late complication of pelvic and inguinal surgeries. Int Urol Nephrol. 2005; 37(4):

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "late complication of pelvic and inguinal surgeries. Int Urol Nephrol. 2005; 37(4):707-11."

Transkript

1 YURT DIŞI ve YURT İÇİNDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL ESERLER 1. Gunes S, Asci R, Okten G, Atac F, Onat OE, Ogur G, Aydin O, Ozcelik T, Bagci H. Two Males with SRY-Positive 46,XX Testicular Disorder of Sex Development. Syst Biol Reprod Med. 2013;59(1): Acikgoz A, Gokce E, Asci R, Buyukalpelli R, Yilmaz AF, Sarikaya S. Relationship between penile fracture and Peyronie's disease: a prospective study. Int J Impot Res. 2011; 23(4): Serefoglu EC, Yaman O, Cayan S, Asci R, Orhan I, Usta MF, Ekmekcioglu O, Kendirci M, Semerci B, Kadioglu A. The comparison of premature ejaculation assessment questionnaires and their sensitivity for the four prematüre ejaculation syndromes: results from the Turkish society of andrology sexual health survey. J Sex Med Apr;8(4): Serefoglu EC, Yaman O, Cayan S, Asci R, Orhan I, Usta MF, Ekmekcioglu O, Kendirci M, Semerci B, Kadioglu A. Prevalence of the complaint of ejaculating prematurely and the four premature ejaculation syndromes: results from the Turkish Society of Andrology Sexual Health Survey. J Sex Med. 2011; 8(2): Bilen CY, Ozkaya O, Sarikaya S, Aşci R, Büyükalpelli R. Laparoscopic excision of renal hydatid cyst in a preadolescent. J Pediatr Urol. 2006; 2(3): Ozturk U, Kefeli M, Asci R, Akpolat I, Buyukalpelli R, Sarikaya S. The effects of experimental left varicocele on the epididymis. Syst Biol Reprod Med. 2008; 54(4-5): Asci R, Sarikaya S, Buyukalpelli R, Yilmaz A, Bedir A. Somatic angiotensin converting enzyme in varicocele. Arch Androl. 2006; 52(4): Gunes S, Bilen CY, Kara N, Asci R, Bagci H, Yilmaz AF. Vitamin D receptor gene polymorphisms in patients with urolithiasis. Urol Res. 2006; 34(1): Bilen CY, Asci R, Sarikaya Ş, Büyükalpelli R. Case series: pseudotumor formation in bladder as a late complication of pelvic and inguinal surgeries. Int Urol Nephrol. 2005; 37(4): Bilen CY, Aşçi R, Sarikaya S, Büyükalpelli R, Yilmaz AF. Laser-assisted fluoroscopic puncture: a new technique for accessing the kidney. J Endourol. 2003; 17(7): Bilen CY, Sarikaya S, Asci R. Re: Influence of voiding dysfunction on the outcome of endoscopic treatment for vesicoureteral reflux. J Urol. 2003; 170(5): Aksu K, Asci R, Sarikaya S, Buyukalpelli R, Yilmaz AF, Yildiz L, Kandemir B. Is Bone-wax an injectable urologic material? Eur Urol. 2001; 40(5): Aşci R, Sarikaya S, Büyükalpelli R, Saylik A, Yilmaz AF, Yildiz S. Voiding and sexual dysfunctions after pelvic fracture urethral injuries treated with either initial cystostomy and delayed urethroplasty or immediate primary urethral realignment. Scand J Urol Nephrol. 1999; 33(4): Asci R, Sarikaya S. The management of vesical calculi with combined optical mechanical cystolithotripsy and transurethral prostatectomy: is it safe and effective? Reply. BJU Int 2000; 85 (3):

2 15. Asci R, Aybek Z, Sarikaya S, Büyükalpelli R, Yilmaz AF. The management of vesical calculi with combined optical mechanical cystolithotripsy and transurethral prostatectomy: is it safe and effective? BJU Int. 1999; 84(1): Asci R, Sarikaya S, Büyükalpelli R, Yilmaz AF, Yildiz S. The effects of experimental varicocele on testicular histology and fertility in monorchic adult rats. BJU Int. 1999; 83(4): Aşci R, Sarikaya S, Büyükalpelli R, Yilmaz AF, Yildiz S. Fournier's gangrene: risk assessment and enzymatic debridement with lyophilized collagenase application. Eur Urol. 1998; 34(5): Aşci R, Sarikaya S, Büyükalpelli R, Yilmaz AF, Yildiz S. The outcome of varicocelectomy in subfertile men with an absent or atrophic right testis. Br J Urol. 1998; 81(5): Sarikaya S, Aşçi R, Aybek Z, Yilmaz AF, Büyükalpelli R, Yildiz S. Effects of intracavernous calcium channel blockers in dogs. Int Urol Nephrol.1997;29(6): Aşcı R, Açıkgöz R. Varikosel: İnsidans, Etiyoloji ve Fizyopatoloji. Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2012; 5(3): Aşcı R, Açıkgöz A, Büyükalpelli R. Sexual and reproductive abnormalities in patients with spinal cord injuries. Turkish Journal of Urology 2012; 38(3): Öztürk U, Kaya FÇ, Güçtaş AÖ, Durgun MN, Yalbuzdağ ON, Aşcı R. Congenital parameatal urethral cyst. Turkish Journal of Urology 2012; 38(1): Yildirim B, Acikgoz A, Danaci M, Asci R, Buyukalpelli R. Evaluation of hydronephrotic kidney paranchymal density by non-contrast multislice computed tomography. J Exp Clin Med 2012; 29: Açıkgöz A, Asci R. Aklında Bulunsun! Literatürden İlginç Priapizm Olgu Özetleri Priapizm Güncelleme; Turk Urol Sem 2011; 2: Bolat MS, Aşcı R, Açıkgöz A, Büyükalpelli R. Testis protezlerinde güncel durum. Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2011; 37(2): Çayan S, Asci R. Correction of male infertility versus assisted reproductive Technologies. Proceedings of the 5.Eurasian Andrology Summit, Asci R, Danaci M, Gur S, Akdeniz E, Baris YS. Complete resection of penile schwannoma without sexual dysfunction. Turkish Journal of Urology 2010; 36(2): Diyabetli Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu Prevalansı. Diyabet,Obezite ve Hipertansiyon 2010; 2(2): Asci R. The Investigation Of The Man In Infertile Couple. Turkiye Klinikleri J Urology 2008; 1(1): Asci R. The Relationship Between Metabolic Syndrome And Benign Prostatic Hyperplasia. Turkiye Klinikleri J Urology 2008; 1(2): Koçak B, Açıkgöz A, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Bilen CY. Böbrek tümörünün cerrahi tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi. Türk Üroloji Dergisi 2008; 34(3): Açıkgöz A, Koçak B, Aşcı R, Büyükalpelli R, Sarıkaya Ş. Laparoskopik böbrek biyopsisi deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi 2008; 34(4): Büyükalpelli R, Aşcı R, Açıkgöz A. Tartışmalı olgu: Kaliks taşlarına yaklaşım. Türk Üroloji Dergisi 2008; 34(4):

3 34. Asci R. AÜSS tedavisinde kullanılan ilaçların cinsel yan etkileri. Androloji Bülteni 2007; Asci R. Priapism. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007; 3(20): Koçak B, Öztürk U, Kar A, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R. Üreteroskopi sonrası proksimal üreter kopması gelişen olguda ototransplantasyon deneyimi. Türk Üroloji Dergisi 2007; 33(2): Asci R. Alfa blokerlerin BPH dışı kullanımı. Türk Üroloji Dergisi 2006; Supl 1: Asci R. Aşırı aktif mesane sendromlu kadınlarda cinsel işlev bozukluğu. Androloji Bülteni 2006; 26: Asci R. The treatment of endocrinolical male infertility. Androloji Bülteni 2006; 26: Asci R. AÜSS ve cinsel işlev bozukluğu epidemiyolojisi. Türk Üroloji Dergisi 2006; 32(3):Özel sayı 41. Aşcı R, Aydın O, Akpolat İ, Bilen CY. Prostatik Infarktüsün Serum Prostat Spesifik Antijen ve Prostat Spesifik Antijen Dansitesi Üzerine Etkileri. Üroloji Bülteni 2005; 15(3): Aşcı R. BPH etiyoloji, patogenez ve doğal seyir. Türk Üroloji Dergisi 2005; 31(4): 43. Asci R. Geç başlayan hipogonadizm: etiyoloji, klinik, tanı. Androloji Bülteni 2004; 16: Asci R. Akut Epididimit. Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi 2004; 1(2): Asci R. Erektil Disfonksiyonun Medikal Tedavisi. Türk Üroloji Derneği Yeterlilik Kursu Kitabı, 2004, Bursa 46. Asci R. Erkek kısırlığının medikal tedavisi. Androloji Bülteni 2003; 17: Çağlar M, Asci R. Peyroni hastalığının cerrahi tedavisinde tunika albuginea rekonstrüksiyonu için kullanılan greftler. Androloji Bülteni 2003; 16: Bilen CY, Aşcı R, Çavuş H, Sarıkaya Ş. Üreter taşı olan bir olguda minimal künt karın travması sonrası oluşan eşzamanlı böbrek ve üreter yaralanması. Üroloji Bülteni 2002; 13: Aşcı R, Bilen CY. Spermatogenezisin Serum Belirleyicisi: İnhibin B. Üroloji Bülteni 2002; 13: Karshenas A, Büyükalpelli R, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Yılmaz AF. Tek böbrekli tavşanlarda soğuk iskemi reperfüzyon hasarının renal korteks ve medulla üzerine etkisi. Üroloji Bülteni 2001; 12(1): Aşcı R, Koç F, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz AF, Yıldız S. Multipl ve staghorn böbrek taşlarının açık cerrahi tedavisinde intraoperatif görüntüleme yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi 2000; 26(4): Aşcı R, Büyükalpelli R. Üretrit ve servisit ile seyreden cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1999; 16(4): Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Bolat M, Yıldız L, Yılmaz A.F, Yıldız S. Ratlarda unilateral kastrasyon ve kriptorşidizmin karşı testis morfolojisine etkileri: Kompansatuvar testis büyümesi monorşizmi gösterir mi? Türk Üroloji Dergisi 1999; 25(1): Aşcı R, Büyükalpelli R, Sarıkaya Ş, Saylık A. Mesane rüptürü: 48 olguluk deneyim. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1999; 16(1):1-6.

4 55. Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yıldız S, Yılmaz AF, Saylık A. Vezikoüreteral reflü tedavisi: Üreteroneosistostomi ile subüreteral injeksiyon sonuçlarının karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1998; 15(4): Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz AF, Yıldız S. Prepüsyel tubülerize transvers ada flebi ile hipospadyas onarımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1998; 15(4): Aydın F, Aşcı R, Yılmaz AF, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yıldız S. Gebe ve meme kanserli kadınlarda prostat spesifik antijen. Üroloji Bülteni 1998; 9: Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz AF, Yıldız S. İdyopatik Retroperitoneal Fibrosis: 9 olguluk Deneyim. Üroloji Bülteni 1998; 9: Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz AF, Yıldız S. Kadın ürogenital fistül onarımları deneyimlerimiz. Üroloji Bülteni 1998; 9: Aşcı R. Kazanılmış renal kistik hastalık. Diyaliz ve Nefroloji Dergisi 1997; 1(2): Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz AF, Yıldız S. Erişkin Enürezis Nokturna Tedavisinde İmipramin ve Dezmopressinin Uzun Süreli Etkilerinin Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1997; 14(1): Sarıkaya Ş, Saylık A, Aşcı R, Yıldız S. İnternal üretral striktürotomi deneyimlerimiz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1996; 13(3): Sarıkaya Ş, Aşcı R. Ureteral injury secondary to lumbar disc operation in a patient with solitary kidney. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1996; 13(2): Yıldız S, Esener Z, Aşcı R, Demircan B, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz AF, Özkan MG. Transüretral prostat rezeksiyonunda nitrogliserin ile kontrollü hipotansif genel anestezinin yeri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1996; 13(2): Sarıkaya Ş, Aybek Z, Aşcı R, Büyükalpelli R, Yılmaz AF, Yıldız S. Nitrogliserin ve penil ereksiyon (Köpeklerde in-vivo çalışma). Üroloji Bülteni 1996; 7(4): Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz AF, Yıldız S. Varikoselin tanı ve izlenmesinde ultrasonografinin yeri. Türk Üroloji Dergisi 1995; 21(1): Yıldız S, Yılmaz AF, Büyükalpelli R, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Gürpınar T. Üst üriner sistem travmaları; 27 olguya ait sonuçlar. Türk Üroloji Dergisi 1993; 19(4): Yıldız S, Sarıkaya Ş, Aşcı R, Büyükalpelli R, Yılmaz AF, Gürpınar T, Özkan MG. Pediatrik yaş grubunda üriner sistem taşları. Türk Üroloji Dergisi 1993; 19(3): Yılmaz AF, Özen N, Büyükalpelli R, Sarıkaya Ş, Aşcı R, Aybek Z, Yıldız S. Total mesane replasmanı (9 olgunun ön raporu). Türk Üroloji Dergisi 1993; 19(1): Aybek Z, Büyükalpelli R, Sarıkaya Ş, Yılmaz AF, Yıldız S, Aşcı R. İzole rat mesane kası üzerine düz kas gevşetici ajanların etkileri. Türk Üroloji Dergisi 1993; 19(1): Yıldız S, Büyükalpelli R, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Yılmaz AF, Aybek Z, Benekli H. Subdiyafragmatik böbrek. Üroloji Bülteni 1993; 4(3): Aşcı R, Büyükalpelli R, Yıldız S, Yılmaz AF, Sarıkaya Ş, Aybek Z. Vezikoüreteral reflü tedavisinde endoskopik subüreterik teflon enjeksiyonu. Üroloji Bülteni 1993; 4(2): Büyükalpelli R, Aybek Z, Yıldız S, Kandemir B, Yılmaz AF, Aşcı R. Mesane leyomiyomu: 4 yaşında bir olgu sunumu. Üroloji Bülteni 1992; 3(4):

5 74. Büyükalpelli R, Aybek Z, Sarıkaya Ş, Yılmaz AF, Aşcı R, Yıldız S. Erkek ratlarda tek veya iki taraflı seminal vezikül çıkarılmasının fertilizasyon ve cinsel davranışa etkileri. Üroloji Bülteni 1992; 3(4): Büyükalpelli R, Yıldız S, Yılmaz AF, Sarıkaya Ş, Aşcı R, Aybek Z. Fracture of the penis; report of 9 patients treated either surgically or conservatively. Marmara Medical Journal 1992; 5(2): Yılmaz AF, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yıldız S. Hipospadyas onarımı, 92 olgunun gözden geçirilmesi. Üroloji Bülteni 1992; 3(3): Aşcı R, Yıldız S, Yılmaz AF, Büyükalpelli R, Sarıkaya Ş, Aybek Z. Benign prostat hiperplazili olgularda prostat spesifik antijen; rektal inceleme, TURP ve adenomun büyüklüğünün etkileri. Üroloji Bülteni 1992; 3(2): Büyükalpelli R, Yıldız S, Yılmaz AF, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Aybek Z, Atilla MK. Komplike olmayan semptomatik alt üriner sistem enfeksiyonlarında sefuroksim aksetil tedavisi; 3 ve 7 günlük tedavi sonuçları. ANKEM Dergisi 1992; 6(1): Sarıkaya Ş, Yıldız S, Yılmaz AF, Aşcı R, Büyükalpelli R, Kandemir B. Renal hücreli karsinom; 25 olgunun değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1990; 7(4): Yılmaz AF, Yıldız S, Aşcı R, Karagöz F. Unilateral inmemiş testiste fertilizasyonun değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 1990; 16(4): Aşcı R, Yıldız S, Büyükalpelli R, Yılmaz AF, Sarıkaya Ş. Üreteroneosistostomi; 26 olgunun (39 girişimin) gözden geçirilmesi - 10 yıllık sonuçlarımız. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1990; 7(2): KİTAP BÖLÜMLERİ 1. Asci R. Epididim Fizyolojisi. Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi. Türk Androloji Derneği Yayını, İstanbul, 2004 pp: Asci R. İntrakavernozal Farmakoterapi. Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı. Türk Androloji Derneği Yayını, İstanbul, 2004 pp: Asci R. Sigara ve Genitoüriner Sistem. Sigaranın Bilimsel Yüzü (Editör:Tür A.), Lagos Yayıncılık, İstanbul, 2004 pp: Varikosel Kılavuzu, Türk Androloji Derneği Yayını, 2004, 15 sayfa 5. Asci R. Erektil Disfonksiyonun Medikal Tedavisi. Türk Üroloji Yeterlilik Kursu Kitabı, Asci R. Çeviri: Erkek infertilitesinin ve diğer skrotal hastalıkların cerrahi tedavisi (Marc Goldstein), Campell Urology, Eight Edition Chapter 44, Asci R. Metabolik Endokrin Sendrom ve BPH ilişkisi, Androlojide Yeni Ufuklar- Androloji Kitap ISBN Asci R. Prostat anatomisi. Prostatın Benign Hastalıkları, Türk Androloji Derneği Yayını, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009 ISBN

6 9. Asci R. Obezitenin cinsel sağlığa etkisi. Çevrenin Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığına Etkisi ve Korunma Yolları. Türk Androloji Derneği Yayını Editörler: Çayan S, Ayyıldız A, Yaman Ö, Orhan İ, Aşcı R, et al. Pp , 2010 (ISBN ) 10. Asci R. Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisi. TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI 7. Üroloji Yeterlik Sınavına Hazırlık Kursu Ders Notları Kıtabı Ekim pp: , 11. Asci R. Priapizmde T şant cerrahisi. Androlojik Cerrahi Atlası, DVD, Türk Androloji Derneği Yayını, İstanbul, Asci R. Omurilik Yaralanmalı Hastada Genitoüriner Sorunlar ve Tedavisi. Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri, Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, Editörler: Şenel A, Çaylı S, Dalbayrak S, Temiz C, Arslantaş A. Bölüm 38, 2011 (ISBN: ) KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ 1. Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi. Türk Androloji Derneği Yayını, İstanbul, 2004, ISBN Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı. Türk Androloji Derneği Yayını, İstanbul, 2004, ISBN Prostatın Benign Hastalıkları, Türk Androloji Derneği Yayını, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009 ISBN Çevrenin Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığına Etkisi ve Korunma Yolları, Türk Androloji Derneği Yayını, İstanbul, 2010, ISBN Androlojik Cerrahi Atlası, DVD, Türk Androloji Derneği Yayını, İstanbul, Androlojide Yeni Ufuklar, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2010, ISBN ÇEVİRİ EDİTÖRLÜĞÜ 1. Sexual Medicine, Sexual Dysfunctions in Men and Women (The official publication of the 2nd International Consultation on Sexual Medicine Edition 2003) 2. Sexual Medicine, Sexual Dysfunctions in Men and Women (The official publication of the 3rd International Consultation on Sexual Medicine Edition 2010)

Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR. 1.1 Uluslararası

Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR. 1.1 Uluslararası Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR 1.1 Uluslararası 1.1.1 Verit A, Cengiz M, Yeni E, Unal D. A magnificent circumcision carnival in the early 18th century ottoman period (genişletilmiş

Detaylı

1977-1983 : University of İstanbul, Cerrahpaşa School of Medicine. 1985-1989 : Resident in Urology, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara

1977-1983 : University of İstanbul, Cerrahpaşa School of Medicine. 1985-1989 : Resident in Urology, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara MEDICAL EDUCATION 1977-1983 : University of İstanbul, Cerrahpaşa School of Medicine MEDICAL TRAINING 1985-1989 : Resident in, Advanced Specialization Hospital of Turkey, Ankara PROFESSIONAL EXPERIENCE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU Doçent, Klinik Şefi S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

ÖZGEÇMİŞ. Dr Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU Doçent, Klinik Şefi S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği ÖZGEÇMİŞ Dr Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU Doçent, Klinik Şefi S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği e-mail: ymuslumanoglu56@hotmail.com Fax: 0212 229 44 81 Telefon: 0212 529 44 00 / 1326

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı : Şinasi Yavuz ÖNOL Doğum Tarih : 26/05/1948 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1970 İntern Gülhane Askeri

Detaylı

sinanekici@maltepe.edu.tr 0216 370 96 15-2233 0216 442 69 06 Özgeçmiş Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 1995 1995- Tıpta Uzmanlık ÜROLOJİ

sinanekici@maltepe.edu.tr 0216 370 96 15-2233 0216 442 69 06 Özgeçmiş Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 1995 1995- Tıpta Uzmanlık ÜROLOJİ Yrd. Doç. Dr. Sinan EKİCİ sinanekici@maltepe.edu.tr 0216 370 96 15-2233 0216 442 69 06 Özgeçmiş Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fakülte TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE 1988- (İNGİLİZCE) ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres :Faruk Ayanoğlu cd.; Lalezar sk. 6/16,F.Bahçe,Kadıköy/İstanbul Telefon Mail :0 532 677 55 18 :uroloji@tahirkaradeniz.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ

DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Yeri ve Yılı: 1971, İzmir. Mezun olduğu lise: İzmir Atatürk Lisesi (1985-1988) Mezun olduğu üniversite: İngilizce Hazırlık (1988-1989) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

A1. Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: preliminary results.

A1. Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: preliminary results. Yayınlarım: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: preliminary results. Kural AR, Coskuner ER, Cevik I.

Detaylı

Konuşmacı Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar veya Oturum Başkanlıkları

Konuşmacı Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar veya Oturum Başkanlıkları ADI SOYADI ÖNDER KAYIGİL DOĞUM YERİ - TARİHİ ANKARA, 1964 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ÜROLOJİ DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ÜROLOJİ KLİNİĞİ MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü 1 Adı soyadı : Ali Ulvi Önder Doğum tarihi/yeri : 27.05.1957/Ünye Ünvanı : Profesör Öğrenim Durumu: 1975-1981 İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 7 Sayı / Number 2 Haziran / June 2012 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Fatih Atug, M.D. Associate Professor of Urology

CURRICULUM VITAE. Fatih Atug, M.D. Associate Professor of Urology CURRICULUM VITAE Fatih Atug, M.D. Associate Professor of Urology PERSONAL INFORMATION Date of birth: June 24, 1966 Marital status: Children: Married Two daughters Professional Address : Istanbul Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

EK-4. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1999 Tıpta uzmanlık Üroloji İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005

EK-4. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1999 Tıpta uzmanlık Üroloji İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005 EK-4 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM). Adı Soyadı: Murat ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 6.08.974 3. Unvanı: uzman doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 999 Tıpta uzmanlık

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 Gayrettepe 34349 Beşiktaş, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İş Ünvanı : Yunus SÖYLET : Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 34349 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ. The New Journal of Urology (New J Urol)

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ. The New Journal of Urology (New J Urol) YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 10 Sayı / Number 2 Haziran / June 2015 YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489 Editör / Editor

Detaylı

Doç. Dr. Salih Taşkın

Doç. Dr. Salih Taşkın Doç. Dr. Salih Taşkın Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları ve Doğum Ankara Üniversitesi Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 8 Sayı / Number 1 Şubat / February 2013 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62.

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62. 1 Professor Arif Kokcu s Scientific Publications a) Prof.Dr. Arif Kökçü nün yurt dışı hakemli dergilerde İngilizce (English) yayınlanmış bilimsel makaleleri: 1- Beksaç MS, Beksaç M,Kişnişci HA, Kokcu A:

Detaylı

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ ESERLER VE YAYIN LİSTESİ UZMANLIK TEZİM Dr. İsmail Mihmanlı. Serviks kanserinde parametrial invazyonun manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi (tez danışmanı Doç. Dr. A. Gündüz Öğüt). İstanbul

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 Gayrettepe 34349 Beşiktaş, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta:

Detaylı

Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) :

Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) : Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) : 1. Konferans: Onkoplastik meme cerrahisi I. Karadeniz Meme Kanseri Sempozyumu Rize, Ekim 2007 2. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ankara,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : Hüseyin Levent KESKİN DOĞUM YERİ, TARİHİ : Ankara, 18.05.1973 MEDENİ DURUM : Evli, 2 çocuk sahibi YABANCI DİL : İngilizce (ÜDS: 83.75), Almanca ASKERLİK GÖREVİ : İzmir, 2004 İLETİŞİM

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 Gayrettepe 34349 Beşiktaş, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1993-2000

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1993-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatih ALTUNRENDE Doğum Tarihi: 21 ŞUBAT 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı