CTK-2090 CTK-2400 KULLANIM KILAVUZU CTK2400-TR-1A. Güvenlik Önlemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CTK-2090 CTK-2400 KULLANIM KILAVUZU CTK2400-TR-1A. Güvenlik Önlemleri"

Transkript

1 CTK-2090 CTK-200 TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CTK200-TR-1A

2 Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk olarak AC adaptörde hasar olup olmad ğ n kontrol ettiğinizden emin olun. Elektrik kablosunu k r lmalar, kesikler, aç k kablolar ve diğer ciddi hasarlara karş dikkatlice kontrol ediniz. Önemli derecede hasarl olan AC adaptörünü çocuklar n kullanmas na asla izin vermeyiniz. Asla pilleri tekrar şarj etmeyiniz. Tekrar şarj edilebilir piller kullanmay n z. Eski piller ile yeni pilleri kar şt rmay n z. Tavsiye edilen pilleri veya eş değerlilerini kullan n z. Art (+) ve eksi ( ) kutuplar n pil bölmesinde gösterildiği gibi doğru yönlü olduğundan her zaman emin olunuz. Zay flamay belirten herhangi bir işaretten sonra pilleri en k sa zamanda değiştiriniz. Pil terminallerini k sa devre yapt rmay n z. Bu ürün 3 yaş n alt ndaki çocuklara yönelik değildir. Sadece CASI AD-E95100L adaptörü kullan n z. Models: CTK-2090/CTK-200 Version : 1.0 Function Transmitted Recognized Remarks Ac adaptör bir oyuncak değildir. Ürünü temizlemeden önce AC adaptörün fişini çektiğinizden emin olunuz Default Changed Basic Channel Mode 3 Mode 3 Default Messages Altered Mode * True voice Note Number 9nH v = nH v = 0, 8nH v =** 9nH v = 100 9nH v = 0 Bu işaret sadece AB ülkeleri için geçerlidir. Note N Note FF Velocity Manufacturer: CASI CMPUTER C., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASI EURPE GmbH Casio-Platz 1, 2288 Norderstedt, Germany Key s Ch s After Touch Pitch Bender Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression (MSB only) *2 0, , Bu kullan m k lavuzunun bir k sm n n veya tamam m n çoğalt lmas yasakt r. Kendi kişisel kullan m n z d ş nda bu k lavuzun içeriğinin CASI nun izni olmadan herhangi bir şekilde kullan lmas telif haklar yasas kapsam nda yasaklanm şt r. CASI BU ÜRÜNÜN VEYA BU KULLANMA KILAVUZUNUN KULLANILMASINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIP İÇİN (SINIRLAMA LMAKSIZIN, KAR KAYIPLARI, TİCARİ AKSAKLIK, BİLGİ KAYBI DA DAHİL LMAK ÜZERE ) CASI ZARAR LASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ LSA BİLE, YÜKÜMLÜ BULUNMAMAKTADIR. Bu kullanma k lavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir. Ürünün gerçek görünümü Kullan c Rehberi nde gösterilen resimlerden farkl olabilir. Bu kullanma k lavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalar n n tescilli markas olabilir. Control Change

3 İçindekiler Genel Rehber... TR-2 10-tuş Tak m n n Kullan lmas (bp)... TR- FUNCTIN (3) düğmesinin kullan lmas... TR- Çalmaya Haz rl k... TR-5 Müzik stand n haz rlama... TR-5 Güç Kaynağ... TR-5 Dijital Klavyeyi Çalma... TR-6 Klavyenin Çal şt r lmas ve Çal nmas... TR-6 Kulakl k Kullanma... TR-6 Metronomun (Tempo Ölçer) Kullan lmas... TR-7 Klavye Seslerinin Kontrolü... TR-8 Çeşitli müzikal enstrüman sesleri aras ndan seçim yap lmas... TR-8 Reverb Kullan lmas... TR-9 Pedal Kullan lmas... TR-9 Perdenin Değiştirilmesi (Transpoze, Ayarlama)... TR-10 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme)... TR-11 SAMPLING DEM Çal nmas... TR-11 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Çal nmas... TR-11 Örneklenen Seslerin Çal nmas... TR-13 Bir Ses Örneğine Efekt Uygulama... TR-1 Örneklenen Sesin Ritimde Kullan lmas (VICE PERCUSSIN)... TR-15 Örnekleme İşleminin Manuel larak Başlat lmas... TR-15 Örneklenen Verilerin Silinmesi... TR-15 Örnekleme Playbackini Açma ya da Kapatma... TR-16 K sa Örnekleme s ras nda to Art rmay Açma ya da Kapatma... TR-16 Dahili Şark lar n Çal nmas...tr-17 Demo Şark lar n n Çal nmas...tr-17 Şark lar n Tekrar Çal nmas...tr-17 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek...TR-21 Parçalar...TR-21 Pekiştirme Dersi Ak ş...tr-21 İlk olarak çal şmak istediğiniz şark, parça ve bölümü seçin...tr-22 Dersler 1, 2 ve 3...TR-23 Ders Ayarlar...TR-2 tomatik Pekiştirme Dersinin Kullan lmas...tr-25 Auto Accompaniment in Kullan lmas...tr-27 Sadece Ritim K sm n n Çal nmas...tr-27 Tüm Bölümlerin Çal nmas...tr-28 Auto Accompaniment in Etkili Kullan m...tr-30 Tek Dokunuş Preset Kullan m...tr-31 Harici Ayg tlar n Bağlanmas...TR-32 Bilgisayara Bağlama...TR-32 MIDI Ayarlar...TR-33 Ses Ekipmanlar na Bağlama...TR-35 Referans...TR-36 Ar za teşhisi...tr-36 Özellikler...TR-38 Kullan m Tedbirleri...TR-39 Şark Listesi...TR-0 Çalma Rehberi...TR-1 Akor Örnek Listesi...TR-2 MIDI Implementation Chart Dahili Aksesuarlar Müzik Stand Şark Kitab Broşürler Güvenlik Önlemleri Ekler Diğer Belgeler (Garanti vb.) Dahili aksesuar kalemleri herhangi bir uyar yap lmadan değiştirilebilir. Ayr olarak sat lan aksesuarlar Bu ürün için ayr olarak sat lan aksesuarlar hakk nda bayinizdeki CASI kataloglar ndan veya aşağ da adresi bulunan CASI internet sitesinden bilgi alabilirsiniz. TR-1

4 Genel Rehber Bu rehberdeki, Dijital Klavye terimi CTK-2090/CTK-200 ü belirtmektedir. Bu Kullan c K lavuzu içerisindeki resimler CTK-200 modelini göstermektedir. Bu k lavuz içerisinde, düğmeler ve diğer kontrol düğmeleri aşağ da gösterilen numaralar arac l ğ yla belirtilmektedir bk bl bm bnbo bp bq br bs bt ck cl cm cn cocp cq cr cs cm ct dk TR-2

5 Genel Rehber Ürün konsolunda ve aşağ da yer alan tuş isimleri ile belirtilen $ sembolünün anlam bir sonraki bölümde aç klanmaktad r. $ : Düğmeyi belirli bir süre boyunca bas l tutarak etkinleştirilen fonksiyonu ifade eder. 1 P(GÜÇ) düğmesi TR-6 2 VLUME kayd r c TR-6 3 FUNCTIN düğmesi TR- METRNME, $ BEAT düğmesi TR-7 5 TEMP düğmeleri TR-7, 19, 31 6 REPEAT, INTR düğmesi TR-18, 30 7 REW, NRMAL/FILL-IN düğmesi TR-18, 30 8 FF, VAR./FILL-IN düğmesi TR-18, 30 9 PAUSE, SYNCHR/ENDING düğmesi TR-18, 30 bk PLAY/STP, START/STP düğmesi TR-11, 17, 27 bl PART SELECT, ACCMP/$ CHRDS düğmesi TR-20, 28 bm TNE, SAMPLING DEM düğmesi TR-8, 11 bn RHYTHM, NE TUCH PRESET $ düğmesi TR-12, 27, 31 bo SNG BANK düğmesi TR-11, 17 bp Numara düğmeleri, [ ]/[+] tuşlar TR- bq SAMPLED TNES/EFFECTS 1, LISTEN düğmesi TR-1, 23 br SAMPLED TNES/EFFECTS 2, WATCH düğmesi TR-1, 23 bs SAMPLED TNES/EFFECTS 3, REMEMBER düğmesi TR-1, 2 bt SAMPLED TNES/EFFECTS, NET düğmesi TR-1, 22 ck SAMPLED TNES/EFFECTS 5, AUT düğmesi TR-1, 25 cl VICE PERCUSSIN, LESSN düğmesi TR-15, 22 cm Hoparlörler cn Şark Bankas listesi co Dahili mikrofon cp Görüntü cq SAMPLING düğmesi TR-11 cr Rhythm listesi cs Tone listesi ct AKR kök isimleri TR-28 dk Perküsyon enstrüman listesi TR-8 Arka K s m dl dm dn do dp dl USB girişi TR-32 dm SUSTAIN jak TR-9 dn AUDI IN jak TR-11, 35 do DC 9.5V terminali TR-5 dp PHNES/UTPUT jak TR-6, 35 TR-3

6 Genel Rehber 10-tuş Tak m n n Kullan lmas (bp) Rakam düğmelerini ve [ ] ile [+] tuşlar n kullanarak göstergenin sol üst k sm nda görülen parametre ayarlar n değiştirin. Numara Düğmeleri Numara düğmelerini kullanarak numaralar ve değerleri giriniz. Mevcut durumda gösterilen değerler ile ayn say da rakam giriniz. Örnek: 00 ton numaras n girmek için, rakamlar n giriniz. NT Negatif değerler numara düğmeleri kullan larak girilemez. Bunun yerine [+] (art rma) ve [ ] (azaltma) düğmelerini kullan n z. [ ] ve [+] Tuşlar Ayarlar [+] (art rma) ve [ ] (azaltma) düğmelerini kullanarak, görüntülenen rakam veya değeri değiştirebilirsiniz. Bu tuşlardan herhangi birini bas l tutarak görüntülenen ayar değiştirilebilir. Her iki tuşa ayn anda bas lmas halinde başlang çtaki ayara veya önerilen ayarlara geri dönülür. FUNCTIN (3) düğmesinin kullan lmas Yank tipi, pedal etkisi vb. seçimleri yapman za izin verecek ayarlara ulaşmak için FUNCTIN (3) düğmesini kullan n (FUNCTIN) Bas n. Mde r npno 2. Ard ndan, ayar n değiştirmek istediğiniz parametre görünene kadar 3 (FUNCTIN) düğmesine bas n. 3 (FUNCTIN) düğmesine her bas ld ğ nda, mevcut parametreler aras nda geçiş yap l r. Parametreleri geriye doğru kayd rmak için (METRNME) düğmesine basarken 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun. Parametre Görüntü Bak n z Sayfa 1 Transpoze Trans. TR-10 2 Eşlik Sesi AcompVol TR-31 3 Şark Sesi Song Vol TR-19 Akorlama Tune TR-10 5 Reverb (Yank ) Reverb TR-9 6 Sesli Çalma Rehberi Speak TR-2 7 Nota Rehberi NoteGuid TR-25 8 Performans Değerlendirme Scoring TR-25 9 Phrase PhraseLn TR Örnekleme Başlatma SampAuto TR Örnekleme Playbacki SampPB TR K sa Örnekleme s ras nda to Art rma AutoIncr TR Klavye Kanal Keybd Ch TR-33 1 Geçiş Kanallar Navi. Ch TR Yerel Kontrol Local TR-3 16 Accomp ut Acomput TR-3 17 Pedal Efekti Jack TR-9 3. İstediğiniz parametre görüntülendiğinde, ayar n değiştirmek için bp (10-Tuş) kullan n. Bir süre herhangi bir işlem gerçekleştirmek istemezseniz, parametre ayar ekran n sol üst köşesinden kaybolacakt r. ÖNEMLİ! Dijital Klavyeyi her açt ğ n zdada ton ve diğer parametreler varsay lan başlang ç ayarlar na geri döner (sayfa TR-6). Ayarlar Trans. Parametre TR-

7 Çalmaya Haz rl k Müzik stand n haz rlama Müzik stand Pilleri Kullanmak ÖNEMLİ! Pilleri yerleştirmeden önce aletin kapal durumda olduğundan emin olunuz. Alt adet harici sat lan AA boy pilleri haz rlamak kullan c n n sorumluluğundad r. ksirid veya diğer nikel bazl pilleri kullanmay n z. 1. Dijital klavyenin alt nda bulunan pil kapağ n aç n z. Güç Kaynağ Bu Dijital Klavyeyi çal şt rmak için AC adaptör veya piller kullan labilir. Normal koşullarda, AC adaptör kullan lmas tavsiye edilmektedir. AC adaptör bu Dijital Klavye ile birlikte sat lmamaktad r. Ayr ca bayinizden sat n alabilirsiniz. Seçenekler hakk nda bilgi almak için sayfa TR-1 e bak n z. AC Adaptörün Kullan m 2. Pil kompart man na alt adet AA boy pili yerleştiriniz. Art + ve eksi - uçlar n resimdeki gibi olduğundan emin olunuz. Bu Dijital Klavye için belirtilen AC adaptörü kulland ğ n zdan emin olunuz. Farkl bir AC adaptör kullan lmas ar zaya sebep olabilir. Özel AC Adaptör: AD-E95100L (JEITA Standart priz) Ev için güç ç k ş DC 9.5V terminali 3. Pil kapağ ndaki tablar kompart man n yan nda bulunan deliklere yerleştirip kapağ kapat n z. Tablar AC adaptör ÖNEMLİ! AC adaptörü bağlamadan veya ç karmadan önce Dijital Klavyenin kapal durumda olduğundan emin olunuz. AC adaptör uzun kullan mdan sonra dokunduğunuzda s cak olacakt r. Bu normaldir ve bir ar za belirtisi değildir. Kabloda oluşabilecek k r lmalar önlemek için kablonun üzerine herhangi bir ağ rl k koymay n z. Düşük pil göstergesi Aşağ da gördüğünüz gösterge piller zay flad ğ nda yan p sönmeye başlar. Pilleri yenisi ile değiştiriniz. Bükmeyin! Dolamay n! Zay f pil göstergesi (yan p sönen) Ürünün 9,5V DC terminaline asla metal, kalem veya başka maddeler sokmay n. Aksini yapman z kaza riski oluşturur. TR-5

8 Dijital Klavyeyi Çalma bm bp Klavyenin Çal şt r lmas ve Çal nmas 1. 1 Bas n. Bu klavyeyi çal şt r r. Dijital Klavyeyi kapatmak için, 1 düğmesine tekrar bas n. 2. Klavyede birşey çalmay deneyin. 2 düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlay n. Kulakl k Kullanma Kulakl k kullanmak ürünün hoparlöründen ç kan sesi tamamen keser, bu nedenle gece geç saatlerde bile kimseyi rahats z etmeden çalabilirsiniz. Kulakl ğ bağlamadan önce ses seviyesini azaltt ğ n zdan emin olunuz. Art rma PHNES/UTPUT jak Azaltma ÖNEMLİ! Dijital Klavye gücünü kapatmak tüm güncel ayarlar n kaybolmas na neden olacakt r. Dijital Klavye tekrar açt ğ n zda başlang ç varsay lan ayarlar na geri dönecektir. Veri kay t işlemi yap l yorken, Pls wait mesaj ekranda kalacakt r. Bu mesaj ekrandayken başka bir işlem yapmay n z. Dijital Klavyeyi kapatman z, Dijital Klavye verilerinin silinmesi veya bozulmas na yol açabilir. NT Kulakl klar Dijital Klavyenize dahil değildir. Haricen sat n ald ğ n z bir kulakl ğ kullan n. Seçenekler hakk nda bilgi almak için sayfa TR-1 e bak n z. ÖNEMLİ! Kulakl klar yüksek ses seviyesinde uzun süreli kullanmay n. Aksini yapman z işitme hasar riski oluşturur. Eğer fişe tak lan bir kulakl k kullan yorsan z, kullanman z bittikten sonra kulakl ğ n fişini çekmeyi unutmad ğ n zdan emin olun. tomatik Kapatma Herhangi bir işlem yapmazsan z aşağ da belirtilen tetikleyici zamanlar ndan biri için, tomatik Kapatma fonksiyonu Dijital Klavyeyi kapatacakt r. Pille çal şt rma s ras nda : 6 dakika AC adaptörü ile çal şt rma s ras nda: 30 dakika tomatik Kapatmay Devre D ş B rakma tomatik Kapatma fonksiyonunu devre d ş b rakarak, konser vb. s ras nda dijital klavyenin otomatik olarak kapanmas n engelleyebilirsiniz. 1. bm (TNE) düğmesini bas l tutarken, aleti çal şt r n. tomatik Kapatma devre d ş b rak lacakt r. TR-6

9 Dijital Klavyeyi Çalma Metronomun (Tempo Ölçer) Kullan lmas Metronom sabit vuruş ile birlikte çalman z ve pratik yapman z ve ayn zamanda tempoyu koruman z sağlar. Başlatma/Durdurma 1. Bas n. Bu metronomu başlatacakt r. Bu patern her vuruş ile değişir. 2. Tekrar düğmesine basarak metronomu durdurun. Ölçek Baş na Vuruşu Değiştirme Metronomu ayarlamak için çald ğ n z şark n n her ölçeğinin ilk vuruşu için bir zil sesi kullan n z. Ölçek baş na vuruş say s n 0 ya da 2 ila 6 aras nda bir değer içerisinden belirleyebilirsiniz. Dahili şark lardan birini çalarken, ölçek baş na vuruş ayar (ayn zamanda zil seslerini de belirler) seçili olan şark için otomatik olarak ayarlan r. 1. Ölçek baş na vuruş ayar ekranda görünene dek düğmesini bas l tutun. Bea t Metronom Temposunu Değiştirme Metronomun temposunu değiştirmek için aşağ daki prosedürü kullan n Bas n. Tempo ayar n değiştirmek için w (daha yavaş) ve q (daha h zl ) düğmelerini kullan n. Düğmelerden birine bas l tutarsan z ayarlar h zl bir şekilde değiştirebilirsiniz. w ve q düğmelerine ayn anda basman z halinde, tempo ayar seçili olan şark veya ritime göre ayarlanacakt r. 5 düğmesine bas lmas halinde, tempo değeri ekranda yan p sönecektir. Tempo değeri yan p sönerken, bp (10-Tuş) düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz. Rakamlar n baş na s f r eklemeyi unutmay n z, örneğin 89 için 089 girmeniz gerekir. Tempo değeri bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmazsan z yan p sönmeyi durduracakt r. Tempo değeri (yan p söner) Metronom Ses Seviyesinin Değiştirilmesi Metronom ses seviyesi ayar seçili olan Auto Accompaniment (to Eşlik) veya şark n n ses seviyesine göre otomatik olarak değişir. Metronom seviyesi bağ ms z olarak ayarlanamaz. Auto Accompaniment (to Eşlik) ses seviyesini değiştirmek hakk nda bilgi için, sayfa TR-31 ye bak n z. Şark ses seviyesinin değiştirilmesi hakk nda bilgi için, sayfa TR-19 ye bak n z. NT Metronom ile nota seviyesi aras ndaki dengeyi Auto Accompaniment (to Eşlik) ve dahili akor çalma s ras nda ayarlayamazs n z. Ölçek baş na vuruş ayar ekran göründükten sonra herhangi bir işlem yapmazsan z, ekrandaki görüntü düğmesine basmadan önce görüntülenen ekrana dönecektir. 2. bp (10-Tuş) tuşunu kullanarak ölçek baş na vuruş say s n giriniz. Bu ayar 0 olarak belirlerseniz zil çalmayacakt r. Bu durumda, tüm vuruşlar t k sesi ile belirtilir. Bu ayar sabit vuruş ile pratik yapman za yard mc olur, böylece ölçekler içerisinde kaç tane vuruş olduğunu düşünmek zorunda kalmazs n z. TR-7

10 Klavye Seslerinin Kontrolü 3 bm bn bp Çeşitli müzikal enstrüman sesleri aras ndan seçim yap lmas Dijital Klavyeniz çok farkl müzikal enstrüman sesleri aras ndan, keman, flüt, orkestra gibi, ton seçimi yapman za izin verir. Ayn şark sesi farkl bir enstrüman türü seçilmesi ile tamamen değişebilir. 3. Klavyede birşey çalmay deneyin. Seçtiğiniz enstrüman n tonu çalacakt r. Çalmak üzere enstrüman seçimi yapmak 1. bm (TNE) Bas n. Ton numaras S t.grpno Ton ismi 2. İstediğiniz ton numaras n seçmek için bp (10-Tuş) düğmesini kullan n. Denk gelen ton numaras ve ton ismi ekranda görüntülenecektir. Ton numaras n girmek için numara düğmelerini kullan n z. Ton numaras için üç rakam belirleyiniz. Örnek: 001 seçmek için, rakamlar n giriniz. Piyano ile Çalma (Piyano Kurulumu) bm (TNE) ve bn (RHYTHM) düğmelerine ayn anda bas n z. Bu, grand piyano tonunu seçer. Ayarlar Ton Numaras : 001 Reverb: 06 Transpoze 00 Pedal Efekti: SUS Ritim Numaras : 131 Accompaniment: Sadece ritim bölümü Yerel Kontrol: Aç k Ses Perküsyonu: Kapal NT Kullan labilecek tonlar n tam listesi için Ekler bölümüne bak n z. Davul setlerinden biri seçili olduğunda (395 ila 00 aras ton numaralar ), tüm klavye tuşlar na farkl bir perküsyon sesi atan r. TR-8

11 Klavye Seslerinin Kontrolü Reverb Kullan lmas Reverb özelliği notalara yank eklenmesini sağlar. Reverbin süresini değiştirebilirsiniz. 1. Reverb ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bir süre bas l tutun (sayfa TR-). Reverb Pedal Kullan lmas Pedal ayn zamanda notalar çalarken çeşitli şekillerde değiştirilmelerini sağlar. Pedal ünitesi bu Dijital Klavye ile birlikte sat lmamaktad r. Ayr ca bayinizden sat n alabilirsiniz. Seçenekler hakk nda bilgi almak için sayfa TR-1 e bak n z. Pedal Ünitesine Bağlama psiyonel pedal ünitesine bağlay n. 2. İstediğiniz reverb ayar n seçmek için bp (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. Kapal (off) Reverbi kapat r. 1 ila 10 Seçilen say büyüdükçe, reverb süresi de artar. SUSTAIN jak Pedal Efektinin Seçilmesi 1. Jack ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bir süre bas l tutun (sayfa TR-). Reverb Jack Reverb (Yank ) kapat ld ğ nda gösterge de kaybolur. 2. İstediğiniz pedal efektini seçmek için bp (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. Aşağ da mevcut pedal efektleri gösterilmektedir. Sustain (SUS) Sostenuto (SoS) Soft (SFt) Ritim (rhy) Pedal bas l halde iken çal nmakta olan notalar n uzat lmas n sağlar. rg ve diğer benzeri ton notalar pedal bas l olmad ğ nda bile uzat lm şt r. Pedal bas l halde iken fakat klavye tuşlar b rak lmadan önce çal nmakta olan notalar uzat r. Pedal bas l halde iken çal nmakta olan notalar n yumuşat lmas n sağlar. Pedala basmak Auto Accompaniment (to Eşlik) veya şark y tekrar çalma özelliğini başlat r ve durdurur. TR-9

12 Klavye Seslerinin Kontrolü Perdenin Değiştirilmesi (Transpoze, Ayarlama) Perdenin Semiton Ad mlarla Değiştirilmesi (Transpoze) Transpoze özelliği perdeyi semiton ad mlarla değiştirmenizi sağlar. Basit bir işlem ile perdeyi bir şark c ile ayn şekilde değiştirebilirsiniz. Transpoze ayar 12 ile +12 semitonlar aras nda değişebilir (FUNCTIN) Bas n. İnce Ayar (Ayarlama) Farkl bir müzikal enstrüman ile birlikte çalmak için perdeyi biraz değiştirmeniz gerekirse, ayarlama özelliğini kullan n z. Ayr ca, baz sanatç lar müziklerini az oranda değiştirilmiş ayarlar ile çalmay tercih ederler. Ayarlama özelliğini ayr ca ayarlar değiştirmek üzere kullanarak CD ile çal nan şark ya tamamen uymas n sağlayabilirsiniz. Ayarlama özelliği A notas n n frekans n da belirler. 15,5 ile 65,9 Hz aras nda bir frekans değeri belirleyebilirsiniz. Varsay lan başlang ç ayar 0,0 Hz olarak belirlenmiştir. 1. Tune ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Trans. T u ne 2. İstediğiniz transpoze ayar n seçmek için bp (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. 2. bp (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullanarak ayar değiştirin. Bu ad m gerçekleştirmeniz ayn zamanda ekrandaki görüntünün Tune göstergesinden aşağ da gösterildiği şekilde mevcut frekans ayar n gösterecek değere değişmesini sağlar. Frekans 0,1Hz ad mlar halinde değiştirebilirsiniz. 0. 0Hz Ayar değiştirmek üzere bp (10-Tuş) işlemini gerçekleştirmeseniz bile, mevcut frekans ayar birkaç saniye sonra otomatik olarak görüntülenebilir. TR-10

13 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) 1 3 cq bm bn bo bp bk bq br bs bt ck cl Bir sesi kaydetmek için dijital klavyenin dahili mikrofonunu kullanabilir ve ard ndan bunu klavye tuşar yla çalabilirsiniz. Örnekleme özelliği kendi orijinal seslerinizi oluşturmak için muhteşem bir yöntemdir. SAMPLING DEM Çal nmas Örneklenen sesler içeren bir demo ezgiyi çalmak için aşağ daki prosedürü kullan n. 1. bm (SAMPLING DEM) düğmesini bas l tutun. Bu playback i başlat r. 2. Demo çalmay durdurmak için, bm ya da bk düğmesine bas n. ÖNEMLİ! Örneklenen sesler monaural olarak kaydedilir. Dahili mikrofon, yaln zca örnekleme fonksiyonuyla kullan lacak harici seslerin girişi ve kaydedilmesine yöneliktir. Dahili mikrofonla girilen sesler hoparlörlerden ç kmaz. AUDI IN jak arac l ğ yla girilen sesleri örnekleyemezsiniz. Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Çal nmas İki örnekleme yöntemi vard r: uzun örnekleme ve k sa örnekleme. Uzun örnekleme Şark Bankas Modunda örnekleme için kullan l rken k sa örnekleme Ritim Modunda örnekleme için kullan l r. Uzun Örnekleme Bu yöntem, iki saniye süreyle tek bir sesin örneklenmesine izin verir. ÖNEMLİ! Yeni bir sesin örneklenmesi önceden kaydedilen tüm verilerin üzerine yazar (k sa örnekleme ile kaydedilen veriler dahil). 1. bo (SNG BANK) Bas n. 2. cq (SAMPLING) düğmesine bas p b rak n. Bu örneklemeyi standby konumuna geçirir. Speak! Yan p söner TR-11

14 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) 3. İstenen sesi dahili mikrofon yönünde ç kar n. Örnekleme otomatik olarak başlayacakt r. Samp l i n g Mikrofon ile örneklenen sesin seviyesi çok düşükse örnekleme başlamayacakt r. Örnekleme, başlad ktan iki saniye sonra ya da mikrofonla girilen ses daha önce durursa otomatik olarak duracakt r. 2. cq (SAMPLING) düğmesine bas p b rak n. Bu örneklemeyi standby konumuna geçirir. Bu şekilde (k sa örnekleme 1 tonu olan) 12 ton numaras seçilir. Speak! Yan p söner Yan p söner Örneklemenin tamamland ğ n belirtmek için örneklenen sesi kullanan rastgele k sa parçalar geri çalacakt r. Örneklediğiniz ses ton numras 01 olarak kaydedilir.. Bir klavye tuşuna bas n. Böylece kaydedilen ses çalacakt r. K sa Örnekleme K sa örneklemeyle, her biri yaklaş k 0, saniye uzunluğunda beş örneğe kadar kay t yapabilirsiniz. K sa örnekler atanan ritim bölümleridir ve ses perküsyonu olarak seslendirilebilir. Detaylar için Örneklenen Sesin Ritimde Kullan lmas (VICE PERCUSSIN) (sayfa TR-15). ÖNEMLİ! Yeni bir sesin örneklenmesi önceden kaydedilen tüm verilerin üzerine yazar (uzun örnekleme ile kaydedilen veriler dahil). 1. bn (RHYTHM) Bas n. Örnekleme için bir ritim kullanmak istiyorsan z burada seçin. 3. İstenen sesi dahili mikrofon yönünde ç kar n. Örnekleme otomatik olarak başlayacakt r. Samp l i n g Mikrofon ile örneklenen sesin seviyesi çok düşükse örnekleme başlamayacakt r. Örnekleme başlad ktan 0, saniye sonra otomatik olarak sona erer. Samp l e d! Yanar Örneklenen ses bir ritim numaras na atan r ve örneklemenin tamamland ğ n belirtmek için çalmaya başlar. Örneklediğiniz ses ton numras 12 olarak kaydedilir.. Bir klavye tuşuna bas n. Böylece kaydedilen ses çalacakt r. TR-12

15 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) 5. cq (SAMPLING) Bas n. Bu şekilde (k sa örnekleme 2 tonu olan) 15 ton numaras seçilir. Her bir ard ş k k sa örnekleme işlemi, bir sonraki izleyen ton numaras na otomatik olarak atan r. Örnekleme ton numaras 2 e (k sa örnekleme 5 tonu) ulaşt ğ nda, ton numaras 12 ye (k sa örnekleme 1 tonu) geri döner. Bir örneği belirli bir ton numaras na manuel olarak atamak istiyorsan z, SAMPLING düğmesine basmadan önce istediğiniz numaraya karş l k gelen SAMPLED TNES/EFFECTS düğmesine (1 ila 5) bas n. Bu şekilde k sa örnekleme gerçekleşecek ve sonuçta elde edilen, bast ğ n z düğmeye karş l k gelen numaraya atanacakt r ile 5 aras ndaki ad mlar gerektiği kadar tekrar ederek istediğiniz k sa örneklemeyi gerçekleştirebilirsiniz (intro ile ending aras nda). Örneklenen Seslerin Çal nmas Uzun Örnek Şark Bankas Modunda, beş SAMPLED TNES/EFFECTS düğmesi aşağ da aç klanan fonksiyonlara sahiptir. 1: rijinal örneklenen sesi olduğu gibi çalar. 2 ila 5: Efektleri seçer. NT Uzun bir örnek (uzun örnekleme ile yarat lan örnek) mevcut olduğunda ekran üzerinde SAMPLING L göstergesi belirir. K sa Örnek Ritim Modunda, beş SAMPLED TNES/EFFECTS düğmesi k sa örnek tonlar n seçmek için kullan labilir. 1: Ton numaras 12 2: Ton numaras 15 3: Ton numaras 18 : Ton numaras 21 5: Ton numaras 2 NT Bir ya da birden fazla örnek (k sa örnekleme ile yarat lan örnek) mevcut olduğunda ekran üzerinde SAMPLING S göstergesi belirir. TR-13

16 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) Bir Ses Örneğine Efekt Uygulama Uzun örnekleme ya da k sa örnekleme kullan larak kaydedilmiş bir örneğe efektler uygulamak için aşağ daki prosedürü kullan n. 1. Mevcut efektler aras nda geçiş yapmak için beş bq - ck (SAMPLED TNES/EFFECTS) düğmesinden birine bas n. Örnek: Düğme 1 (ton numaras 12) rijinal ton 3 Döngü 1 3 Döngü 2 3 rijinal ton 3 Her bir düğmeye atanm ş efektler hakk nda ayr nt lar için aşağ daki Örneklenen Ses Tonu Numaralar tablosuna bak n z. Örneklenen Ses Tonu Numaralar rijinal örneklenen ses ve (efektlerle) değiştirilen versiyonlar ard ş k ton numaralar na atan r (dahili tonlarla ayn şekilde). Bu, bp (10-Tuş) kullan larak örneklenen bir sesin bir versiyonunu seçmeyi kolaylaşt r r. SAMPLED TNES/ EFFECTS düğmesi Ton No. Efekt İsmi Tan mlama 01 riginal Long 02 Loop 1 Long Örneklenen Sesi Döngü ile Çalmak. 03 Loop 2 Long Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay b rakt ğ n zda rezonans sesinin perdesini artt r r. 0 Loop 3 Long Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay b rakt ğ n zda rezonans sesinin perdesini azalt r. 05 Pitch 1 Long Gittikçe artan şekilde perde düzeyini düşükten yükseğe doğru değiştirir. 06 Pitch 2 Long Gittikçe azalan şekilde perde düzeyini yüksekten düşüğe doğru değiştirir. 07 Pitch 3 Long Gittikçe azalan şekilde değiştirir ve sonras nda tuş b rak ld ğ nda perdeyi yeniden yükseltir. 08 Tremolo Long Ses düzeyini yüksek ve alçak aras nda değiştirir. 09 Funny 1 Long Vibrato ekler ve perdeyi aşağ daki şekilde değiştirir. 10 Funny 2 Long Yüksek perde ve alçak perde aras nda değişir. 11 Funny 3 Long Vibrato ekler ve perdeyi alçaktan yükseğe doğru değiştirir. 12 riginal Short 1 13 Loop 1 Short 1 Örneklenen Sesi Döngü ile Çalmak. 1 Loop 2 Short 1 Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay b rakt ğ n zda rezonans sesinin perdesini artt r r. 15 riginal Short 2 16 Loop 3 Short 2 Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay b rakt ğ n zda rezonans sesinin perdesini azalt r. 17 Pitch 1 Short 2 Gittikçe artan şekilde perde düzeyini düşükten yükseğe doğru değiştirir. 18 riginal Short 3 19 Pitch 2 Short 3 Gittikçe azalan şekilde perde düzeyini yüksekten düşüğe doğru değiştirir. 20 Pitch 3 Short 3 Gittikçe azalan şekilde değiştirir ve sonras nda tuş b rak ld ğ nda perdeyi yeniden yükseltir. 21 riginal Short 22 Tremolo Short Ses düzeyini yüksek ve alçak aras nda değiştirir. 23 Funny 1 Short Vibrato ekler ve perdeyi aşağ daki şekilde değiştirir. 2 riginal Short 5 25 Funny 2 Short 5 Yüksek perde ve alçak perde aras nda değişir. 26 Funny 3 Short 5 Vibrato ekler ve perdeyi alçaktan yükseğe doğru değiştirir. TR-1

17 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) Örneklenen Sesin Ritimde Kullan lmas (VICE PERCUSSIN) Bir perküsyon enstrüman n k sa örnekleme ile örneklediğiniz örneklenmiş bir sesle değiştirmek ve bununla oto eşlik ritimleri (sayfa TR-27) çalmak için aşağ daki prosedürü kullan n. 1. cl (VICE PERCUSSIN) düğmesine her bas ld ğ nda VICE PERCUSSIN modu ve normal ritim modu aras nda geçiş yap l r. VICE PERCUSSIN modu seçiliyken VICE PERCUSSIN göstergesi ekran üzerinde olacakt r. Örneklenen Verilerin Silinmesi Örneklenen tüm verilerin silinmesi 1. Gücü kapatmak için 1 düğmesine bas n. 2. bo (SNG BANK) ve bp (10-Tuş) [0] düğmesini bas l tutarken, gücü tekrar açmak için 1 düğmesine bas n. NT Yukar daki ad mlar gerçekleştirirlen dijital klavyenin bir bilgisayara bağl olmad ğ ndan emin olun. Aksi halde veriler doğru şekilde silinmeyebilir. Uzun örneğin silinmesi Yanar 2. Rtirim çalmay başlatma (sayfa TR-27). Baz ritim bölümü seslerinin yerini, k sa örnekleme ile örneklediğiniz örneklenmiş sesler al r. NT VICE PERCUSSIN modunda, ritim eşlik etme ses seviyesi, örneklenen sesin seviyesi ile dengelenir. Bu nedenle, ritim eşlik etme (akorlar ve obbligato) ses seviyesi otomatik olarak azalt lacakt r. Örnekleme İşleminin Manuel larak Başlat lmas 1. SampAuto ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). SampAu t o 1. bo (SNG BANK) Bas n. 2. bq (SAMPLED TNES/EFFECTS 1) düğmesini bas l tutun. Bu, Sure? onay mesaj n n görüntülenmesini sağl yacakt r. 3. Verileri silmek için bp (10-Tuş) [YES] düğmesine veya iptal etmek için bp (10-Tuş) [N] tuşuna bas n. Belirli bir k sa örnek numaras için verilerin silinmesi 1. bn (RHYTHM) Bas n. 2. Verilerini silmek istediğiniz SAMPLED TNES/ EFFECTS düğmesini (bq ila ck) bas l tutun. Bu, Sure? onay mesaj n n görüntülenmesini sağl yacakt r. 3. Verileri silmek için bp (10-Tuş) [YES] düğmesine veya iptal etmek için bp (10-Tuş) [N] tuşuna bas n. 2. bp (10-Tuş) [ ] tuşuna basarak FF ayar n seçin. Bu, manuel örnekleme olanağ sağlar. Bu ayar seçildiğinde, Uzun Örnekleme (sayfa TR-11) alt nda 2. ad mda ya da K sa Örnekleme (sayfa TR-12) alt nda 2. ad mda cq düğmesini b rakt ğ n zda örnekleme başlar. ÖNEMLİ! Yukar daki ayar off olduğunda, cq düğmesine bast ğ n zda değil bu düğmeyi b rakt ğ n zda örnekleme başlar. cq düğmesini bas l tutarsan z örnekleme başlamayacakt r. TR-15

18 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) Örnekleme Playbackini Açma ya da Kapatma Örnekleme tamamland ktan sonra gerçekleştirilen oto playback rutinini (örneklenen sesi kullanan şark ya da ritim) açmak ya da kapatmak için aşağ daki prosedürü kullan n. 1. Ekranda SampPB görüntülenene dek 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun. 2. Demo rutini kapatmak için bp (10-Tuş) [ ] düğmesine bas n. Demo rutini kapal olduğunda, uzun örnekleme ve k sa örneklemenişn sonunda 3. ad mda playback gerçekleşmez. K sa Örnekleme s ras nda to Art rmay Açma ya da Kapatma K sa örnekleme s ras nda k sa örnekleme s ras n n oto art ş n açmak ya da kapatmak için bu prosedürü kullan n. 1. Ekranda AutoIncr görüntülenene dek 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun. 2. K sa örnek numaras art rmay kapatmak için bp (10-Tuş) [ ] düğmesine bas n. K sa örnek numaras art rma devre d ş b rak ld ğ nda, k sa örnekleme, SAMPLED TNES/EFFECTS (1 ila 5) düğmesiyle seçilen numara (numara değişmez) kullan larak tekrarlan r. K sa örneklemeyi başka bir numara ile değiştirmek için, SAMPLING düğmesine basmadan önce farkl bir SAMPLED TNES/EFFECTS (1 ila 5) düğmeye basman z gerekir. TR-16

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CTK2200/3200-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç

Detaylı

CTK-3400SK KULLANIM KILAVUZU CTK3400SK-TR-1A. Güvenlik Önlemleri

CTK-3400SK KULLANIM KILAVUZU CTK3400SK-TR-1A. Güvenlik Önlemleri TK-3400SK TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri TK3400SK-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L

Detaylı

CDP-130 KULLANIM KILAVUZU CDP130-TR-1A. Güvenlik Önlemleri

CDP-130 KULLANIM KILAVUZU CDP130-TR-1A. Güvenlik Önlemleri CDP-130 TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CDP130-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki önemli hususlara dikkat ediniz. Ürüne güç vermek için AD-A12150LW adaptörü kullanmadan

Detaylı

PX-160 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri PX160-TR-1B

PX-160 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri PX160-TR-1B TR P-160 KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri P160-TR-1B Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için AD-A12150LW adaptörü kullanmadan

Detaylı

AP-260 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun.

AP-260 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. TR AP-260 KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. AP260-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri

KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri LK280-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. AC Adaptörü güç kaynağ na bağlamadan önce, AC Adaptörde

Detaylı

PX-760 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri PX760-TR-1A

PX-760 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri PX760-TR-1A TR P-760 KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri P760-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için AD-A12150LW adaptörü kullanmadan

Detaylı

AP-460 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun.

AP-460 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. TR AP-460 KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. AP460-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

CDP-230R KULLANIM KILAVUZU CDP230-TR-1A. Güvenlik Önlemleri

CDP-230R KULLANIM KILAVUZU CDP230-TR-1A. Güvenlik Önlemleri CDP-230R TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CDP230-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki önemli hususlara dikkat ediniz. Ürüne güç vermek için AD-A12150LW adaptörü kullanmadan

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

4-20mA Döngü Kalibratörü

4-20mA Döngü Kalibratörü 4-20mA Döngü Kalibratörü Model 100 PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI... 6 1. ma ÇIKTISI... 6 1a. GENEL KULLANIM 4-20mA... 6 1b. 0-20mA veya 0-24mA

Detaylı

DIGITAL KEYBOARD CTK 4200/WK-220/WK-225/LK-280 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

DIGITAL KEYBOARD CTK 4200/WK-220/WK-225/LK-280 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ DIGITAL KEYBOARD CTK 4200/WK-220/WK-225/LK-280 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ CASIO CTK-4200/WK-220/WK-225 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DİKKAT Bu alet test edilmiş ve FCC kurallarının 15.

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

DIGITAL KEYBOARD CTK 2200/CTK 3200 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

DIGITAL KEYBOARD CTK 2200/CTK 3200 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ DIGITAL KEYBOARD CTK 2200/CTK 3200 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ CASIO CTK 2200/CTK 3200 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DİKKAT Bu alet test edilmiş ve FCC kurallarının 15. kısmına uygun olarak

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU

XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İlgili bölümü göstermesi için içindekiler tablosundaki bir başlığı tıklayın 1. GİRİŞ... 3 2. TRAVELLING ZOOM ÖZELLİĞİ... 5 3. CHAT AND SHOW FOTOĞRAF/VİDEO/MÜZİK

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 KULLANIM KILAVUZU

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 KULLANIM KILAVUZU CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 TR KULLANIM KILAVUZU CTK1100/1150TR1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu VIP X1600 XFMD Dekoder modülü tr H zl Kurulum K lavuzu 2 tr VIP X1600 XFMD H zl Kurulum K lavuzu içindeki talimatlar, VIP X1600 XFMD dekoder modülü içindir.! DİKKAT! VIP X1600 XFMD dekoder modülü ve VIP

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

DIGITAL KEYBOARD CDP 220 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

DIGITAL KEYBOARD CDP 220 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ DIGITAL KEYBOARD CDP 220 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ CASIO CDP 220 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DİKKAT Bu alet test edilmiş ve FCC kurallarının 15. kısmına uygun olarak B sınıfı dijital

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 R (RACK TİPİ) ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda

Detaylı

DJCONTROL MP3 LE VE DJUCED 18 BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ

DJCONTROL MP3 LE VE DJUCED 18 BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ DJCONOL MP3 LE VE DJUCED 18 ŞLNGIÇ İLGİLERİ KURULUM CD-ROM u yerleştirin. Kurulum programını çalıştırın. Talimatları izleyin. Daha fazla bilgiye (forum, eğitim malzemeleri, videolar...) www.herculesdjmixroom.com

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

DJCONTROL COMPACT VE DJUCED 18 İLE BAŞLAMA

DJCONTROL COMPACT VE DJUCED 18 İLE BAŞLAMA DJCONTROL COMPACT VE DJUCED 18 İLE BAŞLAMA KURULUM DJControl Compact'unuzu bilgisayarınıza bağlayın DJUCED 18 uygulamasını yükleyin DJUCED 18 uygulamasını başlatın Daha fazla bilgi (forumlar, eğitim malzemeleri,

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

DJCONTROL INSTINCT VE DJUCED BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ

DJCONTROL INSTINCT VE DJUCED BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ DJCONOL INSTINCT VE DJUCED AŞLANGIÇ İLGİLERİ KURULUM CD-ROM u yerleştirin. Kurulum programını çalıştırın. Talimatları izleyin. 1 6 2 7 3 4 5 1- Kanal 1-2 (miks çıkışı) dengesi 2- Kanal 1 (sol) ve 2 de

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KULLANIM KILAVUZU 1. Dokunmatik ekran açıklaması (Touch LCD Wall Controller) Dokunmatik ekran LCD duvara kontrol paneli dokunmatik LCD ekran üzerinden

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Genel Bilgiler Aksesuarlar Genel Bilgiler Dış Görünüş Üst Yan Buton fonksiyonları MENU Arka Mod Düğmesi(Çalışma modu)

Genel Bilgiler Aksesuarlar Genel Bilgiler Dış Görünüş Üst Yan Buton fonksiyonları MENU Arka Mod Düğmesi(Çalışma modu) mm+- Aksesuarlar Dijital Fotoğraf Makinası Driver CD & Ulead Yazılımı Hızlı Kullanım Kılavuzu x AA Pil USB Kablo Kılıf El Kayışı Kullanma Kılavuzu Video Kablosu Dış Görünüş Üst Kayıt Butonu Power Butonu

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz Aura LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzuu 33049 Değerli Müşterimiz, Ednet hoparlörlerini satın aldığınızz için teşekkür ederiz. Sorunsuz bir kullanım için hoparlörü kullanmaya başlamadan önce lütfen

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

M10 KULLANIM TALİMATI

M10 KULLANIM TALİMATI M10 KULLANIM TALİMATI Tebrikler Bu Elektronik Klavyeyi satın aldığınız için tebrikler! Kendi kendine öğrenmek isteyenler için özellikle uygun olan geliştirilmiş fonksiyonları ile bu Klavyenin kullanımı

Detaylı

HP Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu TÜRKÇE Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu Konftel 55Wx masa üstü telefonunuza, cep telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlanabilen bir konferans ünitesidir. Konftel in benzersiz ses teknolojisi, OmniSound

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 07/04/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat içeriği... 3 3 Özellikler... 3 4 LCD ekran... 3 5 Belirleme... 3 6 Anahtar fonksiyonu... 4 7 İşletim...

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU. Kurulum Yöntemi

TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU. Kurulum Yöntemi TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Kurulum Yöntemi 1. Dayanak pimleri mengene çenelerinin üstünde olacak şekilde test başlığı bağlama parçasını bir mengeneye yerleştirin ve sıkın. 2. AC adaptörü

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

GPS NAVI GASYON SI STEMI

GPS NAVI GASYON SI STEMI GPS NAVI GASYON SI STEMI NAV HIZLI BAS LANGIÇ KILAVUZU MOTOR ANA SAYFA TÜRK Başlarken Navigasyon yazılımı ilk kez kullanıldığında otomatik olarak bir ilk kurulum işlemi başlar. Aşağıdaki işlemleri yapın:

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir.

Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir. ADE Elektronik Tartı Kullanımı Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir. Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken noktalar ve pratiklik açısından size yol

Detaylı

DIGITAL KEYBOARD CTK-6000/CTK-6200/WK-7500 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

DIGITAL KEYBOARD CTK-6000/CTK-6200/WK-7500 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ DIGITAL KEYBOARD CTK-6000/CTK-6200/WK-7500 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ CASIO CTK 6000/CTK 6200/WK-7500 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DİKKAT Bu alet test edilmiş ve FCC kurallarının 15. kısmına

Detaylı

HP ScrollSmart Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP ScrollSmart Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP ScrollSmart Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı