BÖLÜM 8.4. Fiziksel Özellikler - Denizel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 8.4. Fiziksel Özellikler - Denizel"

Transkript

1 BÖLÜM 8.4 Fiziksel Özellikler - Denizel

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... i ġekġller... i KISALTMALAR... ii 8.4. Fiziksel Özellikler - Denizel TABLOLAR Sayfa No Tablo Deniz Suyu: ĠnĢaat AĢamasında Etki Faktörleri Yoğunluğu ŞEKİLLER Sayfa No ġekil Dip Morfolojisi: ĠnĢaat AĢamasındaki Etkilerin Coğrafi Dağılımı ġekil Deniz suyu: inģaat aģamasındaki etkilerin coğrafi dağılımı ġekil Deniz Suyu: ĠĢletme AĢamasındaki Etkilerin Coğrafi Dağılımı ġekil Deniz Sedimanı: ĠnĢaat Sırasındaki Etkilerin Coğrafi Dağılımı ġekil Denizel Gürültü: Etkilerin Coğrafi Dağılımı i

3 KISALTMALAR ACCOBAMS Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesi nde YaĢayan Denizel Memeli Türlerinin Korunması AnlaĢması ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi KK Katodik Koruma PEL Muhtemel Etki Seviyesi TANAP Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı TÜBĠTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu ii

4 8.4. Fiziksel Özellikler - Denizel Bölüm 8.4 te, özellikle de kapsam belirleme aģamasında tanımlanmıģ olan denizel fiziksel bileģenler üzerindeki olası etkilerin analizi sunulmaktadır. Bu etkiler aģağıda verilmiģtir: Deniz dibi morfolojisi, Deniz suyu, Deniz sedimanları, Denizel gürültü. Bölüm 2 de anlatıldığı gibi, denizel boru hattı, balık avlama ve deniz kazaları nedeniyle oluģabilecek darbe ve olası zararları önlemek için Marmara deniz geçiģinin Anadolu yakasında 200 m ve Avrupa yakasında 500 m boyunca gömülecektir. Boru hattı bu çekme zinciri karaya yaklaģım noktaları haricinde deniz tabanı yüzeyine yerleģtirilecektir. Buna göre denizel boru hattı ve boru hattı döģenmesi olmak üzere iki belirgin proje bileģeni tanımlanmıģtır. BileĢenin duyarlılığı özel çalıģmalar ya da mühendislik çalıģmaları sırasında toplanan mevcut durum verilerinden belirlenmiģ olup, etki faktörleri ise geçmiģte yapılmıģ çalıģmalardan veya benzer projelerden elde edilen proje tanımına dayanarak tanımlanmıģtır Dip Morfolojisi Bu bölüm, TANAP Projesinin inģaat, iģletme ve iģletmeye kapatma aģamalarındaki deniz dibi morfolojisindeki Proje faaliyetlerinin olası etkilerini ele almaktadır. Değerlendirme sürecine rehberlik eden parametre, yerel (deniz tabanı) morfolojisindeki değiģim olarak tanımlanmıģtır. Morfolojideki değiģiklikler deniz tabanı morfolojisindeki çeģitliliği azalttığında olumsuz etki; morfolojik çeģitliliği arttırdığında ise olumlu bir etki olarak görülebilir. KarmaĢık morfolojik özellikler, özellikle de sert alt katmanlı olanları, monoton yumuģak sedimanlı deniz tabanından daha fazla biyoçeģitliliğin artmasını destekler. Proje koridorundaki deniz dibi morfolojisine ait veriler (yandan taramalı sonar, batimetri ve sediman özellikleri), mevcut durum tespit çalıģmaları sırasında toplanmıģtır. Tüm koridor nerdeyse eģit oranda, çok sınırlı sert zeminli yumuģak sedimanlarla (kum ve çamur) kaplanmıģ ve yalnızca iki alan homojen olmayan morfolojik özellikler göstermektedir. Dolayısıyla, alan özellikle zengin ve çeģitliliğe sahip ekosistemleri desteklemeye uygun görülmemektedir. Etki değerlendirme, ağırlıklı olarak Bölüm 3.6 da sunulan etki faktörlerinin tanımına dayanmaktadır. Bileşenin duyarlılığı Yerel morfolojideki değiģiklikler, özellikle kıyı yaklaģımlarında borunun gömülmesi, boru hattının döģeme ve geri dolgu aģamalarında deniz tabanında ortaya çıkması beklenmektedir. Temel değiģiklikler, engebeli yumuģak zeminin düzleģmesini içerebilir. BileĢenin duyarlılığı, morfolojik özelliklerin varlığıyla (örneğin basamaklar, yüzey altı sığlıkları, çukurlar, batık külçeler arasında kalmıģ kanallar ve eğimler) tanımlanmakta olup, yüksek morfolojik çeģitliliğe sahip alanlar daha duyarlı sayılmaktadır. Duyarlılık seviyeleri, uygun morfolojik veriler analiz edilerek ve yukarıda belirtilen özelliklerin varlığı, yaygınlığı ve karmaģıklığı dikkate alınarak tanımlanmıģtır

5 Projenin etki alanı, aģağıda verilen ilgili etki faktörlerine göre tanımlanmaktadır: Yerel morfolojideki değiģim: Projenin ayakizi, Askıda sediman: proje sınırlarından itibaren m. Yerel morfolojideki değiģim, bileģen üzerinde daha doğrudan bir etkiye sahipken, askıda sediman dolaylı bir etkiye sahiptir, çünkü genellikle sert alt tabakanın yumuģak sedimanlarla kaplanması sediman birikmesine ve dolayısıyla dip morfolojisinin sadeleģmesine sebep olabilir. Jeomorfolojik verilere göre, denizel Proje koridoru boyunca iki duyarlılık düzeyi tanımlanmıģtır. Morfolojik özelliklerin nadiren görüldüğü monoton ve düz sedimanlar (kum ya da çamurlu), düģük duyarlılığa sahip olan alanlar olarak düģünülmektedir. Buna karģılık, orta derece duyarlılık seviyesine giren iki karmaģık alan aģağıdaki Ģekilde tanımlanmıģtır: Anadolu kıyısı deniz tabanı, yüzeyden yaklaģık 45 m derinliğe kadar oldukça dik bir eğime sahiptir. Birkaç sert alt katman bölgesi de bulunmaktadır. Avrupa kıyısı tarafında, muhtemelen akıntılardan dolayı karmaģık morfolojik özellikler içeren, yumuģak zeminin son derece engebeli göründüğü yaklaģık 1 km lik bir Ģerit bulunmaktadır İnşaat Aşamasındaki Etkiler Etki faktörleri ĠnĢaat aģamasında, hendeklerin kazılması sebebiyle kıyıya yaklaģım alanlarında ve deniz tabanına boru hattının döģenmesi sebebiyle denizel alanlarda, yerel morfolojide değiģiklikler meydana gelmesi beklenmektedir. Ġki denizel Proje bileģeni olan boru hattı döģenmesi (kıyıya yaklaģım alanlarına boru hattı döģenmesi) ve denizel boru hattı için, inģaat sırasında yerel morfolojideki değiģime iliģkin etki faktörlerinin 1 yoğunlukları sırasıyla yüksek ve ortadır. Boru hattı döģenmesi bileģeni için askıda sediman etki faktörünün yoğunluğu yüksektir. ÇeĢitli proje bileģenleri için iģletme sırasındaki etki faktörlerinin yoğunluğu D=DüĢük, O=Orta, Y=Yüksek olup, etki Ģiddetinin hesaplanmasına dair detaylar Ek 4.5 te verilmektedir. Boru hattı döģenmesine iliģkin etki faktörü yoğunluğunun daha yüksek olması beklenmektedir, çünkü deniz kısmından farklı olarak bu alanda kıyı boru döģemesi ve diğer saha hazırlık çalıģmaları gerçekleģtirilecektir. Anadolu yakasında boru hattı döģenen alan (sahil çizgisinden yaklaģık 200 m) duyarlılığın orta düzeyde olduğu düģünülen alanla çakıģmaktadır. Buna karģılık, Avrupa yakasında boru hattının karaya çıkarıldığı alan (sahil çizgisinden yaklaģık 500 m), düģük seviyede duyarlılık bölgesi ile çakıģmamaktadır. Etki değerlendirme ĠnĢaat faaliyetleri, yerel deniz tabanı morfolojisini özellikle kıyı yaklaģımı boru döģeme aģamasında boru hattının döģeme faaliyetlerinde, askıda sediman faktörü olarak etkilemesi öngörülmektedir. Buna ek olarak, muhtemelen boru hattının deniz tabanı verilmektedir. 1 Etki faktörlerinin yoğunluk değerleri 6 ile 28 arasında değiģmekte olup, metodolojinin detayları Bölüm 3.6 da 8.4-2

6 üzerinde döģeneceği tüm alan boyunca boruların altına deniz tabanını düzenli hale getirmek için boģaltılan çakıllar, yerel deniz tabanı morfolojisini değiģtirmeye neden olacaktır. Tüm bu faaliyetler morfolojik olarak karmaģık bir alanda gerçekleģtirildiğinde, morfoloji homojenleģip ve sadeleģebilir. Bunun sonucu olarak söz konusu alan olumsuz etkiye maruz kalması beklenmektedir. Buna karģılık, düz ve monoton bir dip tabanına döģenmiģ boruların varlığı, dip morfolojisinin engebesini arttırarak sınırlı bir olumlu etkiye sebep olması öngörülmektedir. Farklı etki seviye kategorilerindeki alanlar ve reseptörlerin coğrafi dağılımı ġekil de gösterilmiģtir. Şekil Dip Morfolojisi: İnşaat Aşamasındaki Etkilerin Coğrafi Dağılımı ĠnĢaat aģamasında dip morfolojisi üzerinde fazla bir etki olması beklenmemektedir. Proje koridorunun biri Anadolu yakasına, diğeri Avrupa yakasına yakın olan iki bölümünde, orta düzeyde bir olası etkinin meydana geleceği tahmin edilmektedir. Her iki alan da orta düzeyde karmaģık morfolojik özelliklere sahip olup, olası etki, kıyıdaki boru döģeme ve hazırlık çalıģmaları sırasında bu karmaģıklığın azaltılma riskinden kaynaklanmaktadır. Dip morfolojisi üzerindeki etkinin doğru bir Ģekilde değerlendirilmesi için aģağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır: - Toplanan jeomorfolojik verilere göre, hem yumuģak hem de sert deniz tabanında ilgili morfolojik özelliklerin varlığı oldukça sınırlıdır, - Alanın büyük bir kısmı monoton, düz ve yumuģak sedimanlarla kaplıdır, - Boru hattı güzergâhı boyunca düz alt kısımla sınırlı, ancak olumlu bir etki beklenmektedir: Boru hattı deniz tabanına döģenecek olup, ileride (sert alt 8.4-3

7 katman gibi davranmak suretiyle) deniz tabanı morfolojisinde çeģitliliğin artmasına neden olacaktır. Sonuç olarak, Projenin dip morfolojisi üzerindeki olumsuz etkileri çok azdır ve her durumda, düz deniz tabanı olarak nitelendirilen alanlarda iki borunun varlığı sebebiyle meydana gelecek olumlu etkiler, bu olumsuz etkileri dengeleyecektir. Ortaya çıkması muhtemel olumsuz etkilere karģı alınacak önlemlerin detayları ĠnĢaat Etkileri Yönetim Planı, Atık Yönetim Planı, Kirlilik Önleme Planı (Bkz. Bölüm 11 ve Ek-5) ve Taahhüt Kayıtları nda (Bkz. Ek 4.7) verilmiģtir. Sahaya özel ilave etki azaltma önlemleri gerekli görülmemektedir İşletme Aşamasındaki Etkiler ĠĢletme aģamasında dip morfolojisinde önemli değiģiklikler olmayacaktır ve bu yüzden kıyıya yaklaģım alanlarında bir etki beklenmemektedir. Düz deniz tabanındaki boruların varlığı sebebiyle dip morfolojisindeki artıģtan kaynaklı olumlu etki ise inģaat aģamasında değerlendirilmiģtir İşletmeye Kapatma Aşamasındaki Etkiler ĠĢletmeye kapatma sırasında denizel boru hattı yerinde bırakılacağından, bu aģama için hiçbir faaliyet planlanmamıģtır ve dip morfolojisindeki değiģimden dolayı herhangi bir etkinin meydana gelmesi de beklenmemektedir Deniz Suyu Bu bölümde, TANAP Projesinin deniz suyu üzerinde öngörülen etkilerin değerlendirilmesi, Projenin inģaat, iģletme ve iģletmeye kapatma aģamalarına iliģkin olarak analiz edilmekte ve tartıģılmaktadır. Deniz suyu kalitesinin düģmesi, bu değerlendirme sürecine rehberlik eden parametredir. Etki değerlendirme, özellikle Bölüm 3.6 da sunulan etki faktörlerinin tanımına dayanmaktadır. Çanakkale Boğazı nda dâhil olmak üzere Marmara Denizi nin özellikleri aģağıda verilmiģtir: Ege Denizi ve Karadeniz arasındaki birleģtirici rolü sebebiyle iki tabakalı bir yapı, Hem Karadeniz den, hem de Ege Denizi nden gelen suların transferi sebebiyle oluģan kütle dağılım ve sirkülâsyonu, Marmara Denizi nin orta ve dip tabakalarındaki oksijen yetersizliği, Evsel ve endüstriyel katı ve sıvı atıkların deģarjı ve diğer insan faaliyetleri sebebiyle ortaya çıkan önemli miktardaki kirleticiler. Literatür verileri, deniz suyu analizleri, mevcut önlemler ve denizel Proje koridorundaki su sütunu profilleriyle bir araya getirilmiģtir. Bileşenin duyarlılığı Deniz suyu kalitesinin düģmesi, denizde yaģayan canlılar ve insan sağlığı için istenmeyen sonuçlar doğurarak ekosistemde değiģikliklere yol açması beklenmektedir

8 Duyarlılık, hem sudaki kirlilik düzeyiyle, hem de suyun geri dönüģümü kapasitesiyle tanımlanmaktadır. Deniz suyu kirliliğinin değerlendirilmesinde referans olarak Avrupa kılavuz ilkeleri kullanılmıģtır 2. Su sirkülasyon modelleri ve bunun sonucunda da suyun geri dönüģüm kapasitesinin belirlenmesi için kıyı morfolojisi ve akıntı özellikleri kullanılmıģtır. Ayrıca, etki faktörlerinden birinin askıda sediman olduğu dikkate alınarak, sediman kalitesi aynı zamanda da su sütununun olası kirliliğe karģı duyarlılığını belirlemek için de kullanılır. Projenin etki alanı, ilgili etki faktörlerinin coğrafi boyutuna göre aģağıda tanımlanmaktadır: Yerel morfolojideki değiģimler: Projenin ayakizi, Atık su deģarjı: Proje sınırlarından itibaren m ye kadar, Askıda sediman: Proje sınırlarından itibaren m ye kadar, Katodik korumadan kaynaklı ortaya çıkabilecek kirleticiler: Proje sınırlarından itibaren 10 m ye kadar. Denizel koridor ve kıyı yaklaģımlarında yeterli tampon bölgede iki duyarlılık düzeyi tanımlanmıģtır. Anadolu kıyısına yakın olan deniz alanı orta düzeyde bir duyarlılık göstermektedir, çünkü burası kıyının düzensiz morfolojisi ve dolayısıyla da zayıf su sirkülâsyonuna bağlı korunaklı bölgelerin olası varlığı ile nitelenmektedir. Önemli derecede su sirkülâsyonuna tabi olan, ancak yine de yarı kapalı bir denizde yer alan güzergâhın geri kalan kısmı düģük duyarlılık göstermektedir. Atıksu deģarjı ve askıda sediman etki faktörlerinin geniģ etki alanı dikkate alındığında, hattın her iki kıyıya yaklaģım alanından yaklaģık 500 m mesafeye kadar olan tampon bölgesi etkilere karģı hassas olarak değerlendirilmiģtir İnşaat Aşamasındaki Etkiler Etki faktörleri Kıyıya yaklaģım alanlarındaki boru döģeme veya boru hattı döģenmesi ve denizel boru hattı için gerçekleģtirilen diğer hazırlık çalıģmalarından kaynaklı askıda sediman, atık su deģarjı ve gemi ve araçlardan kazayla dökülen kirleticilerin deniz suyu kalitesini etkilemesi beklenmektedir. Proje analizine göre, aģağıdaki etki faktörleri, inģaat dönemi sırasında deniz suyu üzerinde olası etkiye sebep olacağı düģünülen temel faaliyetleri içermektedir: Yerel morfolojideki değiģimler, Atık su deģarjı, Askıda sediman. Ġlgili Proje bileģenleri için inģaat aģamasındaki etki faktörleri yoğunlukları 3 (D=DüĢük, O=Orta, Y=Yüksek), aģağıdaki tabloda sunulmaktadır. Etki Ģiddetinin hesaplanmasına iliģkin ayrıntılar ise Ek 4.5 te verilmektedir. 2 Su Çerçeve Direktifi (Direktif 2000/60/CE); TaĢkın Direktifi (2007/60/EC); Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (2008/56/EC). 3 Etki faktörlerinin yoğunluk değerleri 6 ile 28 arasında değiģmekte olup, metodolojinin detayları Bölüm 3.6 da verilmektedir

9 Tablo Deniz Suyu: İnşaat Aşamasında Etki Faktörleri Yoğunluğu Proje bileşenleri Yerel morfolojideki değişimler Atık su deşarjı Askıda sediman Denizel boru hattı D O - Boru hattı döģenmesi O O Y Etki değerlendirme ĠnĢaat faaliyetleri, özellikle askıda sediman oluģumu ve atık su deģarjı ile deniz suyu kalitesini etkilemesi öngörülmektedir. Sediman kalitesine ait mevcut durum tespiti verilerine göre, askıda sediman ile ilgili temel risk, çalıģma alanındaki deniz sedimanında tespit edilen yüksek düzeydeki cıva konsantrasyonundan ve buna bağlı olarak suyun kirlenme ve besin zincirinde kirleticilerin birikme riskinden kaynaklanmaktadır. Boru hattı bütünlüğünü teyit etmek amacıyla, tüm boru hattı üzerinde kapsamlı bir hidrostatik test gerçekleģtirilecektir. Atıksu deģarjına iliģkin temel olası etkiler, boruların hidrotest sırasında, yıkama ve kurutmaya tabi tutulmasını içeren ve boru bütünlüğünü teyit etmek amacıyla uygulanan hidrostatik test aģaması ile ilgilidir. Deniz suyuna yönelik temel etki, test tamamlandığında, test suyuna eklenen yosunlanmayı ve korozyonu önleyici maddelerin deģarjından kaynaklanması beklenmektedir. BaĢka bir etki de, proje alanında faaliyet gösteren gemi ve ekipmanlardan kazayla dökülen kirleticiler (yakıt, mineral yağ) ve atıksuyun kazara deģarjıdır. Bunun dıģında Türk boğazlarındaki araç trafiği yaklaģık araç/yıl 4 olup, projeden inģaat faaliyetlerinden kaynaklı olarak ortaya çıkacak deniz trafiği mevcut trafik yükü ile kıyaslandığında ihmal edilebilir düzeyde olacaktır. Etki hesaplamalarının ayrıntıları Ek 4.5 te verilmiģtir. Farklı etki seviye kategorilerinde bulunan alanların ve reseptörlerin coğrafi dağılımı ise ġekil de gösterilmiģtir. 4 Oral N., Ozturk B., Türk Boğazları, deniz güvenliği, hukuksal ve çevresel yönleri

10 Şekil Deniz suyu: inşaat aşamasındaki etkilerin coğrafi dağılımı Etki analizlerine göre, Anadolu yakasına yakın küçük bir bölümde (1 km 2 den az) orta düzeyde olası bir etki meydana gelmesi beklenmekte olup, etki alanının tüm diğer bölümünde sadece olası düģük bir etki meydana gelmesi beklenmektedir. Proje etki alanında yüksek düzeyde bir etkinin meydana gelmesi beklenmemektedir. Denizel boru inģaatı çalıģmaları sırasında deniz dibi taraması yapılmayacaktır. Ancak, detay çalıģmalardan sonra dip taraması gerekmesi durumunda, inģaat iģleri baģlamadan önce, dip taraması temsili numuneleri alınacak ve Yeterlilik/Ön-Yeterlilik Belgesine sahip laboratuvarlar tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik Ek-3B de yer alan kriterlere göre analizler gerçekleģtirilecektir. Dip tarama temsili numunelerinin Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik Ek-3B analizine göre tehlikeli çıkması durumunda Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerince geri kazanım/bertarafı yapılacaktır. Dip tarama temsili numunelerinin Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik Ek-3B analiz sonucunun tehlikesiz çıkması durumunda uygulanacak iģlemler için Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği hükümleri uygulanacaktır. Bertaraf Yöntemi olarak düzenli depolama planlanması halinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli 8.4-7

11 Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan kriterler doğrultusunda analiz yapılarak sonuca göre bertaraf edilecektir. Deniz alanının büyük bölümünde düģük seviyede olası etkilerin meydana gelmesi beklense de, deniz suyu bileģeninin önemi ve deniz suyu kalitesinin düģmesi halinde deniz sedimanları ve deniz yaģamı üzerindeki önemli etkisi dikkate alındığında aģağıdaki etki azaltma önlemlerinin alınması uygun olacaktır: Denizde dolgu iģlemi yapılmayacaktır; Denize sıvı ya da katı maddeler boģaltılmayacaktır; ĠnĢaat atıklarının denize düģmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. Genel olarak hidrotest su kalitesinin iyileģtirilmesi gerekmediği sürece hidrotest faaliyetlerinde kimyasalların kullanılmayacaktır. Kullanılmasının ihtiyaç duyulması halinde, çevre dostu, toksik olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilen kimyasallar kullanılacaktır. Ayrıca, hidrotest tamamlandıktan sonra oluģan atık su, ön arıtım yapılmadan denize boģaltılmayacaktır. Askıda sedimanı önlemek için, kıyı yaklaģımlarındaki boru döģeme faaliyetleri askıda sediman oluģumu ile ilgili olası teknik etki azaltma önlemleri uygulanarak gerçekleģtirilecektir. Denizde yapılacak inģaat sırasında kullanılacak olan deniz araçlarının atıkları, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiģik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince lisanslı atık kabul tesislerine/atık alma gemilerine, anlaģma yapılarak ve ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünden izin alınarak verilecektir. Alınacak etki azaltıcı önlemlere ait detaylı bilgiler ĠnĢaat Etkileri Yönetim Planı, Atık Yönetim Planı, Kirlilik Önleme Planı (Bkz. Bölüm 11 ve Ek-5) ve Etki Kayıtları nda (Bkz. Ek 4-5) verilmiģtir İşletme Aşamasındaki Etkiler Etki Faktörleri ĠĢletme aģamasında Katodik Koruma dan (KK) kaynaklı olarak kirleticilerin açığa çıkması, deniz suyu kalitesini etkilemesi beklenmektedir. Bu kirleticiler çoğunlukla alüminyum iyonları ve klor olup, oluģacak etkinin metal oksitlenmesinden ve oksijen ile klor yayılımından kaynaklanması beklenmektedir. Denizel boru hattı kısmına iliģkin KK sistemi, boru hattı boyunca yaklaģık 300 m lik aralıkla yerleģtirilecek alüminyum alaģımlı kelepçe anotlardan oluģacaktır. Denizel boru hattı ve boru hattı döģenmesi Proje bileģenleri iģletme sırasındaki etki faktörü yoğunluğu ortadır. Etki değerlendirme ĠĢletme aģamasında KK sisteminden açığa çıkan kirleticilerin, deniz suyu kalitesini etkilemesi öngörülmektedir. Genel olarak Galvanik KK Sistemi (zamanla malzemesini kaybeden anot) ve Sıkıştırılmış Akım Yöntemiyle Katodik Koruma Sistemi olmak üzere iki farklı tür KK 8.4-8

12 sistemi kullanılmaktadır. Anotun zamanla malzemesini aģınması ve açığa çıkan metal(ler)in ortamdaki suya karıģması nedeniyle, galvanik sistem genellikle anotun metal yapısına da bağlı olarak ortam üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olmaktadır. SıkıĢtırılmıĢ akım yöntemiyle katodik koruma sistemi, galvanik sisteme kıyasla, sınırlı bir etkiye sahip gibi görünmektedir. Ancak metal oksidasyonu, oksijen ve klor değiģimi nedenleriyle, bu sistemin de bazı olası etkileri tanımlanmıģtır. Bununla birlikte, sıkıģtırılmıģ akım yöntemiyle katodik koruma sistemiyle ortaya çıkan sedimandaki klor ve çözünür metal iyonlarının taģınması yalnızca anotun bulunduğu yerle sınırlıymıģ gibi görünmektedir. Proje kapsamında Galvanik KK Sistem yerine SıkıĢtırılmıĢ Akım Yöntemiyle Katodik Koruma Sistemi kullanılmasının tercih edilmesi, standart bir Proje etki azaltma önlemi olarak değerlendirilebilir. ĠĢletme sırasında boru hattının gaz taģımasından kaynaklı olası bir kaza durumunda ortaya çıkabilecek gaz sızıntıları suda dağılacağından ortaya çıkacak etkinin oldukça düģük olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca denizel boru hattı periyodik olarak izlenecek olup, herhangi bir sızıntı durumunda acil durum müdahaleleri dikkate alınarak daha fazla olası bir etki sınırlandırılacaktır. Etki hesaplamalarının ayrıntıları Ek 4.5 te bulunabilir. Farklı etki seviye kategorilerinde bulunan alanların ve reseptörlerin coğrafi dağılımı ise ġekil te gösterilmiģtir. Şekil Deniz Suyu: İşletme Aşamasındaki Etkilerin Coğrafi Dağılımı SıkıĢtırılmıĢ akım yöntemiyle katodik koruma sisteminden kaynaklanabilecek olası etki, tüm koridor boyunca ihmal edilebilir düzeydedir. Sadece Anadolu yakası yakınlarında 8.4-9

13 koridorun diğer bölümlerine kıyasla su sirkülâsyonu sınırlı olduğundan buradaki küçük bir alanda deniz suyu kalitesine dair olası etkinin düģük olması beklenmektedir. Her durumda, katodik korumadan kaynaklı kirleticilerin açığa çıkması, çok küçük bir alanla sınırlı olup, yalnızca boru hattına yakın alanları etkilemektedir. Ġlave etki azaltma önlemlerinin uygulanması gerekli görülmemektedir İşletmeye Kapatma Aşamasındaki Etkiler ĠĢletmeye kapatma aģamasında denizel boru hattı yerinde bırakılacak ve katodik korumanın bağlantısı kesileceğinden bu aģama için hiçbir faaliyet planlanmamakta ve hiçbir etki beklenmemektedir Deniz Sedimanları Bu bölümde, TANAP Projesinin inģaat, iģletme ve iģletmeye kapatma aģamalarında deniz sedimanları üzerinde meydana gelmesi öngörülen etkilere iliģkin değerlendirmeler sunulmaktadır. Değerlendirme kriteri, ince veya kirlenmiģ sedimanların yeniden askıya alınması dır. Su kalitesi üzerindeki olası etkileri anlatan bölümde de belirtildiği gibi, deniz suyu ve sedimanlar üzerindeki etkilerin değerlendirmesi arasında açıkça karģılıklı bir iliģki vardır. Kıyıya yaklaģım alanlarında gerçekleģtirilen boru döģeme ve hazırlık çalıģmaları sırasında meydana gelecek denizel sediman hareketliliği, sedimanların yapay ve derin katmanlı karıģımına sebep olarak su bulanıklığında artıģa, hassas habitatların kaplanmasına ve sedimanda birikmiģ olan kirliliğin su ve besin zinciri içerisinde yayılmasına neden olabilecektir. Proje kapsamında kullanılan mevcut durum verileri, boru hattı koridoru boyunca numuneleri alınan sedimanın fiziko-kimyasal analizini içermektedir. Bileşenin duyarlılığı BileĢenin duyarlılığı Sediman katmanlarının karıģımı ve daha sonra deniz sedimanlarının askıda kalması ve onların su kolonundaki dağılımları ile ilgilidir. Duyarlılık, ince taneli sediman varlığıyla ve/veya sedimandaki kirleticilerin varlığıyla tanımlanmaktadır. Ġnce taneli sedimanlar daha yavaģ su akıntıları olan bölgelerde birikme eğiliminde olduklarından genelde kirleticileri biriktirmeye daha yatkın olurlar; askıda kalmaları halinse ise suda bulanıklığa sebep olabilirler ve bu durumda, deniz bitki örtüsü ve deniz suyunu süzerek beslenen deniz türleri üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olabilir. Kontamine olmuģ sedimanlar temiz sedimanlarla bir araya geldiğinde, kirlenmiģ sedimanların karıģımı denizde yaģayan bazı canlı türlerini, özellikle de kazıcı türleri etkileyebilir ve genellikle biyoçeģitlilik üzerinde negatif yönde etkiye sebep olabilir. Proje etki alanı, aģağıdaki etki faktörleri göz önüne alınarak tanımlanmıģtır: Yerel morfolojideki değiģimler: projenin ayakizi, Askıda sediman 5 : Projenin sınırlarından itibaren m ye kadar. 5 Yerel akıntı üzerine mevcut bilgi bulunmadığından olası Etki Alanı olarak tampon alanın her iki yönde olduğu göz önüne alınmıģtır

14 Yerel morfolojideki değiģimin etki faktörü, askıda sediman ile kesinlikle iliģkili olduğu için değerlendirmeye alınmıģtır. Ġnce taneli sedimanlar, Proje koridoru boyunca dağılmıģtır. Proje koridoru boyunca toplanan sediman numunelerinde gerçekleģtirilen laboratuvar analizlerine göre sedimanlar, yüksek düzeyde metal konsantrasyonu içermektedir. Özellikle, cıva dikkate alındığında kalite kriterlerine 6 göre kalite sınır değerleri aģılmaktadır ve altı noktada PEL in (Muhtemel Etki Seviyesi) 7 eģik değerleri aģılmıģtır. Proje koridorunda iki duyarlılık seviyesi tanımlanmıģtır. Proje koridorunda yer alan beģ alan, ağırlıklı olarak kontamine sedimanların varlığı sebebiyle, daha yüksek seviyede duyarlılık göstermektedir. Koridorun kalan kısmı ise, hem ince taneli sedimanların varlığı, hem de bazı kalite parametrelerini aģan sedimanların varlığı sebebiyle orta düzeyde bir duyarlılık göstermektedir İnşaat Aşamasındaki Etkiler Etki Faktörleri Deniz sedimanı üzerindeki etkilerin, farklı sediman katmanlarının karıģımı ve ince taneli veya kontamine olmuģ askıda sedimanlarla ilgili olduğu değerlendirilmiģtir. ĠnĢaat faaliyetleri sırasında deniz suyuna kirleticilerin salınmasından (örn: hidrotest, atıksu deģarjı, vb.) kaynaklı olası etkiler ve bunun sonucunda meydana gelen sediman kontaminasyonu deniz suyu alt bölümlerinde ele alındığından bu bölümde değerlendirilmemiģtir. Proje analizine göre, inģaat döneminde aģağıdaki etki faktörlerinin deniz sedimanı üzerinde potansiyel bir etkiye sebep olacağı düģünülmektedir: Yerel morfolojideki değiģimler, Askıda sediman. Boru hattı döģenmesi denizel Proje bileģeni için inģaat sırasında meydana gelecek etki faktörleri yoğunluğu, askıda sediman ve yerel morfolojideki değiģimler için yüksektir. Etki Ģiddetinin hesaplanmasına dair ayrıntılar Ek 4.5 te verilmektedir. Etki değerlendirme Deniz sedimanları için dikkate alınan etki değerlendirme unsuru, ince taneli veya kontamine sedimanların yeniden askıya alınmasıdır. Potansiyel etkiler ağırlıklı olarak kıyıya yaklaģım alanlarında hendek kazma faaliyetleri ve sığ suda çalıģan iskele ve gemi pervanelerin çalıģmasının sebep olduğu ince taneli ve/veya kontamine sedimanların hareketidir. Etki hesaplamalarının ayrıntıları Ek 4.5 te verilmiģtir. Farklı etki seviye kategorilerinde bulunan alanların coğrafi dağılımı ise ġekil te gösterilmiģtir. 6 Türkiye ye de ve Avrupa da yasal bir çerçeve bulunmadığından genel prosedür olarak sektörde lider olan ülkelerce benimsenen referansları/iyi uygulamaların kullanılması tercih edilmiģtir. Bu sebeple sucul hayatın korunmasına iliģkin Kanada Çevresel Kılavuz Ġlkeleri kullanılmıģ olup, belirlenen cıva sınır değerleri: Kalite Sınır Değeri 130 μg/kg kuru ağırlık ve Muhtemel Etki Seviyesi (PEL) 700 μg/kg kuru ağırlık. 7 Genellikle ya da her zaman olumsuz biyolojik etkiler ile iliģkilendirilen kimyasal konsantrasyonların aralığının alt sınırı değeri

15 Şekil Deniz Sedimanı: İnşaat Sırasındaki Etkilerin Coğrafi Dağılımı Proje koridorunun büyük bir kısmında inģaat faaliyetleri nedeniyle ince veya kontamine sedimanların yeniden askıya alınmasından kaynaklanan etki orta seviyededir. Özelikle Anadolu yakasında, kıyıya yaklaģım alanlarında küçük alanda (toplam olarak yaklaģık 0,4 km 2 ) potansiyel etki yüksektir. Bunun temel sebebi, cıva ile kontamine olmuģ sedimanların varlığı, ince sedimanların çokluğudur. Ġnce taneli sediman varlığının sınırlı olması nedeniyle birkaç bölgedeki etki düģük seviyededir. Ġnce taneli veya kontamine olmuģ sedimanların yeniden askıya alınması ile ilgili etkinin doğru bir Ģekilde değerlendirilmesi için aģağıdaki unsurlar dikkate alınmıģtır: Bulanıklığın artıģıyla ilgili olarak denizde yaģayan canlı türleri üzerindeki etki, etkilenen alanlardaki hassas türlerin varlığı ile iliģkilidir. Özellikle, bazı deniz flora türleri ve deniz suyunu süzerek beslenen bazı deniz canlıları türleri, ince taneli askıda sedimandan ve bunun sonucu olarak suyun bulanıklığının artmasından dolayı zarar görebilir. Daha dayanıklı diğer türler, su bulanıklığının ve ince sediman yayılımının fazla olduğu bölgelerde yaģamaya uyum sağlayabilir. Sedimanda kirleticilerin varlığı ise bir diğer sorundur. Sedimandaki cıva biyoelveriģliliğine bağlı olarak az ya da çok etki yaratabilir. BiyoelveriĢlilik, metal formunu da içeren (örneğin; metil cıva, merkürik sülfit vb.) çevresel fizikokimyasal özellikler de dâhil olmak üzere, çeģitli faktörlerle ilgili olup, civanın varlığı kirleticilerin balıklar da dâhil olmak üzere deniz canlılarında biyolojik birikime neden olması olası risklerdendir

16 Etki azaltma önlemlerinden biri özellikle sediman hareketlerinin dolayısıyla inģaat çalıģmalarının sınırlanması olsa da Proje tercihi olarak denizdeki her iki boru için sadece bir kanala borunun döģenmesi yöntemi etki azaltma önlemi olarak düģünülmüģtür. Ayrıca, çıkarılan tüm sediman yerinde kullanılacağı için depolama faaliyeti planlanmamaktadır.ayrıca aģağıda verilen ilave etki azaltma önlemleri uygulanacaktır: Daha önce deniz suyu ile ilgili alt bölümlerde de önerildiği gibi, kıyıya yaklaģım alanlarında boru döģeme faaliyetlerinin, sedimanların dağılımını ve yayılmasını önlemek için olası tüm teknik önlemlerin alınarak gerçekleģtirilmesi, Proje koridoru içerisinde bulunan ve araģtırma yapılan altı istasyonda ölçülen yüksek cıva düzeyi dikkate alınarak, inģaat öncesinde ihtiyaç duyulması halinde tespit edilen kritik bölgelerde, önerilen ayrıntılı bir sediman tanımlamasının yapılması, Bahsi geçen kritik bölgelerde yüksek cıva varlığı doğrulanırsa, mevcuttaki kirliliğin boru hattının gelecekteki varlığıyla iliģkilendirilme riskini önlemek için konunun yerel makama bildirilmesi. Ortaya çıkması muhtemel olumsuz etkilere karģı alınacak önlemler ve yönetim planları ĠnĢaat Etkileri Yönetim Planı, Atık Yönetim Planı, Kirlilik Önleme Planı (Bkz. Bölüm 11 ve Ek-5) ve Taahhüt Kayıtları nda (Bkz. Ek 4.7) verilmiģtir İşletme Aşamasındaki Etkiler ĠĢletme sırasında yerel morfoloji ve askıda sedimanda önemli bir değiģiklik meydana gelmeyeceği öngörüldüğünden herhangi bir etki beklenmemektedir. Katodik korumadan kaynaklı kirleticilerin deniz suyuna salınımı ve bunun sonucunda ortaya çıkan sediman kontaminasyonu riski, daha önce deniz suyu ile ilgili bölümlerde ele alındığından bu bölümde bahsedilmemiģtir. Sızıntılar nedeniyle ortaya çıkacak etkinin deniz suyu üzerindeki etkiden daha düģük olarak ihmal edilebilir düzeyde olacağı beklenmektedir İşletmeye kapatma aşamasındaki etkiler ĠĢletmeye kapatma sırasında denizel boru hattı yerinde bırakılacağı için bu aģama için hiçbir faaliyet planlanmadığından sedimanlar üzerinde hiçbir etki beklenmemektedir Denizel Gürültü Bu bölümde, TANAP Projesi nin inģaat, iģletme ve iģletmeye kapatma aģamalarında Proje faaliyetlerinden kaynaklı gürültünün sebep olabileceği etkiler analiz edilmiģtir. Su altı gürültü seviyesinin artması değerlendirme sürecine rehberlik eden parametreyi göstermektedir. Etki değerlendirmesi, Bölüm 3 de sunulan etki faktörlerinin tanımına dayanmaktadır. Proje alanı kapsamında sualtı gürültüsüne ait mevcut durum verisi bulunmamaktadır. Ancak, bölgede halihazırda gemi trafiği (yılda yaklaģık gemi 8 ) ve balıkçılık 8 Oral N., Ozturk B., Türk Boğazları, deniz güvenliği, hukuksal ve çevresel yönleri

17 faaliyetleri de dâhil olmak üzere insani faaliyetler yaygın olduğundan sualtı gürültüsünün önemli bir seviyede olması beklenmektedir. Bileşenin duyarlılığı Su altı gürültü düzeyinin artıģı, memeli deniz hayvanlarının dalıģ ve yüzeye çıkma alıģkanlıklarında değiģikliklere ve balıkların geçici olarak bulundukları alanı terk etmelerine sebep olabilir. Ġlgili bilimsel literatür su altı gürültü düzeyindeki artıģın deniz memelileri için bir endiģe oluģturduğunu doğrulamaktadır. Duyarlılık seviyelerini tanımlamak için memelilerin arasıra ya da sıklıkla bulundukları alanlar ve potansiyel balıkçılık alanları kullanılmıģtır. Denizel gürültü emisyonu için etki faktörlerinin etki alanı 10 km dir. Deniz memelileri su altı gürültüsünü uzak mesafelerden algılayabildiklerinden etki alanı özellikle geniģletilmiģtir. Denizel inģaat koridorunda ve geniģ bir tampon bölgede üç adet duyarlılık seviyesi tanımlanmıģtır. Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesi nde YaĢayan Denizel Memeli Türlerinin Korunması AnlaĢması (ACCOBAMS) 9 verilerine ve balıkçılarla yapılan görüģmelere göre, söz konusu alanda deniz memelisi Tursiops truncatus (ĢiĢe burunlu yunus) yaģamaktadır ve bu türün Anadolu yakasının kıyıya yaklaģım alanlarında daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca, yerel artizanal balıkçılığın yapıldığı balıkçılık bölgeleri de bu alan içerisinde yer almaktadır. Yukarıda bahsedilen verilere göre, Anadolu yakasına yakın olan alanlar yüksek seviyede duyarlılık göstermektedir. Avrupa yakasına yakın kıyı alanı ise deniz tabanının yaklaģık 50 m ye kadar orta seviyede bir hassasiyet sergilemektedir. Yukarıda sözü edilen iki bölge arasındaki açık denizalanı, düģük bir seviyede olsa bile tüm Marmara Denizi nin tamamında ĢiĢe burunlu yunusların potansiyel varlığı sebebiyle, su altı gürültü seviyesindeki artıģa karģı hassas olarak değerlendirilmiģtir. Etki faktörlerinin geniģ etki alanı dikkate alındığında, deniz koridorunun her iki tarafına yaklaģık 10 ar km uzaklıktaki bir tampon bölge de, gürültü artıģına karģı hassas olarak değerlendirilmiģtir İnşaat Aşamasındaki Etkiler Etki faktörleri Denizel gürültünün, boru hattının taģınması ve döģenmesi için kullanılan gemi ve mavnaların pervaneleri tarafından ve kıyı kesiminde gerçekleģtirilen arazinin hazırlık ve inģaat çalıģmaları sebebiyle oluģması beklenmektedir. Ġki denizel Proje bileģeni, Denizel boru hattı / boru hattı döģenmesi için inģaat sırasında gürültü emisyonu etki faktörü yoğunluğu sırasıyla düģük ve ortadır. Etki Ģiddetinin hesaplanmasına dair ayrıntılar ise Ek 4.5 de verilmektedir. Boru hattının karasal kesiminde yoğunluk daha fazladır çünkü bu Proje bileģeni, kıyıdaki boru döģeme faaliyetlerini ve saha hazırlığı ile ilgili bazı kıyı çalıģmalarını içermektedir. Arazinin hazırlanması da dâhil, kıyısal çalıģmalar yaklaģık 8-10 hafta kadar 9 Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesi nde YaĢayan Denizel Memeli Türlerinin Korunması AnlaĢması - Karar 3.22, Kasım 2010, Bölge

18 sürecektir. Ġki kıyıdaki boru hattı döģenmesi uzunlukları Anadolu yakasında 200 m ve Avrupa yakasında da 500 m dir. Etki değerlendirme ĠnĢaat faaliyetleri sırasında gemi pervaneleri, geminin rıhtıma yanaģması, deniz tabanına çakıl taģı döģenmesi ve S tipi boru hattı döģeme metodolojisine göre suya indirme için boruların hazırlanmasına yönelik güverte faaliyetleri nedeniyle denizel gürültü oluģacaktır. Farklı etki seviyesi kategorilerinde bulunan alanların ve reseptörlerin coğrafi dağılımı ġekil te gösterilmiģtir. Şekil Denizel Gürültü: Etkilerin Coğrafi Dağılımı Toplamda yaklaģık 360 km 2 lik bir alan, inģaat sırasında ortaya çıkabilecek denizel gürültüden etkilenmesi beklenmektedir. Bu alanın ana kısmında (yaklaģık 240 km 2 ), olası etki oluģumu düģük olarak değerlendirilmiģtir. Tanıma göre düģük etki Ģu anlama gelmektedir: alanda bulunan mevcut gürültü kaynaklarına (örneğin: gemi motoru) benzer gürültü kaynaklarının getirilmesi Etkilenen alanda deniz memelilerinin ve balıkçılık alanlarının varlığının sınırlı olması ve gürültü artışının da fazla olmaması sebebiyle deniz memelilerinde ve/veya balıkçılık faaliyetlerinde rahatsızlık yaşanma riski sınırlıdır ve gürültüde tolere edilebilir bir artış söz konusudur. Avrupa tarafına yakın olan kıyı bölgesinde olası etki orta seviyededir. Ancak, Anadolu kıyısı yanındaki yaklaģık 36 km 2 lik alandaki (toplam etkilenen alanın %10 u) olası etki ise yüksektir

19 Sonuçların doğru bir Ģekilde değerlendirilmesi için aģağıdaki unsurlar dikkate alınmıģtır: Mevcut verilere göre, koridor alanında sert zeminin varlığı çok sınırlı olduğundan kıyı bölgesinde kazı faaliyetleri sırasında meydana gelecek gürültü sadece yumuģak sedimanların bulunduğu bölge ile ilgili olup, yüksek seviyede olması beklenmemektedir. Proje kapsamında yüksek seviyede su altı gürültü emisyonlarına sebep olan faaliyetler (örneğin: kazık çakma, sismik araģtırma) gerçekleģtirilmeyecektir. Alanda, her yıl Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı ndan yaklaģık geminin geçiģi sebebiyle trafik yoğun olduğundan halihazırda gemi pervanelerinin sebep olduğu gürültü bölgede mevcut olup geniģ bir alana yayılmıģtır. Bu sebeple bölgede bulunan deniz memelileri mevcut gürültü seviyesine halihazırda maruz kalmaktadır. Özellikle deniz memelileri üzerindeki etkiler, canlıların yoğunluğu, alanın canlılar için önemi, gürültü iletim karakteristikleri ve canlıların inģaat faaliyetleri sırasında diğer alanlara geçici olarak kaçma olasılıkları gibi bir dizi yerel faktörlere bağlı olacaktır. Kıyı hazırlık çalıģmaları, kıyıya yakın bir alanda bulunan balıklar için sınırlı ve kısmi bir rahatsızlığa sebep olabilir ve bunun sonucunda kıyıdaki artizanal balıkçılık üzerinde de olası etkilere yol açabilir. Ancak bu etki, her iki kıyıda yaklaģık birer ay sürecek olan kıyı çalıģmalarının tamamlanma süresi ile sınırlı olacaktır. Yukarıda bahsedilen hususlara göre, denizel gürültü artıģından kaynaklanan etki kritik bir düzeyde gerçekleģmeyecek olup, bununla beraber özellikle ĢiĢe burunlu yunuslara bulunduğu alanlarda mevcut gürültü seviyesindeki artıģın sınırlı düzeyde olmasına dikkat edilecektir. ĠnĢaat aģamasında ihtiyaç duyulması halinde denizel gürültüyü azaltmaya yönelik alınacak ilave etki azaltma önlemi olarak inģaat sahasının etrafında deniz memelileri tespit edilirse yüksek seviyede su altı gürültüsüne sebep olan inģaat faaliyetlerinden (örneğin: kıyı sularında, eğer varsa, sert alt tabakayla ilgili hazırlık faaliyetleri) kaçınılacaktır İşletme Aşamasındaki Etkiler ĠĢletme aģamasında önemli derecede denizel gürültü emisyonu olması öngörülmediğinden gürültü emisyonu kaynaklı herhangi bir etki beklenmemektedir İşletmeye Kapatma Sırasındaki Etkiler ĠĢletmeye kapatma aģamasında denizel boru hattı yerinde bırakılacağından, bu aģama için hiçbir faaliyet planlanmamıģ olup, gürültü emisyonu kaynaklı herhangi bir etki meydana gelmeyecektir

İÇİNDEKİLER. ĠÇĠNDEKĠLER... i. KISALTMALAR... ii 12. SONUÇ... 12-1. 12.1. Projenin Ana Hatları... 12-1

İÇİNDEKİLER. ĠÇĠNDEKĠLER... i. KISALTMALAR... ii 12. SONUÇ... 12-1. 12.1. Projenin Ana Hatları... 12-1 BÖLÜM 12 SONUÇ İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i KISALTMALAR... ii 12. SONUÇ... 12-1 12.1. Projenin Ana Hatları... 12-1 12.2. ÇED ÇalıĢmasında Belirlenen Hususlar... 12-2 12.3. Etki Değerlendirmesi...

Detaylı

BÖLÜM 8.5. Biyolojik Özellikler - Denizel

BÖLÜM 8.5. Biyolojik Özellikler - Denizel BÖLÜM 8.5. Biyolojik Özellikler - Denizel i İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iv 8.5. Biyolojik Özellikler - Denizel... 8.5-1 TABLOLAR Sayfa No Tablo

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ NEHĠR HAVZA YÖNETĠM PLANLARI, SU ÇERÇEVE DĠREKTĠFĠ VE BU KAPSAMDA DSĠ TARAFINDAN YAPILAN YERÜSTÜ SU KALĠTESĠ

Detaylı

BÖLÜM 8.3 Sosyal Özellikler Karasal

BÖLÜM 8.3 Sosyal Özellikler Karasal BÖLÜM 8.3 Sosyal Özellikler Karasal TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... ii ġekġller... vi KISALTMALAR... vii 8.3. Sosyal Özellikler

Detaylı

BÖLÜM 7. MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER. BÖLÜM 7.1. Giriş. BÖLÜM 7.2. Çalışma Alanı

BÖLÜM 7. MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER. BÖLÜM 7.1. Giriş. BÖLÜM 7.2. Çalışma Alanı BÖLÜM 7. MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER BÖLÜM 7.1. Giriş BÖLÜM 7.2. Çalışma Alanı İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 7. MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER... 7.1-1 7.1. Giriş...

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GülĢen ġahġn OLTULU Çevre ve ġehircilik Uzman Yardımcısı ÜLKEMĠZDE HER YIL YAKLAġIK 1,5 MĠLYON TON SIVI YAĞ TÜKETĠLMEKTEDĠR.

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır.

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. ĠZLEME VE KONTROL NEDĠR? NĠÇĠN YAPILIR? 17 temmuz 2008 tarihli ve 26939 sayılı resmi gazete de yayımlanarak

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

BÖLÜM 8 PROJE KAPSAMINDAKĠ FAALĠYETLERĠN ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM 8 PROJE KAPSAMINDAKĠ FAALĠYETLERĠN ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM 8 PROJE KAPSAMINDAKĠ FAALĠYETLERĠN ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER ĠNġAAT/ĠġLETME/SÜREKLĠ OLMAYAN YA DA OLAĞAN DIġI ĠġLEMLER/ĠġLETMEYE KAPATMA (ĠLGĠLĠ YÖNETMELĠKLER KAPSAMINDA GEREKLĠ DEĞERLENDĠRME

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Şubat 2013 Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi (Proje) ile ilgili bilgi vermektedir.

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN)

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İÇİN GENEL BAKIŞ AÇISI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİDROELEKTRİK SANTRAL AZALTMA PLANI Safha Konu Azaltım Ölçümü İnşaat Safhası

Detaylı

Dip Tarama Malzemesinin Yönetimi ve Boşaltım Alanlarında Potansiyel Etkilerin Değerlendirilmesi

Dip Tarama Malzemesinin Yönetimi ve Boşaltım Alanlarında Potansiyel Etkilerin Değerlendirilmesi Dip Tarama Malzemesinin Yönetimi ve Boşaltım Alanlarında Potansiyel Leyla TOLUN1, Ebru MEHMETLİ2, Ceren TOSUN1, Süleyman TUĞRUL3, Halil İbrahim SUR4 1-TÜBİTAK MAM, Çevre Enstitüsü, PK.21, 41470, Gebze-Kocaeli

Detaylı

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi: Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluģan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP ALKOL BAZLI

Detaylı

Tehlikeli Kimyasal Nedir Tehlikeli Kimyasalların Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Çevresel Kalite Standartları Yasal Dayanak Yürütülen

Tehlikeli Kimyasal Nedir Tehlikeli Kimyasalların Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Çevresel Kalite Standartları Yasal Dayanak Yürütülen Tehlikeli Kimyasal Nedir Tehlikeli Kimyasalların Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Çevresel Kalite Standartları Yasal Dayanak Yürütülen Çalışmalar Ulusal Mevzuatta Yer Alacak Tehlikeli Kimyasalların

Detaylı

Maxion İnci (Çelik) Çevre Yönetim Sistemi. Dış İletişim Konuları

Maxion İnci (Çelik) Çevre Yönetim Sistemi. Dış İletişim Konuları Maxion İnci (Çelik) Çevre Yönetim Sistemi Dış İletişim Konuları ÖNEMLİ ÇEVRE BOYUTLARI Maxion İnci Çelik Jant işletmesi, çevreye duyarlı bir şirket olmasından dolayı işletmede önemli çevre boyutlarına

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3467 02.10.2013 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. İlgi: P.K.12 35801 ALİAĞA İZMİR ALİAĞA / İZMİR 27.08.2013 tarihli ve

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

DENĠZ VE KIYI SULARI KALĠTE DURUMLARININ BELĠRLENMESĠ VE SINIFLANDIRILMASI PROJESĠ BOŞLUKLAR VE ÖNERİLEN ÇALIŞMA KONULARI

DENĠZ VE KIYI SULARI KALĠTE DURUMLARININ BELĠRLENMESĠ VE SINIFLANDIRILMASI PROJESĠ BOŞLUKLAR VE ÖNERİLEN ÇALIŞMA KONULARI DENĠZ VE KIYI SULARI KALĠTE DURUMLARININ BELĠRLENMESĠ VE SINIFLANDIRILMASI PROJESĠ BOŞLUKLAR VE ÖNERİLEN ÇALIŞMA KONULARI 19 Aralık 2013 GEÇĠġ SULARI GeçiĢ sularının- deltaların, deniz tarafındaki yayılımı

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü MADEN ATIKLARININ YÖNETĠMĠ PROJESĠ Erdoğan KARACA Çevre ve Orman Uzmanı Nisan 2011 1 NEDEN PROJE? AVRUPA BĠRLĠĞĠNE UYUM SÜRECĠ Çevre Faslı Maden

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ

Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Yükseklik (km) ATMOSFER KATMANLARI Basınç (mb) Atmosfer katmanlarının temel özellikleri En Sıcak Katman En Soğuk Katman

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar. Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi

Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar. Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete No: 26952 R.G.

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ A. TEOMAN SANALAN

HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ A. TEOMAN SANALAN HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ A. TEOMAN SANALAN Çevre Mühendisi AB Uzmanı Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Uzmanı AB Komisyonu IPPC Uzmanlar Grubu (IEG) ve Endüstriyel Emisyonlar Uzmanlar Grubu (IEEG) Üyesi AÇA

Detaylı

3-TEHLĠKELĠ SAHA Patlayıcı hava, gaz buhar ve toz karıģımının bulunduğu ve bulunma olasılığının olduğu yerlerdir.

3-TEHLĠKELĠ SAHA Patlayıcı hava, gaz buhar ve toz karıģımının bulunduğu ve bulunma olasılığının olduğu yerlerdir. GĠRĠġ PATLAYICI ORTAMLAR ve ELEKTRĠK CĠHAZLARI Yanıcı gazların, katıların ve sıvıların üretildiği, taģındığı depolandığı ve kullanıldığı endüstriler ve diğer ortamlar elektrik enerjisinin denetim dıģı

Detaylı

BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel

BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... i ŞEKİLLER...

Detaylı

BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI

BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI 14 ġubat 2012 BAZI TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ 12.05.2010 tarih

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ. Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında.

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ. Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında. TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ Hande UZUNOĞLU Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında. Gün geçtikçe artan nüfus beraberinde tüketimi artırıyor. Bu durumda doğal kaynaklarımız

Detaylı

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ İZİN YÖNETİMİ KURULUM ÖNCESİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ Madde: 10/d FAALİYET SÜRESİNCE ÇEVRE KANUNCA ALINMASI GEREKLİ İZİN

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karģı gösterdiği dirençtir. Kayacın kullanım alanlarının belirlenmesinde darbe dayanımının

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ Sunumun İçeriği GENEL BİLGİ & TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ AMAÇ VE KAPSAM TESİS İŞLETME ZORUNLULUĞU VE MEVCUT TESİSLER MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

BuNLarI BiLiYOr muyuz?

BuNLarI BiLiYOr muyuz? BuNLarI BiLiYOr muyuz? D B Turmepa Kimdir? eniztemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER. Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL /09 /2016 ANKARA

MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER. Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL /09 /2016 ANKARA MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL 28-29 /9 /16 ANKARA TÜRKİYE DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GENEL MET LERE UYUM DURUMU 9 8 6 4 85 95 95 82 75 9 45 76 21.MET: Su tüketimi ve

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir.

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir. 4. ÜNĠTE : SES 1 SES; madde moleküllerinin titreģimiyle oluģan bir dalga hareketidir(titreģim hareketidir). Ses; katı, sıvı veya gaz gibi maddesel bir ortamda yayılır. BoĢlukta ses yayılmaz. *Havası boģaltılmıģ

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

DAĞITIM GENELGE (2009/16)

DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS Atıkların Sınıflandırılması ve Tasfiyesi Atıkların Geri Dönüşümü Çevre Bilinci Eğitiminin

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur.

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ Gökhan ÖKTEM Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı