T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1. SINIF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1. SINIF"

Transkript

1 Ders T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1. SINIF I. YARIYIL Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS Meslek Esasları ve Teknğ- I Z Byokmya Z Anatom Z Hstoloj Z Pskoloj Z Türk Dl -I Z Atatürk Ġlke ve Ġnklapları-I Z Ġnglzce I Z Temel Blgsayar Teknolojler Kullanımı Z Ders Ders 1 (Seçmel Ders Havuzu I) S Toplam Seçmel Ders Havuzu I Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS Tıbb Termnoloj S HemĢrelkte Bakım Teknolojs S II. YARIYIL Ders Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS Meslek Esasları ve Teknğ- II Z Fzyoloj Z Mkrobyoloj ve Paraztoloj Z Beslenme Ġlkeler ve Dyet Z Türk Dl -II Z Atatürk Ġlke ve Ġnklapları-II Z Ġnglzce II Z Patoloj Z Farmakoloj Z Ders 2 (Seçmel Ders Havuzu II) S Toplam Seçmel Ders Havuzu II Ders Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS KĢlerarası ĠlĢkler S HemĢrelk BlĢm S HemĢrelkte Etk S [1]

2 2. SINIF III. YARIYIL Ders Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS Ġç Hastalıklar HemĢrelğ Z YaĢlı Bakım ve Geratr Z Sağlık Sosyolojs Z Sağlık Eğtm Z Ders 3 (Seçmel Ders Havuzu III) S Ders 4 (Seçmel Ders Havuzu IV) S Toplam Seçmel Ders Havuzu III Ders Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS Kültürler Arası HemĢrelk S Fzksel Muayene Yöntemler S Seçmel Ders Havuzu IV ĠĢ Sağlığı HemĢrelğ S Meslek Ġnglzce-I S IV. YARIYIL Cerrah Hastalıklar HemĢrelğ Z Epdemyoloj Z Ders 5 (Seçmel Ders Havuzu V) S Ders 6 (Seçmel Ders Havuzu VI) S Toplam Seçmel Ders Havuzu V Afetlerde HemĢrelkte ve Ġlkyardım S Enfeksyon Hastalıklar HemĢrelğ S Seçmel Ders Havuzu VI Amelyathane HemĢrelğ S KBB HemĢrelğ S IV. yarıyıl sonunda Ġç Hastalıkları HemĢrelğ dersnden 20 gün, Cerrah Hastalıklar HemĢrelğ dersnden 20 gün Yaz Stajı yapılacaktır. [2]

3 3. SINIF V. YARIYIL Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢrelğ Z Evde Bakım HemĢrelğ Z Ders 7 (Seçmel Ders Havuzu VII) S Ders 8 (Seçmel Ders Havuzu VIII) S Toplam Seçmel Ders Havuzu VII Yoğun Bakım HemĢrelğ S Kroner Yoğun Bakım HemĢrelğ S Seçmel Ders Havuzu VIII AraĢtırma Teknkler S Meslek Ġnglzce-II S VI. YARIYIL Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢrelğ Z HemĢrelkte Öğretm Z Byostatstk Z Ders 9 (Seçmel Ders Havuzu IX) S Ders 10 (Alan DıĢı Seçmel Ders Havuzu I) S Toplam Seçmel Ders Havuzu IX Dyabet HemĢrelğ S Dyalz HemĢrelğ S Alan DıĢı Seçmel Ders Havuzu I Beden Eğtm S Resm Blgs S VI. yarıyıl sonunda Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢrelğ dersnden 20 gün, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢrelğ dersnden 20 gün Yaz Stajı yapılacaktır. [3]

4 4. SINIF VII. YARIYIL Ruh Sağlığı ve Pskyatr HemĢrelğ Z HemĢrelk Tarh ve Deontoloj Z Sağlık Hukuku Z Ders 11 (Seçmel Ders Havuzu X) S Ders 12 (Alan DıĢı Seçmel Ders Havuzu S II) Toplam Seçmel Ders Havuzu X Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı S Ağız ve DĢ Sağlığı HemĢrelğ S Alan DıĢı Seçmel Ders Havuzu II Fotoğrafçılık S Müzk S VIII. YARIYIL Halk Sağlığı HemĢrelğ Z HemĢrelkte Yönetm Z Ders 13(Seçmel Ders Havuzu XI) S Ders 14(Alan DıĢı Seçmel Ders Havuzu S III) Toplam Seçmel Ders Havuzu XI Onkoloj HemĢrelğ S Acl Servs HemĢrelk S Alan DıĢı Seçmel Ders Havuzu III Dksyon S YaĢam Boyu Spor S [4]

5 Toplam Kred : 196 ECTS : 240 Teork Ders Faalyet : 126*15= 1890 Uygulamalı Ders Faalyet : 138*15= 2070 Yaz Stajı Uygulaması : 80*8= 640 Genel Toplam : 4600 * Batman Ünverstes Sağlık Yüksekokulu HemĢrelk Bölümü Meslek Uygulama Yönergesnn 9.maddes uyarınca; (1) (DeğĢk: /6-3 sayılı Senato Kararı) Öğrenclern HemĢrelk Esasları ve Teknğ I ders ve HemĢrelk Esasları ve Teknğ II dersler ön koģullu derslerdr. Bu derslerden baģarılı olmayan öğrenc üst sınıflardan zorunlu uygulamalı meslek derslern alamaz. [5]

6 EK-2 BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU DERS MÜFREDATI 1.YIL/GÜZ YARIYILI MESLEK ESASLARI VE TEKNĠĞĠ- I (3+4+0) 5 HemĢrelk Esasları le lgl temel kavram ve lkeler nceleyerek bunları ülke gereksnmler doğrultusunda; öğrencnn, brey, ale ve toplumun sağlığının korunması ve gelģtrlmesnde hemģrelk dsplnnn önemn, konumunu, rol ve Ģlevlern, dğer sağlık dsplnler le lģklern kavramasını; hastalık ve ya sakatlık halnde, brey ve alesne lģkn sağlık sorunlarını belrleyp çözümleme ve bakım sürec uygulamasında doğru ve yernde karar verme yeteneğn ve bu blgler doğrultusunda pskomotor becerlern gelģtrmey sağlamaktır. HemĢrelk Esasları, Necmye Sabuncu, ġule Ecevt Alpar, Ükke Karabacak, Blg Gülseven Karabacak. HemĢrelk Esasları Uygulama Rehber, Kamerya Babadağ, Turknaz AtabeĢ AĢtı, Ġstanbul Medkal Yayıncılık BĠYOKĠMYA (3+0+0) 3 Byokmyaya grģ, hastadan byolojk test örneklernn alınması, su ve ph, karbonhdratlar, amno astler ve protenler, enzmler, enzm knetğ, lpd byokmyası, byolojk membranlar, membranlarda transport mekanzmaları, nüklek astler, vtamn ve mneraller hormon byokmyası. Ġnsan Byokmyası, Taner Onat, Kaya Emerk, Eser y. Sözmen, Palme Yayıncılık Lehnnger Byokmyanın Ġlkeler (Davd L. Nelson, Mchael M. Cox Çevr Edtörü: Prof. Dr. Nedret Kılıç). ANATOMĠ (3+0+0) 3 Anatomye grģ, kemk, kas, eklem ve gental blgler, üst ekstremte, alt ekstremte, toraks duvarı anatoms ve dyafragma, burun ve larenks, trakea, akcğerler ve plevra, kalp, perkardyum ve dolaģım sstem, cavum ors, farenks, ösofagus, mde, nce ve kalın barsaklar, karacğer, pankreas, dalak, böbrekler ve üreterler, mesane ve üretra, kadın ve erkek gental organları, merkez snr sstem, medulla spnals morfolojs, beyn sapı, serebellum ve kranyal snrler, otonom snr sstem, densefalon, endokrn sstem, göz ve görme yolları, kulak, Ģtme ve denge yolları. Büyükmumcu M., Sstematk Anatom, Nobel Tıp Ktabev, 1. Baskı, Cumhur M. (edtör), Temel Anatom, ODTÜ GelĢtrme Vakfı, Yayıncılık ve ĠletĢm, A.ġ.- METU PRESS, 1 nc Baskı, Kasım Netter F.H., Atlas of Human Anatomy, CIBA-GEIGY CORPORATION, SUMMIT NEW JERSEY, HĠSTOLOJĠ (3+0+0) 3 Hstolojye grģ, hstolojnn tanımı, hstolojk preparat hazırlama aģamaları, fksasyon, dehdratasyon, ĢeffaflaĢtırma, bloklama, kest alma, boyama, hstolojde sık kullanılan mkroskop türler ve mkroskop yöntemler, hstolojde kullanılan özel yöntemler, hücre, hücre membranı, nükleus, stoplazma, stoplazmk nklüzyonlar, stoskeleton, hücre bölünmes, hücre hareket, hücre ölümü, eptel dokusu, eptel hücrelernn Ģekl ve özellkler, hücre yüzey özelleģmeler, eptel tpler, eptel dokusunun genel byolojs, eptel dokusunun yenlenmes, bağ dokusu, temel madde, lfler, hücreler, bağ dokusunun tpler, bağ dokusunun hstofzyolojs, yağ dokusu, beyaz (unloküler) yağ dokusu, kahvereng (multloküler) yağ dokusu, kıkırdak dokusu, kıkırdak dokusunun genel özellkler, hyaln kıkırdak, elastk kıkırdak, fbröz kıkırdak, kıkırdak dokusunun hstofzyolojs, kemk dokusu, kemğn makroskobk yapısı, kemğn mkroskobk yapısı, kemk dokusunun hsteogenez, kemk dokusunun büyümes ve yenden Ģekllenmes, kemk dokusunun hstofzyolojs, kas dokusu, kas dokusunun genel özellkler, skelet kası, kalp kası, düz kas, kas dokusunun yenlenmes, snr dokusu, nöron, snr lfler, nörogla, perferk snrler, otonom snr sstem, snr dokusunun hstofzyolojs, snr dokusunun dejenerasyonu ve rejenerasyonu. [6]

7 Akay, Turan. Genel Hstoloj. Palme Yayıncılık. 8. Baskı, 2011, Ankara DFore Hstoloj Atlası Fonksyonel ĠlĢkleryle, Vcor P. Eroschenko, Ramazan Demr Palme Yayıncılık Ġlgl Makaleler. PSĠKOLOJĠ (2+0+0) 2 DavranıĢ blmlerne grģ, davranıģın byolojk temeller, güdüleme, engellenme ve çatıģma, algı, blnç ve dkkat, bellek, duygulanım ve heyecan, zeka, öğrenme, dl le kavramlar ve problem çözme, kģlk ve kģlk kuramları, sağlık personel ve hasta lģks, normal dıģı davranıģlar, savunma düzenekler, yaģam boyu gelģm. Pskolojy anlamak, Ncky Hayes Flz ġar, Opms Yayıncılık Ġlgl Makaleler. Türk Dl I (2+0+0) 2 Dersn amacı, temel dl becerlern gelģtrmektr. Dln tanımı ve ntelkler, dller, ses blgs, Türkçe'nn ses özellkler, yazım kuralları, noktalama Ģaretler, kelme yapı, kökler ve ekler, yapım ekler, çekm ekler, kelme anlamı, güzel adlandırma, atasözler ve deymler, smler, sıfatlar, tamlamalar gb konulara ders kapsamında değnlecektr. Edebyat ve Eğtm Fakültelernn Türk Dl ve Edebyatı Bölümler Ġçn Türk Dl Blgs, Prof. Dr. Muharrem Ergn, Bayrak Basım Yayın, Ġstanbul, Ġlgl Makaleler. ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ I (2+0+0) 2 Bu derste, Atatürkçü düģüncey gerçek yönüyle tanıtmak ve güncelleģtrerek yaģatmaya katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Derste; Ġnkılâp ve Ġnkılâpla lgl Kavramlar, Tanzmat ve Islahat Fermanı, I. ve II. MeĢrutyet, Osmanlı Devlet nn son dönemnde fkr akımları, 31 Mart olayı Trablusgarp SavaĢı, Balkan SavaĢları, Brnc Dünya SavaĢı nın nedenler ve savaģın baģlaması, Osmanlı Devlet nn SavaĢa katılması ve SavaĢtığı Cepheler, Osmanlı Devlet n PaylaĢım antlaģmaları, I. Dünya SavaĢı nın sona Ermes, Ermen olayları, Mondros AteĢkes AntlaĢması, ulusal mücadele dönem, Mustafa Kemal PaĢa nın Samsun a çıkıģı, Amasya Genelges, Erzurum Kongres ve önem, Balıkesr ve AlaĢehr Kongreler. Svas Kongres ve önem, Temsl Heyet nn Ankara ya gelģ, Msak-ı Mll gb konular ele alınmaktadır. Atatürk Ġlkeler ve Ġnkılap Tarh, Zerrn Günal, Nobel yayıncılık, Ġstanbul, Atatürk Ġlkeler ve Ġnkılap Tarh, Sat Dnç, Nobel yayıncılık, Adana, ĠNGĠLĠZCE I (2+0+0) 2 Bu dersn amacı, Ġnglzcenn temel dl blgs kurallarını öğretmek ve konuģma, yazma, dnleme ve okuma becerler kazandırmaktır. Manage smple, routne exchanges, to be possessve adjectves, questons and negatves, countres, everyday objects, opposte adjectves, prepostons of place, gve and receve nformaton about travel and buy tckets, agree and dsagree wth others, descrbe events and actvtes, express lkes and dslkes, descrbe famly and lvng condtons, relate personal experence, smple past tense konuları ele alınacaktır. Oxford-New Headway Yayınları. Uygulamalı Ġnglzce Dlblgs, Fono Yayınları. [7]

8 TEMEL BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI (2+0+0) 2 Bu dersn amacı, WEB tabanlı uygulamalar hakkında blg vererek pratk gereksnmler karģılamak, böylece geleceğn yönetc adayı öğrenclere, blgnn oynadığı ve oynayableceğ roller yönetm fonksyonları ve Ģletmeler açısından ortaya koymaktır. Donanım ve yazılım kavramları, wndows xp e grģ, dosya dzn kavramı, kes-kopyala-yapıģtır, brlkte aç, ger dönüģüm kutusu, wndows xp- masaüstü özellkler, görev çubuğu, letģm kutuları, form elemanları, baģlat menüsü, donatılar, temel nternet servsler, arama motorları, ms word, araç çubukları ve özellkler, sayfa yapısı gb konular ele alınacaktır. Eğtmde BlĢm Teknolojler, Dr. Tufan Aytaç, Asl Yayıncılık, Ankara, BlĢm Teknolojlernn Temeller I : PC Yazılım ve Donanım Yardımcı Ktabı, Çev: Mehmet Önder, Sstem Yayıncılık, Ġstanbul, TIBBĠ TERMĠNOLOJĠ (2+0+0) Tıbbı termnolojye grģ. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekl ve çoğul sm formlarının genel kullanımı. Hareket sstemne lģkn termler. Anatomk termler. Tanısal termler. Amelyat termler. Semptomlara lģkn termler. Solunum sstemne lģkn termler. DolaĢım sstemne lģkn termler. Sndrm sstemne lģkn termler. Kan ve kan yapan organlara lģkn termler. Ürogental ssteme lģkn termler. Snr sstemne lģkn termler. Ġç salgı sstemne lģkn termler. Göze lģkn termler. Kulağa lģkn termler. Derye lģkn termler. Anestezyoloj termler. Tıbbı kısaltmalar. Rapor çerklernn çözümlenmes ve yazılması sırasında tıbbı termnoloj kullanımı. Tıbb termnoloj, Sabahat Eknc, Seçkn yayınları 201. Makaleler HEMġĠRELĠKTE BAKIM TEKNOLOJĠSĠ (2+0+0) 2 Teknolojk gelģmn hemģrelk eğtm ve uygulamalarındak yer, yaģam model yaģam aktvteler doğrultusunda hemģrelk bakımında kullanılan teknolojk ürünler, güvenl çevrenn sağlanması ve sürdürülmes aktvtes, solunum aktvtes, beslenme aktvtes, boģaltım aktvtes, kģsel hjyenn sağlanması ve sürdürülmes aktvtes, beden ısısının sağlanması ve sürdürülmes aktvtes, hareket aktvtes, uyku aktvtes. Dersn Ktabı: AĢtı TA. Karadağ A. (2011)(Ed.) Klnk Uygulama Becerler ve Yöntemler. Adana: Nobel Tıp Ktabev. Ġlgl Güncel Makaleler. 1.YIL/BAHAR YARIYILI MESLEK ESASLARI VE TEKNĠĞĠ II ( ) 9 Öğrencnn, brey, ale ve toplumun sağlığının korunması ve gelģtrlmesnde hemģrelk dsplnnn önemn, konumunu, rol ve Ģlevlern, dğer sağlık dsplnler le lģklern kavramasını; hastalık ve ya sakatlık halnde, brey ve alesne lģkn sağlık sorunlarını belrleyp çözümleme ve bakım sürec uygulamasında doğru ve yernde karar verme yeteneğn ve bu blgler doğrultusunda pskomotor becerlern gelģtrmey sağlamaktır. HemĢrelk Esasları, Necmye Sabuncu, ġule Ecevt Alpar, Ükke Karabacak, Blg Gülseven Karabacak. HemĢrelk Esasları Uygulama Rehber, Kamerya Babadağ, Turknaz AtabeĢ AĢtı, Ġstanbul Medkal Yayıncılık, FĠZYOLOJĠ (3+0+0) 3 Fzyolojk mekanzmaların hücreden baģlayıp br bütünlük çnde, vücut fonksyonlarının yürütülmes, kontrolü ve koordnasyonundak ĢleyĢ le lgl blgler kazanmıģ, bunları meslek uygulamalarında temel alan ve kullanan hemģreler yetģtrmektr. [8]

9 Tıbb Fzyoloj, Zeynep Solakoğlu, Nobel Yayınları, Onbrnc Baskı. Ġlgl Makaleler. MĠKROBĠYOLOJĠ-PARAZĠTOLOJĠ (2+0+4) 4 Kapsam ve sınıflandırma, mkropla, mkrobyolojde kullanılan dğer araç-gereç ve chazlar, bakterlern yapı ve fzyolojler, bakter genetğ ve antmkrobk maddeler, mkroorganzmaların üretldğ ortamlar, boyaların ve boyama sstemlernn tanıtılması, çevre mkrobyolojs, normal floralar, örnek alma teknkler, sterlzasyon ve dezenfeksyon, mmünoloj grģ ve antjen, mmun sstem yapısı, mmunglobulnler (antkorlar), mmun cevap, nfeksyonlara karģı bağıģıklık, aģılar ve serumlar, hastane enfeksyonları, mkrobyolojk tanı yöntemler. Mustafa AltındĢ (Edtör), HemĢreler Ġçn Mkrobyoloj, Nobel tıp Ktabev,2010. Waren Levnson. Tıbb Mkrobyoloj ve Ġmmünoloj/Çevr Edtörü : Prof. Dr. Tuncay ÖZGÜNEN.Lange Medcal Books. 8. BESLENME ĠLKELERĠ VE DĠYET (2+0+0) 2 Beslenme ve sağlık, besn öğeler; karbonhdratlar, lptler, protenler, su ve mneraller, vtamnler, dğer çecekler, nüklek astler, enerj metabolzması, hormonlar ve metabolzma, besn gurupları, yyeceklern Ģlenerek saklanması, gebe ve emzkl kadınların beslenmes, bebeklern ve çocukların beslenmes, yaģlıların beslenmes, Ģçlern beslenmes, sporcuların beslenmes. Beslenme, AyĢe Baysal Hacettepe Ünverstes Yayınları, Ankara Ġlgl Makaleler. TÜRK DĠLĠ II (2+0+0) 2 Dersn amacı, orta öğretm btren öğrenclern, dl kullanma becers kazanarak zamanın htyaçlarına cevap vereblecek aydın kģler durumuna geleblmelern sağlamaktır. Anlatım kavramı ve özellkler, sözlü ve yazılı anlatımda düģüncey gelģtrme yolları, nesnel- öznel, doğrudan- dolaylı, düz ve mecazlı anlatım, okuma, dnleme, konuģma ve yazma, çözümlemeler, hkâye türünün Türk edebyatındak gelģm çzgs ve Cumhuryet dönem Türk hkâyesnn Ģlenmes konuları öğretlecektr. Edebyat ve Eğtm Fakültelernn Türk Dl ve Edebyatı Bölümler Ġçn Türk Dl Blgs, Prof. Dr. Muharrem Ergn, Bayrak Basım Yayın, Ġstanbul, Ġlgl Makaleler. ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ II (2+0+0) 2 Yen Türkye, Lozan BarıĢ AntlaĢması, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuryetn Ġlanı, Halfelğn Kaldırılması, Syasal Hareket ve Partler, Hukuk Devrm, Eğtm ve Kültür Alanında Yapılan Devrm, Toplumsal YaĢayıĢın Düzenlenmes, Atatürk Dönem Türk DıĢ Poltkası, Atatürk Ġlkeler ve Atatürkçülük (Kemalzm) Ġlgl Güncel Ktaplar. ĠNGĠLĠZCE II (2+0+0) 2 Dersn amacı, temel dl becerlern gelģtrmektr. Present contnuous, adjectves, adverbs, smple past tense, regular and rregular, comparatves and superlatves, comparatves and superlatves, present perfect tense, present perfect contnuous tense, smple future tense konuları ele alınacaktır. Oxford-New Headway Yayınları. Uygulamalı Ġnglzce Dlblgs, Fono Yayınları. [9]

10 PATOLOJĠ (2+0+0) 2 Patolojnn tanımı, patolojnn dalları, patoloj laboratuarına gelen materyaller, stoloj ve doku takp Ģlemler, hücre zedelenmes, ölümü ve hücre adaptasyonları, akut ve kronk lthap epdemyoloj ve enfeksyon hastalıkları, hemodnamk bozukluklar, tromboz ve Ģok, mmün sstem bozuklukları, genetk hastalıklar, neoplaz, solunum sstem hastalıkları, karacğer hastalıkları ve safra keses hastalıkları, pankreas hastalıkları, kadın gental ve meme hastalıkları. Temel Patoloj, G Mocan Kuzey, 2007 Ġlgl Dğer Yayınlar. FARMAKOLOJĠ (2+0+0) 2 Ġlaçlara genel bakıģ, otonom snr sstem laçları, santral snr sstem laçları, kardyovasküler sstem laçları, solunum sstemne etkl laçlar, sndrm sstem laçları, endokrn ssteme etkl laçlar, antbyotkler, antseptkler, antparazter laçlar, kanser ve tedavs, laç sustmal ve laç bağımlılığı. HemĢreler çn Farmakoloj Ders Notları, Esen Dural, Nobel Yayınları 2011 Ġlgl güncel yayınlar KĠġĠLER ARASI ĠLĠġKĠLER (2+0+0) 2 HemĢrelk ve hemģrelern kģlerarası lģkler açısından tanımları ve özellkler, kģlerarası lģklern boyutları, kģlerarası lģklerde letģm, kģlerarası lģklerde yöntem ve teknkler, letģmde engeller, lģkde güçlük yaratan hasta davranıģları karģısında letģm, bazı özel durumlarda letģm, değģk durumlardak hastalarla letģm, hastane ortamında hemģre ve ekp üyeler arasındak lģkler. HemĢrelkte KĢler Arası lģkler, Ramazan GEYLAN, Açıköğretm Fakültes Yayınları EskĢehr, Ġlgl Makaleler. HEMġĠRELĠK BĠLĠġĠMĠ (2+0+0) 2 Blm ve teknolojdek gelģmeler doğrultusunda 20. yüzyılın knc yarısından tbaren dünya kamuoyunun gündemne blgsayar ve blģm teknolojs kavramları grmģtr. HemĢrelk eğtmnn de blģm teknolojs yenlkler açısından yenden düzenlenmes ve blgsayar teknolojsnn olanaklarından yararlanması. Güncel hastane blg sstemlerndek hemģrelk modüller, güncellenmeler ve gelģtrlmes ve meslek etk le uyumu le güncel konular. Sağlık BlĢm Teknkler Hasan KürĢat Güleç, Müsa Özata, Ankara, Güncel HBYS modüller. [10]

11 2.YIL/GÜZ YARIYILI ĠÇ HASTALIKLAR HEMġĠRELĠĞĠ (6+16+0) 14 Ġç hastalıkları hemģrelğ dersne grģ, sıvı-elektrolt denges, ast-baz denges, ağrı ve ağrılı hastanın hemģrelk bakımı, yaģlılık ve yaģlı hasta bakımı, yatağa bağımlı hastanın bakımı, neoplastk hastalıklar ve hemģrelk bakımı, kan hastalıkları ve hemģrelk bakımı, solunum sstem hastalıkları ve hemģrelk bakımı, kardyovasküler sstem, skemk kalp hastalıkları ve hemģrelk bakımı, kalp yetmezlkler ve hemģrelk bakımı, perferk damar hastalıkları ve hemģrelk bakımı, Ģok ve Ģoklu hasta bakımı, hpertansyon ve hemģrelk bakımı. Gastrontestnal sstem ve hemģrelk bakımı, karacğer, pankreas ve safra keses hastalıkları ve hemģrelk bakımı, endokrn sstem hastalıkları ve hemģrelk bakımı, ürner sstem hastalıkları ve hemģrelk bakımı, nörolojk hastalıklar ve hemģrelk bakımı, lökomotor sstem hastalıkları ve hemģrelk bakımı, bağıģıklık sstem, allerjk hastalıklar ve hemģrelk bakımı. Temel Ġç Hastalıkları HemĢrelğ, Gülden Kaptan, Özden Dedel, Ġstanbul Medkal Yayıncılık, Ġlgl Güncel Makaleler. YAġLI BAKIM VE GERĠATRĠ (2+8+0) 6 Dünya nüfusunun gderek ve hızla yaģlanması; tüm Dünya ülkelern, yaģlılarının bakımı konusunda Sağlık, Ekonomk, Poltk, Sosyal kararlar vermeye zorlamaktadır. Bu konuda teknk personel htyacı gderek artmaktadır. Temel blg ve becerlern öğretleceğ, bu derste yaģlılığın tanımı ve yaģlılıkla lgl termler, yaģlının temel gereksnmler ve yaģlıda bakım uygulamalarının yürütülmesnde temel kurallar öğretlecektr. YaĢlı bakımında öne çıkan temel noktalar ve bakımın genel özellkler aktarılacaktır. Geratrk Hasta Ve HemĢrelk Bakımı, Özgül Erol, Ümmü Y. Fındık ve dğerler Alter Yaynıcılık,2010. Yardımcı kaynaklar: Ġlgl Makaleler. SAĞLIK SOSYOLOJĠSĠ (2+0+0) 2 Hastalık ve sağlığın ne demek olduğu, bunların algılanıģları, tarh boyunca toplumdan topluma, kültürden kültüre değģmektedr. Ġnsan davranıģlarının sosyal boyutları le lglenen sosyoloj blm sağlık davranıģları ve hastalıkların sosyal boyutları le de lglenmektedr. Sağlık Sosyolojs ders; tarh boyunca gelģen sosyolojk yapıda sağlığın yernn ne olduğu sorusuna cevap vereblmey sağlayacaktır. Sağlık tanımları yapılırken sağlığın sosyal tanımının da yapılması gerekllğ konusunda, halk sağlığı, toplumsal çevre sağlığı, hastalık ve toplumsal lģkler konularında, hastalıkların kültürel, ekonomk, syasal lģkler, hastalık ve byolojk çevre lģks, fzksel çevrenn hastalıklar üzerne etkler, nüfus değģklklernn toplum sağlığı üzerne etkler, cnsel sağlık ve üreme sağlığının toplumsal boyutları konularında farkındalık kazandıracak olan sağlık sosyolojs dersnde ayrıca sağlık personel ve sağlık hzmetlernden yararlanan nsanların sosyal davranıģları konuları da ncelenecektr. Sağlık Sosyolojs, Zafer Cnhrloğlu, Nobel Ġlgl Makaleler. Sağlık Eğtm (2+0+ 0) 2 Eğtm ve öğretm kavramları, Öğretmde araç-gereç ve teknoloj kullanma, Sağlık Eğtm, YetĢkn Ġle Sağlık Eğtm, Çocuk Ġle Sağlık Eğtm, Sağlık DavranıĢı ve Sağlık Eğtm, Temel Sağlık Hzmetlernde Sağlık Eğtmn Planlama, Breyler le Sağlık Eğtm, Gruplar le Sağlık Eğtm, Toplumlar le Sağlık Eğtm, Grup Sunumu ve TartıĢması. TaĢocak, G. Hasta Eğtm. Ġ.Ü. Basım ve Yayınev Müdürlüğü, Ġstanbul, Tabak, R.S. Sağlık Eğtm. Somgür Yayıncılık, Ankara, [11]

12 KÜLTÜRLERARASI HEMġĠRELĠK (2+ 0+0) 2 Ülkemzde Kültürlerarası HemĢrelk ders ve uygulamalar, Kültürel farklılık sağlık ve hastalığın algılanmasına etkler, Kültürlerlerarası (Bakım) hemģrelk teorsne br bakıģ, Kültürlerarası kavramı ve hemģrelk bakımı, bakımda kültürel farklılıkların sağlığa yansımaları, Sağlık bakım hzmetlernn sunumunda kültürel yeterllk sürec : Br bakım model, Kültürel unsurlara etkl bakım çn hazırlanma sürec, HemĢrelkte 21. yüzyılda kültürel bakıģ açısı, Kültürlerarası duyarlılık kazanmada Kültürlerarası Bakım modeller, Kültürel farkındalık (Yöresel Kültürde bakım Uygulamaları ve HemĢrelk YaklaĢımları, Kültürel bakım teors ve HemĢrelk bakımı ve blgnse katkıları ne olablr, Kültürlerarası hemģrelk uygulamaları ve uluslararası hemģrelk personel değģmne katkısı. Sevğ Ü, Tanrıverd G. Kültürlerarası HemĢrelk, Ġstanbul Tıp Ktabev, Ġlgl Makaleler. BULAġICI HASTALIKLAR HEMġĠRELĠĞĠ (2+0+0) 2 Enfeksyon etkenlernn genel özellkler ve enfeksyon oluģumu, enfeksyonlardan korunmada bağıģıklama, hastane enfeksyonları, solunun yolu le bulaģan hastalıklar ve hemģrelk bakımı, sndrm yolu le bulaģan enfeksyon hastalıkları ve hemģrelk bakımı, parazt enfeksyonları ve hemģrelk bakımı, der ve mukoza yolu le bulaģan enfeksyon hastalıkları ve hemģrelk bakımı, ads, vral hepattler ve hemģrelk bakımı, menenjtler ve hemģrelk bakımı. BulaĢıcı Hastalıklar HemĢrelğ Gülay Görak, Sevm SavaĢer, Suzan Yıldız,Ġstanbul Medkal Yayıncılık. Ġlgl Makaleler. Ġġ SAĞLIĞI HEMġĠRELĠĞĠ (2+0+0) 2 ĠĢç ve Ģveren tanımları ve kavramları, ĠĢverenlern ve Ģçlern yükümlülükler, ĠĢ sağlığı ve güvenlğnde tanımlar, ĠĢ sağlığı hemģrelğnn amaçları, ĠĢ sağlığı hemģresnn roller, ĠĢ sağlığı hemģresnn görevler, Türkye de Ģyer hemģresnn durumu, Beslenme blgs, Gürültü ve ttreģm, Meslek hastalıkları ve Meslek hastalıklarından korunma, ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarında görünen görünmeyen zararlar, ĠĢ güvenlğnde sorumluluk, ĠĢyernde Sağlık Açısından Hjyen Ve Temzlk, ĠĢ sağlığında ekp anlayıģı, Kanunlar ve yönetmelkler. Türkyede Ģ sağlığı konusuna genel bakıģ, Hacettepe halk sağlığı vakfı,1998. Ġlgl Makaleler. CĠNSEL SAĞLIK (2+0+ 0) 2 Üreme sağlığı, Üreme hakları, Cnsellk ve cnsel sağlık, Toplumsal cnsyet ve sağlığa etkler, Üreme sstemnn anatom ve fzyolojs, Dünyada ve ülkemzde ale planlaması poltkaları ve sağlık göstergeler, Ale planlaması yöntemler, etknlğ ve uygunluk krterler, Cnsel yolla bulaģan enfeksyonlar (CYBE), Kend kendne meme muayenes, Kend kendne vulva muayenes, Kend kendne tests muayenes. ġrn, A & Kavlak O Kadın Sağlığı, Bedray Yayıncılık,, Ġstanbul, TaĢkın L. Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢrelğ, VI.Baskı, Ankara, [12]

13 2.YIL/BAHAR YARIYILI CERRAHĠ HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ (6+16+0) 14 Cerrah hemģrelğne grģ, hemģrelk sürec, aseps-antseps, peroperatf hemģrelk yaklaģımları oparatf hemģrelk yaklaģımları postoperatf hemģrelk yaklaģımları, yara yleģmes ve hemģrelk yaklaģımları, pansumanlar ve sargılar, eldven ve gömlek gyme uygulama, cerrah enfeksyonlar ve hemģrelk yaklaģımları, sıvı-elktrolt denges ve hemģrelk yaklaģımları, yanıklar ve hemģrelk yaklaģımları, kanamalar ve hemģrelk yaklaģımları, hpovolemk Ģok ve hemģrelk yaklaģımları, meme hastalıkları ve hemģrelk bakımı, özefagus hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, ağrı ve hemģrelk yaklaģımları, mde hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, duodenum ve ncebarsağın cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, kolonun cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları. akut batın ve apendks hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, fıtık ve hemģrelk yaklaģımları. Cerrah hemģrelk bakım süreçlernn gözden geçrlmes,rektum hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, karacğern cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, safra kesesnn cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, solunum sstem cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, dalak, pankreas, hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, snr sstem cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, kardyovasküler sstem cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, kas ve skelet sstem cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, ürner sstem cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, kulak burun boğaz cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, gözün cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, endokrn sstem cerrah hastalıkları ve hemģrelk yaklaģımları, transplantasyon ve hemģrelk yaklaģımları. Cerrah Hastalıkları HemĢrelğ El Ktabı, Güler AKSOY, Vehb Koç Vakfı, Dahl ve Cerrah Hastalıklarda Bakım, Karadakovan A., Aslan FE. (eds).. Nobel Tıp Ktabev, Adana, EPĠDEMĠYOLOJĠ (2+0+0) 2 Epdemyoloj de genel kavramlar, epdemyoloj nn tanımı, tarhçes, amaçları, hastalık sıklığında değģmeler, epdemyolojk verlern hesaplanması, demografya ve epdemyolojk ölçütler, oran, hız, orantılı hız, morbdte verler, demografya ve epdemyolojk ölçütler, oran, hız, orantılı hız, morbdte verler, epdemyolojnn yöntemler, vtal statstkler, doğum ve ölüm statstkler, ölüm hızlarının standardzasyonu, ölüm nedenlernn sınıflandırıması, hastalık oluģumunda nedenler, fzksel, kmyasal, kmyasal, byolojk etmenler ve bünyesel nedenler, hastalık oluģumunda nedenler, fzksel, kmyasal, kmyasal, byolojk etmenler ve bünyesel nedenler, enfeksyon hastalıkları le lgl kavramlar, sağlam kģlern korunması, hastane enfeksyonları le savaģ, enfeksyon kontrol komtes. Epdemyoloj Gazoğlu F., Nobel Yayınları. Sağlık Blmlernde AraĢtırmacının Epdemyoloj El Ktabı, Turaman C., Somgür yayınları. YOĞUN BAKIM HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Yoğun bakımda solunum rehabltasyonu, solunum yeterszlğ, vantlatör, mekank vantlasyon sırasında kontamnasyonun önlenmes, hümdfkasyon, kan gazlarının değerlendrlmes, vantlatördek hastada akcğer mekankler, bronģ sekresyonu asprasyonu, yoğun bakımda solunumsal enfeksyonlar, mekank vantlasyondan ayırma sırasında rehabltasyon, Ģuuru kapalı hastada rehabltasyon. HemĢrelk Esasları Uygulama Rehber, Kamerya Babadağ, Turknaz AtabeĢ AĢtı, Ġstanbul Medkal Yayıncılık Ġlgl Makaleler. ENFEKSĠYON HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Enfeksyon hastalıklarına grģ, enfeksyon belrtler, enfeksyon hastalıklarının bldrm ve zolasyon, bağıģıklık ve mmüznasyon, solunum yoluyla bulaģan enfeksyon hastalıkları ve hemģrelk bakımı, sndrm sstem le bulaģan enfeksyon hastalıkları ve hemģrelk bakımı, der ve mukoza yolu le bulaģan enfeksyon hastalıkları ve hemģrelk bakımı, sosyal bulaģıcı hastalıklar ve bakım, hastane enfeksyonları ve korunma yöntemler. Aydın Avcı, Ġ Enfeksyon Hastalıkları. Göktuğ Basım Yayın Dağıtım ve Pazarlama, GenĢletlmĢ 2. Baskı, Ankara. 2. AltındĢ, M HemĢreler Ġçn Mkrobyoloj. Nobel Tıp Ktabevler. [13]

14 Ġlgl Makaleler. AMELĠYATHANE HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Amelyathane hemģresnn rol ve sorumlulukları, Türk Cerrah Ve Amelyathane HemĢreler Derneğ Tanıtımı, cerrah aseps ve enfeksyon kontrolü, cerrah aseps konusunda sınıf ç uygulama, amelyathanede mayo masasının hazırlanması, amelyat pozsyonları ve komplkasyonların önlenmesnde hemģrenn sorumlulukları, amelyathanede hasta güvenlğ, amelyathanede çalıģan güvenlğ, preoperatf ve ntraoperatf dönemde kanıta dayalı uygulamalar, amelyathane hemģrelğnde standartlar, amelyathanede yasal ve etk konular. Cerrah HemĢrelğ 1, Prof. Dr. Güler Aksoy, Prof. Dr. Nevn Kanan, Prof. Dr. Nerman Akyolcu, GüneĢ Tıp Ktapevler, Cerrah HemĢrelğ Uygulama Rehber, Prof. Dr. Nerman AKYOLCU, Prof. Dr. Güler AKSOY, Prof. Dr. Nevn KANAN, GüneĢ Tıp Ktapevler, Ġlgl Makaleler. KBB HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Kulak, burun ve boğaz hastalıkları hemģrelğne grģ, Kulak, burun ve boğaz hastalıklarında fzksel tanılama yöntemler (kulak), dıģ kulak hastalıklarında hemģrelk bakımı, orta kulak hastalıklarında hemģrelk bakımı, ç kulak hastalıklarında hemģrelk bakımı, Ģtme kayıplarında hemģrelk bakımı, burun hastalıklarında hemģrelk bakımı, snüs hastalıklarında hemģrelk bakımı, farenks hastalıklarında hemģrelk bakımı, trakea hastalıklarında hemģrelk bakımı, baģ ve boyun cerrahsnde hemģrelk bakımı. Öztekn SD. Kulak Hastalıkları HemĢrelğ. Ankara: Alter Yayıncılık; Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve BaĢ-Boyun Cerrahs. C Koç edtör. Larenks. Ankara: GüneĢ Ktabev s YIL/GÜZ YARIYILI DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ (6+16+0) 14 Doğum ve kadın hastalıkları hemģrelğne grģ, üreme sstemnn anatoms, üreme sstemnn fzyolojs, gebelkte annenn fzyolojs, gebelkte beslenme, doğum önces bakım, rskl gebelkler, fetal sağlığın değerlendrlmes, doğum eylem, doğum eylemnde hemģrelk, doğum eylemnde rskl durumlar. Yen doğan fzyolojs ve bakımı, özel bakım gerektren yen doğan, doğum sonu dönem, doğum sonu döneme uyum ve değerlendrme, laktasyon doğum sonu dönemde rskl durumlar, ale planlaması, kadın hayatının devreler, sık görülen kadın sağlığı sorunları, üreme sstem kanserler, jnekolojde tanı ve tedav yöntemler. Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢrelğ El Ktabı, Anaht CoĢkun,2000. Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢrelğ, Kutlugl Yüksel, Hatboğlu Yayınları,1977. EVDE BAKIM HEMġĠRELĠĞĠ (2+4+0) 4 Evde bakımın tanımı, yararları, dünyada ve ülkemzde evde bakım hzmetler, kronk hastalıklar ve evde bakım, evde bakım uygulamaları ve hemģrenn rolü. Ġlgl Güncel Makaleler. AFETLERDE HEMġĠRELĠK VE ĠLK YARDIM (2 +4+0) 4 Ġlkyardımın önem ve tarhçes, Ġlkyardımda temel lkeler, Ġlkyardım elemanının özellğ, Yaralıların kurtarılması ve taģınması, Solunum ve dolaģım sstemnde lkyardım, Kardyopulmoner Resüstasyon (KPR), Kanamalarda, yaralanmalarda ve Ģokta lkyardım, Travmalar, Tıbb acl durumlar, Yanık, elektrk çarpmaları, sıcak çarpmaları, donmalar, boğulmalar, Toplumda felaket durumları, nedenler, ortaya çıkan sorunlar ve hemģrenn rolü, Zehrlenmeler, böcek sokmaları, Svl Savunma ve nükleer harpler. [14]

15 HemĢreler Ġçn Temel Ġlk Yardım ve Acl Bakım, H. Ġbrahm Somyürek, Ruh Selçuk Tabak,Palme Yayıncılık Ġlgl Güncel Yayınlar. KORONER YOĞUN BAKIM HEMġĠRELĠĞĠ (2+4+0) 4 Koroner yoğun bakım hemģrelğ dersne grģ ve temel kavramlar, koroner yoğun bakım hastasının tanılaması-kardyovasküler, solunum, nörolojk sstem, koroner yoğun bakım üntesnde pskososyal değģklkler ve hemģrelk grģmler, koroner yoğun bakım üntesnde uyku değģklkler ve hemģrelk grģmler, koroner yoğun bakım üntesnde beslenme değģklkler-enteral ve parenteral beslenme, koroner yoğun bakım üntesnde enfeksyon kontrolü, koroner yoğun bakım üntesnde geçc pacemaker uygulaması, koroner yoğun bakım üntesnde non-nvazf zlem ve hemģrelk grģmler, koroner yoğun bakım üntesnde an kardyak ölüm, koroner yoğun bakım üntesnde mekank ventlasyon, oksjen tedavs ve hemģrelk grģmler, koroner yoğun bakım hastasının transportu, koroner yoğun bakımda hasta/ale eğtm. Sue D.Y., Vntch J. Yoğun Bakım Esasları. Çevr edtörü: Erbl Y. Nobel Tıp Ktabevler, Enç N, Yğt Z, ġenuzun Ergün F, Akın S, Uysal H, Ġncekara E ve ark.. Kalp Yeterszlğ, Akut Koroner Sendromlar, Hpertansyon HemĢrelk Bakım Kılavuzu. Türk Kardyoloj Derneğ, Kanan N. Krtk durumdak hastanın transfer. Yoğun Bakım. Yoğun Bakım HemĢreler Derneğ Yayın Organı. 2(1);1998: TOPLUMSAL CĠNSĠYET (2+4+ 0) 4 Cnsyet kavramı, Toplumsal cnsyet kavramı, Toplumsal cnsyette eģtlk kavramı, Toplumsal cnsyetn üreme sağlığı üzerne etks, Eğtm ve kadın, ÇalıĢma yaģamı ve kadın, Yoksulluk ve kadın, Syaset ve kadın, Kadına yönelk Ģddet, YaĢlanan kadın, Kadın ve cnsellk, Toplumsal cnsyette eģtlk yönünde Dünya da ve Türkye de atılan adımlar, Toplumsal cnsyete lģkn yapılan yurtç ve yurtdıģı blmsel araģtırmalar, Toplumsal cnsyette eģtlk ve hakkanyetn sağlanmasında hemģrenn rolü. ġrn, A & Kavlak O Kadın Sağlığı, Bedray Yayıncılık,, Ġstanbul, Ġlgl Güncel Makaleler. ADLĠ HEMġĠRELĠK (2+4+0) 4 Adl Blmler, Adl HemĢrelk, Malprakts ve HemĢrelk, HemĢrelkle Ġlgl Yasal Düzenlemeler, Ġnsan-Hasta Hakları, HemĢrelk Etğ, ġddet, Ale Ġç ġddet, ĠĢyernde ġddet ve HemĢrenn Rolü, Çocuk- YaĢlı Ġstsmarı ve HemĢrenn Rolü, Madde Bağımlılığı ve HemĢrenn Rolü, Islahev ve Cezaev HemĢrelğ, Adl Pskyatr HemĢrelğ, Cnsel Suçlar ve HemĢrenn Rolü, Ölüm ve Ölüm Sonrası DeğĢklkler, Adl Otops, Adl Olgular ve Adl Olgularda HemĢrenn Rolü, Olay Yer Ġncelemes, BlrkĢlk ve Çapraz Sorgu, Adl Rapor Hazırlama. Ders ktabı: Hancı, Ġ.H. (2002) Adl Tıp ve Adl Blmler. Seçkn Yayıncılık, Ankara. Yardımcı kaynaklar: Ġlgl Makaleler. 3.YIL/BAHAR YARIYILI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ (6+16+0) 14 Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemģrelğne grģ, çocuk sağlığının korunması, gelģtrlmes ve sürdürülmes, çocuk sağlık durumunu tanımlama, çocukluk çağlarında beslenme, çocuklarda beslenme bozuklukları ve hemģrelk bakımı, çocukların bakımında hemģrelk sürec, normal yen doğanın tanılaması, normal yen doğan sstem ncelemes ve hemģrelk bakımı, rskl yen doğanın tanımı, özellkler, değerlendrlmes, yen doğanda sık karģılaģılan sorunlar, hastalıklar ve hemģrelk bakımı, çocuklarda aģı uygulamaları, toplumumuzda korunmaya muhtaç çocuklar, Çocuklarda solunum sstem konjental anomaller, hastalıkları ve hemģrelk bakımı, çocuklarda kalp hastalıklarının konjental anomaller, hastalıkları ve hemģrelk bakımı, çocuklarda gastrontestnal sstem konjental anomaller, hastalıkları ve hemģrelk bakımı, çocuklarda gento-ürner sstem konjental anomaller, böbrek ve drar yolları hastalıkları ve hemģrelk bakımı, çocuklarda endokrn ve metabolk hastalıklar ve hemģrelk bakımı, çocuklarda sık görülen hematolojk hastalıklar ve hemģrelk bakımı, çocuklarda onkolojk hastalıklar ve hemģrelk bakımı, çocuklarda der le lgl hastalıklar ve hemģrelk bakımı, çocuklarda merkez snr sstem konjental anomaller, hastalıkları ve hemģrelk bakımı, çocuklarda kas skelet sstemne lģkn konjental anomaller, hastalıklar ve hemģrelk bakımı, çocuklarda büyüme-gelģme bozuklukları ve hemģrelk bakımı. [15]

16 Çocuk Hastalıkları HemĢrelğ Aysel Kavaklı, Hatce Pek, Nefse Bahçeck Yüce Yayımları Yendoğan Resüstasyonu ve HemĢrenn Rolü, Zümrüt BaĢbakkal, Münevver Kılıç,1995. HEMġĠRELĠKTE YÖNETĠM (2+2+0) 3 Yönetm le lgl kavramlar ve kuramlar, Yönetm düzeyler, Yönetm sürec, Sağlık hzmetler yönetm ve sağlık kurumları, HemĢrelk Hzmetler Yönetm, yönetc hemģrelern fonksyonları, HemĢrelk yönetmnde güç ve poltkalar, HemĢrelk hzmetlernde nsan kaynakları yönetm, HemĢre nsan gücü planlaması, HemĢrelkte Ģ analz ve Ģ tanımları, Kaynak Yönetm: Bütçelendrme, Personel Alımı, Teknoloj kullanımı, HemĢrelk hzmetlernde personel seçme ve yerleģtrme, Performans değerlendrme, ÇatıĢma le baģ etme, Stres ve krz yönetm, Personel motvasyonu ve Ģ doyumu, HemĢrelkle lgl yasa ve yönetmelkler, Toplam kalte yönetm. Ders ktabı: KavunçubaĢı ġ., (2000) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetm. Syasal Ktabev, Ankara KavunçubaĢı ġ., (2000) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetm. Syasal Ktabev, Ankara. Byostatstk (2+0+0)2 Temel statstksel kavramlar, statstk, byostatstk, byostatstğn kullanım alanları, evren, örneklem, statstk, parametre, ver, değģken, ver tpler vb. tanımlayıcı statstkler; verlern sınıflandırılması, yaygınlık ölçüler. Byostatstk, Kadr Sümbüloglu ve Vldan Sümbüloğlu,Somgür Yayıncılık Ankara 2003 SPSS le Byostatstk, Özdamar K.. Kaan Ktabev, EskĢehr, DĠYABET HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Dyabet hemģrelğnde temel kavramlar, dyabet hemģresnn rol ve sorumlulukları ve ekp yaklaģımı, dyabetn epdemyolojs ve önem, dyabette güncel tanı yaklaģımları, dyabet tedavs; oral antdabetk laçlar, dyabet tedavs; nsüln tedavs ve uygulamaları, dyabette tıbb beslenme tedavs ve sağlıklı beslenme yaklaģımları, dyabette akut ve kronk komplkasyonlar ve hemģrelk bakımı, dyabetl hasta ve yakınlarının eğtm, dyabette koruma stratejler / ulusal ve uluslararası programları. Dyabet HemĢrelğ Web sayfası, Derneğ Ktabı. Ġlgl Güncel Makaleler. Dyalz HemĢrelğ (2+6+0) 5 Dyalz uygulanan brey ve alesnn gereksnmlern belrleyerek, yaģam kaltesn yükseltmeye yönelk uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendrlmesne yönelk blg ve becer kazandırır. Dyalz El Ktabı, Semra Bozfakıoğlu, GüneĢ Tıp Ktapevler, Ġlgl Güncel Yayınlar. BEDEN EĞĠTĠMĠ (2+2+0) 3 Beden eğtm ve sporun amaçları, spor tarh ve olmpzm, sportf branģların tanıtılması, basketbol oyun kuralları, basketbol temel alıģtırmaları, basketbol savunma lkeler ve alıģtırmaları, basketbol hücum/ hızlı hücum lkeler ve alıģtırmaları, voleybol temel alıģtırmaları, voleybol savunma lkeler ve alıģtırmaları, voleybolda hücum/ hızlı hücum lkeler ve alıģtırmaları. Ders ktabı: Ahmet GÜNEġ : Okullarda Beden Eğtm ve Oyun Öğretm Hkmet Aracı : Voleybol. RESĠM BĠLGĠSĠ (2+2+0) 3 Sanat nedr, sanatçının görevler, sanatın toplum üzerndek etkler, nçn resm yapıyoruz, resmde kullanılan malzemeler, kompozsyon blgler, karakalem desen çalıģması, renkl resm teknkler, yağlıboya resm çalıģması. Resm üzerne yayınlanmıģ çeģtl ktaplar [16]

17 4.YIL/GÜZ YARIYILI RUH SAĞLIĞI VE PSĠKĠYATRĠ HEMġĠRELĠĞĠ (6+16+0) 14 Ruh sağlığı ve pskyatr hemģrelğne grģ. Dünyada ve ülkemzde toplum ruh sağlığı hzmetler ve ruh sağlığı hemģresnn rolü, Ruhsal bozukluğu olan breyler ve hemģrelk yaklaģımları, çeģtl gruplarda ruh sağlığı pskyatr hemģrelğ, pskyatr dıģı ortamlarda pskososyal hemģrelk uygulamaları, koruyucu ruh sağlığının tanımı ve önem, pskyatrde yasal yönler, hasta hakları ve etk, Pskyatr hemģrelğnn amacı, felsefes ve tarhsel gelģm, pskyatr hemģrelğnde temel kavramlar, ruhsal bozukluğu olan breylern ele alınması, pskyatrde tedavler ve tedavde hemģrenn rolü, ruhsal sorunların toplum ve aleye etks, dünyada ve ülkemzde toplum ruh sağlığının önem, durumu ve ruh sağlığının korunması, devamında hemģrenn rolü, dersn değerlendrmes. Ruh Sağlığı ve Pskyatr HemĢrelğ, Davut Karagöz, Dnamk Akadem Yayınları, Ġlgl Güncel Makaleler. HEMġĠRELĠK TARĠHĠ VE DEONTOLOJĠ (3+0+0) 3 Tarhsel süreç çnde sağlıkla lgl nanç ve uygulamalar, Dünya da ve Türkye de hemģrelk mesleğnn tarhsel gelģm, Türkye de hemģrelk le lgl yasa ve yönetmelkler, Sağlıkla lgl ulusal ve uluslar arası kuruluģlar, etk kavram ve lkeler, sağlık hzmetlernde ve hemģrelkte etk, etk karar verme, tıbb kötü uygulamalar (malprakts) ve hemģrelk, deontoloj blmnn tarhsel gelģm. Veloğlu P, Babadağ K (1992). HemĢrelk Tarh ve Deontolojs. Açıköğretm Fakültes Yayınları No:260, EskĢehr. Erdemr, A.D. (1996). Tıbb Deontoloj ve Genel Tıp Tarh. Bursa: GüneĢ ve Nobel Yayınları. SAĞLIK HUKUKU (3+0+0) 3 Sağlık ve hukuk kavramları, sağlık hukukunun tarhçes, sağlık çalıģanlarının hukuk hak ve sorumlulukları, hemģrelkte haklar ve sorumluluklar, hemģrenn hukuk hakları, hemģrelern dspln sorumlulukları, hemģrelern çalıģma lģksnden kaynaklanan hakları ve sorumlulukları, sağlık kurum ve kuruluģlarının sorumlulukları, sağlık mevzuatı, hemģrelk kanunu ve lgl yönetmelkler, tam gün yasası ve hemģrelk, uluslararası bldrgeler, tıp etğ açısından hasta hakları, sağlık uygulamalarında tıbb hata ve stenmeyen olaylar malprakts, sağlık ve hemģrelğe lģkn uluslararası kuruluģlar ve kararları, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ĠLO) ve hemģrelk sözleģmes. Özçelk, Z., Karaduman, B., Bafra, K., Yıldırım, A., Çelk, S.ġ., Ülker, S. (2006). HemĢrelkte Haklar Ve Sorumluluklar. Ankara: Odak Ofset. Seçm H ( 1991). Hastane Yönetm ve Organzasyonu, Ġ. Ü. ĠĢletme Fakültes Yayın No: 252, Ġstanbul. ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI(2+6+0) 5 Ruh sağlığının tanımı, tarhsel gelģm, ruh sağlığı ve eğtm lģks, ruh sağlığı modeller ve normallk krterler, hümanst ruh sağlığı kuramları, poztf ruh sağlığı, çocuklarda sosyal ve duygusal gelģm ve ruh sağlığı, ergenlerde sosyal ve duygusal gelģm ve ruh sağlığı, çocuk ve ergenlern gelģmnde alenn rolü, çocuk ve ergenlern gelģmnde okulun rolü, duygusal bozukluklar, davranıģ bozuklukları, alıģkanlık bozuklukları, okul ve öğretmenlern dkkat etmes gerekenler. Ders ktabı: Yavuzer, H. (2007). Çocuk Pskolojs, Ġstanbul: Remz Ktapev. Yardımcı kaynaklar: Seven, S (2008). Çocuk Ruh Sağlığı, Ankara: Pegem Akadem. Syez, D. M. (2010). Ergenlerde Problem DavranıĢlar, 2. Baskı, Ankara: Pegem Akadem. [17]

18 AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Ağız ve dģ sağlığının önem, dģ gelģm; dģ çürümesn etkleyen faktörler, plak kontrolü, dģ fırçalama yöntemler, ağız ve dģ hjyen eğtmnn önem ve tedav yöntemler, çeģtl dģ sorunları. Ġlgl Güncel Makaleler GÖZ HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Gözün yapısı ve Ģlev, göz hastalıkları, preoperatf ve postoperatf hastalarda hemģrenn rolü, cerrah Ģlem sonrası hemģrelk uygulamaları, göz hemģrelk bakımı, göz hastalıkları hemģrelk tanıları, göz hastalıklarında kullanılan laçlar ve uygulama Ģekller. AKOVA Y.(2011). Temel Göz Hastalıkları, Nobel Ktapev, Ġstanbul. Brol L.(2010). HemĢrelk Sürec, Etk yayınları, Ġstanbul. MÜZĠK (2+2+0) 3 Sanatın baģlangıcı, sanat olarak müzk, ses ve nefes teknkler dyafram nefes kanon çalıģmaları, Cumhuryet Dönem Türk beģler, marģlar stklal marģı, gençlk marģı vb. günümüz Türkye snde bell baģlı müzk türler, örnek dnletler, nançsal müzk türler, halk musksnn tanımı ve tarhçes, örnek dnletler, ülkemzde popüler müzk türler, nsan sesler ses ve cnsellk, klask dönem özellkler, barok dönemnn özellkler, romantk dönem, alternatf tıpta müzk yoluyla tedav. Ders ktabı: Ġlhan MĠMAROĞLU : Müzk Tarh Yardımcı kaynaklar: Fath TEPEBAġI : Ulusal MarĢlar ve Kmlkler. FOTOĞRAFÇILIK (2+2+0) 3 Erken dönem dünya fotoğraf tarh, erken dönem ülkemz fotoğraf tarh, teork olarak fotoğraf, kamera ve flm, ıģık ve ıģık ölçümü, stüdyo fotoğrafı, flter ve flaj kullanımı, syah beyaz ve renkl fotoğraf, kompozsyon ve grafk, porter fotoğrafı, nü fotoğrafı, basın fotoğrafı, doğa ve makro fotoğrafı, ülkemz ve dünya fotoğraf sanatından çağdaģ örnekler. Sontag Susan,Fotoğraf Üzerne,Çev:R.Akçakaya,AltıkırkbeĢ,Ġst, YIL/BAHAR YARIYILI HALK SAĞLIĞI HEMġĠRELĠĞĠ (6+16+0) 14 Halk sağlığı hemģrelğ le lgl temel kavramlar, toplumu tanıma, hekmlğn ve halk sağlığı hemģrelğnn tarhçes, sağlık yönetm, sağlık hzmetlernn örgütlenmes, temel sağlık hzmetler, halk sağlığı hemģrelğ, sağlı ocaklarında tutulan kayıt ve statstkler, Halk sağlığı hemģrelğ bakım sürec, ev zyaretler, sağlık eğtm, çevre sağlığı, Ģç sağlığı, nüfus ve sağlık, ale sağlığı, ana ve çocuk sağlığı, okul sağlığı, bulaģıcı ve sosyal hastalıklarda halk sağlığı hemģrelğ, erken tanı, toplum beslenmes, kronk hastalıklar, toplum ruh sağlığı, yaģlılık, sosyal hzmetler. Toplum Sağlığı HemĢrelğ Gülümser Kublay, Zafer Öztek Palme Yayıncılık,2011. Halk Sağlığı HemĢrelğ El Ktabı, Ġnc Erefe, Vehb Koç yayınları,1998. [18]

19 HEMġĠRELĠKTE ÖĞRETĠM (2+ 4+0) 4 Eğtm/öğretm: Temel tanımlar, Öğrenme le denetm odağı lģks, Eğtm/öğretm teorler, Eğtm/öğretm metotları, Eğtm sürec: Gereksnm analz, Eğtm/öğretm araç ve gereçler, Amaç ve hedeflern oluģturulması, BlĢsel-duyuĢsal ve pskomotor hedefler, Sunum hazırlama, etkl sunum-konuģma yapma, Temel hemģrelk eğtm, felsefe, müfredat oluģturma, Eğtc özellkler, Klnk öğretm ve etk lkeler, Profesyonel eğtm (ĠĢe uyum, hzmet ç eğtm, sürekl eğtm), Sağlık eğtm, Ölçme ve değerlendrme, Kayıt tutma, Etkl sunum yapma, Eğtm materyal hazırlama SMOG, okunablrlk, Ulusal ve uluslararası temel ve mezunyet sonrası hemģrelk eğtm örnekler, Uzaktan eğtm ve teknoloj kullanımı. Ders ktabı: Hacıaloğlu N., HemĢrelkte Öğretm Öğrenme ve Eğtm,2011. Ġlgl Makaleler. ONKOLOJĠ HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Onkoloj hemģrelğnde temel oluģturacak kavram ve konular: Kansern rsk faktörler ve fzyopatolojs, sstem kanserler, semptom kontrolü ve bakım kanser hastasının bakım gereksnmlern blme kanser hastasının bakım gereksnmlernn çözümlenmesnde temel oluģturacak kavram ve konuları söyleme Kanser hastasının bakım gereksnmlernn çözümlenmesnde temel oluģturacak kavram ve konuları yen gelģmelern ıģığı altında tartıģma HemĢrelk çn Kanser El Ktabı, Nurgül Platn, Ankara, Ġlgl Güncel Makaleler. YENĠ DOĞAN HEMġĠRELĠĞĠ (2+6+0) 5 Neonatoloj de sık kullanılan kavramlar, dünyada ve ülkemzde yen doğan sağlığının durumu, yen doğan hakları ve etk, yen doğan doğduğunda gerçekleģen fzyolojk olaylar ve yaģama adaptasyonu, yen doğan doğduğunda lk bakım ve değerlendrlmes, yen doğanda ısı kontrolü, yen doğanın dolaģım fonksyonlarını sürdürmesn sağlama, yen doğanın solunum fonksyonlarını sürdürmesn sağlama, sıvı elektrolt denges yen doğanın beslenmes, yen doğanda ağrının önlenmes, büyüme-gelģmesn destekleme, yen doğan bakım düzeyler ve standartları, yen doğan yoğun bakım hemģresnn roller, YYBÜ de enfeksyon kontrolü, YYBÜ de yatan yen doğanın transportu-taburcu edlmes- evde bakım ve zlem, yen doğan yoğun bakım ünteler (YYBÜ). Kavaklı A., Pek H., Bahçeck N. (1998) Çocuk Hastalıkları HemĢrelğ. DüzeltlmĢ 2. Baskı, Çevk Matbaacılık, Ġstanbul. Yardımcı kaynaklar: ÇavuĢoğlu H. (1997) Çocuk Sağlığı HemĢrelğ, Clt 1-2, 3. Baskı, Bzm Büro Basımev Tessler, Ankara. DĠKSĠYON (2+2+0) 3 Dksyon sanatı hakkında blg verme, dln tanım, dksyonun tanım, dksyonun amacı, konuģmanın tanım, üslup çeģtler; sade üslup, yüksek üslup, karıģık üslup, fonotk nedr, artkülâsyon nedr, ses nedr, sesn ortaya çıkıģı, ses yolu, konuģma aygıtı, ses krģler, sesn ntelkler; sesn Ģddet, sesn yükseklğ, sesn tınısı, tz ses, pes ses, solunum nedr, solunum yöntemler hakkında blg verlmes, soluk alma çeģtler; göğüs solunumu, dyafram solunumu. doğru soluk alma ve soluma teknkler hakkında blg verlmes ve uygulamalı gösterlmes, ses bükümü nedr, ses kusurları, durak nedr, konuģma sanatında duraklamanın önem, ton nedr, beden dl. YAġAM BOYU SPOR (2+2+0) 3 Neden yaģam boyu spor, yaģam boyu spor anlayıģı nasıl doğdu, her yaģta spor ve egzerszn temel hedefler, her yaģta sporun ve egzerszn blmsel temeller, düzenl yaģam boyu sporun nsan sağlığına etkler, sağlıklı yaģam boyu spor uygulamaları çn çeģtl aktvte önerler, aerobk, ruhsal sorunlar; Stres ve spor, egzersz reçetes, kadın ve egzersz; Hamlelk ve egzersz, doğum sonrasında toparlanma egzerszler, yaģlılar ve egzersz, yaģ ve performansa göre düzenlenmģ etknlk tabloları. Kale,R. (2002) YaĢam Boyu Spor.Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Fath TEPEBAġI : Ulusal MarĢlar ve Kmlkler. [19]

T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1. SINIF

T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1. SINIF Ders T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1. SINIF I. YARIYIL Ders Adı Z/S Teor Uygl. Lab. Kred AKTS 20020101 Meslek Esasları ve Teknğ- I Z 3 4

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI 1. SINIF I. YARIYIL 20020121 Hemşirelik Esasları-I Z 4 4 0 6 6 20020122 Biyokimya Z 3 0 0 3 3 20020123 Anatomi Z 4 0 0

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

ADALET 1Ö1S. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 9.Ders. 7.Ders. 3.Ders. 8.Ders. 1.Ders. 2.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 6.

ADALET 1Ö1S. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 9.Ders. 7.Ders. 3.Ders. 8.Ders. 1.Ders. 2.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 6. , stanbul 110, 109, Kavram 108, 107, Meslek 106, Yüksek Z21, -1 Okulu PC LAB, -1 MAC LAB, 126, Z09, Elektronöfizyoloji Laboratuarları, Ağız ve Diş Sağlığı Lab., ÇZM ATÖLYES B11 10.Ders 1 1 1 1 ADALET 1Ö1S

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar PEDİATRİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Pediatri FTR 218 2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 0 0 1 ÖnkoĢullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.2 Tekrdağ, Ocak İçndekler lsteler 2 3. Sunuş... 5 4. Grş... 6 5. Yönetc Özet... 9 6. Kurumsal Değerlendrme

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (02 Eylül 2014-28 Ekim 2014 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim BaĢ Koordinatörü

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım 744004102004 8 2+0 2 5 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı - Dersin Yardımcıları

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

i 17 Nisan Haziran 2017

i 17 Nisan Haziran 2017 1.. H A F T A 17 Nsan 2017 23 Hazran 2017 SAAT P a z a r t e s S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDRLMES

Detaylı

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Acil Hemşireliği ve İlk Yardım Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AKT S. AKT S ATA10 ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ I 2 0 0 2 2 ATA10 ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ 2 0 0 2 2

AKT S. AKT S ATA10 ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ I 2 0 0 2 2 ATA10 ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ 2 0 0 2 2 ULUDAĞ ÜNVERTE 04-05 EĞTM-ÖĞRETM YILI DER PLANLARI FÜLTE/YÜKEKOKUL/KONERVATUVAR/MELEK YÜKEKOKULU : MÜHENLK BÖLÜM/ PROGRAM: TL MÜHENLĞ I.YARIYIL/GÜZ YARIYILI II.YARIYIL/BAHAR YARIYILI KOD DERN ADI T U L

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ A. YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ Ders Kodu Dersler Z/S T U/L TOP K AKTS HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ

Detaylı

Sömestr Tatili: 26.01.2013 16.02.2013

Sömestr Tatili: 26.01.2013 16.02.2013 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültes 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ Kurul No Ders Kurulu Adı 1 I KURUL 2 II KURUL 3 III KURUL Ders Kurulu Başkanı Ve Yardımcısı Başlangıç

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 29.01.2016 1. Yarıyıl ÇGL101 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 0 2 4 ÇGL103 Aile Yaşam Döngüsü ve Aile İçi

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1.SINIF

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1.SINIF BATMAN ÜNİVERİTEİ AĞLIK YÜKEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DER MÜFREDATI (EK-I) 1.INIF I. YARIYIL ( GÜ ) Haftalık aati in Adı (/) Teori Uygl. Lab. K AKT 22121 Hemşireliğe Giriş 4 4 6 7 22122 Biyokimya

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİKSİYON (GENEL KÜLTÜR: SEÇMELİ) Ders No : 0070160027 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

i 14 Kasım Ocak 2017

i 14 Kasım Ocak 2017 1.. H A F T A ÜÜr rooggeenn t taal ll SS s steemm HHaas staal SAAT P a z a r t e s S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARH 14.11.2016 15.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 18.11.2016 GEÇEN DERS

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Ögr.Grv. YEŞİM CEYLANTEKİN Dersin takdimi 09:30-11:20 : BEDEN

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD

POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEġMELĠ PERSONEL) ALIM ĠLANI Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karģılanmak üzere) 657 sayılı

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TRAFİK VE İLK YARDIM Ders No : 0310400206 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ 1. 2.YARIYIL KOD DERS ADI T P D.S. KR. DT AKTS KOD DERS ADI T P D.S. KR. DT AKTS ATİ101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 2 0 2 2 Z 2 ATİ102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 2 0 2 2 Z 2 TDİ101 TÜRK

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Fiziksel Uygunluk Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir.

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5001 - Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5901 - Seminer Literatür tarama, seminer konusunun seçimi, literatür tarama, öğretim

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM AKTS 4. yıl 2. yarıyıl Lisans seçmeli. Dersle İlgili Görüşme Saati: Pazartesi :

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM AKTS 4. yıl 2. yarıyıl Lisans seçmeli. Dersle İlgili Görüşme Saati: Pazartesi : ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM 406 30 AKTS 4. yıl 2. yarıyıl Lisans seçmeli 32 s/hafta 19 kredi Teorik: 8 s/hafta Uygulama: 24s/hafta Türkçe İletişim: Yrd. Doç.Dr. Elçin B. Akdeniz e-posta: elcinakdeniz@maltepe.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyaliz Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI Programı Ders Adı Dersin Sorumlusu Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik Kodu BANKA-SĠG-I

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI Yıl 1 / Yarıyıl 1

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI Yıl 1 / Yarıyıl 1 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI Yıl 1 / Yarıyıl 1 117 in Adı Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri in Türü 2 0 0 2 2 3 Zorunlu 173 Ġnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji 4 0 0 4 4 4 Zorunlu 174 Genel

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat 2008 Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Travma Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

ADIYAMAN DA YARA BAKIM MERKEZĠ

ADIYAMAN DA YARA BAKIM MERKEZĠ ADIYAMAN DA YARA BAKIM MERKEZĠ Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fatih DOĞAN Sorumlu HemĢire Binnur Yıldırım Adıyaman E.A.Hastanesi Yara Bakım Merkezi

Detaylı

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar SPORCU SAĞLIĞI VE FĠZYOTERAPĠ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Sporcu Sağlığı ve Fizyoterapi FTR 232 2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4 Önkoşullar Yok Dersin

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ)

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ) AÇIK VE UZAKTAN EĞTM FAKÜLTES ŞLETME, LSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETM) Kotej Tipi Ek Madde 1 Kotej 31 Yıl 2010 Sira TC Ad Soyad Uiversite Fakulte BirimAdi AGNO TabPu YerlestirmePua 1 46048259918 HAKAN

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN KPSS Eğtm Blmler ezberbozan sers Öğretm Teknolojler ve Materyal Tasarımı özetlenmş çerk pratk blgler krtk notlar lg çekc görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

(saat/hafta) Teorik anlatım, tartışma, soru-cevap. Hacettepe TÖMER Öğretim Elemanları

(saat/hafta) Teorik anlatım, tartışma, soru-cevap. Hacettepe TÖMER Öğretim Elemanları Tablo 2: DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Türk Dili Önkoşullar Dersin Dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ Lisans Sınav A1513120054 GÖZDE ŞAMATACI EĞTM BLMLER 97,83 EĞTM BLMLER/REH BERLK VE 89,4 78.94634 55.00000 A1513120029 LHAN ÇÇEK 82,6 VE REHBERLK 81,6 71.22661 57.50000 A1513120048 Arş. Gör. METN KOCATÜRK

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Acil Hasta Bakımı III Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ GRAFİKTASARIMIPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS 4009001172011

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. ADSG109 Ağız ve Diş Sağlığında Araç-Gereç Bilgisi - I SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Diş Hastalıkları

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI HUKUK LİSANS DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI HUKUK LİSANS DERS İÇERİKLERİ Ders (Dersn adı) Meslek İnglzce 1 Süre (Dersn Süres) Ders Toplam Süreler (4 Yıl / 8 Dönem Olacaktı r.) 1. güz Kapsam (Dersn Btrlmes le Gerçekleşe cek Ednm) Hukukçular

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir.

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir. FİZYOLOJİ I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoloji I FTR 1.YIL/ 4 - - 5 1.yarıyıl 113 Güz Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DAĞITIMA ESAS KİTAP LİSTESİ (Kitap Seçim Modülü'nde okullarca ihtiyaç girilecek)

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DAĞITIMA ESAS KİTAP LİSTESİ (Kitap Seçim Modülü'nde okullarca ihtiyaç girilecek) KODU ADI İLKÖĞRETİM KİTAPLARI 2010-2011 EĞİTİĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DAĞITIMA ESAS KİTAP LİSTESİ 100010 Beden Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 1-8 Dersi okutan öğretmen sayısı kadar ihtiyaç bildirilecektir.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Görme Optiği II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Türk Dili II TKD104 1.YIL/ 2.yarıyıl 2 - - 2 Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyabet Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı