LPG Dönüşümlü Motorlu Taşıtlar için Güvenlik ve Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Prototipinin İmalatı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LPG Dönüşümlü Motorlu Taşıtlar için Güvenlik ve Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Prototipinin İmalatı"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 1, 2014 (23-30) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 1, 2014 (23-30) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) LPG Dönüşümlü Motorlu Taşıtlar için Güvenlik ve Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Prototipinin İmalatı Habib GÜRBÜZ, Mevlüt KAYA, Hami KESERCİ Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Özet Bu çalışmada, LPG yakıtı ile çalışan motorlu taşıtlar için güvenlik ve kontrol sistemi tasarlanarak prototip imalatı gerçekleştirilmiştir. Sistem, olası LPG sızıntısı durumunda tanktan motora giden yakıt akışını otomatik olarak kesebilmekte ve LPG sızıntısı sonrası oluşabilecek yangını kısa süre içerisinde söndürebilmektedir. Bu güvenlik sistemi; LPG tankının bulunduğu bagaj bölmesi ve motor kabini içerisinde olası gaz sızıntısının algılandığı iki adet LPG sızıntı sensörüne sahiptir. Sızıntı durumunda tanktan yakıt akışının kesildiği bir selenoid valf bu sensörler tarafından kontrol edilir. Sistemde, gaz sızıntısından dolayı gerçekleşebilecek yangının algılandığı bir optik alev sensörü bulunmaktadır. LPG sızıntısı sonrası oluşacak yangının kontrol edildiği söndürme sistemi bu alev sensörü tarafından kontrol edilmektedir. Sistemin elektronik kontrolü, bir elektronik kart ve ARDUİNO yazılımı ile sağlanmaktadır. Yapılan testler sonucunda, herhangi bir LPG sızıntısı durumunda tankından motora giden yakıt akışının otomatik olarak kesildiği ve sızıntı sonucu oluşabilecek herhangi bir yanma durumunda, yangın söndürme sisteminin yaklaşık 4 saniye gibi bir kısa süre içerisinde devreye girerek alevi kontrol edebildiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: LPG, Sızıntı, Yangın, Güvenlik ve kontrol Security and Control System Design and Prototype Manufacturing for Engine Vehicles with LPG Abstract In this study, LPG security and control system was designed and manufactured of prototype for motor vehicles powered with LPG. The system automatically was cuts fuel flow in from the LPG tank to the engine when LPG leak was detected and the fire that may occur after LPG leak was extinguished within a short time. This security system has two LPG leakage sensors which in placed luggage and engine compartment. Solenoid valves which will cut from the tank to the fuel flow in case of leakage are controlled by these sensors. The system has an optical flame sensor that can detect to flame may occur due to a gas leak. Fire extinguishing system that is controlling of flame can occur after LPG leak are controlled by this sensor. The electronic control of system is provided with an electronic card and ARDUİNO software. Result of tests, it was found that LPG security and control system automatically cut of fuel flow in from the LPG tank to the engine in case of LPG leakage. Fire to may occur in case of LPG leakage was controlled by fire extinguishing system in such a short time of about four seconds. Keywords: LPG, Leak, Fire, Security and control Bu makaleye atıf yapmak için Gürbüz H., Kaya M., Keserci H., Zırh Tasarımında Kullanılan Kompozit Malzemelerin Deformasyon Karakteristiğinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2014, (11) How to cite this article Gürbüz H., Kaya M., Keserci H., Security and Control System Design and Prototype Manufacturing for Engine Vehicles with LPG Electronic Journal of Machine Technologies, 2014, (11) 23-30

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) LPG Dönüşümlü Motorlu Taşıtlar İçin 1.GİRİŞ Petrole bağımlı olarak gelişen motorlu taşıtlarda artan konfor ve güç ihtiyacına karşın azalan petrol rezervleri alternatif yakıtların kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Sıvı yakıtlara alternatif olarak motorlu araçlarda kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), sıkıştırılmış doğal gaz CNG ve hidrojen (H 2 ) gibi gaz yakıtlar, yanma ve patlama riski açısından araç kullanıcısı ve çevre açısından büyük riskler ortaya çıkarmaktadır. Özellikle son yıllarda LPG yakıtının kullanımının yaygınlaştığı benzinli motorlu araçlarda yanma ve patlama riskine karşı önlemlerin alınması kaçınılmaz hale getirmektedir. Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), propan (C 3 H 8 ), propen (C 3 H 6 ), n-bütan (C 4 H 10 ), izo-bütan (metilpropen) ve bütan (C 4 H 8 ) gibi hidrokarbonların belirli oranlarda karışımından oluşmaktadır[1]. LPG düşük karbon sayısı ve kolay buharlaşma özelliğinden dolayı egzoz emisyonlarında azalmaya sebep olduğu için konvansiyonel yakıtlara alternatif olan ve yaygın kullanılan bir yakıttır[2]. Yüksek oktan sayısı, yüksek kendi kendine tutuşma sıcaklığı, yüksek alev hızı, geniş alevlenme limiti gibi özellikler, LPG'yi buji ateşlemeli motorlar için benzine oranla daha iyi bir yakıt haline getirmektedir[3] yılının başlarında çok sınırlı oranda kullanıma sahip olan LPG yakıtı, 1950 yıllının ortalarında çift yakıt modunda kullanımı ile çok popüler olmuştur[4]. Günümüzde LPG dünya çapında alternatif otomobil yakıtı olarak yaygın kullanılmaktadır. Dünyada geçtiğimiz son 5 yıl içerisinde LPG tüketimi % 21 oranında artış göstermiştir. Kore, Türkiye, Hollanda ve Japonya LPG tüketiminde ilk dört sırada yer almaktadır[5]. Dünyada genel olarak, LPG nin araçlarda kullanımının sağlanmasında sadece LPG yakıtı ile çalışan taşıt üretiminden ziyade, araçların LPG sistemine dönüştürülmesi yoluna gidilmektedir[6]. LPG havadan daha ağır bir gaz olduğundan hava içerisinde kolay dağılmaz ve sızıntı durumunda solunması sağlık açısından problemler oluşturabildiği gibi patlama riski de bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda LPG sızıntısı sonucu oluşan patlamalardan dolayı gerçekleşen ölümler artış göstermiştir. LPG kullanımından kaynaklanan bu problemlerin önlenebilmesi için LPG sızıntısının algılandığı ve kontrol edildiği sistemlerin geliştirilmesi gerekmektedir[7]. Özellikle buji ateşlemeli benzinli motorda küçük değişikliklerle kullanılabilen ve bir dönüşüm kiti halinde taşıta montajı gerçekleştirilen LPG dönüşüm sistemlerinde olası LPG sızıntısı ve sızıntı sonrası oluşabilecek alevin algılanabildiği herhangi bir güvenlik ve kontrol sistemini içermemektedir. Bu çalışmada; yakıt olarak LPG kullanan motorlu taşıtlarda olası LPG sızıntısı ve yangın durumunun algılanarak tanktan motora giden yakıt akışının kesildiği ve olası LPG sızıntısı sonrası taşıtta gerçekleşebilecek yangının otomatik olarak söndürüleceği güvenlik ve kontrol sistemi tasarlanarak prototipinin imalatı gerçekleştirilmiştir. Tipik bir otomobilin şematik yapısından yola çıkılarak geliştirilen ana şase üzerine montajı yapılan sisteminin çalışması; LPG sızıntısı ve sızıntı sonrası gerçekleştirilen yanma sonucu oluşan yangının kontrol edildiği iki farklı test ile kontrol edilmiştir. Yapılan testler sonucunda, olası LPG sızıntısı durumunda LPG tankından motora giden yakıt akışının otomatik olarak kesildiği ve sızıntı sonucu oluşabilecek yanmanın 4 saniye gibi bir kısa sürede devreye giren otomatik yangın söndürme sistemi tarafından söndürüldüğü tespit edilmiştir. 2. LPG GÜVENLİK SİSTEMİNİN TASARIMI VE PROTOTİPİNİN İMALATI Çalışma kapsamında tipik bir otomobilin geometrik yapısından yola çıkılarak hazırlanan prototip için LPG güvenlik ve kontrol sistemi tasarlanarak prototipinin imalatı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan LPG güvenlik ve kontrol sistemi, içten yanmalı motorun yerleştirildiği motor kabini ve LPG tankının yerleştirildiği bagaj bölmesi olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Ayrıca sisteme taşıt sürücüsünün LPG güvenlik ve kontrol sistemini kontrol edebileceği ve güvenlik durumunu görüntüleyebileceği bir kontrol paneli eklenmiştir. Şekil 1'de blok yapısı verilen LPG güvenlik ve kontrol sistemi; LPG tankı, LPG tankı çıkışına bağlanan ve olası LPG sızıntısı durumunda otomatik olarak yakıt akışının kesileceği selenoid valf (V1), yangın söndürme tüpü, yangın söndürme tüpü çıkışına bağlanan ve 24

3 Gürbüz H., Kaya M., Keserci H. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) olası yangın durumunda söndürme sisteminin otomatik olarak aktive edileceği selenoid valf (V2), olası yangın olayının temsil eden yakma sistemi (içten yanmalı motor), biri bagaj bölümü diğeri motor kabinine yerleştirilen iki adet LPG sızıntı sensörü (sarı S1 ve S2), olası yangın durumunun algılanacağı optik alev sensörü (kırmızı S1), sızıntı ve alev sensöründen gelen bilgiler doğrultusunda selenoid valflerin kontrole edildiği elektronik kontrol ünitesi, elektronik kontrol ünitesi ile entegre olarak çalışan açma/kapama butonları ve güvenlik durumunun görüntülendiği LCD ekrandan oluşmaktadır. Şekil 1. LPG güvenlik ve kontrol sisteminin blok yapısı 2.1. LPG Güvenlik Kontrol Sisteminin Ana Şase Tasarımı ve İmalatı LPG güvenlik ve kontrol sisteminin montajının yapılacağı ana iskelet; ön kesit uzunluğu 70 cm, arka kesit uzunluğu 100 cm, yüksekliği 50 cm olan ve iki ana bölmeden (bagaj bölümü ve motor kabini) oluşan 20x20 kare profilden kaynaklı birleştirme yöntemiyle ile üretilmiştir. Ana iskeletin yan ve alt yüzeyleri 2 mm kalınlığında sac malzeme ile vidalı birleştirme yapılarak kaplanmıştır. Ana iskeletin bagaj bölmesi ve motor kabinine karşılık gelen üst yüzeylerine olası kontrol durumlarında kullanılmak üzere menteşe takılarak bağımsız iki adet kapak oluşturulmuştur. 25

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) LPG Dönüşümlü Motorlu Taşıtlar İçin İmalat sonrası ana şase kaynak atıklarından temizlenerek boyanmıştır. Ana şasenin katı modeli ve imalatına ait resimler Şekil 2'de verilmiştir. Şekil 2. Ana şasenin katı modeli ve imalatına ait resimler 2.2. Yangın Söndürme Sisteminin Tasarımı ve İmalatı LPG güvenlik ve kontrol sisteminde olası LPG sızıntısı sonrası ortaya çıkacak yangının otomatik olarak söndürüleceği yangın söndürme sisteminde; imalatı gerçekleştirilen ana şasenin motor kabinini oluşturan bölümü her iki tarafından tarayabilecek 6 adet fıskiyeye sahip yangın söndürme hattı oluşturulmuştur. Bu yangın söndürme hattı, motor kabininin her iki yüzeyine kabinin tamamını taranabilecek şekilde kelepçeler ile montaj edilmiştir. Bagaj bölmesine yerleştirilen yangın söndürme tüpü çıkışına optik alev sensöründen alınan bilgi doğrultusunda elektronik kontrol ünitesi tarafından kontrol edilen normalde kapalı selenoid valf bağlanmıştır. Yangın söndürme tüpü ile yangın söndürme sistemi arasındaki bağlantılar bakır borular ve uygun çaptaki rekorlar vasıtasıyla sağlanmış olup bağlantı noktalarındaki sızdırmazlığın sağlanabilmesi için teflon bant kullanılmıştır LPG Yakıtlı Yakma Ünitesinin Tasarımı ve İmalatı LPG güvenlik ve kontrol sisteminde, bagaj bölmesine 5 kg'lık LPG tüpü yerleştirilmiştir. LPG tüp çıkışına motor kabini ve bagaj bölmesine yerleştirilen LPG sızıntı sensörlerinden gelen bilgi tarafından elektronik kontrol ünitesi tarafından kontrol edilen normalde açık selenoid valf bağlanmıştır. Motor kabini içerisine ana şaseden 10 cm yukarıya birden fazla gaz çıkış memesine sahip ve 15 mm çapında çelik boru kullanılarak yatay düzlemdeki spiralden oluşan yakma ünitesi yerleştirilmiştir.yakma ünitesi, LPG güvenlik ve kontrol sisteminde içten yanmalı motoru ve motorda çıkacak olası yangın durumunu temsil etmektedir. Yakma sistemi ile LPG tankı arasındaki bağlantılar bakır borular ve uygun çaptaki rekorlar vasıtasıyla sağlanmış olup bağlantı noktalarındaki sızdırmazlığın sağlanabilmesi için teflon bant kullanılmıştır. Yakıt söndürme ünitesi ve yakma sitemine ait resimler Şekil 3'te verilmiştir. Şekil 3. Yangın söndürme sistemi ve yakma sistemine ait resimler 26

5 Gürbüz H., Kaya M., Keserci H. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) Elektronik Kontrol Ünitesi ve Sensörlerin Montajı LPG güvenlik ve kontrol sisteminde; olası LPG sızıntısı ve yangın oluşumunun kontrolünde biri motor kabini içersine diğeri LPG tank bölmesine yerleştirilen 2 adet LPG sızıntı sensörü, olası LPG sızıntısı sonrası yangın oluşumunun algılanacağı optik alev sensörü ve sensörlerden alınan bilgiler doğrultusunda LPG tankı ve yangın söndürme tüpü çıkışındaki selenoid valflerin kontrol edildiği elektronik kontrol ünitesi kullanılmıştır. Sistemde olası LPG sızıntısının algılanabilmesi için ppm arası LPG konsantrasyonunu algılayabilen 2 adet MQ-6 marka sensör kullanılmıştır. Olası LPG sızıntısı sonucu yangın oluşumunun algılanmasında optik özelliğe göre çalışan V2.0 model optik alev sensörü kullanılmıştır. Kullanılan LPG sızıntı sensörü ve optik alev sensörüne ait resimler Şekil 4'de verilmiştir. LPG sızıntı sensörü Optik alev sensörü Şekil 4. LPG sızıntı sensörü ve optik alev sensörüne ait resimler Sistemde olası LPG sızıntısı ve yangın durumunu algılayan sensörlerden alınan bilgiler doğrultusunda LPG tankı ve yangın söndürücü çıkışındaki selenoid valflerin kontrol edildiği elektronik kontrol ünitesinde Arduino yazılımı ve MEGA 2566 marka elektronik kart kullanılmıştır. Bu kart üzerinde, sensörlerden gelen bilgilerin algılandığı ve sensörlerden alınan bilgiler doğrultusunda selenoid valfların kontrol edildiği bir yazılım geliştirilmiştir. 2 adet LPG sızıntı sensörü ve 1 adet optik alev sensörü ile elektronik kart arasında elektriksel bağlantılar lehimle birleştirme yöntemi ile 2 mm kalınlığında çok telli kablo kullanılarak sağlanmıştır. Sistemde olası LPG sızıntısı ve yangın oluşumun araç kullanıcısı tarafından görüntülenmesi ve kontrol edilmesi için karta bağlı 2 adet açma/kapama butonu ve güvenlik durumunun görüntülendiği LCD ekran bağlanmıştır. Sistemde kullanılan elektronik kart ve selenoid valflerlerin çalışması için gerekli 5 volt DC voltaj, sisteme eklenen power supply tarafından sağlanmıştır. Sistemde kullanılan elektronik kart, power supply, LCD ekran, açma/kapma butonları ve sensör bağlantılarına ait resimler Şekil 5'de verilmiştir. Şekil 5. Elektronik kontrol ünitesi ve elemanlarına ait resimler LPG güvenlik ve kontrol sistemine ait tüm alt birimlerin oluşturulması ile sistemin ana şase üzerine montajı gerçekleştirilmiştir. Sistemin montajına ait resimler Şekil 6'da verilmiştir. 27

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) LPG Dönüşümlü Motorlu Taşıtlar İçin Şekil 6. Prototipi geliştirilen LPG güvenlik ve kontrol sistemine ait resimler 3. LPG GÜVENLİK SİSTEMİNİN ÇALIŞMASININ KONTROLÜ VE TESTLERİ Tipik bir otomobilin geometrik yapısından yola çıkılarak tasarlanan şase üzerine montajı gerçekleştirilen LPG güvenlik ve kontrol sistemine ait tüm alt birimlerin montajı sonrası LPG yakıt hattı ve yangın söndürme hattını oluşturan bağlantı noktalarında sızıntı ve kaçak kontrolü yapılarak sistemde güvenli çalışma şartları sağlanmıştır. LPG güvenlik ve kontrol sistemi açık hava şartlarında yapılan testler için ara bağlantı kablosu kullanılarak şehir şebekesinden sistemin elektriksel gücü sağlanmıştır. Testler öncesi sistemin olası sızıntı ve yanma durumu dışındaki normal çalışması sağlanarak kontrol edilmiştir. Sistemde yapılan birinci testte;lpg tankı çıkışındaki kontrol vanası açılarak yakma sistemine LPG yakıt akışı sağlanmıştır. Bu şartlar altında motor kabini içerisine yerleştirilen LPG sızıntı sensörleri yardımıyla sistemdeki olası LPG sızıntısı algılanarak elektronik kontrol ünitesi tarafından LPG tankı çıkışındaki selenoid valfin kumanda edildiği ve tanktan motora giden yakıt akışının otomatik olarak kesildiği tespit edilmiştir. LPG sızıntı algılama testine ait resimler Şekil 7'de verilmiştir. Şekil 7. LPG sızıntı algılama testine ait resimler Sistemde yapılan ikinci testte;yangın algılama ve söndürme sisteminin testlerinin yapılabilmesi için elektronik kontrol ünitesine entegre açma/kapma düğmesi kapalı duruma getirilerek LPG sızıntı kontrol sensörleri devre dışı bırakılmıştır. Bu şekilde LPG tankından yakma ünitesine yakıt akışının devam etmesi sağlanmıştır. Yakma sistemi üzerindeki çıkış memelerinde çakmak yardımıyla oluşturulan alevin yangın söndürme sistemini aktif duruma getirmesi sağlanarak yakma ünitesinde gerçekleşen yangın söndürülmüştür. Optik alev sensörü tarafından kontrol edilen yangın söndürme sistemi yaklaşık 4 saniye gibi bir kısa süre içerisinde devreye girerek yanmayı kontrol ettiği tespit edilmiştir. Yangın söndürme testine ait resimler Şekil 8'de verilmiştir. 28

7 Gürbüz H., Kaya M., Keserci H. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) Çakmak yardımı ile yakma ünitesinden alev oluşumu Optik alev sensörünün yangını algılayarak sistemin alarm durumuna geçişi Elektronik kontrol sistemi tarafından yangın söndürme selenoid valfinin aktive edilmesi 4 saniye süre içerisinden yangının kontrol altına alınarak tamamen söndürülmesi 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Şekil 8. Yangın söndürme testlerine ait resimler Bu çalışmada geliştirilerek prototipi üretilen LPG güvenlik ve kontrol sistemi; LPG dönüşümü yapılan araçlarda olası LPG sızıntısı durumunda ve sızıntı sonrası yangın durumunda sürücünün müdahalesi dışında sensörler yardımıyla otomatik olarak devreye girerek sürücü, yolcular ve taşıtı LPG yakıtından dolayı karşılaşılabilecek yanma ve patlama riskine karşı koruyabilecek yapıdadır. Çalışmada, tipik bir otomobilin şematik yapısından yola çıkılarak geliştirilen ana şase üzerine montajı yapılan LPG güvenlik ve kontrol sistemi; LPG sızıntısı ve sonrası gerçekleştirilen yanma sonucu oluşan yangının kontrol edildiği iki farklı test ile kontrol edilmiştir.yapılan testler sonucunda, olası LPG sızıntısı durumunda sensörlerden gelen bilgi doğrultusunda LPG tankından motora giden yakıt akışının otomatik olarak kesildiği ve sızıntı sonucu oluşabilecek yanma durumunda ise yangın söndürme sistemi çıkışındaki selenoid valfin otomatik olarak aktif konuma geçtiği ve yangın söndürme sisteminin yaklaşık 4 saniye gibi bir kısa süre içerisinde devreye girerek yangını söndürdüğü tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında bir prototip şase üzerine montaj edilebilecek şekilde tasarlanarak imalatı yapılan LPG güvenlik ve kontrol sisteminin, günümüzde LPG dönüşümü yapılan tüm otomobillere için ortalama 4 kg'lık (Çap = 152 mm, Boy = 395 mm, Dolu ağırlık = 6,7 kg) yangın söndürme tüpü kullanılabilecek LPG güvenlik ve kontrol kiti tasarlanarak imalatının yapılması ve otomobile montajı mümkündür. Geliştirilen bu sistemin seri üretimi yapılarak oldukça düşük bir maliyete (yaklaşık 500 TL) çeşitli firmalar tarafından üretilen LPG dönüşüm kitlerine dahil edilmesi ve dönüşüm kiti ile birlikte araca montajının yapılması mümkün olabilir. 29

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) LPG Dönüşümlü Motorlu Taşıtlar İçin TEŞEKKÜR Bu çalışma, TÜBİTAK 2209/A "LPG Güvenlik Kontrol Sistemi" başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Katkılarından dolayı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına teşekkür ederiz. 5. KAYNAKLAR [1] Owen K., Coley T., Automotive fuels reference book, Second edition, ISBN: , [2] Sierens R., An experimental and theoretical study of liquid LPG injection, SAE , [3]Ceviz M.A., Yüksel F., Cyclic variations on LPG and gasoline-fuelled lean burn SI engine, Renew Energy (31), pp: , [4] Liu E., Yue S.Y., Lee J., A study on LPG as a fuel for vehicles, RP05/ Library Services Division, Hong Kong; March [5] WLPGA, LPG positioning in a low carbon world, Paper presented at the International LP Gas Seminar, Tokyo, February, [6] Gümüş, M., Çift yakıt enjeksiyonlu buji ateşlemeli bir motorda LPG kullanım oranının performans ve emisyon karakteristiklerine etkisi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi (24:2), sf: , [7] Rajitha S., Swapna T., A security alert system using GSM for gas leakage, International Journal of VLSI and Embedded Systems-IJVES, Vol: 03, Issue 04; September-October

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada sıralı

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI EREN SOYLU Enerji Sistemleri Mühendisliği 100105045 İÇERİK 0. Özet 1. Giriş 2. Doğalgazın Özellikleri

Detaylı

DUAL FUEL SYSTEM. «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri»

DUAL FUEL SYSTEM. «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri» DUAL FUEL SYSTEM «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri» Dual Fuel System DUAL FUEL SYSTEM, dizel motorlu KAMYON, TIR, OTOBÜS, TRAKTÖR, İŞ MAKİNESİ, JENERATÖR vb. araçlarda kullanılan motorinin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ HİDROJENİN DEPOLANMASI ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR Hidrojenin en önemli özelliklerinden biri depolanabilir olmasıdır.

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SĐSTEMLERĐ

DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SĐSTEMLERĐ DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SĐSTEMLERĐ Mehmet Yavuz ALKAN yavuz.alkan@absalarm.com.tr ABS Alarm ve Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 1203 / 11 Sokak No:3 Ömer Atlı Đş Merkezi Kat:5-505 Yenişehir ĐZMĐR

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

YANGIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI II.Yangın Sempozyumu ve Sergisi SPG (LPG) DEPOLARINDA YANGIN RİSKİ ve YANGIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Sunan Tanju ATAYLAR KARİNA Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim Hiz. Ltd.Şti. 11 Haziran 2003 Ankara 1 Sunuş

Detaylı

LPG DENET TANKLAR TM Yönetmeli i Madde 4.18

LPG DENET TANKLAR TM Yönetmeli i Madde 4.18 TANKLAR AİTM Yönetmeliği Madde 4.18 Araçlarda kullanılan LPG ve CNG tankının üzerinde, LPG ve CNG dönüşümü yapan firmanın adı, adresi ve dönüşüm tarihi ile birlikte LPG ve CNG tankı imalatçısının adı,

Detaylı

Dual Fuel System Nedir?

Dual Fuel System Nedir? DUAL FUEL SYSTEM Dual Fuel System Nedir? DUAL FUEL SYSTEM, dizel motorlu KAMYON, TIR, OTOBÜS, TRAKTÖR, İŞ MAKİNESİ, JENERATÖR vb. araçlarda kullanılan motorinin bir kısmı yerine CNG veya LPG tüketilmesini

Detaylı

DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada

Detaylı

Zareba Sensepoint. www.honeywellanalitik.com

Zareba Sensepoint. www.honeywellanalitik.com Zareba Sensepoint Sensepoint sabit gaz dedektörleri yanıcı - patlayıcı, zehirleyici gazlar ve oksijen algılamada düşük maliyetli çözüm Sensepoint Genel özellikler Yanıcı-patlayıcı gazlar, zehirleyici gazlar

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A22 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 8 10-12 16 20 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu

Detaylı

Tasarruf sağlar! SOCAR CNG. DUAL SYSTEM aracın motorin tüketimini %

Tasarruf sağlar! SOCAR CNG. DUAL SYSTEM aracın motorin tüketimini % Nedir? DUAL SYSTEM, dizel motorlarda tüketilen motorinin bir kısmı yerine doğalgaz (CNG) tüketilmesini ve motorinle CNG nin birlikte tüketimi ile yakıt giderlerinde önemli derecede tasarruf edilmesini

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

PROFESYONEL Kabinet ve Ekipman Çözümü

PROFESYONEL Kabinet ve Ekipman Çözümü PROFESYONEL Kabinet ve Ekipman Çözümü GreenCAB marka kabinet ve aksesuarları profesyonel tüm markaların kabin içinde yerleşimine uygun bir markadır. Her tip yapıda, iç dış mekan için üretilmiş ürünlere

Detaylı

İşletmelerdeYakıt Depolaması ve Yangın Riski

İşletmelerdeYakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerdeYakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerin büyük bölümü hem konfor ısıtmada kullanılan kazanlar için, hem proses ısısını karşılayan ekipman, hem de işletmede bulunan jeneratör, firma taşıtları,

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri, Güvenlik - Otomasyon sistemlerinin öenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için:

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: Kolay Hızlı k Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER Kare barkodu Tarayınız! AT&T Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: ayvaz.com/karebarkod EURO-QUALIFLEX (AEQ) üyesidir. BİNA İÇİ DOĞALGAZ

Detaylı

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 1-2, 69-74 TEKNOLOJİ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Can ÇINAR* Yakup SEKMEN* Ali AKBAŞ* Mustafa BALCI*

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A25 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 10 16 18 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu : LGBF

Detaylı

İşletmelerde Yakıt Depolaması ve Yangın Riski

İşletmelerde Yakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerde Yakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerin büyük bölümü hem konfor ısıtmada kullanılan kazanlar için, hem proses ısısını karşılayan ekipman, hem de işletmede bulunan jeneratör, firma taşıtları,

Detaylı

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bahçe Kapısı Motoru (24V.) Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bahçe Kapısı Motoru (24V.) Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 1-2 800 Kg. Yana Kayar Bahçe Kapısı Motoru (220V.) Bariyerler 7-8 Bariyer 3 mt. 9-10 Bariyer 6 mt. Tüp Motorlar 19-20 Tüp Motorlar içindekiler 3-4 1500 Kg. Yana Kayar

Detaylı

Ayda Bal*, Hülya Semercioğlu, Eyüp Fatih Ay, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl.

Ayda Bal*, Hülya Semercioğlu, Eyüp Fatih Ay, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl. Ayda Bal*, Hülya Semercioğlu, Eyüp Fatih Ay, eref Soylu* * Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl. *abal@sakarya.edu.tr *ssoylu@sakarya.edu.tr OTEKON 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi

Detaylı

Yalı Mahallesi Turgutpaşa Caddesi Halk Sokak No: 1/C Kartal / İstanbul Sayfa 1 / 5

Yalı Mahallesi Turgutpaşa Caddesi Halk Sokak No: 1/C Kartal / İstanbul Sayfa 1 / 5 Selenoid Valf GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER Kullanıldığı Yerler Su, hava, yanıcı olmayan gazlarda ve temiz ve korozif olmayan akışkanlarda kullanılır. Genel maksat grubu solenoid vanalar olarak anılır.

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

Gaz kaçak dedektörleri

Gaz kaçak dedektörleri Gaz kaçak dedektörleri testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gaz dedektörü testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Gaz kaçak testi Yıkıcı patlama ve yangınlar gaz borularında sızıntıya sebep olur. Ancak borulardaki

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

Ayda Bal*, Hülya Semercioğlu, Eyüp Fatih Ay, Şeref Soylu* Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl.

Ayda Bal*, Hülya Semercioğlu, Eyüp Fatih Ay, Şeref Soylu* Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl. Ayda Bal*, Hülya Semercioğlu, Eyüp Fatih Ay, Şeref Soylu* * Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl. *abal@sakarya.edu.tr *ssoylu@sakarya.edu.tr GİRİŞ METODOLOJİ ANALİZ BULGULAR SONUÇLAR

Detaylı

Hidrojen Depolama Yöntemleri

Hidrojen Depolama Yöntemleri Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Maltepe-Ankara Hidrojen Depolama Yöntemleri Y.Doç.Dr.Muhittin BİLGİLİ İçerik Enerji taşıyıcısı olarak H 2 ve uygulamaları, Hidrojen depolama metodları, Sıkıştırılmış

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İçerik Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu Egzoz gazları

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Yenilikçi Bir Anlayışla Kontrol Edin. Yenilikçilik PSH Pres sürücüsünde Servopompalar klasik valf ve kontrol teknolojisinin yerini alır. Bu

Detaylı

1910 dan beri CNG. 1-Oct-09. 2009 Prins Autogassystemen B.V.

1910 dan beri CNG. 1-Oct-09. 2009 Prins Autogassystemen B.V. VSI-CNG SİSTEMİ VSI ın açılımı Vapour Sequential Injection yani Buhar Sıralı Enjeksiyon sistemi demektir. VSI -CNG sistemi en iyi gelişmiş CNG sistemi olarak piyasaya girmiştir. VSI CNG sistemi için Prins

Detaylı

TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AR-GE LABORATUVARI DESTEKLEME PROGRAMI PROJELERİ PROJE SONUÇ RAPORU,

TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AR-GE LABORATUVARI DESTEKLEME PROGRAMI PROJELERİ PROJE SONUÇ RAPORU, TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AR-GE LABORATUVARI DESTEKLEME PROGRAMI PROJELERİ PROJE SONUÇ RAPORU, Laboratuvar Adı Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Otomotiv Laboratuvarı Araştırma Konusu Buji ateşlemeli

Detaylı

Irmak Yangın. Irmak. Yangın Sistemleri ve Danışmanlık

Irmak Yangın. Irmak. Yangın Sistemleri ve Danışmanlık Irmak Yangın Irmak Yangın Sistemleri ve Danışmanlık ANA SAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLERİMİZ DANIŞMANLIK İLETİŞİM ÜRÜNLERİMİZ Yangın Söndürme Cihazları Yangın Dolapları Yangın İhbar Zil ve Butonları Yağmurlama

Detaylı

Ürün Hakkında. Genel Özellikler

Ürün Hakkında. Genel Özellikler Ürün Hakkında Aksa jeneratör grupları için akustik mühendisleri tarafından, zor hava ve çevre şartlarına uygun geliştirilen ses yalıtımlı, koruma kabinleri; ideal ses seviyesi ve koruma sağlayacak şekilde

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

Harmony-D Hermetik Kombi

Harmony-D Hermetik Kombi Harmony-D Hermetik Kombi Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Yeni Harmony-D Kombi ALARKO NUN KOMBIDE YENI TASARIM VIZYONUNUN SON ÖRNEĞI... Kontrol paneli çevresinde modern LED ışıklandırma

Detaylı

LPG DÜŞÜK BASINÇ DEDANTÖRLERİ VE YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRLERİ, 2012EDITION RE-10

LPG DÜŞÜK BASINÇ DEDANTÖRLERİ VE YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRLERİ, 2012EDITION RE-10 LPG DÜŞÜK BSINÇ DEDNTÖRLERİ VE YÜKSEK BSINÇ REGÜLTÖRLERİ, KOLLEKTÖR SİSTEMLERİ VE KSESURLR 2012EDITION RE-10 İÇİNDEKİLER Vidalı dedantörler 12 KG EV TÜPLERİ İÇİN DEDNTÖRLER Geçme Kilitlemeli dedantörler

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi (Conversion of Internal Combustion Engines to Usage of Natural Gas and Performance

Detaylı

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1 G E N E L K A T A L O G www.spt.tc 1 İNDEX KATLI FIRIN RESİN HATTI 4 TEK KULE DİKEY KURUTMA FIRINI 6 ÇİFT KULE DİKEY KATALİZE FIRINI 7 BEKLETME ÜNİTESİ 10 PLAKA ÇEVİRİCİ 11 OTOMATİK SPREYLEME ÜNİTESİ 11

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU www.fogmaker.com Art. No. 8012-011 Edition 2.1 1 Genel açıklama Bu otobüs, motor bölmesi ve olası ayrı ısıtma alanları için tam otomatik bir yangın söndürme sistemi ile donatılmıştır.

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 Volümetrik debimetre nedir?? Fark basınç ölçümü ile hava akış verimini kontrol etmenizi sağlayan, bakım gerektirmeyen, yenilikçi bir Pnömatik otomasyon kontrol sistemidir, bu

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

1 Nem Kontrol Cihazı v3

1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM KONTROL CİHAZI v5.0 Nem Kontrol Cihazı v3.0 1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim

Detaylı

SIHHİ TESİSAT YANGIN TESİSATÇISI

SIHHİ TESİSAT YANGIN TESİSATÇISI ALTSO MESLEKİ LERİ Odamız tarafından, ilçemizde çalışma hayatındaki hizmet kalitesini artırmak, üyelerimiz ve çalışanlarının mesleki bilgi, becerilerinin geliştirilmesi amacı ile çeşitli dallarda eğitim,

Detaylı

Online teknik sayfa GMS800 FIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Online teknik sayfa GMS800 FIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI Online teknik sayfa GMS800 FIDOR A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip GMS800 FIDOR Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Solenoid valfler MHJ, hızlı valfler

Solenoid valfler MHJ, hızlı valfler Valfgenișliği 9/10 mm, debi miktarı 100 l/dk ya kadar Anahtarlama süreleri < 1 ms Hassastetikleme Doğrudan uyarılı valfler 7milyaranahtarlama çevriminekadaruzunçalıșma ömrü MHJ10 ile entegre elektronik

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı,

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı, Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii Anonim Şirketi ticari faaliyetlerinin yanı sıra geliştirdiği üretim ve sistem entegrasyonu faaliyetlerini 1976 dan beri Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki kendi

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş no. ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CM2 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (3) 65-70 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Problemlerin Farklı Endüstriyel Otomasyon Yöntemleri ile Çözümlenerek

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:304-44 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 () 55-60 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Problemlerin Farklı Endüstriyel Otomasyon Yöntemleri ile Çözümlenerek

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler www.hosseven.com.tr 2 www.hosseven.com.tr TEKNİK DEĞERLER Nominal Isı Güç KW_N 2,2-6,5 Saatlik Tüketim Kg/h 0,6-1,8 Verim % 92-88,5 Maksimum Isıtma Hacmi M3 185 Net Kg kg 82 Baca Çapı mm 80 Besleme Haznesi

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

SARKUYSAN ANOT DÖKÜM FIRINLARININ YANMA SİSTEMLERİNİN ÇEVRE DOSTU VE DAHA VERİMLİ ÖZEL YANMA SİSTEMLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ

SARKUYSAN ANOT DÖKÜM FIRINLARININ YANMA SİSTEMLERİNİN ÇEVRE DOSTU VE DAHA VERİMLİ ÖZEL YANMA SİSTEMLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ SARKUYSAN ANOT DÖKÜM FIRINLARININ YANMA SİSTEMLERİNİN ÇEVRE DOSTU VE DAHA VERİMLİ ÖZEL YANMA SİSTEMLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ Levent Ş. Kulaç, Murat Ayman, Mehmet Ali Akoy Zeynep Sirel* * Yeni Projeler Şefi

Detaylı

FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ İLE KONFORU YAŞAYIN... YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP HIZLI AÇLIP KAPANAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN

FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ İLE KONFORU YAŞAYIN... YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP HIZLI AÇLIP KAPANAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ İLE KONFORU YAŞAYIN... YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP HIZLI AÇLIP KAPANAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN Fotoselli kapı sistemleri Harekete duyarlı sensörler

Detaylı

YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.selnikel.com

YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.selnikel.com Verim Artışı %3-5 Yakıt Tasarrufu Kazan/Brülör MM Kontrol Modülü DTI Bilgi Aktarım Ünitesi EGA Baca Gazı Analiz Cihazı Yardımcı Ekipmanlar YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ Yüksek teknoloji ürünü Autoflame Yakma

Detaylı

PROJE RAPORU Ref No: 6403

PROJE RAPORU Ref No: 6403 PROJE RAPORU Ref No: 6403 Proje Başlama Tarihi : 7 Haziran 2006 Proje Bitiş Tarihi: 29 Haziran 2006 Kapsam : 10. Tanker Üs Komutanlığı Güneş Enerjili Merkezi Su Isıtma Sistemi Lokasyon: İncirlik Hava Üssü,

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ Valf bloğu

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ Valf bloğu ΣΕΛΙ Α 4.1 - - 1-4. VALF BLOĞU 4.1 Genel Asansör kabinin istenilen hareketleri gerçekleştirmesi için gerekli tüm parçaları bulunduran yekpare bir bloktur. Kısaca : Pompanın normal çalışma basıncını çok

Detaylı

kabinler Rack Server server rack kabinler

kabinler Rack Server  server rack kabinler 4 kabinler Server Rack www.gunko.com.tr 76 77 Server Rack Server Rack serisi kabinetler, dünyanın önde gelen profesyonel tüm Server markaları (Hp,Ibm,Dell vb.) ile uyumludur. 26U dan 47U ya kadar 5 farklı

Detaylı

Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu

Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu DSC WLS-4945 KABLOSUZ MANYETİK KONTAK 75 mm x 31 mm x 22 mm Pencere ve kapılarda uygulanan kablosuz bir üründür, 1 adet 3V CR-2 lityum pil ile çalışır ve pil ömrü minimum 2

Detaylı

SAVEL SAVEL. www.savel.com.tr. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

SAVEL SAVEL. www.savel.com.tr. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG SAVEL Akaryakıt Otomasyon LPG CNG SAVEL Savel Mobil İstasyon Çözümleri Serisi 10ft, 20ft,40ft ve 40ft-HC iso standartlarında CSC sertifikalı BIC-CODE lu istasyon çözümleri., akaryakıt dünyasına yeni bakış

Detaylı

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708 Ek kılavuz Aşırı gerilim güvenlik modülü B81-35 Document ID: 50708 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Genel güvenlik uyarıları... 3 1.3 Ex alanlar için güvenlik

Detaylı

3 YIL GARANTİ YÜKSEK KALİTE

3 YIL GARANTİ YÜKSEK KALİTE 1 VALFLER 2 Havalı valf ve Autel elektro valflarının dört farklı seri halindedir: dişli bağlantılı valflar, kuplaj bağlantılı valflar, entegre valflar ve düz yüzeyler için valflar. Autel, her bir tür için

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Gazlı Kaynatma Kazanları

Gazlı Kaynatma Kazanları Krom Mutfak San. Tic. Ltd. Sti. 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ ilt: 6 Sayı: s. 3-4 Mayıs 4 ÇİFT YAKITLI (BENZİN + SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI) BİR BENZİN MOTORUNUN İDEAL EMİSYON ÜRÜNLERİNE BAĞLI OLARAK OPTİMAL KARIŞIM

Detaylı

2000 R PANORAMIK ASANSÖRLER IÇIN KAPILAR

2000 R PANORAMIK ASANSÖRLER IÇIN KAPILAR 2000 R PANORAMIK ASANSÖRLER IÇIN KAPILAR 2000 R Sematic Ürün Navigatörü UYGULAMALAR VARIŞ NOKTALARI ŞAHIS YÜK ÖZEL KULLANIMLAR KAPILAR KABİNLER KAPILAR KABİNLER KAPILAR KABİNLER EV ASANSÖRÜ ADAPTA VARIO

Detaylı

GÜVENLİKLİ H TİPİ İSKELE SİSTEMİ ELEMANLARI

GÜVENLİKLİ H TİPİ İSKELE SİSTEMİ ELEMANLARI GÜVENLİKLİ H TİPİ İSKELE SİSTEMİ ELEMANLARI H tipi güvenlikli iskele, cephe sistemlerinde kullanılan yatay elemanların 150 cm, 200 cm ve 250 cm ölçülerinde üretimi yapılarak farklı uzunluklardaki cephe

Detaylı

Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri

Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri www.akuamaks.com Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri 2 Amacımız çözüm ortağı olduğumuz, Feeding Systems SL firması ile beraber, Su Ürünleri Sektörüne

Detaylı

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas 15-2000 kw Kapasite Aralığı 1 Neden UltraGas? Patentli Alufer ısı eşanjörü teknolojisi ile UltraGas yoğuşmalı kazanlar, yüksek verimlilik ve uygun maliyetli

Detaylı