Geleceği olan bir sağlık sistemi için. Elektronik sağlık kartı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleceği olan bir sağlık sistemi için. Elektronik sağlık kartı."

Transkript

1 Geleceği olan bir sağlık sistemi için. Elektronik sağlık kartı. Şimdi bilgilenin

2 Elektronik sağlık kartı ile neler farklı olacak? Dijital fırsatlar Elektronik sağlık kartı (egk), olanak ve gü- altyapı denir. venlik standartlarında ciddi şekilde sınırlı Bununla birlikte en üst öncelik veri güvenliği olan mevcut sağlık sigortası kartının yerine ve hastanın kendi kaderini belirleme hakkı geçecektir. bağlamındaki bilgilendirmeye verilir. Bunun anlamı: Her bir sigortalı, tıbbi verilerin Yeni kartı kimler alacak ne zaman ve nasıl? Sağlık kartı ile gelecekte tıbbi verilerin elek- saklanıp saklanamayacağı ve hangi verile- tronik yoldan güvenli, hızlı ve kolayca takas rin saklanıp saklanamayacağı, kimin han- ve işlenebilir olması için teknik önkoşullar gi verileri görebileceği ve hangi bilgilerin Tüm yasal sağlık sigortası kapsamında olan olacaklardır. Bu amaçla sigortalılara sağlık meydana getirilmektedir. paylaşılabileceği hakkında kendisi karar sigortalılar, sahibi sigortaları tarafından şimdiye kadar, elektronik verebilecektir. olacaktır tarihi itibariyle düzen- sağlık kartlarına basılmak üzere bir vesikalık li olarak verilmeye başlanılmıştır. Elektronik resimlerini hazır bulundurmaları ricasıyla, bir Posta yolu, faks veya e-posta ile belgeler Herkes için çözüm elektronik sağlık kartı kaybedilebilir, geç ulaşabilir veya yanlış Kısacası: Elektronik sağlık kartı, hastaların sağlık kartı, sigorta kartı olarak kabul edile- yazı gönderilmiştir ve gönderilecektir. Aynı alıcıya gönderilebilmektedir. Bu tür sorunları kaliteli bakımını artıracak, hataları önleyecek cek ve eski sağlık sigortası kartı yerine geçe- şekilde, sigortalılara sağlık kartı vermek için ge- önlemek için, şimdi birleşik bir sistem adap- ve daha verimli ve daha ekonomik hale geti- cektir. Bir geçiş dönemi için her iki kart bir- rekli adımlar hakkında daha fazla bilgi gönderi- te edilmektedir. Sağlık sistemindeki tüm recektir. likte geçerli sayılacaktır. Gelecekte, sadece lecektir. 15 yaş altı çocukların ve ağır bakıma elektronik sağlık kartları verilecektir yılı muhtaç kişilerin vesikalık resmine ihtiyaç sonu itibariyle yasal sağlık sigortasına bağlı duyulmamaktadır. iştirakçileri birleştiren bu sisteme telematik olanların yaklaşık yüzde 70 i bu yeni kartı almış

3 Neler değişecek? Hemen ve özellikle gelecekte. Karışıklığı önlemek Gerçek devrim kartın işlemci çipinde bulunuyor. Akıllı yardımcılar Yeni sağlık kartında bulunan vesikalık resim, Birinci adımda, sağlık kartı üzerinde daha Mevcut sağlık sigortası kartına harici olarak çok leyebilir veya hayat kurtarabilmektedir. önceki karta göre en görünür değişikliktir. önce de olduğu gibi idari veriler kaydedile- benzer çipinin aksine, elektronik sağlık kartının Söylendiği gibi bu ileriye yönelik uygulama- Gelecekte, yeni kart çok daha fazlasını ya- cektir (isim, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet ad- çipi temelde minyatür bir bilgisayar şeklindedir. lar henüz gelişim ve güvenlik testi aşamasında pabilecektir. resi, sigorta numarası, sigorta durumu vs.). Onunla gelecek için yararlı, geniş bir uygulama bulunmaktadır. Bu süreç tamamlandığında, ek Arka sayfada ise Avrupa Sağlık Sigortası Kartı yelpazesi için teknik temel yaratılmaktadır. fonksiyonlar hayata geçirilecektir. Kendi teknolojisi ile elektronik sağlık kartı tıbbi bulunmaktadır. Böylece örneğin Avrupa da bakım alanında yeni bir kalitenin ön koşullarını bulunan tatilciler acil tıbbi durumlarda sigorta Bununla eğer bir hasta bunu arzu ederse, Çok önemli! Her bir tıbbi verinin kaydedilmesi, yaratmaktadır. kanıtını belgeleyebilir ve tıbbi müdahale kartın acil durum verilerine, hasta kararlarına, görülmesi veya uygulanması hakkında sadece talebinde bulunabileceklerdir. hastalıkların tedavisi hakkındaki tedbirlere, hasta tek başına karar verecektir. Kişisel onay organ bağışı beyanlarına, ilaç dokümanta- olmadan hiçbir veri saklanamaz ve erişimi Kartta bulunan vesikalık resim hekimle- syonlarına, aşı dokümantasyonlarına veya mümkün olamaz. Sadece idari veriler şimdiye re sigortalının tanımlanmasında yardımcı komple elektronik hasta dosyasına ulaşılması kadar eski sağlık sigortası kartında olduğu gibi olacaktır ve kartın sigorta kanıtı olarak kötüye planlanmıştır. kart üzerinde zorunlu olarak kaydedilmesi ge- kullanımını engelleyecektir. Bu, şimdiye ka- rekmektedir. dar tekrar tekrar yaşanmış olup, sonuçta tüm Tüm bunlar hastanın hızlı ve daha iyi bakımının sigortalılar tarafından karşılanan yüksek mali- yapılmasını desteklemektedir. Acil durumda yetlere yol açmıştır. kartın üzerindeki bilgiler dolaylı zararları engel-

4 Elektronik sağlık kartı ne kadar güvenli? Maksimum seviyede bilgilerin korunması Hemen baştan belirtilmesi gerekir ki: Elektronik güvenilir bir şekilde korunmakta olduğu onayına ihtiyaç duymaktadır. Doktorun da ken- uygulamaları kullanmak isteyip istemediğine sağlık kartı en yüksek güvenlik standartlarını anlamına gelmektedir. disini ek olarak çip kartıyla (profesyonel sağlık... bu uygulamalarda hangi verilerin karşılamaktadır. Bu nedenle yeni kart, mevcut kimliği olarak da bilinir) tanıtması gerekmekte- kaydedileceği ve işleneceğine dair sağlık sigortası kartından tamamen farklı bir Elektronik sağlık kartı bir adım daha ileri git- dir. Sadece acil bakım için doktor veya ilk yardım... kimin ne zaman ve hangi ölçüde bu verilere güvenlik boyutu içinde hareket etmektedir. mektedir. Zira bankalar veya havayollarındaki asistanı sigortalının şifresine gerek duymadan erişebileceği hakkında karar verir. veri toplamasında üzerinde bireysel kullanıcının saklanan acil verilere ulaşabilmektedir. Telematik sisteminde yalnızca güvenliği bir veri kullanımında hiç ya da sadece sınırlı bir et- Sigortalı aynı zamanda elektronik sağlık kartını ruhsatlandırma süreci dahilinde gematik kiye sahip olmasının aksine, bu olay yeni sağlık Her sigortalı kendi şahsi şifresini özgürce sadece sigorta kanıtı olarak kullanmayı tercih uygulamalarında denenmiş ve onaylanmış uy- kartında tamamen farklıdır. belirleyebilir ve gerektiğinde değiştirebilir. edebilir. Bununla da aynı zamanda sağlık sis- gulama ve fonksiyonlar mevcut olacaktır. temi yönetimindeki maliyetlerin azaltılmasına Yalnız sigortalının kendisi hangi verilerin Verilere son 50 erişim kart üzerinde katkıda bulunmaktadır. Gelecekte, elektronik sağlık kartı ile saklanacağı veya kullanılacağını belirler. saklanmaktadır. kişisel tıbbi veriler güvenli bir şekilde şifrelenmiş olacaktır. Bu, tüm verilerin bil- Doktor, hastanın tıbbi verilerine ulaşabilmesi Ve: Hastanın kendisi,... gisayar korsanları ya da hasta tarafından için, her zaman hastanın kart terminaline girdiği... tedavisine destek olacak gelişmiş, onaylı tıbbi yetkilendirilmemiş diğer kurumlara karşı şifresiyle (kişisel kimlik numarası) vereceği

5 Yeni sağlık kartından sadece hastalar mı yararlanacaktır? Herkes için avantaj Veriler gelecekte nasıl ve nerede aktarılıp gönderilebilecektir? Uygulama örneği Hayır, yeni karttan sadece siz avantaj önde gelen ve ülke çapındaki birleşik iletişim Irene Krüger diş doktoruna gidiyor. Çünkü sağ rinde kaydedilmek üzere, diş doktorunda sağlamayacaksınız. Sağlık sisteminde gö- sistemi kurulacaktır. alt yirmilik dişindeki rahatsızlığından dolayı, şifrelenmektedir. İnternet üzerindeki normal revli olan herkes için (doktorlar, hastaneler, doktor çenesinin filmini çekiyor. Diş maale- e-postalarında olduğu gibi şifrelenmemiş veri- eczaneler ve acil hizmetler) çalışmak daha Gelecekte... sef kurtarılamayacağından ötürü, çekilmesini ler asla taşınmamakta veya saklanmamaktadır. kolay, güvenli ve kazançlı olacaktır.... sağlık kartının üzerindeki adres değişikliği öneriyor ve hastayı ağız, çene ve yüz cerra- İki hafta sonra Bayan Krüger Baltık Denizi- gibi idari veriler, otomatik olarak online gün- hisine havale ediyor. Ameliyatın sekiz hafta ne tatile gitmiştir. Üst çenesinde akut ağrılar Özellikle, gelecek uygulamalar ile herke- cellenecektir. Kartın değiştirilmesine artık sonra yapılması belirleniyor. Tedavi sonrası başlamıştır. Yerel doktorun bir röntgen filmine sin yönetim yükü azalacaktır. Kâğıt gerek kalmayacaktır. Güncellenen adres bil- onun röntgen filmi Bayan Krüger in şahsi hasta ihtiyacı bulunmaktadır ve Bayan Krüger in filmi- dokümanların değişimi böylece pek çok gileri daha sonra kartın üzerinden, doktorlar dosyasına konuluyor. Bunun için diş doktorun- ni çekmek istemektedir. Hasta kaydedilmiş olan durumda kaldırılabilecektir, çünkü labora- ve hastanelerin sistemlerine dâhil edilebile- da bulunan kart terminaline elektronik sağlık filmine işaret etmektedir. Irene Krüger elektro- tuar raporları, test sonuçları veya ameliyat cektir. kartını okutuyor. nik sağlık kartını diş doktorunun kart termina- sonuçları gibi belgelerin gönderilmesi gerek-... örneğin farklı doktorların tedavileri, ortak Aynı şekilde diş doktoru da kendi çip kartını (pro- line okutur ve şifresiyle ona iki hafta önce diş meyecektir. Doktorlar arası veya doktor ile bir hasta dosyasına dâhil edilebilecektir. fesyonel sağlık kimliği) bir terminale okutuyor. doktorunun kendi hasta dosyasına kaydettiği eczacı arasındaki belgelerin değişimi önemli Irene Krüger şahsi şifresini giriyor ve diş dok- röntgen filmine erişimini sağlar. ölçüde hızlanacaktır. toruna bununla verilerini kendi elektronik hasta Ek radyasyona maruz kalmadan kapsamlı bil- Elektronik sağlık kartı ile sağlık hizmetlerinin dosyasına kayıt etmesi için onay veriyor. gi ile hemen Bayan Krüger in hızlı ve hedefe Veriler daha sonra, hastanın yapacağı seçim yönelik tedavisi sağlanır. ile bir dağıtılmış bellek veya altyapı üze-

6 Elektronik sağlık kartının arkasında kimler bulunuyor? Temel bir altyapı Elektronik sağlık kartının başlatıcısı kırmızı-yeşil hükümet olmuştur. Sonraki koalisyon hükümetleri de, bir telematik altyapının kurulması için, örneğin koalisyon anlaşmalarında görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Sağlık kartının tanıtımı Yasal Hastalık Sigortasının modernizasyonuna ilişkin kanun ile kararlaştırılmış ve Sosyal Kanun ( 291, 291a SGB V) ile düzenlenmiştir. Elektronik sağlık kartının tanıtımı ile birlikte gematik - Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbh görevlendirilmiştir. Gematik de Alman sağlık sisteminin üst düzey kuruluşları hissedar olarak temsil edilmektedir. Bunlar aşağıdakilerden oluşmaktadır: Federal Tabipler Birliği, Federal Diş Hekimleri Odası, Alman Eczacılar Derneği, Alman Hastane Derneği, Kanuni Sağlık Sigortaları Birliği, Sağlık Sandığı Doktoru Ulusal Derneği ve Sağlık Sandığı Diş Doktoru Ulusal Derneği. Gematik e yasal olarak, telematik altyapısında veri koruma kurallarına uyulmasını sağlamak ve hastaların haklarını korumak için görev verilmiştir. Gematik, Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Federal Komiseri ve Bilgi Teknolojisi Güvenliği Federal Dairesi ile yakın koordinasyon içinde durmaktadır. Gematik tüm vatandaşların, reşit hastalar olarak bir elektronik ağ üzerindeki sağlık sisteminde de kendi bilgisel kaderini belirleme haklarını kapsamlı şekilde kullanmalarını sağlamaktadır.

7 Sağlık kartı için dört iyi neden. Kısa ve öz! 1. Bir elektronik ağ üzerindeki sağlık sistemi ile hastaların tedavilerindeki kalitenin, şeffaflığın ve verimliliğin arttırılması. 2. Sağlık sisteminin elektronik ağ üzerinde de olsa, veri korumanın ve hasta haklarının sağlanması. 3. Tüm katılanlar arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve daha kısa, daha hızlı ve daha güvenli iletişim yollarının sağlanması. 4. Maliyet birimi ve hizmet sağlayıcıları için daha az bürokrasi ve idari yük. Mayıs 2012 den itibaren geçerlidir Friedrichstraße 136 I Berlin I Tel: 030 / Fax: 030 / I I

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İsviçre ye Hoş Geldiniz Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İçindekiler 5 Bir ülkenin farklı çehreleri Küçük bir alanda büyük kültürel çeşitlilik 7 Birlikte yaşamak Fırsat eşitliği ve saygı

Detaylı

Değerli vatandaşlarımız,

Değerli vatandaşlarımız, Değerli vatandaşlarımız, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği olarak her zaman sizlerle iletişim halinde olmaya özen göstermekteyiz. Bu anlayışımızın bir ürünü olarak, Büyükelçiliğimize yöneltilen çeşitli soruların

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI Ali ÖZGAN 1 GİRİŞ 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren içinde bulunulan endüstri çağının daha sonra hangi aşamalara varacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojinin

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

Hakkınız var! Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlığı Olanlar ve Yakınları Engelleri Aşmak için Haklarımızı Bilelim BU BROŞÜR SİZİN İÇİN

Hakkınız var! Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlığı Olanlar ve Yakınları Engelleri Aşmak için Haklarımızı Bilelim BU BROŞÜR SİZİN İÇİN Uzun süreli zihinsel veya ruhsal rahatsızlık yaşıyorsanız veya böyle bir yakınınız varsa, Bu durum sizin ya da yakınınızın diğerleriyle eşit bir şekilde topluma tam ve etkili katılımınızı engelliyorsa,

Detaylı

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler TUR 2014/1 Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler Mahkeme hangi şikâyetleri inceler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Mahkeme), Avrupa

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 Sayın

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER Uluslararası Sağlık ve İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu IFHHRO Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Teşekkürler Bu rehberin taslağını

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI Gülay TOKSÖZ Seyhan ERDOĞDU Selmin KAŞKA Ekim 2012 IOM International Organization for Migration Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ. UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu

İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ. UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı