TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİ"

Transkript

1 TİTCK TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİ T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz Denetim Dairesi Hande TURAN / İSTANBUL

2 SUNUM İÇERİĞİ Dayanaklarımız Uyarı Sistemi Bildirim Türleri Raporlama Kriterleri Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Uyarı Sistemde Rol Dağılımı ve Sorumluluklar (Üreticilerin/İthalatçıların/Sağlık Kuruluşları) Beklentilerimiz ve Sorunlar

3 DAYANAKLARIMIZ 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (11 Temmuz 2001 tarih ve sayılı RG, Yürürlük tarihi 11 Ocak 2002) Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik (17 Ocak 2002 tarih ve sayılı RG, Yürürlük tarihi 11 Ocak 2002) Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (25 Haziran 2007 tarih ve sayılı RG)

4 DAYANAKLARIMIZ Tıbbi Cihazlara ilişkin AB Direktifleri Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Madde 15 (90/385/EEC) Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Madde 17 (93/42/EEC ) Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Madde 14 (98/79/EC) Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (14/07/2010 tarih ve sayılı RG) Meddev Rehber Dokümanı (Ocak 2013/ Rev8) Guidelines on a Medical Devices Vigilance System

5 MEDDEV (MEDical DEVice) Yetkili Otorite Uzman Grubu, Komisyon Temsilcileri, Onaylanmış Kuruluş ve Tıbbi Cihaz Sektör Temsilcileri tarafından yürütülen ortak çalışma ve değerlendirilmeler sonucunda hazırlanarak yayımlanmaktadır. Direktifte yer alan hükümlerin uygulamalarına yönelik ayrıntılı bilgi içerir. Tıbbi cihaz gerekliliklerine yönelik ortak bir standart yaratarak direktiflerin her ülkede aynı şekilde uygulanması hedeflenmektedir Direktiflerin uygulama ve yorumlama aşamasında ihtiyaç doğrultusunda revize edilmektedir. Kanunen bağlayıcı değildir. Ancak, tüm AB ülkeleri bu rehber doküman doğrultusunda hareket etmektedir. Temel gereklikleri karşılamada uyumlaştırılmış standartlar kadar kabul görmektedir.

6 MEDDEV Kapsam, uygulama alanı, tanımlamalar Temel Gereklilikler Tıbbi Cihazların Sınıflandırması Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Klinik Araştırmalar ve Klinik Değerlendirme Onaylanmış Kuruluşlar Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemi Geçiş Süreci IVD Diğer

7 MEDDEV UYARI SİSTEMİ REHBER DÖKÜMANI GUIDELINES ON A MEDICAL DEVICES VIGILANCE SYSTEM Bu rehber doküman, «Uyarı Sistemi» olarak değerlendirilen tıbbi cihazlarla ilgili olumsuz olayların ve saha güvenliği düzeltici faaliyet rapor formlarının bildirilmesi ve değerlendirilmesi sürecinde ilgili tüm paydaşların rollerini ve sorumluklarını açıklamaktadır. ÜRETİCİLER ULUSAL YETKİLİ OTORİLER AVRUPA KOMİSYONU ONAYLANMIŞ KURULUŞ KULLANICILAR Uyarı sisteminin uygulamasına yönelik ortak bir standart yaratarak direktiflerin her ülkede aynı şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

8 MEDDEV UYARI SİSTEMİ REHBER DÖKÜMANI GUIDELINES ON A MEDICAL DEVICES VIGILANCE SYSTEM REVİZYONLAR Revizyon 3 Mart 1998 Revizyon 4 Nisan 2001 Revizyon 5 Nisan 2007 Revizyon 6 Aralık 2009 Revizyon 7 Mart 2012 Revizyon 8 Ocak 2013 Revizyon 9 Ocak 2015 Özellikle üretici/ithalatçıların sorumlulukları konusunda köklü değişiklikler öngörülmektedir. Periyodik Özetleme Raporu ve trend raporlarının sunulması zorunla hale gelecektir.

9 TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Uyarı sisteminde yer alan tüm tarafların rolleri, sorumlulukları ve sürecin yönetim aşamaları 14/07/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile açıklanmış ve hükümlere bağlanmıştır. Tebliğ hükümleri, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan ve tüm AB ülkelerince kullanılan Guidelines on a Medical Devices Vigilance System adlı rehber dökümanın uyumlaştırılması ile hazırlanmıştır. Tebliğ hükümleri yetkili otorite, imalatçı/ithalatçı, sağlık kurum/ kuruluşları ve kullanıcıların rollerini ve sorumluluklarını belirler.

10 TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Tebliğ in amacı, Olumsuz olayların değerlendirilme sürecini hızlandırmak ve süreç yönetimini bir standarda bağlamaktır. Böylece; Hastaların, kullanıcıların ve diğer kişilerin sağlığını ve güvenliğini korumayı Yetkili Otoriteler, üreticiler ve sağlık kurum/kuruluşları arasındaki bilgi alışverişini sağlayarak en kısa sürede düzeltici faaliyetleri belirlemeyi Olumsuz olayları izlemek ve aynı tip diğer cihazlarla meydana gelmemesi için önlemler almayı hedeflemekteyiz.

11 ÜRETİCİ TANIMI (Ürünlerin Piyasa Gözetimi Ve Denetimine Dair Yönetmelik) Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

12 UYARI SİSTEMİ Tıbbi cihazın piyasaya arz edilmesinden sonra kullanım aşamasında tespit edilen olumsuz olayların değerlendirilmesi sürecidir.

13 OLUMSUZ OLAY Olumsuz Olay kapsamına giren durumlar; a) Hastanın veya kullanıcının sağlık durumunda ciddi bozulmaya ya da ölüme yol açabilecek veya yol açmış olan; 1) Tıbbi cihazın özelliklerinin ve/veya performansının bozulması ya da sapması, 2) Kullanım kılavuzu ve etiketteki yetersizlikler, b) Bu fıkranın (a) bendinde belirlenen nedenlerden dolayı aynı tip tıbbi cihazların imalatçısı tarafından piyasadan sistematik olarak geri çekilmesine yol açan tıbbi cihazın özelliğine ve performansına bağlı teknik ve tıbbi sebepler.

14 Sağlık Durumunda Ciddi Bozulma ii. iii. iv. Hayatı tehdit eden hastalık Vücut fonksiyonlarının kalıcı olarak bozulma veya vücut yapısında kalıcı zarar a) veya b) yi önlemek için tıbbi veya cerrahi müdahale gerektiren durum v. Üreticinin kullanım talimatları dâhilinde kullanılan yanlış IVD test sonuçları veya yanlış tanının sonucu olarak dolaylı zarar vi. Dölüt sıkıntısı, dölüt ölümü veya doğuştan olan özürler veya herhangi bir doğuştan anormallik

15 UYARI SİSTEMİ Tıbbi cihazın kullanımı esnasında, cihazın performansında bozulma ve/veya uygunsuzluk, etiket bilgileri, kullanım kılavuzundaki eksiklik nedeniyle hasta, kullanıcı yada üçüncü kişilerde ölüm ya da sağlık durumunda ciddi bozulma ile sonuçlanan/sonuçlanabilecek olayların bildirimi, sonrasında olayın değerlendirilmesi ve raporlanması sürecidir.

16 ÜRETİCİ İTHALATÇI YETKİLİ OTORİTE TİTCK HASTANE KAMU KURUMLARI KULLANICI

17 Raporlamanın yapılması için a) bir olayın gerçekleşmiş olması, b) olayın nedeninin tıbbi cihaz olması ya da tıbbi cihaz olmasından şüphe edilmesi, c) hasta/kullanıcı/üçüncü kişinin ölümü hasta/kullanıcı/üçüncü kişinin sağlık durumunda ciddi bozulma ile sonuçlanması ya da sonuçlanabilecek olması gerekmektedir.

18 UYARI SİSTEMİ ÜRETİCİ BİLDİRİMLERİ İmalatçı Olumsuz Olay Raporu (Manufacturer s Incident Report ) Olumsuz Olaylar Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Raporu (FSCA-Field Safety Corrective Action) İmalatçısı tarafından cihazın piyasadan gönüllü geri çekilmesine veya düzeltici faaliyet uygulamasına yol açan özellikler ve/veya performansa ilişkin nedenler Etiket/Kullanım kılavuzu değişikliği, yazılım güncellemesi, kullanıcılara bilgi notu dağıtımı,değişim, geri çekme vb.

19 MFR İmalatçı Olumsuz Olay Formu ÜRETİCİ CİHAZ OLUMSUZ OLAY ARAŞTIRMA NİHAİ KARAR Manufacturer s Incident Report Olumsuz olayın araştırılmasına ilişkin bilgi içeren cihazın üreticisi ya da yetkili temsilcisi tarafından hazırlanarak Yetkili Otoriteye sunulan rapordur. Raporun hazırlanması için öncelikle «olumsuz olay» meydana gelmelidir. BAŞLANGIÇ RAPORU TAKİP RAPORU NİHAİ RAPOR BAŞLANGIÇ VE NİHAİ RAPOR

20 MFR İmalatçı Olumsuz Olay İnfüzyon pompası pompanın arızalanması nedeniyle duruyor. Ancak alarm vermiyor. Hastada herhangi bir zarar oluşmuyor. OLAY RAPORLANMALI Bu olay farklı şekilde de sonuçlanabilirdi. Sağlık durumunda ciddi bozulmaya neden olabilirdi) Pompa ve kullanılan infüzyon setinin uyumsuzluğu nedeniyle infüzyon pompası yanlış doz veriyor. Pompa ve setin uyumluluğu kullanım kılavuzunda belirtilmiş ve kullanım kılavuzuna uygun olarak uygulanmış. OLAY RAPORLANMALI

21 MFR İmalatçı Olumsuz Olay Kullanım kılavuzunda uygunsuz tutuş ile ilgili herhangi bir bilgi içermeyen kateter yerleştirme esnasında kırılıyor. Ancak bu kırık kolayca iptal edilebilecek ve uygulamayı riske sokmayacak şekilde oluşmuş. OLAY RAPORLANMALI Katater biraz daha farklı bir pozisyonda kırılsaydı kırılan ucun alınması için cerrahi müdahale gerekebilirdi. Kalp pilinde kullanım ömrünü doldurduktan sonra algılama kaybı oluşmuştur. Cihaz spesifikasyonunda belirtilmesine rağmen değişim zamanı ile ilgili gösterge zamanında ortaya çıkmıyor. OLAY RAPORLANMALI

22 MFR İmalatçı Olumsuz Olay RAPORLAMANIN GEREKLİ OLMADIĞI DURUMLAR Kullanım öncesi tespit edilen uygunsuzluklar Kullanım kılavuzunda sağlanan bilgiler nedeniyle cihazın uygunsuzluğu genellikle kullanıcı tarafından tespit edilebilir. Ancak tespit edilen bu durumlar kesinlikle üreticiye bildirilmelidir. Steril tek kullanımlık cihazın etiketinde «ambalaj açılmış ya da hasar görmüşse kullanmayınız» uyarısı yer almaktadır. Kullanıcı ambalajlamada hasar tespit etmiş ve cihazı kullanmamıştır.

23 MFR İmalatçı Olumsuz Olay Hastanın durumundan kaynaklı olaylar Hastanın durumu nedeniyle meydana geldiğinin tespit edildiği olumsuz olaylardır. Hasta diyaliz tedavisi sonrası ölmüştür. Hastanın böbrek hastalığı son safhadadır ve ölüm nedeni böbrek yetmezliğidir. Üretici araştırmaları doğrultusunda cihazının uygun çalıştığını ve cihazının ölümle ilgili olmadığını ispat etmiştir. Hatalı çalışmaya karşı koruma Cihazın tehlike/arızasına karşı koruma tasarım özelliği olan cihazlarda hastada yaralanma ve ölüme sebebiyet vermeyen olaylardır. İnfüzyon pompası arıza nedeniyle duruyor ve alarm veriyor. Hastada herhangi bir zarar oluşmuyor.

24 MFR İmalatçı Olumsuz Olay Raf ömrü dolan cihazlar Cihazın raf ömrü üretici tarafından belirlenerek teknik dosyaya, etikete ve kullanım kılavuzuna eklenmelidir. Kalp pilinde kullanım ömrünü doldurduktan sonra algılama kaybı oluşmuştur. Cihaz spesifikasyonu doğrultusunda gösterge zamanında haber vermiştir. Cerrahi eksplantasyon gereklidir. Hasta, kan şekeri sonucu yanlış insulin dozundan kaynaklanan hipoglisemi nedeniyle hastaneye yatırılır. Yapılan inceleme sonucunda kullanılan test stripin son kullanım tarihi geçtiği tespit edilmiştir.

25 MFR İmalatçı Olumsuz Olay Beklenen ve öngörülebilir yan etkiler Etikette açıkça belirtilmelidir. Olayın meydana gelmesinden önce uygun risk değerlendirmesi ile teknik dosyada yer almalıdır. Hasta yararı açısından klinik olarak kabul edilebilir olmalıdır. Ancak, raporlarda hastada ölümle ya da sağlık durumunda ciddi bozulma ile sonuçlanan/ sonuçlanabilecek olaylara neden olan beklenen ve öngörülebilir yan etkilerin risk-fayda oranında değişim tespit edilirse (sıklığında/şiddetinde artış) bu durum cihazın performans özelliklerinde bozulma olarak kabul edilir. Böyle bir durumda trend raporu hazırlanmalı ve gerekirse düzeltici/önleyici faaliyet uygulanmadır.

26 MFR İmalatçı Olumsuz Olay Harici defibrilatörün acil kullanımı sırasında hastada ikinci dereceden yanık oluşur. Cihazın risk değerlendirmesi incelendiğinde, hastada bu derecede yanığın oluşması hasta faydası açısından kıyasladığında kabul edilebilir olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Cihazdan kaynaklı oluşan bu derece yanıkların sıklığı teknik dosyada belirtilen aralık içinde meydana gelmektedir. Kullanım kılavuzunda olası yan etki olarak belirtilmelidir. Mekanik kalp valfi olan bir hastada implantasyondan 10 yıl sonra endokardit gelişmiş ve sonrasında hasta ölmüştür. Risk değerlendirmesinde hasta üzerindeki olası fayda göz önünde bulundurulduğunda bu aşamada meydana gelen endokardit klinik olarak kabul edilebilir olarak değerlendirilmiştir. Kullanım kılavuzunda olası yan etki olarak belirtilmelidir. Merkez kateterin yerleştirilmesi hastada anksiyete ve nefes darlığına neden olabilir. Bu her iki reaksiyon bilinmektedir. Kullanım kılavuzu ve etikette belirtilmelidir.

27 OLUMSUZ OLAY ARAŞTIRMA SÜRECİ BİLDİRİM YURTİÇİ YURTDIŞI İNCELEME RAPORLAMA DENETİM ANALİZ KÖK NEDEN DÜZELTİCİ FAALİYET ÖNLEYİCİ FAALİYET FAALİYET UYGULAMALARININ TAKİBİ

28 SGDF Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Raporu ÜRETİCİ CİHAZ ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA SONUÇLARI DÜZELTİCİ FAALİYET FSCA-Field Safety Corrective Action Cihaza ilişkin etiket/kullanım kılavuzu değişikliği, yazılım güncellemesi, kullanıcılara bilgi notu dağıtımı, değişim, geri çekme gibi belirlenen düzeltici faaliyetler hakkında bilgi verir. Düzeltici faaliyete ilişkin ayrıntılı bilgi içeren FSN (saha güvenliği bildirimi) adlı ek rapor ile birlikte üretici tarafından hazırlanır ve Yetkili Otoriteye sunulur. Ayrıca, etkilenen cihazların bulunduğu tüm ülkelerin Yetkili Otoritelerine FSCA yı göndermekle yükümlüdür.

29 SGDF Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Raporu Üretici piyasaya arz etmiş olduğu kalp pillerinde yazılım hatası olduğunu tespit eder. Sorun ile ilgili yapılan risk değerlendirmesinde sağlık durumunda ciddi bozulma/yaralanma olabileceği belirlenmiştir. Bu durumun meydana gelme olasılığını önlemek için üretici düzeltici/önleyici faaliyet uygular ve FSCA raporlanır. Üretici piyasaya arz etmiş olduğu ürün etiketlerinde ürünün raf ömrünün yanlış yazıldığını tespit eder. Üretici düzeltici/önleyici faaliyet uygular ve FSCA raporlanır.

30 SGDF Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Raporu SGDF /Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Formu Cihazın üreticisine iade edilmesi Cihaz modifikasyonu Cihaz değişimi Cihazın imhası Cihazın iyileştirmesi (dizayn değişimi) Cihazın kullanımı ile ilgili tavsiye /bilgi notu) Cihaz modifikasyonu Uzun ya da kısa süreli olarak etiket ya da kullanım kılavuzunda yapılan değişiklik Yazılım güncellemelerini Klinik kullanıcılara riskli durumlarda hastaların takip edilmesi Örn: implante edilen cihazlarda implantın çıkarılması genellikle klinik açısından uygulanamayacak bir durumdur. Cihazın kullanımında değişiklik ile ilgili tavsiyeler Örn: IVD lerde kontrol prosedürünün revizyonu, daha sık kalibre edilmesi

31 SGDF Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Raporu FSN/FIELD SAFETY NOTICE SAHA GÜVENLİK BİLDİRİMİ Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Formu (FSCA) «Saha Güvenliği Bildirimi» eki ile beraber hazırlanmalıdır. Saha Güvenliği Bildirimi; Üreticinin sahada uygulayacağı düzeltici/önleyici faaliyetler ve cihaz ile ilgili özet bilgi içerir. Tüm sağlık kurum/kuruluşlarında yer alan kullanıcılara cihaz ve cihazın güvenlik önlemleri/uyarları ile ilgili bilgileri iletmek açısından önemli bir iletişim aracıdır.

32 FSN Saha Güvenliği Bildirimi Etkilenen ürünlerin ticari ismi FSCA referans numarası Uygulanacak düzeltici önleyici faaliyet Etkilenen cihazlarla ilgili detaylı bilgiler: Model adı ve numarası, seri/lot numarası, üretim/son kullanma tarihi Problemin tanımı: FSCA oluşturulmasının nedenleri (cihaz arızası, performansında bozulma, cihazın kullanımı devam ederse hasta, kullanıcı ya da diğer kişiler üzerinde oluşabilecek potansiyel riskler ) Kullanıcı tarafından uygulanması tavsiye edilen faaliyetler: Cihazın karantina altına alınması Düzeltme yöntemi, bertaraf ya da cihazın modifikasyonu Hastaların takip edilmesi (örn. implantlar) Zaman çizelgesi Üreticiye geri gönderilmesi için hazırlanan onay formları (FSN den haberdar olunduğuna dair) Üretici Temas kişileri

33 SGDF FSN Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Raporu Saha Güvenliği Bildirimi Olumsuz olayın meydana gelmesi İmalatçı Olumsuz Olay Rapor Formu (olayın araştırılması ve düzeltici/önleyici faaliyetin belirlenmesi) Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Rapor Formu Saha Güvenliği Bildirimi (FSN)

34 TIBBİ CİHAZ UYARI RAPORLARI Üretici ve/veya ithalatçılar tarafından hazırlanan tüm Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Formları «Saha Güvenliği Bildirimi» ile birlikte Kurumumuz web sitesinde düzenli olarak yayınlanmaya başlamıştır. Etkilenen cihazların Üreticisi Ticari ismi/model numarası Seri/lot numarası Düzeltici/Önleyici Faaliyet Ürün Açıklaması TİTCK/FSCA referans numarası FSN (Türkçe)

35 TIBBİ CİHAZ UYARI RAPORLARI

36 TIBBİ CİHAZ UYARI RAPORLARI

37 UYARI SİSTEMİ BİLDİRİMLERİ Yetkili Otorite Raporu (NCAR- National Competent Authority Report) Yetkili Otoritelerin kendi ülkeleri sınırları içerisinde meydana gelen olumsuz olayları ve/veya sınırları içerisinde yerleşik imalatçıların düzenlediği FSCA lar ve Yetkili Otoritelerin uygulaması gereken düzeltici faaliyetler hakkında bilgi içeren rapor Hastane ve Kullanıcılardan gelen şikayetler

38 Bildirimlerin Dağılımı

39 TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Üreticinin/İthalatçının Sorumlulukları Üretici sorumlu olduğu cihazlarla ilgili olumsuz olay meydana geldiğinde Kurumumuzu tebliğde belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Ciddi kamu sağlığı tehdidi durumunda derhal İmalatçının olaydan haberdar olup cihaz ile olay arasındaki bağlantıyı tespit ettiği durumlarda derhal Ölüm veya sağlık durumunda beklenmeyen ciddi bozukluk söz konusu ise derhal (mücbir sebep varsa 10 gün) Diğer durumlarda derhal (mücbir sebep varsa 30 gün)

40 TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Üreticinin/İthalatçının Sorumlulukları Olumsuz olaya neden olan cihazın uygunsuzluğunun tespit edilmesi yani risk analizi dâhil gerekli incelemeyi yaparak olumsuz olayın temel nedenini belirlenmesi, Olumsuz olayın tekrar meydana gelmesini önlemek amacıyla düzeltici faaliyetlerin belirlenerek Yetkili Otoriteye sunulması Yetkili Otoritenin kararı ile belirlenen düzeltici faaliyetlerin sahada uygulanması

41 TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Üreticinin/İthalatçının Sorumlulukları Olumsuz olayların kök nedeninin bulunması için araştırma üretici tarafından yapılır. Üretici araştırmanın her aşamasından Yetkili Otoriteyi bilgilendirir. Ancak, Yetkili Otorite bu araştırmaya müdahale edebilir, bağımsız ayrı bir araştırma başlatabilir.

42 TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Yetkili Otoritenin Sorumlulukları Olumsuz olay ile cihaz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Olumsuz olaya neden olan cihazın uygunsuzluğunun temel nedeninin tespit edilmesi Üretici tarafından yürütülen araştırmanın izlenmesi ve değerlendirilmesi Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi Sürecin her aşamasının izlenerek gerekli tedbirlerin alınması Cihazın güvenli hale getirilmesine yönelik tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar

43 TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Sağlık Kurum/Kuruluşlarının Sorumlulukları Yetkili Otoriteye olumsuz olay bildiriminde bulunulması Olumsuz olay araştırma sürecinde yer alan cihazın stoklarda muhafazasının sağlanması, Sağlık kurum ve kuruluşları, bünyelerinde görev yapan tüm personeli olumsuz olay bildirimi konusunda bilgilendirmeleri, Yetkili Otorite ve üretici/imalatçı ile işbirliği yapması, Tüm hastanelerin uyarı sistemi için bir temas kişisi atayarak Yetkili Otoriteye bildirmesi

44 TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN DUYURU 22/09/2014 tarihli ve sayılı Müsteşarlık makamınca onaylanmıştır. 14/07/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Tebliğin yürürlük tarihinden bugüne kadar yapılan bildirimler değerlendirildiğinde; Sağlık kurum/kuruluşları tarafından gerekli bildirimlerin yapılmadığı veya yapılan bildirimlerde uygunsuzluklar olduğu, Olumsuz olay meydana gelip Kurumumuza bildirim yapılması gerektiği halde, hem üretici/ithalatçı hem de sağlık kurum/kuruluşları tarafından bildirim yapılmayarak ilgili firma ile mutabakata varılarak cihazların değiştirildiği, Saha Güvenliği Formunda bildirilen düzeltici faaliyetlerin uygulanmasında imtina edildiği tespit edilmiştir.

45 TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN DUYURU 22/09/2014 tarihli ve sayılı Müsteşarlık makamınca onaylanmıştır. Tespit edilen bu uygunsuzluk doğrultusunda ülkemiz sınırları içerisinde yer alan tüm kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarına gönderilmek üzere 22/09/2014 tarihli ve sayılı Müsteşarlık makamınca onaylı yazı hazırlanmış ve Kurumumuz resmi web adresinde duyurular bölümünde yayınlanmıştır. Kurumumuza sağlık kurum/kuruluşları tarafından yapılan bildirimleri standarda bağlamak ve etkin veri sağlamak amacıyla «olumsuz olay tutanağı» hazırlanmış ve ilgili tüm taraflara gönderilmiştir.

46 MFR SGDF Raporların orjinalleri ile beraber Türkçe çevirileri Raporda belirtilen cihazların etki listesi(ürün takibi) Rapor kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin belgeleri (imha tutanağı, imzalı yanıt formları vs.) Teknik dosya özeti (etiket ve kullanma kılavuzları ile ürünlerin sterilizasyonu, paketlenmesi, kullanılan standartlar, en son analiz raporları, risk analizleri) Raporda belirtilen cihazların piyasaya arz etiket bilgileri Güncel CE Sertifikası, uygunluk beyanı kopyaları

47 SORUNLAR Düzeltici faaliyetlere ilişkin müşteri yanıt formlarının ilgili sağlık/kurum kuruluşlarından imzalı/kaşeli olarak temin edilmemesi, firmaların sağlık/kurum kuruluşları yerine kendilerinin imzalaması, Yazılım yükseltme gibi işlemlerin gerçekleştirildiğine dair ilgili sağlık kurum/kuruluşlarından imza alınmaması ya da servis raporlarının Kurumumuza iletilmemesi,(sadece bilgi notu dağıtımına dair cevap formlarının imzalatılması) Cihazların takibinin yapılmaması (hangi sağlık kurum/kuruluşuna kaçar adet satıldığının/dağıtıldığının takibinin yapılmaması, bunun yerine bayilere kaçar adet satıldığının Kurumumuza bildirilmesi, Tanıtım/demo amaçlı dağıtıldığı belirtilen cihazların sevk irsaliyelerinin, depo kayıtlarının tutulmaması, cihazların takip edilememesi,

48 SORUNLAR Uyarı sistemi kapsamındaki bildirimlerin ithalatçı/üreticiler tarafından Kurumumuza iletilmemesi, Bildirimler doğrultusunda Kurumumuzca istenen belgelerin eksik gönderilmesi, İstenildiği halde teknik dosyanın Kurumumuza sunulmaması, TİTUBB sisteminde kayıtların (belge/ürün/etiket/kullanım kılavuzu) eksik/yanlış yapılması, TİTUBB sisteminde yapılan kayıtlar ile ürünün piyasaya arz bilgilerinin örtüşmemesi, İthalatı yapılmayan ürünlerin TİTUBB sistemine kaydedilmesi, TİTUBB sisteminde kayıtlı olan firma adres bilgilerinin güncel olmaması,

49 SORUNLAR Uyarı sistemi kapsamındaki bildirimlerin ithalatçı tarafından Kurumumuza iletilmemesi, Olumsuz bir olay meydana geldiğinde Kurumumuza bildirimde bulunmaya çekinilmesi. Olumsuz olay bildiriminde bulunmak firmanın kendini şikayet etmesi değildir. Olumsuz olay bildiriminde bulunan üretici/ithalatçıların insan sağlığını önemsediği, güvenli ürün arz etmek için gerekli tedbirleri aldığı anlamına gelmektedir.

50 TİTCK TEŞEKKÜR EDERİM Hande TURAN / İSTANBUL

UYARI SİSTEMİ VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMLERİ

UYARI SİSTEMİ VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMLERİ UYARI SİSTEMİ VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMLERİ Fatih TAN Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz Denetim Daire Başkanı 04.10.2014 / ANKARA TIBBİ CİHAZLAR Tıbbi cihazlar (MD), Vücuda yerleştirilebilir

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER 1 REHBER Bu rehber kitap genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple yasal bir düzenleme gibi algılanmamalıdır. Üreticiler ve diğer ilgililer bu rehberden ziyade

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI

TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

Detaylı

Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi Amaç: SAĞLIK TESİSLERİNİN TIBBİ CİHAZLAR PIYASA GÖZETİM VE DENETİM (PGD) VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMİNE İLİŞKİN TALİMAT (Rev.2) Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde kullanılan tıbbi cihazlara

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

KISA VADE MEVZUAT UYUMU

KISA VADE MEVZUAT UYUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KISA VADE MEVZUAT UYUMU SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ULUSAL PROGRAM ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRİNCİ BASKI ANKARA Eylül 2002 T.C.

Detaylı

Ürün Güvenliği Yasası

Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası (42/2014) KAPSAM Piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, Güvenlik gereklerini, Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini,

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında

Detaylı

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Nisan 2014 tarihli Altmışdördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Ürün Güvenliği Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G.

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TEBLİĞ İNSAN DOKU VE HÜCRE ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE BU ÜRÜNLERİN ÜRETİM, İTHALAT, İHRACAT, DEPOLAMA VE DAĞITIM

Detaylı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Publication Date in the Official Gazette : 19.01.2005 Number of the Official Gazette : 25705 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İlgili AB Direktifleri ( İngilizce ) : 87/404/EEC 90/488/EEC 93/68/EEC Açıklama: 87/404/EEC sayılı Basit Basınçlı Kaplar Direktifi seri

Detaylı

24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Kozmetikler Şube Müdürlüğü Ecz. Tülay KÖSE 2011 Avrupa mevzuatı Cosmetic Directive 76/768/EEC 5324 sayılı Kozmetik Kanunu EU- Regulation 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği

Detaylı

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı