METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ"

Transkript

1 METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ Hayreddin BACANLI AraĢtırma ve Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı ġubat Trabzon

2 SUNUM PLANI Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler Tanımı, nedenleri ve çeģitleri Sel Afeti ve Türkiye DMĠ de Erken Uyarı Sistemleri Teknolojisi DMĠ de Ani TaĢkın Erken Uyarı ÇalıĢmaları Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesi Ani TaĢkın Erken Uyarı Merkezi TaĢkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi Fizibilite ÇalıĢması Sonuç ve Öneriler

3 AFET TANIMI İnsanların yaralanmalarına ya da hayatlarını yitirmelerine neden olan ve çevreye zarar veren tehlikeli durumlar veya hadiselerdir.

4 ETKĠLERĠ Doğal Afetlerin Etkileri Doğrudan Etkileri İnsan kaybı Hayvan kaybı Mesken hasarı İşyeri hasarı Tarımsal ürün kaybı Toprak kaybı Ulaşım yapılarının tahribi Ulaşım ve nakliyenin aksaması Haberleşme yapılarının tahribi Eşya kaybı ve tahribi Dolaylı Etkileri İşsizlik Psikolojik etki Fakirlik Salgın hastalık

5 METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER Sel Su baskını Çığ Don AĢırı soğuk Fırtına Tipi Yıldırım Kuraklık AĢırı sıcak Dolu Sis AĢırı kar Orman yangını

6 ZAMANSAL DAĞILIM Zamansal dağılımda afet sayılarında bir artış gözleniyor olmasının çok farklı nedenleri vardır. Bunlar; hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği ve afetlere karşı dayanıksız yapılaşmanın sürmesidir.

7 ALANSAL DAĞILIM Ülkemizin coğrafi konumu, demografik ve iklimsel yapısına bağlı olarak farklı bölgelerde belirli afetler daha yaygın gözlenmektedir.

8 METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER ve TÜRKĠYE Tüm dünyada olduğu gibi, büyük bir coğrafya ve farklı iklim bölgelerine sahip ülkemizde de, başta kuraklık ve seller olmak üzere meteorolojik ve hidrolojik afetler oldukça sık meydana gelmekte ve ciddi can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. SEL felaketi, %30 luk oranla, ülkemizde en fazla gözlenen hidrometeorolojik afetlerin başında gelmektedir.

9 SEL AFETĠ ve TÜRKĠYE Selin en sık rastlanan sebebi, kuvvetli ve uzun süreli yağıştır. Seller kar erimesi sonucu oluşan kuvvetli akışlar veya drenaj kanallarının tıkanması sonucunda da meydana gelebilir. Günümüzde rastlanılan en yaygın sebep ise; kuvvetli yağmur fırtınalarında drenaj sistemlerindeki yetersizlik sonucu ana nehir kanallarının tamamen dolu olması ile meydana gelen taşmalar sonucu oluşan sellerdir. Dağlık bölgelerde ise seller kar erimesi veya yağışla birleşen kar suyundan meydana gelir. Çok nadir olarak da barajların çökmesi ve taşmasından kaynaklanan sellere rastlanılmaktadır.

10 SEL AFETĠ ALANSAL DAĞILIMI Ülkemizde her yıl ortalama 200 civarında sel-taşkın felaketi yaşanmakta ve bu felaketler sonucu yılda ortalama 100 milyon dolar maddi kayıp meydana gelmektedir.

11 SEL AFETĠ ZAMANSAL DAĞILIMI Kış İlkbahar KARADENİZ 3% MARMARA 28% İÇ ANADOLU 8% GÜNEYDOĞU ANADOLU 8% EGE 22% AKDENİZ 29% DOĞU ANADOLU 2% KARADENİZ 12% İÇ ANADOLU 22% MARMARA 9% GÜNEYDOĞU ANADOLU 14% AKDENİZ 10% EGE 9% DOĞU ANADOLU 24% Yaz Sonbahar MARMARA 14% AKDENİZ 7% DOĞU ANADOLU 17% MARMARA 23% AKDENİZ 14% DOĞU ANADOLU 9% KARADENİZ 24% İÇ ANADOLU 27% EGE 10% GÜNEYDOĞU ANADOLU 1% KARADENİZ 20% İÇ ANADOLU 9% GÜNEYDOĞU ANADOLU 4% EGE 21%

12 ġġddetlġ YAĞIġLAR Kısa Süreli Maksimum Şiddetli Yağışlar 15 Dakika EDİRNE İSTANBUL MARMARA DENİZİ İZMİT YALOVA 40 ÇANAKKALE ANKARA IĞDIR 40 İZMİR ISPARTA ADANA 36 UZUN YILLAR 15 DAKİKALIK MAXIMUM YAĞIŞ HARITASI (mm) km

13 ġġddetlġ YAĞIġLAR Uzun Süreli Maksimum Şiddetli Yağışlar 24 Saat EDİRNE İSTANBUL MARMARA DENİZİ İZMİT YALOVA 40 ÇANAKKALE ANKARA IĞDIR 40 İZMİR ISPARTA ADANA SAATLİK UZUN YILLAR MAKSİMUM ŞİDDETLİ YAĞIŞ DAĞILIMI km

14 ERKEN UYARI NEDĠR? Erken uyarı, afete maruz kalan insanların, afetten korunacak ya da karşılaşacakları riskleri azaltacak şekilde hazırlıklı olmalarını sağlayacak bilgilerin, yetkili kurumlar tarafından, zamanında ve etkili şekilde duyurulması olarak tanımlanmaktadır. U!

15 ERKEN UYARI BĠLEġENLERĠ Etkili bir erken uyarı sistemi dört temel bileşenden oluşur: Gözlem, tespit, izleme, analiz, tahmin ve afet uyarı mesajlarının hazırlanması, Potansiyel risklerin değerlendirilmesi ve risk bilgilerinin uyarı mesajlarına entegrasyonu, Zamanında, güvenilir ve anlaşılabilir uyarı mesajlarının yetkili kurumlar ve risk altındaki insanlara ulaştırılması, Can ve mal üzerindeki potansiyel etkileri azaltıcı şekilde uyarılara etkin müdahale sağlayacak toplum tabanlı acil durum planlaması, hazırlık ve eğitim programlarının uygulanmasıdır.

16 METEOROLOJĠ RADAR SĠSTEMLERĠ Meteorolojik Tahmin ve erken uyarılar için ülke genelini kapsayacak, meteoroloji radar sistemleri kurulmaya başlanmıştır. Muğla ve İzmir Radarları 2011 yılında işletmeye alınmıştır Antalya, Adana, Samsun ve Trabzon radarları 2012 de hizmete alınacaktır. Radar Sayısı

17 OTOMATĠK METEOROLOJĠ GÖZLEM ĠSTASYONU (OMGĠ) 2011 yılında kurulacak olan 240 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemi (OMGİ) ile birlikte toplam OMGİ sayımız 596 ya ulaşacaktır.

18 YÜKSEK PERFORMANSLI BĠLGĠSAYAR SĠSTEMĠ Otomatik istasyon bilgileri dakikalık düzeyde güçlü bilgisayar sistemleri ile toplanabilmektedir. Yüksek Performanslı Bilgisayar Sistemi; daha doğru hava tahmini için sayısal hava ve deniz tahmin modellerinin çalıştırılması, iklim değişikliğinin izlenmesi, rüzgar enerjisi, sel erken uyarı çalışmaları gibi alanlar için gerekli meteorolojik ürünlerin elde edilmesinde kullanılmaktadır.

19 UYDU YER ALICI SĠSTEMLERĠ Daha isabetli hava tahmini, erken uyarılar için uydu yer alıcı sistemleri kurulmuştur. Bu sistemden; sıcaklık, kar örtüsü, bitki örtüsü, orman yangınları, deniz durumu, toz miktarı gibi veriler elde edilmektedir.

20 HAVA TAHMĠNĠ ve ERKEN UYARILARI ĠLK ELDEN HALKIMIZA DUYURMAK ĠÇĠN METEOROLOJĠNĠN SESĠ RADYOSU YENĠLENDĠ Yayın akışı yenilenen ve içeriği zenginleştirilen Meteorolojinin Sesi Radyosu yurt genelinde 40 ilden gerçekleştirdiği yayınlarla 60 milyonu aşkın bir dinleyici potansiyeline hizmet veriyor. Yayınlarımız, Türksat-1 C uydusu ve internet üzerinden tüm dünyaya ulaştırılıyor.

21 WEB SĠTEMĠZ - dmi.gov.tr Meteorolojik hizmetlere adresinden ulaşım daha kolaylaşmıştır. Meteoroloji web sayfasının günlük ziyaretçi sayısı 3 milyonu aşmıştır.

22 KARADENĠZ ve ORTADOĞU BÖLGESĠ ANĠ TAġKIN ERKEN UYARI MERKEZĠ Projenin Arkaplanı 2007 yılında yapılan Dünya Meteoroloji Teşkilatının (WMO) XV kongresinde Dünya genelinde Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemlerinin oluşturulması kararı alınmıştır. Proje, WMO Hidroloji ve Temel Sistemler Komisyonları tarafından, ABD, Meteoroloji Servisi (NOAA), Hidroloji Araştırma Merkezi (HRC) ve Birleşik Devletler Yardım Kurumu (USAID) ile işbirliği yapılarak geliştirilmiştir.

23 PROJEYE KATILAN ÜLKELER Mart 2010 tarihinde İstanbul da yapılan ilk çalıştayda, projenin başlangıç fazına Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak, Suriye, Lübnan, Romanya ve Bulgaristan katılmışlardır. Toplantı sonucunda alınan kararla Türkiye Batı Karadeniz ve Ortadoğu bölgesi ani taşkın erken uyarı merkezi olarak belirlenmiştir.

24 PROJE SÜRESĠ Proje beş yıl içinde iki aşamalı olarak uygulamaya konacaktır. Projenin temel geliştirme ve uygulamaya konma aşaması ilk üç yıl içinde gerçekleşecektir. Projenin son iki yılında ise eğitim, sistem değerlendirmesi ve sistemin doğrulanması çalışmaları yapılacaktır.

25 PROJENĠN BÖLGESEL AMAÇLARI Dünya genelinde Hidrometeorolojik hadiselere, özellikle Ani Taşkınlara maruz kalan alanlarda meydana gelebilecek hasarların azaltılması için, bölgesel kapasiteleri artırmak, gerçek zamanlı ve doğruluğu yüksek Ani Taşkın Uyarıları yapmak için Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemleri geliştirmektir.

26 PROJENĠN GENEL AMAÇLARI Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesi için Ani Taşkın ve Erken Uyarı sistemi geliştirmek ve uygulamaya koymak. Ani Taşkınların etkilerini azaltmak için küresel ve bölgesel boyutta, ilgili teknolojilerin uygulamaya konulmak üzere geliştirilmesi, eğitim verilmesi yanında gerekli protokol ve prosedürlerin hazırlıklarını yapmak.

27 PROJENĠN YAPISI WIS (GTS) Metin Küresel Veri Girişi ve İşleme Hesaplama Modülü Bölge 1 Linux Sunucu Veri Değişimi Bölgesel Kaynaklar Hidrometeoroloji Servisi 1 Linux Sunucusu/Arşivleme/Yedekleme/İletişim... Temel donanım/yazılım Veri değişimi/kapasite geliştirme Afet Yönetim Bşk Hidrometeoroloji Servisi i PC Linux PC Bölge 22 Linux Sunucu Hidrometeoroloji Servisi 182 Internet (Güvenli) Resimler Afet Yönetimi Bşk Afet Yönetimi Bşk Afet Yönetimi Bşk

28 ANĠ TAġKINLARA NEDEN OLAN DOĞAL OLAYLAR Şiddetli yağış bırakan orajlar ve tropik sistemler, Topografyanın çok dik olmasından kaynaklanan şiddetli orografik yağışlar, Toprak ve bitki örtüsü, Kanal özellikleri.

29 ANĠ TAġKIN Ani Taşkın: Herhangi bir havzada, belirli bir süre içinde drenaj kanalı çıkışında dere ve nehir yataklarının dolu olarak akmasını sağlayan yağış miktarı.

30 ANĠ TAġKIN UYARI SĠSTEMĠ Uydu Yağış verisi Yağış ölçümleri Yağış verisi kalite kontrolü& Birleştirme Kar Modeli Sıcaklık Günlük potansiyel Evapotranspirasyon RADAR yağış verileri Ani Taşkın Modeli(Gerçek zamanlı güncelleme) Toprak Nemi Topografya verileri Ani Taşkın Uyarıları Eşik Akım Modeli

31 PROJENĠN GENĠġLETĠLMESĠ Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Merkezine Güney Doğu Avrupa Ülkelerinin dahil edilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

32 TAġKIN TAHMĠNĠ ve ERKEN UYARI SĠSTEMĠ FĠZĠBĠLĠTE ANTLAġMASI Amerika BirleĢik Devletleri Ticaret ve GeliĢme Ajansı ( USTDA ) Tarafından Sağlanan Hibe Ġle Yapılacak TaĢkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi Fizibilite AntlaĢması 3 Eylül 2010 Tarihinde Ġmzalandı. Türkiye de yüksek riskli alanlarda meydana gelen taşkınlardan dolayı oluşan can, mal ve ekonomik kayıpları azaltmak için Birleşik Devletler Ticaret ve Gelişme Ajansı (USTDA) tam bir operasyonel kapasiteye sahip Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi geliştirilmesi için ayrıntılı bir yol haritası oluşturmaya yönelik fizibilite çalışmasında kullanılmak üzere Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ne (DMİ) hibe desteği verdi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) fizibilite çalışmalarını ortak yürütecektir.

33 TAġKIN TAHMĠNĠ ve ERKEN UYARI SĠSTEMĠ FĠZĠBĠLĠTE ANTLAġMASI Bu fizibilite çalışmasının amacı, taşkın ve sel olaylarından kaynaklanan can ve mal kaybını önlemeye yönelik, operasyonel taşkın tahmini ve erken uyarı sistemi kurmak için gerekli altyapı ihtiyaçlarını belirleyerek ekonomik analizler yapmaktır.

34 TAġKIN TAHMĠNĠ ve ERKEN UYARI SĠSTEMĠ FĠZĠBĠLĠTE ANTLAġMASI Fizibilite çalışmasında yapılacak çalışmalar şunlardır: 1) Taşkın modelleri için arazi ve hidrometeorolojik verilerin değerlendirilmesi; 2) Mevcut veri toplama metotları ve imkanlarının gözden geçirilmesi (Gözlem şebekesi analizleri); 3) Gelişmiş ülkelerdeki taşkın tahmin sistemlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi; 4) Dünyada en çok kullanılan taşkın tahmini ve erken uyarı modellerinin karşılaştırmalı analizi; 5) Taşkın önleme alternatifleri ve şebeke geliştirme teknik değerlendirmesi; 6) Proje tasarım ve tanımlamalar; 7) Finansal ve ekonomik analizler; 8) Çevre ve ekonomik gelişmeye etkileri;

35 SONUÇ ve ÖNERĠLER Zamanında, doğru, güvenilir tahmin ve erken uyarıların risk altındaki bölgelere ulaştırılması can ve mal kayıplarının önlenmesi ve en aza indirilmesi bakımından oldukça büyük öneme sahiptir. Farklı afet türleri için önceden tahminde bulunmada bilimsel yöntemlere dayalı gözlem ve tahmin metotları geliştirilmiş ve önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Erken uyarı sistemleri ile ilgili kurumların koordineli çalışmaları ve bir an önce uygulama programlarını başlatmaları gerekmektedir.

36 TEġEKKÜR EDERĠM

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük Hazırlayanlar: Oktay ERGÜNAY Gazi Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi, Ankara E-posta: oktayergunay@yahoo.com Polat GÜLKAN ODTÜ, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK ÇALIŞANININ EL KİTABI Editör Prof.Dr.Ali Osman Karababa Yazarlar Dr.Hilal Batı Öğr.Gör.Murat Civaner Yrd.Doç.Dr.Meltem Çiçeklioğlu Yrd.Doç.Dr.H.İbrahim Durak

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI OCAK- 2014 T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AFET ACİL MÜDAHALE PLANI ONAY SAYFASI HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şûrası; Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim teması ile 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı

DOĞAL AFETLERDE MEYDANA GELEN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE AİT MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

DOĞAL AFETLERDE MEYDANA GELEN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE AİT MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU DOĞAL AFETLERDE MEYDANA GELEN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE AİT MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU HAZiRAN/1997 BAŞLANGIÇ Demokratik Sol Parti İzmir Milletvekili Atilla

Detaylı

ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2023

ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2023 ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE PLANI 2012-2023 1 ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE PLANI UDSEP 2023 Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 12 Çukurambar/Söğütözü/Çankaya 06530 Ankara- TÜRKİYE Kapak Fotoğra[

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ

ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ: ÜLKELER ARASI SU TRANSFERİ PROJELERİ Taner KİMENÇE Taner KİMENÇE 1978 yılında Ağrı nın Hamur ilçesinde doğdu. 1998 yılında

Detaylı

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma 8 Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma Sertaç GÜNGÖR 1*, Ahmet Tuğrul POLAT 1 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK Prof. Dr. Alper ÜNLÜ Doç. Dr. Ergin TARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı