T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ )"

Transkript

1 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ ) DENTAL İMPLANTOLOJİDE KULLANILAN TİTANYUM GRADE 4 ÜZERİNDE OLUŞTURULAN FARKLI YÜZEYLERİN, OSSEOİNTEGRASYON DÜZEYLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI MERVE ÖZGÜL DANIŞMAN PROF. DR. HAKKI TANYERİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI PROGRAMI İSTANBUL-2014

2 2 BEYAN Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına kadar bütün safhalarda etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmayla elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığı beyan ederim. Merve Özgül

3 3 İTHAF Şükran borcumu asla ödeyemeyeceğim, Hayatım boyunca her zaman yanımda olan, sonsuz sabır ve sevgileri ile beni kuşatan ve hayata hazırlayan değerli babam Şahin ÖZGÜL e ve sevgili annem Vahide ÖZGÜL e ithaf ediyorum.

4 4 TEŞEKKÜR Doktora eğitimim boyunca bilgi, yetenek ve deneyimleri ile bana rehberlik eden, değerli tecrübelerinden faydalandığım değerli hocam Sayın Prof. Dr. Hakkı TANYERİ ye, Mesleki eğitimim boyunca bilgi ve tecrübelerinden faydalandığım kıymetli hocam Sayın Prof. Dr. Ahmet Bülent KATİBOĞLU na ve değerli hocalarım; Sayın Prof. Dr. Meral ÜNÜR, Sayın Prof. Dr. Gülsüm AK, Sayın Doç. Dr. Meltem Koray, Sayın Doç. Dr. Sertan ERGUN a, Çalışmamın tüm aşamalarında, yardımlarını esirgemeyen, emek sarf eden, değerli bilgilerinden faydalandığım Sayın Doç. Dr. Mustafa RAMAZANOĞLU na, Viyana Teknik Üniversitesi Makine ve Endüstri Mühendisliği Fakültesi nde öğretim üyesi olan Kalite Yönetimi ve Ölçme Tekniği Bölümü ve Nano Teknoloji Laboratuvarı Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Numan DURAKBAŞA ya, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Enstitüsü çalışanlarına, Deneysel Tıp Araştırma Tez çalışmama katkılarından dolayı Mode Medikal Ticaret A.Ş. ye, Doktora eğitim boyunca destek olan TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı na, Bütün hayatım boyunca varlıklarını hep yanımda hissettiğim, benden sevgilerini ve desteklerini hiç esirgemeyen ve bana olan güvenlerini her daim hissettiğim canım aileme sonsuz teşekkür ederim. Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 30906

5 5 SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ mm: Milimetre nm: Nanometre µm: Mikrometre im: İntramuskuler Ti: Titanyum TPS: Titanyum plazma sprey HA: Hidroksiapatit TiO 2 : Titanyum dioksit BCP: Bifazik kalsiyum fosfat H 2 O 2 : Hidrojen peroksit SLA: Sand-blasted and acid etch, kumlanmış ve asitle dağlanmış C: Santigrat derece BCC: Body centered cubic CpTi: Commercially pure titanium, Saf titanyum PO: Primer osteonlar OC: Osteoklastlar V: Vasküler yapılar OB: Osteoblastlar SO: Sekonder osteonlar Ti-6AI-4V: Titanyum grade 5 CrCo: Krom kobalt Ti-Mo: Titanyum molibden Sa: Pürüzlülük açısı XPS: X-ışını destekli fotoelektron spektroskopisi TAEM: Taramalı elektron mikroskobu SEM: Scanning electron microscope TCP: Trikalsiyum fosfat Al 2 O 3 : Alüminyum oksit TGF: Transforming growth factor, makrofaj kaynaklı büyüme faktörü

6 6 TNF: Tumour necrosis factor, tümör nekroze edici faktör IL: Interloucin, İnterlökin Ncm: Newton santimetre Pa: Pascal Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 : Hidroksiapatit HCl: Hidrojen klorür GD: Glow-Discharge ml: Mililitre kg: Kilogram mg: Miligram kv: Kilovolt RFA: Rezonans frekans analizi RTV: Removal torque value, Geri çevirme tork değeri ISQ: Implant quality quotient %: yüzde R a : Ortalama yüzey pürüzlülüğü R z : Yüzey pürüzlülüğünde, ölçüm uzunluğunun 5 en yüksek tepesi ile en derin 5 vadisinin ortalama mutlak değeridir. R t : Yüzey pürüzlülüğünde, tüm ölçüm uzunluğu için maksimum yükseklik ile maksimum derinliğin toplamıdır. R q : Yüzey pürüzlülüğünde, aritmetik ortalama sapmaların karakökü anlamında bir parametredir.

7 7 ÖZET Özgül, M. Dental implantolojide kullanılan titanyum grade 4 üzerinde oluşturulan farklı yüzeylerin, osseointegrasyon düzeylerinin deneysel olarak araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız, Diş, Çene Cerrahisi ABD. Doktora Tezi. İstanbul Çalışmamızda, aynı makro özelliklere sahip, yüzey özellikleri farklı; TiO 2 ile kumlanmış yüzey dental implantlar, BCP ile kumlanmış yüzey dental implantlar ve yeni oluşturulan BCP ile kumlanmış+h 2 O 2 ile dağlanmış yüzey dental implantlar ve kontrol grubu olarak Parlatılmış yüzey dental implantlar kullanılarak bu üç farklı yüzeyin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Farklı yüzey özelliklerine sahip dental implantlar 28 adet Yeni Zelanda tavşanının sağ ve sol femoral epifizlerine randomize olarak yerleştirilmiştir. Operasyondan 3 ve 6 hafta sonra sakrifikasyon gerçekleştirilerek farklı zamanlarda osseointegrasyon düzeyleri Rezonans Frekans Analizi ve Geri Çevirme Tork Testi ile değerlendirilmiştir. Viyana Teknik Üniversitesi, Nano Teknoloji Laboratuvarında optik yöntemler kullanılarak (Keyence 3D laser) üç boyutlandırma tekniği aracılığıyla yüzeyin morfolojik incelemesi gerçekleştirilmiştir. Tüm yüzeylerin temaslı stylus profilometre cihazı ile ortalama R a yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Daha hassas yüzey görüntülerinin elde edilmesi amacıyla bir de TAEM ile yüzey topografyası incelenmiştir. Bu yöntemler ile hem yüzey modifikasyonları sonrasında oluşan morfolojinin homojenitesi değerlendirilmiş olunup hem de pürüzlülük değerleri incelenmiştir. Çalışmamızda, BCP ile kumlanmış+h 2 O 2 ile dağlanmış yüzeye sahip implantlar tüm deneysel analizlerde TiO 2 ile kumlanmış yüzey implantlara göre, TiO 2 ile kumlanmış yüzey implantlar ise kontrol grubuna göre daha başarılı bulunmuştur. 6 hafta sonra yapılan ölçümlerde BCP ile kumlanmış ve BCP ile kumlanmış+h 2 O 2 ile dağlanmış yüzeye sahip implantlar için yeterli ISQ ve RTV değerlerine ulaşılması sebebiyle 6. haftadan sonra bu yüzeylere sahip dental implantların yüklemeye başlanabileceği görüşü ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler : dental İmplantlar, yüzey modifikasyonları, osseointegrasyon, tavşan, geri çevirme tork testi, rezonans frekans analizi Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 30906

8 8 ABSTRACT Ozgul, M. Experimental evaluation of osseointegration levels of grade 4 titanium alloys used in dental implantology with different surface properties. İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Oral Surgery PhD Thesis. İstanbul In our study, our aim was to observe osseointegration performance of dental implants with different surface characteristics. Three different implant surfaces were manufactured which have similar macro characteristics but different surface properties: implants with TiO 2 sandblasted surfaces, implants with BCP sandblasted surfaces, recently produced implants with BCP sandblasted and H 2 O 2 dispensed surfaces. Also control group was used with polished surfaces as a fourth specimen group. Surface characteristics of specimen groups were investigated by 3D and 2D methods. Average Ra surface roughness values of all surfaces were measured with contact stylus profilometer device. To achieve more accurate surface images, surface topographies were also investigated with scanning electron microscope (SEM). 3D morphological investigations were applied with three dimensional modelling by means of optic microscope (Keyence 3D laser) in Vienna Technical University, Nano Technology Laboratory. Both the homogeneity of surface morphology achieved with surface modifications and the roughness values of surfaces were evaluated by these methods. For in vivo test, dental implants with different surface properties were randomly placed in right and left femoral epiphyses of 28 New Zealand rabbits. In postoperative 3rd and 6th weeks rabbits were sacrificed and osseointegration levels in different time intervals were evaluated using Resonance Frequency Analysis and Removal Torque Test methods. In this experimental study, BCP sandblasted and H 2 O 2 dispensed surface implants were found to be more successful than TiO 2 sandblasted surface implants and TiO2 sandblasted surface implants were found to be more successful than control group implants in all experimental analysis. In 6 th postoperative week, BCP sandblasted surface and BCP sandblasted and H2O2 dispensed surface implants reached desired 1SQ and RTV values. Therefore its suggested that dental implants with such surface properties may be prosthetically loaded after six weeks. Key Words: dental implants, surface modifications, osseointegration, rabbit, removal torque test, resonance frequency analysis The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No:30906

9 9 1. GİRİŞ VE AMAÇ Dental implantlar kaybedilen dişlerin rehabilitasyonunda, kraniofasiyel iskeletin rekonstrüksiyonunda, ortodontik tedavide ankraj olarak ve distraksiyon osteogenezi işlemlerinde kullanılmaktadır (33). Son yıllarda dünya genelinde dental implant kullanımı giderek artmaktadır. Dental implantların klinik başarısı, iyileşme dönemi sonrasındaki osseointegrasyonu ile ilişkilidir. Dental implantların kısa ve uzun dönem başarısında, mikro (yüzey özellikleri) ve makro (geometri k dizaynı) yapısı önemli rol oynamaktadır ( 4, 196). Teknolojiyle beraber geliştirilen bu özelliklere ek olarak dikkatli planlama ve atravmatik cerrahi de başarı için önemli kriterlerdendir. İmplantın kemik içerisine yerleştirilmesinden sonra, implant yüzeyi ve komşu vücut dokuları arasında biyolojik etkileşimler oluşmaktadır. İmplantasyondan sonra biyolojik etkileşimler sonucu iki farklı cevap oluşabilmektedir. Birincisi; implant çevresinde fibröz doku kapsülü oluşumudur. Bu fibröz doku kapsülü, uygun biyomekanik fiksasyonun oluşmasına engel olur ve dental implantın başarısızlığına yol açar. İkincisi, arada bağ dokusu olmadan direkt kemik-implant kontağı oluşmasıdır. Bu durum osseointegrasyon olarak adlandırılmaktadır (20, 39, 66, 107). Osseointegrasyon, Branemak ve ark. (27), tarafından canlı kemik dokusu ile implant yüzeyi arasında fibröz bağ dokusu olmaksızın oluşan ve ışık mikroskobu düzeyinde görülen direkt bağlantı olarak belirtilmiştir. Daha sonra Albrektsson ve ark. (4), osseointegrasyonu canlı kemik ve yük taşıyan bir implant yüzeyi arasında direkt bir fonksiyonel ve yapısal bağlantı olarak tanımlamışlardır. Titanyum implantlarda osseointegrasyonun oranı ve kalitesi, yüzey özellikleri ile ilişkilidir. Bu amaçla implant yüzeylerinde farklı teknikler kullanılarak; yüzey kompozisyonu, hidrofilik özelliği, pürüzlendirme parametreleri ile biyoaktivitesi arttırılarak osseointegrasyon kalitesi ve süresinde olumlu gelişmeler sağlanabilmektedir (107).

10 10 Osseointegrasyonun gerçekleşmesi ve devamının sağlanmasında etkili olan biyomateryale yönelik faktörler; implantın makro (implantın dizaynı), mikro (y üzey özellikleri) ve ultra (yüze yin kimyasal özellikleri) sıralanabilir. İmplant yüzey topografisi mikro yapı olarak adlandırılmaktadır (2, 94, 196). Osseointegrasyonu etkileyen başlıca yüzey özellikleri; yüzey topografisi, yüzey kimyası, yüzey elektriksel yükü ve yüzey ıslatılabilirliğidir (36, 41). Dental implantların yüzey mikro yapısında yapılan değişiklikler sonucunda, konvansiyonel iyileşme sürecinin kısaltılabileceği ve başarısızlık riskinin azalacağı öne sürülmektedir. Günümüzde implant yüzeylerine tutunan kemik hücre sayısının ve kemik yapımının arttırılması ve hızlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır (107). Literatürde (99) yapılan bu tür çalışmaların amacı hastaların toplam tedavi sürecini kısaltmak ve özellikle erken dönemde görülen başarısızlık riskinin azaltılmasını sağlamaktır. Çeşitli firmalar tarafından geliştirilen kumlanmış ve asitlenmiş implant yüzeylerinin, hidrofilik ve kimyasal özelliklerin geliştirilmesi ile iyileşme döneminin kısaltılmasında olumlu sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Bu yeni geliştirilen implantların daha kısa sürede osseointegrasyonu gerçekleşebileceği, erken dönemde kayıpların daha az olabileceği erken yükleme ve immeediyat yükleme uygulamalarında avantajlar sağlanabileceği, başarısızlık oranını azaltabileceği iddia edilmiştir (36). Bu çalışma, aynı dizayna sahip implantlar üzerinde oluşturulan 3 farklı tipte implant yüzeyinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini anlamak ve diğer implant yüzeylerine bir alternatif olarak osseointegrasyonda rol oynayan kimyasal ve fiziksel parametreleri geliştirmek açısından önem taşımaktadır. Çalışmamızda, aynı makro özelliklere sahip, yüzey özellikleri farklı; Titanyum di oksit (TiO 2 ) ile kumlanmış yüzey dental implantlar, Bifazik kalsiyum fosfat (BCP) ile kumlanmış yüzey dental implantlar, BCP ile kumlanmış+hidrojen Peroksit (H 2 O 2 ) ile dağlanmış yüzey dental implantlar ve kontrol grubu olarak Parlatılmış yüzey dental implantlar kullanılarak bu üç farklı yüzeyin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

11 11 Literatürler incelendiğinde BCP ve TiO 2 yüzeyin karşılaştırıldığı bir çalışma bulunamamıştır. Literatürlerde BCP+H 2 O 2 yüzeyle ilgili yapılan herhangi bir çalışma da bulunmamaktadır. Çalışmamızda bu yüzden osseointegrasyon başarısı kanıtlanmış TiO 2 ile kumlanmış ve BCP ile kumlanmış yüzeyler ve yeni bir nano yüzey olan BCP ile kumlanmış ve H 2 O 2 ile dağlanmış yüzey implantların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tedavi sürecinin kısaltılması ve erken başarısızlık riskinin azaltılması amacıyla gelecekte de yüzey modifikasyonları ve dolayısıyla implant yüzey tasarımının oral implantolojide en önemli araştırma konularından biri olacağı düşünülmektedir (36). Bizim çalışmamızın da bu alanda yapılacak yeni çalışmalara yön vereceği düşünülmektedir.

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK DOKULARDAKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

AR-GE ÇALIŞMALARI. Global Manufacturer of Implant Dentistry

AR-GE ÇALIŞMALARI. Global Manufacturer of Implant Dentistry Global Manufacturer of Implant Dentistry ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN BROŞÜRÜ Abdi İpekçi Caddesi No:58 Pk:34030 Bayrampaşa / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : +90 212 612 64 09 Fax : +90 212 567 57 95 E-mail : info@modemedikal.com

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI ORTODONTİK BRAKETLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILAN FARKLI ADEZİV SİSTEMLERİN MİNE DOKUSU ÜZERİNDEKİİ ETKİLERİNİN IN VITRO OLARAK

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

DENTİN HASSASİYETİNİN TEDAVİSİNDE ERBİYUM, KROM:

DENTİN HASSASİYETİNİN TEDAVİSİNDE ERBİYUM, KROM: K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DENTİN HASSASİYETİNİN TEDAVİSİNDE ERBİYUM, KROM: itriyum-skandiyum-galyum-garnet LAZERİN, SUBABLATİF DOZLARDA UYGULANMASININ İMMEDİAT ETKİSİNİN

Detaylı

Ürünler. İmplant, Protetik, Cerrahi Set

Ürünler. İmplant, Protetik, Cerrahi Set Ürünler İmplant, Protetik, Cerrahi Set Ürünlerimiz Bone Level İmplant Sistemi İMPLANT SİSTEMLERİ Tissue Level İmplant Sistemi Mini İmplant Sistemleri İMPLANT SİSTEMLERİ Dental İmplant KA Bone Level Kemik

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı

Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı SABİT ORTODONTİK TEDAVİ GÖREN BİREYLERDE OKSİDATİF STRES BELİRTEÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. İsmail CEYLAN Doktora Tezi-2013 T.C. ATATÜRK

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI FARKLI FİNAL İRRİGASYON REJİMLERİNİN ÇEŞİTLİ KANAL DOLGU PATLARININ DENTİN TÜBÜL PENETRASYONUNA ETKİSİNİN KONFOKAL LAZER TARAMA MİKROSKOBU

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

FARKLI TİP KÜLTİVATÖR UÇ DEMİRLERİNİN MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Umut GÜLEÇ

FARKLI TİP KÜLTİVATÖR UÇ DEMİRLERİNİN MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Umut GÜLEÇ FARKLI TİP KÜLTİVATÖR UÇ DEMİRLERİNİN MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Umut GÜLEÇ Yüksek Lisans Tezi Tarım Makinaları Anabilim Dalı Prof Dr Ebubekir Altuntaş 2012 Her hakkı saklıdır TC GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI

BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI TR0400039 BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI DESIGN OF POLYMERIC CARRIER CONTAINING BORON FOR BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY AND

Detaylı

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073 TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:13011073 Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği Adına Sahibi Prof. Dr. Atilla Hıncal Sorumlu Yazı şleri

Detaylı

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI FİBROMİYALJİ VE MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU OLAN KADINLARIN FONKSİYONEL KAPASİTELERİ İLE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TOBB EKONOMĐ VE TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

: Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER. : Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ. : Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR

: Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER. : Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ. : Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKTÖRLE ÇEKİLİR ELEKTROMANYETİK (EM) ELEKTRİKSEL İLETKENLİK SENSÖRÜ İLE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Uğur YEGÜL TARIM MAKİNELERİ

Detaylı

SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU

SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ Mustafa GÜNDOĞDU Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SİNYALİZE DÖNEL (YUVARLAKADA) KAVŞAKLARIN TASARIM ESASLARININ ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ZİYA ÇAKICI DENİZLİ,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Derya YALUK ÇELİK SİSTEMLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALARA ETKİSİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi *

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2015 7115-7137, Yazı 436 Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * Bülent KAÇMAZ* Ali TOPAL** Burak ŞENGÖZ*** Serhan TANYEL**** ÖZ

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2012 YILI) İSTANBUL, 2013 1 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Detaylı