ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Uzmanlık Eğitimi Genel Patoloji ve Patolojik İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. 1982

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Uzmanlık Eğitimi Genel Patoloji ve Patolojik İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. 1982"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Hayriye Serpil BOZKURT 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Uzmanlık Eğitimi Genel Patoloji ve Patolojik İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak Anatomi Uzmanlık Eğitimi Kadın Doğum İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak Akademik Unvanlar Doçent Kadın Doğum Doçent unvanını aldığı tarih: Profesör Kadın Doğum Namık Kemal Üni. Tıp Fak Profesör Kadın Doğum Maltepe Üni. Tıp Fak Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Tıpta Uzmanlık Tezleri - Bacanakgil H. Kompleks atipik endometrium hiperplazisinde medikal tedavi, Küpelioğlu D. Jinekolojik laparotomilerde ve seksiyolarda çemberli dreyp ile yara enfeksiyonu proflaksisi, Akça N, Lokal östriol ve konjuge östrojenin vagina epitel gelişimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması, Köten M, Postmenopozal osteoporoz tedavisinde alfakalsidolün yeri, Daldal F, Normoglisemik anne bebeklerinde, kordon kanı insülin ve C-Peptid değerleri ile doğum ağrılarının ilişkisi Gider F, İlk trimester ultrasonografisinde göbek kordon uzunluğunun değerlendirilmesi, Arıkan D, Postmenopozal kanama ile başvuran hastaların endometrial biopsi sonuçlarının değerlendirilmesi, Solak Vatandost M, Endometriozisin medikal tedavisinde Triptorelin ve Danazol ün semptomları giderme üzerindeki etkinlikleri ve karşılaştırılması, Karatepe F, Anormal uterin kanamaların değerlendirilmesinde sonohisterografinin yeri, 2004.

2 - Abalı R, Serviksin prekanseröz lezyonlarının değerlendirilmesinde sitoloji, kolposkopi, histoloji ve human papillomavirusün yeri, Özkılıç T, Poli kistik over sendromu hastalarının tedavisinde metforminin klinik ve biyokimyasal etkileri, Aksu M, Gebelikte servikovaginal sitolojik değişikliklerin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezleri 6.2 Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Albayrak S, Koçyıldız ZC, Bozkurt S, Bahar S, Turgut E, Filiz M. The relationship between BMD, BMI and time since menopause in women postmenopausal osteoporosis. Maturitas 2006; 54: Leblebici C, Behzatoğlu K, Yıldız P, Koçyıldız Z, Bozkurt S. Extrarenal Wilms tumor of the uterus with ovarian dermoid cyst. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2009; (144): (doi: /j.ejogrb ) 3. Haliloğlu B, Çelik A, İlter E, Bozkurt S, Özekici Ü. Comparison of uterine artery blood flow with levonorgestrel intrauterine system and copper intrauterine device. doi: /j.contraception (article in press) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Atasü A, Aksu F, Bozkurt S, Çolgar U. Hydatid cyst of the uterine tube. International Journal of Feto- Maternal Medicine 1988; 1: Ateser G, Albayrak S, Unluer AN, Boran B, Bozkurt S. Vulvar haematoma in a first coital experience (a psychologic trauma): Case report. International Journal of Disaster Medicine 2006; 4: 13 (7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery 2006 da poster olarak sunuldu). 3. Albayrak Kaya S, Abalı R, Bozkurt S,Aygül C, Acar P. Materna-fetal outcome og a huge solitary luteinized follicular cyst of pregnancy; case report, Proceedings of the XXI European Congress of Perinatal Medicine, Medimond Monduzzi, Bologna, Italy, 2008: Abalı R, Albayrak Kaya S, Bozkurt S, Leblebici C,Yavuz Yurtsever Ç. Goldston syndrom; diagnosis of multiple fetal anomalies. Proceedings of the XXI European Congress of Perinatal Medicine, Medimond Monduzzi, Bologna, Italy, 2008: 53-57

3 5. Abalı R, Kuvat SV, Bozkurt S, Kayhan A, Yüksel A, Çalışkan A. Report of Surgical Correction of a Cervicovaginal Agenesis Case: Cervicovaginal Reconstruction with Pudendal Thigh Flap, Case Reports in Medicine. Hindawi Publishing Corporation (article in press) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Sözel sunumlar 1. Bozkurt S, Bozkurt ER. Le rhabdomyome de type adultaire du vagin. XX. Semaine Médicale Balkanique, Atina, Gökhan N, Bozkurt ER, Bozkurt S. Les alterations secondaires de la glomerule observees aux diverses infections. XX. Semaine Médicale Balkanique, Atina, Bozkurt ER, Bozkurt S, Gökhan N, Yosunkaya E. Lymphome primitif multiple et polypoide de l intestin donnant l impression d un cancer de caecum se développant sur un terrain de polypose rectocolique diffuse. XX. Semaine Médicale Balkanique, Atina, Yosunkaya E, Bozkurt ER, Bozkurt S, Gökhan N. La maladie polykistique du foie chez les adultes. XX. Semaine Médicale Balkanique, Atina, Posterler 1. Albayrak S, Koçyıldız ZÇ, Bozkurt S, Bahar S, Turgut E, Filiz M. The relationship between BMD, BMI and time since menopause in women postmenopausal osteoporosis, EMAS 7th European Congress on Menopause, İstanbul, Ateser G, Albayrak S, Unluer AN, Boran B, Bozkurt S. Vulvar haematoma in a first coital experience (A psychological trauma). 7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. Malmö, Sweden, Albayrak Kaya S, Abalı R, Bozkurt S,Aygül C, Acar P. Materna-fetal outcome og a huge solitary luteinized follicular cyst of pregnancy; case report, XXI. European Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Abalı R, Albayrak Kaya S, Bozkurt S, Leblebici C,Yavuz Yurtsever Ç. Goldston syndrom; diagnosis of multiple fetal anomalies. XXI. European Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, 2008.

4 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Tüzüner N, Bozkurt S, Aksoy F,Oruç N. Die histopathologische Differential-diagnose des cholestatischen Ikterus des Neuegeborenen.(Yenidoğan dönemindeki kolestatik ikterlerin histopatolojik ayırıcı tanısı), -iki dilde basılı-, III. Seminar über Leberkrankheiten mit internationaler Teilnehmer. Cerrahpaşa Hepatoloji Kongre Özel Sayısı, Sf , İstanbul, Tüzüner N, Bozkurt S, Güngör F, Öz F. Meme kanserlerinde Konak Savunma Etkeni ve bunun prognozu belirleyen diğer etkenlerle ilişkisi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg l981; 12: Türkent M, Topçuoğlu S, Tolun N, Bozkurt S. Mastitis mikotika. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1983; 15: Ertüngealp E, Erkün E, Bozkurt S, Yıldırım B. Kadın genital sisteminin multipl primer habis tümörleri. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1983; 14: Atasü A, Bozkurt S. Kadın genital sisteminde kist hidatik. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1984; 15: Ertüngealp E, Bozkurt S, Demirci N. Gebelik ve over karsinomu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1984; 16: Aykan TB, Bozkurt ER, Aksoy B, Bozkurt HS, Demiröz F, Tokatlıoğlu Ş. Akciğerin intravasküler bronkioler ve alveoler tümörü. Türk Patoloji Dergisi 1986; 2: Aydınlı K, Bozkurt S, Erkün E, Atasü T. Kadınlarda genital kanser insidensi. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1987; 1: Bozkurt S, Ocak V. Plasenta olgunlaşmasının ultrasonografik ve anatomomorfolojik bulgularının karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi 1987; 3: Ocak V, Ergüney M, Bozkurt S. Normal ve sürmatüre gebelerde amniotik sıvıda human koryonik gonadotropin ve prolaktin düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1988; 2: Bozkurt S. Cinsel olgunluk döneminde endometrium-hormon ilişkileri ve menstrüel siklusun histolojik fazları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1988; 20 (2): Bozkurt ER, Bozkurt S. Endometrial polipler: İntrakaviter gelişmiş endometriosis? Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1988; 20 (2): Bozkurt ER, Bozkurt S. Lenf bezlerinde selim inklüzyonlar. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1988;19:

5 14. Bozkurt S, Bozkurt ER, Özbek AB, Demirci N. Endometriumun primer epidermoid karsinomu. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1988; 19: Bozkurt ER, Bozkurt S, Gençoğlu T. Sistemik sklerodermalı hastada gelişen derinin angiosarkomu (angiosarkomun etyopatogenezi hakkında klinik ve histopatolojik araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt ER, Bozkurt S, Tomruk E. Kronik abdominal aktinomikoz zemininde gelişen derinin epidermoid karsinomu (derinin epidermiod karsinomları etyolojisinde etken olarak aktinomikoz lezyonları). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Özveri R, Dinçmen S. Gebelik luteomu (Postpartum regresyon gösteren ve miadında gebelerdeki gebelik luteomlarında patolojik anatomik, klinik ve biokimyasal özellikler). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt E, Bozkurt S. Overin adenomatoid tümörü. VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Atkovar G. Serviks karsinomunda ışın yanıtı bulgularının prognozla ilişkisi. VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Özbek B, Demirci N. Serviksin papiller adenofibromu. VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Karalı Y, Alınç A. Gebelik + Nörofibromatosiste gelişen malign Schwannom (Gebeliğin nörofibromlar üzerine etkisi hakkında araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt ER, Bozkurt S. Lenf bezlerinde selim epitelial ve nonepitelial inklüzyonlar (lenf bezi metastazı izlenimini veren ve primeri bulunamayan malign melanomlar ve tiroidin folliküler karsinomları ile ilişkileri üzerine kliniko-patolojik araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf , Ankara, Bozkurt S. Serviks karsinomunda sitolojik ışın ve duyarlılaşma yanıtı (RR ve SR-Testi) Prognostik değeri. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1989; 3: Ünal O, Bozkurt S, Aksu F, Bozkurt ER, Arvas M. Disfonksiyonel uterus kanamalarının acil tedavisinde yüksek doz gestajen tedavisinin histolojik değeri. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1989; 3:

6 25. Ünal O, Bozkurt S, Bozkurt ER. Abortus spesimenlerinde koryon villus identifikasyonu, Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22: Bozkurt ER, Bozkurt S, Bacanakgil H. Kompleks atipik endometrium hiperplazisinde medikal tedavi. Hipokrat 1992; 2: Küpelioğlu D, Çağlar D, Bozkurt S, Yıldırım B. III. trimestredeki gebelerde hepatit belirteçlerinin taranması: Preliminer çalışma. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1994; 8: Altuğ M, Tuna T, Küpelioğlu D, Kasabalıgil A, Bozkurt S. Amniotik sıvı volümü, plasental grade ve plasental morfolojik değişikliklerin fetal prognoz açısından değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1994; 2(2): Ateşalp F, Bozkurt S, Yıldırım B. Postpartum kanamalar. İstanbul Tıp Derg 1995;1(3): Bozkurt S, Çek D, Erhan G, Bağbozan G. Bir vulva kanseri olgusunda iki taraflı femoral transpozisyon flebi ile rekonstrüksiyon. İstanbul Tıp Derg 1995; 1(3): Küpelioğlu D, Bozkurt S. Jinekolojik laparotomilerde ve seksiyolarda çemberli dreyp ile yara enfeksiyonu proflaksisi. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1996; 10: Erhan G, Aydın T, Bozkurt S: Primer dismenore sağaltımınında Etodolac ın etkinliği, İstanbul Tıp Derg 1996; 1(4): Ateşalp F, Erhan G, Bozkurt S, Köten M. Bir olgu nedeniyle interstisyel (kornual) gebelik. İstanbul Tıp Derg 1996; 1(4): Akça N, Erhan G, Bozkurt S, Bozkurt ER. Lokal östriol ve konjuge östrojenin vagina epitel gelişimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. T Klin J Gynecol Obst 1997; 7: Erhan G, Bektaş H, Özsoy A, Bağbozan G, Bozkurt S. Pelvik kitlelerin ayırıcı tanısında arteria iliaca externa anevrizması (nadir bir olgu). İstanbul Tıp Derg 1998; 2: Gider F, Arıkan DC, Bozkurt S, Behzatoğlu K ve ark. Uterine leiomyomda aktinomiçes enfeksiyonu. İstanbul Tıp Derg 1999; 3(3): Gider F, Arıkan DC, Köten M, Bozkurt S. İlk trimester ultrasonografisinde göbek kordon uzunluğunun değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Derg 1999; 3(4):

7 38. Arıkan D, Daldal F, Arıkan İ, Bozkurt S. Normoglisemik anne bebeklerinde, kordon kanı insülin ve C- Peptid değerleri ile doğum ağrılarının ilişkisi. İstanbul Tıp Derg 2001; 4(2): Karatepe F, Huq GE, Karalı Y, Bozkurt S. Leiomyomatozis Peritonealis Disseminata. İstanbul Tıp Derg 2001; 4(2): Karatepe F, Abalı R, Bozkurt S, Arıkan İ, Şahin AE. Anormal uterin kanamaların değerlendirilmesinde sonohisterografinin yeri, Jinekoloji ve Obstetrik Derg. 18: 44-49, Yıldırım Erdoğan N, Özgün Geçer M, Özkılıç T, Dursun N, Erdener O, Bozkurt S. İntraligamenter lokalizasyonlu kist hidatik olgusu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2004; Solak Vatandost M, Özkılıç T, Arıkan İ, Abalı R, Arıkan D, Bozkurt S. Endometriozisin medikal tedavisinde Triptorelin ve Danazol ün semptomları giderme üzerindeki etkinlikleri ve karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 2004; 18: Abalı R, Arıkan İ, Bozkurt S, Arıkan D, Erdener O. Primer amenore nedeni olarak Mayer-Rokitansky- Küster-Hauser Sendromu: Olgu sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 2004; 18: Arıkan İİ, Arıkan DC, Abalı R, Özkılıç T, Bozkurt S, Keçik B. Epitelyal ve nonepitelyal malign over tümör olgularında 17 yıllık deneyimimiz. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(1): Özkılıç T, Abalı R, Arıkan İ, Bozkurt S, Huq G. Vajinal ve servikal adenozis zemininde clear cell adenokarsinom birlikteliği. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(1): Karatepe F, Bozkurt S, Erdener O, Özyurt R, Arıkan İ. Postmenopozal kanamaların etiyolojisinin belirlenmesinde sonohisterografinin etkinliğini gösteren iki vaka çalışması. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(1): Arıkan İ, Arıkan D, Daldal F, Bozkurt S. Postmenopozal kanama ile başvuran hastaların endometrial biopsi sonuçlarının değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(2): Arıkan İ, Bozkurt S, Arıkan D, Behzatoğlu K, Abalı R. Postmenopozal dönemde tüberküloz endometrit: Olgu sunumu. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(2): Arıkan İİ, Arıkan DC, Abalı R, Özkılıç T, Bozkurt S. Epitelyal ve nonepitelyal malign over tümörleri. Retrospektif araştırma. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(4): Abalı R, Özkılıç T, Arıkan İ, Bozkurt S, Leblebici C. Postmenopozal kanama ile semptom veren safra kesesi karsinomu olgusu. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(4):

8 51. Arıkan İİ, Abalı R, Ulus T, Arıkan DC, Bozkurt S, Keçik B. Uterus korpus kanseri olgularında 20 yıllık deneyimimiz. İstanbul Tıp Derg 2005; 6(4): Uyar A, Abalı R, Albayrak S, Bozkurt S ve ark. Üçüncü trimesterdeki riskli gebelerin değerlendirilmesinde fetal renal arter Doppler ultrasonografinin yeri. İstanbul Tıp Derg 2005; 6(3): Albayrak S, Arıkan D, Yüksel A, Bozkurt S ve ark. Habitüel abortuslu bir olguda acil serklaj operasyonu. 2006; 7(1): Abalı R, Bozkurt S, Arıkan İ ve ark. Serviksin prekanseröz lezyonlarının değerlendirilmesinde sitoloji, kolposkopi, histoloji ve human papillomavirusün yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2006; 20: Özkılıç T, Arıkan İ, Abalı R, Arıkan D, Bozkurt S. Polikistik over sendromu hastalarının tedavisinde metforminin klinik ve biyokimyasal etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2006; 20: Dursun N, Öznur M, Leblebici C, Güzel Çay T, Arıkan İ, Bozkurt HS, Bahadır F. Normal, hiperplastik ve kanserli endometriumda galektin-3, östrojen, progesteron ekspresyonu ve FIGO Evre ile ilişkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2007; Bahar Ş, Abalı R, Bozkurt S, Turgut E, Dursun N: Nadir bir seks kord stromal tümör olgusu. İstanbul Tıp Derg 2007; (8): Bozkurt S. Ekstrauterin gebelikte medikal tedavi. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Konuşmacı Özetleri Kitabı, 2009; Abalı R, Bozkurt HS, Aksu M, Koçyıldız Z, Dursun N. Gebelikte servikovaginal sitolojik değişikliklerin değerlendirilmesi. Maltepe Tıp Derg 2009; 1(1): Şahin AE, Abalı R, Yüksel A, Boran B, Bozkurt HS, Temel İ. Üriner inkontinanslı hastalarda semptomlarla ürodinami bulgularının karşılaştırılması. Maltepe Tıp Derg 2009; 2(1): Haliloğlu B, Çelik A, İlter E, Gündüz T, Bozkurt S, Özekici Ü. Rahim içi araç kullanan kadınlarda gelişen menorajinin uterin kan akımı ile ilişkisi. Maltepe Tıp Derg 2010; 2(1): İlter E, Çelik A, Haliloğlu B, Ercan G, Yücel E, Bozkurt S, Özekici Ü. A rare cause of virilization of females; congenital adrenal hyperplasia due to 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase enzyme deficiency. Maltepe Tıp Derg 2010; 2(1):

9 63. Haliloğlu B, Çelik A, İlter E, Küçükaşçı M, Yener AN,Manukyan MN, Bozkurt HS, Özekici Ü. Primary omental pregnancy, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi (article in press) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Sözel sunumlar 1. Öz F, Tüzüner N, Güngör F, Bozkurt S. Meme karsinomunda host-defence-factor ün primer tümör grade i ve koltuk altı lenf bezi metastazı ile ilişkisi. IV. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Tüzüner N, Bozkurt S, Aksoy F, Oruç N. Yenidoğan dönemindeki kolestatik ikterlerin histopatolojik ayırıcı tanısı. III. Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, İstanbul, Tüzüner N, Bozkurt S. Midenin selim lenfoid hiperplazisi. Habis lenfomalarla ayırıcı tanısı. Mide Tümörleri Simpozyumu, Eskişehir, Güvener S, Karaaliler Ş, Bozkurt S. Mezodermal mikst tümör, İstanbul Jinekoloji Derneği Toplantısı, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak, Ocak V, Ak F, Bozkurt S, Karaaliler Ş. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Kliniği nde maternal mortalite oranı. 5. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt S. Plasentanın ultrasonografik görünümü ile fetüs matürasyonu ilişkisi. Diagnostik Ultrasonografi ve Termografi Sempozyumu, İstanbul, Bozkurt S. Cinsel olgunluk döneminde endometrium hormon ilişkileri ve menstruel siklusun histolojik fazları. V. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Bozkurt ER, Bozkurt S.. Endometrial adenomatöz polipler: İntrakaviter polipoid endometriosis? V. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Bozkurt ER, Bozkurt S, Gençoğlu T. Sistemik sklerodermalı hastada gelişen derinin angiosarkomu (angiosarkomun etyopatogenezi hakkında klinik ve histopatolojik araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt ER, Bozkurt S, Tomruk E. Kronik abdominal aktinomikoz zemininde gelişen derinin epidermoid karsinomu (derinin epidermiod karsinomları etyolojisinde etken olarak aktinomikoz lezyonları). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, 1988.

10 11. Bozkurt S, Bozkurt ER, Özveri R, Dinçmen S. Gebelik luteomu (Postpartum regresyon gösteren ve miadında gebelerdeki gebelik luteomlarında patolojik anatomik, klinik ve biokimyasal özellikler). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt E, Bozkurt S. Overin adenomatoid tümörü. VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Atkovar G. Serviks karsinomunda ışın yanıtı bulgularının prognozla ilişkisi. VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Özbek B, Demirci N. Serviksin papiller adenofibromu. VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt S, Bozkurt ER, Karalı Y, Alınç A. Gebelik + Nörofibromatosiste gelişen malign Schwannom (Gebeliğin nörofibromlar üzerine etkisi hakkında araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt ER, Bozkurt S. Lenf bezlerinde selim epitelial ve nonepitelial inklüzyonlar (lenf bezi metastazı iznimini veren ve primeri bulunamayan malign melanomlar ve tiroidin folliküler karsinomları ile ilişkileri üzerine kliniko-patolojik araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, Bozkurt S. Jinekolojik kanserlerde patolojinin yeri. II. Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri, İstanbul, Tokgöz C, Bozkurt S, Karalı Y, Özbek AB. Over kanserlerinde prognozu etkileyen faktörler. II. Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri, İstanbul, Akyol İ, Ender F, Küpelioğlu D, Bozkurt S yılları arasında abruptio placenta vakalarının değerlendirilmesi. X. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Bozkurt S. Postpartum Kanamalar. Postpartum Obstetrik Aciller Paneli nde panelist konuşmacı. X. Zeynep-Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Bağbozan G, Hüten O, Bozkurt E, Bozkurt S. Mikst Müllerien tümörler. 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Bozkurt S, Bozkurt ER, Onmuş H. Normal ve hiperplastik endometrium ile endometriumun primer karsinomlarında lokal immun yanıt. Dentritik retikulum hücreleri üzerine immunohistokimyasal araştırma. 4. Ulusal Onkoloji Kongresi, Antalya, Bozkurt S, Çek D, Erhan G, Bağbozan G. Bir vulva kanseri olgusunda iki taraflı femoral transpozisyon flap i ile rekonstruksiyon. 4. Ulusal Onkoloji Kongresi, Antalya, 1994.

11 24. Ateşer G, Erhan G, Türköz E, Boran B, Bozkurt S. Tıbbi tedaviye yanıtsız disfonksiyonel uterin kanamalı hastalarda operasyon piyesinin histopatolojik inceleme sonuçları. SSK 50. Yıl Tıp Kongresi, İstanbul, Ateşer G, Bozkurt S. Cerrahi kontrendikasyonu olan kanamalı hastalarda GnRH analoglarının kullanımı. SSK 50. Yıl Tıp Kongresi, İstanbul, Köten M, Arıkan D, Bozkurt S. Postmenopozal osteoporoz tedavisinde alfakalsidolün yeri. 1. International and 4. National Congress on the Menopause, Antalya, Arıkan D, Daldal F, Solak M, Bozkurt S. Postmenopozal kanama ile başvuran hastaların endometrial biopsi sonuçlarının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, Abalı R, Arıkan D, Özkılıç T, Bozkurt S. Uterus korpus kanseri olgularında 19 yıllık deneyimimiz. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Bozkurt S. Apikal prolapsusta cerrahi yönetim. TJOD Ürojinekoloji Kursu, İstanbul, Bozkurt S. Kadında cinsel disfonksiyonun değerlendirilmesi. VI. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs, Yüksel A, Bozkurt S. EDT de tanı ve yaklaşım (panel moderatörü olarak). TJOD İstanbul Panelleri, İstanbul, Mayıs, Günenç MZ, Bingöl B, Çelik A, Karaman A,Ünlügedik E, Haliloğlu B, Bozkurt HS, Özekici Ü. Kornual ektopik gebelik olgularında laparoskopik kornuostomi, cerrahi teknik ve takip. (Video sunumu). 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, Nisan, Bozkurt S. Ektopik gebelik: Medikal tedavi (Kime, nasıl?). VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, İlter E, Midi A, Haliloğlu B, Çelik A, Gündüz T, Bozkurt S, Özekici Ü. University students knowledge of HPV and Pap smear test; acceptance of HPV vaccination to themselves. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2010.

12 Posterler 1. Özmen N, Bozkurt S, Büyükbeşe İ, Yıldırım B. Sezaryende sefalosporinlerle profilaksi. 8. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Antalya, Arıkan D, Daldal F, Solak M, Bozkurt S. Postmenopozal kanama ile başvuran hastaların endometrial biopsi sonuçlarının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Koıngresi, İstanbul, Arıkan D, Daldal F, Arıkan İ, Bozkurt S. Normoglisemik anne bebeklerinde, kordon kanı insülin ve c-peptid değerleriyle doğum ağırlığının ilişkisi. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Antalya, 2001 (Artemis Suppl./Journal der Deutsch-Türkischen Gynaekologengesellschaft, 2001; Vol 2 (1): 83 te yayınlandı). 4. Karatepe F, Huq GE, Karalı Y, Bozkurt S. Bir distosi olgusu. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Antalya, 2001 (Artemis Suppl./Journal der Deutsch-Türkischen Gynaekologengesellschaft, 2001; Vol 2(1): 112 de yayınlandı). 5. Arıkan D, Bozkurt S, Arıkan İ, Abalı R. Postmenopozal dönemde tüberküloz endometrit: Olgu sunumu. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, Özkılıç T, Bozkurt S, Bozkurt E, Huq G. Vajinal ve servikal adenozis zemininde clear cell adenokarsinom birlikteliği. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Arıkan İ, Arıkan D, Karatepe F, Bozkurt S. Epitelyal ve nonepitelyal malign over tümör olgularında 17 yıllık deneyimimiz. V. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, 2003 (Artemis Suppl. 2003; Vol 4(2): 117 de yayınlandı). 8. Vatandost MS, Özkılıç T, Arıkan D, Bozkurt S. Endometriozisin medikal tedavisinde triptorelin ve danazolün semptomları giderme üzerindeki etkinlikleri ve karşılaştırılması. V. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, 2003 (Artemis Suppl. 2003; Vol 4(2): 134 te yayınlandı). 9. Karatepe F, Bozkurt S, Arıkan D, Şahin A, Ekiz M, Abalı R. Anormal uterin kanamalarda sonohisterografinin yeri. V. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, 2003 (Artemis Suppl. 2003; Vol 4(2): 134 te yayınlandı). 10. Abalı R, Özkılıç T, Arıkan İ, Bozkurt S. Postmenopozal kanama ile semptom veren safra kesesi karsinomu olgusu. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Uyar A, Abalı R, Bozkurt S, Arıkan D ve ark. Riskli gebelerde 3. trimestrde fetal Doppler USG nin yeri. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Bursa, Albayrak S, Leblebici C, Bozkurt S ve ark. İmmunsuprese bir olguda serviks, vulva ve derinin preinvaziv lezyonları. 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2006.

13 13. Aygül C, Albayrak S, Onat T, Bozkurt ER, Bozkurt S. Vulvar intraepitelyal neoplazide rekürrens. 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Dursun N, Öznur M, Leblebici C, Arıkan İ, Bozkurt HS, Bozkurt HS. Normal, hiperplastik ve kanserli endometriumda galektin-3, östrojen, progesteron ekspresyonu ve FIGO Grade ile ilişkisi. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Çeşme, Arıkan DC, Bozkurt S, Albayrak S. Hemodiyaliz hastalarında hormon profilleri ve menstrüel sikluslarının dseğerlendirilmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi, Antalya, 2006 (Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi Kongre Özel Sayısı Cilt 3, Mayıs 2006 da yayınlandı ). 16. Koçyıldız ZÇ, Abalı R, Albayrak S, Bozkurt HS, Arıkan DC. Jinekolojik muayene sonrası gelişen dermoid kist torsiyonu.: Olgu sunumu. 5. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Antalya, Albayrak S, Abalı R, Onat T, Şenel I, Bozkurt HS. Gebelik ve meme kanseri; olgu sunumu. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, Albayrak S, Abalı R, Ünal F, Erdener O, Bozkurt HS. Nörofibromatozis ve gebelik; olgu sunumu. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, Gücin Z, Yıldız P, Bozkurt E, Arıkan D, Bozkurt S. Benign Brenner tumour of ovary: bilaterality, predominant mucinous component with big size: A case report. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, Bahar Ş, Abalı R, Bozkurt S, Turgut E, Dursun N. Masif asit ile seyreden bir seks kord stromal tümör olgusu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi, Antalya, Abalı R, Onat T, Altuntaş H, Bozkurt HS, Aygül C, Albayrak Kaya S. Primer ovaryen ektopik gebelik rüptürü: İki olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:26,2008, 22. Abalı R, Koçyıldız Z, Bahar Ş, Bozkurt HS, Turgut NE. Kronik pelvik ağrılı bir olguda splenozis. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:26, Abalı R, Albayrak Kaya S, Bozkurt HS, Aygül C, Çelik G. Total uterin prolapsuslu bir olguda travmaya bağlı intestinal perforasyon. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:28, Abalı R, Bozkurt HS, Aksu M, Koçyıldız Z, Dursun N. Gebelikte servikovaginal sitolojik değişikliklerin değerlendirilmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:86, Koçyıldız Z, Abalı R, Bozkurt HS, Bahar Ş, Canberk Ş. Uterin ekstrarenal Wilms tümörü: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:86,2008.

14 26. Abalı R, Turgut E, Arıkan DC, Onat T,Bozkurt HS. Muhtemelen Wolf kanalı kaynaklı kadın adneksiyal tümörü (FATWO): Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:98, Abalı R, Koçyıldız Z, Bozkurt S, Albayrak Kaya S, Temel İ. Vulvanın Paget hastalığı: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:98, Şahin AE, Abalı R, Boran B, Yüksel A, Bozkurt HS. Üriner inkontinanslı hastalarda semptomlarla ürodinami bulgularının karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:148, Abalı R, Albayrak Kaya S, Bozkurt S, Yüksel A, Yavuz Yurtsever Ç, Temel İ. Histeroskopik septum rezeksiyonu yapılan olguların değerlendirilmesi. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), Antalya. 30. Haliloğlu B, Çelik A, Günenç Z, Bozkurt S, Özekici Ü. Bakırlı rahim içi araç (RİA) ve levonorgestrel içeren rahim içi araç (LVN-RİA) kullanan hastalarda uterin arter Doppler indekslerinin karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6: 24,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009). 31. Haliloğlu B, Çelik A, Ünlügedik E, Yücel E, Günenç Z, Bozkurt S, Özekici Ü. Rahim içi araç kullanan hastalarda uterin arter Doppler indekslerinin menoraji ile ilişkisi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6:24,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009). 32. Bahar Ş, Abalı R, Bozkurt HS, Boran B. Cerrahi menopozlu kadınlarda serum kemik turnover belirteçlerinin akut değişiklikleri ve kemik mineral dansitesi ile karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6:25,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009). 33. Çelik A, Haliloğlu B, Tanrıöver Y, Midi A, Bozkurt S, Özekici Ü, Gönenç Z, Karaman A. Plazma hücreli vulvitis ve topikal steroidlere cevabı: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6:30,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009). 34. Haliloğlu B, Peker H, Çelik A, Küçükaşçı M, Bozkurt S, Özekici Ü. Asemptomatik Türk kadınlarında idrar yapma alışkanlıkları. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6:86,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009). 35. Haliloğlu B, Peker H, Çelik A, İlter E, Küçükaşçı M, Bozkurt S, Özekici Ü. Asemptomatik Türk kadınlarında fonksiyonel mesane kapasitesi, 24 saatlik idrar volümü ve idrar yapma sıklığı üzerine etkili faktörler. IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Ekim, Haliloğlu B, Peker H, Çelik A, İlter E, Yücel E, Bozkurt S, Özekici Ü. Asemptomatik Türk kadınlarında üriner günlük parametrelerinin gece ve gündüz farkı. IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Ekim, 2009.

15 37. İlter E, Çelik A, Haliloğlu B, Yücel E, Ercan G, Bozkurt S, Özekici Ü. A rare cause of virilzation of females; Congenital adrenal hyperplasia due to 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7:29,2010 (VIII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs, 2010). 38. Haliloğlu B, Çelik A, İlter E, Küçükaşcı M, Yener N, Manukyan M, Bozkurt S, Özekici Ü. Primer omental gebelik olgusu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7:39, 2010 (VIII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs, 2010). 39. Halilioğlu B, Çelik A, İlter E, Ünlügedik E, Çoksuer H, Gündüz T, Midi A, Bozkurt S. Serviks uterinin elektrokoterizasyonu sonrası uygulanan hyaluronik asit-gümüş kombinasyonunun metaplazi ile iyileşme üzerine etkisi: Çift-kör, randomize pilot çalışma. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7:84, 2010 (VIII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs, 2010). 40. Çelik A, Haliloğlu B, İlter E, Ulu İ, Özekici Ü, Bozkurt S. Normal karyotipli anterior yerleşimli kistik higroma: Olgu sunumu. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi, İstanbul, Eylül Diğer yayınlar Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. Ertüngealp E, Bozkurt S, Erkün E. Overin gonadal stromal tümörleri, Over Kanserleri ve Tedavisi içinde, Böl. 4, Sf (Ed: Atasü,T, Uzel R, Berkarda B), İstanbul, Ertüngealp E, Bozkurt S, Erkün E. Mezonefrik artıklardan kaynaklanan over tümörleri (overin clear cell tümörleri), Over Kanserleri ve Tedavisi içinde, Böl. 6, Sf (Ed: Atasü T, Uzel R, Berkarda B), İstanbul, Kopera H, Bozkurt S. Hormonal kontrasepsiyon., Reproduktif Endokrinoloji içinde, Sf , Jin. End. Dern. Yayını, İstanbul, Bozkurt S. Serviks uteri hastalıkları, Klinik Bilimler içinde, Cilt 3, Böl. 65, Sf (Ed: Aykut Kazancıgil, Gündüz Gedikoğlu, Kemal Bayraktar), Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, İstanbul, Bozkurt S. Endometrium karsinomu, Klinik Bilimler içinde, Cilt 3, Böl: 66, Sf (Ed: Aykut Kazancıgil, Gündüz Gedikoğlu, Kemal Bayraktar), Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, İstanbul, Bozkurt S. Jinekolojik habaset, Klinik Bilimler içinde, Cilt 3, Böl: 74, Sf (Ed: Aykut Kazancıgil, Gündüz Gedikoğlu, Kemal Bayraktar), Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, İstanbul, Bozkurt S. Jinekolojik kanserlerde patolojinin yeri, Jinekolojik Onkoloji içinde. (Ed: Atasü T, Aydınlı K), 2. Baskı, Böl. 4, Sf , Logos Yayınevi, İstanbul,1999.

16 8. Bozkurt S. Jinekolojik onkolojide serviko-vaginal sitoloji, Jinekolojik Onkoloji içinde. (Ed: Atasü T, Aydınlı K), 2. Baskı, Böl.12, Sf , Logos Yayınevi, İstanbul, Bozkurt S, Atasü T. Serviks uterinin yassı epitel metaplazisi, Jinekolojik Onkoloji içinde. (Ed: Atasü T, Aydınlı K), 2. Baskı, Böl.11, Sf , Logos Yayınevi, İstanbul, Bozkurt S. Menopoz ve kollajen, Menopoz Tedavisi ve Kanser içinde. (Ed:Atasü T), Böl.12, Sf , Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Çeviriler 1. Toksik karaciğer zararları, Klinge O. (Almanca dan çeviri). III. Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, Cerrahpaşa Hepatoloji Özel Sayı Sf , İstanbul, Atatürk Üniversite Reformu (Üniversite gelişmesi hakkında) Widmann H. dan (Almanca) çeviri ve derleme. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Atatürk ün 100. Doğum Yılını Kutlama Yayınları, Özel Seri 3, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1981 (A. Kazancıgil ile). Çevirenlerin ekleriyle genişletilmiş 2. baskı Kabalcı Yayınevi tarafından 2000 de yayınlandı, 533 sf.,istanbul-. 3. Serviksin anatomisi ve histolojisi, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 5, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Serviksin iyi huylu lezyonları, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 6, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Serviksin epitel içi neoplazması, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 7, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Serviks lezyonlarında teşhis yöntemleri, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 8, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Serviksin karsinomu ve diğer kötü huylu tümörleri, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 9, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Dişi genital yollarının sitolojisi, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 35, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, 1985.

17 9. Obstetrik ve jinekolojik teşhis için dokuların makroskopik tanımlanması ve hazırlanması, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 36, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Dişi genital yollarındaki tümörlerle ilgili hayvan modelleri, Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar, Blaustein A. (İngilizce den çeviri), Böl. 37, Sf , AMK Arkadaş Tıp Kitapları, İstanbul, Benign Prostat Hipertrofisi, Martorana G. (İtalyanca dan çeviri). AND Danışmanlık Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon, İstanbul Projeler 9. İdari Görevler Klinik Şefi İstanbul Eğitim ve Araşt. Hast Klinik Şefi Süleymaniye Doğum ve Kad. Hast. Hast Başhekim Yard. İstanbul Eği. ve Araşt. Hast Başhekimlik İstanbul Eği. ve Araşt. Hast NKÜ Araş. Uyg. Hast. Başhekimliği Namık Kemal Üniversitesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı Namık Kemal Üniversitesi Başhekim Yardımcılığı Maltepe Üniv. Tıp Fak. Hastanesi Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği Türk Menopoz ve Osteoporoz Derneği Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi Danışma Kurulu Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi Danışma Kurulu Zeynep Kamil Tıp Dergisi Danışma Kurulu East. J. Med. (Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngilizce Yayın Organı) Danışma Kurulu İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Mütevellisi

18 İstanbul Erkek Liseliler Derneği 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Dersin Adı Vulva ve vaginanın selim hastalıkları Serviks uterinin preinvazif lezyonları-kolposkopi pratiği Endometriumun selim hastalıkları; Endometrial kanser Overin selim ve habis hastalıkları Gestasyonel trofoblastik hastalıklar Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Güz İlkbahar Serviks uterinin preinvazif lezyonları-kolposkopi pratiği Serviks kanseri Endometriumun selim hastalıkları; Endometrial kanser Overin selim ve habis hastalıkları Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. Yabancı Diller: İngilizce, Almanca, İtalyanca

Prof.Dr. Ramazan DANSUK

Prof.Dr. Ramazan DANSUK Prof.Dr. Ramazan DANSUK 1. Adı Soyadı : Ramazan DANSUK 2. Doğum Tarihi : 17. 02. 1958 3. Unvanı : Profesör-Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 4. Öğrenim Durumu ve Mesleki Tecrübe : Derece Yer Yıl Lise

Detaylı

Doç. Dr. Hüsnü Görgen

Doç. Dr. Hüsnü Görgen CURRICULUM VITAE Doç. Dr. Hüsnü Görgen Doğum Tarihi: 06.04.1962 Unvanı: Doçent Doktor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı 1979 yılında Adana Erkek Lisesi ve 1985 yılında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : Hüseyin Levent KESKİN DOĞUM YERİ, TARİHİ : Ankara, 18.05.1973 MEDENİ DURUM : Evli, 2 çocuk sahibi YABANCI DİL : İngilizce (ÜDS: 83.75), Almanca ASKERLİK GÖREVİ : İzmir, 2004 İLETİŞİM

Detaylı

Doç. Dr. Gazi Yıldırım

Doç. Dr. Gazi Yıldırım Doç. Dr. Gazi Yıldırım Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Kadın Hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ahmet Kale Doğum Tarihi : 12 Haziran 1974 TC Kimlik No : 11131986774 Doğum Yeri Ev Adresi e-mail : Adana : Dicle Üniversitesi Lojmanları E9 No: 5, Diyarbakır

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ümit Korucuoğlu 2. Doğum Tarihi : 24.11.1978 3. Unvanı : Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 4. Öğrenim Durumu : Üniversite sonrası Tıp'ta Uzmanlık 5. Çalıştığı Kurum : Yüksek İhtisas

Detaylı

PHONE : 90-212-3044490 : tansu.kucuk@asg.com.tr tansukucuk@hotmail.com : www.tansukucuk.com

PHONE : 90-212-3044490 : tansu.kucuk@asg.com.tr tansukucuk@hotmail.com : www.tansukucuk.com CURRICULUM VITAE As of January 2012 NAME, SURNAME : Prof. Dr. Tansu KÜÇÜK DATE OF BIRTH : February 13 rd, 1963 BIRTH PLACE NATIONALITY MARITAL STATUS : Balıkesir, TURKEY : Turkish Republic : Married CURRENT

Detaylı

VERİLEN EĞİTİMLER: Jin.Op.Dr. VEDAT ERKAN DAYICIOĞLU. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı

VERİLEN EĞİTİMLER: Jin.Op.Dr. VEDAT ERKAN DAYICIOĞLU. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı VERİLEN EĞİTİMLER: KONFERANSLAR/ PANEL KATILIMLARI/ YURT DIŞI-YURT İÇİ SÖZLÜ BİLDİRİLER/ POSTERLER/ TEZLER/ ( Klinik Şefliği ve Tez danışmanlıklarının tarafımdan yapıldığı,tezler ) HST.İÇİ YILLIK EĞT.PROGRAMI

Detaylı

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62.

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62. 1 Professor Arif Kokcu s Scientific Publications a) Prof.Dr. Arif Kökçü nün yurt dışı hakemli dergilerde İngilizce (English) yayınlanmış bilimsel makaleleri: 1- Beksaç MS, Beksaç M,Kişnişci HA, Kokcu A:

Detaylı

Prof. Dr. Neşet Cem Fıçıcıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Neşet Cem Fıçıcıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Neşet Cem Fıçıcıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Kadın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-1998 Tıpta Uzmanlık

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-1998 Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gamze Sinem Çağlar (Yücel) Doğum Tarihi: 27/03/1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-1998 Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları

Detaylı

Doç. Dr. Salih Taşkın

Doç. Dr. Salih Taşkın Doç. Dr. Salih Taşkın Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları ve Doğum Ankara Üniversitesi Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta

Detaylı

1996-2001 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1996-2001 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 1 Doç. Dr. Banu Kumbak AYGÜN, 1972 İstanbul doğumludur. Hacettepe (ing) Tıp Fakültesi nden 1996 yılında mezun olan Dr. Aygün Kasım 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde Kadın

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Saime Hale Kırımlıoğlu (Onmuş) 2. Doğum Tarihi: 0.06.968 3. Unvanı: Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans TIP Ankara Üniversitesi 984-990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gamze UĞURLUER 2. Doğum Tarihi / Yeri: 1976 / Gaziantep 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. İş adresi: Acıbadem Adana Hastanesi, Cumhuriyet Cad, No 66, 01130, Adana 5. Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

PROF.DR.TÜLAY İREZ ÖZGEÇMİŞ

PROF.DR.TÜLAY İREZ ÖZGEÇMİŞ PROF.DR.TÜLAY İREZ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: TÜLAY İREZ(ÖCAL) 2. Doğum Tarihi: 1951 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Ankara Üni. Fen Fakültesi 1972 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİS. ve Doğum Anabilim Dalı. Görev Yeri

ÖZGEÇMİS. ve Doğum Anabilim Dalı. Görev Yeri ÖZGEÇMİS Adı Soyadı: CEM MURAT BAYKAL Doğum Tarihi: 01 TEMMUZ 1970-Konya Adres: GSM: e-mail: Öğrenim Durumu: Derece BölÜm/Hrogram Universite Yıl Orta ve lise eğitimi Konya Anadolu Lisesi 1981-1988 Lisans

Detaylı

FURKAN KAYABAŞOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum

FURKAN KAYABAŞOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum FURKAN KAYABAŞOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum Furkan Kayabaşoğlu 25 Eylül 1978 tarihinde Sakarya da doğdu. 1989 1996 yılları arasında orta öğretimini Sakarya Anadolu Lisesi nde tamamladı. ÖSS sınavında

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR. 1.1 Uluslararası

Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR. 1.1 Uluslararası Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR 1.1 Uluslararası 1.1.1 Verit A, Cengiz M, Yeni E, Unal D. A magnificent circumcision carnival in the early 18th century ottoman period (genişletilmiş

Detaylı

Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı

Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı VERİLEN EĞİTİMLER: (KONFERANSLAR/ PANELKATILIMLARI/ YURT DIŞI-YURT İÇİ SÖZLÜ BİLDİRİLER/ POSTERLER/ TEZLER/ ( Klinik Şefliği ve Tez danışmanlıklarının tarafımdan yapıldığı,tezler ) HST.İÇİ YILLIK EĞT.PROGRAMI

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans Prof. Dr. Ünvan ve Görevler Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı İdari Görevler Eğitim Lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Yüksek lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Doktora Sb. İstanbul Taksim

Detaylı

Vatan Hastaneler Grubu Alman Hastanesi, Kadın Doğum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk. Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi

Vatan Hastaneler Grubu Alman Hastanesi, Kadın Doğum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk. Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay (ŞAHİN) YILMAZ e-mail: tyilmaz@istanbul.edu.tr Doğum Tarihi: 17 Ocak 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Şaban ŞİMŞEK Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı