Kod Dersin Adı T/U Kredi KLAVYE TEKNİKLERİ II Kod Dersin Adı T/U Kredi TIBBİ DÖKÜMANTASYON II 2+0 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kod Dersin Adı T/U Kredi KLAVYE TEKNİKLERİ II 1+2 3. Kod Dersin Adı T/U Kredi TIBBİ DÖKÜMANTASYON II 2+0 2"

Transkript

1 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ II. YARIYIL KLAVYE TEKNİKLERİ II Rakamlar, Düz Yazı, Hatasız Beş Dakikalık Düz Yazı Örnek Sınav Çalışmaları, Hatasız Yazı Yazım Çalışmaları, Düz Yazı Çalışmaları, Standart Mektuplar, Blok Mektuplar, Ortalama Mektuplar, İngilizce Mektuplar, Fransızca Mektuplar, Almanca Mektuplar, Sürat ve Doğru Yazım Çalışmaları, Dilekçeler, Hukuki Yazıma Çalışmaları, Bibliyografya Örnekleri. TIBBİ DÖKÜMANTASYON II Tıbbi Dökümanın Kullanımı, Analizi, Gelişimi, Bireysel Doküman Olarak Sağlık Kayolarının Kullanımı, Tıbbi Doküman Türleri, Hasta Tabelası Ve İçeriği Hasta Giriş Kağıdı, Hemşire Gözlem Formu, Derece Kağıdı Nedir? Hastanelerde Kullanılan Diğer Formlar, Çeşitli Hastanelerden Temin Edilen Tıbbi Doküman Türleri, Sağlık Kayolarının Önemi ve İşlenmesi, Hastanelerdeki Sağlık Komiteleri, Hastanelerde Hasta Kayıtları İle İlgili İşlemler, Dosyalama Sistemi. ENTEGRE OFİS II Excel Formül Çalışması, Excel Problem Çözümü ve Grafik, Power Point, Sunu Uygulamaları. MATEMATİK Doğal Sayılar, Bölünebilme Kuralları, Ekok, Ebob Problemleri, Doğal Sayılarla İlgili Problemler, Tam Sayılar, Tam Sayılar Modüler Aritmetik, Rasyonel Sayılarda Dört İşlem, Devirli Ondalık Sayılar, Binom Açılımı, Çarpanlara Ayırma, Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler, Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler, Faiz, Komisyon ve İskonto Hesaplamaları, Karışık Problemler. SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Hastanelerde Temel Süreçler, Tıbbi Hizmetlerin Sınıflandırılması, Hastane Organizasyonu ve Şeması, Hastane Yöneticisinin Özellikleri, Komiteler ve Görevleri, Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Hasta Memnuniyeti Ölçümü, Dokümantasyon Tanımı ve Özellikleri, Sağlık Kuruluşlarının Temel Özellikleri.

2 PSİKOLOJİ Psikoloji, alt dalları, diğer bilimler arasındaki yeri, yöntemleri, Organizma ve çevre ihtiyaç, dürtü, güdü, güdüleme, birincil ve sosyal güdüler, algılama, algı ve algıyı etkileyen olaylar, öğrenme ve türleri, tepkisel, edimsel, bilişsel, sosyal öğrenme, hatırlama ve unutma, bellek ve süreçleri, düşünme ve süreçleri, bilinç, kişilik, zeka ve kişilik ve kişilik kuramları, davranış gelişimi, gelişim dönemleri, kişilik ve kişilik kuramları davranış gelişimi, insanın gelişim dönemleri, heyecan kuramları, stres ve günlük yaşam ruh sağlığı ve davranış bozuklukları, psikolojik testler ve zeka, ruh sağlığı ve davranış bozuklukları, davranış bozukluklarının tedavisi, sosyal psikoloji, tutum kavramı, gelişmesi, değişmesi, ve toplumsal hareketler, grup kavramı, grupların davranış üzerindeki etkisi, roller, beklentiler liderlik, statü, uyum. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İşletme Tanımları, İşletmenin Yapısı Ve Oluşumu, Yetki, Sorumluluk, İşbölümü Kavramları, Konuta, Disiplin Kavramları, Düzen İlkesi, Adalet İlkesi, Örgütsel Davranışa Giriş, Algılama Yönetimi, Öğrenme, Motivasyon Ve Verimlilik, Motivasyon Yönetimi ve Toplam Kalitenin Sağlanması, Kurum Kültürü Bilincinin Oluşturulması ve bar Yönetimi, Örnek Olay Sunumları (Organigram İncelme Çalışması) ve Değerlendirmeleri. SAĞLIKTA BESLENME Canlılık Ve Enerji, Tarihsel Gelişim, Tanımlar (Beslenme, Yeterli Ve Dengeli Beslenme, Yetersiz Beslenme, Dengesiz Beslenme), Besinlerin Bileşenleri, Besin Piramidi (Geleneksel-Yeni-Akdeniz), Besin Öğeleri, Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar, Vitaminler, Su, Mineraller, Besleyici Olmayan Maddeler, Kötü Beslenme, Yanlış Diyetler Ve Zararları, Beslenme Yanlışları, Beslenmede Denge Ve Hijyen, Sağlıklı Besinler, Sağlıklı Menü Örnekleri. TÜRK DİLİ II Anlatım biçimleri, Paragraf Yazma Çalışması, Yazılı anlatım türleri, Öykü roman türünün tanıtımı, Mektup, Mektup Çeşitleri, Dilekçe, Dilekçe Örnekleri, Özgeçmiş, Tutanak, Özet Çıkarma, Dipnot, Kaynak Gösterme, Kompozisyon yazma Çalışması, Şiir ve şiir Çözümlenmesi, Dilekçe Üzerine Uygulamaları Çalışma, Kompozisyon Yazma Çalışması, Metin İncelemesi, Sözlü Anlatım Türleri, Tartışma, Panel, Forum, Açık Oturum, Münazara, Sözlü Anlatım Türleri, Sempozyum, Mülakat, Konferans, Hitabet (Söylev)

3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Savaş Dönemi Türkiye sinden Çok Partili Hayat, Demokrat Parti İktidarı( ), 27 Mayıs Darbesi ve Yeni Anayasa, 1960 Sonrası Siyasal Gelişmeler, 1970 li Yıllar, 12 Mart Dönemi, Askeri Yönetiminden Siyaset Dönüş, Eylül Darbesi, ve 1982 Anayasası, Siyasal Gelişmeler, 1990 lar, Krizlerle 28 Şubat a Doğru, Dış Politikadaki Gelişmeler, 1960 Sonrası Toplumsal Gelişmeler. İNGİLİZCE II Vücudun Temel Bölüm ve Uzuvlarının İngilizce Karşılıklarının Öğrenilmesi; Vücut Kitle İndeksinin (BMI = Body Mass Index) Önemi İle İlgili Okuma Parçası, Hesaplanması Past Continuous Tense Kullanılarak Geçmiş Zamanın Hikayelenmesi; Basit Ve Bileşik Geçmiş Zamanlar İle Yazma Alıştırması Emir Cümlesi ve Would/Could You...? Yapısı İle Derin Nefes Alın, Dilinizi Çıkarın/Çıkarır Mısınız, Sırtınızı Bana Dönün Gibi Hastaya Verilebilecek Komutların Öğrenilmesi Salgın Hastalıklar İle İlgili Okuma ve Dinleme Parçası, Bunlarla İlgili Kelime Çalışması Hastane İçerisindeki Başlıca Bölümlerin ve Kişilere Ait Görevlerin Öğrenilmesi İngilizce Özgeçmiş Hazırlama ve Mektup/Dilekçe Yazma Yaygın Olarak Görülen Rahatsızlık Ve Hastalıkların İngilizce Karşılıklarının Öğrenilmesi; Nabız İle İlgili Okuma ve Dinleme Parçalarının İşlenmesi Present Perfect Tense in Öğrenilmesi ve Simple Past Tense İle FarkıVücut Isısı İle İlgili Okuma ve Dinleme Parçalarının İşlenmesi, Selsiyus ve Fahrenhayt Sıcaklık Birimlerinin ve Bunların Dönüşüm Oranlarının Öğrenilmesi Sıfatlardan Zarf Türetilmesi Ve Düzensiz Zarflar; Beslenme Alışkanlıkları İle İlgili Okuma ve Dinleme Parçalarının İşlenmesi, Vücudun Kas Ve Kemik Yapısına Genel Bakış. IV.YARIYIL TIBBİ DÖKÜMANTASYON IV Tıbbi Dökümantasyonun Kullanımı, Hastanelerde Tıbbi Dökümanların Kullanımı, Hastanelerde Otomasyon Sisteminin Kullanımı, Hasta İndeks Kartlarının Alfabetik Sıralanması, Hasta Dosyalarının Arşivden İstenmesi, İşlenmesi Çıkışı, İzlenmesi, Hasta Tanıtma Kartı (Protokol Kartı), Tıbbi Dökümanlarda Adli Vakalar, Çeşitli Hastanelerde Tıbbi Dökümanların Çeşit ve İşleyişinin İncelenmesi, Araştırılması(ÖDEV) Tıbbi Sekreterin Görev ve Yetkileri, Hastanelerde Sağlık Komitelerinin İncelenmesi, Epikriz Ve Anemnez Formlarının İncelenmesi Ve İşlenmesi

4 YAZIŞMA TEKNİKLERİ Resmi yazıların formatı, resmi yazışmalarda dikkat edilecek noktalar, mektup, mektup kağıdı örneği, mektup zarfının yazılışı, edebi mektuplar, özel mektuplar, teşekkür mektupları, özür dileme mektupları, başsağlığı mektupları, çağrı mektupları, iş mektupları, dilekçe, dilekçe planı, dilekçe örnekleri resmi yazılar, resmi yazı örnekleri, telgraf, telgraf örneği, ticaret mektupları, sipariş mektubu örneği, ilanlar, özel duyuru ve resmi duyuru örneği, reklamlar BÜRO YÖNETİMİ II Bürolarda dosyalama işlemleri, dosyalamanın anlamı ve amacı, dosyalama faaliyetleri ve süreçleri, dosyalamanın kurumsal açıdan önemi, dosya başlıkları ve yeni dosya açma, dosyalama sistemini saptama ve kriterleri, dosyalama sisteminin özellikleri, iletişimin temel özellikleri, (büro yönetimi kapsamlı)iletişimin kaynakları ve özellikleri, iletişim türleri, iletişim türleri, iletişim engelleri ve aşma yolları. TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ Kütüphane Nedir, Kütüphaneci Nedir? Kütüphanelerin Amacı, Kütüphane ve Tıp Kütüphanecilerinin Tarihçesi, Bugünkü Tıp Kütüphaneleri, Kütüphane Türleri, Tıbbi Doküman ve Tıbbi Dokümantasyon Nedir, Tıbbi Dokümanlar, Belge Türleri, Kataloglama, Sınıflama, Online Kütüphanecilik, Tıp Kütüphaneleri ve Önemi. SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler Tanımı, Önemi, Sağlık Sektörünün Özelliği, Özel Sektör Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, İç ve Dış Halkla İlişkiler, Üniversitelerde Halkla İlişkiler, Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve Halkla İlişkiler, İletişimin Tanımı, Süreci, Türleri, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Faaliyetleri Olarak Sosyal Kampanyalar. HASTA HAKLARI Hasta Haklarına Giriş, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tarihçe, Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı, Sağlık Durumu ile ilgili Bilgi Alma Hakkı, Hasta Haklarının Korunması, Tıbbi Araştırmalar ve Hasta Hakları, Hastaların Diğer Hakları ve Yükümlülükleri, Sorumluluk ve Hukuki Korunma Yolları, Kurum ve Kuruluş Yetkilerinin Görevi.

5 SEÇMELİ DERS SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Sağlık Sosyolojisine Giriş, Sağlık ve Hastalığın Tanımlanışı Hastalık Deneyimi, Sağlık ve Hastalık Davranışı, Hasta Rolü ve Hasta-Hekim İlişkileri, Sağlık-Hastalık Olgusunu Etkileyen Sosyal Faktörler, Toplumsal Cinsiyet, Medeni Durum, Aile, Eğitim, İş ve Meslek, Yoksulluk, Sosyal Sınıf, Sağlıkta Eşitsizlik, Sağlık-Hastalık Olgusunu Etkileyen Sosyal Faktörler, Yerleşim Yeri Koşulları, Yaşam Tarzı, Toplumsal Çevre, Hastalık ve Sosyal Destek, Sosyal Damgalanma (Ruhsal Bozukluklar, AIDS, HIV) Hastalık Deneyimi Üzerinde Kültürel Etkiler, Din ve Biyopsikososyal Sağlık, Toplumsal Bir Hizmet Alanı Olarak Sağlık Sistemi, Türkiye de Sağlık Politikaları, Ekonomi Politikaları ve Sağlık, Dünyada Sağlık Politikaları, Sağlık Sistemleri. SEÇMELİ DERS HASTALIKLAR BİLGİSİ Sağlık ve Hastalıklar, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Solunum Sistemi Hastalıkları, Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Üriner-Genital Sistem Hastalıkları, Endokrin Sistem Hastalıkları, Kan Hastalıkları-Eklem Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz Ve Göz Hastalıkları, Santral Sinir Sistemi Hastalıkları. SEÇMELİ DERS YÖNETİM BİLİMİ Yönetimin Kapsamı, Yönetimin Tanımı, Yönetimin Özellikleri, Yetki-Sorumluluk, Yöneticilerin Temel Nitelikleri, Klasik Yönetim Anlayışı, Neoklasik ve Modern Yönetim Yaklaşımı, Planlama, Organizasyon, Yöneltme, Kadrolama, Denetim.

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR S.B.M.Y.O. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GEI061 TIM061 SEB061

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL

I. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL İşletme Yönetimi (3 0) 3 İşletme yönetimi ve organizasyon alanında bilgi üretimi ve bilimsel düşünce ile ilgili yaklaşımların açıklanması. Ayrıca öneli, kavram, yaklaşım, teori ve uygulamaları

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı

Kod Dersin Adı T/U Kredi AB 101 Anatomi 2/0 2

Kod Dersin Adı T/U Kredi AB 101 Anatomi 2/0 2 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI (PARAMEDİK) DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL AB 101 Anatomi 2/0 2 İnsan anatomisine giriş, hareket sistemi: iskelet, kemikler, kaslar, eklemler, dolaşım, solunum,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU A - BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü BYA-101 İletişim 2 0

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL DERSİN

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM 5137161 5138161 GENEL İŞLETME (2+0) ATKS :2 İş fikri geliştirme süreci,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS

Detaylı

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Temel Fizyoloji Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) FizyolojisiKalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sitemi Fizyolojisi,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ DERS KODU 101 SÜRE VE 1.YARIYIL /GÜZ Ticari Matematik 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati x (Proje, 4 14 56 4 3 Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) SYB 111 Genel İşletme (3,0) 5 Bu derste, işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim

Detaylı