GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME DIŞI ETKİLERİ. AYŞE ÖZTÜRK,MD, MsC, PhD ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi,İzmir Bölge Laboratuarı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME DIŞI ETKİLERİ. AYŞE ÖZTÜRK,MD, MsC, PhD ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi,İzmir Bölge Laboratuarı."

Transkript

1 GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME DIŞI ETKİLERİ AYŞE ÖZTÜRK,MD, MsC, PhD ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi,İzmir Bölge Laboratuarı.

2 AMAÇ Gürültünün işitme dışındaki sağlık etkilerinin neler olduğu,bilimsel kanıtlar, sağlık etkilerinin mekanizmaları konusunda bilgi vermek.

3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Dünya Sağlık Örgütü nün(dsö) gürültüyle ilgili saptamaları ve gürültü sorununa yaklaşımını bilme Gürültünün işitme dışı etkilerini sayabilme, Gürültü dışı sağlık etkilerinin mekanizmalarının anlaşılması hedeflenmektedir.

4 Dünyada GBİK Avrupa ülkelerinde çalışanların %7 sinde işten kaynaklanan işitme bozuklukları olduğu saptanmıştır. Çeşitli bölgelerde ve gelişmekte olan ülkelerde %7-21 arasında değişen aralıkta olduğu belirtilmektedir. Gelişmiş ülkelerde gürültü için hesaplanan harcama ülke milli gelirinin % si kadardır.

5 Türkiye de GBİK İSGÜM ün 2000 yılında 1927 işyerinde yapılan çalışmada % İSGÜM İzmir de yıllarında 76 işyerlerinde 813 kişiyi kapsayan bir çalışmada % 17.3, İSGÜM İzmir ve DEÜ Halk Sağlığı ABD 2004 te döküm işkolunda 392 çalışanı kapsayan çalışmada %23.4 saptanmıştır SGK verilerine göre 429 Meslek hastalığı saptanmış ve bunlardan sadece 5 i GBİK tanısı almıştır. Yine Sağlık Bakanlığı Meslek hastalıkları hastanesi 2008 yılı verilerine göre kesin Meslek hastalığı tanısı alanların %11 inin GBİK olduğu saptanmıştır.

6 Dünya Sağlık Örgütü nün(dsö) gürültüyle ilgili saptamaları ve gürültü sorununa yaklaşımı Gürültü işte, evde, okulda ve dinlenme zamanlarında insanların günlük aktivitelerini ve sağlığını bozan ciddi bir tehlikedir. Sadece trafik gürültüsü her üç Avrupalıdan birini, gece gürültüsüyle karşılaşma her 5 Avrupalıdan birini etkilemektedir. DSÖ Avrupa ülkelerinde çocuklar için sağlık ve çevre eylem planında okulda ve evde zararlı gürültüden korunma hedeflemektedir AB direktifi maruz kalımı azaltmak ve kontrol etmek için eylem planı gerekliliğini kabul etmiştir da Avrupa için gece gürültüsü rehberi hazırlanmıştır.

7 DSÖ nün gürültü için eylem planının amacı Özel duyarlı grupların gereksinimlerini belirleme, Gürültünün sağlık etkileri konusunda kanıtların gözden geçirilmesi, DSÖ nün diğer programlarıyla iletişim kurarak gürültü ve sağlık için rehber hazırlama, Sağlık etkileri için doz-yanıt ilişkisi analizleri, Uyku bozuklukları ve kardiyovasküler problemlerde gürültüye maruz kalımın araştırılmasını kapsamaktadır.

8 Tablo-1 Gürültünün sağlık sonuçları ve çalışmaya etkisi Fizyolojik Psikolojik İşle ilgili sonuçlar İşitme kaybı Hipertansiyon Kalp hastalıkları Ülser Kolit Başağrısı Diyabet Stres Uykusuzluk İrritasyon/Sıkıntı Konsantrasyon Kaybı Moral bozukluğu Öğrenme güçlüğü Zihinsel yorgunluk Korku Absentizm Konuşmada engellenme Anlaşmada zorluk Üretkenlikte azalma İş başarısında azalma Karamsarlık

9 Tablo-2 Gürültü maruziyetinin uzun süreli etkileriyle ilgili yapılan bilimsel çalışmalar Etki Bilimsel kanıt Çalışmanın yapıldığı yer İşitme kaybı yeterli İş Çev,eğlen.Yeri Ham.kadınlar Sıkıntı yeterli İş,ofis Endü. Çev. Çevre Hipertansiyon yeterli Meslek,end. Çev.yol Hava traf İskemik kalp hastalığı Uyku boz,değişiklikl er Uyku paterni Uyanıklılık Subjektif uyku kalitesi Kalp hızı Ertesi gün mizaç yeterli Yeterli Yeterli Yeterli Yeterli yeterli Çev.yol Hava traf Uyku Uyku Uyku Uyku Uyku (A) süre Gürltü ölçümü <85 <55 <85 42 < <60 Mes.maruz Leq 24 saat Mes.maruz Mes.maruz Mes.maruz Ldn Mes.maruz db(a)leq 06-22sa db(a)leq 06-22sa db(a)leq 06-22sa İçerde İçerde İçerde Dışarı İçerde Dışarı Dışarı Dışarı Dışarı İçerde Dışarı İçerde Dışarı Kaynak: Effect of noise on health Health Council of the Netherlands,Noise/News İnternational September. 1996(4

10 Tablo-2 Gürültü maruziyetinin uzun süreli etkileriyle ilgili yapılan bilimsel çalışmalar Performans Yeterli Sınırlı Okul İş,çeveresel İmmün etkiler Sınırlı İş,çev 70 Dışarı Biyokimyasal etkiler Sınırlı İş, çevr Doğum ağırlığı Sınırlı İş, Hava traf Ruhsal bozukluklar Sınırlı Absentizm oranı Sınırlı İş Ofis Hava trafik Psiko-sosyal iyilik Sınırlı Çevre Konjenital etkiler Yetersiz İş, çev Kaynak: Effect of noise on health Health Council of the Netherlands,Noise/News İnternational September. 1996(4

11 Gürültünü psikolojik etkileri Uyku fazlarında bozulma ve uykusuzluk. Sıkıntı hissi(hoşa gitmeyen ses) Hareketliliği artırma ve dikkati dağıtma etkisi ve, dikkati toplama çabasında artışa.sinirlilik, Çevredeki gürültü algısı kişisel duyarlılığa bağlı olarak kişide kontrolsüzlük ve hafızada zayıflamaya neden olur.

12 Gürültünü psikolojik etkileri Konuşmanın maskelenmesi ve iletişimin bozulması, sıkıntı hissi. iletişim ve anlaşmada zorluk.. işten ve gürültülü çevreden kaçma isteği. absentizm, üretkenlikte ve iş başarısında azalma,

13 Gürültü, toplumsal reaksiyon, sağlık belirleyicileri ve sağlık etkileri arasındaki ilişki için bir model Ses/Gürültü Uykusuzluk&Stres Subjektif yanıt *Hoşnutsuzluk *sıkıntı *rahatsızlık Sağlık etkileri *Akıl sağlığı *kalp hızı *Kan basıncı *Yorgunluk,bitkinlik *küçük kazalar *Sindirim sitemi etkileri Yanıt değiştiriciler Gürültü kaynaklarına karşı tutum. Diğer faktörler *Diğer stresler *genetik *sosyal destek *egzersiz *diğer risk faktörleri (Sigara, alkol vb) kaynak: gürültünün sağlık etkileri üzerine gürültünün subjektif reaksiyonlarının etkisinden adape edilmiştir.r.f.s Job,Enviromental Ġnternational,1996.

14 Gürültü ve stres-reaksiyon modeli a-sıkıntı b-kardiyovasküler hastalık (Hipertansiyon, Arteriosklerozis, iskemik kalp hastalıkları, ) c-uyku bozuklukları (uyanma, uyku periyotlarında değişiklik, hormonal düzeylerde değişiklik, uyanıklık) d-immün etkiler (kortizol salınımı, bağışıklık sisteminin baskılanması) e-biyokimyasal etkiler (hiperglisemi, Hiperlipidemi) f-üremeye etkileri (düşük doğum ağırlıklı bebek?????) g-performansa etkileri (tetikte olma duygusu, heyecan, dikkatte azalma) Duyarlı gruplar:yaşlılar, körler, fetüs, genç çocuk, akıl sağlığı bozuk olanlar.

15

16

17 Kortizol Hormonunun Etkileri. Kan şekerini artırır. Protein yıkımını artırır. Glikoz yıkımını engeller. Yağ ve proteinden glikoz yapımını artırır. Stres önler.

18 Sempatik sistemin etkileri Adrenalin (epinefrin, E) Kalp aktivitesini artırma Metabolizmayı artırma Bronşiollerde genişleme Noradrenalin (norepinefrin, NE) Damarların daraltılması Kan basıncının artırır

19 Gürültüyle karşılaşma(gürültü düzeyi) doğrudan Dolaylı yolla İşitme kaybı Etkinliklerde, uykuda ve iletişimde engellenme Zihinsel ve duygusal yanıt SIKINTI Stres yanıtı Fizyolojik stres yanıtları Otonom sinir sitemi(adrenal medulla(adrenalin) -Endokrin sistem(hipofiz(acth), adrenal bezler(kortizol)) *Kan basıncı, *kan lipitleri, *kan viskozitesi, *Kardiak atım, *kan glikozu, *Kan pıhtılaşma faktörleri Ortaya çıkan bozukluklar Kardiyo vasküler hastalıklar *Hipertansiyon,*Arteriosklerozis, * İskemik kalp hastalığı Kaynak:Babisch, 2002, WHO,Night Noise Guidelines for Europe

20 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELĠK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDiRiLMESi VE YÖNETiMi YÖNETMELiĞi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

21 Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; özellikle nüfusun yoğun olduğu alanlarda, parklarda veya yerleşim bölgelerindeki diğer sessiz alanlarda, açık arazideki sessiz alanlarda, okul, hastane ve diğer gürültüye hassas alanlar da dahil olmak üzere insanların maruz kaldığı çevresel gürültüler ile çevresel titreşime yönelik esas ve usulleri kapsar. (2) Bu Yönetmelik kişinin kendisinden dolayı maruz kaldığı gürültüyü, 26 ncı maddede belirtilen ev faaliyetleri dışındaki gürültüler ile komşuların oluşturduğu gürültüyü, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin maruz kaldığı gürültüyü, ulaşım araçlarının iç gürültüsünü ve askeri alanlardaki askeri faaliyetlere bağlı gürültüyü kapsamaz.

22 Tablo-9: Ġç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Kullanım Alanı Kapalı Pencere L eq (dba) Açık Pencere L eq (dba) Kullanım alanlarında herhangi bir faaliyet olmadığı durumlardaki değerler: Kültürel Tesis Alanları Tiyatro salonları Sinema salonları Konser salonları Konferans salonları Sağlık Tesis Alanları Yataklı tedavi kurum ve kuruluşları, dispanser, poliklinik, bakım ve huzur evleri ve benzeri Dinlenme ve tedavi odaları Eğitim Tesisleri Alanları Okullardaki derslikler, özel eğitim tesisleri, kreşler, laboratuarlar ve benzeri Spor salonu, Yemekhane Kreşlerdeki yatak odaları 30 40

23 Tablo-9: Ġç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Turizm Yerleşme Otel, motel, tatil köyü, pansiyon ve benzeri Alanları yatak odası Konaklama tesislerindeki restoran Sit Alanları Arkeolojik, doğal, kentsel, tarihi ve benzeri Ticari Yapılar Büyük ofis Toplantı salonları Büyük daktilo veya bilgisayar odaları Oyun odaları Özel büro (uygulamalı) Genel büro (hesap, yazı bölmeleri) İş merkezleri, dükkanlar ve benzeri Ticari depolama Lokantalar Kamu Kurum Kuruluşları Ofisler Laboratuarlar Toplantı salonları Bilgisayar odaları Spor Alanları Spor salonları ve yüzme havuzları Konut Alanları Yatak odaları Oturma odaları 45 55

24 Gürültünün işitme dışı etkilerinden aklınızda kalanları sayabilir misiniz???

25 Dikkatiniz için Teşekkürler

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

GÜRÜLTÜ. Gürültü nedir?

GÜRÜLTÜ. Gürültü nedir? GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ Amaç ve Öğrenim hedefieri Gürültü kirliliğinin tanımını yapabilme, Gürültü kaynaklarını sayabilme Gürültü ölçümü değerlerini bilme Gürültünün sağlığa etkilerini bilme Gürültü kontrolü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020. www.cevreorman.gov.tr

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020. www.cevreorman.gov.tr T T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020 www.cevreorman.gov.tr 1 ÖNSÖZ İnsanoğlunun hayatında huzur ve sükunetin değeri hiçbir varlıkla değiştirilemeyecek kadar yüksektir.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Eğitimin Amacı Eğitim sonunda; Katılı cıları iş güve liği bilincinin art ası, ülkemiz

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI Amaç Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İSG

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Detaylı

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl))

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Gürültü Yönetmeliği (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kiģilerin

Detaylı

MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, H. Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER, Eylem AKARSU

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

BÖLÜM 1. GÜRÜLTÜNÜN GENEL ÖZZELLİKLERİ VE ETKİLERİ. 1.1. Gürültünün Genel Özzellikleri ve Etkileri

BÖLÜM 1. GÜRÜLTÜNÜN GENEL ÖZZELLİKLERİ VE ETKİLERİ. 1.1. Gürültünün Genel Özzellikleri ve Etkileri GİRİŞ Çevre gürültüsünü oluşturan kaynaklar üzerinde en çok bilimsel ve teknolojik arştırmalar yapılan kentlerde en yaygın ve en fazla rahatsız edici gürültüler ulaşım sistemi özellikle motorlu araçlardan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2008 Resmi Gazete Sayisi: 26809

Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2008 Resmi Gazete Sayisi: 26809 Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2008 Resmi Gazete Sayisi: 26809 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEGERLENDIRILMESI VE YÖNETIMI YÖNETMELIGI (2002/49/EC) BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam Kanuni Dayanak Uygulama alanı Tanımlar Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları Sanayi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bu sayıda 4 20 ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASINDA HOLİSTİK TÜMELCİ YAKLAŞIM Prof.

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ Akreditasyon Belgelerimiz Ek-9A T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 559 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Bu bölümde, bilişim teknolojisi ürünleri ve internet kullanımın sağlık etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlar açısından büyük risklere neden olabilecek fiziksel etmenler şunlardır;

İşyerlerinde çalışanlar açısından büyük risklere neden olabilecek fiziksel etmenler şunlardır; FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İşyerlerinde çalışanlar açısından büyük risklere neden olabilecek fiziksel etmenler şunlardır; Gürültü Titreşim Termal Konfor Aydınlatma Radyasyon ve Basınç GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ

Detaylı

KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL

KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye msahinbulbul@gmail.com

Detaylı

GÜRÜLTÜ. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

GÜRÜLTÜ. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı GÜRÜLTÜ Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-44-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı