Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz."

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Tuna Caddesi No:1, Dilovası/ Kocaeli Türkiye Telefon: e-posta: ACİL DURUM TELEFONU Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) : TEHLİKELERİN TANITIMI Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. SINIFLANDIRMA (2702 T.C.) R43. N;R50/53. 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ İsim EC No. CAS No. İçindekiler Sınıflandırma (T.C.2702 ) % (67/548/EEC) Alkylnaphthalenesulfonic acid, sodium salt/formaldehyde polycondensate Tifensülfuron-metil %>= 1 - < %37,5 Xi;R36/38. N;R50/53 Tribenuron methyl %37,5 R43 N;R50/53 Tüm (R) Cümlecikleri için Tam Metin 16. Bölümde verilmiştir. 4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ GENEL BİLGİLER Bilinci kapalı bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Uzman tavsiyesi için Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) : 114 no'lu telefondan temas kurunuz DOKTORA VERİLECEK BİLGİLER Semptomlar: İnsan zehirlenme vakaları bilinmemekte ve deneysel zehirlenme semptomları bilinmemektedir. Tedavi: Semptomatik tedavi uygulayınız. SOLUMA Temiz havaya çıkartınız. Önemli miktarda maruz kalınırsa doktora başvurunuz. Suni solunum ve/veya oksijen gerekli olabilir. YUTMA Tıbbi bakım alınız. Doktor veya zehirlenme merkezi tarafından söylenmediği sürece kusturmayınız. Kazazedenin bilinci açık ise: Ağzı suyla çalkalayınız. 1 /

2 CİLTLE TEMAS Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. GÖZLERLE TEMAS Kontak lensler varsa ve çıkarması kolaysa çıkarınız. Gözleri açık tutarak dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz tahrişi devam ederse bir uzmana başvurunuz. 5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ SÖNDÜRME GEREÇLERİ Su spreyi, köpük, kuru kimyasal, karbon dioksit (CO2) Uygun olmayan söndürme araçları: Yüksek hacimli su jeti (kirlenme riski) ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ Ek Bilgi Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. Kirlenmiş yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız. Bu sular lağıma deşarj edilmemelidir. Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları yerel kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. (Küçük çapta yangınlarda) Bölge tamamen yangına maruz kalmışsa ve durum elverişli ise, yangının kendi kendine yanıp sönmesine izin veriniz. Çünkü su bölgenin kirlenmesini artırabilir. Tankları/kapları su spreyi ile soğutunuz. ÖZEL TEHLİKELER Yangın ortamında tehlikeli bozunma ürünleri oluşur: Karbon dioksit (CO2) azot oksitler (NOx).. YANGINDA KORUYUCU TEDBİRLER: Koruyucu kıyafetlerinizi giyiniz ve bağımsız solunum aygıtı kullanınız. 6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Bölgeye erişimi kontrol altına alınız. İnsanları, döküntü/ sızıntıdan ve bunların rüzgarının esme istikametinden uzak tutunuz. Toz oluşumunu engelleyiniz. Tozlarını solumaktan kaçınınız. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz. ÇEVREYİ KORUMA ÖNLEMLERİ Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermeyiniz. Kayda değer miktarlarda döküntünün önüne geçilemediği durumlarda yerel otoritelere haber verilmelidir. Dökülen yer geçirgenlik özelliğine sahipse daha sonra işleme tabii tutulmak veya bertaraf edilmek üzere kirlenen malzemeler toplanmalıdır. Maddenin nehre, göle veya lağıma karışması halinde gerekli mercilere başvurunuz DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ: Az miktarda dökülme: Dökülenleri süpürüp, elektrikli süpürgeyle alıp, bertaraf etmek üzere uygun bir kaba koyunuz. Çok miktarda dökülme: Daha fazla sızıntı ve döküntü oluşmasını önleyiniz. Toz oluşmamasına dikkat ediniz.tozu su fışkırtarak etkisiz hale getiriniz. Dökülenleri kontrol altına alınız, kıvılcım çıkarmayan bir elektrik süpürgesiyle veya ıslak fırça süpürgeyle toplayınız ve yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf etmek üzere bir kaba aktarınız (bakınız 13. bölüm). Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. Ek bilgi: Kazara dökülen sıvıyı asla tekrar kullanım için asla orijinal kabına geri koymayınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. 2 /

3 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA KULLANIM TEDBİRLERİ Güvenli elleçlemeye yönelik öneriler: Ürün elleçledikten hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Yalnızca tedarikçinin önerilerine uyarak kullanınız. Yalnızca temiz ekipmanlar kullanınız. Deri, göz ve giysilerle temasından kaçınınız. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. Tozlarını veya sprey buharını solumayınız. Çözeltiyi etikette/ etiketlerde ve/veya kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde hazırlayınız. Hazırlanmış olan çözeltiyi mümkün olduğu kadar çabuk kullanınız. Depolamayınız. Toz oluşan yerlerde uygun dış atımlı havalandırma sistemi olmalıdır. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Yangın ve patlama tehlikesine karşı korunmaya yönelik öneriler: Isıdan ve her türlü tutuşma kaynağından uzak tutunuz. Kapalı alanlarda toz oluşumundan kaçınınız. Proses sırasında, toz havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir. DEPOLAMA TEDBİRLERİ Depolama alanı ve kaplara yönelik gereklilikler: Orijinal kabı içinde saklayınız. Düzgün etiketlenmiş kaplarda saklayınız. Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Sadece yetkili personel tarafından erişilebilen yerlerde saklayınız. Çocukların ulaşabileceği yerlerden, yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Depolamaya yönelik öneriler: Diğer ürünlerle depolanması sırasında özel sınırlamalar yoktur. Diğer veriler: Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. 8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA TEKNİK TEDBİRLER İyi ve uygun bir havalandırma olduğundan emin olunuz (özellikle kapalı alanlarda). Çalışma alanında uygun dış atımlı havalandırma ve toz toplama sistemi sağlayınız. Çalışanların maruziyetini önerilen limitlerin altında tutmak için yeterli havalandırma kullanınız. SOLUNUM AYGITI Üretim ve işlem işleri: FFP1 (EN14) parçacık filtreli yarım maske Karıştırıcı ve Yükleyiciler şunları giymelidir: FFP1 (EN14) parçacık filtreli yarım maske Sprey uygulaması - dışarıda: Davlumbazlı traktör/püskürtücü: Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez. Traktör / bacasız püskürtücü: Alçak uygulamalar (bahçecilik, tarla mahsulü): FFP1 (EN14) parçacık filtreli yarım maske Sırt çantası/ sırt pülverizatörü: Alçak uygulamalar (bahçecilik, tarla mahsulü): P1 toz filtreli yarım maske (Avrupa normu EN 143). ELLERİ KORUMA Malzeme: Nitril kauçuk Eldiven kalınlığı: 0,3 mm Eldiven uzunluğu: Standart eldiven tipi Koruma endeksi: Sınıf 6 Eldivenin kullanım süresi: > 480 dakika Seçilen koruma eldivenleri, AB 8/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standartlarına uygun olmalıdır. Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım Şartlarını da göze alınız. Belli bir iş ortamı için uygunluğu, koruma eldiveni üreticisine danışılmalıdır. Kesin delinme süresi koruma eldiveni üreticisinden alınabilir ama bu, yine de bizzat gözlemlenmelidir. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bozunma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiştirilmelidir. Tulumun kollarının içine 35 cm'den kısa konçlu eldiven giyilecektir. Eldivenleri çıkarmadan önce sabunlu su ile yıkayınız. GÖZLERİ KORUMA EN166 normlarına uygun, yan korumalı emniyet gözlükleri DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir. Kullanımdan önce tüm kimyasal korunma kıyafetleri gözden geçirilmelidir. Kimyasal veya fiziksel hasar veya kirlenme halinde kıyafetler ve eldivenler değiştirilmelidir. Uygulama sırasında yalnızca koruması olan kullanıcılar uygulama alanına girebilir. 3 /

4 SAĞLIK TEDBİRLERİ Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak elleçleyiniz. Çalışma bölgesi, giysi ve ekipmanlar düzenli olarak temizlenmelidir. Kirli çalışma giysileri çalışma alanının dışına çıkarılmamalıdır. Çalışma giysilerinizi ayrı bir yerde tutunuz. Ellerinizi ve yüzünüzü çalışmaya ara vermeden önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra yıkayınız. Kullanımı sırasında yemeyin, içmeyin ve sigara kullanmayın. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun Çevreyi korumak için tekrar kullanmadan önce tüm kişisel koruyucu ekipmanlarınızı yıkayınız ve ortada bırakmayınız. İyice yıkayınız ve temiz kıyafetler giyiniz. Malzemenin içine kaçması halinde kıyafet/ kişisel koruyucu ekipmanı derhal çıkarınız. Yerel ve ulusal kurallar gereğince durulama suyunu imha ediniz. CİLDİN KORUNMASI Üretim ve işlem işleri: Tüm korunma kıyafeti Tip 5 (EN ) Karıştırıcı ve Yükleyiciler şunları giymelidir: Tüm korunma kıyafeti Tip (EN ISO / EN 13034) Lastik önlük, nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345). Sprey uygulaması - dışarıda: Davlumbazlı traktör/püskürtücü: Normalde kişisel vücut koruması gerekmemektedir. Traktör / bacasız püskürtücü: Alçak uygulamalar (bahçecilik, tarla mahsulü): Tüm korunma kıyafeti Tip 4 (EN 14605) Nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345). Sırt çantası/ sırt pülverizatörü: Tüm korunma kıyafeti Tip 4 (EN 14605) Nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345). Kapalı tünel sprey uygulaması: Normalde kişisel vücut koruması gerekmemektedir. Bazı kumaşları giyerken ergonomiyi optimize etmek için pamuklu iç çamaşırı giyilmesi önerilir. Satıcıdan tavsiye alınız. Hem su buharına hem de havaya dayanıklı giysi malzemeleri giyim konforunu maksimize edecektir. Malzemeler kullanım sırasında bütün ve dayanıklı kalmak için sağlam olmalıdır. Önerilen korunma tipinden bağımsız olarak, malzemenin ilgili madde ve maruziyet tipine göre uygun performans seviyesinden emin olmak için kumaşın geçirgenlik dayanıklılığı kontrol edilmelidir. İşlem görmüş alana tekrar girilebilecek süreden önce girmeyi gerektiren olağandışı durumlarda, Tip 6 (EN 13034) tam koruma kıyafeti, sınıf 2 (EN 374) nitril kauçuk eldivenler ve nitril kauçuk botlar (EN / EN ISO 20345) giyiniz. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER GÖRÜNÜŞ RENK KOKU ÇÖZÜNÜRLÜK ALEVLENİRLİK (katı, gaz) PATLAYICI ÖZELLİKLER KAYNAMA NOKTASI ERİME NOKTASI BAĞIL YOĞUNLUK Katı, granüler yapıya sahip. Açık kahverengi. Hafif Suda çözünür. Yangını güçlendirmez. Patlayıcı değildir. Uygulanamaz. HACİM YOĞUNLUĞU 0,6-0,72 FYr, Metot: CIPAC MT 16 RÖLATİF BUHAR YOĞUNLUĞU (Hava=1) BUHAR BASINCI BUHARLAŞMA ORANI OKSİTLEYİCİ ÖZELLİKLER Uygulanamaz. Madde oksitleyici değildir. ph DEĞERİ 5, ; 10 g/l ( 20 C)'de, Metot: CIPAC MT 75 BÖLME KATSAYISI (N- OKTANOL/SU) VİSKOZİTE (kinematik) Uygun veri yoktur. Uygulanamaz. 4 /

5 TERMİK BOZUNMA (dekompozisyon) PARLAMA NOKTASI KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMA SICAKLIĞI PARLAMA LİMİTİ-ALT PARLAMA LİMİTİ-ÜST FİZİKSEL VERİ AÇIKLAMALARI Uygulanamaz. Özellikle belirtilmesi gereken başka veri yoktur. 10 KARARLILIK VE TEPKİME KARARLILIK Bu ürün tavsiye edilen depolama şartları, kullanım ve sıcaklıklarda kararlıdır. KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR Suya maruz kalması halinde yavaşça bozunur. Termik bozunmadan kaçınmak için aşırı ısıtmamaya dikkat ediniz. Çok aşırı miktarda toz çıkan şartlarda, bu malzeme havada patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. TEHLİKELİ REAKSİYONLAR Normal kullanım şartları altında tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir. Polimerizasyon gerçekleşmez. Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz. KAÇINILMASI GEREKEN MADDELER Özellikle belirtilmesi gereken malzemeler yoktur. TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ Sülfür oksitler 11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ CİLTLE TEMAS Tavşan -Sonuç: Cilt tahrişi gözlenmez. Tavşan -Sonuç: Cilt tahrişi gözlenmez. GÖZLERLE TEMAS Tavşan -Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez. Tavşan -Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez. HASSASİYET Maksimizasyon Testi kobay- Sonuç: Hassasiyete neden olur. Maksimizasyon Testi kobay- Sonuç: Ciltte hassasiyete neden olmaz. ÜREMEYE OLAN TOKSİSİTE DEĞERLENDİRMESİ Üremeye tifensülfuron-metil toksik değildir. Tavşan -Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez. Üremeye toksik değildir. MÜKERRER DOZ ZEHİRLENMESİ. Oral- beslenme fare -Maruziyet süresi: 0 gün NOAEL: 500 mg/kg 5 /

6 Aşağıdaki etkiler etikette belirtilen kullanım şartları altında açığa çıkması beklenen seviyelerin kayda değer şekilde aşıldığı seviyelerde ortaya çıkmıştır: Oral - beslenme çeşitli cinsler: Az kilo alma Oral beslenme büyük sıçan: Maruziyet süresi: 0 gün. NOAEL: 100 mg/kg Kan üre azotunda artış, değişmiş hematoloji MUTAJENLİK DEĞERLENDİRMESİ Hayvan deneyleri herhangi bir mutajenik etki göstermemiştir. Maksimizasyon Testi kobay- Sonuç: Ciltte hassasiyete neden olmaz.. KANSEROJENLİK DEĞERLENDİRMESİ İnsan için kanserojen olarak sınıflandırılmaz. Laboratuar hayvanlarında tümör vakalarında artış gözlemlenmiştir. Hedef(ler): Meme bezleri Hayvan deneyleri herhangi bir kanserojen etki göstermemiştir. EK BİLGİ Ürünün kendisi hakkında mevcut veri bulunmamaktadır. TOKSİK DOZ 1 LD 50 tifensülfuron-metil > mg/kg (akut ağızdan-büyük sıçan) TOKSİK DOZ 2 LD 50 TOKSİK YOĞ. LC 50/ 4 saat TOKSİK DOZ 1 LD 50 TOKSİK DOZ 2 LD 50 TOKSİK YOĞ. LC 50/ 4 saat > mg/kg (akut dermal-tavşan) > 7, mg/l Tribenuron methyl > mg/kg (akut ağızdan-büyük sıçan) > mg/kg (akut dermal-büyük sıçan) > 6, 0 mg/l (akut solunum/ inhalasyon - büyük sıçan 12 EKOLOJİ BİLGİSİ EKOTOKSİSİTE Ekolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler Ekolojiyle ilgili ek bilgiler: Özellikle belirtilmesi gereken başka ekolojik etki yoktur. 14 gün,alg µg/l 2, 3 statik test / 14 gün/ lemna gibba (şişkin su mercimeği): Metot: OECD Test Kılavuzu 221 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir). Bilgi Kaynağı: Şirket içi çalışma raporu. Balıklar için kronik zehirlilik NOEC 21 gün- Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı): > 560 mg/l NOEC 62 gün- Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı): 10,6 mg/l Suda yaşayan omurgasızlar için kronik zehirlilik NOEC 21 gün- Daphnia manga (su piresi): 120 mg/l NOEC 28 gün- Americamysis bahia (mysid schrimp): 7,3 mg/l BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ Biyobirikim yapmaz. Aktif maddeden elde edilen verilere dayanılarak yapılmış tahmin. KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünmez. Aktif maddeden elde edilen verilere dayanılarak yapılmış tahmin. 6 /

7 tifensülfuron-metil LC 50, 6 SAAT, BALIK mg/l > 100 Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı): EC SAAT,SU PİRESİ mg/l > 100 Tribenuron methyl LC 50, 6 SAAT, BALIK mg/l 738 Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı): EC SAAT,SU PİRESİ mg/l > BERTARAF BİLGİLERİ BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ Ürün: Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca. Gerekli yetki alındıktan sonra uygun bir tesiste yakılmalıdır. Göletleri, havuzları, suyollarını veya kanalları kimyasal veya kullanılmış kaplarla kirletmeyiniz. Kirli ambalaj: Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Avrupa Atık Katalogu numarası: : Tehlikeli maddeler içeren tarımsal atıklar 14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ UYGUN NAKLİYAT ADI UN NO. KARAYOLU ADR SINIFI NOSU. ADR SINIFI ADR PAKET GRUBU TÜNEL KISITLAMA KODU HAZARD No. (ADR) ADR ETİKETİ NOSU. HAZCHEM KODU UN NO. DENİZYOLU IMDG SINIFI IMDG PAKET GR. EMS UN NO. HAVAYOLU ICAO SINIFI HAVA PAKET GR. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(Thifensulfuron-methy; Tribenuron methyl) 3077 Sınıf : Çeşitli tehlikeli madde ve nesneler. III (E) 0 2Z 3077 III F-A, S-F 3077 III DuPont içi öneriler ve taşıma yönergeleri: ICAO / IATA yalnızca kargo uçağı. 15 MEVZUAT BİLGİLERİ ETİKETLEME Tahriş Edici Çevre için tehlikeli 7 /

8 İÇİNDEKİLER RİSK CÜMLECİKLERİ TAM Tifensülfuron-metil, Tribenuron methyl R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. GÜVENLİK CÜMLECİKLERİ S2 S13 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. S24 S35 S37 S57 SP1 Cilt ile temasından sakının. Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Uygun eldiven giyin. Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Suyu ürünle veya ürünün kabıyla kirletmeyiniz (İşlem malzemelerini yerüstü su kaynakları yakınlarında temizlemeyiniz/tarla ve yollardan gelen pis su boruları tarafından kirlenmeyi önleyiniz). AB DİREKTİFLERİ Bu karışım 1/45/EC direktiflerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 4/33/EC direktifini dikkate alınız. İş yerindeki kimyasalların risklerinden çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili 8/24/EC direktifini dikkate alınız. İşte çalışan hamile personelin güvenliği ve sağlığıyla ilgili 2/85/EEC direktifini dikkate alınız. Tehlikeli maddelerle ilgili başlıca kaza risklerini içine alan 6/82/EC direktifini dikkate alınız. Maruz kalma limiti değerlerinin ilk listesini barındıran 2000/3/EC direktifini dikkate alınız. ULUSAL YÖNETMELİKLER T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 2702 Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik. ÖZEL KARIŞIMLAR İÇİN ÖZEL ETİKETLENDİRME (EC) No 1107/200 Mevzuatına tabi bitki koruma maddeleri. İnsanlara ve çevreye zarar vermemek için kullanım kılavuzuna uyunuz.. 16 DİĞER BİLGİLER GENEL BİLGİLER Kullanmadan önce dupont güvenlik bilgilerini okuyunuz. Etiket üzerinde yazılı direktifleri dikkate alınız. E.I. du Pont de Nemours ve Şirketi'nin kayıtlı tescilli markaları. BİLGİ KAYNAKLARI Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir. REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 26 Aralık 2008 tarihli, 2702 mükerrer sayılı, " T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun hale getirilmiştir. DÜZENLEYEN Melih Babayigit / CRAD Çevre Risk Analiz Denetim ve Eğitim Hizm. Ltd.Şti. TSE sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu düzenleyicisi Tel: /

9 YENİ DÜZENLEME TARİHİ KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 3. BÖLÜMDE BELİRTİLEN RİSK CÜMLELERİ R43 R36/38 R50/ Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. ÇEKİNCE Bu Güvenlik Bilgi Formunda sunulan bilgiler, yayınlandığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Yukarıdaki bilgiler, bu metinde belirtilen özel malzeme(ler) ile ilgilidir ve aksi metinde belirtilmediği sürece, başka malzemelerle birlikte veya herhangi bir işlemde kullanılan malzemeler veya değişime ya da işleme tabi tutulmuş malzemeler için geçerli olmayabilir. /

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KİMYASAL ADI ÜRÜN NO. 00 KULLANIM Karışımdır. Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CARBOLINE CARBOTHANE 8421 TR COMP. A

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CARBOLINE CARBOTHANE 8421 TR COMP. A GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 820CT8421TR-A Solvent Bazli Boya AKİŞ BOYA SAN VE TİC A.Ş. Ali Osman Sönmez

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AYDOS Kür SLV

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AYDOS Kür SLV GÜVENLİK BİLGİ FORMU AYDOS Kür SLV 26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," TC Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

ECOFREEZE CAM SUYU (-20)

ECOFREEZE CAM SUYU (-20) 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Araç bakım ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 04.05.2010 102000007740 Basım Tarihi: 28.12.2010

DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 04.05.2010 102000007740 Basım Tarihi: 28.12.2010 DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT Ürün Kodu (UVP) 05502888 Kullanım amacı Fare zehiri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOCAP 10 G

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOCAP 10 G 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı: Ürün bilgileri Adı Kullanım amacı Firma 2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi: Kimyasal Yapısı Granül (GR) Ethoprophos %10 GR MOCAP 10G Böcek

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL HEAVY TRAFFIC PARKE CILASI SERTLESTIRICISI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL HEAVY TRAFFIC PARKE CILASI SERTLESTIRICISI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ Su bazli cift komponentli parke cilasi sertlestiricisi Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı