SERAMİK KİLİ - KÖMÜR OCAĞI ve KÖMÜR KIRMA TESİSİ S RUHSAT ER. NO: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERAMİK KİLİ - KÖMÜR OCAĞI ve KÖMÜR KIRMA TESİSİ S. 68074 RUHSAT ER. NO: 2546936 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI"

Transkript

1 KÖMÜR KIRMA TESİSİ S RUHSAT ER. NO: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İSTANBUL İLİ, ÇATALCA İLÇESİ, ISTIRANCA KÖYÜ NİSAN-2009 İSTANBUL

2 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON NUMARALARI FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, BELDESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI ADRESİ TELEFON NUMARALARI SEPRON DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. KOŞUYOLU MEHMET AKFEN SOKAK NO: 35 KADIKÖY Seramik Kili - Kömür Ocağı ve Kömür Kırma Tesisi YTL İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Istranca (Binkılıç) Köyü Ocak Alanı Nokta Sağa(Y) Yukarı(X) 1.Nokta Nokta Nokta Nokta Kömür İşleme Tesisi 1.Nokta Nokta Nokta Nokta Alan 23,68 hektar Alan 0,8563 hektar ÇED Yönetmeliği EK-2 kapsamında Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi nde Madde 42 a ve e bendinde ve Madde 38 içerisinde yer almaktadır. TOPÇUOĞLU MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Bişkek Cad. (8.Cad.) No:123/6 Emek/ANKARA FAKS NUMARALARI PTD RAPORU SUNUM TARİHİ NİSAN

3 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI İÇİNDEKİLER PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ 1 İÇİNDEKİLER 2 TABLOLAR DİZİNİ VE ŞEKİLLER DİZİNİ 3 EKLER LİSTESİ 3 1 PROJENİN ÖZELLİKLERİ 4 a) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi. Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak 4 Personel Sayısı b) Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji 10 Türü vb.) c) Atık Üretimi Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve 12 Biyolojik Özellikleri ç) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski 30 d) Projenin Muhtemel Çevresel Etkilerine karşı Alınacak Tedbirler 34 2 PROJENİN YERİ 37 a) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su 37 Yüzeyi vb.) b) Ek-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkatte Alınarak; Sulak Alanlar, Kıyı 38 Kesimleri, Dağlık Ve Ormanlık Alanlar, Tarım Alanları, Milli Parklar, Özel Koruma Alanları, Nüfusça Yoğun Alanlar, Tarihsel, Kültürel, Arkeolojik Ve Benzeri Önemi Olan Alanlar, Erozyon Alanları, Heyelan Alanları, Ağaçlandırılmış Alanlar, Potansiyel Erozyon Ve Ağaçlandırma Alanları İle 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun Gereğince Korunması Gereken Akiferler 3 PROJENİN VE YERİN ALTERNATİFLERİ (PROJE TEKNOLOJİSİNİN VE 46 PROJE ALANININ SEÇİLME NEDENLERİ) SONUÇLAR 46 NOTLAR VE KAYNAKLAR 51 EKLER 52 PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN TANITIMI 126 2

4 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI TABLOLAR Tablo -1 Ruhsat Sınır Koordinatları Tablo 2 Çalışma Koordinatları Tablo -3 Zamana Bağlı Üretim Değerleri Tabo -4 Zamana Göre Dekapaj Miktarı Tablo- 5 Toz Emisyon Faktörleri Tablo -6 Yayılma Sınıflarına Göre M Değerleri Tablo-7 Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı Tablo -8 Çöken Tozların Dağılımı Tablo- 9. Yayılma Sınıflarına Göre M Değerleri Tablo-10 Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı Tablo -11 Çöken Tozların Dağılımı Tablo -12 Motorinin Özellikleri Tablo -13 Faaliyette Kullanılacak Ekipmanların Yakıt Harcamaları Tablo -14 Dizel Araçlardan Yayılan Kirlenmenin Faktörleri Tablo -15 İş Makinelerinden Kaynaklanması Beklenilen Kirletici Değerler ŞEKİLLER Şekil-1 Üretime ait Akım Şeması Şekil 2. Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği Şekil 3. Çöken Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği Şekil 4. Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği Şekil 5. Çöken Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği EK LİSTESİ EK-1 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita EK-2 1/ Ölçekli Jeolojik Harita EK-3 Vaziyet Planı ve Nakliye Güzergahı Haritası EK-4 Fosseptik Plan EK-5 İstanbul İli Deprem Haritası EK-6 Faaliyet Sahasına Ait Yer Bulduru Haritası EK-7 İmalat Haritası EK-8 Mescere Haritası EK-9 Restorasyon Haritası EK-10 Termin Planı EK-11 Proje Tanıtım Dosyası İzleme Ve Kontrol Formu EK-12 Faaliyet Alanına Ait Fotoğraflar EK-13 Faaliyet Alanına Ait İşletme Ruhsatı EK-14 Acil Eylem planı EK-15 Topçuoğlu Madencilik. San. Tic. Ltd. Şti. ait büro tescil belgesi ve Yeterlilik Belgesi EK-16 Akustik Rapor 3

5 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI 1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin iş akım şeması, kapasitesi, kapladığı alan, teknolojisi, personel sayısı Proje; İstanbul İli, Çatalca ilçesi, Istranca (Binkılıç) köyü yakınlarında SEPRON DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.. ye ait Sicil:68384 sayılı, İR işletme ruhsatlı sahasında 171,01 hektarlık alanın; yaklaşık toplam 23,68 hektarlık bir kısmından Seramik Kili ve kömür çıkarılıp çıkarılan kömür kırılacaktır tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği EK-2 kapsamında Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi nde Madde 42- a ve e bendinde yer almaktadır. Çalışma alanı orman arazisidir. Çalışma sahası 23,68 hektarlık alanı kaplamakta olup buradan Seramik Kili+kömür cevherlerinin çıkarılması planlanmaktadır. Proje kapsamında çıkarılan kömürün, çalışma alanı içinde kurulacak kömür işletme şantiyesinde kömürün kırılması planlanmaktadır. Çalışma alanının içinde bulunduğu Seramik Kili, Seramik Kili+kömür sahasını ve çevresini gösteren 1/ ölçekli topoğrafik Ek-1 de ve jeolojik harita Ek-2 de verilmiştir. Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri olan Safaalan Köyü kuş uçuşu olarak çalışma alanına yaklaşık 3500 m kuzeyde bulunmaktadır. Safaalan köyü 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre yaklaşık 1291 nüfusa sahip bir köyüdür. Ocak sınırı içerisinde topoğrafik kot 200 m seviyelerinde olup, ocak sahası az engebeli olmayan bir topoğrafya sergilemektedir. Bununla birlikte faaliyet alanında daha önceden çalışılmış olduğu için yer altındaki su seviyesi yükselmiş ve yapay küçük bir gölet halini almıştır. Bununla ilgili gerekli tedbirler alınacak olup yer altı suyunun etkilenmeyecektir. Çalışma yapılacak alanın toplam yüzeysel alanı m 2 dir. Çalışma alanında yaklaşık 34,4 m örtü tabakası bulunmaktadır. Seramik Kili madeninin kalınlığı ise 4 m dir, Kömür madeninin kalınlığı ise yaklaşık 1,6 m dir. Seramik Kili madeninin Yoğunluğu 1,5 ton/m 3 Ruhsat sahasının alanı 171,01 hektar olup; çalışma sahası toplamda 23,68 hektardır. Çalışma sahası İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Istranca (Binkılıç) köyü sınırları içinde olup, 1/25000 ölçekli F 20 A4, F 20 A2, F 20 A1 paftasında yer almaktadır. işletme ruhsat koordinatları Tablo-2 de, işletme izin koordinatları ise Tablo-3 de verilmiştir. Ruhsat sahasına ait vaziyet planı Ek-3 de verilmektedir. Çalışmaya başlamadan önce poligon taşlarıyla çalışma yapılacak alanın sınırları belirlenecektir. Daha sonra sahada çalışma sahası üzerinde bulunan yaklaşık 34,4 m kalınlığındaki örtü tabakasının en üsteki 10 cm lik çok verimli tabakanın alttaki 34,3 m lik kısmından ayrı olarak toplanıp depolanacaktır. (üretim tamamlandıktan sonra saha düzenlemelerinde kullanılmak amacıyla) ekskavatör yardımıyla sıyrılarak alınacak ve çalışma sahasında vaziyet planı üzerinde gösterilen alanda (pasa depo alanında) depolanacaktır. Faaliyet kapsamında Seramik kili ve kömür üretimi esnasında açık işletme yöntemi kullanılacaktır. Sahada en üst katmanda bulunan örtü tabakası sıyrılacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra orta tabakada bulunan kalınlığı 4 m olan seramik kili ekskavatör yardımıyla alınacaktır. En alt tabakada bulunan kalınlığı 1,6 m olan kömürde yine ekskavatör yardımıyla sökülüp kamyonlara yüklenip kömür kırma tesisinde boyutlara ayrılacaktır. Burada kömür kırma-eleme tesisinde kırıldıktan sonra satışa sunulmak üzere sevk edilecektir. Sevkiyat esnasında 1000 m uzaklıktaki en yakın yerleşim yeri olan Safaalan Köyünden geçilmeyecektir. Üretim yönteminde toplam kalınlık (34,4m+4m+1,6m) yaklaşık olarak 40 m gözlemlendiğinden ocakta 10 kademede istihraç yapılması planlanmaktadır. 4

6 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI Basamakların 4 m yüksekliğinde ve 15 m genişliğinde olması planlanmıştır. Basamak şev açısı 70º - 75º, genel şev açısı da 45º olacaktır. Seramik Kili, doğal olarak oluşmuş, başlıca ince taneli minerallerden meydana gelen, yeterli miktarda su katılınca genellikle plastikleşen ve kuruma veya pişmeyle sertleşebilen malzemelere denir. Farklı fiziksel karakteristiklere sahip olan Seramik Kili üç şekilde oluşmaktadır. Bunlar; Yüzey Seramik Killeri Bu Seramik Killeri yaşlı veya çok genç tortul oluşumlar olabilir. İsminin de çağrıştırdığı gibi, bu Seramik Killeri yerin yüzeyine yakın bulunur. Şeyler, sertleşinceye kadar yüksek basınçlara maruz kalmış olan Seramik Killeridir. Ateş Seramik Killeri Ateş Seramik Killeri genellikle diğer Seramik Killeri göre daha derinlerden çıkarılır ve refrakterlik kalitesine sahiptir. Bu Seramik Killeri, şeyl ve yüzey Seramik Killerinden daha az safsızlık içerir. Yine bu Seramik Kililer daha üniform kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptir. Seramik Kili minerali ise, tabakalı silikat grubu mineraller ile Seramik Killere plastiklik veren kuruma veya pişmeyle sertleşen minerallere denir. Seramik Kili mineralleri belirli sıcaklıklar, basınçlar, iyonlar vb. gibi spesifik, jeokimyasal ve fiziksel şartların konfigürasyonu sonucunda oluşur. Genellikle Seramik Kili mineralleri şu beş tip jeokimyasal prosesler içinde oluşabilir. - Ayrışma - Sedimentasyon - Gömülme Diyajenez - Hidrotermal alterasyon Seramik Kili mineralleri çoğu zaman tek mineralli yataklar oluşturmazlar. Bir Seramik Kili örneğinde çoğunlukla birkaç çeşit Seramik Kili türü vardır. Seramik Kili mineralleri 4 ana gruba ayrılırlar: 1) Kaolinit grubu 2) Smektit grubu 3) İllit grubu 4) Klorit grubu Dünya Seramik Kilinin tüketiminde parasal ve tonaj değerleri bakımından, birinci sırayı kağıt sanayii almaktadır. Avrupa pazarında kağıt, dolgu maddesi olarak toplam tüketimin % 40'ı, Amerika pazarında ise bu amaçla toplam tüketimin % 80'i kullanılmaktadır. Seramikte kaolin tüketimi, en çok sıhhi tesisat, porselen ve izalatör sanayiinde olmaktadır. Fayansta tüketim maksimum % 20 dolayındadır. Seramik sektörü dışında Seramik Kilin en büyük tüketimi, boya, lastik ve plastik sanayiinde dolgu maddesi olarak kullanılmasıdır. Kömür, hayvan kalıntılarından ve kabuk, çamur ya da kumtaşı tabakalarıyla örtülmüş bitkilerden oluşur. Kemikler ve bitkiler zamanla, üzerlerini kaplayan tabakaların aşağı doğru basıncıyla birbirine geçtiler ve sonuç olarak kömür ortaya çıktı. Genelde, kömür ne kadar alt tabakada olursa, kalitesi o kadar artar. Bunun nedeni de en derinde olan kömürün en fazla basınca maruz kalmasıdır. Böylece yüzeye yakın olan tortulardan daha yoğun olur. Kömür, gerçekte değişik oranlarda organik ve inorganik yapıcı ve bileşenler içeren tortul bir kayaçtır. Bu nedenle oluşumu karbon çevrimine çok bağımlıdır. Kömür, uygun ortamlarda, bataklıklarda bozunma ve çürümeden kurtulan, bitki kalıntı birikimlerinin zamanla biyokimyasal ve fiziksel etkilerle değişimi sonucu oluşur. Oluşum şartlarına bağlı olarak taşkömürü, linyit, turba, leonardit, antrasit, grafit, asfaltit, bitüm gibi karbonlu ürünler bulunmaktadır. Kömür, en önde gelen enerji kaynaklarından biri olduğu kadar sanayinin asal girdilerinden biri olarak da büyük önem taşır. Kömür, insanoğlunun 5

7 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI yaşamına ev yakıtından elektriğe, boyadan ilaca, gübreden plastiklere kadar girer. Yandıklarında ortama zararlı gaz yayar ve kül bırakırlar. Bir kömürün yoğunluğu; 1,3 ton/m 3 dür. Çalışma edilen 23,68 hektarlık alanında en üste üzerindeki örtü toprağının kalınlığı ise yaklaşık 34,4 m dir. Seramik kilinin kalınlığı 4 m, kömür kalınlığı yaklaşık 1,6 m, civarındadır. Çalışma Alanı olan 23,68 hektarlık alanda Kömür rezerv miktarı ; Yüzey alanı: m 2 Kalınlık:1,6 m Yoğunluk: 1,3 ton/m 3 Kullanılabilir rezerv miktarı : x1,6x1,3= ton olarak bulunur. Kömür Yıllık Üretim Miktarı= Faaliyetin Ömrü =492544/20.000=25 yıl Seramik Kili rezerv miktarı ; Yüzey alanı: m 2 Kalınlık: 4 m Yoğunluk: 1,5 ton/m 3 Kullanılabilir rezerv miktarı : x 4 x1,5= ton olarak bulunur Seramik Kili Yıllık Üretim miktarı= /60.000= 24 yıl Tablo 1.Ruhsat Sınır Koordinatları Nokta Poligon Sağa(Y) Yukarı(X) 1.Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Toplam 171,01 hektar Tablo2.a Çalışma Koordinatları Ocak Alanı Nokta Sağa(Y) Yukarı(X) 1.Nokta Nokta Nokta Nokta Kömür İşleme Tesisi 1.Nokta , ,292 2.Nokta , ,379 Alan 23,68 hektar Alan 3928,77 m 2 hektar 6

8 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI 3.Nokta , ,920 4.Nokta , ,084 Tablo2.b Pasa ve Stok Alanının Koordinatları Nokta Sağa(Y) Yukarı(X) 1.Nokta , ,46 2.Nokta , ,19 3.Nokta , ,06 4.Nokta , ,00 5.Nokta , ,69 6.Nokta , ,50 7.Nokta , ,78 Toplam m 2 SERAMİK KİLİ VE KÖMÜR ÜRETİM MİKTARI Faaliyet alanında yılda yaklaşık ton Seramik Kili cevheri ve yılda yaklaşık ton kömür cevheri açık işletme yöntemiyle çıkarılacaktır. Kömür çıkarma işlemi yapılıp Kömür İşletme Şantiyesinde kırılacaktır. Çalışmaya başlanmadan önce faaliyet alanının sınırları poligon taşlarıyla belirlenecektir. Çalışma alanında Seramik Kili cevheri üzerinde 34,4 m örtü tabakası bulunmaktadır. Örtü tabakası altındaki seramik kilinin kalınlığı 4 m dir. Örtü tabakanın altındaki Seramik Kili madeninin altında ise kömür cevheri bulunmaktadır, kömür madeninin kalınlığı ise yaklaşık 1,6 m dir. Seramik Kili cevheri üzerinde bulunan 34,4 m kalınlığındaki örtü toprağının en üsteki 10 cm lik çok verimli tabakanın alttaki 34,3 m lik kısmından ayrı olarak toplanıp depolanacaktır. Sıyrılan malzeme sonra ocağın 50 m ilerisinde Ek-3 teki vaziyet planı üzerinde gösterilen alanda depolanacaktır. Örtü toprağının en üsteki 10 cm lik çok verimli tabakanın alttaki 34,3 m lik kısmından ayrı olarak toplanıp depolanacaktır. Rehabilitasyon esnasına değerlendirilecektir. Bu işlem üretime paralel olarak devam edecektir. Üretime ilk önce Seramik Kili madeninin çıkarılmasıyla başlanacaktır. Üretim yönteminde toplam kalınlık yaklaşık olarak 40 m gözlemlendiğinden ocakta 10 kademede istihraç yapılması planlanmaktadır. Basamakların 4 m yüksekliğinde ve 15 m genişliğinde olması planlanmıştır. Basamak şev açısı 70º - 75º, genel şev açısı da 45º olacaktır. Patlatma ve gevşetme işlemi yapılmadan Seramik Kili cevheri kepçe yardımıyla çıkarılarak Ek- 3 teki vaziyet planı üzerinde gösterilen, ocağa 50 m mesafedeki Seramik Kili depolama alanında geçici bir süre depolanacaktır. Seramik Kili madeninin alınmasıyla ortaya çıkan kömür cevheri ekskavatör yardımıyla gevşetilerek kepçe yardımıyla çıkarılacaktır. Kömürün kalınlığının 1,6 m dir. Bu çıkartılan kömür cevheri Ek- 3 teki vaziyet planı üzerinde gösterilen ocağa yaklaşık 50 m mesafede bulunan yoldan daha sonra sevkiyatı yapılacaktır. Çalışma alanında depolanmış halde bulunan Seramik Kili ve kömür madeni ocağın batısında ve ocağa yaklaşık kuş uçuşu 250 m mesafede bulunan yoldan İstanbul İli, Çatalca ilçesine satışa sunulmak üzere taşınacaktır. Bu esnada yaklaşık 3500 m mesafedeki Safaalan Köyünden geçilmeyecektir. 7

9 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI Faaliyet alanında üretim açık işletme yöntemiyle yapılacaktır ve patlatma yapılmayacaktır. Toplamda faaliyet alanında yılda ton ( m 3 ) Seramik Kili ve yılda ton ( m 3 ) kömür üretilecektir. ÜRETİME AİT AKIM ŞEMASI Üretim Öncesi Etütler Arazinin Hazırlanması(sıyırma) Kirlilik ( Emisyon) Ocaktan seramik kili cevherinin Çıkarılması(Kepçe ile) Kirlilik ( Emisyon) Ekskavatörle gevşetilen kömür cevherinin çıkarılması(kepçe ile) Kirlilik ( Emisyon) Yükleme Kirlilik ( Emisyon) Konkasör Tesisi Kirlilik ( Emisyon) Sevkıyat Kirlilik ( Emisyon) Şekil. 1.a İş Akım Şeması 8

10 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI Besleyici Bunker Elek Kırıcı Kirlilik ( toz) By-pass malz.(toprak) Elek Toz Kömür Parça Kömür Torbalama Şekil. 1.b. Kömür Kırma Tesisi İş Akım Şeması Üretim esnasında 1 adet kepçe ve 8 adet kamyon, 2 adet ekskavatör ve kömür kırma tesisi ( 2 adet bant konveyör, 1 adet kırıcı, 2 adet elek) bulunacaktır. Üretim tamamen mekanik usullerle yapılacaktır. Hiçbir şekilde patlayıcı, toksik, tehlikeli ve parlayıcı madde kullanılmayacak, dolayısıyla bunların depolanmaları da söz konusu olmayacaktır. Faaliyet kapsamında toplam 25 kişi çalışacaktır. Sahada yılda 10 ay, ayda 26 gün ve günde 8 saat çalışılacaktır. Ocaktaki Seramik Kili üretimi yıllık ton, kömür üretimi ise yıllık ton olarak hedeflenmiş olup zamana bağlı üretim değerleri Tablo- 3 de verilmektedir. Tablo-3 Zamana Bağlı Üretim Değerleri ÜRETİM SÜRESİ KÖMÜR İÇİN ÜRETİM MİKTARI(ton) SERAMİK KİLİ İÇİN ÜRETİM MİKTARI Yıllık Aylık (Yılda 10 ay ) Gün (Ayda 26 gün ) 76,9 230,7 Saatlik ( 1 günde 8 saat ) 9,6 28,8 9

11 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI Maden yatağındaki cevherin kazılmadan önce maden yatağının üzerindeki örtü tabakaları ve aralarında bulunan kayalarda kazılıp, yüklenerek Ek-3 teki vaziyet planı üzerinde gösterilen ocak alanı içerisinde bulunan ve ocağa 50 m mesafedeki alana taşınacaktır. Stok alanı ruhsat talep sahası içerisinde yer alacak olup, bu alanlara ulaşım için mevcut yol kullanılacaktır. Bu alanlar "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"nin 23.maddesi hükümlerine uygun olarak seçilmiş olup, sulu ve kuru dere yataklarında yer almamaktadırlar ve yağışlarda herhangi bir göllenmeye meydan vermeyecek şekilde depolanmaları sağlanacaktır. Ocakta kömür Kırma tesisinde; yıllık ton, aylık 2000 ton ve günlük 76,92 ton,saatlik ise 9,6 ton malzeme üretilecektir.cevher hazırlama tesisinde günlük elenecek malzeme miktarı 76,92 tondur. Kömürler, eleme sistemindeki üst ve alt elek açıklıkları ile belirtilen boyut gruplarına ayrılır. Çeşitli boyut grubundaki kömürler değişik tüketim yerlerinde kullanılırlar. Toz Kömür: Boyutu 18 mm.'in altında kalan kömürler olup demirçelik fabrikaları ve termik santrallerde kullanılmaktadır. Parça Kömür: Boyutu 18 mm. ile 150 mm. arasındaki kömürler olup ısınma amacıyla soba ve kaloriferlerde kullanılmaktadır. Parça kömürler kendi içinde 3 gruba ayrılmaktadır: - Fındık Kömür: Boyutu 18 mm.-25 mm. arasında olan parça kömürdür. - - Ceviz Kömür: Boyutu 18 mm-60 mm. arasında olan ve sobada kullanılmaya uygun olan kömürlerdir. - Portakal Kömür: Boyutu 60 mm.-150 mm. arasında olan ve kaloriferde kullanılmaya uygun olan kömürlerdir. Böylece tane boylarına göre ayrılan kömürler sahada stok edilmeden doğrudan piyasaya satışa sunulacaktır. Çalışmalar sırasında oluşan pasalar yeryüzüne çıkarılmayıp, faaliyet ile oluşan boşlukların doldurulması için kullanılacaktır. b) Doğal kaynakların kullanımı İstanbul İli, Çatalca ilçesi, Istranca (Binkılıç) köyü nde, toplam 171,01 hektarlık alanın toplamda 23,68 hektarlık kısmında çalışılacaktır. Üretim açık işletme yöntemiyle yapılacak olup malzeme çıkarma işlemi açık işletme yöntemi ile yapılacaktır. Projenin bütünü itibari ile madencilik faaliyetine yönelik olduğu için çıkarılacak malzeme doğal bir kaynaktır. Faaliyet sırasında kullanılacak doğal kaynaklarımızdan bir diğeri olan su; çalışacak personelin ihtiyacından kaynaklanan içme ve kullanma suyu ve malzemenin taşınması esnasında yolların ve faaliyet alanının tozlanmasını önlemek için sulamada kullanılacak olan sudur. Personelden Kaynaklanan Su Miktarı Faaliyetin gerçekleşmesi sırasında 20 kişi çalışacaktır. (Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ortalama Evsel Su Tüketim Miktarı, Kasım 2002) Kişi başına günlük içme ve kullanma suyu tüketimini 150 lt olarak düşünürsek; Personelin toplam su ihtiyacı = 20 x 150lt = 3000 lt/gün olacaktır. Sulama suyu; 10

12 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI Üretim sonrası, çıkarılan malzemenin kamyonlarla nakliyesi nedeni ile yollardan ve çalışmalardan kaynaklanacak tozlanmayı önlemek için ve malzeme çıkarma esnasında tozun yayılmasını indirgemek için ocak sahası içerisinde sulama işlemi yapılacaktır. 1 m 2 lik alan için ortalama olarak 1,5 lt sulama amaçlı su kullanılacaktır. Faaliyet sahasında yılda 10 ay, ayda 26 gün çalışıldığı düşünülürse; günde toplam 24,68 hektarlık çalışma alanın, yaklaşık 0,096 hektarlık kısmında çalışılacaktır. 960 m 2 lik alan için, yaklaşık 1440 lt su kullanılacaktır. Çevresiyle beraber düşünülürse bu miktar, yaklaşık 1500 lt/gün olarak alınabilir. Şantiye ve çevresinin sulanmasında kullanılacak su miktarı yaklaşık :1500 lt/gün Toz İndirgeme Sisteminde Kullanılacak Su Üretim sonrası, çıkarılan malzemenin kamyonlarla nakliyesi nedeni ile yollardan kaynaklanacak tozlanmayı önlemek için ocak sahası içerisinde de spreyleme işlemi yapılacaktır. Ayrıca kırma-eleme tesisinin çalışması esnasında sahada oluşması muhtemel toz; tesise pulvarize su verilerek önlenecektir. Toz indirgeme sisteminde, püskürtme başlığında havanın sıkıştırılması ve aynı zamanda bu sıkıştırılan havaya belli periyodlarda ve damlacıklar halinde su verilmesi suretiyle, suyun pulvarize edilmesi sağlanmaktadır. Tesiste toz oluşumunu önlemek amacıyla kırılacak ton başına ortalama 2 lt su kullanılacaktır. Kırma-eleme tesisinde günde kırılacak malzeme 76,9 ton olduğuna göre günde kullanılacak su miktarı; 76,9 ton/gün x 2 lt/ton = 153,8 lt/gün = 0,15 m 3 /gün olacaktır. Her üç durum da göz önüne alındığında isletmede günlük toplam su ihtiyacı; 3 m 3 /gün + 1,5 m 3 /gün + 0,15 m 3 /gün = 4,65 m 3 /gün dür. Proje kapsamında üretim esnasında çalışacak personelin ihtiyacı olacak içme suyu, Safaalan köyünden damacanalarla satın alma yoluyla temin edilecek, personelin kullanma suyu ve ocakta sulama amaçlı kullanılacak ve toz İndirgeme sisteminde Kullanılacak su proje alanına tankerler ile yaklaşık 4000 m mesafedeki Istranca (Binkılıç) Köyünden getirilecektir. Bu konuda gerekli izinler alınmıştır. Gerekli suyun yetersiz olması durumunda 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereğince, DSİ Bölge Müdürlüğü ne gerekli müracaatlar yapılarak gerekli izinler alınacak, ayrıca kuyu için gerekli olan yeraltı suyu kullanma belgesi alınacaktır. Proje kapsamında arazi hazırlığı ve üretim esnasında çalışacak personelin ihtiyacı olacak kullanma suyu, proje alanına tankerler ile yaklaşık 4000 m. mesafedeki Binkılıç Köyünden getirilecektir. Bunun için köy muhtarından izin alınacaktır. Bu köyden içme suyu getirilmesi için izin verilmediği takdirde yaklaşık 3500 m uzaklıkta bulunan İstanbul ili, Çatalca İlçesinden 19 lt lik damacanalarla getirilecektir. Proje kapsamında spreyleme için gerekli olan su 4000 m mesafedeki Istranca Köyünden tankerlerle getirilecektir, bunun için köy muhtarından izin alınacaktır, izin verilmemesi durumunda yer altı suyu kuyusu açılacaktır. 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereğince, DSİ Bölge Müdürlüğü ne gerekli müracaatlar yapılarak gerekli izinler alınacak, ayrıca kuyu için gerekli olan yeraltısuyu kullanma belgesi alınacaktır. 11

13 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI Proje kapsamında kırma-eleme tesisi için elektrik kullanımı söz konusu olacaktır. Kırma-eleme tesisinde günlük 300 kw elektrik ihtiyacı olacak ve trafodan temin edilecektir. c) Atık üretim miktarı İşletme aşamasında personelden ve işletmeden kaynaklanacak sıvı ve katı atık ile emisyon durumu şöyledir. Katı Atıklar Maden yatağındaki cevherin çıkarılması aşamasında arazi hazırlığı yapılacak olup bu işlemler esnasında dekapaj yapılması söz konusudur. Şantiye binası olarak da küçük bir baraka yapılacaktır ve bu çalışmalar sırasında her hangi bir hazırlık yapılmayacaktır. Üretim işlemleri aşamasında çalışacak personelden kaynaklı katı atıklar, tarih, sayılı Resmi Gazete değişikliği ile yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre değerlendirilmiştir. Örtü tabakası kalınlığı ortalama 34,4 m. civarındadır. Üretim sırasında yapılacak dekapaj miktarı; Yüzey alanı: m 2 Örtü kalınlığı: 34,4 m Yoğunluk: 1,3 ton/m ,4 1,3 = ton nebati toprak sıyrılması gerekmektedir. Sahada talebin sürekli olması halinde yılda ton kömür ve ton seramik kili üretim yapılacak ve yaklaşık 25 yıl çalışılacaktır. Buna göre; ton/ 25 yıl = ,8 ton/yıl pasa oluşacaktır. Bu miktar Tablo 4 de gösterilmektedir. Tablo 4. Zamana Göre Dekapaj Miktarı ZAMAN PERİYODU DEKAPAJ MİKTARI Yıllık ( 10 ay ) ,8 ton Aylık ( 26 gün) 42356,7 ton Günlük (8 saat) 1629,1 ton Saatlik 203,6 ton Arazi hazırlığı esnasında oluşacak bu dekapaj malzemesi, ruhsat alanı içerisinde 50 m mesafede uygun bir yerde depolanacak olup, ocak çalışmaları esnasında saha düzenleme ve peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır. Açıkta depolanan tozlu yığma malzeme, hava kalitesi standartlarını karşılamak şartıyla açıkta depolanabilir. Bunun için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Konveyörler ve diğer taşıyıcıların üzerleri kapatılacaktır. Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılacaktır. Malzeme üstü naylon branda ile kapatılacaktır. Bağlayıcı maddelerle sıkıştırılması yapılacaktır. Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilecektir. Proje kapsamında çalışacak personelden kaynaklı katı atık oluşacaktır. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre, kişi başına günde atılacak evsel atık miktarı 1,34 kg/kişi-gün olarak kabul edilir. Bu aşamada çalışacak 20 personelin oluşturacağı katı atık miktarı 1,34 kg/kişi-gün hesabı ile yaklaşık 26,8 kg/gün olacaktır. Personelin çeşitli kullanımları neticesinde oluşacak evsel nitelikli katı atıklar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan ve tarih,

14 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI sayılı Resmi Gazete ve tarih, sayılı Resmi Gazete ve tarih, sayılı Resmi Gazete değişikliği ile yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin taşıma, depolama ve nihai bertarafı konularında ilgili maddelere uyularak toplanacaktır. Toplanacak bu evsel nitelikli katı atıklar faaliyet sahibi tarafından düzenli olarak alınarak Çatalça ilçesine ait konteynırlarına bırakılacaktır. Ayrıca değerlendirilebilir nitelikte oluşabilecek evsel nitelikli katı atıklar(plastik, metal, cam vb.), Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin Madde-8 ve Geçici Madde-8 gereğince ayrı biriktirme kaplarında biriktirilerek değerlendirilecektir. Proje kapsamında dekapajda, üretim aşamasında ve bu işler esnasında çalışacak personel kaynaklı katı atık dışında herhangi bir atık oluşumu söz konusu değildir. Atık Yağlar: Atık yağların toprak, yüzeysel veya yer altı suyu gibi herhangi bir alıcı ortama bırakılması kesinlikle engellenecektir. Kamyonların bakım-onarım işleri ile yağ ve filtre değişimleri Çatalca ilçe merkezinde bulunan tamir atölyelerinde yıkama işlemleri ise en yakın akaryakıt istasyonunda yapılacağından faaliyet alanında çevreyi kirletici bir etkisi olmayacaktır. Sıvı Atıklar Sıvı atıklarda ise; kişi başına günlük kullanılacak su miktarı 150 lt/gün olarak alınmış (Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ortalama Evsel Su Tüketim Miktarı, Kasım 2002) olarak düşünürsek) atık sudaki kirlilik değerleri hesap edilmiştir. Sonuçlar ise Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeliğine göre değerlendirilmiştir. Arazi hazırlığı ve üretim aşamasında personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atık su miktarı kişi başına 150 lt/gün su sarf edildiği dikkate alınarak hesaplandığında (bu su tüketiminin tamamının atık suya dönüşeceği düşünülmüştür) çalışacak 20 işçinin oluşturacağı atıksu miktarı; 20 N x 150 lt/gün = 3000 lt/gün N = 3 m 3 /gün olacaktır. Proje kapsamında arazi hazırlığı ve üretim esnasında çalışacak personelin ihtiyacı olacak kullanma suyu, proje alanına tankerler ile yaklaşık 4000 m. mesafedeki Istranca (Binkılıç) Köyünden getirilecektir. Bunun için köy muhtarından izin alınacaktır. Bu köyden içme suyu getirilmesi için izin verilmediği takdirde yaklaşık 16 km uzaklıkta bulunan İstanbul İli, Çatalca ilçesinden 19 lt lik damacanalarla getirilecektir. Suyun tankerlerle getirilmesi halinde ise, bu konuda, ilgili sağlık mevzuatına uygun olarak kullanılan tanker dolum yerlerinde, su dezenfeksiyonunda kullanılan (klorlama, ultraviyole, ozonlama vb.) uygun bir dezenfeksiyon sistemi bulunacaktır. Tanker dolum yerlerinde, tankerler belli periyotlarla yıkanıp dezenfekte edilecektir. Sağlık Bakanlığının Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümleri gereğine uyularak sahada yaklaşık 48 m 3 depolama kapasitesine sahip bir sızdırmasız fosseptik yapılması planlanmaktadır. 48 m 3 hacminde fosseptik kullanıldığında, fosseptiğin depolama süresi; 48 m 3 / 3 m 3 /gün = 16 gün olarak hesaplanmıştır. Proje alanında yapılması planlanan fosseptik planı Ek-4 de verilmiştir. Arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında personel kaynaklı evsel nitelikli atıksular, alan içerisinde EK-3 teki vaziyet planı üzerinde gösterilen alanda yapılacak fosseptikte 13

15 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI toplanarak, fosseptik doldukça İstanbul İli, Çatalca ilçe Belediyesi tarafından ücreti karşılığı vidanjör ile çekilecektir. Emisyon Faaliyet kapsamında toplam 20 kişi çalışacaktır. Sahada yılda 10 ay, ayda 26 gün ve günde 8 saat çalışılacaktır. Ocaktaki Seramik Kili üretimi yıllık ton ve ton kömür üretimi hedeflenmiştir. Toz emisyon faktörleri sayılı Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği esas alınarak, Prof. Dr. Aysen Müezzinoğlu nun T.C. Bayındırlık ve İskan Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü nün sorduğu hususlarla ilgili görüşlerini içeren tarihli resmi yazısından alınmış ve ocakta oluşması muhtemel toz emisyon değerleri buna göre hesaplanmıştır. Faaliyet alanında çalışma alanında arazinin hazırlanması ile Seramik Kilinin ve kömürün çıkarılması sırasında; yükleme, taşıma ve boşaltma işlemleri yapılacağından tozlanmadan kaynaklanan kirlilik meydana gelecektir. Bu faktörleri tek tek ele alıp kirlilik miktarlarını belirleyecek olursak ; Oluşması muhtemel toz debisini hesaplamak için aşağıdaki emisyon faktörleri kullanılmaktadır. Tablo 5. Toz Emisyon Faktörleri Toz Faktörleri Sıyırma Kazısı Yükleme Boşaltma Emisyon Değerleri 0,025 kg/ton 0,01 kg/ton 0,01 kg/ton Yollardan Kalkan Tozlar 0,7 kg/km-araç Arazinin Hazırlanması: Kömür ve Seramik Kilinin bulunduğu alan m 2 dir. Bu alanda kömür ve seramik kili madeni üzerindeki sıyrılması gereken örtü tabakasının kalınlığı yaklaşık 34,4 m dir. Oluşacak pasa miktarı ise yılda ,8 ton, ayda 42356,7 ton, günde 1629,1 ton ve saatte 203,6 ton dur. Sıyırma işlemi faaliyet süresince devam edecektir. a) Malzemenin sıyrılması Sıyrılacak toplam malzeme miktarı = ton Toplam çalışma süresi Saatte sıyrılacak malzeme miktarı Emisyon faktörü Toplam emisyon debisi = 2080 saat = /2080 =203,6on = kg/ton = 0,025x 203,6 =5,09 kg/saat 14

16 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI b) Sıyrılan Malzemenin Yüklenmesi Sıyrılacak toplam malzeme miktarı Toplam çalışma süresi Saatte yüklenecek malzeme miktarı Emisyon faktörü Toplam emisyon debisi = ton = 2080 saat = / 2080 = 203,6 ton = 0.01 kg/ton = 0,01x 203,6 =2,04kg/saat c) Sıyrılan Malzemenin Taşınması Sıyrılacak toplam malzeme miktarı Toplam çalışma süresi = ton = 2080 saat Taşıma sırasında bir kamyona yaklaşık 20 tonluk yükleme yapılabilmektedir. Buna göre yıllık toplam; ton / 20ton/sefer = sefer yapılacaktır. Toplam sefer süresi = 21178/ 2080 = 10 sefer/saat Emisyon faktörü Taşıma mesafesi (Ocak içi) = 0.7 kg / km = 0,1 km Toplam emisyon debisi = 10 x 0,7x 0,1 = 0,7 x2 = 1,4 kg/saat d) Sıyrılan Malzemenin Boşaltılması Sıyrılacak toplam malzeme miktarı = ton Toplam çalışma süresi = 2080 saat Saatte boşaltılacak malzeme miktarı = /2080 = 203,6ton Emisyon faktörü Toplam emisyon e) Malzemenin Açıkta Depolanması = 0.01 kg/ton = 0,01x 203,6 = 2,036 kg/saat Sıyırma işlemi üretime paralel olarak devam edecektir. Çıkarılan malzeme yaklaşık geçici olarak depolanacak ve üretime paralel olarak oluşan boşlukların doldurulmasında ve ağaçlandırma işlemlerinde kullanılacaktır. Depo alanı = 1 hektar/ay Emisyon faktörü = 5.8 kg/he.gün Toplam emisyon = 5,8 kg toz/ha.gün x 1 ha 24sa/gün = 0,24 kg/saat Kömür cevherinin üzerinde bulunan örtü toprağının sıyrılması işlemi tamamlandıktan sonra, kömürün çıkarılması işlemine geçileceğinden emisyon hesapları ayrı ayrı yapılmıştır. Buna göre; örtü toprağının sıyrılması, yüklenmesi, taşınması ve 15

17 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI boşaltılması sırasında oluşacak toplam emisyon miktarı; 5,09 kg/saat + 2,04 kg/saat + 1,4 kg/saat + 2,036 kg/saat +0,24 = 10,8 kg/saat olup sayılı Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ndeki 1,5 kg/saat sınırının üstüne çıkmaktadır. Bu nedenle yönetmelik gereği toz dağılım modellemesi yapılmıştır. Modellemede Gaussian Dispersiyon Modeli kullanılmıştır. Gaussian Dispersiyon Modeli Bu modelde aşağıdaki kabuller yapılmıştır; Bulut dağılımı yatayda ve düşeyde Gauss dağılımına sahiptir. σ y ve σ z bulut konsantrasyon dağılımının standart sapmalarıdır. U bulutu etkileyen ortalama rüzgar hızıdır. Q üniform kirletici emisyon debisidir. Toplam yansıma yer yüzeyinde oluşur. Yer yüzeyinde depolama veya bu yüzeyle reaksiyon söz konusu değildir. Her yerde türbülans aynıdır. Bulutun geçtiği tabakalarda rüzgar hızı sabit ve rüzgar yönü değişmez σ y ve σ z kaynaktan uzaklığın bir fonksiyonudur. Kullanılan normal birimler: Konsantrasyon : g/m 3 Kütlesel debi(q) :g/sn Rüzgar hızı(u) :m/sn σ y, σ z, h ve koordinatlar metredir. U h Değerinin Hesaplanması: U h = U R (h/z a ) M (Formül IV) M değerleri için aşağıdaki tablo esas alınır. Tablo- 6. Yayılma Sınıflarına Göre M Değerleri N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW YAYILMA B B B B B B B B B B B B B B B B Ua 2,4 2,4 2,4 2,4 3,6 2,4 2,4 3,6 3,6 3,6 3,6 2,4 2,4 2,4 2,0 2,4 Ur 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 Uh 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,7 2,5 Tozun dağılım modellemesinde; havada asılı partiküllerin hesabında Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nde verilen Formül-II, çöken toz miktarı hesabında ise Formül-III kullanılmıştır. Formul II Havada asılı partiküller için; Arazi hazırlığı sırasında sürekli olarak meydana gelen toplam toz miktarı 10,61 kg/saattir. Ancak toplam tozun %80 ini 10 µ.dan büyük partiküller, %20 sini ise 10 µ.dan küçük partiküller oluşturmaktadır (Kaynak: Müezzinoğlu A., D.E.Ü., 1997). Havada Asılı Partiküller için (10 µ.dan küçük partiküller): Q= 2,16 kg/saat h = 10 m 16

18 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI z =10 m Vdi = 0,01 m/sn alınmıştır. Bu veriler doğrultusunda aşağıdaki tabloda çeşitli uzaklıklar için C(x,y,z) değerleri hesaplanmıştır. Tablo-7 Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m 3 ) Mesafe ( metre) N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW ,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 408,9 283, ,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 100,0 71, ,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 42,2 30, ,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 14,1 10, ,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3, ,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,2 2, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1, ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0, ,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 WNW W NW NNW N 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 NNE NE ENE E WSW ESE SW SE SSW S SSE Şekil 2. Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği Çöken Toz Miktarı için (10 µ.dan büyük partiküller): Q= 8,64 kg/saat h = 10 m z = 10 m 17

19 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI Vdi = 0,05 m/sn alınmıştır. Bu veriler doğrultusunda aşağıdaki tabloda çeşitli uzaklıklar için d i değerleri hesaplanmıştır. Tablo-8. Çöken Tozların Dağılımı (mg/m 2.saat) Mesafe ( metre) N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW ,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 358,3 248, ,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 86,7 62, ,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 36,5 26, ,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 12,2 9, ,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 3,4 2, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,7 2, ,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 0, ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0, ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 Cİ ÇÖKEN TOZLAR mg/m 2 -gün WNW W NW NNW N 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 NNE NE ENE E WSW ESE SW SE SSW S SSE Şekil 3. Çöken Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği Yapılan hava modellemesi çalışması ile faaliyet alanının 100 metreden 1000 metre ötesine kadar farklı rüzgar yönleri için çalışma süresi boyunca çevresinde meydana getireceği partikül konsantrasyonu hesaplanmıştır. Modelleme sonucu elde edilen değerler Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nde belirtilen ve aşağıda verilen uzun (UVS) ve kısa (KVS) vadeli sınır değerlerle karşılaştırılmıştır. Havada Asılı Partikül Maddeler (10 mikron ve daha küçük partiküller) KVS UVS a) Genel (µg/m 3 ) b) Endüstri Bölgeleri (µg/m 3 ) 18

20 KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI Çöken Tozlar (10 mikrondan büyük partiküller dahil) KVS UVS a) Genel (mg/m 2 gün) b) Endüstri Bölgeler (mg/m 2 gün) Modellemede öncelikle en kötü koşullar düşünülerek hesaplamalar yapılmıştır. Bu değerler sonuçta bir matematiksel hesaplama sonucu olup modellemede kullanılan parametrelere ve önceden varsayımlara dayalı olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla rüzgarın yönündeki herhangi bir değişme modelleme için seçtiğimiz bulutun kararlılık sınıfı ve bununla beraber dikey yönde tablodan alınan sabit değerleri, rüzgar hızındaki değişme, yağış miktarı vb. yapılan konsantrasyon hesabını değiştirecektir. Bölgenin meteorolojik verilerinin sabit olduğu varsayılmıştır. Yapılan dispersiyon modellemesine göre, her rüzgar yönü için ayrı ayrı hesaplanmış oluşacak havada asılı partikül madde 200 m den itibaren meydana gelecek havada asılı partikül madde ve çöken toz miktarlarının, yönetmelikte belirtilen ve yukarıda da verilmiş olan sınır değerlerin altında kalacağı görülmüştür. (Havada asılı Partikül Madde ler Genel 300 µg/m 3 iken Çöken tozlar için 450 µg/m 3 ) En yakın yerleşim yeri Çalışma alanına 3500 m uzaklıktadır. Modelleme sonucu yaklaşık 200 m mesafede sınır değerleri sağladığı için 3500 m uzaklıktaki yerleşim yerine herhangi bir olumsuz etki olmayacaktır. Arazi hazırlanması işlemi sırasında oluşan emisyonun çevre üzerine olumsuz etkisinin olmaması beklenmektedir. Sıyırma işlemi tamamlandıktan sonra Seramik Kilinin çıkarılması işlemine geçilecektir. Ocaktan çıkarılacak malzemenin taşımada kullanılacak kamyonlara 20 tondan fazla yüklenmemesine dikkat edilecektir. Seramik Kilinin Sökülmesi Malzeme miktarı: ton Toplam Çalışma süresi: 2080 saat Çıkarılacak malzeme miktarı: 60000/2080=28,84 ton/saat Malzemenin ocaktan sökülmesi sırasındaki emisyon faktörü kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi; 28,84 ton/saat x 0,025 kg/ton = 0,7kg/saat Seramik Kilinin Yüklenmesi Malzeme miktarı: ton Toplam Çalışma süresi: 2080 saat Çıkarılacak malzeme miktarı: 60000/2080=28,84 ton/saat Malzemenin ocaktan yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi; 28,84 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,28kg/saat Seramik Kilinin Taşınması Bir kamyonun 20 ton-sefer malzeme taşıması durumunda saatlik kamyon sayısı; 28,84 ton/saat / 20 ton-sefer = 1 sefer/saat Çıkarılan Seramik Kili ek-3 teki vaziyet planı üzerinde gösterilen ocağa 50 m mesafedeki alanda geçici olarak depolanacak, araçlara yüklendikten sonra çalışma 19

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJE TANITIM DOSYASI KAYSERİ İLİ, YAHYALI İLÇESİ, ÇAMLICA ( FARAŞA ) KÖYÜ ÇED Raporu Proje Tanıtım Dosyası Nihai ÇED Raporu Nihai Proje Tanıtım

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VİTRİFİYE(SERAMİK) ÜRETİM TESİSİ Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kayseri Serbest Bölgesi, 17. Cadde, No:13, 6478 Ada, 1 No lu Parsel ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. DEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Urla ilçesi Demircili Akçahisar-Cumaliköy-Gızıligediği mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ANKARA TEMMUZ 2013

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı