TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)"

Transkript

1 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ( ) ZORUNLU DERSLER Ders Kodu- Ders Adı (Teorik-Uygulama) AKTS SHTD111 Hastalıklar Bilgisi-I (2-0)3 İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre ve fonksiyonları, metabolizma, vücut sıvıları, elektrolitler, doku ve tipleri; Organ ve sistemleri; Solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım ve üreme organları ve işlevleri; Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etioloji; Hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemleri; Hayati bulgular; Konjenital anomaliler; Parazit hastalıkları; Kanser; Endokrin sistem hastalıkları; Kan hastalıkları; Ruh sağlığı ve bozuklukları; Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları. SHTD113 Anatomi ve Fizyoloji (3-0)4 Anatomiye ve Fizyolojiye Giriş; Kemik; Kas; Eklem ve genel bilgiler; Solunum sistemi; Kalp ve dolaşım sistemi; Sindirim sistemi; Üreme sistemi; Üriner sistem; Santral sinir sistemi ve endokrin sistem anatomileri; Göz ve görme yolları; Kulak, işitme denge yolları. Sinirsel ve humoral regülasyon, Hücre ve hücre membranında transport, Kan Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Metabolizma ve vücut ısısı regülasyonu, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Kalp ve Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Endokrin Sistem, Boşaltım Sistemi, Sinir ve Kas Fizyolojisi, Sinir Sistemi Fizyolojisi. SHTD115 Tıbbi Terminoloji-I (2-0)3 Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler; Kökler; Son ekler; Kısaltmalar; Vücutta yer ve bölge tanımlayan terimler; Kas iskelet sistemi ile ilgili terimler; Dolaşım, sindirim, solunum ve sinir sistemi terimleri; duyu organları terimleri; Üro-genital sistem terimleri; Üreme sistemi terimleri; İç salgı bezleri sistemi terimleri; Cerrahi hastalıklar terminolojisi; İç hastalıklarla ilgili terimler. SHTD117 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi I (2-0)3 Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar, Tıbbi dokuman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, Tıbbi dokümantasyonun önemi, Tıbbi dokümanların özellikleri, Tıbbi kayıtların kapsamı, kullanımı ve başlıca kullanıcıları, düzenlenmesi, hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması, Tıbbi dokümantasyon ile ilgili temel kural ve kavramlar. SHTD119 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2-0)3 Sağlık yönetimine giriş; Yönetim süreçleri; İletişim; Personel yönetimi; Türkiye de sağlık örgütlenmesi; Birinci basamak sağlık hizmetleri; Yataklı sağlık kuruluşları; Sağlık Hizmetleri ile ilgili temel kanunlar, Devlet Personel Rejiminin temel hükümleri. SHTD121 İletişim Teknikleri (2-0)3 İletişim ile ilgili temel kavramlar, İletişimin tanımı ve anlamı, İletişim neden önemlidir? Etkin iletişim ve koşulları, İletişim süreci ve öğeleri, İletişim yöntemleri, İletişim ve algılama, İşitmek ve dinlemek, Dinleme türleri, geri bildirim süreci, Beden dilinin iletişimdeki rolü, Dış görünüm ve hareketler, İletişim engelleri ve aşılması, Empati kavramı, empati empatik yaklaşım, Örgütsel iletişim konuları işlenir. TURK101 Türk Dili-I (2-0)2 Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri, Dil-Düşünce İlişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri), Medeniyet, Dilekçe Yazımı, Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri (Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri), Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi), Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler, Yazım Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar. AİİT101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-I (2-0)2 Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, Sosyal ve İktisadi Alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a. İNG101 İngilizce-I (3-0)3 Alfabe, selamlaşma, kendini tanıtma, kişisel bilgi alışverişi fiil o "olmak, özne zamirler, iyelik sıfatları, milletler, ülkeler, numaraları, telefon numaraları, alfabe, işler, zaman, iyelik, tekil ve çoğul isimler, aile sayılar, renkler, yer edatlar, sıralı sayılar, bazı / tüm. rutinleri hakkında konuşmak ve alışkanlıkları, frekans basit şimdiki zaman, zarflar, fiiller. isteği yapma, davetiye ve önerileri, zamanlar, şimdiki zaman, zarflar. gelecek zaman, herhangi / bir / birkaç / biraz / yeterli, sayılabilen/sayılamayan, sorma ve verme, karşılaştırmalar en çok yapma.

2 SHTD102 Hastalıklar Bilgisi II (2-0)2 Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları; Solunum sistemi hastalıkları; Sindirim sistemi hastalıkları; Üriner sistem hastalıkları; Erkek ve kadın genital sistem hastalıkları; Gebelik ve doğum; Sık görülen çocuk hastalıkları; İskelet sistemi hastalıkları; Bağ dokusu (kollogen doku) hastalıkları; Deri hastalıkları. SHTD112 Halk Sağlığı (2-0)2 Tıbbın tarihsel gelişimi; Temel Sağlık Hizmetleri; Halk sağlığına ilişkin temel kavramlar, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, temel sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile planlaması, çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, çevre sağlığı, sosyal hastalıklar, sağlık insan gücü; Bağışıklama hizmetleri; Toplumda sık görülen hastalıkların oluşumu, Sıklık ve dağılımı etkileyen nedenler, Temel Beslenme; Sağlık Eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile Planlaması. SHTD114 Tıbbi Terminoloji II (2-0)2 İlk yardım - acil bakım terimleri; Doğum ve kadın hastalıklarında genel kavramlar ve terimler; Çocuk sağlığı ile ilgili kavram ve terimler; Epidemiyoloji ve enfeksiyon etkenleri ve hastalıkları ile ilgili terimler; Ruh sağlığı ile ilgili kavram ve terimler; Farmakolojik kavram ve terimler; Anesteziyoloji ile ilgili terimler. SHTD116 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi-II (2-0)3 Hasta dosyalarının hukuki yönü, Hasta dosyalarına yer alan evrakın değerlendirilmesi, Hasta dosyalarının standardizasyonu, Dosya özetlerinin hazırlanması, şekil ve içeriği, çıkış özeti, Dosyalama yöntemleri, Dosyalama İşlemleri, tanımlar ve amaçlar, Dosyalama sistemleri yarar ve sakıncaları, Hasta dosyalarının ödünç alıp verilmesi, Hasta dosyalarının yerine kaldırılması, yerleşim hatalarının önlenmesi, İndeksleme işlemleri, hasta, doktor indeksi, Hastalık ve ameliyatlara ait indeksleme sistemleri, Hastalıkların ve ameliyatların uluslararası sınıflandırma sistemlerinin amacı, faydaları TURK102 Türk Dili-II (2-0)2 Cümle Bilgisi, Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar, Cümle Türleri, Cümle Çözümlemeleri, Cümle İnceleme Örnekleri, Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), Anlatım Biçimleri, Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş), Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar), Konferans, Bilimsel Araştırma AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2-0)2 Yeni Türk devletinin temeli olan inkılaplar ve tarihi kökeni; Cumhuriyet rejiminin oturtulma çalışmaları; Mustafa Kemal Atatürk ün iç ve dış politikası; Türkiye de tek parti yönetimi devri; Çok partili hayata geçiş denemesi ve sonuçları; Jeopolitik ve Türkiye nin Jeopolitik durumu; Üniversite gençliğine yönelik psikolojik hareket tehdidi; Atatürkçülüğün tanımı ve önemi; Atatürkçü Düşünce Sistemi nin oluşması ve temel özellikleri; Atatürk ve Fikir hayatı; Atatürk ve İktisat; Laiklik ve din. İNG102 İngilizce-II (3-0)3 Yetenek ve yeterlilik belirtme, yer-yön belirtme ve tarifte bulunma, gelecek planlarından bahsetme ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunma, karşılaştırma ve karşıtlık belirten bağlaçlar, sıfatların ve zarfların karşılaştırılması ve derecelendirilmesi, izin isteme ve izin verme, ricada bulunma, öğüt verme, teklifte bulunma, özür dileme, zorunluluk ve yasakları dile getirme, sipariş verme-sipariş isteme, tercihlerini belirtme, telefon görüşmelerindeki kullanım kalıpları, yakın geçmiş yaşantılardan bahsetme ve geçmişte süreklilik belirten eylemleri anlatma gibi yapı ve işlevlere dayalı konular. SHTD201 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilg.-III (2-4)6 Bilgi saklama ortamları (kağıt ortam, manyetik ortam, mikrografi, film arşivi, röntgen arşivi), Sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon bölümünün kuruluş ve fonksiyonları, Hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu, Hastane arşivinin örgütlenmesi, Hasta dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri, Hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu, Hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri, Hasta dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları, Arşivin yeri ve bütçesi; Arşiv komitesi; Arşiv teşkilatı ve fonksiyonları, Tıbbi raporun niteliği, türleri, Yataksız sağlık kuruluşlarındakini tıbbi doküman ve dokümantasyon. SHTD205 Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri-I (2-2)4 Bilgi nedir? Bilgi kaynaklarını sınıflandırma sistemleri Enformasyon-Sağlık Kuruluşlarında Enformasyon Sistemleri Sağlık Enformasyon Sistemleri Hastane Enformasyon Sistemi Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemi Sağlık Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı Tıpta bilgisayar kullanım alanları Tıpta kullanılan bilgisayar sistemleri Hastane bilgi otomasyonunun temel uygulama alanları Hastane bilişim sistemleri. Temel bilgi teknolojilerinin tanıtımı ve incelenmesi İletişim teknolojileri İnternet kullanımı ve bilgiye erişim Temel uygulamalar (Hastanın giriş kayıtlarının yapılış biçimi, hastaya yapılacak olan testlerin programa girişi ve sonuçlarının kaydedilmesi. Yatan hastalar hakkında temel bilgiler, ameliyathane bilgilerinin işlenmesi). SHTD211 Yazışma Teknikleri-I (2-0)4 İş yazıları ve iletişimin genel olarak tanımı ve önemi; İletişim ve yazışma tekniği; Yazışma tekniğinde dil ve edebiyatın yeri ve rolü; Yazışma tekniğinde yazı ve konuşma sanatının yeri; İletişimin araçları ve unsurlarının tanıtılması; İş yerlerinde yazışma tekniklerinin yeri ve önemi; Resmi ve özel yazıların yasal dayanağı ve sorumlulukları; Resmi yazılar, gizlilik, ivedilik; İşletmelerde yazışma ilkeleri; İş yazılarında 6 ana ilke

3 SHTD213 Sekreterlik Hizmetleri (2-2)4 Sekreterliğin tanımı; sekreter ve sekreterlik mesleği sekreterlik türleri, gelişimi ve özellikleri; sekreterin mesleki özellikleri sekreterin tutum ve davranış özellikleri, sekreterin dış-fiziksel özellikleri sekreterlik becerileri, tıp sekreterliği, sağlık ekibi içindeki yeri ve tıp sekreterlerini diğer sekreterlerden ayıran özellikleri, tıp sekreterlerinin mesleki tutumları, alışkanlıkları ve özellikleri, tıbbi sekreterlerin türleri ve görevleri, tıbbi sekreterin hak ve sorumlulukları, sekreterlik hizmetlerinde etik, sekreterlik hizmetlerinde mesleki örgütlenme, sekreterlik hizmetlerinde mesleki sorunlar, mesleğin türk işgücü piyasasındaki durumu ve geleceği, sekreterlik ve iletişim, telefon kullanım kuralları, görüşme kabulü; zaman planlama; iş verimliliği; sekretere öneriler; adres, telefon ve faks numaralarının kayda alınması; gelen postaların açılması; çok gizli yazışmalar; toplantıya davet etme ve toplantı salonunun hazırlanması. SHTD208 Yazışma Teknikleri-II (1-2)4 Belge türleri; Özel mektuplar; Törenler, davetiyeler, şartnameler; Rapor yazma ve değerlendirme; Maliyet kontrolü ve bilgi aktarma raporları; Değerli kağıtlar; Büro makineleri, araç ve gereçler ile teleks, faks gibi iletişim araçları; Evrak ve dosya hizmetlerinin örgütlenmesi; Dosya tasnif sistemleri; Sağlıksız ve bilinçsiz iletişim; Çeşitli yazıları yazma uygulamaları. SHTD210 Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri-II (2-2)4 Bir bilgi yönetim sistemi olan ve Sağlık Bakanlığı na bağlı tüm hastanelerde kullanılan HBYS programının tanıtımı ve kullanılması uygulamalı olarak anlatılır. Bunun yanı sıra genel olarak Türkiye de sağlık bilgi sistemleri, elektronik sağlık ve hastalık kayıtları, hastane otomasyon sistemleri ve özellikleri hakkında da bilgiler. HBYS programının kullanılmasını detaylandırarak Laboratuvar Modülü, Hasta Giriş Modülü ve Rapor Modülü vb. nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlatılır. SHTD212 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi-IV (2-2)6 Arşiv komitesi, arşiv teşkilat ve fonksiyonları, Tıbbi arşiv yöneticisinin ve personelinin görevleri, Arşivcilik işlemleri, sınıflama işlemleri, Ayıklama ve İmha işlemleri, Koruma ve restorasyon işlemleri, Arşiv bütçesi, Hasta dosyaları arşivinin mimarı yapı ve özellikleri, Arşiv depoları, Arşiv malzemesinin korunması, Sağlık enformasyon sistemleri, Hastane enformasyon sistemi, Elektronik tıbbi kayıt sistemi, Bilgi işlem araçlarının kullanım alanları SHTD214 Sağlık Kodlama Sistemleri (2-2)6 Kod tanımı; Ulusal-uluslararası kod sistemi tanıtımı; Listeleme; Hastalık kodlama sistemleri tanıtım ve uygulaması; Kodlamalarda kullanılan formlar ve uygulaması. Hastane Bilgi Sistemleri, poliklinik hizmetleri bilgi sistemleri, klinik hizmetleri bilgi sistemi. Hastanelerde elektronik hasta kayıtlarına geçiş. Uluslararası hastalık kodlama sistemleri. ICD-10 sistemi uygulamalarına giriş. Vücut sistemleri hastalıkların incelenmesi ve Kodlamada vaka çalışmaları. Yaralanmalar ve Zehirlenmeler ile ilgili örnek olay kodlama çalışmaları. Hastalık ve ölümün dış sebepleri ile ilgili örnek olay kodlama çalışmaları. Sağlık Durumunu etkileyen faktörler ile ilgili kodlama çalışmaları. Tüm sistem ile ilgili uygulama ve vaka çalışmaları. SHBY216 Büro Yönetimi (2-0)2 Kamu yönetimi, özel yönetim ve büro yönetimi,büroların örgütlenmesi ve fonksiyonları, Klasik büro türleri, Çağdaş büro türleri, Büro işlerinin analizi, değerlendirilmesi, tanımı ve gerekleri, Bürolarda yerleşim ilkeleri, büro işlerinin gruplandırılması, Bürolarda iş bölümü, insan gücü planlaması, oryantasyon, esneklik, Bürolarda sistem iyileştirme teknikleri, Bürolarda iş ve yönetim etütleri, iş akımı tekniği, Büro sistemlerinde verimlilik yönetimi, etkinlik yönetimi, büro otomasyonu ve verimlilik yönetimi, Ergonomi ve büro ergonomisi, Bürolarda yerleşim ergonomisi, büro otomasyonu ve ergonomi, Büro ortamında hijyen faktörleri. STAJ Yaz Stajı (6 Hafta 30 İş Günü ) (8 AKTS) Tıbbi dokümantasyon bilgisi; Tıbbi dokümantasyonun kapsamı; Tıbbi dokümantasyon ile ilgili temel kural ve kavramlar; Hasta dosyaları arşivlerinin temel fonksiyonları; Hasta dosyalarının hazırlanması, numaralanması, sıralanması; Dosyaların korunması; Hastanelerde istatistik çalışmaları; Hastanelerde yapılan araştırmalara yardımcı teknikler; Bilgisayar kullanımı. Sağlık kurumları işletme yönetmeliği hakkında bilgi, genel evrak işleri, kayıt, dağıtım, zimmet, takip, cevap, iade evrak gönderme, ayniyat, Tıbbi ve kimyasal malzeme ile demirbaş kayıtları hasta kabul ve taburcu işlemleri, Kütüphane ve arşiv hizmetler, İstatistik raporları ve tıbbi malzemelerin yazılması.bu staj kapsamında genel olarak, sağlık birimlerinin idari, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır.

4 SEÇMELİ DERSLER Ders Kodu- Ders Adı (Teorik-Uygulama) AKTS ENF105 Temel Bilgisayar Bilgisi (1-1)2 Öğrencilere bilgisayarı tanıma ve temel programları kullanma becerisi kazandırmak. Bilgisayar Kurma, Klavye Kullanma, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar alımında dikkat edilecek hususlar, Bilgisayar açılmadığında yapılabilecekler, Donanım ekleme ve sorunları, Windows kurma, Windows XP ile Bilgisayar kullanma, Word ile doküman hazırlama, Disket ve CD kullanma, Yazıcı ve tarayıcı kullanma. BESR101 Beden Eğitimi-I (1-1)2 Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, değerlendirilir. Bazı spor dallarının oyun kuralları öğretilir. MZK101 Müzik-I (1-1)2 Müziğin tanımı, toplumsal yaşantıdaki önemi, müziğin oluşumu ve tarihçesi, orkestra çalgıları, batı müziği türleri, batı müziği bestecileri ve bunlardan dinletiler, müzik türlerinden örnek şarkılar söyletmek, Türk müziğinin tarihçesi, müzik türlerimiz, müzik türlerimizde kullanılan çalgılar, bestecileri ve örnekleri, müzik türlerimizden örnek çalgılar SHGİ001 Genel İşletmecilik (2-0)2 İşletme ile ilgili temel bilgiler, İşletmelerin kuruluşu ve hukuki yapıları, İşletme türleri, İş ahlakı ve sosyal sorumluluk, Yönetim ve işlevleri, Pazarlama yönetimi, Ürün, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım stratejileri, Üretim yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi, Muhasebe ve finansman yönetimi. SHİS001 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0)2 İş ve sağlık arasındaki ilişki, İş sağlığı açısından sağlık işkoluna bakış, Risk etmenleri, Olası sağlık sorunları, Olgu tartışmaları ve sanal bir işyeri değerlendirmesi, İş sağlığı açısından sağlık işkoluna bakış, Kazalar, Meslek hastalıkları, Olgu tartışmaları ve sanal bir işyeri değerlendirmesi, Temel korunma önlemleri, Olgu tartışmaları, Sanal örneklerde değerlendirme, İşyeri gezisi, Sağlık çalışanının hakları, sorumlulukları ve ilgili düzenlemeler hakkında bilgi verir. İş ve sağlık arasındaki ilişki, İş sağlığı açısından sağlık işkoluna bakış, Risk etmenleri, Olası sağlık sorunları, Olgu tartışmaları ve sanal bir işyeri değerlendirmesi, İş sağlığı açısından sağlık işkoluna bakış, Kazalar, Meslek hastalıkları, Olgu tartışmaları ve sanal bir işyeri değerlendirmesi, Temel korunma önlemleri, Olgu tartışmaları, Sanal örneklerde değerlendirme, İşyeri gezisi, Sağlık çalışanının hakları, sorumlulukları ve ilgili düzenlemeler hakkında bilgi verir. Etkileri konuları işlenir. Toplumda Beslenme Sorunlarının Başlıca Nedenlerine değinilip, Besin Öğelerine Giriş, Karbonhidratlar, Lipidler hakkında bilgi verir. ENF106 Bilgisayar Programları (1-1)2 Bilgisayar Kullanımını Geliştirmek, formüller ve fonksiyonlar kullanarak veri analizi, raporlama ve grafiklerle çalışmayı öğrenmek. Sunum yapmayı öğrenmek. Elektronik tablolama programları, veri sunumu programları BESR102 Beden Eğitimi-II (1-1)2 Spor genel kültürü, insan vücudunun çalışma sistemi, sağlık ve sporun önemi, sosyal yaşam ve spor, takım ve bireysel spor dallarında özel ısınma alıştırmaları, özürlüler ve spor alıştırmaları, iş hayatında basit sportif egzersizler ve çeşitli spor dallarına ait uygulamalar içerir. MZK102 Müzik-II (1-1)2 İnsan Sanat ve Müzik, Ses Müziği-Vokal Müzik, Müziğin Temel Unsurları, Müzikte kullanılan Ses Sistemleri, Müzik Tarihi (a- Batı Müziği Tarihi, b- Türk müziği Tarihi, Çalma-Söyleme-Dinleme: Klasik Batı Müziği, Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Pop Müziği, Güncel Müzikler ve Milli Marşlarımızdan Uygun Örnekler(Seçilecek eserler ve kullanılacak çalgılar, sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve bir dönem boyunca bireysel veya toplu olarak uygulanacaktır.) SHİK001 İnsan Kaynakları Yönetimi (2-0)2 İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar. SHED001 Etkili Konuşma ve Diksiyon (2-0)2 Türkçe diksiyon ve konuşma sanatının temel kavramları, konuşma sanatı, konuşma kusurları, hazırlıksız konuşma, topluluk karşısında konuşma, doğru ses ve nefes alıştırmaları, Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları,tonlama,vurgu, artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup, sözsüz iletişim ( beden dili ), kişisel imaj ve resmî ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları. SHBE001 Beslenme (2-0)2 Beslenmenin Tanımı, Beslenmenin Amacı, Yeterli ve Dengeli Beslenme, Beslenmenin Sağlık ve İş Verimine

5 SHAY001 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2-0)2 Bilim tanımı ve aşamaları; Bilgi kazanma yolları, bilimsel yöntem; Araştırma tanımı, seçimi, özellikleri; Araştırma yöntemleri, araştırma planlanması, aşamaları; Veri, tanımı, kaynakları, veri toplama teknikleri; Görüşme ve gözlem teknikleri, anket; Belgesel tarama; Not alma, dip not, kaynakça. SHTD030 Sağlık Kurumlarında Muhasebe (2-0)2 Sağlık kurumlarında muhasebe esas olmak üzere bilanço ve gelir tablosu, stoklar ve katma değer vergisi, mal hareketleri, ilgili yöntemlerden aralıklı envanter yöntemi, devamlı envanter yöntemi, ticari alacaklar, duran varlıklar, borçlar konusu, öz kaynaklar, dönem sonu işlemlerinin genel kapsamı. SHME001 Meslek Etiği (2-0)2 Etik ve ahlak kavramları, Etik ve ahlak arasındaki farklar, Etiğin Kavramları, Etik sistemler, Ahlaki Gelişim Süreci, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, Toplumsal Yozlaşma, Meslek etiği, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, Sağlıkta Etik, Tıp Etiği İlkeleri, Hasta Hakları. SHTD032 Mesleki İngilizce (2-0)2 İngilizce temel dilbilgisi kurallarını kullanabilme, Mesleki terimleri bilme ve kullanabilme, Hedef dili konuşan kişilerle ve hastalarla iletişim kurabilme, Kendi mesleğiyle ilgili İngilizce yayınları takip edebilme, Kendilerini İngilizce ifade edebilme konularında öğrencilere yetkinlik kazandırılır. İnsan anatomisi, sistem ve organlar, sağlık ve hastalık kavramları, özgeçmiş yazma, bir sağlık kuruluşundan randevu alma, hastaneye kabul ve taburcu işlemleri, sağlık ile ilgili konularda İngilizce konuşma ve yazma becerisini geliştirmek. SHTD033 On Parmak Klavye Kullanımı (1-1)2 Klavye teknikleri ile ilgili temel kavramlar ve karşılaştırmalar, Klavye kullanımı için oturuş, parmak yerleşimi, dinleme ve 10 parmak kuralları Temel MS Word kullanımı bilgileri ve tablo oluşturma, Yazım hataları bilgisi ve 10 parmak F klavye kullanımı, Kelime sayımı, hız hesaplama bilgileri ve alt sıra tuşları ile F klavye kullanım uygulamaları, Üst sıra tuşları ve 10 parmak F klavye kullanım uygulamaları ve hız testi, Rakam tuşları, işaret ve sembol tuşları ile hızlı yazım uygulamaları ve hız testi, Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi, Mektup ve dilekçe yazım teknik kuralları ile dilekçe yazımı uygulamaları, Tablo, şekilli metin ve rapor yazma uygulamaları, Dikte uygulama kuralları, uygulamaları ve hız testi, Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi. SHÖD001 Örgütsel Davranış (2-0)2 Örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetim ve organizasyonlardaki yeri ve önemi, örgütlerde moral ve moral ölçümleri, moral düzeyini yükseltici önlemler, örgütsel davranışlar, grup düzenliliği ve yeniliklere karşı tepkiler ve önlemler, örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler, işte monotonluk sorunu ve önlenmesi, iş ortamının fiziksel sorunları, bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, örgütlerde çatışma ve çatışmanın önlenmesi. SHİY001 İlk Yardım (2-0)2 İlk yardıma giriş; İnsan vücudu ve sistemler; Solunum sistemi ve ilk yardım; Dolaşım sistemi ve ilk yardım; Kanama ve ilk yardım; Şok ve ilk yardım; Yaralanma ve ilk yardım; Kırıklar ve ilk yardım; Yanıklar, donmalar ve ilk yardım; Elektrik çarpmaları ve ilk yardım; Zehirlenme ve ilk yardım; Bilinç kaybı ve ilk yardım; Diğer acil durumlarda ilk yardım. SHHİ001 Halkla İlişkiler (2-0)2 Halkla ilişkilerin tanımı, amaçları, nitelikleri ve tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilere yakın kavramlar ve ilişkisi, Halkla İlişkiler ve insan ilişkileri 5)Halkla İlişkiler ve iletişim, Halkla İlişkiler ve propaganda, Halkla İlişkiler ve pazarlama, Halkla İlişkiler ve reklamcılık, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler, Tanıtma ve Tanıma faaliyetleri, Halkla ilişkilerin uygulama alanları, Halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemler, Örnek olaylar incelemesi, hastane el kitabı hazırlanması. SHBY001 Biyoistatistik (2-0)2 Giriş ve tanımlar; Bilgi toplama yöntemleri; Dağılım ölçütleri ve uygulama; Verilerin sınıflandırılması ve uygulama; Sınıflandırılmış verilerde dağılım ölçütleri ve uygulama; Kurumsal dağılışlar ve uygulama; Örneklem dağılışları ve uygulama; Grafikler; Tablolar ve uygulama. SHTD040 Tıp Sekreterliği (2-0)2 Sekreterin tanımı, sekreterlik çeşitleri ve sağlık ekibi içerisindeki yeri, Tıbbi sekreterliğin diğer sekreterliklerden farklı yönleri, duygusal ve bilinçsel özellikler, sağlık kuruluşlarındaki tıbbi sekreterlerin görev ve sorumlulukları, mesleğe saygı, tıbbi raporların nitelikleri, türleri ve hazırlanması, tıbbi sekreterlerin sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları ile olan ilişkisi, konuşma kuralları ve iletişim, resmi yazışmalar, büro makineleri, büro araç ve gereçlerinin kullanılması, makinelerin bakımı ile büroda verimlilik ve işi basitleştirme teknikleri, sekreterlik hizmetlerinde planlama, organizasyon, yürütme, denetim konularında bilgi ve tecrübe kazandırmak. SHTD041 Hasta Psikolojisi ve Kişilerarası İlişkiler (2-0)2 Psikolojiye giriş, kişilik kavramı ve psikolojik savunma mekanizmaları, İletişim Tanım amaç Öğeleri, İletişim Çeşitleri, İletişim kanalları; Kişilerarası iletişim Çatışmaları, Savunucu ve Açık İletişim, Açık İletişim Yöntemleri, Empati, Stres, Öfke ve Stresle Başa Çıkma yolları, Çalışanlarla- Hasta İletişimi.

6 SHTD042 Hastane İdaresi ve Organizasyonu (2-0)2 Hastane yönetimi ve fonksiyonları, bilimsel yönetim yaklaşımları ve tarihsel gelişimi; hastanenin tanımı ve işlevleri; hastane organizasyonlarının tarihsel gelişimi; hastanelerin sınıflandırılması ve diğer işletmelerden farklı yönleri; çeşitli ülkelerdeki hastane yapılanmaları ve yönetim şekilleri; Türkiye deki hastane organizasyonları ve yönetim şekilleri ve diğer ülkelere göre farklılıkları öğretilmektedir. SHTD043 Tıp Kütüphaneciliği (2-0)2 Kütüphanecilik bilimi; Kütüphanecilik kavramı ve tanım; Kütüphane türleri; Tıp Kütüphaneciliğin tarihsel gelişimi; Kütüphane hizmetleri; Teknik hizmetler, kataloglama, sınıflandırma, süreli yayınlar; Okuyucu hizmetleri; Kütüphane eğitimi, kaynaklara erişim, kütüphane kuralları; Elektronik kütüphane hizmetleri, bibliyografik kaynaklar, hastalara kütüphane hizmeti. özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının analizi ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve sorumluluklar, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal tahlilleri, ötenazi, ötanazi kavramlarının hukuksal vasıfları, milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi. SHTD044 Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi ve Pazarlama (2-0)2 Üretim ve işlemler Yönetimine Giriş, Üretim ve işlemler yönetiminin tarihsel gelişimi, amaçları ve fonksiyonları, Üretim stratejisi, Üretim sistemleri ve türleri, hizmet tasarımı, Sağlık tesislerinin yatırım planlaması, kuruluş yeri seçimi ve yapılabilirlik değerlendirmesi, Sağlık kurumları tasarımı ve yerleşim yeri düzenleme, Sağlık hizmetleri üretim teknolojileri seçimi ve yönetimi, Sağlık kurumlarında kapasite planlaması ve yönetimi, Sağlık hizmetlerinde süreç planlama, analiz ve yönetimi, iş etüdü, metot etüdü, zaman etüdü yöntemleri ile süreç geliştirme. Pazarlama kavramı, hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetleri sunum modelleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama yönetim süreçleri, hedef pazar, sağlık tüketicilerinin davranışları, pazarlama araştırmaları, tüketici talep tahminleri. SHTY001 Toplam Kalite Yönetimi (2-0)2 Kalite ve kalite yönetiminin tarihi gelişim süreci ve bu süreçteki aşamalar, Toplam kalite yönetimi konusundaki temel kavramlar ve yaklaşımlar, Toplam kalite yönetimi uygulamasında kullanılan temel araç ve teknikler, Sağlık hizmetlerinde kalitenin önemi, Toplam kalite yönetimine duyulan ihtiyaç, Kalite yönetiminin temel ilkeleri, Kalite yönetimi süreci, Organizasyonel yapılanma, Kalite çalışmaları düzeyleri, Kalite yönetiminde planlama, Kalite kontrol ve tetkikler, Kalite kontrol çemberleri, Toplam kalite yönetimi ve Örgüt kültürü, Kalite çalışmaları ve sertifikasyonlar, Toplam kalite anlayışında insan faktörü, Sağlık Bakanlığı Kalite Güvence Sistemi Kriterleri, Hastanelerde ISO 9000 süreci ve ülkemizdeki uygulamalar konuları anlatılır. SHSH001 Sağlık Hukuku (2-0)2 Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi,

OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Fizik Ölçme ve birim sistemleri, sayısal ve vektörel nicelikler, bir ve iki boyutta hareket, Newton yasaları, kütle, ağırlık, vektör, sürtünme ve sürtünme kuvvetleri, dairesel hareket, dönme

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR S.B.M.Y.O. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GEI061 TIM061 SEB061

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MYBP101 Matematik * (3-1)7 Bu derste öğrencilere, dersin teknik programlar için önemi kavratılır, öğrencinin kendi programı

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL

I. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL İşletme Yönetimi (3 0) 3 İşletme yönetimi ve organizasyon alanında bilgi üretimi ve bilimsel düşünce ile ilgili yaklaşımların açıklanması. Ayrıca öneli, kavram, yaklaşım, teori ve uygulamaları

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YBY105 BÜRO YÖNETİMİ 3 0 3 4 : Genel olarak yönetim ve büro yönetimi Büro türleri ve şekilleri Büro

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KOK101 Genel Trafik Bilgisi Karayolu Yapısı Ve Trafik işaretlerinin

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) SYB 111 Genel İşletme (3,0) 5 Bu derste, işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim

Detaylı

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ DERS KODU 101 SÜRE VE 1.YARIYIL /GÜZ Ticari Matematik 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati x (Proje, 4 14 56 4 3 Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU A - BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü BYA-101 İletişim 2 0

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM 5137161 5138161 GENEL İŞLETME (2+0) ATKS :2 İş fikri geliştirme süreci,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Zorunlu Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 2+0 2 Ders İçeriği :

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı