FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS. FİZ 501 Analitik Mekanik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS. FİZ 501 Analitik Mekanik 3 0 3 6"

Transkript

1 GÜZ YARIYILI FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS FİZ 500 Seminer ** FİZ 501 Analitik Mekanik 0 FİZ 50 X-Işınları 0 FİZ 505 İleri Sayısal Çözümleme I 0 FİZ 507 İleri Kuantum Mekaniği I 0 FİZ 509 Matematiksel Fizik I 0 FİZ 511 İleri Katıhal Fiziği I 0 FİZ 51 Katıların Optik Özellikleri 0 FİZ 515 Atom Ve Moleküllerin Elektronik Yapı 0 Teorisi I FİZ 517 Grup Teori I 0 FİZ 519 İleri Atom Fiziği I 0 FİZ 521 Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniğ I 0 FİZ 52 Yarı İletken Fiziği 0 FİZ 525 İleri Elektromagnetik Teori 0 FİZ 527 Spektroskopi Yöntemleri 0 FİZ 529 X-Işını Flüoresans Spektroskopisi I 0 FİZ 51 Radyasyon Fiziği 0 FİZ 5 Doğrusal Olmayan Titreşimler 0 FİZ 55 Yarı İletken Yüzey Fiziği I 0 FİZ 57 Metal Fiziği I 0 FİZ 59 Faz Dönüşümleri 0 FİZ 541 Nükleer ve Parçacık Fiziği 0 7

2 BAHAR YARIYILI DERSİN KODU SEÇMELİ DERSLER DERSİN ADI T U K AKTS FİZ 500 Seminer ** FİZ 502 Moleküler Modelleme 0 FİZ 504 Kristalografi 0 FİZ 50 İleri Sayısal Çözümleme II 0 FİZ 508 İleri Kuantum Mekaniği II 0 FİZ 510 Matematiksel Fizik II 0 FİZ 512 İleri Katıhal Fiziği II 0 FİZ 514 Kristal Örgü Dinamiği 0 FİZ 51 Atom ve Moleküllerin Elektronik Yapı 0 Teorisi II FİZ 517 Grup Teori II 0 FİZ 520 İleri Atom Fiziği II 0 FİZ 522 Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği II 0 FİZ 524 Lazer Fiziği 0 FİZ 52 Medikal Fizik 0 FİZ 528 X-Işını Flüoresans Spektroskopisi II 0 FİZ 50 Radyasyon Sayaçları ve Ölçümleri 0 FİZ 52 Parçacık Hızlandırıcıları ve Kullanımı 0 FİZ 54 Yarıiletken Yüzey Fiziği II 0 FİZ 5 Metal Fiziği II 0 FİZ 58 Faz Diyagramları ve Alaşım Tekniği 0 FİZ 540 Deneysel Teknikler ve Data Analizi 0 * : Her öğrenci uzmanlık alan dersleri listesinden danışmanına ait olan dersi seçmek zorundadır. ** : Her öğrenci seminer dersini tez çalışmasına başlamadan önceki güz veya bahar yarıyılında bir defa almak zorundadır 8

3 FİZ 501 Analitik Mekanik Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK Dersin İçeriği Dersin Amacı Bağlar, D Alembert ilkesi ve Lagrange denklemleri, Hamilton ilkesi değişimlerin hesabı, Lagrange denklemlerinin Hamilton ilkesinden elde edilmesi, İki cisim merkezi kuvvet problemi, Katı cisim hareketinin kinematiği, Ortogonal dönüşümler, Hamilton hareket denklemleri Klasik fizik yasalarını kullanarak, makroskopik cisimlerin hareketini tanımlayan analitik ifadeleri Oluşturmak ve çözmektir. Önerilen Kaynaklar 1. TW. Kibble, F.H. Berkshire, Klasik Mekanik, (Çeviri Ed.:Kemal Çolakoğlu). 2. Emine Rızaoğlu, Naci Sünel, Klasik Mekanik.. H. Goldstein Klasik Mekanik, (Çeviri: Vural Cinemre). Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 9

4 FİZ 50 X-Işınları Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK Dersin İçeriği Dersin Amacı X-ışınları, x-ışınlarının elde edilmesi, kristal yapılar, x-ışınlarının kristallerle etkileşimi. X-ışınları ve kristallerle etkileşimi konusunda bilgi vermektir. Önerilen Kaynaklar 1. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 10

5 FİZ 505 İleri Sayısal Çözümleme I Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER Dersin İçeriği Adi ve Kısmi Diferansiyel denklemlerin Matematica paket programı ile çözülmesi, Nümerik Diferansiyel Denklem Çözümleri, Schrödinger Denkleminin Sayısal Çözümleri, Asimtotik İterasyon Metodu Dersin Amacı Yüksek Lisans tez çalışmalarında Sayısal çözümleme yapacak öğrencilere matematica paket programını tanıtmak ve kullanarak fizik problemlerinin çözümünü yapmak Önerilen Kaynaklar Bekir Karaoğlu, Sayısal Fizik, 2004 Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 11

6 Dersin Kodu FİZ 507 İleri Kuantum Mekaniği I Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Doç. Dr. Ziya SAĞLAM Dersin İçeriği Dersin Amacı Önerilen Kaynaklar Kuantum Fiziğinin Temel İlkeleri, Dalga Paketleri Ve Dalga Denklemi, Schrödinger Denklemi, Dalga Mekaniğinin Prensipleri, Tek Boyutta Problemler, WKB Yaklaşımı, Değişim Ve Ek Etki Teorileri, Kuantum Mekaniğinde Vektör Uzayları, Operatörlerin Özdeger Ve Özfonksiyonları, Lisans döneminde görülmüş olan Kuantum Mekaniği dersinin daha kapsamlı olarak öğretilmesi 1. Ders ları 2. Bekir Karaoğlu, Kuantum Mekaniği Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 12

7 FİZ 509 Matematiksel Fizik I Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER Dersin İçeriği Dersin Amacı Önerilen Kaynaklar Vektör Analizi, Küresel Koordinatlarda Vektör Analizi, Tensörler, Determinantlar ve Matrisler Fizik Konularının anlamak için gerekli olan matematik bilgisini öğrenciye öğretmek 1. Mathematical Methods For Physicists, George B. Arfken Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 1

8 FİZ 511 İleri Katıhal Fiziği I Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Doç. Dr. Engin DELİGÖZ Dersin İçeriği Dersin Amacı Kristalik örgüler, Katıların yapısı, Dalgaların esnek saçılması ve deneysel teknikler, Katılarda kimyasal bağlar, Atomik titreşimler, Elektron seviyeleri ve enerjileri, Metaller ve yarıiletkenlerde elektron ve fononlarının termodinamiği, Elektriksel ve termal iletkenlik Katıhal fiziğinin temel araştırma konularında fiziksel ve matematiksel kavramları öğretmek. Önerilen Kaynaklar 1. Fundamentals of Solid State Physics, J.R.Chistman,Wiley, 1988 Solid State Physics, Ashcroft Mermin,Saunders College Pub., Solid State Physics, C.Kittel, Wiley,198 Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 14

9 FİZ 51 Katıların Optik Özellikleri Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK Dersin İçeriği Katıların optik özellikler, soğurma spektrumu, maddenin ışığı soğurması, lüminesans, madde içi fotoiletkenlik, fotomagnetoelektrik olayı. Dersin Amacı Katıların optik özellikleri konusunda temel bilgi vermektir. Önerilen Kaynaklar 1. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 15

10 FİZ 515 Atom ve Moleküllerin Elektronik Yapı Teorisi I Yüksek Lisans Güz Doç. Dr. Yusuf YAKAR Dersin İçeriği Schrödinger denklemi, operatör kavramı, beklenen değer kavramı, binom katsayıları, küresel harmonik fonksiyonları, gama ve incomplete gama İntegralleri, fourier integral dönüşümlerini tanımlamak. Hartree-Fock-Roothaan yaklaşımı, Slater atom orbitalleri, kürsel harmaniklerin dödürülmesi ve iki Slater atom orbitalinin çarpımı, bir Slater orbitalinin başka bir merkeze taşınması, çok merkezli integrallerinin analitik çözümünü elde etmek. Dersin Amacı Çok merkezli integrallerin çözümünde kullanılan Slater tipi orbitalleri ve diğer baz fonksiyonlarını tanımak. Bu integrallerin çözümünde karşılaşılan Laguerre ve Legendre Polinomları, binom katsayıları, gama, incomplete gama ve beta, Fourier dönüşüm integralleri gibi teorik olarak atomik ve moleküler yapı hesaplamalarında sıkça karşılaşılan temel kavramları öğrenciye kazandırmak Önerilen Kaynaklar 1. Ders notları 2. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal, H.Gümüş, Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000) 4. Landau, L.D., Lifshitz, E.M., Kuantum Mekaniği I, Bilim Yayıncılık, Ankara, Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 1

11 FİZ 517 Grup Teorisi I Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Dursun Dersin İçeriği Atom ve moleküllerin simetrisi, dönmesi, öteleme, grup kavramı, grup postülaları, alt gruplar, sınıflar, nokta grupları tanımlamak. Grup temsilleri, grup karakterleri, ortogonallik teoremi, Moleküler Simetri ve Simetri Grupları Dersin Amacı Fizikte yaygın bir şekilde uygulama alanı bulunan, kısa yoldan hesap sonucuna götüren grup teorinin kurallarını ve uygulama alanlarını öğrenmek, Grup Teorisinin genel kavramlarını tanıtmak, fiziksel problemlere uygulamasıyla ilgili örnekler çözmek, molekül fiziğine uygulamalar yaparak dalga fonksiyonlarının oluşturulmasında sağladığı kolaylıkları öğrenciye öğretmek Önerilen Kaynaklar 1. Ders notları 2. Cotton, F. A., Chemical Applications of Group Theory, Wiley and Sons, Inc. New York (1971) Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 17

12 FİZ 519 İleri Atom Fiziği I Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Fotoelektrik olayı, Siyah cismin ışıması, Compton olayı, X-ışınları, Bohr modeli, Stern-Gerlach deneyi, De Broglie hipotezi, kuantum mekaniğinin temelleri, Heisenberg belirsizlik prensibi, Schrödinger denklemi, işlemciler, açısal momentum, merkezcil kuvvetler, yaklaşık yöntemler, enerji özdeğerleri, özfonksiyonları tanımlamak suretiyle yukarıda tanımlanan bazı fiziksel parametreleri hidrojen atomu ve iyonlarında uygulamak. Dersin Amacı Atomik boyuttaki parçacıkları ve fiziksel olayları tanımak, Modern fizik yöntemleriyle bu olayları açıklayabilmek. Önceden yapılmış ve fiziğe yerleşmiş deneyleri anlamak, Kuantum mekaniğini hatırlamak ve atomlara uygulamasını öğrenmek. Tek elektronlu atomlarda uygulamayı görmek ve sonuçları deneysel değerlerle değerlendirmek. Önerilen Kaynaklar 1. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal, H.Gümüş, Atom ve Kuantum Fiziği, H.Haken, H.C. Wolf, Çeviri Prof. Dr. İbrahim Okur. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 18

13 FİZ 521 Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği I Yüksek Lisans Güz Doç. Dr. Yusuf YAKAR Dersin İçeriği Schrödinger Denklemi, kutu içinde parçacık, operatörler özellikleri ve açısal momentum, açısal momentum ve hidrojen atomu, moleküler yapılar, molekullerin dönme ve titreşim enerjileri, molekullerde elektronik geçişleri öğrencilere tanımlamak Dersin Amacı Kuantum mekaniğinin postulaları. Schrödinger denkleminin çözümü. Operatörler ve özdeğerler. Kuantum Mekaniğindeki çeşitli teoremler. Atom ve moleküllerde ab-initio hesaplamaları. Önerilen Kaynaklar 1. Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000) 2. Szabo, A ve Ostlund, N. S., Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill Publishing Company New York (1982). P.W. Atkins, Moleküler quantum meckanics Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 19

14 FİZ 52 Yarıiletken Fiziği Yüksek Lisans Güz Doç. Dr. Engin DELİGÖZ Dersin İçeriği Yarıiletken fiziğinde temel kavramlar, Yarıiletken istatistiği, İletim mekanizmaları, Yaratılama yok olma mekanizmaları, p-n eklemleri, Yarıiletken lazerler, Yarıiletken büyütme teknikleri. Dersin Amacı Yarıiletken fiziğinin temel kavramalarını alarak, temel yarıiletken maddeleri analiz edebilmek, yarıiletken malzemeler tasarlayabilmek. Önerilen Kaynaklar 1. Semiconductor Physics (K. Seeger), 2. Physical Properties of Semiconductors (C.M. Wolfe, N. Holonyak, G.E. Sillman),. Physics of Semiconductor Devices (Sze) Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 20

15 FİZ 525 İleri Elektromagnetik Teori Yüksek Lisans Güz Doç. Dr. Ziya SAĞLAM Dersin İçeriği Elektrostatik, sınır değer problemleri, Mağnetizma, Dielektrik, mağnetostatik. Dersin Amacı Elektrostatiğin temel prensiplerinin ileri düzeyde örnekler çözülerek öğrenilmesi ve bunun sonucunda elektromağnetik etkileşmelerin iyi anlaşılması. Ayrıca elektrodinamiğe hazırlık. Önerilen Kaynaklar 1. Elektromağnetik Teori, D. J. Griffits, Çev.: Bekir Karaoğlu, ARTe Gilgitek Yay. (199) 2. Elektromağnetik Teori, Pollack & Stump, Çeviri Edt.: Ş. Türköz, Z. Z. Aydın, M.ç Zengin, Gazi Kitabevi.(2004). Klasik Elektrodinamik, J. J. Jackson, Çev.(Ders notu) Z. Z. Aydın, A. Ü. Fen Fak. Yay. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 21

16 FİZ 527 Spektroskopi Yöntemleri Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Spektroskopinin temel prensipleri, Mikrodalga spektroskopisi, İnfrared spektroskopisi, Raman spektroskopisi, Atomların elektronik spektroskopisi, İki atomlu moleküller, Çok atomlu moleküller, Moleküllerde simetri, Molekül spektroskopisi Dersin Amacı Spektroskopinin tanımı ve çeşitli spektroskopi tekniklerinin açıklanması ile birlikte fizikçi için günlük yaşantıda bu fiziğin öneminin aktarılmasıdır Önerilen Kaynaklar 1. Basic Principles of Spectroscopy, R. Chang., Mc Graw Hill, NewYork. 2. Fundamentals of Molecular Spectroscopy, C.N. Banwell., Mc Graw Hill, NewYork. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 22

17 FİZ 529 X-Işını Flüoresans Spektroskopisi I Yüksek Güz Lisans/Doktora Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Elektromanyetik radyasyon, X ve -ışını spektrometrelerinin gelişimi, dedektör gelişimi, X ve -ışını kaynağı ve özellikleri, -ışını ve nükleer seviyelerin uyarılması, nükleer seviyelerin deeksitasyonu, Fotoelektrik soğurma, Elektromagnetik Radyasyonun Maddeyle Etkileşmesi, Karakteristik X-Işını Şiddet İfadelerinin Elde Edilmesi, Sayma istatistiği Dedektörler ve soğurucular (kolimatörler, zırlama ) Dersin Amacı Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: X ve -ışını spektrometrelerinin gelişimi, Fotoelektrik soğurma Elektromagnetik Radyasyonun Maddeyle Etkileşmesi, Sayma istatistiği Dedektörler ve soğurucular, konularını ve kavramlarını öğrenip X-ray spektroskopi sistemlerinde belirtilen konular ile ilgili ölçme sistemlerinde ölçüm alabilecek ve bilgileri ilgili sistemlerde kullanabilecek. Önerilen Kaynaklar 1. M.C. Lepy, K. Depertin, H. Janszen, U. Schötzing, LXRay Spectrometry with an Si(Li) Detector in the Energy Range from 10 to 25 kev. PTB Report PTB- Ra-1, 199, pp J.H. Hubbell, S.M. Seltzer, Tables of X-ray mass attenuation coefficient and mass energy-absorption coefficients 1 kev to 20 MeV for elements Zs1 to 92 and 48 additional substances of dosimetric interest, US Nat. Inst. Standards and Tech. NISTIR-52, J.H. Scofield, Lawrence Livermore Laboratory(UCRL) Theoretical Photoionization Cross Sections from 1 to 1500 kev, Report No 512, B. Crasemann, Atomic Inner-Shell Physics (Plenum, New York, 1985), p J.H. Scofield, Theoretical photoionization cross sections from 1 to 1500 kev. UCRL report 512, Lawrence Livermore Laboratory, Livermore, CA, 197. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 2

18 FİZ 51 Yüksek Radyasyon Fiziği Lisans/Doktora Güz Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Dersin Amacı Radyasyonun madde ile etkileşimi, alfa, beta, gamma, nötron radyasyonları, ölçüm teknikleri, radyasyondan korunma ilkeleri, dozimetri. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Radyasyonu ve onun etkilerini, Radyasyondan korunma yüntemlerini konularını ve kavramlarını öğrenir. Önerilen Kaynaklar 1. Ders ları 2. Radyasyon Fiziği ve Radyasyondan Korunma, Doç. Dr. Gürcü Gürcan YÜLEK, SEK Yayınları, Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 24

19 FİZ 5 Doğrusal Olmayan Titreşimler Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DURSUN Dersin İçeriği Dersin Amacı Önerilen Kaynaklar Doğrusal titreşimler, doğrusal olmayan kuvvet etkisinde serbest titreşimler, sönümlü serbest titreşimler, singüler noktalar ve singülerite uygulamaları, Lienard ve Dufting metodları, beslemeli salınımlar, beslemeli sistemlerde zorlamalı salınımlar, Hill denklemi, kararlılık ve uygulamaları. Lineer olmayan sistemlerin temel prensiplerinin öğrenilmesi ve bu prensiplerin fiziksel sistemlere uygulanması. 1. J.J.Stoker, Nonlinear Vibrations, Interscience, NY,1950; 2. N. Minorsky, Nonlinear Ossilations, Van Nostrant, NY,192. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 25

20 FİZ 55 Yarı İletken Yüzey Fiziği I Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZKAYA Dersin İçeriği Dersin Amacı Kristal yapılar, yüzeylerin atomik yapısı, yüzeyin gazlarla etkileşimi, yüzeylerin elektronik yapısı, yüzey fiziğinde deneysel teknikler. Yüzey fiziğinde kullanılan teorik ve deneysel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak. Önerilen Kaynaklar 1. Surface Science (Springer Study edition), K. Oura, V. G. Lifshits, A. A. Saranin, A. V. Zotov, M. Katayama. 2. Surfaces and Interfaces of Solid Materials (Springer Study edition), H. Lüth.. Introduction to Surface Physics (Oxford Science Publications), M. Prutton. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 2

21 FİZ 57 Metal Fiziği I Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Murat ESKİL Dersin İçeriği Dersin Amacı Elementler, Metalin Yapısı, Kristal Yapısının Metallerin Özelliklerine Etkisi, Anizotropi, 8-N Kuralı, Polimorfizm, Katı Çözeltiler, Basit metalik Yapılarda Farklı Elementlerin Atomlarının Yerleşimi, Elektron Fazları, Metalik Kristallerde Elektronlar, Metalik Bağ, Metallarin Elekronik Teorileri, Bir Örgüdeki elektron Hareketi, Geçiş elementlerinin elektronik yapıları, Kristal Kusurları, Dislokasyon Teorisi Metallerin yapısını Fizik kanunları ve kuralları kullanarak anlamak Önerilen Kaynaklar 4. CS. BARRET, T.B. MASSALSKI, Structure of Metals 5. S.H. AVNER, Introduction to Physical Metallurgy.. W. Weissavach Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, (Çeviri: Selahattin Anık). Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 27

22 FİZ 59 Faz Dönüşümleri Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Murat ESKİL Dersin İçeriği Dersin Amacı Kritik olaylar ve faz dönüşümleri, Polimorfik Değişimler, Faz Dönüşümünün Morfolojisi, Widsmantatten Yapılarında Örgü İlişkileri, Çökelti Şekli, Ötektik Reaksiyonlar ve Süreksiz Çökeltiler, Yaşlandırma esnasında meydana Gelen Değişiklikler, Spinodal dekompozisyon, Massive Dönüşümleri, Faz Kararlılığı, Kapalı bir sistemde denge, Faz dönüşümlerine sıcaklığın etkisi, Faz dönüşümlerine basıncın etkisi, Faz dönüşümlerine kompozisyonun etkisi, Faz dönüşüm derecesi, İç kararlılık, Tek fazlı sistem, İki fazlı sistem, Dalgalanmalar, Kararlı, kararsız ve yarı kararlı durumlar, Yapısal kusurlar, Yüzey serbest enerjisi, Yüzey gerilimi, Difüzyon. Allotropik faz dönüşümü gösteren katılarda meydana gelen yapısal dönüşümlerin incelenmesi Önerilen Kaynaklar 7. CS. BARRET, T.B. MASSALSKI, Structure of Metals 8. S.H. AVNER, Introduction to Physical Metallurgy. 9. W. Weissavach Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, (Çeviri: Selahattin Anık). Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 28

23 FİZ 541 Nükleer ve Parçacık Fiziği Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Sezgin AYDIN Dersin İçeriği Dersin Amacı Çekirdeğin temel özellikleri: Çekirdeğin hacmi, şekli, yük dağılımı, spin ve parite; Bağlanma enerjisi, yarı deneysel kütle formülü; Sıvı damlası modeli; Fission ve Fusion, Yük simetrisi ve nükleer kuvvetler; Izospin; alfa, beta ve gama bozunumları, Nükleer reaksiyonlar, reaksiyon mekanizması, bileşik çekirdekler ve direk reaksiyonlar; Temel parçacıklar (Quark, baryon, mezon, lepton), Spin ve Parite belirlenmesi. Nükleer ve parçacırk fiziğinin temelini oluşturan konuların daha ileri seviyede ögretilmesi. Önerilen Kaynaklar 10. Nükleer Fizik, Kenneth S. Krane 11. Nuklear and Particle Physics, Brain R. Martin Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 29

24 FİZ 502 Moleküler Modelleme Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DURSUN Dersin İçeriği Dersin Amacı Önerilen Kaynaklar Moleküler Modellemede Temel Kavramlar, Moleküler Mekanik Metodlar, Hartree- Fock Teorisi, Temel Setler, Geometri Optimizasyonu, Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi, Elektron Korelasyon Metodları, QM/MM Karma Modeller. Moleküler modellemede temel kavramları öğrenciye vermektir. 1. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 0

25 FİZ 504 Kristalografi Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK Dersin İçeriği X-Işınının kristallerle etkileşimi, Toz Kırınımı, Tek Kristal Kırınımı, Kristal yapıların belirlenmesi. Dersin Amacı Kristalografi konusunda temel bilgi kazandırmaktır. Önerilen Kaynaklar 1. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 1

26 FİZ 50 İleri Sayısal Çözümleme II Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER Dersin İçeriği Asimtotik İterasyon Metodu, Varyasyon Metodu, Schrödinger Denkleminin AİM ile çözümü. Dersin Amacı Yüksek Lisans Tez aşamasına geçecek öğrencilere Schrödinger denkleminin AİM, Varyasyon gibi nümerik metotlar kullanarak nasıl çözüldüğünü öğretmek Önerilen Kaynaklar 1. Ders u Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 2

27 FİZ 508 İleri Kuantum Mekaniği II Yüksek Lisans Bahar Doç. Dr. Ziya SAĞLAM Dersin İçeriği Kuantum Mekaniğinde Açısal Momentum, Küresel Simetrik Sistemler Ve Saçılma Teorisi, Radyal denklem, Hidrojen Atomu, Elektronların Elektromanyetik alanla etkileşmesi, Pertürbasyon Teorisi Dersin Amacı Tez çalışmasına başlayacak arkadaşların bilgilerini tazelemek ve daha ayrıntılı hesaplamalar yapabilmelerini sağlamak Önerilen Kaynaklar 1. Ders u 2. Bekir Karaoğlu, Kuantum Mekaniği Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0)

28 FİZ 510 Matematiksel Fizik II Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER Dersin İçeriği Sonsuz Seriler, Kompleks Değişkenler, Rezidu Cebiri, Özel Fonksiyonlar, Fourier Serileri, İntegral Dönüşümleri Dersin Amacı Fizik Konularının anlamak için gerekli olan matematik bilgisini öğrenciye öğretmek Önerilen Kaynaklar 1. Mathematical Methods For Physicists, George B. Arfken Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 4

29 FİZ 512 İleri Katıhal Fiziği II Yüksek Lisans Bahar Doç. Dr. Engin DELİGÖZ Dersin İçeriği Elektrik ve termal iletkenlik, Plazmon, polariton ve polaronlar, Optik süreçler ve eksitonlar, metaller ve Fermi yüzeyleri, Süperiletkenlik, dielektrik özellikler, Manyetik özellikler, diamanyetizma paramanyetizma, manyetik rezonans, Yarıiletken fiziği, amorf katılar, yüzey ve kesişim fiziği. Dersin Amacı Elektrik ve termal iletkenlik, plazmon, polariton ve polaronlar, optik süreçler ve eksitonlar, metaller ve Fermi yüzeyleri, süperiletkenlik, dielektrik özellikler, manyetik özellikler, diamanyetizma paramanyetizma, manyetik rezonans, yarıiletken fiziği, amorf katılar, yüzey ve kesişim fiziği ile ilgili temel bilgileri öğrenmek. Önerilen Kaynaklar 1. Introduction to Solid State Physics, Charles Kittel, John Wiley & Sons, Fundamentals of Solid State Physics, J.R.Chistman,Wiley, Solid State Physics, Ashcroft Mermin,Saunders College Pub.,1994 Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 5

30 FİZ 514 Kristal Örgü Dinamiği Yüksek Lisans Bahar Doç. Dr. Engin DELİGÖZ Dersin İçeriği Tek boyutlu örgülerde dalga yayılması ve örgünün kuantumlanması, Elastik sabitler ve elastik dalgalar, üç boyutlu örgülerde örgü titreşimlerinin kuantumlanması ve dispersiyon bağıntıları, Phenomenolojik modeller, spesifik ısı ve debye modeli, katılarda yavaş nötronların saçılım teorisi. Dersin Amacı Örgü dinamiği ve hesaplamaları ile ilgili temel kavramları vermek; bazı kristal sistemlerinde analiz ve hesaplama bilgileri ile donatmak Önerilen Kaynaklar 1. A.K. Ghatak, Lattıce Dynamıcs 2. Charles Kittel, Introductıon To Solıd State Physıcs, 7th Edıtıon, John Wiley and Sons,. G.Burns, Solıd State Physıcs, Academic Press Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0)

31 FİZ 51 Atom ve Moleküllerin Elektronik Yapı Teorisi II Yüksek Lisans Bahar Doç. Yusuf YAKAR Dersin İçeriği Bir ve iki merkez tek elektron integrallerinden overlap, elektron çekirdek etkileşim ve kinetik enerji integrallerinin analitik çözümlerini yapmak ve hesaplamak. Ayrıca yine bir ve iki merkez iki -elektron integrallerinden Coulomb, Exchange, Hibrid ve diğer fiziksel parametrelere karşılık gelen integrallerin analitik ifadeleriyle birlikte degerlerini hesaplamak Slater Tipli Atom Orbitallerinin Bir Merkezden Başka Bir Merkeze Taşınması, Elektron yük yoğunluğu, elektron yük yoğunluğunun çok merkezli integrallerde kullanımını vermek. Dersin Amacı Atomik ve molekülerin elektronik yapıları hakkında bilgi vermek. Bu yapıların aydınlatılmasında karşılaşılan çok merkezli integralleri Hartree-Fock Roothaan yaklaşımı altında çözmek. Önerilen Kaynaklar 1. Ders notları 2. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal, H.Gümüş, Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000) 4. Landau, L.D., Lifshitz, E.M., Kuantum Mekaniği I, Bilim Yayıncılık, Ankara, Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 7

32 FİZ 518 Grup Teorisi II Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Grup temsilleri, karakter tablolarının oluşturulması, indirgenebilir temsiller, temsil teorisinin kuantum mekaniğine uygulanması, indirgenemez temsiller için baz fonksiyonları, dönme grubu ve açısal momentum, Hibrid Orbitaller ve Moleküler Orbitalleri öğrencilere tanımlamak Dersin Amacı Molekül üzerinde uygulamalar yapmak. Sağladığı kolaylıkları görmek, moleküler titreşimler gibi örnekler çözmek, Grup teorinin moleküllerin yapı ve özelliklerinde kullanılmasını öğrenmek. Önerilen Kaynaklar 1. Ders notları 2. Cotton, F. A., Chemical Applications of Group Theory, Wiley and Sons, Inc. New York (1971) Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 8

33 FİZ 520 İleri Atom Fiziği II Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Bir elektronlu atomların elektromanyetik ışınımla etkileşmesi, dipol yaklaşıklığı, seçim kuralları. Hidrojen tipi atomların ince ince ve aşırı ince yapısı, elektrik ve manyetik alanla etkileşimi. İki ve daha fazla elektronlu atomlar, merkezcil alan yaklaşımı, Hartree-Fock Roothaan yöntemi, öz uyumlu alan yöntemi, spin-spin etkileşimi ve spin- yörünge etkileşimi, çok elektronlu atomların elektromanyetik alanla etkileşimini tanımlamak. Çok elektronlu sistemlerin Slater determinantı ve enerjilerinin hesaplanmasını öğrencilere aktarmak. Dersin Amacı Bir ve çok elektronlu atomların elektronik yapılarını daha detaylı olarak anlamak. Bunları anlamak için kullanılan çeşitli yöntemleri öğrenmek ve yeni sistemlere hazırlık yapmak. Önerilen Kaynaklar 1. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal, H.Gümüş, Atom ve Kuantum Fiziği, H.Haken, H.C. Wolf, Çeviri Prof. Dr. İbrahim Okur. Ders notları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 9

34 FİZ 522 Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği II Yüksek Lisans Bahar Doç. Yusuf YAKAR Dersin İçeriği Dersin Amacı Pertürbasyon teorisi, varyasyon, pauli ilkesi, elektron spini, bir ve iki elektronlu atomlar, iki atomlu moleküllerin elektronik yapısı, moleküllerde ab initio hesaplamaları yaparak öğrencilere aktarmak Çeşitli yaklaşık yöntemleri kullanarak Atom ve moleküllerde ab initio yöntemiyle hesaplamalar yapabilmek. Önerilen Kaynaklar 1. Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000) 2. Szabo, A ve Ostlund, N. S., Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill Publishing Company New York (1982). P.W. Atkins, Moleküler quantum mechanics Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 40

35 FİZ 524 Lazer Fiziği Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Populasyon tersinimi ve pompalama, Üç seviyeli ve dört seviyeli lazer sistemleri, Boşluk ve geri besleme, Başlangıç durumu, Q-kilitleme teknikleri, Koherent ve girişim, Lazer teorisinin elemanları, Uzaktan etkilenen yayınım ve kazanç katsayısı, Osilasyon, Lazerlerin ve mazerlerin tipleri, Verimlilik ölçüm sistemleri. Dersin Amacı Lazerin oluşumu, lazer sistemleri ve tekniğinin fiziksel bağıntılarının detayları ile oluşturulmasıdır. Önerilen Kaynaklar 1. Elementary Solid State Physics, M.A. Lowell. 2. Laser Physics Handbook Vol.1-2, Mc Graw Hill, NewYork.. The theory of atomic spectra, E. U. Condon and G. H. Shortley, Cambridge University Press, Cambridge. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 41

36 FİZ 52 Medikal Fizik Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Terminoloji, Modelleme ve ölçüm, Vücut içindeki ve dışındaki kuvvetler, Tıpta sıcaklık ve soğukluk-enerji, iş ve güç, basınç, Solunum fiziği, Kardiovaskülar sistemin fiziği, Vücut içinde elektrik, Tıpta elektrik ve manyetizmanın uygulamaları, Gözün ve görmenin fiziği, Diagnostik, X-ışınlarının fiziği, Nükleer tıp fiziği, Radyasyon terapi fiziği. Dersin Amacı Tıp alanında fizikçilerin çalışmalarına temel oluşturmak üzere fiziğin medikal alanda uygulamalarının öğretimesidir. Önerilen Kaynaklar 1. Medical Physics, J.R. Cameron and J. G. Skofronik., Cambridge University Press 2. Essential of Nuclear Medicine, M. V. Merrick., Churchill Livingstone, England.. Nükleer Tıp Fiziği, Doç. Dr. Mustafa Demir, İ.Ü yayınları. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 42

37 FİZ 528 X-Işını Flüoresans Spektroskopisi II Yüksek Bahar Lisans/Doktora Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Dersin Amacı Taneciklerin ve X-ışınlarının atomdan saçılması, elastik ve inelastik saçılmalar, form faktörü yaklaşımı, inkoherent saçılma ve inkoherent saçılma faktörü, tesir kesiti ve diferansiyel tesir kesiti, soğurma etkileri ve soğurma katsayıları. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Taneciklerin ve X-ışınlarının atomdan saçılmasını, elastik ve inelastik saçılmaları form faktörü yaklaşımı, inkoherent saçılma ve inkoherent saçılma faktörünü, tesir kesiti ve diferansiyel tesir kesitlerini, soğurma etkileri ve soğurma katsayıları konularını ve kavramlarını öğrenip X-ray spektroskopi sistemlerinde belirtilen konular ile ilgili ölçme sistemlerinde ölçüm alabilecek ve bilgileri ilgili sistemlerde kullanabilecek. Önerilen Kaynaklar 1. M.C. Lepy, K. Depertin, H. Janszen, U. Schötzing, LXRay Spectrometry with an Si(Li) Detector in the Energy Range from 10 to 25 kev. PTB Report PTB- Ra-1, 199, pp J.H. Hubbell, S.M. Seltzer, Tables of X-ray mass attenuation coefficient and mass energy-absorption coefficients 1 kev to 20 MeV for elements Zs1 to 92 and 48 additional substances of dosimetric interest, US Nat. Inst. Standards and Tech. NISTIR-52, J.H. Scofield, Lawrence Livermore Laboratory(UCRL) Theoretical Photoionization Cross Sections from 1 to 1500 kev, Report No 512, B. Crasemann, Atomic Inner-Shell Physics (Plenum, New York, 1985), p J.H. Scofield, Theoretical photoionization cross sections from 1 to 1500 kev. UCRL report 512, Lawrence Livermore Laboratory, Livermore, CA, 197. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 4

38 FİZ 50 Yüksek Radyasyon Sayaçları ve Ölçümleri Lisans/Doktora Bahar Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Dersin Amacı Radyasyonun genel özellikleri; Gazlı radyasyon sayaçları; Katı radyasyon sayaçları; Nötron sayaçları; Yavaş ve hızlı nötron ölçme metotları; Puls işleme ve şekillendirme; Lineer ve Logic (mantık) pulse fonksiyonları; Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Radyasyon sayaçları konularını ve kavramlarını öğrenir. Önerilen Kaynaklar Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 44

39 FİZ 52 Parçacık Hızlandırıcıları ve Kullanımı Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DURSUN Dersin İçeriği Dersin Amacı Temel tanımlar ve birimler, temel rölativistik formalizm, hızlandırıcıların sınıflandırılması ve genel kullanım alanları, kütle merkezi enerjisi ve ışınlık, lineer hızlandırıcılar, çarpıştırıcılar, ikincil demetler, sinkrotron ışınımı, zigzaglayıcılar ve salındırıclar, serbest elektron lazeri, sinkrotron ışınımın kullanım alanları, ikincil demetlerin kullanım alanları, enerji yükselteçi: hızlandırıcıya dayalı yeni tip nükleer reaktör, Ulusal Hızlandırıcı Kompleksi. Ders içeriği kısmında verilmiş olan konuların öğrenilmesi. Önerilen Kaynaklar 1. E.J.N. Wilson, Introduction to Particle Accelerators, Oxford University Press, D.A. Edwards and M.J. Syphers, An Introduction to the Physics of High Energy Accelerators, John Wiley and Sons, 199. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 45

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1.YIL

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1.YIL GÜZ YARIYILI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1.YIL DERSİN KODU DERSİN ADI T U K ECTS FİZ 800-899 Uzmanlık Alan Dersi** 8 0 0 6

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1

Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Genelleştirilmiş Koordinatlar... 2 1.3. Koordinat Dönüşüm Denklemleri... 3 1.4. Mekanik Dizgelerin Bağ Koşulları... 4 1.5. Mekanik Dizgelerin

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) 1.Yarıyıl GÜZ YARIYILI DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ DERSİN ADI OPTİK KODU

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır DERS ÖĞRETİM PLANI (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır TÜRKÇE 1 Dersin Adı: ÇEKİRDEK FİZİĞİ 2 Dersin Kodu: FZK3004 3 Dersin Türü: Zorunlu, 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2011-2012 6 Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... viii -BÖLÜM / 1- GİRİŞ... 1 -BÖLÜM / 2- ÖZEL GÖRELİLİK... 13 2.1. REFERANS SİSTEMLERİ VE GÖRELİLİK... 14 2.2. ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ... 19 2.2.1. Zaman Ölçümü

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR...

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... 1 1.1 Katıhal... 1 1.1.1 Kristal Katılar... 1 1.1.2 Çoklu Kristal Katılar... 2 1.1.3 Kristal Olmayan (Amorf) Katılar... 2 1.2 Kristallerde Periyodiklik... 2

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİK ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI KREDİSİ DERSİN

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİK ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI KREDİSİ DERSİN 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİK ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN Top T U L KODU l. Sİ FFZ5103 Kuantum Mekaniği I (i) FFZ5104 İleri Atom Fiziği

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL FIZ-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 FIZ-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL FIZ-5502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları

Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kuantum Fiziği PHYS 201 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 102, MATH 158

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Ders İçerikleri

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Ders İçerikleri I. YARIYIL T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Ders İçerikleri FİZ 1011 Fizik I (Mekanik) (4+2) 5:Giriş: Fizik ve Ölçme, Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket,

Detaylı

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon Nanomalzemelerin Karakterizasyonu Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon 1 Nanomalzemlerin Yapısal Karakterizasyonu X ışını difraksiyonu (XRD) Çeşitli elektronik mikroskoplar(sem, TEM) Atomik

Detaylı

1.SINIF / 1.YARIYIL*

1.SINIF / 1.YARIYIL* PROGRAM ADI:MATEMATİK 1.SINIF / 1.YARIYIL* 1 FİZ 5 Mekanik I (Mechanics I) Z 4 2 6 5 8 2 FİZ 5 Mekanik I Laboratuvarı (Mechanics I Laboratuory) Z 0 4 4 2 4 3 MAT 1 Matematik I (Calculus I) Z 4 2 6 5 4

Detaylı

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr Modelinin Yetersizlikleri Dalga-Tanecik İkiliği Dalga Mekaniği Kuantum Mekaniği -Orbital Kavramı Kuantum Sayıları Yörünge - Orbital Kavramları

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

Bölüm Ders Programları

Bölüm Ders Programları Bölüm Ders Programları BÖLÜM : FİZİK Listele Pazartesi 9:30-10:20 6181302 DİELEKTRİK FİZİĞİ I (1.sınıf, 1.şube) Doç. Dr. ADEM TATAROĞLU 6181302 DİELEKTRİK FİZİĞİ I (1.sınıf, 1.şube) Doç. Dr. ADEM TATAROĞLU

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I Bölüm 3. Örgü Titreşimleri: Termal, Akustik ve Optik Özellikler Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE Katıhal Fiziği - I Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE 1 Bir Boyutlu İki Atomlu Örgü Titreşimleri M 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİYOFİZİK Ders No : 010020013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI. Bölüm/Program Adı : öğretim yılında 1. sınıfa kayıt olan öğrenci sayısı : AÇIKLAMALAR : 2

ÖĞRETİM PLANI. Bölüm/Program Adı : öğretim yılında 1. sınıfa kayıt olan öğrenci sayısı : AÇIKLAMALAR : 2 ÖĞRETİM PLANI Fakülte/MYO/YO Adı : Bölüm/Program Adı : 216-217 öğretim yılında 1. sınıfa kayıt olan öğrenci sayısı : Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik 15 AÇIKLAMALAR : 2!1 AÇIKLAMALAR : Aşağıdaki tablolarda

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hareket Hareket 12.1.1.1. Düzgün

Detaylı

Gamma Bozunumu

Gamma Bozunumu Gamma Bozunumu Genelde beta ( ) ve alfa ( ) bozunumu sonunda çekirdek uyarılmış haldedir. Uyarılmış çekirdek gamma ( ) salarak temel seviyeye döner. Gamma görünür ışın ve x ışını gibi elektromanyetik radyasyon

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

Malzeme Karakterizasyonu (MATE 403) Ders Detayları

Malzeme Karakterizasyonu (MATE 403) Ders Detayları Malzeme Karakterizasyonu (MATE 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Malzeme Karakterizasyonu MATE 403 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i MATE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: PHASE DIAGRAMS. Dersin Kodu: MME 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: PHASE DIAGRAMS. Dersin Kodu: MME 2006 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: FAZ DİYAGRAMLARI Dersin Orjinal Adı: PHASE DIAGRAMS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org 9. Atomun Elektron Yapısı Elektromanyetik ışıma (EMI) Atom Spektrumları Bohr Atom Modeli Kuantum Kuramı - Dalga Mekaniği Kuantum Sayıları Elektron Orbitalleri Hidrojen Atomu Orbitalleri Elektron Spini

Detaylı

Elektromanyetiğin Temelleri (AEE203) Ders Detayları

Elektromanyetiğin Temelleri (AEE203) Ders Detayları Elektromanyetiğin Temelleri (AEE203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektromanyetiğin Temelleri AEE203 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 5041

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 5041 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Adı: Structural Thermodynamics of Materials Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Yüksek Lisans Dersin Kodu: MME 0 Dersin Öğretim Dili:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. T+U Saat. Kredi AKTS. Ders Kodu Yarıyıl MATEMATİKSEL YÖNTEMLER VE KLASİK MEKANİK PHYS 561 YL-1 3 + 1 3 10.

DERS BİLGİLERİ. T+U Saat. Kredi AKTS. Ders Kodu Yarıyıl MATEMATİKSEL YÖNTEMLER VE KLASİK MEKANİK PHYS 561 YL-1 3 + 1 3 10. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl MATEMATİKSEL YÖNTEMLER VE KLASİK MEKANİK PHYS 561 T+U Saat Kredi AKTS YL-1 3 + 1 3 10 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ I. YARIYIL

DERSLERİN İÇERİĞİ I. YARIYIL DERSLERİN İÇERİĞİ I. YARIYIL FZK 101 Fizik I (4 2 5) AKTS: 7 Vektörler; parçacık kinematiği ve dinamiği; eylemli ve eylemsiz çerçeveler; Doğrusal Hareket; Düzlemde Hareket, Newton Kanunları; Newton Kanunlarının

Detaylı

Nükleer Enerji (ENE 306) Ders Detayları

Nükleer Enerji (ENE 306) Ders Detayları Nükleer Enerji (ENE 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Nükleer Enerji ENE 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MALZEME BİLGİSİ. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MALZEME BİLGİSİ. Dersin Kodu: MMM 2011 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MMM 0 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Zorunlu / Lisans Yüz Yüze

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

(DÖNEM 1) Kredisi Kredisi Dersin Adı Dersin Statüsü AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı Dersin Kodu (T,U,L)K (T,U,L)K

(DÖNEM 1) Kredisi Kredisi Dersin Adı Dersin Statüsü AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı Dersin Kodu (T,U,L)K (T,U,L)K (DÖNEM 1) 2703151 MEKANİK ZORUNLU 7 (4,2,0)5 5 Prof. Dr. Ülfet ATAV 2703152 ANALİZ I ZORUNLU 7 (4,2,0)5 5 Arş.Gör.Dr.H. Alparslan PEKER 2703153 KİMYA I ZORUNLU 5 (4,0,0)4 4 Doç. Dr. İ. Hatay PATIR 2703154

Detaylı

FIZ DOKTORA DERS AŞAMASI ÖĞRETİM PLANI. Anabilim/Anasanat adı: AÇIKLAMALAR :...2 GÜZ DÖNEMİ...3 BAHAR DÖNEMİ...4 ÖZET BİLGİ...6

FIZ DOKTORA DERS AŞAMASI ÖĞRETİM PLANI. Anabilim/Anasanat adı: AÇIKLAMALAR :...2 GÜZ DÖNEMİ...3 BAHAR DÖNEMİ...4 ÖZET BİLGİ...6 FIZ DOKTORA DER AŞAMAI ÖĞRETİM PLANI Enstitü : Anabilim/Anasanat adı: Program adı : Fen Bilimleri Fizik Doktora AÇIKLAMALAR :...2 GÜZ DEMİ...3 BAHAR DEMİ...4 ÖZET BİLGİ...6 1 AÇIKLAMALAR : Aşağıdaki tablolarda

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Seramik Malzemeler (MATE 468) Ders Detayları

Seramik Malzemeler (MATE 468) Ders Detayları Seramik Malzemeler (MATE 468) Ders Detayları Ders Adı Seramik Malzemeler Ders Kodu MATE 468 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Bölüm kararıyla

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya I CEAC 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili 4270202 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Bu dersin amacı lineer cebirin

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Orjinal Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı 1. Elektromanyetik Işıma: Elektrik ve manyetik alanın dalgalar şeklinde taşınmasıdır. Her dalganın frekansı ve dalga boyu vardır. Dalga boyu (ʎ) : İki dalga tepeciği arasındaki

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları

Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği CEAC 301 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157, MATH

Detaylı

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 )

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) 5.111 Ders Özeti #4 Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) Ders #5 için Okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6 ) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7 de eģitlik 9b ye kadar (3. Baskıda

Detaylı

Matris Analizi (MATH333) Ders Detayları

Matris Analizi (MATH333) Ders Detayları Matris Analizi (MATH333) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matris Analizi MATH333 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math 231 Linear Algebra

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI Dersin Orjinal Adı: MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,

Detaylı

Hesaplamalı Organik Kimya

Hesaplamalı Organik Kimya Hesaplamalı Organik Kimya Kimya Bölümü 1. Hafta 2017 - Bahar I. DERSİN TANIMI Ders Kodu: KİM 402 Ders Adı: Hesaplamalı Organik Kimya (3 0 0/3) AKTS: 8 II. DERSİN AMACI Hesapsal kimyanın temel kavramları,

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Mekaniği Düşüncesinin Gelişimi Dalga Mekaniği Olarak da Adlandırılır Atom, Molekül ve Çekirdeği Açıklamada Oldukça Başarılıdır Kuantum

Detaylı

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar Kısa İçindekiler Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: 22-34 Bölümleri kapsar Bölüm 1 Temeller 1 Bölüm 2 Bir Boyutta Hareket 28 Bölüm 3 İvme 53 Bölüm 4 Momentum 75 Bölüm 5 Enerji 101

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME / DERS GÜNCELLEME Dersin Kodu SHA 615 Dersin Adı İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME Yarıyılı GÜZ Dersin İçeriği: Olasılık ve olasılıksal süreçlerin gözden geçirilmesi. Bayes kestirim kuramı. Büyük olabilirlik

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim OKUMU E-mail : okumus@ktu.edu.tr WEB : http://www.hiokumus.com 1 İçerik Giriş

Detaylı

Magnetic Materials. 7. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan.

Magnetic Materials. 7. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan. Magnetic Materials 7. Ders: Ferromanyetizma Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Institute of Technology Department of Physics Nanomagnetism and Spintronic Research Center (NASAM) Moleküler Alan Teorisinin

Detaylı

FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 0305 107 FİZİK I (Mekanik) (4-2 ) 5 Fizik ve ölçme; Vektörler; Kinematik; Hareket yasaları; Dairesel hareket; İş ve enerji; potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; çizgisel

Detaylı

Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları

Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makine Teorisi ME 307 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i ME 202, ME 210 Dersin Dili

Detaylı

Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi : en az 30

Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi : en az 30 I. YARIYIL Kodu (/) Dersin Adı T U L Kredi AKT ODTD0001 TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2 ODA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2 2 ODYD0001 YABANCI DİL I 2 0 0 2 2 FIK1208 KİMYA I 2 0 2 3 6 MATE1026

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları

Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Analiz MATH381 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 135 Matematik Analiz

Detaylı

A B = A. = P q c A( X(t))

A B = A. = P q c A( X(t)) Ders 19 Metindeki ilgili bölümler 2.6 Elektromanyetik bir alanda yüklü parçacık Şimdi, kuantum mekaniğinin son derece önemli başka bir örneğine geçiyoruz. Verilen bir elektromanyetik alanda hareket eden

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: PHY 5088

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: PHY 5088 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Adı: Çok Parçacıklı Sistemlerin Kuantum Teorisi-II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Yüksek Lisans Dersin Kodu: PHY 50 Dersin Öğretim

Detaylı

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Fabl Masal Hikaye Roman Tiyatro Şiir Konferans Açık Oturum Sempozyum Forum Münazara Bilimsel Yazılar Sanat Metinleri Sözlü Anlatım

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR :00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR :00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

Fizik çok geniş alanı kapsadığından daha sınırlı konularla ilgilenen alt dallara ayrılmıştır.

Fizik çok geniş alanı kapsadığından daha sınırlı konularla ilgilenen alt dallara ayrılmıştır. Fizik nedir? Fizik, madde enerji arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Fizik, evrende meydana gelen olaylara gözlem,deney matematiksel yöntemleri kullanarak sistematik akılcı açıklamalar getirir.

Detaylı

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

FİZ314 Fizikte Güncel Konular FİZ34 Fizikte Güncel Konular 205-206 Bahar Yarıyılı Bölüm-7 23.05.206 Ankara A. OZANSOY 23.05.206 A.Ozansoy, 206 Bölüm 7: Nükleer Reaksiyonlar ve Uygulamalar.Nötron İçeren Etkileşmeler 2.Nükleer Fisyon

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Adı Öğretim Dili Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR

BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR Hemen hemen her sistem, dengeye yaklaşırken bir harmonik osilatör gibi davranabilir. Kuantum mekaniğinde sadece sayılı bir kaç problem kesin olarak çözülebilmektedir. Örnekler

Detaylı

İstatistiksel Mekanik I

İstatistiksel Mekanik I MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAT-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAT-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL MAT-5502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS FİBER OPTİK EE 426 7/

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS FİBER OPTİK EE 426 7/ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS FİBER OPTİK EE 426 7/8 3 + 0 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri EE426 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği II (ME 302) Ders Detayları

Akışkanlar Mekaniği II (ME 302) Ders Detayları Akışkanlar Mekaniği II (ME 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği II ME 302 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i ME 301 Dersin

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Quantum Theory-II. Dersin Kodu: PHY 5054

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Quantum Theory-II. Dersin Kodu: PHY 5054 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Adı: Quantum Theory-II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Yüksek Lisans Dersin Kodu: PHY 04 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme

Detaylı

Ölçme ve Birimler, Vektörler, Kuvvetler, Kinematik, Göreli Hareket, Parçacık Dinamiği

Ölçme ve Birimler, Vektörler, Kuvvetler, Kinematik, Göreli Hareket, Parçacık Dinamiği 1. Yarıyıl Dersleri FIZ101 Fizik-1 (Mekanik) Kredi(Teorik-Pratik-Lab): 5(4-2-0) Ölçme ve Birimler, Vektörler, Kuvvetler, Kinematik, Göreli Hareket, Parçacık Dinamiği FIZ103 Fizik-1 Laboratuvarı Kredi(Teorik-Pratik-Lab):

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İleri Anorganik Kimya (CEAC 503) Ders Detayları

İleri Anorganik Kimya (CEAC 503) Ders Detayları İleri Anorganik Kimya (CEAC 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Anorganik Kimya CEAC 503 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER

MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER Malzemenin Mukavemeti; a) Kimyasal Bileşim b) Metalurjik Yapı değiştirilerek arttırılabilir Malzemelerin Mukavemet Arttırıcı İşlemleri: 1. Martenzitik Dönüşüm 2. Alaşım Sertleştirmesi

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı