RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİLİ GÜÇ SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "0124730 - RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİLİ GÜÇ SİSTEMLERİ"

Transkript

1 147 - RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİLİ GÜÇ SİSTEMLERİ BÖLÜM 1. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ (RES) 1.1 GİRİŞ Rüzgâr enerjisi son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olup, özellikle geçmiş 1 yılda rüzgâr enerjisi kullanım kapasitesi oldukça hızlı büyümüştür. 7 yılı sonu itibari ile Dünyadaki toplam rüzgar enerjisi kullanımı 94.1 GW değerine ulaşmıştır. Bu rakam 1994 yılında.5gw, 4 yılında ise 47GW idi. Dünya da rüzgâr enerjisi kurulu gücündeki büyüme yaklaşık yıllık olarak %-%5 ciarındadır. Ancak rüzgâr enerjisinin payı ancak %1 ler seiyesindedir. Almanya e Danimarka rüzgâr enerjisi kullanımında Dünya da en önde gelen ülkelerdir. 7 erilerine göre, Danimarka yaklaşık enerjisinin % sini rüzgârdan karşılarken, bu oran Portekiz e İspanyada %9, Almanya da ise %7 seiyelerindedir. Ancak toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücü bakımından Almanya Dünya lideridir. Türkiye de rüzgâr enerjisi yatırımları 1998 yılından itibaren, daha çok küçük ölçeli yap-işlet-deret modeli ile uygulamalar artmaya başlamıştır. Türkiye de halen faaliyette olan Rüzgâr Santralleri Tablo 1. de erilmiş olup, ilgili erilere göre Türkiye deki toplam kurulu güç 1 santral ile MW tır. Bu haliyle ülkemizde rüzgâr enerjisinin payı %1 seiyesinin altındadır. Tablo 1. 8 yılı itibari ile Türkiye de faaliyette olan Rüzgâr Santralleri YERİ ŞİRKET ÜRETİME GEÇİŞ GÜÇ(MW) İMALATÇI TÜRBİN SAYISI İzmir - Çeşme Alize A.Ş Enercon İzmir - Çeşme Güçbirliği A.Ş Vestas 1 Çanakkale - Bozcaada Bores A.Ş. 1. Enercon 17 İstanbul - adımköy Sünjüt A.Ş. 1. Enercon Balıkesir - Bandırma Bares A.Ş. I/6 GE İstanbul - Siliri Ertürk A.Ş. II/6.85 Vestas 1 İzmir - Çeşme Mare A.Ş. I/7 9. Enercon 49 Manisa - Akhisar Deniz A.Ş. I/7 1.8 Vestas 6 Çanakkale - İntepe Anemon A.Ş. I/7.4 Enercon 8 Çanakkale - Gelibolu Doğal A.Ş. II/ Enercon 18 atay - Samandağ Deniz A.Ş. I/8 Vestas 15 Manisa - Sayalar Doğal A.Ş. I/8.6 Enercon 8 İzmir - Aliağa İnnores A.Ş. I/8 4.5 Nordex Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 1

2 Rüzgâr enerjisi kullanımındaki paralelliğe bağlı olarak, Rüzgar enerjisi teknolojisi de son yıl içerisinde hızla gelişmiştir e halen rüzgar enerjisi teknolojisi ile ilgili bütün hususlar araştırma konusu olup gelişmeye deam etmektedir. 1.. RÜZGÂR ENERJİSİ DÖNÜŞÜMÜ Bir rüzgâr enerji dönüşüm sisteminin temel safhaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Türbin rotoru aerodinamik olarak dizayn edilmiş kanatları asıtası ile rüzgar dalga enerjisinin bir kısmını yakalayarak mekanik enerjiye çeirir. Düşük hızlı bu mekanik enerji dişli kutusu yardımı ile yüksek generatör hızı seiyesine çıkarılır. Eğer generatör yüksek kutup sayısına sahip ise dişli kutusuna ihtiyaç duyulmayabilir. Yüksek dönüş hızına sahip mekanik enerjiye çerilmiş bu enerji ise generatör aracılığı ile elektrik enerjine dönüştürülür. Daha sonra transformatör e iletim hatları aracılığı ile yerel elektrik şebekesine elektrik sayacı e kesici üzerinden bağlanır. Tercih edilen rüzgâr enerji sistemi topolojisine bağlı olarak transformatörden önce güç elektroniği üniteleri ile elektrik enerjisi farklı formlarda regüle edilir. Şekil : Rüzgâr enerjisi dönüşüm aşamaları 1.. RÜZGÂR TÜRBİNLERİNİN YAPISI VE ÇEŞİTLERİ Rüzgâr türbinleri mekaniksel olarak elektrik generatörüne bağlı iki eya daha fazla kanatları olan rotorları asıtasıyla rüzgâr kinetik enerjisini yakalar. Bu türbin yüksek bir kule üzerine monte edilerek, yakalayacağı kinetik enerjisi artırılmaya çalışılır. Arzu edilen güç üretim kapasitesini elde etmek için bir bölgeye birçok rüzgâr türbini kurulur. Bu tür yapılara rüzgâr çiftliği denir. Türbin dizaynında genel olarak iki farklı tasarım kullanılır: Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa

3 - Yatay eksenli rüzgâr türbini - Düşey eksenli rüzgâr türbini Şekil 1: Rüzgâr türbin konfigürasyonları Yatay eksenli rüzgâr türbinleri hem rüzgâr yönünde (downwind) hem de rüzgâra karşı (upwind) yönde çalışabilmektedir. Düşey eksenli türbinler ise rüzgârı her yönde kabul ederler. Rotor haricindeki tüm bileşenler her iki rüzgâr türbini dizaynında da aynıdır. Dikey eksenli makinanın şekli bir yumurta çırpıcısını andırır. Özel yapısal aantajlarından dolayı geçmişte kullanılmakta idi. Günümüzde modern türbinlerin çoğu yatay eksen dizaynındadır. Şekil. Yatay e düşey eksenli rüzgâr türbinleri Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa

4 Rotor haricindeki tüm bileşenler her iki rüzgâr türbini dizaynında da aynıdır. Aşağıda yatay eksenli rüzgâr türbinin ayrıntılı yapısı erilmiştir. Şekil. Yatay eksenli bir rüzgâr türbinin ayrıntılı yapısı Bir Rüzgâr Enerji Santralinin Temel Bileşenleri: - Kule - eya kanatlı rüzgâr türbini - Rüzgâr yönüne göre kanatların/türbinin yönünü ayarlayan mekanizma - Mekanik dişli ünitesi - Elektrik generatörü - ız sensörleri e hız kontrol ünitesi - Güç-elektronik ünitesi e kontrolü - Enerji depolama sistemleri(özellikle şebekeden bağımsız çalışma için) - Yerel elektrik şebekesine bağlantı için transformatör, iletim hattı e kesici Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 4

5 1.4. RÜZGÂR IZI VE GÜÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ hızı ile hareket eden m kütleli haanın kinetik enerjisi SI birim sistemine göre: W KE 1. m. [ joule] Bu şekilde hareket halinde olan haa akışındaki güç, birim zamanda akan Kinetik Enerji akışı olacağından. (Not:, Eğer güç zaman içerisinde sabit ise; W P.t Enerji Güç Zaman ) ise P 1 ( Birim zamanda akan kütle). olarak yazılır ise; Buradan; A alanı boyunca gücü; hızı ile hareket eden haa kütlesinin m& Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 5

6 Yoğunluk ile hacmin çarpımı kütleyi ereceğinden,, Akışkan bir kütle için nin zamana göre türei alınır ise, kısaca, m& eşitliğini güç ifadesinde yerine yazarsak; 1 1 m& ρ. A. PA ( ρ. A. ). PA ρ. A. (*) Denklem genel olarak A alanı boyunca oluşan rüzgâr gücü açısından yazılır ise; Burada; P w : Rüzgâr(haa) akışındaki mekaniksel güç[watt] ρ : aa yoğunluğu[kg/m ] Not: 1 atm basıncında (deniz seiyesi) e 15 C sıcaklıkta, ρ 1,5kg/m A: Rotor kanatlarının süpürdüğü alan(rüzgârın geçtiği bölgenin kesit alanı)[m ] Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 6

7 ρ.a. Birim zamanda akan haanın kütlesi[kg/s] A. acimsel akış oranı(birim zamanda akan m miktarı)[ m /s] (*) güç ifadesinin rüzgâr hızına bağlı olarak değişimi hızın kübü ile orantılı olarak aşağıdaki gibi değişir: Şekil 4. Rüzgâr hızı güç ilişkisi Burada erilen güç, birim m başına karşılık gelen güç olup, bu büyüklük bir bölgenin spesifik (özel) gücü olarak eya güç yoğunluğu olarak adlandırılır. Dolayısıyla bir bölgenin spesifik (özel) P 1 gücü W ρ. olup birimi: [watt/ m ] dir ( P w α ). A Not: İki bölgenin rüzgâr potansiyeli, spesifik rüzgâr güçleri cinsinden karşılaştırılır e dönen kanatların süpürdüğü alan açısından w/ m olarak erilir. Bu güç rüzgâr hızının küpü ile orantılı olarak değiştiğinden, örneğin rüzgâr hızının iki katına çıkması gücün 8 kat artması anlamına gelir. Yani rüzgâr türbininin 1 saatte mph rüzgâr hızında yakaladığı enerji, 1mph hızında 8 saatte elde edilebilir. ız 5mph e düşerse aynı enerjiyi yakalayabilmek için türbini 64 saat çalıştırmak gerekir(yaklaşık,5 gün). Üstelik daha ileride görüleceği üzere rüzgâr türbinleri düşük hızlarda hareket ettirilemezler. P w 1 ρ. A Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 7

8 güç ifadesi aynı zamanda türbin rotorunun süpürdüğü alan ile doğru orantılıdır [ P w α A ]. Yatay eksenli türbin için rotor süpürme alanı; A π D 4 ( D : Rotor çapı) Görüldüğü üzere A alanı yatay eksenli türbinlerde kanat çapının karesi ile orantılıdır. Dolayısıyla rüzgâr gücü D ile orantılıdır [ P w α A ]. Yani kanat çapı iki katına çıkarıldığı takdirde, rüzgâr gücü 4 katına çıkar. Bu basit inceleme daha büyük rüzgâr türbinleri ile çalışma konusunda ekonomik skala hakkında bize genel karşılaştırma imkanı erir. Bir rüzgâr türbininin maliyeti yaklaşık kanat çapı ile orantılı olarak artar, hâlbuki güç kanat çapının karesi ile orantılıdır. Sonuç olarak daha büyük rüzgâr türbinleri daha ekonomiktir. Düşey eksenli rüzgâr türbininin(rotorun) süpürdüğü alan tam dairesel olmamasından dolayı daha karmaşık bir yapı arz eder. Bu alan yaklaşık olarak; A D. ile erilebilir. D A D. Şekil 5. Düşey eksenli rüzgâr türbininin yaklaşık alan hesabı Burada; D: Rotor kanatlarının maksimum genişliği : Rotor kanatlarının dikey maksimum yüksekliği Rüzgâr türbinlerindeki en önemli noktalardan birisi farklı rüzgâr hızlarındaki yakalanacak enerji miktarıdır. Rüzgâr e güç arasındaki non-lineer ilişkiden dolayı, (*) rüzgâr ortalama güç formülünü elde edilebilecek toplam enerji tahmininde kullanamayız Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 8

9 Örnek: C de e 1 atm basıncında aşağıdaki rüzgâr durumları için 1m lik alanda yakalanabilecek enerji miktarlarını karşılaştırınız. Çözüm: a) 8m/s rüzgâr hızında saatlik işletme süresinde elde edilebilecek enerjiyi bulunuz. b) 1 saat boyunca 4 m/s rüzgâr hızı e 1 saat boyunca 1 m/s rüzgâr hızı, (Yani saatlik işletme periyodunda ortalama 8m/s rüzgâr hızında) elde edilebilecek enerjiyi bulunuz. Görüldüğü üzere bir işletme periyodu boyunca ortalama rüzgâr hızı kullanımı oldukça büyük hatalar oluşturabilmektedir. er iki durumda da ortalama hız aynı olmasına rağmen (b) şıkkındaki sonuç (a) ya göre %75 oranla daha fazladır ATMOSFERİK ŞARTLARIN RÜZGÂR GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Sıcaklığın aa Yoğunluğuna (Air Density) Etkisi Rüzgâr güç erileri sunulurken genellikle haa yoğunluğunun 1,5 kg/m olduğu, yani haa şartlarının 15 C sıcaklık e 1 atm basınç altında olduğu kabul edilir. Farklı haa şartları için haa yoğunluğu ideal gaz kanunundan hareketle elde edilebilir Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 9

10 P. V n. R. T (1*) P Mutlak basınç(1 atm) V acim(m ) n Kütle(mol) R İdeal gaz sabiti m atm T Mutlak sıcaklık(k:kelin) Kelin K C + 7,15 Kelin mol Eğer gazın moleküler ağırlığını (g/mol) MA ile gösterirsek, haa yoğunluğu, ρ ( kg m ) n( mol) MA( g / mol) 1 / V ( m ) ( kg / g) ρ (*) (1*) e (*) denklemleri birleştirilirse: P MA 1 RT ρ (*) elde edilir. ((*) denkleminden n i çekip (1*) da yerinde yazıyoruz.) Dolayısıyla bütün bilmemiz gereken haanın moleküler ağırlığıdır. aa(%1) Nitrojen(%78,8) + Oksijen(%,95) + Argon(%,9) + Karbondioksit(%,5) + Neon(%,18) Bu bileşenler kullanılarak haa karışımının moleküler ağırlığı MAhaa.788x8, +.95x +.9x9,95 +.5x x (g/mol) Not: Bileşenlerin moleküler ağırlıkalrı(g/mol) N 8. O Ar 9.95 CO 44.1 Ne Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 1

11 Örnek: 1 atm basıncında e C de haanın yoğunluğunu bulunuz. Çözüm: 15 C e 1 atm haa yoğunluğuna göre (1,5kg/m), C de ki haa yoğunluğu yaklaşık %5 daha fazla. Rüzgâr gücü haa yoğunluğu ile doğru orantılı olduğundan, Pw gücü de %5 oranında daha fazla olacaktır. Aşağıdaki tablo 1 atm basıncındaki farklı haa sıcaklıklarına karşılık gelen haa yoğunluklarını e grafik ise sıcaklık ile değişimlerini göstermektedir. Tablo 1. 1 atm basıncı altında haa yoğunluğunun haa sıcaklığı ile değişimi Sıcaklık( C) aa Yoğunluğu (kg/m) Sıcaklık Değişimi İçin Yoğunluk Oranı, -1 1,4 1, ,84 1,1-15 1,68 1, ,5 1,14-9 1,7 1,91-6 1, 1,79-1,7 1,67 1,9 1,55 1,78 1,44 6 1,65 1, 9 1,51 1,1 1 1,8 1, ,5 1, 18 1,1,99 1 1,,98 4 1,188,97 7 1,176,96 1,165,951 1,15, ,14,9 9 1,11,9 4 1,1, Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 11

12 Şekil 5a. 1 atm basıncı altında haa yoğunluğunun haa sıcaklığı ile değişimi Rakımın(Altitude) aa Yoğunluğuna Etkisi aa yoğunluğu e dolayısıyla rüzgâr gücü atmosferik basınca e sıcaklığa bağlıdır. aa basıncı ise rakımın bir fonksiyonu olduğundan deniz seiyesinin üzerindeki bölgelerde rüzgâr gücü tahmin edilirken bir düzeltme faktörü kullanılmalıdır. Şekil de gösterildiği üzere düşey eksende statik bir haa kesitini(a) dikkate alalım. RAKIM Üst yüzey basıncı Ρ ( z + dz) aa diliminin oluşturduğu kuet g ρ A dz dz z Taban alanı (Kesit) A Taban basıncı ( Ρ(z) ) Ρ( z + dz) g ρ A dz + Şekil 6. Yükseklik ile basınç arasındaki ilişkiyi bulmak amacı ile dikkate alınan haa koridoru Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 1

13 Verilen düşey kolondaki dz kalınlığa sahip ρ yoğunluklu haanın kütlesi ρ.a. dz ile erilir. z + dz yüksekliğindeki yüzeyde haa basıncı P(z + dz) olarak erilir ise haa diliminin alt yüzeyindeki P(z) basıncı, P(z + dz) basıncı ile ilgili haa diliminin birim alan ağırlığı toplamına eşittir. P( z) P( z + dz) + g. ρ. A. dz A P ( z) P( z + dz) + g. ρ. dz Burada g, yerçekimi sabiti(yerçekimi imesi) 9,86m/s Böylece artımsal dp basıncı, yükseklikteki dz artımsal değişimi için yazılırsa d P ( z + dz ) P ( z ) g. ρ dz dp dp g. ρ dz g.ρ dz ρ haa yoğunluğu (*) denklemiyle erildiği üzere atmosferik basıncın bir fonksiyonudur. (*) denklemini dp/dz ifadesinde yerine yazarsak; dp dz g P MA 1 RT dp g MA 1 dz RT P Biz burada rakımın sıcaklık üzerindeki etkisini ihmal ediyoruz. Rakımdaki her bir km lik artış, sıcaklıkta yaklaşık 6,5 C lik bir azalma oluşturur. Kabullerimizi basitleştirmek için haa sıcaklığı dikkate alınan koridor boyunca sabit kabul edilebilir. Bu ihmal çok ufak bir hataya neden olur. Yukarıda ki formülde birim; sabit e birim dönüştürme faktörlerini yerine yazarsak (sıcaklık 15 C sabit kabul edildi): dp dz 9,86( m / s ) 8,97( g / mol) 1 ( kg / g) atm 1Pa 5 m atm K mol K 8,56 1 (. /. ) 88,15 11,5Pa N / m 1N kg. m / s P Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 1

14 dp 1, P 1 dz m ln p e p ln p p. e P P. e 4 diferansiyel denklem çözümü yapılırsa; dp 4 1, P ln p + c 1, p ln p 1, , z p p 1, ,18575x1 4 4 z 4 dz 4. z. z 1( atm). e 1,18575x1 Burada, Po Referans basınç(1 atm) Metre(Rakım yüksekliği) 4 Örnek: aa yoğunluğunu aşağıdaki durumlar için hesaplayınız Çözüm: a) 15 C(88,15K) e 1m yükseklik, b) aa sıcaklığı -5 C e yükseklik 1m Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 14

15 Aşağıdaki tabloda 15 C de haa basıncının e yoğunluğunun rakım ile olan değişimi özetlenmiştir. Tablo. 15 C de haa basıncının e yoğunluğunun rakım ile olan değişimi Rakım (m) Basınç (atm) aa Yoğunluğu (kg/m) Yükseklik Değişimi İçin Basınç Oranı, 1, 1,5 1, 1,988 1,11,988,977 1,197,977,965 1,18,965 4,954 1,168,954 5,94 1,155,94 6,91 1,141,91 7,9 1,18,9 8,91 1,114,91 9,899 1,11,899 1,888 1,88,888 11,878 1,75,878 1,867 1,6,867 1,857 1,5,857 14,847 1,8,847 15,87 1,6,87 16,87 1,14,87 17,817 1,,817 18,88,99,88 19,798,978,798,789,967,789 1,78,955,78 Şekil 6a. 15 C de haa basıncının e yoğunluğunun rakım ile olan değişimi Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 15

16 Eğer belirli bir haa yoğunluğu için sıcaklık e basınç düzeltme faktörleri birleştirilir ise; ρ 1, 5 r T r A rt : Sıcaklık düzeltme faktörü ra : Rakım (AltitudeA) düzeltme faktörü Örnek: 1m yükseklikte e -6 C haa sıcaklığında rüzgâr hızı 8m/s ise rüzgâr güç yoğunluğunu (W/m ) hesaplayınız. Çözüm: Kule Yüksekliğinin Etkisi Rüzgâr gücü, rüzgâr hızının küpü ile doğru orantılı olduğundan, rüzgâr hızındaki ufak bir artış bile ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Türbini yüksek hızlı rüzgârlara maruz bırakmanın bir yolu da, türbinleri daha uzun kulelere monte etmektir. Yer seiyesinin ilk birkaç yüz metre yüksekliklerinde, rüzgâr hızı yeryüzü ile olan sürtünme e etkileşiminden dolayı oldukça fazla etkilenir. Pürüzsüz yüzeyler örneğin; durgun deniz yüzeyi rüzgâra karşı oldukça düşük bir direnç gösterir. Rüzgâr hısındaki değişim oranı yüksekliğin artmasıyla birlikte daha düşük seiyelerde kalacaktır. Diğer yandan yüzey rüzgârları oldukça tümsekli arazilerde, orman e bina alanlarında oldukça düşük olacaktır. Yüzey pürüzlülük faktörünün rüzgâr hızı üzerindeki etkisi aşağıdaki ifade ile karakterize edilebilir: Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 16

17 α (**) Burada, yüksekliğindeki rüzgâr hızı iken υ ise referans yükseklikteki rüzgâr hızıdır(genelde 1m alınır). α ise sürtünme katsayısıdır. α sürtünme katsayısı rüzgâra maruz kalan yer yüzeyinin topolojisine bağlı bir katsayıdır. Aşağıdaki tabloda farklı yeryüzü topolojileri için α katsayıları erilmiştir. Yeryüzü Karakteristiği Pürüzsüz sert toprak, durgun su Toprak seiyesinde uzun çimenli bölge Toprak seiyesinin üzerinde daha uzun mahsul Kırsal orman alanları, bir çok ağaç Ağaçlık ufak kasabalar Uzun binalarla dolu büyük şehirler Sürtünme Katsayısı, α,1,15,,5,,4 (**) formülü ile erilen yaklaşım daha ziyade ABD de kullanılan bir kriterdir. Arupa ülkelerinde kullanılan formül ise; ln z ln z (***) Burada z; pürüzlülük uzunluğunu göstermektedir. Pürüzlülük sınıflandırması e uzunluğu ile ilgili tablo aşağıdadır. Pürüzlülük Sınıfı Tanımı Pürüzlülük Uzunluğu (m) Su yüzeyi, 1 Açık geniş araziler(az sayıda engel ar), Çiftlikler(1 er km aralıklarla rüzgâr engelleyiciler ar),1 Çok fazla rüzgâr engeli olan çiftlik eya kenar mahalle,4 4 Yoğun yerleşim bölgeleri eya orman 1, Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 17

18 Not: (**) e (***) denklemleri rüzgâr hızının yükseklik değişimini ancak tahmin eden yaklaşımlardır. Gerçekte en güzel yaklaşım arazide ölçüm yapmaktır. Yine de biz bu derste daha ziyade (**) formülünü kullanacağız. Farklı α değerleri için yükseklik ile rüzgâr hızı e gücü oranı arasındaki değişimi gösterir grafik aşağıda erilmiştir. Şekil 7. α değerlerine bağlı olarak farklı yükseklikler için rüzgâr hız e güç oranları arasındaki ilişki Örnek: Bir anemometre(rüzgâr hızı e yönü ölçüm cihazı:anemometer) sürtünme katsayısı, olan bir bölgede, yer yüzeyinden 15m yükseklikte rüzgâr hızını 6m/s olarak ölçmektedir. Aynı bölgede 5m yükseklikteki rüzgâr hızını e bölgeye ilişkin özel gücü (spesifik güç) tahmin ediniz.. (Sıcaklık15 C e basınç 1 atm) Çözüm: Görüldüğü üzere 5m yükseklikteki güç 15m yükseklikteki gücün.95 katı Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 18

19 Not: Rüzgâr gücü rüzgâr hızının küpü ile değiştiğinden α formülü kullanılarak yüksekliğindeki rüzgâr bağıl gücünü, o referans yüksekliğindeki gücün bir fonksiyonu olarak erebiliriz. α α ρ ρ P P A A P P Örnek: Aşağıda erilen rüzgâr türbini için kanat uçlarının maruz kalacağı maksimum e minimum özel güç oranını hesaplayınız. Çözüm: Not: Görüldüğü üzere kanat en tepeye çıktığı zaman güç, kanat ucunun en aşağı indiği duruma göre %5 daha fazla. Burada önemli bir noktaya urgu ardır. Kanat en üst noktaya çıktığı zaman çok daha fazla rüzgâr kuetine maruz kalır. Aynı anda kanatın teki daha fazla rüzgâr kuetine maruz kalmışken, alt kanat daha küçük rüzgâr kuetine maruz kalır. Türbin döndükçe bu olay periyodik olarak deam eder. Yani türbin kanatları sürekli değişen bir zorlanmaya maruz kalır. Bu özellikle büyük makinalarda gürültüyü artırır e kanat yorulmalarına e sonuçta kanat kırılmalarına neden olabilir Rüzgâr e Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu Sayfa 19

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ HAZİRAN 2009 ISBN: 978-605-89548-2-3 DEK-TMK YAYIN NO: 0011/2009 Baskı: EKC FORM OFSET - (0312) 342 16 16 Bu rapor Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne ait

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek 1. İş Nedir? Bir cisim, bir kuvvet etkisiyle kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa, bu kuvvet cisim üzerinde iş yapmış olur. Günlük yaşantımızdan işe birçok örnek verebiliriz. Bir arabanın itilmesi, bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

7. BARAJLAR. Baraj kelimesi, XX. Yüzyılın ortasından sonra Fransızca dan dilimize geçmiş olup sözlükte engel anlamına gelmektedir.

7. BARAJLAR. Baraj kelimesi, XX. Yüzyılın ortasından sonra Fransızca dan dilimize geçmiş olup sözlükte engel anlamına gelmektedir. 7. BARAJLAR 7.1 Giriş Baraj, su biriktirmek amacı ile hazne oluşturmak üzere bir akarsu vadisini kapatarak akışı engelleyen yapıdır. Barajın su biriktirme yanında, su seviyesi yükseltme ve geniş su yüzeyi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET Sarmal Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri Basit Makineler Enerji ve Sürtünme i Bu ünitede öğrencilerin; Sarmal yayların özelliklerini farketmeleri,,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı