T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

2 Ders İçerikleri: Adalet Programı I Dönem ADA101 Temel Hukuk Hukukun temel kavramları, Hukuk sistemi, Hakkın tanımı ve türleri, Hakkın yönetimi, Kişilik kavramı, Tüzel kişilik, Aile hukuku, Eşya hukuku, Borçlar hukuku, Sözleşmeler, Hak arama süreci. ADA103 Özel Hukuk Bilgisi I Özel hukuk Kamu hukuku ayrımı, Medeni hukukun kaynakları, Medeni Hukuk Kuralalrının Yapılması ve Uygulanması, Hakimin Hukuk Yaratması, Dürüstlük Kuralı, İyiniyet Kuralı, Kişi ve Kişilik, Gerçek Kişiliğin Başlangıcı, Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi, Ölüm, Gaiplik, Hak Ehliyeti, Fiil Ehliyeti, Tüzel Kişiler, Aile Hukuku, Nişanlanma, Evlenme. ADA105 Kamu Hukuku Bilgisi I Anayasa hukuku ve Anayasa kavramları, Kurucu iktidar, devlet kavramı, Devlet şekilleri, monarşi-cumhuriyet, üniterfederal, Hükümet sistemleri, parlamenter, başkanlık, yarı-başkanlık, Seçimler, seçim sistemleri, Temel hak ve özgürlükler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri, Cumhuriyetin temel ilkeleri, Temel hak ve özgürlükler ile ilgili düzenlemeler, Yasama organı, TBMM-nin görev ve yetkileri, Yürütme organı, Yargı organı, Anayasa yargısı, Anayasanın değiştirilmesi. ADA107 Klavye Kullanımı I Kelime işlem programı işlemleri Kelime işlemci belgede metni biçimlendirmek, Klavye tuşlarının fonksiyonları, Oturuş ve duruşu ayarlama, Harf tuşlarını kullanma, Noktalama işaretleri ve sayı tuşları, Metin yazma, Hız uygulamaları, Yabancı dilde yazı yazmak, El yazısı ve düzeltilmiş yazılar, Farklı bilgisayar yazılımlarını kullanmak, Farklı yazılımlar ile çalışmak. IT101 Temel Bilgi Teknolojileri Belge hazırlayıp biçimlendirmek, Belge denetim yazımlarını kullanmak, Belgeye ekleme ve düzenleme yapmak, Sayfa düzenlemesi yapmak, Sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak, Belgeyi yazıcıdan çıkarmak, Belge içine tablo oluşturmak, Belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak, Klavye hızlı erişim fonksiyonları tanımlamak, Özgeçmiş hazırlamak, Dilekçe yazmak, Resmi yazı yazmak, Resmi yazıları postalamak, Tablo ve grafik oluşturmak, Tablolarda hesaplama yapmak. İŞL111 Davranış Bilimleri (Örgütsel Davranış) Davranış Bilimleri kavramı, Algılama Kavramı, Toplumsal yapı, Örgüt yapıları ve örgüt kültürü, Örgüt içinde birey, Olumsuzluk kaynakları, Güdüleme. İŞL113 Genel Ekonomi Temel kavramlar, Fırsat maliyetleri, Analiz yöntemleri, Ekonomik hedefler, Arz ve talep, Piyasa. ENG101 Mesleki İngilizce I Hukuki kurum ve kavramlara yabancı dilde (ingilizce) hakimiyet sağlanması; Hukukun temel kavramları, Hukuk sistemi, Hakkın tanımı ve türleri, Hakkın yönetimi, Kişilik kavramı, Tüzel kişilik, Aile hukuku, Eşya hukuku, Borçlar hukuku, Sözleşmeler, Hak arama süreci. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Demokratik Laik Türkiye Cumhuriyeti nin kurulması sürecinde yaşanan mücadelelerin özellikleri ve biçimleri kavratılır. İnkılap ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını hazırlayan sebepler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu'nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış, Atatürk'ün kişiliği ve Samsun'a çıkış, Milli Mücadele'ye hazırlık dönemi (kongreler, T. B. M. M. 'nin açılışı) ve savaşlar dönemi, Saltanatın kaldırılması. Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in ilanı anlatılır ve kavratılır. TURK101 Türk Dili I Dilin önemi, dil-kültür ilişkisi, yazı dili ile konuşma dili karşılaştırması, Yazı Devrimi ile Dil Devrimi; tarihçeleri, anlamları, önemleri, Yazılı anlatımın öğeleri, metnin tanımı, metin türleri, bilgilendirici metinler (dilekçe, tutanak, rapor), Eleştirel okuma öğeleri. Öğretici metinlerle iletişim: konu, konuya bakış açısı, Anadüşünceyi (iletiyi) belirleme, yardımcı düşünceleri bulma, düşünceyi geliştirme yolları, Yazıdaki dil ve anlatım(biçem-üslup) özelliklerini araştırma, Örnek metinler üzerinde çözümleme çalışmaları, Öğretici metin yazma çalışması, Yazınsal metinlerle iletişim sürecinin öğeleri, Özetleme tekniği, özetleme uygulamaları, Yazınsal metin çözümlemesi, olay örgüsü, karakterler, Yazılı anlatım uygulamaları, Dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme çalışmaları, Metin karşılaştırmaları: Yazar-amaç-metin-okur ilişkilerini belirleme. II Dönem ADA104 Medeni Usul Bilgisi Medeni Usul hukuku hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanındaki bütün yargısal faaliyetlerini düzenleyen şekli bir hukuk dalıdır. Bu dersin birinci bölümünde; mahkemelerin görev ve yetkisi, taraf kavramı ve taraf ehliyeti, dava ehliyeti ve dava

3 takip yetkisi kavramları, dava şartları, ilk itirazlar,dava çeşitleri, dava açılması, davaya cevap, ön inceleme aşaması, tahkikat konuları işlenir. Dersin ikinci bölümünde ise, yargılamaya hakim olan ilkeler,ispat ve deliller, hüküm, davadaki özel durumlar ve kanunyolları konuları ele alınır. ADA106 Özel Hukuk Bilgisi II Eşya Hukuku, Ayni Haklar, Zilyetlik, Tapu Sicili, Mülkiyet, Taşınmaz Mülkiyeti, Kapsamı, Kaybedilmesi, Kısıtlamaları, Kat Mülkiyeti, Taşınır Mülkiyeti, Sınırlı Ayni Haklar, Taşınmaz Rehni, Taşınır Rehni, Miras Hukuku. ADA110 Klavye Kullanımı II Klavye kullanımı becerilerinin geliştirilmesi. On parmak yazı. ADA112 Kamu Hukuku Bilgisi II İdare kavramı, idare hukukuna hâkim olan ilkeler, İdari teşkilat ve idari teşkilata hâkim olan ilkeler, Kamu tüzel kişiliği- İdarenin bütünlüğü ilkesi, Merkezi idare -Başkentteki yardımcı kuruluşlar, Taşra teşkilatı, Yerinden yönetim kuruluşları- Mahalli idareler, Kamu Kurumları, İdari İşlemler ve bireysel idari işlemler, İdari sözleşmeler, Kamu hizmeti, Kamu görevlileri, Kamu malları, İdarenin sorumluluğu, İdarenin denetlenmesi. ADA122 Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Dersine Giriş ve Sanat Üstüne. Cumhuriyet Döneminde Müzecilik, Cumhuriyet Döneminde Güzel Sanatlar, Anadolu Uygarlıkları /Tarih Öncesi ve Hitit, İlk Demir Çağı ve Geç Hitit, Yunan ve Roma Sanatı, İstanbul'da Bizans Sanatı, Erken İslâm Sanatı, Selçuklu Dönemi Mimarisi, Beylikler Dönemi Mimarisi, Erken Osmanlı Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Sanatı, Geç Dönem Osmanlı Mimarisi, Osmanlı Sarayları. ADA126 Yerel Yönetimler Belediyelerin Türkiye idari yapısı içindeki yeri. Yerel yönetimlere hakim olan anayasal ilkeler. Türkiye deki belediyelerin türleri ve genel özellikleri. Belediyelerin kuruluşu, Belediyelerin tüzel kişiliğinin sona ermesi ve hemşehri hukuku, Belediyelerde görev ve yetki sorunu, Belediyelerin görev ve sorumlulukları, Belediyelerin yetki ve imtiyazları, Belediyelerin organları ve belediye meclisi, Belediye meclisi kararlarının kesinleşmesi, Belediye başkanı ve belediye encümeni, Belediye personeli, Belediyelerin gelir ve giderleri, Belediyelerin denetimi ve madde 57 statüsü. ADA130 Yaz stajı Öğrenciler yaz döneminde adalet hizmeti ile ilgili kurumlarda staj yaparlar. ENG102 Mesleki İngilizce II Telefonda görüşme, Not alma, Yazı okuma ve yazma, Yazıyı düzenleme, Formatı seçme, Mesleki yazı yazma, Görüşmeye hazırlık, Görüşme yapma. ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Cumhuriyetin ilanı, Atatürk ün İnkılâbı ve Hedefleri, Siyasal Alanda İnkılâp Hareketleri, Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri, Eğitim, Kültür ve Sağlık Alanında İnkılâp Hareketleri, Toplumsal Yaşantının Düzenlenmesi, Türk İnkılâbının Dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik, Halkçılık-Laiklik, Devletçilik-İnkılâpçılık, Bütünleyici ilkeler, Türk İnkılâbının temel nitelikleri, Atatürk ün ölümünün yurt için ve dışında yankıları, Atatürkçülüğün Bugünkü Durumuna Dair Değerlendirmeler TURK102 Türk Dili II Beden dili, ses dili, hazırlıksız konuşmalar, Telaffuz, boğumlandırma; konuşma kusurları, Sözlü anlatım türleri, iyi konuşmanın öğeleri, Öykü okuma/anlatma, Konferans verme, Panel düzenleme, Forum düzenleme, Şiir dinletisi düzenleme, Tartışma düzenleme, Münazara düzenleme, Sempozyum düzenleme, Belirli günler ve haftalar üzerine sunu hazırlama, Oyun sahneleme, Türlerin ve etkinliklerin değerlendirilmesi, kazanımların tartışılması. III Dönem ADA201 Borçlar Hukuku Bilgisi Özel hukukun temel alanlarından borçlar hukuku ve medeni hukuk ile ilişkisi ile borç kavramının temel özellikleri. Borcun kaynakları, Sözleşmelerin hukuki işlemler içindeki yeri ve kurulması ile hükümleri, Genel hatlarıyla hukuki işlemlerin geçerlilik şartları, İrade sakatlıkları ve bunların hukuki sonuçları, Haksız fiil borç ilişkisi, İfada Borçlunun ve Alacaklının Rolü ve İfanın Konusu. İfa Zamanı ve Yeri, Nedensiz zenginleşme borç ilişkisi, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitlerde ifa ile borçların İfa Edilmemesi Kavramı ve Genel Olarak Sonuçları, İbra, Yenileme, Alacaklı ve Borçlu Sifatlarının Birleşmesi, İfa İmkansızlığı ve Takas, Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, Müteselsil Borçluluk ve Alacaklılar Arasında Teselsül, Şarta Bağlı Borçlar ve Cezai Şart, Alacağın temliki ve borcun nakli, Borcun sona ermesine ilişkin özellikler, Temsil. ADA203 Ceza Hukuku Bilgisi Bu derste, Türk Ceza Kanununun Zaman, Yer ve Kişi Bakımından Uygulanması, Suç Genel Teorisi bağlamında Tipiklik, Kusurluluk, Hukuka Aykırılık, Suçun Özel Görünüş Şekilleri bağlamında Teşebbüs, İştirak ve İçtima, Yaptırımlar olarak Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri, Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi, Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler, Koşullu Salıverme, Adli Sicil Kaydının Silinmesi, Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi konularına değinilmektedir. ADA205 İcra Hukuku

4 Cebri icra, borçların devlet kuvveti yardımı ile zorla yerine getirilmesidir.alacaklıların,devlet gücünün yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir. Bu derste,cebri icra çeşitleri,icra hukukunun bölümleri, icra teşkilatı, genel haciz yolu ile takip prosedürü( takip talebi, ödeme emir, haciz, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması),kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip,rshnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ilamlı icra ve ihtiyati haciz konuları ele alınır. ADA207 Mali Mevzuat Giriş, Bütçe Hukuku ve Kamu Maliyesinin Temel Kavramaları, 5018 Sayılı Yasanın Öngördüğü Bütçe Türleri, Bütçenin Hazırlanması, Bütçenin Uygulanması, Bütçenin Denetimi, Kamu Harcamaları ve İhaleleri Konusunda Genel Bilgiler, Kamu İhalelerinde Geçerli Olan Temel Kurallar, İhale Süreci-I, İhaleye Katılım Kuralları, ihaleye katılımda yeterlik kuralları, Şartnameler, ortak girişimler, alt yükleniciler, ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi, yasak fiil veya davranışlar, İhale Süreci-II: İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar, ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar, ihale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması, tekliflerin ve başvuruların sunulması, tekliflerin geçerlilik süresi, geçici teminat, tekliflerin değerlendirilmesi, aşırı düşük teklifler. İhale Süreci-III: Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, sözleşmeye davet, kesin teminat, sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu, ihalenin sözleşmeye bağlanması, ihale sonucunun ilanı. Kamu İhale Kurumu. Uyuşmazlıkların Çözümü-I: İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme, Şikayet Başvuruları. Uyuşmazlıkların Çözümü-II. İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme, İtirazen Şikayet Başvuruları. Uyuşmazlıkların Çözümü-III : Yargısal Başvuru, Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu. İhale Sürecinde Özellikli Durumlar. Kamu İhale Sözleşmelerine İlişkin İlkeler, Genel Bilgiler. Kamu İhale Sözleşmeleri. ADA209 Tebligat Hukuku Medeni usul hukuk ile sıkı bir ilişki içinde olan tebligat hukuku, tebligata ilişkin hukuk kurallarının oluşturduğu bir alandır. Bu dersin içerği, tebligat kavramı, tebligatın çeşitleri, tebligatın yapılacağı zaman ve kişiler, tebligatın yapılacağı yer, tebligatın yapılamaması, ilan yoluyla tebligat, tebligat evrakı ve usulsüz tebliğ konularından oluşmaktadır. ADA211 Yargı Örgütü Dersin birinci bölümünde, yargı örgütü hukukunun temel kavramları başlığı altında; yargı işlevi kavramı, mahkeme kavramı ve mahkemelerin değişik ölçütlere göre tasnifi, yagı örgütü hukukunun tanımı, yeri, kaynakları ve uğraş alanı ele alınır. Dersin ikinci bölümünde ise, yargı kolları ve yetkili yargı yerleri, yargı yerlerinin çalışmasına ilişkin dış şartlar, yargılamaya hakim olan ilkeler işlenir. ADA213 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Avukatlık mesleğinin özellikleri, mesleğe kabul şartları, Avukatla takip zorunluluğunun bulunmaması kuralı ve avukatla takibin zorunlu bulunduğu durumlar, Avukatların mesleki yükümlülükleri, Avukatın hakları, Vekalet sözleşmesi, Davaya vekaletin kapsamı, Avukatlık ücretine ilişkin sorunlar, Avukatların hukuki sorumluluğu, Adli yardım, Noterliklerin kuruluşu, yetki çevreleri, Noter odaları ve dalar birliğinin görevleri, Noterlik mesleğine kabul, Noterlik dairesi ve personeli, Noterler hakkındaki yasak ve yükümlülükler, Noterlerin görevleri, işlemlerde uyulacak şekiller, Noterlerin belgelendirdikleri işlemlerin ispat gücü, Noterlerin hukuki sorumluluğu ADA219 Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku dersi kapsamında; Ticaret Hukuku kavramı ve tarihsel süreç, Türk Ticaret Kanunu sistematiği, Ticari İşletme kavramı, devri ve rehni, Ticari iş ve bağlanan sonuçlar, Tacir Kavramı, Tacir yardımcıları, ticaret sicili, Ticari kükümler ve Ticari yargı ile Şirketler Hukuku; Tanım ve türleri, adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket, limites şirket ile anonim şirket konuları incelenecektir. İŞL 221 İletişim ve Halkla İlişkiler Genel amaçlar, Görev ve sorumluluklar, Halkla ilişkilerde mesaj, Kamuoyu ve medya ile ilişkiler, Sponsorluk IV Dönem ADA202 Ceza Usul Hukuku Bu derste, Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri, Ceza Muhakemesi Hukukunun Zaman, Yer ve Kişi Bakımından Uygulanması, Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri, Ceza Muhakemesinde Rol Alanlar ve Katılanlar, Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri, Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü bağlamında Soruşturma, Kovuşturma, Özel Muhakeme Usulleri, Uzlaşma ve Müsadere, Kanun Yolları ve Yargılama Giderleri konuları açıklanmaktadır. ADA204 İflas Hukuku Cebri icra hukukunun iflas hukuku bölümünde,iflas teşkilatı,iflas sebebi, iflas yolları, iflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi,iflasın kapanması ve kaldırılması,iptal davası ve konkordato hukukunun temel esasları ele alınır. ADA208 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku Bu derste, Ceza Kavramı, Nitelikleri, Türleri ve İnfazı, İnfaz Hukukunun Temel Kavramları, İnfaz Hususu ve İnfaz Sistemleri, İnfaz Kurumunda Yapılan İşlemler, Yerleştirme, Düzen ve Güvenlik, Hükümlünün Hakları ve Yükümlüklükleri, İnfaz Kurumları, İnfaz Kurumlarının İdaresi ve Personeli, Ceza İnfazına Ara Verilmesi ve İnfazı Engelleyen Nedenler ve Özel İnfaz Şekilleri konuları ele alınmaktadır. ADA210 Kalem Mevzuatı Bu dersin konusu, adli yargı düzenindeki resmi yazı, yazışma ve kayıt tutma esaslarını düzenleyen hukuk kurallarıdır. Kalem mevzuatı kavramı, yalnızca adli yazı ve yazışmanın hukuki düzenini değil, aynı zamanda kalem hizmetlerini yürüten personel

5 ve bu personelin oluşturduğu örgütün hukuki iç düzenini, yani kalem teşkilatını da kapsar. Bu kapsamda derste, kalem teşkilatı ve adli yazışma, kalem işlemlerinin düzeni,adli dosyalama ve yazışma, kalem işlemleri, adli sicil işlemleri, ayniyat,adli emanet ve arşiv işlemleri, icra hakimliği defterleri ve yargı harçları konuları ele alınır. ADA220 Kıymetli Evrak Hukuku Kıymetli Evrak Hukuku dersi kapsamında; senet ve kıymetli evrak kavramı, Kıymetli Evrak Türleri, Devri, İptali, Kambiyo Senetleri: Poliçe, Bono ve Çek konuları ayrıntılı şekilde incelenecektir. ADA222- Adli Yazışma ve UYAP Dilekçeler, genel dilekçeler, adli dilekçeler, hukuk davalarına ilişkin dilekçeler, dava dilekçelerinin içeriği, dava dilekçesi örnekleri. Dava dilekçesi dışında digger adli dilekçelerin içerikleri. İcra ve İflas hukukuna ilişkin dilekçeler, ceza davalarına ilişkin dilekçeler. İdari yargıya, Anayasa yargısına, Uyuşmazlık Mahkemesine ilişkin dilekçeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru. Adli yazışma, genel, ilkeler, adli yazışma türleri, tutanaklar, belgeler, makbuzlar, raporlar, müzekkereler ve talimatlar. Adli kararlar, hukuk davalarına ilişkin kararlar, arakararlar, sonkararlar, karar örnekleri, ceza davalarına ilişkin kararlar. İlanlar, ilan örnekleri. İcra ve İflas işlemleri. Noter işlemleri. Sözleşme örnekleri. UYAP'a giriş. (UYAP'ın faydaları Vatandaş Portal, Avukat Portal, UYAP SMS) SAVCILIK ve CEZA MAHKEMELERİ İŞLEMLERİ (C. Savcılığı şikayet bilgilerinin kabulü, dosya açılması, taraf kayıtları, C. Savcılığı kalem işlemleri, iddianamenin hazırlanması, Ceza Mahkemesi dava açılış ve kalem işlemleri, dava işlemleri ve karara çıkarma) HUKUK MAHKEMELERİ İŞLEMLERİ (Dava harçlandırma ve tevzi işlemleri, Hukuk mahkemesi dava açılış ve tensip işlemleri, duruşma ve ara karar işlemleri, dava karar işlemleri.) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ (Dosya açılış ve ara karar işlemleri. haciz ve talep yazısı işlemleri, tahsilat ve reddiyat işlemleri, dosya kapatma ve raporlama işlemleri) ADA224 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş sözleşmesi düzenlemek. İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek. İş ilişkisini sonlandırmak. Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek. 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c belgeleri düzenlemek. İŞL230 Genel Muhasebe Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları, Muhasebenin Temel Kavramları, Hesap Kavramı, Temel Mali Tablolar, Yevmiye Defteri, Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri, Özkaynaklar, Gelir ve Gider Kavramları, Satışların Maliyet Tablosu, Gelir Tablosu, Nazım Hesapların İncelenmesi. ADA230 Yaz Stajı Öğrenciler yaz döneminde adalet hizmeti ile ilgili kurumlarda staj yaparlar.

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini oluşturan adalet diğer

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI 2013/KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YBY105 BÜRO YÖNETİMİ 3 0 3 4 : Genel olarak yönetim ve büro yönetimi Büro türleri ve şekilleri Büro

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU A - BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü BYA-101 İletişim 2 0

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI (EEY) DERS İÇERİKLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI (EEY) DERS İÇERİKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI (EEY) DERS İÇERİKLERİ 1. YIL I. Yarıyıl ISL 111 Temel Hukuk Bu ders kapsamında incelenen başlıca konular şunlardır: Hukuk ekolleri yönlerinden hukukun

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Zorunlu Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 2+0 2 Ders İçeriği :

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi,

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM 5137161 5138161 GENEL İŞLETME (2+0) ATKS :2 İş fikri geliştirme süreci,

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı