T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. DLET BKNLĞ EĞİTİM DİRESİ BŞKNLĞ YRG MEVZUT BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ocak 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2012 Sayı İÇİNDEKİLER Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında 2011/2632 Sayılı Karar (R.G. 16 Ocak ) Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İzmir İlinde İzmir Yenileme lanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Kurulması Hakkında 2011/2596 Sayılı Karar (R.G. 17 Ocak ) razi Toplulaştırması Hakkında Karar (R.G. 17 Ocak ) Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama lanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim lanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi, Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamından Çıkarılması Hakkında 2012/2682 Sayılı Karar (R.G. 17 Ocak ) İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/1) (R.G. 17 Ocak ) Danıştay Onbeşinci Dairesine it Karar (R.G. 17 Ocak ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Başkanlığına it tama Kararları (R.G. 18 Ocak ) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Serbest Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve sgari Ücret Yönetmeliği (R.G. 18 Ocak ) Yüksek Seçim Kurulunun 14/1/2012 Tarih ve 15 Sayılı Kararı (R.G. 18 Ocak ) Yüksek Seçim Kurulunun 14/1/2012 Tarih ve 20 Sayılı Kararı (R.G. 18 Ocak ) Yüksek Seçim Kurulunun 17/1/2012 Tarih ve 24 Sayılı Kararı 1

2 (R.G. 18 Ocak ) İstanbul Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (R.G. 19 Ocak ) dlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Ocak ) Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Ocak ) Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere lınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Ocak ) 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 Üncü ve 17/7 Nci Maddelerine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2012/2) (R.G. 19 Ocak ) İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/3) (R.G. 21 Ocak ) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 21 Ocak ) lkollü İçki Üretiminde Kullanılacak mbalaj Materyali ile İlgili Tütün ve lkol Piyasası Düzenleme Kurulu Karar (R.G. 21 Ocak ) nayasa Mahkemesinin E: 2010/90, K:2012/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (9/6/1932) Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanun ile İlgili) (R.G. 21 Ocak ) dalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları ilanı (R.G. 21 Ocak ) 2012/2688 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar (R.G. 24 Ocak ) 2012/ Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2012 Yılında Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Ödenmesi Hakkında Karar (R.G. 24 Ocak ) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 24 Ocak ) Kamu İhale Tebliği ( No: 2012/1) R.G. 24 Ocak ) dalet Bakanlığından İlan (R.G. 24 Ocak ) 2012/2680 Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 25 Ocak ) Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (R.G. 25 Ocak ) İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/2) 2

3 (R.G. 25 Ocak ) nayasa Mahkemesinin E: 2010/51,K: 2011/137 Sayılı Kararı (1/7/2003 Tarih ve 4915 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli 5728 Sayılı Kanun İle İlgili) (R.G. 25 Ocak ) nayasa Mahkemesinin E: 2010/1,K: 2011/149 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarih ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli 5560 Sayılı Kanun İle İlgili) (R.G. 25 Ocak ) nayasa Mahkemesinin E:2010/77, K: 2011/163 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili) (R.G. 25 Ocak ) nayasa Mahkemesinin E:2010/20, K: 2011/166 Sayılı Kararı (4/11/2005 Tarih ve 2547 Sayılı Kanun ile İlgili) (R.G. 25 Ocak ) nayasa Mahkemesinin E:2010/65, K: 2011/169 Sayılı Kararı (31/5/2005 Tarih ve 5510 Sayılı Kanun ile İlgili) (R.G. 25 Ocak ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti rasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım nlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (R.G. 26 Ocak ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti rasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (R.G. 26 Ocak ) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 26 Ocak ) Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu (R.G. 26 Ocak ) Hükümlü Muhittin TŞ ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/1) (R.G. 26 Ocak ) Hükümlü Kısmet GENÇ ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/2) (R.G. 26 Ocak ) Hükümlü Erol BOZSÜT ün Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/3) (R.G. 26 Ocak ) Hükümlü Hayati EKİNCİ nin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/4) (R.G. 26 Ocak ) Yargıtay 9. Hukuk Dairesine it Karar (R.G. 26 Ocak ) 2012/2697 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (R.G. 27 Ocak ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna it tama Kararları (R.G. 27 Ocak ) 3

4 dlî Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi dlî Tıp nabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih YĞMUR'un Görevlendirilmesi Hakkında Karar (R.G. 27 Ocak ) dalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlanı (R.G. 27 Ocak ) 2012/2690 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (R.G. 28 Ocak ) 2012/2701 dana İli, Seyhan İlçesinde Bulunan ve Ekli Listede Mahalle dları ile da ve Parsel Numaraları Gösterilen Taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Çalışmaları Kapsamında Seyhan Belediyesi Tarafından cele Kamulaştırılması Hakkında Karar (R.G. 28 Ocak ) 2012/2708 Kocaeli İli, Kartepe İlçesinde Bulunan ve Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen lanın Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje lanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G. 28 Ocak ) dlî Tıp Kurumu Birinci dlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, kdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi dlî Tıp nabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim ÜZÜN ün Görevlendirilmesi Hakkında Karar (R.G. 28 Ocak ) Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 28 Ocak ) İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/4) (R.G. 28 Ocak ) Marka Tescil Başvurularına it Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tpe: 2012/2) (R.G. 28 Ocak ) nayasa Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Üyesi Muammer TOPL ın Seçilmesi Hakkında Karar (No 2012/5) (R.G. 30 Ocak ) 2012/2706 nkara İli, Beypazarı İlçesinde Bulunan Bazı lanların Kurtuluş 1. Bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje lanı ilan Edilmesi Hakkında Karar (R.G. 31 Ocak ) Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları ile Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği (R.G. 31 Ocak ) Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 31 Ocak ) Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 162) (R.G. 31 Ocak ) Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı çma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı : 2010/2) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı : 2012/1) (R.G. 31 Ocak ) 4

5 - dalet Bakanlığından İlan (R.G. 31 Ocak ) 2012 Ocak yında İstifa Eden, İsteği Üzerine ve Yaş Haddinden Emekliye yrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste Karar Sayısı : 2011/2632 Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 7/12/2011 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. bdullah GÜL CUMHURBŞKN Recep 5anay ERDOĞN Başbakan B. RNÇ. BBCN B. TLY B. BOZDĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞHİN E. BĞŞ 5 N. ERGÜN

6 dalet Bakanıile ve Sosyal Politikalar Bakanı vrupa Birliği BakanıBilim, Teknoloji Bakanı Sanayi F. ÇELİK E. BYRKTR. DVUTOĞLU E. GÜNY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Ekonomi Bakanı V. T. YLDZ S. KLÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞHİN İçişleri Bakanı C. YLMZ E. GÜNY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı H. YZC Gıda, Tarım M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YLMZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. KDĞ B. YLDRM Sağlık BakanıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 6 ve Bakanı ve

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 [R.G.16 Ocak ] BKNLR KURULU KRRLR Karar Sayısı : 2011/2596 Kültür ve Turizm Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İzmir İlinde İzmir Yenileme lanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulması; adı geçen Bakanlığın 29/11/2011 tarihli ve sayılı yazısı üzerine; 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. bdullah GÜL CUMHURBŞKN Recep Tayyip ERDOĞN Başbakan B. RNÇ M. ŞİMŞEK B. TLY B. BOZDĞ Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı V.Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞHİN E. BĞŞ N. ERGÜN dalet Bakanıile ve Sosyal Politikalar Bakanı vrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BYRKTR. DVUTOĞLU M. Z. ÇĞLYN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YLDZ S. KLÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞHİN İçişleri Bakanı C. YLMZ E. GÜNY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı H. YZC Gıda, Tarım M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YLMZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. KDĞ B. YLDRM Sağlık BakanıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı [R.G.17 Ocak ] 18 ve

19 Karar Sayısı : 2012/2657 Ekli listede ili, ilçesi ve sınırları belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması; Gıda, Tarım ve 19anayi19uarl Bakanlığının 20/12/2011 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 2/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. bdullah GÜL CUMHURBŞKN Recep Tayyip ERDOĞN Başbakan B. RNÇ. BBCN B. TLY B. BOZDĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞHİN E. BĞŞ N. ERGÜN dalet Bakanıile ve Sosyal Politikalar Bakanı vrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BYRKTR. DVUTOĞLU M. Z. ÇĞLYN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YLDZ S. KLÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞHİN İçişleri Bakanı C. YLMZ E. GÜNY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı H. YZC Gıda, Tarım M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YLMZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. KDĞ B. YLDRM Sağlık BakanıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 19 ve

20 20

21 [R.G.17 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/ Ekli ( ) sayılı listede belirtilen yerleşim birimlerinin Uygulama lanı olarak tespiti, 2- Ekli () sayılı listede yer alan yerleşim alanlarında dağıtılacak toprak normunun aynı listede gösterildiği şekilde belirlenmesi, 3- Ekli () sayılı listede yer alan yerleşim birimlerinin aynı listede gösterilen Bakanlar Kurulu kararları kapsamından çıkarılması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 20/12/2011 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 3 üncü ve 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 2/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. bdullah GÜL CUMHURBŞKN Recep Tayyip ERDOĞN Başbakan B. RNÇ. BBCN B. TLY B. BOZDĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞHİN E. BĞŞ N. ERGÜN dalet Bakanıile ve Sosyal Politikalar Bakanı vrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BYRKTR. DVUTOĞLU M. Z. ÇĞLYN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YLDZ S. KLÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞHİN İçişleri Bakanı C. YLMZ E. GÜNY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı H. YZC Gıda, Tarım M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YLMZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. KDĞ B. YLDRM Sağlık BakanıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan 21 ve

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 [R.G.17 Ocak ] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KRR Karar No : 2012/1 İşyeri : ltınkılıçlar Gıda San. Ve Tic..Ş. İstiklal Mah. Çevre Sok. No: 5 Esenyurt/İSTNBUL SGK Sicil No. : Tespiti İsteyen : Öz Gıda-İş Sendikası İnceleme : ltınkılıçlar Gıda San. Ve Tic..Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde her cins kakao, kakao mamulleri, toz ve çekirdek kakao ile kahve ve kahveden mamul ürünlerin imalatının yapıldığı ve yapılan bu işlerin İşkolları Tüzüğü nün 04 sıra numaralı Gıda sanayii işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: ltınkılıçlar Gıda San. Ve Tic..Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü nün 04 sıra numaralı Gıda sanayii işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. [R.G.17 Ocak ] Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığından: Esas No : 2011/163 Karar No : 2011/3444 Kanun Yararına Temyiz Eden : Danıştay Başsavcılığı Davacı : Transmed Saç ve Kozmetik Cerrahi Kliniği Tic. Ltd. Şti. Vekili : v. Oktay Karaşahin İnebolu Sok. Sefa pt. No:55/3 Setüstü-Kabataş/İSTNBUL Davalı : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/NKR (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) İstemin Özeti : Davacı şirket tarafından 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı davranıldığından bahisle TL idarî para cezası verilmesine ilişkin 10/7/2007 tarih ve 142 sayılı Reklam Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar veren nkara 6. İdare Mahkemesi nin 13/9/2007 tarih ve E: 2007/902, K: 2007/1375 sayılı kararının; davacı şirketin başvurusu üzerine Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir. Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Fatih şık Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı Kanun un 51. maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulması gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Başsavcısı : Tansel Çölaşan Düşüncesi : Transmed Saç ve Kozmetik Cerrahi Kliniği Ticaret Limited Şirketine idari para cezası verilmesine ilişkin Reklam Kurulunun 10/7/2007 tarihli ve 142 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davayı; 23/7/2007 tarihinde tebliğ edilen işleme karşı 27

28 4077 sayılı Kanunun 26. maddesinde yedi gün olarak belirlenen dava açma süresinin son günü olan 30/7/2007 tarihine kadar açılması gereken davanın tarihinde Mahkeme kayıtlarına geçen dilekçe ile açıldığı gerekçesiyle süre aşımı yönünden reddeden nkara 6. İdare Mahkemesinin 13/9/2007 tarihli ve E: 2007/902, K: 2007/1375 sayılı kararının 2577 sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca kanun yararına temyiz edilmesi davacı tarafından istendiğinden, konu incelendi sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 4. maddesinde Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir., 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasında ise Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına veya 4. maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. kuralına yer verildiğinden, yetkili idare mahkemesine gönderilmek üzere başka yerde kurulu bulunan idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına dava dilekçelerinin verilebileceği, bu mahkemelerce harç ve posta ücretleri alındıktan sonra dava dilekçelerinin derhal deftere kayıtlarının yapılması gerektiği, bu kaydın şekilde geciktirilemeyeceği, başka bir anlatımla harç ve posta ücretlerinin alınması ile deftere kayıt işlemlerinin arada bir zaman farkı olmaksızın hemen yapılmasının zorunlu olduğu ve davanın bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılacağı, bu itibarla dava dilekçesinin harç ve posta ücreti alınarak deftere kaydının yapıldığı günden sonraki bir tarihte hakim tarafından mahkeme kalemine havale edilmiş olmasının bu durumu değiştirmeyeceği açıktır. Dosyanın incelenmesinden,davacı şirket tarafından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi veznesine başvurma harcı, karar harcı, vekaletname harcı ve yürütmenin durdurulması harcı ile posta avansının 30/7/2007 tarihinde yatırıldığı ve nkara İdare Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul İdare Mahkemesine verilen dava dilekçesinin aynı tarihte nöbetçi hakim tarafından nkara İdare Mahkemesine havale edildiği, dava dilekçesinin nkara ya ulaşmasından sonra nkara da kurulu bulunan idare mahkemeleri arasında dağıtım yapılabilmesi için nöbetçi hakim tarafından konulan havale kaydının ise 3/8/2007 tarihli olduğu anlaşılmaktadır. Bu duruma göre, davacıya 23/7/2007 tarihinde tebliğ edilen idari para cezasının iptali istemiyle 4077 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen yedi günlük dava açma süresinin son günü olan 30/7/2007 tarihinde nkara İdare Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul İdare Mahkemesine verilen ve aynı gün harcı ve posta avansı tahsil edilen dilekçe ile açılan davada süre aşımı bulunmadığından, nkara da kurulu bulunan idare mahkemeleri arasındaki dağıtıma esas olmak üzere yapılan havale kayıt tarihine itibar edilmek suretiyle davanın süre aşımı bakımından reddine ilişkin olarak verilen karar niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade etmektedir. çıklanan nedenlerle kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ DN Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi nce gereği görüşüldü: 8/6/2011 tarih ve sayılı mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan 635 ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın tüzel kişiliğinin kaldırıldığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın kurularak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü nün adı geçen Bakanlığa bağlandığı anlaşıldığından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın davalı idare olarak kabul edilmesinden sonra işin esasına geçildi: Dava; 4077 sayılı Kanun hükümlerine aykırı davranıldığı belirtilerek davacı şirkete TL idarî para cezası verilmesine ilişkin 10/7/2007 tarih ve 142 sayılı Reklam Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır. nkara 6. İdare Mahkemesi nce; dava konusu işlemin 23/7/2007 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, 4077 sayılı Kanun un 26. maddesi uyarınca bu işleme karşı 7 gün içerisinde en geç 30/7/2007 tarihine kadar dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 3/8/2007 tarihinde açılan davanın 2577 sayılı Kanun un 15/1-b maddesi uyarınca esasının incelenmesi olanağı bulunmadığı gerekçesiyle, davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir. 28

29 Danıştay Başsavcılığı nca, anılan kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen kanun yararına bozulması istenilmektedir sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 51. maddesinde, idare mahkemelerince kesin olarak verilen kararların da kanun yararına temyiz olunacağına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, kanun yararına bozmanın amaç ve işlevi dikkate alındığında idare mahkemesince verilen kesin kararların da kanun yararına temyiz olunabileceğine karar verilerek, esasa geçildi: 2577 sayılı Kanun un 4. maddesinde; dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrakın, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebileceği, 6. maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına veya 4. maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısının dilekçenin üzerine yazılacağı, davanın bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılacağı kuralına yer verilmiştir sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan 26. maddesinin ikinci fıkrasında ise; bu Kanun da öngörülen para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebileceği, itirazın idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmayacağı ve zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılacağı, itiraz üzerine idare mahkemesince verilen kararların kesin olduğu hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden; davacı şirkete 4077 sayılı Kanun uyarınca verilen idarî para cezasının 23/7/2007 tarihinde tebliğ edildiği, bu işleme karşı nkara İdare Mahkemesine gönderilmek üzere, 30/7/2007 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi kayıtlarına giren dilekçe ile dava açıldığı, aynı tarihte harç ve posta giderlerinin yatırıldığı, 2577 sayılı Kanun un 6. maddesi uyarınca dava dilekçesinin İstanbul İdare Mahkemesi kayıtlarına giriş tarihi esas alındığında, davanın 4077 sayılı Kanun un 26. maddesine uygun olarak süresinde açıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; davayı süre aşımı nedeniyle reddeden İdare mahkemesi kararının kanun yararına bozulması gerekmektedir. çıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcılığı tarafından yapılan kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile nkara 6. İdare Mahkemesi nin 13/9/2007 tarih ve E: 2007/902, K: 2007/1375 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 51. maddesi uyarınca hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere KNUN YRRN BOZULMSN, kararın birer örneğinin ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığı na gönderilmesine ve kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına, 2/11/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. [R.G.17 Ocak ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: dlî ve idarî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. BİRİNCİ DİRE KRR: /2678 nkara Hâkimliğine, dalet Bakanlığı vrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olup, Genel Müdür Yardımcılığında vekaleten görevli Şakir Bülent FNDKL, nkara Hâkimliğine, Van Hâkimi rzu Esra KOTN, Sincan Hâkimliğine, Van Hâkimi Mehmet TUNÇ, İzmir Hâkimliğine, Van ğır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar ERGÜL, nkara Hâkimliğine, dalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi olup, Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığında vekaleten görevli Talip YDN, nkara Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı Selçuk KOCMN, 29

30 İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yılmaz KST, İstanbul Hâkimliğine, Van ğır Ceza Mahkemesi Başkanı Bülent KNY, Kırıkkale Hâkimliğine, Van Hâkimi Onur TEKER, Van ğır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Van Hâkimi Behçet ŞLR, Van ğır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Van Hâkimi Muhammet li KVK, Bolu Hâkimliğine, Van Hâkimi Hatice ÖZTÜRK, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Van Cumhuriyet Savcısı Halil YLR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı Durmuş YİĞİT, Bandırma Hâkimliğine, Erciş Hâkimi Yakup SİL, Çeşme Hâkimliğine, Erciş Hâkimi Fatih SZK, Samsun Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van Vergi Mahkemesi Üyesi bdulkadir ÖZDEMİR, Konya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi Hüseyin BBOĞLU, Naklen atanmışlardır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: dlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. BİRİNCİ DİRE KRR: /32 dana Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi Belgin TY, Menemen Cumhuriyet Savcılığına, Trabzon Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özcan KÜÇÜKÖZ, nkara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi Zeki BYRK, nkara Hâkimliğine, dalet Başmüfettişi İsmail İNCEOĞLU, nkara Hâkimliğine, dalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Cengiz GÜLER, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi Fevzi YLDRM, nkara Hâkimliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi Oktay CU, İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi Necla YLMZ, nkara Hâkimliğine, dalet Başmüfettişi Mustafa YDN, nkara Cumhuriyet Savcılığına, dalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Mustafa DEMİR, nkara Cumhuriyet Savcılığına, dalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Murat TÜRK, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, dalet Başmüfettişi İlyas ÖZBEK, Şanlıurfa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi yfan PSL, Bolu Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi Emin KY, Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi Yüceler SLN, Torbalı Hâkimliğine, Fındıklı Hâkimi Mahmut Yalçın SÖĞÜTLÜ, Turhal Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi Ekrem GÜVEN, Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Kuyucak Cumhuriyet Savcısı Fatih Mehmed TOK, Kavak Cumhuriyet Savcılığına, Başkale Cumhuriyet Savcısı Mustafa Eyyub DEMİRBŞ, Balâ Hâkimliğine, Sarıkaya Hâkimi Sabahettin GÜLGÜN, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi İsmail SKL, nayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, nkara İdare Mahkemesi Üyesi Bahadır YLÇNÖZ, Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliğine, Edirne İdare Mahkemesi Üyesi İlhan KRK, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi Emine Tuba ÇÜGEN, Edirne İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi Temel KLELİ, 30

31 Naklen atanmışlardır. [R.G.18 Ocak ] YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMR ODLR BİRLİĞİ PETROL MÜHENDİSLERİ ODS SERBEST PETROL VE DOĞL GZ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULM, TESCİL, DENETİM VE SGRİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM maç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar maç MDDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; serbest petrol ve doğal gaz mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin Petrol Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesini, üretilen hizmetlerin, mesleki esaslar, ülke ve meslektaş yararları yönünde gelişmesini, ilgili mevzuata, ülkemizde geçerli standartlara uygunluğunu sağlamak; Petrol Mühendisleri Odası tarafından belirlenen asgari ücretlerin uygulanmasına, meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesine, serbest petrol ve doğal gaz hizmeti veren kişi ve kuruluşların mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirmeye esas kayıtlarının tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MDDE 2 (1) Bu Yönetmelik, serbest petrol ve doğal gaz mühendisliği hizmetlerini veren, mesleki ürünleri üreten, bu hizmetleri yapan, uygulayan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Dayanak MDDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MDDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) sgari ücret: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen, her türden serbest petrol ve doğal gaz mühendisliği hizmeti için uygulanacak en az ücreti, b) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini, c) Büro tescil belgesi (BTB): Odaya kayıt ve tescilini yaptırmış, serbest petrol ve doğal gaz mühendisliği hizmetlerini üretmek için kurulan veya faaliyet konuları arasında petrol ve doğal gaz mühendisliği hizmetleri bulunan bürolara Oda tarafından verilen ve bu hizmetleri üretmeye, yapmaya ve uygulamaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi, ç) Oda (PMO): TMMOB Petrol Mühendisleri Odasını, d) PDGM: Petrol mühendisliği ile petrol ve doğal gaz mühendisliği lisans öğrenimini tamamlamış, Odaya karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, TMMOB ve Oda mevzuatı uyarınca çalışması yasaklanmamış petrol mühendisi, petrol ve doğal gaz mühendisi ve yüksek mühendislerini, e) PDGMH: Petrol ve doğal gaz mühendisliği hizmetlerini, 31

32 f) SPDGMM: Petrol ve doğal gaz mühendislik, müşavirlik hizmetlerinden biri veya bir kaçını, kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten, Oda tarafından verilen serbest petrol ve doğal gaz mühendislik, müşavirlik belgesine sahip petrol mühendisi ile petrol ve doğalgaz mühendislerini, g) SPDGMM belgesi: SPDGMM ye Oda tarafından verilen ve serbest petrol ve doğal gaz mühendislik, müşavirlik hizmetlerini yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi, ğ) SPDGMMH: SPDGMM nin yapmaya yetkili olduğu serbest petrol ve doğal gaz mühendislik, müşavirlik hizmetlerini, h) Tescilli büro: Serbest petrol ve doğal gaz mühendislik, müşavirlik hizmeti vermek üzere Odaya kayıt ve tescil yaptıran, tescil sonucunda BTB almaya hak kazanıp ilgili sicile kaydı yapılan ve bünyesinde SPDGMM belgesi sahibi en az bir petrol mühendisi veya petrol ve doğal gaz mühendisini ücretli, sözleşmeli veya ortak olarak bulunduran gerçek veya tüzelkişiyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Hizmet lanları ve Belgelendirme Serbest petrol ve doğal gaz mühendislik, müşavirlik hizmetleri MDDE 5 (1) SPDGMM ile ilgili başlıca hizmet alanları şunlardır: a) Ön çalışma ve uygulanabilirlik hizmetleri. b) raştırma, geliştirme ve planlama hizmetleri. c) Proje hizmetleri. Ç) Keşif, şartname, sipariş dosyası, sözleşme ve ihale hazırlama, düzenleme ve değerlendirme hizmetleri. d) Ulusal ve anlaşmaların hazırlanması hizmetleri. e) Deneme işletmesi, kontrol ve kabul hizmetleri. f) Mesleki ölçüm, analiz, test, denetim, kalite kontrol hizmetleri. g) Teknik uygulama sorumluluğu/fenni mesuliyet. Ğ) 32anayi32u ve kesin hesap hizmetleri. h) Uygulama ve işletme yönetimi. ) Bilirkişilik hizmetleri. i) Danışmanlık hizmetleri. j) Mesleki eğitim ve öğretim hizmetleri. (2) Birinci fıkrada sayılan hizmetlere ilişkin, TMMOB ve TMMOB ye bağlı ilgili odaların kendi mevzuatlarında yer alan görev alanları ile ilgili yetki ve sorumlulukları saklıdır. Petrol ve doğal gaz mühendisliği çalışma alanları ve uzmanlık konuları MDDE 6 (1) Petrol ve doğal gaz mühendisliği çalışma alanları ve uzmanlık konuları şunlardır: a) Sondaj ve üretim alanında uzmanlık konuları. 1) Petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazlar, jeotermal, su ve diğer kaynaklarının sondajı ile petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazlar ve jeotermal kaynakların üretim plan ve programlarının yapılması ve uygulanması. 2) Sondaj yerinin hazırlanması, kulenin sondaja hazır hale getirilmesi, malzeme temini ve ilgili tüm projelendirmelerin yapılarak uygulanması. 3) Sondajın emniyetli ve ekonomik olarak yapılmasını sağlamak amacıyla kuyu başı emniyet sistemi, sondaj dizisi, matkap, sondaj çamuru, hidrolik, koruma borusu, karot, kuyu testleri, çimento, tahlisiye, kuyu kontrolü, kuyu tamamlama ve diğer tüm programların hazırlanması, uygulanması, verilerin takibi ve yorumlanması. 4) Kayaçların gözeneklilik, geçirgenliklerinin tespiti ile kayaç içerisindeki sıvıların özellikleri ve kayaç ile etkileşimlerini belirleyen test ve deneylerin yapılması. 32

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİKLER SÖZLEŞMELER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 05-27 Kasım 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Kasım 2011 Sayı 499 İÇİNDEKİLER - - - - - Çocuklarla Kişisel İlişki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28850 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 02 Haziran 2005 PERŞEMBE

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 02 Haziran 2005 PERŞEMBE Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 02 Haziran 2005 PERŞEMBE Sayı : 25833 Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasından:

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 31 Mayıs 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2012 Sayı 2012-10 İÇİNDEKİLER - - - - Tapu ve Kadastro Genel

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29453 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/8015

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Şubat 2013 CUMARTESİ Sayı : 28568 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4286

Detaylı

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/820 1 Açık bulunan Bakanlık Yüksek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Mart 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28574 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29377 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2015/7586 17

Detaylı