ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ve KONTROLÜ; METAL ENDÜSTRİSİ UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ve KONTROLÜ; METAL ENDÜSTRİSİ UYGULAMASI"

Transkript

1 A-PDF Split DEMO Blacksea : Purchase International from Environmental Symposium, to remove the watermark ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ve KONTROLÜ; METAL ENDÜSTRİSİ UYGULAMASI İsmail ÖZBAY, Mustafa KAVAKLI Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Umuttepe Merkez Yerleşkesi, Kocaeli Tel : , Fax: Özet : Sanayileşme ve modern teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından birisi de gürültü kirliliğidir. Gelişmekte olan ülkelerde endüstride yeni teknolojilerin uygulanmasındaki eksiklikler, plansız ve düzensiz kentleşme, yeni endüstri bölgelerinin planlamasında çevresel etki değerlendirilmesinin yapılmaması, gürültü kontrolü ile ilgili yasal çerçevenin yetersizliği ve ekonomik sebepler nedeniyle çeşitli endüstrilerde gürültü sorunu yaşanmaktadır. Endüstri faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü en fazla o iş yerindeki çalışanları rahatsız etmektedir. Yaptığımız bu çalışmada, bir metal endüstrisi kuruluşuna ait proses birimleri ve buna bağlı gürültü kaynakları incelenmiştir. İncelenen metal endüstrisinde üretim sürekliliğine göre belirlenen gürültü kaynaklarında, ulusal ve uluslararası standart yöntemler kullanılarak iç ve dış ortamlarında gürültü ölçüm cihazıyla gürültü seviyeleri belirlenmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen ölçüm sonuçları, yürürlükte bulunan ulusal gürültü kirliliği kontrol yönetmeliği ndeki sınır değerlerle karşılaştırmalı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında genel görüş belirtilmiş ve çalışanların sağlıkları açısından gürültü önlemeye yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Gürültü, Gürültü Kontrolü, İnsan Sağlığı veyönetmelik. 1. GİRİŞ İnsan sağlığına zararlı, insanlar tarafından istenmeyen rahatsız edici sesler gürültü olarak tanımlanmaktadır. Gürültünün, trafik, endüstri, inşaat, yerleşim alanları ve havaalanları gibi bir çok kaynakları vardır. Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan gürültü en çok o işyerinde çalışanları rahatsız etmektedir. Endüstrilerde makinalardan ve proseslerden kaynaklanan çok çeşitli gürültü kaynakları mevcuttur. Güç cihazları, klima sistemleri,kompresörler, hava ve su kanal boruları, pompa ve kolektörler, havalandırma boruları ve fanlar, soğutma sistemlerine ilave olarak zeminden, tavandan ve cihazlardan yansıyarak yayılan sesler bunlara örnek olarak verilebilir[13]. Gürültünün olumsuz etkilerini yok etmek veya bu konuda oluşturulmuş standart değerlere çekebilmek için gürültü kontrol yöntemleri geliştirmek ve uygulamak endüstriciler için bir gerekliliktir[12]. Birçok işyerinde gürültü alışılmış mesleki bir tehlikedir. Gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkileri dört genel grupta toplanabilir. Fiziksel etkiler (Geçici ve sürekli işitme hasarları), Fizyolojik etkiler (Vücut aktivitesindeki değişiklikler; kan basıncı artışı, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında ritm bozukluğu, ani refleksler), Psikolojik etkiler (Davranış bozuklukları, öfkelenme, sıkılma, genel takatsızlık duygusu), Performans etkileri (İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin engellenmesi)[7] Gürültünün işitme duyusunda oluşturduğu etkiler geçici ve kalıcı 532

2 olarak iki ana grupta toplanabilir. Kalıcı olan etkileri; ani olarak ortaya çıkan kulak zarının parçalanması şeklinde etkiler veyahut zamanla ortaya çıkanlardır. Çok yüksek düzeydeki ses iç kulaktaki tüy hücrelerini zedeleyerek, korti organında çökme oluşturarak ya da işitme sinir hücrelerini zedeleyerek işitme duyusuna zarar verebilmektedir. İşitme duyusu zedelenen kişide, işitme kaybı ya da işitme eşiği kayması adı verilen, işitme duyusunu olumsuz etkileyen sorunlar görülmektedir. İşitme kaybı her frekansta farklı olabilmektedir. İşitmeyi sağlayan tüy hücrelerinin zedelenmesi nedeniyle işitme kaybı doğmuşsa, hangi frekansa duyarlı tüy hücrelerinin zarara uğradığına bağlı olarak o frekansta işitme kaybı söz konusudur. Belli yükseklikteki bir gürültünün etkisinde kısa süre kalmak işitme kaybına yol açabileceği gibi, belli bir sürede zararlı olmayacak yükseklikteki sesin etkisinde, çeşitli aralarla yıllarca kalmak ta işitme kaybına neden olabilmektedir. Geçici işitme kaybına uğrayan bir kişi, gürültüsüz bir ortamda kalarak tekrar önceki durumuna kavuşabilmektedir[11]. Duyma sorunlarına yol açan gürültünün ana kaynağı darbeli proseslerdir. Bunlar hava püskürtücüler, temizleme, kurutma, buhar valfleri gibi çok geniş alanda kullanılmakta olup, gürültü seviyeleri 15 db dir. Brezilya da sigara fabrikasında çalışanlar 8 saat hava temizleme kompresörlerinden kaynaklanan 92 db gürültüye maruz kalmışlardır. Dökümhane, tersane, bira fabrikası, dokuma fabrikaları, kağıt ve kereste fabrikalarında gürültü seviyeleri ortalama db aralığındadır. Yapılan çalışmalarda kaydedilen en yüksek gürültü seviyeleri ise 117 ile 136 db arasındadır. Global olarak yaklaşık 12 milyon insanın duyma zorluklarıyla ilgili sorunlara sahip olduğu belirtilmektedir[16]. Avrupa da yaşayan insanların yarısından fazlası gürültülü bir ortamda yaşamaktadır. ABD de 199 yılında yaklaşık 3 milyon insan, 85 db in üzerinde günlük mesleki gürültüye maruz kalmıştır. Bu insanların çoğu da imalat ve üretim endüstrilerinde çalışmaktadır. 21 yılı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Almanya da tüm çalışanların %12-15 i olan 4-5 milyon insan 85 db ve üzerindeki gürültüye maruz kalmıştır[1]. Türkiye de 23 yılı içerisinde 44 meslek hastalığı tanısı konmuştur. Bu 44 olaydan 2 tanesi gürültüye bağlı işitme kaybı olarak kayda geçmiştir. Bu değerler, ülkemizde meslek hastalığı olmadığının değil, meslek hastalılarına yaklaşımda sorun olduğunu göstermektedir[14]. Sunulan bu bildiride, aşağıda özetli olarak maddeler şeklinde verilen proje çalışma konuları irdelenmektedir. Ülkemizde otomotiv yan sanayi gelişimine genel bakış, Metal sektörü üretim proseslerinin genel tanıtımı ve kullanılan teknoloji, Metal sektörü üretim proseslerinde gürültü kirliliği kaynaklarının belirlenmesiyle ilgili genel açıklayıcı bilgiler, Metal sektörüne ait gürültü kirliliği kaynaklarında yapılan ölçümlerin sonuçları ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği (GKY) esaslarına göre karşılaştırılarak değerlendirilmesi, Gürültü kirliliğinden kaynaklanan olumsuzlukların giderilmelerine yönelik seçenekli çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Bu tebliğin amacı; metal sektörü kuruluşlarında gürültü kirliliğiyle ilgili yapılan ölçümlerin sonuçlarını yürürlükteki yönetmelik esaslarına göre değerlendirilmesi, karşılaşılan bazı önemli sorunların nedenleri ve seçenekli çözüm önerilerini ilgilenenlerin bilgisine aktarmaktır. 533

3 2.ÜLKEMİZDE OTOMOTİV YAN SANAYİİ GELİŞİMİNE GENEL BAKIŞ Ülkemiz ekonomisinde üretim, istihdam ve ihracat açısından büyük önem taşıyan otomotiv sanayii, gıda ve tekstilden sonra 3. büyük sektör olarak gelecek vaat eden dallar arasında yerini almıştır. Türk otomotiv sanayinin temelleri 195 li yıllarda atılmış ve sektörün gelişimi 196 ların sonunda kurulan montaj fabrikalarının belirli kapasiteye ulaşmaları ile olmuştur. Otomobilde ilk ciddi üretim, 1966 yılında Anadol markalı otomobiller ile başlanmıştır. Bunu izleyen 3 yıl içerisinde İtalyan Fiat lisansı ile Tofaş, Fransız Renault lisansı ile de Oyak seri otomobil montajına başlamıştır[3]. Ülkemiz pazarına Avrupalı ve Amerikalı otomotiv devlerinin dışında Uzak Doğu dan Japonya, 1987 yılında Mitsubishi, 1994 yılında Toyota, 1997 yılında Honda ve Güney Kore den Hundai Türk otomotiv pazarıyla yakından ilgilendiklerini gerçekleştirdikleri yatırımlar ile göstermişlerdir. Ana sanayiindeki bu gelişmeler otomotiv yan sanayiinide etkilemiş ve 196 lı yılların başında akü, lastik, saç akasamı gibi sınırlı sayıda ürünlerin üretimi gerçekleştirilebilirken, 197 li yılların sonlarına doğru ileri teknoloji gerektiren hassas motor aksamları üretilmeye başlamıştır[2]. Türk otomotiv sektöründe, ana sanayiinde 17, yan sanayiinde ise 11 civarında firma faaliyet göstermektedir. Büyük çoğunluğunu KOBİ lerin oluşturduğu yan sanayide 7 bin kişi istihdam edilmektedir. Kabul edilebilir üretim standartlarına sahip, taşıt araçları imalat sanayiine direkt olarak orijinal parça temin eden, uluslararası pazarlarda rekabet ederek ihracat yapan firma sayısı 3 35 civarındadır[15]. 3.İNCELENEN METAL SEKTÖRÜ ÜRETİM PROSESLERİ GENEL TANITIMI İncelenen söz konusu metal sektörü kuruluşu 1955 yılından beri motor yatağı üretiminde faaliyet göstermektedir. 1 den fazla motor yatağı kalıbına sahip olan kuruluş, dünyada kullanılmakta olan pek çok benzinli ve dizel araç motoruna ürün sağlamaktadır. Yapılan ön incelemelerden ve tesis yetkililerinden alınan genel bilgiler ışığında proses üretimi ile ilgili özet bilgiler aşağıda verilmiştir. Ana yatak-kol yatak üretiminde, yurt dışından temin edilen alüminyum ve bronz esaslı bant malzemesinin uygunluğu, fiziksel ve kimyasal açıdan giriş kontrolü ile tespit edilerek, ilgili işlemler sonucu hammadde ambarına sevk edilmektedir. Üretimde kullanılacak hammadde öncelikle presleme işlemi ile soğuk şekillendirmeye tabi tutulmakta ve delme, kesme, bükme ile yatak ilk şekline getirilmektedir. Daha sonra özel otomatik tezgahlarda talaşlı imalat yöntemleri ile genişlik, pahlar (iç, dış, alın), tırnak, yağ kanalı, delik, havşa işlemleri yapılmaktadır. Bir sonraki işlem yüzey (ağız) broşlama ve delik broşlama işlemleridir. Eğer yatak üzerinde kaplama gerekiyor ise en son operasyon olarak kaplama işlemi gerçekleştirilir. Burada alüminyum esaslı malzemelere daldırma tip kaplama uygulaması, bronz esaslı malzemelere ise elektrolitik kaplama uygulaması yapılmaktadır. Nihai ürün haline gelen tüm yataklar göz kontrolü ve sonrasında örnekleme yöntemi ile son kontrol işlemlerinden geçirilmekte ve paketlenerek mamül ambarına sevk edilmektedir. 534

4 4. MATERYAL ve METOD 4.1.Gürültü Ölçüm Çalışmasının Amacı Bu çalışmanın amacı; Üretim tesisi iç ve dış ortam gürültü kaynaklarının belirlenmesi, Söz konusu bu kaynaklardan yayılan gürültünün ölçülmesi, Gürültü kirliliğinin, çalışanlar ve çevrede yaşayan insanlar üzerindeki etkisi açısından incelenmesi, Gürültü ölçümü çalışmalarından elde edilen sonuçların ilgili yönetmelik esaslarına göre karşılaştırmalı değerlendirilmesidir. 4.2.Gürültü Ölçüm Çalışmasının Kapsamı Bu çalışma kapsamında, otomotiv ana sanayiine motor yatağı üretimi gerçekleştiren metal sektörü kuruluşunun değişik proses ünitelerinde bulunan makine ve makine grupları ve diğer gürültü kaynakları ölçümlere tabi tutulmuştur. İç ortamda; proses ünitelerinde belirlenen emisyon kaynaklarında gerçek çalışma şartlarını sağlayabilmek için mümkün olduğu kadar tüm emisyon kaynaklarının özellikle makinelerin çalışır durumda olmalarına dikkat edilmiştir. Dış ortamda; proses ünite, diğer yardımcı ünite ve diğer binaların dış kısımlarının çevrelerinde ve çevredeki diğer yerleşim yerlerinde tesisin çevreye verdiği gürültüyü değerlendirmek amacıyla yeterli sayıda ölçüm gerçekleştirilmiştir. 4.3.Ölçüm Yöntemi İncelenen metal sektörü kuruluşları yetkililerinden alınan genel bilgiler ışığında ve tarafımızca belirlenen gürültü kaynaklarında; iç ve dış ortamda gürültü ölçüm çalışmalarında ölçümler portatif gürültü ölçüm cihazı (Delta OHM-HD 92) yerden 1.2 m yükseklikte konumlandırılarak 1 m deki gürültü seviyeleri (Leq dba) ölçülmüştür. Gürültü kaynak esasına göre yapılan gürültü seviye ölçüm sonuçları ve sınır değerler ayrıntılarıyla Tablo 1, 2, 3 ve 4 de açıklanmıştır. Tablo 1: İncelenen Metal Sektöründe İç Ortam Gürültü ve Sonuçları Ortalama Gürültü Ölçüm Sonuçları Bölüm Ölçüm Noktaları Eşdeğer Gürültü Düzeyi (Leq) dba nın Açıklamaları Fast Line (Hızlı Hat) Ünitesi Otomatik Presleme Ünitesi Otomatik Presten Biri Çalışıyordu. Line 2 Üretim Hattı Konveyörü Önü Line 2 Line 3 Üretim Hatları Arası Line 1 Üretim Hattı Konveyörü Önü Yeni Line Üretim Hattı Başlangıcı Yeni Line Üretim HattıOrta Kısım 535

5 Tablo 1 in Devamı : Fast Line (Hızlı Hat) Ünitesi Çalışma Ofisleri Hammadde ve Bakım Birimleri Kalın Yatak Bölümü Yeni Line Üretim Hattı Sonu Line 3 Yeni Line ÜretimHatları Arası Ağız Broş Makinası Yanı Ağız Broş Makinası Yanı Bore (delik) Broş Makinası Yanı 1312 Bore (delik) Broş Makinası Yanı Kalın Yatak CNC (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol) Tezgahı Yanı Tezgahı Yanı Yeni Ağız Broş Makinası Yanı Yeni Bore (delik) Broş Makinası Konveyör Yanı Yeni Bore (delik) Broş Makinası Göz Kontrol Üretim Mühendisi Odası Kalite Mühendisi Odası Kalite Teknisyen Odası DEA Kalibrasyon Odası Fizik Laboratuarı Metalografi Laboratuvarı Kimya Laboratuvarı Takımhane (Fan Açık) Hammadde Bekleme Bölgesi Hammadde Sorumlusu Odası Hammadde Ambarı(fan açık) Hammadde Ambarı(fan açık) Bakım Sorumlusu Göz Kontrol Elektrik Bakım Kumlama No lu Makina Yanı(Pres Çalışmazken) 325 No lu Makina Yanı(Pres Çalışmazken) Mekanik Bakım (411 No lu Makina Çalışmazken) 536

6 Tablo 1 in Devamı : Slowline (Yavaş Hat) Bölümü Mamul Ambar ve Paketleme Birimleri Kaplama No lu Makine Yanı No lu Makine Yanı No lu Makina Yanı No lu Makina Yanı No lu Makina Yanı Kalıphane(9221 yanı) Kalıphane (9111 No lu Makina Yanı) Mamul Ambar Sorumlusu Paketleme Giriş Shringleme (Paketleme) (811 No lu Makina Yanı) PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol) Ünitesi Kaplama Sorumlusu Yemekhane Arıtma Filtrepres Çalışmaz Durumda Tablo 2: İncelenen Metal Sektörü Dış Ortamında Gürültü ve Sonuçları Ortalama Ölçüm Sonuçları nın Bölüm Ölçüm Eşdeğer Gürültü Düzeyi Açıklamaları Noktaları (Leq) dba E-5 Karayolu Tarafı Doğu Galvaniz Tarafı Futbol Sahası Karşısı Bayramoğlu Yolu Tarafı Yemekhane Tarafı Giriş Kapısı Yemekhane ile İdari Bina Arası (Bahçe) Yemekhane ile İdari Bina Arası (Bahçe) 537

7 5.GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ İncelenen metal sektörü kuruluşlarının iç ve dış ortamlarında tarafımızca gerçekleştirilen gürültü düzeyi ölçüm sonuçlarının sınır değerlerle karşılaştırmalı değerlendirilmesinde; Tarih, Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ndeki hükümler ve sınır değerlerle, dünya sağlık örgütü ile işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatındaki hükümler esas alınmıştır. 5.1.İç Ortam Gürültü Ölçüm Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bir günde 8 saatten daha fazla süre 85 db in üzerindeki gürültü potansiyal olarak tehlikelidir. Tehlikeli işlerin yapıldığı endüstrilerde, 8 saatlik iş süresince yaklaşık 9 db düzeyinde gürültüye maruz kalındığında kulak yorulur ve geçici işitme kayıpları görülür. Ülkemizde ise Tarih ve Saylı Resmi Gazete ile yürülürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güzevliği Tüzüğü ndeki Madde 22 e göre Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 8 db i geçmeyecektir. Daha çok gürültü çalışmayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde, gürültü derecesi en çok 95 db olabilir. Ancak, bu durumda işçilere başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilecektir. hükmü yeralmaktadır. Avustralya da çalışanlar için gürültü seviyesi 85 db(a) değerini aşmamalıdır. Darbe gürültülerinin ise en yüksek ses düzeyi ise 14 db (C) olarak verilmiştir[1]. Tablo 3 : ABD de Müsaade Edilen Maksimum Tesis Gürültü Seviyeleri[5] Gürültüye Maruz Kalınan Süre (saat/gün) Max. Gürültü Seviyesi (dba) ,

8 İncelenen metal sektöründeki iç ortam gürültü ölçüm noktaları ve sonuçlarını içeren Tablo 1 den de izlenebileceği gibi, personelin günde 8 saat çalıştığı göz önüne alındığında; Hızlı üretim (fast line) ünitesinde 16 no lu ölçüm noktası dışında 85 dba in üzerinde gürültü seviyesi belirlenmiştir. Dolayısıyla çalışan personelin sağlığı bu gürültüden etkilenecektir. Yavaş Hat (Slow Line) ünitesi iç ortam gürültü ölçüm seviyesi dba arasındadır. Çalışanlar açısından gürültü seviyesi normalin üzerindedir. G ü r ü l t ü S e v i y e s i ( d B A ) Hızlı Hat (Fast Line) Birimi G ü r ü l t ü S e v i y e s i ( d B A ) 12 1 Yavaş Hat (Slow Line) Birimi Şekil 1 : Hızlı ve Yavaş Hat Birimleri Gürültü Seviyeleri Kalın yatak, kaplama, paketleme, ambar ve arıtma tesisi birimlerinde ise gürültü düzeylerinin 85 dba nın altında olduğu belirlenmiştir. G ü r ü ltü S e v i y e s i (d B A ) Kalın Yatak Birimi G ü r ü ltü S e v i y e s i (d B A ) Diğer Birimler Şekil 2 : Kalın Yatak ve Diğer Birimlerdeki Gürültü Seviyeleri 539

9 Çalışma ofisleri, laboratuvarlar ve yemekhane birimlerinde yapılan gürültü ölçüm çalışmalarının değerlendirilmesinde Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ndeki Tablo 8 de yer alan İç Mekan Gürültü Düzeyi Sınır Değerleri esas alınmıştır. Bu kriterlere göre, laboratuvar için verilen sınır değer 45 dba, ticari yapılarda genel bürolar için verilen sınır değer 6 dba ve yemekhaneler için ise 45 dba dır. Laboratuvarda yapılan ölçüm sonuçlarının dba arasında değiştiği görülmektedir. Mühendis ve teknisyenlerin odalarında yapılan ölçümler ise dba aralığındadır. Yemekhanede ise gürültü seviyesinin 46.1 dba olduğu belirlenmiştir. Tüm bu sonuçların verilen sınır değerlerin üstünde olduğu görülmektedir. Gürültünün bu noktalarda yüksek olmasının nedeni bu birimlerin üretim prosesine yakın olmasından kaynaklanmaktadır. G ü r ü l tü S e v i y e s i (d B A ) Laboratuvar Birimleri G ü r ü l tü S e v i y e s i (d B A ) Çalışma Ofisleri Şekil 3 : Laboratuvar ve Çalışma Ofislerindeki Gürültü Seviyeleri 5.2. Dış Ortam Gürültü Ölçüm Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde gürültü kaynağına ve kullanım alanına göre verilen kabul edilebilir değerler Tablo 4 te verilmiştir. İncelenen metal sektöründeki dış ortam gürültü ölçüm noktaları ve sonuçlarını içeren Tablo 2 den de izlenebileceği gibi, bina dışı ortamda gürültü kaynağını Endüstriyel ve Yerleşimin Birlikte Olduğu Alanlar (Ağırlıklı Endüstriyel) olarak kabul edersek, gürültünün gündüz 68 Leq (dba) düzeyinde olması gerekmektedir. Gündüz yapılan ölçümlerde; 4 ve 9 no lu ölçüm noktalarında bu sınır değer aşılmaktayken,diğer ölçüm noktalarında ise gürültü sınır değere uygunluk göstermektedirler. Tesis dışındaki ölçümlerde gürültünün yüksek olmasında karayolun trafik gürültüsü ve komşu kuruluşlardan kaynaklanan gürültü de önemli rol oynamaktadır. 54

10 Tablo 4 : Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri [4] Alanlar L Gündüz (dba) L Gece (dba) Endüstriyel Alanlar (Sanayi Bölgeleri) 7 6 Endüstriyel ve Yerleşimin Birlikte Olduğu Alanlar (Ağırlıklı Endüstriyel) Endüstriyel ve Yerleşimin Birlikte Olduğu Alanlar (Ağırlıklı Yerleşim) Kırsal Alanlar ve Yerleşim Alanları 6 5 Dış Ortam Gürültü Ölçümleri Gürültü Seviyesi (dba) Şekil 4 : Dış Ortam Gürültü Seviyeleri 6.İNCELENEN METAL SEKTÖRÜ KURULUŞUNDA GÜRÜLTÜ ÖNLEME ÖNERİLERİ Atölye ve tesislerin tasarımı ve işletilmesinden sorumlu kimseler, gürültüyü önleme ya da hiç olmazsa azaltma amacıyla aşağıda özetlenen yöntemleri göz önünde bulundurmalıdırlar. Gürültü, uygulanan sürecin önemli bir yönünden ileri geliyorsa, ses enerjisini kaynakta azaltma çabalarının başarıya ulaşması beklenmemelidir. Ancak, çevirme gücünün makineye aktarılmasında kullanılan yöntemi değiştirerek gürültü düzeyi azaltılabilir. Çıkan gürültünün nicelik bakımından azaltılması, gürültü ile mücadelede, enerji yaratıcı gürültüyü sınırlamaktan daha etkilidir. Örneğin çok katlı tesislerde makinelerle taban arasına yalıtıcı malzeme ya da amortisör 541

11 konulması gürültü düzeyini büyük ölçüde azaltacaktır. Gürültü kayaklarını sessiz çalışma gerektiren yerlerden olanaklar elverdiği derecede uzak yerlere yerleştirilmelidir. Büyük tesis alanlarında böylece önemli bir gürültü azaltma oranı elde edilebilir. Gürültü kontrolünde kaynağın kapalı bir yere alınması en etkili yöntemlerdendir. Ancak bu tür makine ve işlevlerinin yerleştirildiği yapının yalıtkanlık derecesi iyi olmalı ve sürekli olarak açık tutulması gereken kapıları bulunmamalıdır. Sessiz çalışması gereken bölgelerle gürültü kaynağı arasına çekilecek duvarlar kolay gidip gelme olanağı sağlarsa da elde edilebilecek gürültü yalıtımı da düşük kalabilir. Çatı ya da tavan altına ses emici kaplama yerleştirilmesi, gürültü kaynaklarının birbirlerine çok yakın bulunmadığı, gürültünün vurucu tür makine ve gereçlerden kaynaklandığı durumlarda başarılı sonuçlar vermektedir. Ayrıca, ses emici kaplamaların ısı yalıtımı amaçlarıyla kullanılabileceği de unutulmamalıdır. İşyerlerinde gürültü çıkaran makinelerin monte edilmesi sırasında, işyeri tabanı, titreşimi ve sesi azaltacak malzeme ve sistemler yapılmalıdır. Gürültü işyerlerinin duvarları, sesin yansımasını önleyecek malzeme ile kaplanmalı ve bu binalar çift kapılı, çift pencereli inşa edilmelidir. Duvarlar ses geçirmeyen malzeme ile kaplanmalıdır. Gürültünün azaltılmadığı durumlarda; ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü düzeyi 8 dba yı geçmemelidir. Daha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde ise gürültü düzeyi en çok 95 db olabilir. Ancak bu durumda işçilere başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilmelidir. Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin; işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılmalı, özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülerek, kulak ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu sistemde arızası bulunanlar ve hipertansiyonlular bu işlere alınmamalıdırlar. Ancak doğuştan sağır ve dilsiz olanların bu işlere alınabilmesi daha uygun olacaktır. Gürültülü işlerde çalışan işçilerin periyodik olarak genel sağlık muayeneleri yapılmalıdır. Duyma durumunda azalma ve herhangi bir bozukluk görülenler, kulak ve sinir hastalığı bulunanlar ve hipertansiyonlu olanlar, çalıştıkları işlerden ayrılmalıdırlar veya kontrol ve tedavi altına alınmalıdırlar. İnceleme gününde, üretim bölümünde çalışan işçilerin genelde kulak koruyucularını kullanmadıkları gözlenmiştir. Çalışanların kulak koruyucularını düzenli olarak kullanmalarını sağlamak için gerekli bilinçledirme eğitimleri yapılmalıdır. Referanslara göre; kulak tıkaçları yapıldığı malzemenin özelliklerine göre gürültü düzeyinde 1-2 dba, kulaklıklar ise 15-4 dba civarında bir düşme sağlamaktadırlar. Bu nedenle kulak koruyucusu seçiminde karar, belirlenen gürültü seviyeleri dikkate alınarak verilmelidir. Böylelikle 85 dba olan sınır değerini aşan noktalarda, kulaklıklar yardımı ile bu seviyenin altında bir algılama sağlanarak çalışanların sağlığı korunmuş olacaktır. Gürültü ile mücadele amacının başarılmasında; çalışan, çalıştıran, denetleyen ve temsil edenlerin sorumlulukları içerisinde; bilinenlerin ışığında araştırmalar yapılması, kararlar alınması ve bu kararların gerçekleştirilmesi işlerinin başarıda katkıları çok büyük ve önemli bir yer almaktadır. KAYNAKLAR 542

12 [1]Barientos, M.C., Lendrum, D.C., Steenland,K., Occupational Noise,WHO Protection of the Human Environment, Geneva, 24. [2] Bedir,A., Gelişmiş Otomotiv SanayilerindeAna-Yan Sanayi İlişkileri ve Türkiye de Otomotiv Yan Sanayiinin Geleceği,DPT Yayın No:2495, [3]Bedir, A., Türkiye de Otomotiv Sanayii Gelişme Perspektifi,DPT Yayın No:266, 22 [4]Çevresel Gürültünün Değerlendir. ve Yönetimi Yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarih, 2689 sayılı Resmi Gazete, Ankara. [5]Federal Register, Depertmant of Labor, Health Standards for Occupational Noise Exposure, [6]Gürültü Yönetmeliği; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarih, sayılı Resmi Gazete, Ankara. [7]Hasgür, İ., Gürültü Kirliliğinin Türk Mevzuatındaki Yeri, Çevre Dergisi, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Buca, İzmir. [8]İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü; Yayın Tarihi; 11 Ocak 1974, Ankara. [9]Kavaklı, M., Özbay İ., İncelenen Metal Sektörü Dış ve İç Ortamlarında Gürültü Kirliliği Kontrolünün Yapılması ve Değerlendirilmesi, Teknik Rapor, No:162, KOÜ / Çevre Mühendisliği Bölümü, 23, Kocaeli. [1]National Standard For Occupational Noise, 2nd Edition, Australian Goverment, National Occupational Health and Safety Comission,2 [11]Özbay, İ., Kavaklı, M., Boya Sektörü Kuruluşlarında Gürültü Kirliliğinin İncelenmesi ve Kontrolü, V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 23, Ankara. [12]Şahin, E., Gürültü Kontrol Yöntemleri-Bir Uygulama, Gazi Üniv. Müh. Mim.Fak. Dergisi,Cilt 18, No 4, 23 [13] Utku,M., Gürültü Kirliliği ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri,26. [14]www.izmirtabib.org.tr/images/dosc/ mhastipdf, Ülkemizde İşçi Sağlığı, İş Kazaları, ve Meslek Hastalıları,23. [15]www.obitet.gazi.edu.tr/download/O tomotiv_sekturu_io.doc, Otomotiv Üretiminin Tarihi Gelişimi,28. [16]www.who.int/mediacentre/factsheet s/fs258/en, Occupational and Community Noise,

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. Ses; Hava basıncındaki dalgalanmaların kulaktaki etkisinden ileri gelen fiziksel bir

Detaylı

BOYA SEKTÖRÜ KURULUŞLARINDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ve KONTROLÜ

BOYA SEKTÖRÜ KURULUŞLARINDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ve KONTROLÜ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ BOYA SEKTÖRÜ KURULUŞLARINDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ve KONTROLÜ Arş Gör., Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAVAKLI Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ FİZİKSEL ETKENLER 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. ENDÜSTRİDEKİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ses ve Gürültü HUZURUMUZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEMEK VATANDAŞLIK GÖREVİMİZDİR Modern, canlı bir şehirin dayanılmaz derecede gürültülü

Detaylı

Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ)

Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ) Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ) SES NEDİR? Ses, bir cismin başka bir cisme çarpması, değmesi ya da sürtünmesi sonucu oluşan titreşimin yarattığı gürültüdür. Ses dalgalar halinde yayılır. Sesin şiddeti

Detaylı

Gürültü, sesler. İstenmeyen. Kulağa hoş gelmeyen. Rahatsız eden

Gürültü, sesler. İstenmeyen. Kulağa hoş gelmeyen. Rahatsız eden Gürültü, İstenmeyen Kulağa hoş gelmeyen Rahatsız eden sesler 3 Endüstrideki gürültüyü ise; İşyerlerinde, Çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen

Detaylı

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN ĐŞ YAŞAMINA ETKĐSĐ iş yerinde çevre faktörleri klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler MAK4091 Ergonomi 1 Ses; SES elastik bir ortam olan havada, mekanik titreşimlerden

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam Gürültü Kontrolü A) Yapı-kaynaklı gürültü (SbN): Bir yapıdaki değişken kuvvetlerin oluşturduğu ve yapı yolu ile iletilen gürültü

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

.xxx. Eğitim ve Araştırma Hastanesi

.xxx. Eğitim ve Araştırma Hastanesi .xxx. Eğitim ve Araştırma Hastanesi AKUSTİK SES & GÜRÜLTÜ İZOLASYONU ÖN İNCELEMESİ MAK. MÜH... Saha Ziyareti: 26 06 2014 Rapor Tarihi : 30 06 2014 SAHA NOTLARI SOĞUTMA GRUPLARI SES İZOLASYON ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI VE SES YUTUCU MALZEMELER NAGİHAN KESTEK ASİYENUR KESKİN PINAR ESKİN

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI VE SES YUTUCU MALZEMELER NAGİHAN KESTEK ASİYENUR KESKİN PINAR ESKİN GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI VE SES YUTUCU MALZEMELER NAGİHAN KESTEK 14010305014 ASİYENUR KESKİN 14010305019 PINAR ESKİN 14010305011 Gürültüden Korunma Yolları 1) Gürültü kaynağında alınması gereken önlemler:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gürültü-Titreşim Parametrelerinde Dikkat Edilecek Hususlar İş Hijyeni Ayhan ÖZMEN İSG Uzmanı Fizik Mühendisi İSGÜM Şubat

Detaylı

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA. http://www.isguvenligirehberi.com/

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA. http://www.isguvenligirehberi.com/ GÜRÜLTÜDEN KORUNMA SES VE GÜRÜLTÜ SES GÜRÜLTÜ Havada dalgalar şeklinde hareket eden titreşimler İnsan kulağına hoş ve uyumlu gelen titreşimler İstenmeyen, rahatsız edici ve işitme sistemi için tehlikeli

Detaylı

BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI. Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3. E-Posta: nakturk@gazi.edu.tr ; meroglu@gazi.edu.tr

BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI. Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3. E-Posta: nakturk@gazi.edu.tr ; meroglu@gazi.edu.tr BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI Doç. Dr. Nizami AKTÜRK 1, Doç. Dr. Mehmet EROĞLU 1, Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği

Detaylı

İş yeri ortamında gürültü ve risk değerlendirmesi

İş yeri ortamında gürültü ve risk değerlendirmesi İş yeri ortamında gürültü ve risk değerlendirmesi Hüseyin SEZEK Fizikçi, Endüstri Mühendisi İSGÜM Kocaeli Bölge Laboratuvar Müdür V. Ankara 04 Kasım 2016 04.11.2016 1 GÜRÜLTÜ Gürültü istenmeyen veya zarar

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi nde bildiri olarak sunulmuştur.

II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi nde bildiri olarak sunulmuştur. İŞ YERİNDE GÜRÜLTÜ ve SAĞIRLIK OLASILIĞI Teknolojideki tüm aşamalara rağmen iş yerinde gürültü hala önlenememiş problem olarak karşımızda durmaktadır. Gürültü hem bedensel hem de ruhsal çeşitli sağlık

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28721 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SESİN FREKANSI ; SESİN FREKANSI ORTAMDAKİ SESİN TİTREŞİMİDİR.BİRİMİ HZ DİR. SESİN ŞİDDETİ ;SESİN ORTAMA YAPTIĞI BASINÇTIRÇBİRİMİ DESBİBELDİR.

SESİN FREKANSI ; SESİN FREKANSI ORTAMDAKİ SESİN TİTREŞİMİDİR.BİRİMİ HZ DİR. SESİN ŞİDDETİ ;SESİN ORTAMA YAPTIĞI BASINÇTIRÇBİRİMİ DESBİBELDİR. GÜRÜLTÜ TİTREŞİM SESİN FREKANSI ; SESİN FREKANSI ORTAMDAKİ SESİN TİTREŞİMİDİR.BİRİMİ HZ DİR. SESİN ŞİDDETİ ;SESİN ORTAMA YAPTIĞI BASINÇTIRÇBİRİMİ DESBİBELDİR. İNSANDA DUYMA EŞİĞİ 0 DB ; AĞRI EŞİĞİ İSE

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit. ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2016 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Tarihçe 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2012 2014 2015 Izmir de 400 m 2 lik bir atölyede, Öz-Ay kamlok ve çabuk bağlantı

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO TERBAY 1954 yılında İzmir de soğuk demir atölyesi olarak kuruldu. Türkiye nin sanayi ve ekonomik büyümesine paralel olarak şirketin faaliyetleri genişledi. Firmamız 1972 yılından beri mevcut yerinde faaliyet

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri db Toplama/Çıkarma ve Ortalama Bir noktadaki toplam ses basıncı o noktadaki ses şiddetlerinin (ses basınçlarının karesi ile orantılı)

Detaylı

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ FİZİKSEL ETKENLER 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ 13.03.2015 1 G Ü R Ü L T Ü 13.03.2015 2 GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 1.Gürültü Genel olarak maddenin titreşimi ve bu titreşimin; hava, su gibi bir ortam aracılığı ile kulağa iletilmesi ses; hoşa gitmeyen ve rahatsız edici seslerde gürültü olarak tanımlanır.

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2015 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Kısa Bilgi - 1.200 tonun üzerinde yıllık kapasite - 25 yıldan fazla üretim tecrübesi - 10.000 m 2 lik üretim tesisi - 100 çalışan

Detaylı

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl))

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Gürültü Yönetmeliği (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin

Detaylı

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının

Detaylı

Çağımızın Stres Kaynağı Gürültü

Çağımızın Stres Kaynağı Gürültü TEKNIK BILGI Çağımızın Stres Kaynağı Gürültü Ümit Payidar ALTINOK* Özellikle büyük kentlerde ve endüstriyel kesimlerde bulunan gürültü insan sağlığını tehdit edici en önemli unsurlardan biridir. Fiziksel

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ UYGULAMA LİSTESİ GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 1.1. Dalga Hareketi... 3 1.2. Frekans... 4 1.2.1. Oktav Bantlar... 7 1.3. Dalga

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM yasal dayanak 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bölüm:2 Madde:10 Fıkra:4 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ANKARA - MART 2017 1 SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS Sezgin

Detaylı

İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve

İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve MESLEKİ RİSKLER VE İŞ HİJYENİ İş Hijyeni; İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik ilik halini i bozan, işçiler il ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı AKÇEV Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı Adres: Emek Mahallesi Bişkek Caddesi 37/5 Çankaya - ANKARA Tel: + 90 312 215 79 00 Faks: + 90 312 215 79 01 www.akcev.com.tr info@akcev.com.tr akcevmuhendislik@gmail.com

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ EĞİTİM NOTLARI

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ EĞİTİM NOTLARI FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ EĞİTİM NOTLARI DETAM YAYINLARI ĠġYERĠ ORTAMINDA FĠZĠKSEL ġartlarin SEBEP OLDUĞU MESLEK HASTALIKLARI MESLEK HASTALIĞI: İşçinin, çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir

Detaylı

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Antalya 2011 Sunum İçeriği ÇGSD Raporları Hangi Durumlarda Talep Edilir? Rapor Formatları

Detaylı

LASTİK PLASTİK TEKNİKERİ

LASTİK PLASTİK TEKNİKERİ TANIM Lastik-plastik teknikeri, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, otomobil ve uçak lastikleri ile çamurluk, taşıt iç döşeme lastikleri vb. her türlü lastik ve plastik üretimi ve şekillendirilmesi

Detaylı

GÜRÜLTÜ ŞİDDET BİRİMLERİ

GÜRÜLTÜ ŞİDDET BİRİMLERİ Nihan YÜCEER Erkunt Döküm San. A.Ş. Gürültü Gürültü; metalden tekstile, madenden inşaata hemen hemen her iş kolundaki iş yerlerinin ortak sorunlarının başında gelir. İnsanların işitme sağlığını ve duyusunu

Detaylı

Makina Mühendisleri Odası'nın Yeni Yayınlanacak Kitapları

Makina Mühendisleri Odası'nın Yeni Yayınlanacak Kitapları Makina Mühendisleri Odası'nın Yeni Yayınlanacak Kitapları KİTAP Dünden Bugüne Kitaplarımız Katalogu Makina Müh.Tek.Sözlük (Türkçe-İng./İng.-Türkçe) Pres İşleri Cilt IV Basınçlı Kaplarda CE İşaretlemesi

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

SES YALITIMI UYGULAMALARI

SES YALITIMI UYGULAMALARI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir - Türkiye SES YALITIMI UYGULAMALARI Sadık ÖZKAN/Mimar 2D Yapı Danışmanlık Uygulama Ltd. Şti. Salih Omurtak Cd. No: 7/1 Koşuyolu/İstanbul/TÜRKİYE

Detaylı

Formplast üretimli her ürün çok titiz ve sabırlı bir çalışmanın ürünüdür ve kalitesi uluslararası belgeler ile onaylanmıştır.

Formplast üretimli her ürün çok titiz ve sabırlı bir çalışmanın ürünüdür ve kalitesi uluslararası belgeler ile onaylanmıştır. E N D Ü S T R İ Y E L Y A L I T I M D A Ç Ö Z Ü M O R T A Ğ I N I Z HAKKIMIZDA Formplast 1991 yılından bu yana, yarı mamul olarak ithal ettiği yalıtım malzemeleri ve yapışkanları kendi tesislerinde müşterilerin

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

GÜRÜLTÜ ETKİLERİ ve KORUNMA. Doç. Dr. M. Esin OCAKTAN

GÜRÜLTÜ ETKİLERİ ve KORUNMA. Doç. Dr. M. Esin OCAKTAN GÜRÜLTÜ ETKİLERİ ve KORUNMA Doç. Dr. M. Esin OCAKTAN 1 Amaç Gürültü tanımı, türleri, sağlık etkileri ve korunma konusunda bilgi ve tutum kazandırmak 2 Ses ve Gürültü Ses; bir tür enerjidir ve havada bulunan

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

Bosch aksesuarları 11/12 Çalışma güvenliği Genel bakış 789. Unutmayın bir profesyonel kendi güvenliğini de düşünmelidir!

Bosch aksesuarları 11/12 Çalışma güvenliği Genel bakış 789. Unutmayın bir profesyonel kendi güvenliğini de düşünmelidir! Bosch aksesuarları 11/12 Çalışma güvenliği Genel bakış 789 İş güvenliği Unutmayın bir profesyonel kendi güvenliğini de düşünmelidir! Bosch kalitesi çalışma güvenliği ile de ilgili komple bir aksesuar programı

Detaylı

Problem: Yerleşimi Şekil-1 de şematik olarak gösterilen bir presle imalat fabrikası ile ilgili olarak elimizde aşağıdaki bilgiler mevcuttur:

Problem: Yerleşimi Şekil-1 de şematik olarak gösterilen bir presle imalat fabrikası ile ilgili olarak elimizde aşağıdaki bilgiler mevcuttur: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Endüstriyel Gürültü Kontrolü Dersi Yrd. Doç. Dr. Kadir Çavdar le İmalat Fabrikasında Gürültü Kontrolü Projesi Hazırlayan: Makine

Detaylı

Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı

Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Bütün kaynaklardan yayılan çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirme yöntemlerinin uluslararası uyumlaştırılmasına katkıda bulunmak 02.11.2010 2 Akustik

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul. Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul. Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi AJANDA ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVREYE DUYARLI İŞLETMELER ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER İŞLETMELERİ ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI Sayfa No 1/8 1. AMAÇ -KAPSAM Bu talimatın amacı; gürültü seviyesi ölçümünün yapılması esnasında, ölçüm noktalarının belirlenmesi, cihazda yapılması gereken kontroller ve ölçümün nasıl yapılacağına dair

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 32

ÖĞRENME FAALİYETİ 32 ÖĞRENME FAALİYETİ 32 METAL TEKNOLOJİSİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda, metal teknolojisi alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Metal teknolojisi alanı,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kuruluş; TRS İleri Tasarım ve İmalat Teknolojileri, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Aydın Plastikçiler Sanayi Sitesi nde tamamı kapalı olan

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

A HOŞGELDİNİZ. Türkiye nin önde gelen Egzoz sistemleri üreticilerinden biridir

A HOŞGELDİNİZ. Türkiye nin önde gelen Egzoz sistemleri üreticilerinden biridir A HOŞGELDİNİZ Türkiye nin önde gelen Egzoz sistemleri üreticilerinden biridir Egsan Egzoz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Otomotiv sektörünün talebi olan egzoz sistemleri üretimini yapmak için 1989 da kuruldu.

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Enerjisi,Doğalgaz,Biyogaz vs.) Mekatroniğin uygulama alanları Temel Mekanik

Detaylı

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres

Detaylı

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKIMIZDA ANKARA PROFESYONEL

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) BACAGAZI EMİSYON (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun) Deney Laboratuvarı Adresi :Necatibey Cad. Gümrük Sok. Küçük Han No:4 Karaköy - Beyoğlu 34425

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Sayın İşletme İdari ve Teknik Yönetimleri, Mühendislik hizmetlerinde proje ve uygulama alanlarında geçmişten bugüne yürütmüş olduğumuz çalışmalardan edindiğimiz tecrübelere paralel olarak, bu hizmetlerin

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması Amaç ve İçerik Projenin temel amacı şehrin farklı bölgelerinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün yönlendirmesi ile gürültü

Detaylı

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU Modern yaşamın gerekleri olarak ihtiyaç duyduğumuz bir çok ürünün üretimini yapan tekstil, gıda, kimya, otomotiv sanayilerinin yanında elektronik ve haberleşme, savunma, havacılık

Detaylı

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları,

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları, 27 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27917 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ 1 10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ Besim YÜKSEL* Uğur USLUKILIÇ Bülent AYDEMİR KALMET Kalibrasyon Tic. Ltd.Şti. Üçevler Mh. Akva San. Sit. 79. Sk.

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HASAN ACAR 2017

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HASAN ACAR 2017 ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HASAN ACAR 2017 ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Orman ürünlerini en yeni ve modern tekniklerle işlenmesi, katma değer üretecek ürünlere çevrilmesi, kompozit malzemeler, kağıt ürünleri,

Detaylı

PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ A. GENEL BİLGİLER Temel Sosyal Göstergeler Portekiz, ya da resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti (Portekizce: República Portuguesa) Avrupa nın güneybatısında

Detaylı

Endüstriyel İşitme Kaybı

Endüstriyel İşitme Kaybı Endüstriyel İşitme Kaybı Dr. Özkan Kaan KARADAĞ(MD) İş Sağlığı Bilim Uzmanı (MSc) SB İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi okkaradag@gmail.com 1940 lı yıllardan bu yana Türkiye de, meslek hastalıkları

Detaylı

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü nedir? Basit olarak, istenmeyen veya zarar veren ses db Skalası Ağrı eşiği 30 mt uzaklıktaki karayolu Gece mesken alanları 300 mt yükseklikte

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

Dikiş Prosesinde Makine İşletim Maliyeti Azaltma Ve Hurdaların Düşürülmesi. Hayat Kurtarır. 27.04.2015 Cengizhan ÇIRAK TRS IE&Bakım Lideri

Dikiş Prosesinde Makine İşletim Maliyeti Azaltma Ve Hurdaların Düşürülmesi. Hayat Kurtarır. 27.04.2015 Cengizhan ÇIRAK TRS IE&Bakım Lideri Dikiş Prosesinde Makine İşletim Maliyeti Azaltma Ve Hurdaların Düşürülmesi 27.04.2015 Cengizhan ÇIRAK TRS IE&Bakım Lideri Hayat Kurtarır Autoliv Türkiye Özet Ürün Grupları: Emniyet kemeri(trs), hava yastığı(tra),

Detaylı

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı

ODYOMETRİK ÖLÇÜMLER İÇİN KULLANILAN SESSİZ KABİNİN KARAKTERİZASYONU

ODYOMETRİK ÖLÇÜMLER İÇİN KULLANILAN SESSİZ KABİNİN KARAKTERİZASYONU 10.Ulusal Akustik Kongresi Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul 16-17 Aralık 2013 ODYOMETRİK ÖLÇÜMLER İÇİN KULLANILAN SESSİZ KABİNİN KARAKTERİZASYONU Baki KARABÖCE 1, Cafer KIRBAŞ 1, Ferda AKDAŞ

Detaylı