2012 YILI YASAKLILAR LĠSTESĠ ULUSLARARASI STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI YASAKLILAR LĠSTESĠ ULUSLARARASI STANDARTLARI"

Transkript

1 Dünya Dopingle Mücadele Kuralları 2012 YILI YASAKLILAR LĠSTESĠ ULUSLARARASI STANDARTLARI Yasaklı Listesi resmi metni WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) tarafından hazırlanır ve hem İngilizce hem de Fransızca olarak yayınlanır. İngilizce ve Fransızca metinler arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlam farklılığında İngilizce metin esas alınacaktır. Çeviri: Yrd. Doç. Dr. İlker YÜCESİR Bu Liste 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. 1

2 2

3 ÇEVĠRMENĠN NOTU: Bu metin TFF Dopingle Mücadele Kurulu tarafından futbolcular ve sağlık ekipleri başta olmak üzere futbolda konuyla ilgilenen herkesin faydalanması amacı ile hazırlanmış resmi olmayan bir çeviridir Yılı Yasaklılar Listesi nin resmi metni İngilizcedir. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından İngilizce ve Fransızca olarak hazırlanan Listeler WADA internet sitesinde yayınlanır. Metinler arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlam farklılığında İngilizce metin esastır. Bu durum giriş sayfasında ayrıca belirtilmiştir. FIFA Dopingle Mücadele Talimatı her yıl WADA tarafından yayınlanan "Yasaklılar Listesini" aynen kabul ederek yayımından 3 ay sonra yürürlüğe soktuğunu ve FIFA nın Listeye dair değişiklikleri üye ülke federasyonlarına yazılı olarak bildireceğini talimatın 15. Maddesinde belirtmektedir. 3

4 4

5 2012 YILI YASAKLILAR LĠSTESĠ DÜNYA DOPĠNGLE MÜCADELE KURALLARI Bu Liste 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. Dünya Anti-Doping Kodu maddesine uygun olarak, S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a gruplarındaki maddeler ve M1, M2 ve M3 gruplarındaki Yasaklı Yöntemler dışındaki tüm yasaklı maddeler TanımlanmıĢ Maddeler olarak değerlendirilecektir. KULLANIMI HER ZAMAN YASAKLI OLAN MADDELER VE YÖNTEMLER (MÜSABAKA ĠÇĠ VE MÜSABAKA DIġI) YASAKLI MADDELER S0. ONAYLANMAMIġ MADDELER Listenin bundan sonraki bölümlerinde ele alınmamış ve herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan insan tedavisi ile ilgili onay almamış (örneğin Klinik öncesi ya da klinik gelişim aşamasındaki ya da üretimi durdurulmuş ilaçlar, modifiye ilaçlar*, veteriner ilaçları) farmakolojik maddeler her zaman için yasaklanmıştır. * Modifiye ilaç: orijinal metinde Designer drug olarak yer almaktadır. Bu ilaçlar yürürlükteki ilaç yasalarını aşmak üzere mevcut ilaçların kimyasal yapılarını çeşitli derecelerde modifiye etmek suretiyle analogları veya türevleri hazırlanarak oluşturulan ilaçlardır. Yasa dışı rekreasyonel ilaçlar denen maddelere benzer sübjektif etki yaratmak üzere üretilen farklı kimyasal yapılardaki ilaçlara da bu ad verilir. 5

6 S1. ANABOLĠK MADDELER Anabolik maddelerin kullanımı yasaklanmıştır. 1. Anabolik Androjenik Steroidler (AAS) a. Eksojen * (Vücudun üretmediği) AAS ler aşağıdaki gibidir; 1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ); 1-androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione); bolandiol (estr- 4-ene-3β, 17β-diol); bolasterone; boldenone; boldione (androsta- 1,4-diene-3,17-dione); calusterone; clostebol; danazol (17αethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17αmethylandrosta-1,4-dien-3-one); desoxymethyltestosterone (17αmethyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; ethylestrenol (19- nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoxymesterone; formebolone; furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en- 3-one); mestanolone; mesterolone; metenolone; methandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); methandriol; methasterone (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3- one-17β-ol); methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9- dien-3-one); methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5αandrost-1-en-3-one); methylnortestosterone (17β-hydroxy-17αmethylestr-4-en-3-one); methyltestosterone; metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenedione (estr-4-ene- 3,17-dione); norboletone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano[3,2-c] pyrazole); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testosterone (17βhydroxy-5α-androst-1-en-3-one); tetrahydrogestrinone (18a-homo- 6

7 pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-one); trenbolone; ve benzer kimyasal yapıya veya biyolojik etkilere sahip diğer maddeler. b. Endojen ** AAS lerin dışarıdan vücuda uygulanması yasaklanmıştır androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5αandrostan-3-one); prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA); testosterone ve metabolitlerini ve izomerlerini kapsayan fakat bunlarla sınırlı olmayan: 5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5αandrostane-3β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol; androst-4- ene-3α,17α-diol; androst-4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene- 3β,17α-diol; androst-5-ene-3α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17βdiol; androst-5-ene-3β,17α-diol; 4-androstenediol (androst-4- ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; epitestosterone; 3α-hydroxy-5αandrostan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 7αhydroxy-DHEA; 7β-hydroxy-DHEA; 7-keto-DHEA; 19- norandrosterone; 19-noretiocholanolone. 2. Diğer Anabolik Maddeler aģağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: Clenbuterol, seçici androjen reseptör modülatörleri (SARM ler), tibolone, zeranol, zilpaterol. Bu kısımda: * eksojen sözcüğü, normal koşullarda vücut tarafından doğal olarak üretilemeyen bir maddeyi ifade eder. ** endojen sözcüğü, vücut tarafından doğal olarak üretilebilen bir maddeyi ifade eder. 7

8 S2. PEPTĠD HORMONLAR, BÜYÜME FAKTÖRLERĠ VE ĠLĠġKĠLĠ MADDELER Aşağıdaki maddeler ve bunların salınımını yapan faktörler yasaklanmıştır: 1. Kan yapımını uyarıcı maddeler [Örn. Eritropoietin (EPO); darbepoetin (depo), hipoksi ile indüklenebilen faktörü (HIF) durdurucular, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA), peginesatide (Hematide)]; 2. Koryonik Gonadotropin (CG) ve LuteinleĢtirici Hormon (LH) sadece erkeklerde yasaklanmıştır; 3. Ġnsülinler; 4. Kortikotrofinler; 5. Büyüme Hormonu (GH), Ġnsülin-benzeri Büyüme Faktörü-1 (Insulin-like Growth Factor-1 - IGF-1), Fibroblast Büyüme Faktörü (Fibroblast Growth Factors - FGFs), Hepatosit Büyüme Faktörü (Hepatocyte Growth Factor - HGF), Mekano Büyüme Faktörleri (Mechano Growth Factors - MGF s), Trombosit Kaynaklı Büyüme faktörü (Platelet-Derived Growth Factor - PDGF), Vasküler- Endotelial Büyüme Faktörü (Vascular- Endothelial Growth Factor - VEGF) ve yanısıra kas, tendon veya bağ proteinlerinin sentezini/yıkımını, damarlanmayı, enerji kullanımını, rejeneratif kapasite veya kas lifi tipi dönüşümünü etkileyen herhangi bir büyüme faktörü, ve benzer kimyasal yapıya veya benzer biyolojik etkiye(lere) sahip diğer maddeler. 8

9 S3. BETA-2 AGONĠSTLER Salbutamol (24 saat içinde en fazla 1600 mikrogram dozu aşmamak koşuluyla), Formoterol (24 saat içinde en fazla 36 mikrogram dozu aşmamak koşuluyla) ve üreticilerin önerdikleri tedavi düzeninde inhalasyon yoluyla alınmak kaydıyla Salmeterol kullanımı dışında bütün Beta-2 agonistler (varsa ilgili her iki optik izomerleri de dahil olmak üzere) yasaklanmıştır. İdrarda 1000 nanogram/mililitre düzeyinin üzerinde salbutamol ya da 30 nanogram/mililitre düzeyinin üzerinde formoterol bulunması durumunda, Salbutamolün ve Formoterolün tedavi amacıyla kullanılmadığı varsayılacaktır ve Sporcu, bu anormal bulgunun, tedavi amaçlı ve solunum yoluyla yukarıda belirtilmiş dozları aşmamak koşuluyla alınmış salbutamole ve formoterole bağlı olduğunu kontrollü farmakokinetik inceleme yoluyla kanıtlayamadıkça sonuç Aykırı Analitik Bulgu olarak kabul edilecektir. S4. HORMON VE METABOLĠK MODÜLATÖRLER Aşağıdaki sınıflar yasaklanmıştır: 1. Aromataz inhibitörleri aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: aminoglutethimide, anastrozole, androsta-1,4,6- triene-3,17-dione (androstatrienedione), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), exemestane, formestane, letrozole, testolactone. 2. Seçici östrojen reseptörü modülatörleri (SERM ler) aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: raloxifene, tamoxifen, toremifene. 9

10 3. Diğer anti-östrojenik maddeler, aşağıdakileri kapsar fakat bunlarla sınırlı değildir: clomiphene, cyclofenil, fulvestrant. 4. Miyostatin iģlev(ler)ini modifiye eden maddeler aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: miyostatin inhibitörleri. 5. Metabolik modülatörler: Peroxisome Proliferatör Aktif Receptör δ (PPARδ) agonistleri (örn. e.g. W 1516), PPARδ- AMP-aktif protein kinas (AMPK) aksis agonistleri (örn. AICAR) S5. ĠDRAR SÖKTÜRÜCÜLER VE DĠĞER MASKELEYĠCĠ MADDELER Maskeleyici maddeler yasaklanmıştır. Bunlar aşağıdakileri kapsar: Ġdrar Söktürücüler, desmopressin, plazma geniģleticiler (örn. Gliserol; intravenöz olarak albümin, dekstran, hidroksietil niģasta [hydroxyethyl starch] ve mannitol verilmesi) probenesid ve benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler. Felypressin in dental anastezide lokal olarak kullanımı yasaklanmamıştır. İdrar Söktürücüler aşağıdakileri kapsar: Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlorthalidone, etacrynic acid, furosemide, indapamide, metolazone, spironolactone, tiyazidler (örn. bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamterene, ve benzer kimyasal yapıya veya benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler (yasak olmayan drosperinone, pamabrom ve topikal dorzolamine, brinzolamide dışında). 10

11 Müsabaka içi ya da dışında, kurallara uygun şekilde, idrar söktürücü ya da diğer maskeleyici maddeler ile birlikte alınan ve eşik değerine sahip maddeler için (örn. Formoterol, salbutamol, morfin, cathine, ephedrine, methylephedrine ve pseudoephedrine), idrar söktürücü ve diğer maskeleyici madde için alınması gereken Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına ek olarak bu tedaviye özgü (spesifik) bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası izni alınması gereklidir.* *Açıklama: Maskeleyici ajanların kullanılması Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) iznine tabidir. Yukarıda ismen anılan, kullanım dozuna bağlı olarak belli bir eşik değerin üzerinde tespit edilmesi halinde ihlal oluşturan maddelerin izinli bir maskeleyici ajanla birlikte kullanılmaları durumunda; bu, eşiğe bağlı ihlal oluşturan maddeler için de ayrıca bu maddelere ait bir TAKİ izni gerekir. 11

12 YASAKLI YÖNTEMLER M1. OKSĠJEN TRANSFERĠNĠN ARTIRILMASI Aşağıdakiler yöntemler yasaklanmıştır: 1. Otolog, homolog veya heterolog kan veya herhangi bir kaynaktan elde edilmiş eritrosit ürünlerinin kullanılmasını da kapsar biçimde kan dopingi. 2. Tamamlayıcı (suplemental) oksijen verilmesinin haricinde, Oksijenin alımını, taşınmasını ve dağılımını yapay olarak artıran, aşağıdakileri kapsayan, fakat bunlarla sınırlı olmayan yöntemler; perfloro kimyasallar, efaproksiral (RSR13) ve modifiye edilmiş hemoglobin ürünleri (örn. hemoglobin temelli, kan yerini tutan ürünler, mikrokapsüllenmiş hemoglobin ürünleri) uygulanması. M2. KĠMYASAL VE FĠZĠKSEL MÜDAHALE Aşağıdakiler yöntemler yasaklanmıştır: 1. Doping Kontrolleri sırasında alınan Örnekler in geçerliliğini ve bütünlüğünü bozmak amacıyla Hile Yapmak veya hile yapmaya teşebbüs etmek yasaklanmıştır. Bunlar, başkasının idrarını kullanma ve/veya idrar değiştirme, ve/veya saflığını bozma (örn. proteazlar) gibi işlemleri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir. 2. Hastane ortamında yapılan veya klinik incelemelerde uygulananların dışında 6 saatlik sürede 50 mililitreden fazla damar içine infüzyonlar ve/veya enjeksiyonlar yasaklanmıştır. 12

13 3. Hangi miktarda olursa olsun; sırayla, kanın alınması, manipüle edilmesi ve dolaşım sistemine geri verilmesi yasaktır. M3. GEN DOPĠNGĠ Sportif performansı artırma olasılığı bulunan aşağıdakiler yasaklanmıştır: 1. Nükleik asitlerin ya da nükleik asit dizilerinin transferi; 2. Normal ya da genetik olarak modifiye edilmiş hücrelerin kullanımı; 13

14 MÜSABAKA SIRASINDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER VE YÖNTEMLER Yukarıda tanımlanan S0 dan S5 e ve M1 den M3 e kadar olan kategorilere ek olarak, aģağıdaki kategorilerin müsabaka sırasında kullanımı yasaklanmıģtır. S6. UYARICILAR YASAKLI MADDELER Topikal kulanım için üretilmiş imidazol türevleri ve 2012 İzleme Programı* kapsamında bulunan uyarıcılar hariç, tüm uyarıcılar (varsa her iki optik izomerleri dahil olmak üzere) yasaklanmıştır. Uyarıcılar aşağıdakileri kapsamaktadır: a: Tanımlanmış Madde Kapsamı Dışındaki Uyarıcılar: Adrafinil; amfepramone; amiphenazole; amphetamine; amphetaminil; benfluorex; benzphetamine; benzylpiperazine; bromantan; clobenzorex; cocaine; cropropamide; crotetamide; dimethylamphetamine; etilamphetamine; famprofazone; fencamine; fenetylline; fenfluramine; fenproporex; furfenorex; mefenorex; mephentermine; mesocarb; methamphetamine(d-); p-methylamphetamine; methylenedioxyamphetamine; methylenedioxymethamphetamine; modafinil; norfenfluramine; phendimetrazine; phenmetrazine; phentermine; 4-phenylpiracetam (carphedon); prenylamine; prolintane. Bu listede belirtilmeyen uyarıcılar Tanımlanmış Madde Kapsamında değerlendirilir. 14

15 b: Tanımlanmış Madde Kapsamındaki Uyarıcılar: Adrenaline**; cathine***; ephedrine****; etamivan; etilefrine; fenbutrazate; fencamfamin; heptaminol; isometheptene; levmetamfetamine; meclofenoxate; methylephedrine****; methylhexaneamine (dimethylpentylamine); methylphenidate; nikethamide; norfenefrine; octopamine; oxilofrine; parahydroxyamphetamine; pemoline; pentetrazol; phenpromethamine; propylhexedrine; pseudoephedrine*****; selegiline; sibutramine; strychnine; tuaminoheptane; veya benzer kimyasal yapıya ya da benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler. * 2012 İzleme Programı kapsamına dahil edilmiş olan aşağıdaki maddeler (bupropion, kafein, nikotin, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradol, sinefrin) Yasaklı Madde kabul edilmemektedir. ** Adrenalinin lokal uygulanması (örn. nazal, oftalmlojik) ya da lokal anastesik maddelerle beraber uygulanması yasaklanmamıştır. *** Kathin, idrardaki konsantrasyonunun mililitrede 5 mikrogramdan daha fazla olması durumunda yasaklanmıştır. **** Efedrin ve metilefedrinin her biri idrardaki konsantrasyonu mililitrede 10 mikrogramdan daha fazla olması halinde yasaklanmıştır. ***** Pseudoephedrine idrardaki konsantrasyonunun mililitrede 150 mikrogramdan daha fazla olması durumunda yasaklanmıştır. 15

16 S7. NARKOTĠKLER Aşağıdakiler yasaklanmıştır: Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (eroin), fentanyl ve türevleri, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, pethidine. S8. KANNABĠNOĠDLER Doğal (örn., cannabis, haşhiş, marihuana, esrar) ya da sentetik delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) ve kannabimimetikler [örn. Spice (JWH018, JWH073 içerir), HU-210 ] yasaklanmıştır. S9. GLUKOKORTĠKOSTEROĠDLER Ağızdan alınan, rektal, damar içine veya kas içine uygulanan tüm glukokortikosteroidler yasaklanmıştır. BAZI ÖZEL SPORLARDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER P1. ALKOL Alkol (etanol), aşağıdaki sporlarda sadece Müsabaka Sırasında yasaklanmıştır. Tespiti, nefes ve/veya kan analizi ile belirlenecektir. Doping ihlal eşiği (hematolojik değerler) 0,10 gram/litredir. Havacılık (FAI) Okçuluk (FITA) 16

17 Otomobil Karate (WKF) Motorsiklet (FIM) Sürat tekneciliği (UIM) P2. BETA BLOKE EDĠCĠLER Aksi belirtilmedikçe beta bloke ediciler, aşağıdaki spor dallarında sadece Müsabaka Sırasında yasaklanmıştır. Havacılık (FAI) Okçuluk (FITA) (Müsabaka Dışında da yasaklanmıştır) Otomobil (FIA) Bilardo (Bütün Dalları) (WCBS) Boules (CMSB) Briç (FMB) Dart (WDF) Golf (IGF) Dokuz ve On lobutlu bowling (FIQ) Sürat tekneciliği (UIM) Atıcılık (ISSF,IPC) (Müsabaka Dışında da yasaklanmıştır) Kayak/snowboard (FIS) kayakla atlama, serbest stil takla atma/yarım silindir ve snowboard yarım silindir/big air Beta-bloke ediciler, aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. 17

18 2012 ĠZLEME PROGRAMI* Aşağıdaki maddeler 2012 İzleme Programına alınmıştır: 1. Uyarıcılar: Sadece müsabaka sırasında: Bupropion, kafein, nikotin, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradol, Psödoefedrin (< 150 mikrogram/ mililitre), sinefrin 2. Narkotikler: Sadece müsabaka sırasında: Hydrocodone, Morfin/kodein oranı; tramadol. 3.Glukokortikoidler: Sadece müsabaka haricinde * Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (World Anti-Doping Code) (Madde 4.5) şunu belirtmektedir: WADA, yasaklılar listesinde bulunmayan ancak sporda kötüye kullanılma olasılığı bulunan bazı maddeleri tespit etmek amacıyla, imza sahibi taraflar ve hükümetlere danışarak bir izleme programı oluşturacaktır. 18

19 2012 Yasaklılar Listesi Ana Değişikliklerin Özeti ve Açıklayıcı Notlar GĠRĠġ Dopingle Mücadele Topluluğunun üyeleri, dağıtılmış olan 2012 listesinin taslağı hakkında yapılan tüm mantıklı yorumların dikkate alındığından haberdar olmalıdır listesine dair yapılmış önerilerin tümünün kabul edilmediği veya liste bünyesine alınmadığı fark edilecektir, ancak; aşağıda açıklandığı gibi, taslaktaki değişiklikler birçok meslektaşımızın katkıları ve görüşleri sayesinde mümkün olmuştur. GĠRĠġ CÜMLESĠ Daha anlaşılır olması açısından Tanımlanmış Maddeler hakkındaki ifade şimdi Kod a bir referans içermektedir. 19

20 KULLANIMI HER ZAMAN YASAK OLAN MADDE VE YÖNTEMLER (YARIġMA ĠÇĠNDE VE DIġINDA) YASAKLANMIġ MADDELER S0: Onaylanmamış Maddeler S0 ın Yöntemler içermediğini açığa kavuşturmak adına S0 Yasaklanmış Maddeler başlığı altına alınmıştır. yani kavramı örneğin olarak değiştirilmiş ve daha fazla örnek eklenmiştir. Bu hususun kapsamının yöntemlerle değil, sadece maddelerle ilgili olduğunu netleştirmek adına bölüm, Yasaklanmış Maddeler başlığı altına kaydırılmıştır. Bölümün kapsamını genişletmek için, yani kavramı örneğin olarak değiştirilmiş ve bu bölümün kapsadığı maddeleri berraklığa kavuşturmak için daha fazla örnek sunulmuştur. S0 içerisinde bulunan maddeler «tanımlanmış» olarak kabul edilir. Hatırlatmak amacıyla; eğer bir modifiye ilaç * ve diğer herhangi bir onaylanmamış madde S1-S9 kategorilerinden herhangi birine (örn. benzer kimyasal yapı ve/veya biyolojik etki ) denk gelirse, o maddenin söz konusu bölümde değerlendirileceği vurgulanmıştır. S0 içerisinde yer almak ancak diğer tüm kategorilerin yetersiz kaldığı durumlarda geçerli olabilir. Bir kural olarak, bir modifiye ilaç; yasal olarak kısıtlanmış veya bütünüyle yasaklanmış bir ilacın, ilaç kanunlarını atlatmak amacıyla yapılan sentetik benzeri olarak tanımlanmaktadır. * Modifiye ilaç: orijinal metinde Designer drug olarak yer almaktadır. Bu ilaçlar yürürlükteki ilaç yasalarını aşmak üzere mevcut ilaçların kimyasal yapılarını çeşitli derecelerde modifiye etmek suretiyle analogları veya türevleri hazırlanarak oluşturulan ilaçlardır. Yasa dışı rekreasyonel ilaçlar denen maddelere benzer sübjektif etki yaratmak üzere üretilen farklı kimyasal yapılardaki ilaçlara da bu ad verilir. 20

21 S1. Anabolizan Maddeler Bolandiol un IUPAC adı (estr-4-ene-3ß,17ß-diol) S1.a ya dahil edilmiştir. DHEA (7a-hidroksi-DHEA, 7ß-hidroksi-DHEA ve 7- keto-dhea) metabolitleri S1.b ye eklenmiş ve endojen metabolitlerin bundan sonra açık bir liste olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Endojen AAS lerin listesi kapalı kalmıştır. Eğer varlığını sürdürüyorsa INN kullanılacaktır; daha netleştirmeye ihtiyaç duyulduğunda IUPAC terimleri de kullanılacaktır; yardımcı olacağı düşünüldüğünde yaygın isimler eklenecektir. S2 Peptid Hormonları, Büyüme Faktörleri ve Ġlgili Maddeler 2011 Listesi için oluşturulan Açıklayıcı Notlar dan bir hatırlatma; Trombosit kaynaklı perparasyonlar bu maddelerin büyüme faktörü içermelerine rağmen performans artırma amaçlı yöntemlerde kullanılmasına dair mevcut hiçbir örneğin olmadığının anlaşılmasının ardından listeden kaldırılmıştır. Bazı büyüme faktörlerinin varlığına rağmen, PRP üzerinde yürütülen mevcut çalışmalar, potansiyel bir iyileştirici etkinin ötesinde performans artırımına yönelik herhangi bir potansiyelin varlığına dair bir işaret taşımamaktadır. S.2.5 te tanımlandığı gibi pürifiye madde olarak ayrı bir şekilde alındığında, bireysel büyüme faktörlerinin hala yasaklanmış madde sınıfına girdiği unutulmamalıdır. S3. Beta2-agonistleri: İnhalasyon yoluyla günlük tedavi dozu olan 36 mikrograma kadar olan Formoterol alımları yasaklanmış beta-2-agonistleri bölümünde bir istisna olarak 21

22 dahil edilmiştir. İdrarda 30 ng/ml den fazla formoterol tespit edildiğinde, sporcu kontrollü bir farmakokinetik çalışma yoluyla bu anormal sonucun belirtilen terapötik inhalasyon dozuna bağlı olduğunu kanıtlayamazsa, bu bir Aykırı Analitik Bulgu olarak değerlendirilecekti. Son zamanlarda yapılan araştırma sonuçları ve Spor Topluluğu üyeleri tarafından ifade edilen endişeleri hesaba katarak; terapötik dozlarda inhale edilen formoterol artık yasak değildir. Beta-2-agonistlerin sistematik olarak ve/veya büyük miktarlarda alındığında ortaya çıkan performans artırıcı etkileri hakkındaki endişeler var olmaya devam etmektedir. Liste, salbutamol (24 saatte maksimum 1600 mikrogram,solunan/hedeflenen doz), formoterol (24 saatte maksimum 36 mikrogram, solunan/hedeflenen doz) ve soluma yoluyla alınan salmeterol hariç tüm beta-2-agonistlerin uygulanmasını yasaklamıştır. İdrar eşikleri salbutamol ve formoterol değerlendirmesinde uygulanmaktadır; diğer beta-2-agonistler için eşik geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Eğer yukarıda belirtilen dozların ötesini gerektiren medikal bir durum ortaya çıkarsa, geriye dönük (acil durum) TAKİ başvurusu yapılmalıdır. Bu maddelerin yüksek dozlarının uygulanmasının engellenmiş ve yasaklanmış durumda olduğunu; fakat astmatik sporcuların bakım ve tedavilerinin sağlandığını garanti altına almak için; Beta-2- agonistleri konusu WADA nın araştırma etkinliğinin odak noktası olmaya devam edecektir. Bu maddelerin kullanımının mevcut takibi öncelikli olarak devam edecektir; takdir edilmelidir ki bu maddelerin kullanım yolları gelecekte değişikliğe uğrayabilir. 22

23 S4. Hormon ve Metabolik Modülatörler Başlık, yeni bir alt başlığın eklendiğini belirtmek amacıyla, Hormon Antagonist ve Modülatörleri şeklinden Hormon ve Metabolik Modülatörler şekline dönüştürülmüştür. Peroxisome Proliferatör Aktif Reseptör δ (PPARδ) agonistleri (örn. GW 1516) ve PPARδ-AMP-nin aktive ettiği protein kinaz (AMPK) aksis agonistleri (örn. AICAR) hücre metabolizmasını değiştiren maddeler olarak yeniden kategorize edilmiştir. S5: Diüretikler ve diğer maskeleyici ajanlar Dental anestezide kullanılan Felypressin, desmopressine benzer etki eden ürünlerin kapsamına bir istisna olarak eklenmiştir. Gliserol; bir plazma genişletici olarak, besin maddeleri ve tuvalet malzemelerinde yaygın olarak bulunandan çok daha fazla miktarların alımını gerektiren kullanımı halinde yasaklanmıştır. YASAKLANMIġ YÖNTEMLER M2. Kimyasal ve Fiziksel Manipülasyon Bir örnek olarak kateterizasyon kaldırılmıştır. Damar içi infüzyonların ve/veya enjeksiyonların miktar ve sıklığı 6 saatte 50mL den büyük olarak netleştirilmiştir. M2.3 netleştirme amacıyla tekrar yazılmıştır. 23

24 M2.1: Bir örnek veya örnek alımının bütünlüğünü bozmak üzere hile veya hileye teşebbüs için kullanıldığı takdirde kateterizasyon yasaktır. Kateterizasyonun medikal amaçlar için gerekli olabileceği kabul edilmektedir. M2.2: WADA web sitesinde aşağıdaki adreste TAKİ Komisyonlarının damar içi infüzyon konusundaki kararlarını desteklemek üzere güncellenmiş medikal bilginin mevcut olduğuna dikkat çekilmiştir. Netleştirmek amacıyla infüzyon/enjeksiyonların miktar ve sıklığı listeyedahil edilmiştir. (http://www.wada-ama.org/documents/science_medicine/medical info_to_support_tuecs/wada_medical_info_iv_infusions_3.0 EN.pdf) M2.3: M2.2 ile karıştırılmayı önlemek amacıyla, reinfüzyon terimi geri veriliş olarak değiştirilmiştir ki bu da herhangi bir kan miktarında yapılacak yeniden verilme işleminin yasaklandığını belirtmektedir. Hangi miktarda olursa olsun; sırayla, kanın alınması, manipüle edilmesi ve dolaşım sistemine geri verilmesi nin yasaklanması medeni düşünceli sporcular tarafından sıklıkla yapılan ve kan bağışının özel bir çeşidi olan plazmaferez ile kanın tekrar verilmesini içermeyen benzer yöntemleri önlemek için yapılmamıştır; aslında özellikle (orj: specifically) sporcunun kanının alınıp, üzerinde oynama yapılıp yeniden kendisine verilmesi sürecini vurgulamaktadır. Kronik böbrek hastalığının bir parçası olarak hemodiyalize girenlerin bu tür prosedürler (ve bu tür rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan maddeler) için TAKİ izni almaları gerekmektedir. M3. Gen Dopingi Gen dopinginin daha kesin bir tanımını sağlamak için M3.3 teki örnekler S4.5 te yeniden kategorize edilmişt 24

25 YARIġMA ĠÇĠNDE YASAKLANMIġ MADDE VE YÖNTEMLER S6: Uyarıcılar: Adrenaline dair not, kullanımına göre netleştirilmiştir. Bir hatırlatma olarak; Bazı uyarıcılar piyasada farklı isimlerle bulunabilmektedir, örneğin metilhegzanamin (methylhexaneamine), bazen dimetilamilamin (dimethylamylamine), pentilamin (pentylamine), geranamin (geranamine), Forthane, 2- amino-4- metilhegzan (2- amino-4-methylhexane,), geranium kök ekstresi veya geranium yağı, olarak bulunabilir. S9 Glukokortikosteroidler: Bu bölüm, glukokortikosteroidlerin uygulama yolları açısından 2011 listesinden değişmeden kalmıştır. Bu maddelerin kullanımına yönelik izleme devam etmektedir ve yine bu maddelerin tespit ve sonuç yönetimine yardımcı olacak eşik değerlerin geliştirilmesi için çalışmalar sürmektedir. Bu bölümde gelecekte birtakım değişikliklerin yapılması tahmin edilmektedir. Kullanım Bildirimi ve Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnaları na yapılan referanslar 2011 de kaldırılmıştır. 25

26 BAZI ÖZEL SPORLARDA YASAKLANMIġ MADDELER P1. Alkol Federation Internationale des Quilleurs(FIQ) nun isteği üzerine alkol Dokuz ve On Lobutlu Bowlingde yasak olmaktan çıkmıştır. P2. Beta-Blokerler Kızak [Bobsleigh and Skeleton] (FIBT), Curling (WCF), Modern Pentatlon (UIPM), Motosiklet (FIM), Yelken (ISAF), Güreş (FILA) beta- blokerlerin yasak olduğu sporlar listesinden çıkarılmıştır. WADA ilgili federasyonlar ve diğer paydaşlarla birlikte belli sporlarda beta-blokerlerin yasaklanmasını yeniden değerlendirme sürecindedir. Bu, bu bölümden 6 sporun kaldırılmasına yol açmıştır. GÖZETĠM PROGRAMI: Kötüye kullanımın potansiyel modellerini tespit edebilmek amacıyla aşağıdakiler Gözetim Programı na eklenmiştir: * Yarışma içi: nikotin, hidrokodon, tramadol. * Yarışma dışı: glukokortikosterodiler 26

27 NOTLAR 27

28 NOTLAR 28

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER Sporcuların kan, idrar gibi vücut sıvılarında yasaklı maddelerin ya da bu maddelerin parçalanma ürünlerinin ya da

Detaylı

WADA 2009 ANTİ-DOPİNG YASASI (KODU)

WADA 2009 ANTİ-DOPİNG YASASI (KODU) WADA 2009 ANTİ-DOPİNG YASASI (KODU) Anti-Doping Yasası (KODU) metni sporcular tarafından kullanımı yasak olan maddeler ve yöntemleri de içerecek biçimde WADA tarafından düzenlenir, İngilizce ve Fransızca

Detaylı

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Türkiye Doping Kontrol Merkezi ne, Türkçe dokümanların hazırlanmasındaki değerli katkılarından dolayı takdir ve

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Türkiye Doping Kontrol Merkezi ne, Türkçe dokümanların hazırlanmasındaki değerli katkılarından dolayı takdir ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Türkiye Doping Kontrol Merkezi ne, Türkçe dokümanların hazırlanmasındaki değerli katkılarından dolayı takdir ve teşekkürlerini bildirir. Böylece WADA, kamu yetkilileri

Detaylı

Dünya. Dopingle Mücadele. Kodu

Dünya. Dopingle Mücadele. Kodu Dünya Dopingle Mücadele Kodu DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE AJANSI hakça oyun 2003 İÇİNDEKİLER GİRİŞ DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE PROGRAMI VE KODUN AMACI, KAPSAMI VE ORGANİZASYONU... 5 DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE PROGRAMI...

Detaylı

Dopingle Mücadele ve Doping Kontrolleri Hakkında Sık Sorulan. Sorular ve Cevapları

Dopingle Mücadele ve Doping Kontrolleri Hakkında Sık Sorulan. Sorular ve Cevapları Dopingle Mücadele ve Doping Kontrolleri Hakkında Sık Sorulan Sorular ve Cevapları Sevgili Basketbolseverler! Burada sunulan sorular ve cevaplar konuyla ilgilenenlere bilgi vermek amacıyla hazırlanmış bir

Detaylı

Dopinge karşı savaş, dopingde yeni madde ve yöntemler

Dopinge karşı savaş, dopingde yeni madde ve yöntemler Dopinge karşı savaş, dopingde yeni madde ve yöntemler Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr 2 2 Doping, sporun yüz karasıdır. 3 3 Spor ruhu ve doping Spor ruhu, etik değerlerlere

Detaylı

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnaları Basketbolcular için Sorular & Cevaplar

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnaları Basketbolcular için Sorular & Cevaplar Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnaları Basketbolcular için Sorular & Cevaplar 1. Giriş 2003 yılının Eylül ayında Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), oyuncuların yasaklanmış bir maddeyi tedaviye yönelik amaçlarla

Detaylı

Doping nedir? Sporcu doping kontrol işlemleri nasıl yapılır?

Doping nedir? Sporcu doping kontrol işlemleri nasıl yapılır? Doping nedir? Sporcu doping kontrol işlemleri nasıl yapılır? Doping Nedir? Doping, sporcunun yarışma sırasında fiziksel ve zihinsel performansını arttırmak amacı ile, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin

Detaylı

EPC AVRUPA PATENTİ BAŞVURU KILAVUZU

EPC AVRUPA PATENTİ BAŞVURU KILAVUZU EPC AVRUPA PATENTİ BAŞVURU KILAVUZU Notlar: 1. Bu kılavuz EPO nun How to get a European patent -1-Guide for applicants-2004 adlı kılavuzunun Türkçe çevirisidir. (http://www.european-patentoffice.org/legal/guiapp1/e/ga-index.htm

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11)

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) 1. GİRİŞ İyi Klinik Uygulamaları (İKU), gönüllülerin katılımını içeren klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu. Modül III-Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu. Modül III-Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu Modül III-Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 26.09.2014 İçindekiler BÖLÜM I Giriş 1.1. Giriş... 3 BÖLÜM II Yapılar

Detaylı

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SIRA SAYISI: 474 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 474 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 474 Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER 1 REHBER Bu rehber kitap genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple yasal bir düzenleme gibi algılanmamalıdır. Üreticiler ve diğer ilgililer bu rehberden ziyade

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 80 Ocak 2015 Sayı: 1 Dört ayda bir yayımlanır ISS N 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Aydın ÖZCAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. A. Şakir UZUN YAYIN

Detaylı

YILLIK AÇIKLAMALAR HBK NAKIT AKIŞLARI KAYNAK GELİR. Yıllık Finansal Tablolar Rehberi Örnek Dipnotlar ORTAK MUHAKEME NYB UFRS GERÇEĞE UYGUN SUNUM

YILLIK AÇIKLAMALAR HBK NAKIT AKIŞLARI KAYNAK GELİR. Yıllık Finansal Tablolar Rehberi Örnek Dipnotlar ORTAK MUHAKEME NYB UFRS GERÇEĞE UYGUN SUNUM UFRS Yıllık Finansal Tablolar Rehberi Örnek Dipnotlar Mart 2014 kpmg.com.tr ELDEN ÇIKARMA UFRS VARLIKLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER SUNUM TAHMİNLER KİRALAMA İŞLEMLERİ NETLEŞTİRME MUHASEBE POLİTİKALARI HİSSE BAZLI

Detaylı

AİFD İyi Tanıtım ve İyi İletişim İlkeleri

AİFD İyi Tanıtım ve İyi İletişim İlkeleri AİFD İyi Tanıtım ve İyi İletişim İlkeleri Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Sağlık Meslek Mensuplarıyla ve Örgütleriyle İlişkiler, Hasta Dernekleriyle İletişim, Dijital Platformların Kullanımı

Detaylı

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014 1. GİRİŞ Temelini güncel Helsinki Bildirgesi ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

YENİ NESİL PSİKO-AKTİF MADDELER SEMPOZYUMU

YENİ NESİL PSİKO-AKTİF MADDELER SEMPOZYUMU YENİ NESİL PSİKO-AKTİF MADDELER SEMPOZYUMU UR-144 26 KASIM 2013 ADLİ TIP KURUMU www.atk.gov.tr YENİ NESİL PSİKO-AKTİF MADDELER SEMPOZYUMU SEMPOZYUM BAŞKANI DOÇ. DR. YALÇIN BÜYÜK (Adli Tıp Kurumu Başkanı)

Detaylı

İş Tanımı Hazırlama Rehberi

İş Tanımı Hazırlama Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri İş Tanımı Hazırlama Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:

Detaylı

MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER

MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANMASINA İLİŞKİN OTD KILAVUZU OTD FORMATI MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER 1.1 Kapak Yazısı 1.2 İçindekiler Tablosu Her tip başvuru için kapsamlı içindekiler

Detaylı

Avrupa Birliği nde Eşdeğer İlaçların Pazara Girişinde Patentle İlgili Engeller

Avrupa Birliği nde Eşdeğer İlaçların Pazara Girişinde Patentle İlgili Engeller fold P atentler modern toplumda önemli bir rol oynar. Patent, buluş sahibine teknolojinin yaratımını, yaygınlaşmasını ve etkin kullanımını teşvik etmek amacıyla, buluş üzerinde sınırlı bir süre için bir

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

TEBLİĞ DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan ve çevre sağlığının azami düzeyde korunmasını

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen

Detaylı