ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Uzmanlık Eğitimi Genel Patoloji ve Patolojik İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. 1982

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Uzmanlık Eğitimi Genel Patoloji ve Patolojik İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. 1982"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Hayriye Serpil BOZKURT 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Uzmanlık Eğitimi Genel Patoloji ve Patolojik İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak Anatomi Uzmanlık Eğitimi Kadın Doğum İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak Akademik Unvanlar Doçent Kadın Doğum Doçent unvanını aldığı tarih: Profesör Kadın Doğum Namık Kemal Üni. Tıp Fak Profesör Kadın Doğum Maltepe Üni. Tıp Fak Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Tıpta Uzmanlık Tezleri - Bacanakgil H. Kompleks atipik endometrium hiperplazisinde medikal tedavi, Küpelioğlu D. Jinekolojik laparotomilerde ve seksiyolarda çemberli dreyp ile yara enfeksiyonu proflaksisi, Akça N, Lokal östriol ve konjuge östrojenin vagina epitel gelişimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması, Köten M, Postmenopozal osteoporoz tedavisinde alfakalsidolün yeri, Daldal F, Normoglisemik anne bebeklerinde, kordon kanı insülin ve C-Peptid değerleri ile doğum ağrılarının ilişkisi Gider F, İlk trimester ultrasonografisinde göbek kordon uzunluğunun değerlendirilmesi, Arıkan D, Postmenopozal kanama ile başvuran hastaların endometrial biopsi sonuçlarının değerlendirilmesi, Solak Vatandost M, Endometriozisin medikal tedavisinde Triptorelin ve Danazol ün semptomları giderme üzerindeki etkinlikleri ve karşılaştırılması, Karatepe F, Anormal uterin kanamaların değerlendirilmesinde sonohisterografinin yeri, 2004.

2 - Abalı R, Serviksin prekanseröz lezyonlarının değerlendirilmesinde sitoloji, kolposkopi, histoloji ve human papillomavirusün yeri, Özkılıç T, Poli kistik over sendromu hastalarının tedavisinde metforminin klinik ve biyokimyasal etkileri, Aksu M, Gebelikte servikovaginal sitolojik değişikliklerin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezleri 6.2 Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Albayrak S, Koçyıldız ZC, Bozkurt S, Bahar S, Turgut E, Filiz M. The relationship between BMD, BMI and time since menopause in women postmenopausal osteoporosis. Maturitas 2006; 54: Leblebici C, Behzatoğlu K, Yıldız P, Koçyıldız Z, Bozkurt S. Extrarenal Wilms tumor of the uterus with ovarian dermoid cyst. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2009; (144): (doi: /j.ejogrb ) 3. Haliloğlu B, Çelik A, İlter E, Bozkurt S, Özekici Ü. Comparison of uterine artery blood flow with levonorgestrel intrauterine system and copper intrauterine device. doi: /j.contraception (article in press) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Atasü A, Aksu F, Bozkurt S, Çolgar U. Hydatid cyst of the uterine tube. International Journal of Feto- Maternal Medicine 1988; 1: Ateser G, Albayrak S, Unluer AN, Boran B, Bozkurt S. Vulvar haematoma in a first coital experience (a psychologic trauma): Case report. International Journal of Disaster Medicine 2006; 4: 13 (7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery 2006 da poster olarak sunuldu). 3. Albayrak Kaya S, Abalı R, Bozkurt S,Aygül C, Acar P. Materna-fetal outcome og a huge solitary luteinized follicular cyst of pregnancy; case report, Proceedings of the XXI European Congress of Perinatal Medicine, Medimond Monduzzi, Bologna, Italy, 2008: Abalı R, Albayrak Kaya S, Bozkurt S, Leblebici C,Yavuz Yurtsever Ç. Goldston syndrom; diagnosis of multiple fetal anomalies. Proceedings of the XXI European Congress of Perinatal Medicine, Medimond Monduzzi, Bologna, Italy, 2008: 53-57

3 5. Abalı R, Kuvat SV, Bozkurt S, Kayhan A, Yüksel A, Çalışkan A. Report of Surgical Correction of a Cervicovaginal Agenesis Case: Cervicovaginal Reconstruction with Pudendal Thigh Flap, Case Reports in Medicine. Hindawi Publishing Corporation (article in press) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Sözel sunumlar 1. Bozkurt S, Bozkurt ER. Le rhabdomyome de type adultaire du vagin. XX. Semaine Médicale Balkanique, Atina, Gökhan N, Bozkurt ER, Bozkurt S. Les alterations secondaires de la glomerule observees aux diverses infections. XX. Semaine Médicale Balkanique, Atina, Bozkurt ER, Bozkurt S, Gökhan N, Yosunkaya E. Lymphome primitif multiple et polypoide de l intestin donnant l impression d un cancer de caecum se développant sur un terrain de polypose rectocolique diffuse. XX. Semaine Médicale Balkanique, Atina, Yosunkaya E, Bozkurt ER, Bozkurt S, Gökhan N. La maladie polykistique du foie chez les adultes. XX. Semaine Médicale Balkanique, Atina, Posterler 1. Albayrak S, Koçyıldız ZÇ, Bozkurt S, Bahar S, Turgut E, Filiz M. The relationship between BMD, BMI and time since menopause in women postmenopausal osteoporosis, EMAS 7th European Congress on Menopause, İstanbul, Ateser G, Albayrak S, Unluer AN, Boran B, Bozkurt S. Vulvar haematoma in a first coital experience (A psychological trauma). 7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. Malmö, Sweden, Albayrak Kaya S, Abalı R, Bozkurt S,Aygül C, Acar P. Materna-fetal outcome og a huge solitary luteinized follicular cyst of pregnancy; case report, XXI. European Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Abalı R, Albayrak Kaya S, Bozkurt S, Leblebici C,Yavuz Yurtsever Ç. Goldston syndrom; diagnosis of multiple fetal anomalies. XXI. European Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, 2008.

4 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Tüzüner N, Bozkurt S, Aksoy F,Oruç N. Die histopathologische Differential-diagnose des cholestatischen Ikterus des Neuegeborenen.(Yenidoğan dönemindeki kolestatik ikterlerin histopatolojik ayırıcı tanısı), -iki dilde basılı-, III. Seminar über Leberkrankheiten mit internationaler Teilnehmer. Cerrahpaşa Hepatoloji Kongre Özel Sayısı, Sf , İstanbul, Tüzüner N, Bozkurt S, Güngör F, Öz F. Meme kanserlerinde Konak Savunma Etkeni ve bunun prognozu belirleyen diğer etkenlerle ilişkisi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg l981; 12: Türkent M, Topçuoğlu S, Tolun N, Bozkurt S. Mastitis mikotika. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1983; 15: Ertüngealp E, Erkün E, Bozkurt S, Yıldırım B. Kadın genital sisteminin multipl primer habis tümörleri. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1983; 14: Atasü A, Bozkurt S. Kadın genital sisteminde kist hidatik. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1984; 15: Ertüngealp E, Bozkurt S, Demirci N. Gebelik ve over karsinomu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1984; 16: Aykan TB, Bozkurt ER, Aksoy B, Bozkurt HS, Demiröz F, Tokatlıoğlu Ş. Akciğerin intravasküler bronkioler ve alveoler tümörü. Türk Patoloji Dergisi 1986; 2: Aydınlı K, Bozkurt S, Erkün E, Atasü T. Kadınlarda genital kanser insidensi. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1987; 1: Bozkurt S, Ocak V. Plasenta olgunlaşmasının ultrasonografik ve anatomomorfolojik bulgularının karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi 1987; 3: Ocak V, Ergüney M, Bozkurt S. Normal ve sürmatüre gebelerde amniotik sıvıda human koryonik gonadotropin ve prolaktin düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1988; 2: Bozkurt S. Cinsel olgunluk döneminde endometrium-hormon ilişkileri ve menstrüel siklusun histolojik fazları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1988; 20 (2): Bozkurt ER, Bozkurt S. Endometrial polipler: İntrakaviter gelişmiş endometriosis? Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1988; 20 (2): Bozkurt ER, Bozkurt S. Lenf bezlerinde selim inklüzyonlar. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1988;19:

5 14. Bozkurt S, Bozkurt ER, Özbek AB, Demirci N. Endometriumun primer epidermoid karsinomu. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1988; 19: Bozkurt ER, Bozkurt S, Gençoğlu T. Sistemik sklerodermalı hastada gelişen derinin angiosarkomu (angiosarkomun etyopatogenezi hakkında klinik ve histopatolojik araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt ER, Bozkurt S, Tomruk E. Kronik abdominal aktinomikoz zemininde gelişen derinin epidermoid karsinomu (derinin epidermiod karsinomları etyolojisinde etken olarak aktinomikoz lezyonları). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Özveri R, Dinçmen S. Gebelik luteomu (Postpartum regresyon gösteren ve miadında gebelerdeki gebelik luteomlarında patolojik anatomik, klinik ve biokimyasal özellikler). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt E, Bozkurt S. Overin adenomatoid tümörü. VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Atkovar G. Serviks karsinomunda ışın yanıtı bulgularının prognozla ilişkisi. VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Özbek B, Demirci N. Serviksin papiller adenofibromu. VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Karalı Y, Alınç A. Gebelik + Nörofibromatosiste gelişen malign Schwannom (Gebeliğin nörofibromlar üzerine etkisi hakkında araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt ER, Bozkurt S. Lenf bezlerinde selim epitelial ve nonepitelial inklüzyonlar (lenf bezi metastazı izlenimini veren ve primeri bulunamayan malign melanomlar ve tiroidin folliküler karsinomları ile ilişkileri üzerine kliniko-patolojik araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt S. Serviks karsinomunda sitolojik ışın ve duyarlılaşma yanıtı (RR ve SR-Testi) Prognostik değeri. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1989; 3: Ünal O, Bozkurt S, Aksu F, Bozkurt ER, Arvas M. Disfonksiyonel uterus kanamalarının acil tedavisinde yüksek doz gestajen tedavisinin histolojik değeri. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1989; 3:

6 25. Ünal O, Bozkurt S, Bozkurt ER. Abortus spesimenlerinde koryon villus identifikasyonu, Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22: Bozkurt ER, Bozkurt S, Bacanakgil H. Kompleks atipik endometrium hiperplazisinde medikal tedavi. Hipokrat 1992; 2: Küpelioğlu D, Çağlar D, Bozkurt S, Yıldırım B. III. trimestredeki gebelerde hepatit belirteçlerinin taranması: Preliminer çalışma. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1994; 8: Altuğ M, Tuna T, Küpelioğlu D, Kasabalıgil A, Bozkurt S. Amniotik sıvı volümü, plasental grade ve plasental morfolojik değişikliklerin fetal prognoz açısından değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1994; 2(2): Ateşalp F, Bozkurt S, Yıldırım B. Postpartum kanamalar. İstanbul Tıp Derg 1995;1(3): Bozkurt S, Çek D, Erhan G, Bağbozan G. Bir vulva kanseri olgusunda iki taraflı femoral transpozisyon flebi ile rekonstrüksiyon. İstanbul Tıp Derg 1995; 1(3): Küpelioğlu D, Bozkurt S. Jinekolojik laparotomilerde ve seksiyolarda çemberli dreyp ile yara enfeksiyonu proflaksisi. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1996; 10: Erhan G, Aydın T, Bozkurt S: Primer dismenore sağaltımınında Etodolac ın etkinliği, İstanbul Tıp Derg 1996; 1(4): Ateşalp F, Erhan G, Bozkurt S, Köten M. Bir olgu nedeniyle interstisyel (kornual) gebelik. İstanbul Tıp Derg 1996; 1(4): Akça N, Erhan G, Bozkurt S, Bozkurt ER. Lokal östriol ve konjuge östrojenin vagina epitel gelişimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. T Klin J Gynecol Obst 1997; 7: Erhan G, Bektaş H, Özsoy A, Bağbozan G, Bozkurt S. Pelvik kitlelerin ayırıcı tanısında arteria iliaca externa anevrizması (nadir bir olgu). İstanbul Tıp Derg 1998; 2: Gider F, Arıkan DC, Bozkurt S, Behzatoğlu K ve ark. Uterine leiomyomda aktinomiçes enfeksiyonu. İstanbul Tıp Derg 1999; 3(3): Gider F, Arıkan DC, Köten M, Bozkurt S. İlk trimester ultrasonografisinde göbek kordon uzunluğunun değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Derg 1999; 3(4):

7 38. Arıkan D, Daldal F, Arıkan İ, Bozkurt S. Normoglisemik anne bebeklerinde, kordon kanı insülin ve C- Peptid değerleri ile doğum ağrılarının ilişkisi. İstanbul Tıp Derg 2001; 4(2): Karatepe F, Huq GE, Karalı Y, Bozkurt S. Leiomyomatozis Peritonealis Disseminata. İstanbul Tıp Derg 2001; 4(2): Karatepe F, Abalı R, Bozkurt S, Arıkan İ, Şahin AE. Anormal uterin kanamaların değerlendirilmesinde sonohisterografinin yeri, Jinekoloji ve Obstetrik Derg. 18: 44-49, Yıldırım Erdoğan N, Özgün Geçer M, Özkılıç T, Dursun N, Erdener O, Bozkurt S. İntraligamenter lokalizasyonlu kist hidatik olgusu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2004; Solak Vatandost M, Özkılıç T, Arıkan İ, Abalı R, Arıkan D, Bozkurt S. Endometriozisin medikal tedavisinde Triptorelin ve Danazol ün semptomları giderme üzerindeki etkinlikleri ve karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 2004; 18: Abalı R, Arıkan İ, Bozkurt S, Arıkan D, Erdener O. Primer amenore nedeni olarak Mayer-Rokitansky- Küster-Hauser Sendromu: Olgu sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 2004; 18: Arıkan İİ, Arıkan DC, Abalı R, Özkılıç T, Bozkurt S, Keçik B. Epitelyal ve nonepitelyal malign over tümör olgularında 17 yıllık deneyimimiz. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(1): Özkılıç T, Abalı R, Arıkan İ, Bozkurt S, Huq G. Vajinal ve servikal adenozis zemininde clear cell adenokarsinom birlikteliği. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(1): Karatepe F, Bozkurt S, Erdener O, Özyurt R, Arıkan İ. Postmenopozal kanamaların etiyolojisinin belirlenmesinde sonohisterografinin etkinliğini gösteren iki vaka çalışması. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(1): Arıkan İ, Arıkan D, Daldal F, Bozkurt S. Postmenopozal kanama ile başvuran hastaların endometrial biopsi sonuçlarının değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(2): Arıkan İ, Bozkurt S, Arıkan D, Behzatoğlu K, Abalı R. Postmenopozal dönemde tüberküloz endometrit: Olgu sunumu. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(2): Arıkan İİ, Arıkan DC, Abalı R, Özkılıç T, Bozkurt S. Epitelyal ve nonepitelyal malign over tümörleri. Retrospektif araştırma. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(4): Abalı R, Özkılıç T, Arıkan İ, Bozkurt S, Leblebici C. Postmenopozal kanama ile semptom veren safra kesesi karsinomu olgusu. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(4):

8 51. Arıkan İİ, Abalı R, Ulus T, Arıkan DC, Bozkurt S, Keçik B. Uterus korpus kanseri olgularında 20 yıllık deneyimimiz. İstanbul Tıp Derg 2005; 6(4): Uyar A, Abalı R, Albayrak S, Bozkurt S ve ark. Üçüncü trimesterdeki riskli gebelerin değerlendirilmesinde fetal renal arter Doppler ultrasonografinin yeri. İstanbul Tıp Derg 2005; 6(3): Albayrak S, Arıkan D, Yüksel A, Bozkurt S ve ark. Habitüel abortuslu bir olguda acil serklaj operasyonu. 2006; 7(1): Abalı R, Bozkurt S, Arıkan İ ve ark. Serviksin prekanseröz lezyonlarının değerlendirilmesinde sitoloji, kolposkopi, histoloji ve human papillomavirusün yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2006; 20: Özkılıç T, Arıkan İ, Abalı R, Arıkan D, Bozkurt S. Polikistik over sendromu hastalarının tedavisinde metforminin klinik ve biyokimyasal etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2006; 20: Dursun N, Öznur M, Leblebici C, Güzel Çay T, Arıkan İ, Bozkurt HS, Bahadır F. Normal, hiperplastik ve kanserli endometriumda galektin-3, östrojen, progesteron ekspresyonu ve FIGO Evre ile ilişkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2007; Bahar Ş, Abalı R, Bozkurt S, Turgut E, Dursun N: Nadir bir seks kord stromal tümör olgusu. İstanbul Tıp Derg 2007; (8): Bozkurt S. Ekstrauterin gebelikte medikal tedavi. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Konuşmacı Özetleri Kitabı, 2009; Abalı R, Bozkurt HS, Aksu M, Koçyıldız Z, Dursun N. Gebelikte servikovaginal sitolojik değişikliklerin değerlendirilmesi. Maltepe Tıp Derg 2009; 1(1): Şahin AE, Abalı R, Yüksel A, Boran B, Bozkurt HS, Temel İ. Üriner inkontinanslı hastalarda semptomlarla ürodinami bulgularının karşılaştırılması. Maltepe Tıp Derg 2009; 2(1): Haliloğlu B, Çelik A, İlter E, Gündüz T, Bozkurt S, Özekici Ü. Rahim içi araç kullanan kadınlarda gelişen menorajinin uterin kan akımı ile ilişkisi. Maltepe Tıp Derg 2010; 2(1): İlter E, Çelik A, Haliloğlu B, Ercan G, Yücel E, Bozkurt S, Özekici Ü. A rare cause of virilization of females; congenital adrenal hyperplasia due to 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase enzyme deficiency. Maltepe Tıp Derg 2010; 2(1):

9 63. Haliloğlu B, Çelik A, İlter E, Küçükaşçı M, Yener AN,Manukyan MN, Bozkurt HS, Özekici Ü. Primary omental pregnancy, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi (article in press) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Sözel sunumlar 1. Öz F, Tüzüner N, Güngör F, Bozkurt S. Meme karsinomunda host-defence-factor ün primer tümör grade i ve koltuk altı lenf bezi metastazı ile ilişkisi. IV. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Tüzüner N, Bozkurt S, Aksoy F, Oruç N. Yenidoğan dönemindeki kolestatik ikterlerin histopatolojik ayırıcı tanısı. III. Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, İstanbul, Tüzüner N, Bozkurt S. Midenin selim lenfoid hiperplazisi. Habis lenfomalarla ayırıcı tanısı. Mide Tümörleri Simpozyumu, Eskişehir, Güvener S, Karaaliler Ş, Bozkurt S. Mezodermal mikst tümör, İstanbul Jinekoloji Derneği Toplantısı, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak, Ocak V, Ak F, Bozkurt S, Karaaliler Ş. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Kliniği nde maternal mortalite oranı. 5. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt S. Plasentanın ultrasonografik görünümü ile fetüs matürasyonu ilişkisi. Diagnostik Ultrasonografi ve Termografi Sempozyumu, İstanbul, Bozkurt S. Cinsel olgunluk döneminde endometrium hormon ilişkileri ve menstruel siklusun histolojik fazları. V. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Bozkurt ER, Bozkurt S.. Endometrial adenomatöz polipler: İntrakaviter polipoid endometriosis? V. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Bozkurt ER, Bozkurt S, Gençoğlu T. Sistemik sklerodermalı hastada gelişen derinin angiosarkomu (angiosarkomun etyopatogenezi hakkında klinik ve histopatolojik araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt ER, Bozkurt S, Tomruk E. Kronik abdominal aktinomikoz zemininde gelişen derinin epidermoid karsinomu (derinin epidermiod karsinomları etyolojisinde etken olarak aktinomikoz lezyonları). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, 1988.

10 11. Bozkurt S, Bozkurt ER, Özveri R, Dinçmen S. Gebelik luteomu (Postpartum regresyon gösteren ve miadında gebelerdeki gebelik luteomlarında patolojik anatomik, klinik ve biokimyasal özellikler). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt E, Bozkurt S. Overin adenomatoid tümörü. VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Atkovar G. Serviks karsinomunda ışın yanıtı bulgularının prognozla ilişkisi. VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Özbek B, Demirci N. Serviksin papiller adenofibromu. VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Karalı Y, Alınç A. Gebelik + Nörofibromatosiste gelişen malign Schwannom (Gebeliğin nörofibromlar üzerine etkisi hakkında araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt ER, Bozkurt S. Lenf bezlerinde selim epitelial ve nonepitelial inklüzyonlar (lenf bezi metastazı iznimini veren ve primeri bulunamayan malign melanomlar ve tiroidin folliküler karsinomları ile ilişkileri üzerine kliniko-patolojik araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt S. Jinekolojik kanserlerde patolojinin yeri. II. Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri, İstanbul, Tokgöz C, Bozkurt S, Karalı Y, Özbek AB. Over kanserlerinde prognozu etkileyen faktörler. II. Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri, İstanbul, Akyol İ, Ender F, Küpelioğlu D, Bozkurt S yılları arasında abruptio placenta vakalarının değerlendirilmesi. X. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Bozkurt S. Postpartum Kanamalar. Postpartum Obstetrik Aciller Paneli nde panelist konuşmacı. X. Zeynep-Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Bağbozan G, Hüten O, Bozkurt E, Bozkurt S. Mikst Müllerien tümörler. 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Bozkurt S, Bozkurt ER, Onmuş H. Normal ve hiperplastik endometrium ile endometriumun primer karsinomlarında lokal immun yanıt. Dentritik retikulum hücreleri üzerine immunohistokimyasal araştırma. 4. Ulusal Onkoloji Kongresi, Antalya, Bozkurt S, Çek D, Erhan G, Bağbozan G. Bir vulva kanseri olgusunda iki taraflı femoral transpozisyon flap i ile rekonstruksiyon. 4. Ulusal Onkoloji Kongresi, Antalya, 1994.

11 24. Ateşer G, Erhan G, Türköz E, Boran B, Bozkurt S. Tıbbi tedaviye yanıtsız disfonksiyonel uterin kanamalı hastalarda operasyon piyesinin histopatolojik inceleme sonuçları. SSK 50. Yıl Tıp Kongresi, İstanbul, Ateşer G, Bozkurt S. Cerrahi kontrendikasyonu olan kanamalı hastalarda GnRH analoglarının kullanımı. SSK 50. Yıl Tıp Kongresi, İstanbul, Köten M, Arıkan D, Bozkurt S. Postmenopozal osteoporoz tedavisinde alfakalsidolün yeri. 1. International and 4. National Congress on the Menopause, Antalya, Arıkan D, Daldal F, Solak M, Bozkurt S. Postmenopozal kanama ile başvuran hastaların endometrial biopsi sonuçlarının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, Abalı R, Arıkan D, Özkılıç T, Bozkurt S. Uterus korpus kanseri olgularında 19 yıllık deneyimimiz. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Bozkurt S. Apikal prolapsusta cerrahi yönetim. TJOD Ürojinekoloji Kursu, İstanbul, Bozkurt S. Kadında cinsel disfonksiyonun değerlendirilmesi. VI. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs, Yüksel A, Bozkurt S. EDT de tanı ve yaklaşım (panel moderatörü olarak). TJOD İstanbul Panelleri, İstanbul, Mayıs, Günenç MZ, Bingöl B, Çelik A, Karaman A,Ünlügedik E, Haliloğlu B, Bozkurt HS, Özekici Ü. Kornual ektopik gebelik olgularında laparoskopik kornuostomi, cerrahi teknik ve takip. (Video sunumu). 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, Nisan, Bozkurt S. Ektopik gebelik: Medikal tedavi (Kime, nasıl?). VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, İlter E, Midi A, Haliloğlu B, Çelik A, Gündüz T, Bozkurt S, Özekici Ü. University students knowledge of HPV and Pap smear test; acceptance of HPV vaccination to themselves. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2010.

12 Posterler 1. Özmen N, Bozkurt S, Büyükbeşe İ, Yıldırım B. Sezaryende sefalosporinlerle profilaksi. 8. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Antalya, Arıkan D, Daldal F, Solak M, Bozkurt S. Postmenopozal kanama ile başvuran hastaların endometrial biopsi sonuçlarının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Koıngresi, İstanbul, Arıkan D, Daldal F, Arıkan İ, Bozkurt S. Normoglisemik anne bebeklerinde, kordon kanı insülin ve c-peptid değerleriyle doğum ağırlığının ilişkisi. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Antalya, 2001 (Artemis Suppl./Journal der Deutsch-Türkischen Gynaekologengesellschaft, 2001; Vol 2 (1): 83 te yayınlandı). 4. Karatepe F, Huq GE, Karalı Y, Bozkurt S. Bir distosi olgusu. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Antalya, 2001 (Artemis Suppl./Journal der Deutsch-Türkischen Gynaekologengesellschaft, 2001; Vol 2(1): 112 de yayınlandı). 5. Arıkan D, Bozkurt S, Arıkan İ, Abalı R. Postmenopozal dönemde tüberküloz endometrit: Olgu sunumu. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, Özkılıç T, Bozkurt S, Bozkurt E, Huq G. Vajinal ve servikal adenozis zemininde clear cell adenokarsinom birlikteliği. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Arıkan İ, Arıkan D, Karatepe F, Bozkurt S. Epitelyal ve nonepitelyal malign over tümör olgularında 17 yıllık deneyimimiz. V. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, 2003 (Artemis Suppl. 2003; Vol 4(2): 117 de yayınlandı). 8. Vatandost MS, Özkılıç T, Arıkan D, Bozkurt S. Endometriozisin medikal tedavisinde triptorelin ve danazolün semptomları giderme üzerindeki etkinlikleri ve karşılaştırılması. V. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, 2003 (Artemis Suppl. 2003; Vol 4(2): 134 te yayınlandı). 9. Karatepe F, Bozkurt S, Arıkan D, Şahin A, Ekiz M, Abalı R. Anormal uterin kanamalarda sonohisterografinin yeri. V. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, 2003 (Artemis Suppl. 2003; Vol 4(2): 134 te yayınlandı). 10. Abalı R, Özkılıç T, Arıkan İ, Bozkurt S. Postmenopozal kanama ile semptom veren safra kesesi karsinomu olgusu. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Uyar A, Abalı R, Bozkurt S, Arıkan D ve ark. Riskli gebelerde 3. trimestrde fetal Doppler USG nin yeri. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Bursa, Albayrak S, Leblebici C, Bozkurt S ve ark. İmmunsuprese bir olguda serviks, vulva ve derinin preinvaziv lezyonları. 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2006.

13 13. Aygül C, Albayrak S, Onat T, Bozkurt ER, Bozkurt S. Vulvar intraepitelyal neoplazide rekürrens. 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Dursun N, Öznur M, Leblebici C, Arıkan İ, Bozkurt HS, Bozkurt HS. Normal, hiperplastik ve kanserli endometriumda galektin-3, östrojen, progesteron ekspresyonu ve FIGO Grade ile ilişkisi. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Çeşme, Arıkan DC, Bozkurt S, Albayrak S. Hemodiyaliz hastalarında hormon profilleri ve menstrüel sikluslarının dseğerlendirilmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi, Antalya, 2006 (Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi Kongre Özel Sayısı Cilt 3, Mayıs 2006 da yayınlandı ). 16. Koçyıldız ZÇ, Abalı R, Albayrak S, Bozkurt HS, Arıkan DC. Jinekolojik muayene sonrası gelişen dermoid kist torsiyonu.: Olgu sunumu. 5. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Antalya, Albayrak S, Abalı R, Onat T, Şenel I, Bozkurt HS. Gebelik ve meme kanseri; olgu sunumu. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, Albayrak S, Abalı R, Ünal F, Erdener O, Bozkurt HS. Nörofibromatozis ve gebelik; olgu sunumu. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, Gücin Z, Yıldız P, Bozkurt E, Arıkan D, Bozkurt S. Benign Brenner tumour of ovary: bilaterality, predominant mucinous component with big size: A case report. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, Bahar Ş, Abalı R, Bozkurt S, Turgut E, Dursun N. Masif asit ile seyreden bir seks kord stromal tümör olgusu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi, Antalya, Abalı R, Onat T, Altuntaş H, Bozkurt HS, Aygül C, Albayrak Kaya S. Primer ovaryen ektopik gebelik rüptürü: İki olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:26,2008, 22. Abalı R, Koçyıldız Z, Bahar Ş, Bozkurt HS, Turgut NE. Kronik pelvik ağrılı bir olguda splenozis. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:26, Abalı R, Albayrak Kaya S, Bozkurt HS, Aygül C, Çelik G. Total uterin prolapsuslu bir olguda travmaya bağlı intestinal perforasyon. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:28, Abalı R, Bozkurt HS, Aksu M, Koçyıldız Z, Dursun N. Gebelikte servikovaginal sitolojik değişikliklerin değerlendirilmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:86, Koçyıldız Z, Abalı R, Bozkurt HS, Bahar Ş, Canberk Ş. Uterin ekstrarenal Wilms tümörü: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:86,2008.

14 26. Abalı R, Turgut E, Arıkan DC, Onat T,Bozkurt HS. Muhtemelen Wolf kanalı kaynaklı kadın adneksiyal tümörü (FATWO): Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:98, Abalı R, Koçyıldız Z, Bozkurt S, Albayrak Kaya S, Temel İ. Vulvanın Paget hastalığı: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:98, Şahin AE, Abalı R, Boran B, Yüksel A, Bozkurt HS. Üriner inkontinanslı hastalarda semptomlarla ürodinami bulgularının karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:148, Abalı R, Albayrak Kaya S, Bozkurt S, Yüksel A, Yavuz Yurtsever Ç, Temel İ. Histeroskopik septum rezeksiyonu yapılan olguların değerlendirilmesi. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), Antalya. 30. Haliloğlu B, Çelik A, Günenç Z, Bozkurt S, Özekici Ü. Bakırlı rahim içi araç (RİA) ve levonorgestrel içeren rahim içi araç (LVN-RİA) kullanan hastalarda uterin arter Doppler indekslerinin karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6: 24,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009). 31. Haliloğlu B, Çelik A, Ünlügedik E, Yücel E, Günenç Z, Bozkurt S, Özekici Ü. Rahim içi araç kullanan hastalarda uterin arter Doppler indekslerinin menoraji ile ilişkisi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6:24,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009). 32. Bahar Ş, Abalı R, Bozkurt HS, Boran B. Cerrahi menopozlu kadınlarda serum kemik turnover belirteçlerinin akut değişiklikleri ve kemik mineral dansitesi ile karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6:25,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009). 33. Çelik A, Haliloğlu B, Tanrıöver Y, Midi A, Bozkurt S, Özekici Ü, Gönenç Z, Karaman A. Plazma hücreli vulvitis ve topikal steroidlere cevabı: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6:30,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009). 34. Haliloğlu B, Peker H, Çelik A, Küçükaşçı M, Bozkurt S, Özekici Ü. Asemptomatik Türk kadınlarında idrar yapma alışkanlıkları. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6:86,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009). 35. Haliloğlu B, Peker H, Çelik A, İlter E, Küçükaşçı M, Bozkurt S, Özekici Ü. Asemptomatik Türk kadınlarında fonksiyonel mesane kapasitesi, 24 saatlik idrar volümü ve idrar yapma sıklığı üzerine etkili faktörler. IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Ekim, Haliloğlu B, Peker H, Çelik A, İlter E, Yücel E, Bozkurt S, Özekici Ü. Asemptomatik Türk kadınlarında üriner günlük parametrelerinin gece ve gündüz farkı. IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Ekim, 2009.

15 37. İlter E, Çelik A, Haliloğlu B, Yücel E, Ercan G, Bozkurt S, Özekici Ü. A rare cause of virilzation of females; Congenital adrenal hyperplasia due to 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7:29,2010 (VIII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs, 2010). 38. Haliloğlu B, Çelik A, İlter E, Küçükaşcı M, Yener N, Manukyan M, Bozkurt S, Özekici Ü. Primer omental gebelik olgusu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7:39, 2010 (VIII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs, 2010). 39. Halilioğlu B, Çelik A, İlter E, Ünlügedik E, Çoksuer H, Gündüz T, Midi A, Bozkurt S. Serviks uterinin elektrokoterizasyonu sonrası uygulanan hyaluronik asit-gümüş kombinasyonunun metaplazi ile iyileşme üzerine etkisi: Çift-kör, randomize pilot çalışma. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7:84, 2010 (VIII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs, 2010). 40. Çelik A, Haliloğlu B, İlter E, Ulu İ, Özekici Ü, Bozkurt S. Normal karyotipli anterior yerleşimli kistik higroma: Olgu sunumu. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi, İstanbul, Eylül Diğer yayınlar Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. Ertüngealp E, Bozkurt S, Erkün E. Overin gonadal stromal tümörleri, Over Kanserleri ve Tedavisi içinde, Böl. 4, Sf (Ed: Atasü,T, Uzel R, Berkarda B), İstanbul, Ertüngealp E, Bozkurt S, Erkün E. Mezonefrik artıklardan kaynaklanan over tümörleri (overin clear cell tümörleri), Over Kanserleri ve Tedavisi içinde, Böl. 6, Sf (Ed: Atasü T, Uzel R, Berkarda B), İstanbul, Kopera H, Bozkurt S. Hormonal kontrasepsiyon., Reproduktif Endokrinoloji içinde, Sf , Jin. End. Dern. Yayını, İstanbul, Bozkurt S. Serviks uteri hastalıkları, Klinik Bilimler içinde, Cilt 3, Böl. 65, Sf (Ed: Aykut Kazancıgil, Gündüz Gedikoğlu, Kemal Bayraktar), Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, İstanbul, Bozkurt S. Endometrium karsinomu, Klinik Bilimler içinde, Cilt 3, Böl: 66, Sf (Ed: Aykut Kazancıgil, Gündüz Gedikoğlu, Kemal Bayraktar), Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, İstanbul, Bozkurt S. Jinekolojik habaset, Klinik Bilimler içinde, Cilt 3, Böl: 74, Sf (Ed: Aykut Kazancıgil, Gündüz Gedikoğlu, Kemal Bayraktar), Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, İstanbul, Bozkurt S. Jinekolojik kanserlerde patolojinin yeri, Jinekolojik Onkoloji içinde. (Ed: Atasü T, Aydınlı K), 2. Baskı, Böl. 4, Sf , Logos Yayınevi, İstanbul,1999.

16 8. Bozkurt S. Jinekolojik onkolojide serviko-vaginal sitoloji, Jinekolojik Onkoloji içinde. (Ed: Atasü T, Aydınlı K), 2. Baskı, Böl.12, Sf , Logos Yayınevi, İstanbul, Bozkurt S, Atasü T. Serviks uterinin yassı epitel metaplazisi, Jinekolojik Onkoloji içinde. (Ed: Atasü T, Aydınlı K), 2. Baskı, Böl.11, Sf , Logos Yayınevi, İstanbul, Bozkurt S. Menopoz ve kollajen, Menopoz Tedavisi ve Kanser içinde. (Ed:Atasü T), Böl.12, Sf , Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Çeviriler 1. Toksik karaciğer zararları, Klinge O. (Almanca dan çeviri). III. Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, Cerrahpaşa Hepatoloji Özel Sayı Sf , İstanbul, Atatürk Üniversite Reformu (Üniversite gelişmesi hakkında) Widmann H. dan (Almanca) çeviri ve derleme. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Atatürk ün 100. Doğum Yılını Kutlama Yayınları, Özel Seri 3, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1981 (A. Kazancıgil ile). Çevirenlerin ekleriyle genişletilmiş 2. baskı Kabalcı Yayınevi tarafından 2000 de yayınlandı, 533 sf.,istanbul-. 3. Serviksin anatomisi ve histolojisi, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 5, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Serviksin iyi huylu lezyonları, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 6, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Serviksin epitel içi neoplazması, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 7, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Serviks lezyonlarında teşhis yöntemleri, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 8, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Serviksin karsinomu ve diğer kötü huylu tümörleri, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 9, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Dişi genital yollarının sitolojisi, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 35, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, 1985.

17 9. Obstetrik ve jinekolojik teşhis için dokuların makroskopik tanımlanması ve hazırlanması, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 36, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Dişi genital yollarındaki tümörlerle ilgili hayvan modelleri, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 37, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Benign Prostat Hipertrofisi, Martorana G. (İtalyanca dan çeviri). AND Danışmanlık Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon, İstanbul Projeler 9. İdari Görevler Klinik Şefi İstanbul Eğitim ve Araşt. Hast Klinik Şefi Süleymaniye Doğum ve Kad. Hast. Hast Başhekim Yard. İstanbul Eği. ve Araşt. Hast Başhekimlik İstanbul Eği. ve Araşt. Hast NKÜ Araş. Uyg. Hast. Başhekimliği Namık Kemal Üniversitesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı Namık Kemal Üniversitesi Başhekim Yardımcılığı Maltepe Üniv. Tıp Fak. Hastanesi Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği Türk Menopoz ve Osteoporoz Derneği Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi Danışma Kurulu Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi Danışma Kurulu Zeynep Kamil Tıp Dergisi Danışma Kurulu East. J. Med. (Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngilizce Yayın Organı) Danışma Kurulu İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Mütevellisi

18 İstanbul Erkek Liseliler Derneği 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Dersin Adı Vulva ve vaginanın selim hastalıkları Serviks uterinin preinvazif lezyonları-kolposkopi pratiği Endometriumun selim hastalıkları; Endometrial kanser Overin selim ve habis hastalıkları Gestasyonel trofoblastik hastalıklar Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Güz İlkbahar Serviks uterinin preinvazif lezyonları-kolposkopi pratiği Serviks kanseri Endometriumun selim hastalıkları; Endometrial kanser Overin selim ve habis hastalıkları Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. Yabancı Diller: İngilizce, Almanca, İtalyanca

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı

2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı 2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı Ders programi TARİH GRUP GİRİŞ ÇIKIŞ DERSİN ADI ÖGRETİM ÜYESİ 2 Eylül 2013 Pazartesi B3 10:30 11:20

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü 1. Hafta 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 17.11.2014 Staj Tanıtımı Prof Dr Serkan Güçlü Servis doğumhane tanıtımı Genital sistemin embriyoloji ve anatomisi

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kadın Hastalıkları ve Doğum Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S)

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975. Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1988

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975. Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Failatun SARI ORHAN 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMiş 1. Adı Soyadı: Işık Gülcan 2. Doğum Tarihi/Doğum Yeri: 14.04.1980/ istanbul 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Universite Yıl Lisans Tıp Fakültesi istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : FİLİZ ALBAYRAK 2. Doğum tarihi / İli : 15 Mayıs 1957 / Düzce 3. Unvanı : Öğr.Gör.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl.

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nurdane BÜYÜKYAZI. Doğum tarihi :01.01.196. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Fak. Hacettepe üniversitesi 1987 Lisansüstü Ana-Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN. Doç.Dr. Şirin BAŞPINAR Yrd. Doç.Dr. Kemal Kürşat BOZKURT

Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN. Doç.Dr. Şirin BAŞPINAR Yrd. Doç.Dr. Kemal Kürşat BOZKURT T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 18 OCAK 2016 11 MART 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ

SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ 10-MAYIS 2014 CUMARTESİ 8:50-9:00 Açılış 9.00-10.15 SERVİKS ve VULVA OTURUMU Oturum Başkanı: DR. MERAL KOYUNCUOĞLU 1-En sık gördüğümüz inflamatuar vulva

Detaylı

Hasta başı pratik Y Doç Dr.Nur Şahin. Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası

Hasta başı pratik Y Doç Dr.Nur Şahin. Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası DÖNEM - KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM. HAFTA (- NİSAN) 09:00 0:00 Staj Tanıtımı Yrd.Doç.Dr. Y Doç Dr. Y Doç Dr. Y Doç Dr. Genital sistemin anatomisi ve embriyolojisi Gebelikte Maternal Fizyoloji ve Gebelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi 2000 2006 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Grup C (8 Hafta) (02/09/2013-25/10/2013) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 20 OCAK 2014 14 MART 2014)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 20 OCAK 2014 14 MART 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 20 OCAK 2014 14 MART 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. KURUL DERS PROGRAMI ENDOKRİN ÜROGENİTAL BOŞALTIM SİSTEMİ 20 Nisan 05 Haziran 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi, Florence Hemşirelik Yüksekokulu. 1993 Lisans. Tez Hastalıkları Hemşireliği AD

Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi, Florence Hemşirelik Yüksekokulu. 1993 Lisans. Tez Hastalıkları Hemşireliği AD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Melek Ersoy Cingi 2. Doğum Tarihi: 1 Eylül 1968 3. Ünvanı: Uzman 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi, Florence Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU 1. ADI VE SOYADI: Hacer KARANİSOĞLU 2. DOĞUM TARİHİ: 1 Mayıs 1953 3. ÜNVANI: Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır

Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır (Ofis Biyopsi F. Küretaj H/S Biyopsi) Dr.Muzaffer Sancı T.C. S.B. Tepecik E.A.H. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Doç. Dr. Erkan Melih

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. KURUL DERS PROGRAMI ENDOKRİN ÜROGENİTAL BOŞALTIM SİSTEMİ 20 Nisan 03 Haziran 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994

Derece Alan Üniversite Yıl. Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 07.07.1970- Balıkesir 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988

Detaylı

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD AKUT PELVİK AĞRI Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD Akut Pelvik Ağrı da Değerlendirilme Klinik bilgi ve fizik muayene Ağrının yeri Ateş TA Tetkik sırasında anamnez: Yaş, risk faktörler, menapozal

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III VI. KURUL ENDOKRİN-ÜROGENİTAL-BOŞALTIM

Detaylı

Doktora Tez Konusu: Kadınların Kişilik Özelliklerinin Menopozal Yakınma ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Doktora Tez Konusu: Kadınların Kişilik Özelliklerinin Menopozal Yakınma ve Yaşam Kalitesine Etkisi ÖZGEÇMİŞ Özgeçmişin hazırlanış tarihi: 12-09-2011 Kişisel Bilgiler Adı Meltem Soyadı Demirgöz Bal Doğ. Yeri Karaman Tel. 0 338 2262131 Email meltemdemirgoz@gmail.com meltembal@kmu.edu.tr Eğitim Düzeyi

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ZEHRA AYCAN Doğum Tarihi: 29 MART 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gazi üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Kadın Hastalıkları ve Doğum (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup

Ders ve Staj Tarihleri 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Y. Lisans Hemşirelik Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü

4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü 4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü GRUP 1 DERS PROGRAMI Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 1 N İ S A N 2 0 1 6 1 7

Detaylı

UÜ-SK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ayaktan başvuran ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI. Adı Soyadı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI. Adı Soyadı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI Adı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet tarihleri)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Feride ENGİN YİĞİT. Doğum Tarihi: 17.Ekim.1966 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik 1990 Yüksekokulu Y. Lisans Doğum

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1974-1980

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1974-1980 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı :Ümit ÖZEKİCİ Doğum Tarihi : 03 Haziran 1956 Ünvanı : Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1974-1980

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Endometrial Hiperplazilerde Tedavi Algoritması Fulya KAYIKÇIOĞLU

Endometrial Hiperplazilerde Tedavi Algoritması Fulya KAYIKÇIOĞLU Endometrial Hiperplazilerde Tedavi Algoritması Fulya KAYIKÇIOĞLU Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH Sunum Planı Sınıflama Tedavi Seçenekleri Özel Durumlar Neden? Endometriyumun progesteron olmaksızın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA Dr.Müjdat ŞİMŞEK EPİDEMİYOLOİ Üreme çağındaki kadınların vajinal kanama nedeniyle acil servise başvurmaları sıktır. Menoraji sağlıklı kadında %9 14 oranında görülür.

Detaylı

Rekürren Gebelik. Ultrasonografi. 20mm. Spontan abortuslarda muhtemel nedenler. 14mm. başvurular kanamalardır Gebeliklerin %25 inde.

Rekürren Gebelik. Ultrasonografi. 20mm. Spontan abortuslarda muhtemel nedenler. 14mm. başvurular kanamalardır Gebeliklerin %25 inde. Rekürren Gebelik Kayıplar plarında Ultrasonografi Prof Dr Ali ERGÜN GATA Maternal Fetal Tıp (aergun@gata.edu.tr) Antalya, 2007 28 haftadan önce tüm t m acil obstetrik başvurular vuruların n büyük b k nedeni

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİMDALI 2005-2006 YILI EĞİTİM TOPLANTI PROGRAMI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİMDALI 2005-2006 YILI EĞİTİM TOPLANTI PROGRAMI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AnaBilim Dalı 2005-2006 Eğitim Toplantı Programı 1 Ana bilim dalı Başkanı : Prof. Dr. Ali Ayhan (Jinekolojik Onkoloji Ünitesi Sorumlusu)

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı:

Detaylı

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi)

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı: Ahmet Okur 2. Doğum Tarihi: 05.05.1953 3. Unvanı: Yard.Doç. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Lisans İşletme ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ Yüksek İktisat Ana DOKUZ EYLÜL Lisans(Tezli)

Detaylı

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar. Doç. Dr. Kemal ÖZERKAN

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar. Doç. Dr. Kemal ÖZERKAN God s First Cancer and Man s First Cure Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Doç. Dr. Kemal ÖZERKAN Giriş Sıklığı 1/1500-2000 gebelik Sonraki gebelikte tekrarlama < %5 Reprodüktif çağın sınırlarında riski

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı