TEĠAġ TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEĠAġ TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TEĠAġ TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv LAPSEKĠ-SÜTLÜCE DENĠZALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETĠM PLANI (Çanakkale Ġli, Lapseki ve Gelibolu Ġlçeleri) Ocak 2012

2 PROJEYĠ HAZIRLAYAN Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Çevre, Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah.Türkocağı Cad. +90 (312) tel No: , Çankaya, ANKARA +90 (312) fax PROJENĠN ADI VE YERĠ: Denizaltı Kablosu (Çanakkale İli, Lapseki ve Gelibolu İlçeleri) -- PROJENĠN SUNUM TARĠHĠ Ocak

3 Ġçindekiler İçindekiler Tablosu...3 Kısaltmaların Listesi...5 Tablo ve Şekiller ÖZET..7 BÖLÜMLER 1. YÖNETMELİKLER, KANUNLAR VE YASAL ÇERÇEVE PROJENİN TANIMI Projenin Genel Tanımı ve Amacı 2.2 Proje Sahası Hakkında Temel Bilgiler Projenin Güzergahı Projenin Alanı Denizaltı Kablosunun Karakteristik Özelliği Denizaltı Kablosunun Serilmesi Esnasında Kullanılacak Metot Interface Noktalarının Yapıldığı Alanların Özellikleri Çevre Çalışmaları Projenin Aşamaları 3. PROJENİN ÇEVREYE OLAN ETKİSİ Etkilerin Önemine Göre Sınıflandırılması İnşaat Periyodunda Oluşabilecek Potansiyel ve Çevresel Etkiler İşletme Periyodu Potansiyel ve Çevresel Etkiler Onarma/ İşletme Dışı Bırakma Periyodu Potansiyel ve Çevresel Etkiler 4. ÖNLEMLER PLANI İZLEME PLANI KURUMSAL DÜZENLEME Alınacak Önlemler ve İzleme İle İlgili Kurumsal Sorumluluk ve Prosedürler, Bunların Çevre Yönetimi ile Bağlantıları 6.2 Çevresel Bilgi Akışı ( Raporlandırma, Raporların Kimden Kime ve Ne Sıklıkla Verileceği vb.) kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablo Projesi Çevresel Bilgi Akışı 7. HALKI BİLGİLENDİRME SÜRECİ

4 EKLER: EK-A Uydu Görüntüsü EK-B Kablo Güzergah Haritaları EK-B kv Lapseki Interface Noktası Güzergah Planı EK-B kv Sütlüce Interface Noktası Güzergah Planı EK-B 3 Denizaltı Kablosu Güzergah Planı EK-C Proje Arazi Fotoğrafları EK-D Gazete İlan Duyuruları ve Broşürler EK-E Halkın Katılımı Toplantıları EK-F Kurum/ Kuruluş Yazışmaları EK-G ÇED Yönetmeliğinden Muaftır Yazısı EK-H Çevre Çalışmasına ait Sonuçlar RAPORU HAZIRLAYANLAR 4

5 Kısaltmalar Listesi DGKÇS: Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇYP: Çevre Yönetim Planı EĠH: Enerji İletim Hattı HKT: Halkın Katılımı Toplantısı TEĠAġ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Tablolar: Tablo 1: Proje Güzergahı Yer Bilgileri Tablo 2: Projenin Alanı Tablo 3: Denizaltı Kablosunun Katmanları Tablo 4: Kablo Hatlarına Ait Bilgiler Tablo 5: İstasyonların Koordinatları ve Derinlikleri Tablo 6: Projeye ait iş zaman tablosu Tablo 7: Potansiyel Etkiler/Durumlar Tablo 8:Önlemler Planları Tablo 9:İzleme Planları Tablo 10: Organizasyon Tablosu ġekiller: ġekil 1: Denizaltı Kablosunun Güzergah Planı ġekil 2: Çevresel Etki Alanı İçerisinde olan Su Altı İletişim Kabloları ġekil 3: Denizaltı Enerji İletim Kablosu ġekil 4: Denizaltı Kablosu Serilme Planı ġekil 5: Tipik Denizaltı Kablo Sistemi ġekil 6: Denizaltı Kablosu Kanal Açma Prosedürü ġekil 7: Bentik ve Jeokimyasal Örnekleme İstasyonları 5

6 ġekil 8: Tespit Edilen Sistematik Grupların Tür Sayısı Bakımından Baskınlıkları ġekil 9: Tespit Edilen Sistematik Grupların Birey Sayısı Bakımından Baskınlıkları ġekil 10: Projenin İş Akım Şeması ġekil 11: Çevresel Bilgi Akışı ġekil 12: 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosu Güzergahı ve Çevresel Etki Alanı ġekil 13: 380 kv Lapseki Interface Noktası (Denizaltı Kablosu Kıyı Giriş Noktası) ġekil 14: 380 kv Lapseki Interface Noktası (Denizaltı Kablosu Kıyı Giriş Noktasının Çanakkale Boğazına Olan Uzaklığı) ġekil 15: 380 kv Sütlüce Interface Noktası (Denizaltı Kablosu Kıyı Çıkış Noktasının Çanakkale Boğazına Olan Uzaklığı) ġekil 16: 380 kv Sütlüce Interface Noktası (Denizaltı Kablosu Kıyı Çıkış Noktası) ġekil 17: Lapseki Gazetesi (Yerel Gazete) Halkın Katılımı Toplantısı Duyuru Metni ġekil 18: Ay Yıldız Gazetesi (Yerel Gazete) Halkın Katılımı Toplantısı Duyuru Metni ġekil 19: Star Gazetesi (Ulusal Gazete) Halkın Katılımı Toplantısı Duyuru Metni ġekil 20: 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Projesine Ait Broşürler ( 1.sayfa) ġekil 21: 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Projesine Ait Broşürler ( 2.sayfa) ġekil 22: 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Projesine Ait Broşürler ( 3.sayfa) ġekil 23: 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Projesine Ait Broşürler ( 4.sayfa) ġekil 24: Lapseki Belediyesi ġekil 25: Halkın Katılımı Toplantısına Ait Duyuru Metni ve Broşürler ġekil 26: Lapseki ilçesi Halkın Katılımı Toplantısı ġekil 27: Sütlüce Köyü Halkın Katılımı Toplantısı Duyuru Metni ġekil 28: Sütlüce Köyü Muhtarlığı ( Sütlüce Köyü Muhtarı) ġekil 29: Sütlüce Köyü Kıraathanesi ġekil 30: Sütlüce Köyü Halkın Katılımı Toplantısı 6

7 ÖZET Teşekkülümüzce tesisi ve işletilmesi planlanan 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosu ile Çanakkale ilinde, Lapseki ve Sütlüce Bölgelerinde bulunan Enerji İletim Hatları nın (EİH) denizaltı enerji kablosu ile bağlantısının sağlanması planlanmaktadır. Proje Dünya Bankası kredisi ile finanse edilecek olup, TEİAŞ tarafından tesis edilip işletilecektir. 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablo projesinin uzunluğu 4,2 km olmak ile beraber bu uzunluk Lapseki ve Gelibolu yakasında yapılması planlanan interface noktaları dahil 4,5 km dir. 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosu için toplam alan (interface noktaları hariç) yaklaşık olarak m 2 olarak tespit edilmiştir. Projenin tesis süresinin yaklaşık 24 ay olarak tahmin edilmekte olup, 2013 yılının sonunda nihai edilmesi planlanmaktadır. Proje ile ilgili özellikler ve detaylı bilgiler Bölüm 2 de anlatılmıştır. Raporun çevresel etki değerlendirme kısmı İnşaat Periyodu, İşletme Periyodu, Onarma/ İşletme Dışı Bırakma Periyodu olmak üzere üç ana periyottan oluşmaktadır. Bu periyotlarda oluşan çevresel etkiler Bölüm 3 te detaylı olarak incelenmiştir.projenin yapım esnasından oluşabilecek çevresel etkileri minimuma indirmek için alınacak önlemleri kapsayan Önlemler Planı Bölüm 4 de, Önlemler Planı nda belirtilen esas ve prosedürlerin uygulama koşullarının kontrol edilebilmesi amacıyla oluşturulan İzleme Planı ise Bölüm 5 de sunulmuştur. Projeye ait Halkın Katılımı Toplantıları (HKT) tarihinde Çanakkale ili, Lapseki ilçesi Lapseki Belediyesi Toplantı Salonunda saat da ve Gelibolu ilçesi, Sütlüce Köyü Kıraathanesinde saat da gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantıların ilanı 17 Temmuz 2011 tarihinde ulusal Star Gazetesi, 11 Temmuz 2011 tarihinde yerel Lapseki Gazetesi (Lapseki ilçesi) ve 16 Temmuz 2011 tarihinde yerel Ay Yıldız Gazetesi nde ( Gelibolu ilçesi) yayımlanmıştır. İlgili broşürler ve fotoğraflar Bölüm D de ve HKT toplantılarına ait fotoğraflar ise Bölüm E de yer almaktadır. 7

8 BÖLÜM 1 YÖNETMELĠKLER, KANUNLAR VE YASAL ÇERÇEVE Dünya Bankası kredisi ile tesis edilecek projeler için hazırlanması gerekli olan dokümanlar ( Çevre Yönetim Planı gibi) Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları ( tarihinde revize edilmiştir), Türk Çevre Mevzuatında yer alan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği ( tarih ve sayılı), ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( tarihli ve sayılı) ve Dünya Bankası İşletme Politikası nda( OP/BP/GP ÇED) Kategori A ve B projeleri için belirtilen ve gerekli olan prosedürler esas alınarak hazırlanmaktadır. Denizaltı Kablo Projesinin ÇED Yönetmeliğine göre değerlendirilmesi ve bu doğrultuda görüş bildirilmesi tarihinde mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ndan istenmiştir. Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı nın tarihli yazısında (Ek-G), söz konusu olan projenin ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 listesine tabi olan projenin belirtilen eşik değerinin altında kalması sebebi ile söz konusu yönetmeliğin kapsamı dışında kaldığı Teşekkülümüze bildirilmiştir. Bu doğrultuda anılan projeye ilişkin olarak, ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olmasına rağmen yukarıda söz konusu olan Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları dokümanı gereği Denizaltı Kablosu Çevre Yönetim Planı (ÇYP) hazırlanmıştır. verilmiştir. Proje tesis ve işletim aşamasında uyulacak olan yönetmelikler aşağıda Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı) 8

9 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı) Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliği ( tarih ve sayılı) Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı) Çevre Kanunu ( tarihli ve 5491 sayılı) Çevre Denetimi Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı, tarihinde revize edilmiştir) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ( 2002/49/EC & tarih ve sayılı) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ( tarih ve sayılı) İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Etkilerinden Çevre ve Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik ( tarih ve sayılı) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ( tarih ve sayılı) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı) Su Kirliliği Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı) TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği ( tarih) Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı) Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ( tarih ve sayılı) Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi Onay Kararı ( tarih ve sayılı)- Bern Sözleşmesi projenin tesis ve yapım aşamasında dikkate alınacaktır. 9

10 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablo Projesi için TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya T.C. Denizcilik Müsteşarlığı, Türk Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü temsilcileri davet edilmiş olup, proje sürecinde alınması gereken izinlerin ya da onayların T.C. Denizcilik Müsteşarlığı, Türk Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü nden alınacağı ve bu izinlerin / onayların alınması sırasında T.C. Denizcilik Müsteşarlığı ve TEİAŞ koordinasyonlu olarak çalışacağı görüşülmüştür. 10

11 BÖLÜM 2 PROJENĠN TANIMI 2.1 Projenin Genel Tanımı ve Amacı Tesisi ve işletilmesi planlanan 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosu, Çanakkale ili, Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında 380 kv Bandırma DGKÇS- İçdaş II- Lapseki EİH ile 380 kv Sütlüce (Interface)-Gelibolu-Unimar EİH nın interface noktaları ile bağlantısını sağlaması planlanmaktadır. Proje Dünya Bankası kredisi ile finanse edilecek olup, TEİAŞ tarafından tesis edilip işletilecektir. Proje Çanakkale ve İstanbul illerinin yakın gelecekte karşılaşılabileceği muhtemel enerji darboğazını engellemek amacıyla planlanmıştır. Bu bölgelere sağlanan enerji iletiminin kapasitesini arttırmak ve bölgedeki kullanıcıların olumsuz yönde etkilenmesini minimuma indirmek amaçlanmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, yapılması planlanan 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablo Projesi, enerji iletimi bakımından güvenilir olması, enerji iletim hatlarından meydana gelebilecek can ve mal kaybını, son teknoloji yöntemleri kullanarak olabildiğince azaltılması projenin bölgeye olumlu etkisi olarak öngörülmektedir. 2.2 Proje Sahası Hakkında Temel Bilgiler Projenin Güzergahı 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosu güzergahının başlangıç noktası, Lapseki İlçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, 58 ada 11,12 ve 13 nolu parseller üzerine tesis edilecek olan interface noktasıdır. Interface noktasında kurulması planlanan 380 kv Lapseki Interface Trafo Merkezi (TM) nden çıkacak olan iletim hattının Çanakkale Boğazı na olan uzaklığı yaklaşık 87,5 metredir. Interface 11

12 noktasından çıkacak olan hat, belirlenen denizaltı kablosuna yeraltından geçirilerek bağlanacaktır. Denizaltı kablosunun uzunluğu yaklaşık olarak 4,2 km dir. Denizaltı kablosu, Çanakkale Boğazının diğer yakasında ise Gelibolu ilçesi Sütlüce Köyü sınırları içerisinde bulunan 814 ve 815 numaralı parsellerde tesisi planlanan 380 kv Sütlüce Interface Trafo Merkezi (TM) ne bağlanacaktır. Denizaltı kablosunun sonlandığı ve interface noktasına bağlanacağı enerji iletim hattının uzunluğu yaklaşık olarak 212,5 metre olarak planlanmıştır. Söz konusu olan enerji iletim hattı, yeraltından geçirilerek Gelibolu ilçesi Sütlüce Köyü sınırları içerisinde belirlenen interface noktasına bağlanılacaktır. İnterface noktaları dahil, toplam güzergah uzunluğu 4,5 km olup, denizaltı kablo güzergahı toplam güzergah uzunluğunun 4,2 km sini kapsamaktadır. Güzergah seçimi için yapılan araştırmalar ve incelemeler doğrultusunda belirlenen güzergahın, enerji iletim hattının geçmesi için en kısa ve güvenilir olan güzergah olduğu tespit edilmiştir. 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosunun güzergah hattı ve interface noktaları Şekil 1 de, daha detaylı olan güzergah planı paftaları Ek-B de yer almaktadır ve projeye ait güzergah yer bilgileri Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1: Proje güzergahı yer bilgileri NOKTA ED50-UTM WGS-84-UTM E N E N ASYA 470,385 4,464, ,343 4,464,087 AVRUPA 467,800 4,466, ,758 4,466,697 12

13 ġekil 1: Denizaltı Kablosunun Güzergah Planı 13

14 2.2.2 Projenin Alanı 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosunun kapladığı toplam alan (interface noktaları hariç) yaklaşık olarak m 2 olarak tespit edilmiştir. Tablo 2 de projenin alanı ve interface noktaları için gerekli olan alanlar detaylı şekilde sunulmuştur. Tablo 2: Projenin Alanı Hattın Yeri Hattın Uzunluğu (m) Hattın Alanı (m 2 ) 380 kv Lapseki Interface TM 87, kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı 4200 (4,2 km) Kablosu 380 kv Sütlüce Interface TM 212,5 264,7 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosu güzergahının ön etüt çalışmaları sırasında inceleme alanı güzergah hattı boyunca Interface noktalarının sağından ve solundan 500 m, çevresel etki alanı ise güzergah hattı boyunca Interface noktaların sağından ve solundan 1000 m alınmıştır. Ek-1, Şekil 7 de çevresel etki alanı gösterilmiştir. Belirlenen etki alanı içerisinde su altı kablo iletişim hatları tespit edilmiş olup bunlar ITUR, MEDTURK, TURMEOS ve MEDNAUTILUS dur. Şekil 2 de verilen güzergah haritasında gösterildiği gibi su altı kablo iletim hatları 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosunu dik olarak kesmektedir. Fakat ön etüt çalışmalarında yapılan tarama ve ölçme faaliyetleri sonucunda belirtilen su altı kablolarının deniz tabanına yakın olmadığı ve denizaltı kablosunun döşenmesi sırasında sorun teşkil etmeyeceği belirlenmiştir. ġekil 2: Çevresel Etki Alanı İçerisinde Olan Sualtı İletişim Kabloları 14

15 2.2.3 Denizaltı Kablosunun Karakteristik Özelliği Proje kapsamında 380 kv mm 2 kesiti olan denizaltı kablosu kullanılacaktır. Kullanılacak olan denizaltı kablosunun karakteristik özelliği aşağıda detaylı olarak verilmiştir. ġekil 3: Denizaltı Enerji İletim Kablosu Kablonun havadaki ağırlığı yaklaşık olarak kg/m ve sudaki ağırlığı yaklaşık olarak kg/m olacaktır. Kablonun dış çapı 135 mm ile 155 mm arasında değişecektir. Projede kullanılacak olan denizaltı kablosu en az 10 katmandan oluşacaktır. Bu katmanlarının içten dışa doğru sırası Tablo 3 de detaylı olarak verilmiştir. Tablo 3: Denizaltı Kablosunun Katmanları Katman Sayısı ( Ġçten DıĢa Doğru) Katmanın Özelliği 1 İç İletken ( Bakır ve kesiti 1600 mm 2 ) 2 Yarı İletken Siper 3 İzolasyon 4 İzolasyon Siperi 5 Uzunluk Boyunca Su Bariyeri 6 Dairesel Su Bariyeri/ Kurşun Kılıf 7 Anti-korozyon/ İletken PE Kılıf 8 Zırh Yataklaması 9 Zırh 10 Polipropilen Dış Kılıf Proje kapsamındaki denizaltı kablosu çift devre olacaktır ve her devre kendi içerisinde 3 adet tek damarlı kablodan oluşacaktır. Bu kablolara ek olarak 1 adet tek damarlı kablo yedek olarak döşenecektir. Kabloların harici yaralanma riskini 15

16 minimuma indirmek ve güvenli onarım çalışmalarına imkan vermek amacıyla 90 ile 180 m aralıklarla denizin tabanından m derinliğe kadar altına yüksek basınç ile gömülecektir. ġekil 4: Denizaltı Kablosunun Serilme Planı Şekil 4 de belirtilen toplam 6 ana kabloya ait mesafe bilgileri Tablo 4 de detaylandırılmıştır. Tablo 4: Kablo Hatlarının Bilgileri Kablo Hattı Mesafe (KP) 1 Kablo Uzunluğu (m 4 ) (m) 2 K K K K K K KP ve derinlik bileşenleri vektörel toplamı 16

17 2.2.4 Denizaltı Kablosunun Karakteristik Özelliği 380 kv Lapseki Interface Noktasının, 380 kv Sütlüce Interface Noktasına bağlantısını sağlayabilmek amacı ile denizaltı enerji iletim kablosu döşenecektir. Şekil 5 te tipik denizaltı kablo sistemi verilmiştir. ġekil 5: Tipik Denizaltı Kablo Sistemi Denizaltı kablosu, belirlenen güzergâhın sığ bölgelerinde dalgıçlar tarafından serilmesi planlanmaktadır. Derinliği yüksek olan bölgelerde ise kablonun serilme işlemleri, denizaltı kablosunun serilmesi için kullanılan ve gerekli ekipmanları taşıyan özel gemiler ile yapılacaktır. Daha detaylı olarak, denizaltı kablosunun serilme işlemi: 1.Adım: Sığ bölgelerde hafriyat, hafriyat makineleri tarafından yapılacak ve kablonun yerleştirilmesinde dalgıçlar kullanılacaktır. 2. Adım: Denizaltı Kablosunun serilmesi, yukarıda belirtilen özel gemiler tarafından yapılacaktır. Şekil 6 da gösterildiği gibi hafriyat çalışmasının yapılması planlanmaktadır. Açılan kanalların içerisine denizaltı kablosu serilecektir. 3. Adım: Denizaltı Kablosu yüksek basınç ile deniz yatağının 1.00 m altına gömülecektir ve açılan kanalların üstü, su akımının getirdiği toprak ile doğal yollardan kapanması beklenmektedir 17

18 ġekil 6: Denizaltı Kablosu Kanal Açma Prosedürü 4. Adım: Denizaltı kabloların kıyıya çıkış kısımları Interface noktalarından başlayarak kıyıda son bulan yer altı kablosuna bağlanacaktır. Yer altı kablosu denizaltı kablosu ve Interface noktaları arasında köprü görevi görmesi beklenmektedir. Proje kapsamındaki denizaltı kablosu çift devre olacaktır ve her devre kendi içerisinde 3 adet tek damarlı kablodan oluşacaktır. Bu kablolara ek olarak 1 adet tek damarlı kablo yedek olarak döşenecektir. Kabloların harici yaralanma riskini minimuma indirmek ve güvenli onarım çalışmalarına imkan vermek amacıyla 90 ile 180 m aralıklarla gömülecektir. ( Şekil 4) Denizaltı kablosunun serilmesi esnasında gerekli olan izinler T.C. Denizcilik Müsteşarlığı, Türk Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü nden izin alınacak olup, Çanakkale Valiliği ve Belediyeler ise bilgilendirilecektir. Bütün bunlara ek olarak, balıkçı barakları ve deniz ulaşımından sorumlu kurumlar belediyeler ve valilik tarafından detaylı olarak bilgilendirilecektir. Denizaltı kablosunun, iyi koşullarda birkaç haftadan az bir sürede serilmesi planlanmaktadır. Bu süreç içinde deniz trafiği göz önünde bulundurulacak ve deniz ulaşımından sorumlu yetkililer ile temas halinde olunacaktır. Projenin çevresel etki değerlendirme alanın, deniz toplu taşıma trafiğinin yapıldığı alana uzaklığı 5 km den fazladır. 18

19 Denizaltı kablosunun güzergahı içinde balıkçılık faaliyetleri az olmakla birlikte (sadece yer halk bu faaliyetleri belirli zamanlarda sürdürülmektedir), aktif olarak çalışan balıkçı barakası bulunmamaktadır. Bu yüzden, yerel balıkçılar TEİAŞ, Lapseki ve Gelibolu Belediyeleri, Çanakkale Valiliği tarafından bilgilendirilecektir. İlgili duyurular belediyeler, valilik ve muhtarlar tarafından yapılacaktır Interface Noktalarının Yapıldığı Alanların Özellikleri Interface noktalarının yapılması planlanan araziler Ek-C de detaylı olarak gösterilmiştir. Fotoğraflarda görüldüğü gibi, Lapseki ve Sütlüce Interface noktalarının eskiden tarım arazisi olarak kullanılan fakat üzerinde tarımsal ürün yetişmeyen arazi üzerine yapılması planlanmaktadır. Interface noktaları için kullanılması planlanan alanlar tarım faaliyetleri için kullanılmaktadır ve kamulaştırmaya ilişkin aktiviteler TEIAS tarafından sunulan sosyal değerlendirme raporunda detaylı olarak değerlendirilecektir Çevre Çalışmaları Çanakkale Boğazı nda çevre çalışmaları Bentik ( Deniz dibi) Biyolojik Çeşitliliği kapsamında yapılmıştır. Denizaltı kablo güzergâhına göre toplam 7 ana istasyon belirlenmiştir. Bu istasyonların özellikleri derinliklerine, enlemlerine ve boylamlarına göre değişmektedir. Belirlenen istasyonlar ve özellikler Tablo 5 te açıklanmış olup, istasyonların yerleri ise Şekil 7 de detaylı olarak gösterilmiştir. 19

20 Tablo 5: İstasyonların Koordinatları ve Derinlikleri Ġstasyonlar Derinlik (m) Enlem Boylam º K 26º D º K 26º D º K 26º D º K 26º D º K 26º D º K 26º D º K 26º D ġekil 7: Bentik ve Jeokimyasal Örnekleme İstasyonları 20

21 Proje kapsamında Çanakkale Boğazı nda toplam 7 istasyondan alınan örneklerin faunistik analizi sonucunda 9 sistematik gruba ( Cnidaria, Nemertini, Sipuncula, Nematoda, Oligochaeta, Polychaeta, Crustacea, Mollusca ve Echinodermata) ait 187 tür ve 2434 birey tespit edilmiştir. İstasyonlarda tespit edilen sistematik gruplardan Polychaeta, tür sayısı (108 tür) bakımından en baskını olup, toplam tür sayısının %57 sini içermektedir Bu grubu sırasıyla Crustacea (32 tür, %17) ve Mollusca (27 tür, %15) izlemektedir. Şekil 8 de, yer alan türlerin yüzde değerleri verilmiştir. Detaylı tablo ise Ek-H ta sunulmaktadır. Polychaeta Crustacea Mollusca Diğer 15% 11% 17% 57% ġekil 8: Tespit Edilen Sistematik Grupların Tür Sayısı Bakımından Baskınlıkları Tespit edilen toplam 2434 bireyin %71 i, Polychaeta (1747 birey) grubuna aittir. Birey sayısı bakımından dominant olan diğer sistematik gruplar ise Echinodermata (329 birey, %14) ve Sipuncula (119 birey, %5) dır. Diğer Sipuncula Echinodermata Polychaeta 10% 5% 14% 71% ġekil 9: Tespit Edilen Sistematik Grupların Birey Sayısı Bakımından Baskınlıkları 21

22 Denizaltı kablosu güzergah ve inceleme koridoru boyunca yapılan çevre çalışmaları esnasında endemik türe rastlanılmamıştır ve çalışmalar özellikle bentik biyolojik çeşitliliği üzerine yapılmıştır. Bunun sebebi ise denizaltı kablosunu deniz yatağından 1.00 m kadar altına gömülmesinin planlanmasıdır. Bu işlemler sırasında bentik hayatın belirli bir süre olsa da negatif etkilenmesi öngörülmektedir fakat denizaltı kablosunun serilme işlemleri en iyi koşullarda birkaç haftadan kısa sürede tamamlanması planlandığından, bentik hayat üzerindeki etkisi minimum olması tahmin edilmektedir. Ankara Üniversitesi Prof.Dr.Nuri Yiğit, Çanakkale Boğazı ve Marmara Bölgesinde ( Lapseki ve Gelibolu ilçeleri) balık türlerine ilişkin bir çalışma yapmış olup, bu çalışmaya ilişkin belirtilen bölgelerde rastlanılan balık türleri Cyprinus carpio, Abramis brama, Alburnus alburnus, Aspius aspius, Barbus plebejus, Blicca bjoenkna, Chalcalburnus chalcoides, Chondrostoma nasus,gobio gobio, Leuciscus cephalus, Leuciscus borysthenicus,sander lucioperca, Phoxinus phoxinus, Pseudorasbora parva, Rhodeus sericeus,rutilus rubilio, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophtalmus, Silurus glanis, Cobitis strumicae, Orthrias angorae, Lepomis gibbosus,rhodeus amarus, Capoeta tinca,vimba vimba olarak verilmiştir. Bütün bunlara ek olarak, balıkların üreme zamanlarının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında olduğu ve Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ise Marmara Bölgesinden Ege Bölgesine doğru göç ettikleri gözlemlenmiştir. Proje alanı içerisinde endemik balık türü bulunmamaktadır ve projenin denizaltı kablosunun döşenmesi sırasında balıkların göç zamanları dikkate alınacaktır. 22

23 2.2.6 Projenin Aşamaları Interface (arabirim) noktalarının tesis edilmesi ve enerji iletim hattı döşenmesi için hafriyat çıkarma (kazı) çalışmasının yapılması Geçici Kabul Çalışmaları (Hatta enerji verilmesi) Ön Etüt ve Güzergah Belirleme Çalışmaları 380 kv Lapseki Interface TM ve Sütlüce Interface TM'nin birbirine bağlanması için Denizaltı Kablosunun serilmesi ġekil 10: Projenin İş Akım Şeması Projenin tesis süresi yaklaşık 24 ay ( bütün süreçler dahil 3 ) olarak belirlenmiş olup, 2013 yılında nihai edilmesi planlanmaktadır. Bu süreç içerisinde Şekil 10 da gösterilen iş akım şemasında belirtildiği gibi 380 kv Lapseki Interface TM ve 380 kv Sütlüce Interface TM tesis edildikten sonra denizaltı kablosu ile bu iki birim birbirine bağlanacaktır. Tablo 6 da projenin aşamalarına ait iş zaman dilimleri gösterilmiştir. Yapılacak ĠĢler Güzergah Ölçüm İşlemleri Hafriyat Çalışmaları (Kazı Çalışmaları) Interface Noktalarının Tesisi Denizaltı Kablosunun Serilme İşlemleri Dolgu İşlemleri Geçici Kabul ve Testler Tablo 6: Projeye ait iş zaman tablosu AYLAR Projenin tesis süresinin yaklaşık 24 ay (maksimum zaman) verilmesine rağmen, denizaltı kablosunun belirlenen güzergâha serilme işlemi en iyi koşullarda birkaç hafta içinde yapılabilir, fakat koşullar ( hava durumu gibi) beklenenden kötü ise denizaltı kablosunun serilme işlemi birkaç haftadan fazla sürebilir. Yukarıda verilen tabloda koşulların kötü olduğu varsayılmış ve buna göre işlemlerin süreleri yeniden değerlendirilerek iş zaman tablosu yeniden yapılandırılmıştır. 23

24 BÖLÜM 3 PROJENĠN ÇEVREYE OLAN ETKĠSĠ Bu bölüm başlığı altında, projenin çevreye olan potansiyel etkileri, belirlenen etki alanı içerisinde yapılan ön araştırmalar, alan denetimleri, gözlemler ve bölge ile ilgili daha önceden yapılan literatür araştırma konularına dayanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler için esas alınan parametrelerden önem ve ağırlık teşkil edenler; Etkinin büyüklüğü/boyutu Etki alanı içerisinde kalan kaynakların ve projeden etkilenenlerin hassasiyeti İlgili kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara uyumlu olması Halkın projeye bakış açısı Esas olarak belirlenen parametreler doğrultusunda projenin çevreye olan potansiyel etkileri üç ana periyot çerçevesinde incelenmiştir. Bunlar: İnşaat Periyodu: Denizaltı Kablosunun deniz tabanına döşenmesi ve interface noktalarının yapımı İşletme Periyodu: Kurulan tesisin işletilmesi ve enerji akışının sağlanması Onarma/ İşletme Dışı Bırakma Periyodu: Kabloların zarar görmesi durumda yapılması planlanan onarım çalışmaları 3.1 Etkilerin Önemine Göre Sınıflandırılması Önemsiz ya da sıfır etki : Kaynakların ya da etkilenen grupların kısmı aktivitelerden ya da doğanın yalın ( arka plan) seviyesinden hissedilmesi tahmin edilemez etkilerden göz ardı edilebilecek kadar az veya hiç etkilenmemesi durumudur. Minör (Daha az) etki : Etkinin belirlendiği fakat etkinin büyüklüğünün çok küçük olduğu ve standartlara göre belirlenen değerin çok altında kaldığı ya da etkilenen grupların oldukça az hassasiyet gösterdiği durumdur. Standart tesis ( inşaat) aşaması / Operasyonel pratiklerin etkileri örnek gösterilebilir. 24

25 Orta dereceli etki : Etkinin boyutunun standartlar ve limitler açısından değerlendirildiğinde kabul edilebilir olduğu, bu değerlerin minör etki ile eşik değeri arasında kaldığı durumdur. İnşaat pratikleri/aşamasında, etki değerinin minör ile eşik değeri arasında olması durumda önlemlerin alınması gereklidir. Majör (Temel) etki : Etki değerinin kanun, yönetmelik ve standartlar ile belirtilen değerin üzerine çıkması ve etkinin boyutunun büyük ölçekli olması durumudur. Böyle durumlarda, önlem planlarında yer verilen uygulamaların izleme planları doğrultusunda detaylı, özenli ve zamanında denetlenmesi önemlidir. 3.2 ĠnĢaat Periyodunda OluĢabilecek Potansiyel Çevresel Etkiler İnşaat periyodunda oluşabilecek etkiler, projenin aşamalarına göre interface noktalarının tesis edilmesi ve denizaltı kablosunun serilmesi olarak iki ana başlıkta incelenmiştir. Başlıklar kendi içlerinde oluşabilecek çevresel etkilere göre detaylı incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Tablo 7 da inşaat süresince oluşabilecek potansiyel çevresel etkiler tanımları ve büyüklükleri ile detaylı olarak açıklanmıştır. İnşaat çalışmalarında interface noktalarında ve denizaltı kablosunun serilmesi sırasında oluşabilecek çevresel etkiler: Atık Üretimi Hidrolojiye Olan Etki Flora ve Fauna ya Olan Etki Sulak Alanlar ve Hassas/ Koruma Altındaki Alanlar Hava Kirliliği Gürültü ve Vibrasyon Kirliliği Trafiğe Olan Etkisi Görüntü Kirliliği Deniz Tabanı Jeolojisine Etkisi Deniz Suyu Kalitesine Etkisi 25

26 Çevresel Etki Interface noktaları Tablo 7: Potansiyel Etkiler/Durumlar Potansiyel Etkinin Tanımı Çevresel Açıdan Etkinin Büyüklüğü Katı Atık Lapseki ve Sütlüce bölgesinde interface noktalarının kurulması planlanan alanlar, üzerinde herhangi bir bitki örtüsü bulunmayan eski tarım arazileridir. Interface noktalarının tesisi aşamasında, katı atık olarak hafriyat toprağı, artık inşaat malzemeleri ve ambalaj atıkları çıkacaktır. Minör Atık Üretimi Atık Yağ/Benzin Atık Yağ/ Benzin, hafriyat işlemleri sırasında kullanılacak olan ekipman ve araçlardan (kamyonlar, motorlar/jeneratörler, kazı makineleri vb.) çıkabilir. Minör ÇalıĢanlardan kaynaklanacak atık /sıvı atık Projenin yapım aşamasında çalışanlardan dolayı meydana gelebilecek sıvı atıklar (atık su vb.) ve katı atıklar oluşacaktır. Minör 26

27 Interface noktaları Çevresel Etki Potansiyel Etkinin Tanımı Çevresel Açıdan Etkinin Büyüklüğü Deniz Kirliliği Aynı zamanda düzgün bertaraf edilemeyen atık ve atık yağ/petrol ürünlerinin sızıntısı denizi kirletebilir Orta derece Hidrolojiye Etkisi Flora ve Fauna ya Etkisi Sulak Alan ve Hassas/ Koruma Altında Bölge Hava Kirliliği Interface noktalarının tesis edilmesi yüzey ve yeraltı sularının rejimini etkilemeyecektir. Belirlenen proje alanı içerisinde yüzey suları bulunmamaktadır. Proje çalışmaları sırasında çıkacak olan sular, kurulacak olan drenaj sistemi ile yer altı sularına karışması önlenecektir. Interface noktalarının üzerine yapılması planlanan arazi, tarım arazisi özelliğini taşımaktadır. Belirlenen araziler üzerinde tarım ürünü yoktur. Belirlenen proje alanı çevresinde koruma altında olan alan, sulak alan veya hassas bölge bulunmamaktadır. Proje süresince kullanılacak olan araçlardan (inşaat ekipmanları, makineleri ve kamyonlar) egzoz/duman ve gaz emisyonu oluşacaktır. Kazı çalışmaları sırasında ise toz emisyonu oluşması tahmin edilmektedir. Aynı zamanda asfaltlanmamış ve kuru toprak yollarda proje alanına ulaşım süresi içerisinde toz oluşumu gözlemlenebilir. Önemsiz/Sıfır Etki Önemsiz/Sıfır Etki Önemsiz/Sıfır Etki Minör 27

28 Çevresel Etki Interface noktaları Gürültü ve Vibrasyon Kirliliği Görsel Kirlilik Potansiyel Etkinin Tanımı Hafriyat çalışmaları ve tesis etme aşamasında kullanılacak olan boşaltım kamyonları, vibratörler, kazı makineleri ve dozerler çevreye gürültü ve vibrasyon yayabilirler. Bu etki alanında kalan reseptörler ise sahada çalışanlar ve yakın çevrede ikamet eden kişilerdir. Interface birimlerini tesis etme aşamasında güvenlik açısından proje alanına yerleştirilmesi planlanan güvenlik ışıkları az da olsa ışık kirliliği yaratacaktır. Çevresel Açıdan Etkinin Büyüklüğü Orta derece Önemsiz/Sıfır Etki Trafiğe Etkisi Projenin yapım çalışmaları sırasında, proje sahası içerisinde kullanılması planlanan malzemelerin dışarıdan proje alanına taşınması o bölgedeki trafiği etkileyebilir. Minör 28

29 Çevresel Etki Denizaltı Kablosunun Serilmesi Hava Kirliliği Gürültü ve Vibrasyon Kirliliği Deniz Tabanı Jeolojisine Etkisi Deniz Ortamı ve Flora ya Etkisi Potansiyel Etkinin Tanımı Güç motorları, jeneratör ve denizaltı kablo serimi sırasında kullanılacak olan araçlardan egzoz/duman ve gaz emisyonu çıkacaktır. Güzergah deniz araştırmaları ve denizaltı kablosunun serilmesi sırasında deniz katmanlarının farklı kısımlarında az miktarda gürültü ve vibrasyon kirliliği oluşabilir. Denizaltı kablosunun deniz tabanına serilmesi sırasında deniz tabanının morfolojisi fiziksel açıdan etkilenecektir. Söz konusu olan etki alanı sadece kablo güzergah kanallarının açılması ile sınırlı olacaktır. Skarlaşma (Deniz tabanının yaralanması sonucunda ortaya çıkan yarıklar) oluşabilir. (a) Kablo serilme güzergahı üzerinde bulunan deniz yaşam ortamı ( özellikle flora) kanal açma periyodunda zarar görebilir. (b) Tahmin edilemeyen kazalar (örneğin araçlardan kaynaklanacak yağ/benzin sızıntıları) deniz yaşamına zarar verebilir ve deniz yaşam çevresinde bozulmalara rastlanabilir. Çevresel Açıdan Etkinin Büyüklüğü Minör Minör Minör Orta derece Koruma Altında Olan Alanlar Belirlenen proje etki alanı içerisinde koruma altında olan alan bulunmamaktadır. Önemsiz/Sıfır Etki 29

30 Çevresel Etki Denizaltı Kablosunun Serilmesi Deniz Fauna sına Olan Etkisi Potansiyel Etkinin Tanımı (a) Deniz kablolarının serilmesi için oluşturulacak güzergah kanallarının yapımı sırasında, gürültü ve fiziksel örselenmedeki artış o bölgede yaşayan deniz memelileri, deniz kaplumbağaları ve çeşitli balıkların yaşam alanını etkileyebilir. (a) Kablonun serilmesi ve araştırma aktiviteleri sırasında oluşan sediment, deniz tabanının alt kısımlarında yaşayan deniz canlıların zarar görmesine yol açabilir. Çevresel Açıdan Etkinin Büyüklüğü Orta dereceli Karasal Flora ve Fauna Üzerine Etkisi Habitat kıyıya yakın çalışmalarda zarar görebilir. Eğer habitat flora ve fauna bakımından değişmezse, habitat içerisindeki çeşitlilik azalmayacaktır. Minör Deniz Biyolojisine Etkisi Deniz Trafiğine Etkisi Deniz sedimanı ve bentozlar deniz kablosunun deniz tabanına gömülme aktivitelerinden etkilenebilirler. (a) Proje sürecinde, deniz altı kablosunun serilmesi deniz trafiğinin aksamasına yol açabilir. (b) Önerilen denizaltı güzergahı ve interface noktalarının yapım alanı, ulaşım ağına ( erişim noktaları, feribotlar, sürat tekneleri vb.) yakın olmayan bölgeler seçilmiştir. Ana erişim noktalarının, feribot ve gemi güzergahlarının olduğu yerlerden kaçınılmıştır. Minör Minör 30

31 Çevresel Etki Denizaltı Kablosunun Serilmesi Deniz Suyunun Kalitesine Etkisi Potansiyel Etkinin Tanımı (a) Denizaltı kanal çalışmaları ve kablonun serilmesi aktiviteleri sırasında askıda kalan maddelerin miktarında geçici olarak artma görülmesi ve sonuç olarak bulanık bir görüntünün ortaya çıkması beklenmektedir. Oluşması beklenen bulanıklık birkaç gün içerisinde doğal yollarla temizlenecektir. (b) Atık suların, toplandığı tanklardan sızması ve petrol türevleri ( benzin, fuel vb), atık yağ ve yağla kontamine olmuş atıkların kazara dökülmeleri çevrede kirlilik yaratabilir. Çevresel Açıdan Etkinin Büyüklüğü Minör * Interface noktalarında ve denizaltı kablosunun döşenmesi sırasında geçici olarak minör ve orta dereceli çevresel etkiler meydana gelecektir, fakat meydana gelen bu etkiler inşaat/ hafriyat aşamasından sonra ortadan kalkacaktır. 31

32 3.3 ĠĢletme Periyodunda OluĢabilecek Potansiyel Çevresel Etkiler Interface Noktaları: İşletme aşamasında oluşabilecek çevresel etkiler aşağıda verilmiştir: Gürültü/Hava Kirliliği Yakıt Depolama/Yağ Dökülme Riski Su Kirliliği ve Atık Bertaraftı Güvenlik Riski İş Sağlığı ve Güvenliği Güç/ Servis Arıza Acil Durumları Denizaltı Kablosu: Denizaltı kablosunun işletme periyodunda biofiziksel ve sosyal çevreye negatif bir etkisi olmayacaktır. Ancak, kablonun belli nedenler ile aşınması veya zarar görmesi durumunda onarımının yapılması gerekli olduğundan, bu geçici süreçte çevresel etkiler meydana gelebilir. Denizaltı kablosu, doğal afetler veya insan kaynaklı aktiviteler sonucu (örneğin denizaltı kablosunun gömüldüğü güzergah çevresinde balık trol teknelerinin faaliyetleri sonucu) zarar görebilir ve bu durumda geçici olarak servis dışı kalabilir. Bu durumu önlemek için denizaltı kablosunun serilme aşamasında kablo güzergahı boyunca denizaltı kablosunu koruyucu kafeslerin yapılması planlanmaktadır. 32

33 3.4 Onarım/ĠĢletme DıĢı Bırakma Periyodunda OluĢabilecek Potansiyel Çevresel Etkiler Denizaltı Kablosu: Denizaltı kablosunun ekonomik ömrü yaklaşık 30 yıldır. Kablonun ekonomik ömrünü tamamlaması veya dış etkenler tarafından ciddi hasar görmesi durumunda, denizaltı kablosunun deniz yatağından çıkarılması ve işletme dışı bırakılması veya onarılması gerekli olacaktır. Bu durumda işletme dışı bırakma periyodunda iki farklı alternatif belirlenmiştir. Birinci alternatif, söz konusu olan projenin ekonomik ömrünü dolduruncaya kadar denizaltı kablosunun deniz tabanında bırakılması ve terk edilmesidir. Bu durumlarda, deniz ortamına çevresel anlamda etkisi bulunmayacaktır ve çevreyi kirletmeyecektir. İkinci alternatif, işletme dışı periyodunda kablonun deniz yatağından çıkarılması ve bertaraf edilmesidir. Genellikle, bu işlemler yapılırken tesis (inşaat) aşamasında meydana gelen çevresel etkiler oluşacaktır. Bu seçeneklere ek olarak, deniz yatağından çıkarılan kablo onarılıp tekrar kullanılabilir. Yukarıda verilen alternatifler, çevre açısından değerlendirilecektir ve sosyal, teknik, güvenlik ve maliyet açısından en uygun olanı işletme dışı periyodunda uygulanacaktır. 33

34 BÖLÜM 4 ÖNLEMLER PLANI Bu bölümde, 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosuna ilişkin olarak, projenin önemli olumsuz etkilerini önlemek, kabul edilebilir seviyelere indirmek ya da telafi etmek için alınacak yapılabilir (fizibil) ve maliyet-etkin önlemler sunulmaktadır. Kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla, projenin her aşamasında alınacak etki azaltıcı önlemler tablo formatında Tablo 8 de sunulmaktadır. Önlemler Planı aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir: 34

35 Tesis ( ĠnĢaat) AĢaması TEİAŞ Tablo 8: Önlemler Planları Proje AĢaması Çevresel Etki / Konu Katı Atık Kıyı GeçiĢleri ve Interface Noktaları için Önlemler Planı ÖNLEMLER Alınacak Önlemler Önlemlerin Amacı Uygulanacak Yönetmelikler Maliyet BaĢlangıç Tarihler BitiĢ Sorumlu Kurum Atıklar Proje alanı içerisine yeterli sayıda atık alım servisi yapılacaktır. Interface noktalarının tesisi sürecinde çıkacak olan hafriyat atıkları Lapseki/Gelibolu Belediyelerinden lisans almış uygun olan döküm sahalarına dökülecektir. Ambalaj atıklarından geri dönüştürülebilenler, geri dönüştürülmek üzere lisans almış firmalara; geri dönüştürülemeyenler ise Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde Belediyeleri nden lisans almış döküm sahasına dökülerek bertaraftı yapılacaktır. Tesis aşamasında oluşacak tehlikeli atıkların ise Çanakkale merkezinde yer alan katı atık bertaraf tesisinde bertaraftı yapılacaktır. Atık Yağ/Yakıt Araçlar veya ekipmanlardan kaynaklı kullanılmış olan yağlar geçici olarak variller içinde depolanacaktır. Variller geçirimsiz bir zeminde yağmur ve güneşten korunması için üstü kapalı bir alanda depolanması ve yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Varillerin depolandığı alan uyarı levhaları ile çevrilecektir ve yangın söndürme seti alanda mutlaka bulunacaktır Acil durumlar dışında, araç bakımları inşaat sahasında yapılmayacaktır. Atık yağlar geri kazanılmak veya kullanılmak üzere atık yağ alabilecek olan lisanslı şirketlere verilerek bertaraftı yapılacaktır. Projenin tesis edilme aşamasında oluşacak hafriyat, katı ve tehlikeli atıkların yönetmeliklere uygun bir biçimde bertarafının sağlanması ve oluşabilecek çevresel etkilerin minimuma indirgenmesidir. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetmeliği Katı Atıkların Kontrol Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Proje Bütçesi kapsamında Proje Bütçesi kapsamında Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi Hafriyat çalışmalarının bitişi Yüklenici Yüklenici 35

36 Tesis ( ĠnĢaat) AĢaması TEİAŞ Proje AĢaması Çevresel Etki / Konu Atıklar Kıyı GeçiĢleri ve Interface Noktaları için Önlemler Planı ÖNLEMLER Alınacak Önlemler ÇalıĢanlardan kaynaklanacak atık/ sıvı atık Evsel nitelikli atıklar Lapseki ve Gelibolu Belediyelerinden lisans almış döküm sahalarına dökülecektir. Şantiyelerden kaynaklanacak atık sular bağlantı yapılarak (mümkün olan yerlerde mevcut tuvaletler, mümkün olmayan durumlarda ise şantiyede kurulacak olan portatif tuvaletler yolu ile), Çanakkale ili kanalizasyon sistemine verilecektir. Önlemlerin Amacı Projenin tesis edilme aşamasında oluşacak hafriyat, katı ve tehlikeli atıkların yönetmeliklere uygun bir biçimde bertarafının sağlanması ve oluşabilecek çevresel etkilerin minimuma indirgenmesidir. Uygulanacak Yönetmelikler Katı atıkların Kontrol Yönetmeliği Su Kirliliği Yönetmeliği Maliyet Proje Bütçesi kapsamında BaĢlangıç Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Tarihler BitiĢ Hafriyat çalışmalarının bitişi Sorumlu Kurum Yüklenici Hava Kirliliği Toz ve partikül madde emisyon değeri olan 3 mg/nm 3 aşılmayacaktır. Kuru mevsimlerde sulama yapılacaktır. Savurma yapılmadan doldurma ve boşaltma yapılacaktır. Savurma olmasını engellemek için doldurma ve boşaltma işlemleri bu iş için ayrılmış belli bir alanda yapılacaktır. İşlem sırasında tozumayı engellemek amaçlı su serpme işlemi uygulanacaktır. Ayrıca, çalışanlar, doldurma ve boşaltma sırasında dikkatli davranmaları konusunda uyarılacaktır. Yükleme ve boşaltma yaparken rüzgar yönü ve şiddeti dikkate alınacaktır. Kamyonların üstü örtülecek ve hız sınırı getirilecektir. Proje sahası ve çevresinde hız sınırı 30 km/sa iken şehir içinde 50 km/sa tir. Kullanılacak tüm araçların egzoz emisyon izinleri olacaktır. Proje alanı içerisinde hafriyat çalışmalarından kaynaklanacak toz emisyonu azaltmak ve yönetmelikte verilen değerlerin aşılmamasını sağlamaktır. Buna ek olarak, araçların ve ekipmanların emisyon ölçümlerinin yapılması da egzoz emisyonu içerisinde yer alan CO 2 ve diğer maddelerin atmosfere salınımını azaltarak çevredeki hava kalitesinin değişimini minimuma indirgemektir. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Proje Bütçesi kapsamında Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi Yüklenici Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Varlıklar Proje kapsamında yapılacak kazılar sırasında kültürel veya arkeolojik olarak değer barındıran bir varlığa rastlanıldığında çalışmalar durdurularak, Kültür ve Turizm Bakanlığı na haber verilecek olup, inşaat aktiviteleri alınan izinden sonra başlatılacaktır. Kültürel varlıkların korunması amaçlanmaktadır. Ek Maliyet Yok Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi Yüklenici 36

37 Tesis ( ĠnĢaat) AĢaması TEİAŞ Proje AĢaması Çevresel Etki / Konu Gürültü ve Vibrasyon Kirliliği Alınacak Önlemler Çalışmalar gündüz 07:00 ve akşam 19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Belirlenen saatler dışında çalışma olacaksa yerel otorite ve vatandaşlar daha önceden bilgilendirilecektir. Kıyı GeçiĢleri ve Interface Noktaları için Önlemler Planı ÖNLEMLER Proje sahasına yakın mevkide oturanlar inşaat süresi boyunca bilgilendirilecektir. Interface noktalarının tesisi, denizaltı kablosunun serilmesi ve hafriyat çalışmaları sırasında oluşacak gürültü kirliliğinin gündüz saatleri içerisinde 70 dba değerini aşmamasına dikkat edilecektir. Belirtilen gürültü değerinin aşılmaması için iş makinelerin ve araçlarının düzenli olarak periyodik bakımları yapılacak ve mümkün olduğunca yeni iş makineleri kullanılacaktır. Önlemlerin Amacı Çalışmalar esnasında gürültü ve vibrasyon kirliliğinin yönetmelikte verilen değeri aşmamasının sağlanmasıyla, proje alanına yakın mevkide olan vatandaşların etkilenmemesini sağlamaktır. Uygulanacak Yönetmelikler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Maliyet Ek Maliyet Yok BaĢlangıç Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Tarihler BitiĢ Hafriyat çalışmalarının bitişi Sorumlu Kurum Yüklenici Halk ve Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Çalışanlara tüm gerekli koruyucu ekipman (baret, emniyet kemeri, iş güvenliği elbisesi, gözlük, eldiven, önü zırhlı ayakkabı vb. ) sağlanacaktır. Personele iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilecektir. Tüm çalışanlar, inşaat çalışmaları süresince şantiye alanında uyulması gerekli güvenlik kuralları, riskler ve ilgili yönetmelikler hakkında bilgilendirilecektir. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla kazı güzergahı boyunca uyarı levhaları yerleştirilecek ve şantiye alanına giriş, plastik şeritler, bariyerler, fosforlu uyarı ışıkları ile engellenecektir. Tesis aşamasında kablonun serilme ve bağlanma çalışmaları esnasında oluşabilecek iş kazalarının önlenmesi, halkın ve çalışanların güvenliğinin sağlanmaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Proje Bütçesi kapsamında Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi Yüklenici Trafik Güvenliği Projenin yapım çalışmaları sırasında, proje sahası içerisinde kullanılması planlanan malzemelerin proje alanına taşınması o bölgedeki trafiği etkileyebilir. Proje sahası ve çevresinde hız sınırı 30 km/sa iken şehir içinde 50 km/sa tir. Proje alanı ve çevresinde oluşabilecek trafik kazalarını önlenmesi amaçlanmaktadır. Proje Bütçesi kapsamında Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi Yüklenici 37

38 ĠĢletme AĢaması TEİAŞ Proje AĢaması Çevresel Etki / Konu Kıyı GeçiĢleri ve Interface Noktaları için Önlemler Planı ÖNLEMLER Tarihler Maliyet Alınacak Önlemler Önlemlerin Amacı Uygulanacak Yönetmelikler BaĢlangıç BitiĢ Sorumlu Kurum Elektro- Manyetik Alanlar (EMA) Şiddetleri* Elektrik ve manyetik alanın, kablonun imalatı kablonun yapısında kullanılan malzemeler uluslar arası limit değerlerin (Halk için elektrik alan 5 kv/m, manyetik alan 1000 mg; çalışanlar için elektrik alan 10 kv/m, manyetik alan 5000 mg) altında kalması sağlanacaktır. Elektromanyetik alanların çevresel etkisinin belirlenen uluslar arası değerlerinin aşılmamasının sağlanması İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik İşletme Bütçesi kapsamında Kablonun işletmeye alınması Kablonun ekonomik ömrünün tamamlanması TEİAŞ Halk ve Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Denizaltı kablosu, interface noktaları ve bağlantı hatlarının bakımını, kontrolünü, tamiratını ve işletmesini yapacak ekipler, elektrik güvenliği, yangınla mücadele ve ilk yardım gibi konularda eğitim almış kişilerden oluşacaktır. Kablo güzergahı boyunca ikaz levhaları yerleştirilecektir. İşletme aşamasında kablonun bakım/onarım ve işletme esnasında oluşabilecek iş kazalarının önlenmesi, halkın ve çalışanların güvenliğinin sağlanmaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Yüksek Değil (İşletme Bütçesi Kapsamında) Kablonun işletmeye alınması Kablonun ekonomik ömrünün tamamlanması TEİAŞ Katı atıkların Kontrol Yönetmeliği Katı, Sıvı ve Tehlikeli Atıklar Kablonun bakımı sırasında çıkabilecek katı atıklar ayrı toplanarak Lapseki Bölgesinde Lapseki Belediyesi tarafından ve Gelibolu Bölgesinde ise Gelibolu Belediyesi tarafından alınmaları sağlanacaktır. Atıkların çevreye ve çalışanlara zarar vermesini önlemek ve atıkların yönetmeliklere uygun olarak bertarafının yapılması Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliği Proje Bütçesi kapsamında Kablonun işletmeye alınması Kablonun ekonomik ömrünün tamamlanması TEİAŞ Su Kirliliği Yönetmeliği * İşletme aşamasında Elektro- Manyetik Etki Alanı meydana gelebilir, fakat TEIAS ve TUBITAK (2001) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda EMA şiddeti ve meydana gelen manyetik alan ise 8-29 (MG) olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak, WHO örgütünün bu konuda yapılan istatistiksel çalışmalarında EMA şiddetinin 5 (kv/m) dan ve manyetik alanın ise 1000 (MG) den yüksek olması durumunda insan sağlığı ve çevreye etkisi olduğunu belirtmiştir. Projenin işletme aşamasında oluşması tahmin edilen EMA şiddeti uluslar arası limitlerin altında kalmaktadır. 38

39 Tesis ( ĠnĢaat) AĢaması TEİAŞ Proje AĢaması Çevresel Etki / Konu Alınacak Önlemler Denizaltı Kablosunun Serilmesi için Önlemler Planı ÖNLEMLER Önlemlerin Amacı Uygulanacak Yönetmelikler Maliyet BaĢlangıç Tarihler BitiĢ Sorumlu Kurum Hava Kirliliği & Gürültü ve Vibrasyon Kirliliği Denizaltı Kablosunun serilmesi sırasında kullanılacak olan araçların, ekipmanların ve motorların düzenli olarak bakımı yaptırılacaktır. Mümkün olduğunca yeni ekipman ve araç kullanılacaktır. Güç motorları, jeneratör ve denizaltı kablosunun serilmesi esnasında kullanılacak olan ekipmanlardan çıkacak olan egzoz/duman salınımını ve gürültü kirliliğini, belirlenen periyotlarda ekipman ve araçların bakımlarını yaptırarak azaltılması hedeflenmektedir. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Proje Bütçesi kapsamında Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi Yüklenici Deniz Tabanı Jeolojisine Olan Etkisi Proje güzergah etüt çalışmasından elde edilen verilere dayanılarak, jeolojik açıdan hassas olan bölgelerden mümkün olduğunca kaçınılacaktır. Deniz tabanın fiziksel ve biyolojik açıdan korunması ve tesis aşaması boyunca zarar görmesinin minimuma indirilmesidir. Ek Maliyet Yok Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi Yüklenici Deniz Ortamı, Flora ve Fauna ya Etkisi** Denizaltı kablosunun yer altına kablosuna bağlantı ve kablo serilme aşamasında uygulanacak çalışmaların dikkatli şekilde yapılması ve bu bölgelerdeki çalışmaların bitiminde kıyı ve kıyıya yakın bölgelerin zarar görmesi sonucunda rehabilitasyon çalışmaları başlatılacaktır. Denizaltı kablosunun serilmesi sürecinde oluşabilecek kazalara (örneğin araçlardan kaynaklanacak yağ/yakıt sızıntılarının denize dökülmesi) meydan vermemek açısından tehlikeli maddelerin yönetim plan oluşturulacaktır. Deniz ortamına kalıcı zarar verilmemesi ve deniz ekosisteminin bozulmamasıdır. Bern Sözleşmesi Ek Maliyet Yok Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi Yüklenici 39

40 ĠĢletme AĢaması Tesis ( ĠnĢaat) AĢaması TEİAŞ Proje AĢaması Çevresel Etki / Konu Alınacak Önlemler Denizaltı Kablosunun Serilmesi için Önlemler Planı ÖNLEMLER Önlemlerin Amacı Uygulanacak Yönetmelikler Maliyet BaĢlangıç Tarihler BitiĢ Sorumlu Kurum Deniz Trafiği Belirlenen denizaltı kablosu güzergahı ulaşım ağına (erişim noktaları, feribotlar, sürat tekneleri vb.) yakın olmayan bölgeler seçilmiştir. Ulaşım Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale ili Deniz Müsteşarlığı kablo güzergahı ve çalışmalar konusunda bilgilendirilecektir. Çalışmalar sırasında etki alanı içerisinde bulunan balıkçı barınakları ve halk bilgilendirilecektir. Deniz trafiğinin aksamaması ve deniz trafik kazalarının önlenmesidir. Ek Maliyet Yok Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi Yüklenici Deniz suyu kalitesi Hafriyat çalışmaları sonucunda deniz tabanında oluşacak bulanıklık doğal yollar ile birkaç gün içinde temizlenecektir. Gereksiz yere kazı çalışması yapılmayacaktır böylece deniz suyu kalitesinin bulanıklık değerindeki değişim fazla olmayacaktır. Deniz suyunun kalitesinde ani değişimlerin önlenmesidir. Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği Ek Maliyet Yok Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi Yüklenici Elektro Manyetik Alanlar (EMA) Şiddetleri*** Elektromanyetik alanın, kablonun imalatı kablonun yapısında kullanılan malzemeler uluslar arası limit değerlerin (Halk için elektrik alan 5 kv/m, manyetik alan 1000 mg; çalışanlar için elektrik alan 10 kv/m, manyetik alan 5000 mg) altında kalması sağlanacaktır. Elektromanyetik alanların çevresel etkisinin belirlenen uluslar arası değerlerinin aşılmamasının sağlanmasıdır. İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik İşletme Bütçesi kapsamında Kablonun işletmeye alınması Kablonun ekonomik ömrünün tamamlanması TEİAŞ **Projenin denizaltı kablosunun döşenmesi sırasında balıkların göç zamanları dikkate alınacaktır. *** İşletme aşamasında Elektro- Manyetik Etki Alanı meydana gelebilir, fakat TEIAS ve TUBITAK (2001) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda EMA şiddeti ve meydana gelen manyetik alan ise 8-29 (MG) olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak, WHO örgütünün bu konuda yapılan istatistiksel çalışmalarında EMA şiddetinin 5 (kv/m) dan ve manyetik alanın ise 1000 (MG) den yüksek olması durumunda insan sağlığı ve çevreye etkisi olduğunu belirtmiştir. Projenin işletme aşamasında oluşması tahmin edilen EMA şiddeti uluslar arası limitlerin altında kalmaktadır. 40

41 ĠĢletme AĢaması TEİAŞ Proje AĢaması Çevresel Etki / Konu Alınacak Önlemler Denizaltı Kablosunun Serilmesi için Önlemler Planı ÖNLEMLER Önlemlerin Amacı Uygulanacak Yönetmelikler Maliyet BaĢlangıç Tarihler BitiĢ Sorumlu Kurum Halk ve Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği**** Denizaltı kablosunun bakımını, kontrolünü, tamiratını ve işletmesini yapacak ekipler; elektrik güvenliği, yangınla mücadele ve ilk yardım gibi konularda eğitim almış kişilerden oluşacaktır. Kablo güzergahı boyunca ikaz levhaları yerleştirilecektir. İşletme aşamasında kablonun bakım/onarım çalışmaları esnasında oluşabilecek iş kazalarının önlenmesi, halkın ve çalışanların güvenliğinin sağlanması İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Yüksek Değil (İşletme Bütçesi Kapsamında) Kablonun işletmeye alınması Kablonun ekonomik ömrünün tamamlanması TEİAŞ **** Proje güzergâhı, balıkçıların trol atma aktiviteleri ve deniz trafiği göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. İnşaat aşamasından önce, yakında bulunan balıkçı barakaları, halk ve yetkili kurumlar proje hakkında bilgilendirilecektir. Denizaltı kablosu yaklaşık deniz tabanının metre altına yüksek basınç ile gömülecektir. Trol atma işleminin kabloya zarar vermemesi için güzergah boyunca denizaltı kablosunu koruyacak kafesler yapılacaktır. Ayrıca, kablonun karakteristik özelliğine de bakıldığında belirtildiği gibi kablonun yapısında 3 katmanlı suya ve darbelere dayanıklı koruyucu zırh bulunmaktadır. Kablonun herhangi bir nedenle zarar görmesi durumunda enerji iletimi anında kesilmektedir. 41

42 BÖLÜM 5 ĠZLEME PLANLARI Çevresel izleme, projenin uygulanması aşamasında anahtar çevresel hususlar hakkında özellikle alınmış önlemlerin etkinliği ve projenin çevresel etkileri konusunda bilgi sağlar. Bu bilgiler ise proje sahibi ve denetim mekanizması için, proje denetiminin bir parçasını oluşturan önlemlerin başarısını değerlendirmeye ve gerekli olduğu zamanlarda doğru eylemlere izin verebilmeye imkân tanır. Böylece ÇYP, izlemenin amaçlarını ve izlemenin tiplerini, proje önlem ölçütleri ile bağıntı kurarak tanımlar. 42

43 Tesis ( ĠnĢaat) AĢaması TEİAŞ Tablo 9: İzleme Planı Projenin AĢaması Çevresel Etki/Konu Ġzlenecek Parametreler Parametreler Neden Ġzlenecek? ĠZLEME PLANI Parametreler Nerede Ġzlenecek? Parametreler Nasıl Ġzlenecek? Parametreler Ne Zaman Ġzlenecek? (ölçümlerin sıklığı) Maliyet BaĢlangıç Tarihler BitiĢ Kontrol Eden Kurum Kültürel ve Tarihi Değerler Proje alanında rastlanılabilecek yeni kültür varlıkları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na uyumun sağlanması Kablo güzergahı boyunca Görsel izlemeler Kültür varlığına rastlanılması durumunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yetkilileri tarafından izlenecektir Herhangi bir kültür varlığına zarar verilmemesi durumunda yüksek değil Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toz Emisyonu Hafriyat ve inşaat makinelerinin hareketinden ve egzozundan kaynaklanacak toz (mg/nm 3 ) Halkın şikâyetleri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nin uygulanması Kablo güzergahı boyunca Görsel izlemeler Yakın yerleşimlerde yapılacak görüşmeler Hafriyat sırasında İnşaatın yoğun olduğu zamanlarda haftalık/ şikayet üzerine Ek maliyet yok (Proje bütçesi kapsamında) Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Hava Kalitesi & Gürültü ve Vibrasyon Kirliliği Halkın şikâyetleri Gürültü seviyesi (dba) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin uygulanması Kablo güzergahı boyunca Yakın yerleşimlerde yapılacak görüşmeler Gürültü ölçer (ses düzey ölçer cihazı) ile gürültü seviyesi ölçümü Haftalık görsel izlemeler Halkın şikayetleri üzerine Proje Bütçesi kapsamında Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Halk ve Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Sağlık ve güvenlik eğitimine ait belgeler İnşaat alanında işçiler tarafından kullanılan güvenlik ekipmanları (baret, eldiven, ayakkabı, güvenlik kemeri, vb.) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ne uyumun sağlanması İnşaat alanlarında (kablo güzergahı boyunca) Görsel İzlemeler Her iş aşaması başında Günlük Ek maliyet yok (Proje bütçesi kapsamında) Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Trafik Güvenliği & Deniz Trafiği* Plastik şeritler, bariyerler, fosforlu uyarı ışıklar Trafik yükü Çevre kanunu ve yönetmeliklere uyumu sağlamak Halkın güvenliğinin sağlanması Kablo güzergahı boyunca Görsel İzlemeler İnşaat aşaması süresince Ek maliyet yok Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Belediye (Lapseki ve Gelibolu Belediyeleri) 43

44 Tesis (ĠnĢaat) AĢaması TEİAŞ Projenin AĢaması Çevresel Etki/Konu Ġzlenecek Parametreler Parametreler Neden Ġzlenecek? ĠZLEME PLANI Parametreler Nerede Ġzlenecek? Parametreler Nasıl Ġzlenecek? Parametreler Ne Zaman Ġzlenecek? (ölçümlerin sıklığı) Maliyet BaĢlangıç Tarihler BitiĢ Kontrol Eden Kurum Katı Atık ve Tehlikeli Atıklar Depolama bertaraf koşulları ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hafriyat İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliklerine uyulması Kablo güzergahı (inşaat alanında) Görsel Haftalık (ani kontroller) Proje bütçesi dahilinde Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Yüklenici Belediye Katı, Sıvı ve Tehlikeli Atık Sıvı Atık (Atık su) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne uyulması Kanalizasyon sistemine verilmesi Kablo güzergahı Görsel Haftalık (ani kontroller Ek maliyet yok (Proje bütçesi kapsamında Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Belediye Atık yağlar, aküler, ömrünü tamamlamış lastikler ve hurda araç malzemesi Atık Yağların Kontrolü, Atık Pil ve Akümülatörlerin kontrolü, Ömrünü Tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliklerine uygun atıkların bertaraftının sağlanması Araç parkında Araç Muayene belgelerinin incelenmesi ve kontrolü Arıza durumunda / periyodik bakım sırasında Proje Bütçesi kapsamında Hafriyat çalışmalarının başlangıcı Hafriyat çalışmalarının bitişi Yüklenici 44

45 ĠĢletme AĢaması TEİAŞ Projenin AĢaması Çevresel Etki/Konu Elektro- Manyetik Alanlar (EMA) Şiddetleri** Ġzlenecek Parametreler Halkın şikayeti Elektrik (Volt/m) ve manyetik (Amper/m) alan şiddetleri Parametreler Neden Ġzlenecek? Ulusal ve uluslararası referans değerlerinin sağlanıp sağlanamadığının kontrolü ĠZLEME PLANI Parametreler Nerede Ġzlenecek? Kablo güzergahında Parametreler Nasıl Ġzlenecek? Yakın yerleşim yerlerinde oturanlarla yapılacak görüşmeler Parametreler Ne Zaman Ġzlenecek? (ölçümlerin sıklığı) Şikayet olması durumunda Maliyet Proje Bütçesi kapsamında BaĢlangıç Kablonun işletmeye alınması Tarihler BitiĢ Kablonun ekonomik ömrünü tamamlaması Kontrol Eden Kurum TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü İşletme öncesi Halk ve Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği*** Teknik eğitim (İşletme ve bakım) Koruyucu ekipman ve giysiler (çalışanlar tarafından kullanılıp kullanılmadığı) İkaz direkleri/levhaları İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yönetmeliklere uyumun sağlanması Kablo güzergahı/bağlant ı noktaları Görsel Bakım-onarım sırasında (uygun periyotlarda) İşletmeye alınmadan önce 1 kere Ek maliyet yok (İşletme bütçesi kapsamında) Kablonun işletmeye alınması Kablonun ekonomik ömrünü tamamlaması TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Katı, Sıvı ve Tehlikeli Atık Arızalı ekipman atıkları Kullanılmış kablo atıkları Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Yönetmeliği, Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği, Su Kirliliği Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliklerine uyumun sağlanması Kablo Güzergahı Görsel Kablonun bakımı sırasında Arıza durumunda Proje Bütçesi kapsamında Kablonun işletmeye alınması Kablonun ekonomik ömrünü tamamlaması TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Belediyeler *Projenin denizaltı kablosunun döşenmesi sırasında balıkların göç zamanları dikkate alınacaktır. **İşletme aşamasında Elektro- Manyetik Etki Alanı meydana gelebilir, fakat TEIAS ve TUBITAK (2001) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda EMA şiddeti ve meydana gelen manyetik alan ise 8-29 (MG) olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak, WHO örgütünün bu konuda yapılan istatistiksel çalışmalarında EMA şiddetinin 5 (kv/m) dan ve manyetik alanın ise 1000 (MG) den yüksek olması durumunda insan sağlığı ve çevreye etkisi olduğunu belirtmiştir. Projenin işletme aşamasında oluşması tahmin edilen EMA şiddeti uluslar arası limitlerin altında kalmaktadır. *** Proje güzergâhı, balıkçıların trol atma aktiviteleri ve deniz trafiği göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. İnşaat aşamasından önce, yakında bulunan balıkçı barakaları, halk ve yetkili kurumlar proje hakkında bilgilendirilecektir. Denizaltı kablosu yaklaşık deniz tabanının metre altına yüksek basınç ile gömülecektir. Trol atma işleminin kabloya zarar vermemesi için güzergah boyunca denizaltı kablosunu koruyacak kafesler yapılacaktır. Ayrıca, kablonun karakteristik özelliğine de bakıldığında belirtildiği gibi kablonun yapısında 3 katmanlı suya ve darbelere dayanıklı koruyucu zırh bulunmaktadır. Kablonun herhangi bir nedenle zarar görmesi durumunda enerji iletimi anında kesilmektedir. 45

46 BÖLÜM 6 KURUMSAL DÜZENLEMELER Bu bölümde, alınacak önlemler ve izleme ile ilgili kurumsal sorumluluk ve prosedürler, bunların çevre yönetimi ile olan bağlantıları, çevresel bilgi akışı, çevre yönetimi ile ilgili karar verme hiyerarşisi hakkında bilgi verilecek ve güvenilir bir çevresel performansı sağlanması için izleme verilerinin nasıl ve nerede kullanılacağından bahsedilecektir. 6.1 Alınacak Önlemler ve Ġzleme Ġle Ġlgili Kurumsal Sorumluluk ve Prosedürler, Bunların Çevre Yönetimi Ġle Bağlantıları 380 kv Lapseki Sütlüce Denizaltı Kablosu projesinin planlama/projelendirme, inşaat ve işletme aşamalarında yürütülecek faaliyetlerden kaynaklanması muhtemel etkilerin en aza indirgenebilmesi için alınacak önlemleri kapsayan Önlemler Planı Bölüm 4 te, Önlemler Planı nda belirtilen esas ve prosedürlerin uygulama koşullarının kontrol edilebilmesi amacıyla oluşturulan İzleme Planı ise Bölüm 5 te sunulmuştur. Söz konusu planlar aynı zamanda bahsi geçen maddelerden sorumlu kurum ve kuruluşları da kapsamaktadır. Önlemler Planı ve İzleme Planı, Çevresel Etki Değerlendirme raporlarının Politik, Hukuksal ve İdari Çerçeve bölümü kapsamında hazırlanan Çevre Yönetimi Planı nı oluşturan temel unsurlardır. 6.2 Çevresel Bilgi AkıĢı (Raporlandırma, Raporların kimden kime ve ne sıklıkta sunulacağı vb.) İyi işleyen bir çevresel yönetim planının oluşturulması ve uygulanması için, izleme verilerine uygulanacak esaslar çok iyi belirlenmelidir. Bu kapsamda genel olarak, yayımlanmış ulusal yönetmelik ve tebliğlerde belirlenmiş hususlara bağlı kalınmaktadır. Türkiye de çevre yönetimi konusunda, 17 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği ve ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı) hükümleri esas olarak alınmaktadır. 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı kablo uzunluğunun yaklaşık 4,2 km olması nedeni 46

47 ile bu yönetmeliğin Ek-2 Listesi, 32. Maddesi olan, ÇED Gerekli Değildir Kararı temin edilmesi gereken ve uzunluğu 5 km ve üzerinde kalan 154 kv üzeri gerilimdeki enerji iletim hatları tesisleri (iletim hattı, trafo merkezi, şalt sahası) kapsamında yer almamaktadır. 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablo Projesi ÇED Yönetmeliğinden muaf olup, buna ilişkin mülga Çevre ve Orman Bakanlığının yazısı Ek-F de verilmiştir. 380 kv Sütlüce- Gelibolu-Ünimar EİH ve Gelibolu TM için ÇED Olumlu Kararı tarih ve 2090 karar numarası ile alınmıştır. 380 kv Bandırma DGKÇS- İçdaş II- Lapseki EİH için ise ÇED Olumlu kararı ilan metni sürecindedir ve kısa bir zamanda alınması beklenmektedir kV Lapseki-Sütlüce Denizaltı Kablo Projesi Çevresel Bilgi AkıĢı Tesisi planlanan 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablo Projesi için oluşturulmuş çevresel bilgi akışı Şekil 11 de sunulmaktadır "ÇED Yönetmeliğinden Muaftır" Kararı ve Gerekli İzinlerin Alınması Dünya Bankası'nın talebi üzerine Çevre Yönetim Planının (ÇYP) proje sahibi TEİAŞ tarafından hazırlanması Hazırlanan Çevre Yönetim Planı'nın TEİAŞ tarafından Dünya Bankası'na sunulması Sunulan ÇYP'ye göre yüklenici tarafından hazırlanan/hazırlatılan Çevre Yönetim Planı Uygulama (İzleme) Raporlarının TEİAŞ'a sunulması TEİAŞ tarafından onaylanan Çevre Yönetim Planı Uygulama Raporlarının Dünya Bankası'na sunulması * 6 Sunulan raporların Dünya Bankası tarafından kontrol edilip onaylanması ** ġekil 11: Çevresel Bilgi Akışı (*): Önerilen projenin, inşaat aşamasına geçmesinin ardından Proje Sahibi (TEİAŞ) Bölge Müdürlükleri ile birlikte, ÇYP de belirtilen hükümlere uymak konusundaki yüklenicinin performansını 47

48 denetleyecektir. Bu kapsamda yüklenici, Önlemler ve İzleme Planlarında belirtilen hususlara uymakla yükümlü olup, inşaat faaliyetlerini periyodik raporlar (3 aylık) halinde TEİAŞ a sunacaktır. (**): Gerekli görülmesi durumunda proje alanı Dünya Bankası yetkilileri tarafından yerinde tetkik edilerek denetlenir ve onaylanır. Tablo 10: Organizasyon Tablosu Faaliyet İzleme Verilerinin Toplanması İnşaat Kurumsal Sorumluluk Çevre Yönetim Planı nda yer alan önlemlerin izlemesi, yüklenici veya yüklenici tarafından görevlendirilen bir çevre danışman firması tarafından yapılacaktır. İzleme verileri toplanarak oluşturulacak izleme raporları, proje sahibine (TEİAŞ) 3 ayda bir sunulacaktır. Veri Analizi İnşaat Yönetim İnşaat TEİAŞ İlgili Bölge Müdürlüğü (2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü), sunulan raporlardaki verilerin doğruluğunu kontrol eder (verilerin geçerliliğini yerinde inceleyerek). Daha sonra, kontrol edilen raporları TEİAŞ Genel Müdürlüğü ne (Ankara) kontrol ve onay için sunar. Rapor TEİAŞ Genel Müdürlüğü (Çevre, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı) tarafından onay görürse, Dünya Bankası na sunulur. Eğer yasal olmayan ya da yönetmeliklere aykırı bir durum gözlemlenirse, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın faaliyeti durdurma veya işletmede değişiklik yapma yetkisi vardır. 48

49 BÖLÜM 7 HALKI BĠLGĠLENDĠRME SÜRECĠ Önerilen proje olan 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablo Projesi için, Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi 11,12 ve 13 no lu parseller ile Gelibolu ilçesi Sütlüce Köyü 814 ve 815 no lu parsellerde tesis edilmesi planlanan interface noktalarının bağlantısını sağlayacak denizaltı kablosu enerji iletim hattının inceleme alanı ±500 m ve belirlenen orijin kablodan başlayarak çevresel etki alanı ±1000 m olarak alınmıştır. Söz konusu proje için, tarihinde Lapseki ilçesi nde saat da Lapseki Belediyesi Toplantı Salonunda ve Gelibolu ilçesinde saat da Sütlüce Köyü Kıraathanesinde Halkın Katılımı Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantıların ilanı 17 Temmuz 2011 tarihinde ulusal Star Gazetesi, 11 Temmuz 2011 tarihinde yerel Lapseki Gazetesi (Lapseki ilçesi) ve 16 Temmuz 2011 tarihinde Ay Yıldız Gazetesi ( Gelibolu ilçesi) yayımlanmıştır. Söz konusu toplantılara projenin inceleme alanı içerisinde yer alan tüm yerleşim birimlerinde ikamet eden yöre halkı ve muhtarlar davet edilmiştir. Aşağıda söz konusu toplantıya ilişkin detaylı bilgiler verilmektedir Toplantı Yeri ve Tarihi: Söz konusu projeye ait Halkın Katılımı Toplantıları tarihinde Lapseki ilçesinde saat da Lapseki Belediyesi Toplantı Salonunda ve Gelibolu ilçesinde saat de Sütlüce Köyü Kıraathanesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların Değerlendirilmesi: Yapılan toplantılara ilişkin fotoğraflar, toplantıda katılımcılara dağıtılan broşürler (proje tanıtıcı ve elektromanyetik alanlarla ilgili) Ek-D de ve katılımcı listesi Ek-E de sunulmaktadır. 49

50 Görüşmelerin yapıldığı tarihler Lapseki Belediyesi ve Gelibolu Valiliği ile Halkın Katılımı Toplantılarına ait görüşmeler ve tarihlerinde görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu görüşmelerin ardından, tarihinde Lapseki ilçesinde saat da Lapseki Belediyesi Toplantı Salonunda ve tarihinde Gelibolu ilçesinde saat de Sütlüce Köyü Kıraathanesinde Halkın Katılımı Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin yapıldığı yerler Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi için Lapseki Belediyesi ile ve Sütlüce Köyü muhtarı ile telefonla ve makamları ziyaret edilerek görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu görüşmelere ait fotoğraflar Ek-E de sunulmaktadır. Görüşmelere kimlerin davet edildiği Söz konusu toplantıya proje sahası ve yakın çevresinde, önerilen 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosunun inceleme alanı çevresinde yer alan tüm yerleşim birimlerinde yaşayan ve projeden etkilenmesi beklenen insanlar davet edilmiştir. Söz konusu kişiler, ilgili makamlar ile yazışmalar ve hem yerel hem de ulusal gazete ilanları vasıtası ile davet edilmişlerdir. İlgili duyuru metinleri Ek-D de ve HKT fotoğrafları Ek-E de verilmiştir. Görüşmelere kimlerin katıldığı Söz konusu toplantıya katılım sağlayanların listesi Ek-E de sunulmaktadır. Toplantı Programı /Takvimi Öncelikli olarak katılımcılara önerilen proje hakkında ve projenin inşaat aşamasına ilişkin olası çevresel etkileri ve alınacak önlemler hakkında bilgi verilmiş, ardından projeye ile ilgili düşünceleri sorulmuş ve soruları cevaplanmıştır. 50

51 Özel Toplantı Tutanağı (Görüşler, sorular ve Sunum Yapanların Cevapları) Toplantıya katılanlar tarafından gelen sorular ve sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmaktadır. Soru (Lapseki ilçesi-sütlüce Köyü Toplantıları): Söz konusu olan proje nedir? Nasıl yapılacak? Cevap (TEĠAġ): 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosu Projesi dir. Lapseki Bölgesinde bulunan 380 kv Bandırma DGKÇS-İçdaş II- Lapseki Enerji İletim Hattı ile 380 kv Sütlüce(Interface)-Gelibolu-Unimar Enerji İletim Hattının interface noktaları ile bağlantısını sağlayacak olan ve Dünya Bankası kredisi ile tesisi planlanan denizaltı kablo projesidir. Soru (Lapseki ilçesi-sütlüce Köyü Toplantıları): Yapılacak olan projenin halka ne faydası olacaktır? Cevap (TEĠAġ): Proje Çanakkale ve İstanbul illerinin yakın gelecekte karşılaşabilecek muhtemel enerji darboğazını engellemek amacıyla planlanmıştır. Proje için seçilen bölgelere sağlanan enerji iletiminin kapasitesinin arttırılması ve bölgedeki kullanıcıların olumsuz yönde etkilenmesini minimuma indirmek amaçlanmaktadır. Lapseki ve Sütlüce bölgelerinde elektrik kapasitesinin arttırılmasının bölgedeki elektrik kesintilerini önleyeceği öngörülmektedir. Soru: (Sütlüce Köyü Toplantısı):Denizaltı kablosunun güzergahı boyunca o bölgede balıkçılık faaliyetleri gerçekleşmektedir ( trol atma, avlanma vb.). Bu durumda yapacağınız kablo zarar görmez mi? Cevap (TEĠAġ): Projenin güzergahı mümkün olduğunca balıkçılık faaliyetlerinin ve deniz trafiğinin gerçekleşmediği alanlar seçilmiştir. Projenin inşaat çalışmalarına başlanılmadan önce çevrede olan balıkçı barakaları, halk ve ilgili kurumlar bu konuda bilgilendirilecektir. Denizaltı kablosu yaklaşık deniz tabanının metre altına yüksek basınç ile gömülecektir. Trol atma işleminin kabloya zarar vermemesi için güzergah boyunca 51

52 denizaltı kablosunu koruyacak kafesler yapılacaktır. Ayrıca, kablonun karakteristik özelliğine de bakıldığında belirtildiği gibi kablonun yapısında 3 katmanlı suya ve darbelere dayanıklı koruyucu zırh bulunmaktadır. Kablonun herhangi bir nedenle zarar görmesi durumunda enerji iletimi anında kesilmektedir. Soru (Sütlüce Köyü Toplantısı): İnşaat aşamasında oluşacak toz ve gürültü bizi nasıl etkiler? Çanakkale çok rüzgar alan bir şehir, çalışmalar sırasındaki toz köye gelecektir? Ne yapacaksınız? Cevap (TEĠAġ): İnşaat çalışmaları sırasında oluşabilecek toz emisyonuna karşı inşaat alanı sık sık sulanacaktır. Savurma yapılmadan doldurma ve boşaltma yapılacaktır. Savurma olmasını engellemek için doldurma ve boşaltma işlemleri bu iş için ayrılmış belli bir alanda yapılacaktır. İşlem sırasında tozumayı engellemek amaçlı su serpme işlemi uygulanacaktır. Ayrıca, çalışanlar, doldurma ve boşaltma sırasında dikkatli davranmaları konusunda uyarılacaktır. Yükleme ve boşaltma yaparken rüzgar yönü ve şiddeti dikkate alınacaktır. Kamyonların üstü örtülecek ve hız sınırı getirilecektir. Proje sahası ve çevresinde hız sınırı 30 km/sa iken şehir içinde 50 km/sa tir. Kullanılacak tüm araçların egzoz emisyon izinleri olacaktır. Çalışmalar gündüz 07:00 ve akşam 19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Belirlenen saatler dışında çalışma olacaksa yerel otorite ve vatandaşlar daha önceden bilgilendirilecektir. Proje sahasına yakın mevkide oturanlar inşaat süresi boyunca bilgilendirilecektir. İnterface noktaları ve denizaltı kablosunun serilmesi hafriyat çalışmaları sırasında oluşacak gürültü kirliliğinin gündüz saatleri içerisinde 70 dba değerini aşmamasına dikkat edilecektir. Belirtilen gürültü değerinin aşılmaması için iş makinelerin ve araçlarının düzenli olarak periyodik bakımları yapılacak ve mümkün olduğunca yeni iş makineleri kullanılacaktır. 52

53 53

54 ġekil 12: 380 kv Lapseki- Sütlüce Denizaltı Kablosu Güzergahı ve Çevresel Etki İnceleme Alanı 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 ġekil 13: 380 kv Lapseki Interface Noktası (Denizaltı Kablosu Kıyı Giriş Noktası) 60

61 ġekil 14: 380 kv Lapseki Interface Noktası (Denizaltı Kablosu Kıyı Giriş Noktasının Çanakkale Boğazına Olan Uzaklığı) 61

62 ġekil 15: 380 kv Sütlüce Interface Noktası (Denizaltı Kablosu Kıyı Çıkış Noktasının Çanakkale Boğazına Olan Uzaklığı) 62

63 ġekil 16: 380 kv Sütlüce Interface Noktası (Denizaltı Kablosu Kıyı Çıkış Noktası) 63

64 64

65 ġekil 17: Lapseki Gazetesi ( Yerel Gazete) Halkın Katılımı Toplantısı Duyuru İlanı 65

66 ġekil 18: Ay Yıldız Gazetesi ( Yerel Gazete) Halkın Katılımı Toplantısı Duyuru İlanı 66

67 ġekil 19: Star Gazetesi ( Ulusal Gazete) Halkın Katılımı Toplantısı Duyuru İlanı 67

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ümraniye GIS TM-Dudullu TM Yeraltı Kablosu ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye Elektrik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 154 kv YAKUPLU GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814

İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814 İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814 PROJE SAHİBİ Proje Sahibinin Adı : TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Adresi : İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler 06100/ANKARA Telefonu : 0 312 215 98

Detaylı

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar-Kazan EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar- Kazan EİH (154 kv Hisar- Kazan Enerji İletim Hattı) ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ANKARA İLİ ) ANKARA ANKARA HAZİRAN 2009 1 154

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları (Revize Tarihi: 09.07.2010) 1. Giriş ECSEE (daha önce SEEREM) kapsamında

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

ES-1. İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti. Temmuz, 2015 ANKARA

ES-1. İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti. Temmuz, 2015 ANKARA ES-1 İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti Temmuz, 2015 ANKARA ES-2 KISALTMALAR % Yüzde BOTAS Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi ÇED

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı