İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)"

Transkript

1 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler, Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi, dilekçe, yazım kuralları, bu kuralların, bu kuralların sıkça ihmal edildiği durumlar, noktalama işaretleri ve uygulamaları, Türk ve dünya edebiyatından öğrencilerin beğendiklerini örneklemek, üzerinde çalışmak. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 0) İnkılap ve benzeri kavramlar, Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılaplara olan etkisi, Türk İstiklal Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşu. Yabancı Dil I (4 0 0) Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi, to be fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi. Matematik I (3 1 4) Sayılar, bölme ve bölünebilme, obeb-okek, rasyonel sayılar, mutlak değer, üslü ve köklü sayılar, çarpanlara ayırma, oran-orantı, denklem çözme, birimler, üçgenlerde metrik bağıntılar, düzlemsel şekillerin alan ve hacimleri. Bilgisayar I (1 1 2) Temel bilgiler, bilgisayar donanım birimleri, bilgisayar yazılımları, bilgisayar kullanımında dikkat edilecek hususlar, klavye ve mouse kullanımı, işletim sistemi, office programlarının tanıtımı, kelime işlemci programı. Yapı Statiği I (2 1 3) Tanım ve analizler, yapı statiğinde esas alınan yükler, denge denklemleri, mesnet çeşitleri, kirişler, tanımı çeşitleri, izostatik kirişlerin statik hesapları, çerçeveler. Yapı Teknolojisi I (2 0 2) Yapı ve yapıların sınıflandırılması, zemin altı çalışmaları, kazılar ve çeşitleri, temeller ve çeşitleri, zemin üstü çalışmaları, duvarlar, bacalar, çatılar ve çeşitleri, toprak işleri,iş makineleri ve zemin iyileştirme yöntemleri. Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemesi (2 1 3) Malzemenin tanımı, iç yapısı, malzemelerin inşaatsal, optik, ısıl ve akustik, mekanik, fiziksel,

2 kimyasal özellikleri, yapıda kullanılan malzemeler. Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (3 1 4) Vektörler, kuvvet kavramı, kuvvetin ölçülmesi, bileşke kuvvetin hesaplanması, kuvvetin döndürme etkisi ve moment, denge ve denge şartları, kütle ve ağırlık kavramı, ağırlık merkezi, hareket, Newton un hareket yasaları, iş-güç-enerji, mekanik enerjinin korunumu, inşaat akımı, inşaat akım kaynakları, elektromagnetik dalgalar. Genel ve Teknik İletişim (1 1 2) İletişimin kapsamı, gelişimi ve ilkeleri, iletişimin tanımı, tarihsel gelişimi, önemi ve gereği, iletişimin gelişmesine etki eden faktörler, amaçları, özellikleri, işlevleri ve düzeyleri, iletişim süreci, iletişim çarkı, iletişim türleri, kaynak ve hedefine göre iletişim, yapılarına (biçimlerine), tiplerine, amaçlarına ve araçlarına göre iletişim, sözsüz (beden dili), sözlü, yazılı, elektronik ve araçlarla iletişim, iletişim araçları. II. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 0) Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşunu sağlayan Atatürk İnkılapları, Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti nin dış politikasının esasları, Atatürk İlkeleri ve bu ilkelerin doğuş sebepleri. Türk Dili II (2 0 0) İyi konuşmak ve yazmak için gerekli ön hazırlıklar, iyi bir konuşma ve iyi bir yazıda aranan nitelikler, bunlarla ilgili örnekler, iyi bir cümlenin özellikleri, anlatım yanlışları, cümle bozuklukları, özyaşam öyküsü özellikleri ve yazımı, bilimsel yazılarda aranan özellikler, Türk ve dünya edebiyatından örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Yabancı Dil II (4 0 0) Tense (zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı, günlük aktivitelerin geniş ve şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı, zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi. Matematik II (3 1 4) Fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar ve tanımları, sinüs ve kosinüs teoremi, logaritma, matris ve determinantlar, limit, türev, integral. Bilgisayar II (1 1 2) Hesap ve tablolama ve grafik programı, sunu hazırlama programı, bilgisayar ağları ve internet, internet tarayıcıları, www kullanımı, elektronik posta kullanımı. Yapı Statiği II (2 1 3)

3 Gerber kirişler, kafes sistemler, üç mafsallı sistemlerin tanımı ve analizi, hiperstatik sistemlerin analizi, kirişlerin çözüm yöntemleri, Cross ve büro yöntemleri. Yapı Teknolojisi II (1 1 2) Merdivenler, kaplama işleri, çeşitleri ve kullanılan malzemeler, dilatasyon derzleri, yalıtım, çeşitleri ve malzemeleri. Beton Teknolojisi (3 1 4) Agregalar, çimentolar, su, beton ve hazır beton tanımı, çeşitleri, özellikleri ve betonda kullanılan katkı maddeleri, beton, hazır beton ve bunların malzemeleri ile ilgili gerekli laboratuar çalışmalarının ve şantiye incelemelerinin yapılması. Mukavemet (2 0 2) Temel bilgiler, gerilmenin tanımı, çeşitleri ve hesabı, sıvılarda basınç hesabı, eksenel yük altında oluşan deformasyonlar ve hesapları, atalet momenti ve ağırlık merkezi, dikdörtgen kesitli basit kiriş tasarımı, ilkeleri ve emniyet gerilmeleri, basit kirişlerde sehim ve dönme açılarının hesabı. Yapı Mimarisi ve Detay Çizimleri (2 1 3) Mimari proje çalışmaları ön hazırlıkları, aşamaları, yapının, mekanların boyutlandırılması, mimari plan, kat plantar, kesit ve görünüş çizimleri, mimari detay çizimleri (temel, izolasyon, döşeme, duvar, çatı, merdiven, doğrama). III. YARIYIL Zemin Mekaniği I (2 1 3) Jeoloji, Türkiye nin jeolojik yapısı, kayaçlar, depremler, araziden numune alma ve deneyleri, sondaj teknikleri, zeminlerin fiziksel özellikleri ve sınıflandırılması, zeminle ilgili temel deneylerin yapılması, zeminlerin geçirimliliği ve zeminde su akımları ve hesapları. Betonarme I (2 2 3) Betonarmenin tanımı, dayanım sınıfları ve özellikleri, taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları, taşıyıcı sistemlere göre sınıflandırma, betonarme kirişler, kolonların donatı hesapları ve boyutlandırılması. Büro ve Şantiye Organizasyonu (3 0 3) Projeler, proje çeşitleri, hazırlama ilke ve basamakları, ihale işlemleri ve yapılması, teminatların alınması, iadesi ve sözleşmeler, şantiyelerin kurulması veya organizasyonu, iş programı, kontrollük hizmetleri. Çelik Yapılar I (2 0 2)

4 Temel bilgiler, yapısı, çeşitleri, çelik yapılarda yük ve yükleme durumu, emniyet gerilmeleri, çelik elemanlarda birleştirme vasıtaları ve hesapları, çekme çubukları, kullanım yerleri gerilmeleri, detayları, basınç çubukları ve kullanım yerleri, ilkeleri, detayları. Bilgisayar Destekli Tasarım I (1 1 2) Cad genel tanıtımı, koordinat sistemleri, ayar komutları, çizim komutları, çizim yardımcıları, katmanlar, kesit alma (tarama) komutları, yazı (metin) komutları, ölçülendirme komutları, sorgu komutları, blok oluşturma, 2D ortamda izometrik perspektif çizimi, yapı resimlerinin çizimi. Yapı Tesisat Bilgisi (2 0 2) Yapıda inşaat tesisatı, bina temiz su tesisatı, yangın tesisatı, pis su tesisatı, sıcak su tesisatı, ısıtma ve havalandırma tesisatları,bu tesisatlar ile ilgili kullanılan malzemelerin tanıtılması ve gerekli projelerin çizilmesi. Topografya ( 2 2 3) Topografya, ölçü birimleri ve ölçekler, imar bilgisi, ölçme hataları, arazide doğruların belirlenmesi ve doğrusal ölçüm, yükseklik ölçümü, eşyükseklik eğrileri, açısal ölçüm ve poligonlar, alan ve hacim hesapları. Karayolu İnşaatı I (2 1 3) Ulaştırma, tanımı, çeşitleri, trafik ve kapasite, yol geometrik standartlarının seçimi, proje trafiği, trafik hacimleri, yolların sınıflandırılması, geçki, istikşaf, etüt ve aplikasyon yapılması hesapları, yol projelerinin çizilmesi ve hesapları. Hidrolik ve Hidroloji (2 1 3) Hidroloji, yağışlar, çeşitleri, oluşumu, ölçümü, hidrolojik çevrim, yer altı ve yerüstü suları, sıvıların statiği (hidrostatik), basınçları ve kuvvetleri, hidrolik, ideal akışkan, süreklilik ve Bernoulli denklemi, boru akımları, akımlar, yük kayıpları,, serbest yüzeyli akımlar, akım rejimi, hidrolik eğim. IV. YARIYIL Zemin Mekaniği II (2 1 3) Zeminde sıkıştırma yapılması, gerilme dağılışları, tekil, çizgisel, üniform yük altında gerilme artışı, zeminlerin kayma mukavemeti, kırılma ve şartları, deneyleri, yanal toprak basınçları, Rankine teorisi ve hesaplar, istinat duvarları, zeminlerin taşıma gücü hesapları, oturma, tam ve farklı oturmalar. Betonarme II (1 1 2) Betonarme döşemelerin donatı hesapları ve boyutlandırılması, betonarme perde duvarların tanımı, davranış ilkeleri, detaylarının çizilmesi, perde duvarların yapıdaki önemi, betonarme merdivenlerin donatı hesapları ve boyutlandırılması, betonarme temeller ve hesapları,

5 çeşitleri, seçim ilkeleri, gerekli detaylarının, kesitlerinin çizilmesi. Metraj ve Keşif İşleri (3 1 4) Birim fiyatlar, çeşitleri, kapsamı ve hesap yöntemleri, metraj ve keşifin tanımı, proje üzerinden metraj ve keşif yapılması, şantiyede kullanılan defterlerin tanımlanması, düzenmesi ve keşif özeti, hak ediş, geçici ve kesin kabul. Çelik Yapılar II (2 0 0) Eğilme elemanları, eğilme çubukları, çelik çatılarda hesap ilkeleri, yöntemleri, çelik yapılarda kafes kirişlerin boyut, hesap ve incelenmesinde temel ilkeler, çelik yapılarda ek teşkilinin detay çizimleri. Karayolu İnşaatı II (2 1 3) Yol alt temel, temel malzemelerinin seçimi, serimi, sıkıştırılması ve bu malzemeler üzerinde yapılacak laboratuar çalışmaları, yol üst yapısı, drenaj, sanat yapıları, yolların bakım ve onarımları. Sistem Analizi ve Tasarımı (2 1 3) Fizibilite çalışması, proje süreci, sunu. İşletme Yönetimi (2 0 2) İşletme, teşebbüs, müteşebbis kavramları, işletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkileri, işletmenin amaçları, işletme türleri ve sınıflandırılması, işletmelerin yapısal ve fonksiyonel analizi, işletmelerin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, işletmelerin ilk kuruluş çalışmaları (kuruluş analizi ve planlama çalışmaları), kuruluş yeri ve seçimi, işletme büyüklüğü ve kapasite türleri, işletmelerin hukuki yapıları. Bilgisayar Destekli Tasarım II (1 1 2) 3 Boyutlu ekran düzenleme, 3 boyutlu tel kafes oluşturma, 3 boyutlu katı modelleme, 3 boyutlu yüzey oluşturma, katılara malzeme atama, 3 boyutlu katılardan oluşan sistemlerin montajları, proje uygulamaları. Su Temini ve Atık Sular (2 1 3) İçme suyu özellikleri, etüt çalışması, suların derlenmesi, iletilmesi, arıtılması, dağıtılması, atık suların derlenmesi, arıtılması ve uzaklaştırılması. Kalite Güvence Standartları (1 1 2) Standardizasyon, kalite ve kalite kavramları, kalite güvence, mesleki standartlar.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GİY101 Tekstil Teknolojisi Tekstilin tanımı, ülkemizdeki yeri ve önemi. Tekstil liflerinin tanımı ve

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL BPR101 Matematik BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Kümeler ve sayılar. Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri. Diziler ve sayı dizilerinde

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ YAPI DENETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Teknik Resim Z 3 0 3 4 Araç ve gereçlerin tanıtılması, yazı ölçekler, çizgiler- çizme teknikleri,

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ İNŞAAT PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İNŞ 101 BİLGİSAYAR-I 1 1 2 İNŞ 101

Detaylı

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dil ve dilin özellikleri, Dil-Düşünce ilişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü İnşaat Mühendisliği İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü LİSANS KATALOĞU 4 5 İçerik 1. Bölüm Başkanı Mesajı 2 2. Türkçe İnşaat Mühendisliği Bölümü vizyonu, amacı ve hedefleri 3 3. Akademik kadro 4 4. Yönetsel personel

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

Biga Meslek Yüksekokulu http://bigamyo.comu.edu.tr

Biga Meslek Yüksekokulu http://bigamyo.comu.edu.tr BÖLÜM: Elektrik ve Enerji Bölümü PROGRAM: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı I.Yarıyıl 101 Matematik (2+1) Aritmetik ve cebirsel işlemleri yapabilme. Bir gerçel sayının üssünü, kökünü hesaplayabilme.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı