THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA"

Transkript

1 THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma, soğutma s stemler ve endüstr yel mutfak donanımları (Art noks markamızla) konusunda kal tel modern ve ekonom k çözümler projelend r r, üret r ve montajını kend yapan b r taahhüt firması olup yurt ç nde ve yurt dışında b rçok projey başarıyla sonuçlandırmıştır. Projeler m z profesyonel mak ne mühend sler m z tarafından yönet lerek en uygun çözümler değerl m ü ş t e r l e r m z e s u n u y o r. K e n d malathanem zde sert fikalı ve konusunda marka olmuş ürünler kullanarak mal ed p deney ml montaj kadromuzla projem z sonlandırıyoruz.

2 THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri M ekan k tes sat, nşaat şler nde mak ne mühend sl ğ n n etk nl k alanına g ren şler n tümüne ver len addır. Bu şler mekan k şler veya tes sat şler olarak da adlandırılır. B r mekan k tes sat genell kle aşağıdak b leşenlerden oluşur. Isıtma s stem, Isıtma kazanları veya d ğer ısıtma donanımları Radyatör, fan-co l, konvektörler, soğutma s stem, akışkan soğutucu (ch ller), kl ma c hazı vs. fan co l, kl ma c hazı, havalandırma s stem, havalandırma kanalları (em şü eme), kl ma santraller, fanlar, menfezler, tem z su (kullanım suyu) s stem pompalar, h droforlar vs. su depoları, su arıtma, su yumuşatma s stemler, atık su (kanal zasyon veya p s su s stem ) sıcak su s stem, doğalgaz, LPG, kömür, mazot vs kullanım suyu ısıtıcıları, pompa yangın söndürme s stem, yangın dolapları, yağmurlama (spr nkler) yangın söndürme s stem, gazlı yangın söndürme s stemler, yangın bar yerler.

3 THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri I. BÖLÜM HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

4 TANIM Kl ma ve havalandırma tes satlarında veya endüstr yel havalandırma ve hava taşıma tes satlarında havanın nakl amacı le hava kanalları kullanılmaktadır. THS Mühend sl k bu kanalları kend bünyes nde mal ed p, montaj ve taahhütünü yapan b r firmadır. Kullanım Yerler : Oteller Fabr kalar Depolar S nema Salonları Hastaneler Alışver ş Merkezler Restorantlar Kafeler Barlar ve havalandırmaya ht yaç duyan her şletme yada mekanlarda kullanılmaktadır. Projey yer nde nceleyerek s stem hayata geç r lmekted r. Başlıca Hava Kanalları; 1. Pr zmat k Hava Kanalları 1.1. Galvan z Pr zmat k Hava Kanaları 1.2. Paslanmaz Pr zmat k Hava Kanalları 2. Sp ro (S l nd r k) Kanallar 3. Gofrajlı Kanallar (Ön İzolel Kanal) 3.1. Taş Yünü İzole 3.2. Kauçuk İzole 4. Flex ble Kanallar 4.1. İzoles z Flex ble Hava Kanalları 4.2. Isı İzolel Flex ble Hava Kanalları 2

5 1. PRİZMATİK HAVA KANALLARI Yaygın olarak kullanılan kanal t p pr zmat k kanallardır. Pr zmat k Kanalların b rleş m anşlı olarak mal ed lmekted r. Flanş profiller ve köşe parçaları anş kanatları kanala soğuk pres mak nası le sab tlen r. Kanal köşes nde sızdırmazlık sağlanması ç n mast k kullanılır. F t ngs d ye adlandırılan (d rsek, redüks yon, kollektör) kes mler plazma le yapılmaktadır. Nem ve rutubet n yoğun olduğu yerlerde galvan z yer ne paslanmaz sacdan mal ed lme seçeneğ de sunuyoruz. KANAL ebatları mm Sac kalınlığı mmm Kanal ağırlıkları Flanş mm , ,60 5, , ,90 8, ,0 9, ,10 9, ,20 10,7 30 3

6 1.1. GALVANİZ PRİZMATİK KANALLAR Galvan z havalandırma kanalları ebatlarına ve geçen hava basıncına göre farklı kalınlıklarda 0,50mm den başlayarak 1.20mm'e kadar çıkab l r. Genel olarak galvan z n ekonom k oluşundan dolayı en çok terc h ed len ve uygulama yapılan kanallar arasındadır PASLANMAZ PRİZMATİK KANALLAR Mutfak egzos s stemler nde veya rutubet g b koroz f malzemeler n bulunduğu s stemlerde kullanıldığı g b, konfor - kl ma vb. hassas olan mahallerdek kanallarda korozyon ht mal n m n muma nd rmek amacıyla da kullanılır. 4

7 2. SPİRO (SİLİNDİRİK) KANALLAR S l nd r k hava kanalları, kanallar çer s nde hava akış profil n n en uygun olduğu kanallardır. Bu özell kler nden dolayı s l nd r k hava kanallarında ortalama basınç değerler nde daha yüksek hava hızlarına çıkab lmek mümkün olab lmekted r. Y ne aynı sebepten dolayı d kdörtgen kes tl hava kanallarına oranla ses oluşumları daha düşüktür. S l nd r k kanallar genell kle fabr kasyon malat olarak yapılır. F ant ye montajlar sırasında özel b rleşt rme parçaları kullanılır. B rleşt rme parçaları ve sp ro kanallar THS Mühend sl k tarafından kend bünyes nde malatı yapılmaktadır. Tavan kullanılmayan yerlerde dekorat f anlamda da en çok terc h ed len havalandırma s stem d r. Elektrostat k boya le terc he göre renklend r leb l n r. 5

8 3. GOFRAJLI KANALLAR (Ön İzolel Kanallar) Gofrajlı kanalların terc h ed lmes n n sebeb ısı kaybı performansı, yoğunlaşma ve alanın tem z taşınması üstün alev reaks yonundan ötürüdür. Hafi ğ nden dolayı da mekan k ağırlığı b nalarda daha azdır. PIR-ALU paneller 20mm ve 30mm kalınlıklarında, 35 kg/m³, 45 kg/m³ ve 48 kg/m³ köpük yoğunluklarında, yüzeyler se 60µ, 80µ ve 200µ kalınlıklarında gofrajlı ve düz alum nyum folyo kaplı olarak b rçok seçenekte üret lmekted r. KÖPÜK YOĞUNLUĞU ALÜMİNYUM FOLYO KALINLIĞI PIR-ALU 20/35/60/60 35 kg/m3 60µ/60µ PIR-ALU 20/45/80/80 45 kg/m 3 80µ/80µ 45 kg/m 3 80µ/200µ PANELLER PIR-ALU 20/45/80/200 PANEL KALINLIĞI 20 mm PIR-ALU 20/48/80/80 48 kg/m3 80µ/80µ PIR-ALU 20/48/80/ kg/m3 80µ/200µ PIR-ALU 30/35/60/60 35 kg/m3 60µ/60µ PIR-ALU 30/45/80/80 45 kg/m3 80µ/80µ 45 kg/m 3 80µ/200µ PIR-ALU 30/48/80/80 48 kg/m 3 80µ/80µ PIR-ALU 30/48/80/ kg/m3 80µ/200µ PIR-ALU 30/45/80/ mm 6 PANEL EBADI PAKET ADEDİ x 1.200mm 10

9 4. KANAL İZOLASYONLARI Kanallarının dıştan ısı ve ses önlemek amacı le tecr t malzemeler kullanılarak ısı kaybını önlemek ve ses düzey n düşürme şlem d r TAŞ YÜNÜ İZOLE Elyaf hal ne get r lm ş taş yününü, kanala özel yapışkanlı ç v lerle sab tlenerek ses ve ısı yalıtımının yapılmasında kullanılır KAUÇUK İZOLE Özel yapıştırıcılarla kanalların üstüne kanal malat aşamasında yapıştırılarak montajda kolaylık sağlanır. Daha çok terc h ed len zalasyon türüdür. Daha estet k b r zalasyondur. Kulanım yer, amacına göre farklı boyut ve tekn k özell klerde boru ve levha olarak üret leb lmekted r. Isı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü maksadıyla kullanılmaktadır. Isı letkenl k beyan değer µ 0,038 W/mK'd r. Su buharı d füzyon d renç faktörü µ > 'd r. Kullanım sıcaklığı -60/+1050C aralığındadır. Esnekt r. Kapalı gözenekl d r. Güneş n mor ötes ışınlarına karşı hassastır. 7

10 5. FLEXİBLE KANALLAR Flex ble hava kanalları, düşük ve orta basınçlı, Isıtma, soğutma, havalandırma, kl mlend rme ve atık gaz uygulamaları ç n özel olarak d zayn ed lm şlerd r. Kullanım alanlarına göre çeş tl l k göster rler. İzolel zoles z PVC endüstr yel, alüm nyum, esnek ve yarı esnek g b ürün grupları mevcu ur İZOLESİZ FLEXİBLE HAVA KANALLARI Tam Esnek boru t pler düşük ve orta basınçta çalışan havalandırma ve kl ma kanal s stemler ç n uygundur. Oval ve yuvarlak b rleşme yerler nde montajı kolaydır. TEKNİK ÖZELLİKLERİ Malzeme Alüminyum ÇAP Kod Nominal Kalınlık 74 miktron Çap aralığı mm Çalışma sıcaklığı aralığı -30 C/+150 C Hava akış hızı Max. 30 m/s Çalışma Basıncı Max Pa Standart boy 10m Ambalaj Tekil kutu C VE 3000 Pa basınca dayanıklı t plerde vardır. 8

11 5.2. ISI İZOLELİ FLEXİBLE HAVA KANALLARI Tam Esnek ısı zolel boru alçak ve orta basınçta çalışan havalandırma ve kl ma kanal s stemler ç n uygundur. Oval ve yuvarlak b rleşme yerler nde montajı kolaydır. Standart tam esnek boru, üzer ne 30mm cam yünü sarılarak zole ed lm şt r. Malzeme Alüm nyum Nom nal Kalınlık 74 m ktron Çap aralığı mm Çalışma sıcaklığı aralığı -30 C/+150 C Hava akış hızı Max. 30 m/s İzolasyon 25/50 mm cam yünü Çalışma Basıncı Max Pa Standart boy 10m Ambalaj Tek l kutu 60mm kalınlığında zolasyonlu t pler de vardır. TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÇAP Kod sl k.com 9

12 Not:

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM ÜRÜNLERİ

ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM ÜRÜNLERİ Havalandırma kanalları ile tesisat hatları enerji kaybının en yoğun olduğu bölgelerdir. Doğru malzeme ve doğru yalıtım kalınlığı seçimi ile bu enerji kaybının minimuma indirilmesi mümkündür. Dynaflex Rubber

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2011-1

FİYAT LİSTESİ 2011-1 FİYAT LİSTESİ 111 IsıYalıtımında Yeni Markanız! DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.................................................................................................................................................................................

Detaylı

Flexline. Klima Santrali

Flexline. Klima Santrali Flexline Klima Santrali İçindekiler HAKKIMIZDA... 1. ÜRÜN SERTİFİKALARI... 1.1. CE İşareti... 1.2. EUROVENT Sertifikası... 1.3. GOST Sertifikası... 1.4. TSEK Sertifikası... 1.5. ISO 9001 Sertifikası...

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr

ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr Biz Kimiz Serdaroğlu olarak 1986 yılından bu yana Türkiye de ve çevre ülkelerde; güncel teknolojilere uygun mekanik tesisat tedarik çözümlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Detaylı

Hırsız Alarm S stemler

Hırsız Alarm S stemler Hırsız Alarm S stemler 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ F yat L stes Hırsız Alarm S stemler Hakkında Etk nleşt rme Modları HİBRİT PANELLER KABLOLU PANELLER Ekonom k H br t Paneller Gen şleyeb l r H br t Paneller

Detaylı

www.birtesltd.com Isıtma Soğutma Sanayi İnşaat Müh.ve Servis Hiz.Tic.Ltd.Şti.

www.birtesltd.com Isıtma Soğutma Sanayi İnşaat Müh.ve Servis Hiz.Tic.Ltd.Şti. Isıtma Soğutma Sanayi İnşaat Müh.ve Servis Hiz.Tic.Ltd.Şti. 1998 yılında 7 ortaklı bir limited şirket olarak faaliyetine başlamış olan BİRTES, kısa bir süre içinde Doğu Karadeniz de sektörünün öncüsü firmalardan

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI HAKKIMIZDA FSL Grup tecrübel yönet m kadrosu ve uzman ek pler ; Kal te, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenl ğ, K ş sel Gel ş m Eğ t mler, Mak ne Emn yet Otomasyon ve R sk Yönet m alanında

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

1. VESBO VE KALİTE 2. TEMİZ SU SİSTEMLERİ 3. ATIK SU SİSTEMLERİ 4. INCOLA SESSİZ BORU SİSTEMLERİ 5. ISITMA SİSTEMLERİ 6. ALTYAPI BORU SİSTEMLERİ

1. VESBO VE KALİTE 2. TEMİZ SU SİSTEMLERİ 3. ATIK SU SİSTEMLERİ 4. INCOLA SESSİZ BORU SİSTEMLERİ 5. ISITMA SİSTEMLERİ 6. ALTYAPI BORU SİSTEMLERİ GENEL ÜRÜN KATALOĞU 1. VESBO VE KALİTE 2. TEMİZ SU SİSTEMLERİ VESBO PP-R BORU VESBO PP-R EK PARÇALARI VESBO KOMPOZİT BORU (CAM ELYAF TAKVİYELİ) 3 5 6-7 3. ATIK SU SİSTEMLERİ VESBO PVC-U ATIK SU BORU VE

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SES YALITIMI VE SES İZOLASYONU MALZEMELERİ

SES YALITIMI VE SES İZOLASYONU MALZEMELERİ 2015 SES YALITIMI VE SES İZOLASYONU MALZEMELERİ Ses Yalıtımı ve İzolasyonu Uygulama ve Satış Firması AKSA AKUSTİK 10.06.2015 AKSA AKUSTİK SES YALITIMI VE SES İZOLASYONU MALZEMELERİ AKUSTİK SÜNGERLER PİRAMİT

Detaylı

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri NevPanel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m 2 toplam alan ve 9.250 m 2 kapalı alanda kurulmuş olan 2.250.000 m 2 /yıl üretim kapasitesine

Detaylı

Hayatı Isıtan Teknolojiler.

Hayatı Isıtan Teknolojiler. Hayatı Isıtan Teknolojiler. www.mimsangrup.com.tr Fiyat Kataloğu 2015 İçerik HAKKIMIZDA Mimsan Grup... 04 Mimsan Isı Teknolojisi... 05 Merkezİ Isıtma Sİstemlerİ Gaz Yakıtlı Üç Geçişli MSG-MG... 08 Gaz

Detaylı

Sanayi Bölgesi 2. Kısım 4. Cad. 9. Sk. No.11 SİVAS 218 11 35 (pbx) Fax: 0.346 218 13 50

Sanayi Bölgesi 2. Kısım 4. Cad. 9. Sk. No.11 SİVAS 218 11 35 (pbx) Fax: 0.346 218 13 50 PAKET HİJYENİK KLİMA SANTRALİ HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLİMA SANTRALLERİ KONFORMATİK ATIK HAVA TEMİZLEME SANTRALLERİ ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ HÜCRELİ ASPİRATÖR VE VANTİLATÖR SİSTEMLERİ SICAK HAVA APAREYLERİ

Detaylı

ÇATI ŞİLTESİ. Uygulama

ÇATI ŞİLTESİ. Uygulama ÇATI ŞİLTESİ Ses Yalıtımı Yangın Güvenliği Isı Yalıtımı 300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında

Detaylı

S Serisi Kolektör SOLAREKS

S Serisi Kolektör SOLAREKS SOLAREKS S Serisi Kolektör SOLAREKS Solareks Güneş Enerjisi Sistemleri İmes San. Sitesi A Blok 106. Sk. No:48 Yukarı Dudullu / Ümraniye - İstanbul / Türkiye Tel: 0090 2163148580 Fax: 0090 2163641029 E-mail:

Detaylı

KOMPANSATÖRLER. www.cantekgrup.com.tr

KOMPANSATÖRLER. www.cantekgrup.com.tr KOMPANSATÖRLER EKSENEL METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖRLER Sabit Flanşlı Kompansatör Döner Flanşlı Kompansatör Kaynak Boyunlu Kompansatör Eksenel kompansatörler, oluşan ısıl genleşmeyi boru ekseni boyunca absorbe

Detaylı

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Arsen ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY C U R L LISTED US EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED OHSAS

Detaylı

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

HAVA TEMİZ HAVA, DAHA ÇOK HAVA...

HAVA TEMİZ HAVA, DAHA ÇOK HAVA... HAVA TEMİZ HAVA, DAHA ÇOK HAVA... Kanallı Klimalar ve Hava Isıtıcılar İÇİNDEKİLER GENEL ÖZELLİKLER 4 KANAL TİPİ SPLIT KLİMALAR 8 KANAL TİPİ HAVA ISITICILAR 13 ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR 17 ESNEK HAVA KANALLARI

Detaylı