ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA"

Transkript

1 ÖZEL GÜVELiK HİZMETLERİ MÜŞTERİ olarak anılacaktır arasında yapılmıştır. ÇAKAYA / AKARA adresinde bulunan Ankara Ankara Sitesi bundan sonra YÜKLEİCİ olarak anılacaktır ile merkei Mustafa Kemal Mah Cad. o:2 adresinde bulunan SİTE PLUS Öel Güvenlik Himetleri A.Ş Bundan sonra. Bu söleşme merkei Mutlukent Mahallesi 265 Sokak o:5 Ümitköy / AKARA MADDE -TARAFLAR SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ tarafından YÜKLEİCİ ye ödenecek ücrete yansıtılacaktır. ücretleri tutarlarında, SSK taban ve tavan ücret prim ödeme katsayılarında, vergi güven!ik himeti i!e ilgili o!uş3bi!ecek SDi yükümlülüklerle doğan maddi küfetler oranlarında, işsilik sigorta primlerinde olabilecek artışlardan doğan farklar, etkileyeceği fala mesai, kıdem taminatı, resmi tatil payları ve senelik iin 4. Söleşmenin yürürlük süresi içinde asgari ücrette, asgari ücret artışının MADDE 4- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI kaydıyla fiyatta karşılıklı mutabakata varılarak söleşme her yıl (bir ) yıl daha 3.. İş bu söleşme / 5 / 24 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Söleşmenin uar. olarak söleşmenin sona erdirilmesine yönelik yaılı bildirim yapılmadıkça, en son fatura bedeline asgari ücret ve orunlu giderlerin yansıtılması hakkı saklı kalmak boyunca toplam 2 ay olup, 2 aylık sürenin bitiminden (bir) ay öncesinden yaılı süresi taraflarca yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren başlamak üere bir yıl MADDE 3- SÖZLEŞMEİ SÜRESİ faaliyette bulunduğu mekanların, bu mekanlarda bulunan çalışanlarının ve site sayı ve nitelikte görevlendirilecek Öel Güvenlik Personelinin MÜŞTERİnin sakinlerinin güvenliğinin sağlanmasıdır. çerçevesinde YÜKLEİCİ tarafından Söleşmede belirtilen esas ve usullere uygun 2. İşbu Söleşmenin konusu, 588 sayılı Öel Güvenlik Himetlerine Dair Kanun MADDE 2- SÖZLEŞMEİ KOUSU elektronik yaışmalar da delil olarak kabul edilecektir. ile kurye, faks ve elektronik posta yolu ile bildirim yapabilirler. İhtilaf halinde.3 Tarafların, daha sonra, ancak bildirim süresinde yaılı şekilde de yapılmak sureti yaılı şekilde karşı tarafa bildirilmedikçe, bu adreslere yapılan bildirimler tebliğ.2. Tarafların. de belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olup, adres değişikliği edilmiş sayılacaktır. Müşteri Ankaa Ankara Sitesİ YÜKLEİCİ Site Plus Oul Guvenlık Hmetierr (el < Livenlik Himetleri Söleşmeı Taraflar

2 karşılığında, MÜŞTERİ tarafından ödenecek ücret, her bir güvenlik personeli için olarak kabul edilen günlerde görev yaptıklarında çalıştıkları günlerin ücreti bir katı 2.65, (ikibinyüaltmışbeş ) TL+ KDV tutarıdır. 4.4 YÜKLEİCİ, güvenlik personeli Ulusal bayram ve T.C. tarafından genel tatil günü falasıyla ödeyecektir. tarafından fatura kesim tarihinden itibaren 5 (Onbeş) iş günü içinde ödenecektir. karşılıkh mutabakat ile belirlenecek güvenlik noktalarında verilecek himet 4.2 YÜKLEiCİ trafınjan grevleıdirilen 6 (Altı ) GüvenUk Personeli, MÜŞJ ERİ ile 4.3 YÜKLEİCİ tarafından her ayın son günü kesilecek olan fatura, MÜŞTERİ 2 / 6,.. İCİ ile öngörülen tüm ölük hakları ile ilgili yükümlülüklerden sorumludur. 5.2 YÜKLEİCİ, söleşme konusu iş ile ilgili çalıştırdığı personelin 4857 Sayılı Yasa o:2 ÇAKAYA / AKARA adresinde bulunan Ankara Ankara Sitesi nin (mekan), belirtilen güvenlik noktalarında gerekli teçhiatla donatılmış Güvenlik Personelini, haftanın 7 günü 24 saat güvenliği sağlamak amacı ile kararlaştırılan ücret karşılığında çalıştırmayı kabul ve taahhüt etmiştir. 5. YÜKLEİCİ, MÜŞTERİ nin bulunduğu, merkei Mustafa Kemal Mah Cad. MADDE 5 - YÜKLEİCİ I YÜKÜMLÜLÜKLERİ ile SSK ve vergi ödenti belgelerini MÜŞTERİ ye ibra etmekle yükümlüdür. 4.9 Fatura ile birlikte, YÜKLEİCİ güvenlik personeli ücretlerini ödediğine dair bordro 4.8 Damga vergisi tutarı YÜKLEİCİ tarafından ödenecektir. ceası işlemek şartıyla işe devam edebilir. halinde YÜKLEİCİ söleşmeyi bildirimsi derhal fesih edeceği gibi, gecikme 4.7 İki ay üst üste himet sonrası kesilen faturanın MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikilen her ay için yasada yaılı oranlar esas alınarak gecikme ceası uygulanır. bedeli vadesi belirli alacak olduğundan, ödenmesi gereken sürenin bitiminden 4.6 MÜŞTERİ nin fatura ödemesini geciktirmesi halinde ihtara gerek olmaksıın fatura himet; yeni bir söleşme, ek söleşme veya ek bir fatura işlemine konu olacaktır. imalanması ile taraflar cari hesap şeklinde çalışacaktır. Her yeni veya istisnai 4.5 İşbu söleşme aynı amanda cari hesap söleşmesi niteliğindedir. Bu söleşmenin Muşteri Ankara Ankara Stesi YJKLEICI Site Plus Oel Güvenlik Himetleri A.S O7l Gü:enik Himetleri Sieşmei Taraflar

3 Oel Güvenlik limetleri Söleşmesi Taraflar Musterı : Ankara Ankara Sıtesi YIJKLEICI Site Plus Öel Güvenlik Hemetleri A.Ş 5.3 YÜKLEİCİ ve çalıştırdığı Öel Güvenlik Personeli ile MÜŞTERİ arasında bu Söleşme ve ek protokol hükümlerinden başka bir ilişki mevcut olmayacaktır. YÜKLEİCİ çalıştırdığı Öel Güvenlik Personelinden herhangi bir sebeple işten ayrılanların olması halinde bunların yerine işe alacaklarını derhal SSK ve Bölge Çalışma Müdürlüğü ne bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimlere ilişkin evrak ile çalıştırılan kişilerle ilgili olarak yetkili mercilere yapılacak her türlü başvurulardan doğacak sorumluluk tamamen YÜKLEİCİ ye ait olacaktır. 5.4 YÜKLEİCİ işbu söleşmede öngörülen himetlerde çalıştıracağı Öel Güvenlik Personeli 588 Sayılı Yasa ve mevuat tarafından öngörütmüş olan Kimlik Belgesini almış, eğitimli, sorumluluk sahibi ve hiçbir fiiki engeli bulunmayan personelden oluşacaktır. 5.5 Güvenlik Personeli teçhiatının (telsi, kıyafet, vs) alınması, muhafaası ve sorumluluğu YÜKLEİCİ ye ait olacaktır. 5.6 Güvenlik Personelinin görev yapacağı kulübe, niamiye, cctv vb. tüm demirbaş ekipmanlar, MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. 5.7 YÜKLEİCİ, Personel değişikliği gerektiği hallerde bu değişikliği ilgili resmi makamlara (Emniyet ÖGŞ. Jandarma ÖGŞ) bildirecektir. 5.8 YÜKLEİCİ, görevlendirdiği Öel Güvenlik Personelinin hastalanması, işten ayrılması, vb. durumlarda yerlerine yedek güvenlik personeli istihdam edecek ve keyfiyeti en geç yeni güvenlik personelinin göreve başladığı gün MÜŞTERİye bildirecektir. YÜKLEİCİ hiç bir koşulda nöbet noktasını boş bırakmayacaktır. 5.9 Söleşme kapsamında çalışan güvenlik personeli, gililik kurallarına uyacak ve MÜŞTERİ nin kurumsal itibar ve unvanının korunmasına öen göstereceklerdir. Her ne suretle olursa olsun istem dışı olarak dahi vakıf oldukları veya kendilerine MÜŞTERİ tarafından verilen bilgileri Üçüncü şahıslara sölü ya da yaılı olarak aktarmayacaktır. Aksi durum halinde İdarenin uğrayacağı maddi ve manevi ararlardan YÜKLEİCİ sorumlu olacaktır. Ancak YÜKLEİCİ nin personele rücu hakkı saklıdır. 5. Himet verilen yerde herhangi bir sorunla karşılaşıldığında MÜŞTERİ nin yetkili kıldığı kişi / kişiler derhal bilgilendirilecek ve müdahaleler, belirlenecek yöntemlere göre yapılacaktır. 5. MÜŞTERİ, Güvenlik Personeli takviye talebini en a 72 (yetmiş iki) saat önceden YÜKLEİCİ ye yaılı olarak haber verecek ve ek güvenlik personeli gönderildiğinde maliyetlerinin saat ücreti himet verilen aya yansıtılacaktır. Talep edilen ek güvenlik personeli ve güvenlik nokta sayısındaki artış için gerekli bildirim ıe iinler MÜŞTERİ tarafından alınacaktır. 44

4 Öel Güvenlik Himetleri Söleşmesi Taraflar Müşteri Ankara Ankara Sitesi YUKLEICI Site Plus Oel Güvenlik Himetleri A Ş 5.2 YUKLEİCİ, gerekli gördüğü takdirde personel değişikliğine gidebilecek olup, personel değişikliğini MÜŞTERİ tarafından atanan yetkiliye yaılı olarak bildirecektir. MÜŞTERİ nin değişikliği kabul etmediği hallerde, a. İlgili personelden kaynaklı her türlü olumsu davranış ve sonuçlar, yaşanabilecek maddi ve manevi kayba neden olacak sorunlardan MÜŞTERİ sorumludur. YÜKLEİCİ nin söleşmesini bu ve beneri sebeplerden dolayı MÜŞTERİ fesih edeme ya da işçinin arar ve iyanından dolayı sorumluluk rücu edeme. b. Sö konusu personel ile ilgili haklı sebeple fesih yapılmamasından dolayı işçinin taminat sorumluluğu MÜŞTERİye geçecektir. c. Ancak İş Kanunu kapsamında personelinin iş akdinin haklı nedenle feshini gerektiren durumlarda, YÜKLEİCİ İdareden yaılı onay almaksıın personelin görevine son verebilecektir. 5.3 Güvenlik Personeli, MÜŞTERİ nin çalışanları ve taşeron firmaları ile ilgili sorunlarda yetkili kişinin bilgisi dahilinde müdahalede bulunacak; ayrıca dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırıda kolluk kuvvetlerini haberdar edecektir. 5.4 YÜKLEİCİ tarafından, istihdam edilen her Personel için Öel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacak olup, poliçe bedelleri YÜKLEİCİ ye aittir. YÜKLEİCİ yaptırmış olduğu poliçelerin birer kopyasını talep edildiği takdirde MÜŞTERİye sunacaktır. 5.5 Personellerin yemek ihtiyaçları YÜKLEİCİ tarafından karşılanacaktır. 5.6 Personellerin Ulaşım/yol ihtiyaçları YÜKLEİCİ tarafından karşılanacaktır. MÜŞTERİ nin servis imkanı sunması halinde olası bir kaa durumunda işçilere yönelik iş kaasından kaynaklı taminat yükümlülüğü ortaya çıkarsa MÜŞTERIye aittir. Ayrıca, işçiler tarafından servis beklemek için işyerinde beklenmesi halinde işbu beklenen süre çalıştığı süre anlamını taşımayacağından, işin bitirilme saati, söleşmede belirtilen saat kabul edilecek olup, servise binilen saat olmayacaktır. 5.7 MÜŞTERİ işyeri çalışma talimatnamesinde düenlenen hususlara aykırı bir davranışından dolayı bir Güvenlik Personelinden memnuniyetsiliğini bildirdiği takdirde, YÜKLEİCİ tarafından öncelikle bu Güvenlik Personelinin konu ile ilgili olarak savunması alınacak, gerekli görülürse yaılı olarak uyarılacak ve tekrarını önlemek amacıyla himet içi eğitime tabi tutulacaktır. 5.8 YÜKLEİCİ kendi personeli ile ilgili tüm İSG tedbirlerini almakla yükümlüdür. (Risk Analii, İSG eğitimi) 5.9 MÜŞTERİ tarafından YÜKLEİCİ ye yaılı olarak bildirilen İSG tedbirlerini YÜKLEİCİ 5 iş günü çerisinde tamamlamakla yükümlüdür. İlgili tedbirleri aerceklestirmemesi durumunda vasanacak kaalarda YÜKLEİCİ Sorumlu

5 yasal sorumluluk MÜŞTERİye ait olacaktır. 5.2 Güvenlik görevlilerinin görev başı eğitimleri bulundukları yerde, taeleme eğitimleri MÜŞTERİ tarafından iin verilme ise, eğitim eksikliğinden doğacak her türlü için, YÜKLEİCİ gerekli önlemleri önceden alacaktır. Personelin eğitimi için eğitimleri sırasında, vardiya saatleri ve personel sayısında aksaklık yaşanmaması ise YÜKLEİCİ tarafından tespit edilen yer ve amanda yapılacaktır. Taeleme mutabakat yaılı olarak ima altına alınacaktır. YÜKLEİCİ tarafından kabul edilmemesi durumunda gerekçeli yaı iki gün 5.2 MÜŞTERİ tarafından YÜKLEİCİ ye yaılı olarak bildirilen İSG tedbirleri içerisinde MÜŞTERİ ye iletilecek ve karşılıklı görüşmeler sonucunda sağlanan YÜKLEİCİ : Site Plus Oel Güvenlik Himetleri P Ş ( ( / URLZ(. T\JcTPI T /\ t ASLİP alınmayan iş kaalarından sorumlu olacaktır. 6.5 YÜKLEİCİ iş güvenliği umanı tarafından gerçekleştirilen birim İSG risk analii yükümlü olup, tedbir ve iyileştirmeleri yapmadığı takdirde, riski bildirilen ve önlem MÜŞTERİ ye yaılı olarak bildirecektir. MÜŞTERİ bildirilen tedbirleri almakla neticesinde alınması gereken tedbirleri tespit edecek olup, ilgili tedbirleri gidermek için önlemler almakla yükümlüdür. Önlem alınmayan iş yeri güvenliği ile hata, noksan ve kusurlu işlemlerden doğan ararın (YÜKLEİCİ personeli ile ilgili ilgili olaylardan MÜŞTERİ kendisine ait olan yükümlülükler nedeniyle doğabilecek 6.4 MÜŞTERİ, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüüğü ile ilgili mevuatın yükümlülüklerine olarak YÜKLEİCİ adına tecelli edenler de dahil) tamininden sorumlu olacaktır. uymak ve ayrıca Güvenlik Personelinin çalışacağı alanda risk olabilecek tehlikeleri yaşanacak güvenlik problemlerinden MÜŞTERİ sorumludur. yaılı olarak iletecek olup MÜŞTERİnin tedbirleri dikkate almaması neticesinde yetersiliği, açık kalan kapı, uygunsu çevre güvenlik tedbirleri vb. ) MÜŞTERİye 6.3 YÜKLEİCİ güvenlik ile ilgili tespit ettiği güvenlik açıklarını (kamera sistemi himet talebinde bulunmayacaktır. Bundan kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk MÜŞTERİ ye aittir. görevlere tayin edip çalıştıramayacak ve güvenlik himeti dışında başka bir 6.2 MÜŞTERİ, Öel Güvenlik Personelini YÜKLEİCİnin denetimi dışındaki başka valilikten gerekli ini alacaktır. gösterdiği meknda bulunması gereken Öel Güvenlik Personel sayısı için 6. MÜŞTERİ, 588 sayılı Öel Güvenlik Himetlerine Dair Kanun gereği faaliyet MADDE 6- MÜŞTERİİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müşteri Ankara Ankara Sıtesi Öel Güvenlik Himetleri Söleşmesi Tarafler

6 Öel Güveıilik Himetleri Söleşmesi Taraflar Musteri Ankara Ankara Sitesi YÜKLEİCİ t Site Plus Oel Guverılik Himetleı A.Ş 6.6 MÜŞTERİ tüm himetin yürütülebilmesi için bünyesinden bir görevli belirleyecek ve söleşmede bu isim bildirilecektir. YÜKLEİCİ personel ve söleşmeden kaynaklı talimatları bu kişiden alınacak ve idare tarafından bu kişinin söleşme kapsamındaki konularla karar verebilmesi için açıkça yetkilendirildiği kabul edilecektir. Yetkilinin değişmesi durumunda MÜŞTERİ yeni ismi YÜKLEİCİ ye yaılı olarak bildirecektir. MÜŞTERİ nin belirleyeceği yetkili kişi YÜKLEİCİ ile MÜŞTERİ arasındaki ve personel ile MÜŞTERİ arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve bu koordinasyon kapsamında güvenlik personelini denetleyebilecektir. Yetkili kişinin personel üerinde denetim yetkisi olup, tespit edilen hususları, YÜKLEİCİye yaılı şekilde bildirecektir. 6.7 MÜŞTERİ Yönetimi tarafından yetkili kılınan kişi haricinde hiç kimse Güvenlik Personeline talimat veremeyecek ve müdahale edemeyecektir. 6.8 MÜŞTERİ YÜKLEİCİ nin himet verdiği süre içerisinde veya söleşmenin bitiminden itibaren (Bir) yıl süre ile YÜKLEİCİ nin herhangi bir personelini herhangi bir sıfat altında kendi bünyesinde işe almayacaktır. 6.9 MÜŞTERİ, söleşmenin herhangi bir nedenle feshi veya süre bitimde aynı himeti ifa edecek başka bir kuruluşa işi vermesi halinde aynı iş yerinde veya görevde çalışmış YÜKLEİCİ nin herhangi bir personelini YÜKLEİCİnin yaılı ini olmaksıın himeti üstlenecek yeni firmaya transfer edilerek çalışmasına müsaade etmeyecektir. Aksi uygulamadan kaynaklanabilecek tamin sorumluluğunda MUŞTERİ YÜKLEİCİ nin işçisi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 6. MÜŞTERİ, Öel Güvenlik Personeli ve nokta sayısındaki artış için valilikten iin alacak ve YÜKLEİCİnin onayı ile değişiklik yapabilecektir. Güvenlik personeli ve nöbet noktalarının arttırılması talep edildiği takdirde, bu talep en geç 7 (Yedi) gün içerisinde YÜKLEİCİ tarafından yerine getirilecektir. Bu durumda YÜKLEİCİnin bu Oel Güvenlik Personeli için talep edeceği ücret aynı tarihte uygulanarı ücretleri geçmeyecektir. 6. MÜŞTERİ, 633 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yeteri kadar İş Güvenliği Umanlığı Belgesi ne sahip iş güvenliği umanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurur. İlgili Kanun ve Yönetmelikler in gerektirdiği önlemlerin alınniamış olmasından ve düenlemelerin yapılmamış olmasından dolayı hukuki ve ceai sorumluluk MÜŞTERİ ye ait olacaktır. 6.2 İşyerinde YÜKLEİCİ tarafından himet verilen yerlerinde ilkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi acil durumlar için önceden planlama ve haırlık yapılması MÜŞTERİ nin yükümlülükleri arasında d ı r. 6.3 MÜŞTERİ, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması ve işyerindeki personeh ve YÜKLEİCİ arasındakı lefişimi sağlayacbir iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevjdirecektir. VÜSTERİ / / )

7 YÜKLEİCİ ye bildirecektir. Yaılı bildirim yapılmadığı durumlarda YÜKLEİCİ YÜKLEİCİ ye rücu edilemeyecektir. 6.4 MUŞ TERİ, risk değerlendirınes yapacak ve sonuçlarını yaılı şekilde sorumluluğuna gidilemeyecektir. 6.5 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki yükümlülükleri, MÜŞTERİ nin 6.6 MÜŞTERİ, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini YÜKLEİCİ ye sorumluluklarda MÜŞTERİ nin sorumluluğu sö konusu olup, bu konuda sebebi ile kesilecek idari para ceaları ve diğer tüm hukuki ve ceai yansıtama. İşyerinde 633 Sayılı yasa ve ilgili mevuat hükümlerine aykırılık sorumluluklarını etkileme. YÜKLEİCİ : Site Plus Öel Güvenlik Himetleri AŞ V _J_ YUKLElCI ( MÜŞTERİ kısmını karşı tarafın yaılı inini almaksıın Üçüncüirkişiye devredemeyecektir. / 8 Taraf!ardan herhangi biri bu sö!eşmeden doğan haklarının tümünü veya bir MADDE 8- DEVİR YASAĞI 7.4 Söleşme yürülüğe girdikten sonra, 3 (üç) aylık süre sonunda oluşacak söleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. memnuniyetsilik durumunda, MÜŞTERİ herhagi bir yükümlülük altına girmeden derhal feshetme hakkına sahiptirler. 7.3 Taraflar söleşmeye aykırılık hallerinde tek taraflı olarak haklı sebeple söleşmeyi bildirimsi derhal fesih edebilecektir. ödenmemesi veya bir yıl içinde toplam beş ke ödenmemesi halinde söleşmeyi 7.2 YÜKLEİCİ, iki ay üst üste himet sonrası kesilen faturaların MÜŞTERİ tarafından söleşmeyi 5 (onbeş) gün önceden bilgi vermek koşulu ile tek taraflı olarak fesih fesih edilecektir. Site yönetimi, geçerli sebebleri belgelendirmek sureti ile personelde ikiye katlanacak ve 5 (beş) ke tekrarlanması durumunda söleşme TL cea kesilecektir. Bu hatanın tekrar edilmesi durumunda, cea her eksik bulunması durumunda YÜKLEİCİ nin hak edişinden her eksik personel için 25 bildirilmesiyle söleşme sona erer. Söleşmeye; vardiya düeninde eksik personel edebilir. 7. Söleşmenin sona ereceğine dair ihbarın yasal süre içinde YÜKLEİCİ ye MADDE 7- SÖZLEŞMEİ SOA ERMESİ VE FESİH HALLERİ ihtiyaçları MÜŞTERİ tarafından karşılanır. 6.8 Birimde görevli güvenlik görevlilerinin içme suyu (haır su), çay ve şeker gibi Güvenliği Kurulu kurar ve ilgili mevuata uygun kurul kararlarını uygular. 6.7 MÜŞTERİ, iş sağlığı ve güvenliği mevuatına uygun şekilde İş Sağlığı ve Müşteı Ankara Ankara Sitesi Öl (iü eniil imetleri Sölesmesi Taraflar

8 MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME MADDE - SAİR HÜKÜMLER. İşbu Söleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiliği YÜKLEİCİ ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir. Söleşmenin sair 9. İşbu söleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmalıklarda Ankara Mahkemeleri UKLEICi Site Pus Öel GLiverılık Hmtkn A.Ş Ankara 8 / FKI FR EK-A ( Adet Ek Protokoh ASLIİ\ yj22i$8c43pbx Fa2tl 2 W*..aI Mh.262.Sh o:2 ÇaI,.-_ 2CC 5c/c U7 ılils YÖgTIM KURULU TS$ yürürlüğe girmiştir. okunarak ve karşılıklı mutabakat sağlanarak imalanmış olup, ima tarihinde 8 (seki) sayfa, Ek Protokolden oluşmuş, taraflarca -.O. / Q.4 / 24 tarihinde yetkilidir. Bu söleşme (onbir) ana madde, 8 (sekisayfa ve 7 (yedi) madde, İşbu söleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri MADDE - İHTİLAFLARI HALLi olarak yetkililerce teyit edilmedikçe hüküm ifade etmeyecek, ımni değişiklik iradesi olarak yorumlanamayacaktır..3 Söleşmenin uygulanmasına yönelik, yaılı şekilden farklı uygulamalar, yaılı yaılı anlaşmaları yoktur. esas ve usule itibar edilecektir. Tarafların herhangi başka bir hususta sölü ve maddeler arasında bir uyuşmalık çıkması halinde, söleşmede kararlaştırılan.2 İşbu söleşme ve ekinde yapılacak eklenti ve değişiklikler yaılı yapılması halinde hüküm ifade eder. Söleşmede kararlaştırılan hususlar ile eklerinde yer alan MÜŞTERİ MUteri. Ankara Sitesı.,:,l G eıı [{inıeıl eri Söesııı 3flar

9 (k Öel G[ranlik Himetleri Söleşmesi Taraflar Müşteri Ankara Ankara Sıtesi YÜKLECI Site Plus Öel Güvenlik Himetleri A Ş AKARA AKARA SİTESİ İLE SİTE PLUS ÖZEL GÜVELİK HİZMETLERİ A.Ş. ARASIDA YAPILA EK PROTOKOL MADDE -İŞİ KOUSU 588 sayılı Öel Güvenlik Himetleri Kanunu ve bu Kanunun ilişkin Yönetmelik hükümleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri ve Site Yönetiminin koyduğu kurallar himet yerinin huur ve güvenliğinin kötü niyetliler tarafından huura, mala ve olabilecek tecavülerin ve hukuki kurallar öel güvenlik himetlerinin yürütülmesi işidir. cana çerçevesinde sağlanması, engellenmesi, yasa uygulanmasına çerçevesinde genel MADDE 2- ÖZEL GÜVELİK HiZMETLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 2. Öel güvenlik elemanlarının görevi, resmi kolluk kuvvetlerinin görev ve yetki alanlarının kalan site sınırları içerisinde ön göetim ve denetim tedbirlerini almak, site yönetimince konan kuralların yerine getirilmesi için belirlenen ve görev saatleri göetim, denetim ve kontrollerde bulunmak. bölgelerde dışında süresince 2.2 Girilmesi ine bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek. 23 Kat malikleri siteye gelen, tüm misafir ve himetli (bakıcı, temilikçi v.b. gibi) ile kat maliklerinin siparişi siteye gelen, market ürünleri, v.b. himet getiren tüm görevli kişilerin kimlik tesbiti ve ilgili kat maliki siteye alınacaktır. içecek/gıda/kargo dışında onayından sonra üerine personel yapılacak 2.4 Araçla gelen konuklar için, Madde 2.3 deki kontrollerin sonra, uygun yer bulunması misafir yönlendirme yapılacaktır. Misafir yer olmaması 5 dakika ile sınırlı kısa süreli site içine alınmayacaktır. Ancak, misafir geldiği site sakininin onayı ile ilgili dairenin otoparkına aracını bırakabilir. otoparkında beklemeler dışında durumunda otoparkına durumunda araç tamamlanmasından 2.5 Görev yerinde içeriden ve her türlü hırsılık, eylem ve karşı dikkatli ve duyarlı olmak, gerekli denetimleri yapmak, şüpheli durumları site yönetimine ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine bildirmek, site yönetimi verilecek talimatlar ilgili mevuata uygun şekilde üst aramalarını yapmak. sabotaja tarafından 2.6 Bulunan kayıp kayıp buluntu dışarıdan kaynaklanabilecek eşyaların eşyaları tutanak düenleyerek genel doğrultusunda ilgililere teslimini gerçekleştirmek, ilgilisi bulunmayan site yönetimine teslim etmek. 2.7 Görev yerinde maddi ve manevi kayıplara yol uygun şekilde el koymak, devamını önlemek, sanıkları ve yakalamak, deiiiini muhafaa ederek genei koiluk kuvvetlerıne teslim etmek. suç suçun açabilecek hadiselere mevuatına tespit etmek

10 kuvvetlerine hadiseyi intikal ettirene kadar göetim altında bulundurmak. 2. Görev yerinde asayiş, niam ve intiamı boanların niama uymalarını temin etmek, harici şahısları gerekirse bina sınırları dışına çıkartmak ve/veya ilgili kolluk yetki ve talimatlar doğrultusunda denetimde bulunmak. 2.9 Görev yeri olarak belirlenen site içerisindeki alanlarda, site yönetimince verilen müdahalede bulunmak, yetkililerce öngörülmüş malemeleri kendisine verilen yetki sağlamak için gerekli araç park düenlemelerini ve çevre emniyetini sağlamak. çerçevesinde kendi can güvenliğini de dikkate alarak kurtarmak için kılavuluk 2.8 Vuku bulacak olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem vb.) ilk himetlerini yapmak, itfaiye araçlarının olay mahalline en yakın yere ulaşımını Ankara YUKLEİCı Site Plus Öel Guvenlik Himetleri AS 7?T!//. /. Himetleri A.S. ile koordineli yapılacaktır. 2.9 Site Yönetimi tarafından yaptırılacak yangın tatbikatları, SİTE PLUS Öel Güvenlik olarak sunacaktır. 2.8 YÜKLEİCİ, güvenlik denetim raporlarını haftada bir ke site yönetimine yaılı bilgileri içeren tutanak ve raporları düenlemek. 2.7 Yukarıda belirtilen konularda ilk müdahalede bulunmak, insan ve çevre emniyetini almak, bu konularla ilgili bulunan mercilere bilgi aktarmak, gerekli ve detaylı 2.5 Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanların otopark ve bahçesine giriş-çıkış 2.6 Site yönetimi tarafından öel güvenlik birimi için görev olarak verilen diğer raporları ilgili birimlere aktarmak. yerlerinde trafik otopark düenini sağlamak ve site yönetimince çıkartılan talimatlara uyulmasını sağlamak. hususları takip etmek, gerekli denetim ve kontrolleri yapmak, bu konularda tüm yapacak her türlü araç ile taşıdıkları eşyaların kontrol işlemlerini yürütmek, görev yürütmek. koridor tavan, duvar ve eminlerinin arar görmesini önlemek amacıyla site 2.4 Giriş-çıkışı yapılacak eşya taşımalarında asansör, kapı, pencere doğramaları ile yönetimine haber vermek, kabul, kayıt, kontrol ve yönlendirrne himetlerini için gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almak. 2.3 Site içerisindeki otoparklarda gerekli güvenlik önlemlerini almak, araçların çiilmemesi, arara uğratılrnaması, içindeki değerli eşyalar ile aracın çalınmaması engellemek. 2.2 Site içerisindeki binaların, bahçe bölümünde bulunan bitkilerin, ortak alanlarda bulunan mobilya ve eşyaların tahrip edilmesi, kirletilmesi ve arar görmesini korumak için gerekli tedbirleri almak. genel kolluk kuvvetlerinin intikaline kadar sanıkların yakalanması ve suç delillerini 2. Görev alanı içerisinde işlenen suçları ve suçluları genel kolluk kuvvetlerine iletmek, Müşteri - Ankara Sıtesı <;ıei Gü\ enlik liınetleri Söleşnıesi larafler

11 5 Öel Güvenlik Himetleri Söleşmesi araflar Müşteri Ankara Ankara Sitesi YUKLEICİ : Site Plua Öel Güvenlik Him tleri A.Ş MAD D E 3- ÖZEL GÜVELİK GÖREVLiLERiDE ARAACAK ŞARTLAR Öel güvenlik elemanlannda aşağıda belirtilen öellikler aranacaktır. 3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 3.2 En a seki yıllık ilköğretim veya ortaokul meunu olmak yaşını doldurmuş olmak. 3.4 Erkek personel için askerliğini yapmış olmak. 3.5 Türk Cea Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fala süreyle hapis ceasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düene ve bu düenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmalığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, immet, irtikp, rüşvet, hırsılık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahküm olmamak. 3.6 Kamu haklarından yasaklı olmamak. 3.7 Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile öürlü bul ii n mama k sayılı Öel Güvenlik Himetlerine Dair Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen öel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. 3.9 Valilikçe verilmiş Öel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. MADDE 4-ÖZEL GÜVELiK GÖREVLİLERİİ UYACAĞI KURALLAR 4. YÜKLEİCİ firma çalıştırılacak işçilerin kimliklerini belirleyen belgeleri işe başlama tarihinde, istenen diğer belgeleri ise 7 (yedi) iş günü içinde idareye vermek orundadır. a- üfus Cüdanının onaylı sureti. b- Savcılıktan alınacak iyi hal belgesi. c- Bir adet vesikalık fotoğraf. ç- İkametgah belgesi. d- Sigorta kartı veya işe giriş bildirgesi e- Akciğer grafisi f- Parait tahlili g- Hepatit tetkiki ASLİtİ HDİ. TEPLUS Ö - HİZ! TLERI.. MukCfl I.fl 65 Sok U. Tel r3)235 6faxı,2342A 2)2 SavtallIl6 c TERİ t / L /

12 Öel Güvenlik Himetleri Söleşmesi Taraflar Muster Ankara Ankara Stesi YÜKLEİCİ Site Plus Öel GUvenhik Himetleri A.Ş 4.2 Öe güvenlik görevlileri görevini, kendisine verilen öel giysilerini giyerek ifa edecektir. Görevli olduğu müddetçe öel giysilerini giymeyecektir. 4.3 Öel güvenlik görevlileri saç ve sakal traşlı, elbiseler ütülü, ayakkabılar boyalı, bütün düğmeler ilikli bir şekilde ciddi ve vakur bir şekilde görevlerinin başında bulunacaklardır. 4.4 Öel güvenlik görevlileri resmi elbisenin üerine sivil kıyafet, ceket, kaak vb. giysiler ile resmi elbisenin altına dışarıdan görünecek şekilde sıfır yakalı atlet gibi giysiler giymeyeceklerdir. 4.5 Öel güvenlik görevlileri ya aylarında yalık üniforma, pantolon, gömlek, kış aylarında pantolon, gömlek, kravat, hava durumuna göre hırka ve mont giyebileceklerdir. Ya kıyafeti uygulamasının yapıldığı aylarda kravat takılmayıp, gömleklerin üstten bir düğmesi açılabilecektir. 4.6 Öel güvenlik görevlileri üerinde kimlik belgesi (yaka kısmında takılı olacak), düdük, not defteri ve kalem, site yönetimince gerekli görüldüğü takdirde kelepçe, telsi ve cop, gece ise el fenerini mutlaka yanında tam tekmil olarak bulunduracaktır. 4.7 Öel güvenlik görevlileri görev yerlerinde iken sıvı içecek, sigara içmeyecek, yiyecek ya da yemek yemeyeceklerdir. Bu tür ihtiyaçlarını dinlenme veya yemek saatlerinde göreceklerdir. Öel güvenlik görevlileri çalıştığı yerin tertip, düen ve temiliğine öen gösterecektir. 4.8 Öel güvenlik görevlileri nöbet himeti esnasında ciddiyetle bağdaşmayacak fiil ve davranışlarda bulunmayacaklardır. 4.9 Öel güvenlik görevlileri çalışma saatleri içinde öel iyaretçi kabul etmeyecektir. 4. Öel güvenlik görevlileri üniformasıyla bağdaşmayacak biçimde kolye, madalyon, künye vb. gibi süs eşyaları takmayacaktır. 4. Öel güvenlik görevlileri SİTE PLUS Öel Güvenlik Himetleri A.Ş ve site yönetiminin uygun göreceği çalışma programı çerçevesinde hareket edecek, görev yerini, görevi devir alacak personel gelinceye kadar terk etmeyecektir. 4.2 Görev yaptığı sürece hiçbir idareci ve personel görevi ile ilgili konular dışında konuşma ve görüşme yapmayacaktır. 4.3 Öel güvenlik görevlileri görev sırasında meydana gelen olaylarda SİTE PLUS Oel Güvenlik Himetleri A.Ş ve site yönetimi ile sürekli koordinasyonu sağlayacak ve uyumlu çalışacaklardır. 4.4 SİTE PLUS Öel Güvenlik Himetleri A.Ş ve Site yönetiminin bilgisi dışında nöbet meknı, nöbet yerleri ve vardiya değişikliği yapılmayacaktır. Zaman ve yer değişikliği gibi konularda site yönetiminin yaılı talepleri, mevcut yasal mevuat doğrultusunda yerine getirilecektir. 4.5 öbet esnasında radyatör sııntısı, elektrik ve sıhhi tesisat arıaları vs. gibi herhangi bir olay olduğunda ilgililere haber ıerecek, yetkili kişiler gelinceye kadar olay yerinin emniye saglayacaktır. ASLİı JTERİ

13 Öel Güvenlik Himetleri Söleşmesi Taraflar Müşteri Ankara Ankara Sıtesi YÜKLEİCİ Site Plus Oel Güvenlik Himetleri A Ş 4.6 Site sakinleri ve misafirlere karşı naik, anlayışlı, güler yülü ve iyi niyetli davranılacaktır. 4.7 Yemek, tuvalet vb. gereksinmeler nedeniyle nöbet yeri ancak, başka yerden eleman kaydırarak terk edilebilecektir, 4.8 Site yönetimi, YÜKLEİCİnin çalıştıracağı kişi/kişileri ilgili mevuata uygun bulmadığı takdirde, bu kişi/kişiler YÜKLEİCİ tarafından en geç 72 saat içinde değiştirilecektir. 4.9 Site giriş kontrollerini site yönetiminin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirecektir Üçüncü sahışlara hiç bir biçimde site veya site sakinleri ile ilgili bilgi vermeyecektir. 4.2 MÜŞTERİ ve YÜKLEİCİ nin ulaşarak belirledikleri Site Yaşam Kuralları eğitimi alacak ve gereğini yerine getirecektir. 4.2 Öel güvenlik görevlileri görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmayacak, uyumayacak, görev yerlerini terk etmeyecek ve yanına görevli olmayanları almayacaktır Güvenlik görevlileri, site içerisinde işlenecek olan suçları site yönetimine, SİTE PLUS Öel Güvenlik Himetleri A.Ş. yöneticilerine ve genel kolluk kuvvetlerine iletecek, genel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar varsa sanıkları tespit edecek, göetim altında bulunduracak ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirleri alacaktır Herhangi bir posta, kargo, evrak, paket, koli vb. malemeyi teslim almayacak, teslim edilmesi gereken ilgilisine yönlendirecek, şüphe ar eden paket vb. maleme hakkında site yönetimine bilgi verecektir Her türlü sabotaj, hırsılık, gasp, saldırı, tehdit ve tehlikelere engel olacak, bu olaylara yönelik SİTE PLUS Öel Güvenlik Himetleri A.Ş ve site yönetimince verilen talimatlar doğrultusunda, gerekli tedbirleri alacak, şüpheli durumlarda genel kolluk kuvvetlerine bilgi verecektir. MADDE 5-YÜKLEİCİİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ sayılı Öel Güvenlik Himetlerine Dair Kanunun 3 üncü ve sö konusu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 22 nci maddeleri gereğince; YÜKLEİCİ, öel güvenlik görevlilerine Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan öel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renk, biçim ve motifte olmayan üniforma ile üniformayı tamamlayan unsurları (şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo) vermekle yükümlüdür. Bu üniformaların İçişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir. YIlKİ FlCI kııiinriı ünfnrm2 ı fınifnrm2vı fmmı2\ın ııncıırkrın hirr numunesini ve bunlara ait içişleri Bakanhğı onay belgelerinin fotokopherhıi en geç işe başmadan (bir) gün önce site yönetimine takdim etmek ve himet süresince öel güvenlik görevlilerinin üniforma ve üniformayı tamamlayıcı unsurları ile birlikte giymelerini sağlamakla yükümlüdür

14 - D Öel Güvenlik. Himetleri Söleşmesi Taraflar MLısterı : Ankara Ankara Sitesi YUKLEICI t Site Plus OeI Güvenlik Himetleri A Ş 5.2 YÜKLEİCİ, himet yerinde 6 (altı) personel çalıştıracaktır. 5.3 YÜKLEİCİ, işe başladığı günü takip eden gün içinde tüm personelin Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerini yaptırıp, bir örneğini site yönetimine verecektir. Ayrıca yıl içerisinde çıkan/çıkartılan personelin yerine, işe giren personelin de işe giriş tarihinden itibaren gün içinde Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacak ve poliçesi site yönetimine verilecektir. 5.4 YÜKLEİCİ, sayısı belirlenmiş olan personel ile site yönetiminin işe başlamadan önce kendisine vereceği, görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayılarını gösteren Çalışma Programına uygun şekilde himeti aksatmadan ve personel sayısını aaltmadan yerine getirecektir. 5.5 YÜKLEİCİ, himetin ifası için gerekli tüm teçhiatı (kelepçe, telsi, düdük, cop vb.) öel güvenlik personeline sağlamak orundadır sayılı Öel Güvenlik Himetlerine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre, güvenlik personeline verilecek olan giyecek malemeleri YÜKLEİCİ tarafından karşılanacaktır. Her personele üniforma olarak; 2 adet yalık, 2 adet kışlık olmak üere 4 adet pantolon, 2 adet yalık, 2 adet kışlık olmak üere 4 adet gömlek, 2 adet Kravat, adet Hırka veya Yelek, adet Mont ve çift ayakkabı verilecektir. 5.7 YÜKLEİCİ, site yönetimi bilgisi dışında vardiya değişiklikleri yapmayacaktır. 5.8 YÜKLEİCİ, yürürlükteki İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevuatı hükümlerine göre çalıştıracağı elemanların her türlü ölük haklarını karşılamak orundadır. 5.9 YÜKLEİCİ, site yönetimi tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malemeleri, söleşme süresi bitiminde sağlam ve eksiksi olarak teslim etmek orundadır. 5. YÜKLEİCİ, çalıştıracağı öel güvenlik personelinin isim listesini işe başlamadan bir gün önce site yönetimine bildirmek orundadır. 5. YÜKLEİCİ, işe başladığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde, her personel için, nüfus cüdanı fotokopisi, öel güvenlik kimlik fotokopisi, bir adet (4x6) vesikalık fotoğraf ve isim listesini site yönetimine verecektir. 5.2 YÜKLEİCİ, Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık Prim bildirgesinin bir örneğini, personel tarafından görülebilecek uygun bir yere asacaktır. 5.3 YÜKLEİCİ, çalışma saatlerini ve iinleri gösterir Aylık Çalışma Çielgesini site yönetimine vermek orundadır. Bu çielge site yönetiminin bilgisi dışında değiştirileme. 5A4 YÜKI EİCİ nrsnniin i nfıvniiıi ii Hnili hfıtfn tpdhirirj - sa!amak! yükümlüdür. - - LMÜSTERİ / il i\

15 C)el Güvenlik Himetleri Söeşmes Taraflar Müşteri Ankara Ankara Sitesi YUKLEİCİ : Site Plus Oel Güvenlik Himetleri A.Ş 5.5 Site yönetimi tarafından görev yerleri belirlenmiş olan personel, acil durumlar haricinde, site yönetiminin bilgisi dışında başka tarafa kaydırılmayacaktır. Himet yerlerinde görev yapan güvenlik elemanları hiçbir şekilde başka yerde görevlendirilmeyecektir. Site yönetimi bilgisi dışında personel değişikliği yapılmayacaktır. 5.6 Ortak kullanım alanlarında bulunan, site ve site sakinlerine ait herhangi bir demirbaş veya malemeye, öel güvenlik görevlisi tarafından arar verilmesi ve tespit edilmesi durumunda, YÜKLEİCİ, bu bedeli site yönetimine tespit edilen o günkü rayiç fiyat üerinden ödeyecektir. 5.7 YÜKLEİCİ öel güvenlik alanında faaliyette bulunacağına dair İçişleri Bakanlığından almış olduğu Öel Güvenlik Şirketi Faaliyet İin Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini site yönetimine verecektir. 5.8 YÜKLEİCİ tarafından yerleştirilecek EDKS (Elektronik Destekli Kontrol Sistemi) Sistemine ait (Tom) kontrol noktaları, site yönetimi ve YÜKLEİCİ ile mutabık kalınarak belirtilen yerlere kurulacaktır. 5.9 YÜKLEİCİ istihdam edeceği personel için Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlüğü nedinde kendi adına bir işyeri dosyası açtıracak ve personeline ait İş Kanunu ve SGK Kanunundan doğan vecibelerini müstakil işveren olarak bu dosya numaralarından yürütecektir. YÜKLEİCİ elemanlarının uğrayacağı iş kaalarından doğan sorumluluk tamamen YÜKLEİCİ ye aittir. 5.2 Söleşme konusu işlerin yürütülmesi ve YÜKLEİCİ nin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı personel bakımından Iş Kanunu, Vergi Kanunları, Sosyal Güvenlik Mevuatı ile ilgili sair yasalar ile tüük ve niamname hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk doğrudan doğruya YÜKLEİCİ ye ait olacaktır. 5.2 Bu iş için YÜKLEİCİ tarafından söleşme imalanmadan önce ihale bedeli üerinden hesap edilmek üere % 6 oranında kesin teminat verilecektir. Teminat bir yıl süreli tanim edilecek olup, söleşmenin yenilenmesi halinde, teminat mektubu da yenilenecektir. Eski teminat mektubu, SGK ve Vergi Dairesinden ilişiksilik belgesinin getirılmesini müteakip iade edilecektir. / ASLIM FOTOKOPISIDI ),, MIF.ŞTERİ

16 Telsi 3 Ekipman ve Demirbaş Adet MALZEMELER MADDE 6- GÖREVİ İFASI İÇİ KULLAILACAK YUKLEICI Site PILIS Oel Güvenlık Hırnntlerı A 5 Muşterı Ankara Ankara Sitesi Öel (jüenlik Hinıetleri Söleşnıesi laraflar Sayfd 6 / 6 MJ%ukCflt MP 55 ck: (932) Tel: 32) a Dai r Dre İTEPLUS ÖZEL G ELI FOTOKOPSIDR ASL /ar5 Daııesı: Ta) 72; 2,6255 ak.9) Bu ek protokol seki (8) sayfa ve yedi (7) maddeden ibarettir. MADDE 7- EK PROTOKOL ve EKLERİ Kelepçe 2 Bas-Konuş Cihaı Yağmurluk 2 Gece Işığı Yansıtan Yelek 2 El Feneri 2 y<ğ322io. (O3l22l42I VÖETi KURULU *KA ıif Xem W.h bz Ça*IS(AM RA-AJU(UIA strsi 4 \JM6ŞTERİ / EKİPMA VE DEMİRBAŞ

17 Ş4J ı.us, SM[ us 2LUS KHOME 4 LUS AKARA AKARA KOUT SİTESİ YÖETİCİLİİ AKARA Sayı Konu Tarih Gd.E 24/ 24/2. Dönem Asgari Ücret Artışı Yansıması 7 Temmu 24 Kurumunuun güvenlik himetlerini 6 (altı) öel gerçekleştirmekteyi. güvenlik personeli ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından açıklanan 24 yılı ikinci dönemi asgari ücret taban katsayısına göre, aylık kişi başı artış miktarı,5 (yü lira, elli kuruş) TL. olarak belirlenmiştir. Güvenlik Personelinin yasal artışlardan yararlanabilmesi için, belirtilen miktarın Temmu 24 ayından itibaren fatura tutarlarına eklenmesi gerekmektedir. Talep ve teklifimii olumlu karşılayacağınıı ümit ediyor, diliyoru. çalışmalarınıda başarılar Saygılarımıla, ıeri A.Ş. SİTEPLUS ÖZEL GÜVELİK HİZMETLERİ A.Ş. SITEPLUS PRIVATE SECURITY SERVICES IC. Mutlukent Mah Sok. o: 568 Ümitköy/Ankara/TURKEY t f infositepius.com.tr siteplus.com.tr

18 -. r.. J o- - L_ - _j _J I-F - - D t :3 t t c J - - t ) - t L() ( in t - t t C - _j _j I H - t (\J t: _j _I i J - IL, D- i J J.J _i _j _J t- < 4 - w (5 ( en < - w 4 D- t- D- t t w w m t- uj ( ( t- IL, uj İLİ clt D- uj İli c w D - t- uj - Ü Ü D- _ İli () İli tl D- t - ui uj t- t, t ) t- D t D ii uj ( D- t,) ii uj (9 () D t,) uj D İl- t- İli İLİ t, () tl t- uj Ü t-; :ı: t ii Ü ui uj Ü Lu ui t): Ü ui Ü D- t,) İLİ :: D cc Il H t- uj D İLİ ii VflV fll.kvs 98.S-LS8tı) VIAIVİdVSBH!flV uj İli İli <5 İli İLi Ü İ - u s İli <D Ü RIIa!9 ]OId :: İli i ui - w Z - Z : İli cl WÜm QA fli9 j

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Birinci Bölüm Amaç 1 Kapsam 1 Hukuki dayanak 1 Tanımlar 1 İkinci Bölüm Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Temel ilkeler 2 Usul ve esaslar 2 Onay alınması 11 Üçüncü

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI ANKARA 2013 1 ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI Başkanlık İdari Büro Amirliği: 0 (312)

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Önsöz Securitaris Güvenlik Hizmetleri olarak, dünyanın dört bir yanında verdiğimiz hizmetin değişmez dayanağı,

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı