İçindekiler KIRGIZİSTAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler KIRGIZİSTAN"

Transkript

1 KIRGIZİSTAN

2 İçindekiler KIRGIZİSTAN 1. Coğrafi Verileri Konumu Yüzölçümü Sınırları ve Komşuları Arazi Yapısı İklimi Arazi Kullanımı Diğer İlgili Konular Nüfus Bilgileri Ekonomik Göstergeler Ekonomiye Genel Bakış Sektörlere Göre İşgücü Dağılımı Orman, Tarım ve Hayvancılık Ürünleri İthalat ve İhracat Ürünleri Diğer İlgili Konular Ormancılık Yapısı Ormancılık Teşkilat Yapısı Orman Varlığı ve Üretilen Orman Ürünleri (Odun ve Odun Dışı Ürünler) Ormancılığın Ekonomideki Payı Özel Sektörün Ormancılıktaki Rolü Ormancılık Eğitimi ve Ormancılık Araştırma Enstitüleri Orman Fakülteleri Ormancılık Araştırma Enstitüleri Korunan Alanlar Çölleşme ile Mücadele ve Erozyon Kontrolü Faaliyetlerinin Yer Aldığı Kurumlar Ulusal Odak Noktaları Ulusal Stratejik Belge ve Eylem Planları Uluslararası İlişkiler Uluslararası Kurumlarla Olan İlişkiler ve Raporlar Uluslararası Projeler Ülke Hakkındaki Tecrübelerimiz Ormancılık, Çölleşme ile Mücadele ve Erozyon Kontrolü Faaliyetleri (GZFT Analizi olarak)

3 1. Coğrafi Verileri 1.1. Konumu 1.2. Yüzölçümü km² 1.3. Sınırları ve Komşuları Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde Kazakistan; batıda Özbekistan; güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Sınırlarının toplam uzunluğu 3878 km. dir. Bunun; 1. ÇHC ile 858 km, 2. KAZAKİSTAN ile 1051 km, 3. TACİKİSTAN ile 870 km, 4. ÖZBEKİSTAN ile 1099 km. dir. Kırgızistan'ın güneyinde, Tacikistan ve Özbekistan ile sahip bulunulan ortak sınır bölgesi ayrı bir özellik arz etmektedir. Bir taraftan sınır çizgileri iç içe geçirilmiş, diğer taraftan Kırgızistan hudutları içinde kalan ve bir adedi Tacikistan a, iki adedi Özbekistan a ait olan toplam üç anklav ( cep ) oluşturulmuştur. Bu anklavlardan doğuda bulunan ŞAHMERDAN ve SOH Özbekistan'a, batıda bulunan VAROH ise Tacikistan a aittir. Anavatan ile doğrudan fiziki bağlantısı bulunmayan anklavlarda yaşayan halk ilgili ülkenin vatandaşlarıdır. 2

4 1.4. Arazi Yapısı Kırgızistan, Orta Asya'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin batısında karayla çevrili bir ülkedir. Orta Asya'nın yeni bağımsız ülkelerinin en küçüğü olan Kırgızistan, yaklaşık 198,500 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesi ile hemen hemen aynı büyüklüktedir. Milli toprakları yaklaşık olarak doğudan batıya 900 kilometre, kuzeyden güneye 410 kilometre halinde erişmektedir. Kırgızistan, güneydoğuda Çin Halk Cumhuriyeti, kuzeyde ve batıda Kazakistan, güneyde ve batıda da Özbekistan ve Tacikistan ile sınırlıdır. Orta Asya'nın Stanilist bölümünün beş cumhuriyete ayrılmasının bir sonucu olarak çok sayıda etnik Kırgız, Kırgızistan'da yaşamamaktadır. Hukuken Kırgızistan topraklarının bir parçası ancak coğrafi olarak buradan birkaç kilometre uzakta ikisi Özbekistan'da biri Tacikistan'da bulunan üç kuşatılmış bölge tanınmaktadır. Kırgızistan arazisinde bir arada milli toprakların %65'ini işgal etmekte olan Tanrı ve Pamir Dağları sistemleri hüküm sürmektedir. Tanrı Dağları sisteminin Alay sahası bölümü, ülkenin güneybatısından doğusuna doğru hilal şeklinde hüküm sürmektedir ve ana Tian Shan sahası doğuda Çin içine girerek Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişmeden önce, güney Kırgızistan ve Çin arasındaki sınır boyunca ilerler. Kırgızistan'ın ortalama rakımı metrelik Cenğiş Çokusu tepesi ile Oş yakınındaki 394 metrelik Fergana Vadisi arasında metredir. Ülkenin hemen hemen %90'ı deniz seviyesine göre 1500 metreden daha yüksektedir. NEHİRLERİ Ülkede 1582 nehir mevcuttur. Bunlardan üçü 200 km. den daha uzun, 27'si km uzunluğunda, 10 nehir ise 100 km uzunluğundadır. Yüksek dağlardan çıkan düzensiz ve yüksek akış hızına sahip olan nehirler ulaşıma elverişli değildir. Elektrik enerjisi üretimi için kullanılan NARIN ( SIR DARYA ), TAR, KURŞAB, TALAS, ALAY, ÇUY ve KIZILSU başlıca nehirleridir. GÖLLERİ Ülkede yüzlerce ırmağın oluşturduğu 3000'e yakın göl mevcut olup, bunların en büyük ve derini ISSIK- GÖL'dür km² genişliği ile dünyanın 2nci en büyük gölüdür. Bunun dışında SON GÖLÜ, NARIN GÖLÜ ülkenin önemli gölleri arasındadır İklimi Kırgızistan, yüksek Tanrı Dağlarında kuru kıtasal (karasal) kutupsal; güneybatı (Fergana Vadisi)'nda subtropikal; kuzey dağ eteklerinde ılıman bir iklime sahiptir. Kırgızistan ın denizlerden uzak ve yüksek bir araziye sahip olması iklimi büyük ölçüde etkiler. Dağların etekleri sıcak çöl rüzgârları tesirindedir. Yüksek bölgelerde soğuk bir iklim hâkimdir. Arada kalan bölgede bol yağışlı bir iklim görülür. Batı ve kuzeydeki sıradağlar yılda ortalama mm, güney etekleri mm, yüksek vadiler ise mm civarında yağış alır. Yaz ile kış, gündüz ile gece arasında ısı farkı çok fazladır. Kışlar soğuk ve karlıdır. Kar genellikle KASIM sonu yağar ve MART sonuna kadar etraf karlarla kaplıdır. Kış aylarında geceleri hava sıcaklığı - 30 : -35 C'ye kadar düştüğü görülmektedir. Yaz aylarında hava sıcaklığı Ankara'daki sıcaklıkla benzerlik göstermektedir. 3

5 1.6. Arazi Kullanımı Tarıma uygun topraklar:% 7, daimi ekilebilen:% 0, otlaklar:% 44, ormanlık arazi:% 4, diğer:% 45 (1993 verilerine göre). Ayrıca Kırgızistan'da dünyanın en büyük doğal ceviz ormanı, Celal-Abad ilinde, Arslanbob'da yer alır Diğer İlgili Konular 2. Nüfus Bilgileri 2005 Dünya Almanağı verilerine göre Kırgızistan nüfusu 5,210,450'dur. Bu nüfusun %34.4'ü 0-15 yaş, %6.2'si ise 65 yaş ve üzeridir. Kırgızistan'da halkın %63.9'u şehirlerde geri kalanı ise kırsal kesimde yaşar. Ülkede kilometrekare başına 29 insan düşer. Kırgızistan ın 2012 yılındaki nüfusu olarak tahmin edilmiştir. Kırgızistan nüfusunun çoğunluğunu yerli halk Kırgızlar oluşturur(%64.9). Diğer etnik gruplar içinde en büyük oran Özbekler (13.8%) ve Ruslar (%12.5) dır. Küçük gruplar ise Tatarlar (%1.9), Uygurlar (%1.1), Kazaklar (%0.7) ve Ukraynalılardır (%0.5). 3. Ekonomik Göstergeler 3.1. Ekonomiye Genel Bakış Ülke ekonomisi tarım ve madenciliğe dayalıdır. Daha çok hayvancılık kesimi ağırlıklı bir tarım ekonomisi hâkimdir. Başlıca tarım ürünleri buğday, pamuk, şekerpancarı, mısır, tütün, sebze ve meyvedir. Dağlık bölgelerde yarış atları yetiştirilir, tavşan beslenir, arıcılık yapılır. En çok küçükbaş hayvan beslenir. Kırgızistan'da 1970'li yıllarda çeşitli madenler çıkarılmaya başlanınca maden sektörü büyük hızla gelişmiştir. Makine, otomotiv, gıda, çimento, cam ve konserve fabrikaları başlıca sanayi kuruluşlarıdır. Akarsu üzerlerinde kurulan hidroelektrik santralleri ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunur. Ülkede 600 civarında sanayi kuruluşu vardır. Ülkede son yıllarda doğal güzelliklerin etkisi ile turizm faaliyetleri de hızlanmakta ve bu da ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Kırgızistan belki de Türk Dünyasındaki en fakir ülkedir. Sanayi kuruluşları 1000'i geçmemektedir. 600 civarındadır. Ayrıca, çıkan iç isyanlar (Bakiyev hükümetinin düşüp Roza Otunbayeva'nın hükümete geçmesi) da ekonomiyi zayıflatmıştır Rusya Krizi'nin olumsuz yansımaları giderek azalmakla birlikte hâlen yaşanmaktadır. Halkın % 23 ünün uluslararası standartlara göre yoksulluk sınırları altında yaşadığı uluslararası kuruluş raporlarında belirtilmektedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler sosyal yaşamı da etkilemektedir. Ekonomideki sıkıntıların kısa vadede giderilmesi beklenmemektedir. 4

6 Kırgız Cumhuriyeti nin ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, sanayi ve ticarete dayanmaktadır. Tarım sektörü Gayri Safi Yurt İçi Hasıla nın %20 sini oluşturmakta, faal işgücünün de çoğunluğu tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Ülkedeki sanayi sektörünün önemli bir bölümünü de tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesine dayalı gıda sanayi, tekstil, deri-kürk ve benzeri ürünlerin üretimine dayalı hafif sanayi oluşturmaktadır. Kırgızistan yaklaşık 890 dolar olan kişi başı yıllık gelir ortalaması ile fakir ülkeler grubunda yer almaktadır Nisan ayındaki halk hareketi ve özellikle 2010 Haziran da ülkenin güney bölgesinde yaşanan müessif olayların ardından devlet bütçesi ancak bağışçı ülkelerce sağlanan dış yardımlar ve hibeler ile denkleştirilmeye çalışılmıştır. Özel sektörün de doğrudan etkilendiği söz konusu olaylar neticesinde Kırgız ekonomisi bir önceki yıla nazaran bir daralma yaşamış ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2010 yılı sonunda 2009 yılına göre % 1,4 azalarak 4.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yılı sonunda enflasyon oranı da bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 12 puan artarak % 19,2 olarak belirlenmiştir. Öte yandan, dış borç yükü Kırgız ekonomisinin başlıca sorunlarından biri olmaya devam etmektedir itibarıyla toplam dış borç 2,644 milyar dolar olarak belirlenmiştir döneminde toplam doğrudan yabancı yatırım istatistiklerine göre Kırgızistan a yaklaşık 3,819 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmıştır. GSMH: 4.6 Milyar ABD Doları (2010 yılı sonu) Kişi başına GSHMH: 2100 ABD Doları Enflasyon oranı : % 19.2 İşsizlik Oranı : % 8.6 Asgari Ücret: 220 ABD Doları İhracatı: Yaklaşık 1 milyar ABD Doları İhraç Ürünleri: Pamuk, yün, et, tütün, altın, cıva, uranyum, elektrik enerjisi, küçük makinalar, ayakkabı ürünleri İthalatı: 1.5 milyar ABD Doları İhraç Partnerleri: Almanya % 28.7, Özbekistan % 17.7, RF % 12.9, ÇHC % 8.7, Kazakistan % 6.6 İthal Partnerleri: Rusya % 23.9, Özbekistan % 13.5, Kazakistan % 10.3, ABD % 9,7, Türkiye % 4.8 Dış Borç Toplamı: milyar ABD Doları (2011 sonu tahmini) Kalkınma Hızı : % 12 5

7 Para Birimi: Som 1 ABD Doları (2012 tahmini) 1 ABD Doları (2011 tahmini) 1 ABD Doları (2010 tahmini) 3.2. Sektörlere Göre İşgücü Dağılımı K.C. Milli İstatistik Komitesi verilerine göre 2009 yılı itibariyle işsiz statüsüyle resmi kayda geçen kişi sayısı dür. Geçen yıl verilerine kıyasla 2009 yılında işsizlik oranındaki azalma %7,6 dır. Kayıtlı işsizlerin %52,7 si kadındır. Kırsal kesimde uzun dönemli işsizlik %70 dolaylarındadır. Hasat dönemlerinde bu oran düşmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) verilerine göreyse, iş bulma kurumlarına kayıtlı kişi sayısı dür. Tarım: %48 Endüstri: %12.5 Hizmet sektörü: %39.5 (2005 tahmini rakamları) 3.3. Orman, Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Tarım: Tarım sektörü, Kırgızistan ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahiptir yılı GSYH sının %24,8 sini oluşturmaktadır. Tarım sektöründe 2009 yılında %7,4 lük bir büyüme olmuştur. Kırgızistan Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tarım üretimini artırmayı başarabilmiş olan tek ülkedir. Kırgızistan daki zirai üretimin yüzde 40 ı özel sektöre ait çiftlikler tarafından gerçekleştirilmektedir ve devletin üretimdeki payı sadece yüzde 5 tir. Geri kalan üretim ailelere ait tarlalarda yapılmaktadır. Sanayi sektöründeki gerileme nedeniyle oluşan işsizlik, büyük ölçüde tarım sektörü tarafından istihdam edilmektedir. Tahıl üretimi ve özellikle buğday üretimi tarımsal üretimin yaklaşık yarısını teşkil etmektedir. Bu alanda uygulanan ithal ikameci politikalar nedeniyle tahıl üretimi tek başına Kırgız GSYİH sinin yüzde 10 unu karşılar duruma gelmiştir. Ülkede üretilen diğer başlıca tarım ürünleri ise pamuk, tütün, şeker pancarı, meyve ve sebzedir. Kırgızistan, Sovyetler Birliği nin dağılması ile birlikte daha önce diğer Sovyet Cumhuriyetlerinden sağladığı gübre ve zirai makine-ekipman parçalarının temininde zorlanmaya başlamıştır. Bu nedenle, bağımsızlığın ilk yıllarında tarımsal üretim önemli oranda gerilemiştir. Devlet, gerekli gübre ve ekipman parçalarını diğer ülkelerden sağlamaya çalışmakla birlikte, bunların Sovyet dönemine göre çok daha pahalı olması sebebiyle beklenen sonuç alınamamıştır. Yatırımların eksikliği ise yeni tarımsal teknolojilerin uygulanmasına imkan vermemektedir. 6

8 Zirai üretim ve verimlilikte yaşanan düşüşler, çiftçilerin gelirlerinin düşük düzeyde gerçekleşmesine, doğal kaynakların tahrip olmasına, sulama sistemi, teşvikler ve toprak mülkiyeti sisteminin yeterince gelişmemiş olmasına bağlanmaktadır İthalat ve İhracat Ürünleri İhracat: milyar $ (2011 tahmini) Dünya ülkeleri arasında ihracat sıralaması: 136. sırada milyar $ (2010 tahmini) İhraç maddeleri: Altın, pamuk, yün, kıyafet, et, tütün, cıva, uranyum, hidroelektrik, makine, ayakkabı İhracat ortakları: Özbekistan 25.4%, Rusya 22.2%, Kazakistan 20.1%, Çin 7.8%, UAE 5.5%, Afganistan 5%, Türkiye 4.2% (2011) İthalat: milyar $ (2011 tahmini) Dünya ülkeleri arasında ithalat sıralaması: 135. Sırada milyar $ (2010 tahmini) İthalat maddeleri: Petrol ve doğalgaz, makine ve ekipmanlar, kimyasallar, gıda malzemeleri İthalat ortakları: Çin 59.8%, Rusya 13.9%, Kazakistan 5.2% (2011) 3.5. Diğer İlgili Konular Ülkenin dağlık yapısından ötürü ulaşım büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Yollar, yüksekliği 2000 metre ve üzerini bulabilen rakımlar ve dik vadilerden dolayı sık sık viraj yapmak durumundadır. Kış boyunca ulaşım ülkenin kimi yüksek rakımlı ve tenha bölgelerinde hemen hemen imkânsızdır. Bunun yanında ulaşımı güçleştiren diğer etmenlerden biri de kara ve demiryolunun bugün uluslararası sınırlarla kesilmesidir. Bu da, yolların kapalı olmadığı yerlerde birçok zaman alıcı formalite gerektirdiğinden pek tercih edilmemektedir. Ülkede geziler ya da kısa ulaşımda atlar da kullanılabilir. 4. Ormancılık Yapısı 4.1. Ormancılık Teşkilat Yapısı Kırgızistan da ormanlar, Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı, Başkanlık Dairesi, yerel yönetim ve yerel kamu yönetim birimlerince yönetilmektedir. Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı düzenli olarak hektar orman ve çalılık alanın içinde olduğu ve ek olarak hektar korunan alanın olduğu toplam hektar alanı izlemektedir. Orman araştırmaları ve envanterleri ulusal verilerde herhangi bir düzensizliğe yol açmaması açısından yerel yöneticiler veya kamu yönetim birimlerince yürütülmez. Çevre Koruma ve Orman Ekosistemlerinin Geliştirilmesi yedi bölgeye ayrılmıştır: Chui-Bişkek, Oş, Issık-Kul, Talas, Celal-Abad, Narın, Batken. Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Müdürü: Arstanbek Davletkeldiev Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Müdür Yardımcısı: Abdymital Chyngojoev Ajansın adres bilgileri: 7

9 720001, 228 Toktogul str., Bishkek c., Tel: +996 (312) Fax: +996 (312) Kurumsal yeniden yapılanma kronolojisi Orman Ekonomisi Bakanlığı Tarım ve Tedarik Bakanlığı Bakanlar Kurulu bünyesinde Orman ve Çevre Koruma Müdürlüğü Bölümü Bakanlar Kurulu bünyesinde Devlet Ormancılık Komitesi (örgütün adı, bu süre içinde yedi kez değişti) Çevre Koruma Devlet Komitesi içindeki Orman Departmanı Devlet Orman Ajansı 1996 Çevre Koruma ve Acil Durum Bakanlığı bünyesinde Orman Geliştirme Bölümü Cumhurbaşkanı İdaresi bünyesinde Devlet Orman Hizmetleri Hükümet bünyesinde Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı 2005-günümüze 4.2. Orman Varlığı ve Üretilen Orman Ürünleri (Odun ve Odun Dışı Ürünler) Kırgızistan da ormanların yaklaşık %90 ı deniz seviyesinden metre yüksekliktedir. Toplam nüfusun %65 i kırsal alanda ormanlara yakın yerlerde veya ormanların içinde yaşamaktadır. Bu toplulukların yaşamı ormanlar ve ormanlardan elde edilen kaynaklara bağlıdır. Kırgızistan da ormanlar; ceviz, iğneli türler, ardıç ve nehir kıyısında yetişen türlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda, temel olarak ormanlardan elde edilen ürünler yakacak odun, hayvancılık faaliyetleri, süt ürünleri, yiyecek bitkileri, hayvan derisi, gübre, kereste, süs ürünleri, yapı malzemeleri, yem ve baldır. Ormanlardan elde edilen hizmetler ise, iş imkanı, toprak ve su üretimi, gölgelik, eko turizm, avcılık, balıkçılık, eğitim ve araştırma, dinsel ve tinsel hizmetlerdir. Ayrıca kadınların ve çocukların ürün hasadında, yapı inşasında, süt ürünlerinin üretiminde, arıcılık ve hayvancılık faaliyetlerinde yer aldıkları gözlemlenmiştir. Ulusal değerler Orman varlığı (milyon metreküp) Ladin - Picea Schrenkiana Ardıç (var. tree) Juniperus turkestanica Ceviz - Juglans Akçaağaç - Acer turkestanica Ardıç (var creeping) - Juniperus turkestanica Köknar Abies spp

10 Kavak Populus spp. Elma Malus spp Huş Betula spp Çam Pinus spp Diğer türler TOPLAM Odun dışı ürünler Alan (ha) Ceviz ağaçları 35,000 Şamfıstığı ağaçları 33,000 Badem ağaçları 1,600 Elma ağaçları 16,700 Kayısı ağaçları 1,000 Kiraz ve erik ağaçları 400 Alıç 2,500 Akdiken çalıları 3, Ormancılığın Ekonomideki Payı 2009 yılında tarım, hayvancılık, avcılık ve ormancılık sektörlerinde toplam üretim değeri 1.011,3 milyon ABD Doları olup, geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla %7,4 lük artış gözlenmiştir Özel Sektörün Ormancılıktaki Rolü Veri bulunamamıştır Ormancılık Eğitimi ve Ormancılık Araştırma Enstitüleri Orman Fakülteleri Kırgızistan da orman fakültesi bulunmamaktadır. Ziraat fakültesi altında ormancılık (orman bilimleri) eğitimi veren dört adet meslek yüksekokulu bulunmaktadır Ormancılık Araştırma Enstitüleri - ORMAN VE CEVİZ ISLAHI ENSTİTÜSÜ Enstitü Başkanı Oleg Kolov (Müdür) Adres 15, Karagachev Rosha, Bishkek, , Kyrgyzstan Telefon Fax +(83312) (83312) ORMAN VE CEVİZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Enstitü Başkanı 9

11 Dr. B. I. Venglovski (Müdür) Adres FRI, Forest and Walnut Research Institute, 15 Karagachovaya roscha, Bishkek, Kyrgyzstan. Telefon Fax BİYOSFER ENSTİTÜSÜ Enstitü Başkanı Dr. Toromamat Rahmanov (Müdür) Adres 228. Toktogul. Str BISHKEK, Kyrgyzstan Telefon Fax URL - KIRGIZ TARIM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Enstitü Başkanı Jamin Akimaliev (Müdür) Adres 73/1, Timur Frunze Str., , Bishkek, Kyrgyzstan 10

12 Telefon Fax ( ) ( ) URL - ORMAN ENSTİTÜSÜ 5. Korunan Alanlar Ulusal Düzeyde Orman Alanı (1000 hektar) Orman Alanı (1000 hektar) Korunan orman alanları Veri yok Çölleşme ile Mücadele ve Erozyon Kontrolü Faaliyetlerinin Yer Aldığı Kurumlar Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı UNCCD ye akredite olan STK lar CAMP Alatoo Public Foundation Ecological Movement of Kyrgyzstan "Aleyne" Social Fund "Socium" of Support and Realization Youth's Initiatives SOS-Land 6.1. Ulusal Odak Noktaları UNCCD Odak Noktası 11

13 Mr. Duysheev Nurlan Arstanbekovich Ministry of Agriculture Bishkek Kyrgyzstan Tel: ( ) Fax: ( ) unccd.kg(at)mail.ru UNFCCC ve UNCBD Odak Noktası Mr. Sabir Atadjanov, Director State Agency on Environment Protection and Forestry (SAEPF) 228 Tokrogul Street Bishkek Tel: ( ) Fax: ( ) Ulusal Stratejik Belge ve Eylem Planları Ulusal Ormancılık Politikası ve Ulusal Eylem Planı Ceviz Ormanları Eylem Planı Ulusal Çevre Eylem Planı Ulusal Bioçeşitlilik Stratejisi Eylem Planı 1998 POLİTİKALAR 1. Yeni Ulusal Ormancılık Politikası üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2. Ulusal Politika Geliştirme Kavramı (konsepti) Kararname # 300, 6 Ekim Ulusal Program "LES" (Orman) # 281 Ormancılık Devlet Programının Onaylanmasına Dair, 13 Temmuz Ormancılık Sektörünün Gelişimi Kavramı 31 Mayıs, 1999 tarihli (konsepti) # 298, 5. Devlet Programı LES (Orman) 17 Kasım 2001 tarihli #

14 6. Orman Sektöründe Kalkınma Kavramı # 256, 14 Nisan Ulusal Orman Programı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi # Kasım Orman Sektörü Geliştirme Ulusal Eylem Planı Hükümet Kararları #693, 27 Eylül 2006 ve Hükümet Kararları Orman Kanunu İcra ve Yönetişim Eylem Planı #145, 11 Nisan MEVZUAT 1. Orman Kanunu 8 Temmuz 1999, Temmuz 2007 tarihinde son değişiklikler ile 2. Arazi Kanunu 2 Haziran 1999, 5 Aralık 2003 tarihinde son değişiklikler ile 3. Fauna ve Flora Kullanım Taban Ücretleri N 200, Ağustos 2008 Hakkında Kanun 4. Özel İzne dayanarak Fauna ve Flora N 306, 13 Haziran 2011 Kaynakları Özel Kullanımı için Ödeme Usulleri Hükümet Kararı 5. Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı hakkında Hükümet Kararı 6. Ormanlarda Sebep Olunan Hasar Sorumluluğu Üzerine Hükümet Kararı 7. Toplum Tabanlı Orman Amenajman Yönetmeliği Onaylanmasına Dair Hükümet Kararı 8. Çevre Koruma ve Ormancılık Ulusal ve Yerel Fon Fon Kurulması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 9. İlaç yapımında kullanmak için, yenilebilir bitkilerin ve Mantarların Toplama Kuralları hakkında Hükümet Kararı 10. SFF toprakları üzerinde yetişen Özellikle değerli kerestenin, işlenmesi ve pazarlaması üzerine Moratoryum hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 11. Orman Sektöründe Kolluk ve Yönetim Güçlendirilmesi Eylem Planı hakkında Hükümet Kararı 18 Temmuz 2011 tarihli N 788, 18 Aralık 2009 tarihli değişiklikler N395 N 403, 17 Ağustos 1992 N 377, 27 Temmuz 2001, 3 Ağustos 2002 tarihinde güncellendi, N 482, 19 Ekim yılında revize edilmiştir 2009 N 263, 17 Mayıs N 288, 6 Haziran Kararname N 331, 28 Haziran 2006 N 534, 15 Ağustos Orman, Flora ve Faunaya verilen Zararlar N 13/189, 8 Ekim Senelik 13

15 için ceza kurundaki değişiklikler üzerine SAEPF emri 13. Orman İzleme Süreci hakkında Hükümet Kararı 14. Ulusal Orman Envanteri Sonuçlarının Onaylanmasına Dair Hükümet Kararı N 335, 3 Haziran 2009 N 407, 26 Temmuz Uluslararası İlişkiler 7.1. Uluslararası Kurumlarla Olan İlişkiler ve Raporlar Taraf olduğu uluslararası anlaşmalar: Hava Kirliliği, Biyoçeşitlilik, İklim Değişikliği, İklim Değişikliği- Kyoto Protokolü, Çölleşmeyle Mücadele, Tehlikeli Atıklar, Ozon Tabakasının Korunması, Sulak Alanlar. Kırgızistan, diğer Orta Asya Ülkeleri ile mukayese edildiğinde, güçlü ekonomik kaynaklara sahip bulunmaması sebebiyle, daima hassas dengeler politikası izlemek zorunluluğu içindedir. Kırgızistan ın ilk Cumhurbaşkanı Akayev in bölgede işbirliğini, ticareti, ulaşımı ve kültürel etkileşimi ön plana çıkartan İpek Yolu Diplomasisi ne atfettiği önem, esasında Kırgızistan ın varlığını ve gelişmesini ancak komşuları ile barış ve dayanışma içinde ve bölgesel işbirliği aracılığıyla gerçekleştirebileceği stratejisinden kaynaklanmaktadır. Ancak SSCB nin gerek sınırlar gerek etnik yapı ve üretim kaynaklarının kullanımı açısından bölgede bıraktığı karmaşık miras ve komşu ülkelerdeki istikrarsızlık dönemin Cumhurbaşkanı Akayev in bu stratejisini sürekli zorlamış ve Kırgızistan ın istikrarlı bir ülke olarak gelişmesini güçleştirmiştir. Kırgızistan bağımsızlığından bu yana dış politika seçenekleri geliştirmede ciddi çaba sarfetmektedir. Bununla birlikte bulunduğu istikrarsız coğrafya, ülke içindeki etnik farklılık, ekonomisi ve savunmasındaki zayıflık Kırgızistan ın BDT çevresi dışına çıkmasına pek olanak vermemektedir. Çok Taraflı İlişkiler Kırgızistan 178 ülke tarafından tanınmış olup 100 ülke ile diplomatik ilişki kurmuş durumdadır. Kırgızistan ın üye olduğu bazı uluslararası kuruluşlar aşağıda belirtilmektedir: BM, AGİT, Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK), ECO, İKÖ, Dünya Bankası, IMF, ILO, 14

16 Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), UNIDO, WHO, UNESCO, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı, Asya Kalkınma Bankası, BM Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), Dünya Ticaret Örgütü, Bağlantısızlar Örgütü (gözlemci). Kırgızistan ayrıca, Kazakistan ın girişimiyle başlatılmış olan AİGAÖK üyesidir. Şanghay Beşlisi oluşumu ile başlayan, Haziran 2001'de Şanghay'da ve altıncı kez biraraya gelen, Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, dönemin Kırgızistan Devlet Başkanı Askar Akayev, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahmanov un oluşturduğu "Beşli", Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov un da aralarına katılmasıyla Şanghay Beşlisi Mekanizması'nın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne dönüştürüldüğünü açıkladılar ve zirve deklerasyonunun yanısıra "Terörizm, Bölücülük ve Aşırı Akımlara Darbe İndirmekle İlgili Şanghay Anlaşması"nı imzaladılar. Kırgızistan'da Faaliyet Gösteren Uluslararası Organizasyonlar: ADB, EBRD, EU-TACIS, GTZ, IMF, IOM, Japanese Center, Swiss Coordination Office, TICA, UNDP, UNICEF, USAID, WHO, UNHCR, UNESCO, ILO, World Bank, ICRK, ACCELS, USIA, OSCE İkili İlişkiler Kırgızistan komşusu bulunduğu devletlerle iyi münasebetler ihdas etmeye ve bu dostane ilişkileri sürdürmeye, karşılıklı ticareti ve işbirliğini geliştirmeye gayret göstermektedir. Bu çerçevede, Kırgızistan kuzeyindeki güçlü komşusu Kazakistan ile ilişkilerine özel bir değer vermekte, bu ülkeyi, siyasi geleceğini bağladığı BDT na yegane çıkış kapısı olarak görmektedir. Kırgızistan ile Kazakistan arasında yakın siyasi ilişkiler bulunmakta ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Özbekistan ile ortak sınıra sahip olan Kırgızistan bu ülke ile ilişkilerinde temkinli ve işbirliğini geliştirmeye özen gösteren bir politika izlemektedir. Kırgızistan ın doğalgaz bakımından bu ülkeye bağımlı olması, coğrafi yapıdan kaynaklanan sınır sorunları ve ülkede yaşayan Özbek 15

17 nüfusun varlığı ilişkilerin seyrini etkilemektedir. Kırgızistan doğalgaz ve petrol karşılığında Özbekistan a su ve elektrik sağlamaktadır. Ancak Özbekistan, doğalgaz boru hattındaki arızaları veya Kırgızistan ın doğalgaz borcunu gerekçe göstererek zaman zaman doğalgaz sevkiyatını durdurmaktadır. Buna karşılık Kırgızistan da enerji açığını kapatmak amacıyla, Kırgızistan içerisinde elektrik kullanımının arttırıldığını ileri sürerek Özbekistan a yeterince su ve elektrik temin edemeyeceği yolunda açıklamalarda bulunmaktadır. Kırgızistan toprakları içerisinde bulunan Sokh Bölgesi Kırgızistan-Özbekistan ilişkilerinde pürüz oluşturmaya devam etmektedir. Kırgız ve Özbek Başbakanları arasında 26 Şubat 2001 tarihinde Sokh Bölgesi konusunda bir Memorandum imzalanmıştır. Memorandum da Sokh Bölgesi ne kadar uzanan yolun Özbekistan a devredilmesi karşılığında Özbekistan ın aynı miktarda başka bir toprak parçasını Kırgızistan a vereceği hükmü yer almıştır. Ancak, sözkonusu Memorandum Kırgız Parlamentosu nda ciddi eleştirilere hedef olmuştur. Bu çerçevede Kırgız Yasama Meclisi Memorandum un Kırgız Anayasası nın 55.maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiş, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı ise, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Memorandum un bağlayıcı bir özelliği bulunmayan bir niyet beyanı olduğunu ifadeyle, Memorandum un eleştirilen maddesinin (Kırgızistan topraklarında yer alan Sokh Bölgesi nin aynı miktarda toprak karşılığında Özbekistan a devri) karşılıklı tedbirlerin eş zamanlı olarak uygulanmasıyla hayata geçirilebileceğini belirtmiştir. Tacikistan ile sınırı bulunan Kırgızistan da terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar, yasadışı göç ve köktendinci hareketler gibi tehditlerin bu ülkedeki siyasi istikrarsızlıktan kaynaklandığı düşünülmekte ve Tacikistan daki iç istikrarsızlığı bir tehdit olarak algılanmaktadır. Ayrıca Tacikistan topraklarını kullanarak ülkeye giren Afganistan mahreçli uyuşturucu kaçakçılığı Kırgızistan ı hem geçiş ülkesi hem de tüketim bağımlılığı açısından etkilemektedir. Öte yandan, gerek Kırgızistan ın güneyindeki Tacik nüfus, gerek Tacikistan ın kuzeyindeki Kırgız nüfus iki ülkeyi etnik gruplar arası ilişkilerde daha tutarlı ve temkinli davranmaya sevketmektedir. Kırgız ve Tacik asıllı pek çok Tacikistan vatandaşının göçmen 16

18 mülteci olarak bulunduğu Kırgızistan ın özellikle ekonomik şartlarını zorlamaktadır. Bu nedenle, Kırgızistan, Tacikistan daki barış ve istikrara büyük önem vermektedir. Kırgızistan komşusu Çin i milyarı aşan nüfusu ve tarihi köklere dayanan bir güvensizlik oluşturması nedeniyle en büyük ve yakın tehlike olarak görmekle birlikte, temkinli, mesafeli, ancak giderek gelişen iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmeye özen göstermektedir. Kırgızistan Çin Halk Cumhuriyeti ile tesis ettiği ve geliştirmeyi planladığı işbirliği mekanizmalarının daha ziyade ekonomik ve ticaret ağırlıklı olmasına önem atfetmekte ve Çin Halk Cumhuriyeti nin hassasiyet duyduğu konularda bu ülkeyi rahatsız edecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmaya çalışmaktadır. Öte yandan Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yakınlaşması bölgede olabilecek çatışma riskini azalttığı ve Kırgızistan ı bu iki devlet arasında bir taraf tutma mecburiyetiyle yüzyüze bırakmadığı için desteklenmektedir. Bu çerçevede Şanghay İşbirliği Örgütü bu iki devleti ortak bir platformda buluşturan ve işbirliğini ön plana çıkartan önemli bir mekanizma olması sebebiyle Kırgızistan dan destek görmektedir. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti pazarına açılmak isteyen Batılı uluslararası şirketlerin Kırgızistan ın demokratikleşme ve serbest piyasa ekonomisine geçiş konusunda yeterince ilerlemesi halinde, Çin Halk Cumhuriyeti ne yapılacak ticaret ve yatırımlarda serbest bölge olarak kullanmak istedikleri bilinmektedir. ABD nin Orta Asya Ülkeleri içinde ilişkilerini en çok geliştirmeye önem verdiği ülkelerin başında Kırgızistan gelmektedir. ABD yardım, kredi ve hibeleri yüksek miktarlarda Kırgızistan a verilmektedir. Ayrıca, ABD, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşların Kırgızistan a sağladıkları desteği arttırmalarını da teşvik etmektedir. Ekonomik, askeri, eğitim gibi başlıca konularda kurulan ilişkiler ve işbirliği çerçevesinde Kırgızistan da kurulu bulunan değişik kurumlar aracılığı ile öğrencilerin ABD de eğitim görmeleri sağlanmaktadır yılında yapılan anlaşma çerçevesinde, başkent Bişkek e yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunan Manas Havaalanı yanında ABD nin bir askeri üssü bulunmaktadır. Afganistan ın kuzeyinde bulunan Bağımsız Devletler Topluluğu, 11 Eylül 2001 tarihinden bu 17

19 yana ilgi odağı haline gelmiştir. Afganistan a giden Amerikan askerleri ve yardım konvoyları bu bölgeden geçmektedir ve bu ülkeler arasında, bir dağ ülkesi olan Kırgızistan da ABD için önemli bir noktada bulunmaktadır. Özbekistan ve Tacikistan ın yanı sıra 4,5 milyon nüfuslu Kırgızistan, uluslararası teröre karşı yürütülen savaşta ABD nin yanında olduğunu duyurmuştur. Afganistan a doğrudan sınırı olmasa da stratejik açından önemli bir noktada bulunan Kırgızistan ın, ABD ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıklamasının bir nedeni ise bu ülkenin kökten dincilerle yıllardır başının dertte olmasıdır. Ekonomi ve güvenlik bakımından SSCB zamanında oluşturulan ve bağımsızlıktan sonra da kırılamayan Rusya ya bağımlılık ve ülkedeki Rus azınlığın mevcudiyeti Rusya Federasyonu nu Kırgızistan ın dış ilişkilerinde birinci öncelikli yeri işgal etmesini zorunlu kılmaktadır. Kırgızistan güvenliğini Rusya ile sıkı bir işbirliğinde görmektedir. Rusya nın savunma şemsiyesine sığınmak suretiyle, kısıtlı kaynaklarını askeri harcamalara yöneltmek yerine ekonomik amaçlara tahsis etmeyi tercih etmektedir. Rusya nın başkent Bişkek yakınlarında bir askeri üssü bulunmaktadır. Kırgızistan İran ile kurmuş olduğu diplomatik ve ekonomik ilişkilerinde İran yönetiminin kökten dinci niteliğinden çekinmesi dolayısıyla temkinli davranmaktadır. Kırgızistan Bakan ve Bakan Yardımcısı düzeyinde KKTC ye ziyarette bulunan nadir ülkelerdendir yılında iki ülke arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Kırgızistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ni tanımıştır. Güney Kıbrıs ın Rusya daki Büyükelçisi Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı na güven mektubunu sunmuştur. Böylelikle Kırgızistan da diğer BDT ülkeleri gibi Rusya daki Güney Kıbrıs Büyükelçiliği ne akredite edilmiştir. Kırgızistan halen Güney Kıbrıs ta Büyükelçilik açmayı planlamamaktadır. Yukarıda belirtilen ülkeler dışında Japonya, İngiltere, Almanya Federal Cumhuriyeti gibi bazı başka ülkelerle de kayda değer ikili ilişkiler kurmuş durumdadır. Türkiye 16 Aralık 1991 tarihinde Kırgızistan ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Kırgızistan ile Türkiye arasında bugüne kadar çeşitli alanlarda ilişkilerin ve işbirliğinin esaslarını 18

20 düzenleyen pek çok anlaşma ve protokol imzalanmıştır. İki ülke arasındaki ilişkiler her alanda gelişmeye devam etmektedir. Türkiye-Kırgızistan ilişkileri hakkında ileriki bölümlerde daha ayrıntılı bilgiler verilecektir. İpek Yolu Diplomasisi Doktrini Kırgız Cumhuriyeti nin ilk Cumhurbaşkanı Askar Akayev in İpek Yolu Diplomasisi doktrini, küreselleşen dünyada coğrafi sınırlarının çizilmesi olanaksız olan İpek Yolu ndaki, başta Orta Asya ülkeleri olmak üzere bütün Asya ülkelerinin dünya ile entegrasyonları ve bölge ülkeleri arasında barış ve işbirliğinin tesis edilmesi için, çok yönlü olanaklar sağlayacağını ileri sürmekte ve ülkesinin izleyeceği dış politikanın ana hatlarını çizmektedir. İpek Yolu Diplomasisi doktrini, genel anlamıyla, Kırgız Cumhuriyeti nin dış politikasında küreselleşmeyi bütünüyle benimsediğini, politikanın esasının hoşgörü olduğu gerçeğinden hareketle, hiçbir şeyin karşısında olmadığını, dünyanın kullandığı tüm olanaklardan yararlanmayı ve dünya ile bütünleşmeyi amaçladığını ve özellikle totaliter rejimleri benimsemediğini ifade etmektedir. Tarihi yazgının iradesiyle Kırgızistan topraklarından Büyük İpek Yolu nun ana arterleri geçmiştir. Askar Akayev in doktrininde ifadesini bulan üç bininci yılların arifesinde Büyük İpek Yolu nun canlandırılması fikri uluslararası platformda büyük bir destek görmekte ve yankı bulmaktadır; çünkü İpek Yolu uzun yıllar boyunca ülkeler ve medeniyetler arasında bağlantı kuran bir köprü rolü üstlenmiştir. TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ Siyasi İlişkiler Türkiye 16 Aralık 1991 tarihinde Kırgızistan ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Kırgızistan ile Türkiye arasında imzalanan 29 Ocak 1992 tarihli Diplomatik İlişkilerin Tesisine İlişkin Protokol gereği, T.C.Büyükelçiliği faaliyete geçmiş, Kırgızistan Büyükelçiliği ise, 31 Ekim 1992 tarihinde Ankara da faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Kırgızistan ın tanınması, uluslararası ve bölgesel kuruluşlara katılması veya işbirliğinin pekiştirilmesi, üçüncü ülkelerin ve uluslararası kuruluşların destek ve 19

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Konsept Metinleri Mayıs-2013 Kırgızistan/Bişkek 1 İçindekiler Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve... 3 Geleceğe İlişkin Düşünceler...

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, Orta Asya bölgesinde bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE MAYIS 2014 1 ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÜLKE KİMLİGİ Resmi Adı: Yönetim Biçimi: Cumhurbaşkanı: Başbakan: Başkent: Özbekistan Cumhuriyeti Başkanlık Tipi Cumhuriyet İslam Kerimov

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

Türk - Türkmen İş Konseyi

Türk - Türkmen İş Konseyi Türk - Türkmen İş Konseyi TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Mart 2012 Türkmenistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bir Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

ÖZBEKİSTAN Ülke Bülteni

ÖZBEKİSTAN Ülke Bülteni 2012 ÖZBEKİSTAN Ülke Bülteni DEİK / Türk Özbek İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi adı: Özbekistan Cumhuriyeti (1 Eylül 1991) Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Taşkent İdari yapı: 12 bölge, 1 özerk cumhuriyet*

Detaylı

IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı

IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Bir Ortadoğu (Ön Asya) ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

TÜRK ENDONEZYA İŞ KONSEYİ ENDONEZYA ÜLKE BÜLTENİ KASIM 2011

TÜRK ENDONEZYA İŞ KONSEYİ ENDONEZYA ÜLKE BÜLTENİ KASIM 2011 TÜRK ENDONEZYA İŞ KONSEYİ ENDONEZYA ÜLKE BÜLTENİ KASIM 2011 GENEL BİLGİ Resmi Adı Endonezya Cumhuriyeti Yönetim Biçimi Cumhuriyet Resmi Dilleri Bahasa Endonezya (Resmi Dili) Bağımsızlık 17 Ağustos 1945

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İSVEÇ ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İSVEÇ Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Birsen YILMAZ Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU

HOLLANDA ÜLKE RAPORU HOLLANDA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Mevlüt Tuğrul GÖRGÜN Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ HOLLANDA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU UKRAYNA ÜLKE RAPORU A. GENEL BAKIȘ 1. TEMEL BİLGİLER Ukrayna 1991 yılında Sovyetler Birliği nin dağılmasının ardından bağımsız bir ülke konumuna gelmiștir.

Detaylı

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2 MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER Resmi Adı Resmi Dil Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Makedonca Nüfus 2 046 209 Yüzölçümü 25 333 km 2 Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GANA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GANA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı