STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2019 STRATEJİK PLAN"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I Giriş Stratejik Planın Hukuki Dayanağı Hazırlık Süreci Planın sahiplenilmesi Planlama Sürecinin Organizasyonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi İl Milli Eğitim Stratejik Planlama Ekibi İhtiyaçların Tespiti İş Planının Yapılması... 7 BÖLÜM II Tarihsel Gelişim Hatay İl Tanıtımı Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü Tarihçesi Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Paydaşların Belirlenmesi Paydaşların Önceliklendirilmesi Görüş Alma Analiz ve Raporlama Öğretmen, Öğrenci, Yönetici ve Veli Görüşme Analizi Bulguları Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş Görüşme Analiz Bulguları Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü İç Paydaş Anket Bulguları Kurum içi ve Çevre Analizi Kurum İçi Analiz Kurumsal Yapı Beşeri Durum Kurum Kültürü Teknolojik Durum Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 1

3 Mali Durum Çevre Analizi Dünya daki Eğitim Gelişmeleri İncelemesi: Türk Milli Eğitiminin Amaçları PEST analizi Üst politika belgelerinin analizi GZFT Analizi GZFT Analizi Süreci GZFT Analizinde Paydaş Görüşleri Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Gelişim Alanları Temel Eğitim Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Eğitim Din Öğretimi Özel Öğretim Özel Eğitim ve Rehberlik Hayat Boyu Öğrenme ve Bilgi Toplumu Strateji Geliştirme Denetim ve Rehberlik İnsan Kaynakları Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Ve Eğitim Teknolojileri İnşaat Hizmetleri Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 2

4 Tablolar Tablo1:Stratejik Planlama Üst Kurulu Tablo2: İl Milli Eğitim Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Tablo 3: Stratejik planlama Ekibi Tablo 4: Zaman Planlanası Tablo 5: Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yasal Yükümlülükleri Tablo 6: Eğitim Öğretim Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetler Tablo7: Paydaş Analizi Değerlendirme Raporu Tablo8: Öğretmen, Öğrenci, Yönetici ve Veli Görüşme Bulguları Tablo 9: Paydaş Görüş Bulguları Tablo 10: Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Alanları Tablo 11: Rehberlik Yapılan ve Denetlenen Okul/Kurum ile Öğretmen Tablo 12: 2012/2013 EğitimÖğretim Yılı Hakkında İnceleme ve Soruşturma Yapılan Eğitim Çalışanları Tablo 13: İnsan Kaynakları İl Genelindeki Norm ve Mevcut Durumu Tablo 14: Eğitim Öğretim Sınıfı Eğitim Durumu Tablo 15: Cinsiyet ve kariyer basamakları sayıları Tablosu (2014 yılı) Tablo 16: Son İki Yılın Sınıf Bazlı Öğrenci Tablo 17: Okullara Erişim ve Okullaşma Oranları Tablo 18: Mesleki ve Teknik Eğitim ve Lise Gurubu Öğrenci Oranı Tablo 19: Özel Öğretim Kurum/Okul ve Öğrenci/Kursiyer Tablo 20: Kamu Örgün Eğitim Kurumlarında Eğitim Gören Engelli Öğrenci Tablo 21: Mevcut Öğrenci na Göre Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrenci Oranı Tablo 23: Açık Öğretim Öğrenci Sayıları Tablo 24: Hatay Ülke Kıyaslı Ders Neti Bazlı 2012 SBS Sonuçları Tablo 25: HatayÜlke Kıyaslı YGS ve LYS Sonuçları Tablo 26: Yüksek Öğrenime Yerleşme HatayÜlke Kıyası Tablo 27: Lise Gurubu Okul Terkleri ve Sınıf Tekrarları Tablo 28: Meslek Gurubu YGS ÜlkeHatay Kıyası Tablo 29: Meslek Gurubu LYS Puanları HatayÜlke Kıyası Tablo 30: Meslek Gurubu Yüksek Öğretim Kurumlarına Yerleşme HatayÜlke Kıyası Tablo 31: Meslek Gurubu Okul Terkleri ve Sınıf Tekrarları Tablo 32: Okulların teknolojik alt yapıları. Tablo 33: Fatih Projesi İle İlgili Veriler Tablo 34: Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo 35: Yıllar itibariyle Hatay ın eğitim alanındaki kamu yatırım miktarları Tablo 36: Donatım Ödenek Tablosu Tablo 37: Temel Eğitim Okullarına Alınan Donatım Malzemesi Tablosu Tablo 38: Taşıma Bilgileri Tablo 39: Eğitim Kurumu ve Okul Sayıları Tablo 40: Okul Guruplarına Göre Derslik İhtiyacı Tablo 41: Taşımalı Eğitim Bilgileri Tablo 42: Öğrenci Pansiyon Bilgiler Tablo 43: Okul Öncesi Sınıf ve Kurumlar Tablo 44: Yılı İlköğretim Kurumları Tablo 45: Dönüşümü Yapılan İlköğretim Okul Bilgileri Tablo 46: Lise Gurubuna Ait Okul Türleri Tablo 47: Meslek Gurubuna Ait Okul Türleri Tablo 47: İtibariyle Derslik İhtiyacı ve Karşılama Tablo 48: 2013 Derslik Yatırım Programı Tablo 49: Küçük ve Büyük Onarım Verileri Tablo 50: Eğitim Kurumlarının Depreme Karşı Tahkik Verileri Şekiller Şekil 1: Organizasyon yapısı Şekil 2: Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetim Şeması Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 3

5 BÖLÜM I 1. Giriş Küreselleşme sonucunda ortaya çıkan yenilik ve gelişmeler, sosyoekonomik değişmeler ve rekabetin yoğunlaşması, kamu yönetiminde kalite yönetimi, stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi modern yönetim anlayışlarının önem kazanmasına yol açmıştır. Yönetimin görevi, insanları, ortak amacı başarabilir duruma getirmek için onların güçlü yanlarını etkili kılmaktır. Daha esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde yaratıcı çözümler üretebilen, gelecek yönelimli yönetsel yaklaşımlar önem kazanmıştır. Bu yaklaşımların bir aracı olarak stratejik planlamanın kamu yönetiminde hayata geçirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde son yıllarda uygulamaya konulan önemli reformlardan biri de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yerleştirilmeye çalışılan yeni kamu mali yönetimi anlayışıdır. Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan dâhilinde yerine getirmeleri son derece önem kazanmıştır. Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır Stratejik Planın Hukuki Dayanağı tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunda stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir Hazırlık Süreci Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı hazırlanırken kamu kurumları stratejik plan hazırlama kılavuzu modeli esas alınmıştır. Stratejik planların başarılı olması için planlama öncesi hazırlık çalışmalarının çok önemli olduğu bilinmektedir. Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, kuruluş genelinde sahiplenmeyi gerektiren, zaman Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 4

6 alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Hatay il milli eğitim müdürlüğü stratejik planlama hazırlığı beş aşamada gerçekleşmiştir. Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması Organizasyonun oluşturulması İhtiyaçların tespit edilmesi İş planının oluşturulması Hazırlık programının yapılması Planın sahiplenilmesi Kuruluşun tüm çalışanlarının sahiplenmediği bir planın başarılı olması düşünülemez. Bu nedenle Stratejik planlama geniş bir katılımcılık ile hazırlanması gerekir stratejik planlama çalışmalarının başladığı tüm çalışanlarımıza web sitemiz yoluyla ve yüz yüze toplantılarla duyurulmuş konunun önemi anlatılmıştır. Stratejik planlamanın müdürlüğümüz içinde belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görülmemesi gerektiği ve tüm personelin katılımı ve desteğinin önemli olduğu konusunda bilgilendirme sunuları yapılmıştır. Aynı zamanda üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez koşulu olduğundan dolayı İl milli eğitim müdürümüz başkanlığında kurumun üst ve orta düzey yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiştir. Stratejik planlama sürecinde izlenecek yol haritaları belirlenmiştir Planlama Sürecinin Organizasyonu Stratejik planlama katılımcı anlayış gerektiren yaklaşımıdır. Kuruluş içinde en üst yöneticiden başlayarak her kademede çalışanların katılımını gerektirir. Stratejik planlama sürecinde temel aktörlerin ve üstlenecekleri işlevlerin belirlenmesi gereklidir. Hatay il milli eğitim müdürlüğü Stratejik planlama sürecine dâhil olan birim, kişi ve gruplar aşağıda yer almaktadır: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu İl Milli Eğitim Müdürü Kurumumuzun üst yöneticisidir. İl Milli Eğitim Müdürünün onayı ile Stratejik Plan çalışmalarını takip etmek, ekiplerden bilgi almak ve çalışmaları yönlendirmek üzere İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu kurulmuştur. Tablo1: Stratejik Planlama Üst Kurulu ADI SOYADI GÖREV YERİ ÜNVANI Halil SANLI İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdür V. Halil SARI İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Denetmenleri Başkanı Halil OSMANOĞLU İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Zeynel Abidin ŞENSES İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı İsmail ALICI İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 5

7 Yasır GÜLER İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bekir KOCAOĞLAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Necip KAFADAR İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdür V. Kemal GÜLİSTAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdür V. Mithat Güngör YOZGATLI İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdür V. Erdoğan ASARKAYA Dörtyol İlçe M.E.M. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa YILDIRIM Altınözü İlçe M.E.M. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal TURAN Kırıkhan İlçe M.E.M. İlçe Milli Eğitim Müdürü Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Milli Eğitim Bakanlığının 2013/26 no lu genelgesi gereği il geneli Stratejik Planlama çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Strateji Geliştirme Şube Müdürü başkanlığında İl Milli Eğitim Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi oluşturulurmuştur. Tablo2: İl Milli Eğitim Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Adı Soyadı Unvanı Görevi Ahmet TECİMEN Şube Müdürü Başkan Kubilay KURT Okul Müdür Yrd. Koordinatör Mehmet AYDIN Okul Müdürü Koordinatör Sevda DOLAPÇIOĞLU Öğretmen Koordinatör Ahmet ŞANAL Öğretmen Koordinatör Bekir DEMİR Öğretmen Koordinatör İl Milli Eğitim Stratejik Planlama Ekibi Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Üst Kurul un önerileri doğrultusunda çalışmaları yürütmek üzere İl MEM Stratejik Plan Ekibi Kurulmuştur. Ekip, çalışmalara yeterli zamanı ayırabilen alanında bilgi birikime sahip özellikteki her şubeden bir kişinin katılımıyla oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Ekibi şu isimlerden oluşmaktadır. Tablo 3: Stratejik planlama Ekibi ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNVANI Ahmet TECİMEN Strateji Geliştirme Hiz. Şb.Müd. Şube Müdür V. Gülay BOSTANCI Strateji Geliştirme Hiz. Şb.Müd. Şef Sultan KARA Temel Eğitim Hiz. Şb. Müd. Şef Aysel KARA İnsan Kaynakları Hiz. Şb.Müd. Şef Şaban ÇELMELİ Destek Hizmetleri Şb.Müd. Şef Döne PİŞKİN Özel Öğretim Kur. Hiz. Şb. Müd. Şef Gürdal FIRINCIOĞULLARI İnşaat ve Emlak Hiz. Şb. Müd. Mühendis Sakine ERDOĞAN Özel Eğitim ve Reh. Hiz. Şb.Müd. Teknisyen Mehmet DANIŞMAN Özel Büro V.H.K.İ. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 6

8 Nurdan AKYILMAZ Bilgi İşlem ve Eği. Tek. Hiz. Şb.Müd. V.H.K.İ. Mehmet ARSLAN Ortaöğretim Hiz. Şube Müd. V.H.K.İ. Ali SAĞLAMTAŞ Hukuk Hiz. Şb. Müd. Memur M. Emin CİLA Mesleki Eğitim Hiz. Şb.Müd. V.H.K.İ. Necmettin SERTEL Hayat Boyu Öğrenme Hiz. Şb. Müd. V.H.K.İ. M. Ali TOSUN Eğitim Denetmenleri Başkanlığı V.H.K.İ. İlkay GÖK Strateji Geliştirme Hiz. Şb.Müd. V.H.K.İ İhtiyaçların Tespiti Eğitim İhtiyacı: Gerek stratejik planlama ekibinin gerekse stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilerek Stratejik Plan Koordinasyon ekibi üyeleri tarafından Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimleri düzenlenmiştir. Tüm İlçelerimizde Stratejik Plan hazırlamasından sorumlu olan personele hizmet içi eğitim yoluyla eğitimler verilmiştir. Ayrıca Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Üyeleri bakanlığımız tarafından düzenlenen eğitimlere katılmıştır. Danışmanlık ihtiyacı: Stratejik planlama sürecinde danışmanlık ihtiyacı bulunmaktadır. Sürecin her aşamasında MEB Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi İle sürekli İletişim halinde bulunulmaktadır. Veri ihtiyacı: Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespiti, paydaşların beklenti ve memnuniyetlerinin belirlenmesi, gelişmelerin ölçülmesi, performansın değerlendirmesi gibi amaçlara hizmet edecek veriler yüz yüze görüşmeler, anket uygulamaları, bölümlerin istatistik bilgilerinin derlenmesi, kurum içi toplantılar ile elde edilmiştir İş Planının Yapılması Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planın öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için aşamalar belirlenerek zaman planlaması aşağıdaki şekilde yapılmıştır. Tablo 4: Zaman Planlanası TARİH UYGULAMA ADI 2013/26 no'lu Genelge doğrultusunda İL MEM Stratejik Plan Hazırlık Programının ve Çalışma Takviminin oluşturulması 2013/26 no'lu Genelge doğrultusunda İL MEM Stratejik Plan Üst kurulunun, Stratejik Plan Koordinasyon Ekibinin ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması Kurulan ekip ve üst kurulun bilgilerinin ve çalışma planının SGB'ye bildirilmesi Stratejik Plan Hazırlık Programın görünürlük çalışmalarının web sayfasında yapılması, ilgili belgelerin Hatay MEM web sayfasında UYGULAMA SORUMLUSU İL MEM İL MEM İL MEM İL MEM STRATJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 7

9 yayımlanması Okul/Kurumlarda Stratejik Plan uygulamaları içerikli bir rehber kitapçığın hazırlanarak il MEM web sayfasında yayımlanması İL MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Toplantısı İL MEM Stratejik Plan Üst kuruluna ve Stratejik Plan Ekibine "Stratejik 0130 Kasım 2013 Planlamada Durum Analizi" konulu eğitimlerin verilmesi İL MEM Stratejik Plan Üst kuruluna ve Stratejik Plan Ekibine "Stratejik 0130 Aralık 2013 Planlamada Geleceğe Yönelim" konulu eğitimlerin verilmesi 2331 Aralık 2013 İL MEM Stratejik Plan Üst Kurulu ve Koordinasyon Ekibi Toplantısı Durum analizi: Tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, kurum içi ve kurum dışı analizler (paydaş analizi, örgütsel 0231 Ocak 2014 yapı, teknolojik düzey, insan kaynakları, mali kaynakların araştırılması, PEST, GZFT vb. analizler) ve üst politika belgeleri, gelişim alanlarının belirlenmesi çalışmalarının il MEM düzeyinde gerçekleştirilmesi Tamamlanan Durum Analizi çalışmasının SGB'ye gönderilmesi 17 Şubat 21 Mart İlçe MEM, okul ve kurumlara yönelik SP Durum Analizi eğitimlerinin 2013 verilmesi İl MEM Stratejik Planı Geleceğe Yönelim çalışması (Misyon, Vizyon, 0328 Mart 2014 Temel İlke ve Değerlerin belirlenmesi) İlçe MEM, okul ve kurumlara yönelik SP Geleceğe Yönelim 1028 Mart 2014 eğitimlerinin verilmesi 0205 Haziran 2014 İl MEM Stratejik Planı Geleceğe Yönelim çalışması toplantısı İlçe MEM, okul ve kurumlara Stratejik Planlama sürecinde rehberlik ve 1627 Haziran 2014 danışmanlık yapılması İL MEM STRATJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP EKİBİ, İL MEM ARGE SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM ARGE SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP ÜST KURULU VE SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ 0131 Temmuz Ağustos Eylül Ekim 2014 İlçe MEM, okul ve kurumlara Stratejik Planlama sürecinde rehberlik ve danışmanlık yapılması İlçe MEM, okul ve kurumlara Stratejik Planlama sürecinde rehberlik ve danışmanlık yapılması İlçe MEM, okul ve kurumlara Stratejik Planlama sürecinde rehberlik ve danışmanlık yapılması İlçe, okul ve kurum stratejik planlarının incelenerek, hedefler bağlamında İl MEM planında revize yapılması İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 8

10 1317 Ekim Ekim 2014 İlçe, okul ve kurum stratejik planlarının incelenerek, hedefler bağlamında İl MEM planında revize yapılması İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlardan gelen stratejik planların incelenmesi İL MEM SPKOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ 0328 Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım 2014 İlçe, okul ve kurum stratejik planlarının incelenerek, hedefler bağlamında İl MEM planında revize yapılması İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlardan gelen Stratejik Planların incelenmesi Merkez ilçe ortaöğretim kurumlarının okul öğrenci meclis başkanlarının katılımıyla bilgilendirme toplantısının gerçekleştirilmesi (AmaçHedef Performans Göstergeleri) Paydaş kurumların katılımıyla bilgilendirme toplantısının gerçekleştirilmesi (AmaçHedefPerformans Göstergeleri) Yapılan çalışmalarla ilgili bir basın toplantısının düzenlenmesi (Amaç HedefPerformans Göstergeleri) İL MEM SP UST KURULU İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ 0131 Aralık 2014 İl MEM Stratejik Planının değerlendirilmek üzere SGB'ye gönderilmesi İl MEM Stratejik Planının düzeltme, onay ve yayım iş ve işlemlerinin 0131 Aralık 2014 yapılması İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ İL MEM SP UST KURULU, İL MEM SP KOORDİNASYON EKİBİ Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 9

11 BÖLÜM II 1. Tarihsel Gelişim 1.1. Hatay İl Tanıtımı Hatay Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Yapılan arkeolojik araştırmalarda milattan önce ile yılları arasına tarihlenen bulgulara ulaşılmıştır. Hatay, tarih boyunca bütün dinleri, kültürleri bir arada barındıran bir şehir olmuştur. Çağlar boyunca birçok savaşa ve olaya karşı dimdik ayakta kalan Antakya, bu kültür mozaiği içinde bugünlere kadar gelerek kendini kanıtlamıştır. Müslümanların, Hıristiyanların, Yahudilerin ve başka dinlere, mezheplere mensup insanların bir arada yaşayarak bugünlere kadar barış, kardeşlik ve huzur içinde gelmesi, dünyaya verilecek en güzel örneklerden birisidir. Çağlar içinde korunan bu çizgiyle Antakya, tarihteki en güzel yerini almıştır. Antakya yöresini çekici kılan ve tarihi boyunca göçlere açık olmasını sağlayan, yaşamı kolaylaştıran iklim koşulları ve verimli topraklarının yanı sıra Anadolu yu Çukurova yoluyla Suriye ve Filistin e bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmasıdır. Ayrıca Mezopotamya dan Akdeniz e çıkmak için kullanılabilecek en uygun limanlar yine bu bölgededir Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü Tarihçesi Hatay, 1918 yılında işgal edilerek Fransız yönetimi altına girmek zorunda kalmıştır. Fransa, Hatay bölgesini yönetmek için yüksek komiserliğinin temsilcisi olarak bölgeye müsteşar atamıştır. Müsteşarlık bünyesinde eğitim işlerine bakmak üzere Maarif Reisliği (Milli Eğitim Müdürlüğü) aynı tarihte kurulmuştur. Maarif Reisliğine Hataylı Dr. A. Mithat KUSEYRİ getirilmiştir. Hatay ın ilk ortaöğretim kurumu 1913 yılında Antakya İdadisi adıyla kurulmuştur. Ayrıca bu tarihlerde yabancı ülkeler, İskenderun Sancağında çok sayıda okul açmıştır. İskenderun Lisesi bunlardan sadece biridir. Hatay ın 23 Temmuz 1939 yılında anavatana katılmasından sonra bu okullar Türkiye Cumhuriyetine devredilmiştir. En son kapanan yabancı okul, İskenderun daki Santa Tereza Özel İtalyan İlkokulu olmuştur. Hatay, ana vatana katıldıktan sonra ilk Milli Eğitim Müdürü Rıfat Necdet Evrimer olmuştur. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 1970 dan 1980 yılına kadar Hürriyet Caddesi üzerinde, şimdiki Antakya Şehir Kulübünün yanındaki Gazipaşa İş Hanının 2, 3 ve 4. katlarında hizmet vermiştir. Müdürlük, 1980 yılında Hatay Valilik Binasının yanındaki ek binaya taşınmıştır. Ek binanın gereksinimleri karşılamaması üzerine merkez okullarımızdan Atatürk, Nizamettin Özkan ve Ali Sayar İlköğretim Okullarında ek bölümler açılmıştır yılında Merkez Lisesi (Özbuğday Lisesi) yanında yeni bir hizmet binası yapılmıştır. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Mayıs 2010 yılında bu binaya taşınmıştır. Halen bu binada hizmet vermektedir. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 10

12 2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün yasal yetki, görev ve sorumlulukları başta T.C. Anayasası olmak 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak 18/11/2012 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmektedir. Anayasanın Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42. maddesi ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de Bakanlık teşkilatı Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlaki, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemekle sorumlu tutulmuştur. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu sorumlulukları yerel ölçekte ilgili mevzuat hükümleri gereğince yerine getirmektedir. Her ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bulunmaktadır. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan meydana gelir. Tablo5: Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yasal Yükümlülükleri FAALİYET ALANLARI 1. TEMEL EĞİTİM 2. ORTAÖĞRETİM 3. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 4. ÖZEL ÖĞRETİM 5. ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER *2013/5171 nolu Bakanlar Kurulu Kararı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği *Denklik Yönetmeliği *Okul Öncesi Eğitimi Kurumları Yönetmeliği 03/09/2013 tarihli ve sayılı Bakanlık yazısı *MEB Kurum AçmaKapatmaAd Verme Yönetmeliği *Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği *Sosyal Etkinlik Yönetmeliği *İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında *Parasız YatılılıkBursluluk ve Sosyal Yardım Yönetmeliği *Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi *Ortaöğretim Yönetmeliği *3308 Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu *5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu *Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği *Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği *Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği *Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Direksiyon *Eğitimi Uygulama Yönergesi *5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve *Kanun Hükmündeki Kararnameler Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun *5825 Sayılı Engellilerin Haklarına İlişkin Kanun *573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 11

13 FAALİYET ALANLARI 6.HAYAT BOYU ÖĞRENME VE BİLGİ TOPLUMU 7. STRATEJİ GELİŞTİRME 8. DENETİM VE REHBERLİK 9. İNSAN KAYNAKLARI 10. DESTEK HİZMETLERİ *Özürlüler ile ilgili 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi *2006/18 Sayılı Genelge (Kamu binalarının özürlülere uygun duruma getirilmesi) *2008/60 Sayılı Genelge (Kaynaştırma Eğitim Uygulamaları) *Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER *3308 Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu *Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği *Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği (İlkOrtaLiseMesleki) *Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge *Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik *İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (ARGE) Yönergesi *5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu *Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik *Stratejik Planlama Genelgesi (2013/26) *Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği *TEFBİS Uygulama Yönergesi *Okul Aile Birliği Yönetmeliği *Araştırma İzinleri 2012/13 nolu Genelge *Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik *657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu *Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıları Yönetmeliği *5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu *5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu *5682 Sayılı Pasaport Kanunu *Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik *Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği *Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik *Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik *Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik *Özürlülere Verilecek Rapor Hakkında Yönetmelik *Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik *Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar için *Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik *Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle atanacak Personel Hakkında Yönetmelik *Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği *Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kararı *Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik *Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği *MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilesine Dair Yönerge *6245 Sayılı Harcırah Kanunu *Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği *4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 12

14 FAALİYET ALANLARI *MEB Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar *2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu *MEB e Bağlı Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Öğretmen Lokalleri ile Sosyal Tesisler Yönetmeliği *7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER *Şubat 2011/2641 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav 11. BİLGİ İŞLEM Yönergesi *Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi *652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname *222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu *1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu *2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu *5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 12. İNŞAAT FAALİYETLERİ *3194 Sayılı İmar Kanunu *4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu *Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanları İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesi Dair Yönetmelik *Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik *Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik *MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 2012/02 nolu Genelgesi 13. ÖZEL BÜRO *4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 14. HUKUK Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Müdürlüğümüzün faaliyet alanları Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Yönetsel Faaliyetler olmak üzere iki ana faaliyet alanında gruplandırılarak sunmuş olduğu hizmetler aşağıdaki tabloda belirlenmiştir. Tablo 6: Eğitim Öğretim Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetler FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAK ÜRÜN VE HİZMETLER 1. TEMEL EĞİTİM 2.ORTAÖĞRETİM 3. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM a) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, b) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek. a) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek, b) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. a) Mesleki ve teknik eğitimistihdam ilişkisini yerelde sağlamak Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir. a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler: 1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, 2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araçgereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak, 3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 13

15 4.DİN ÖĞRETİMİ 5. ÖZEL ÖĞRETİM ve geliştirmek, b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, c) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak. a) Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, b) Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek, c) Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek a) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak, b) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, c) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ç) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek, d) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, e) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, f) Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, g) Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, ğ) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, h) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek, ı) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, değerlendirmek, i) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, j) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler verimliliği sağlamak, 6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, 7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, 11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, 12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler: 1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, 2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek, 3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek, 4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak, 5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, 6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak, 7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, 8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, 9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak, 10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak. c) Öğrencilere yönelik görevler: 1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, 2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak, 3) Öğrencilerin kayıtkabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek, 5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 14

16 6. ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK 7. HAYAT BOYU ÖĞRENME VE BİLGİ TOPLUMU yürütmek. a) Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak, b) Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, c) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, ç) Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, d) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak, e) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak, f) Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak, g) Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak, ğ) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, h) Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak, ı) Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, i) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak, j) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak, k) Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak a) Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak, b) Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek, c) Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak, ç) Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak, d) Beceri ve hobi kursları ile kültürel kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, 6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 8) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, 10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak. ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler: 1) Eğitim Kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek, 2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 15

17 faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, e) Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyokültürel etkinlikler yapmak, f) Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek, g) Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ğ) Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER 8. STRATEJİ GELİŞTİRME 9. DENETİM VE REHBERLİK a) İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak, b) İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, c) Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek, ç) Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek, d) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, e) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, f) Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, g) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, ğ) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, h) Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak, ı) Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, i) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak, j) Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, k) Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, l) Eğitim Kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek, m) İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak, n) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak, o) İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek, ö) Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek, p) Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, r) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak, a) Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyeti yürütmek, b) Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 16

18 10. İNSAN KAYNAKLARI değerlendirmek, c) Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, ç) Eğitimöğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, d) İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak, e) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek, f) İl millî eğitim müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, g) İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ğ) Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak, h) Eğitimöğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak, ı) Eğitimöğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak. a) İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak, b) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, c) İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, ç) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, d) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek, f) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek, g) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, h) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak, ı) Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak, i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, j) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak, k) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek, l) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak, m) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek, n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak, o) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek. 11. DESTEK HİZMETLERİ b) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, c) Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek, ç) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, d) Depo iş ve işlemlerini yürütmek, e) Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, f) Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek, g) Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ğ) Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek, h) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek, ı) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 17

19 i) Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek, j) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 12. BİLGİ İŞLEM a) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek, b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak, c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, ç) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, d) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek, e) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, f) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak, g) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, h) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek, ı) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve eiçerik projelerini incelemek ve değerlendirmek, i) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak, j) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, k) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, l) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, m) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, n) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, o) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ö) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak, p) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek, r) Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 13. İNŞAAT FAALİYETLERİ b) Eğitim Kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak, c) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ç) Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, d) Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, e) İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak, f) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, g) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ğ) Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, h) Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 18

20 ı) Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, i) Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, j) Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek, k) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, l) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, m) Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, n) Eğitim kurumlarının kamuözel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, o) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ö) Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletme devri karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yenilettirilmesi veya yeniden yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, p) Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek, r) Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, s) Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ş) Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak. a)il millî eğitim müdürlüklerinde; yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek 14. ÖZEL BÜRO 15. HUKUK b) vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, c)bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak, d)millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme işleri ile protokol iş ve işlemlerini yürütmek a) Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, b) Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı temsil etmek, c) Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, ç) Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek, d) Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, e) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak, f) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek, g) İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak, ğ) İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, h) Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek, ı) Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayfa 19

ŞUBE MÜDÜRÜ - Sezai AYDIN Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, Strateji Geliştirme, Hukuk, İnsan Kaynakları Yönetimi, Destek, İnşaat ve Emlak,

ŞUBE MÜDÜRÜ - Sezai AYDIN Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, Strateji Geliştirme, Hukuk, İnsan Kaynakları Yönetimi, Destek, İnşaat ve Emlak, ŞUBE MÜDÜRÜ - Erol KAZANCI Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Kurumları, ŞUBE MÜDÜRÜ - Sezai AYDIN

Detaylı

ÇARŞAMBA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM VE PERSONEL BİLGİLERİ

ÇARŞAMBA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM VE PERSONEL BİLGİLERİ Özel Büro * Yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek; * Vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, * Bilgi edinme başvurularının

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28471 YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete. Sayı : 28471 YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Sayı : 28471 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28471 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

İLÇEMİZ İDARECİLERİ ve PESONELİNE AİT GÖREV DAĞILIMI

İLÇEMİZ İDARECİLERİ ve PESONELİNE AİT GÖREV DAĞILIMI İLÇEMİZ İDARECİLERİ ve PESONELİNE AİT GÖREV DAĞILIMI ADI U İŞ VE İŞLEMLERİ TEMEL EĞİTİM Ü Eğitim Öğretim İş ve Yurtlar ve Burslar ile ilgili iş ve işlemler E-Okul İş ve Denklik İş ve Kültürel iş ve işlemler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Rehberlik ve Denetim Rehberi İL / İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Rehberlik ve Denetim Rehberi İL / İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ 1 İL / İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ 2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ankara, 2014 İL / İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ 3 D. REHBERLİK VE DENETİM RAPORLAMA

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1-Elektronik başvuru formu 2-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez 3 Aylık İstatistik 6 Aylık İstatistik Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Bakanlığımız ve diğer genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler adına yürütülen hukuk hizmetlerine ilişkin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TRABZON 2015 iv Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı (I) SAYILI CETVEL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Talim ve Terbiye Müsteşar Kurulu Yardımcısı Müsteşar Talim ve Terbiye Kurulu Hizmet Birimleri 1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2) Ortaöğretim

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ocak - 2015 T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI SAKARYA 2015 1 En mühim ve feyizli işlerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı