GÜVENLİK BİLGİ FORMU Scentinel TB Gas Odorant

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU Scentinel TB Gas Odorant"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI ÜRÜN ADI ÇEġĠTLERĠ , , , , , , ÜRETĠCĠ ġirket Chevron Phillips Chemical Company LP Specialty Chemicals Six Pines Drive The Woodlands, TX 7780 Lokal Chevron Phillips Chemicals International N.V. Brusselsesteenweg 55 B-090 Overijse Belçika GBF Talepleri: (800) Teknik Bilgi: (82) Sorumlu Bölüm: Ürün Güvenliği Grubu E-posta: KULLANIM Endüstriyel kullanım BAġVURULACAK KĠġĠ Sorumlu bölüm :Ürün Güvenliği ve Toksikoloji Grubu ACĠL DURUM TELEFONU Sağlık ile ilgili : Kuzey Amerika : Uluslararası : Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) :114 Nakliye ile ilgili : Avrupa Bölge Sorumlusu için : (telefon) veya (telefaks) 2 TEHLĠKELERĠN TANITIMI Kolay alevlenir. Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. SINIFLANDIRMA (27092 T.C.) Xn;R20/21/22, R65. Xi;R6/8. R4. F;R11. N;R51/5. R67. BĠLEġĠMĠ/ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ Ġsim: EC No. CAS No. Ġçindekiler Sınıflandırma (T.C ) % F;R11. N;R51/5. R4. tetrahidrotiyofen % F;R11 Xn;R20/21/22 Xi;R6/8 R52/5 Tüm (R) Cümlecikleri Için Tam Metin 16. Bölümde Verilmistir. BRÜT FORMÜL karışım 4 ĠLK YARDIM ÖNLEMLERĠ GENEL BĠLGĠLER Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. Zehirlenme belirtileri ancak birkaç saat sonra ortaya çıkabilir.kazazedeyi tek başına bırakmayınız. 1 / 7

2 SOLUMA Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir pozisyona getirip, doktora başvurunuz. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. YUTMA Solunum borusunu açık tutunuz. Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. DERĠYLE TEMAS Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun. GÖZLERLE TEMAS Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdırlar. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Zarar görmemiş gözü koruyunuz. Rahatsızlığın devam etmesi halinde doktora başvurun. 5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERĠ SÖNDÜRME GEREÇLERĠ Alkole karşı dayanıklı köpük, Kuru kimyasallar, Karbondioksit (CO2) ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERĠ Yüksek hacimli su jeti kullanmayınız. Kaçak suların lağımlara ve su yollarına akmasını önleyin. Suyu kontrol altında tutmak için bir set çekin. Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır. Alevlere maruz kalmış kapları, yangın sönene kadar suyla soğutun. FEVKALADE YANGIN & PATLAMA TEHLĠKELERĠ Statik elektrik desarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(statik elektrik desarjı organik buharların tutuşmasına neden olabilir). Çıplak aleve veya akkor halindeki materyallerin üzerine püskürtmeyiniz. ÖZEL TEHLĠKELER Yangının yarattığı şeyler: Karbonmonoksit (CO), Karbondioksit (CO2), Kükürtlü gazlar (SOx). YANGINDA KORUYUCU TEDBĠRLER Oksijen tüplü komple maske takınız. 6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERĠ KĠġĠSEL GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ Kişisel koruyucu malzemeleri kullanın. Uygun havalandırma sağlayın. Sigara içmeyin, ateş kullanmayın, başka ateşleyici bir şey kullanmayın. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. Buhar zemine yakın yerlerde birikebilir.buhar birikiminin patlayıcı yoğunluğa ulaşmaması için önlem alınız. ÇEVREYĠ KORUMA ÖNLEMLERĠ Kanalizasyonlara girmesini önleyin. Maddenin nehire, göle veya lağıma karışması halinde gerekli mercilere başvurunuz. DÖKÜNTÜ TEMĠZLEME YÖNTEMLERĠ Hiçbir tehlike olmaması şartıyla mümkünse sızıntıyı durdurun. Kum,silika jel, vermikulit, bez v.b. başka bir dingin emici maddeye emdirin. Toplayın ve kapların içine koyup güvenli bir şekilde kapatın. Çöplerin bertaraf edilmesi için 1. bölüme bakın. 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA KULLANIM TEDBĠRLERĠ Aerosol / buhar oluşumundan sakınınız. Buharları solumaktan sakının. Cilt ve gözlerle temasından sakının. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. Kullanma sırasında bir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın. Mekanik havalandırma veya yerel boşaltma vantilasyonu gereklidir. Kap basınç altında olabilir, dikkatlice açınız. Çıplak alev ya da herhangi bir akkor malzeme üzerine sprey yapmayın. Sıcaktan, kıvılcımlardan ve ateşten koruyun. Üreticinin önerilerini okuyup takip edin. Deri hassasiyet problemleri, astım, alerji, kronik veya tekrarlanan solunum hastalıklarına eğilimi olan kişiler, bu preparatın kullanıldığı hiçbir işlemde çalıştırılmamalıdırlar. DEPOLAMA TEDBĠRLERĠ Sıcaktan, kıvılcımlardan ve ateşten koruyun. Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. İyi bir havalandırma sistemi sağlayın. Açılan kaplar, dökülmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır. Etiketteki önlemleri dikkate alınız. Elektrik donanımları ve aletleri teknolojik emniyet standartlarına uygun olmalıdır. 2 / 7

3 8 MARUZĠYET KONTROLLERĠ/KĠġĠSEL KORUNMA KORUYUCU TEÇHĠZAT Maddenin Türkiye işyeri maruziyet değerleri belirlenmemiştir. Chevron Phillips Chemical Company LP Bileşenleri Esaslar Değer Kontrol parametreleri Not Üretici TWA 0,5 ppm, DE Inhaltsstoffe Basis Wert Zu überwachende Bemerkung Parameter DE TRGS 900 AGW 50 ppm, 180 mg/m DFG, H, Y, DFG Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) H Hautresorptiv Y Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden PROSES ġartlari Göz yıkama yeri sağlayın. TEKNĠK TEDBĠRLER Uygun genel ve yerel dışarı verme vantilasyonu sağlayın. SOLUNUM AYGITI Yetersiz havalandırma veya buhar solunma riski olduğu hallerde uygun kombinasyon filtreli solunum cihazı (tip A2/P) kullanın. ELLERĠ KORUMA Ciltle uzun süreli veya tekrarlanan temas halinde uygun koruyucu eldiven kullanın. En uygun eldiven, eldiven üreticisine danışılarak seçilmelidir. GÖZLERĠ KORUMA Gözleri sıkı sıkı kapatan gözlük veya yüz siperi takın. Gözleri yıkamak için saf su şişesi. SAĞLIK TEDBĠRLERĠ Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin ve sigara içmeyin. Her vardiya değişiminde ve yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvalete gitmeden önce ellerinizi yıkayın. CĠLDĠN KORUNMASI Sıvı geçirmez giysi giyin. ÇEVRESEL MARUZĠYET KONTROLLERĠ Yerel ve ulusal kanunlar gereğince durulama suyunu imha ediniz. 9 FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER GÖRÜNÜġ RENK KOKU ÇÖZÜNÜRLÜK Sıvı Renksiz Keskin koku Suda çözülmez. MOLEKÜLER AĞIRLIĞI Uygulanmaz KAYNAMA NOKTASI 85 C DONMA NOKTASI AKMA NOKTASI PARLAMA NOKTASI OTOMATĠK ATEġLEME ISISI BUHAR YOĞUNLUĞU (HAVA=1),04 BUHARLAġMA ORANI PH DEĞERĠ OKSĠTLEYĠCĠLĠK < -17,8 C TOC (Etiketi açık kap) Uygulanmaz hayır BUHAR BASINCI BÖLME KATSAYISI (N-OKTANOL/SU) UÇUCU HACME GÖRE > 99 % VĠZKOZĠTE / 7 20,00 mbar 20 C

4 PARLAYABĠLME SINIRI (%) DAHA ALÇAK 10 KARARLILIK VE TEPKĠME PARLAYABĠLME SINIRI (%) DAHA YÜKSEK KARARLILIK Normal ısı şartlarında, normal basınç altında ve tavsiye olunan kullanım ve taşıma şartları altında dengeli. KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR. KAÇINILMASI GEREKEN MATERYALLER. 11 TOKSĠKOLOJĠ BĠLGĠSĠ TOKSĠK DOZ 1 LD 50 (akut ağızdan) tahmini: 2.642, 86 mg/kg Metod: Hesaplama metodu TOKSĠK DOZ 2 LD 50 tahmini: 1.571, 4 mg/kg Metod: Hesaplama metodu (akut deriden) TOKSĠK YOĞ. LC 50 tahmini: 15, 71 mg/l Metod: Hesaplama metodu (akut soluma) SOLUMA Yüksek yoğunluktaki buharları solumak zararlı olabilir. YUTMA Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir. DERĠYLE TEMAS Derinin tahriş olmasına ve/ veya dermatite neden olabilir. Çözücüler derideki yağ oranını azaltabilir. GÖZLERLE TEMAS Ciddi göz hasarları tehlikesi. Hassasiyet Potansiyeli Hassasiyete sebep olur. Mükerrer Doz Zehirlenmesi Cinsi: sıçan, Erkek ve dişi Cinsiyeti: Erkek ve dişi Uygulama Şekli: Solunum Doz: 0, 51, 26, 1442 ppm Maruziyet zamanı: 1 wk Maruziyet sayısı: 6 h/d, 5 d/wk NOEL: 51 ppm Metod: OECD Kılavuzu 41 Hedef Organlar: Üst solunum yolları Cinsi: sıçan, Erkek ve dişi Cinsi: sıçan, Erkek ve dişi Cinsiyeti: Erkek ve dişi Cinsiyeti: Erkek ve dişi Uygulama Şekli: Solunum Uygulama Şekli: ağız Doz: 9, 97, 196 ppm Doz: 10, 50, 200 mg/kg bw/day Maruziyet zamanı: 1 wks Maruziyet zamanı: 42-5 gün Maruziyet sayısı: 6 hrs/d, 5 d/wk Maruziyet sayısı: günlük NOEL: > 196 ppm NOEL: 50 mg/kg bw/day Gözlemlenebilir en düşük etki sınırı: 200 mg/kg bw/day Metod: OECD Test Kılavuzu 42 4 / 7

5 Üreme Sistemine Toksisitesi Cinsi: sıçan Cinsi: sıçan Uygulama Şekli: Solunum Uygulama Şekli: ağız Doz: 0, 51, 26, 1442 ppm Doz: 10, 50, 200 mg/kg bw/day Maruziyet zamanı: 1 wk Maruziyet sayısı: günlük Maruziyet sayısı: 6 h/d, 5 d/wk Test periyodu: 42-5 days Metod: OECD Kılavuzu 41 Metod: OECD Test Kılavuzu 42 NOAEL Parent: 1442 ppm NOAEL Parent: 200 mg/kbw/day NOAEL F1: 50 mg/kg bw/day Teratojenik Etki Potansiyeli Cinsi: sıçan Cinsi: fare Cinsi: sıçan Uygulama Şekli: Solunum Uygulama Şekli: Solunum Uygulama Şekli: ağız Doz: 24, 782, 1910 ppm Doz: 11, 99, 195 ppm Doz: 10, 50, 200 mg/kg bw/day Metod: OECD Kılavuzu 414 Maruziyet zamanı: GD 6-16 Maruziyet zamanı: 42-5 days NOAEL Teratogenicity: 1910 ppm Maruziyet sayısı: 6 hrs/d Maruziyet sayısı: Daily NOAEL Maternal: 24 ppm NOAEL Teratogenicity: > = 195 ppm NOAEL Teratogenicity:200 mg/kg bw /day NOAEL Maternal: > = 195 ppm CMR Etkileri Kansere neden olabilirlik: Saptanmamıştır Mutagenlik: Bakteriyel ve memeli hücre kültürlerinde yapılan testlerde mutajenik etkiler görülmedi. Teratojenite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik): Hayvanlar üzerinde yapılan testler fetüs gelişiminde herhangi bir etki göstermemiştir. Üreme sistemi için zehirli: Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir doğurganlık etkisi göstermemiştir. Kansere neden olabilirlik: Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kanserojen etkiler göstermedi. Mutajenlik: Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde mutajenik etkiler göstermedi. Teratojenite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik): Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi. Üreme sistemi için zehirli: Üremeye toksik değildir. 12 EKOLOJĠ BĠLGĠSĠ EKOTOKSĠSĠTE Üründe, suda yaşayan organizmalar için toksik olan ve su ortamında uzun süreli ters etkilere neden olabilecek maddeler vardır. LC 50, 96 SAAT, BALIK. EC SAAT,DAPHNIA > 24 mg/l Danio rerio (Zebra balığı) Metod: OECD Test Klavuzu 20 4 mg/l Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) semi-statik test Metod: OECD Test Klavuzu mg/l Daphnia magna (Defne) Metod: OECD Test Klavuzu 202 6, 7 mg/l Daphnia magna (Defne) statik test Metod: OECD Test Klavuzu 202 EC 50,72 SAAT,ALG EC 50, SAAT,BACTERIA > 15, 2 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun) Metod: OECD Test Klavuzu mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun) Metod: OECD Test Klavuzu mg/l Solunumun engellenmesi Metod: OECD Test Kılavuzu 209 BĠYOBĠRĠKĠM POTANSĠYELĠ : Biyolojik birikim yapması olası değildir. : Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 12 Biyolojik birikim yapması olası değildir. KALICILIK VE BOZUNABĠLĠRLĠK Ürünün biyolojik terkip bozunurluğuna sahip olması beklenmemektedir. 5 / 7

6 1 BERTARAF BĠLGĠLERĠ BERTARAF ETME YÖNTEMLERĠ Boş ambalajları, çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Lağıma, su yollarına veya toprağa sızmamalıdır ve boş ambalajlar ile kirletilmemelidir. Boş ambalajları delmeyin ve kesmeyin. Kirlenmiş bos ambalajları tekrar kullanmayınız. 14 TAġIMACILIK BĠLGĠLERĠ GENEL Burada gösterilen, nakliye açıklamaları yalnızca yığın halindeki taşımalar için geçerlidir ve yığın olmayan ambalajların taşınması için uygun değildir (mevzuat tanımına bakın). İlave nakliye açıklama gereksinimleri (ör. teknik ad veya adlar, vb.) için araç ve miktara özel uygun yerel veya uluslararası Tehlikeli Maddeler Yönetmeliklerine başvurun. Ancak, burada gösterilen bilgiler her zaman maddeye ait nakliye konşimentosundaki açıklamayla uyuşmayabilir. Maddenin yanma noktaları, SDS (GBF) ve konşimento arasında küçük farklılıklar gösterebilir. UYGUN NAKLIYAT ADI (PSN) MERCAPTANS MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (TETRAHYDROTHIOPHENE ) UN NO. KARAYOLU 6 ADR SINIFI NOSU. ADR SINIFI Sınıf : Yanıcı sıvılar. ADR PAKET GRUBU TÜNEL KISITLAMA KODU (D/E) HAZARD No. (ADR) ADR ETĠKETĠ NOSU. HAZCHEM KODU CEFIC TEC(R) NO. 0GF1-I+II RID SINIFI NO. RID PAKET GRUBU II UN NO. DENĠZYOLU 6 IMDG SINIFI IMDG PAKET GR. EMS F-E, S-D UN NO. HAVAYOLU 6 ICAO SINIFI 15 MEVZUAT BĠLGĠLERĠ HAVA PAKET GR. II WE II II ETĠKETLEME ĠÇĠNDEKĠLER RĠSK CÜMLECĠKLERĠ TAM Zararlı Kolay alevlenir. Çevre için tehlikeli tetrahidrotiyofen R11 R20/21/22 Kolay alevlenir. Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R6/8 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. R4 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R51/5 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. R65 R67 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. 6 / 7

7 GÜVENLĠK CÜMLECĠKLERĠ S7 Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara içmeyin. S6/7 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın. S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/güvenlik bilgi Formuna başvurun. ULUSAL YÖNETMELĠKLER T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik. 16 DĠĞER BĠLGĠLER GENEL BĠLGĠLER Eski MSDS Numarası :E027 BĠLGĠ KAYNAKLARI Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir. DÜZENLEYEN Melih Babayigit / CRAD Çevre Risk Analiz Denetim ve Eğitim Hizm. Ltd.Şti. TSE sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu düzenleyicisi Tel: REVĠZYON TARĠHĠ -- REV. NO. -- HAZIRLAMA TARĠHĠ RĠSK CÜMLECĠKLERĠ TAM R4 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R6/8 R11 R20/21/22 R51/5 R52/5 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Kolay alevlenir. Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. ÇEKİNCE Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır.bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle doğru ve güvenilir bilgidir.yine de doğruluğu, güvenilirliği, ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz.bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur. 7 / 7

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CARBOLINE CARBOTHANE 8421 TR COMP. A

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CARBOLINE CARBOTHANE 8421 TR COMP. A GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 820CT8421TR-A Solvent Bazli Boya AKİŞ BOYA SAN VE TİC A.Ş. Ali Osman Sönmez

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AYDOS Kür SLV

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AYDOS Kür SLV GÜVENLİK BİLGİ FORMU AYDOS Kür SLV 26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," TC Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KİMYASAL ADI ÜRÜN NO. 00 KULLANIM Karışımdır. Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL HEAVY TRAFFIC PARKE CILASI SERTLESTIRICISI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL HEAVY TRAFFIC PARKE CILASI SERTLESTIRICISI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ Su bazli cift komponentli parke cilasi sertlestiricisi Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş.

Detaylı

ECOFREEZE CAM SUYU (-20)

ECOFREEZE CAM SUYU (-20) 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Araç bakım ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

ROM FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

ROM FREN BALATA TEMİZLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Oto Bakım Ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU UNIPOX EPOKSI SHOP PRIMER SERLESTIRICISI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU UNIPOX EPOKSI SHOP PRIMER SERLESTIRICISI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 774 KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU KAP EBADı Poliamid esaslı UNIPOX EPOKSİ SHOP PRIMER

Detaylı

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI OPET FULLPRO C2 5W-30 ÜRETİCİ KULLANIM 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 mükerrer sayılı T.C. Resmi Gazete'sinde yayımlanan, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

DPF YENİLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 TEHLİKELERİN TANITIMI 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

DPF YENİLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 TEHLİKELERİN TANITIMI 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı Ürün Tanımı Otobakım Ürünü Tedarikçi Firma Üretici Firma Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. WYNN'S BELGIUM B.V.B.A. Industriepark-West

Detaylı

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 mükerrer sayılı T.C. Resmi Gazete'sinde yayımlanan, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve

Detaylı

FMY FORMULA FE ULTRA 5W-20

FMY FORMULA FE ULTRA 5W-20 1.ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : MOTOR YAĞI Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax : 0232 376 78 38 / 0232 376

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU PLATENCLENE PUMP SPRAY

GÜVENLİK BİLGİ FORMU PLATENCLENE PUMP SPRAY GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU PCL-db, APCL100, ZA Cleaning Product AF INTERNATIONAL. A division of HK WENTWORTH

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Kullanım Alanı : 1068 Promanto Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı : Isı yalıtım levhası yapıştırılmasında

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1- MADDE / PREPARAT VE FĠRMA BĠLGĠLERĠ Ürün / Preparat Tanımı: Ticari Adı: Signaline Firma Bilgileri: Firma Adı: SIGNATEKMA Boya ve Sinyalizasyon San. ve Tic.A.Ş. Adres: Kurtuluş Caddesi No:23 Yazıbaşı

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 772 Dyostop

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 772 Dyostop YENİ DÜZENLEME TARİHİ 11.07.2012 KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI DAHİLİ KİMLİK KULLANIM ÜRETİCİ BAŞVURULACAK KİŞİ Termoplastik

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı