CTK-2090 CTK-2400 KULLANIM KILAVUZU CTK2400-TR-1A. Güvenlik Önlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CTK-2090 CTK-2400 KULLANIM KILAVUZU CTK2400-TR-1A. Güvenlik Önlemleri"

Transkript

1 CTK-2090 CTK-200 TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CTK200-TR-1A

2 Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk olarak AC adaptörde hasar olup olmad ğ n kontrol ettiğinizden emin olun. Elektrik kablosunu k r lmalar, kesikler, aç k kablolar ve diğer ciddi hasarlara karş dikkatlice kontrol ediniz. Önemli derecede hasarl olan AC adaptörünü çocuklar n kullanmas na asla izin vermeyiniz. Asla pilleri tekrar şarj etmeyiniz. Tekrar şarj edilebilir piller kullanmay n z. Eski piller ile yeni pilleri kar şt rmay n z. Tavsiye edilen pilleri veya eş değerlilerini kullan n z. Art (+) ve eksi ( ) kutuplar n pil bölmesinde gösterildiği gibi doğru yönlü olduğundan her zaman emin olunuz. Zay flamay belirten herhangi bir işaretten sonra pilleri en k sa zamanda değiştiriniz. Pil terminallerini k sa devre yapt rmay n z. Bu ürün 3 yaş n alt ndaki çocuklara yönelik değildir. Sadece CASI AD-E95100L adaptörü kullan n z. Models: CTK-2090/CTK-200 Version : 1.0 Function Transmitted Recognized Remarks Ac adaptör bir oyuncak değildir. Ürünü temizlemeden önce AC adaptörün fişini çektiğinizden emin olunuz Default Changed Basic Channel Mode 3 Mode 3 Default Messages Altered Mode * True voice Note Number 9nH v = nH v = 0, 8nH v =** 9nH v = 100 9nH v = 0 Bu işaret sadece AB ülkeleri için geçerlidir. Note N Note FF Velocity Manufacturer: CASI CMPUTER C., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASI EURPE GmbH Casio-Platz 1, 2288 Norderstedt, Germany Key s Ch s After Touch Pitch Bender Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression (MSB only) *2 0, , Bu kullan m k lavuzunun bir k sm n n veya tamam m n çoğalt lmas yasakt r. Kendi kişisel kullan m n z d ş nda bu k lavuzun içeriğinin CASI nun izni olmadan herhangi bir şekilde kullan lmas telif haklar yasas kapsam nda yasaklanm şt r. CASI BU ÜRÜNÜN VEYA BU KULLANMA KILAVUZUNUN KULLANILMASINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIP İÇİN (SINIRLAMA LMAKSIZIN, KAR KAYIPLARI, TİCARİ AKSAKLIK, BİLGİ KAYBI DA DAHİL LMAK ÜZERE ) CASI ZARAR LASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ LSA BİLE, YÜKÜMLÜ BULUNMAMAKTADIR. Bu kullanma k lavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir. Ürünün gerçek görünümü Kullan c Rehberi nde gösterilen resimlerden farkl olabilir. Bu kullanma k lavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalar n n tescilli markas olabilir. Control Change

3 İçindekiler Genel Rehber... TR-2 10-tuş Tak m n n Kullan lmas (bp)... TR- FUNCTIN (3) düğmesinin kullan lmas... TR- Çalmaya Haz rl k... TR-5 Müzik stand n haz rlama... TR-5 Güç Kaynağ... TR-5 Dijital Klavyeyi Çalma... TR-6 Klavyenin Çal şt r lmas ve Çal nmas... TR-6 Kulakl k Kullanma... TR-6 Metronomun (Tempo Ölçer) Kullan lmas... TR-7 Klavye Seslerinin Kontrolü... TR-8 Çeşitli müzikal enstrüman sesleri aras ndan seçim yap lmas... TR-8 Reverb Kullan lmas... TR-9 Pedal Kullan lmas... TR-9 Perdenin Değiştirilmesi (Transpoze, Ayarlama)... TR-10 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme)... TR-11 SAMPLING DEM Çal nmas... TR-11 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Çal nmas... TR-11 Örneklenen Seslerin Çal nmas... TR-13 Bir Ses Örneğine Efekt Uygulama... TR-1 Örneklenen Sesin Ritimde Kullan lmas (VICE PERCUSSIN)... TR-15 Örnekleme İşleminin Manuel larak Başlat lmas... TR-15 Örneklenen Verilerin Silinmesi... TR-15 Örnekleme Playbackini Açma ya da Kapatma... TR-16 K sa Örnekleme s ras nda to Art rmay Açma ya da Kapatma... TR-16 Dahili Şark lar n Çal nmas...tr-17 Demo Şark lar n n Çal nmas...tr-17 Şark lar n Tekrar Çal nmas...tr-17 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek...TR-21 Parçalar...TR-21 Pekiştirme Dersi Ak ş...tr-21 İlk olarak çal şmak istediğiniz şark, parça ve bölümü seçin...tr-22 Dersler 1, 2 ve 3...TR-23 Ders Ayarlar...TR-2 tomatik Pekiştirme Dersinin Kullan lmas...tr-25 Auto Accompaniment in Kullan lmas...tr-27 Sadece Ritim K sm n n Çal nmas...tr-27 Tüm Bölümlerin Çal nmas...tr-28 Auto Accompaniment in Etkili Kullan m...tr-30 Tek Dokunuş Preset Kullan m...tr-31 Harici Ayg tlar n Bağlanmas...TR-32 Bilgisayara Bağlama...TR-32 MIDI Ayarlar...TR-33 Ses Ekipmanlar na Bağlama...TR-35 Referans...TR-36 Ar za teşhisi...tr-36 Özellikler...TR-38 Kullan m Tedbirleri...TR-39 Şark Listesi...TR-0 Çalma Rehberi...TR-1 Akor Örnek Listesi...TR-2 MIDI Implementation Chart Dahili Aksesuarlar Müzik Stand Şark Kitab Broşürler Güvenlik Önlemleri Ekler Diğer Belgeler (Garanti vb.) Dahili aksesuar kalemleri herhangi bir uyar yap lmadan değiştirilebilir. Ayr olarak sat lan aksesuarlar Bu ürün için ayr olarak sat lan aksesuarlar hakk nda bayinizdeki CASI kataloglar ndan veya aşağ da adresi bulunan CASI internet sitesinden bilgi alabilirsiniz. TR-1

4 Genel Rehber Bu rehberdeki, Dijital Klavye terimi CTK-2090/CTK-200 ü belirtmektedir. Bu Kullan c K lavuzu içerisindeki resimler CTK-200 modelini göstermektedir. Bu k lavuz içerisinde, düğmeler ve diğer kontrol düğmeleri aşağ da gösterilen numaralar arac l ğ yla belirtilmektedir bk bl bm bnbo bp bq br bs bt ck cl cm cn cocp cq cr cs cm ct dk TR-2

5 Genel Rehber Ürün konsolunda ve aşağ da yer alan tuş isimleri ile belirtilen $ sembolünün anlam bir sonraki bölümde aç klanmaktad r. $ : Düğmeyi belirli bir süre boyunca bas l tutarak etkinleştirilen fonksiyonu ifade eder. 1 P(GÜÇ) düğmesi TR-6 2 VLUME kayd r c TR-6 3 FUNCTIN düğmesi TR- METRNME, $ BEAT düğmesi TR-7 5 TEMP düğmeleri TR-7, 19, 31 6 REPEAT, INTR düğmesi TR-18, 30 7 REW, NRMAL/FILL-IN düğmesi TR-18, 30 8 FF, VAR./FILL-IN düğmesi TR-18, 30 9 PAUSE, SYNCHR/ENDING düğmesi TR-18, 30 bk PLAY/STP, START/STP düğmesi TR-11, 17, 27 bl PART SELECT, ACCMP/$ CHRDS düğmesi TR-20, 28 bm TNE, SAMPLING DEM düğmesi TR-8, 11 bn RHYTHM, NE TUCH PRESET $ düğmesi TR-12, 27, 31 bo SNG BANK düğmesi TR-11, 17 bp Numara düğmeleri, [ ]/[+] tuşlar TR- bq SAMPLED TNES/EFFECTS 1, LISTEN düğmesi TR-1, 23 br SAMPLED TNES/EFFECTS 2, WATCH düğmesi TR-1, 23 bs SAMPLED TNES/EFFECTS 3, REMEMBER düğmesi TR-1, 2 bt SAMPLED TNES/EFFECTS, NET düğmesi TR-1, 22 ck SAMPLED TNES/EFFECTS 5, AUT düğmesi TR-1, 25 cl VICE PERCUSSIN, LESSN düğmesi TR-15, 22 cm Hoparlörler cn Şark Bankas listesi co Dahili mikrofon cp Görüntü cq SAMPLING düğmesi TR-11 cr Rhythm listesi cs Tone listesi ct AKR kök isimleri TR-28 dk Perküsyon enstrüman listesi TR-8 Arka K s m dl dm dn do dp dl USB girişi TR-32 dm SUSTAIN jak TR-9 dn AUDI IN jak TR-11, 35 do DC 9.5V terminali TR-5 dp PHNES/UTPUT jak TR-6, 35 TR-3

6 Genel Rehber 10-tuş Tak m n n Kullan lmas (bp) Rakam düğmelerini ve [ ] ile [+] tuşlar n kullanarak göstergenin sol üst k sm nda görülen parametre ayarlar n değiştirin. Numara Düğmeleri Numara düğmelerini kullanarak numaralar ve değerleri giriniz. Mevcut durumda gösterilen değerler ile ayn say da rakam giriniz. Örnek: 00 ton numaras n girmek için, rakamlar n giriniz. NT Negatif değerler numara düğmeleri kullan larak girilemez. Bunun yerine [+] (art rma) ve [ ] (azaltma) düğmelerini kullan n z. [ ] ve [+] Tuşlar Ayarlar [+] (art rma) ve [ ] (azaltma) düğmelerini kullanarak, görüntülenen rakam veya değeri değiştirebilirsiniz. Bu tuşlardan herhangi birini bas l tutarak görüntülenen ayar değiştirilebilir. Her iki tuşa ayn anda bas lmas halinde başlang çtaki ayara veya önerilen ayarlara geri dönülür. FUNCTIN (3) düğmesinin kullan lmas Yank tipi, pedal etkisi vb. seçimleri yapman za izin verecek ayarlara ulaşmak için FUNCTIN (3) düğmesini kullan n (FUNCTIN) Bas n. Mde r npno 2. Ard ndan, ayar n değiştirmek istediğiniz parametre görünene kadar 3 (FUNCTIN) düğmesine bas n. 3 (FUNCTIN) düğmesine her bas ld ğ nda, mevcut parametreler aras nda geçiş yap l r. Parametreleri geriye doğru kayd rmak için (METRNME) düğmesine basarken 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun. Parametre Görüntü Bak n z Sayfa 1 Transpoze Trans. TR-10 2 Eşlik Sesi AcompVol TR-31 3 Şark Sesi Song Vol TR-19 Akorlama Tune TR-10 5 Reverb (Yank ) Reverb TR-9 6 Sesli Çalma Rehberi Speak TR-2 7 Nota Rehberi NoteGuid TR-25 8 Performans Değerlendirme Scoring TR-25 9 Phrase PhraseLn TR Örnekleme Başlatma SampAuto TR Örnekleme Playbacki SampPB TR K sa Örnekleme s ras nda to Art rma AutoIncr TR Klavye Kanal Keybd Ch TR-33 1 Geçiş Kanallar Navi. Ch TR Yerel Kontrol Local TR-3 16 Accomp ut Acomput TR-3 17 Pedal Efekti Jack TR-9 3. İstediğiniz parametre görüntülendiğinde, ayar n değiştirmek için bp (10-Tuş) kullan n. Bir süre herhangi bir işlem gerçekleştirmek istemezseniz, parametre ayar ekran n sol üst köşesinden kaybolacakt r. ÖNEMLİ! Dijital Klavyeyi her açt ğ n zdada ton ve diğer parametreler varsay lan başlang ç ayarlar na geri döner (sayfa TR-6). Ayarlar Trans. Parametre TR-

7 Çalmaya Haz rl k Müzik stand n haz rlama Müzik stand Pilleri Kullanmak ÖNEMLİ! Pilleri yerleştirmeden önce aletin kapal durumda olduğundan emin olunuz. Alt adet harici sat lan AA boy pilleri haz rlamak kullan c n n sorumluluğundad r. ksirid veya diğer nikel bazl pilleri kullanmay n z. 1. Dijital klavyenin alt nda bulunan pil kapağ n aç n z. Güç Kaynağ Bu Dijital Klavyeyi çal şt rmak için AC adaptör veya piller kullan labilir. Normal koşullarda, AC adaptör kullan lmas tavsiye edilmektedir. AC adaptör bu Dijital Klavye ile birlikte sat lmamaktad r. Ayr ca bayinizden sat n alabilirsiniz. Seçenekler hakk nda bilgi almak için sayfa TR-1 e bak n z. AC Adaptörün Kullan m 2. Pil kompart man na alt adet AA boy pili yerleştiriniz. Art + ve eksi - uçlar n resimdeki gibi olduğundan emin olunuz. Bu Dijital Klavye için belirtilen AC adaptörü kulland ğ n zdan emin olunuz. Farkl bir AC adaptör kullan lmas ar zaya sebep olabilir. Özel AC Adaptör: AD-E95100L (JEITA Standart priz) Ev için güç ç k ş DC 9.5V terminali 3. Pil kapağ ndaki tablar kompart man n yan nda bulunan deliklere yerleştirip kapağ kapat n z. Tablar AC adaptör ÖNEMLİ! AC adaptörü bağlamadan veya ç karmadan önce Dijital Klavyenin kapal durumda olduğundan emin olunuz. AC adaptör uzun kullan mdan sonra dokunduğunuzda s cak olacakt r. Bu normaldir ve bir ar za belirtisi değildir. Kabloda oluşabilecek k r lmalar önlemek için kablonun üzerine herhangi bir ağ rl k koymay n z. Düşük pil göstergesi Aşağ da gördüğünüz gösterge piller zay flad ğ nda yan p sönmeye başlar. Pilleri yenisi ile değiştiriniz. Bükmeyin! Dolamay n! Zay f pil göstergesi (yan p sönen) Ürünün 9,5V DC terminaline asla metal, kalem veya başka maddeler sokmay n. Aksini yapman z kaza riski oluşturur. TR-5

8 Dijital Klavyeyi Çalma bm bp Klavyenin Çal şt r lmas ve Çal nmas 1. 1 Bas n. Bu klavyeyi çal şt r r. Dijital Klavyeyi kapatmak için, 1 düğmesine tekrar bas n. 2. Klavyede birşey çalmay deneyin. 2 düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlay n. Kulakl k Kullanma Kulakl k kullanmak ürünün hoparlöründen ç kan sesi tamamen keser, bu nedenle gece geç saatlerde bile kimseyi rahats z etmeden çalabilirsiniz. Kulakl ğ bağlamadan önce ses seviyesini azaltt ğ n zdan emin olunuz. Art rma PHNES/UTPUT jak Azaltma ÖNEMLİ! Dijital Klavye gücünü kapatmak tüm güncel ayarlar n kaybolmas na neden olacakt r. Dijital Klavye tekrar açt ğ n zda başlang ç varsay lan ayarlar na geri dönecektir. Veri kay t işlemi yap l yorken, Pls wait mesaj ekranda kalacakt r. Bu mesaj ekrandayken başka bir işlem yapmay n z. Dijital Klavyeyi kapatman z, Dijital Klavye verilerinin silinmesi veya bozulmas na yol açabilir. NT Kulakl klar Dijital Klavyenize dahil değildir. Haricen sat n ald ğ n z bir kulakl ğ kullan n. Seçenekler hakk nda bilgi almak için sayfa TR-1 e bak n z. ÖNEMLİ! Kulakl klar yüksek ses seviyesinde uzun süreli kullanmay n. Aksini yapman z işitme hasar riski oluşturur. Eğer fişe tak lan bir kulakl k kullan yorsan z, kullanman z bittikten sonra kulakl ğ n fişini çekmeyi unutmad ğ n zdan emin olun. tomatik Kapatma Herhangi bir işlem yapmazsan z aşağ da belirtilen tetikleyici zamanlar ndan biri için, tomatik Kapatma fonksiyonu Dijital Klavyeyi kapatacakt r. Pille çal şt rma s ras nda : 6 dakika AC adaptörü ile çal şt rma s ras nda: 30 dakika tomatik Kapatmay Devre D ş B rakma tomatik Kapatma fonksiyonunu devre d ş b rakarak, konser vb. s ras nda dijital klavyenin otomatik olarak kapanmas n engelleyebilirsiniz. 1. bm (TNE) düğmesini bas l tutarken, aleti çal şt r n. tomatik Kapatma devre d ş b rak lacakt r. TR-6

9 Dijital Klavyeyi Çalma Metronomun (Tempo Ölçer) Kullan lmas Metronom sabit vuruş ile birlikte çalman z ve pratik yapman z ve ayn zamanda tempoyu koruman z sağlar. Başlatma/Durdurma 1. Bas n. Bu metronomu başlatacakt r. Bu patern her vuruş ile değişir. 2. Tekrar düğmesine basarak metronomu durdurun. Ölçek Baş na Vuruşu Değiştirme Metronomu ayarlamak için çald ğ n z şark n n her ölçeğinin ilk vuruşu için bir zil sesi kullan n z. Ölçek baş na vuruş say s n 0 ya da 2 ila 6 aras nda bir değer içerisinden belirleyebilirsiniz. Dahili şark lardan birini çalarken, ölçek baş na vuruş ayar (ayn zamanda zil seslerini de belirler) seçili olan şark için otomatik olarak ayarlan r. 1. Ölçek baş na vuruş ayar ekranda görünene dek düğmesini bas l tutun. Bea t Metronom Temposunu Değiştirme Metronomun temposunu değiştirmek için aşağ daki prosedürü kullan n Bas n. Tempo ayar n değiştirmek için w (daha yavaş) ve q (daha h zl ) düğmelerini kullan n. Düğmelerden birine bas l tutarsan z ayarlar h zl bir şekilde değiştirebilirsiniz. w ve q düğmelerine ayn anda basman z halinde, tempo ayar seçili olan şark veya ritime göre ayarlanacakt r. 5 düğmesine bas lmas halinde, tempo değeri ekranda yan p sönecektir. Tempo değeri yan p sönerken, bp (10-Tuş) düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz. Rakamlar n baş na s f r eklemeyi unutmay n z, örneğin 89 için 089 girmeniz gerekir. Tempo değeri bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmazsan z yan p sönmeyi durduracakt r. Tempo değeri (yan p söner) Metronom Ses Seviyesinin Değiştirilmesi Metronom ses seviyesi ayar seçili olan Auto Accompaniment (to Eşlik) veya şark n n ses seviyesine göre otomatik olarak değişir. Metronom seviyesi bağ ms z olarak ayarlanamaz. Auto Accompaniment (to Eşlik) ses seviyesini değiştirmek hakk nda bilgi için, sayfa TR-31 ye bak n z. Şark ses seviyesinin değiştirilmesi hakk nda bilgi için, sayfa TR-19 ye bak n z. NT Metronom ile nota seviyesi aras ndaki dengeyi Auto Accompaniment (to Eşlik) ve dahili akor çalma s ras nda ayarlayamazs n z. Ölçek baş na vuruş ayar ekran göründükten sonra herhangi bir işlem yapmazsan z, ekrandaki görüntü düğmesine basmadan önce görüntülenen ekrana dönecektir. 2. bp (10-Tuş) tuşunu kullanarak ölçek baş na vuruş say s n giriniz. Bu ayar 0 olarak belirlerseniz zil çalmayacakt r. Bu durumda, tüm vuruşlar t k sesi ile belirtilir. Bu ayar sabit vuruş ile pratik yapman za yard mc olur, böylece ölçekler içerisinde kaç tane vuruş olduğunu düşünmek zorunda kalmazs n z. TR-7

10 Klavye Seslerinin Kontrolü 3 bm bn bp Çeşitli müzikal enstrüman sesleri aras ndan seçim yap lmas Dijital Klavyeniz çok farkl müzikal enstrüman sesleri aras ndan, keman, flüt, orkestra gibi, ton seçimi yapman za izin verir. Ayn şark sesi farkl bir enstrüman türü seçilmesi ile tamamen değişebilir. 3. Klavyede birşey çalmay deneyin. Seçtiğiniz enstrüman n tonu çalacakt r. Çalmak üzere enstrüman seçimi yapmak 1. bm (TNE) Bas n. Ton numaras S t.grpno Ton ismi 2. İstediğiniz ton numaras n seçmek için bp (10-Tuş) düğmesini kullan n. Denk gelen ton numaras ve ton ismi ekranda görüntülenecektir. Ton numaras n girmek için numara düğmelerini kullan n z. Ton numaras için üç rakam belirleyiniz. Örnek: 001 seçmek için, rakamlar n giriniz. Piyano ile Çalma (Piyano Kurulumu) bm (TNE) ve bn (RHYTHM) düğmelerine ayn anda bas n z. Bu, grand piyano tonunu seçer. Ayarlar Ton Numaras : 001 Reverb: 06 Transpoze 00 Pedal Efekti: SUS Ritim Numaras : 131 Accompaniment: Sadece ritim bölümü Yerel Kontrol: Aç k Ses Perküsyonu: Kapal NT Kullan labilecek tonlar n tam listesi için Ekler bölümüne bak n z. Davul setlerinden biri seçili olduğunda (395 ila 00 aras ton numaralar ), tüm klavye tuşlar na farkl bir perküsyon sesi atan r. TR-8

11 Klavye Seslerinin Kontrolü Reverb Kullan lmas Reverb özelliği notalara yank eklenmesini sağlar. Reverbin süresini değiştirebilirsiniz. 1. Reverb ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bir süre bas l tutun (sayfa TR-). Reverb Pedal Kullan lmas Pedal ayn zamanda notalar çalarken çeşitli şekillerde değiştirilmelerini sağlar. Pedal ünitesi bu Dijital Klavye ile birlikte sat lmamaktad r. Ayr ca bayinizden sat n alabilirsiniz. Seçenekler hakk nda bilgi almak için sayfa TR-1 e bak n z. Pedal Ünitesine Bağlama psiyonel pedal ünitesine bağlay n. 2. İstediğiniz reverb ayar n seçmek için bp (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. Kapal (off) Reverbi kapat r. 1 ila 10 Seçilen say büyüdükçe, reverb süresi de artar. SUSTAIN jak Pedal Efektinin Seçilmesi 1. Jack ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bir süre bas l tutun (sayfa TR-). Reverb Jack Reverb (Yank ) kapat ld ğ nda gösterge de kaybolur. 2. İstediğiniz pedal efektini seçmek için bp (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. Aşağ da mevcut pedal efektleri gösterilmektedir. Sustain (SUS) Sostenuto (SoS) Soft (SFt) Ritim (rhy) Pedal bas l halde iken çal nmakta olan notalar n uzat lmas n sağlar. rg ve diğer benzeri ton notalar pedal bas l olmad ğ nda bile uzat lm şt r. Pedal bas l halde iken fakat klavye tuşlar b rak lmadan önce çal nmakta olan notalar uzat r. Pedal bas l halde iken çal nmakta olan notalar n yumuşat lmas n sağlar. Pedala basmak Auto Accompaniment (to Eşlik) veya şark y tekrar çalma özelliğini başlat r ve durdurur. TR-9

12 Klavye Seslerinin Kontrolü Perdenin Değiştirilmesi (Transpoze, Ayarlama) Perdenin Semiton Ad mlarla Değiştirilmesi (Transpoze) Transpoze özelliği perdeyi semiton ad mlarla değiştirmenizi sağlar. Basit bir işlem ile perdeyi bir şark c ile ayn şekilde değiştirebilirsiniz. Transpoze ayar 12 ile +12 semitonlar aras nda değişebilir (FUNCTIN) Bas n. İnce Ayar (Ayarlama) Farkl bir müzikal enstrüman ile birlikte çalmak için perdeyi biraz değiştirmeniz gerekirse, ayarlama özelliğini kullan n z. Ayr ca, baz sanatç lar müziklerini az oranda değiştirilmiş ayarlar ile çalmay tercih ederler. Ayarlama özelliğini ayr ca ayarlar değiştirmek üzere kullanarak CD ile çal nan şark ya tamamen uymas n sağlayabilirsiniz. Ayarlama özelliği A notas n n frekans n da belirler. 15,5 ile 65,9 Hz aras nda bir frekans değeri belirleyebilirsiniz. Varsay lan başlang ç ayar 0,0 Hz olarak belirlenmiştir. 1. Tune ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Trans. T u ne 2. İstediğiniz transpoze ayar n seçmek için bp (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. 2. bp (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullanarak ayar değiştirin. Bu ad m gerçekleştirmeniz ayn zamanda ekrandaki görüntünün Tune göstergesinden aşağ da gösterildiği şekilde mevcut frekans ayar n gösterecek değere değişmesini sağlar. Frekans 0,1Hz ad mlar halinde değiştirebilirsiniz. 0. 0Hz Ayar değiştirmek üzere bp (10-Tuş) işlemini gerçekleştirmeseniz bile, mevcut frekans ayar birkaç saniye sonra otomatik olarak görüntülenebilir. TR-10

13 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) 1 3 cq bm bn bo bp bk bq br bs bt ck cl Bir sesi kaydetmek için dijital klavyenin dahili mikrofonunu kullanabilir ve ard ndan bunu klavye tuşar yla çalabilirsiniz. Örnekleme özelliği kendi orijinal seslerinizi oluşturmak için muhteşem bir yöntemdir. SAMPLING DEM Çal nmas Örneklenen sesler içeren bir demo ezgiyi çalmak için aşağ daki prosedürü kullan n. 1. bm (SAMPLING DEM) düğmesini bas l tutun. Bu playback i başlat r. 2. Demo çalmay durdurmak için, bm ya da bk düğmesine bas n. ÖNEMLİ! Örneklenen sesler monaural olarak kaydedilir. Dahili mikrofon, yaln zca örnekleme fonksiyonuyla kullan lacak harici seslerin girişi ve kaydedilmesine yöneliktir. Dahili mikrofonla girilen sesler hoparlörlerden ç kmaz. AUDI IN jak arac l ğ yla girilen sesleri örnekleyemezsiniz. Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Çal nmas İki örnekleme yöntemi vard r: uzun örnekleme ve k sa örnekleme. Uzun örnekleme Şark Bankas Modunda örnekleme için kullan l rken k sa örnekleme Ritim Modunda örnekleme için kullan l r. Uzun Örnekleme Bu yöntem, iki saniye süreyle tek bir sesin örneklenmesine izin verir. ÖNEMLİ! Yeni bir sesin örneklenmesi önceden kaydedilen tüm verilerin üzerine yazar (k sa örnekleme ile kaydedilen veriler dahil). 1. bo (SNG BANK) Bas n. 2. cq (SAMPLING) düğmesine bas p b rak n. Bu örneklemeyi standby konumuna geçirir. Speak! Yan p söner TR-11

14 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) 3. İstenen sesi dahili mikrofon yönünde ç kar n. Örnekleme otomatik olarak başlayacakt r. Samp l i n g Mikrofon ile örneklenen sesin seviyesi çok düşükse örnekleme başlamayacakt r. Örnekleme, başlad ktan iki saniye sonra ya da mikrofonla girilen ses daha önce durursa otomatik olarak duracakt r. 2. cq (SAMPLING) düğmesine bas p b rak n. Bu örneklemeyi standby konumuna geçirir. Bu şekilde (k sa örnekleme 1 tonu olan) 12 ton numaras seçilir. Speak! Yan p söner Yan p söner Örneklemenin tamamland ğ n belirtmek için örneklenen sesi kullanan rastgele k sa parçalar geri çalacakt r. Örneklediğiniz ses ton numras 01 olarak kaydedilir.. Bir klavye tuşuna bas n. Böylece kaydedilen ses çalacakt r. K sa Örnekleme K sa örneklemeyle, her biri yaklaş k 0, saniye uzunluğunda beş örneğe kadar kay t yapabilirsiniz. K sa örnekler atanan ritim bölümleridir ve ses perküsyonu olarak seslendirilebilir. Detaylar için Örneklenen Sesin Ritimde Kullan lmas (VICE PERCUSSIN) (sayfa TR-15). ÖNEMLİ! Yeni bir sesin örneklenmesi önceden kaydedilen tüm verilerin üzerine yazar (uzun örnekleme ile kaydedilen veriler dahil). 1. bn (RHYTHM) Bas n. Örnekleme için bir ritim kullanmak istiyorsan z burada seçin. 3. İstenen sesi dahili mikrofon yönünde ç kar n. Örnekleme otomatik olarak başlayacakt r. Samp l i n g Mikrofon ile örneklenen sesin seviyesi çok düşükse örnekleme başlamayacakt r. Örnekleme başlad ktan 0, saniye sonra otomatik olarak sona erer. Samp l e d! Yanar Örneklenen ses bir ritim numaras na atan r ve örneklemenin tamamland ğ n belirtmek için çalmaya başlar. Örneklediğiniz ses ton numras 12 olarak kaydedilir.. Bir klavye tuşuna bas n. Böylece kaydedilen ses çalacakt r. TR-12

15 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) 5. cq (SAMPLING) Bas n. Bu şekilde (k sa örnekleme 2 tonu olan) 15 ton numaras seçilir. Her bir ard ş k k sa örnekleme işlemi, bir sonraki izleyen ton numaras na otomatik olarak atan r. Örnekleme ton numaras 2 e (k sa örnekleme 5 tonu) ulaşt ğ nda, ton numaras 12 ye (k sa örnekleme 1 tonu) geri döner. Bir örneği belirli bir ton numaras na manuel olarak atamak istiyorsan z, SAMPLING düğmesine basmadan önce istediğiniz numaraya karş l k gelen SAMPLED TNES/EFFECTS düğmesine (1 ila 5) bas n. Bu şekilde k sa örnekleme gerçekleşecek ve sonuçta elde edilen, bast ğ n z düğmeye karş l k gelen numaraya atanacakt r ile 5 aras ndaki ad mlar gerektiği kadar tekrar ederek istediğiniz k sa örneklemeyi gerçekleştirebilirsiniz (intro ile ending aras nda). Örneklenen Seslerin Çal nmas Uzun Örnek Şark Bankas Modunda, beş SAMPLED TNES/EFFECTS düğmesi aşağ da aç klanan fonksiyonlara sahiptir. 1: rijinal örneklenen sesi olduğu gibi çalar. 2 ila 5: Efektleri seçer. NT Uzun bir örnek (uzun örnekleme ile yarat lan örnek) mevcut olduğunda ekran üzerinde SAMPLING L göstergesi belirir. K sa Örnek Ritim Modunda, beş SAMPLED TNES/EFFECTS düğmesi k sa örnek tonlar n seçmek için kullan labilir. 1: Ton numaras 12 2: Ton numaras 15 3: Ton numaras 18 : Ton numaras 21 5: Ton numaras 2 NT Bir ya da birden fazla örnek (k sa örnekleme ile yarat lan örnek) mevcut olduğunda ekran üzerinde SAMPLING S göstergesi belirir. TR-13

16 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) Bir Ses Örneğine Efekt Uygulama Uzun örnekleme ya da k sa örnekleme kullan larak kaydedilmiş bir örneğe efektler uygulamak için aşağ daki prosedürü kullan n. 1. Mevcut efektler aras nda geçiş yapmak için beş bq - ck (SAMPLED TNES/EFFECTS) düğmesinden birine bas n. Örnek: Düğme 1 (ton numaras 12) rijinal ton 3 Döngü 1 3 Döngü 2 3 rijinal ton 3 Her bir düğmeye atanm ş efektler hakk nda ayr nt lar için aşağ daki Örneklenen Ses Tonu Numaralar tablosuna bak n z. Örneklenen Ses Tonu Numaralar rijinal örneklenen ses ve (efektlerle) değiştirilen versiyonlar ard ş k ton numaralar na atan r (dahili tonlarla ayn şekilde). Bu, bp (10-Tuş) kullan larak örneklenen bir sesin bir versiyonunu seçmeyi kolaylaşt r r. SAMPLED TNES/ EFFECTS düğmesi Ton No. Efekt İsmi Tan mlama 01 riginal Long 02 Loop 1 Long Örneklenen Sesi Döngü ile Çalmak. 03 Loop 2 Long Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay b rakt ğ n zda rezonans sesinin perdesini artt r r. 0 Loop 3 Long Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay b rakt ğ n zda rezonans sesinin perdesini azalt r. 05 Pitch 1 Long Gittikçe artan şekilde perde düzeyini düşükten yükseğe doğru değiştirir. 06 Pitch 2 Long Gittikçe azalan şekilde perde düzeyini yüksekten düşüğe doğru değiştirir. 07 Pitch 3 Long Gittikçe azalan şekilde değiştirir ve sonras nda tuş b rak ld ğ nda perdeyi yeniden yükseltir. 08 Tremolo Long Ses düzeyini yüksek ve alçak aras nda değiştirir. 09 Funny 1 Long Vibrato ekler ve perdeyi aşağ daki şekilde değiştirir. 10 Funny 2 Long Yüksek perde ve alçak perde aras nda değişir. 11 Funny 3 Long Vibrato ekler ve perdeyi alçaktan yükseğe doğru değiştirir. 12 riginal Short 1 13 Loop 1 Short 1 Örneklenen Sesi Döngü ile Çalmak. 1 Loop 2 Short 1 Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay b rakt ğ n zda rezonans sesinin perdesini artt r r. 15 riginal Short 2 16 Loop 3 Short 2 Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay b rakt ğ n zda rezonans sesinin perdesini azalt r. 17 Pitch 1 Short 2 Gittikçe artan şekilde perde düzeyini düşükten yükseğe doğru değiştirir. 18 riginal Short 3 19 Pitch 2 Short 3 Gittikçe azalan şekilde perde düzeyini yüksekten düşüğe doğru değiştirir. 20 Pitch 3 Short 3 Gittikçe azalan şekilde değiştirir ve sonras nda tuş b rak ld ğ nda perdeyi yeniden yükseltir. 21 riginal Short 22 Tremolo Short Ses düzeyini yüksek ve alçak aras nda değiştirir. 23 Funny 1 Short Vibrato ekler ve perdeyi aşağ daki şekilde değiştirir. 2 riginal Short 5 25 Funny 2 Short 5 Yüksek perde ve alçak perde aras nda değişir. 26 Funny 3 Short 5 Vibrato ekler ve perdeyi alçaktan yükseğe doğru değiştirir. TR-1

17 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) Örneklenen Sesin Ritimde Kullan lmas (VICE PERCUSSIN) Bir perküsyon enstrüman n k sa örnekleme ile örneklediğiniz örneklenmiş bir sesle değiştirmek ve bununla oto eşlik ritimleri (sayfa TR-27) çalmak için aşağ daki prosedürü kullan n. 1. cl (VICE PERCUSSIN) düğmesine her bas ld ğ nda VICE PERCUSSIN modu ve normal ritim modu aras nda geçiş yap l r. VICE PERCUSSIN modu seçiliyken VICE PERCUSSIN göstergesi ekran üzerinde olacakt r. Örneklenen Verilerin Silinmesi Örneklenen tüm verilerin silinmesi 1. Gücü kapatmak için 1 düğmesine bas n. 2. bo (SNG BANK) ve bp (10-Tuş) [0] düğmesini bas l tutarken, gücü tekrar açmak için 1 düğmesine bas n. NT Yukar daki ad mlar gerçekleştirirlen dijital klavyenin bir bilgisayara bağl olmad ğ ndan emin olun. Aksi halde veriler doğru şekilde silinmeyebilir. Uzun örneğin silinmesi Yanar 2. Rtirim çalmay başlatma (sayfa TR-27). Baz ritim bölümü seslerinin yerini, k sa örnekleme ile örneklediğiniz örneklenmiş sesler al r. NT VICE PERCUSSIN modunda, ritim eşlik etme ses seviyesi, örneklenen sesin seviyesi ile dengelenir. Bu nedenle, ritim eşlik etme (akorlar ve obbligato) ses seviyesi otomatik olarak azalt lacakt r. Örnekleme İşleminin Manuel larak Başlat lmas 1. SampAuto ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). SampAu t o 1. bo (SNG BANK) Bas n. 2. bq (SAMPLED TNES/EFFECTS 1) düğmesini bas l tutun. Bu, Sure? onay mesaj n n görüntülenmesini sağl yacakt r. 3. Verileri silmek için bp (10-Tuş) [YES] düğmesine veya iptal etmek için bp (10-Tuş) [N] tuşuna bas n. Belirli bir k sa örnek numaras için verilerin silinmesi 1. bn (RHYTHM) Bas n. 2. Verilerini silmek istediğiniz SAMPLED TNES/ EFFECTS düğmesini (bq ila ck) bas l tutun. Bu, Sure? onay mesaj n n görüntülenmesini sağl yacakt r. 3. Verileri silmek için bp (10-Tuş) [YES] düğmesine veya iptal etmek için bp (10-Tuş) [N] tuşuna bas n. 2. bp (10-Tuş) [ ] tuşuna basarak FF ayar n seçin. Bu, manuel örnekleme olanağ sağlar. Bu ayar seçildiğinde, Uzun Örnekleme (sayfa TR-11) alt nda 2. ad mda ya da K sa Örnekleme (sayfa TR-12) alt nda 2. ad mda cq düğmesini b rakt ğ n zda örnekleme başlar. ÖNEMLİ! Yukar daki ayar off olduğunda, cq düğmesine bast ğ n zda değil bu düğmeyi b rakt ğ n zda örnekleme başlar. cq düğmesini bas l tutarsan z örnekleme başlamayacakt r. TR-15

18 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) Örnekleme Playbackini Açma ya da Kapatma Örnekleme tamamland ktan sonra gerçekleştirilen oto playback rutinini (örneklenen sesi kullanan şark ya da ritim) açmak ya da kapatmak için aşağ daki prosedürü kullan n. 1. Ekranda SampPB görüntülenene dek 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun. 2. Demo rutini kapatmak için bp (10-Tuş) [ ] düğmesine bas n. Demo rutini kapal olduğunda, uzun örnekleme ve k sa örneklemenişn sonunda 3. ad mda playback gerçekleşmez. K sa Örnekleme s ras nda to Art rmay Açma ya da Kapatma K sa örnekleme s ras nda k sa örnekleme s ras n n oto art ş n açmak ya da kapatmak için bu prosedürü kullan n. 1. Ekranda AutoIncr görüntülenene dek 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun. 2. K sa örnek numaras art rmay kapatmak için bp (10-Tuş) [ ] düğmesine bas n. K sa örnek numaras art rma devre d ş b rak ld ğ nda, k sa örnekleme, SAMPLED TNES/EFFECTS (1 ila 5) düğmesiyle seçilen numara (numara değişmez) kullan larak tekrarlan r. K sa örneklemeyi başka bir numara ile değiştirmek için, SAMPLING düğmesine basmadan önce farkl bir SAMPLED TNES/EFFECTS (1 ila 5) düğmeye basman z gerekir. TR-16

KULLANIM KILAVUZU CTK240/245TR1A

KULLANIM KILAVUZU CTK240/245TR1A TR KULLNIM KILVUZU CTK240/245TR1 Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel D-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER TANITIM... 5 TAVSİYELER KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER... 6 TAVSİYELER... 6 MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE

Detaylı

M10 KULLANIM TALİMATI

M10 KULLANIM TALİMATI M10 KULLANIM TALİMATI Tebrikler Bu Elektronik Klavyeyi satın aldığınız için tebrikler! Kendi kendine öğrenmek isteyenler için özellikle uygun olan geliştirilmiş fonksiyonları ile bu Klavyenin kullanımı

Detaylı

Kullanım Talimatları. Tıklayın! Doğrudan atlayabilirsiniz. İçindekiler. Dosyaları Kaydetme. Bilgisayarınızı Kullanma. Sorun Giderme.

Kullanım Talimatları. Tıklayın! Doğrudan atlayabilirsiniz. İçindekiler. Dosyaları Kaydetme. Bilgisayarınızı Kullanma. Sorun Giderme. Tıklayın! Doğrudan atlayabilirsiniz Kullanım Talimatları İçindekiler Dosyaları Kaydetme Bilgisayarınızı Kullanma Sorun Giderme Dizin TR 4-293-034-51(1) İçindekiler UYARI...5 Kullanıcılar için uyarı...7

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI LS-5 Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Olympus tan ek imkanlar için ürününüzü www.olympus-consumer.com/register adresine kayıt ettiriniz. TR

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili olan bu

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

PA55TR BALANCE SÜRGÜSÜ GİRİŞ 1.HOŞGELDİNİZ

PA55TR BALANCE SÜRGÜSÜ GİRİŞ 1.HOŞGELDİNİZ KULLANIM KILAVUZU PA55TR BALANCE SÜRGÜSÜ...3 GİRİŞ...4 1.HOŞGELDİNİZ...5 Yararlı adresler...5 İşletim sisteminin yüklenmesi...7 Fabrika datasını tekrar yükleme...7 2.BAŞLANGIÇ...8 Enstrümanı açma kapama...8

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 5050/5050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

DOĞRUSAL PCM KAYIT CİHAZI LS-10 TR TALİMATLAR

DOĞRUSAL PCM KAYIT CİHAZI LS-10 TR TALİMATLAR Giriş Bu dokümanın içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün isimleri ve model numaraları hakkındaki en son bilgiler için Müşteri Destek Merkezimizle temasa geçin. Bu dokümanın doğruluğunu

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tuşları... 6 LED

Detaylı

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-SX712 4-196-716-51(1) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-SX712 4-196-716-51(1) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri 4-196-716-51(1) IC Recorder Kullanım Talimatları Başlarken Temel İşlemler Diğer Kayıt İşlemleri Diğer Çalma İşlemleri Dosyaları Düzenleme Menü Fonksiyonu Hakkında Bilgisayarınızı Kullanma Ek Bilgiler Sorun

Detaylı

TG8011-8021TR(tr-tr).book Page 1 Friday, August 22, 2008 11:04 AM. Model No. KX-TG8011TRS. Model No. KX-TG8021TRS

TG8011-8021TR(tr-tr).book Page 1 Friday, August 22, 2008 11:04 AM. Model No. KX-TG8011TRS. Model No. KX-TG8021TRS TG8011-8021TR(tr-tr).book Page 1 Friday, August 22, 2008 11:04 AM Türkçe Kullanım Kılavuzu Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8011TRS KX-TG8011TRT Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8021TRS Gösterilen

Detaylı

Gerçek Zamanlı DVR. SHR-2040/2041/2041 Kullanma Kılavuzu. Kullanma Kılavuzu

Gerçek Zamanlı DVR. SHR-2040/2041/2041 Kullanma Kılavuzu. Kullanma Kılavuzu Gerçek Zamanlı DVR SHR-2040/2041/2041 Kullanma Kılavuzu Kullanma Kılavuzu Güvenlik Talimatları Herhangi bir risk veya zararı önlemek için ürünü kullanırken lütfen aşağıdakileri aklınızdan çıkarmayın. Bir

Detaylı

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri 4-267-068-51(2) IC Recorder Kullanım Talimatları Başlarken Temel İşlemler Diğer Kayıt İşlemleri Diğer Çalma İşlemleri Dosyaları Düzenleme FM Radyo Dinleme Menü Fonksiyonu Hakkında Bilgisayarınızı Kullanma

Detaylı

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC TR TALİMATLAR

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC TR TALİMATLAR DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC TR TALİMATLAR Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com EST-7014 14-Language Speaking Global Translator Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com 1 Lisans Sözleşmesi (yalnız ABD için) ELECTRONIC REFERENCE I KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ MUTLAKA

Detaylı

TG7200-7220TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, August 9, 2007 2:03 PM. Model No. KX-TG7200TR. Model No. KX-TG7220TR

TG7200-7220TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, August 9, 2007 2:03 PM. Model No. KX-TG7200TR. Model No. KX-TG7220TR TG7200-7220TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, August 9, 2007 2:03 PM İşletme Talimatları Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG7200TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG7220TR KX-TG7200 Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı