YÖNET M Ö renci Say lar E itim-ö retim Yükü Da l m Ba ar Oran Mezunlar...33

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNET M... 7. Ö renci Say lar...19. E itim-ö retim Yükü Da l m...27. Ba ar Oran...29. Mezunlar...33"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER G R... 1 YÖNET M... 7 E T M-Ö RET M...17 Ö renci Say lar...19 E itim-ö retim Yükü Da l m...27 Ba ar Oran...29 Mezunlar...33 B L MSEL TOPLANTILAR, YAYINLAR, DESTEKLENEN PROJELER...37 E itim Fakültesi...39 Fen-Edebiyat Fakültesi...44 ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi...69 Mühendislik Fakültesi...77 Uygulamal Bilimler Yüksekokulu Yabanc Diller Yüksekokulu Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Kandilla Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Türkçe Dersleri Koordinatörlü ü Güzel Sanatlar Bo aziçi Üniversitesi nde 2008 Y l nda Ba layan Ulusal ve Uluslararas Fon Kaynakl Projeler BÖLÜM Ö RET M ELEMANLARI TARAFINDAN YÖNET LEN DOKTORA VE YÜKSEKL SANS TEZLER DAR GÖREV VE KOM SYON ÜYEL KLER TES SLER Bo aziçi Üniversitesi Fiziki Durumu Yap leri ve Teknik Daire Ba kanl Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl Bilgi lem Merkezi Yay m leri ube Müdürlü ü SOSYAL H ZMETLER SOSYAL VE KÜLTÜREL FAAL YETLER DAR VE MAL LER YERLE M

5

6

7

8

9

10 Tablo 1. Akademik Y llar tibar yla Ö renci Say s Akademik Ve dari Personel Durumu, Bina Alanlar Akademik Y l Ö renci Ö retim Eleman dari Personel Bina Alan (Brüt) 1999/ / / / / / / / Tablo 2. Bir Önceki Y la Göre De i meler (%) Akademik Y l Ö renci Ö retim Eleman dari Personel Bina Alan (Brüt) 1999/ / / / / / / / ,

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Bo aziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu Tablo 3. Kadrolu Ö retim Elemanlar Profesör Doçent Yard mc Doçent Ö retim Görevlisi Okutman Ara t rma Görevlisi Uzman Toplam E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bil. F Mühendislik Fakültesi UBYO YADYOK A TE Biyo-Med. Müh. Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü KRDAE Sosyal Bilimler Enstitüsü Rektörlük TOPLAM Tablo 4. Yabanc Uyruklu Sözle meli Ö retim Elemanlar Profesör Doçent Yard mc Doçent Ö retim Görevlisi Uzman Toplam E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler F Mühendislik Fakültesi UBYO YADYOK A TE Biyo-Med. Müh. Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü TOPLAM Tablo 5. Ders Görevli Ö retim Elemanlar Profesör Doçent Yard mc Doçent Ö retim Görevlisi Toplam E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler F Mühendislik Fakültesi UBYO YADYOK A TE Biyo-Med. Müh. Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü KRDAE Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümü TOPLAM

21 Bo aziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu Tablo 6. Ö retim Elemanlar (Özet) Kadrolu Sözle meli Ders Görevli Toplam Profesör Doçent Yard mc Doçent Ö retim Görevlisi Okutman Ara t rma Görevlisi Uzman TOPLAM Tablo 7. dari Personel S n flar Dolu Bo Toplam Genel dari Hizmetler Teknik Hizmetler Sa l k Hizmetleri Avukatl k Hizmetleri Yard mc Hizmetler E itim Ö retim Hizmetleri Toplam (Bu Bölümde Kullan lan Veriler 26 Aral k 2008 Tarihi tibar ylad r) 16

22

23

24 Ö RENC SAYILARI Tablo 8. E itim Fakültesi (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k lkö retim Fen Bilgisi Ö retmenli i lkö retim Matematik Ö retmenli i lkö retim Okulöncesi Ö retmenli i O.Ö.F.M.A.E.* Kimya Ö retmenli i O.Ö.F.M.A.E.* Fizik Ö retmenli i O.Ö.F.M.A.E.* Matematik Ö retmenli i ngilizce Ö retmenli i TOPLAM O.Ö.F.M.A.E.* : Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tablo 9. Fen-Edebiyat Fakültesi (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bat Dilleri ve Edebiyat Çeviri Bilim Felsefe Fizik Kimya Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Psikoloji Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyat TOPLAM Tablo 10. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Ekonomi letme Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler Küresel ve Uluslararas li kiler (SUNY) TOPLAM

25 Tablo 11. Mühendislik Fakültesi (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bilgisayar Mühendisli i Elektrik-Elektronik Mühendisli i Endüstri Mühendisli i n aat Mühendisli i Kimya Mühendisli i Makina Mühendisli i Bili im Sistemleri Mühendisli i (SUNY) TOPLAM Tablo 12. Uygulamal Bilimler Yüksekokulu (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Turizm letmecili i Uluslararas Ticaret Yönetim Bili im Sistemleri TOPLAM Tablo 13. Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Ö retim) I. Dönem II. Dönem PROGRAMLAR K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Turizm letmecili i (II. Ö retim) Tablo 14. Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Tablo 15. Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Tablo 16. Çevre Bilimleri Enstitüsü (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Tablo 17. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Jeofizik jeodezi Deprem Mühendisli i TOPLAM

26 Tablo 18. Fen Bilimleri Enstitüsü (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bilgisayar Mühendisli i Elektrik-Elektronik Mühendisli i Endüstri Mühendisli i Finans Mühendisli i (II. Ö retim) Fizik Hesaplamal Bilim ve Mühendislik n aat Mühendisli i Kimya Kimya Mühendisli i Makina Mühendisli i Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendislik ve Teknoloji (II. Ö retim) Orta Ö retim Fen ve Matematik Alanlar Otomotiv Mühendisli i (II. Ö retim) Sistem ve Kontrol Mühendisli i T bbi Sistemler ve Bili im (II. Ö retim) Yaz l m Mühendisli i (II. Ö retim) TOPLAM Tablo 19. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Haz rl k S n f Dahil) I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Avrupa Çal malar (II. Ö retim) Bili sel Bilim Çeviri Bilim Dilbilim E itim Bilimleri Ekonomi ve Finans (II. Ö retim) Ele tiri ve Kültür Ara t rmalar Felsefe ktisat ngiliz Dili ve Edebiyat letme letme Bili im Sistemleri letme (II. Ö retim) Klinik Psikoloji Konferans Çevirmenli i Psikoloji Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyat Uluslararas Ticaret Yönetimi Yabanc Diller E itimi Yaz l Çeviri Yönetim Bili im Sistemleri TOPLAM

27 HAZIRLIK SINIFI Ö RENC SAYILARI Tablo 20. E itim Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k lkö retim Fen Bilgisi Ö retmenli i lkö retim Matematik Ö retmenli i lkö retim Okulöncesi Ö retmenli i O.Ö.F.M.A.E.* Kimya Ö retmenli i O.Ö.F.M.A.E.* Fizik Ö retmenli i O.Ö.F.M.A.E.* Matematik Ö retmenli i ngilizce Ö retmenli i TOPLAM O.Ö.F.M.A.E.* : Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tablo 21. Fen-Edebiyat Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bat Dilleri ve Edebiyat Çeviri Bilim Felsefe Fizik Kimya Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Psikoloji Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyat TOPLAM Tablo 22. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Ekonomi letme Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler Küresel ve Uluslararas li kiler (SUNY) TOPLAM

28 Tablo 23. Mühendislik Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bilgisayar Mühendisli i Elektrik-Elektronik Mühendisli i Endüstri Mühendisli i n aat Mühendisli i Kimya Mühendisli i Makina Mühendisli i Bili im Sistemleri Mühendisli i (SUNY) TOPLAM Tablo 24. Uygulamal Bilimler Yüksekokulu I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Turizm letmecili i Uluslararas Ticaret Yönetim Bili im Sistemleri TOPLAM Tablo 25. Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü I. Dönem II. Dönem K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Tablo 26. Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü I. Dönem II. Dönem K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Tablo 27. Çevre Bilimleri Enstitüsü I. Dönem II. Dönem K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Tablo 28. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Jeofizik Jeodezi Deprem Mühendisli i TOPLAM

29 Tablo 29. Fen Bilimleri Enstitüsü I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam Bilgisayar Mühendisli i Elektrik-Elektronik Mühendisli i Endüstri Mühendisli i Finans Mühendisli i (II. Ö retim) Fizik Hesaplamal Bilim ve Mühendislik n aat Mühendisli i Kimya Kimya Mühendisli i Makina Mühendisli i Matematik Sistem ve Kontrol Mühendisli i TOPLAM Tablo 30. Sosyal Bilimler Enstitüsü I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI K z Erkek Toplam K z Erkek Toplam E itim Bilimleri Tarih Yönetim Bili im Sistemleri TOPLAM

30 Tablo 31. Lisans I. Dönem FAKÜLTELER Haz rl k Lisans E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Uygulamal Bilimler Yüksekokulu TOPLAM Tablo 32. Önlisans I. Dönem YÜKSEKOKULLAR Haz rl k Önlisans Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II.Ö retim) - 49 TOPLAM - 49 Tablo 33. Lisansüstü I. Dönem ENST TÜLER Haz rl k Lisansüstü Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM Tablo 34. Lisans II. Dönem FAKÜLTELER Haz rl k Lisans E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Uygulamal Bilimler Yüksekokulu TOPLAM Tablo 35. Önlisans II. Dönem YÜKSEKOKULLAR Haz rl k Önlisans Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II.Ö retim) - 48 TOPLAM - 48 Tabl0 36. Lisansüstü II. Dönem ENST TÜLER Haz rl k Lisansüstü Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM

31 Tablo 37. Özel ve De i im Ö renci Say lar B R MLER Özel De i im Erasmus Toplam E itim Fakültesi Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itim Bilimleri Yabanc Diller E itimi Fen-Edebiyat Bat Dilleri ve Edebiyatlar Fakültesi Çeviribilim Felsefe Fizik Moleküler Biyoloji ve Genetik Matematik Psikoloji Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyat ktisadi ve dari Ekonomi Bilimler Fakültesi letme Siyaset Bilimi ve Uluslararas li Mühendislik Elektrik-Elektronik Mühendisli i Fakültesi Endüstri Mühendisli i n aat Mühendisli i Kimya Mühendisli i Makine Mühendisli i Uygulamal Bilimler Turizm letmecili i Yüksekokulu Uluslararas Ticaret Yönetim Bili im Sistemleri Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM Tablo 38. Ö renci Say s (Özet) I. Dönem II. Dönem Haz rl k S n f Lisans Önlisans Lisansüstü TOPLAM Bu Bölümdeki Veriler: I. Dönem çin: tarihi itibar yla, II. Dönem çin: tarihi itibar yla düzenlenmi tir. 26

32 Tablo 39. Akademik Y l I. Dönem E itim-ö retim Yükü Da l m Ö retici/ö renci Bölüm/Program/Anabilim Dal Ö retim Aç lan Ders Say s Lisans+Lisansüstü Eleman Lisans+Lisansüstü Ö retici/bölüm Ö retici/s.d.ö.s. ** Say s * Ö rencisi+lisansüstü Ö rencisi Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri /283=1/47 6/118=1/20 E itim Bilimleri / =1/18 37/741+10=1/20 lkö retim /561=1/31 18/71=1/4 Orta Ö retim Fen ve Mat. Alanlar /393+16=1/27 15/1 Yabanc Diller E itimi /646+46=1/46 15/53+1=1/4 TOPLAM / =1/29 91/984+1/11 Bat Dilleri ve Edebiyat /725+57=1/18 43/1140=1/27 Çeviribilim /664+71=1/21 35/65+2=1/2 Felsefe /386+75=1/33 14/436+3=1/31 Fizik /462+99=1/17 34/1853+5=1/55 Kimya / =1/27 26/1099+5=1/43 Matematik /517+55=1/30 19/2724+3=1/144 Moleküler Biyoloji ve Genetik / =1/37 - Psikoloji /453+48=1/33 15/573+32=1/40 Sosyoloji /363+64=1/27 16/700+12=1/45 Tarih / =1/18 30/884+20=1/30 Türk Dili ve Edebiyat /507+46=1/23 24/166+23=1/8 TOPLAM / =1/24 256/ =1/38 Ekonomi / =1/70 22/1317+4=1/60 letme / =1/38 44/498+11=1/11 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler / =11/55 22/579+1=1/26 TOPLAM / =1/50 88/2394+4=1/27 Bilgisayar Mühendisli i / =1/47 23/522+61=1/25 Elektrik-Elektronik Mühendisli i / =1/35 30/150+20=1/6 Endüstri Mühendisli i / =1/47 19/77+17=1/5 n aat Mühendisli i / =1/33 27/146+6=1/6 Kimya Mühendisli i / =1/45 17/20=1/1 Makina Mühendisli i / =1/34 20/172+31=1/10 TOPLAM / =1/40 136/ =1/9 Turizm letmecili i /1006=1/31 32/63=1/2 Uluslararas Ticaret /967+73=1/47 22/50=1/2 Yönetim Bili im Sistemleri / =1/45 24/24+4=1/1 TOPLAM / =1/40 78/137+ =1/2 Atatürk lkeleri nk lap Tarihi Enst /301=1/22 14/ =1/94 Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü /239=1/16 15/42=1/3 Çevre Bilimleri Enstitüsü /65=1/3 19/255+32=1/15 KRDAE /58=1/2 27/9 YADYOK- leri ngilizce Birimi /1168=1/117 YADYOK- Modern Diller Birimi /652=1/19 Türkçe Dersleri Koordinatörlü ü /1425=1/178 * Kadrolu, Sözle meli ve Ders Görevli Ö retim Üye ve Görevlisi ** S.D.Ö.S.: Servis Dersi Ö renci Say s (Lisans+Lisansüstü) 27

33 Tablo 40. Akademik Y l II. Dönem E itim-ö retim Yükü Da l m Ö retici/ö renci Bölüm/Program/Anabilim Dal Ö retim Aç lan Ders Say s Lisans+Lisansüstü Eleman Lisans+Lisansüstü Ö retici/bölüm Ö retici/s.d.ö.s. Say s * Ö rencisi+lisansüstü ** Ö rencisi Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri /273=1/46 6/116=1/19 E itim Bilimleri /593+85=1/18 37/479+2=1/13 lkö retim /761=1/42 18/31=1/2 Orta Ö retim Fen ve Mat. Alanlar /400+20=1/28 15/7+2=1/1 Yabanc Diller E itimi /735+60=1/53 15/48=1/3 TOPLAM / =1/32 91/681+4=1/8 Bat Dilleri ve Edebiyat /710+82=1/18 43/908+12=1/21 Çeviribilim /635+71=1/20 35/25+1=1/2 Felsefe /299+73=1/27 14/316+4=1/6 Fizik /353+76=1/13 34/1707+9=1/51 Kimya /603+84=1/26 26/812+1=1/31 Matematik /555+41=1/31 19/2720+2=1/143 Moleküler Biyoloji ve Genetik /413+78=1/35 14/180=1/13 Psikoloji /405+95=1/33 15/878+1=1/59 Sosyoloji /322+29=1/22 16/264+10=1/17 Tarih /398+94=1/16 30/838+26=1/29 Türk Dili ve Edebiyat /468+45=1/21 24/278+8=1/12 TOPLAM / =1/22 270/ =1/33 Ekonomi / =1/66 22/1248+3=1/57 letme / =1/41 44/553=1/13 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler / =1/54 22/314+5=1/15 TOPLAM / =1/50 88/2115+8=1/24 Bilgisayar Mühendisli i / = 1/46 23/613+30=1/28 Elektrik-Elektronik Mühendisli i / = 1/31 30/174+34=1/7 Endüstri Mühendisli i / = 1/39 19/91+28=1/6 n aat Mühendisli i / =1/33 27/187+14=1/8 Kimya Mühendisli i / =1/45 17/4+2=1/1 Makina Mühendisli i / =1/40 20/76+7=1/4 TOPLAM / =1/38 136/ =1/9 Turizm letmecili i /923=1/29 32/34=1/1 Uluslararas Ticaret /885+49=1/43 22/274+4=1/13 Yönetim Bili im Sistemleri /789+88=1/37 24/46+1=1/2 TOPLAM / =1/35 78/354+5=1/46 Atatürk lkeleri nk lap Tarihi Enst /232=1/17 14/ =1/95 Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü /200=1/13 15/163=1/11 Çevre Bilimleri Enstitüsü /159=1/8 19/380+25=1/21 KRDAE /62=1/4 17/6 YADYOK- leri ngilizce Birimi /1024=1/102 YADYOK- Modern Diller Birimi /1299=1/38 Türkçe Dersleri Koordinatörlü ü /1293=1/162 * Kadrolu, Sözle meli ve Ders Görevli Ö retim Üye ve Görevlisi ** S.D.Ö.S.: Servis Dersi Ö renci Say s (Lisans+Lisansüstü) 28

34 BA ARI ORANI Tablo 41. Lisans / Önlisans / Lisansüstü Ba ar Oran I. Dönem II. Dönem L SANS Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran E itim Fakültesi , ,1 Fen-Edebiyat Fakültesi , ,5 ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi , ,0 Mühendislik Fakültesi , ,0 Uygulamal Bilimler Yüksekokulu , ,4 I. Dönem II. Dönem ÖNL SANS Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Ö retim) 49 96, ,3 I. Dönem II. Dönem L SANSÜSTÜ Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü , ,2 Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü , ,6 Çevre Bilimleri Enstitüsü 97 67, ,5 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü 55 64, ,0 Fen Bilimleri Enstitüsü , ,1 Sosyal Bilimler Enstitüsü , ,2 Tablo 42. Üniversite Ba ar Oran I. Dönem II. Dönem Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran L SANS , ,4 ÖNL SANS 49 96, ,3 L SANSÜSTÜ , ,0 Üniversite Ortalama Ba ar Oran : I. Dönem : 83,1 II. Dönem : 86,0 29

35 Tablo 43. E itim Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itimi , ,8 lkö retim Fen Bilgisi Ö retmenli i , ,4 lkö retim Matematik Ö retmenli i , ,6 lkö retim Okulöncesi Ö retmenli i 87 87, ,2 ngilizce Ö retmenli i , ,9 O.Ö.F.M.A.E.* Fizik Ö retmenli i , ,4 O.Ö.F.M.A.E.* Kimya Ö retmenli i , ,1 O.Ö.F.M.A.E.* Matematik Ö retmenli i , ,2 Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k , ,1 FAKÜLTE , ,1 O.Ö.F.M.A.E.* : Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Tablo 44. Fen-Edebiyat Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Bat Dilleri ve Edebiyat , ,3 Çeviri Bilim , ,8 Felsefe , ,1 Fizik , ,7 Kimya , ,1 Matematik , ,0 Moleküler Biyoloji ve Genetik , ,8 Psikoloji , ,0 Sosyoloji , ,2 Tarih , ,1 Türk Dili ve Edebiyat , ,7 FAKÜLTE , ,5 Tablo 45. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Ekonomi , ,6 letme , ,3 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler , ,6 Küresel ve Uluslararas li kiler (SUNY) 71 91, ,3 FAKÜLTE , ,0 30

36 Tablo 46. Mühendislik Fakültesi I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Bilgisayar Mühendisli i , ,7 Elektrik-Elektronik Mühendisli i , ,2 Endüstri Mühendisli i , ,1 n aat Mühendisli i , ,5 Kimya Mühendisli i , ,7 Makina Mühendisli i , ,7 Bili im Sistemleri Mühendisli i (SUNY) 70 73, ,9 FAKÜLTE , ,0 Tablo 47. Uygulamal Bilimler Yüksekokulu I. Dönem II. Dönem BÖLÜMLER Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Turizm letmecili i , ,0 Uluslararas Ticaret , ,1 Yönetim Bili im Sistemleri , ,2 YÜKSEKOKUL , ,4 Tablo 48. Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Ö retim) I. Dönem II. Dönem PROGRAMLAR Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Turizm letmecili i (II. Ö retim) 49 96, ,3 Tablo 49. Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü I. Dönem II. Dönem Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran , ,2 Tablo 50. Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü I. Dönem II. Dönem Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran , ,6 Tablo 51. Çevre Bilimleri Enstitüsü I. Dönem II. Dönem Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran 97 67, ,5 Tablo 52. Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Ara t rma Enstitüsü I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Deprem Mühendisli i 29 46, ,0 Jeodezi 5 60,0 5 75,0 Jeofizik 21 85, ,2 ENST TÜ 55 64, ,0 31

37 Tablo 53. Fen Bilimleri Enstitüsü I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Bilgisayar Mühendisli i , ,8 Elektrik-Elektronik Mühendisli i , ,7 Endüstri Mühendisli i , ,4 Finans Mühendisli i (II. Ö retim) 78 91, ,9 Fizik 50 61, ,8 Hesaplamal Bilim ve Mühendislik 7 63,6 9 83,3 n aat Mühendisli i 97 61, ,2 Kimya 43 80, ,4 Kimya Mühendisli i 84 73, ,9 Makina Mühendisli i 70 56, ,7 Matematik 21 86, ,7 Moleküler Biyoloji ve Genetik 53 77, ,0 Mühendislik ve Teknoloji (II. Ö retim) 89 92, ,3 Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar 13 25, ,2 Otomotiv Mühendisli i (II. Ö retim) 27 84, ,6 Sistem ve Kontrol Mühendisli i 43 56, ,0 T bbi Sistemler ve Bili im (II. Ö retim) 5 93,8 5 89,5 Yaz l m Mühendisli i (II. Ö retim) 67 90, ,1 ENST TÜ , ,1 Tablo 54. Sosyal Bilimler Enstitüsü I. Dönem II. Dönem ANAB L M DALLARI Ö renci Say s Ba ar Oran Ö renci Say s Ba ar Oran Avrupa Çal malar (II. Ö retim) 15 90, ,0 Bili sel Bilim 15 84, ,7 Çeviri Bilim 14 75, ,5 Dilbilim 25 67, ,7 E itim Bilimleri 43 76, ,6 Ekonomi ve Finans (II. Ö retim) 64 66, ,5 Ele tiri ve Kültür Ara t rmalar ,0 Felsefe 55 70, ,4 ktisat 42 76, ,1 ngiliz Dili ve Edebiyat 21 74, ,8 letme , ,4 letme Bili im Sistemleri (II. Ö retim) 36 92, ,8 letme (II. Ö retim) Konferans Çevirmenli i (Tezsiz) ,0 7 88,0 Klinik Psikoloji 6 100, ,0 Psikoloji 43 59, ,8 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler 58 61, ,2 Sosyoloji 40 78, ,0 Tarih 77 61, ,8 Türk Dili ve Edebiyat 33 82, ,9 Uluslararas Ticaret 16 82, ,9 Yabanc Diller E itimi 21 78, ,3 Yaz l Çeviri 21 80, ,2 Yönetim Bili im Sistemleri 48 71, ,0 ENST TÜ , ,2 32

38 MEZUNLAR Tablo 55. Lisans ve Önlisans Birim Bölüm/Program Mezun Say s Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri 28 lkö retim Bölümü Okul Öncesi Ö retmenli i 16 E itim Fakültesi lkö retim Fen Bilgisi, Matematik Ö retmenli i 38 ngilizce Ö retmenli i 63 Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar 65 Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k 39 ngiliz Dili ve Edebiyat 37 Çeviri Bilim 34 Felsefe 19 Fizik 29 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 33 Matematik 39 Moleküler Biyoloji ve Genetik 34 Psikoloji 37 Sosyoloji 32 Tarih 23 Türk Dili ve Edebiyat 30 ktisat 95 ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi letme 113 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler 87 Küresel ve Uluslararas li kiler (SUNY) 23 Bilgisayar Mühendisli i 53 Elektrik-Elektronik Mühendisli i 64 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i 56 n aat Mühendisli i 54 Kimya Mühendisli i 48 Makina Mühendisli i 59 Bili im Sistemleri Mühendisli i (SUNY) 9 Turizm letmecili i 38 Uygulamal Bilimler Yüksekokulu Uluslararas Ticaret 63 Yönetim Bili im Sistemleri 37 Bilgisayar Programc l 2 Meslek Yüksekokulu Elektronik Program 1 Orta Kademe Yöneticilik 1 Turizm ve Otel Yöneticili i 1 Otelcilik MYO (II. Ö retim) Turizm ve Otel letmecili i 49 TOPLAM

39 Tablo 56. Lisansüstü Birimler Anabilim Dallar Doktora Y. Lisans Toplam Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Mühendisli i Deprem Ara t rma Enst. Jeofizik Bilgisayar Mühendisli i Elektrik-Elektronik Müh Endüstri Mühendisli i Finans Mühendisli i Fizik Hesaplamal Bilim ve Müh n aat Mühendisli i Kimya Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisli i Makina Mühendisli i Matematik Mol. Biyoloji ve Genetik Mühendislik ve Teknoloji Ortaö retim Fen ve Mat. Al Otomotiv Mühendisli i Sistem ve Kontrol Müh T bbi Sistemler ve Bili im Yaz l m Mühendisli i Avrupa Çal malar Bili sel Bilim Çeviri Bilim 1-1 E itim Bilimleri Ekonomi ve Finans II. Ö retim Ele tiri ve Kültür Ara Felsefe ktisat ngiliz Dili ve Edebiyat letme Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Bili im Sistemleri letme II. Ö retim Konferans Çevirmenli i Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik Dan Siyaset Bilimi ve Ul. l Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyat Uluslararas Ticaret Yön Yaz l Çeviri Yönetim Bili im Sistemleri TOPLAM

40 Tablo 57. Bo aziçi Üniversitesi Yönetmeli inin 21. Maddesi Uyar nca Önlisans Diplomas Alan Ö renciler Birimler Bölümler Mezun Say s E itim Fakültesi lkö retim Okul Öncesi Ö retmenli i 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 1 Türk Dili ve Edebiyat 1 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i 1 n aat Mühendisli i 2 TOPLAM 6 Tablo 58. Bo aziçi Üniversitesi 2008/2009 Akademik Y l Yüksek Onur ve Onur Ö rencileri Birimler Yüksek Onur Onur E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Uygulamal Bilimler Yüksekokulu Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Ö retim) 4 22 TOPLAM Tablo 59. Mezunlar (Özet) Birimler Mezun Say s E itim Fakültesi 249 Fen-Edebiyat Fakültesi 347 ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 318 Mühendislik Fakültesi 343 Uygulamal Bilimler Yüksekokulu 138 Lisans Toplam 1395 Meslek Yüksekokulu 5 Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Ö retim) Maddeye göre Önlisans Mezunlar 6 Önlisans Toplam 60 Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü 27 Biyo-Medikal Mühendisli i Enstitüsü 27 Çevre Bilimleri Enstitüsü 9 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü 8 Fen Bilimleri Enstitüsü 291 Sosyal Bilimler Enstitüsü 268 Lisansüstü Toplam 630 GENEL TOPLAM

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU 2008 T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU 2008 2009 2008 2009 20082009 T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU Rektör Prof. Dr. Kadri Özçaldıran

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Belma HAZNEDAR Adres: E-posta: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342, Bebek, İstanbul-Türkiye haznedab@boun.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University Boğaziçi University İstanbul Copyright 2010 Boğaziçi Üniversity Cataloging - in - Publication Data Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

1-3 Ekim 2009, Edirne/ TÜRK YE October 01-03, 2009, Edirne / TURKEY

1-3 Ekim 2009, Edirne/ TÜRK YE October 01-03, 2009, Edirne / TURKEY ULUSLAR ARASI 5. BALKAN E M VE B M KONGRES GÜNÜMÜZDE BALKANLARDA E M KONGRE B LD LER The 5th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS EDUCATION IN THE BALKANS TODAY CONGRESS PAPERS 1-3 Ekim

Detaylı

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen GÜZVER YILDIRAN Boğaziçi University Department of Educational Sciences P.K. 2 Bebek, 80815 telephone: (212) 358 15 40 / 1574-1608 e-mail: yildiran@boun.edu.tr fax: (212) 263 02 33 or 257 50 36 PERSONAL

Detaylı

- Ankara: Eduser Yayınları, 2001.

- Ankara: Eduser Yayınları, 2001. aka Akarsu, Füsun Bilim İçin Gençlerin Eğitimi, pp. 85-88. Bilim ve Eğitim (Bilimsel Toplantı Serileri-2) 197 p. - Ankara: TÜBA Yayınları. aka2001 Akarsu, Füsun Üstün Yetenekli Çocuklar Aileleri ve Sorunları

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

Uluslararası Makaleler

Uluslararası Makaleler Uluslararası Makaleler 1. Arik, B. T. & Arik, E. (2014). The role and status of English in Turkish higher education. English Today, 30(4), 5-10. doi:10.1017/s0266078414000339 (SSCI/A&HCI) 2. Makaroglu,

Detaylı

DOÇ. DR. Belma HAZNEDAR. Kısaltılmış özgeçmiş. Araştırma ve ilgi alanları 1 / 15

DOÇ. DR. Belma HAZNEDAR. Kısaltılmış özgeçmiş. Araştırma ve ilgi alanları 1 / 15 DOÇ. DR. Belma HAZNEDAR Doktora Durham Üniversitesi, Durham, İngiltere, 1997 Yüksek Lisans Durham Üniversitesi, Durham, İngiltere, 1992 Lisans Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 1989 E-posta: Adres:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dr. Gülsün Kurubacak 1 ÖZGEÇMİŞ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümü Ofise # 622 Eskisehir, TURKEY 26470 Telefon: + 90(222) 335 0580/Ext. 2573 Eposta: gkurubac@anadolu.edu.tr

Detaylı

ULUSLARARASI MAKALELER

ULUSLARARASI MAKALELER ULUSLARARASI MAKALELER 1. Jahic, G., Akdaş Mitrani, A.T. (2010), International Crime Victim Survey 2005:Criminal victimization in İstanbul households, Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 190 198.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ULUSLARARASI MAKALELER. SM, Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 37, 115007. (SCI, SCI Expanded).

ULUSLARARASI MAKALELER. SM, Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 37, 115007. (SCI, SCI Expanded). ULUSLARARASI MAKALELER 1. Alban, G. (2010), From the Erotic Blush to the Petrifying Medusa Gaze in George Eliot s Novels, The Victorian Newsletter, 118, 67-86. (AHCI). 2. Aliev, T.M., Azizi, K., Savcı,

Detaylı

Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu

Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu Son güncelleme: Ekim 2014 İletişim: E-posta : nalanb@hacettepe.edu.tr; nalanb@gmail.com Telefon: 312. 2978525 (Blm. Sekreterlik) 312. 2978527 (Blm. Ofis) Faks: 312.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Nehir Sert Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngilizce Öğretmenliği Programı Anadolu Üniversitesi 1995 Y. Lisans Yabancı Dil Öğretimi Anabilim

Detaylı

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler Sempozyum Hacettepe Üniversitesinin kurulu unun 40., Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün kurulu unun 35. yılı nedeniyle düzenlenmi

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YILI FAALİYET RAPORU REKTÖR SUNUŞU Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve öğretimdeki yaklaşımı, kalite anlayışı ve köklü gelenekleri ile ülkemizin seçkin yükseköğretim kurumlarından biridir.

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ABSTRACT BOOK KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com

ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aşkın ASAN İletişim Bilgileri Adres :Merkezkent Sitesi, No:3/11, Hacılar Köyü, Gölbaşı/ Ankara Telefon Mail :05302019911 : draskinasan@gmail.com 2. Doğum Tarihi :26/11/1965 3.

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN. http:// serdar.sayan.etu.edu.tr

ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN. http:// serdar.sayan.etu.edu.tr ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tel. : (312)292-4285 Söğütözü Cad., No. 43 Fax : (312)292-4213 06560 Söğütözü, Ankara E-posta : serdar.sayan@etu.edu.tr http:// serdar.sayan.etu.edu.tr

Detaylı

Uluslararası Makaleler

Uluslararası Makaleler Uluslararası Makaleler 1. Aksoy, S. E., (Aralık 2012), Bakmak Ama Görmemek: Türkiye de Kadın Yazarların Profili. (Looking without Seeing: Profile of Women Authors in Turkey). Çimen Günay-Erkol ile birlikte,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector Bilginin en önemli güç haline geldiği bugünün dünyasında, ilerlemenin tek yolu bilginin üretilmesinden geçmektedir. İşte üniversiteler de bilimsel bilginin üretildiği ve öğrencilere aktarıldığı kurumlardır.

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

Domain of Culture in Foreign Language Teachers. Competency: A Comparison of Turkey and China

Domain of Culture in Foreign Language Teachers. Competency: A Comparison of Turkey and China Domain of Culture in Foreign Language Teachers Competency: A Comparison of Turkey and China Kadriye Dilek AKPINAR 1 & Filiz METE 2 ABSTRACT This study reviews comparatively Foreign Language (FL) teacher

Detaylı