AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan ) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri ) Antalya 2013

2 I- GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON Akdeniz Üniversitesi Misyonumuz Yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmak, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlamak, toplumun bilgi, teknoloji, sanat, kültür ve diğer alanlardaki gereksinimlerini üst düzeyde karşılamaktır Akdeniz Üniversitesi Vizyonumuz Eğitim-öğretim, araştırma, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli iyileştiren, çevreye duyarlı, girişimci ve bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite olmaktır. B. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR Yetki: Fakültemiz, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, tarih ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, tarihli Bakanlar kurulu kararınca kurulmuş ve karar 3 Temmuz 2003 tarih ve sayılı Resmi gazete yayınlanmıştır. Yetki, Dekanın başkanlığında Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundadır. Dekan: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açık öğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. Görev, yetki ve sorumlulukları: Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

3 Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Kurulu Üyeleri : 1.Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR 2.Prof. Dr. İbrahim Akın ALTUN 3.Prof. Dr. Mehmet Emin İNAL 4.Prof. Dr. Kazım DEVELİOĞLU 5.Doç. Dr. Ufuk DURNA 6.Doç. Dr. Kemal KANTARCI 7.Doç Dr. Süleyman UYAR 8.Yrd. Doç. Dr. Aydın ÇEVİRGEN 9.Yrd. Doç. Dr. Özgür UYSAL Fakülte Yönetim Kurulu: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri : 1.Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR 2.Prof. Dr. İbrahim Akın ALTUN 3.Prof. Dr. Mehmet Emin İNAL

4 4.Prof. Dr. Kazım DEVELİOĞLU 5.Doç. Dr. Ufuk DURNA 6.Doç Dr. Süleyman UYAR 7.Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AKTAŞ İdari Yönetim Fakültemiz dekan ve iki dekan yardımcısı, fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu ve 6 bölüm başkanlığından oluşan bir akademik yönetim yapısına sahiptir. Fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. Fakülte, sekreterinin atanması, ilgili dekan önerisi üzerine rektör tarafından yapılır. Fakülte sekreterlerinin yükseköğretim diplomasına sahip olmaları şarttır. Memurların atanmaları; fakültelerde dekanların önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere rektör tarafından yapılır. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda fakülte sekreterinin önerisi üzerine dekanlar tarafından atanırlar. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerde görevli memur ve diğer görevliler, üst kuruluşlarda genel sekreterlerin, üniversitelerde rektörlerin istek ve önerisi üzerine diğer kamu kuruluşlarına veya Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atanabilirler. C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI Fakültemizde 4 adet Yönetim ofisleri (140m2), 54 adet akademik personel büroları m2, 14 adet idari personel büroları (175m2) ve diğer ofisler (50m2) olmak üzere toplam m2 kapalı alan ve 1 adet 20 kişilik (24m2) toplantı salonu bulunmaktadır. a. Sosyal Alanlar Fakültemiz Öğrenci ve Personel Yemekhanesi 755 m2 ve Kafeterya ve Kantin 70 m2 olmak üzere toplam 825 m2 sosyal alana sahiptir. b. Spor Tesisleri Fakültemizin alt zemin kapalı salonda (75 m2) 2 adet bilardo masası ve 2 adet masa tenisi ile açık alanda (asfalt-sert zemin) basketbol sahası (250 m2) olmak üzere toplam 325 m2 açık ve kapalı spor sahası bulunmaktadır. GENEL BİLGİLER Taşıtlar Taşıtın Cinsi Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar(Bağış) Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Otomobil 1 1 Adet Toplam 1 1

5 2- ÖRGÜT YAPISI 2.1. BİRİMİMİZİN TEŞKİLAT ŞEMASI: Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR Fakülte Dekanı Yrd.Doç.Dr. Ali R.AKTAŞ Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Engin ÜNGÜREN Dekan Yardımcısı İhsan ERDEM Fakülte Sekreteri İDARİ ve MALİ İŞLERDEN SORUMLU EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLERİNDEN SORUMLU Destek Hizmetl. Güvenlik Hizmetleri Öğrenci İşleri Personel ve Yazı İşleri İdari ve Mali İşler * K. ÇELİK * D. ARSLAN * M. Yaşar ÜNLÜ * G. KAYA * M. ALTUNTAŞ * M.T. BOYRAZ * G. YILMAZÇELİK * B. YLMAZÇELİK * N. ERTUGRAL * E. LEBA * Şef Ş. SADE * Y. YAVUZ * Ö. O. KALAYCI * L. ÇETİN * Ş. ÖZTÜRK * Şef A. COŞKUN * N. TAŞAR * Y. ÖZKAN 2.2. KURULUŞ TARİHİ VE DAYANAĞI: Alanya İşletme Fakültesi, tarih ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, tarihli ve 5813 sayılı Bakanlar kurulu kararınca kurulmuş ve karar 3 Temmuz 2003 tarih ve sayılı Resmi gazete yayınlanmıştır.

6 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Birimimizde, personelin bürolarında, öğrencilerin ise bilgisayar laboratuarında ve kütüphanede kullandığı bilgisayarlardan oluşan bir yerel ağ bulunmaktadır. Yerel ağımız noktadan noktaya bağlantı (SHDSL) bağlantı tipi ile Antalya merkezde bulunan Kampus ağına Telekom hatları üzerinden 2 Mbps ile bağlıdır. Bu hat üzerinden internet bağlantısı da sağlanmaktadır. Yine aynı hat üzerinden Client/Server çalışan, Öğrenci işleri Otomasyonu, Öğrenci Not Görüntüleme, Öğretim Elemanı Not İşlemleri, Ek ders yazılımlarını ve Taşınır-Taşınmaz (Demirbaş) Kayıt Programı web üzerinden kullanılmaktadır. Birçok alanda (Kütüphane, kafeterya, yemekhane derslik koridorları) kablosuz internet erişim olanağı sağlanmıştır YAZILIM VE BİLGİSAYARLAR Bilgisayarlar Cinsi İdari iş ve işlemler Amaçlı İdari Personele Tahsis Edilmiş Bilgisayar Sayısı Akademik İş ve İşlemler Amaçlı Akademik Personele Tahsis Edilmiş Bilgisayar Sayısı Eğitim Amaçlı Öğrencilerin Kullanımına Açık Bilgisayar Sayısı* Toplam Masaüstü Bilgisayarlar Dizüstü Bilgisayarlar * Öğrenci Kullanımına açık: Öğrencilerin eğitim amaçlı ders esnasında veya araştırma amaçlı kullanabileceği öğrenci kullanımına tahsis edilmiş bilgisayar sayısıdır Yazılımlar Yazılım Adı Adedi Yazılımın Kullanım Amacı e-akdeniz öğrenci Otomasyon Programı 1 Öğrenci Hizmetleri 1 Evrak-Kayıt /Gelen-Giden Evrak ve Belgeler Doküman Yönetim Sistemi (DYS) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 1 Maaş ve diğer mali işlemler 1 Taşınır İşlemleri Harcama Yönetim Sisteme 1 Bütçe ve Harcama İşlemleri Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) 1 Bütçe İşlemleri e-bütçe Sistemi (BUMKO) 1 ÖSYM İşlemleri Kütüphane Otomasyon Programı- Sistemi 1 ÖSYM İşlemleri ÖSYM Başvuru Merkezi İşletim Sistemi 1 Kütüphane Hizmetleri ÖSYM Yönetim İşlemleri Sistemi

7 3.2. KÜTÜPHANE KAYNAKLARI Birim Kitap-Yayın-Veri Tabanı- Kütüphane Kaynakları Birimimizin Kitap Kaynakları Bölümü Kitap Periyodik Yayın Tıp 79 Elektronik Yayın Toplam Fen 1 Sosyal Mevzuat (Kanun Yönetmelik Vs) 6 Diğerleri Toplam Biriminizde var ise Kütüphane Bilgileri Kütüphane Adı Alanı Kapasitesi Basılı Kitap Sayısı Basılı Dergi Sayısı Alanya İşletme Fakültesi Yılı Kütüphane Kullanıcıları Verileri HİZMET VERİLEN KİŞİ SAYISI KAREL KULLANIM SAYISI MAKALE TEMİNİ TOPLAM 5, DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR: Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Akıllı Tahta 2 2 Projeksiyon Slâyt Makinesi Tepegöz 1 1 Episkop Barkot Okuyucu 1 1 Baskı Makinesi 1 1 Fotokopi Makinesi 3 3 Faks 2 2 Fotoğraf Makinesi 8 8

8 Kameralar 2 2 Televizyonlar 9 9 Tarayıcılar 1 1 Müzik Setleri 6 6 Mikroskoplar DVD ler Diğer 4- İNSAN KAYNAKLARI Fakültemizde Dekanımız ile birlikte 3 Profesör, 3 Doçent, 13 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi (biri yabancı uyruklu), 3 Okutman, 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere 6 bölümde toplam 31 akademik personel görev yapmaktadır. Birinci ve İkinci örgün öğretimde 4 bölüm/programda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin sayısının giderek artması (mevcut 2.467) ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarının olması dolayısıyla akademik personel sayısı yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, üniversitemizin diğer akademik birimlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından veya kurum dışı sözleşmeli öğretim elemanı yoluyla akademik personel ihtiyacı geçici olarak karşılanmaktadır. Bu bağlamda, kadrolu akademik personel sayısının artmasına ihtiyaç vardır. İdari personel olarak; 11 adet Genel İdari Hizmetler sınıfında, 2 adet Teknik Hizmetler Sınıfında, 2 adet Yardımcı Hizmetler Sınıfında olmak üzere toplam 15 adet idari personel görev yapmaktadır. Lisans ve Lisansüstü programların ve öğrenci sayısının artması, ayrıca ÖSYM İlçe Merkezi Koordinatörlüğü ve Açık Öğretim Fakültesi Koordinatörlüğü hizmetlerinin de fakültemiz personeli tarafından yürütülmesi dolayısıyla mevcut idari personel sayısı yetersiz kalmaktadır. Özelleştirme kapsamında gelen/görevlendirilen personel sayısal olarak artmakta fakat verimlilik ve performans olarak ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu bağlamda, bölüm sekreterliği, öğrenci işleri, yardımcı ve teknik hizmetler ve benzeri alanlarda idari personel ihtiyacı bulunmaktadır. 5- SUNULAN HİZMETLER 5.1.EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMET VE ÜRÜNLERİ Eğitim Alanları ve Derslikler Dersliklerimizin Sayısal Sağılımı Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf(Adet) Toplam (Adet) 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik 4 4 Toplam Yeni bölümlerin ve ana bilim dallarının açılması ve öğrenci sayısının artması, ayrıca Alanya Mühendislik Fakültesi ile aynı hizmet binasının kullanması dolayısıyla, ek bina (merkezi derslik) ihtiyacı bulunmaktadır.

9 5.2. ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME HİZMET VE ÜRÜNLERİ Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayıları 2013 PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek TL A.B.* ,71 Euro* Toplam Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri içerisinde Büyük Ölçekli Alt Yapı Projelerin Bilgileri: * Lifelong Learning Programı kapsamında Avrupa Birliği (UE) tarafından desteklenen ve Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Koordinatörlüğünde fakültemizin de ortakları arasında yer aldığı ,71 euro bütçeli 24 ay süreli 1 adet projeden ibarettir Yılında İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayın Sayısı Uluslararası Makale Ulusal Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap Toplam Yılında Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı/Dergi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Yılına Ait İndekslerde Yer Alan Akdeniz Üniversitesi Adresli Yayınlar İndekslenen Tüm Dokümanlar Makaleler Yılı WOS da İndekslenen Akdeniz Üniversitesi Yayın Sayılarının İndekslere ve Birimlere Göre Dağılımı BİRİM SCI SSCI A&HCI Toplam Biriminiz tarafından Yayınlanan Süreli/Süresiz/Elektronik Yayınlar: Süreli Yayınlar: 1 (Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi) 5.3. SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ SAĞLIK ALANINDA ÜRÜN VE HİZMETİMİZ YOKTUR 5.4. KÜLTÜR SANAT VE SPOR ALANINDAKİ HİZMET VE ÜRÜNLER: Kongre ve Kültür Merkezleri

10 Salon Adı Alanya İşletme Fakültesi Konferans Salonu 190 Kapasitesi (Koltuk sayısı) Yılında Düzenlenen Sanatsal Faaliyetler : Mayıs 2013 tarihlerinde yapılan İşletme Fakültesi Şenliği Spor Tesislerimiz Salonun Adı Açık/Kapalı Alanı Kapasitesi Hizmet verdiği Alan (m2) ( Öğrenci / Personel / Öğrenci+Personel /Halka Açık) Basketbol Sahası Açık 250 m2 16 Öğrenci/Personel Spor Salonu Kapalı 75 m2 10 Öğrenci/Personel Öğrencilerimin ve personelimizin, sağlıklı ve güvenli spor faaliyetleri yapabilmesi için elverişli açık veya kapalı bir spor tesisi yeterli değildir SOSYAL ALANDAKİ ÜRÜN VE HİZMETLER: Yemekhaneler, Kantinler, Kafeteryalar, Misafirhaneler, Restoranlar Adı Türü Alanı Kapasitesi Hizmet verdiği Alan Alanya İşletme Fakültesi Alanya İşletme Fakültesi (Yemekhane / Kantin / Kafeterya / Misafirhane/ Restoran ) (m2) ( Öğrenci / Personel / Öğrenci+Personel /Halka Açık) Yemekhane Öğrenci+Personel Kafeterya Öğrenci+Personel Öğrencilere Sağlanan Diğer Olanaklar: Akademik ve Sosyal Danışmanlık Desteği : Staj İmkanı (Üniversite içi ve Dışı) : ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDAKİ ÜRÜN VE HİZMETLER: ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA ÜRÜN VE HİZMETİMİZ YOKTUR 5.7.GENEL / KAMU ALANINDAKİ ÜRÜN VE HİZMETLER: Yılında Birimimiz ve Birim Personelimiz Tarafından Düzenlenen Ulusal ve/veya Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayıları Bilimsel Toplantı Türü Ulusal Uluslararası Toplam

11 Sempozyum Kongre Konferans Panel 1 1 Seminer 2 2 Açık Oturum Söyleşi 3 3 Sergi 1 1 Yarışma 1 1 Teknik Gezi 3 3 Forum Workshop 1 1 Toplam Yukarıda yer verdiğiniz her bir Ulusal ve/veya Uluslararası Bilimsel Toplantılarınızın her biri için aşağıdaki bilgileri doldurunuz. Toplantı Adı: Ulusal/Uluslararası Tarih/Yer Amaç/Kapsam Katılımcı Sayısı 3 Düzenleyen-Sponsor 2. Geleneksel Girişimcilik Yarışması Ulusal 25 Nisan 2013/ Alanya Öğrencilerin fikir üretmesini teşvik etmek Alanya İşletme Fakültesi-ALTSO Toplantı Adı: Eğitim Semineri Ulusal/Uluslararası Ulusal Tarih/Yer 18,04, Alanya Amaç/Kapsam Etkili Özgeçmiş Oluşturma ve Mülakat Katılımcı Sayısı 180 Düzenleyen-Sponsor Alanya İşletme Fakültesi - kariyer.net Toplantı Adı: Ulusal/Uluslararası Tarih/Yer Amaç/Kapsam Katılımcı Sayısı 95 Düzenleyen-Sponsor Sergi Ulusal Mayıs 2013/Alanya Lisansüstü öğrencilerinin Alanya Turizmi konusundaki poster çalışmaları ALTSO-ALTİD- Alanya İşletme Fakültesi

12 Toplantı Adı: Ulusal/Uluslararası Tarih/Yer Workshop Ulusal 07.11/ 21.11/ / Alanya (3 kez) Amaç/Kapsam Bölge Esnafı İle Turistler Arasındaki İlişkinin Ortaya Konması Ve Yaşanan Sorunlarının Tespiti Ve Bu Sorunlara Çözüm Önerileri Katılımcı Sayısı 35 Düzenleyen-Sponsor Alanya Kaymakamlığı ve Alanya İşletme Fakültesi Toplantı Adı: Ulusal/Uluslararası Tarih/Yer Amaç/Kapsam Söyleşi Ulusal Katılımcı Sayısı 200 Düzenleyen-Sponsor /Alanya Akademik yıl açılış dersi (Sofra Restaurant Kurucusu Hüseyin Özer) Alanya İşletme Fakültesi-ALTSO Toplantı Adı: Ulusal/Uluslararası Tarih/Yer Amaç/Kapsam Katılımcı Sayısı 40 Düzenleyen-Sponsor Seminer Ulusal /Alanya TÜBİTAK Bilim İnsanı Burs ve Destek Programı Bilgilendirme /Uzman Melih GÜNEŞ Alanya İşletme Fakültesi-TÜBİTAK Toplantı Adı: Panel Ulusal/Uluslararası Ulusal Tarih/Yer /Alanya Amaç/Kapsam Dünya Engelliler Günü Katılımcı Sayısı 150 Düzenleyen-Sponsor Alanya İşletme Fakültesi-ALTSO Toplantı Adı: Ulusal/Uluslararası Söyleşi Ulusal

13 Tarih/Yer Amaç/Kapsam Katılımcı Sayısı 180 Düzenleyen-Sponsor /Alanya Alanya Belediye Başkanı Hasan SİPAHİOĞLU ile Söyleşi Alanya İşletme Fakültesi-Alanya Belediyesi Toplantı Adı: Ulusal/Uluslararası Tarih/Yer Amaç/Kapsam Katılımcı Sayısı 45 Düzenleyen-Sponsor Teknik Gezi Ulusal 11 Mart 2013/ Antalya Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin Antalya Limanı ve Serbest Bölge Gezisi Alanya İşletme Fakültesi-U.Ticaret Bölümü Toplantı Adı: Ulusal/Uluslararası Tarih/Yer Amaç/Kapsam Katılımcı Sayısı 45 Düzenleyen-Sponsor Teknik Gezi Ulusal 15 Nisan 2013/ Mersin Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin Mersin Limanı ve Serbest Bölge Gezisi Alanya İşletme Fakültesi-U.Ticaret Bölümü Toplantı Adı: Ulusal/Uluslararası Tarih/Yer Amaç/Kapsam Katılımcı Sayısı 45 Düzenleyen-Sponsor Teknik Gezi Ulusal 12 Mayıs 2013/ İstanbul Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İstanbul Limanı ve Serbest Bölge Gezisi Alanya İşletme Fakültesi-U.Ticaret Bölümü Toplantı Adı: Ulusal/Uluslararası Tarih/Yer Amaç/Kapsam Söyleşi Ulusal Mart 2013/ Antalya Turizm Sektöründe İstihdam Sorunu :TUİ Sun Topia Pegasos Otel Grup İK Müdürü Murat DEMİRER- Eğt. Yön. Orhan KUTLUCA

14 Katılımcı Sayısı 170 Düzenleyen-Sponsor Alanya İşletme Fakültesi- TUİ Birimimizin 2013 Yılında Ulusal ve/veya Uluslararası Bilimsel Toplantılara İştirak eden Öğretim Elemanı Sayıları Bilimsel Toplantı Türü Ulusal Uluslar Arası Toplam Sempozyum Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Sergi Turnuva Teknik Gezi Forum Workshop Toplam Ulusal ve Uluslararası Toplantılara Hizmet Verebilecek Toplantı ve Konferans Salonlarımız Salonun Adı Bulunduğu Yer Türü (Toplantı Salonu /Konferans Salonu) Kapasite Kişi Sayısı Alanya İşletme Fakültesi Konferans Salonu Kampus Kestel/Alanya Konferans Salonu 190 Toplam 1 adet Ulusal ve Uluslararası Kongre Katılım Desteği Desteklenen Kongre Sayısı Desteklenen Kongre Sayısı Ulusal Uluslar arası Kongre Sayısı Destek Tutarı Kongre Sayısı Destek Tutarı 1 294,75-TL 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

15 Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi: Fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere personel çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. Fakülte sekreterinin atanması, ilgili dekan önerisi üzerine rektör tarafından yapılır. Memurların atanmaları, dekanın önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere rektör tarafından, Yardımcı hizmetler sınıfı personeli ise, fakülte sekreterinin önerisi üzerine dekan tarafından yapılır. Mali işler biriminde fakültemize aktarılan ödeneklerle gerekli satın almaların yapılması, aylık maaş bordrolarının hazırlanması, ek ders ücret formlarının toplanması, kontrol edilmesi ve ek ders ücretleri, görevli personelin yolluk ödemelerini içeren işlemler; taşınır kayıt ve kontrol birimi mali yıla dair ayniyat hesapları, sarf ve demirbaş malzemelerinin fiili sayımı yapılarak teslim alınması; işlemleri yapılmaktadır. Fakültenin en üst yöneticisi olarak Fakülte Dekanı harcama yetkilisidir. Harcama yetkisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 31. maddesi uyarınca Dekan Yardımcısına devredilmektedir. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılmaktadır. Harcama yetkilisi, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumlu olmaktadır. Harcama Yetkilisi tarafından görevlendirilen Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle hazırlanması ve kontrol edilmesi görevlerini yürütmektedirler. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkilisince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanmaktadır. Malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşan Ön Kontrol süreci görevi Yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülmektedir. Mali işler personeli tarafından, satın alma, ihale ve diğer harcamalar veya ödemelerle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında Ön malî kontrol yapılmaktadır. Harcama yetkilisince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl birim faaliyet raporu hazırlanmaktadır. II- AMAÇ VE HEDEFLER A. BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 1. Eğitim-Öğretim Kalitesini Sürekli Geliştirmek/İyileştirmek 2.Bilime ve Sanata Katkı Sağlayacak Ürün ve Teknoloji Üretmek Hedef Kodu HEDEF Üniversitede genel kullanıma açık bilgisayar, yazılım, donanım altyapısının 2017 yılı sonuna kadar %70 oranında artırılması Öğrenciler düzeyinde araştırma kültürünün yerleştirilmesi

16 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek 4.Kurumsal Yapının ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 6.Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Uluslar arası Tanınırlılığı Arttırmak Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2017 yılı sonuna kadar %90 ının tamamlanması İnsan kaynaklarının memnuniyet, katılım ve bağlılıklarının artırılması çalışmalarının 2014 yılına kadar planlanması ve sürdürülebilir hale getirilmesi Dış paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Üniversitelerin temel görevleri eğitim, araştırma ve toplumsal katkıdır. Eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılması; eğitim ortamının geliştirilmesine, öğretim elemanlarının alanlarında daha yetkin olabilmesi için bilimsel etkinliklerle desteklenmelerine, öğrencilerin üniversite bütünlüğü içinde bilgi görgü ve analitik düşünme yeteneklerinin arttırılmasına bağlıdır. Eğitim öğretim ortamının geliştirilmesi için derslikler ve laboratuarların teknolojik gelişmelere uygun olarak donatılması, öğrencilerin yararlanacağı uygulama alanlarının arttırılması, yenilenmesi, bakımı ve onarımı için yoğun planlı çaba gösterilmektedir. Öğretim elemanlarının alanlarında kendilerini geliştirmeleri, öğrencilerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilmeleri için kongre, panel, söyleşi gibi fırsatlar yaratılmaktadır. Fakültemiz, 2 yılda bir Uluslararası Konferans ve her yıl diğer kurum ve kuruluşlarla ortak olarak sempozyum düzenlemeyi planlamaktadır. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerimizin yurtdışı deneyimlerini arttırmak için yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği sürdürülmektedir. Ayrıca Erasmus kapsamında partner üniversiterle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi konusunda işbirliği yapılmaktadır. Toplumsal katkı ve şehirle bütünleşme o Fakültemizde öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz girişimcilik ve kariyer, toplumsal duyarlılık gibi birçok sosyal çalışma içinde yer almaktadır. o İlçemizdeki işletme ve turizm alanlarında yapılan organizasyonlara, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz yoğun olarak destek vermektedirler. Öğrencilerimizin alanlarında mesleki deneyim kazanmaları için Turizm sektörü ve yerel yönetimler ile işbirliği yapılmaktadır. Öncelikler: Bölgemizde, ülkemizde ve uluslar arası alanda tanınan bir kurum olmak için; Eğitim ve öğretim ortamını geliştirmek, Araştırmalarımızı toplumun gerek duyduğu konularda yoğunlaştırmak, Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını arttırmak, Ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinlikler yapmak, Uluslar arası ilişkileri geliştirmek,

17 Alanya İşletme Fakültesi bilimsel hizmeti ile öğrenci ve asistan eğitimini, eğitimi önceleyerek entegre eden, evrensel düzeyde bilimi kullanarak araştırmalar yapmayı temel politika olarak belirlemiştir. Bu politikalar temelinde; 1. Akademik ve idari hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı işleyişinin sağlanması, 2. Araştırma altyapısının geliştirilmesi, 3. Yabancı dil eğitimi süreçlerinin geliştirilmesi, 4. Fakülte -İş Dünyası işbirliğinin arttırılması geliştirilmesi, 5. İnsan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak etkinliğinin sağlanması, 6. Fakülte personeli ve öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak destek hizmetlerine yönelik gelişme olanaklarının araştırılması ve yeni altyapı ve fiziksel tesislerin yapılması. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI HAZİNE YARDIMI İLE KARŞILANAN GİDERLER HAZİNE YARDIMI Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek (b) Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek Açıklama 01- Personel Giderleri % Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri % Mal ve Hizmet Alım Giderleri % Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri Toplam %94, YILI ÖZ GELİRLER İLE KARŞILANAN GİDERLER HAZİNE YARDIMI Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek (b) Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek Açıklama 01- Personel Giderleri % Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri % Mal ve Hizmet Alım Giderleri % Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri Toplam ,095,780 %70 915, ,234

18 YILI GELİR TÜRLERİNE GÖRE ÖZ GELİR DAĞILIMI ÖZ GELİR Bilimsel Araştırmalar Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek (b) Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek Açıklama SKS Bütçesi % Yaz Okulu İkinci Öğretim % Kira Gelirleri Diğer Toplam 1,106,205 1,106,205 %91,5 925, , YILI ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞME DURUMU Yılı Fakülteler Kullanılabilir Ödenek/Gerçekleşme Durumu Fakülteler 3- MALİ DENETİM SONUÇLARI Kullanılabilir Ödenek Gerçekleşme Durumu Kullanılabilir Ödenek Gerçekleşme Durumu İÇ DENETİM BİRİMİNCE YAPILAN DENETİMLER 1- İç Denetim Biriminin 30 Aralık 2011 tarih ve /5 sayılı raporu ile fazla çalışma ücreti ödeme süreci konusu denetlenmiştir güz döneminde araştırma görevlilerine ödenen 1.687,50-TL. fazla çalışma ücretleri tahsil edilerek işlem sonuçlandırılmıştır DIŞ DENETİM İlgili Yıl Açıklama Çevre Temizlik Vergisi İkinci Öğretim Fazla Çalışma Ücreti (md.1) Yurtdışı Aylığı Ödenmesi (md.4)* Sayıştay Sorgusu ve İlamları Tablosu İlamın İlam No Kesinleşme Yılı / 2010/283/ / 2011/7786/2/ /7786/2/ / Borç Miktarı Tahsilât Kalan 586,40 586, , ,60* - * Öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirilmesi dolayısıyla toplam 4.195,60-TL. fazla maaş ödenmesi konusunda, tarihli ve 2011/7786/2/786 sayılı Sayıştay sorgusu, Sayıştay

19 2. Dairesi Başkanlığı nın tarih ve sayılı kararı ile Fakültemizce yapılan işlemin yasal düzenlemelere uygun olduğu kararı ile sonuçlanmıştır. B- PERFORMANS BİLGİLERİ Personel, öğrenci ve yazı işleri biriminde kurumlarla yapılan yazışmalar, öğretim üyelerinin jüri üyelikleri, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, bölümlerden istenen ders dağılımları, akademik, yıllık, mazeret izinlerinin takibi, rapor ve sevkler, öğrencilerin mezuniyeti, öğrenci yatay-dikey geçiş işlemleri, kayıt silme- yenileme işlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, öğrencilerin askerlik işlemlerinin takibi, öğrenci burslarına yönelik yazışmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, Üniversite Yönetim Kurulu na yazılar, bölümlere iletilmesi gereken yazı ve yazışmaları içeren işlemler; mali işler biriminde fakültemize aktarılan ödeneklerle gerekli satın almaların yapılması, aylık maaş bordrolarının hazırlanması, ek ders ücret formlarının toplanması, kontrol edilmesi ve ek ders ücretleri, görevli personelin yolluk ödemelerini içeren işlemler; kütüphane birimi nde; mevcut kitapların sayımı yapılması ve gelen kitap/yayınların kaydedilmesi; taşınır kayıt ve kontrol birimi mali yıla dair ayniyat hesapları, sarf ve demirbaş malzemelerinin fiili sayımı yapılarak teslim alınması; bölüm sekreterliğinde ise bölümlerle ilgili her türlü yazı ve sekretarya işlemleri yapılmıştır. 1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1.2 FAALİYET BİLGİLERİ Yılı Hedeflenen Faaliyetler: STRATEJİK AMAÇ Hedef Kodu HEDEF Faal. Kodu PERFORMANS HEDEFİ (Faaliyet ) Performans Göstergesi (Ölçme Metodu, Faaliyet Göstergesi) 1.Eğitim-Öğretim Kalitesini Sürekli Geliştirmek/İyileştirmek 1.3. Üniversitede genel kullanıma açık bilgisayar, yazılım, donanım altyapısının 2017 yılı sonuna kadar %70 oranında artırılması Tüm birimlerde ders dışında öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayısının Artış Oranı 2.Bilime ve Sanata Katkı Sağlayacak Ürün ve Teknoloji Üretmek 2.5. Öğrenciler düzeyinde araştırma kültürünün yerleştirilmesi Araştırma kültürünün geliştirilmesine yönelik her yıl öğrencilere seminer / ders / konferans verilmesi Düzenlenen Seminer/Ders /Konferans Sayısı 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek 3.1. Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2017 yılı sonuna kadar %90 ının tamamlanması Alanya İşletme Fakültesi nin çevre düzenlemesi ve güvenlik duvarının 2013 yılı sonuna kadar yapılması Alanya İşletme Fakültesinin Çevre Düzeni Ve Güvenlik Duvarının Yapılma Zamanı 4.Kurumsal Yapının ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi İnsan kaynaklarının memnuniyet, katılım ve bağlılıklarının artırılması çalışmalarının 2014 yılına kadar planlanması ve sürdürülebilir hale getirilmesi Her yıl en az iki adet olmak üzere her birimin çalışanlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi ve bu çalışmaları yürütecek bir sosyal komite oluşturulması Sosyal Komite Oluşturulma Zamanı 6.Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Uluslar arası Tanınırlılığı Arttırmak 6.2. Dış paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi Akdeniz Üniversitesi ile iş dünyası işbirliğinin daha fazla geliştirilmesi için ilgili birimlerle her yıl ortak en az bir fuar, çalıştay vb. etkinliklerin düzenlenmesi Düzenlenen Etkinlik Sayısı 2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİN HEDEFE ULAŞMA DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

20 PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 HEDEF 2013 GERÇEKLEŞME Hedefe Ulaşıldı mı? Stratejik Amaç 1: Eğitim-Öğretim Kalitesini Sürekli Geliştirmek/İyileştirmek Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayısının Artış Oranı %100 %40 Hayır Stratejik Amaç 2: Bilime ve Sanata Katkı Sağlayacak Ürün ve Teknoloji Üretmek Düzenlenen Seminer/Ders /Konferans Sayısı 6 6 Evet Stratejik Amaç 3: Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek Alanya İşletme Fakültesinin Çevre Düzeni Ve Güvenlik Duvarının Yapılma Zamanı Aralık Hayır Stratejik Amaç 4: Kurumsal Yapının ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sosyal Komite Oluşturulma Zamanı Ocak 2013 Ocak 2013 Evet Stratejik Amaç 6: Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Uluslararası Tanınırlığı Arttırmak Düzenlenen Etkinlik Sayısı 3 3 Evet Birimin Seçtiği Faaliyetin Bağlı Olduğu Hedef 1.3: Üniversitede genel kullanıma açık bilgisayar, yazılım, donanım altyapısının 2017 yılı sonuna kadar %70 oranında artırılması Birimin Seçtiği Faaliyet: 1.3.4: Üniversitede genel kullanıma açık bilgisayar, yazılım, donanım altyapısının 2017 yılı sonuna kadar %100 oranında artırılması Faaliyetin Gerçekleşme Ölçüm Kriteri: Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayısının Artış Oranı 2013 Hedefi: Birimin Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayısının Artış Oranının %100 varsaymıştık Gerçekleşme: Öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayımız 25 adet(%40) artışla 2013 yılında 70 adet oldu. Fiziksel yapı/alan yetersizliği nedeniyle yeterli artış gerçekleşemedi. Hedefe Ulaşıldı mı? HAYIR Birimin Seçtiği Faaliyetin Bağlı Olduğu Hedef 2.5: Öğrenciler düzeyinde araştırma kültürünün yerleştirilmesi Birimin Seçtiği Faaliyet: 2.5.3: Araştırma kültürünün geliştirilmesine yönelik her yıl öğrencilere seminer / ders / konferans verilmesi Faaliyetin Gerçekleşme Ölçüm Kriteri: Düzenlenen Seminer/Ders /Konferans Sayısı 2013 Hedefi: 2013 yılı için en az 6 faaliyet yapılması hedeflendi Gerçekleşme: Öğrencilere yönelik 6 adet ders, konferans ve seminer düzenlendi. Hedefe Ulaşıldı mı? EVET Birimin Seçtiği Faaliyetin Bağlı Olduğu

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. Dahili:127 Düzenleyen: (Ali ATA- Bilgisayar İşletmeni Dahili 208) 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz 25.01.1994 yılında endüstrinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 1995-1996

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak!

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sunuş Yalova Üniversitesi, sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce

Detaylı

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder.

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder in Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TOKAT MART-2007 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 4 I GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki,Görev

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı