FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS. FİZ 501 Analitik Mekanik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS. FİZ 501 Analitik Mekanik 3 0 3 6"

Transkript

1 GÜZ YARIYILI FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS FİZ 500 Seminer ** FİZ 501 Analitik Mekanik 0 FİZ 50 X-Işınları 0 FİZ 505 İleri Sayısal Çözümleme I 0 FİZ 507 İleri Kuantum Mekaniği I 0 FİZ 509 Matematiksel Fizik I 0 FİZ 511 İleri Katıhal Fiziği I 0 FİZ 51 Katıların Optik Özellikleri 0 FİZ 515 Atom Ve Moleküllerin Elektronik Yapı 0 Teorisi I FİZ 517 Grup Teori I 0 FİZ 519 İleri Atom Fiziği I 0 FİZ 521 Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniğ I 0 FİZ 52 Yarı İletken Fiziği 0 FİZ 525 İleri Elektromagnetik Teori 0 FİZ 527 Spektroskopi Yöntemleri 0 FİZ 529 X-Işını Flüoresans Spektroskopisi I 0 FİZ 51 Radyasyon Fiziği 0 FİZ 5 Doğrusal Olmayan Titreşimler 0 FİZ 55 Yarı İletken Yüzey Fiziği I 0 FİZ 57 Metal Fiziği I 0 FİZ 59 Faz Dönüşümleri 0 FİZ 541 Nükleer ve Parçacık Fiziği 0 7

2 BAHAR YARIYILI DERSİN KODU SEÇMELİ DERSLER DERSİN ADI T U K AKTS FİZ 500 Seminer ** FİZ 502 Moleküler Modelleme 0 FİZ 504 Kristalografi 0 FİZ 50 İleri Sayısal Çözümleme II 0 FİZ 508 İleri Kuantum Mekaniği II 0 FİZ 510 Matematiksel Fizik II 0 FİZ 512 İleri Katıhal Fiziği II 0 FİZ 514 Kristal Örgü Dinamiği 0 FİZ 51 Atom ve Moleküllerin Elektronik Yapı 0 Teorisi II FİZ 517 Grup Teori II 0 FİZ 520 İleri Atom Fiziği II 0 FİZ 522 Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği II 0 FİZ 524 Lazer Fiziği 0 FİZ 52 Medikal Fizik 0 FİZ 528 X-Işını Flüoresans Spektroskopisi II 0 FİZ 50 Radyasyon Sayaçları ve Ölçümleri 0 FİZ 52 Parçacık Hızlandırıcıları ve Kullanımı 0 FİZ 54 Yarıiletken Yüzey Fiziği II 0 FİZ 5 Metal Fiziği II 0 FİZ 58 Faz Diyagramları ve Alaşım Tekniği 0 FİZ 540 Deneysel Teknikler ve Data Analizi 0 * : Her öğrenci uzmanlık alan dersleri listesinden danışmanına ait olan dersi seçmek zorundadır. ** : Her öğrenci seminer dersini tez çalışmasına başlamadan önceki güz veya bahar yarıyılında bir defa almak zorundadır 8

3 FİZ 501 Analitik Mekanik Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK Dersin İçeriği Dersin Amacı Bağlar, D Alembert ilkesi ve Lagrange denklemleri, Hamilton ilkesi değişimlerin hesabı, Lagrange denklemlerinin Hamilton ilkesinden elde edilmesi, İki cisim merkezi kuvvet problemi, Katı cisim hareketinin kinematiği, Ortogonal dönüşümler, Hamilton hareket denklemleri Klasik fizik yasalarını kullanarak, makroskopik cisimlerin hareketini tanımlayan analitik ifadeleri Oluşturmak ve çözmektir. Önerilen Kaynaklar 1. TW. Kibble, F.H. Berkshire, Klasik Mekanik, (Çeviri Ed.:Kemal Çolakoğlu). 2. Emine Rızaoğlu, Naci Sünel, Klasik Mekanik.. H. Goldstein Klasik Mekanik, (Çeviri: Vural Cinemre). Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 9

4 FİZ 50 X-Işınları Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK Dersin İçeriği Dersin Amacı X-ışınları, x-ışınlarının elde edilmesi, kristal yapılar, x-ışınlarının kristallerle etkileşimi. X-ışınları ve kristallerle etkileşimi konusunda bilgi vermektir. Önerilen Kaynaklar 1. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 10

5 FİZ 505 İleri Sayısal Çözümleme I Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER Dersin İçeriği Adi ve Kısmi Diferansiyel denklemlerin Matematica paket programı ile çözülmesi, Nümerik Diferansiyel Denklem Çözümleri, Schrödinger Denkleminin Sayısal Çözümleri, Asimtotik İterasyon Metodu Dersin Amacı Yüksek Lisans tez çalışmalarında Sayısal çözümleme yapacak öğrencilere matematica paket programını tanıtmak ve kullanarak fizik problemlerinin çözümünü yapmak Önerilen Kaynaklar Bekir Karaoğlu, Sayısal Fizik, 2004 Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 11

6 Dersin Kodu FİZ 507 İleri Kuantum Mekaniği I Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Doç. Dr. Ziya SAĞLAM Dersin İçeriği Dersin Amacı Önerilen Kaynaklar Kuantum Fiziğinin Temel İlkeleri, Dalga Paketleri Ve Dalga Denklemi, Schrödinger Denklemi, Dalga Mekaniğinin Prensipleri, Tek Boyutta Problemler, WKB Yaklaşımı, Değişim Ve Ek Etki Teorileri, Kuantum Mekaniğinde Vektör Uzayları, Operatörlerin Özdeger Ve Özfonksiyonları, Lisans döneminde görülmüş olan Kuantum Mekaniği dersinin daha kapsamlı olarak öğretilmesi 1. Ders ları 2. Bekir Karaoğlu, Kuantum Mekaniği Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 12

7 FİZ 509 Matematiksel Fizik I Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER Dersin İçeriği Dersin Amacı Önerilen Kaynaklar Vektör Analizi, Küresel Koordinatlarda Vektör Analizi, Tensörler, Determinantlar ve Matrisler Fizik Konularının anlamak için gerekli olan matematik bilgisini öğrenciye öğretmek 1. Mathematical Methods For Physicists, George B. Arfken Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 1

8 FİZ 511 İleri Katıhal Fiziği I Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Doç. Dr. Engin DELİGÖZ Dersin İçeriği Dersin Amacı Kristalik örgüler, Katıların yapısı, Dalgaların esnek saçılması ve deneysel teknikler, Katılarda kimyasal bağlar, Atomik titreşimler, Elektron seviyeleri ve enerjileri, Metaller ve yarıiletkenlerde elektron ve fononlarının termodinamiği, Elektriksel ve termal iletkenlik Katıhal fiziğinin temel araştırma konularında fiziksel ve matematiksel kavramları öğretmek. Önerilen Kaynaklar 1. Fundamentals of Solid State Physics, J.R.Chistman,Wiley, 1988 Solid State Physics, Ashcroft Mermin,Saunders College Pub., Solid State Physics, C.Kittel, Wiley,198 Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 14

9 FİZ 51 Katıların Optik Özellikleri Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK Dersin İçeriği Katıların optik özellikler, soğurma spektrumu, maddenin ışığı soğurması, lüminesans, madde içi fotoiletkenlik, fotomagnetoelektrik olayı. Dersin Amacı Katıların optik özellikleri konusunda temel bilgi vermektir. Önerilen Kaynaklar 1. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 15

10 FİZ 515 Atom ve Moleküllerin Elektronik Yapı Teorisi I Yüksek Lisans Güz Doç. Dr. Yusuf YAKAR Dersin İçeriği Schrödinger denklemi, operatör kavramı, beklenen değer kavramı, binom katsayıları, küresel harmonik fonksiyonları, gama ve incomplete gama İntegralleri, fourier integral dönüşümlerini tanımlamak. Hartree-Fock-Roothaan yaklaşımı, Slater atom orbitalleri, kürsel harmaniklerin dödürülmesi ve iki Slater atom orbitalinin çarpımı, bir Slater orbitalinin başka bir merkeze taşınması, çok merkezli integrallerinin analitik çözümünü elde etmek. Dersin Amacı Çok merkezli integrallerin çözümünde kullanılan Slater tipi orbitalleri ve diğer baz fonksiyonlarını tanımak. Bu integrallerin çözümünde karşılaşılan Laguerre ve Legendre Polinomları, binom katsayıları, gama, incomplete gama ve beta, Fourier dönüşüm integralleri gibi teorik olarak atomik ve moleküler yapı hesaplamalarında sıkça karşılaşılan temel kavramları öğrenciye kazandırmak Önerilen Kaynaklar 1. Ders notları 2. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal, H.Gümüş, Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000) 4. Landau, L.D., Lifshitz, E.M., Kuantum Mekaniği I, Bilim Yayıncılık, Ankara, Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 1

11 FİZ 517 Grup Teorisi I Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Dursun Dersin İçeriği Atom ve moleküllerin simetrisi, dönmesi, öteleme, grup kavramı, grup postülaları, alt gruplar, sınıflar, nokta grupları tanımlamak. Grup temsilleri, grup karakterleri, ortogonallik teoremi, Moleküler Simetri ve Simetri Grupları Dersin Amacı Fizikte yaygın bir şekilde uygulama alanı bulunan, kısa yoldan hesap sonucuna götüren grup teorinin kurallarını ve uygulama alanlarını öğrenmek, Grup Teorisinin genel kavramlarını tanıtmak, fiziksel problemlere uygulamasıyla ilgili örnekler çözmek, molekül fiziğine uygulamalar yaparak dalga fonksiyonlarının oluşturulmasında sağladığı kolaylıkları öğrenciye öğretmek Önerilen Kaynaklar 1. Ders notları 2. Cotton, F. A., Chemical Applications of Group Theory, Wiley and Sons, Inc. New York (1971) Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 17

12 FİZ 519 İleri Atom Fiziği I Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Fotoelektrik olayı, Siyah cismin ışıması, Compton olayı, X-ışınları, Bohr modeli, Stern-Gerlach deneyi, De Broglie hipotezi, kuantum mekaniğinin temelleri, Heisenberg belirsizlik prensibi, Schrödinger denklemi, işlemciler, açısal momentum, merkezcil kuvvetler, yaklaşık yöntemler, enerji özdeğerleri, özfonksiyonları tanımlamak suretiyle yukarıda tanımlanan bazı fiziksel parametreleri hidrojen atomu ve iyonlarında uygulamak. Dersin Amacı Atomik boyuttaki parçacıkları ve fiziksel olayları tanımak, Modern fizik yöntemleriyle bu olayları açıklayabilmek. Önceden yapılmış ve fiziğe yerleşmiş deneyleri anlamak, Kuantum mekaniğini hatırlamak ve atomlara uygulamasını öğrenmek. Tek elektronlu atomlarda uygulamayı görmek ve sonuçları deneysel değerlerle değerlendirmek. Önerilen Kaynaklar 1. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal, H.Gümüş, Atom ve Kuantum Fiziği, H.Haken, H.C. Wolf, Çeviri Prof. Dr. İbrahim Okur. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 18

13 FİZ 521 Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği I Yüksek Lisans Güz Doç. Dr. Yusuf YAKAR Dersin İçeriği Schrödinger Denklemi, kutu içinde parçacık, operatörler özellikleri ve açısal momentum, açısal momentum ve hidrojen atomu, moleküler yapılar, molekullerin dönme ve titreşim enerjileri, molekullerde elektronik geçişleri öğrencilere tanımlamak Dersin Amacı Kuantum mekaniğinin postulaları. Schrödinger denkleminin çözümü. Operatörler ve özdeğerler. Kuantum Mekaniğindeki çeşitli teoremler. Atom ve moleküllerde ab-initio hesaplamaları. Önerilen Kaynaklar 1. Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000) 2. Szabo, A ve Ostlund, N. S., Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill Publishing Company New York (1982). P.W. Atkins, Moleküler quantum meckanics Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 19

14 FİZ 52 Yarıiletken Fiziği Yüksek Lisans Güz Doç. Dr. Engin DELİGÖZ Dersin İçeriği Yarıiletken fiziğinde temel kavramlar, Yarıiletken istatistiği, İletim mekanizmaları, Yaratılama yok olma mekanizmaları, p-n eklemleri, Yarıiletken lazerler, Yarıiletken büyütme teknikleri. Dersin Amacı Yarıiletken fiziğinin temel kavramalarını alarak, temel yarıiletken maddeleri analiz edebilmek, yarıiletken malzemeler tasarlayabilmek. Önerilen Kaynaklar 1. Semiconductor Physics (K. Seeger), 2. Physical Properties of Semiconductors (C.M. Wolfe, N. Holonyak, G.E. Sillman),. Physics of Semiconductor Devices (Sze) Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 20

15 FİZ 525 İleri Elektromagnetik Teori Yüksek Lisans Güz Doç. Dr. Ziya SAĞLAM Dersin İçeriği Elektrostatik, sınır değer problemleri, Mağnetizma, Dielektrik, mağnetostatik. Dersin Amacı Elektrostatiğin temel prensiplerinin ileri düzeyde örnekler çözülerek öğrenilmesi ve bunun sonucunda elektromağnetik etkileşmelerin iyi anlaşılması. Ayrıca elektrodinamiğe hazırlık. Önerilen Kaynaklar 1. Elektromağnetik Teori, D. J. Griffits, Çev.: Bekir Karaoğlu, ARTe Gilgitek Yay. (199) 2. Elektromağnetik Teori, Pollack & Stump, Çeviri Edt.: Ş. Türköz, Z. Z. Aydın, M.ç Zengin, Gazi Kitabevi.(2004). Klasik Elektrodinamik, J. J. Jackson, Çev.(Ders notu) Z. Z. Aydın, A. Ü. Fen Fak. Yay. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 21

16 FİZ 527 Spektroskopi Yöntemleri Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Spektroskopinin temel prensipleri, Mikrodalga spektroskopisi, İnfrared spektroskopisi, Raman spektroskopisi, Atomların elektronik spektroskopisi, İki atomlu moleküller, Çok atomlu moleküller, Moleküllerde simetri, Molekül spektroskopisi Dersin Amacı Spektroskopinin tanımı ve çeşitli spektroskopi tekniklerinin açıklanması ile birlikte fizikçi için günlük yaşantıda bu fiziğin öneminin aktarılmasıdır Önerilen Kaynaklar 1. Basic Principles of Spectroscopy, R. Chang., Mc Graw Hill, NewYork. 2. Fundamentals of Molecular Spectroscopy, C.N. Banwell., Mc Graw Hill, NewYork. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 22

17 FİZ 529 X-Işını Flüoresans Spektroskopisi I Yüksek Güz Lisans/Doktora Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Elektromanyetik radyasyon, X ve -ışını spektrometrelerinin gelişimi, dedektör gelişimi, X ve -ışını kaynağı ve özellikleri, -ışını ve nükleer seviyelerin uyarılması, nükleer seviyelerin deeksitasyonu, Fotoelektrik soğurma, Elektromagnetik Radyasyonun Maddeyle Etkileşmesi, Karakteristik X-Işını Şiddet İfadelerinin Elde Edilmesi, Sayma istatistiği Dedektörler ve soğurucular (kolimatörler, zırlama ) Dersin Amacı Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: X ve -ışını spektrometrelerinin gelişimi, Fotoelektrik soğurma Elektromagnetik Radyasyonun Maddeyle Etkileşmesi, Sayma istatistiği Dedektörler ve soğurucular, konularını ve kavramlarını öğrenip X-ray spektroskopi sistemlerinde belirtilen konular ile ilgili ölçme sistemlerinde ölçüm alabilecek ve bilgileri ilgili sistemlerde kullanabilecek. Önerilen Kaynaklar 1. M.C. Lepy, K. Depertin, H. Janszen, U. Schötzing, LXRay Spectrometry with an Si(Li) Detector in the Energy Range from 10 to 25 kev. PTB Report PTB- Ra-1, 199, pp J.H. Hubbell, S.M. Seltzer, Tables of X-ray mass attenuation coefficient and mass energy-absorption coefficients 1 kev to 20 MeV for elements Zs1 to 92 and 48 additional substances of dosimetric interest, US Nat. Inst. Standards and Tech. NISTIR-52, J.H. Scofield, Lawrence Livermore Laboratory(UCRL) Theoretical Photoionization Cross Sections from 1 to 1500 kev, Report No 512, B. Crasemann, Atomic Inner-Shell Physics (Plenum, New York, 1985), p J.H. Scofield, Theoretical photoionization cross sections from 1 to 1500 kev. UCRL report 512, Lawrence Livermore Laboratory, Livermore, CA, 197. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 2

18 FİZ 51 Yüksek Radyasyon Fiziği Lisans/Doktora Güz Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Dersin Amacı Radyasyonun madde ile etkileşimi, alfa, beta, gamma, nötron radyasyonları, ölçüm teknikleri, radyasyondan korunma ilkeleri, dozimetri. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Radyasyonu ve onun etkilerini, Radyasyondan korunma yüntemlerini konularını ve kavramlarını öğrenir. Önerilen Kaynaklar 1. Ders ları 2. Radyasyon Fiziği ve Radyasyondan Korunma, Doç. Dr. Gürcü Gürcan YÜLEK, SEK Yayınları, Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 24

19 FİZ 5 Doğrusal Olmayan Titreşimler Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DURSUN Dersin İçeriği Dersin Amacı Önerilen Kaynaklar Doğrusal titreşimler, doğrusal olmayan kuvvet etkisinde serbest titreşimler, sönümlü serbest titreşimler, singüler noktalar ve singülerite uygulamaları, Lienard ve Dufting metodları, beslemeli salınımlar, beslemeli sistemlerde zorlamalı salınımlar, Hill denklemi, kararlılık ve uygulamaları. Lineer olmayan sistemlerin temel prensiplerinin öğrenilmesi ve bu prensiplerin fiziksel sistemlere uygulanması. 1. J.J.Stoker, Nonlinear Vibrations, Interscience, NY,1950; 2. N. Minorsky, Nonlinear Ossilations, Van Nostrant, NY,192. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 25

20 FİZ 55 Yarı İletken Yüzey Fiziği I Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZKAYA Dersin İçeriği Dersin Amacı Kristal yapılar, yüzeylerin atomik yapısı, yüzeyin gazlarla etkileşimi, yüzeylerin elektronik yapısı, yüzey fiziğinde deneysel teknikler. Yüzey fiziğinde kullanılan teorik ve deneysel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak. Önerilen Kaynaklar 1. Surface Science (Springer Study edition), K. Oura, V. G. Lifshits, A. A. Saranin, A. V. Zotov, M. Katayama. 2. Surfaces and Interfaces of Solid Materials (Springer Study edition), H. Lüth.. Introduction to Surface Physics (Oxford Science Publications), M. Prutton. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 2

21 FİZ 57 Metal Fiziği I Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Murat ESKİL Dersin İçeriği Dersin Amacı Elementler, Metalin Yapısı, Kristal Yapısının Metallerin Özelliklerine Etkisi, Anizotropi, 8-N Kuralı, Polimorfizm, Katı Çözeltiler, Basit metalik Yapılarda Farklı Elementlerin Atomlarının Yerleşimi, Elektron Fazları, Metalik Kristallerde Elektronlar, Metalik Bağ, Metallarin Elekronik Teorileri, Bir Örgüdeki elektron Hareketi, Geçiş elementlerinin elektronik yapıları, Kristal Kusurları, Dislokasyon Teorisi Metallerin yapısını Fizik kanunları ve kuralları kullanarak anlamak Önerilen Kaynaklar 4. CS. BARRET, T.B. MASSALSKI, Structure of Metals 5. S.H. AVNER, Introduction to Physical Metallurgy.. W. Weissavach Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, (Çeviri: Selahattin Anık). Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 27

22 FİZ 59 Faz Dönüşümleri Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Murat ESKİL Dersin İçeriği Dersin Amacı Kritik olaylar ve faz dönüşümleri, Polimorfik Değişimler, Faz Dönüşümünün Morfolojisi, Widsmantatten Yapılarında Örgü İlişkileri, Çökelti Şekli, Ötektik Reaksiyonlar ve Süreksiz Çökeltiler, Yaşlandırma esnasında meydana Gelen Değişiklikler, Spinodal dekompozisyon, Massive Dönüşümleri, Faz Kararlılığı, Kapalı bir sistemde denge, Faz dönüşümlerine sıcaklığın etkisi, Faz dönüşümlerine basıncın etkisi, Faz dönüşümlerine kompozisyonun etkisi, Faz dönüşüm derecesi, İç kararlılık, Tek fazlı sistem, İki fazlı sistem, Dalgalanmalar, Kararlı, kararsız ve yarı kararlı durumlar, Yapısal kusurlar, Yüzey serbest enerjisi, Yüzey gerilimi, Difüzyon. Allotropik faz dönüşümü gösteren katılarda meydana gelen yapısal dönüşümlerin incelenmesi Önerilen Kaynaklar 7. CS. BARRET, T.B. MASSALSKI, Structure of Metals 8. S.H. AVNER, Introduction to Physical Metallurgy. 9. W. Weissavach Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, (Çeviri: Selahattin Anık). Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 28

23 FİZ 541 Nükleer ve Parçacık Fiziği Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Sezgin AYDIN Dersin İçeriği Dersin Amacı Çekirdeğin temel özellikleri: Çekirdeğin hacmi, şekli, yük dağılımı, spin ve parite; Bağlanma enerjisi, yarı deneysel kütle formülü; Sıvı damlası modeli; Fission ve Fusion, Yük simetrisi ve nükleer kuvvetler; Izospin; alfa, beta ve gama bozunumları, Nükleer reaksiyonlar, reaksiyon mekanizması, bileşik çekirdekler ve direk reaksiyonlar; Temel parçacıklar (Quark, baryon, mezon, lepton), Spin ve Parite belirlenmesi. Nükleer ve parçacırk fiziğinin temelini oluşturan konuların daha ileri seviyede ögretilmesi. Önerilen Kaynaklar 10. Nükleer Fizik, Kenneth S. Krane 11. Nuklear and Particle Physics, Brain R. Martin Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 29

24 FİZ 502 Moleküler Modelleme Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DURSUN Dersin İçeriği Dersin Amacı Önerilen Kaynaklar Moleküler Modellemede Temel Kavramlar, Moleküler Mekanik Metodlar, Hartree- Fock Teorisi, Temel Setler, Geometri Optimizasyonu, Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi, Elektron Korelasyon Metodları, QM/MM Karma Modeller. Moleküler modellemede temel kavramları öğrenciye vermektir. 1. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 0

25 FİZ 504 Kristalografi Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK Dersin İçeriği X-Işınının kristallerle etkileşimi, Toz Kırınımı, Tek Kristal Kırınımı, Kristal yapıların belirlenmesi. Dersin Amacı Kristalografi konusunda temel bilgi kazandırmaktır. Önerilen Kaynaklar 1. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 1

26 FİZ 50 İleri Sayısal Çözümleme II Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER Dersin İçeriği Asimtotik İterasyon Metodu, Varyasyon Metodu, Schrödinger Denkleminin AİM ile çözümü. Dersin Amacı Yüksek Lisans Tez aşamasına geçecek öğrencilere Schrödinger denkleminin AİM, Varyasyon gibi nümerik metotlar kullanarak nasıl çözüldüğünü öğretmek Önerilen Kaynaklar 1. Ders u Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 2

27 FİZ 508 İleri Kuantum Mekaniği II Yüksek Lisans Bahar Doç. Dr. Ziya SAĞLAM Dersin İçeriği Kuantum Mekaniğinde Açısal Momentum, Küresel Simetrik Sistemler Ve Saçılma Teorisi, Radyal denklem, Hidrojen Atomu, Elektronların Elektromanyetik alanla etkileşmesi, Pertürbasyon Teorisi Dersin Amacı Tez çalışmasına başlayacak arkadaşların bilgilerini tazelemek ve daha ayrıntılı hesaplamalar yapabilmelerini sağlamak Önerilen Kaynaklar 1. Ders u 2. Bekir Karaoğlu, Kuantum Mekaniği Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0)

28 FİZ 510 Matematiksel Fizik II Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER Dersin İçeriği Sonsuz Seriler, Kompleks Değişkenler, Rezidu Cebiri, Özel Fonksiyonlar, Fourier Serileri, İntegral Dönüşümleri Dersin Amacı Fizik Konularının anlamak için gerekli olan matematik bilgisini öğrenciye öğretmek Önerilen Kaynaklar 1. Mathematical Methods For Physicists, George B. Arfken Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 4

29 FİZ 512 İleri Katıhal Fiziği II Yüksek Lisans Bahar Doç. Dr. Engin DELİGÖZ Dersin İçeriği Elektrik ve termal iletkenlik, Plazmon, polariton ve polaronlar, Optik süreçler ve eksitonlar, metaller ve Fermi yüzeyleri, Süperiletkenlik, dielektrik özellikler, Manyetik özellikler, diamanyetizma paramanyetizma, manyetik rezonans, Yarıiletken fiziği, amorf katılar, yüzey ve kesişim fiziği. Dersin Amacı Elektrik ve termal iletkenlik, plazmon, polariton ve polaronlar, optik süreçler ve eksitonlar, metaller ve Fermi yüzeyleri, süperiletkenlik, dielektrik özellikler, manyetik özellikler, diamanyetizma paramanyetizma, manyetik rezonans, yarıiletken fiziği, amorf katılar, yüzey ve kesişim fiziği ile ilgili temel bilgileri öğrenmek. Önerilen Kaynaklar 1. Introduction to Solid State Physics, Charles Kittel, John Wiley & Sons, Fundamentals of Solid State Physics, J.R.Chistman,Wiley, Solid State Physics, Ashcroft Mermin,Saunders College Pub.,1994 Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 5

30 FİZ 514 Kristal Örgü Dinamiği Yüksek Lisans Bahar Doç. Dr. Engin DELİGÖZ Dersin İçeriği Tek boyutlu örgülerde dalga yayılması ve örgünün kuantumlanması, Elastik sabitler ve elastik dalgalar, üç boyutlu örgülerde örgü titreşimlerinin kuantumlanması ve dispersiyon bağıntıları, Phenomenolojik modeller, spesifik ısı ve debye modeli, katılarda yavaş nötronların saçılım teorisi. Dersin Amacı Örgü dinamiği ve hesaplamaları ile ilgili temel kavramları vermek; bazı kristal sistemlerinde analiz ve hesaplama bilgileri ile donatmak Önerilen Kaynaklar 1. A.K. Ghatak, Lattıce Dynamıcs 2. Charles Kittel, Introductıon To Solıd State Physıcs, 7th Edıtıon, John Wiley and Sons,. G.Burns, Solıd State Physıcs, Academic Press Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0)

31 FİZ 51 Atom ve Moleküllerin Elektronik Yapı Teorisi II Yüksek Lisans Bahar Doç. Yusuf YAKAR Dersin İçeriği Bir ve iki merkez tek elektron integrallerinden overlap, elektron çekirdek etkileşim ve kinetik enerji integrallerinin analitik çözümlerini yapmak ve hesaplamak. Ayrıca yine bir ve iki merkez iki -elektron integrallerinden Coulomb, Exchange, Hibrid ve diğer fiziksel parametrelere karşılık gelen integrallerin analitik ifadeleriyle birlikte degerlerini hesaplamak Slater Tipli Atom Orbitallerinin Bir Merkezden Başka Bir Merkeze Taşınması, Elektron yük yoğunluğu, elektron yük yoğunluğunun çok merkezli integrallerde kullanımını vermek. Dersin Amacı Atomik ve molekülerin elektronik yapıları hakkında bilgi vermek. Bu yapıların aydınlatılmasında karşılaşılan çok merkezli integralleri Hartree-Fock Roothaan yaklaşımı altında çözmek. Önerilen Kaynaklar 1. Ders notları 2. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal, H.Gümüş, Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000) 4. Landau, L.D., Lifshitz, E.M., Kuantum Mekaniği I, Bilim Yayıncılık, Ankara, Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 7

32 FİZ 518 Grup Teorisi II Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Grup temsilleri, karakter tablolarının oluşturulması, indirgenebilir temsiller, temsil teorisinin kuantum mekaniğine uygulanması, indirgenemez temsiller için baz fonksiyonları, dönme grubu ve açısal momentum, Hibrid Orbitaller ve Moleküler Orbitalleri öğrencilere tanımlamak Dersin Amacı Molekül üzerinde uygulamalar yapmak. Sağladığı kolaylıkları görmek, moleküler titreşimler gibi örnekler çözmek, Grup teorinin moleküllerin yapı ve özelliklerinde kullanılmasını öğrenmek. Önerilen Kaynaklar 1. Ders notları 2. Cotton, F. A., Chemical Applications of Group Theory, Wiley and Sons, Inc. New York (1971) Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 8

33 FİZ 520 İleri Atom Fiziği II Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Bir elektronlu atomların elektromanyetik ışınımla etkileşmesi, dipol yaklaşıklığı, seçim kuralları. Hidrojen tipi atomların ince ince ve aşırı ince yapısı, elektrik ve manyetik alanla etkileşimi. İki ve daha fazla elektronlu atomlar, merkezcil alan yaklaşımı, Hartree-Fock Roothaan yöntemi, öz uyumlu alan yöntemi, spin-spin etkileşimi ve spin- yörünge etkileşimi, çok elektronlu atomların elektromanyetik alanla etkileşimini tanımlamak. Çok elektronlu sistemlerin Slater determinantı ve enerjilerinin hesaplanmasını öğrencilere aktarmak. Dersin Amacı Bir ve çok elektronlu atomların elektronik yapılarını daha detaylı olarak anlamak. Bunları anlamak için kullanılan çeşitli yöntemleri öğrenmek ve yeni sistemlere hazırlık yapmak. Önerilen Kaynaklar 1. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal, H.Gümüş, Atom ve Kuantum Fiziği, H.Haken, H.C. Wolf, Çeviri Prof. Dr. İbrahim Okur. Ders notları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 9

34 FİZ 522 Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği II Yüksek Lisans Bahar Doç. Yusuf YAKAR Dersin İçeriği Dersin Amacı Pertürbasyon teorisi, varyasyon, pauli ilkesi, elektron spini, bir ve iki elektronlu atomlar, iki atomlu moleküllerin elektronik yapısı, moleküllerde ab initio hesaplamaları yaparak öğrencilere aktarmak Çeşitli yaklaşık yöntemleri kullanarak Atom ve moleküllerde ab initio yöntemiyle hesaplamalar yapabilmek. Önerilen Kaynaklar 1. Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000) 2. Szabo, A ve Ostlund, N. S., Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill Publishing Company New York (1982). P.W. Atkins, Moleküler quantum mechanics Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 40

35 FİZ 524 Lazer Fiziği Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Populasyon tersinimi ve pompalama, Üç seviyeli ve dört seviyeli lazer sistemleri, Boşluk ve geri besleme, Başlangıç durumu, Q-kilitleme teknikleri, Koherent ve girişim, Lazer teorisinin elemanları, Uzaktan etkilenen yayınım ve kazanç katsayısı, Osilasyon, Lazerlerin ve mazerlerin tipleri, Verimlilik ölçüm sistemleri. Dersin Amacı Lazerin oluşumu, lazer sistemleri ve tekniğinin fiziksel bağıntılarının detayları ile oluşturulmasıdır. Önerilen Kaynaklar 1. Elementary Solid State Physics, M.A. Lowell. 2. Laser Physics Handbook Vol.1-2, Mc Graw Hill, NewYork.. The theory of atomic spectra, E. U. Condon and G. H. Shortley, Cambridge University Press, Cambridge. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 41

36 FİZ 52 Medikal Fizik Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Terminoloji, Modelleme ve ölçüm, Vücut içindeki ve dışındaki kuvvetler, Tıpta sıcaklık ve soğukluk-enerji, iş ve güç, basınç, Solunum fiziği, Kardiovaskülar sistemin fiziği, Vücut içinde elektrik, Tıpta elektrik ve manyetizmanın uygulamaları, Gözün ve görmenin fiziği, Diagnostik, X-ışınlarının fiziği, Nükleer tıp fiziği, Radyasyon terapi fiziği. Dersin Amacı Tıp alanında fizikçilerin çalışmalarına temel oluşturmak üzere fiziğin medikal alanda uygulamalarının öğretimesidir. Önerilen Kaynaklar 1. Medical Physics, J.R. Cameron and J. G. Skofronik., Cambridge University Press 2. Essential of Nuclear Medicine, M. V. Merrick., Churchill Livingstone, England.. Nükleer Tıp Fiziği, Doç. Dr. Mustafa Demir, İ.Ü yayınları. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 42

37 FİZ 528 X-Işını Flüoresans Spektroskopisi II Yüksek Bahar Lisans/Doktora Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Dersin Amacı Taneciklerin ve X-ışınlarının atomdan saçılması, elastik ve inelastik saçılmalar, form faktörü yaklaşımı, inkoherent saçılma ve inkoherent saçılma faktörü, tesir kesiti ve diferansiyel tesir kesiti, soğurma etkileri ve soğurma katsayıları. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Taneciklerin ve X-ışınlarının atomdan saçılmasını, elastik ve inelastik saçılmaları form faktörü yaklaşımı, inkoherent saçılma ve inkoherent saçılma faktörünü, tesir kesiti ve diferansiyel tesir kesitlerini, soğurma etkileri ve soğurma katsayıları konularını ve kavramlarını öğrenip X-ray spektroskopi sistemlerinde belirtilen konular ile ilgili ölçme sistemlerinde ölçüm alabilecek ve bilgileri ilgili sistemlerde kullanabilecek. Önerilen Kaynaklar 1. M.C. Lepy, K. Depertin, H. Janszen, U. Schötzing, LXRay Spectrometry with an Si(Li) Detector in the Energy Range from 10 to 25 kev. PTB Report PTB- Ra-1, 199, pp J.H. Hubbell, S.M. Seltzer, Tables of X-ray mass attenuation coefficient and mass energy-absorption coefficients 1 kev to 20 MeV for elements Zs1 to 92 and 48 additional substances of dosimetric interest, US Nat. Inst. Standards and Tech. NISTIR-52, J.H. Scofield, Lawrence Livermore Laboratory(UCRL) Theoretical Photoionization Cross Sections from 1 to 1500 kev, Report No 512, B. Crasemann, Atomic Inner-Shell Physics (Plenum, New York, 1985), p J.H. Scofield, Theoretical photoionization cross sections from 1 to 1500 kev. UCRL report 512, Lawrence Livermore Laboratory, Livermore, CA, 197. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 4

38 FİZ 50 Yüksek Radyasyon Sayaçları ve Ölçümleri Lisans/Doktora Bahar Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Dersin Amacı Radyasyonun genel özellikleri; Gazlı radyasyon sayaçları; Katı radyasyon sayaçları; Nötron sayaçları; Yavaş ve hızlı nötron ölçme metotları; Puls işleme ve şekillendirme; Lineer ve Logic (mantık) pulse fonksiyonları; Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Radyasyon sayaçları konularını ve kavramlarını öğrenir. Önerilen Kaynaklar Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 44

39 FİZ 52 Parçacık Hızlandırıcıları ve Kullanımı Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DURSUN Dersin İçeriği Dersin Amacı Temel tanımlar ve birimler, temel rölativistik formalizm, hızlandırıcıların sınıflandırılması ve genel kullanım alanları, kütle merkezi enerjisi ve ışınlık, lineer hızlandırıcılar, çarpıştırıcılar, ikincil demetler, sinkrotron ışınımı, zigzaglayıcılar ve salındırıclar, serbest elektron lazeri, sinkrotron ışınımın kullanım alanları, ikincil demetlerin kullanım alanları, enerji yükselteçi: hızlandırıcıya dayalı yeni tip nükleer reaktör, Ulusal Hızlandırıcı Kompleksi. Ders içeriği kısmında verilmiş olan konuların öğrenilmesi. Önerilen Kaynaklar 1. E.J.N. Wilson, Introduction to Particle Accelerators, Oxford University Press, D.A. Edwards and M.J. Syphers, An Introduction to the Physics of High Energy Accelerators, John Wiley and Sons, 199. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 45

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır DERS ÖĞRETİM PLANI (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır TÜRKÇE 1 Dersin Adı: ÇEKİRDEK FİZİĞİ 2 Dersin Kodu: FZK3004 3 Dersin Türü: Zorunlu, 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2011-2012 6 Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR...

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... 1 1.1 Katıhal... 1 1.1.1 Kristal Katılar... 1 1.1.2 Çoklu Kristal Katılar... 2 1.1.3 Kristal Olmayan (Amorf) Katılar... 2 1.2 Kristallerde Periyodiklik... 2

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ I. YARIYIL

DERSLERİN İÇERİĞİ I. YARIYIL DERSLERİN İÇERİĞİ I. YARIYIL FZK 101 Fizik I (4 2 5) AKTS: 7 Vektörler; parçacık kinematiği ve dinamiği; eylemli ve eylemsiz çerçeveler; Doğrusal Hareket; Düzlemde Hareket, Newton Kanunları; Newton Kanunlarının

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. T+U Saat. Kredi AKTS. Ders Kodu Yarıyıl MATEMATİKSEL YÖNTEMLER VE KLASİK MEKANİK PHYS 561 YL-1 3 + 1 3 10.

DERS BİLGİLERİ. T+U Saat. Kredi AKTS. Ders Kodu Yarıyıl MATEMATİKSEL YÖNTEMLER VE KLASİK MEKANİK PHYS 561 YL-1 3 + 1 3 10. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl MATEMATİKSEL YÖNTEMLER VE KLASİK MEKANİK PHYS 561 T+U Saat Kredi AKTS YL-1 3 + 1 3 10 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Zorunlu / Lisans Yüz Yüze

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili 4270202 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Bu dersin amacı lineer cebirin

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 )

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) 5.111 Ders Özeti #4 Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) Ders #5 için Okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6 ) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7 de eģitlik 9b ye kadar (3. Baskıda

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI Dersin Orjinal Adı: MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Mekaniği Düşüncesinin Gelişimi Dalga Mekaniği Olarak da Adlandırılır Atom, Molekül ve Çekirdeği Açıklamada Oldukça Başarılıdır Kuantum

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

A B = A. = P q c A( X(t))

A B = A. = P q c A( X(t)) Ders 19 Metindeki ilgili bölümler 2.6 Elektromanyetik bir alanda yüklü parçacık Şimdi, kuantum mekaniğinin son derece önemli başka bir örneğine geçiyoruz. Verilen bir elektromanyetik alanda hareket eden

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 0305 107 FİZİK I (Mekanik) (4-2 ) 5 Fizik ve ölçme; Vektörler; Kinematik; Hareket yasaları; Dairesel hareket; İş ve enerji; potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; çizgisel

Detaylı

BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR

BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR Hemen hemen her sistem, dengeye yaklaşırken bir harmonik osilatör gibi davranabilir. Kuantum mekaniğinde sadece sayılı bir kaç problem kesin olarak çözülebilmektedir. Örnekler

Detaylı

Ölçme ve Birimler, Vektörler, Kuvvetler, Kinematik, Göreli Hareket, Parçacık Dinamiği

Ölçme ve Birimler, Vektörler, Kuvvetler, Kinematik, Göreli Hareket, Parçacık Dinamiği 1. Yarıyıl Dersleri FIZ101 Fizik-1 (Mekanik) Kredi(Teorik-Pratik-Lab): 5(4-2-0) Ölçme ve Birimler, Vektörler, Kuvvetler, Kinematik, Göreli Hareket, Parçacık Dinamiği FIZ103 Fizik-1 Laboratuvarı Kredi(Teorik-Pratik-Lab):

Detaylı

6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ

6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ 6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ 3.1 ÇEKİRDEK KUVVETLERİ 3.1.1. GENEL KARAKTERİSTİK Çekirdek hakkında çok fazla bir şey bilmezden önce yalnızca iki farklı etkileşim kuvveti bilinmekteydi.

Detaylı

İstatistiksel Mekanik I

İstatistiksel Mekanik I MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER

MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER Malzemenin Mukavemeti; a) Kimyasal Bileşim b) Metalurjik Yapı değiştirilerek arttırılabilir Malzemelerin Mukavemet Arttırıcı İşlemleri: 1. Martenzitik Dönüşüm 2. Alaşım Sertleştirmesi

Detaylı

ATOM FİZİĞİ-2 BÖLÜM-3 ATOMİK SPEKTROSKOPİ

ATOM FİZİĞİ-2 BÖLÜM-3 ATOMİK SPEKTROSKOPİ BÖLÜM HİDROJEN ATOMUNDA MERKEZCİL ALAN ÇÖZÜMLERİ BÖLÜM ATOMİK HAMİLTONİYENİN BAZI TERİMLERİ Rutherford Bohr Compton Pauli Fermi Feynman BÖLÜM 3 ATOMİK SPEKTROSKOPİ BÖLÜM 4 TEMEL PARÇACIKLAR ATOM FİZİĞİ-

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

Geçen Derste. ρ için sınır şartları serinin bir yerde sona ermesini gerektirir. 8.04 Kuantum Fiziği Ders XXIII

Geçen Derste. ρ için sınır şartları serinin bir yerde sona ermesini gerektirir. 8.04 Kuantum Fiziği Ders XXIII Geçen Derste Verilen l kuantum sayılı açısal momentum Y lm (θ,φ) özdurumunun radyal denklemi 1B lu SD şeklinde etkin potansiyeli olacak şekilde yazılabilir, u(r) = rr(r) olarak tanımlayarak elde edilir.

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 ). BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin

Detaylı

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları Ders Adı Seramikler ve Refrakter Malzemeler Ders Kodu MATE 311 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 5 Ön

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ 1. YIL

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 1 BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 43+20(İ.Ö) lisans, 69 yüksek lisans ve 17 doktora olmak üzere toplam 149 öğrenci fizik bölümünde öğrenim görmektedir.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektromagnetik Dalgalar EEE323 5 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektromagnetik Dalgalar EEE323 5 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Elektromagnetik Dalgalar EEE323 5 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat V : - V V: : : - 1.36 hafta 2.Cumartesi veya Pazar günü 3. Günlük 4 saat 4.Toplam 144 saat 1. Hafta 2. Hafta KONULAR MADDE VE a. Madde ve Özkütle b. d. Plazmalar KAZANIMLAR 1. 2. ve rasyonel olur. 3. 4.

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

X-Işınları. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr

X-Işınları. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr X-Işınları 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-Işınları

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Malzemelerin Yüzey İşlemleri MATE 464 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : KMU 02 Termodinamik 2 DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam

Detaylı

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr X-Işınları 3. Ders: X-ışınlarının maddeyle etkileşmesi Gelen X-ışınları Saçılan X-ışınları (Esnek/Esnek olmayan) Soğurma (Fotoelektronlar)/ Fluorescence ışınları Geçen X-ışınları Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CSE 5065

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CSE 5065 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Güvenlik ve Gizlilik Mühendisliği Dersin Orjinal Adı: Security and Privacy Engineering Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Process Control EEE423 7 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: X-IŞINLARI

İÇİNDEKİLER 1: X-IŞINLARI İÇİNDEKİLER Bölüm 1: X-IŞINLARI 1.1. X-ışınlarının Özellikleri... 1 1.2. Elektromanyetik radyasyon... 2 1.3. Sürekli Spektrum... 5 1.4. Karakteristik Spektrum... 6 1.5. X-ışınlarının Oluşturulması... 9

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II. 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II. 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK I (MEKANİK) FIZ 121311100 1 6 + 0 6 8 Fizik ve Ölçme, Tek Boyutta Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders XII

8.04 Kuantum Fiziği Ders XII Enerji ölçümünden sonra Sonucu E i olan enerji ölçümünden sonra parçacık enerji özdurumu u i de olacak ve daha sonraki ardışık tüm enerji ölçümleri E i enerjisini verecektir. Ölçüm yapılmadan önce enerji

Detaylı

2007-2008 GÜZ YARIYILI MALZEME I Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Malzemelerin İç Yapısı 01.10.2007 1 ÖĞRETİM ÜYELERİ ve KAYNAKLAR Yrd.Doç.Dr. Şeyda POLAT Yrd.Doç.Dr. Ömer YILDIZ Ders Kitabı : Malzeme

Detaylı

İlaç Tasarımında Kuantum Kimya Uygulamaları - II

İlaç Tasarımında Kuantum Kimya Uygulamaları - II İlaç Tasarımında Kuantum Kimya Uygulamaları - II Doç.Dr. Hatice CAN Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Gebze-Kocaeli İçerik 1. Kuantum Kimyası 2. Kuantum Kimyasal Metodlar Yarı-deneysel

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) FİZ 111 MEKANİK (4+2) 5,7 Ölçme. Vektörler. Tek boyutlu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 2001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 2001 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEME I Dersin Orjinal Adı: MATERIALS SCIENCE I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MME

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE Katıhal Fiziği - I Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE 1 Giriş Bir kristali bir arada tutan şey nedir? Elektrostatik etkileşme elektronlar (-) ile + iyonlar arasındaki

Detaylı

İçindekiler. 1. Giriş. 2. Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ 18

İçindekiler. 1. Giriş. 2. Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ 18 İçindekiler Sembol Lİstesİ xxi 1. Giriş Öğrenim Çıktıları 2 1.1 Tarihsel Bakış 2 1.2 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3 1.3 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Önemi 5 1.4 Malzemelerin Sınıflandırılması 5

Detaylı

Fizik Terimler Sözlüğü - 2. Yönetici tarafından yazıldı Pazar, 08 Şubat 2009 09:34 - Son Güncelleme Pazar, 08 Şubat 2009 09:47 - K

Fizik Terimler Sözlüğü - 2. Yönetici tarafından yazıldı Pazar, 08 Şubat 2009 09:34 - Son Güncelleme Pazar, 08 Şubat 2009 09:47 - K - K - Kara delik: Kütlesel çekim kuvvetinin çok büyük olduğu hatta ışığı bile kendine çekebilen çok küçük kütleli sönmüş yıldızlardır. - Kalori:1 gram suyun sıcaklığını 1 Celcius artırmak için gerekli

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 4240204 DERSİN ADI Akışkanlar Mekaniği YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 4 Teori 2 Uygulama 2 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime

Detaylı

1. SINIF (I. YARIYIL)

1. SINIF (I. YARIYIL) 1. SINIF (I. YARIYIL) KIM 101-GENEL KİMYA I (5 0 5) Genel Kimya-I Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini sağlayacak mantığı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4036

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4036 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: ELEKTRONİK MALZEMELERİ Dersin Orjinal Adı: ELEKTRONİK MALZEMELERİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. 2014 2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (06-10 Nisan 2015 Tarihler Arasında)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. 2014 2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (06-10 Nisan 2015 Tarihler Arasında) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2014 2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (06-10 Nisan 2015 Tarihler Arasında) İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi DERSİN

Detaylı

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Bağlam Temelli Öğrenme Yrd. Doç. Dr. Ahmet BACANAK 11.06.2013 11:00

Detaylı

CALLİSTER - SERAMİKLER

CALLİSTER - SERAMİKLER CALLİSTER - SERAMİKLER Atomik bağı ağırlıklı olarak iyonik olan seramik malzemeler için, kristal yapılarının atomların yerine elektrikle yüklü iyonlardan oluştuğu düşünülebilir. Metal iyonları veya katyonlar

Detaylı

Fizik bilimi nedir? Fizik Bilimi nedir? Fizik biliminin uğraşı alanları nelerdir? On5yirmi5.com. Fizik Bilimi nedir?

Fizik bilimi nedir? Fizik Bilimi nedir? Fizik biliminin uğraşı alanları nelerdir? On5yirmi5.com. Fizik Bilimi nedir? On5yirmi5.com Fizik bilimi nedir? Fizik Bilimi nedir? Fizik biliminin uğraşı alanları nelerdir? Yayın Tarihi : 22 Ekim 2012 Pazartesi (oluşturma : 11/28/2015) Fizik Bilimi nedir? Fizik, deneysel gözlemler

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

Geçiş olasılığımız (pertürbasyon teorisinde birinci mertebeden) c 1

Geçiş olasılığımız (pertürbasyon teorisinde birinci mertebeden) c 1 Ders 37 Metindeki ilgili bölümler 5.7 Elektrik dipol geçişleri burada Geçiş olasılığımız (pertürbasyon teorisinde birinci mertebeden) ince yapı sabitidir ve 4π 2 α P (i f) m 2 ωfi 2 N(ω fi ) n f, l f,

Detaylı

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri 1. Basit ve yayınma esaslı dönüşümler: Faz sayısını ve fazların kimyasal bileşimini değiştirmeyen basit ve yayınma esaslı ölçümler.

Detaylı

Kane Tipi Kuantum Halkalarında Elektronların Etkin g-çarpanı. Effective g-factor of Electrons in the Kane Type Quantum Rings

Kane Tipi Kuantum Halkalarında Elektronların Etkin g-çarpanı. Effective g-factor of Electrons in the Kane Type Quantum Rings Kane Tipi Kuantum Halkalarında Elektronların Etkin g-çarpanı Arif Babanlı 1,*, Deniz Türköz Altuğ 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye 2 Süleyman

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*307 DERSİN ADI ISI AKTARIMI YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI 424*204 Akışkanlar Mekaniği dersini almış olmak KREDİSİ 3 Teori 3

Detaylı

ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL BAŞVURU KOŞULLARI

ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL BAŞVURU KOŞULLARI ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL BAŞVURU KOŞULLARI Gümüşhane Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği uyarınca 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Çift Ana Dal ve Yan Dal eğitim-öğretimine başvuru şartları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ FIZ1001 FİZİK I (4 2 5) AKTS:7 Vektörler, Tek boyutta hareket, İki boyutta hareket, Newtonun hareket kanunları, Newtonun hareket kanunlarının uygulamaları, Newtonun evrensel

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümüyle 4 yıllık lisans programına 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır. Bünyesindeki 2 doçent, 1 yardımcı doçent

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

EK-1 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI

EK-1 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI Dersin Kodu ve Adı: 000 YARI İLETKEN FİZİĞİ II Güz I - - 0 0 Ön Şartlar - Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Temel yarıiletkenleri ve cihazları tanımak. PY., PY., PY., PY. Yarıiletkenlerin

Detaylı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GüZ YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA

Detaylı

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları 1. Giriş Bir cisim bağ kuvvetleri etkisi altında en düşük enerjili denge konumunda bulunan atomlar grubundan oluşur. Koşullar değişirse enerji içeriği değişir,

Detaylı

Optik Haberleşme (EE 539) Ders Detayları

Optik Haberleşme (EE 539) Ders Detayları Optik Haberleşme (EE 539) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Optik Haberleşme EE 539 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

BÖLÜM 27 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR

BÖLÜM 27 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR BÖLÜM 27 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR Şimdiye kadar, bağımsız parçacık modelinin (BPM), Helyum atomunun özdurumlarının nitel olarak doğru ifade edilmesini sağladığını öğrendik. Peki lityum veya karbon gibi iki

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI LIK EĞİTİM PLANI (2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) I. ve II. YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS TEK15001 MATEMATİK

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

BÖLÜM 36 NÜKLEER MANYETİK REZONANS

BÖLÜM 36 NÜKLEER MANYETİK REZONANS BÖLÜM 36 NÜKLEER MANYETİK REZONANS IR spektroskopisi, ışık salan elektrik alanının sebep olduğu geçişlerin en basit örneğini temsil ederken, NMR da osilasyon yapan manyetik alanın sebep olduğu geçişlerin

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı