İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)"

Transkript

1 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214)

2 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilerek hükme bağlanmıştır. Bu hüküm ile, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan İSKİ 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım. Dr. Dursun Atilla ALTAY İSKİ Genel Müdürü 2

3 İÇİNDEKİLER: I. OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME...19 B. BÜTÇE GELİRLERİ...2 C. FİNANSMAN...24 II. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 25 III. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.. 27 IV. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...27 A. BÜTÇE GİDERLERİ...27 B. BÜTÇE GELİRLERİ

4 I.OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis i kararıyla kabul edilen 214 mali yılı bütçesinde; 214 yılı Gelir Bütçemiz 213 yılına göre % 21 oranında artarak 4 milyar 276 milyon olarak tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 214 Yılı Gider Bütçemiz 4 milyar 761 milyon olarak hedeflenmiş olup, 213 yılı yılbaşı bütçesine göre % 34 oranında artmıştır. Ancak 21 Ekim 213 tarihinde 14 nolu Genel Kurul onayı ile yürürlüğe giren 8 milyon ek bütçe ilavesi ile 213 yılı yılbaşı bütçesi 4 milyar 347 milyon olmuş, böylece 213 yılı bütçesine göre 214 yılı bütçesi %1 oranında artış göstermiştir. 214 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 1 milyar 964 milyon, 214 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmemiz ise 1 milyar 846 milyon olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %46 lık kısmını, gider bütçemizin ise % 39 luk kısmını gerçekleştirmiş durumdayız. Tablo Yılı Bütçe ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler 213 YILI ve 214 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE 213 YILI (Ocak-Haziran 213) GERÇ. % BÜTÇE 214 YILI (Ocak-Haziran 214) GERÇ. % GELİR % % GİDER % % 4

5 A.BÜTÇE GİDERLERİ 214 yılının ilk altı aylık döneminde, 213 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe gider gerçekleşmeleri % 42 oranında artış göstererek 1 milyar 846 milyon 179 bin olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ KODU AÇIKLAMA 213 YILI YILBAŞI BÜTÇE 213 YILI 213 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. GERÇ. (%) 214 YILI YILBAŞI BÜTÇE 214 YILI 214 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. GERÇ. (%) ARTIŞ / AZLŞ. ORN. % 1 - Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid Mal ve Hizmet Alım Gid Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler TOPLAM

6 Grafik YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 21.. %4 1.. % 27.. % % %2 Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid % %2 Faiz Giderleri Cari Transferler % % Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Kurumumuz 214 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri 52 milyon 633 bin, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 117 milyon 441 bin, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 942 milyon 598 bin, Faiz Giderleri 1 milyon 1 bin, Cari Transferler 633 milyon 149 bin, Sermaye Giderleri 2 milyar 65 milyon 75 bin, Sermaye Transferleri 1 milyon, Borç verme 21 milyon ve Yedek Ödenekler 27 milyon olmak üzere toplam 4 milyar 761 milyon 671 bin ödenek ayrılmıştır. 4 milyar 762 milyon olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda %13, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %2, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen paylar ve Gelirlerden ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere %13, tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %43, Borç Verme kalemine %4, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek kalemine ise %6 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. 6

7 Tablo 3: 214 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE LERİ KODU AÇIKLAMA 214 YILI BÜTÇE ( ) GERÇ. ORANI (%) TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI % 1 - Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid Mal ve Hizmet Alım Gid Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 27.. TOPLAM yılı Ocak-Haziran dönemde Personel Giderleri bütçesi %39 luk bir gerçekleşme ile 23 milyon 18 bin, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri %37 lik bir gerçekleşme ile 44 milyon 28 bin, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %34 lük gerçekleşme ile 32 milyon 385 bin, Faiz Giderleri %4 lık bir gerçekleşme ile 437 bin, Cari Transferler %2 lik bir gerçekleşme ile 14 milyon 155 bin, Sermaye Giderleri %44 lük bir gerçekleşme ile 914 milyon 157 bin olarak gerçekleşmiş, Sermaye Transferleri kaleminde ilk altı aylık dönem içinde gider gerçekleşmesi olmamış olup, Borç Verme kalemi %174 lük bir gerçekleşme ile 35 milyon gerçekleşmiş durumdadır. 7

8 Grafik YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER SİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Grafik YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE VE GİDER Sİ Bütçe Gerçekleşme ( ) 8

9 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Tablo 4: Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 214 Yılında 213 Yılına Göre Meydana Gelen Artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE LER KODU AÇIKLAMA 213 YILI GERÇ. İLK 6 AYLIK 214 YILI GERÇ. İLK 6 AYLIK GERÇ. ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI (%) 213 YILI TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI % 214 YILI TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI % 1 - Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid Mal ve Hizmet Alım Gid Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 8 - Borç Verme Yedek Ödenekler TOPLAM Grafik YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ LERİ YILI GERÇ.İLK 6 AY 214 YILI GERÇ.İLK 6 AY 9

10 Personel Giderleri 214 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmeler, bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 213 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %3 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 213 yılının ilk 6 ayında personel bütçesinin %4 i gerçekleşmiş olup, 214 yılının aynı döneminde %39 oranında bir gerçekleşme olmuştur. Tablo 5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri YILI (1) PERSONEL GİDERLERİ AYLAR 213 YILI 214 YILI 6 AYLIK 6 AYLIK ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-) 213 YILI 214 YILI GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI OCAK % 16% 16% ŞUBAT % 15% 15% MART % 14% 14% NİSAN % 16% 15% MAYIS % 15% 17% HAZİRAN % 24% 23% TOPLAM % 1% 1% Grafik-5 PERSONEL GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 214 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 1

11 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 213 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 35 i gerçekleşmiş iken, 214 yılının aynı döneminde % 37 oranında bir gerçekleşme olmuştur. 214 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, önceki yılın aynı dönemine gore yaklaşık aynı değerde gerçekleşmiştir. Tablo 6: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri YILI (2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ AYLAR 213 YILI 214 YILI 6 AYLIK 6 AYLIK ARTIŞ- AZALIŞ 213 YILI 214 YILI ORANI (+,-) GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI OCAK % 27% 27% ŞUBAT % 15% 15% MART % 12% 12% NİSAN % 13% 13% MAYIS % 14% 14% HAZİRAN % 19% 19% TOPLAM % 1% 1% Grafik-6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 214 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 11

12 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 214 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, ağaçlandırma ve peyzaj giderleri, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alım giderleri, personel servis kiralama giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 32 milyon 385 bin harcama yapılmıştır. 213 yılının aynı döneminde Mal ve Hizmet Alımları için 37 milyon 685 bin harcama yapılarak, 214 yılı için söz konusu giderlerdeki artış 213 yılına göre % 4 oranında olmuştur. Tablo 7: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri YILI (3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYLAR 213 YILI 214 YILI 6 AYLIK 6 AYLIK ARTIŞ- AZALIŞ 213 YILI 214 YILI ORANI (+,-) GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI OCAK % 3% 5% ŞUBAT % 19% 2% MART % 19% 18% NİSAN % 18% 19% MAYIS % 19% 18% HAZİRAN % 22% 2% TOPLAM % 1% 1% 12

13 Grafik-7 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 214 Yılı Gerç.İlk 6 Ay Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 214 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme (Ekonomik kod II) EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE LERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 214 YILI BÜTÇE ( ) ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ TOPLAM

14 Grafik YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇESİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında 32 milyon 385 bin olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde, en büyük payı 166 milyon 65 bin ile enerji alımlarının oluşturduğu Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Giderleri, ikinci en büyük payı 111 milyon 51 bin ile atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, taşıt kiralama giderleri, temizlik hizmeti alımı ile ağaçlandırma ve peyzaj hizmeti alım kalemlerinden oluşan Hizmet Alım Giderleri almıştır. 14

15 Faiz Giderleri Tablo 9: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri YILI (4) FAİZ GİDERLERİ AYLAR 213 YILI 214 YILI 6 AYLIK 6 AYLIK ARTIŞ- AZALIŞ 213 YILI 214 YILI ORANI (+,-) GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI OCAK % % % ŞUBAT % 1% 1% MART % % % NİSAN % % % MAYIS % 15% 15% HAZİRAN % 84% 84% TOPLAM % 1% 213 Yılının Ocak-Haziran döneminde 451 bin faiz ödemesi yapılmış olup, 214 yılının aynı döneminde bu gider %3 oranında azalış göstererek 437 bin olarak gerçekleşmiştir. Grafik-9 FAİZ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 214 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 15

16 Cari Transferler Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, İller Bankasına Verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler Giderleri, 213 yılının ilk altı ayında 12 milyon 95 bin gerçekleşirken, 214 yılının aynı döneminde ise bu gider %1 oranında artış göstererek 14 milyon 155 bin olarak gerçekleşmiştir. Tablo 1: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri YILI (5) CARİ TRANSFERLER AYLAR 213 YILI 214 YILI 6 AYLIK 6 AYLIK ARTIŞ- AZALIŞ 213 YILI 214 YILI ORANI (+,-) GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI OCAK % 17% 3% ŞUBAT % 16% 16% MART % 15% 12% NİSAN % 2% 31% MAYIS % 33% 21% HAZİRAN % 17% 17% TOPLAM % 1% 1% Grafik-1 CARİ TRANSFERLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 214 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 16

17 6. Sermaye Giderleri 214 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri, Etüt Proje Giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Taşıt Alımları gibi giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 914 milyon 157 bin harcama yapılmıştır. 213 yılının aynı döneminde 734 milyon 918 bin harcama yapılmış olup, 213 yılına göre 214 yılında %24 oranında bir artış olmuştur. Tablo 11: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri YILI (6) SERMAYE GİDERLERİ AYLAR 213 YILI 214 YILI 6 AYLIK 6 AYLIK ARTIŞ- AZALIŞ 213 YILI 214 YILI ORANI (+,-) GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI OCAK % 7% 8% ŞUBAT % 14% 1% MART % 18% 15% NİSAN % 21% 11% MAYIS % 16% 14% HAZİRAN % 24% 42% TOPLAM % 1% 1% 214 yılında Sermaye Giderlerinde, en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Haziran ayında olmuştur. 17

18 Grafik-11 SERMAYE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Ay 214 Yılı Gerç.İlk 6 Ay Tablo 12: Sermaye Giderleri 214 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi 214 YILI SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ 214 YILI BÜTÇE ( ) MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ TOPLAM yılının ilk altı ayında, 914 milyon 156 bin olarak gerçekleşmiş olan Sermaye Giderleri içinde en yüksek harcama içme suyu tesisi yapımlarının ve kanalizasyon tesisi yapımlarının yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri içinde olmuştur. 18

19 Grafik-12 SERMAYE GİDERİ BÜTÇE LERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 29 milyon 842 bin, Gayri Maddi Hak Alımlarında 25 milyon 969 bin, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasında 23 milyon 31 bin, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 472 milyon 3 bin, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 3 milyon 15 bin harcama yapılmıştır. 7. Sermaye Transferleri Sermaye Transferlerinde, 213 yılı ve 214 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 8.Borç Verme 213 yılının ilk altı aylık döneminde Borç Verme kaleminde herhangi bir gerçekleşme olmamışken 214 yılının aynı döneminde 35 milyon gerçekleşme olmuştur. 19

20 B.BÜTÇE GELİRLERİ 214 yılı gelir bütçesinin ; % 88 i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden % 12 si Diğer Gelirden olmak üzere toplam 4 milyar 276 milyon olarak tahmin edilmiştir. Tablo 13: 214 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi 214 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ Sİ GELİRLER BÜTÇE BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI ( ) GELİR GERÇ. PAYI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ % % ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 15. % DİĞER GELİRLER % % SERMAYE GELİRLERİ 3.8. % % TOPLAM % % 214 yılı Ocak-Haziran döneminde, İSKİ Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 1 milyar 963 milyon 825 bin olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %46 sına ulaşılmış durumundadır. Tablo 14 de 213 ve 214 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 2

21 Tablo 14: 213 ve 214 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK BÜTÇE GELİR LERİ AYLAR 213 YILI 214 YILI ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-) OCAK % ŞUBAT % MART % NİSAN % MAYIS % HAZİRAN % TOPLAM % Grafik-13 AYLIK BAZDA BÜTÇE GELİR LERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı Gerç.İlk 6 Aylık 214 Yılı Gerç.İlk 6 Aylık 21

22 Tablo 15: 213 ve 214 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları ve Gerçekleşmelerin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİRLER İLK 6 AY GERÇ. ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-) NİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI 213 YILI 214 YILI 213 YILI 214 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ % 91% 9% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER % % % DİĞER GELİRLER % 9% 1% SERMAYE GELİRLERİ % % % TOPLAM % 1% 1% Haziran ayı sonu itibariyle, toplam Gelir Bütçe gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 213 yılında % 91 iken, 214 yılında % 9 oranında gerçekleşmiştir. Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi İdare Vergi Gelirlerden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşan Diğer Gelirlerin payı 213 yılında % 9 iken, 214 yılında bu oran % 1 olarak gerçekleşmiştir. Grafik YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR LERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 213 YILI Gerç. İlk 6 Ay 214 YILI Gerç.İlk 6 Ay 22

23 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 213 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 629 milyon gerçekleşmiş olup, 214 yılının Ocak-Haziran döneminde ise % 8 lik bir artış ile 1 milyar 77 milyon olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığının toplam bütçe gelirleri içinde önemli paya sahip olmasının sebebi, Su Hizmetlerine İlişkin Kurum Hasılatı Gelirlerinin bu gelir kalemi içerisinde yer almasıdır. 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar gelir kaleminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. 5. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Toplam gelirler içinde diğer önemli paya sahip olan Diğer Gelirler kalemi, Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi İdare Vergi Gelirlerden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşmaktadır. 213 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 167 milyon 963 bin olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı Ocak-Haziran döneminin Diğer Gelirler kaleminin 193 milyon 941 bin gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde % 15 oranında artış olmuştur. 6. Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirlerinde, yılı Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşmesi olmamıştır. 23

24 C. FİNANSMAN yılının Ocak-Haziran dönemlerinde idare finansmanı için iç ve dış borçlanma yapılmamış olup, 213 yılının Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 263 bin, 214 yılının aynı döneminde toplam 4 milyon 938 bin iç ve dış borç ana para geri ödemesi yapılmıştır. Tablo 16: 213 ve 214 Yılları Finansman Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri YILI FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA 213 YILI BÜTÇE 213 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇ. 214 YILI BÜTÇE 214 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇ. İÇ BORÇLANMA Kullanım 1.. Ödeme (-) DIŞ BORÇLANMA Kullanım Ödeme (-) Grafik-15 FİNANSMAN Sİ BORÇLANMA ÖDEME 213 YILI İLK 6 AY 214 YILI İLK 6 AY 24

25 II. 214 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İSKİ Genel Müdürlüğü, sorumlu olduğu kentin büyüklüğüne kıyasla kısıtlı olan mali kaynaklarına rağmen Ocak-Haziran döneminde doğru ve yerinde projelerle, bu kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanarak aradaki finansman açığını kapatma yolunda önemli başarılar sağlamıştır. Genel Müdürlüğümüzün İçmesuyu Yatırımlarından ; Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (8) ile Atıksu Yatırımlarıdan; Avrupa Yakası 27 Yılı 4. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı ve Avrupa Yakası 21 Yılı 2.Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı işleri 214 yılı Ocak Haziran döneminde tamamlanmıştır. Bu dönemde içmesuyu yatırımlarından; Avrupa Bölgesi 17. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı; (Selimpaşa Depo,Ortaköy Depo, Kavaklı Depo), 2. Genel Müdürlük Binası İnşaatı; (Genel Müdürlük Binası, Otopark Binası, Yemekhane Binası, Çevre Tanzim İşleri), Avrupa Bölgesi 16. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 19. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 2. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 22. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (3), Avrupa Bölgesi 12.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 21.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Asfalt Kaplama İşi (2), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (1); (Reşadiye Su Deposu, Tufankoru Su Deposu, Kızılcaköy Su Deposu, Doğancılı Su Deposu, Terfi Merkezi, Şile, Ağva, Sortullu İsale ve Terfi Hattı), Melen Projesi 2. Etap İsale Hattı İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (12), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (11), Melen Projesi 2.Etap İsale Hattı, Su Deposu, Terfi Merkezi, Şalt Sahası ve Çevre Tanzimi İnşaatı; (Su Deposu, Şalt Sahası, Çöktürme Havuzu, İletim Hattı), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (13), Asya İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (1); (Sancaktepe Hizmet Binası, Sultanbeyli Hizmet Binası) işleri devam etmiş ve bu işler kapsamında İçmesuyu şebekesi, isale hattı, depo ve terfi merkezi ile hizmet binaları inşa çalışmaları yapılmıştır. 25

26 Bu dönemde atıksu yatırımlarından ise; Avrupa Yakası 2. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 211 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 1. Bölge Köyleri Müteferrik Şebeke İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 211 Yılı 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 211 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 212 yılı 1.kısım tünel inşaat, Ayamama Deresi 211 Yılı Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 212 yılı 2.Kısım Tünel İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 212 yılı 5. Kısım Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 21 Yılı 1. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Ambarlı Havzası Müteferrik Kollektör ve Şebeke İnşaatı, Çanta (Silivri) Atıksu Tüneli, Kolektörleri ve Şebeke İnşaatı, Çanta Havzası Müteferrik Atıksu Kolektörleri Şebeke Bağlantıları İnşaatı, Gürpınar ve Çanta Atıksu Tüneli İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Tüneli İnşaatı, Avrupa Yakası 21 Yılı 3. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Başakşehir İlçesi Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi Bağlantıları Tünel ve Kollektör İnşaatı, Avrupa 2. Bölge 212 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 21 Yılı 4. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 2. Bölge 211 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 2.Bölge 212 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya Yakası VI. Kısım Müteferrik Boru İtme İnşaatı, Anadolu Yakası 8. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Asya 1. Bölge 211 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Beton Betonarme Boru Betonarme Baca Elemanları, C Parçaları İle Bu İmalatlara Ait Conta ve Prefabrik Dere Islah Elemanları Temini, Asya 2. Bölge 211 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Asya 2. Bölge 211 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Arıtma Tesisi ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Asya Yakası 2. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Beylerbeyi Küçüksu Atıksu Tüneli İkmal İnşaatı, Asya 2. Bölge 212 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya 2. Bölge 212 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Tuzla Atıksu Havzası (Ömerli Barajı) Tünel, Kollektör ve Şebeke İnşaatı, Asya Bölgesi 213 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya Bölgesi 213 Yılı 4. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya Bölgesi 213 Yılı 3. Kısım Atıksu Tünel ve Şebekesi, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Çanta Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Avrupa Yakası Atıksu Arıtma Tesisi Ek Ünite İnşaatı (1), Silivri Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Selimpaşa Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işleri devam etmiş ve bu işler kapsamında Atıksu şebekesi, tünel, dere ısahı ve Atıksu arıtma tesisleri inşa çalışmaları yapılmıştır. 26

27 III. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 214 yılı Ocak-Haziran döneminde devam eden içmesuyu ve atıksu projeleri inşa çalışmalarına Temmuz Aralık 214 döneminde de devam edilecektir. IV. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 214 yılı gider bütçesinde olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı önceki yıllara göre düşük olmayacağı tahmin edilmektedir. Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde Ocak-Haziran dönemlerinde ödeneklerin %3 ile %5 arasında değişen oranlarda kullanıldığı, Temmuz-Haziran dönemlerinde ödeneklerin % 7 ile % 95 arasında değişen oranlarda kullanılacağı görülmektedir. 214 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın, giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. B.Bütçe Gelirleri 214 yılı İSKİ bütçesinde olarak hedeflenen gelirlerin önceki yıllarda olduğu gibi gerçekleşmesinin yüksek oranda olacağı tahmin edilmiştir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden (su satışı) sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi iken yılsonu gerçekleşmesinin , diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi iken yıl sonu gerçekleşmesinin olacağı tahmin edilmiştir. Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında, 214 yılının birinci altı ayında gerçekleşmelerin yaklaşık olarak aynı düzeyde seyrettiği görülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, abone sayıları ve her türlü taleplere göre yapılacak işlemler gerçekleşmeleri olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 214 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur. EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ 27

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009)

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) GĠRĠġ Türkiye, son yıllarda ekonomik ve mali alanda önemli başarılara imza atmıştır. Ekonomik ve mali politikaların tutarlı bir şekilde oluşturulması, ekonomik programların

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5403 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı : 17523 Yayımlandığı

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 SUNUŞ Yönetimde gelinen nokta yönetişimdir. Değişimin en hızlı yaşandığı yönetim alanında yöneten ve yönetilen ikilisi artık yerini ortak anlayışa bırakmıştır.

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II 14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı