FUCHS TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS 0W30

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FUCHS TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS 0W30"

Transkript

1 1.Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Tanımı : MOTOR YAĞI Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax : / Acil Durum : / Tehlike Tanımları 67/548/EC Yönetmeliği veya : Sınıflandırılmamıştır. 1999/45/EC Yönetmeliği ne göre Sınıflandırma İnsan ve çevre için özel : Bu ürün suyu kirletir; madde 12 ye bak. tehlikelere ilişkin bilgiler Sınıflandırma sistemi : Sınıflandırma mevcut EC listeleri doğrultusundadır. Ancak bu bilgiler, teknik literatür ve tedarikçi firmaların sağladığı bilgiler ile genişletilmiştir. Sınıflandırma, bileşimlerin spesifik verilerine ilişkin 67/548/EEC Konvansiyonel Yöntem in neticesidir. AB Yönergelerine göre Etiketleme Tehlike Açıklaması ve Kodu : Uyarı Cümlesi : Risk Cümleleri : Sınıflandırılmamıştır. Güvenlik Cümleleri : Sınıflandırılmamıştır. PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları : Kimyasalları veya mineral yağlı ürünleri kullanırken genel güvenlik önlemlerini alın. : PBT uygulanmaz vpvb uygulanmaz 3.Ürünün İçerik Bilgisi Ürün Tanımı : Kimyasal Sınıflandırma; Karışım Açıklama; Rafine bazyağ ve katkılarla hazırlanmış karışım. Malzeme Adı: EC No: EINECS: Tehlike: Konsantrasyon: ZnDTP Xi R38-41; N R51/53 % 1,0 2,4 4.İlk Yardım Genel bilgiler : Ürünün bulaştığı veya döküldüğü elbise ve ayakkabıları değiştir. Ürünün bulaştığı bez parçalarını asla ceplerine koyma. Göz : Açık gözü akan su ile birkaç dakika çalkala. Deri : Ürün cildi tahriş edici değildir. 1/6

2 Soluma : Belirtiler durumunda, doktora başvur. Yutma : Belirtilerin sürmesi halinde, doktora başvur. Doktorun Bilgisine : Bilinen bir veri yoktur. Çok önemli belirtiler ve etkiler : Bilinen bir veri yoktur. Tıbbı yardım ve özel müdahale gerektiren durumlar : Bilinen bir veri yoktur. 5.Yangınla Mücadele Uygun söndürme maddeleri : CO 2, yangın söndürme tozu veya su fıskiyesi. Daha büyük yangınlarda, su fıskiyesi veya alkole dayanıklı köpük kullan. Güvenlik açısından uygun : Su ile azami derecede su fıskiyesi. olmayan yangın söndürme maddeleri Malzemeden veya : Bilinen bir veri yoktur. karışımından kaynaklanan özel tehlikeler Koruyucu ekipman : Yangın söndürme faaliyetlerinde, müstakil nefes alma cihazı kullan. Ek Bilgiler : 6.Kazara Dökülmelere Karşı Önlemler İlgili kişinin güvenlik tedbirleri : Yere sızan ürün kayıp düşmeye sebep olabilir. Çevreyi koruma önlemleri : Drenaj sistemi, yerüstü ve yer altı sulara akmasına izin verme. Çevreye saçılmasını önle (örneğin : bağlayarak veya yağ seti ile). Yere / toprağa girmesine izin verme. Temizleme / Toplama tedbirleri : Sıvı emici malzeme ile temizleyin (kum, diatomit, asit bağlayıcı, üniversal bağlayıcı, talaş). Toplanan maddeyi, yönetmeliklere uygun şekilde yok et. Ek Bilgiler : Depolama bilgileri için Bölüm 7 e bakınız. 7.Kullanma ve Depolama Kullanma : Güvenli kullanma için bilgiler; Aerosol oluşumunu engelleyin. Patlama ve yangına karşı koruma bilgileri; Ürünün parlama noktasına yakın sıcaklıklara ısıtmayın. Depolama : Özel bir uygulama gerektirmez. Müşterek depo tesisinde depolamaya ilişkin bilgiler; Gıda ürünlerinden uzakta depolanmalıdır. Ek depolama şartları; Suyu kirleten ürünlerin kullanma ve depolamasını düzenleyen yerel yönetmeliklere riayet edilmesi gerekir. 8.Ürüne Maruz Kalma Limiti/Kişisel Koruyucular Teknik sistemlerin dizaynı ile : Ek veriler yoktur.madde 7 ye bak. 2/6

3 ilgili ek bilgiler Kritik değerleri ile işyerinde kontrolü gerektiren bileşenler Genel koruyucu ve hijyenik tedbirler : Düzenleme sırasında geçerli olan listeler esas alınmıştır. Ürün, işyerinde kontrolün yapılmasını gerektiren, TLVs/WELs kritik değerlerine sahip herhangi bir madde miktarı içermez. : Kimyasallar ve madeni yağ ürünlerinin kullanılmasında normal tedbirler uygulanmalıdır. Uzun süreli cilt temasından kaçının. Önleyici cilt koruması için, cilt koruma kremi kullan. Giyisi ceplerinde ürün ile kontamine olmuş bez taşıma. Solunum cihazı : Gerekmez Göz koruma : Tekrar dolum esnasında,güvenlik gözlükleri tavsiye edilir. Beden koruma : Koruyucu iş elbisesi Elleri Koruma : Koruyucu eldiven ve koruyucu cilt kremi. Uygun eldiven seçimi sadece malzemeye değil, üreticiden üreticiye değişen marka ve kaliteye de bağlıdır. Ürün birkaç malzemeden üretildiği için, eldivenin dayanıklılığı önceden hesaplanamaz ve bu nedenle, kullanmadan önce, kontrol edilmelidir. Eldiven malzemesinin içine işleme zamanı; doğru işleme zamanı, koruyucu eldiven üreticisi tarafından belirlenmeli ve dikkatle incelenmelidir. Uygun eldiven malzemeleri; Neopren eldiven Nitril eldiven, NBR Uygun olmayan eldiven malzemeleri; Bütil eldiven, BR Doğal kauçuk eldiven, NR 9.Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Fiziksel Görünüm Sıvı Renk Sarı Koku Tipik Erime noktası/erime aralığı C Belirli değil. Kaynama noktası/kaynama aralığı C Uygulanmaz. Parlama noktası 0 C (DIN ISO 2592) 220 Kendiliğinden Tutuşma 0 C (DIN ) Kendiliğinden tutşmaz. Patlayıcılık Patlayıcı değildir Alt Patlıyıcılık Limiti, Vol % Uygulanmaz. Üst Patlayıcılık Limiti, Vol % Uygulanmaz. Buhar basıncı 20 0 C, mbar Belirli değil. Yoğunluk 15 0 C kg/lt (DIN 51757) 0.86 Suda Çözünürlük Çözünmez veya çok zor karışır Viskozite C, mm 2 /sn (DIN 51562) Stabilite/Reaktivite Termal Bozunma/ Önlenmesi Gereken Durumlar : Spesifikasyonlara göre kullanıldığında, bozunmaz. 3/6

4 Tehlikeli reaksiyonları : Bilinen bir veri yoktur. Önlenmesi Gereken Durumlar : Bilinen bir veri yoktur. Uyumsuz Olduğu Malzemeler : Bilinen bir veri yoktur. Tehlikeli Bozunma Ürünleri : Bilinen, çözünen tehlikeli ürünler yoktur. 11.Zehirli Madde Bilgileri Akut Toksisite : Bilinen etkisi yoktur. Cilt : Bilinen tahriş etkisi yoktur. Göz : Bilinen tahriş etkisi yoktur. Duyarlılık : Bilinen duyarlılık etkisi yoktur. Ek toksikolojik bilgiler : Spesifikasyonlara uygun şekilde kullanılması ve uygulanması halinde, mevcut bilgilerimize göre, ürünün hiçbir zararlı etkisi yoktur. 12.Ekolojik Bilgiler Sucul Toksite : Veriler mevcut değil. Biyobozunma ve dayanıklılık : Veriler mevcut değil. Biyoakümülasyon kabiliyeti : Veriler mevcut değil. Topraktaki Değişkenlik : Veriler mevcut değil. Ekotoksik Bilgiler : Ürün su üzerinde yüzer. Pis su arıtma tesislerinde : Ürün su üzerinde yüzer. davranış Genel notlar : Alman Suyu Tehdit Eden Sınıf 2 (Kendi değerlendirmesi) su için riskli. Yer altı su, su havzası ve kanalizasyona karışmasına izin verme. Toprağa az bir miktar sızsa bile içme suyu için tehlike yaratır. PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları : PBT uygulanmaz vpvb uygulanmaz Diğer ters etkileri : Bilinen bir veri yoktur. 13.Bertaraf Hususları Ürün : Evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir. Ürünün kanalizasyon sistemine girmesine izin vermeyin. Kullanılmış madeni yağ ürünleri depolanırken, artık yağ kategorileri ve karıştırma talimatları dikkate alınmalı ve kontrol edilmelidir. Artık yağlar sadece resmen yetkili olan kişi ve kuruluşlara teslim edilmelidir. Avrupa Atık Katoloğu : Sentetik bazlı motor, dişli ve diğer yağlama yağları Kirli ambalaj : Kirli ambalajı titizlikle boşalt. İyice temizledikten sonra, geri dönüşüm işlemesine verilebilir. Küçük tek kullanımlı ambalajlar, yerel yönetmeliklere göre yok edilmelidir. EWC Nakliye Bilgileri 4/6

5 Kara Nakliyesi : Sınıflandırmaya tabi değildir. Deniz Nakliyesi : Sınıflandırmaya tabi değildir. Hava Nakliyesi : Sınıflandırmaya tabi değildir. IBC ve MARPOL 73/78 Annex : Uygulanmaz. II ye göre bulk nakliyesi Nakliye Bilgileri : Tehlikeli madde / nakliye talimatlarına göre, tehlikeli madde değildir. 15.Mevzuat Bilgileri Alman Su Risk Sınıfı : Alman Suyu tehdit eden sınıf 2 (kendi değerlendirmesi)su için riskli REACH, MADDE 31 de yere alan özel muamele gerektiren madde içermez. Kimyasal Güvenlik Anlaşması : Kimyasal Güvenlik Anlaşması geçerli değildir. 16.Diğer Bilgiler Tüm terkip maddeler Avrupa Envanterlerinde listelenmiştir. Bu veriler, bizim mevcut bilgilerimize dayanır. Ancak bunlar, spesifik ürün özellikleri için bir garanti olmayıp, sözleşme ilişkilerinde, yasal geçerlilik teşkil etmeyecektir. Bu güvenlik veri cetveli, 1907/2006/EC Madde 31 e göre hazırlanan güvenlik veri cetvelidir. EU listelerine göre sınıflandırmaya tabi olmayan ürünler için, bu cetvel ihtiyari olarak düzenlenir. Risk Cümlecikleri Tam R 36/38 R 51/53 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. DÜZENLEYEN/ÇEVİREN; BURCU ÜNNÜ AR-GE Mühendisi, TSE Sertifikalı GBF Hazırlayıcısı (Sertifika No: GBF-1026) Opet Fuchs Madeni Yağ San. Tic. A.Ş. AOSB Sok. No: Çiğli/İZMİR REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR; Bu doküman ilk kez yayınlanmaktadır. İlk yayın tarihi: Referans doküman yayın tarihi: Revizyon Tarihi: GBF NO: FUCHS.GBF.9023 Geçerlilik süresi; Malzeme Güvenlik Formunun bu en son yayını, tüm önceki yayınları geçersiz kılar. 5/6

6 6/6

FMY FORMULA FE ULTRA 5W-20

FMY FORMULA FE ULTRA 5W-20 1.ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : MOTOR YAĞI Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax : 0232 376 78 38 / 0232 376

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 16.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF DIP L 10 - Leke Çıkarıcı Toz Ön Daldırma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak hijyen sistemleri

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA DIS D4 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: VITRO ROOM WC Tuvalet Temizleme Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakım/hijyen Ürünü Tedarikçi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün Adi : idea MGA 1690 Sayfa: 1/6 Kullanım Alanı Üretici Firma : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı : İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Aydınevler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

ROM FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

ROM FREN BALATA TEMİZLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Oto Bakım Ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

DPF YENİLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 TEHLİKELERİN TANITIMI 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

DPF YENİLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 TEHLİKELERİN TANITIMI 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı Ürün Tanımı Otobakım Ürünü Tedarikçi Firma Üretici Firma Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. WYNN'S BELGIUM B.V.B.A. Industriepark-West

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

ECOFREEZE CAM SUYU (-20)

ECOFREEZE CAM SUYU (-20) 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Araç bakım ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen

BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/201429204 mük.) uyarınca hazırlanmıştır. GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürün hakkında bilgi Ürün adı Tedarikçi

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AB sayılı Yönerge Madde 31 uyarınca Sayfa 1 / 5

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AB sayılı Yönerge Madde 31 uyarınca Sayfa 1 / 5 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AB sayılı Yönerge Madde 31 uyarınca Sayfa 1 / 5 Yayın tarihi: 15.01.2008 Güncelleme tarihi: 15.01.2008 * 1. Madde/Müstahzar ve İşletme Hakkında Bilgiler Ürünle ilgili

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur Sayfa: 1/9 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün hakkında bilgiler: Kalem numarası: 42,0411,8042 Maddenin / Müstahzarın Kullanımı Kaynak için ayırıcı madde Üretici / Tedarikçi: Fronius

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı El Sabunu HAS KİMYA KOZMETİK - DETERJAN & TEMİZLİK MAD. SAN.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı El Sabunu HAS KİMYA KOZMETİK - DETERJAN & TEMİZLİK MAD. SAN. Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/16 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI 1.2 KULLANIM ALANI Cilt ph ına uygun olduğundan ve cilt koruyucu katkılar içerdiğinden

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10 Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : P.Ü PANEL KAPI BOYASI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Alkid esaslı çift komponentli Son kat İpekMat

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı