PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ ŞEHİRİÇİ ŞANTİYECİLİĞİ İÇİN KOORDİNASYON VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ ŞEHİRİÇİ ŞANTİYECİLİĞİ İÇİN KOORDİNASYON VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI"

Transkript

1 i PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ ŞEHİRİÇİ ŞANTİYECİLİĞİ İÇİN KOORDİNASYON VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI Proje Yüklenicisi :Prof. Dr. Haluk ÇEÇEN Proje Takımı :Öğr. Gör. Dr. Şenay ATABAY Yrd. Doç. Dr. Begüm SERTYEŞİLIŞIK Öğr. Gör. Dr. Erdoğan YILMAZ Dr. Hakkı YILDIRIM Araş. Gör. Nur ATAKUL Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı 2007-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve araştırmacının yazılı izni olmadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.

2 i ÖNSÖZ Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Öğretim Üye ve Yardımcıları tarafından yürütülen bu AR-GE projesinde İstanbul metropol alanı içinde yapılan inşaat faaliyetleri nedeniyle şantiye çevresindeki insanlara, mala ve doğal çevreye verilebilecek her türlü zararı en aza indirgeyen bir organizasyon sistemi ve çalışma yöntemi oluşturmak amaçlanmıştır. Şehir Şantiyelerindeki (ŞEŞ) çalışmalar, yeterince önlem alınmadığında, toplumun can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilirler. Ayrıca, gürültü, toz, çevre ve görüntü kirliliği gibi unsurlarla halkın huzurunu da kaçırabilirler. ( ŞEŞ: Şehir Şantiyeleri. Bu raporda, şehir şantiyelerinin çevre güvenliğini (mal, mülk ve can açısından) sağlamak, çevre huzuru (trafik, aşırı gürültü, titreşim, ışık, döküntü vb. açılarından) ile doğal çevreyi ve tarihi dokuyu korumak için alınacak önlemleri, yapılacak koordinasyon ve denetim çalışmalarını ifade eden bir kısaltma ). Bu AR-GE projesinde, ŞEŞ sorunlarının sadece bir bölümüne ( İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, ile doğrudan ilgili ŞEŞ ler ) getirilebilecek geçici çözümler yerine, tümüne ( İBB ile diğer kamu ve özel kurumlara / kuruluşlara ait tüm ŞEŞ lerin sorunlarına ) kalıcı çözüm getirebilecek organizasyonel bir sistem geliştirmeye odaklanılmıştır. Şantiye içi güvenlik konuları bu projenin kapsamı dışında bırakılmıştır. Şantiyede çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında oldukça fazla çalışma zaten mevcuttur. Bu çalışmadaki amaç, şantiye dışının korunmasını sağlayacak bir koordinasyon ve kontrol sistemini geliştirmektir. Araştırma aşamasında birçok ulusal ve uluslar arası kaynak taranmış ve dünyadaki iyi örnekler bulunmaya çalışılmıştır. Hazırlanan bu AR-GE projesinin raporu 5 bölüm ve eklerden oluşmaktadır. 1. Bölümde, bir giriş yapılarak, çalışmanın amacı ve kapsamı üzerinde durulmuştur. 2. Bölümde, çalışma yapılırken nasıl bir yöntem izlendiği, ne gibi kaynakların araştırıldığı, kimlerle çalışıldığı anlatılmış, çalışma yöntemini özetleyen bir akış şeması sunulmuştur. Burada sözü geçen konu ile ilgilenenlerin faydalanabilmeleri için ilgili internet sitelerinin adresleri de verilmiştir. 3. Bölümde ( Sonuçlar ve Öneriler ), bu AR-GE projesinde irdelenmiş olan bütün konular ve fikirlerden yola çıkılarak geliştirilen bir koordinasyon ve kontrol sistemi

3 ii tanıtılmıştır. Proje ekibi olarak önerilen ŞEŞ Sistemi ile bu sistemin Yönetmelik Taslağı da bu bölümde sunulmuştur. Ayrıca, bir inşaatın proje hazırlanış aşamasından kesin kabulüne kadar iş güvenliği açısından hangi süreçlerden geçmesi gerektiği ve her bir aşamanın yasal gerekliliklerine dair bir çalışma da bu bölümde yer almaktadır. İBB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yetkilileri ile yapılan toplantılar sonucunda 10 adet şantiye tipi belirlenmiş ve bu şantiye tipleri ortak özelliklerine göre 5 ana grupta toplanmıştır. Bu şantiye tipleri ve gruplarının ilgili İBB Müdürlüklerine göre dağılımı tablosu da (Tablo 3.3) bu bölümde yer almaktadır. Son olarak, 5 gruba indirgenmiş olan şantiye tiplerinin her birinde yapılan ana inşaat faaliyetleri belirlenerek bu faaliyetlerden, şantiye dışındaki halkın güvenliğini, huzurunu ve çevre sağlığını etkileyebilecek olanlar için geliştirilen Şehir Şantiyeleri (ŞEŞ) kontrol listesi taslakları da hazırlanarak Ek 3 te sunulmuştur. Söz konusu kontrol listeleri oluşturulurken ALARKO tarafından hazırlanan ve uygulamalarında kullanılmakta olan Çevresel Saha İzleme Kontrol Listesi örneklenmiş ve hazırlanan diğer ŞEŞ kontrol listeleri için de aynı format kullanılmıştır. 4. Bölümde ( Çalıştaylar; Ç1 - Ç9 ), ŞEŞ paydaşlarının ( İBB nin Yatırımcı Müdürlükleri, İştirakleri, diğer kamu kuruluşları, danışmanlık ve özel inşaat firmaları ile İlçe Belediyeleri nin ilgili birimleri ) yetkilileriyle yapılan çalıştaylar sonucunda oluşan fikirler ve öneriler özetlenmiştir. ŞEŞ lerin çevre güvenliği konularının belli bir merkezden yönetilebilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi nde oluşturulabilecek sistem seçenekleri ve organizasyon şemaları geliştirilmiş-irdelenmiş ve uygulamaya dönük önerilerde bulunulmuştur. 5. Bölümde, konu ile ilgili mevzuat araştırılması yapılarak elde edilen 50 adet kanun, yönetmelik, sözleşme vb. incelenmiş ve inşaat faaliyetleri nedeniyle çevredeki halka ve doğal çevreye verilebilecek zararlarla ilgili olan kısımlar ayıklanarak irdelenmiştir. Ekler Bölümü dört alt başlıktan oluşmaktadır; EK 1 de, iş sağlığı ve güvenliği kavramının tarihsel gelişiminden bahsedilerek güvenlik önlemlerinin önemi vurgulanmıştır ve inşaat sektöründeki riskler özetlenmiştir. Bu önemli konulardaki bilgisizlik ve bilinçsizlik ŞEŞ lerde yaşanan sorunların temel sebepleridir. Bu bölümde ayrıca, kazaların işletmelere maliyeti de değerlendirilmiştir. EK 2 de, belirlenen risklerin önlenmesi doğrultusunda izlenmesi gereken stratejiler tanıtılmıştır. Bu bölümde ağırlıklı olarak, kaza önleme stratejilerini oluşturabilmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından önerilen ve bazı yurt dışındaki büyük metropollerde de uygulanmakta olan sistem özetlenmiştir. Özellikle, inşaatın yapımında görev alan tarafların yükümlülükleri, görev paylaşımları ve eğitimin öneminden vurgulanmıştır. Ayrıca, Türkiye de iş güvenliği konusunda önemli çalışmaları olan özel inşaat firmalarından bazılarının çalışmaları örneklenmiştir. Son olarak, kısa sürede,

4 iii Avrupa nın iş güvenliği konusunda en iyi 3. ülkesi durumuna yükselen İrlanda nın izlediği yöntem incelenmiştir. EK 3 te 3. bölümde sözü geçen ŞEŞ Kontrol Listesi taslakları sunulmuştur. EK 4 te faydalı olabileceği tespit edilmiş olan yurtdışı internet siteleri sunulmuştur. EK 5 te, çocukları şantiyelerden uzak tutabilmek için onları eğlendirerek eğitecek uyarıcı broşürler yer almaktadır.

5 iv TEŞEKKÜR Proje yöneticisi ve takım arkadaşları bu AR-GE çalışmasını başından beri samimi ve güçlü bir şekilde destekleyen, Yıldız Teknik Üniversitemizin sayın yöneticilerine ( Prof. Dr. Görün Arun, Prof.Dr. Zekiye Çınar, Prof. Dr. Yalçın Yüksel, Prof. Dr. Faruk Yükseler ), başta bu önemli konuya dikkatimizi çeken İBB Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sn. Köksal Tandıroğlu olmak üzere, konu ile ilgilenen ve katkılarda bulunan İBB nin diğer sayın yöneticilerine ve takım arkadaşlarına ( Mustafa Kemal İşler, Abdülkadir Akpınar, Mücahit Demirtaş, Muzaffer Hacımustafaoğlu, İdris Atabay, M. Necip Ertaş, Ali Doğan, ), Dokuz adet çalıştaylarımıza katılarak, uygulama bazlı fikirleri ile yolumuzu aydınlatan, sistem geliştirmemize katkılarda bulunan İBB nin, İlçe Belediyelerinin, diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının değerli yönetici ve uzmanlarına ( Bkz. Tablo 2.1 ), İNTES in Genel Sekreteri Sn. Süheyla Arslan a, İMO / İstanbul un sekreteri Sn. Rezzan Bulut a, ve burada ismi geçmeyip de katkıda bulunanlara En içten Sevgi, Saygı ve Teşekkürlerimizi sunuyoruz.

6 v İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TEŞEKKÜR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ i iv vii viii 1. GİRİŞ Çalışmanın Amacı Çalışmanın Kapsamı 2 2. ÇALIŞMA YÖNTEMİ İ.B.B. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Toplantılar Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ne Üye Şirketler ile Çalışmalar Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile Çalışmalar Yurtiçi Kaynak Araştırması Yurtdışı Kaynak Araştırması Çalıştaylar Mevzuat İnceleme Çalışmaları 4 3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Önerilerin Olgunlaşma Süreci Şehir Şantiyeleri (Şeş) İçin Önerilen Koordinasyon ve Kontrol Sistemi (ŞEŞ Sistemi) Bu Sistemin Genel Olarak Avantajları ŞEŞ (Koordinasyon ve Kontrol) Grubunun Çeşitli Kurumlara Bağlanması Seçeneklerinin İrdelenmesi ŞEŞ Paydaşları Arasındaki İlişkiler İstanbul Şehir Şantiyeleri (ŞEŞ) Grubu Yönetmelik Taslağı Proje Geliştirme Aşamasından Kesin Kabule Kadar Yaşanan Süreçler Şantiye Tipleri ve Kontrol Listesi Taslakları Diğer Öneriler ÇALIŞTAYLAR Çalıştay Formu Şantiye Koordinasyon / Kontrol Birimi Koordinasyon / Kontrol Birimi nin İsmi Ne Olmalı? Koordinasyon / Kontrol Birimi nin Hedefleri Ne Olmalı? Koordinasyon / Kontrol Biriminin Organizasyonu Nasıl Olmalı? 43

7 vi Koordinasyon / Kontrol Birimi nin Yetki ve Sorumlulukları Neler Olmalı? Koordinasyon / Kontrol Birimi nin Çalışma Prensipleri Neler Olmalı? İnşaat Projelerinin Çeşitli Aşamalarında Yapılacak Çalışmalar Proje Geliştirme Aşamasında Yapılacaklar Şantiye Kuruluş Aşamasında Yapılacaklar Koordinasyon Çalışmaları Çevre Güvenliği Tedbirleri Çevre Huzuru ve Doğal Çevreyi Koruma Tedbirleri Şantiye İşletme Döneminde Yapılacaklar Koordinasyon Çalışmaları Çevre Güvenliği Tedbirleri Çevre Huzuru ve Doğal Çevreyi Koruma Tedbirleri Şantiye Kapanış Aşamasında Yapılacaklar Koordinasyon Çalışmaları Çevre Güvenliği Tedbirleri Çevre Huzuru ve Doğal Çevreyi Koruma Tedbirleri Diğer Konularla İlgili Öneriler AYKOME ile İlgili Öneriler İnşaat Projelerindeki Süreçlerin Analizi MEVZUAT İNCELEME ÇALIŞMALARI Yatırımların Planlanması Aşamasında Yapılacaklar İmar Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunlarına Göre Yapılacaklar İhale Öncesi Yapılacaklar Kamu İhale Kanunu Ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarına Göre Yapılacaklar Yapım Denetimi Hakkında Kanuna Göre Yapılacaklar Yapım İşleri Genel Şartnamesi Göre Yapılacaklar Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine Göre Yapılacaklar İş Kanunu Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerine Göre Yapılacaklar Çevre Kanununa Göre Gürültü Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 114 KAYNAKLAR 120 EK 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI 126 EK 2. KAZA ÖNLEME, ÇEVRE SAĞLIĞINI VE HUZURUNU KORUMA STRATEJİLERİ 133 EK 3. ŞEHİR ŞANTİYELERİ (ŞEŞ) KONTROL LİSTESİ TASLAKLARI 183 EK 4. YURTDIŞI İNTERNET SİTELERİ 216 EK 5. ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİCİ BROŞÜRLER 226

8 vii TABLO LİSTESİ Sayfa No Tablo 2.1 Çalıştay katılımcıları 6 Tablo 3.1 Önerilen birimin bağlı olacağı kurumlara göre avantaj ve dezavantajları 17 Tablo 3.2 Proje geliştirme aşamasından kesin kabule kadar süreçler, yönlendirici unsurlar ve yaptırımlar 27 Tablo 3.3 Şantiye tipleri ve gruplarına göre ilgili İBB müdürlükleri 34 Tablo 3.4 Şantiye grupları ve tipleri için faaliyetler 36 Tablo 4.1 Önerilen birimin belediye bünyesinde yapılandırılma biçimine göre avantaj ve dezavantajları 45 Tablo 4.2 Süreçlerin analizi 70 Tablo 4.3 Yönlendirici unsurlar ve yaptırımlar ile süreçlerin analizi (Ç 7) 74 Tablo 5.1 Şantiye alanı için çevresel gürültü sınır değerleri 101 Tablo 5.2. Maden ve taş ocakları ile benzeri alanlarda patlama nedeniyle oluşacak titreşimlerin, en yakın yapının dışında yaratacağı zemin titreşimlerinin izin verilen en yüksek değerleri 102 Tablo 5.3 İnşaatlarda kazık çakma ve benzeri titreşim yaratan operasyonların ve inşaat makinelerinin en yakın yapının dışında yaratacağı zemin titreşimlerinin izin verilen en yüksek değerleri (1 hz- 80 hz arasındaki frekans bantlarında ) 103 Tablo 5.4 Binalarda, bina içindeki makine ve teçhizatın yaratacağı Tablo 5.5 titreşimlerin sınır değerleri 103 Yapılarda gürültü kaynağı olan faaliyet alanı ve etkilenen iç alanlar (gürültüye duyarlı faaliyet alanı) 105 Tablo E2.1 Bina inşası ile ilgili inşaat ve yıkım artıkları üretimi: malzemeye göre tahmini yüzdeler 153 Tablo E2.2 Atık matrisi 154 Tablo E2.3 Bazı illerde teftiş sayılarına göre noksan durumları 158 Tablo E3.1 Çevresel saha izleme kontrol listesi 184 Tablo E3.2 Planlama ve organizasyon kontrol listesi 192 Tablo E3.3 İnşaat sahası kontrol listesi 194 Tablo E3.4 Kazı işleri çevresel etki kontrol listesi 196 Tablo E3.5 Düşen malzemeler için kontrol listesi 199 Tablo E3.6 İskele ve merdivenler için kontrol listesi 201 Tablo E3.7 Küçük şantiyeler için çevresel koruma kontrol listesi 203 Tablo E3.8 Araç kazalarını önlemek için kontrol listesi 206 Tablo E3.9 Çalışanların eğitimi için kontrol listesi 211 Tablo E3.10 Sağlık ve güvenlik koordinatörünün görevleri için kontrol listesi 213 Tablo E4.1 Yurtdışı internet siteleri 217

9 viii ŞEKİL LİSTESİ Sayfa No Şekil 2.1 Çalışma yöntemi ve süreci akış şeması 5 Şekil 3.1 ŞEŞ Kurulu ve ŞEŞ Grubu ile paydaşları arasındaki ilişkiler 18 Şekil 3.2 Çalıştay 8 de önerilen Koordinasyon ve Kontrol Üst Kurulu genel yapısı ve (paydaş) üyeleri 19 Şekil 3.3 Koordinasyon ve Kontrol Sistemi için önerilen organizasyon şeması 20 Şekil 4.1 Öneri 1 (Ç 1) 46 Şekil 4.2 Öneri 2 (Ç 3) 47 Şekil 4.3 Öneri 3 (Ç 3) 48 Şekil 4.4 Öneri 4 (Ç 3) + (Ç 5) 49 Şekil 4.5 Öneri 5 (Ç 1) 50 Şekil 4.6 Öneri 6 (Ç 6) 51 Şekil 4.7 Öneri 7 (Ç 7) 53 Şekil 4.8 Öneri 8 Koordinasyon ve Kontrol Üst Kurulu genel yapısı Şekil 4.9 ve (paydaş) üyeleri (Ç 8) 55 Öneri 8 Koordinasyon ve Kontrol Üst Kurulu organizasyon şeması (Ç 8) + (Ç 9) 56 Şekil 4.10 Ön yeterlik, ihale, mobilizasyon ve yürütme süreçleri (ENKA) 73 Şekil E1.1 Kazaların zaman içindeki evreleri 126 Şekil E1.2 New York şehri genelindeki inşaat kazalarının nedenleri 128 Şekil E1.3 Risk değerlendirme süreci akış şeması 129 Şekil E1.4 İşletmelerin yıllık kaza maliyetleri 130 Şekil E1.5 Stratejik koruma önlemleri 131 Şekil E2.1 Güvenlik ihlalinden etkilenme 134 Şekil E2.2 Güvenliği etkileyebilirlik 134 Şekil E2.3 Riskler ile başa çıkmanın yolları 135 Şekil E2.4 Şekil E2.5 İşin farklı aşamalarında müteahhit, proje denetçisi ve koordinatörün ilişkileri 137 İşin farklı aşamalarında proje denetçisi, işletmeler ve koordinatörün ilişkileri 138 Şekil E2.6 Koordinatörün iş sahasındaki ilişkileri 141 Şekil E2.7 Koordinatörün projenin iyileşmesine etkisi 142 Şekil E2.8 Güvenlik ve sağlık koordinasyonu araçları 143 Şekil E2.9 Eş zamanlı ya da birbiri ardından yapılacak iş aşamalarına dayanılarak yapılandırma 143 Şekil E2.10 İş sahasının çevresi ve çevre için iş sahası risklerinin analizi 144 Şekil E2.11 Projenin özelliklerine uygun dosya 146 Şekil E2.12 Gellor un üçlü güvenlik teorisi 156 Şekil E2.13 Sürekli iyileştirme döngüsü 157

10 ix Şekil E ve 2. aşama tespitlerde noksanlar ve bu noksanların değişimi 159 Şekil E2.15 Sosyal diyaloglar kapsamında edinilen tecrübeler ile eğitimlerin standardize edilmesi 165 Şekil E2.16 İrlanda daki İş Sağlığı ve Güvenliği kavramının tarihsel gelişimi 182

11 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Şehir şantiyelerindeki faaliyetler nedeniyle-yeterince önlem alınmadığı durumlardatoplumun can ve mal güvenliği ve doğal çevre büyük tehdit altında kalabilmekte, şantiyede sürdürülen faaliyetlerinden dolayı şantiye çevresinde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir. Özellikle çocukları etkileyen ve can kaybı ile sonuçlanan birçok olay meydana gelmektedir. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında bu olumsuzlukların ülkemizde çok daha fazla yaşandığı görülmektedir. Bunun nedenlerinin ve çözüm önerilerinin belirlenebilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte başlatılan bir akademik araştırma-geliştirme projesi gündeme gelmiş ve bu proje Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Öğretim Üye ve Yardımcıları tarafından yürütülmüştür. Genel olarak yasa, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü önlemler belirlenmiş olmasına ve bu önlemlerin kimler tarafından alınması gerektiği, ilgili yasalarda belirtilmiş olmasına rağmen, gerekli önlemlerin yeterince alınmadığı/alınamadığı görülmektedir. Şantiye içi ve dışı güvenliğinin teknik olarak ilgili yasal mevzuat çerçevesinde sağlanması konusunda bilinçlenmenin yeterince yaygınlaşmadığı, eğitimde eksiklikler olduğu, yasal zorunlulukluların tam olarak yerinde ve zamanında uygulanmasını engelleyici birtakım olumsuz davranış biçimlerinin varlığı da kabul edilen bir gerçektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi örgütlenmesi içinde birçok birimin var olduğu, bu birimlerin bağımsız olarak kendi hizmet alanları ile ilgili birçok işi ihale ettikleri ve ihale ettikleri işleri takip ettikleri görülmektedir. Bu birimler arası tam ve etkili bir işbirliğinin sağlanamadığı ya da böyle bir işbirliğinin sağlanmasında birçok engelle karşılaşıldığı görülmektedir. Yatırımların planlanması aşamasından başlamak üzere birimlerin yatırım programlarının birbiriyle uyumlu hale getirilememiş olması, ya da bunu sağlamakta yaşanan güçlükler bu birimlerin İstanbul un aynı yerinde birbirlerinden farklı zamanlarda faaliyet göstermelerine neden olabilmektedir. Bütün bunlar doğal olarak büyük bir şehirde yaşayanlara yükler getirmektedir. Defalarca kazılan sokaklar, sürekli yapılıp değiştirilen kaldırımlar vs. gibi faaliyetler çoğu kez bir zorunluluktan kaynaklansa bile görüntü itibariyle fazladan yapılan iş gibi algılanabilmektedir. İBB nin yanında diğer kamu kurumları ve özel sektör tarafından İstanbul un birçok bölgesinde çok çeşitli inşaatlar yapılmakta ve yaptırılmaktadır. Dolayısıyla birçok yerde geçici veya uzun süreli şantiyeler kurulmakta ve işletilmektedir. Amaç bu çalışmaları olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirerek bir an önce tamamlanmalarını sağlamak olduğu kadar, bu şantiyelerden dolayı İstanbulluları en az rahatsız edecek yöntem ve uygulamalara yer vererek bu işleri gerçekleştirmektir.

12 2 Kısaca, klasik belediyecilik anlayışının temel ilkesi olan kamu yararı ilkesine ilave olarak şehircilik bilinci ile daha katılımcı ve şehirde yaşayanların yaşam kalitesini yükseltici konfor ve mutluluk ilkesi nin de benimsenmesi gereklidir. Buna kentin tarihi dokusunu ve doğal çevreyi koruma kriterleri de eklenmelidir. Bu durumda, bu şantiyelerin sıkı bir şekilde izlenmesi ve kontrol edilmesi, şantiye faaliyetlerinden dolayı toplumun can ve mal güvenliğine ve çevreye verilebilecek zararların ya da olumsuzluların en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu AR-GE projesinde durum tespiti yapılmış, olması gerekenler saptanmış, koordinasyon ve uygulamalar konusunda önerilerde bulunulmuştur. 1.1 Çalışmanın Amacı Şehir içi inşaat projelerinde ilgili kurumlar arası (elektrik, su, gaz, telefon, trafik vb.) koordinasyon sağlanmadığı ve İş Güvenliği konularına yeterince özen gösterilmediği için her yıl çok sayıda yaralanmalar ve can kayıpları yaşanmaktadır. Can kayıplarının yanı sıra büyük miktarda malzeme, emek, para ve zaman kayıpları da meydana gelmektedir. Dolayısıyla, tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla çok yönlü koordinasyonun sağlanması ve şehir içi şantiyelerde yapılan çalışmalar sırasında çevreye (çevre huzuruna, doğal çevreye, tarihi dokuya, mala, cana, trafik düzenine, vb.) zarar verilmemesini sağlayacak bir Şehir Şantiyeleri (ŞEŞ) Koordinasyon ve Kontrol sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 1.2 Çalışmanın Kapsamı Şantiye içi sağlık ve güvenlik konuları bu AR-GE projesinin kapsamı dışındadır. Bu proje Şehir Şantiyelerinde (ŞEŞ) yapılan çalışmalar nedeniyle yakın çevreye verilebilecek zararları en aza indirmek üzere şantiye çevresine odaklanmıştır. Söz konusu zararlar aşağıda özetlenmiştir; - İnsanlar (yaralanmalar ve ölümler) - Mallar ve Yapılar (araçlar, ekipmanlar, binalar, yollar, ) - Doğal Çevre (Ağaçlar, erozyon, zararlı atıklar, yer altı suyu, ) - Tarihi Doku (kontrolsüz aşırı yapılanma, tarihi eserler) - Çevre Huzuru (aşırı gürültü, titreşim, ışık, toz, koku, kontrolsüz atıklar, kirli ve düzensiz görüntü, işçilerin kabul edilemez davranışları vb.)

13 3 BÖLÜM 2. ÇALIŞMA YÖNTEMİ Araştırma yapılırken izlenen yol ve yöntem aşağıda sıralanmış, çalışma süreci ise Şekil 2.1 deki akış şemasında özetlenmiştir. 2.1 İ.B.B. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Toplantılar Birinci toplantı Stratejik Planlama Daire Başkanlığı nın araştırma konumuzla ilgilenen personeli ile tanışma ve araştırma kapsamının belirlenmesini içermiştir. İkinci ve üçüncü toplantılarda şantiye tiplerinin belirlenmesi konusuna yoğunlaşılmıştır. Dördüncü toplantı ise, İBB nin yatırımcı müdürlüklerinin konu ile ilgili temsilcilikleri ile bilgi alışverişinde bulunulan bir çalıştay formatında yapılmıştır. 2.2 Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ne Üye Şirketler ile Çalışmalar Türkiye Müteahhitler Birliği ne üye inşaat firmaları örneklem kümesi olarak ele alınıp firmaların araştırma yapılan konu kapsamındaki tecrübelerinden yararlanılmak istenmiştir. Bu amaçla, TMB ye üye inşaat firmalarına elektronik posta ile araştırma hakkında bilgi verilmiş ve katkıları istenmiştir. Ancak, bu firmalardan yeterince katkı sağlanamamıştır. 2.3 Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile Çalışmalar Yurt içi inşaat firmalarının konu ile ilgili tecrübelerinden yararlanmak amacı ile İNTES ile temasa geçilmiş, İNTES tarafından üye inşaat firmalarına araştırma duyurulmuş ve katkıları istenmiştir. Bu duyuru sonucunda İNTES üyesi iki firmanın (MESA ve ATTİLA DOĞAN) uzmanları bir çalıştaya katılmış, çalıştay öncesi ve sonrasında bu AR-GE projesine raporları ile katkıda bulunmuşlardır. 2.4 Yurtiçi Kaynak Araştırması Yurtiçindeki kitaplar, yayınlar ve ilgili internet siteleri araştırılmış, kaynak elde edebilmek amacı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ziyaret edilerek faydalı olabilecek yayınlar derlenmiş ve bu çalışmada kullanılmıştır. 2.5 Yurtdışı Kaynak Araştırması Yurt dışındaki kitaplar, yayınlar ve ilgili internet siteleri araştırılmıştır. İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Rusya gibi ülkelerin büyük metropollerinin (Roma, Milano, Paris, Liverpool, Londra, Chester, Manchester, Berlin, Tokyo, New York, Washington DC, Seattle, Sydney, Moskova)

14 4 internet sayfaları incelenmiş ve ilgili temas noktalarına e-posta gönderilmiştir. Faydalı olabileceği tespit edilmiş olan yurtdışı internet siteleri Ek 4 te verilmiştir. ABD deki metropollerden New York, Washington DC ve Seattle ile Vancouver- Kanada ziyaret edildi. Buralardaki şehir şantiyeleri ( ŞEŞ ) gezildi. İlgili belediye yetkilileri ile değerlendirmeler yapıldı. Seattle da konu ile dolaylı olarak ilgilenen eyalet yetkilileri ( Dept. of Labor and Industries of Washington State ) ile de görüşüldü. Neticede, bu metropollerden hiçbirinde ŞEŞ lerin çevre güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş bize örnek olabilecek organizasyonel bir sistemin olmadığı anlaşıldı. Söz konusu metropollerde ŞEŞ konusunda yapılan parça parça ( kapsamlı ve sistematik olmayan ) çalışmalardan seçilmiş bazı örnekler Ek 5 te sunulmuştur. 2.6 Çalıştaylar (Ç1 Ç9) Bu AR-GE projesi çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın yetkileri ile yapılan dört toplantının dışında ŞEŞ Paydaşlarının ( Büyükşehir Belediyesi nin ilgili birimleri, ilgili kamu kuruluşları, İlçe Belediyeleri ve özel inşaat firmaları ) konu ile ilgili çalışanları ile de dokuz adet çalıştay yapılmıştır. Bu dokuz çalıştayın ilk dördünde, genel olarak şantiyelerin kuruluş, işletme ve kapanış aşamalarında yapılması gereken koordinasyon çalışmaları, alınması gereken çevre güvenliği ve huzuru ile doğal çevreyi koruma tedbirleri konularına odaklanılmıştır. Son beş çalıştayda ise proje ve inşaat süreçleri irdelenmiştir. Çalıştay katılımcıları Tablo 2.1 de listelenmiştir. ( Bkz. Böl.4 ) 2.7 Mevzuat İnceleme Çalışmaları Bu AR-GE projesinin konusu ile ilgili halen yurt içinde yürürlükte olan mevzuat araştırması yapılmıştır. Şantiye dışı güvenliği, çevre koruma ve huzuru konularını içeren kısımlar ayıklanmış, yorumlanarak rapor edilmiştir. (Bkz. Böl.5)

15 5 İBB STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ YETKİLİLERİ İLE TOPLANTILAR MEVZUAT İNCELEME ÇALIŞMALARI YURTİÇİ KAYNAK ARAŞTIRMALARI YURTDIŞI KAYNAK ARAŞTIRMALARI İLGİLİ PAYDAŞLARLA ÇALIŞTAYLAR BULGULARIN DERLENMESİ SONUÇLAR VE ÖNERİLERİN OLUŞTURULMASI RAPORLAMA Şekil 2.1 Çalışma yöntemi ve süreci akış şeması

16 6 Tablo 2.1 Çalıştay katılımcıları ÇALIŞTAY KATILIMCILARI Adı Soyadı Kurumu Çalışma Yeri Hüseyin IŞIK İ.B.B. Başkanlığı Proje Değerlendirme Koordinasyon Takip Kurulu- İnş. Yük. Müh. Muhammet GARİP İ.B.B. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürü Naci SAY İ.B.B. Yapı İşleri Müdür Yardımcısı Sait AVCI İstanbul Büyükşehir İ.B.B. Trafik Müdürlüğü Selçuk VARLIBAŞ Belediyesi Birimleri İ.B.B. Yapı İşleri Mümin KÜÇÜK AYKOME Avrupa Yakası Bölge Sorumlusu Turgut YILDIRIM AYKOME Şefi Haluk KARA İSKİ Kesin Hesap Müdürlüğü Önder ALTUNTAŞ İSKİ Atıksu İnşaat Daire Başkanlığı Hamit YILDIRIM BİMTAŞ- İnş. Yük. Müh. İGDAŞ Yapım Kontrol Müdürlüğü Birim İbrahim OFLAZ Fiyat Analiz Şefi İstanbul Büyükşehir Murat AKBULUT İGDAŞ Belediyesi İştirakleri Mücahit HAYIR KİPTAŞ AR-GE Sorumlusu Vahap ENSAR KİPTAŞ AR-GE Sorumlusu Müdür Yardımcısı Erkan ŞENTÜRK Bahçelievler Belediyesi Fen İşleri Müdürü Gökhan AKBULUT İlçe Belediyeleri Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Vahap YASİNTİMUR Kâğıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Ertan YILDIRIM Çevre Yönetimi İl Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi İl Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Halis ÖZBAĞ İstanbul İl Özel İdaresi Genel Koordinatörü Murat YÜKSEKDAĞ İl Özel İdaresi İstanbul İl Özel İdaresi, Yatırım ve İnşaat Müdürü Dr. Metin YILDIRIMLI Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge. Kurulu Müdürü; YTÜ Öğretim Görevlisi Nuri Şener TIĞLI Çalışma ve Sosyal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Baş Ramazan ŞEKER Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü İş Müfettişi Grup Bşk. İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Müdür Yrd.

17 7 Tablo 2.1 Çalıştay katılımcıları (devam) ÇALIŞTAY KATILIMCILARI Adı Soyadı Kurumu Çalışma Yeri Aysel TANTUĞ SOYAK İnşaat Teknik Danışman Mustafa ALP SOYAK İnşaat A.Ş. Necip ÇETİNKAYA SOYAK İnşaat A.Ş. Bülent KARAASLAN DOĞUŞ Esenler Başakşehir Metrosu SEÇ Şefi Günkut BARKA BARKA Mühendislik (GÖK İnşaat) Havva ERGÜN ENKA İnş. Çevre, Güvenlik ve Sağlık Müdürü İlhan ÖLÇER Yapı Merkezi İnş. San. A.Ş. Yönetim Sist. Destek Grup Prof. Dr. O.Metin İLKIŞIK Özel Firmalar Anadolu Yer Bilimleri Genel Müdürü Niyazi GALİPOĞULLARI TEKSER İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İnş. Yük. Müh. Proje Müdürü Orçun BİRSOY MESA Yönetim Sistemleri Departmanı Çevre Mühendisi Ruhi ÖKTEM ATTİLA DOĞAN İnş. A.Ş. İSG Direktörü Şükrü ÖZEN BP SEÇ-G Müdürü Serhat ARABACI BSİ (British Standarts Institute) Management Systems (Paz. ve Satış Md.) Volkan KURT ALARKO Taahhüt Grubu İşletme Müh. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü Dr. Ethem ŞANLIER Kalite, Sağlık, Eğitim Danışmanlık A.Ş. Hakan EREN Danışmanlık Firmaları HSSE İş Güvenliği, Çevre ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Ruhi GÜRDAL RGA Yönetim Danışmanlık Cemal İNAN Mücella YAPICI Prof. Dr. Haluk ÇEÇEN Öğr. Gör. Dr. Şenay ATABAY Yrd.Doç. Dr. Begüm SERTYEŞİLIŞIK Öğr. Gör. Dr. Erdoğan YILMAZ Dr. Hakkı YILDIRIM Araş. Gör. Nur ATAKUL Mühendis ve Mimar Odaları Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisleri Odası Yön. Kurulu Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Y.T.Ü. İnş. Müh. Böl. Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı Y.T.Ü. İnş. Müh. Böl. Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Y.T.Ü. İnş. Müh. Böl. Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Y.T.Ü. İnş. Müh. Böl. Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Y.T.Ü. İnş. Müh. Böl. Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Araştırma Elemanı Y.T.Ü. İnş. Müh. Böl. Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Araştırma Elemanı

18 8 BÖLÜM 3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Bu proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda ulaşılmış olan sonuç ve öneriler; Önerilerin Olgunlaşma Süreci, Önerilen Koordinasyon ve Kontrol Sistemi, Şehir Şantiyeleri (ŞEŞ) Grubu Yönetmelik Taslağı, İnşaatlarda Proje Geliştirme Aşamasından Kesin Kabule Kadar Süreçler, Şantiye Tipleri ve Kontrol Listesi Taslakları ile Diğer Öneriler olmak üzere altı ana başlık altında sunulmuştur. 3.1 Önerilerin Olgunlaşma Süreci Şehir şantiyelerinde ( ŞEŞ ) problem yaşanmaması için tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla ( Çevre Koruma, Tarihi Eserleri Koruma, Anıtlar Y. Kurulu gibi kurumlar ile Elektrik, Su, Doğal Gaz, Telefon ve Trafik idareleri gibi ) çok yönlü Koordinasyonun daha işin başında kurulması ve şantiye kapatılıp kesin teslim yapılına kadar da sürdürülmesi gerekir. Ayrıca, şehir şantiyelerinde yapılan çalışmalar sırasında çevreye ( doğal çevreye, mala, cana, trafik düzenine, vb ) zarar verilmemesi için gereken her türlü tedbir alınmalıdır. Şehir şantiyelerinde çevre güvenliği konusunda geliştirilmiş standartlara da uyulması gereklidir. Bu konuda, Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı işletmesi Anabilim Dalı nda ( YTÜ / YİAD ) yürütülen AR-GE projesinde konu üç açıdan ele alınmıştır; A ) Şehir Şantiyeleri ile ilgili Koordinasyon Problemleri ve Çözümleri nelerdir? Kamu hizmeti yapan şirketlerle (elektrik, su, doğal gaz, telekom, kablolu televizyon, ) koordinasyon bir zorunluluktur. Benzer şekilde, trafik, yol, kaldırım ile ilgili belediye birimleri ile koordinasyon da çok önemlidir. Aksi halde, şantiyelerde yapılan çalışmalardan dolayı şantiye çevresindekilere zarar veren (patlayan borular, kesilen hatlar gibi) kötü ve maliyeti yüksek sürprizlerle karşılaşılabilir. Koordinasyon eksikliği sonucunda yaşanan diğer bir terslik ise yeni yapılmış olan asfalt yolları başka kamu hizmeti yapan şirketlerin kendi çalışmaları için tekrar tekrar bozmalarıdır. İnşaat firmalarının tarihi yerlerin ve doğal çevrenin korunması ile ilgili yetkili kurumlardan / kurullardan gereken izinleri almamalarından kaynaklanan koordinasyon problemleri, yeni yapıların yıktırılması (zaman, para ve emek kaybı, inşaatın çevreye verdiği sıkıntıların devam etmesi) sonucunu bile doğurabilirler.

19 9 B ) Şehir Şantiyeleri ile ilgili Çevre Güvenliği Problemleri ve Çözümleri nelerdir? Not: Şantiye içi sağlık ve güvenlik problemleri bu araştırma kapsamının dışındadır. Bu çalışmada, şantiyedeki inşaat ve ilgili aktivitelerden dolayı şantiye çevresinde meydana gelebilecek çeşitli zarar ve ziyan konularına yoğunlaşılmıştır (mülkün zarar görmesi, insanların yaralanması, ölümcül kazaların olması, yapı / alt yapı, yol hasarları vb.). C ) Şehir Şantiyeleri ile ilgili Çevre Huzuru ve Doğal Çevrenin Koruması Problemleri ve Çözümleri nelerdir? Bu çalışmada odaklanılan diğer bir konu da çevre huzurunu bozan ve doğal çevreye zarar veren inşaat çalışmaları ve ilgili aktivitelerin sonuçlarıdır (aşırı ışık, ses, titreşim, toz, atıklar, zararlı malzemelerin elden çıkarılması, zararlı gazlar, kirli ve düzensiz görüntü, işçilerin kabul edilemez davranışları, trafik sıkışıklığı vs.). Bu soruların cevapları şantiyelerin; 1 ) Hazırlık 2 ) Kuruluş 3 ) İşletme 4 ) Kapanış aşamalarında yapılacak çalışmalar.olarak araştırılmıştır. ŞEŞ lerde (Şehir Şantiyelerinde) yaşanan sorunların giderilmesi için aşağıdaki genel saptamalar yapılmıştır; - ŞEŞ lerin çevre güvenliği, çevre huzuru ve doğal çevre koruması konuları ile ilgili standartlar ve yükümlülükler ihale dökümanlarının ( şartname, ekler ve sözleşme ) ayrılmaz birer parçaları olmalı. - Yükleniciler teklif fiyatlarını ŞEŞ çevre güvenlik önlemleri için gereken maliyetleri de kapsayacak şekilde oluşturulmalılar. - ŞEŞ lerle ilgili güncel mevzuat ve standartlar takip edilmeli. Saha uygulanmaları titizlikle denetlenmeli ve ihmallere izin verilmemeli. - ŞEŞ denetmenlerini de denetleyecek bir sistemin oluşturulması gerekir. - ŞEŞ konusunda eğitime ve halkla ilişkilere çok önem verilmelidir. - Tüm ŞEŞ Paydaşlarını koordine edebilecek ve denetleyecek bir sistem kurulmalı. Yukarıdaki ön değerlendirmeler çerçevesinde başlatılan bu AR-GE projesinde ŞEŞ lerde yapılan çalışmaların sonucunda ŞEŞ lerin yakın çevrelerinde yaşanan sorunları en aza indirecek bir organizasyonel sistemin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu sistemin problemlere çözüm getirebilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğine karar verilmiştir; a) Yetkili : Üst düzeyde,son kararı verebilen,tüm ŞEŞ paydaşlarını yönlendirebilen b) Etkili : Aldığı kararları zamanında ve ödün vermeden uygulayabilen c) Sürekli : Kişilere bağlı olmayan, kalıcı kurumsal bir yapı d) Kapsamlı: Tipine ve sahibine bağlı olmaksızın tüm ŞEŞ ler için çözüm üretebilen

20 10 e) Yaşayan : Yeni şartlara ve teknolojik gelişmelere göre güncelleştirilebilen f) Saygın : Üst düzeyde tam destek, Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Eğitim. Ref. AKUT Hedeflenen sistemin ana hatları yukarıdaki gibi tanımlandıktan sonra yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan yararlanılarak yapılan çok yönlü araştırmalar neticesinde, dünyada (sadece Türkiye de değil) ŞEŞ problemlerine bu kapsamda çözüm getiren bir sistemin olmadığı anlaşılmıştır. Bir çok dünya metropolündeki durum internetten araştırılmıştır. Ayrıca, New York ve Washington Belediye yetkilileri ile Seattle daki hem belediye hem de eyalet yetkilileri (Department of Labor and Industries, State of Washington) ziyaret edilerek yüz yüze değerlendirmeler yapılmıştır. Hepsinin bu çok geniş kapsamlı konunun tek tek bazı yönlerine (örneğin inşaat iskeleleri, kazı standartları, altyapı servislerinin hat planlarının elektronik ortamda paylaşılması ve servis sağlayıcıların çalışmalarının koordinasyonu gibi) çözümler getirdikleri görülmüş, ancak ŞEŞ konusunun geneline dönük sistematik bir yaklaşım ve geliştirilmiş (tanımlanan kapsamda ve özelliklerde) organizasyonel bir sistem ile karşılaşılmamıştır. Örnek alınabilecek bir sistem bulunamayınca, hedeflenen sistemin proje AR-GE grubu tarafından geliştirilmesine karar verilmiştir. Bunun için de literatür ve mevzuat taramalarının yanında İBB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yetkilileri ile yapılan dört toplantıdan ve konunun paydaşları ile yapılan dokuz adet çalıştaydan yararlanılmıştır. Öncelikle, konunun kapsamını netleştirebilmek için şehir şantiyelerinin tipleri belirlenmiştir. (Ref. İBB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile yapılan toplantılar) Tüm şantiye tipleri on ayrı grupta toplanmış ve bunların bağlı oldukları İBB birimleri belirtilmiştir. (Bkz. Tablo 3.3) Her ŞEŞ tipi için geliştirilecek yaklaşımların ve alınacak önlemlerin farklı olacağı açıktır. Konunun çok önemli olan bu yönü ayrı bir AR-GE konusu olduğu için bu projede daha fazla irdelenmemiştir. Daha sonra yapılan yerli mevzuat taramasında (Bkz. Böl. 5) Türkiye de bu konuda yeterli mevzuat (kanunlar, yönetmelikler ve standartlar) altyapısı olduğu anlaşılmıştır. Teorik olarak, yetkililer bu mevzuata dayanarak sahadaki olayları olması gereken şeklide yönlendirebilirler. Ama pratikte aşağıdaki sorunlarla karşılaşılmaktadır: a) Mevzuat yeterince bilinmiyor. b) Bilinen mevzuatın uygulanmasında sıkıntılar var - Kanunlar, yönetmelikler ve standartlar birbirini destekler şekilde kullanılmıyor. - Mevzuatı etkin bir şekilde uygulayabilecek organizasyonel sistemler eksik. - İnşaat ihale ve uygulama şartnamelerinde mevzuattan yeterince yararlanılmıyor. - Mevzuatı uygulamak isteyenlerin karşısına çeşitli çıkar çevreleri çıkabiliyor. - Türkiye de mevzuata sahip çıkmak, onu tavizsiz uygulamak ve mevzuat çerçevesinde çalışmak, yaşamak geleneği yok. Bu AR-GE projesinde hedeflenen organizasyonel sistem, yukarıdaki sıkıntıların bir kısmına da çözüm getirecek şekilde geliştirilmiştir.

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ İMO İstanbul Şubesi-İSİG Paneli-28 Mart 2015 İNŞAATLARDA ÇAĞDAŞ PROJE YÖNETİM YAKLAŞIMINDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ Mert UZUN İnşaat Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı 1 İMO İstanbul Şubesi-İSİG

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YAPI İŞLETMESİ NEDİR? Bir

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ TÜZÜĞÜ EL KİTABI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ TÜZÜĞÜ EL KİTABI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ TÜZÜĞÜ EL KİTABI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ EL KİTABININ AMACI İzin prosedürünü yürütecek sorumlu kurumlara ve izin başvuruda bulunacaklara yardımcı olmak, Tüm taraflara

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İZLENEN ÇALIŞMA YÖNTEMİ Mekansal Adres Kayıt Sistemi Gündem İzlenen Çalışma Yöntemi Mevzuat Analizi Yetkili İdare Ziyaretleri Gereksinim Modellemesi Çalıştay

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TASLAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILACAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINA GİREN KONULARDAKİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DESTEKLENMESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1- AMAÇ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE-1 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI

KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI KOSİFLER İNŞAAT Kosifler Grup 1945 yılında kurulmuş olup yurt içi ticaret ve ithalattan üretim ve inşaata kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. İlk olarak

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

1 / 5. Neslihan Durgutlu. İnsan Kaynakları Sorumlusu. İletişim Bilgileri

1 / 5. Neslihan Durgutlu. İnsan Kaynakları Sorumlusu. İletişim Bilgileri Neslihan Durgutlu Sorumlusu İletişim Bilgileri E-Posta : neslihan_ulgener@hotmail.com Adres Bilgileri : Türkiye - Ankara - Yenimahalle - Emek Ev Telefonu : 90 (543) 387 17 09 Kişisel Bilgiler Toplam Tecrübe

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM

İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM Amaç Madde.1- Bu yönergenin amacı, Kanser Kayıt Merkezleri ile Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerinin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi Toplam 120 birim var: 27 birim > 50 (50 den çok çalışanlı) 50 birim 10 < < 50 (10 50 arası çalışanlı)

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

(EYLEM PLANI REHBERİ)

(EYLEM PLANI REHBERİ) NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU (EYLEM PLANI REHBERİ) TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) SÜREÇLERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) SÜREÇLERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) SÜREÇLERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Bahadır ENGİN Türk Telekom İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Müdürü bahadir.engin@turktelekom.com.tr Sunu Planı 1. Türk

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA ANAN SORUNLAR VE

ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA ANAN SORUNLAR VE STRATEJİ GELİŞ İŞTİRME BİRİMLERİNİN ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA YAŞANAN ANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sunum Planı 1. Strateji Geliştirme Daire Başkanl kanlıklarının Çalışma Usul

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞME TEKLİFİ

HİZMET SÖZLEŞME TEKLİFİ HİZMET SÖZLEŞME TEKLİFİ 1.TARAFLAR ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASIN na bağlı muyenehanelerde 6331 sayılı yasa ve 4857 sayılı İş Kanunu ile buna istinaden çıkarılan tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda İş Sağlığı

Detaylı

İnşaat Sanayii UYGULAMALAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DOSYA KAMU İHALE SÜRECİ YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ. Kamu ihalelerinde adil rekabet sağlanmalı

İnşaat Sanayii UYGULAMALAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DOSYA KAMU İHALE SÜRECİ YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ. Kamu ihalelerinde adil rekabet sağlanmalı İnşaat Sanayii YÜZ ALTMIŞ BİR TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI MAYIS - HAZİRAN 2017 Kamu ihalelerinde adil rekabet sağlanmalı Prof. Dr. Ömer Torlak Rekabet Kurumu Başkanı Kamu ihale mevzuatındaki

Detaylı

Karar Tarihi: 09-02-2011 Karar no: 001. Gündemin Görüşülmesine geçildi

Karar Tarihi: 09-02-2011 Karar no: 001. Gündemin Görüşülmesine geçildi Karar Tarihi: 09-02-2011 Karar no: 001 Gündemin Görüşülmesine geçildi 1.Gündem Maddesi görüşüldü: 08-02-2011 tarihli Alt Komisyon toplantısında Koski Genel Müdürlüğü nce taslak programa, belediyelerin

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

w w w. m u s. b e l. t r

w w w. m u s. b e l. t r Fen İşleri Müdürlüğü MUŞ BELEDİYESİ MUŞ BELEDİYESİ M üdürlüğümüz yetki alanında kalan yapı ve tesislerin yapımı onarımı, inşaat ve hizmetlerin önceliklerinin belirlenmesi, Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçe

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev.No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 7 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Eray ÖZEN Çevre Mühendisi

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı