAsım. Nobel Tıp Yayınları Berne MN, Levy RM, Fizyoloji, Güneş Tıp Kitabevleri, 2008 Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Oxford Textbook of Public Health Hayran O, Sur H. Sağlık hizmetleri El kitabı. Holford P, The New Optimum Nutrition Bible, Crossing Press, Berkeley, USA, Wardlaw GM, Smith AM, Contemporary Nutrition, 6th edition, Mc Graw-Hill Companies, Junqueıra L.C., Carneiro J. (Çeviri Editörü: Aytekin Y., Solakoğlu S.), Temel Histoloji, Nobel Tıp Katabevleri, Ankara, William K. Ovalle, Patrick C. Nahirney (Çeviri Editörleri: Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla)Netter Temel Histoloji, Güneş Kitabevleri, Ankara, 2009 Abraham L. Kierszenbaum. (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ramazan Demir) Histoloji ve Hücre Biyolojisi, Palme Yayıncılık, Ankara, 2006 Human Molecular Genetics, Third Edition (Tom Strachan, Andrew P. Read), Tıbbi Genetik (Thompson and Thompson), Tıbbi Biyoloji Ders Notları (Prof. Dr. Ayşe Başaran), Moleküler Biyoloji (Ahmet Yıldırım, Favzi Bardakçı), Genetik Kavramlar (William S. Klug, Michael R. Cummings) Hazırlanmış ders notları (ppt sunusu) Human Molecular Genetics, Third Edition (Tom Strachan, Andrew P.Read) Tıbbi genetik (THOMPSON AND THOMPSON) HÜCRE - Moleküler Yaklaşım (The Cell-A Molecular Approach Geoferey M. Cooper,Robert E.Hausman ) Tıbbi Biyoloji ve Genetik ders kitapları ile çeşitli animasyonlar. Öztürkler C. Hukuk Uygulamalarında Tıbbi Sorumluluk. Seçkin Kitabevi. Ankara ISBN: Yardımcı Okumalar: Nelson DL, Cox MM. Lehninger Principles of Biochemsitry. 4th Ed. WH Freeman & Co. New York Power Point sunusu olarak hazırlanmış ders notları, internet arama sonuçları. Schreiber HL.,Rosenau H., Mattheis R., Lilie H. Medical and Criminal Law (Çevirenler; İçel K. Ünver Y. Hakeri H., Özbek Ö., Erdem MR., Koca M., Yenerer Ö., Yıldız AK., Gezici S. Tıp ve Ceza Hukuku. Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi. Seçkin yayıncılık. Ankara 2004). Arıncı Kaplan. Sobotta İnsan Anatomisi Atlası, Urban&Schwarzenberg, München, Wien, Baltimore

6 Değerlendirme Sistemi Yıl içi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı Devam - - Laboratuvar - - Uygulama - - Alan Çalışması - - Derse Özgü Staj (Varsa) - - Ödev - - Sunum - - Projeler - - Seminer - - Final Sınavları (Pratik+Teorik Kurul Sınavları) Toplam Yıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı - - Yıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı Toplam AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu) Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam (Saat) İş Yükü Ders Süresi Laboratuvar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar 16 1 Final Sınavı 11 Toplam İş Yükü

7 Dönem I Dersin Öğrenim Çıktılarının, Program Yeterlilikleri ile İlişkisi *Katkı Düzeyi NoProgram Yeterlikleri/Çıktıları Vücudun, organ ve organ sistemlerinin normal yapı ve işlevlerini anlatabilir Hastalıkların etyoloji ve patogenezini, klinik ve tanısal özelliklerini biyopsikososyal 2 model çerçevesinde açıklayabilir Ayrıntılı ve güvenilir anemnez alabilir, fizik muayene, tanı ve tedavide sık kullanılan 3 temel tıbbi girişimleri yapabilir Hayatı tehdit eden acil hastalıklara ilk müdahaleyi yapabilir, gerektiğinde hasta 4 sevk ve naklini sağlayabilir Hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye ve kanıta dayalı, etkinliği yüksek 5 yöntemleri seçer ve uygular 6 Hekimlik sanatının etik ilkelerini uygular Sağlık hizmetlerinin sunulması, yönetimi, örgütlenmesi ve finansmanını bilir ve 7 hekimlik uygulamasının yasal kurallarını ve risk yönetimini yapabilir Koruyucu hekimlik ilkelerini uygulayabilir, toplum ve bireylerin sağlığını korumak 8 için konu ile ilgili diğer tüm paydaşlar ile işbirliği yapabilir. Bilimsel araştırma yapabilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, mesleki 9 uygulamalarına aktarır. Tıpla ilgili bilgilerini güncellemek için literatür izleyecek kadar yabancı dil bilir, 10 bilimsel çalışmaları değerlendirebilecek ölçüde istatistik ve bilgisayar yöntemlerini kullanabilir. 11 Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurabilir * 1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek olarak belirtilecek

8 Dönem II Meslek İçi Dersi Dersin Kodu: Tıp 200 ACTS Kredisi: 54 Dönem Lisans Zorunlu 1068 saat / 38 hafta Teorik: 733saat / 38 hafta, Uygulamalı: 335 saat / 38 hafta Dersin Koordinatörü, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri: Yrd.Doç.Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU, Düzce Üni. Tıp Fak. Öğretim Üyesi Dahili Tel. No: 4120 Görüşme Saatleri: Pazartesi : Dersin Dili: Türkçe Diğer Öğretim Üyeleri: Yrd.Doç.Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU,Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KAYA, Doç.Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ, Doç.Dr. Şerif DEMİR, Doç.Dr. Seyit ANKARALI, Prof.Dr.İdris ŞAHİN, Prof.Dr.C.Elif ÖZTÜRK,Prof. Dr. Meryem ÇAM, Yrd.Doç.Dr. Murat OKTAY,Prof.Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI, Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ, Prof.Dr.Kenan KOCABAY, Prof.Dr. D.Ali ŞENSES, Doç. Dr Yusuf AYDIN, Doç.Dr.Hayati KANDİŞ, Yrd.Doç.Dr.Sinan BAKIRCI,DoÇ.Dr.Şükrü ÖKSÜZ, Prof.Dr. Ali Kemal UZUNLAR, Prof.Dr.Mehmet Faruk GEYİK, Doç. Dr. Melih Engin ERKAN, Doç.Dr.F. Tuğba KÖŞ, Yrd.Doç.Dr. Nevin İNCE, Yrd.Doç.Dr. Barış YİĞİT Dersin Genel Amacı: Vücuttaki doku, organ ve sistemlerin yapısı, fonksiyonları, birbirleri ile etkileşimleri, fonksiyonel bozuklukları ve hastalık oluşturacak mikroorganizmalar hakkında bilgi edindirmek Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: 1. Öğrenciler vücutta bulunan organların üzerilerindeki önemli oluşumları, birbirleriyle olan komşuluklarını sıralayabilir. 2. Öğrenciler insan vücudunda etkili olabilecek bakteri, virus, mantar ve protozoa ların genel özelliklerini, laboratuvar tanı yöntemlerini, oluşturdukları hastalıkları ve kullanılan etken maddeleri listeleyebilir. 3. Öğrenciler insan vücudundaki doku ve hücreler hakkındaki genel bilgileri sıralayabilir. 4. Öğrenciler vücuttaki tüm dokuların mikroskobik yapısını ve özelliklerini sayabilir 5. Öğrenciler vücuttaki doku ve organların çalışma ve etkileşme prensiplerini sayabilir. 6. Öğrenciler vücuttaki kimyasal maddeleri temel özellikleriyle birlikte sıralayabilir. 7. Öğrenciler vücuttaki biyokimyasal mekanizmaları açıklayabilir. 8. Öğrenciler mikroorganizmaların vücutta hastalık oluşturma mekanizmalarını sayabilir. 9. Öğrenciler vücutta mikroorganizmalara karşı oluşacak immun mekanizmaları anlatabilir. 10. Öğrenciler ilaçların kullanım şekillerini, etki yollarını sayabilir. 11. Öğrenciler immun sistemi oluşturan yapıların embriyolojik gelişimini, histolojik yapısını anlatabilir. 12. Öğrenciler hastalıklar sırasında oluşabilecek biyokimyasal mekanizmaları ve değişiklikleri özetleyebili Genel Yeterlilikler: 1.Üretken 2.Akılcı 3.Sorgulayan 4.Girişimci

9 5.Yaratıcı 6.Etik Kurallara Uyma 7.Farklılıklara saygı gösterme 8.Toplumsal duyarlılık 9.Anadilini etkili kullanma 10.Çevre duyarlılığı 11.Bir yabancı dili etkili kullanma 12.Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum 13.Takım halinde çalışabilme 14.Zamanı etkili kullanma 15.Eleştirel Düşünebilme Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sözlü sunu (bilgisayar ve projeksiyon destekli olabilir) Maket simülasyon Bilgisayar simülasyon Grup çalışması Laboratuar pratik Laboratuar mikroskop Film / video gösterisi Dersin veriliş şekli: Yüz-yüze verilmektedir. Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer: Öğrenci sınıfları ve Laboratuvarlar Önkoşul: Bir önceki dönemi başarı ile tamamlamış olmak Eş dönemli koşul: Yok Önerilen ilave dersler: Yok Dersin içeriği: Kurul 1: LOKOMOTOR SİSTEM ve GENEL EMBRİYOLOJİ DERS KURULU Kaslar ve Sinir Sistemi Hakkında Genel Bilgiler, Sinaps Tanımı ve Sinaptik İleti, Sinapslardaki Elektriksel Olaylar, Refleks Yayı,Gerilme Refleksi, Otonom Sinir Sistemi,Sinir-Kas kavşağı ve Nöromüsküler İleti,Elektromiyografi (EMG) Ve Sinir İleti Hızı,Tat ve koku Fizyolojisi konularının öğrenilmesi Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe ve sınıflandırma,bakteri yapı ve morfolojisi,bakteri fizyolojisi ve üreme,mikroorganizma genetiği,mikrobiyolojide kullanılan araç ve gereçler, besiyeri ve boyalar, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, antimikrobiyaller ve duyarlılık testleri, konak parazit ilişkisi, normal

10 floralar, immunolojiye giriş ve antijen, bağışık yanıtta rol alan organ ve hücreler, bağışık yanıt mekanizmaları, immunoglobulinler, doğal direnç mekanizmaları, kompleman, aşırı duyarlılık reaksiyonları, invitro antijen antikor reaksiyonları, immunolojik tanı yöntemleri konularının öğrenilmesi İnsan Embriyolojisine Giriş, Sperm Morfolojisi ve Gelişimi, Ovum Morfolojisi ve Gelişimi, Genital Siklus, Bilaminar Germ Diski, Trilaminar Germ Diski, Embriyonik Dönem, Fetal Dönem, Ekstraembriyolojik Oluşumlar, Embriyoloji CD Gösterisi, Konjenital Anomali ve Malfor-masyonlar (Öğr. Katılımıyla), konularının öğrenilmesi, Embriyoloji Filmi Gösterimi Kas dokusu biyokimyası, Bağ Dokusu Biyokimyası, Kemik Dokusu Biyokimyası, Sinir Dokusu Biyokimyasının açıklanması Kurul 2: KAN DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU Dolaşım sistemine giriş, Kalp, Pericardium, Kalbin ileti sistemi, Kalbin damarları, Büyük damarlar, Sistemik ve Fötal Dolaşım, Lenfatik sistem, Kalp projeksiyonu ve dinleme odakları, Solunum Sistemine giriş, Toraks duvarı anatomisi, Mediastinum, Diaphragma, Burun, Sinus Paranasales, Larynx, Trachea ve Akciğerlerin anatomisi Kan fizyolojisine giriş, Beyaz kan hücrelerinin fonksiyonları,eritrositler, Eritropoez ve Eritropoetin,Eritrosit metabolizması,kan grupları, Rh ve ABO uyuşmazlıkları,kan grupları tayini Hb ve Htc İmmün sisteme giriş,hücresel ve humoral immünite,eritrosit sayımı,hemostaz ve bozuklukları,plazma proteinleri,kalp kası kardiyak pompa,lökosit sayımı sedimantasyon,kalbin ritmik uyarılması,kalp siklusu,normal EKG ve vektörkardiyogram,ekg kaydı alınması ve yorumu,kalbin anormal ritimleri ve yorumlanması,mikrosirkülasyon ve lenfatik dolaşım,kanın fiziği akışkanlıklar ve hemodinamik,egzersizde kas kan akımı,kan akışının lokal kontrolü sinirsel ve hormonal düzenlenmesi,kardiyak debi, venöz dönüş ve düzenlenmesi,kalp sesleri, Sistemik Dolaşım,Beyin, Dalak ve Deri Dolaşımı,Koroner Dolaşım ve İskemik Kalp Hastalıkları,Dolaşım Şoku,Hipertansiyon ve sınıflaması,kalp Sesleri ve dinlenmesi,kan Basıncı Ölçümü,Renin Angiotensin Sistemi Basınç Kontrolü,Pulmoner ventilasyon,pulmoner dolaşım,solunum hacim ve kapasiteleri,gaz Değişiminin Fiziksel Prensipleri,Solunum düzenlenmesi,kan ve Beden Sıvılarında O2 ve CO2 taşınması,egzersiz ve Hipokside Solunum, Uzay ve sualtı fizyolojisi,solunum Yetmezliği Stafilokoklar,streptokok pnömokok enterokok,neisseria branhamella,aerop Gr(-) küçük basiller,fakültatif anaerop Gr(-) bakteriler,enterik bakteriler,shigella salmonella,vibrio campylobacter helicobacter,nonfermentatif Gr(-) bakteriler,anaerop bakteriler,aerop sporlu basiller,actinomyces nocardia,cornebacterium,mycobacteriumlar,treponema,borrelia leptospira,ricketsia,chlamydia,mycoplasma konularının işlenmesi Kan dokusu ve hemopoezis,kalp ve damarların histolojisi,kalbin gelişimi,damarların gelişimi,lenforetiküler Sistem ve dalağın histolojisi,timus, lenf Düğümü, tonsilla palatina histolojisi,lenforetiküler sistemin gelişimi, Üst solunum yolları histolojisi, Akciğer histolojisi, Faringeal kompleks ve Solunum Sisteminin gelişimi konuları Kan Dokusu Biyokimyası,Porfirinler ve safra pigmentleri,plazma proteinleri,serumda protein ve albumin ölçülmesi,plazma enzimleri,hemoglobin ve Miyoglobin,Serumda bilirübin ölçülmesi,demir Metabolizması,Pürin ve pirimidinlerin biyosentezi ve katabolizması,nükleik asitlerin yapı ve Fonksiyonları,Nükleik asitlerin sentezi,protein Sentezi Kurul 3: SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ DERS KURULU Sindirim sistemine giriş, Karın boşluğu topografisi, Karın ön ve Yan duvarları, İnguinal bölge ve kanalis inguinalis, Ağız Anatomisi, Dil, dişler, tükrük bezleri, Pharynx, Oesophagus, Mide, İnce Barsaklar, Kalın Barsaklar, Pankreas ve Dalak, Karaciğer ve Safra Yolları, Sindirim Sistemi Damarları, Periton ve Oluşumları, Omentum minus, majus ve bursa omentalis, Karın arka duvarı, Portal sistem anatomisi Kalp yetmezliği, Solunum hacim ve kapasiteleri Spirometri GIS Fizyolojisine giriş,sindirim Kanalında besinlerin iletimi,mide bağırsak hareketleri,sind. kanalı salgıları ve kontrolü,sind. Kanalında besinlerin sindirimi ve emilimi, Gastrointestinal bozuklukların fizyolojisi, Karbonhidratların metabolizması,atp oluşumu,lipit metabolizması,protein metabolizması,proteinlerin sindirimi,yağların sindirimi,karaciğer ve Safra Sistemi,Beslenmenin düzenlenmesi,aşırı yeme ve açlık,enerjetikler ve metabolizma hızı, Vitamin ve Mineral Metabolizması,Beden Isısı ve Düzenlenmesi, Ateş,Vücut Sıvıları ve Ozmotik Denge konuları Ağız boşluğu dil ve dişler,özefagus mide,ince barsak kalın barsak,tükrük bezleri pankreas,karaciğer, safra kesesi,sindirim sisteminin gelişimi konuları

11 "Karbonhidrat metabolizması",serumda glukoz ölçülmesi,lipit metabolizması,lipoprotein Metabolizması, Aminoasit Metabolizması,"İnorganik bileşiklerin metabolizması", "Karaciğerin metabolik fonksiyonu",serumda transaminaz aktivite ölçümü" konuları Kurul 4: ENDOKRİN ÜREME VE BOŞALTIM SİSTEMİ DERS KURULU Ürogenital sisteme giriş, Böbrekler, Üreter, vesica urinaria, urethra, Endokrin sistem, Pelvis anatomisi, Perine, Erkek genital organları, Kadın genital organları anatomisi Endokrin Fizyoloji,Hipofiz Bezi Hormonları,Parathormon, Kalsitonin ve Kalsiyum Metabolizması,Tiroid Bezinin Metabolik Hormonları,İnsülin, Glukagon ve Diabetus Mellitus,Erkek Üreme ve Ürogenital Sistemi,Kadın üreme ve ürogenital sistemi,gebelik ve laktasyon,fetal ve yenidoğan fizyolojisi,renal Fizyolojiye Giriş,Asit-Baz Dengesinin Düzenlenmesi,Kan Hacminin Renal Düzenlenmesi,Böbreklerde İdrar Oluşumu, Miksiyon-Diüretikler ve Böbrek Bozuklıkları, Omuriliğin Organizasyonu konuları Virolojiye giriş, virus konak ilişkisi, DNA virusları, RNA viruları, HIV hepatit virusları,genel mikoloji,yüzeyel mikozlar,subkutanöz mikozlar,derin mikozlar,fırsatcı mikozlar Böbrek üreter,mesane,üretra,üriner sistemin gelişmesi,hipofiz ve epifizin histolojisi,tiroid, paratiroid, sürrenal bez histolojisi,endokrin sistemin gelişimi,erkek Genital Organları,Dişi Genital Sistem Histolojisi,Genital Sistemin Gelişimi Hormonların genel özellikleri,"sinyal İletim Mekanizmaları","Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları",Tiroid Hormonları,Tam İdrar Analizi,Steroid Hormonlar,Pankreas Hormonları,Katekolaminler, "Renin-Anjiotensin-Aldosteron-ANP","Kalsiyum ve Fosfor Metabolizmasını, Düzenleyen Hormonlar", İdrarda Glukoz Ölçülmesi, Böbreğin metabolik işlevleri Kurul 5: NÖROLOJİK BİLİMLER DERS KURULU Merkezi sinir sistemine giriş, Medulla Spinalis, Afferent yollar, Efferent yollar, Medulla Oblongata, Pons, Mesencephalon, Cerebellum, Cranial sinirler I-IV, Cranial Sinirler V-VIII, Cranial sinirler I-II, Diencephalon-Thalamus, Hypothalamus, Subthalamus, Epithalamus, Hipofiz, Formatio reticularis, Bazal çekirdekler, Telencephalon, Motor ve duyu merkezleri, Beyaz cevher, Limbik sistem, Otonom sinir sistemi, Beyin zarları ve sinüsler, Beyin ventrikülleri ve BOS dolaşımı, MSS damarları, Orbita ve içindekiler, Bulbus oculi, Görme yolları,dış kulak,orta kulak,iç kulak,işitme ve denge yolları, Deri ve ekleri, Koku ve tad duyusu anatomik açıdan ele alınması Genel farmakolojiye giriş,ilaç uygulama yolları ve farmasötik şekiller,ilaçların emilimi ve dağılımı,ilaçların metabolizma ve atılımı,ilaç geliştirilmesinde izlenen yollar,doz konsantrasyon etki ilişkisi,ilaç etkisini değiştiren faktörler,ilaç etki mekanizmaları, ilaç reseptör ilişkisi,ilaç etkileşimleri,farmakogenetik,toksikolojinin temel kavramları ve ilaçların toksik etkileri,akut ilaç zehirlenmeleri tedavisi,ilaç besin etkileşimleri ve bitkisel ürünler,reçete yazma, İlaç kullanımının yasal yönü Nörofizyolojiye Giriş, Beyin ve Davranış, Duyu Nöronları; Somatik Duyu Yolları Santral Reseptif Alanlar, Omuriliğin Organizasyonu, Ağrı ve Analjezi,Kranial sinirler,serebellum ve Bozuklukları,Ekstrapiramidal sistem ve Bazal gangliyonlar,beyin Sapı ve Retiküler Formasyon,Hypothalamus ve Limbik Sistem, Elektroensefalografi (EEG) ve Epilepsi,Düşünceler, Bilinç ve Bellek,Elektroensefalogram (EEG) ve Yorumu,Motor Korteks ve İstemli Hareketlerin Kontrolü,Beynin Motor Sistemleri,Görme Fizyolojisine Giriş, Retinanın İşlevi,Görmenin merkezi fizyolojisi,işitme ve Denge,Uyku Fizyolojisi,Beynin Yaşlanması ve Bunama,Otoskopik ve Oftalmoskopik Muayene,Refleksler konuları Parazitolojiye giriş, protozoolojiye giriş,sarcodina,mastigophora ciliata, sporozoalar,sestodlar, nematodlar,trematodlar konuları Medulla Spinalis ve Serebrum,Serebellum Periferik Sinir ve Beyin Zarları,Merkezi Sinir Sisteminin Gelişimi,Gözün Gelişimi ve Histolojisi,Kulağın Gelişimi ve Histolojisi,Derinin gelişimi ve histolojisi Kurul 6: HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU Dezenfektan ve antiseptik ilaçlar, Klinik toksikoloji ağır metaller, Klinik toksikoloji pestisid ve solventler Klinik mikrobiyolojiye Giriş, Enfeksiyon Hastalıklarının, patogenezi, Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun klinik uygulamaları, Klinik örneklerin alınması ve taşınması, Mikrobiyolojik tanı, yöntemleri,

12 Antibiyotik duyarlılık deneyleri, direncin klinik önemi,enfeksiyon immunolojisi,otoimmunite ve Otoimmun Hastalıklarda,Laboratuar Tanı Patolojiye Giris, Hücre Hasari ve ölümü I, Hücre Hasari ve ölümüii, "Hücre içi Birikimler ve Kalsifikasyonlar", Akut iltihap-l, Akut iltihap-ll, "Iltihabin kimyasal mediatörleri", Apoptozis, Iltihap Morfolojisi I, Adaptasyon,Kronik Iltihap,"Çevresel Hastalıklar patolojisi, "Iyilesme ve Tamir,"Iyilesme ve Tamir, onarim kusurları Radyobiyoloji ve Radyasyondan korunma Anamnez alma teknikleri,fizik muayene usülleri,göğüs ağrısı,ateşli hastalıklara yaklaşım, Eklem ağrısı, şişliği Doku Nakilleri (otojen allojen..) Ders kategorisi: 1. Temel meslek dersleri 2. Uzmanlık/alan dersleri 3. Destek dersleri 4. Aktarılabilir beceri dersleri 5. Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Ders Kitabı: Taner Doğan. Fonksiyonel Anatomi-Ekstremiteler ve sırt bölgesi, Ankara: Hekimler Yayın Birliği Sancak Bedia, Cumhur Meserret. Fonksiyonel anatomi-baş Boyun ve iç organlar. Ankara: ODTÜ Yayıncılık Taner Doğan, Fonksiyonel Nöroanatomi, Ankara METU Press, Harrison's Principles of Internal Medicine: Volumes 1 and 2, 18th Edition [Hardcover] Dan Longo, Anthony Fauci, Dennis Kasper, tephen auser, J. Jameson, Joseph Loscalzo.İç Hastalıkları Semiyoloji, Senay Molvalılar. Kayaalp SO. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 11. Basım. Hacettepe-Taş Yayınları Guyton AC, Hall JE. Tıbbi Fizyoloji. 11. BAsım. Nobel Tıp Yayınları Berne MN, Levy RM, Fizyoloji, Güneş Tıp Kitabevleri, 2008 Ustaçelebi Ş, Temel ve Klinik Mikrobiyoloji: Güneş kitabevi, 1999 Jawetz, Melnick ve adelberg. Tıbbi Mikrobiyoloji. nobel tıp kitabevleri,2010. GRABB AND SMITH Plastik Cerrahi (Türkçe çevirsi) 6. Baskı Junqueıra L.C., Carneiro J. (Çeviri Editörü: Aytekin Y., Solakoğlu S.), Temel Histoloji, Nobel Tıp Katabevleri, Ankara, William K. Ovalle, Patrick C. Nahirney (Çeviri Editörleri: Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla)Netter Temel Histoloji, Güneş Kitabevleri, Ankara, 2009 Abraham L. Kierszenbaum. (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ramazan Demir) Histoloji ve Hücre Biyolojisi, Palme Yayıncılık, Ankara, 2006 T.W. Sadler, (Çeviri editörü: Başaklar C.), Langman Medikal Embriyoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, Moore K., Persaud T.V.N.,(Çeviri Editörleri: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H.), İnsan Embriyolojisi, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, Gartner L.P, Hiatt J.L., Color Text Book of Histology, Second Edition, Saunders Company, Philadelphia, Ross M.H., Pawlina W., Histology A Text and Atlas, Fourth Edition, Lippincott Williams & Wilkins Company, Baltimore, Ramzi S. Cotran, Vinay Kumar, Tucker Collins.Robbins Pathologic Basis of Disease.8th Smith, Marks, Lieberman. Mark's Temel Tıbbi Byokimyası (Klinik Yaklaşım).Güneş Tıp KE; 2. baskı, Ankara, Harvey A. Ziessman MD, Janis P. O'Malley MD, James H. Thrall MD. Nuclear Medicine: The Requisites, Third Edition (Requisites in Radiology).Mosby; 3 edition, new york, USA,December 21, 2005.

13 Yardımcı Kitaplar Arıncı Kaplan. Sobotta İnsan Anatomisi Atlası, Urban&Schwarzenberg, München, Wien, Baltimore Bilgehan H, Klinik Mikrobiyolojik Tanı:Fakülteler kitabevi,2004, 4.baskı Preparatlar, film ve animasyonlar Prof.Dr. Mustafa Demir. Nükleer Tıp Fiziği ve Uygulamaları.İstanbul, Değerlendirme Sistemi Yıl içi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı Devam - - Laboratuvar - - Uygulama - - Alan Çalışması - - Derse Özgü Staj (Varsa) - - Ödev - - Sunum - - Projeler - - Seminer - -

14 Final Sınavları (Pratik+Teorik Kurul Sınavları) Toplam Yıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı - - Yıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı Toplam AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu) Süresi Toplam Etkinlikler Sayısı (Saat) İş Yükü Ders Süresi Laboratuvar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar 36 2 Final Sınavı 8 Toplam İş Yükü

15 Dönem II Dersin Öğrenim Çıktılarının, Program Yeterlilikleri ile İlişkisi *Katkı Düzeyi No Program Yeterlikleri/Çıktıları Vücudun, organ ve organ sistemlerinin normal yapı ve işlevlerini anlatabilir 2 Hastalıkların etyoloji ve patogenezini, klinik ve tanısal özelliklerini biyopsikososyal model çerçevesinde açıklayabilir 3 Ayrıntılı ve güvenilir anemnez alabilir, fizik muayene, tanı ve tedavide sık kullanılan temel tıbbi girişimleri yapabilir 4 Hayatı tehdit eden acil hastalıklara ilk müdahaleyi yapabilir, gerektiğinde hasta sevk ve naklini sağlayabilir 5 Hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye ve kanıta dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri seçer ve uygular 6 Hekimlik sanatının etik ilkelerini uygular 7 Sağlık hizmetlerinin sunulması, yönetimi, örgütlenmesi ve finansmanını bilir ve hekimlik uygulamasının yasal kurallarını ve risk yönetimini yapabilir 8 Koruyucu hekimlik ilkelerini uygulayabilir, toplum ve bireylerin sağlığını korumak için konu ile ilgili diğer tüm paydaşlar ile işbirliği yapabilir. 9 Bilimsel araştırma yapabilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, mesleki uygulamalarına aktarır. 10 Tıpla ilgili bilgilerini güncellemek için literatür izleyecek kadar yabancı dil bilir, bilimsel çalışmaları değerlendirebilecek ölçüde istatistik ve bilgisayar yöntemlerini kullanabilir. 11 Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurabilir * 1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek olarak belirtilecektir.

16 Dersin Adı :Dönem III Meslek İçi Dersi Dersin Kodu: TIP 300 ACTS Kredisi: 60 Dönem III Lisans Zorunlu 1054 saat / 39 hafta Teorik: 952 saat / 39 hafta, Uygulamalı: 102 saat / 39 hafta Dersin Koordinatörü, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri: Prof.Dr. Handan ANKARALI, Düzce Üni. Tıp Fak. Öğretim Üyesi DahiliTel: 4190 Görüşme Saatleri: Çarşamba: Dersin Dili: Türkçe Koordinatör yardımcısı, iletişim bilgileri ve görüşme Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali SUNGUR, Düzce Üni. Tıp Fak.Öğretim Üyesi Dahili Tel:4184 Görüşme Saatleri: Çarşamba: Diğer Öğretim Üyeleri: Doç.Dr. DAVUT BALTACI,Yrd.Doç.Dr. Gülbin Sezen,,Doç. Dr. Abdulkadir İskender, Prof.Dr.Handan ANKARALI, Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI, Yrd. Doç. Dr. Aybars ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr. Murat KAYA, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KAYA, Prof.Dr. Safinaz Ataoğlu, Prof.Dr.Mevlüt Pehlivan, Yrd.Doç.Dr.İsmet ÖZAYDIN,Doç.Dr.Mehmet YAŞAR, Prof.Dr.Emin S. Gürleyik,Prof. Dr Ali Nihat ANNAKKAYA, Prof. Dr Peri Meram ARBAK, Prof Dr Öner Abidin BALBAY, Yrd.Doç Dr Leyla YILMAZ AYDIN, Prof Dr.Murat KAYA,Yrd Doç Dr. Halil İbrahim ÖNDER, Doç. Dr. Nuray ÇELEBİLER Doç.Dr. Atilla.S. Mayda, Prof Dr Hakan Özhan,Doç Dr.Sinan Albayrak,Doç Dr.Yasin Türker, Prof.Dr.Yusuf ÜSTÜN,Yrd.Doç.Dr.Ali YAVUZCAN,Yrd.Doç.Dr.Mete ÇAĞLAR,Prof. Dr. C. Elif Öztürk, Prof. Dr. İdris Şahin, Prof. Dr. Ayhan Öztürk, Prof. Dr. Hulusi Keçeci, Y.Doç.Dr. Süber Dikici,Doç. Melih Engin ERKAN,Prof.Dr.Zafer Orhan, Yrd.Doç.Dr.M.Uslu, Yrd.Doç.Dr.Murat OKTAY Prof. Dr. Kenan Kocabay, Prof. Dr. Dursun Ali Şenses,Doç. Hakan Uzun, Prof. Dr.İlknur Arslanoğlu,Prof Dr Ali TEKİN, Doç.Dr.M.Ali KAYIKÇI, Prof.Dr. Mehmet Faruk GEYİK, Prof.Dr. Davut ÖZDEMİR,Prof.Dr.Ahmet Ataoğlu, Doç.Dr.Adnan Özçetin, Yrd.Doç.Dr.Celalettin İçmeli, Doç.Dr.Beşir ERDOĞMUŞ,Doç.Dr.Alp Alper ŞAFAK,Prof.Dr.Burhan YAZICI, Doç. Dr Yusuf AYDIN, Doç. Dr. Tansu SAV, Yrd.Doç.Dr.Barış YİĞİT,Prof.Dr.Ali Kemal UZUNLAR,Yrd.Doç.Dr.Nevin İNCE,Yrd.Doç Dr.Birgül ÖNEÇ,Yrd.Doç.Dr.Ertay BORAN, Yrd.Doç.Dr.Hamdi AFŞİN,Prof.Dr.Binnur ÖNAL,Yrd.Doç.Dr.Mertay BORAN,Doç.Dr.Osman KAYAPINAR,Yrd.Doç.Dr.E.Nisa ÜNLÜ,Yrd.Doç.Dr.Okay Güven KARACA,Yrd.Doç.Dr.Ege GÜLEÇ BALBAY,Prof.Dr.İlhan MAVİOĞLU,Prof.Dr.Mustafa Haluk AKBAŞ,Doç.Dr.Fatih ERMİŞ,Yrd.Doç.Dr.İlknur Suidiye ŞEKER,Prof.Dr.Bünyamin DİKİCİ,Prof.Dr.Serdar DİLBAZ,Yrd.Doç.Dr.Özgür ÇELİK,Yrd.Doç.Dr.Yıldız DEĞİRMENCİ,Yrd.Doç.Dr.Cengiz TUNCER,Yrd.Doç.Dr.Ramazan BÜYÜKKARA,Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÖZŞAHİN,Yrd.Doç.Dr.Z.Okan KARADUMAN,Prof.Dr.İ.Hamdi KARA,Yrd.Doç.Dr.Şengül CANGÜR,Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali SUNGUR. Dersin Genel Amacı: Organizmada görülen hastalıkların dokuda oluşturdukları morfolojik değişiklikler (mikroskopikmakroskopik), hastalıkların etyopatogenezi, klinik ve laboratuar bulguları, tedavide kullanılan ilaçlar ile birlikte halk sağlığı, aile hekimliği, acil tıp uygulamaları ve bilimsel araştırmaların yapılması ve yazılması hakkında bilgi kazandırmaktır. Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Öğrenciler vücut sistemlerinde görülen hastalıklarının etyopatogenezi, fizik muayene yöntemleri ile tanı ve tedavi yaklaşımlarını özetleyebilir. Öğrenciler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların özelliklerini özetleyebilir. Öğrenciler hastalıkların dokularda oluşturduğu morfolojik değişiklikleri (mikroskopik-

17 makroskopik) tanımlayabilir. Öğrenciler hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde kullanılan laboratuvar yöntemleri, radyodiagnostik ve nükleer tıbbın temel özelliklerini açıklayabilir. Öğrenciler primer sağlık hizmeti, koruyucu hekimliğin tanımını yapabilir, sağlık eğitimi, sağlık hizmetleri ve sağlık sigortası uygulamalarının ilkelerini sayabilir. Birinci Basamakta uygun bilimsel araştırma ve istatistik yöntemi seçebilir Genel Yeterlilikler: Üretken Akılcı Sorgulayan Girişimci Yaratıcı Etik Kurallara Uyma Farklılıklara saygı gösterme Toplumsal duyarlılık Anadilini etkili kullanma Çevre duyarlılığı Bir yabancı dili etkili kullanma Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum Takım halinde çalışabilme Eleştirel güdülenebilme zamanı etkili kullanma Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sözlü Sunu Maket Simülasyon Bilgisayar Simülasyon Film / Video Gösterisi Laboratuvar Mikroskop Laboratuvar Pratik Grup Çalışması Vaka Takdimi Dersin veriliş şekli: Yüz-yüze verilmektedir. Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer: Dönem III öğrenci sınıfları, laboratuvarlar Önkoşul: Bir önceki dönemi başarı ile tamamlamış olmak Eş dönemli koşul: Yok Önerilen ilave dersler: Yok

18 Dersin İçeriği: 1.Kurul: NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Erişkinlerde ve çocuklarda görülen hematolojik hastalıklar ve neoplazilerin genel semptomatoloji, patolojik bulgular, uygun laboratuvar tetkikleri, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarına ait temel bilgileri vermeyi amaçlar. 2. Kurul: ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Erişkin ve çocuk hastalarda enfeksiyon hastalıklarının genetik temeli, patolojisi ve semptomatolojisinin özelliklerini tanımlamayı, mikroorganizmalar ile hastalıklar arasındaki bağlantıları hakkında yeterli bilgi vermeyi, uygun laboratuvar tetkikleri kullanarak tanı koymayı ve bu hastalıkların farmakolojik ve cerrahi tedavisi hakkında bilgi vererek değerlendirme yapmayı amaçlar. 3. Kurul: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU Erişkin ve çocuk hastalarda görülen kalp, dolaşım sistemi ve üst ve alt solunum sistemi hastalıkların patolojisi, semptomatolojisi, fizik muayane bulguları, uygun laboratuvar teknikleri, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını vermeyi amaçlar. 4.Kurul: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DERS KURULU Erişkin ve çocuk hastalarda görülen gastrointestinal sistem hastalıklarının patolojisi, semptomatolojisi, fizik muayane bulguları, uygun laboratuvar tetkikleri, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını vermeyi amaçlar. 5.Kurul: ENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU Erişkin ve çocuk hastalarda görülen endokrin sistem hastalıklarının patolojisi, semptomatolojisi, fizik muayane bulguları, uygun laboratuvar tetkikleri, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını vermeyi amaçlar. 6. Kurul: ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU Erişkin ve çocuk hastalarda görülen ürogenital sistem hastalıklarının patolojisi, semptomatolojisi, fizik muayane bulguları, uygun laboratuvar tetkikleri, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını vermeyi amaçlar. 7. Kurul: NÖROLOJİK BİLİMLER ve PSİKİYATRİ DERS KURULU Erişkin ve çocuk hastalarda görülen nörolojik, nöroşirürjik, psikiyatrik hastalıklar ve hastalıkların patolojisi, semptomatolojisi, fizik muayane bulguları, uygun laboratuvar tetkikleri, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını vermeyi amaçlar. 8. Kurul: KAS İSKELET SİSTEMİ DERS KURULU Erişkin ve çocuk hastalarda görülen kas-iskelet sistemi hastalıkları ile Göz, Kulak-Burun-Boğaz hastalıklarının patolojisi, semptomatolojisi, fizik muayane bulguları, uygun laboratuvar tetkikleri, radyolojik ve

19 nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını vermeyi amaçlar. 9. Kurul: HALK SAĞLIĞI DERS KURULU Türkiye deki sağlık kuruluşlarını olumsuz etkileyen faktörlerin kavranılmasını, sağlık hizmetlerini ilgilendiren biyopsikososyal ve kültürel etkenleri değerlendirmeyi, epidemiyolojik problemlere çözüm üretme yöntemlerini öğretmeyi, ülkemizdeki periferik ve merkezi sağlık organizasyonu hakkında bilgi vermeyi ve diğer ülke sağık sistemleri ile karşılaştırmayı, halk sağlığı açısından ülkemizdeki insan gücünü öğrenmeyi (iş tanımı, görevleri, sorumlulukları ve dağılımları) ve sağlık alanı konularında araştırma tekniklerini ve istatistiksel değerlendirme yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. Ders kategorisi: 1. Temel meslek dersleri x 2. Uzmanlık/alan dersleri 3. Destek dersleri 4. Aktarılabilir beceri dersleri 5. Beşeri, Ġletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Ders Kitabı: Rakel Textbook of Family Medicine 7th ed., Philadelphia, PA: Saunders, 2007 G.E. Morgan, Çeviri editörleri H. Çuhruk, M. Tulunay, Klinik Anesteziyoloji: Güneş Tıp Kitabevi 2008 Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları. Temel Nöroşirürji Cilt 1-2. Ankara: Buluş Matbaacılık, 2005 Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Ankara, p: 299, Smith, Marks, Lieberman. Mark's Temel Tıbbi Byokimyası (Klinik Yaklaşım).Güneş Tıp KE; 2. baskı, Ankara, Ashcraft's Pediatric Surgery Brunton, Parker, Lazo. Goodman and Gillman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw Hill Publishing, Delisa J. Ed. Physical Medicine&Rehabilitation Principles and Practice. Tokyo: Lippincot Williams, 2005 Sayek İ. Temel Cerrahi El Kitabı: Güneş Kitapevi, 1. baskı Sugarbaker DJ. Erişkin göğüs cerrahisi, Nobel tıp kitabevi, Tevfik Özlü. Akciğer hastalıkları temel bilgiler, Türk toraks derneği okulu kitabı, Fishman AP, Elias JA, Fishman JA, Grippi MA,. Senior RM. Pack I F.ishman s Pulmonary diseases and disorders, London: McGraw-Hill, 2007 Jack J. Kanski Clinical Ophthalmolgy a Synopsis Elsevier Limited.2006 Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Peter Libby, Robert O. Bonow, Douglas P. Zipes and Douglas L. Mann. Braunwald's Heart Disease, 8th Edition Onur Çelik. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. İzmir: Asya Tıp Kitabevi, 2007 F. Gary Cunningham, MD. Kenneth J. Leveno, MD. Steven L. Bloom, MD. Williams Obstetrics, Twenty-Third edition Wilke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, 2002, Güneş Kitabevi.. Adams and Victor's Principles of Neurology, Türkçe Harvey A. Ziessman MD, Janis P. O'Malley MD, James H. Thrall MD. Nuclear Medicine: The Requisites, Third Edition (Requisites in Radiology).Mosby; 3 edition, new york, USA,December 21, Skeletal Trauma 2003 Browner, Green' s Operative Hand Surgery, Campbell' soperative Orthopeadics,Tachdian's Pediatric Orthopeadics, Ramzi S. Cotran, Vinay Kumar, Tucker Collins.Robbins Pathologic Basis of Disease.8th Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr, Wein AJ (eds): Campbell's Urology, 8th ed. Philadelphia, WB Saunders, 2002 Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases, New York: Churchill Livingstone, 2005

20 Kaplan & Sadock s Comprehensive Textbook of Psychiatry (Çev. Editörleri: Aydın H, Bozkurt A.) Ankara / Türkiye: Güneş Kitabevi Ltd.Şti., Lippincott Williams & Wilkins Tuncel E. Klinik Radyoloji:Nobel&Güneş Kitabevi, Genişletilmiş 2.baskı, Fauci S. Antony, Brunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson L.J, Loscalzo J. Harrison's, Pfrinciple of İnteral Mediciene.!7th Edittion Goshi K Amit, Mayo Clinic Internel Medicine review. Eight Edition Goldman L, Ausiello D. Cecil, Textbook of Medicine 2008 Yardımcı Okumalar: Siegenthaler W. İç Hastalıklarında Ayırıcı Tanı, İstanbul: Yüce Yayınevi Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (TFTR) Türk Toraks Derneği (TTD) Türk oftalmoloji dergisi Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Türk Nöroloji Derneği Prof.Dr.Mustafa Demir.Nükleer Tıp Fiziği ve Uygulamaları.İstanbul, Türk Üroloji Derneği Değerlendirme Sistemi Yıl içi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı Devam - - Laboratuvar - - Uygulama - - Alan Çalışması - - Derse Özgü Staj (Varsa) - - Ödev - - Sunum - - Projeler - - Seminer - - Final Sınavları (Pratik+Teorik Kurul Sınavları) Toplam Yıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı - - Yıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı Toplam AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu) Süresi Toplam Etkinlikler Sayısı (Saat) İş Yükü Ders Süresi Laboratuvar 85 4 Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DÖNEM II. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. Tolgahan ACAR Yrd.Doç.Dr. Hikmet BIÇAKÇI KURUL DERSLERİ

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin Adı: Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dersin Kodu: MED 512 AKTS Kredisi: 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 42 16 58 Fizyoloji 39 18 57 Histoloji ve Embriyoloji 12 4 16 Biyofizik

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler TF20501

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Nöroloji Yıl/yarıyıl 5/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Nöroloji Lisans

Detaylı

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS DEKAN T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ENDOKRİN ve ÜROGENİTAL SİSTEM) KURULU (11 MART 2013 18 NİSAN 2013) BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem II Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN : Doç.

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ. 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta)

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ. 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta) 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem II Koordinatörü Dönem II Koordinatör Yardımcısı Dönem II

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 20142015 AKADEMİK YILI Dersin adı: Mikroskopiye Giriş Dersin kodu: MKR 151 AKTS Kredisi: 2 1.yıl 1.yarıyıl Lisans Seçmeli Teorik: 26 st,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (10 MART 2014 25 NİSAN 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir.

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir. FİZYOLOJİ I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoloji I FTR 1.YIL/ 4 - - 5 1.yarıyıl 113 Güz Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2. Yarıyılı

Uygulama (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2. Yarıyılı Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof.

Detaylı

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK OCAK ŞUBAT 2014)

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK OCAK ŞUBAT 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK 2013 24 OCAK ŞUBAT 2014) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (09 MART 2015 22 NİSAN 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II LİSANS PROGRAMI AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II LİSANS PROGRAMI AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II LİSANS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI Dersin adı: Dönem II Meslek İçi Dersi Dersin Kodu: TIP 200 AKTS Kredisi:56 Dönem II Lisans Zorunlu/Seçmeli 536 saat/36hafta

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ) KURULU (17 KASIM 2014-09 OCAK 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU (11 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı

Dersin Adı: Dönem IV İç Hastalıkları. Görüşme Saati: ÇarĢamba: 10:00-11:00

Dersin Adı: Dönem IV İç Hastalıkları. Görüşme Saati: ÇarĢamba: 10:00-11:00 Dersin Adı: Dönem IV İç Hastalıkları Dersin Kodu: TIP 401 AKTS Kredisi: 13 Dönem IV Lisans Zorunlu 175 saat / 8 hafta Teorik: 119 saat / 8 hafta lı: 56 saat / 8 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör Yardımcısı Kurulun

Detaylı

Prof. Dr. Neyhan ERGENE

Prof. Dr. Neyhan ERGENE DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. Hasan CÜCE Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

Prof. Dr. N.Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI. Anatomi T. Biyokimya 4-4. Fizyoloji

Prof. Dr. N.Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI. Anatomi T. Biyokimya 4-4. Fizyoloji T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ DERS KURULU (19 ARALIK 2016 24 ŞUBAT 2017) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD. DEKAN

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV.

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV. T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV.) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Yılı Dönem III 1. Ders Kurulu Hastalıkların Biyolojik Temeli Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı PDÖ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kanser Biyolojisi ve Genetiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Hücre ve Doku Kültürleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

(Saat) FİZYOLOJİ HSH112 2. YARIYIL 37 saat teorik 3

(Saat) FİZYOLOJİ HSH112 2. YARIYIL 37 saat teorik 3 Dersin Tanıtımı: DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ + UYGULAMA AKTS (Saat) FİZYOLOJİ HSH112 2. YARIYIL 37 saat teorik 3 DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I Türkçe Zorunlu Lisans Prof.Dr.

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Ġç Hastalıkları Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV.

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV. T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV.) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kadın Hastalıkları ve Doğum Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S)

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (24 MART MAYIS 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (24 MART MAYIS 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (24 MART 2015-22 MAYIS 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı

Dersin Adı: Halk Sağlığı

Dersin Adı: Halk Sağlığı Dersin Adı: Halk Sağlığı Dersin Kodu: TIP 605 AKTS Kredisi:10 Dönem VI Lisans Zorunlu 2 Ay Uygulamalı: 2 Ay Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri 1 : Prof. Dr.

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III LİSANS PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III LİSANS PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III LİSANS PROGRAMI 20142015 AKADEMİK YILI Dersin adı: Dönem III Meslek İçi Dersi Dersin Kodu: TIP 300 AKTS Kredisi:60 Dönem III Lisans Zorunlu/Seçmeli 654

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar I SEC Ön Koşul Dersleri -

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar I SEC Ön Koşul Dersleri - Dersin Adı Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar I Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS SEC124 1 2 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin

Detaylı

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 02.02.2015-16.02.2015

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 02.02.2015-16.02.2015 D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI 02.02.2015-16.02.2015 Dersler Teorik Pratik Toplam Ortopedi 14 --- 14 Fizik-Tedavi 11 --- 11 Radyoloji 6 --- 6 Patoloji

Detaylı

METABOLİZMA VE BOŞALTIM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -IV

METABOLİZMA VE BOŞALTIM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -IV T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI METABOLİZMA VE BOŞALTIM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -IV 09 OCAK 2017 24 ŞUBAT 2017 (5 HAFTA) DERSLER

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ) KURULU (11 KASIM 2013-31 ARALIK 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Dersin adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Dersin Kodu: İNŞ 206 Şube Kodu: 01 4 AKTS Kredisi 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tıbbi Terminoloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Genomik ve Proteomik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

Dersin Adı Kodu Sınıf

Dersin Adı Kodu Sınıf Dersin Adı Kodu Sınıf Teorik AKTS Tıp Bilimlerine TIP 101 1. SINIF/1. Yarıyıl / Güz 63 24 5 Giriş Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt,

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II V. DERS (SİNİR SİSTEMİ) KURULU (22 NİSAN 2013-07 HAZİRAN 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM: II 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1- NÖROENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU. 19 Eylül 2011 02 Aralık 2011

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM: II 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1- NÖROENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU. 19 Eylül 2011 02 Aralık 2011 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM: II 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1- NÖROENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU 19 Eylül 2011 02 Aralık 2011 KURUL DERSLERİ TEORİK LAB TOPLAM 1- ANATOMİ 39 22 61 2- BİYOFİZİK

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Dahili Tıp Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar II SEC Ön Koşul Dersleri -

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar II SEC Ön Koşul Dersleri - Dersin Adı Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar II Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS SEC125 2 2 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

DÖNEM II (A Grubu) T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU

DÖNEM II (A Grubu) T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU (A Grubu) T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU V. DERS KURULU (6 HAFTA) (ÜROGENİTAL ve ENDOKRİN) (18 NİSAN - 27 MAYIS 2016) DEKAN Prof.Dr. Celalettin VATANSEV

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (08 ŞUBAT 2016 16 MART 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (08 ŞUBAT 2016 16 MART 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (08 ŞUBAT 2016 16 MART

Detaylı

DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM II. DERS KURULU Eylül 0 Kasım 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 16 KASIM OCAK 2016

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 16 KASIM OCAK 2016 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 16 KASIM 2015-08 OCAK 2016 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI DÖNEM II KOORDİNATÖR

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 04: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Güner Dağlı/ Anesteziyoloji Reanimasyon / Tıbbi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Yıl/yarıyıl /1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans,

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA 02 Mart 17 Nisan 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 2 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 2 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR 203 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Yüz yüze öğretme teknikleri Dersin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III I. DERS KURULU HASTALIK VE TEDAVİNİN GENEL İLKELERİ, NEOPLAZİ 15 Eylül 17 Ekim 2014 (5 Hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü Dönem

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II III T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II III. (SİNDİRİM SİSTEMİ) DERS KURULU (12 OCAK 2015 06 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM

Detaylı

T.C. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL MED 101 - MOLEKÜLER VE HÜCRESEL TIP BİLİMLERİ I (8 AKTS) Bu kurulda, öğrencinin hücre yapı ve işlevlerini kavrayabilmesi amacıyla hücrenin yapısal unsurlarından hücre membran sistemleri, membran

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Türk Dili II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları TKD104 Yok Türkçe

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

DÖNEM II DERS PROGRAMI

DÖNEM II DERS PROGRAMI T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI : Prof. Dr. S. Samet ERMİŞ : Prof.

Detaylı