YÖNET M Ö renci Say lar E itim-ö retim Yükü Da l m Ba ar Oran Mezunlar...33

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNET M... 7. Ö renci Say lar...19. E itim-ö retim Yükü Da l m...27. Ba ar Oran...29. Mezunlar...33"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER G R... 1 YÖNET M... 7 E T M-Ö RET M...17 Ö renci Say lar...19 E itim-ö retim Yükü Da l m...27 Ba ar Oran...29 Mezunlar...33 B L MSEL TOPLANTILAR, YAYINLAR, DESTEKLENEN PROJELER...37 E itim Fakültesi...39 Fen-Edebiyat Fakültesi...44 ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi...69 Mühendislik Fakültesi...77 Uygulamal Bilimler Yüksekokulu Yabanc Diller Yüksekokulu Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Kandilla Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Türkçe Dersleri Koordinatörlü ü Güzel Sanatlar Bo aziçi Üniversitesi nde 2008 Y l nda Ba layan Ulusal ve Uluslararas Fon Kaynakl Projeler BÖLÜM Ö RET M ELEMANLARI TARAFINDAN YÖNET LEN DOKTORA VE YÜKSEKL SANS TEZLER DAR GÖREV VE KOM SYON ÜYEL KLER TES SLER Bo aziçi Üniversitesi Fiziki Durumu Yap leri ve Teknik Daire Ba kanl Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl Bilgi lem Merkezi Yay m leri ube Müdürlü ü SOSYAL H ZMETLER SOSYAL VE KÜLTÜREL FAAL YETLER DAR VE MAL LER YERLE M

5

6

7

8

9

10 Tablo 1. Akademik Y llar tibar yla Ö renci Say s Akademik Ve dari Personel Durumu, Bina Alanlar Akademik Y l Ö renci Ö retim Eleman dari Personel Bina Alan (Brüt) 1999/ / / / / / / / Tablo 2. Bir Önceki Y la Göre De i meler (%) Akademik Y l Ö renci Ö retim Eleman dari Personel Bina Alan (Brüt) 1999/ / / / / / / / ,

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Bo aziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu Tablo 3. Kadrolu Ö retim Elemanlar Profesör Doçent Yard mc Doçent Ö retim Görevlisi Okutman Ara t rma Görevlisi Uzman Toplam E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bil. F Mühendislik Fakültesi UBYO YADYOK A TE Biyo-Med. Müh. Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü KRDAE Sosyal Bilimler Enstitüsü Rektörlük TOPLAM Tablo 4. Yabanc Uyruklu Sözle meli Ö retim Elemanlar Profesör Doçent Yard mc Doçent Ö retim Görevlisi Uzman Toplam E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler F Mühendislik Fakültesi UBYO YADYOK A TE Biyo-Med. Müh. Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü TOPLAM Tablo 5. Ders Görevli Ö retim Elemanlar Profesör Doçent Yard mc Doçent Ö retim Görevlisi Toplam E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler F Mühendislik Fakültesi UBYO YADYOK A TE Biyo-Med. Müh. Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü KRDAE Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümü TOPLAM

21 Bo aziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu Tablo 6. Ö retim Elemanlar (Özet) Kadrolu Sözle meli Ders Görevli Toplam Profesör Doçent Yard mc Doçent Ö retim Görevlisi Okutman Ara t rma Görevlisi Uzman TOPLAM Tablo 7. dari Personel S n flar Dolu Bo Toplam Genel dari Hizmetler Teknik Hizmetler Sa l k Hizmetleri Avukatl k Hizmetleri Yard mc Hizmetler E itim Ö retim Hizmetleri Toplam (Bu Bölümde Kullan lan Veriler 26 Aral k 2008 Tarihi tibar ylad r) 16

22

23

24 Ö RENC SAYILARI Tablo 8. E itim Fakültesi (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k lkö retim Fen Bilgisi Ö retmenli i lkö retim Matematik Ö retmenli i lkö retim Okulöncesi Ö retmenli i O.Ö.F.M.A.E.* Kimya Ö retmenli i O.Ö.F.M.A.E.* Fizik Ö retmenli i O.Ö.F.M.A.E.* Matematik Ö retmenli i ngilizce Ö retmenli i TOPLAM O.Ö.F.M.A.E.* : Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tablo 9. Fen-Edebiyat Fakültesi (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bat Dilleri ve Edebiyat Çeviri Bilim Felsefe Fizik Kimya Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Psikoloji Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyat TOPLAM Tablo 10. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Ekonomi letme Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler Küresel ve Uluslararas li kiler (SUNY) TOPLAM

25 Tablo 11. Mühendislik Fakültesi (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bilgisayar Mühendisli i Elektrik-Elektronik Mühendisli i Endüstri Mühendisli i n aat Mühendisli i Kimya Mühendisli i Makina Mühendisli i Bili im Sistemleri Mühendisli i (SUNY) TOPLAM Tablo 12. Uygulamal Bilimler Yüksekokulu (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Turizm letmecili i Uluslararas Ticaret Yönetim Bili im Sistemleri TOPLAM Tablo 13. Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Ö retim) I. Dönem II. Dönem PROGRAMLAR K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Turizm letmecili i (II. Ö retim) Tablo 14. Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Tablo 15. Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Tablo 16. Çevre Bilimleri Enstitüsü (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Tablo 17. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Jeofizik jeodezi Deprem Mühendisli i TOPLAM

26 Tablo 18. Fen Bilimleri Enstitüsü (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bilgisayar Mühendisli i Elektrik-Elektronik Mühendisli i Endüstri Mühendisli i Finans Mühendisli i (II. Ö retim) Fizik Hesaplamal Bilim ve Mühendislik n aat Mühendisli i Kimya Kimya Mühendisli i Makina Mühendisli i Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendislik ve Teknoloji (II. Ö retim) Orta Ö retim Fen ve Matematik Alanlar Otomotiv Mühendisli i (II. Ö retim) Sistem ve Kontrol Mühendisli i T bbi Sistemler ve Bili im (II. Ö retim) Yaz l m Mühendisli i (II. Ö retim) TOPLAM Tablo 19. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Avrupa Çal malar (II. Ö retim) Bili sel Bilim Çeviri Bilim Dilbilim E itim Bilimleri Ekonomi ve Finans (II. Ö retim) Ele tiri ve Kültür Ara t rmalar Felsefe ktisat ngiliz Dili ve Edebiyat letme letme Bili im Sistemleri letme (II. Ö retim) Klinik Psikoloji Konferans Çevirmenli i Psikoloji Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyat Uluslararas Ticaret Yönetimi Yabanc Diller E itimi Yaz l Çeviri Yönetim Bili im Sistemleri TOPLAM

27 HAZIRLIK SINIFI Ö RENC SAYILARI Tablo 20. E itim Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k lkö retim Fen Bilgisi Ö retmenli i lkö retim Matematik Ö retmenli i lkö retim Okulöncesi Ö retmenli i O.Ö.F.M.A.E.* Kimya Ö retmenli i O.Ö.F.M.A.E.* Fizik Ö retmenli i O.Ö.F.M.A.E.* Matematik Ö retmenli i ngilizce Ö retmenli i TOPLAM O.Ö.F.M.A.E.* : Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tablo 21. Fen-Edebiyat Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bat Dilleri ve Edebiyat Çeviri Bilim Felsefe Fizik Kimya Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Psikoloji Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyat TOPLAM Tablo 22. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Ekonomi letme Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler Küresel ve Uluslararas li kiler (SUNY) TOPLAM

28 Tablo 23. Mühendislik Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bilgisayar Mühendisli i Elektrik-Elektronik Mühendisli i Endüstri Mühendisli i n aat Mühendisli i Kimya Mühendisli i Makina Mühendisli i Bili im Sistemleri Mühendisli i (SUNY) TOPLAM Tablo 24. Uygulamal Bilimler Yüksekokulu I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Turizm letmecili i Uluslararas Ticaret Yönetim Bili im Sistemleri TOPLAM Tablo 25. Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü I. Dönem II. Dönem K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Tablo 26. Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü I. Dönem II. Dönem K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Tablo 27. Çevre Bilimleri Enstitüsü I. Dönem II. Dönem K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Tablo 28. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Jeofizik Jeodezi Deprem Mühendisli i TOPLAM

29 Tablo 29. Fen Bilimleri Enstitüsü I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bilgisayar Mühendisli i Elektrik-Elektronik Mühendisli i Endüstri Mühendisli i Finans Mühendisli i (II. Ö retim) Fizik Hesaplamal Bilim ve Mühendislik n aat Mühendisli i Kimya Kimya Mühendisli i Makina Mühendisli i Matematik Sistem ve Kontrol Mühendisli i TOPLAM Tablo 30. Sosyal Bilimler Enstitüsü I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam E itim Bilimleri Tarih Yönetim Bili im Sistemleri TOPLAM

30 Tablo 31. Lisans I. Dönem FAKÜLTELER Haz rl k Lisans E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Uygulamal Bilimler Yüksekokulu TOPLAM Tablo 32. Önlisans I. Dönem YÜKSEKOKULLAR Haz rl k Önlisans Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II.Ö retim) - 49 TOPLAM - 49 Tablo 33. Lisansüstü I. Dönem ENST TÜLER Haz rl k Lisansüstü Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM Tablo 34. Lisans II. Dönem FAKÜLTELER Haz rl k Lisans E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Uygulamal Bilimler Yüksekokulu TOPLAM Tablo 35. Önlisans II. Dönem YÜKSEKOKULLAR Haz rl k Önlisans Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II.Ö retim) - 48 TOPLAM - 48 Tabl0 36. Lisansüstü II. Dönem ENST TÜLER Haz rl k Lisansüstü Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM

31 Tablo 37. Özel ve De i im Ö renci Say lar B R MLER Özel De i im Erasmus Toplam E itim Fakültesi Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itim Bilimleri Yabanc Diller E itimi Fen-Edebiyat Bat Dilleri ve Edebiyatlar Fakültesi Çeviribilim Felsefe Fizik Moleküler Biyoloji ve Genetik Matematik Psikoloji Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyat ktisadi ve dari Ekonomi Bilimler Fakültesi letme Siyaset Bilimi ve Uluslararas li Mühendislik Elektrik-Elektronik Mühendisli i Fakültesi Endüstri Mühendisli i n aat Mühendisli i Kimya Mühendisli i Makine Mühendisli i Uygulamal Bilimler Turizm letmecili i Yüksekokulu Uluslararas Ticaret Yönetim Bili im Sistemleri Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM Tablo 38. Ö renci Say s (Özet) I. Dönem II. Dönem Haz rl k S n f Lisans Önlisans Lisansüstü TOPLAM Bu Bölümdeki Veriler: I. Dönem çin: tarihi itibar yla, II. Dönem çin: tarihi itibar yla düzenlenmi tir. 26

32 Tablo 39. Akademik Y l I. Dönem E itim-ö retim Yükü Da l m Ö retici/ö renci Bölüm/Program/Anabilim Dal Ö retim Aç lan Ders Say s Lisans+Lisansüstü Eleman Lisans+Lisansüstü Ö retici/bölüm Ö retici/s.d.ö.s. ** Say s * Ö rencisi+lisansüstü Ö rencisi Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri /283=1/47 6/118=1/20 E itim Bilimleri / =1/18 37/741+10=1/20 lkö retim /561=1/31 18/71=1/4 Orta Ö retim Fen ve Mat. Alanlar /393+16=1/27 15/1 Yabanc Diller E itimi /646+46=1/46 15/53+1=1/4 TOPLAM / =1/29 91/984+1/11 Bat Dilleri ve Edebiyat /725+57=1/18 43/1140=1/27 Çeviribilim /664+71=1/21 35/65+2=1/2 Felsefe /386+75=1/33 14/436+3=1/31 Fizik /462+99=1/17 34/1853+5=1/55 Kimya / =1/27 26/1099+5=1/43 Matematik /517+55=1/30 19/2724+3=1/144 Moleküler Biyoloji ve Genetik / =1/37 - Psikoloji /453+48=1/33 15/573+32=1/40 Sosyoloji /363+64=1/27 16/700+12=1/45 Tarih / =1/18 30/884+20=1/30 Türk Dili ve Edebiyat /507+46=1/23 24/166+23=1/8 TOPLAM / =1/24 256/ =1/38 Ekonomi / =1/70 22/1317+4=1/60 letme / =1/38 44/498+11=1/11 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler / =11/55 22/579+1=1/26 TOPLAM / =1/50 88/2394+4=1/27 Bilgisayar Mühendisli i / =1/47 23/522+61=1/25 Elektrik-Elektronik Mühendisli i / =1/35 30/150+20=1/6 Endüstri Mühendisli i / =1/47 19/77+17=1/5 n aat Mühendisli i / =1/33 27/146+6=1/6 Kimya Mühendisli i / =1/45 17/20=1/1 Makina Mühendisli i / =1/34 20/172+31=1/10 TOPLAM / =1/40 136/ =1/9 Turizm letmecili i /1006=1/31 32/63=1/2 Uluslararas Ticaret /967+73=1/47 22/50=1/2 Yönetim Bili im Sistemleri / =1/45 24/24+4=1/1 TOPLAM / =1/40 78/137+ =1/2 Atatürk lkeleri nk lap Tarihi Enst /301=1/22 14/ =1/94 Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü /239=1/16 15/42=1/3 Çevre Bilimleri Enstitüsü /65=1/3 19/255+32=1/15 KRDAE /58=1/2 27/9 YADYOK- leri ngilizce Birimi /1168=1/117 YADYOK- Modern Diller Birimi /652=1/19 Türkçe Dersleri Koordinatörlü ü /1425=1/178 * Kadrolu, Sözle meli ve Ders Görevli Ö retim Üye ve Görevlisi ** S.D.Ö.S.: Servis Dersi Ö renci Say s (Lisans+Lisansüstü) 27

33 Tablo 40. Akademik Y l II. Dönem E itim-ö retim Yükü Da l m Ö retici/ö renci Bölüm/Program/Anabilim Dal Ö retim Aç lan Ders Say s Lisans+Lisansüstü Eleman Lisans+Lisansüstü Ö retici/bölüm Ö retici/s.d.ö.s. Say s * Ö rencisi+lisansüstü ** Ö rencisi Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri /273=1/46 6/116=1/19 E itim Bilimleri /593+85=1/18 37/479+2=1/13 lkö retim /761=1/42 18/31=1/2 Orta Ö retim Fen ve Mat. Alanlar /400+20=1/28 15/7+2=1/1 Yabanc Diller E itimi /735+60=1/53 15/48=1/3 TOPLAM / =1/32 91/681+4=1/8 Bat Dilleri ve Edebiyat /710+82=1/18 43/908+12=1/21 Çeviribilim /635+71=1/20 35/25+1=1/2 Felsefe /299+73=1/27 14/316+4=1/6 Fizik /353+76=1/13 34/1707+9=1/51 Kimya /603+84=1/26 26/812+1=1/31 Matematik /555+41=1/31 19/2720+2=1/143 Moleküler Biyoloji ve Genetik /413+78=1/35 14/180=1/13 Psikoloji /405+95=1/33 15/878+1=1/59 Sosyoloji /322+29=1/22 16/264+10=1/17 Tarih /398+94=1/16 30/838+26=1/29 Türk Dili ve Edebiyat /468+45=1/21 24/278+8=1/12 TOPLAM / =1/22 270/ =1/33 Ekonomi / =1/66 22/1248+3=1/57 letme / =1/41 44/553=1/13 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler / =1/54 22/314+5=1/15 TOPLAM / =1/50 88/2115+8=1/24 Bilgisayar Mühendisli i / = 1/46 23/613+30=1/28 Elektrik-Elektronik Mühendisli i / = 1/31 30/174+34=1/7 Endüstri Mühendisli i / = 1/39 19/91+28=1/6 n aat Mühendisli i / =1/33 27/187+14=1/8 Kimya Mühendisli i / =1/45 17/4+2=1/1 Makina Mühendisli i / =1/40 20/76+7=1/4 TOPLAM / =1/38 136/ =1/9 Turizm letmecili i /923=1/29 32/34=1/1 Uluslararas Ticaret /885+49=1/43 22/274+4=1/13 Yönetim Bili im Sistemleri /789+88=1/37 24/46+1=1/2 TOPLAM / =1/35 78/354+5=1/46 Atatürk lkeleri nk lap Tarihi Enst /232=1/17 14/ =1/95 Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü /200=1/13 15/163=1/11 Çevre Bilimleri Enstitüsü /159=1/8 19/380+25=1/21 KRDAE /62=1/4 17/6 YADYOK- leri ngilizce Birimi /1024=1/102 YADYOK- Modern Diller Birimi /1299=1/38 Türkçe Dersleri Koordinatörlü ü /1293=1/162 * Kadrolu, Sözle meli ve Ders Görevli Ö retim Üye ve Görevlisi ** S.D.Ö.S.: Servis Dersi Ö renci Say s (Lisans+Lisansüstü) 28

34 BA ARI ORANI Tablo 41. Lisans / Önlisans / Lisansüstü Ba ar Oran I. Dönem II. Dönem L SANS Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran E itim Fakültesi , ,1 Fen-Edebiyat Fakültesi , ,5 ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi , ,0 Mühendislik Fakültesi , ,0 Uygulamal Bilimler Yüksekokulu , ,4 I. Dönem II. Dönem ÖNL SANS Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Ö retim) 49 96, ,3 I. Dönem II. Dönem L SANSÜSTÜ Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü , ,2 Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü , ,6 Çevre Bilimleri Enstitüsü 97 67, ,5 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü 55 64, ,0 Fen Bilimleri Enstitüsü , ,1 Sosyal Bilimler Enstitüsü , ,2 Tablo 42. Üniversite Ba ar Oran I. Dönem II. Dönem Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran L SANS , ,4 ÖNL SANS 49 96, ,3 L SANSÜSTÜ , ,0 Üniversite Ortalama Ba ar Oran : I. Dönem : 83,1 II. Dönem : 86,0 29

35 Tablo 43. E itim Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itimi , ,8 lkö retim Fen Bilgisi Ö retmenli i , ,4 lkö retim Matematik Ö retmenli i , ,6 lkö retim Okulöncesi Ö retmenli i 87 87, ,2 ngilizce Ö retmenli i , ,9 O.Ö.F.M.A.E.* Fizik Ö retmenli i , ,4 O.Ö.F.M.A.E.* Kimya Ö retmenli i , ,1 O.Ö.F.M.A.E.* Matematik Ö retmenli i , ,2 Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k , ,1 FAKÜLTE , ,1 O.Ö.F.M.A.E.* : Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tablo 44. Fen-Edebiyat Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Bat Dilleri ve Edebiyat , ,3 Çeviri Bilim , ,8 Felsefe , ,1 Fizik , ,7 Kimya , ,1 Matematik , ,0 Moleküler Biyoloji ve Genetik , ,8 Psikoloji , ,0 Sosyoloji , ,2 Tarih , ,1 Türk Dili ve Edebiyat , ,7 FAKÜLTE , ,5 Tablo 45. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Ekonomi , ,6 letme , ,3 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler , ,6 Küresel ve Uluslararas li kiler (SUNY) 71 91, ,3 FAKÜLTE , ,0 30

36 Tablo 46. Mühendislik Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Bilgisayar Mühendisli i , ,7 Elektrik-Elektronik Mühendisli i , ,2 Endüstri Mühendisli i , ,1 n aat Mühendisli i , ,5 Kimya Mühendisli i , ,7 Makina Mühendisli i , ,7 Bili im Sistemleri Mühendisli i (SUNY) 70 73, ,9 FAKÜLTE , ,0 Tablo 47. Uygulamal Bilimler Yüksekokulu I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Turizm letmecili i , ,0 Uluslararas Ticaret , ,1 Yönetim Bili im Sistemleri , ,2 YÜKSEKOKUL , ,4 Tablo 48. Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Ö retim) I. Dönem II. Dönem PROGRAMLAR Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Turizm letmecili i (II. Ö retim) 49 96, ,3 Tablo 49. Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü I. Dönem II. Dönem Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran , ,2 Tablo 50. Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü I. Dönem II. Dönem Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran , ,6 Tablo 51. Çevre Bilimleri Enstitüsü I. Dönem II. Dönem Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran 97 67, ,5 Tablo 52. Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Ara t rma Enstitüsü I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Deprem Mühendisli i 29 46, ,0 Jeodezi 5 60,0 5 75,0 Jeofizik 21 85, ,2 ENST TÜ 55 64, ,0 31

37 Tablo 53. Fen Bilimleri Enstitüsü I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Bilgisayar Mühendisli i , ,8 Elektrik-Elektronik Mühendisli i , ,7 Endüstri Mühendisli i , ,4 Finans Mühendisli i (II. Ö retim) 78 91, ,9 Fizik 50 61, ,8 Hesaplamal Bilim ve Mühendislik 7 63,6 9 83,3 n aat Mühendisli i 97 61, ,2 Kimya 43 80, ,4 Kimya Mühendisli i 84 73, ,9 Makina Mühendisli i 70 56, ,7 Matematik 21 86, ,7 Moleküler Biyoloji ve Genetik 53 77, ,0 Mühendislik ve Teknoloji (II. Ö retim) 89 92, ,3 Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar 13 25, ,2 Otomotiv Mühendisli i (II. Ö retim) 27 84, ,6 Sistem ve Kontrol Mühendisli i 43 56, ,0 T bbi Sistemler ve Bili im (II. Ö retim) 5 93,8 5 89,5 Yaz l m Mühendisli i (II. Ö retim) 67 90, ,1 ENST TÜ , ,1 Tablo 54. Sosyal Bilimler Enstitüsü I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Avrupa Çal malar (II. Ö retim) 15 90, ,0 Bili sel Bilim 15 84, ,7 Çeviri Bilim 14 75, ,5 Dilbilim 25 67, ,7 E itim Bilimleri 43 76, ,6 Ekonomi ve Finans (II. Ö retim) 64 66, ,5 Ele tiri ve Kültür Ara t rmalar ,0 Felsefe 55 70, ,4 ktisat 42 76, ,1 ngiliz Dili ve Edebiyat 21 74, ,8 letme , ,4 letme Bili im Sistemleri (II. Ö retim) 36 92, ,8 letme (II. Ö retim) Konferans Çevirmenli i (Tezsiz) ,0 7 88,0 Klinik Psikoloji 6 100, ,0 Psikoloji 43 59, ,8 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler 58 61, ,2 Sosyoloji 40 78, ,0 Tarih 77 61, ,8 Türk Dili ve Edebiyat 33 82, ,9 Uluslararas Ticaret 16 82, ,9 Yabanc Diller E itimi 21 78, ,3 Yaz l Çeviri 21 80, ,2 Yönetim Bili im Sistemleri 48 71, ,0 ENST TÜ , ,2 32

38 MEZUNLAR Tablo 55. Lisans ve Önlisans Birim Bölüm/Program Mezun Say s Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri 28 lkö retim Bölümü Okul Öncesi Ö retmenli i 16 E itim Fakültesi lkö retim Fen Bilgisi, Matematik Ö retmenli i 38 ngilizce Ö retmenli i 63 Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar 65 Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k 39 ngiliz Dili ve Edebiyat 37 Çeviri Bilim 34 Felsefe 19 Fizik 29 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 33 Matematik 39 Moleküler Biyoloji ve Genetik 34 Psikoloji 37 Sosyoloji 32 Tarih 23 Türk Dili ve Edebiyat 30 ktisat 95 ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi letme 113 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler 87 Küresel ve Uluslararas li kiler (SUNY) 23 Bilgisayar Mühendisli i 53 Elektrik-Elektronik Mühendisli i 64 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i 56 n aat Mühendisli i 54 Kimya Mühendisli i 48 Makina Mühendisli i 59 Bili im Sistemleri Mühendisli i (SUNY) 9 Turizm letmecili i 38 Uygulamal Bilimler Yüksekokulu Uluslararas Ticaret 63 Yönetim Bili im Sistemleri 37 Bilgisayar Programc l 2 Meslek Yüksekokulu Elektronik Program 1 Orta Kademe Yöneticilik 1 Turizm ve Otel Yöneticili i 1 Otelcilik MYO (II. Ö retim) Turizm ve Otel letmecili i 49 TOPLAM

39 Tablo 56. Lisansüstü Birimler Anabilim Dallar Doktora Y. Lisans Toplam Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Mühendisli i Deprem Ara t rma Enst. Jeofizik Bilgisayar Mühendisli i Elektrik-Elektronik Müh Endüstri Mühendisli i Finans Mühendisli i Fizik Hesaplamal Bilim ve Müh n aat Mühendisli i Kimya Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisli i Makina Mühendisli i Matematik Mol. Biyoloji ve Genetik Mühendislik ve Teknoloji Ortaö retim Fen ve Mat. Al Otomotiv Mühendisli i Sistem ve Kontrol Müh T bbi Sistemler ve Bili im Yaz l m Mühendisli i Avrupa Çal malar Bili sel Bilim Çeviri Bilim 1-1 E itim Bilimleri Ekonomi ve Finans II. Ö retim Ele tiri ve Kültür Ara Felsefe ktisat ngiliz Dili ve Edebiyat letme Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Bili im Sistemleri letme II. Ö retim Konferans Çevirmenli i Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik Dan Siyaset Bilimi ve Ul. l Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyat Uluslararas Ticaret Yön Yaz l Çeviri Yönetim Bili im Sistemleri TOPLAM

40 Tablo 57. Bo aziçi Üniversitesi Yönetmeli inin 21. Maddesi Uyar nca Önlisans Diplomas Alan Ö renciler Birimler Bölümler Mezun Say s E itim Fakültesi lkö retim Okul Öncesi Ö retmenli i 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 1 Türk Dili ve Edebiyat 1 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i 1 n aat Mühendisli i 2 TOPLAM 6 Tablo 58. Bo aziçi Üniversitesi 2008/2009 Akademik Y l Yüksek Onur ve Onur Ö rencileri Birimler Yüksek Onur Onur E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Uygulamal Bilimler Yüksekokulu Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Ö retim) 4 22 TOPLAM Tablo 59. Mezunlar (Özet) Birimler Mezun Say s E itim Fakültesi 249 Fen-Edebiyat Fakültesi 347 ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 318 Mühendislik Fakültesi 343 Uygulamal Bilimler Yüksekokulu 138 Lisans Toplam 1395 Meslek Yüksekokulu 5 Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Ö retim) Maddeye göre Önlisans Mezunlar 6 Önlisans Toplam 60 Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü 27 Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü 27 Çevre Bilimleri Enstitüsü 9 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü 8 Fen Bilimleri Enstitüsü 291 Sosyal Bilimler Enstitüsü 268 Lisansüstü Toplam 630 GENEL TOPLAM

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ceyhunyukselir@osmaniye.edu.tr ceyhunyukselir@hotmail.com Eğitim Durumu Lisans : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Görev Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı : Bengi BİRGİLİ ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : MEF Üniversitesi Maslak Ayazağa cad. No:4 34396 Sarıyer / İstanbul : 212 395 36 11 : birgilib@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr

DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail KARAKURT 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU 2008 T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU 2008 2009 2008 2009 20082009 T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU Rektör Prof. Dr. Kadri Özçaldıran

Detaylı

Prof. Dr. Cemsinan Deliduman

Prof. Dr. Cemsinan Deliduman Prof. Dr. Cemsinan Deliduman ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Doğum: Adres: 1 Temmuz 1973, Erzincan MSGSÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Beşiktaş 34349, İstanbul Telefon: 0-212-246 0011 (5551) Faks:

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Orhan ER Kimdir? 23.03.2012

Yrd. Doç. Dr. Orhan ER Kimdir? 23.03.2012 Yrd. Doç. Dr. Orhan ER Kimdir? 23.03.2012 1978 Kebabç /MARD N do umlu olan Orhan ER, ilk, orta ve lise e itimini Diyarbak r da tamamlam r. Üniversite E itimi 1996 y nda Sakarya Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik Özgeçmiş 1. Adı-soyadı : Dursun Gökdağ 2. Doğum Tarihi: 30.01.1948 3. Unvanı: Öğretim üyesi 4. Öğrenim durumu: Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Unvanı Adı Soyadı E posta Doç. Dr. (8 Ekim 2013 tarihinde doçentliğini aldı) Devrim Tarhan dtarhan@gmail.com, devrim.tarhan@dpu.edu.tr

Detaylı

DURSUN AKASLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR

DURSUN AKASLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR DURSUN AKASLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ OSMANBEY YERLEġKESĠ, ġanliurfa, 63000, TÜRKĠYE Telefon / Dahili: 0414 318-30-00 / 1434 Belgegeçer: 0414 318-37-99

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

FAHIMEH FARJAMI OKUTMAN. Öğrenim Durumu. E-Posta Adresi : ffarjami@pirireis.edu.tr : 2165810050-1277. Telefon (İş) Adres

FAHIMEH FARJAMI OKUTMAN. Öğrenim Durumu. E-Posta Adresi : ffarjami@pirireis.edu.tr : 2165810050-1277. Telefon (İş) Adres FAHIMEH FARJAMI OKUTMAN E-Posta Adresi : ffarjami@pirireis.edu.tr Telefon (İş) Adres : 26580050-277 : Piri Reis Üniversitesi,Hazırlık Kampüsü İstasyon Mah. Hakim sk. No:3, 34940 Tuzla, İSTANBUL Öğrenim

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Konaklı Belediye Merkezi, Alanya/Antalya. : huseyinertik@akdeniz.edu.

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Konaklı Belediye Merkezi, Alanya/Antalya. : huseyinertik@akdeniz.edu. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Hüseyin ERTİK Doğum Tarihi : 18.01.1979 Medeni Durumu : Evli Dil : İngilizce (ÜDS Mart 2012, Puan 86,25) : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Adres Eğitim Fakültesi,

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri Serkan Güllüoğlu 2. Doğum tarihi : 08.11.1981 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. ŞANSER BULU, E-mail: sanserbulu@gmail.com EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. * Yüksek

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: İpek Güler EMAIL: ipekkocerguler@gmail.com ipekguler@cankaya.edu.tr EĞİTİM: 2004-2011 Bütünleşik Doktora Eğitimi, Fizik Bölümü, ODTÜ Şubat-Mayıs 2008 Araştırmacı, Fizik Bölümü, Bari

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

2015 yılı faaliyetler:

2015 yılı faaliyetler: 2015 yılı faaliyetler: I. Merkez Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları Eğitim Programının Başlığı BUSOS Atölyeleri (The Art of Facilitation) WINPEACE Camp (Kıbrıs) Kuleli Askeri Lisesi Eğitici Eğitimi

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Task-based video use for the improvement of English stress and intonation, Journal of Educational and Social Research, 4/2, 227-233, 2014

Task-based video use for the improvement of English stress and intonation, Journal of Educational and Social Research, 4/2, 227-233, 2014 Ebru Atak DAMAR - ÖZGEÇMİŞ Tel: +90 (224) 294 22 47 e-mail: ebruadamar@gmail.com EĞİTİM Doktora, COMU, İngiliz Dili Eğitimi(2012-devam ediyor) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi (2004)

Detaylı

2012 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

2012 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ 2012 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (-1): (16 Haziran 2012 Cumartesi, Saat:10:00, Tek Oturum: 120 dakika)

Detaylı

CELÂL BAYAR ÜN VERS TES 2013-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Sayfa 1 / 2

CELÂL BAYAR ÜN VERS TES 2013-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Sayfa 1 / 2 CELÂL BAYAR ÜN VERS TES 2013-ÖSYS Yüksekö retim lar n ve Puanlar Listesi (Tablo 4) n Ad Puan Türü Yerle en Aday 102510186 p Fakültesi MF-3 175 175 469,362 485,367 459,786 467,936 itim Fakültesi 102510017

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. ÜMİT YILDIZ Adres ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Bölümü Kampus Antalya E-posta umit@tut.by umityildiz@akdeniz.edu.tr Telefon +902423106671 Faks - 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12288056440 DUYGU VEFİKULUÇAY YILMAZ 11/23/76 12:00 AM A55833 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YEŞİM GÜÇDEMİR Doğum Tarihi: 30 MART 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik Marmara Üniversitesi 1995 Y. Lisans Reklam ve Tanıtım

Detaylı

Derece Kurum Mezuniyet Tarihi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara

Derece Kurum Mezuniyet Tarihi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara Adı & Soyadı: Eylem KILIÇ e-mail: eylem@yyu.edu.tr, keylem@gmail.com Tel: 0 432 225 10 24/1770 EĞİTİM Derece Kurum Mezuniyet Tarihi Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İsmail ACUN Doğum Tarihi: 10.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Hacettepe Üniversitesi 1994 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya),

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya), Sevgül Çalış Tel: +90 (224) 2942293 e-mail: scalis@uludag.edu.tr Bulgaristan da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 1. Adı Soyadı: CEYDA LALE 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora (tez aşaması) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Gökhan KOÇAK Nükleer Fizik A. B. D. Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 38039 - Kayseri / Türkiye Tel : +90.352.2076666

Detaylı

2012-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Yerle en Kontenjan Aday. Puan Türü

2012-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Yerle en Kontenjan Aday. Puan Türü 2012-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n ve lar Listesi (Tablo 4) Program Kodu Program n Ad Türü 102510017 CELÂL BAYAR ÜN VERS TES (MAN SA) itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö retmenli i MF-2 118 118 247,38581 288,34455

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Felsefe Hacettepe Üniversitesi 1997 Y. Lisans Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Felsefe Hacettepe Üniversitesi 1997 Y. Lisans Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi 2002 ÖZGEÇMİŞ Hatem ÖCEL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Hacettepe Üniversitesi 1997 Y. Lisans Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi 2002 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 321 sıra sayılı toplantısı 09 Kasım 2015

Detaylı

Girne American University FES Curriculum Vitae

Girne American University FES Curriculum Vitae Girne American University FES Curriculum Vitae I. PERSONAL INFORMATION Name and Surname Date of Birth & Place Nationality Marital Status Göksel ERDEM 12.04.1969 Ankara Turkish Married Home Address - Phone

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) 2014 YILI FAALİYET SUNUSU ŞUBAT 2015

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) 2014 YILI FAALİYET SUNUSU ŞUBAT 2015 T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YILI FAALİYET SUNUSU ŞUBAT BAP İdari Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmıştır. YILINDA KABUL EDİLEN PROJELERİN BİRİMLER BAZINDA SAYI VE BÜTÇELERİ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: Özbay Dr. Alev İngilizce Hazırlık Birimi Okutman / Müdür Yardımcısı alevozbay@gmail.com Tel: 312. 297 80 85 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar:

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs Banu ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Süleyman Demirel 2003 Üniversitesi Y.

Detaylı

Erdemir, E. Yönetme Hastalığının Şifâsı (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1.

Erdemir, E. Yönetme Hastalığının Şifâsı (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1. Öğrenim Durumu Doçent: Yönetim-Organizasyon, ÜAK, 2012 Doktora Sonrası: University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Business, USA, 2011 Doktora: Yönetim-Organizasyon, Anadolu Üniversitesi, 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. (YÖK FORMATI Şubat 2014) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sosyal Hizmetler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. (YÖK FORMATI Şubat 2014) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sosyal Hizmetler 1. Adı Soyadı: Neşe Şahin Taşğın 2. Doğum Tarihi: 2 Ağustos 1971 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (YÖK FORMATI Şubat 2014) Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Çiğdem Dinçkal

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Çiğdem Dinçkal ÖZGEÇMİŞ Dr. Çiğdem Dinçkal Akademik Ünvan: Yardımcı Doçent. (Çankaya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü) Adres: İnşaat Mühendisliği Bölümü, N-A Blok, N-A09, Eskişehir Yolu 29. km, 06810, Ankara,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı