8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Kasım 2011 BURDUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi 18-20 Kasım 2011 BURDUR"

Transkript

1 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Kasım 2011 BURDUR BĠLDĠRĠ ÖZET FORMU CĠNSEL SALDIRI SONRASINDA MEYDANA GELEN ĠSTENMEYEN GEBELĠĞĠN ADLĠ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜPELİ (SDÜ Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı ) Prof. Dr. S. Serhat GÜRPINAR (SDÜ Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı) Yrd. Doç. Dr. Mustafa DEMİRER (SDÜ Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı) Dr. Erdinç Çaylı (SDÜ Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı) Amaç: Cinsel saldırı sonrasında, yargı makamının talebi üzerine, mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığı hususunun değerlendirilmesi istendiğinde, bazı uzmanlar, eylem sonrasında gebelik meydana gelmiş ise bu durumun fizyolojik bir süreç olduğunu kabul ederek gebeliğin mağdurun beden sağlığını bozmayacağı yönünde bir değerlendirme yapabilmektedir. Bu çalışmada bir olgu nedeni ile gebeliğin mağdurun beden sağlığını bozup bozmayacağı konusunun tıbbi ve yasal sorunlarını tartışmak amaçlanmıştır. Yöntem: Bir olgudan yola çıkarak, konu ile ilgili mevcut yasal düzenlemeler, süregiden uygulamalar, uygulamada ve yasalardaki çelişkiler ele alınarak tartışılmıştır. Bulgular: 13 yaşında kız çocuğunda, cinsel saldırı sonrasında gebe kalarak gebeliğin 7. haftasında kürtaj işlemi yapılmıştır. Ruhsal değerlendirmesinde ruh sağlığının bozulduğu, ayrıca gebe kaldığı için beden sağlığının da bozulduğu görüşüne varılmıştır. TartıĢma ve Sonuç: Çalışmamızda TCK da açıkça cinsel saldırı sonrasında meydana gelen gebeliğe yönelik ceza arttırıcı bir düzenleme olmaması nedeni ile bu durumu TCK da 102/5 ve 103/6 maddesinde geçen Beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığı bahsinde ele alarak bir çok komplikasyona ve hatta ölüme bile neden olabilen gebeliğin beden sağlığını bozan bir durum olacağı vurgulanmıştır. Sözel () Poster (*) ĠletiĢim adresi: Ahmet KÜPELİ SDÜ Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ISPARTA. Tel:

2 PENETRAN KÜREK SAPI YARALANMASI: VĠRTOPSĠ-OLGU SUNUMU Erdal Özer 1, Ali Yıldırım 1, Özgür Enginyurt 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye. 2 Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Ordu, Türkiye. İletişim: Yrd. Doç. Dr. Erdal Özer GOP Ünv. Tıp Fakültesi,Adli Tıp A.D, Tokat. GiriĢ ve amaç: Eski Latincede virtual kullanışlı, yararlı anlamındadır. Otopsi: autos ve opsomei den oluşmuştur. Otopsi olası delillerin tespiti için ölünün tüm vücüt yüzeyi ve vücut boşluklarının gerekirse örnekler de alınarak incelenmesidir. Virtual ve otopsi terimlerinin birleşmesiyle virtopsi terimi türetilmiştir. Virtopsi modern medikal görüntüleme ve ölçme teknolojilerini kullanarak kanıtların ve olayın fiziksel özelliklerinin incelenmesi ve delillendirilmesi anlamındadır. Kafa bölgesine yönelmiş ateşli silah mermi çekirdeği-saçma tanesi dışında kafayı penetre eden yabancı cisim yaralanmaları nadir olarak görülmektedir. Bildirilen olgular ise çivi vida resim fırçası gibi maddelerin kafayı penetre edebildiği genelliklede bu yaralanmaların transorbital yaralanmalar olduğu bildirilmektedir. Olgu: Olgumuzda virtopsi yapılarak ölüm sebebi belirlenmesi açısından ilginç bir vaka olarak görülmektedir. Olgumuz çalıştığı işyerinde kafasını penetre edecek şekilde kürek sapı ile yaralanan 175 cm boyunda 85 kg ağırlığında 37 yaşında bir erkektir. Yapılan fizik muayenesinde ve radyolojik incelemesinde olgunun sağ maksiller bölgede göz altından ve burun kenarından giren kürek sapı parçasının sağ tarafta arka parietalde skalp altında hissedildiği tespit edilmiştir. Ölüm sebebi kişiye klasik otopsi yapılmadan görüntüleme

3 işlemleri sonucunda tespit edilmiştir. Kişinin ölümünün iş kazasına bağlı kafa kemik kırıklarıyla birlikte gelişen beyin dokusu harabiyeti olduğu görülmüştür. TartıĢma ve sonuç: Virtopsinin klasik otopsiye göre yaralanmaların vücut mimarisi bozulmadan incelenebilmesi, enfeksiyon riskinin olmaması, görüntüleme sonrası cenazenin hızlı bir şekilde teslim edilebilmesi, ölenin yakınları tarafından daha kabul edilebilir bir işlem olması bir avantaj olarak görülürken, olası tüm patolojik değişikliklerin bu yöntemle ortaya çıkarılamaması, enfeksiyon bulgusu lehine ipucu verememesi, antemortem ve postmortem yaralanmaların ayırt edilememesi, postmortem artefaktların tespit edilememesi, renk değişikliklerinin tespit edilememesi dezavantaj olarak görülmektedir. Olgumuz yapılan literatür incelemesinde de benzeri bir vaka bulunamaması açısından özellik göstermektedir. Bu tür ilginç ölüm olgularında olay yeri incelemesinin iyi yapılması, hastane evrakının eksiksiz ve tam incelenmesi, görüntüleme yöntemlerinin antemortem ve postmortem olarak değerlendirilmesi, olay tanıklarından olayın oluş şekli ile ilgili bilgi alınması, gerekirse konu ile ilgili uzmanlara konsultasyon yaptırılmalıdır. Olgu sunumuzda da klasik otopsiye gerek olmadan kesin ölüm sebebinin modern görüntüleme yöntemleri ile tespit edilebileceği düşünülerek virtopsi yapılmış olup, virtopsinin ülkemizde yapılabilirliği ve konunun literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: Virtopsi, otopsi, adli tıp

4 HAYVAN BOYNUZLAMASI ĠLE ÖLÜM: OLGU SUNUMU 1 Ali YILDIRIM, 1 Erdal ÖZER 1, 2 Celal BÜTÜN, 1 Burak GÜMÜŞ 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye. 2 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Sivas,Türkiye İletişim: Yrd.Doç.Dr.Ali YILDIRIM GOP.Ünv.Tıp.Fakültesi Adli Tıp A.D GiriĢ ve amaç: Travma nedenli ölümler, ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklar ve kanserden sonra üçüncü sırada gelmektedir. Olgumuzda büyükbaş hayvanın saldırısı sonucu yapılan, ilk muayenede göğüs üzerinde kesici deli alet yaralanması olarak düşünülen ancak olay yeri inceleme raporu sonucu hayvan boynuzlaması olduğu anlaşılan penetran travma nedeniyle meydana gelen bir ölüm olgusunu tartışacağız. Olgu: Olgumuz 78 yaşında ve çiftçilikle uğraşan bir erkektir. Olay 2011 yılının Ağustos ayında gerçekleşmiş olup jandarma ekiplerinin ihbarında kırsal kesimde bir vatandaşın büyükbaş bir hayvanın boynuz darbesi ile öldüğünün bildirilmesi üzerine cumhuriyet savcısı eşliğinde otopsi işlemi yapılmıştır. Ölenin dış beden muayenesinde sağ hemitoraks orta kısımda 7.5 cm uzunluğunda ve 2.5 cm lik genişlikte elips şeklinde yara dudakları düzgün o ve içinde cilt altı yumuşak dokunun dışarıya çıkmış şekilde göğüste yaralanmanın olduğu görüldü. Açık yaranın parmakla yapılan muayenesinde sağ hemitoraks boşluğuna girildiği ve ve 7. kostaların kırık olduğu,ölüm nedenin akciğer yaralanmasına bağlı iç kanama olduğu görüldü. Sonuç: Hayvan boynuzlaması sonucu gelişen hemotoraksa bağlı ölüm olgumuz, ilk yapılan ölü muayenesinde yaralanmanın kesici delici alet yaralanmasını taklit etmesi ve olay orijini olarak cinayet veya intihar görüntüsü vermesi açısından sunulmaya değer bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Olay yeri, otopsi, adli tıp

5 ĠKĠLĠ ÖLÜM (DYADĠC DEATH): OLGU SUNUMU Erdal ÖZER 1, Ali YILDIRIM 1, Özgür ENGİNYURT 2, Rıza YILMAZ 3 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye. 2 Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği, Ordu, Türkiye. 3 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim, Zonguldak, Türkiye GiriĢ ve amaç: İki kişinin birlikte ölümü veya bir cinayeti takiben failin kendisini öldürmesi ikili ölüm (çift ölüm, dyadic death) olarak tanımlanmaktadır. Bu tip ölümler iki kişinin birlikte intiharından daha çok cinayeti müteakiben intihar şeklinde görülmektedir. İkili ölüm olgularında failin sıklıkla erkek olduğu ve daha çok yakın ilişkide oldukları kadınlara yönelik cinayet sonrası failin kendini öldürmesi şeklinde cereyan ettiği bildirilmektedir. Bu tür olguların analizinde ikili ölümlerin uzun süren ilişki geçmişi olan kişiler arasında görüldüğü ve yabancılar ya da tanışıklıkları uzun süreli olmayan olgularda nadir olduğu bildirilmektedir. Olgu: Açık alanda yanlarında ateşli silahla birlikte ölü bulunduğu bildirilen 18 yaşında kadın ve 31 yaşında erkek şahısların yapılan otopsilerinde ikisinin de boyun bölgesinde etrafında yaklaşık 0.5 cm lik is bulunan ve cilt ve cilt altı bulguları dikkate alındığında bitişiğe yakın ateş mesafesinden aşağıdan yukarıya önden arkaya seyirle av tüfeği ile yaralandıkları her ikisinin de yüz kemiklerinde ileri derecede parçalanma olduğu, kemik dokusunda ve beyinde yaygın harabiyet yaparak kafa üst kısmından av tüfeği saçma

6 tanelerinin vücudu terk ettiği görüldü. Kadın olgunun yapılan otopsi neticesinde gebe olduğu tespit edilmiş olup yapılan adli tahkikatında başka bir kadınla evli olduğu bildirilen şahsın bıraktığı notlarda değerlendirilerek evlilik isteğine olumsuz yanıt verilmesi veya ilişkinin sonlanacağı kaygısının bu olaya neden olduğu düşünülmüştür. Sonuç: İkili ölüm ülkemizde ve dünyada nadir görülen ölüm şekillerindendir. Bu tip olgularda çoğunlukla ateşli silah kullanıldığı bilinmektedir. Olaylarda tetikleyici faktörün genellikle kadın erkek ilişkisinin kesilmesi olduğu bilinmektedir. Olgumuzda da olduğu gibi ikili ölüm kararına varılmasında otopsi, olay yeri incelemesi ve adli tahkikatın birlikte değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu kanaatindeyiz. Anahtar Kelimeler: İkili ölüm, otopsi, intihar-cinayet, adli tıp

7 MEYVE SUYUNDA DĠKLORVOS TESPĠTĠ: OLGU SUNUMU Banuçiçek YÜCESAN, Hasan Hüseyin ÇAYAN, Kayahan KAYHAN, Serdar Alp SUBAŞI Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Müdürlüğü, 06100, Sıhhiye/ANKARA ÖZET Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen haşereler, kemiriciler, mantarlar ve yabani otlar gibi zararlılara karşı kullanılan kimyevi maddelere genel olarak pestisitler adı verilir. Diklorvos veya 2,2-dichlorovinyl dimetil fosfat (DDVP) olarak bilinen pestisit, organofosforlu insektisitler grubundan çok uçucu ve zehirli bir maddedir. Türkiye deki tüketimi, tüm insektisit tüketiminin % 8.8 ini oluşturmaktadır. Olgumuzda Haziran.2011 tarihinde ülkemizden bir ilçe Emniyet Müdürlüğü nden RSHM Başkanlığına şikayete binaen kimyasal analiz amacıyla gönderilen sıkma portakal suyu ve sıkma aparatında gerekli analizler yapılmıştır. Tüm adli vakalarda olduğu gibi numune merkezimiz laboratuvarlarında bilinmeyen numune olarak derhal analize alınmıştır. GC-MS cihazında modifiye metot ile yapılan analizler sonucunda numunede, organofosforlu bir insektisit olan Diklorvos (DDVP) tespit edilmiştir ve sonuç raporu ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiştir. Sonuç olarak; Tarımsal mücadelede kullanımı yasak olması yanı sıra, sıklıkla zirai olarak, kazaen veya intihar amaçlı alınmasına rağmen, sunusunu yaptığımız vakada adli olarak Ölümlü tehdit iddiası ile laboratuvarımıza kabul edilmiş ve test edilerek diklorvos tespit edilmiştir. lkemizde halk sağlığı alanında diklorvos oranı % 5 i geçmeyen formüller şeklinde kullanılabilmektedir. Bu bağlamda bu tip maddeler toksik etkileri nedeniyle bilinçsiz olarak kullanılmamalı, konu ile ilgili yasal düzenlemeler güncellenmeli, bu maddelere ulaşım ile ilgili engellemeler konulmalı ve biyolojik mücadelede alternatif yollar geliştirilmelidir. Ayrıca bu maddeleri kullanan çiftçiler ve işçiler bilinçlendirilmeli ve eğitime tabii tutulmalıdırlar. İletişim: Dr.Ph.D. Banuçiçek Yücesan

8 Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Müdürlüğü, Biyolojik Materyal Laboratuvarı, Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad.No: , Sıhhıye/ANKARA Tel: ; Fax: , E-posta: /

9 İLAÇLAMA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER İLE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ GÖRÜLEN HASTALARIN KOLİNESTERAZ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Banuçiçek YÜCESAN, Mürsel KURT, Figen SEZEN, Serdar Alp SUBAŞI Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Müdürlüğü, 06100, Sıhhiye/ANKARA GİRİŞ: Asetilkolinesteraz (AChE) dokularda serbest veya fosfolipitlerle bileşik halinde bulunan lipofilik etkiye sahip asetilkolini hidrolizleyen nonspesifik bir enzimdir. Asetilkolin(ACh) sinir ve kas lifleri boyunca biyoelektriksel akımın oluşmasında görevlidir. Asetikolin; otonomik ve somatik sinir sisteminde major nörotransmitterdir. Bu nörotransmitter Asetilkolinesteraz (AChE) enzimi tarafından yıkılır. Sinir uyarılarının nakledilmesinde rol oynayan AChE ın özellikle Organofosforlu, klorlu ve karbamatlı pestisitler ile bazı kimyasal maddelerle bağlanarak dönüşümsüz inhibisyonu canlıda, sinir sinapslarında ve nöromüsküler kavşaklarda ACh nin artmasına yol açıp, asetilkolin reseptörlerinin aşırı stimülasyonuna neden olur. Sonuçta asetilkolinin birikimi kolinerjik bulguların ağırlıkta olduğu bir toksikasyon tablosu oluşmaktadır. Aşırı ACh birikimi sinaptik aralıkta nikotinik ve muskarinik klinik bulgulara neden olur. Asetilkolin esterazın iki şekli vardır; Gerçek asetilkolinesteraz sinir dokusundaki eritrositlerde bulunurken, Psödokolinesteraz serum, KC, kalp, pankreas ve beyinde bulunur. Pestisitlerin en sık karşılaşılanlarından olan Organik fosforlu bileşiklerin varlığını ortaya koymak için, eritrositlerde asetilkolinesteraz yada plazmada psödokolinesteraz düzeyine bakılır (1).

10 Pestisitler; bitki hastalıkları, zararlı böcekler ve yabancı otlar gibi tarımsal ürünlerin azalmasına sebep olabilecek çeşitli etmenlere karşı kullanılan kimyasal bileşiklere verilen genel addır. Pestisitlerin kullanılması bir yandan tarımsal üretimi diğer yandan da dolaylı olarak insan sağlığını etkilemektedir. Organofosfatlar ve karbamatlar en sık sistemik hastalıklara neden olan insektisitlerdir. Bu bileşiklere yüksek oranda maruz kalınması çok fazla toksiktir. Tedavi, genel destek tedavisi, dekontaminasyon, absorbsiyonun engellenmesi ve antidot uygulanmasından oluşur (2). AMAÇ: RSHMB, Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Müdürlüğünün Biyolojik Materyal Laboratuvarına yılları arasında pestisitlerin kronik etkilerine maruz kalan tarım ve ilaçlama şirketinde çalışan kişiler ile pestisit zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin, substrat olarak butyrylthiocholine kullanılarak spektrofotometrik yöntemle belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışmada; 1 Ocak Aralık 2010 tarihleri arasında RSHM Başkanlığı Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Labratuvarı na başvuran, ilaçlama sektöründe çalışan işçiler ve zehirlenme ön tanılı hastalara ait klinik örnekler analiz edilmiştir. Plazma kolinesteraz seviyesi, tarihleri arasında; Cholinesterase, butyrylthiocholine.kinetic, (Spınreact) ; tarihinden sonra ise; Cholinesterase, butyrylthiocholine substrate, (Quimica clinica aplıcada S.A.) isimli çalışma prensipleri aynı iki kit ile belirlenmiştir. Bu kitlerin çalışma prensibi: Butyrylthiocholine in Cholinesterase aracılığı

11 ile Thiocholine ve Butyrate a hidrolizi sonrası oluşan Thiocholine in, DTNB (Ditiobisnitrobenzoate) ile reaksiyona girerek sonunda 2-Nitro-mercapto-benzoate oluşturmasıdır. Sonuçlar, 2-Nitro-mercapto-benzoate oranının spektrofotometrik olarak ölçülmesi ile elde edilmiştir. Merkezimize 2008 ve 2010 yılları arasında pestisit maruziyeti nedeniyle 1135 başvuru yapılmıştır. Maruziyet yaşayan kişilerin kan örnekleri merkezimizde EDTA lı tüpe alınmıştır. Zehirlenen hastaların ise kanları müracaat ettikleri hastaneler tarafından alınarak, laboratuvarımıza gönderilmiştir. Gelen kan numuneleri bekletilmeden 3000d/sn 5dk. santrifüj edilerek plazması ayrılmıştır. Bir cam tüpe 0,4 ml plazma konulmuş ve üzerine 2 ml %0.9 luk serum fizyolojik eklenmiştir. Başka bir alanda 50 ml. bidistile saf su R1 kiti ve 3 ml. bidistile saf su R2 kiti üzerine konarak deneye hazır hale getirilmiştir. Bir tüp içerisine R1 den 1,5 ml. ve R2 den 50 µl. alınıp sarsmadan hafifçe çalkalanmıştır. Daha önceden 30 C ye getirilen su banyosunda ağzı kapalı bir şekilde 2 dakika bekletilmiştir. Tüp içindeki çözeltiden 10 µl. alınıp, hazırlanan numuneye ilave edilmiştir. Çok çabuk olarak küvete konmuş ve UV spektrofotometre ile 405 nm. de oda sıcaklığında ölçümler yapılmıştır. Sonuç U/L cinsinden bulunmuştur. Bu şekilde plazma kolinesteraz seviyesi kantitatif olarak tespit edilmiştir (3). Butyrylthiocholine + H2O Cholinesterase Thiocholine + Butyrate Thiocholine + DTNB(Ditiobis-nitrobenzoate) 2-Nitro-mercapto-benzoate Alınan örneklerdeki normal referans değerler: 1 -Çocuklar,bütün yaşlardaki ve 40 yaş üzeri kadınlar: U/L 2 -Kadınlar (18-39 yaş, hamile olmayan, oral kontraseptif almayan): U/L 3 -Kadınlar (18-41 yaş, hamile veya oral kontraseptif kullananlar): U/L Veri analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır.

12 SONUÇLAR: Çalışmada, merkezimize pestisit maruziyeti nedeniyle başvuran 1136 kişinin kanında kolinesteraz seviyesi tespit edilmiştir tarihleri arasında RSHMB ye başvuran bu kişilerin %32,3 ünü kontrol amacıyla ilaçlama endüstrisinde çalışan işçiler, %67,7 sini ise zehirlenme ön tanısı nedeniyle kolinesteraz seviyesi araştırılan hastalar oluşturmuştur. Tablo 1 de görüldüğü gibi; zehirlenme şüpheli grupta 222 (%28,9) sinde serum kolinesteraz seviyesi zehirlenme aralığında tespit edilmiştir. Laboratuvarımız bu hastaların kolinesteraz seviye takiplerini de yaparak, tedavi sürecine yardımcı olmuştur. Tüm zehirlenmelerde olduğu gibi erken müdahale pestisit zehirlenmelerinde de hayat kurtarıcı olabilmektedir. Zehirlenme nedeni ile başvuran kişilerin kolinesteraz düzeyleri değerlendirildiğinde 547 (%71,1) kişinin pestisit zehirlenmesine maruz kalmadığı tespit edilmiştir. Merkezimize zehirlenme nedeni ile en fazla kadınlar ve yaş grubu (%25,2) müracaat etmiştir. Zehirlenme tespit edilen kişiler yaş grubuna göre değerlendirildiğinde büyük çoğunluğu genç yaş grubu kişilerden oluştuğu ve 10 ila 49 yaş arasında en yüksek seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmada zehirlenme nedeniyle başvuran kişilerde tespit edilen kolinesteraz düzeyinin düşük veya normal olmasının, yaş grubuna göre farklılık göstermediği saptanmıştır (P=0,001). (Tablo 1) Tablo 1 Kolinesteraz seviyesi normal sınırların altında saptanan olgularda organofosforlu insektisit zehirlenmesi mevcuttur denir ve tedavi uygulanmaya başlanır. İlaçlama firmalarından laboratuvarımıza müracaat eden kişilerin %94,6 sının değerleri normal sınırlarda tespit edilmiştir. Bu kişilerin ancak % 5,4 ünde kolinesteraz düzeyleri zehirlenme sınırlarında saptanmıştır (Tablo 2). Bu tip zehirlenme etkilerinin geri dönüşümsüz olabileceği dikkate

13 alındığında ilaçlama sektöründe çalışan işçilerin % 5,4 ünde pestisit zehirlenmesi tespit edilmesi hem bireysel hem de iş sağlığı açısından önem arzetmektedir. Pestisitlerin kronik etkilerine maruz kalan işçilerin bir kısmında plazma kolinesteraz miktarının zehirlenme seviyesine kadar düşmüş olması, bu değerlerin düzenli olarak takip edilmesinin önemini göstermektedir. Çalışan işçilerin yaşı 12 ile 68 arasında dağılım göstermekle birlikte, çoğu 20 ile 49 yaş aralığında tespit edilmiştir Zehirlenme saptanan işçileri ise daha çok yaş grubundadır. (Tablo 2). Tablo 2 TARTIŞMA Gelişen dünyada tarımsal alanlarda pestisit zehirlenmeleri en önemli sağlık problemlerinden biridir. Tüm dünyada yılda en az kişinin bu tür zehirlenmeler ile hayatını kaybettiği bildirilmiştir (4). Pestisit zehirlenmelerinin bugün enfeksiyon hastalıklarından daha fazla ölüme sebebiyet verdiği de bilinen bir gerçektir (5,6). Tarımda verimi artırmak için, tarımsal alanın bu kadar yoğunlukta olduğu bir ülke olarak ülkemizde, ilaçlama sektörü de oldukça önemli hale gelmiştir. Bu sektörde çalışan kişilerin maruziyetlerinin takibi de, yine bir o kadar önemli bir konudur. Bu ilaçlara maruz kişilerde T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü nün Bitki Koruma uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik ile çalışanların sağlık kontrolleri başlığı altında; işe başlarken ve yılda bir kere olmak üzere kontrollerinin yapılması gerekliliği vurgulanmıştır(7). Namba T nin (8) çalışmasında ilaçlama alanında çalışanlarda zehirlenmelerin daha nadir görüldüğü bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da ilaçlama sektöründe çalışanlarda zehirlenmeler az görülmüştür. Yine Namba da ve Sarıtaş ın (2,8) çalışmalarında zehirlenmelerde kazaen olanların daha çok olduğu vurgulanmıştır Bizim çalışmamızda da

14 daha çok çocuklarda ve küçük yaşlarda olması kaza ile alımlar konusunda bizi desteklemiştir. Sarıtaş ve arkadaşları (2), mesleki maruziyetlerde zehirlenmelerin yaş arasındaki erkeklerde daha sık görüldüğünü bildirmiştir. Ayrıca RSHM UZEM verilerine ile; yüksek genç populasyonlu bir ülke olarak, pestisit toksisitesinin Türkiye de en fazla yaşlar arasında görüldüğünü bildirmiştir (9). Bizim çalışmamız da bu yaşlarda zehirlenmelerin sık olarak gözlemlendiğini göstermiştir. Ayrıca zehirlenmelerin çoğunluğunu genç yaşlardaki (daha ziyade çocuk yaşlarda) kişilerin oluşturması, bu konuda özellikle çocuklarla ilgili ciddi önlemler alınması gerektiğini göstermektedir. Çok ciddi bir zehir olan pestisitler ile zehirlenmelerde de hastanın takibi açısından kolinesteraz seviyesinin bakılması önemlidir. Peter JV ve arkadaşlarının (10), yaptıkları klinik çalışmada kolinesteraz seviyelerinin zehirlenme vakalarında düştüğünü ve vaka takibi sırasında bu seviyenin de takip edilmesi gerekliliğini bildirmişlerdir. Kavalci ve arkadaşları (11), da vaktinde tespit edilemeyip, tedavi başlanamayan durumlarda organofosforlu insektisit zehirlenmelerinin ölümcül olabileceğini ve bunun da asetilkolinesteraz seviyesinin bakılması ile mümkün olabileceğini göstermişlerdir. Yine Cardon ve arkadaşları (12), da akut organofosforlu pestisit zehirlenmelerinde kolinesteraz aktivitesinin tespitinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bizim yaptığımız çalışmada da zehirlenen hastaların seviyeleri düşük bulunmuştur ve takipleri kolinesteraz seviye takipleri ile birlikte hastaneler tarafından yapılmıştır. Sonuç olarak; pestisit maruziyetinin önemi ülkemizde olduğu kadar, bütün dünyada da bilinmektedir. Bu durumlarda zehirlenme hastalarında erken tanı için kolinesteraz seviyesi bakılmalıdır. Sektörde de belli aralıklarla aynı seviyenin ölçümünün, aynı merkezlerce yapılması, konunun hassasiyeti bakımından gereklidir. Sadece sektöründe çalışanlarla ilgili değil, maruz kalan kişilerle ilgili olarak da mevzuatta yetersizlikler mevcuttur. Örneğin;

15 belediyeler tarafından yapılan biyosidal ilaçlamalarında, yerleşik halkın da toksik maddelere maruz kaldıkları gözlemlenmektedir. Bunlarla ilgili önlemler de ivedilikle alınmalıdır. KAYNAKLAR 1- Güven A. Asetilkolinesteraz ın önemi ve inhibitörleri. Kafkas Üniver.Vet.Fak.Derg (1-2): Sarıtaş A, Çakır Z, Aslan Ş. Organofosfat ve karbamat zehirlenmeleri. The Eurasian Journal of Medicine Nisan; 39: Den Blaauwen DH, Poppe WA, Trischler W. Cholinesterase with butyrylthiocholineiodide as substrate: references depending on age and sex with special reference to hormonal effects and pregnancy. J Clin Chem Biochem. 1983; 21(6): Dawson AH, Eddleston M, Senarathna L et al. Acute human lethal toxicity of agricultural pesticides: a prospective cohort study Oct; 26: 7(10); e Eddleston M, Karalliedde L, Buckley N et al. Pesticide poisoning in the developing world--a minimum pesticides list. Lancet Oct 12; 360(9340): Eddleston M, Singh S, Buckley N. Acute organophosphorus poisoning. Clin Evid Dec; 10 : Bitki%20Koruma%20Urunlerinin%20Uygulama%20Usul%20ve%... - Önbellek Namba T. Cholinesterase inhibition by organophosphorus compounds and clinical effects. Bull.Wld hlth Org. 1971; 44: Cesaretli Y, Özcan N, Özer N, Olcay HE. The evaluation of pesticide exposures in the years of in Turkey. Refik Saydam Hygene Institute, Poison information Center data in the years of

16 Kolinesteraz Seviyesi 23. Kavalci C, Durukan P, Ozer M, et al. Organophosphate poisoning due to a wheat bagel. Intern Med. 2009;48(2):85-8. Epub 2009 Jan Peter JV, Jerobin J, Nair A, et al. Clinical profile and outcome of patients hospitalized with dimethyl and diethyl organophosphate poisoning. Clin Toxicol (Phila) Nov;48( 9): Cardon N, Vaillant C, Cren P, et al. Acute organophosphorus pesticide poisoning and cholinesterases activities. Ann Biol Clin (Paris) May-Jun;63(3): İletişim: Dr.Ph.D. Banuçiçek Yücesan Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Müdürlüğü, Biyolojik Materyal Laboratuvarı, Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad.No: , Sıhhıye/ANKARA Tel: ; Fax: E-posta: Tablo 1. Zehirlenme ön tanısı ile başvuran hastalarda kolinesteraz seviyesinin cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı (n= 769)

17 Referans değer altında Referans değer içinde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Cinsiyet Kadın , ,2 Erkek , , , , , , , ,9 Yaş Grubu , , ,5 41 7, ,0 27 4, ,7 5 0,9 70 ve üstü 7 3,2 5 0,9 TOPLAM 222 *28,9 547 *71,1 *Satır yüzdesi kullanılmış tır Kolinesteraz Seviyesi Tablo 2. İlaç şirketi işçilerin de kolinest eraz seviyes inin cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı (n= 367)

18 Referans değer altında Referans değer içinde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Cinsiyet Kadın ,0 Erkek , , ,8 Yaş Grubu , , , ,2 70 ve üstü TOPLAM 20 *5,4 347 *94,6 *Satır yüzdesi kullanılmıştır

19 Kadına Yönelik ġiddet: Bir Olgu Sunumu Kadına yönelik aile içi şiddet tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de çok sık karşılaşılan bir toplum sağlığı problemidir. Tartışmasız bu şiddetin en ağır formu öldürme olsa da, eşe yönelik şiddette, kadına aşırı derecede acı çektirici/yaralayıcı vakalarda aile birliğinin idame etmesi çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Bizim olgumuzda; aşırı şiddet sonucu kadının şiddete boyun eğiyor ve aile birliğini idame ettiriyor olması psikiyatrik açıdan da ele alındığında anti-sosyal ilişkileri düşündürmesi açısından çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu nda 22 yaşında, 6 yıllık evli, ev hanımı, ilkokul mezunu bir aile içi şiddet mağduru kadının yapılan muayenesinde; sağ krus medial yüz üst kısımda yatay seyirli 4 cm lik nedbe, sağ uyluk ön yüzde 2 adet birbirine paralel 10x0,2 ve 10x0,1 cm lik hiperpigmente alan, sağ uyluk ön yüzde 3x2 cm lik nedbe, sağ uyluk 1/3 üst lateral yüzde 8x2 cm lik yatay uzanımlı hiperpigmente alan, sağ uyluk ön yüz proksimalde dikey uzanımlı 9,5x1,5 cm lik hiperpigmente lezyon, sağ uyluk ön ve proksimalde ve medial yüzde 20x16 cm lik hiperpigmente lezyon, sol uyluk ön yüz dorsalde 4,5x5 cm lik oblik uzanımlı birbirine paralel 2 adet nedbe, sağ ön kol posterior yüz dorsalde 3,5 cm lik nedbe, sağ ve sol yanakta birbirine paralel 3-4 adet 3,5-4,5 cm lik hiperpigmente nedbe alanları, yapılan perine muayenesinde; vulvalar tabii, sağ mediolateralde epizyo izi izlendiği, kollum yanlamasına yırtık, hafif erozyone, vulva ve perine haricen doğal, uterus normal, vajen normal olduğunun tespit edildiği, muayenede belirtilen hiperpigmente alanların yanık skarları olduğu, bu yanıkların mağdureyle yapılan görüşmeler sonucu; oluşan yaralanmanın kızgın yağ dökülerek ve ateşte kızdırılmış ingiliz anahtarı uygulaması ile yapıldığı öğrenilmiştir. Olgunun sunumunda; aile içi şiddette, kadına yönelik şiddetin aşırı derecede acı çektirici yöntemlerle meydana gelişi ve kadının şiddete boyun eğmesi/kabullenmesi tartışılmıştır. Bu olgu sunumu ile kadına yönelik şiddetin önemi bir kez daha vurgulanmak istenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kadın, şiddeti, adli rapor 1-Doç.Dr.Ümit Naci GündoğmuĢ: Adli Tıp Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu Başkanı 2-Uzm.Dr.Harun Akkaya Adli Tıp Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu 3-Uzm.Dr.GülĢen Aydoğan Psikiyatri Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 4.İhtisas Kurulu 4-Uzm.Dr.Erdoğan Kara Adli Tıp Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu 5-Ass.Dr.Erdinç Özdemir Adli Tıp Asistanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 6-Ass.Dr.AyĢe Keskin Adli Tıp Asistanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu Posteri sunan: Ass.Dr.Erdinç Özdemir Adli Tıp Asistanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu tel:

20 Servikal Vertebra Kırıklarına Yolaçan Modifiye AteĢli Silah Yaralanması: Bir Olgu Sunumu Modifiye ateşli silah yada havalı sialhlara erişimde kısıtlılık ile ilgili yeni yasal düzenlemeler getirilse de halen bu silahlar ile yaralanma ve ölüm olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu nda 24 yaşındaki ateşli silah yaralanması mağduru bir erkek vakanın yapılan muayenesinde; boyun ağrısı şikayeti olduğu, haricen dilin orta üst kısmında 0,5cm çapında doku kaybı görüldüğü, nörodefisit olmadığı, ağız açıklığı alveol kemiği kontürleri normal olduğu, mevcut dişlerinde travmatik lezyon görülmediği, dişlerinde sızlama yakınmaları olduğu tespit edilmiştir. Dosyaya ekli CD de servikal BT lerde C1 sol massa lateralinde ve C2 korpus solunda kırık sekeleri ve C1-2 aralığı düzeyinde paravertebral yerleşimli yuvarlak düzgün konturlu metalik yabancı cisim izlenmiştir. Adli tahkikat dosyası incelendiğinde ve kişinin ifadelerinde; tanımadığı kişiler tarafından gasp edilmek istenmiş, parası olmayınca da kişinin ağzına silahı(havalı tabanca) dayayıp ateş ettikleri, ağız içi kanama ve sol boyun-omuz ağrısıyla hastaneye başvurduğu, hastanede tedavilerini müteakip taburcu edildiğini ancak mermi çekirdeğinin ameliyatla alınmadığını ve halen boynunda kaldığını ifade ettiği anlaşılmıştır. Sunulan olguda kişinin yaralandığını bile farketmeyecek tarzda, sessiz bir atışın ardından hayati tehlike geçirecek boyutta yaralanması, konunun ehemmiyeti açısından çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Olgunun sunumunda; servikal 1.ve 2.vertebraları kırarak hayati tehlikeye yol açan, yakın atış ile oluştuğu iddia edilen havalı tabanca-tüfek yada modifiye silahların insan sağlığına verdiği zararlar tartışılmıştır. Bu olgu sunumu ile havalı tabanca-tüfek yada modifiye silahların tehlikeleri bir kez daha vurgulanmak istenmiştir. Anahtar Kelimeler: modifiye silah, yaşamsal tehlike, adli travmatoloji 1-Doç.Dr.Ümit Naci GündoğmuĢ Adli Tıp Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu Başkanı 2-Uzm.Dr.Harun Akkaya Adli Tıp Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu 3-Uzm.Dr.Erdoğan Kara Adli Tıp Uzmanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu 4-Ass.Dr.Erdinç Özdemir Adli Tıp Asistanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu 5-Ass.Dr.Fatih Abalı Adli Tıp Asistanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu Posteri sunan: Ass.Dr.Erdinç Özdemir Adli Tıp Asistanı; İstanbul Adli Tıp Kurumu tel:

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır:

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: ADLİ TIP PROSEDÜRÜ Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: 1. Kriminal olaylarda meydana gelen lezyonların saptanıp tanınması 2. Travmatik lezyonların niteliğinin belirlenmesi 3. İnsana ait her türlü

Detaylı

İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi

İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi Determination

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

S.D.Ü. TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI 2012-2013 DERS YILI DÖNEM-V PROGRAMI

S.D.Ü. TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI 2012-2013 DERS YILI DÖNEM-V PROGRAMI S.D.Ü. TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI 2012-2013 DERS YILI DÖNEM-V PROGRAMI SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ Prof. Dr. S. Serhat GÜRPINAR Yrd. Doç.Dr. Mustafa DEMİRER Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜPELİ DERS KONULARI

Detaylı

GENEL HEDEFLER: AMAÇLAR

GENEL HEDEFLER: AMAÇLAR GENEL HEDEFLER: Hekimlik yaşamında sağlık hukuku ile ulusal ve ulusal üstü mevzuat düzenlemelerini bilmek, karşılaşacağı adli olgularda nasıl davranması gerektiğini, bilirkişilikle ilgili sorumluluk ve

Detaylı

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve 12-13 / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır.) Katılımcı Sayısı: 50 kişi ile sınırlıdır.

Detaylı

İstismar olgularında adli uygulamada yaşanan güçlükler. Doç. Dr. Ayten ERDOĞAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD

İstismar olgularında adli uygulamada yaşanan güçlükler. Doç. Dr. Ayten ERDOĞAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD İstismar olgularında adli uygulamada yaşanan güçlükler Doç. Dr. Ayten ERDOĞAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD http://video. aol.co.uk/ video-detail/ olacak-o- kadar-adli-

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; ciddi yaşamsal tehlikesi olan hastanın zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini sağlamak için hastanın ilk değerlendirmesini yaparak hasta akışını sürdürmek, birim

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Adli Tıp Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Staj Öğretim Üyeleri: Staj Eğitim Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Esin KALKAN

Detaylı

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi?

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi? Organ Doku Birimi ve Bağış Organ Bağışı Başka Hayatlara Can Katmaktır Organ bağışı nedir? Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

TARIM ZEHİRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TARIM ZEHİRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı TARIM ZEHİRLERİ Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pestisidler Tarım ürünlerini ve insan sağlığını tehdit eden etkenlere karşı kullanılan kimyasallardır İnsektisidler Böcek

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

Adli Psikolojiye Bakış ve Trafik Psikolojisi

Adli Psikolojiye Bakış ve Trafik Psikolojisi Adli Psikolojiye Bakış ve Trafik Psikolojisi Prof. Dr. Nebi Sümer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adli Psikoloji Günleri Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi 21-22 Mart 2014 Gündem Türkiye nin trafik güvenliği

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI MOBİL SAĞLIK ARAÇLARI. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI MOBİL SAĞLIK ARAÇLARI. Dr. ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI MOBİL SAĞLIK ARAÇLARI Dr. Rahime KAÇMAZ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG-0.79.00.03/ 50170*21/12/2010 Konu : Gezici

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

Ateşli Silah Yaralanmaları

Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli silah yaralanmalarında şu soruların cevabı aranmalıdır. 1. Mesafe tespiti, 2. Giriş-çıkış delikleri, 3. Traje, 4. Ölüm sebebi, 5. Öldürücü lezyonun tespiti, 6. Kurşunun

Detaylı

Dr. Nurhan Özcan. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ANKARA

Dr. Nurhan Özcan. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ANKARA Dr. Nurhan Özcan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISIHHA MERKEZ BAŞKANLIĞI ZEHİR ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ Ulusal Zehir Danışma

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-3 PROF.DR.SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-3 PROF.DR.SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-3 PROF.DR.SARPER ERDOĞAN Meslek Hastalıkları-3 Meslek Hastalıkları Listesi Meslek Hastalıklarının Tıbbi ve Yasal Tanı Koyma Süreci

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 1 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU EK-2 İŞYERİNİN : Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Şahan SAYGI, sahan.saygi@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ETKS 600 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 ETKS 601

Detaylı

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ İÇERİK Acil nedir? Acil Hasta nedir? Acil hemşireliği nedir? Riskli hasta nedir? Acil serviste riskli hastalar hangileridir? Neler risk düşündürmeli? Ne yapılmalı? ACİL NEDİR? Acil

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU ORGAN NAKLİ NEDİR? Vücutta görevini yerine getiremeyen bir organın yerine, canlı vericiden veya ölüden alınan yeni ve sağlam bir organın cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemidir.

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-1 PROF.DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-1 PROF.DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-1 PROF.DR. SARPER ERDOĞAN -1 Meslek Hastalıkları Meslek Hastalıklarının Saptanmasının Önemi 1 Meslek hastalıkları 6331 sayılı

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ORGAN NAKLİ NEDİR? Hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organ yada organlar yerine, sağlam organ yada organların

Detaylı

2012 Yılı Adli Tıp Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlıkları :00-16:00 Adli Tıp Anabilim Prof.Dr.

2012 Yılı Adli Tıp Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlıkları :00-16:00 Adli Tıp Anabilim Prof.Dr. 2012 Yılı Adli Tıp Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlıkları 05.01.2012 14:00-16:00 Adli Tıp Anabilim Prof.Dr.Şevki SÖZEN HIV Pozif Hastalarda Hekim Sorumluluğu ve Tıbbi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ ÇOCUK NEFROLOJİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON ALT KURULU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji

Detaylı

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji www.gunescocuk.com Çocuk ve ergen psikiyatrisinde

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY)

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) EĞİTİM MODÜLÜ I Kodlama İlkeleri 1 21-23 Haziran 2012 ANKARA UKAY KAPSAMI Ulusal Kaza Yaralanma

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

H.İBRAHİM PETEKKAYA Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Antalya-Mart 2014

H.İBRAHİM PETEKKAYA Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Antalya-Mart 2014 İDARİ HİZMET, HUKUKİ ve İNSANİ SORUNLAR H.İBRAHİM PETEKKAYA Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Antalya-Mart 2014 İDARİ HİZMET Hekimler; Her geçen gün mesleki bilgilerini yerine getirmekten uzaklaşmakta,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

0,02 0,0199 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002

0,02 0,0199 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002 0,02 0,018 0,0199 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 7,00% 6,28% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,12% 2,00% 1,00% 0,00% 1993 1994 1995 1996

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2014 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ. *Arş.Gör.Dr. Ramazan İLHAN, *Arş.Gör.Dr. Sema YAMAN

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ. *Arş.Gör.Dr. Ramazan İLHAN, *Arş.Gör.Dr. Sema YAMAN ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ *Arş.Gör.Dr. Ramazan İLHAN, *Arş.Gör.Dr. Sema YAMAN *Yrd.Doç.Dr. Celal BÜTÜN, *Prof.Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, **Uz.Dr. Bahadır ÖZEN, * Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu KÖK HÜCRE ÇALIÞžMALARI VE HUKUKÝ BOYUTU Hakan Hakeri ÖZET Kök hücre çalä±åÿmalarä± tä±p alanä±nda yeni uygulamalardan biri olarak görülmektedir. Her ne kadar bu çalä±åÿmalar

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri OTURUM 4: Kalitenin Farkedilmeyen Yönü; Çalışan Avukatlığı Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri DOÇ. DR. AHSEN KAYA EÜTF ADLİ TIP AD, 30.09.2106 KALİTE Dinamik ve çok boyutlu bir kavram. ÜRÜN KALİTESİ performans,

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER HAKKINDA DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ & SAĞLIK BAKANLIĞI NA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZDIĞIMIZ YAZILAR

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER HAKKINDA DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ & SAĞLIK BAKANLIĞI NA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZDIĞIMIZ YAZILAR GİRİŞİMSEL İŞLEMLER HAKKINDA DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ & SAĞLIK BAKANLIĞI NA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZDIĞIMIZ YAZILAR T.C.Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığı na ve Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

HUKUKÇULAR İÇİN ADLİ RAPOR DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

HUKUKÇULAR İÇİN ADLİ RAPOR DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ HUKUKÇULAR İÇİN ADLİ RAPOR DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ Eğitmen Kadrosu: Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu Prof. Dr. Dursun Kırbaş Prof. Dr. M. Fatih Yavuz Prof. Dr. Münevver Açıkkol Doç. Dr. Gökhan Ersoy Doç. Dr. E.

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı ADLİ TIP

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ Omurilik yaralanmaları, omurganın içinde bulunan sinir dokusunun, travma ya da

Detaylı

KEMİK VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (KMY) Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı 6 Ekim 2013

KEMİK VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (KMY) Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı 6 Ekim 2013 KEMİK VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (KMY) Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı 6 Ekim 2013 SUNUM KAPSAMI Niçin KMY yaparız? Hangi yöntemi kullanırız? KMY sonuçlarını nasıl değerlendirmemiz gerekir? Kırık

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ Müge ÜNAL Ağız ve diş sağlığı sektörü muayenehaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, diş poliklinikleri, diş protez laboratuarları ve diş depolarından oluşan oldukça geniş

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T01 12.04.2012 21.05.2012 1 6 REVİZYON DURUMU

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T01 12.04.2012 21.05.2012 1 6 REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 21.05.2012 Madde 5.12.5 te Adli Olgu Hasta Dosyası Teslim Formu 1 sürece eklendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Çetin Lütfi Baydar, Bakıma

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D ÇALIŞANLARININ SAĞLIK TARAMALARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İZLEMİ

D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D ÇALIŞANLARININ SAĞLIK TARAMALARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İZLEMİ D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D ÇALIŞANLARININ SAĞLIK TARAMALARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İZLEMİ Yüksel Özmen, Semra Yakan, Sevinç Uz, Alp Ergör, Candan Kıyman, Özay Işık, Sabriye Özcan, Gül

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE MESLEK HASTALIKLARI

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE MESLEK HASTALIKLARI 1 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE MESLEK HASTALIKLARI Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü

Detaylı

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Tükettiğimiz gıdaların güvenilirliği hayati derecede önemlidir Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz gıdalar

Detaylı

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir?

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir? Tükettiğimiz imiz gıdalarg daların n güvenilirlig venilirliği i hayati derecede önemlidir KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene Sağlık-NET Projesi İş Kuralları Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarih : 23.06.2008 Sürüm : 2.0 Doküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik MSVS 1.0 02.01.2008 İlk Yayın Genel

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündem

Pazartesi İzmir Basın Gündem 14.03.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem Üniversite öğrencileri için sosyal market İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türk Kızılay'ı Konak Şubesi işbirliğiyle İzmir'de bir ilk hayata geçiriliyor. İzmir

Detaylı

TABLOLAR ŞEKİLLER KISALTMALAR ÖN SÖZ SUNUŞ BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27

TABLOLAR ŞEKİLLER KISALTMALAR ÖN SÖZ SUNUŞ BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 10 ŞEKİLLER... 14 KISALTMALAR... 16 ÖN SÖZ... 19 SUNUŞ... 23 BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27 Bölüm 1. Giriş İlknur Yüksel-Kaptanoğlu ve Ş. Arm ağan Tarım 31 1.1. Kadına yönelik şiddetle

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İşe Giriş Muayeneleri Aralıklı kontrol muayeneleri (periyodik muayeneler) Sağlık Eğitimi 1 İşe Giriş

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Bölüm Hedefi *Bu derste; Türkiye de genel

Detaylı

S A H A A R A Ş T I R M A S I

S A H A A R A Ş T I R M A S I S A H A A R A Ş T I R M A S I GEREÇ VE YÖNTEM Saha Araştırması Plan ve Uygulaması Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI

ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI 1 Rapor Türleri 1) TIBBİ RAPORLAR A- Sağlık raporları (Kurul veya Tek Hekim): Kişinin sağlık durumunu bildirir raporlarıdır. (İşe girme, sigorta, evlilik gibi durumlarda düzenlenir.)

Detaylı

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak.

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. ADLİ RAPORLAR Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. Amaç Hekimin Adli Olguya Yaklaşımı, Rapor İçeriğinde Bulunması Gerekenler, Rapor Türleri ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Muayene ve Rapor Düzenlenmede Dikkat

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı