Gıda İle İlgili Olanlar Dâhil Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri Ruhsatlandırmak Ve Denetleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gıda İle İlgili Olanlar Dâhil Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri Ruhsatlandırmak Ve Denetleme"

Transkript

1 Faaliyet ve Proje Bilgileri Gıda İle İlgili Olanlar Dâhil Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri Ruhsatlandırmak Ve Denetleme tarih ve 25902(değişik: ) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında 6 adet işletme gayrisıhhî müesseselerin çevresel etkileri ve almaları gereken yasal izinler ve ruhsatın kesinleşmesi yönünden denetlenmiştir adet gayri sıhhi müesseseye yer seçimi ve tesis kurma izni için görüş verilmiştir. 19 adet ruhsat müracaat dosyası mevcut olup değerlendirilmektedir. 3. Resmi kurumlara GSM için 16 tane görüş verilmiştir. Başkanlık Olur u ile başlatılan 30 tane akaryakıt ve LPG satış istasyonunun denetimi yapılmıştır. 4. Gelen 25 tane şikâyet dilekçesi değerlendirilmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Deneme İzni 1.Sınıf Gayrisıhhî Müessese 2.ve 3.Sınıf Gayrisıhhî Müessese Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Toplam İncelenen/ Denetime Gidilen GSM Adet Yasal İzinler ve Ruhsatın Kesinleşmesi İçin Yapılan Denetim 6 Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni İçin Verilen Görüş 30 İncelemesi Devam Eden Ruhsat Dosyası 19 Çevresel Gürültü Şikâyetlerini En Kısa Sürede Değerlendirilip Sonuçlandırmak yılı itibari ile 29 adet gürültü şikâyeti değerlendirilmiş, 7 işyerine denetim yapılmış ve 8 işyerine idari yaptırım uygulanmış olup 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca TL idari para cezası verilmiştir. 2. İlimiz, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve çok hassas kullanım alanlarını etkileyen açık ve yarı açık eğlence yerlerinin tespit edilmesi amacıyla, Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmangazi Belediye Başkanlığı, Yıldırım Belediye Başkanlığı ve Nilüfer

2 Belediye Başkanlığı teknik elemanları tarafından, 14 Eylül 2010 tarih ve 510 sayılı Valilik Oluruyla bir komisyon oluşturulmuştur. - İlçe Belediye Başkanlıklarından gelen görüşler neticesinde; eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin yapılabileceği alanlar ile konser, gösteri, miting, tören, festival, düğün ve benzeri gibi açık hava faaliyetlerinin yapılabileceği alanlar belirlenmiştir. - Çok hassas kullanım alanlar ile bu alanları etkileyen açık ve yarı açık eğlence yerleri tespit edilerek İl Mahalli Çevre Kurulu na sunulmuştur. 3.Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren 7 eğlence yeri için hazırlanan Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporları incelenerek İlçe Belediyesine canlı müzik izni verilip verilmeyeceği konusunda görüş bildirilmiştir. 4.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı na bağlı 2 personel Çevre ve Orman Bakanlığı nca açılan gürültü eğitimi sonucu A1 tipi sertifika almıştır. 5. Bursa Karayolu Stratejik Gürültü Haritası Hazırlama Projesi: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü nün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız tarafından belirlenen alanlarda karayolu gürültü haritası hazırlama projesidir. Implementation Capacity for Environmental Noise Directive Çevresel Gürültü Direktifi için Uygulama Kapasitesi projesi AB IPA 2009 programı kapsamında gürültü haritası hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda; Bursa Karayolu Stratejik Gürültü Haritası Hazırlama Projesi kapsamında, alansal verilerin hazırlanması çalışmaları yapılmıştır. 2

3 Proje kapsamındaki Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer İlçelerine ait eğim eğrileri, yükseklik noktaları, demografik verilerin çalışması tamamlanmış olup, bina ve arazi kullanımları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Binalar, binaların kat adetleri, binaların nitelikleri, 2009 ortofotolara göre binaları güncelleme ve yükseklik noktalarının haritaya işlenmesi işine devam edilecektir. PEMBE : SAĞLIK, KIRMIZI :TİCARET, AÇIK MAVİ: RESMİ BİNA, KOYU YEŞİL :DİNİ BİNA SARI:TÜRBE, BEYAZ :KONUT Kirletici Sektör: Kirletici sektörlerin envanter çalışması devam etmekte olup; elimizde bulunan envanter çalışması formlarının veri tabanına girişi yapılmakta ve harita üzerine kodlama çalışmaları devam etmektedir. 3

4 Veri girişi yapılan tesislerin harita üzerine kodlanmış durumu, Gelen Şikâyetler Üzerine Hafriyat Atıkları Denetimleri Yapmak 2010 yılında ruhsatsız ve izinsiz alanlara kaçak hafriyat dökülmesi ile ilgili gelen şikâyetin tamamı değerlendirilmiş, tespit edilen 53 adet şahıs veya şirkete Çevre Denetim Tutanağı düzenlenerek 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/4 maddesine göre İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilip toplam TL para cezası kesilmiştir. 4

5 Hava Kirliliğini Azaltmak İçin Denetimler Yapmak Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde kış sezonu itibariyle 72 adet mahrukatçıya denetim yapılmış, 29 adet şikâyet değerlendirilmiştir. Atık Denetimi Yapmak Büyükşehir Belediyesi olarak, yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek, sınırları dâhilinde kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek, sözleşme yapmayanlara cezai işlem uygulamakla görevlidirler. Bursa Büyükşehir sınırları içerisindeki tüm alışveriş merkezlerindeki restoranlarda bitkisel atık yağ denetimi gerçekleştirilmiştir yılında atıklarla ilgili denetim ve şikayet değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Çevre Bilinçlendirme Çalışmalarıyla Öngörülen Süreçlerde Eğitim Verilmesi Ve Katılmış Olduğumuz Seminerler 1. Verdiğimiz Eğitim ve Seminerler 5 Haziran Çevre Günü kapsamında Botanik Parkı nda Çevre ve Çocuk Şenliği düzenlenmiştir. Başköyde bulunan dökümcülere İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bilgilendirme eğitimi düzenlenmiştir. 2.Katıldığımız Eğitim Ve Seminerler Bursa Valiliği Enerji Verimliliği Birimi tarafından düzenlenen Bursa da Enerji Verimliliği konulu eğitime katılım sağlanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliğinin ortaklaşa düzenlediği Resmi Yazışma Kuralları, Meclis ve Encümen İşlemleri, ilgili Mevzuat ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar konulu eğitim seminerine katılım sağlandı. Çevre ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi Büyük Kaza Tehlikeleri Bürosu ile müşterek olarak düzenlenen Büyük Endüstriyel Kazalara İlişkin Seveso Direktifi Kapsamında Acil Durum Planları, Arazi Kullanımı, Kaza Risk Analizi ve Risk Değerlendirme Araçları konularını içeren çalıştaya katılım sağlanmıştır. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin çalıştay eğitimine katılım sağlanmıştır. 5

6 Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen A1 Tipi Temel Eğitim ve Saha Ölçümleri Sertifika programına katılım sağlandı. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Güneş Enerjisi Alternatif Enerjiler ve Belediyelerde Ortak Yatırım İmkanları konulu eğitime katılım sağlanmıştır. Performans Sonuçları Tablosu Stratejik Amaç : Stratejik Hedef : Performans Hedefi : Etkin ve verimli bir çevre denetim planı hazırlamak ve uygulamak Derelerin kirliliğine sebebiyet veren sanayi tesislerini tespit etmek ve envanterlerin çıkartılmasını sağlayarak çevre durum raporunun hazırlamak Katı yakıtları üreten, satışa sunan ve depolayan işletmelerin tespitini yapmak, mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve uygunsuzluk durumunda mevcut durumlarına ait rapor hazırlayarak çözüme katkı sağlamak Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak, İGEP projesi kapsamında hedef gruplarına mahallelerde ve okullarda çevre ve sağlık bilincinin artırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunarak sivil toplum katılımının önleyici rolünün arttırmak Çevresel gürültü kirliliğini tespit etmek için gürültü haritaları oluşturmak Hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek Etkin ve verimli bir çevre denetim planı hazırlamak ve uygulamak Derelerin kirliliğine sebebiyet veren sanayi tesislerini tespit etmek ve envanterlerin çıkartılmasını sağlayarak çevre durum raporunun hazırlamak Katı yakıtları üreten, satışa sunan ve depolayan işletmelerin tespitini yapmak, mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve uygunsuzluk durumunda mevcut durumlarına ait rapor hazırlayarak çözüme katkı sağlamak Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak, İGEP projesi kapsamında hedef gruplarına mahallelerde ve okullarda çevre ve sağlık bilincinin artırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunarak sivil toplum katılımının önleyici rolünün arttırmak Çevresel gürültü kirliliğini tespit etmek için gürültü haritaları oluşturmak Hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek Etkin ve verimli bir çevre denetim planı hazırlamak ve uygulamak yılında Derelerin kirliliğine sebebiyet veren sanayi tesislerini tespit etmek ve envanterlerin çıkartılmasını sağlayarak çevre durum raporunu hazırlamak. 6

7 Performans Göstergesi Etkin ve verimli bir çevre denetim planı hazırlamak ve uygulamak Envanter Çalışmalarının başlatılması Katı yakıtları üreten, satışa sunan ve depolayan işletmelerin tespitini yapmak, mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve uygunsuzluk durumunda mevcut durumlarına ait rapor hazırlayarak çözüme katkı sağlamak yılında çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak, İGEP projesi kapsamında hedef gruplarına mahallelerde ve okullarda çevre ve sağlık bilincinin artırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunarak sivil toplum katılımının önleyici rolünü arttırmak Çevresel gürültü kirliliğini tespit etmek için gürültü haritaları oluşturma çalışmalarına başlamak Hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek Yılı Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) % % Gerçekleştirilecek toplantı sayısı Hazırlanacak rapor sayısı Gerçekleşecek toplantı sayısı Çevresel Gürültü haritalarının yapılmasına yönelik bilgileri toplamak Ruhsatlı Hafriyat Alanlarının denetlenmesi 6 adet 6 adet Sürekli Sürekli 100 Sürekli Sürekli 100 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2010 yılı performans hedeflerinin gerçekleşme oranı bütün göstergelerde %100 olarak gerçekleşmiştir. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 7

8 e-belediye sisteminde standart evrak süreleri takip edilmiş, sürelerin aşılmamasına dikkat edilmiştir. 8

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Görev Tanımı 6360 sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz...

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz... Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir Arnavutköy için Çalısıyoruz... Mahalle ve Köylerimiz ARNAVUTKÖY MERKEZ MUSTAFA KEMAL PAŞA ANADOLU İMRAHOR İSLAMBEY YAVUZSELİM BAHŞAYIŞ YUNUS EMRE ATATÜRK BOĞAZKÖY İSTİKLAL

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ön fizibilite raporu ile Dünya Bankası'na kredi talebi başvurusunda bulunulmuş, 1991 yılında Dünya Bankası'ndan 350.000$ 'lık proje hazırlık

Ön fizibilite raporu ile Dünya Bankası'na kredi talebi başvurusunda bulunulmuş, 1991 yılında Dünya Bankası'ndan 350.000$ 'lık proje hazırlık T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM ÇALIŞMALARI Yeşim DEDEOĞLU Çevre Yük. Müh. Büyükşehir Belediyemiz

Detaylı

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim 9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim Merkezince Yapılan Çalışmalar 9.1. ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı ASO ve KOSGEB arasında 18.05.1999 tarihinde imzalanan protokol ile kurulan, işletme kapsamı Hava Kalitesi

Detaylı

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA 2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ 11-12 ARALIK 2014- BURSA Avrupa Yeşil

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.04.2005 tarih ve 25791 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 TAKDİM 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız, çevre ve şehircilik alanında geniş bir görev

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazate Tarihi 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı:25791 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a ODUNPAZARI 2014 BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1 S a y f a 2 S a y f a 3 S a y f a 4 S a y f a ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında Odunpazarı Belediyesi sosyal demokrat anlayışın

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Temizlik İşleri Büro Şefliği Çevre Koruma Şefliği Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefliği 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerini, Ürün: Atık yağların

stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerini, Ürün: Atık yağların Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 1 / 32)

Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 1 / 32) Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 1 / 32) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI Eylül 2007 Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 2 / 32) İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÇalıĢmadan, üretmeden, rahat yaģamayı alıģkanlık haline getirmiģ toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra istikballerini kaybederler. 2 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞEFLİĞİ Yapılan İş Adet Gelen Evrak 3152 Giden Evrak 2512 Encümen'e GSM ruhsatının bulunmaması nedeni ile kapatılması için teklif edilen işletme sayısı

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 08 Fiziksel Kaynaklar 13 Örgüt Yapısı 14 Organizasyon Şeması 15 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler 16 Mali Hizmetler

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı