İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)"

Transkript

1 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214)

2 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilerek hükme bağlanmıştır. Bu hüküm ile, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan İSKİ 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım. Dr. Dursun Atilla ALTAY İSKİ Genel Müdürü 2

3 İÇİNDEKİLER: I. OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME...19 B. BÜTÇE GELİRLERİ...2 C. FİNANSMAN...24 II. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 25 III. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.. 27 IV. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...27 A. BÜTÇE GİDERLERİ...27 B. BÜTÇE GELİRLERİ

4 I.OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis i kararıyla kabul edilen 214 mali yılı bütçesinde; 214 yılı Gelir Bütçemiz 213 yılına göre % 21 oranında artarak 4 milyar 276 milyon olarak tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 214 Yılı Gider Bütçemiz 4 milyar 761 milyon olarak hedeflenmiş olup, 213 yılı yılbaşı bütçesine göre % 34 oranında artmıştır. Ancak 21 Ekim 213 tarihinde 14 nolu Genel Kurul onayı ile yürürlüğe giren 8 milyon ek bütçe ilavesi ile 213 yılı yılbaşı bütçesi 4 milyar 347 milyon olmuş, böylece 213 yılı bütçesine göre 214 yılı bütçesi %1 oranında artış göstermiştir. 214 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 1 milyar 964 milyon, 214 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmemiz ise 1 milyar 846 milyon olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %46 lık kısmını, gider bütçemizin ise % 39 luk kısmını gerçekleştirmiş durumdayız. Tablo Yılı Bütçe ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler 213 YILI ve 214 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE 213 YILI (Ocak-Haziran 213) GERÇ. % BÜTÇE 214 YILI (Ocak-Haziran 214) GERÇ. % GELİR % % GİDER % % 4

5 A.BÜTÇE GİDERLERİ 214 yılının ilk altı aylık döneminde, 213 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe gider gerçekleşmeleri % 42 oranında artış göstererek 1 milyar 846 milyon 179 bin olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ KODU AÇIKLAMA 213 YILI YILBAŞI BÜTÇE 213 YILI 213 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. GERÇ. (%) 214 YILI YILBAŞI BÜTÇE 214 YILI 214 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. GERÇ. (%) ARTIŞ / AZLŞ. ORN. % 1 - Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid Mal ve Hizmet Alım Gid Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler TOPLAM

6 Grafik YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 21.. %4 1.. % 27.. % % %2 Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid % %2 Faiz Giderleri Cari Transferler % % Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Kurumumuz 214 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri 52 milyon 633 bin, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 117 milyon 441 bin, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 942 milyon 598 bin, Faiz Giderleri 1 milyon 1 bin, Cari Transferler 633 milyon 149 bin, Sermaye Giderleri 2 milyar 65 milyon 75 bin, Sermaye Transferleri 1 milyon, Borç verme 21 milyon ve Yedek Ödenekler 27 milyon olmak üzere toplam 4 milyar 761 milyon 671 bin ödenek ayrılmıştır. 4 milyar 762 milyon olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda %13, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %2, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen paylar ve Gelirlerden ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere %13, tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %43, Borç Verme kalemine %4, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek kalemine ise %6 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. 6

7 Tablo 3: 214 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE LERİ KODU AÇIKLAMA 214 YILI BÜTÇE ( ) GERÇ. ORANI (%) TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI % 1 - Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid Mal ve Hizmet Alım Gid Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 27.. TOPLAM yılı Ocak-Haziran dönemde Personel Giderleri bütçesi %39 luk bir gerçekleşme ile 23 milyon 18 bin, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri %37 lik bir gerçekleşme ile 44 milyon 28 bin, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %34 lük gerçekleşme ile 32 milyon 385 bin, Faiz Giderleri %4 lık bir gerçekleşme ile 437 bin, Cari Transferler %2 lik bir gerçekleşme ile 14 milyon 155 bin, Sermaye Giderleri %44 lük bir gerçekleşme ile 914 milyon 157 bin olarak gerçekleşmiş, Sermaye Transferleri kaleminde ilk altı aylık dönem içinde gider gerçekleşmesi olmamış olup, Borç Verme kalemi %174 lük bir gerçekleşme ile 35 milyon gerçekleşmiş durumdadır. 7

8 Grafik YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER SİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Grafik YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE VE GİDER Sİ Bütçe Gerçekleşme ( ) 8

9 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Tablo 4: Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 214 Yılında 213 Yılına Göre Meydana Gelen Artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE LER KODU AÇIKLAMA 213 YILI GERÇ. İLK 6 AYLIK 214 YILI GERÇ. İLK 6 AYLIK GERÇ. ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI (%) 213 YILI TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI % 214 YILI TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI % 1 - Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid Mal ve Hizmet Alım Gid Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 8 - Borç Verme Yedek Ödenekler TOPLAM Grafik YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ LERİ YILI GERÇ.İLK 6 AY 214 YILI GERÇ.İLK 6 AY 9

10 Personel Giderleri 214 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmeler, bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 213 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %3 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 213 yılının ilk 6 ayında personel bütçesinin %4 i gerçekleşmiş olup, 214 yılının aynı döneminde %39 oranında bir gerçekleşme olmuştur. Tablo 5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri YILI (1) PERSONEL GİDERLERİ AYLAR 213 YILI 214 YILI 6 AYLIK 6 AYLIK ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-) 213 YILI 214 YILI GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI OCAK % 16% 16% ŞUBAT % 15% 15% MART % 14% 14% NİSAN % 16% 15% MAYIS % 15% 17% HAZİRAN % 24% 23% TOPLAM % 1% 1% Grafik-5 PERSONEL GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 214 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 1

11 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 213 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 35 i gerçekleşmiş iken, 214 yılının aynı döneminde % 37 oranında bir gerçekleşme olmuştur. 214 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, önceki yılın aynı dönemine gore yaklaşık aynı değerde gerçekleşmiştir. Tablo 6: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri YILI (2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ AYLAR 213 YILI 214 YILI 6 AYLIK 6 AYLIK ARTIŞ- AZALIŞ 213 YILI 214 YILI ORANI (+,-) GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI OCAK % 27% 27% ŞUBAT % 15% 15% MART % 12% 12% NİSAN % 13% 13% MAYIS % 14% 14% HAZİRAN % 19% 19% TOPLAM % 1% 1% Grafik-6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 214 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 11

12 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 214 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, ağaçlandırma ve peyzaj giderleri, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alım giderleri, personel servis kiralama giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 32 milyon 385 bin harcama yapılmıştır. 213 yılının aynı döneminde Mal ve Hizmet Alımları için 37 milyon 685 bin harcama yapılarak, 214 yılı için söz konusu giderlerdeki artış 213 yılına göre % 4 oranında olmuştur. Tablo 7: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri YILI (3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYLAR 213 YILI 214 YILI 6 AYLIK 6 AYLIK ARTIŞ- AZALIŞ 213 YILI 214 YILI ORANI (+,-) GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI OCAK % 3% 5% ŞUBAT % 19% 2% MART % 19% 18% NİSAN % 18% 19% MAYIS % 19% 18% HAZİRAN % 22% 2% TOPLAM % 1% 1% 12

13 Grafik-7 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 214 Yılı Gerç.İlk 6 Ay Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 214 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme (Ekonomik kod II) EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE LERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 214 YILI BÜTÇE ( ) ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ TOPLAM

14 Grafik YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇESİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında 32 milyon 385 bin olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde, en büyük payı 166 milyon 65 bin ile enerji alımlarının oluşturduğu Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Giderleri, ikinci en büyük payı 111 milyon 51 bin ile atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, taşıt kiralama giderleri, temizlik hizmeti alımı ile ağaçlandırma ve peyzaj hizmeti alım kalemlerinden oluşan Hizmet Alım Giderleri almıştır. 14

15 Faiz Giderleri Tablo 9: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri YILI (4) FAİZ GİDERLERİ AYLAR 213 YILI 214 YILI 6 AYLIK 6 AYLIK ARTIŞ- AZALIŞ 213 YILI 214 YILI ORANI (+,-) GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI OCAK % % % ŞUBAT % 1% 1% MART % % % NİSAN % % % MAYIS % 15% 15% HAZİRAN % 84% 84% TOPLAM % 1% 213 Yılının Ocak-Haziran döneminde 451 bin faiz ödemesi yapılmış olup, 214 yılının aynı döneminde bu gider %3 oranında azalış göstererek 437 bin olarak gerçekleşmiştir. Grafik-9 FAİZ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 214 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 15

16 Cari Transferler Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, İller Bankasına Verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler Giderleri, 213 yılının ilk altı ayında 12 milyon 95 bin gerçekleşirken, 214 yılının aynı döneminde ise bu gider %1 oranında artış göstererek 14 milyon 155 bin olarak gerçekleşmiştir. Tablo 1: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri YILI (5) CARİ TRANSFERLER AYLAR 213 YILI 214 YILI 6 AYLIK 6 AYLIK ARTIŞ- AZALIŞ 213 YILI 214 YILI ORANI (+,-) GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI OCAK % 17% 3% ŞUBAT % 16% 16% MART % 15% 12% NİSAN % 2% 31% MAYIS % 33% 21% HAZİRAN % 17% 17% TOPLAM % 1% 1% Grafik-1 CARİ TRANSFERLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 214 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 16

17 6. Sermaye Giderleri 214 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri, Etüt Proje Giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Taşıt Alımları gibi giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 914 milyon 157 bin harcama yapılmıştır. 213 yılının aynı döneminde 734 milyon 918 bin harcama yapılmış olup, 213 yılına göre 214 yılında %24 oranında bir artış olmuştur. Tablo 11: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri YILI (6) SERMAYE GİDERLERİ AYLAR 213 YILI 214 YILI 6 AYLIK 6 AYLIK ARTIŞ- AZALIŞ 213 YILI 214 YILI ORANI (+,-) GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI OCAK % 7% 8% ŞUBAT % 14% 1% MART % 18% 15% NİSAN % 21% 11% MAYIS % 16% 14% HAZİRAN % 24% 42% TOPLAM % 1% 1% 214 yılında Sermaye Giderlerinde, en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Haziran ayında olmuştur. 17

18 Grafik-11 SERMAYE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 214 Yılı Gerç.İlk 6 Ay Tablo 12: Sermaye Giderleri 214 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi 214 YILI SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ 214 YILI BÜTÇE ( ) MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ TOPLAM yılının ilk altı ayında, 914 milyon 156 bin olarak gerçekleşmiş olan Sermaye Giderleri içinde en yüksek harcama içme suyu tesisi yapımlarının ve kanalizasyon tesisi yapımlarının yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri içinde olmuştur. 18

19 Grafik-12 SERMAYE GİDERİ BÜTÇE LERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 29 milyon 842 bin, Gayri Maddi Hak Alımlarında 25 milyon 969 bin, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasında 23 milyon 31 bin, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 472 milyon 3 bin, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 3 milyon 15 bin harcama yapılmıştır. 7. Sermaye Transferleri Sermaye Transferlerinde, 213 yılı ve 214 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 8.Borç Verme 213 yılının ilk altı aylık döneminde Borç Verme kaleminde herhangi bir gerçekleşme olmamışken 214 yılının aynı döneminde 35 milyon gerçekleşme olmuştur. 19

20 B.BÜTÇE GELİRLERİ 214 yılı gelir bütçesinin ; % 88 i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden % 12 si Diğer Gelirden olmak üzere toplam 4 milyar 276 milyon olarak tahmin edilmiştir. Tablo 13: 214 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi 214 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ Sİ GELİRLER BÜTÇE BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI ( ) GELİR GERÇ. PAYI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ % % ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 15. % DİĞER GELİRLER % % SERMAYE GELİRLERİ 3.8. % % TOPLAM % % 214 yılı Ocak-Haziran döneminde, İSKİ Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 1 milyar 963 milyon 825 bin olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %46 sına ulaşılmış durumundadır. Tablo 14 de 213 ve 214 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 2

21 Tablo 14: 213 ve 214 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK BÜTÇE GELİR LERİ AYLAR 213 YILI 214 YILI ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-) OCAK % ŞUBAT % MART % NİSAN % MAYIS % HAZİRAN % TOPLAM % Grafik-13 AYLIK BAZDA BÜTÇE GELİR LERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Aylık 214 Yılı Gerç.İlk 6 Aylık 21

22 Tablo 15: 213 ve 214 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları ve Gerçekleşmelerin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİRLER İLK 6 AY GERÇ. ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-) NİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI 213 YILI 214 YILI 213 YILI 214 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ % 91% 9% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER % % % DİĞER GELİRLER % 9% 1% SERMAYE GELİRLERİ % % % TOPLAM % 1% 1% Haziran ayı sonu itibariyle, toplam Gelir Bütçe gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 213 yılında % 91 iken, 214 yılında % 9 oranında gerçekleşmiştir. Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi İdare Vergi Gelirlerden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşan Diğer Gelirlerin payı 213 yılında % 9 iken, 214 yılında bu oran % 1 olarak gerçekleşmiştir. Grafik YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR LERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 213 YILI Gerç. İlk 6 Ay 214 YILI Gerç.İlk 6 Ay 22

23 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 213 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 629 milyon gerçekleşmiş olup, 214 yılının Ocak-Haziran döneminde ise % 8 lik bir artış ile 1 milyar 77 milyon olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığının toplam bütçe gelirleri içinde önemli paya sahip olmasının sebebi, Su Hizmetlerine İlişkin Kurum Hasılatı Gelirlerinin bu gelir kalemi içerisinde yer almasıdır. 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar gelir kaleminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. 5. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Toplam gelirler içinde diğer önemli paya sahip olan Diğer Gelirler kalemi, Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi İdare Vergi Gelirlerden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşmaktadır. 213 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 167 milyon 963 bin olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı Ocak-Haziran döneminin Diğer Gelirler kaleminin 193 milyon 941 bin gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde % 15 oranında artış olmuştur. 6. Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirlerinde, yılı Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşmesi olmamıştır. 23

24 C. FİNANSMAN yılının Ocak-Haziran dönemlerinde idare finansmanı için iç ve dış borçlanma yapılmamış olup, 213 yılının Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 263 bin, 214 yılının aynı döneminde toplam 4 milyon 938 bin iç ve dış borç ana para geri ödemesi yapılmıştır. Tablo 16: 213 ve 214 Yılları Finansman Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri YILI FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA 213 YILI BÜTÇE 213 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇ. 214 YILI BÜTÇE 214 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇ. İÇ BORÇLANMA Kullanım 1.. Ödeme (-) DIŞ BORÇLANMA Kullanım Ödeme (-) Grafik-15 FİNANSMAN Sİ BORÇLANMA ÖDEME 213 YILI İLK 6 AY 214 YILI İLK 6 AY 24

25 II. 214 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İSKİ Genel Müdürlüğü, sorumlu olduğu kentin büyüklüğüne kıyasla kısıtlı olan mali kaynaklarına rağmen Ocak-Haziran döneminde doğru ve yerinde projelerle, bu kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanarak aradaki finansman açığını kapatma yolunda önemli başarılar sağlamıştır. Genel Müdürlüğümüzün İçmesuyu Yatırımlarından ; Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (8) ile Atıksu Yatırımlarıdan; Avrupa Yakası 27 Yılı 4. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı ve Avrupa Yakası 21 Yılı 2.Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı işleri 214 yılı Ocak Haziran döneminde tamamlanmıştır. Bu dönemde içmesuyu yatırımlarından; Avrupa Bölgesi 17. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı; (Selimpaşa Depo,Ortaköy Depo, Kavaklı Depo), 2. Genel Müdürlük Binası İnşaatı; (Genel Müdürlük Binası, Otopark Binası, Yemekhane Binası, Çevre Tanzim İşleri), Avrupa Bölgesi 16. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 19. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 2. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 22. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (3), Avrupa Bölgesi 12.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 21.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Asfalt Kaplama İşi (2), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (1); (Reşadiye Su Deposu, Tufankoru Su Deposu, Kızılcaköy Su Deposu, Doğancılı Su Deposu, Terfi Merkezi, Şile, Ağva, Sortullu İsale ve Terfi Hattı), Melen Projesi 2. Etap İsale Hattı İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (12), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (11), Melen Projesi 2.Etap İsale Hattı, Su Deposu, Terfi Merkezi, Şalt Sahası ve Çevre Tanzimi İnşaatı; (Su Deposu, Şalt Sahası, Çöktürme Havuzu, İletim Hattı), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (13), Asya İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (1); (Sancaktepe Hizmet Binası, Sultanbeyli Hizmet Binası) işleri devam etmiş ve bu işler kapsamında İçmesuyu şebekesi, isale hattı, depo ve terfi merkezi ile hizmet binaları inşa çalışmaları yapılmıştır. 25

26 Bu dönemde atıksu yatırımlarından ise; Avrupa Yakası 2. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 211 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 1. Bölge Köyleri Müteferrik Şebeke İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 211 Yılı 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 211 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 212 yılı 1.kısım tünel inşaat, Ayamama Deresi 211 Yılı Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 212 yılı 2.Kısım Tünel İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 212 yılı 5. Kısım Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 21 Yılı 1. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Ambarlı Havzası Müteferrik Kollektör ve Şebeke İnşaatı, Çanta (Silivri) Atıksu Tüneli, Kolektörleri ve Şebeke İnşaatı, Çanta Havzası Müteferrik Atıksu Kolektörleri Şebeke Bağlantıları İnşaatı, Gürpınar ve Çanta Atıksu Tüneli İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Tüneli İnşaatı, Avrupa Yakası 21 Yılı 3. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Başakşehir İlçesi Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi Bağlantıları Tünel ve Kollektör İnşaatı, Avrupa 2. Bölge 212 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 21 Yılı 4. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 2. Bölge 211 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 2.Bölge 212 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya Yakası VI. Kısım Müteferrik Boru İtme İnşaatı, Anadolu Yakası 8. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Asya 1. Bölge 211 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Beton Betonarme Boru Betonarme Baca Elemanları, C Parçaları İle Bu İmalatlara Ait Conta ve Prefabrik Dere Islah Elemanları Temini, Asya 2. Bölge 211 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Asya 2. Bölge 211 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Arıtma Tesisi ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Asya Yakası 2. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Beylerbeyi Küçüksu Atıksu Tüneli İkmal İnşaatı, Asya 2. Bölge 212 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya 2. Bölge 212 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Tuzla Atıksu Havzası (Ömerli Barajı) Tünel, Kollektör ve Şebeke İnşaatı, Asya Bölgesi 213 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya Bölgesi 213 Yılı 4. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya Bölgesi 213 Yılı 3. Kısım Atıksu Tünel ve Şebekesi, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Çanta Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Avrupa Yakası Atıksu Arıtma Tesisi Ek Ünite İnşaatı (1), Silivri Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Selimpaşa Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işleri devam etmiş ve bu işler kapsamında Atıksu şebekesi, tünel, dere ısahı ve Atıksu arıtma tesisleri inşa çalışmaları yapılmıştır. 26

27 III. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 214 yılı Ocak-Haziran döneminde devam eden içmesuyu ve atıksu projeleri inşa çalışmalarına Temmuz Aralık 214 döneminde de devam edilecektir. IV. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 214 yılı gider bütçesinde olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı önceki yıllara göre düşük olmayacağı tahmin edilmektedir. Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde Ocak-Haziran dönemlerinde ödeneklerin %3 ile %5 arasında değişen oranlarda kullanıldığı, Temmuz-Haziran dönemlerinde ödeneklerin % 7 ile % 95 arasında değişen oranlarda kullanılacağı görülmektedir. 214 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın, giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. B.Bütçe Gelirleri 214 yılı İSKİ bütçesinde olarak hedeflenen gelirlerin önceki yıllarda olduğu gibi gerçekleşmesinin yüksek oranda olacağı tahmin edilmiştir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden (su satışı) sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi iken yılsonu gerçekleşmesinin , diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi iken yıl sonu gerçekleşmesinin olacağı tahmin edilmiştir. Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında, 214 yılının birinci altı ayında gerçekleşmelerin yaklaşık olarak aynı düzeyde seyrettiği görülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, abone sayıları ve her türlü taleplere göre yapılacak işlemler gerçekleşmeleri olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 214 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur. EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ 27

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2015 YILI

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2009 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2009 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 29 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ-29 İÇİNDEKİLER Sunuş..1 A. Ocak-Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları..2 1- Bütçe Giderleri...2

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 215 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu KIRKLARELİ ÜNİERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir. Yönetici Sunuşu gerçekleştirilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ...

III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... I İçindekiler SUNUġ... III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GĠRĠġ... 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... 3 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri... 9 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri...

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Bilindiği üzere 5018 sayılı kanunun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 1-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Sunuş I.OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1 A. Bütçe Giderleri 1 a)

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 215 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI Ekim 215 www.erciyes.edu.tr 1 I. 215 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 214 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği

Detaylı

MaliİzlemeRaporu. İstikrar Enstitüsü. Ekim Kasım 2010. Bütçe Sonuçları. Merkezi Yönetim 2010 Yılı Ekim/Kasım Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış

MaliİzlemeRaporu. İstikrar Enstitüsü. Ekim Kasım 2010. Bütçe Sonuçları. Merkezi Yönetim 2010 Yılı Ekim/Kasım Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış MaliİzlemeRaporu İstikrar Enstitüsü Ekim Kasım 2010 Bütçe Sonuçları Merkezi Yönetim 2010 Yılı Ekim/Kasım Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış 2011 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ 212 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 212 - ĐÇĐNDEKĐLER - BÜTÇE GĐDERLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU... 1

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 KASIM 2011 İÇİNDEKİLER 2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 Sayfa İÇMESUYU LERİ Avrupa Yakası Devam Eden İçmesuyu Projeleri... 3-4 Avrupa Yakası Yeni İçmesuyu

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEMMUZ İÇİNDEKİLER SunuĢ I.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri a) 01-Personel

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 201 5 YI L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU NEVŞEHİR Temmuz-213 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe Gelirleri...11

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı