AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU"

Transkript

1 PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA

2 Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312) Faks Numaraları (0 312) Projenin Adı Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi (İli, İlçesi, Beldesi, Mevkii) Projenin Tanımı ve Amacı Raporu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı Adresi PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rize İli, Fındıklı İlçesi Nehir tipi HES kurulması ve enerji üretimi amaçlanmaktadır. TOPÇUOĞLU MAD. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. Bişkek Cad. (8.Cad.) No:123/5 Emek/ANKARA Telefon Numaraları (0 312) Faks Numaraları (0 312) Rapor Sunum Tarihi /01/2008 Karar No... Karar Tarihi.../.../2008 2

3 TABLO LİSTESİ Tablo III.1.1. Projenin yatırım programı ve yatırımın yıllara göre dağılımı Tablo IV Rüzgar Ortalamaları Ve Maksimum Rüzgarlar (m/sn) Tablo IV Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Gün Sayısı Tablo IV Rize deki basınç değerleri Tablo IV Bağıl Nem Tablo IV Rize ili sıcaklık Değerleri Tablo IV Aylık ortalama ve yıllık ortalama Buharlaşma Tablo V.I.4.1. Frekans Analiz Çalışmaları Tablo V.I.4.2. Tekerrürlü Taşkın Debileri Tablo V Granit (Kaçkar Granitoyidi I) ve andezite (Çağlayan formasyonu) ilişkin RMR Kaya Sınıflaması (Bieniawski,1989) Tablo V Rize ilinin sınırları içinden karadeniz e dökülen akarsuların mansap akiferlerinin YAS rezervleri ve bu alanlarda açılan su sondaj kuyuları yardımı ile kullanılan YAS miktarı Tablo IV Tarımsal alanların sınıfsal dağılımı Tablo IV Tarım alanlarının kullanım amaçlarına göre dağılımı Tablo IV İlçelere göre meyve ürünleri (üzümsü meyveler) Tablo IV Faaliyet Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Balık Türleri Tablo IV Balık Türleri ve Seçilen Çevresel Değişkenlere Göre Tolerans Aralıkları Tablo IV Faaliyet Alanı ve Civarı Belirlenen Flora Listesi Tablo IV Faaliyet Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Amphibia Türleri Tablo IV Faaliyet Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Reptilia Türleri Tablo IV Faaliyet Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Kuş Türleri Tablo IV Faaliyet Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Memeli Türleri Tablo IV Taş Ocakları Ruhsat Bilgileri Tablo IV Su Ürünleri Tablo IV.2.I5.1. Rize ili için yapılan ölçümlerin kimyasal analiz değerleri Tablo IV yılı itibariyle Rize merkez İlçe ve diğer ilçelere kayıtlı nüfus Tablo IV Rize ili köy ve şehirlere kayıtlı nüfus Tablo IV İlin nüfus yapısı Tablo.IV İşsizlik Durumu DİE 2000 Genel Nüfus Sayımı Tablo.IV Öğrenim Durumuna Göre İşsiz Sayısı (DİE 2000 Genel Nüfus Sayımı) Tablo V.I.1.1. Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo V.I.3.1. Çalışma Koordinatları Tablo-V Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Debileri 3

4 Tablo-V Yayılma Sınıflarına Göre M Değerleri Tablo-V Rüzgar Verilerinin Sınıflanması Tablo-V Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m3) (Hafriyat İşlemlerinden Kaynaklı) Tablo-V Çöken Tozların Dağılımı (mg/m2.gün) (Hafriyat İşlemlerinden Kaynaklı) Tablo V Toz Emisyon Faktörleri Tablo-V Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m 3 ) (Malzeme ocağından kaynaklanan) Tablo-V Çöken Tozların Dağılımı (mg/m 2.gün) (Malzeme ocağından kaynaklanan) Tablo-V Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m 3 ) (kırma-eleme tesisinden kaynaklı) Tablo-V Çöken Tozların Dağılımı (mg/m 2.gün) (kırma-eleme tesisinden kaynaklı) Tablo-V Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m 3 ) (patlatmadan kaynaklı) Tablo-V Çöken Tozların Dağılımı (mg/m 2.gün) (patlatmadan kaynaklı) Tablo V Proje sahasının bulunduğu orman alan miktarları Tablo V Proje sahasının meşçere tipi, kapalılığı ve kesilecek ağaç sayısı Tablo V.I Motorinin Özellikleri Tablo- V.I inşaat aşamasında Kullanılacak Ekipmanların Yakıt Harcamaları Tablo- V.I Dizel Araçlardan Yayılan Kirlenmenin Faktörleri Tablo- V.I İş Makinelerinden Kaynaklanması Beklenilen Kirletici Değerler Tablo V yılları arasında görülen, yıllık minimum ortalama düşük akım değerleri Tablo.V (Q7) değerlerine ait aşılma olasılıkları ve tekrarlanma aralıkları 4

5 ŞEKİL LİSTESİ Şekil II.1.1. Yer Bulduru Haritası Şekil III.2.1. Proses İş Akım Şeması Şekil IV Havuzlu ve bölmeli balık geçidi Şekil V.I.3.1. Bir Patlatma İçin Kullanılacak Delik Düzeneği Şekil V Tünel Açma Paterni Şekil V Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği(Hafriyat İşlemlerinden Kaynaklı) Şekil V Çöken Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği (Hafriyat İşlemlerinden Kaynaklı) Şekil V Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği(Malzeme ocağından kaynaklanan) Şekil V Çöken Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği(Malzeme ocağından kaynaklanan) Şekil V Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği (kırma-eleme tesisinden kaynaklı) Şekil V Çöken Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği(kırma-eleme tesisinden kaynaklı) Şekil V Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği(patlatmadan kaynaklı) Şekil V Çöken Asılı Partiküllerin Dağılımı Grafiği(patlatmadan kaynaklı) 5

6 EKLER DİZİNİ EK 1 Proje İle İlgili Yazışmalar EK 2 Projenin Türkiye deki Yeri Ve Ulaşım Yolları EK 3 1/ Ölçekli Genel Yerleşim Planı EK 4 Sismik Bölgeler ve Episentir Haritası EK 5 Proje Etki Alanını Gösterir Harita EK 6 Paşalar Regülatörü vehes Jeoloji Haritası ve Jeoloji Kesitleri EK 7 Regülatör Genel Yerleşim Planı ve kesitleri EK 8 Enerji Tüneli Plan Ve Boy Kesitleri EK 9 Denge Bacası Plan Ve Kesitleri EK 10 Vana Odası Plan Ve Kesitleri EK 11 Cebri Boru Plan Ve Kesitleri EK 12 Santral Binası Kesitleri EK 13 Sf6 Gaz İzoleli Şalt Genel Tek Hat Şeması EK 14 Fosseptik Planı Ek 15 Faaliyet Sahasına Ait Fotoğraflar EK 16 1/25000 Ölçekli Meşçere Haritası, Lejantı ve Orman Bilgi Formu EK 17 Paşalar Rülatörü Günlük Akım Debileri EK 18 ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu EK 19 Akustik Rapor EK 20 Akım Gözlem ve Meteoroloji İstasyonları Gösterir Harita EK 21 Malzeme ocağına ait imalat ve son durum haritaları EK 22 Topçuoğlu Mad. San Tic. Ltd. Şti. Ait Büro Tescil Belgesi ve Yeterlilik Belgesi 6

7 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Başlık sayfası 2 Tablo Listesi 3 Şekil Listesi 5 Ekler dizini 6 İçindekiler 7 BÖLÜM I :PROJENİN TANIMI VE AMACI 12 BÖLÜM II :PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 13 II.2. Proje (Regülatör-HES) kapsamındaki ünitelerin konumu, teknik altyapı üniteleri, idari ve sosyal üniteler, varsa diğer üniteler, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, bu ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı veya kroki üzerinde gösterimi, diğer teknikleri ve temsili resim veya maket benzeri gösterimler) BÖLÜM III : PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI 23 III.1. Projenin gerçekleşmesi ile ilgili yatırım programı ve finans kaynakları 23 III.2. Projenin gerçekleşmesi ile ilgili iş akım şeması veya zamanlama tablosu 24 III.3. Projenin fayda-maliyet analizi 25 III.4. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, proje sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı projeleri III.5. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve proje sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı projeleri III.6. Kamulaştırmanın nasıl yapılacağı 30 III.7. Diğer hususlar 30 Bölüm IV :Proje Kapsamında Etkilenecek Alanın Belirlenmesi ve Bu Alan İçindeki Mevcut çevresel Özelliklerin Açıklanması IV.I. Projeden etkilenecek alanın belirlenmesi, (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak ve etki alanın harita üzerinde gösterilecek) IV.2. Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı IV.2.1. Meteorolojik ve iklimsel özellikler 34 IV.2.2. Jeolojik özellikler jeolojik yapının fiziko-kimyasal özellikleri, tektonik hareketler, mineral kaynaklar, heyelan, benzersiz oluşumlar, çığ, sel, kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi, 1/100000, 1/25000 ve/veya 1/5000'lik jeolojik harita ve lejandı) IV.2.3. Yeraltı ve termal su kaynaklarının hidrojeolojik özellikleri (su seviyeleri, miktarları, emniyetli çekim değerleri, kaynakların debileri, mevcut ve planlanan kullanımı) IV.2.4. Yüzeysel su kaynaklarının hidrolojik özellikleri, mevcut ve planlanan kullanımı (içme, kullanma, sulama suyu, su ürünleri istihsali, ulaşım, turizm, elektrik üretimi, diğer kullanımlar) IV.2.5. Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel-kimyasal ve biyolojik özellikleri, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı)

8 IV.2.6. Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları) sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları IV.2.7. Orman Alanları (ağaç türleri ve miktarları, kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları) IV.2.8. Koruma alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayati Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Çevre Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri, Mera Kanunu kapsamındaki alanlar) IV.2.9. İç sulardaki (göl, akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler; bunların üreme, beslenme, sığınma ve yasama ortamları; bu ortamlar için belirlenen koruma kararları IV Flora ve Fauna (türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, alanda doğal olarak yasayan hayvan türleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri, av hayvanlarının adları, popülasyonları ve bunlar için alınan Merkez Av Komisyonu Kararları) proje alanındaki vejetasyon tiplerinin bir harita üzerinde gösterilmesi. Projeden ve çalışmalardan etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve isletme aşamasında). Arazide yapılacak flora çalışmalarının vejetasyon döneminde gerçekleştirilmesi ve bu dönemin belirtilmesi IV Madenler ve Fosil Yakıt Kaynakları (rezerv miktarları, mevcut ve planlanan isletilme durumları, yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri) IV Hayvancılık (türleri, beslenme alanları, yıllık üretim miktarları, bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri) IV Devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler (Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, vb.) IV.2.I5. Proje yeri ve etki alanının hava, su, toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi 8 SAYFA NO IV Diğer özellikler 82 IV.3. Sosyo - Ekonomik Çevrenin Özellikleri 82 IV.3.1 Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı, sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi, diğer bilgiler ) IV.3.2. Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, ortalama hane hakli nüfusu, diğer bilgiler) IV.3.3. Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı, işkolları itibariyle kişi başına düsen maksimum, minimum ve ortalama gelir) IV.3.4. İşsizlik (yöredeki issiz nüfus ve faal nüfusa oranı) 86 IV.3.5. Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim, sağlık, kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) IV.3.6. Kentsel ve kırsal arazi kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı, mevcut ve planlanan kullanım alanları, bu kapsamda sanayi bölgeleri,

9 konutlar, turizm alanları vb.) SAYFA NO IV.3.7. Diğer Özellikler 88 BÖLÜM V: PROJENİN BÖLÜM IV'DE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER V.l. Arazinin Hazırlanması; İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Projeler, Fiziksel Ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri Ve Alınacak Önlemler V.II Arazinin hazırlanması için yapılacak isler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat miktarı, hafriyat artığı toprak, tas, kum vb. maddelerin nerelere taşınacakları, nerelerde depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanacakları, bertarafı, hafriyat sırasında kullanılacak malzemeler V.I.2. İletim Tüneli ve diğer inşaat çalışmalarında kullanılan patlatma işleminin yer altı su kaynaklarına etkileri ve alınacak tedbirler V.I.3. Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşaasında kullanılacak maddelerden parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli, toksik ve kimyasal olanların taşınımları, depolanmaları ve kullanımları, bu isler için kullanılacak aletler ve makineler V.I.4. Taşkın önleme ve drenaj işlemleri 96 V.I.5. Proje alanı içindeki su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı, dip taraması vb. işlemler nedeni ile çıkarılacak taş, kum, çakıl ve benzeri maddelerin miktarları, nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları V.I.6. İnşaat esnasında kırma, öğütme, taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler V.I.7. Zemin emniyeti için yapılacak işlemler, 125 V.I.8. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları, meşçere tipi, kapalılığı, kesilecek ağaçların bölgedeki orman ekosistemi üzerine etkileri, ortadan kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu islerin yapılacağı, fauna üzerine olabilecek etkiler V.I.9. Arazinin hazırlanması, inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri V.I.10. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin açılmasına kadar yapılacak islerde kullanılacak yakıtların türleri, özellikleri, oluşacak emisyonlar V.I.11. Proje kapsamında kullanılacak suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları, su temin sistemi, ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, oluşacak atık suların cins ve miktarları, deşarj edileceği ortamlar V.I.I2. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin açılmasına dek meydana gelecek kati atık miktarı, ne şekilde bertaraf edileceği V.I.I3. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin açılmasına dek yapılacak isler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, kümülatif değerler V Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin açılmasına dek yerine getirilecek islerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin

10 edileceği V Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin açılmasına dek sürdürülecek islerden, insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar V Proje alanında, peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar ve/veya yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda, nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri V Proje alanında yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya, arkeolojik kalıntılara, korunması gerekli doğal değerlere) olabilecek etkilerin belirlenmesi 10 SAYFA NO V Diğer özellikler 135 V.2. Projenin isletme aşamasındaki projeler, fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri ve alınacak önlemler V.2.1. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği, kapasiteleri, ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler, nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları V.2.2. Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler, dere yatağına bırakılacak su miktarı, nasıl hesaplandığı, dere yatağına olabilecek etkiler V.2.3. Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler V.2.4 Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu mansapta olabilecek değişimler (erozyon, nehir hidrolojisi, sucul hayat, sediment gelişi vb.) V.2.5. Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler 144 V.2.6. Projenin isletilmesi sırasında çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde, nasıl temin edileceği V.2.7. İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisi karakteristiği prosesinin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara, ne miktarlarda, nasıl verileceği V.2.8. Konut, sosyal ve idari tesislerden oluşacak katı atık miktar ve özellikleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği V.2.9. Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültünün kaynakları ve kontrolü için alınacak önlemler V Orman alanlarına olabilecek etki ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması V Diğer özellikler 147 V.3. Projenin Sosyo-Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri 147 V.3.1. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkanları, nüfus hareketleri, göçler, eğitim, sağlık, kültür, diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb. V.3.2. Çevresel fayda-maliyet analizi 148 BÖLÜM VI : İŞLETME PROJE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

11 SAYFA NO V1.1. Arazi ıslahı 148 VI.2. Mevcut su kaynaklarına etkiler 149 Bölüm VIII: İzleme Programı 152 VIII.1. Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin isletmesi ve isletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı VIII.2. ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliği nde "Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri" baslığının ikinci paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program BÖLÜM IX: HALKIN KATILIMI 157 BÖLÜM VIII: SONUÇLAR 158 EKLER NOTLAR VE KAYNAKLAR NU HAZIRLAYANLARIN TANIMI

12 BÖLÜM I :PROJENİN TANIMI VE AMACI Proje ile; Rize İli, Fındıklı İlçesi sınırlarında kuzey enlemleri ile doğu boylamları arasında, Paşalar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali kurulup, işletilmesi planlanmaktadır. Ülkemiz hızlı bir sosyal ve ekonomik gelişim göstermektedir. Bu gelişmeye paralel olarak gereksinim duyulan elektrik enerjisini; öncelikle yerli enerji kaynaklarından elde etmek üzere projeler geliştirmeli ve gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve ekonomik enerji elde etmek üzere hazırlanan projelerin; çevreye olumsuz etkilerinin en az olmasına dikkat edilmelidir. Elektrik enerjisi üretiminde; fosil ve nükleer yakıtlı termik ve doğalgazlı santraller yanında hidroelektrik santrallerin yenilenebilir ve puant çalışma gibi iki önemli özelliği mevcuttur. Elektrik enerjisi tüketimi ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın en önemli göstergelerinden biridir. Bir ülkede kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi ve/veya tüketimi o ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir yılı başı itibariyle Türkiye de kişi başına elektrik enerjisi tüketimi brüt 2090 kwh ye ulaşmış olmasına rağmen, bu rakamın Avrupa da yaklaşık 6500 kwh/kişi ve dünya ortalamasının ise 2350 kwh/kişi olduğu dikkate alınırsa; ülkemiz için kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketiminin oldukça düşük seviyede olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle, başta hidrolik enerji olmak üzere, elektrik enerjisi arzının artırılmasının gereği ortadadır. Ülkemizin 2006 yılı başı itibariyle tespit edilen teknik ve ekonomik hidroelektrik enerji potansiyeli 129,9 milyar kwh dir. Türkiye 433 milyar kwh brüt teorik hidroelektrik potansiyeli ile dünya hidroelektrik potansiyeli içinde %1 paya sahiptir. 129,9 milyar kwh ekonomik olarak yapılabilir potansiyeli ile Avrupa ekonomik potansiyeli içinde yaklaşık %15 hidroelektrik potansiyeline sahip bulunmaktadır yılı sonu itibariyle Türkiye nin toplam kurulu gücü MW olup, bunun MW ı termik, 33,9 MW ı jeotermal ve rüzgar, MW ı hidrolik santrallere aittir yılı toplam elektrik enerjisi üretimi ise GWh olup, bunun GWh i (%74,2) termik, 151 GWh i jeotermal ve rüzgar (%0,1), GWH i (%24,9) hidroelektrik santrallerden sağlanmıştır. Hidroelektrik santrallerin üretimi, yağış koşullarına bağımlı olduğundan her yıl toplam üretim içindeki payı değişim göstermekle birlikte, Türkiye de elektrik enerjisinin yaklaşık %20-30 u sudan üretilmektedir. Bugün için 129,9 milyar kwh olan ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin %35 i ( GWh) işletmede, %8 i ( GWh) inşa halinde ve %57 si ( GWh) ise çeşitli aşamalardan oluşan projeler (ilk etüt ön inceleme, master plan, planlama ve kesin proje) düzeyindedir. Hidroelektrik enerji 65 ülkenin enerji ihtiyacının tamamına yakınını karşılamaktadır ve hemen hemen bütün ülkelerde tam olarak 155 ülkede enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli rolü vardır. Yıllık 2600 TWh enerji üretimi ve çok önemli avantajları ile hidroelektrik enerji yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisidir. 12

13 Hidroelektrik enerji: Temizdir. Asit yağmurları, sis ve toz gibi atmosferik kirleticileri üretmez ve gaz, kömür ve petrol santrallerinden kaynaklanan sera etkisine neden olan gazları dengeler. Ucuz, verimli ve gelişmiş bir teknolojidir. Tipik olarak, hidroelektrik enerji işletme ve bakım maliyeti bütün elektrik enerjisi üretim teknolojilerin arasında en az olanıdır. İhtiyaçlara duyarlıdır. Küçük merkezi olmayan kırsal sistemlerden daha genişlerine, kentsel ve endüstriyel ihtiyaçların yoğun gelişmesi için, hidroelektrik enerji elektrik sistemlerine nitelik ve nicelik açısından katkı sağlar. Yapımı planlanan Paşalar Regülatörü ve HES projesi Abuçağlayan deresi sularından faydanılarak elektrik üretmek amaçlıdır. Proje ile yılda x 10 6 kwh elektrik üretimi gerçekleştirilecektir. Paşalar Regülatörü ve HES, Doğu Karadeniz Bölgesi nde Rize İli sınırları içerisinde Abuçağlayan Deresi üzerinde kurulması düşünülen bir HES projesidir. Projede, maksimum debi m 3 /s ve santralin toplam kurulu gücü 40 MW olacaktır. İşletme döneminde Paşalar HES te ortalama olarak ; Yıllık güvenilir enerji üretimi Yıllık sekonder enerji üretimi Yıllık toplam enerji üretimi Olacaktır. : x 10 6 kwh : x 10 6 kwh : x 10 6 kwh BÖLÜM II :PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1. Projenin yeri (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan proje yerinin, lejant ve plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde, bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) Ülkemizin kuzey enlemleri ile doğu boylamları arasında yer alan proje alanı Doğu Karadeniz Bölgesinde, Rize İli sınırları içerisindedir. Proje alanı dar ve dik vadilerle yarılmış, kuş uçuşu 30 km mesafede 3000 kotlarından deniz seviyesine inen ladin, köknar, kızılağaç, çam ormanları ile kaplı bir alandır. Proje alanı tamamen orman arazisi içerisindedir. Bu sebeple, bir istimlak söz konusu değildir. Projenin tünel ve denge bacası hariç diğer bölümleri açıkta inşa edilecektir. Bu bölümlerin keşif bedellerinin %3 ü oranında orman idaresine tahsis bedeli ödenecektir. Bölge tamamen ormanlık alan olduğundan projenin hayata geçirilmesiyle Proje kapsamında yer alan ormanlık alanlar için 6831 sayılı Orman Kanununun 5192 sayılı Kanun ile değişik 17/3. maddesi gereğince gerekli izinler alınacaktır. Abuçağlayan Deresi çevresinde kayda değer sulu tarım yapılacak bir alan bulunmadığı gibi, projenin uygulanması düşünülen iç kesimlerde önemli yerleşim yerleri de bulunmamaktadır. Vadi boyunca açılmış olan orman yolu küçük araçların geçişine elverişli olmakla bereber derenin 900 kotlarında sona ermekte, bundan ötedeki dağ ve yayla kesimlerine yaya veya katırla gidilebilmektedir. Proje alanının en önemli yer üstü su kaynağı Abuçağlayan Deresi ve kollarıdır. Abuçağlayan Deresi Kaçkar Dağları nın doğu uzantıları üzerinde 2800 kotlarındaki Öküzboğan Gölü nden Öküzboğan Deresi adı ile doğmaktadır. Kuzeye doğru akarken sağ ve 13

14 soldan pek çok kaynakla beslenmekte ve 1000 kotlarında Ayılık Deresi ile birleşmektedir. Yaklaşık 10 km mesafede 2000 m ye yakın kot kaybetmekte ve Paşalar mevkiinde 888 kotunda drenaj alanı 90 km 2 ye ulaşmaktadır. Daha mansapta, derenin eğimi azalırken soldan Mersekdere, Fidanlıkdere ve Kebanlıdere kolları ile beslenmektedir. Köprübaşı mevkiinde drenaj alanı 156 km 2 ye çıkarken yatak kotu m ye düşmektedir. Daha sonra 7.00 km mansapta Fındıklı İlçesi yakınlarında Karadeniz e dökülmektedir. Proje alanının içinde yer aldığı Fındıklı Arhavi arasını kapsayan bölge, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına (1996) göre 4. derece deprem kuşağı içinde yer almaktadır. Proje ile ilgili olarak 17/08/1987 tarih ve 1634 sayılı ve 31/08/1989 tarih ve 4343 sayılı Genelgelerine ve ayrıca Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ilgili hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca, proje alanında yapılacak tüm proje ve hesaplamalarda, temel yapı ile ilgili kısımların inşaatında yürürlükte olan tüm yapı ve deprem yönetmeliklerine, genel ve fenni şartnamelere ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Yönetmeliklerine uyulacaktır. Fındıklı İlçesinden Abuçağlayan Deresi boyunca açılmış olan orman yolu regülatör yerinin yaklaşık 1 km mansabına kadar ulaşmaktadır. Regülatörün inşa edilebilmesi için bu yolun açılması ve 24 km uzunluğundaki mevcut orman yolunun esaslı bir şekilde onarılması gerekmektedir. Proje alanı içerisinde kalan orman arazisi için düzenlenecek taahhüt senedi hükümleri uyarınca ilgili orman idaresine ödenmesi gereken (Ağaçlandırma Fonu, Orköy Fonu ve Ağaç Bedelleri ile İletim Tesislerinin enerjilendirildiği tarihte içinde bulunan yıl da dahil olmak üzere ödenmesi gereken Yıllık Kullanım Bedelleri gibi) ilgili mevzuattan kaynaklanan ve kaynaklanabilecek bedeller de Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Proje yerinin 1/ ölçekli genel yerleşim planı Ek-3 de, proje yerine ait fotoğraflar Ek-15 de, yer bulduru haritası ise Şekil-1 de verilmektedir. 14

15 Şekil II.1.1. Yer Bulduru Haritası 15

16 II.2. Proje (Regülatör-HES) kapsamındaki ünitelerin konumu, teknik altyapı üniteleri, idari ve sosyal üniteler, varsa diğer üniteler, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, bu ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı veya kroki üzerinde gösterimi, diğer teknikleri ve temsili resim veya maket benzeri gösterimler) Paşalar Regülatörü ve HES, Doğu Karadeniz Bölgesi nde Rize İli sınırları içerisinde Abuçağlayan Deresi üzerinde kurulması düşünülen bir HES projesidir. Projede, maksimum debi m 3 /s ve santralin toplam kurulu gücü 40 MW olacaktır. İşletme döneminde Paşalar HES te ortalama olarak ; Yıllık güvenilir enerji üretimi : x 10 6 kwh Yıllık sekonder enerji üretimi : x 10 6 kwh Yıllık toplam enerji üretimi : x 10 6 kwh Olacaktır. Proje kapsamında yer alan ana üniteler ve özellikleri aşağıda verilmektedir. 1- Regülatör ve silt tutma havuzu 2- İletim tüneli 3- Denge bacası ve tehlike vanası 4- Cebri boru 5- Hidroelektrik Santral 1- Regülatör ve silt tutma havuzu Abuçağlayan Deresi nin regülatör konulan kesitte drenaj alanı 90 km 2, talveg kotu m ve ekonomik olarak türbinlenebilecek maksimum debisi m 3 /s dir. Yapılan taşkın debisi hesaplarında muhtelif tekerrürlere tekabül eden debiler aşağıda gösterilmiştir. Q 100 = m 3 /s Q 50 = m 3 /s Q 5 = m 3 /s Q 2 = m 3 /s Regülatör yapısı yukarıdaki veriler doğrultusunda boyutlandırılmıştır. 891 kret kotunda ve 3.50 m genişliğindeki iki adet radyal dolusavak kapakları birlikte kaldırıldığı taktirde m 3 /s olan 100 yıl tekerrürlü taşkın debisini atlatabilmektedir. Kapaklı savak yapısının yanında 898 kotunda ve m genişliğindeki kontrolsüz eşik işletme esnasında türbinlenecek debiden biraz fazla olan debilerin kapakları açıp kapamadan mansaba geçirilmesi vazifesini göreceklerdir. Regülatör önünde derenin getirdiği sürüntü maddelerini tutacak bir ölü hacim bulunmamaktadır. Bunun yerine su alma yapısının hemen önünü süpürecek konumda 3.00 x 3.00 m boyutunda bir çakıl geçidi bulunacaktır. Türbinleme kapasitesini aşan büyük debilerde çakıl geçidi açılarak toplanan sürüntü maddeleri mansaba geçirilecektir. Gelen feyezanın çakıl geçidi kapasitesinden fazla olması halinde radyal kapaklar açılarak rezervuarda temin edilen yüksek hızlı su akımı iri blokları da ihtiva eden rüsubatın mansaba atılmasını mümkün kılacaktır. Çakıl geçidi ve radyal kapaklar otomatik hidrolik kumanda tertibatına sahip olacak ve gerektiğinde santral binasından kumanda edilebilecektir. Eşik mansabındaki beton enerji kırıcı havuz Q 100 feyezanını sakinleştirecek kapasitede düşünülmüştür. Uygulamaya başlandığı zaman burada yeterli dayanıklılıkta ana kaya tespit edilmesi halinde beton yapıdan vaz geçilecektir. 16

17 Su alma yapısı sağ sahilde, ızgara ve kapak tertibatlarının mansabında 0.2 mm den daha küçük silisli partikülleri tutabilecek kapasitede boyutlandırılmıştır. Genişliği 7.00 m ve uzunluğu m dir. Havuz sonunda 1.00 x 1.00 ebadında bir dipsavak bulunacak ve kapağı zaman zaman açılarak toplanan sürüntü maddeleri dere yatağına verilecektir. Silt tutma havuzu sağ sahilde açılmış olan 5900 m uzunluğundaki tünele mansapta bağlı bulunmaktadır. Burada havuz taban ve tünel giriş kotu m dir. Bu kot regülatör önünde su seviyesi minimum su seviyesi olan kotuna indiği durumda dahi tünel girişinde vorteks meydana gelmeyecek şekilde seçilmiştir. Paşalar Regülatörü Drenaj alanı : km 2 Yıllık ortalama akım : x 10 6 m 3 Yıllık ortalama debi : 5.31 m 3 /s Yıllık ortalama türbinlenen su miktarı : x 10 6 m 3 Taşkın debisi (Q 100 ) : m 3 /s Dolusavak Tipi Talveg kotu Temel kotu Eşik kotu Dolusavak genişliği Maksimum su kotu (Q 100 de) Su Alma Yapısı ve Silt Tutma Havuzu Su alma yapısı giriş taban kotu Rezervuarda normal su kotu Silt tutma havuzu göz adedi : 1 Silt tutma havuzu göz genişliği Silt tutma havuzu uzunluğu : Radyal kapaklı beton eşik : m : m : m : 2 x 3.75 m : 898 m : m : m : 7.00 m : m Silt tutma havuzu çıkış taban kotu : m 2- İletim tüneli Paşalar HES iletim tüneli sağ sahilde regülatör yerinden başlayarak Akman Sırtlarına kadar uzanacak andezit ve granit formasyonları içerisinde açılacaktır. Tünel uzunluğu 5900 m eğimi olacaktır. Tünel iç çapı 3.00 m ve at nalı kesitte olacaktır. Kazı çapı 3.60 m dir. Bu kazı çapı mevcut konvansiyonel alet ve makine ile ekonomik olarak açılabilecek en küçük çaptır. Özellikle uzun tünellerde 80~90 cm çapında havalandırma borusu kullanılması zorunluluğu 17

18 daha küçük kazı çapı olan tünellerde, normal büyüklükteki pasa kamyonu, beton pompası, transmikser ve yükleyicileri kullanmayı mümkün kılmamaktadır. Tünelin geçeceği güzergah üzerindeki jeolojik yapı kazı esnasında bir problem çıkarmayacak özellikte görülmektedir. Kazının %75 lik kısmının sadece yarım veya tam kesit şatkritlenerek geçilebileceği bunun %25 lik kısımda çelik iksa, şatkrit ve hasır çeliğin birlikte kullanılacağı tahmin edilmektedir. Yaklaşım tünelleri 5900 m uzunluğundaki iletim tünelinin başlangıç ve sondaki iki adet ayna ile açılması hem maliyet bakımından yüksek ve hem de inşaat süresinin birkaç yıl daha fazla olmasına sebep olacaktır. Bu sebeple, her biri 100 m uzunluğunda iki adet yaklaşım tüneli açılarak tünel kazısına 6 aynadan atak yapmak ve inşaat süresini 2 yılla sınırlamak ekonomik bulunmuştur. Birinci yaklaşım tüneli Gürcüdüzü mevkiinde mevcut orman yolundan tünel güzergahı üzerine doğru ayrılan bozuk orman yolunun tüneli kestiği yerde açılacaktır. (km 2+535) İkinci yaklaşım tüneli ise yine aynı yolun devamında tünelin km sinde açılacaktır. Böylece 5900 m uzunluğundaki tünel m uzunluklarında 3 parçaya bölünmüş olmaktadır. Yaklaşım tünellerinin faaliyete geçirilebilmesi için öncelikle Gürcüdüzü nden ayrılan yolun bozuk kısımlarının onarılması, yeniden yapılacak kısımların yapılması gerekmektedir. Yaklaşım tünelleri her türlü kazı makinesinin girebilmesine uygun boyutta ve kaplamasız olarak açılacak, inşaat tamamlandıktan sonra birer tıkaçla kapatılacak ve birinci yaklaşım tüneli tıkacında kamyonet büyüklüğünde bir aracın geçişi için uygun büyüklükte çelik kapı bulunacaktır. Enerji Tüneli Tünel giriş taban kotu : m Tipi : Beton kaplı atnalı Maksimum debisi : m 3 /s İç çapı : 3.00 m Uzunluğu : m Eğimi : Yaklaşım tünel adedi : 2 Yaklaşım tüneli toplam uzunluğu : 2 x 100 = 200 m 3-Denge bacası ve tehlike vanası İletim tüneli bir denge bacası ve daha mansapta açıkta inşa edilmiş bir tehlike vanası ve vana odası ile son bulacaktır. Denge bacasının bulunduğu kesitte tünel çelik kaplamalı ve 2.00 m çapına indirilecek, tehlike vanası çapı da 2.00 m olacak, bu kesitten sonra çap cebri boruya tranzisyon yaparak bağlanacaktır. Denge bacası kesitinde tünel taban kotu m ye düşmektedir. 18

19 Denge bacası tünel çıkış ağzından 50 m içeride 4.00 m çapında düşey bir şaft ve kotunda m çapında m üst kotunda üst hücreden ibarettir. Üst hücreden maksimum su seviyesi m altta minimum su seviyesi m olacaktır. Tehlike vanası hemen mansabında 641 m uzunluğundaki açık cebri boruda herhangi bir arıza veya kesilme olması durumunda otomatik olarak kapanacaktır. Bu kapanma durumunda cebri boruda bir negatif basınç oluşmaması için kelebek vana tipindeki tehlike vanasının hemen mansabında bir havalandırma vanası bulunacaktır. Havalandırma vanası kapasitesi maksimum debide 25 m/s den daha fazla hız teşekkül etmeyecek şekilde seçilecektir. Hava vanası aynı zamanda cebri borunun doldurulması esnasında boru içindeki havanın tahliyesi için de hizmet görecektir. Denge Bacası Çapı Yüksekliği Kaplama kalınlığı Maksimum su seviyesi Minimum su seviyesi : m : m : 1.00 m : m : m 1. Cebri Boru Cebri boru güzergahında ana kaya sert ve dayanımlı andezitlerdir. Satıhta 0.5 m ve yer yer daha kalın yamaç molozu bulunmaktadır. Cebri boru sabit ve hareketli ayaklarının oturacağı bölgelerde yamaç molozları ve bozuşmuş, ayrışmış ana kaya tamamen sökülüp uzaklaştırılacaktır. Cebri boru üzerinde 6 adet sabit beton mesnet bulunacaktır. Ara mesnetler 10 ar m aralarla yerleştirilecektir. Boru ortalama meyli 0.75 civarında (30 den daha dik) olduğu için müstakil kayıcı ara mesnet yapmak yerine cebri boru altına boydan boya beton tabliye yaparak kayıcı mesnetleri bu betonun üzerinde düzenlemek daha uygun bulunmuştur. Cebri Boru Branşman Tipi Çapı / uzunluğu Branşman çapı Branşman toplam uzunluğu : Açıkta inşa edilmiş beton mesnetli : 1.50 / m : 1.00 m : 2 x 15 = 30 m Cebri boru türbin eksen kotu olan 480 kotuna indiği yerde son mesnet kütlesi ile yatay hale döndükten sonra bir branşmanla 1.00 m çapında iki kola ayrılarak türbin giriş vanasında son bulacaktır. Branşmanların her birinin uzunluğu m ve et kalınlığı 20 mm olacaktır. 5. Hidroelektrik Santral Santral Binası Santral binası içerisinde 2 x 20 MW gücünde 2 adet düşey milli pelton türbin, jeneratörler, diğer elektrik ekipmanları ve montaj sahasını ihtiva edecektir. Genişliği m uzunluğu 19

20 32.00 m ve yüksekliği m olan santral binası holünde 50+5 ton kapasitede bir de gezer kren bulunacaktır. Santral Binası Santral tipi Kuyruk suyu kanalı taban kotu Bina temel kotu Bina uzunluğu Bina genişliği Bina yüksekliği : Düşey milli pelton : m : m : m : m : m Türbin Ünite adedinin tespiti Proje kapsamında kurulu güç optimizasyonu yapılmış ve Paşalar HES te 11 m 3 /s civarında maksimum debi ile çalışan, yaklaşık 40 MW civarında bir kapasitede daimi teçhizat konulmasının ekonomik olacağı anlaşılmıştır. Her ne kadar aynı güçteki tek ünite iki üniteden daha ucuz fiyata temin edilse de küçük debileri de türbinleyebilmek için iki ünite seçilecektir. İki türbin kurulması halinde seçilen maksimum debi 2 x = m 3 /s olduğuna göre minimum m 3 /s lik debileri dahi türbinlemek mümkün olacaktır. Ünite gücünün tespiti Regülatör yerinde başlayarak türbin giriş vanasına kadar olan iletim sistemindeki yük kayıpları tek ünite ve iki ünite çalışması halleri için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Tek ünite çalışması halinde hl 1 = Q 2 ve İki ünite çalışması halinde hl 2 = Q 2 bulunmuştur. Regülatör yerinde normal su seviyesi m dir. Kurulacak üniteler pelton tipinde olup türbin eksen kotu m olarak alınmıştır. Buna göre ; Brüt düşü H brüt = = m İki ünite maksimum debisi Q maks. = m 3 /s İki ünite net düşüsü = x = m İki ünite toplam gücü : E 2 = 9.8 x x x kw Tek ünite gücü : E 1 = / 2 = kw bulunur. Seçilen ünitelerle ilgili karakteristikler aşağıda görülmektedir. Türbin Tipi : Düşey Milli Pelton Adedi : 2 Maksimum debisi : 2 x = m 3 /s Net düşü : m 20

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJE TANITIM DOSYASI KAYSERİ İLİ, YAHYALI İLÇESİ, ÇAMLICA ( FARAŞA ) KÖYÜ ÇED Raporu Proje Tanıtım Dosyası Nihai ÇED Raporu Nihai Proje Tanıtım

Detaylı

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. DEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Urla ilçesi Demircili Akçahisar-Cumaliköy-Gızıligediği mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM

Detaylı

NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU

NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Bilkent Plaza A-2 Blok 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 297 20 00 Faks: 0 (312) 266 07 33 MARDİN DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ (Diyarbakır İli Bismil, Mardin

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı