FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS. FİZ 501 Analitik Mekanik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS. FİZ 501 Analitik Mekanik 3 0 3 6"

Transkript

1 GÜZ YARIYILI FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS FİZ 500 Seminer ** FİZ 501 Analitik Mekanik 0 FİZ 50 X-Işınları 0 FİZ 505 İleri Sayısal Çözümleme I 0 FİZ 507 İleri Kuantum Mekaniği I 0 FİZ 509 Matematiksel Fizik I 0 FİZ 511 İleri Katıhal Fiziği I 0 FİZ 51 Katıların Optik Özellikleri 0 FİZ 515 Atom Ve Moleküllerin Elektronik Yapı 0 Teorisi I FİZ 517 Grup Teori I 0 FİZ 519 İleri Atom Fiziği I 0 FİZ 521 Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniğ I 0 FİZ 52 Yarı İletken Fiziği 0 FİZ 525 İleri Elektromagnetik Teori 0 FİZ 527 Spektroskopi Yöntemleri 0 FİZ 529 X-Işını Flüoresans Spektroskopisi I 0 FİZ 51 Radyasyon Fiziği 0 FİZ 5 Doğrusal Olmayan Titreşimler 0 FİZ 55 Yarı İletken Yüzey Fiziği I 0 FİZ 57 Metal Fiziği I 0 FİZ 59 Faz Dönüşümleri 0 FİZ 541 Nükleer ve Parçacık Fiziği 0 7

2 BAHAR YARIYILI DERSİN KODU SEÇMELİ DERSLER DERSİN ADI T U K AKTS FİZ 500 Seminer ** FİZ 502 Moleküler Modelleme 0 FİZ 504 Kristalografi 0 FİZ 50 İleri Sayısal Çözümleme II 0 FİZ 508 İleri Kuantum Mekaniği II 0 FİZ 510 Matematiksel Fizik II 0 FİZ 512 İleri Katıhal Fiziği II 0 FİZ 514 Kristal Örgü Dinamiği 0 FİZ 51 Atom ve Moleküllerin Elektronik Yapı 0 Teorisi II FİZ 517 Grup Teori II 0 FİZ 520 İleri Atom Fiziği II 0 FİZ 522 Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği II 0 FİZ 524 Lazer Fiziği 0 FİZ 52 Medikal Fizik 0 FİZ 528 X-Işını Flüoresans Spektroskopisi II 0 FİZ 50 Radyasyon Sayaçları ve Ölçümleri 0 FİZ 52 Parçacık Hızlandırıcıları ve Kullanımı 0 FİZ 54 Yarıiletken Yüzey Fiziği II 0 FİZ 5 Metal Fiziği II 0 FİZ 58 Faz Diyagramları ve Alaşım Tekniği 0 FİZ 540 Deneysel Teknikler ve Data Analizi 0 * : Her öğrenci uzmanlık alan dersleri listesinden danışmanına ait olan dersi seçmek zorundadır. ** : Her öğrenci seminer dersini tez çalışmasına başlamadan önceki güz veya bahar yarıyılında bir defa almak zorundadır 8

3 FİZ 501 Analitik Mekanik Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK Dersin İçeriği Dersin Amacı Bağlar, D Alembert ilkesi ve Lagrange denklemleri, Hamilton ilkesi değişimlerin hesabı, Lagrange denklemlerinin Hamilton ilkesinden elde edilmesi, İki cisim merkezi kuvvet problemi, Katı cisim hareketinin kinematiği, Ortogonal dönüşümler, Hamilton hareket denklemleri Klasik fizik yasalarını kullanarak, makroskopik cisimlerin hareketini tanımlayan analitik ifadeleri Oluşturmak ve çözmektir. Önerilen Kaynaklar 1. TW. Kibble, F.H. Berkshire, Klasik Mekanik, (Çeviri Ed.:Kemal Çolakoğlu). 2. Emine Rızaoğlu, Naci Sünel, Klasik Mekanik.. H. Goldstein Klasik Mekanik, (Çeviri: Vural Cinemre). Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 9

4 FİZ 50 X-Işınları Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK Dersin İçeriği Dersin Amacı X-ışınları, x-ışınlarının elde edilmesi, kristal yapılar, x-ışınlarının kristallerle etkileşimi. X-ışınları ve kristallerle etkileşimi konusunda bilgi vermektir. Önerilen Kaynaklar 1. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 10

5 FİZ 505 İleri Sayısal Çözümleme I Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER Dersin İçeriği Adi ve Kısmi Diferansiyel denklemlerin Matematica paket programı ile çözülmesi, Nümerik Diferansiyel Denklem Çözümleri, Schrödinger Denkleminin Sayısal Çözümleri, Asimtotik İterasyon Metodu Dersin Amacı Yüksek Lisans tez çalışmalarında Sayısal çözümleme yapacak öğrencilere matematica paket programını tanıtmak ve kullanarak fizik problemlerinin çözümünü yapmak Önerilen Kaynaklar Bekir Karaoğlu, Sayısal Fizik, 2004 Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 11

6 Dersin Kodu FİZ 507 İleri Kuantum Mekaniği I Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Doç. Dr. Ziya SAĞLAM Dersin İçeriği Dersin Amacı Önerilen Kaynaklar Kuantum Fiziğinin Temel İlkeleri, Dalga Paketleri Ve Dalga Denklemi, Schrödinger Denklemi, Dalga Mekaniğinin Prensipleri, Tek Boyutta Problemler, WKB Yaklaşımı, Değişim Ve Ek Etki Teorileri, Kuantum Mekaniğinde Vektör Uzayları, Operatörlerin Özdeger Ve Özfonksiyonları, Lisans döneminde görülmüş olan Kuantum Mekaniği dersinin daha kapsamlı olarak öğretilmesi 1. Ders ları 2. Bekir Karaoğlu, Kuantum Mekaniği Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 12

7 FİZ 509 Matematiksel Fizik I Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER Dersin İçeriği Dersin Amacı Önerilen Kaynaklar Vektör Analizi, Küresel Koordinatlarda Vektör Analizi, Tensörler, Determinantlar ve Matrisler Fizik Konularının anlamak için gerekli olan matematik bilgisini öğrenciye öğretmek 1. Mathematical Methods For Physicists, George B. Arfken Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 1

8 FİZ 511 İleri Katıhal Fiziği I Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Doç. Dr. Engin DELİGÖZ Dersin İçeriği Dersin Amacı Kristalik örgüler, Katıların yapısı, Dalgaların esnek saçılması ve deneysel teknikler, Katılarda kimyasal bağlar, Atomik titreşimler, Elektron seviyeleri ve enerjileri, Metaller ve yarıiletkenlerde elektron ve fononlarının termodinamiği, Elektriksel ve termal iletkenlik Katıhal fiziğinin temel araştırma konularında fiziksel ve matematiksel kavramları öğretmek. Önerilen Kaynaklar 1. Fundamentals of Solid State Physics, J.R.Chistman,Wiley, 1988 Solid State Physics, Ashcroft Mermin,Saunders College Pub., Solid State Physics, C.Kittel, Wiley,198 Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 14

9 FİZ 51 Katıların Optik Özellikleri Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK Dersin İçeriği Katıların optik özellikler, soğurma spektrumu, maddenin ışığı soğurması, lüminesans, madde içi fotoiletkenlik, fotomagnetoelektrik olayı. Dersin Amacı Katıların optik özellikleri konusunda temel bilgi vermektir. Önerilen Kaynaklar 1. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 15

10 FİZ 515 Atom ve Moleküllerin Elektronik Yapı Teorisi I Yüksek Lisans Güz Doç. Dr. Yusuf YAKAR Dersin İçeriği Schrödinger denklemi, operatör kavramı, beklenen değer kavramı, binom katsayıları, küresel harmonik fonksiyonları, gama ve incomplete gama İntegralleri, fourier integral dönüşümlerini tanımlamak. Hartree-Fock-Roothaan yaklaşımı, Slater atom orbitalleri, kürsel harmaniklerin dödürülmesi ve iki Slater atom orbitalinin çarpımı, bir Slater orbitalinin başka bir merkeze taşınması, çok merkezli integrallerinin analitik çözümünü elde etmek. Dersin Amacı Çok merkezli integrallerin çözümünde kullanılan Slater tipi orbitalleri ve diğer baz fonksiyonlarını tanımak. Bu integrallerin çözümünde karşılaşılan Laguerre ve Legendre Polinomları, binom katsayıları, gama, incomplete gama ve beta, Fourier dönüşüm integralleri gibi teorik olarak atomik ve moleküler yapı hesaplamalarında sıkça karşılaşılan temel kavramları öğrenciye kazandırmak Önerilen Kaynaklar 1. Ders notları 2. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal, H.Gümüş, Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000) 4. Landau, L.D., Lifshitz, E.M., Kuantum Mekaniği I, Bilim Yayıncılık, Ankara, Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 1

11 FİZ 517 Grup Teorisi I Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Dursun Dersin İçeriği Atom ve moleküllerin simetrisi, dönmesi, öteleme, grup kavramı, grup postülaları, alt gruplar, sınıflar, nokta grupları tanımlamak. Grup temsilleri, grup karakterleri, ortogonallik teoremi, Moleküler Simetri ve Simetri Grupları Dersin Amacı Fizikte yaygın bir şekilde uygulama alanı bulunan, kısa yoldan hesap sonucuna götüren grup teorinin kurallarını ve uygulama alanlarını öğrenmek, Grup Teorisinin genel kavramlarını tanıtmak, fiziksel problemlere uygulamasıyla ilgili örnekler çözmek, molekül fiziğine uygulamalar yaparak dalga fonksiyonlarının oluşturulmasında sağladığı kolaylıkları öğrenciye öğretmek Önerilen Kaynaklar 1. Ders notları 2. Cotton, F. A., Chemical Applications of Group Theory, Wiley and Sons, Inc. New York (1971) Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 17

12 FİZ 519 İleri Atom Fiziği I Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Fotoelektrik olayı, Siyah cismin ışıması, Compton olayı, X-ışınları, Bohr modeli, Stern-Gerlach deneyi, De Broglie hipotezi, kuantum mekaniğinin temelleri, Heisenberg belirsizlik prensibi, Schrödinger denklemi, işlemciler, açısal momentum, merkezcil kuvvetler, yaklaşık yöntemler, enerji özdeğerleri, özfonksiyonları tanımlamak suretiyle yukarıda tanımlanan bazı fiziksel parametreleri hidrojen atomu ve iyonlarında uygulamak. Dersin Amacı Atomik boyuttaki parçacıkları ve fiziksel olayları tanımak, Modern fizik yöntemleriyle bu olayları açıklayabilmek. Önceden yapılmış ve fiziğe yerleşmiş deneyleri anlamak, Kuantum mekaniğini hatırlamak ve atomlara uygulamasını öğrenmek. Tek elektronlu atomlarda uygulamayı görmek ve sonuçları deneysel değerlerle değerlendirmek. Önerilen Kaynaklar 1. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal, H.Gümüş, Atom ve Kuantum Fiziği, H.Haken, H.C. Wolf, Çeviri Prof. Dr. İbrahim Okur. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 18

13 FİZ 521 Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği I Yüksek Lisans Güz Doç. Dr. Yusuf YAKAR Dersin İçeriği Schrödinger Denklemi, kutu içinde parçacık, operatörler özellikleri ve açısal momentum, açısal momentum ve hidrojen atomu, moleküler yapılar, molekullerin dönme ve titreşim enerjileri, molekullerde elektronik geçişleri öğrencilere tanımlamak Dersin Amacı Kuantum mekaniğinin postulaları. Schrödinger denkleminin çözümü. Operatörler ve özdeğerler. Kuantum Mekaniğindeki çeşitli teoremler. Atom ve moleküllerde ab-initio hesaplamaları. Önerilen Kaynaklar 1. Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000) 2. Szabo, A ve Ostlund, N. S., Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill Publishing Company New York (1982). P.W. Atkins, Moleküler quantum meckanics Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 19

14 FİZ 52 Yarıiletken Fiziği Yüksek Lisans Güz Doç. Dr. Engin DELİGÖZ Dersin İçeriği Yarıiletken fiziğinde temel kavramlar, Yarıiletken istatistiği, İletim mekanizmaları, Yaratılama yok olma mekanizmaları, p-n eklemleri, Yarıiletken lazerler, Yarıiletken büyütme teknikleri. Dersin Amacı Yarıiletken fiziğinin temel kavramalarını alarak, temel yarıiletken maddeleri analiz edebilmek, yarıiletken malzemeler tasarlayabilmek. Önerilen Kaynaklar 1. Semiconductor Physics (K. Seeger), 2. Physical Properties of Semiconductors (C.M. Wolfe, N. Holonyak, G.E. Sillman),. Physics of Semiconductor Devices (Sze) Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 20

15 FİZ 525 İleri Elektromagnetik Teori Yüksek Lisans Güz Doç. Dr. Ziya SAĞLAM Dersin İçeriği Elektrostatik, sınır değer problemleri, Mağnetizma, Dielektrik, mağnetostatik. Dersin Amacı Elektrostatiğin temel prensiplerinin ileri düzeyde örnekler çözülerek öğrenilmesi ve bunun sonucunda elektromağnetik etkileşmelerin iyi anlaşılması. Ayrıca elektrodinamiğe hazırlık. Önerilen Kaynaklar 1. Elektromağnetik Teori, D. J. Griffits, Çev.: Bekir Karaoğlu, ARTe Gilgitek Yay. (199) 2. Elektromağnetik Teori, Pollack & Stump, Çeviri Edt.: Ş. Türköz, Z. Z. Aydın, M.ç Zengin, Gazi Kitabevi.(2004). Klasik Elektrodinamik, J. J. Jackson, Çev.(Ders notu) Z. Z. Aydın, A. Ü. Fen Fak. Yay. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 21

16 FİZ 527 Spektroskopi Yöntemleri Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Spektroskopinin temel prensipleri, Mikrodalga spektroskopisi, İnfrared spektroskopisi, Raman spektroskopisi, Atomların elektronik spektroskopisi, İki atomlu moleküller, Çok atomlu moleküller, Moleküllerde simetri, Molekül spektroskopisi Dersin Amacı Spektroskopinin tanımı ve çeşitli spektroskopi tekniklerinin açıklanması ile birlikte fizikçi için günlük yaşantıda bu fiziğin öneminin aktarılmasıdır Önerilen Kaynaklar 1. Basic Principles of Spectroscopy, R. Chang., Mc Graw Hill, NewYork. 2. Fundamentals of Molecular Spectroscopy, C.N. Banwell., Mc Graw Hill, NewYork. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 22

17 FİZ 529 X-Işını Flüoresans Spektroskopisi I Yüksek Güz Lisans/Doktora Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Elektromanyetik radyasyon, X ve -ışını spektrometrelerinin gelişimi, dedektör gelişimi, X ve -ışını kaynağı ve özellikleri, -ışını ve nükleer seviyelerin uyarılması, nükleer seviyelerin deeksitasyonu, Fotoelektrik soğurma, Elektromagnetik Radyasyonun Maddeyle Etkileşmesi, Karakteristik X-Işını Şiddet İfadelerinin Elde Edilmesi, Sayma istatistiği Dedektörler ve soğurucular (kolimatörler, zırlama ) Dersin Amacı Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: X ve -ışını spektrometrelerinin gelişimi, Fotoelektrik soğurma Elektromagnetik Radyasyonun Maddeyle Etkileşmesi, Sayma istatistiği Dedektörler ve soğurucular, konularını ve kavramlarını öğrenip X-ray spektroskopi sistemlerinde belirtilen konular ile ilgili ölçme sistemlerinde ölçüm alabilecek ve bilgileri ilgili sistemlerde kullanabilecek. Önerilen Kaynaklar 1. M.C. Lepy, K. Depertin, H. Janszen, U. Schötzing, LXRay Spectrometry with an Si(Li) Detector in the Energy Range from 10 to 25 kev. PTB Report PTB- Ra-1, 199, pp J.H. Hubbell, S.M. Seltzer, Tables of X-ray mass attenuation coefficient and mass energy-absorption coefficients 1 kev to 20 MeV for elements Zs1 to 92 and 48 additional substances of dosimetric interest, US Nat. Inst. Standards and Tech. NISTIR-52, J.H. Scofield, Lawrence Livermore Laboratory(UCRL) Theoretical Photoionization Cross Sections from 1 to 1500 kev, Report No 512, B. Crasemann, Atomic Inner-Shell Physics (Plenum, New York, 1985), p J.H. Scofield, Theoretical photoionization cross sections from 1 to 1500 kev. UCRL report 512, Lawrence Livermore Laboratory, Livermore, CA, 197. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 2

18 FİZ 51 Yüksek Radyasyon Fiziği Lisans/Doktora Güz Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Dersin Amacı Radyasyonun madde ile etkileşimi, alfa, beta, gamma, nötron radyasyonları, ölçüm teknikleri, radyasyondan korunma ilkeleri, dozimetri. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Radyasyonu ve onun etkilerini, Radyasyondan korunma yüntemlerini konularını ve kavramlarını öğrenir. Önerilen Kaynaklar 1. Ders ları 2. Radyasyon Fiziği ve Radyasyondan Korunma, Doç. Dr. Gürcü Gürcan YÜLEK, SEK Yayınları, Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 24

19 FİZ 5 Doğrusal Olmayan Titreşimler Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DURSUN Dersin İçeriği Dersin Amacı Önerilen Kaynaklar Doğrusal titreşimler, doğrusal olmayan kuvvet etkisinde serbest titreşimler, sönümlü serbest titreşimler, singüler noktalar ve singülerite uygulamaları, Lienard ve Dufting metodları, beslemeli salınımlar, beslemeli sistemlerde zorlamalı salınımlar, Hill denklemi, kararlılık ve uygulamaları. Lineer olmayan sistemlerin temel prensiplerinin öğrenilmesi ve bu prensiplerin fiziksel sistemlere uygulanması. 1. J.J.Stoker, Nonlinear Vibrations, Interscience, NY,1950; 2. N. Minorsky, Nonlinear Ossilations, Van Nostrant, NY,192. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 25

20 FİZ 55 Yarı İletken Yüzey Fiziği I Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZKAYA Dersin İçeriği Dersin Amacı Kristal yapılar, yüzeylerin atomik yapısı, yüzeyin gazlarla etkileşimi, yüzeylerin elektronik yapısı, yüzey fiziğinde deneysel teknikler. Yüzey fiziğinde kullanılan teorik ve deneysel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak. Önerilen Kaynaklar 1. Surface Science (Springer Study edition), K. Oura, V. G. Lifshits, A. A. Saranin, A. V. Zotov, M. Katayama. 2. Surfaces and Interfaces of Solid Materials (Springer Study edition), H. Lüth.. Introduction to Surface Physics (Oxford Science Publications), M. Prutton. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 2

21 FİZ 57 Metal Fiziği I Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Murat ESKİL Dersin İçeriği Dersin Amacı Elementler, Metalin Yapısı, Kristal Yapısının Metallerin Özelliklerine Etkisi, Anizotropi, 8-N Kuralı, Polimorfizm, Katı Çözeltiler, Basit metalik Yapılarda Farklı Elementlerin Atomlarının Yerleşimi, Elektron Fazları, Metalik Kristallerde Elektronlar, Metalik Bağ, Metallarin Elekronik Teorileri, Bir Örgüdeki elektron Hareketi, Geçiş elementlerinin elektronik yapıları, Kristal Kusurları, Dislokasyon Teorisi Metallerin yapısını Fizik kanunları ve kuralları kullanarak anlamak Önerilen Kaynaklar 4. CS. BARRET, T.B. MASSALSKI, Structure of Metals 5. S.H. AVNER, Introduction to Physical Metallurgy.. W. Weissavach Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, (Çeviri: Selahattin Anık). Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 27

22 FİZ 59 Faz Dönüşümleri Yüksek Lisans Güz Ulusal Kredisi AKTS Kedisi Yrd. Doç. Dr. Murat ESKİL Dersin İçeriği Dersin Amacı Kritik olaylar ve faz dönüşümleri, Polimorfik Değişimler, Faz Dönüşümünün Morfolojisi, Widsmantatten Yapılarında Örgü İlişkileri, Çökelti Şekli, Ötektik Reaksiyonlar ve Süreksiz Çökeltiler, Yaşlandırma esnasında meydana Gelen Değişiklikler, Spinodal dekompozisyon, Massive Dönüşümleri, Faz Kararlılığı, Kapalı bir sistemde denge, Faz dönüşümlerine sıcaklığın etkisi, Faz dönüşümlerine basıncın etkisi, Faz dönüşümlerine kompozisyonun etkisi, Faz dönüşüm derecesi, İç kararlılık, Tek fazlı sistem, İki fazlı sistem, Dalgalanmalar, Kararlı, kararsız ve yarı kararlı durumlar, Yapısal kusurlar, Yüzey serbest enerjisi, Yüzey gerilimi, Difüzyon. Allotropik faz dönüşümü gösteren katılarda meydana gelen yapısal dönüşümlerin incelenmesi Önerilen Kaynaklar 7. CS. BARRET, T.B. MASSALSKI, Structure of Metals 8. S.H. AVNER, Introduction to Physical Metallurgy. 9. W. Weissavach Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, (Çeviri: Selahattin Anık). Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 28

23 FİZ 541 Nükleer ve Parçacık Fiziği Yüksek Lisans Güz Yrd. Doç. Dr. Sezgin AYDIN Dersin İçeriği Dersin Amacı Çekirdeğin temel özellikleri: Çekirdeğin hacmi, şekli, yük dağılımı, spin ve parite; Bağlanma enerjisi, yarı deneysel kütle formülü; Sıvı damlası modeli; Fission ve Fusion, Yük simetrisi ve nükleer kuvvetler; Izospin; alfa, beta ve gama bozunumları, Nükleer reaksiyonlar, reaksiyon mekanizması, bileşik çekirdekler ve direk reaksiyonlar; Temel parçacıklar (Quark, baryon, mezon, lepton), Spin ve Parite belirlenmesi. Nükleer ve parçacırk fiziğinin temelini oluşturan konuların daha ileri seviyede ögretilmesi. Önerilen Kaynaklar 10. Nükleer Fizik, Kenneth S. Krane 11. Nuklear and Particle Physics, Brain R. Martin Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 29

24 FİZ 502 Moleküler Modelleme Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DURSUN Dersin İçeriği Dersin Amacı Önerilen Kaynaklar Moleküler Modellemede Temel Kavramlar, Moleküler Mekanik Metodlar, Hartree- Fock Teorisi, Temel Setler, Geometri Optimizasyonu, Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi, Elektron Korelasyon Metodları, QM/MM Karma Modeller. Moleküler modellemede temel kavramları öğrenciye vermektir. 1. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 0

25 FİZ 504 Kristalografi Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Nefise DİLEK Dersin İçeriği X-Işınının kristallerle etkileşimi, Toz Kırınımı, Tek Kristal Kırınımı, Kristal yapıların belirlenmesi. Dersin Amacı Kristalografi konusunda temel bilgi kazandırmaktır. Önerilen Kaynaklar 1. Ders ları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 1

26 FİZ 50 İleri Sayısal Çözümleme II Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER Dersin İçeriği Asimtotik İterasyon Metodu, Varyasyon Metodu, Schrödinger Denkleminin AİM ile çözümü. Dersin Amacı Yüksek Lisans Tez aşamasına geçecek öğrencilere Schrödinger denkleminin AİM, Varyasyon gibi nümerik metotlar kullanarak nasıl çözüldüğünü öğretmek Önerilen Kaynaklar 1. Ders u Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 2

27 FİZ 508 İleri Kuantum Mekaniği II Yüksek Lisans Bahar Doç. Dr. Ziya SAĞLAM Dersin İçeriği Kuantum Mekaniğinde Açısal Momentum, Küresel Simetrik Sistemler Ve Saçılma Teorisi, Radyal denklem, Hidrojen Atomu, Elektronların Elektromanyetik alanla etkileşmesi, Pertürbasyon Teorisi Dersin Amacı Tez çalışmasına başlayacak arkadaşların bilgilerini tazelemek ve daha ayrıntılı hesaplamalar yapabilmelerini sağlamak Önerilen Kaynaklar 1. Ders u 2. Bekir Karaoğlu, Kuantum Mekaniği Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0)

28 FİZ 510 Matematiksel Fizik II Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER Dersin İçeriği Sonsuz Seriler, Kompleks Değişkenler, Rezidu Cebiri, Özel Fonksiyonlar, Fourier Serileri, İntegral Dönüşümleri Dersin Amacı Fizik Konularının anlamak için gerekli olan matematik bilgisini öğrenciye öğretmek Önerilen Kaynaklar 1. Mathematical Methods For Physicists, George B. Arfken Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 4

29 FİZ 512 İleri Katıhal Fiziği II Yüksek Lisans Bahar Doç. Dr. Engin DELİGÖZ Dersin İçeriği Elektrik ve termal iletkenlik, Plazmon, polariton ve polaronlar, Optik süreçler ve eksitonlar, metaller ve Fermi yüzeyleri, Süperiletkenlik, dielektrik özellikler, Manyetik özellikler, diamanyetizma paramanyetizma, manyetik rezonans, Yarıiletken fiziği, amorf katılar, yüzey ve kesişim fiziği. Dersin Amacı Elektrik ve termal iletkenlik, plazmon, polariton ve polaronlar, optik süreçler ve eksitonlar, metaller ve Fermi yüzeyleri, süperiletkenlik, dielektrik özellikler, manyetik özellikler, diamanyetizma paramanyetizma, manyetik rezonans, yarıiletken fiziği, amorf katılar, yüzey ve kesişim fiziği ile ilgili temel bilgileri öğrenmek. Önerilen Kaynaklar 1. Introduction to Solid State Physics, Charles Kittel, John Wiley & Sons, Fundamentals of Solid State Physics, J.R.Chistman,Wiley, Solid State Physics, Ashcroft Mermin,Saunders College Pub.,1994 Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 5

30 FİZ 514 Kristal Örgü Dinamiği Yüksek Lisans Bahar Doç. Dr. Engin DELİGÖZ Dersin İçeriği Tek boyutlu örgülerde dalga yayılması ve örgünün kuantumlanması, Elastik sabitler ve elastik dalgalar, üç boyutlu örgülerde örgü titreşimlerinin kuantumlanması ve dispersiyon bağıntıları, Phenomenolojik modeller, spesifik ısı ve debye modeli, katılarda yavaş nötronların saçılım teorisi. Dersin Amacı Örgü dinamiği ve hesaplamaları ile ilgili temel kavramları vermek; bazı kristal sistemlerinde analiz ve hesaplama bilgileri ile donatmak Önerilen Kaynaklar 1. A.K. Ghatak, Lattıce Dynamıcs 2. Charles Kittel, Introductıon To Solıd State Physıcs, 7th Edıtıon, John Wiley and Sons,. G.Burns, Solıd State Physıcs, Academic Press Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0)

31 FİZ 51 Atom ve Moleküllerin Elektronik Yapı Teorisi II Yüksek Lisans Bahar Doç. Yusuf YAKAR Dersin İçeriği Bir ve iki merkez tek elektron integrallerinden overlap, elektron çekirdek etkileşim ve kinetik enerji integrallerinin analitik çözümlerini yapmak ve hesaplamak. Ayrıca yine bir ve iki merkez iki -elektron integrallerinden Coulomb, Exchange, Hibrid ve diğer fiziksel parametrelere karşılık gelen integrallerin analitik ifadeleriyle birlikte degerlerini hesaplamak Slater Tipli Atom Orbitallerinin Bir Merkezden Başka Bir Merkeze Taşınması, Elektron yük yoğunluğu, elektron yük yoğunluğunun çok merkezli integrallerde kullanımını vermek. Dersin Amacı Atomik ve molekülerin elektronik yapıları hakkında bilgi vermek. Bu yapıların aydınlatılmasında karşılaşılan çok merkezli integralleri Hartree-Fock Roothaan yaklaşımı altında çözmek. Önerilen Kaynaklar 1. Ders notları 2. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal, H.Gümüş, Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000) 4. Landau, L.D., Lifshitz, E.M., Kuantum Mekaniği I, Bilim Yayıncılık, Ankara, Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 7

32 FİZ 518 Grup Teorisi II Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Grup temsilleri, karakter tablolarının oluşturulması, indirgenebilir temsiller, temsil teorisinin kuantum mekaniğine uygulanması, indirgenemez temsiller için baz fonksiyonları, dönme grubu ve açısal momentum, Hibrid Orbitaller ve Moleküler Orbitalleri öğrencilere tanımlamak Dersin Amacı Molekül üzerinde uygulamalar yapmak. Sağladığı kolaylıkları görmek, moleküler titreşimler gibi örnekler çözmek, Grup teorinin moleküllerin yapı ve özelliklerinde kullanılmasını öğrenmek. Önerilen Kaynaklar 1. Ders notları 2. Cotton, F. A., Chemical Applications of Group Theory, Wiley and Sons, Inc. New York (1971) Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 8

33 FİZ 520 İleri Atom Fiziği II Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Bir elektronlu atomların elektromanyetik ışınımla etkileşmesi, dipol yaklaşıklığı, seçim kuralları. Hidrojen tipi atomların ince ince ve aşırı ince yapısı, elektrik ve manyetik alanla etkileşimi. İki ve daha fazla elektronlu atomlar, merkezcil alan yaklaşımı, Hartree-Fock Roothaan yöntemi, öz uyumlu alan yöntemi, spin-spin etkileşimi ve spin- yörünge etkileşimi, çok elektronlu atomların elektromanyetik alanla etkileşimini tanımlamak. Çok elektronlu sistemlerin Slater determinantı ve enerjilerinin hesaplanmasını öğrencilere aktarmak. Dersin Amacı Bir ve çok elektronlu atomların elektronik yapılarını daha detaylı olarak anlamak. Bunları anlamak için kullanılan çeşitli yöntemleri öğrenmek ve yeni sistemlere hazırlık yapmak. Önerilen Kaynaklar 1. Atom ve Molekül Fiziği, B.H.Bransden, C.J.Joachain, Çeviri: F.Köksal, H.Gümüş, Atom ve Kuantum Fiziği, H.Haken, H.C. Wolf, Çeviri Prof. Dr. İbrahim Okur. Ders notları Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 9

34 FİZ 522 Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği II Yüksek Lisans Bahar Doç. Yusuf YAKAR Dersin İçeriği Dersin Amacı Pertürbasyon teorisi, varyasyon, pauli ilkesi, elektron spini, bir ve iki elektronlu atomlar, iki atomlu moleküllerin elektronik yapısı, moleküllerde ab initio hesaplamaları yaparak öğrencilere aktarmak Çeşitli yaklaşık yöntemleri kullanarak Atom ve moleküllerde ab initio yöntemiyle hesaplamalar yapabilmek. Önerilen Kaynaklar 1. Levine, I. N.,Quantum Chemistry, Prentice Hall, New Jersey (2000) 2. Szabo, A ve Ostlund, N. S., Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill Publishing Company New York (1982). P.W. Atkins, Moleküler quantum mechanics Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 40

35 FİZ 524 Lazer Fiziği Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Populasyon tersinimi ve pompalama, Üç seviyeli ve dört seviyeli lazer sistemleri, Boşluk ve geri besleme, Başlangıç durumu, Q-kilitleme teknikleri, Koherent ve girişim, Lazer teorisinin elemanları, Uzaktan etkilenen yayınım ve kazanç katsayısı, Osilasyon, Lazerlerin ve mazerlerin tipleri, Verimlilik ölçüm sistemleri. Dersin Amacı Lazerin oluşumu, lazer sistemleri ve tekniğinin fiziksel bağıntılarının detayları ile oluşturulmasıdır. Önerilen Kaynaklar 1. Elementary Solid State Physics, M.A. Lowell. 2. Laser Physics Handbook Vol.1-2, Mc Graw Hill, NewYork.. The theory of atomic spectra, E. U. Condon and G. H. Shortley, Cambridge University Press, Cambridge. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 41

36 FİZ 52 Medikal Fizik Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Dersin İçeriği Terminoloji, Modelleme ve ölçüm, Vücut içindeki ve dışındaki kuvvetler, Tıpta sıcaklık ve soğukluk-enerji, iş ve güç, basınç, Solunum fiziği, Kardiovaskülar sistemin fiziği, Vücut içinde elektrik, Tıpta elektrik ve manyetizmanın uygulamaları, Gözün ve görmenin fiziği, Diagnostik, X-ışınlarının fiziği, Nükleer tıp fiziği, Radyasyon terapi fiziği. Dersin Amacı Tıp alanında fizikçilerin çalışmalarına temel oluşturmak üzere fiziğin medikal alanda uygulamalarının öğretimesidir. Önerilen Kaynaklar 1. Medical Physics, J.R. Cameron and J. G. Skofronik., Cambridge University Press 2. Essential of Nuclear Medicine, M. V. Merrick., Churchill Livingstone, England.. Nükleer Tıp Fiziği, Doç. Dr. Mustafa Demir, İ.Ü yayınları. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 42

37 FİZ 528 X-Işını Flüoresans Spektroskopisi II Yüksek Bahar Lisans/Doktora Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Dersin Amacı Taneciklerin ve X-ışınlarının atomdan saçılması, elastik ve inelastik saçılmalar, form faktörü yaklaşımı, inkoherent saçılma ve inkoherent saçılma faktörü, tesir kesiti ve diferansiyel tesir kesiti, soğurma etkileri ve soğurma katsayıları. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Taneciklerin ve X-ışınlarının atomdan saçılmasını, elastik ve inelastik saçılmaları form faktörü yaklaşımı, inkoherent saçılma ve inkoherent saçılma faktörünü, tesir kesiti ve diferansiyel tesir kesitlerini, soğurma etkileri ve soğurma katsayıları konularını ve kavramlarını öğrenip X-ray spektroskopi sistemlerinde belirtilen konular ile ilgili ölçme sistemlerinde ölçüm alabilecek ve bilgileri ilgili sistemlerde kullanabilecek. Önerilen Kaynaklar 1. M.C. Lepy, K. Depertin, H. Janszen, U. Schötzing, LXRay Spectrometry with an Si(Li) Detector in the Energy Range from 10 to 25 kev. PTB Report PTB- Ra-1, 199, pp J.H. Hubbell, S.M. Seltzer, Tables of X-ray mass attenuation coefficient and mass energy-absorption coefficients 1 kev to 20 MeV for elements Zs1 to 92 and 48 additional substances of dosimetric interest, US Nat. Inst. Standards and Tech. NISTIR-52, J.H. Scofield, Lawrence Livermore Laboratory(UCRL) Theoretical Photoionization Cross Sections from 1 to 1500 kev, Report No 512, B. Crasemann, Atomic Inner-Shell Physics (Plenum, New York, 1985), p J.H. Scofield, Theoretical photoionization cross sections from 1 to 1500 kev. UCRL report 512, Lawrence Livermore Laboratory, Livermore, CA, 197. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 4

38 FİZ 50 Yüksek Radyasyon Sayaçları ve Ölçümleri Lisans/Doktora Bahar Yrd. Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ Dersin İçeriği Dersin Amacı Radyasyonun genel özellikleri; Gazlı radyasyon sayaçları; Katı radyasyon sayaçları; Nötron sayaçları; Yavaş ve hızlı nötron ölçme metotları; Puls işleme ve şekillendirme; Lineer ve Logic (mantık) pulse fonksiyonları; Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Radyasyon sayaçları konularını ve kavramlarını öğrenir. Önerilen Kaynaklar Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 44

39 FİZ 52 Parçacık Hızlandırıcıları ve Kullanımı Yüksek Lisans Bahar Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DURSUN Dersin İçeriği Dersin Amacı Temel tanımlar ve birimler, temel rölativistik formalizm, hızlandırıcıların sınıflandırılması ve genel kullanım alanları, kütle merkezi enerjisi ve ışınlık, lineer hızlandırıcılar, çarpıştırıcılar, ikincil demetler, sinkrotron ışınımı, zigzaglayıcılar ve salındırıclar, serbest elektron lazeri, sinkrotron ışınımın kullanım alanları, ikincil demetlerin kullanım alanları, enerji yükselteçi: hızlandırıcıya dayalı yeni tip nükleer reaktör, Ulusal Hızlandırıcı Kompleksi. Ders içeriği kısmında verilmiş olan konuların öğrenilmesi. Önerilen Kaynaklar 1. E.J.N. Wilson, Introduction to Particle Accelerators, Oxford University Press, D.A. Edwards and M.J. Syphers, An Introduction to the Physics of High Energy Accelerators, John Wiley and Sons, 199. Ara Sınav (%40) + Genel Sınav (%0) 45

1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat)

1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat) FIZ101 Genel Fizik I Dersin Kredisi 5 0 5 Dersin ECTS Kredisi 6 1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat) Dersin Đçeriği Fizik ve Ölçme Tek Boyutta Hareket, Vektörler, Đki Boyutta Hareket,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin 1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Dönme Kinematiği,

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MKM 576 DÖKÜM İÇİN PARÇA TASARIMI, Dönemi: Bahar Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Baki KARAMIŞ Görüşme Saatleri E posta: karamisb@erciyes.edu.tr http://me.erciyes.edu.tr/bkaramis/index.html

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8 Dersin Kodu ve Adı: 000 Mühendislikte Sayısal Yöntemler Güz - I - II - - 0 0 Zorunlu Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine, mühendislik problemlerinde karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılan

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( I. SINIF) KİM 101 Genel Kimya I 6 0 6 Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefleri Dersin Amacı EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MKM-601 İleri Akışkanlar Dinamiği Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Türü:

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.YARIYIL UNV14101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF I.Yarıyıl MAT-101 MATEMATİK I Kümeler, Denklemler, Fonksiyonlar, Türev 1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim Dalı Öğretim

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 Matematik I (4+0) 4 Reel ve kompleks sayılar, Reel dizi ve seriler, Tek değişkenli fonksiyonlar, Fonksiyonlar ve grafik çizimi, Trigonometri ve hiperboller, Limit ve süreklilik,

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı

EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BMM101 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş (3-0-3) Üniversite, fakülte ve bölümün tanıtımı,

Detaylı

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab.

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Dersin Kodu ve Adı: 000 - Kimya Mühendisliği Matematiği Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Güz - - - 0 Dersin Verildiği Düzey

Detaylı

ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK

ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK Bu kongre ADIM Üniversiteleri adına Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (N.Ö) I.SINIF

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (N.Ö) I.SINIF ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (N.Ö) I.SINIF BİRİNCİ YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS K ELK1001 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. GİRİŞ 2

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS GÜZ YARIYILI İÇERİKLERİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS GÜZ YARIYILI İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS GÜZ YARIYILI İÇERİKLERİ EE 501 DOĞRUSAL SİSTEMLER-I Doğrusal Uzaylar: Alanlar, doğrusal bağımsızlık, temel, doğrudan toplam dekompozisyonu, ölçülendirilmiş

Detaylı