ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA"

Transkript

1 ÖZEL GÜVELiK HİZMETLERİ MÜŞTERİ olarak anılacaktır arasında yapılmıştır. ÇAKAYA / AKARA adresinde bulunan Ankara Ankara Sitesi bundan sonra YÜKLEİCİ olarak anılacaktır ile merkei Mustafa Kemal Mah Cad. o:2 adresinde bulunan SİTE PLUS Öel Güvenlik Himetleri A.Ş Bundan sonra. Bu söleşme merkei Mutlukent Mahallesi 265 Sokak o:5 Ümitköy / AKARA MADDE -TARAFLAR SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ tarafından YÜKLEİCİ ye ödenecek ücrete yansıtılacaktır. ücretleri tutarlarında, SSK taban ve tavan ücret prim ödeme katsayılarında, vergi güven!ik himeti i!e ilgili o!uş3bi!ecek SDi yükümlülüklerle doğan maddi küfetler oranlarında, işsilik sigorta primlerinde olabilecek artışlardan doğan farklar, etkileyeceği fala mesai, kıdem taminatı, resmi tatil payları ve senelik iin 4. Söleşmenin yürürlük süresi içinde asgari ücrette, asgari ücret artışının MADDE 4- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI kaydıyla fiyatta karşılıklı mutabakata varılarak söleşme her yıl (bir ) yıl daha 3.. İş bu söleşme / 5 / 24 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Söleşmenin uar. olarak söleşmenin sona erdirilmesine yönelik yaılı bildirim yapılmadıkça, en son fatura bedeline asgari ücret ve orunlu giderlerin yansıtılması hakkı saklı kalmak boyunca toplam 2 ay olup, 2 aylık sürenin bitiminden (bir) ay öncesinden yaılı süresi taraflarca yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren başlamak üere bir yıl MADDE 3- SÖZLEŞMEİ SÜRESİ faaliyette bulunduğu mekanların, bu mekanlarda bulunan çalışanlarının ve site sayı ve nitelikte görevlendirilecek Öel Güvenlik Personelinin MÜŞTERİnin sakinlerinin güvenliğinin sağlanmasıdır. çerçevesinde YÜKLEİCİ tarafından Söleşmede belirtilen esas ve usullere uygun 2. İşbu Söleşmenin konusu, 588 sayılı Öel Güvenlik Himetlerine Dair Kanun MADDE 2- SÖZLEŞMEİ KOUSU elektronik yaışmalar da delil olarak kabul edilecektir. ile kurye, faks ve elektronik posta yolu ile bildirim yapabilirler. İhtilaf halinde.3 Tarafların, daha sonra, ancak bildirim süresinde yaılı şekilde de yapılmak sureti yaılı şekilde karşı tarafa bildirilmedikçe, bu adreslere yapılan bildirimler tebliğ.2. Tarafların. de belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olup, adres değişikliği edilmiş sayılacaktır. Müşteri Ankaa Ankara Sitesİ YÜKLEİCİ Site Plus Oul Guvenlık Hmetierr (el < Livenlik Himetleri Söleşmeı Taraflar

2 karşılığında, MÜŞTERİ tarafından ödenecek ücret, her bir güvenlik personeli için olarak kabul edilen günlerde görev yaptıklarında çalıştıkları günlerin ücreti bir katı 2.65, (ikibinyüaltmışbeş ) TL+ KDV tutarıdır. 4.4 YÜKLEİCİ, güvenlik personeli Ulusal bayram ve T.C. tarafından genel tatil günü falasıyla ödeyecektir. tarafından fatura kesim tarihinden itibaren 5 (Onbeş) iş günü içinde ödenecektir. karşılıkh mutabakat ile belirlenecek güvenlik noktalarında verilecek himet 4.2 YÜKLEiCİ trafınjan grevleıdirilen 6 (Altı ) GüvenUk Personeli, MÜŞJ ERİ ile 4.3 YÜKLEİCİ tarafından her ayın son günü kesilecek olan fatura, MÜŞTERİ 2 / 6,.. İCİ ile öngörülen tüm ölük hakları ile ilgili yükümlülüklerden sorumludur. 5.2 YÜKLEİCİ, söleşme konusu iş ile ilgili çalıştırdığı personelin 4857 Sayılı Yasa o:2 ÇAKAYA / AKARA adresinde bulunan Ankara Ankara Sitesi nin (mekan), belirtilen güvenlik noktalarında gerekli teçhiatla donatılmış Güvenlik Personelini, haftanın 7 günü 24 saat güvenliği sağlamak amacı ile kararlaştırılan ücret karşılığında çalıştırmayı kabul ve taahhüt etmiştir. 5. YÜKLEİCİ, MÜŞTERİ nin bulunduğu, merkei Mustafa Kemal Mah Cad. MADDE 5 - YÜKLEİCİ I YÜKÜMLÜLÜKLERİ ile SSK ve vergi ödenti belgelerini MÜŞTERİ ye ibra etmekle yükümlüdür. 4.9 Fatura ile birlikte, YÜKLEİCİ güvenlik personeli ücretlerini ödediğine dair bordro 4.8 Damga vergisi tutarı YÜKLEİCİ tarafından ödenecektir. ceası işlemek şartıyla işe devam edebilir. halinde YÜKLEİCİ söleşmeyi bildirimsi derhal fesih edeceği gibi, gecikme 4.7 İki ay üst üste himet sonrası kesilen faturanın MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikilen her ay için yasada yaılı oranlar esas alınarak gecikme ceası uygulanır. bedeli vadesi belirli alacak olduğundan, ödenmesi gereken sürenin bitiminden 4.6 MÜŞTERİ nin fatura ödemesini geciktirmesi halinde ihtara gerek olmaksıın fatura himet; yeni bir söleşme, ek söleşme veya ek bir fatura işlemine konu olacaktır. imalanması ile taraflar cari hesap şeklinde çalışacaktır. Her yeni veya istisnai 4.5 İşbu söleşme aynı amanda cari hesap söleşmesi niteliğindedir. Bu söleşmenin Muşteri Ankara Ankara Stesi YJKLEICI Site Plus Oel Güvenlik Himetleri A.S O7l Gü:enik Himetleri Sieşmei Taraflar

3 Oel Güvenlik limetleri Söleşmesi Taraflar Musterı : Ankara Ankara Sıtesi YIJKLEICI Site Plus Öel Güvenlik Hemetleri A.Ş 5.3 YÜKLEİCİ ve çalıştırdığı Öel Güvenlik Personeli ile MÜŞTERİ arasında bu Söleşme ve ek protokol hükümlerinden başka bir ilişki mevcut olmayacaktır. YÜKLEİCİ çalıştırdığı Öel Güvenlik Personelinden herhangi bir sebeple işten ayrılanların olması halinde bunların yerine işe alacaklarını derhal SSK ve Bölge Çalışma Müdürlüğü ne bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimlere ilişkin evrak ile çalıştırılan kişilerle ilgili olarak yetkili mercilere yapılacak her türlü başvurulardan doğacak sorumluluk tamamen YÜKLEİCİ ye ait olacaktır. 5.4 YÜKLEİCİ işbu söleşmede öngörülen himetlerde çalıştıracağı Öel Güvenlik Personeli 588 Sayılı Yasa ve mevuat tarafından öngörütmüş olan Kimlik Belgesini almış, eğitimli, sorumluluk sahibi ve hiçbir fiiki engeli bulunmayan personelden oluşacaktır. 5.5 Güvenlik Personeli teçhiatının (telsi, kıyafet, vs) alınması, muhafaası ve sorumluluğu YÜKLEİCİ ye ait olacaktır. 5.6 Güvenlik Personelinin görev yapacağı kulübe, niamiye, cctv vb. tüm demirbaş ekipmanlar, MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. 5.7 YÜKLEİCİ, Personel değişikliği gerektiği hallerde bu değişikliği ilgili resmi makamlara (Emniyet ÖGŞ. Jandarma ÖGŞ) bildirecektir. 5.8 YÜKLEİCİ, görevlendirdiği Öel Güvenlik Personelinin hastalanması, işten ayrılması, vb. durumlarda yerlerine yedek güvenlik personeli istihdam edecek ve keyfiyeti en geç yeni güvenlik personelinin göreve başladığı gün MÜŞTERİye bildirecektir. YÜKLEİCİ hiç bir koşulda nöbet noktasını boş bırakmayacaktır. 5.9 Söleşme kapsamında çalışan güvenlik personeli, gililik kurallarına uyacak ve MÜŞTERİ nin kurumsal itibar ve unvanının korunmasına öen göstereceklerdir. Her ne suretle olursa olsun istem dışı olarak dahi vakıf oldukları veya kendilerine MÜŞTERİ tarafından verilen bilgileri Üçüncü şahıslara sölü ya da yaılı olarak aktarmayacaktır. Aksi durum halinde İdarenin uğrayacağı maddi ve manevi ararlardan YÜKLEİCİ sorumlu olacaktır. Ancak YÜKLEİCİ nin personele rücu hakkı saklıdır. 5. Himet verilen yerde herhangi bir sorunla karşılaşıldığında MÜŞTERİ nin yetkili kıldığı kişi / kişiler derhal bilgilendirilecek ve müdahaleler, belirlenecek yöntemlere göre yapılacaktır. 5. MÜŞTERİ, Güvenlik Personeli takviye talebini en a 72 (yetmiş iki) saat önceden YÜKLEİCİ ye yaılı olarak haber verecek ve ek güvenlik personeli gönderildiğinde maliyetlerinin saat ücreti himet verilen aya yansıtılacaktır. Talep edilen ek güvenlik personeli ve güvenlik nokta sayısındaki artış için gerekli bildirim ıe iinler MÜŞTERİ tarafından alınacaktır. 44

4 Öel Güvenlik Himetleri Söleşmesi Taraflar Müşteri Ankara Ankara Sitesi YUKLEICI Site Plus Oel Güvenlik Himetleri A Ş 5.2 YUKLEİCİ, gerekli gördüğü takdirde personel değişikliğine gidebilecek olup, personel değişikliğini MÜŞTERİ tarafından atanan yetkiliye yaılı olarak bildirecektir. MÜŞTERİ nin değişikliği kabul etmediği hallerde, a. İlgili personelden kaynaklı her türlü olumsu davranış ve sonuçlar, yaşanabilecek maddi ve manevi kayba neden olacak sorunlardan MÜŞTERİ sorumludur. YÜKLEİCİ nin söleşmesini bu ve beneri sebeplerden dolayı MÜŞTERİ fesih edeme ya da işçinin arar ve iyanından dolayı sorumluluk rücu edeme. b. Sö konusu personel ile ilgili haklı sebeple fesih yapılmamasından dolayı işçinin taminat sorumluluğu MÜŞTERİye geçecektir. c. Ancak İş Kanunu kapsamında personelinin iş akdinin haklı nedenle feshini gerektiren durumlarda, YÜKLEİCİ İdareden yaılı onay almaksıın personelin görevine son verebilecektir. 5.3 Güvenlik Personeli, MÜŞTERİ nin çalışanları ve taşeron firmaları ile ilgili sorunlarda yetkili kişinin bilgisi dahilinde müdahalede bulunacak; ayrıca dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırıda kolluk kuvvetlerini haberdar edecektir. 5.4 YÜKLEİCİ tarafından, istihdam edilen her Personel için Öel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacak olup, poliçe bedelleri YÜKLEİCİ ye aittir. YÜKLEİCİ yaptırmış olduğu poliçelerin birer kopyasını talep edildiği takdirde MÜŞTERİye sunacaktır. 5.5 Personellerin yemek ihtiyaçları YÜKLEİCİ tarafından karşılanacaktır. 5.6 Personellerin Ulaşım/yol ihtiyaçları YÜKLEİCİ tarafından karşılanacaktır. MÜŞTERİ nin servis imkanı sunması halinde olası bir kaa durumunda işçilere yönelik iş kaasından kaynaklı taminat yükümlülüğü ortaya çıkarsa MÜŞTERIye aittir. Ayrıca, işçiler tarafından servis beklemek için işyerinde beklenmesi halinde işbu beklenen süre çalıştığı süre anlamını taşımayacağından, işin bitirilme saati, söleşmede belirtilen saat kabul edilecek olup, servise binilen saat olmayacaktır. 5.7 MÜŞTERİ işyeri çalışma talimatnamesinde düenlenen hususlara aykırı bir davranışından dolayı bir Güvenlik Personelinden memnuniyetsiliğini bildirdiği takdirde, YÜKLEİCİ tarafından öncelikle bu Güvenlik Personelinin konu ile ilgili olarak savunması alınacak, gerekli görülürse yaılı olarak uyarılacak ve tekrarını önlemek amacıyla himet içi eğitime tabi tutulacaktır. 5.8 YÜKLEİCİ kendi personeli ile ilgili tüm İSG tedbirlerini almakla yükümlüdür. (Risk Analii, İSG eğitimi) 5.9 MÜŞTERİ tarafından YÜKLEİCİ ye yaılı olarak bildirilen İSG tedbirlerini YÜKLEİCİ 5 iş günü çerisinde tamamlamakla yükümlüdür. İlgili tedbirleri aerceklestirmemesi durumunda vasanacak kaalarda YÜKLEİCİ Sorumlu

5 yasal sorumluluk MÜŞTERİye ait olacaktır. 5.2 Güvenlik görevlilerinin görev başı eğitimleri bulundukları yerde, taeleme eğitimleri MÜŞTERİ tarafından iin verilme ise, eğitim eksikliğinden doğacak her türlü için, YÜKLEİCİ gerekli önlemleri önceden alacaktır. Personelin eğitimi için eğitimleri sırasında, vardiya saatleri ve personel sayısında aksaklık yaşanmaması ise YÜKLEİCİ tarafından tespit edilen yer ve amanda yapılacaktır. Taeleme mutabakat yaılı olarak ima altına alınacaktır. YÜKLEİCİ tarafından kabul edilmemesi durumunda gerekçeli yaı iki gün 5.2 MÜŞTERİ tarafından YÜKLEİCİ ye yaılı olarak bildirilen İSG tedbirleri içerisinde MÜŞTERİ ye iletilecek ve karşılıklı görüşmeler sonucunda sağlanan YÜKLEİCİ : Site Plus Oel Güvenlik Himetleri P Ş ( ( / URLZ(. T\JcTPI T /\ t ASLİP alınmayan iş kaalarından sorumlu olacaktır. 6.5 YÜKLEİCİ iş güvenliği umanı tarafından gerçekleştirilen birim İSG risk analii yükümlü olup, tedbir ve iyileştirmeleri yapmadığı takdirde, riski bildirilen ve önlem MÜŞTERİ ye yaılı olarak bildirecektir. MÜŞTERİ bildirilen tedbirleri almakla neticesinde alınması gereken tedbirleri tespit edecek olup, ilgili tedbirleri gidermek için önlemler almakla yükümlüdür. Önlem alınmayan iş yeri güvenliği ile hata, noksan ve kusurlu işlemlerden doğan ararın (YÜKLEİCİ personeli ile ilgili ilgili olaylardan MÜŞTERİ kendisine ait olan yükümlülükler nedeniyle doğabilecek 6.4 MÜŞTERİ, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüüğü ile ilgili mevuatın yükümlülüklerine olarak YÜKLEİCİ adına tecelli edenler de dahil) tamininden sorumlu olacaktır. uymak ve ayrıca Güvenlik Personelinin çalışacağı alanda risk olabilecek tehlikeleri yaşanacak güvenlik problemlerinden MÜŞTERİ sorumludur. yaılı olarak iletecek olup MÜŞTERİnin tedbirleri dikkate almaması neticesinde yetersiliği, açık kalan kapı, uygunsu çevre güvenlik tedbirleri vb. ) MÜŞTERİye 6.3 YÜKLEİCİ güvenlik ile ilgili tespit ettiği güvenlik açıklarını (kamera sistemi himet talebinde bulunmayacaktır. Bundan kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk MÜŞTERİ ye aittir. görevlere tayin edip çalıştıramayacak ve güvenlik himeti dışında başka bir 6.2 MÜŞTERİ, Öel Güvenlik Personelini YÜKLEİCİnin denetimi dışındaki başka valilikten gerekli ini alacaktır. gösterdiği meknda bulunması gereken Öel Güvenlik Personel sayısı için 6. MÜŞTERİ, 588 sayılı Öel Güvenlik Himetlerine Dair Kanun gereği faaliyet MADDE 6- MÜŞTERİİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müşteri Ankara Ankara Sıtesi Öel Güvenlik Himetleri Söleşmesi Tarafler

6 Öel Güveıilik Himetleri Söleşmesi Taraflar Musteri Ankara Ankara Sitesi YÜKLEİCİ t Site Plus Oel Guverılik Himetleı A.Ş 6.6 MÜŞTERİ tüm himetin yürütülebilmesi için bünyesinden bir görevli belirleyecek ve söleşmede bu isim bildirilecektir. YÜKLEİCİ personel ve söleşmeden kaynaklı talimatları bu kişiden alınacak ve idare tarafından bu kişinin söleşme kapsamındaki konularla karar verebilmesi için açıkça yetkilendirildiği kabul edilecektir. Yetkilinin değişmesi durumunda MÜŞTERİ yeni ismi YÜKLEİCİ ye yaılı olarak bildirecektir. MÜŞTERİ nin belirleyeceği yetkili kişi YÜKLEİCİ ile MÜŞTERİ arasındaki ve personel ile MÜŞTERİ arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve bu koordinasyon kapsamında güvenlik personelini denetleyebilecektir. Yetkili kişinin personel üerinde denetim yetkisi olup, tespit edilen hususları, YÜKLEİCİye yaılı şekilde bildirecektir. 6.7 MÜŞTERİ Yönetimi tarafından yetkili kılınan kişi haricinde hiç kimse Güvenlik Personeline talimat veremeyecek ve müdahale edemeyecektir. 6.8 MÜŞTERİ YÜKLEİCİ nin himet verdiği süre içerisinde veya söleşmenin bitiminden itibaren (Bir) yıl süre ile YÜKLEİCİ nin herhangi bir personelini herhangi bir sıfat altında kendi bünyesinde işe almayacaktır. 6.9 MÜŞTERİ, söleşmenin herhangi bir nedenle feshi veya süre bitimde aynı himeti ifa edecek başka bir kuruluşa işi vermesi halinde aynı iş yerinde veya görevde çalışmış YÜKLEİCİ nin herhangi bir personelini YÜKLEİCİnin yaılı ini olmaksıın himeti üstlenecek yeni firmaya transfer edilerek çalışmasına müsaade etmeyecektir. Aksi uygulamadan kaynaklanabilecek tamin sorumluluğunda MUŞTERİ YÜKLEİCİ nin işçisi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 6. MÜŞTERİ, Öel Güvenlik Personeli ve nokta sayısındaki artış için valilikten iin alacak ve YÜKLEİCİnin onayı ile değişiklik yapabilecektir. Güvenlik personeli ve nöbet noktalarının arttırılması talep edildiği takdirde, bu talep en geç 7 (Yedi) gün içerisinde YÜKLEİCİ tarafından yerine getirilecektir. Bu durumda YÜKLEİCİnin bu Oel Güvenlik Personeli için talep edeceği ücret aynı tarihte uygulanarı ücretleri geçmeyecektir. 6. MÜŞTERİ, 633 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yeteri kadar İş Güvenliği Umanlığı Belgesi ne sahip iş güvenliği umanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurur. İlgili Kanun ve Yönetmelikler in gerektirdiği önlemlerin alınniamış olmasından ve düenlemelerin yapılmamış olmasından dolayı hukuki ve ceai sorumluluk MÜŞTERİ ye ait olacaktır. 6.2 İşyerinde YÜKLEİCİ tarafından himet verilen yerlerinde ilkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi acil durumlar için önceden planlama ve haırlık yapılması MÜŞTERİ nin yükümlülükleri arasında d ı r. 6.3 MÜŞTERİ, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması ve işyerindeki personeh ve YÜKLEİCİ arasındakı lefişimi sağlayacbir iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevjdirecektir. VÜSTERİ / / )

7 YÜKLEİCİ ye bildirecektir. Yaılı bildirim yapılmadığı durumlarda YÜKLEİCİ YÜKLEİCİ ye rücu edilemeyecektir. 6.4 MUŞ TERİ, risk değerlendirınes yapacak ve sonuçlarını yaılı şekilde sorumluluğuna gidilemeyecektir. 6.5 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki yükümlülükleri, MÜŞTERİ nin 6.6 MÜŞTERİ, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini YÜKLEİCİ ye sorumluluklarda MÜŞTERİ nin sorumluluğu sö konusu olup, bu konuda sebebi ile kesilecek idari para ceaları ve diğer tüm hukuki ve ceai yansıtama. İşyerinde 633 Sayılı yasa ve ilgili mevuat hükümlerine aykırılık sorumluluklarını etkileme. YÜKLEİCİ : Site Plus Öel Güvenlik Himetleri AŞ V _J_ YUKLElCI ( MÜŞTERİ kısmını karşı tarafın yaılı inini almaksıın Üçüncüirkişiye devredemeyecektir. / 8 Taraf!ardan herhangi biri bu sö!eşmeden doğan haklarının tümünü veya bir MADDE 8- DEVİR YASAĞI 7.4 Söleşme yürülüğe girdikten sonra, 3 (üç) aylık süre sonunda oluşacak söleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. memnuniyetsilik durumunda, MÜŞTERİ herhagi bir yükümlülük altına girmeden derhal feshetme hakkına sahiptirler. 7.3 Taraflar söleşmeye aykırılık hallerinde tek taraflı olarak haklı sebeple söleşmeyi bildirimsi derhal fesih edebilecektir. ödenmemesi veya bir yıl içinde toplam beş ke ödenmemesi halinde söleşmeyi 7.2 YÜKLEİCİ, iki ay üst üste himet sonrası kesilen faturaların MÜŞTERİ tarafından söleşmeyi 5 (onbeş) gün önceden bilgi vermek koşulu ile tek taraflı olarak fesih fesih edilecektir. Site yönetimi, geçerli sebebleri belgelendirmek sureti ile personelde ikiye katlanacak ve 5 (beş) ke tekrarlanması durumunda söleşme TL cea kesilecektir. Bu hatanın tekrar edilmesi durumunda, cea her eksik bulunması durumunda YÜKLEİCİ nin hak edişinden her eksik personel için 25 bildirilmesiyle söleşme sona erer. Söleşmeye; vardiya düeninde eksik personel edebilir. 7. Söleşmenin sona ereceğine dair ihbarın yasal süre içinde YÜKLEİCİ ye MADDE 7- SÖZLEŞMEİ SOA ERMESİ VE FESİH HALLERİ ihtiyaçları MÜŞTERİ tarafından karşılanır. 6.8 Birimde görevli güvenlik görevlilerinin içme suyu (haır su), çay ve şeker gibi Güvenliği Kurulu kurar ve ilgili mevuata uygun kurul kararlarını uygular. 6.7 MÜŞTERİ, iş sağlığı ve güvenliği mevuatına uygun şekilde İş Sağlığı ve Müşteı Ankara Ankara Sitesi Öl (iü eniil imetleri Sölesmesi Taraflar

8 MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME MADDE - SAİR HÜKÜMLER. İşbu Söleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiliği YÜKLEİCİ ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir. Söleşmenin sair 9. İşbu söleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmalıklarda Ankara Mahkemeleri UKLEICi Site Pus Öel GLiverılık Hmtkn A.Ş Ankara 8 / FKI FR EK-A ( Adet Ek Protokoh ASLIİ\ yj22i$8c43pbx Fa2tl 2 W*..aI Mh.262.Sh o:2 ÇaI,.-_ 2CC 5c/c U7 ılils YÖgTIM KURULU TS$ yürürlüğe girmiştir. okunarak ve karşılıklı mutabakat sağlanarak imalanmış olup, ima tarihinde 8 (seki) sayfa, Ek Protokolden oluşmuş, taraflarca -.O. / Q.4 / 24 tarihinde yetkilidir. Bu söleşme (onbir) ana madde, 8 (sekisayfa ve 7 (yedi) madde, İşbu söleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri MADDE - İHTİLAFLARI HALLi olarak yetkililerce teyit edilmedikçe hüküm ifade etmeyecek, ımni değişiklik iradesi olarak yorumlanamayacaktır..3 Söleşmenin uygulanmasına yönelik, yaılı şekilden farklı uygulamalar, yaılı yaılı anlaşmaları yoktur. esas ve usule itibar edilecektir. Tarafların herhangi başka bir hususta sölü ve maddeler arasında bir uyuşmalık çıkması halinde, söleşmede kararlaştırılan.2 İşbu söleşme ve ekinde yapılacak eklenti ve değişiklikler yaılı yapılması halinde hüküm ifade eder. Söleşmede kararlaştırılan hususlar ile eklerinde yer alan MÜŞTERİ MUteri. Ankara Sitesı.,:,l G eıı [{inıeıl eri Söesııı 3flar

9 (k Öel G[ranlik Himetleri Söleşmesi Taraflar Müşteri Ankara Ankara Sıtesi YÜKLECI Site Plus Öel Güvenlik Himetleri A Ş AKARA AKARA SİTESİ İLE SİTE PLUS ÖZEL GÜVELİK HİZMETLERİ A.Ş. ARASIDA YAPILA EK PROTOKOL MADDE -İŞİ KOUSU 588 sayılı Öel Güvenlik Himetleri Kanunu ve bu Kanunun ilişkin Yönetmelik hükümleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri ve Site Yönetiminin koyduğu kurallar himet yerinin huur ve güvenliğinin kötü niyetliler tarafından huura, mala ve olabilecek tecavülerin ve hukuki kurallar öel güvenlik himetlerinin yürütülmesi işidir. cana çerçevesinde sağlanması, engellenmesi, yasa uygulanmasına çerçevesinde genel MADDE 2- ÖZEL GÜVELİK HiZMETLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 2. Öel güvenlik elemanlarının görevi, resmi kolluk kuvvetlerinin görev ve yetki alanlarının kalan site sınırları içerisinde ön göetim ve denetim tedbirlerini almak, site yönetimince konan kuralların yerine getirilmesi için belirlenen ve görev saatleri göetim, denetim ve kontrollerde bulunmak. bölgelerde dışında süresince 2.2 Girilmesi ine bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek. 23 Kat malikleri siteye gelen, tüm misafir ve himetli (bakıcı, temilikçi v.b. gibi) ile kat maliklerinin siparişi siteye gelen, market ürünleri, v.b. himet getiren tüm görevli kişilerin kimlik tesbiti ve ilgili kat maliki siteye alınacaktır. içecek/gıda/kargo dışında onayından sonra üerine personel yapılacak 2.4 Araçla gelen konuklar için, Madde 2.3 deki kontrollerin sonra, uygun yer bulunması misafir yönlendirme yapılacaktır. Misafir yer olmaması 5 dakika ile sınırlı kısa süreli site içine alınmayacaktır. Ancak, misafir geldiği site sakininin onayı ile ilgili dairenin otoparkına aracını bırakabilir. otoparkında beklemeler dışında durumunda otoparkına durumunda araç tamamlanmasından 2.5 Görev yerinde içeriden ve her türlü hırsılık, eylem ve karşı dikkatli ve duyarlı olmak, gerekli denetimleri yapmak, şüpheli durumları site yönetimine ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine bildirmek, site yönetimi verilecek talimatlar ilgili mevuata uygun şekilde üst aramalarını yapmak. sabotaja tarafından 2.6 Bulunan kayıp kayıp buluntu dışarıdan kaynaklanabilecek eşyaların eşyaları tutanak düenleyerek genel doğrultusunda ilgililere teslimini gerçekleştirmek, ilgilisi bulunmayan site yönetimine teslim etmek. 2.7 Görev yerinde maddi ve manevi kayıplara yol uygun şekilde el koymak, devamını önlemek, sanıkları ve yakalamak, deiiiini muhafaa ederek genei koiluk kuvvetlerıne teslim etmek. suç suçun açabilecek hadiselere mevuatına tespit etmek

10 kuvvetlerine hadiseyi intikal ettirene kadar göetim altında bulundurmak. 2. Görev yerinde asayiş, niam ve intiamı boanların niama uymalarını temin etmek, harici şahısları gerekirse bina sınırları dışına çıkartmak ve/veya ilgili kolluk yetki ve talimatlar doğrultusunda denetimde bulunmak. 2.9 Görev yeri olarak belirlenen site içerisindeki alanlarda, site yönetimince verilen müdahalede bulunmak, yetkililerce öngörülmüş malemeleri kendisine verilen yetki sağlamak için gerekli araç park düenlemelerini ve çevre emniyetini sağlamak. çerçevesinde kendi can güvenliğini de dikkate alarak kurtarmak için kılavuluk 2.8 Vuku bulacak olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem vb.) ilk himetlerini yapmak, itfaiye araçlarının olay mahalline en yakın yere ulaşımını Ankara YUKLEİCı Site Plus Öel Guvenlik Himetleri AS 7?T!//. /. Himetleri A.S. ile koordineli yapılacaktır. 2.9 Site Yönetimi tarafından yaptırılacak yangın tatbikatları, SİTE PLUS Öel Güvenlik olarak sunacaktır. 2.8 YÜKLEİCİ, güvenlik denetim raporlarını haftada bir ke site yönetimine yaılı bilgileri içeren tutanak ve raporları düenlemek. 2.7 Yukarıda belirtilen konularda ilk müdahalede bulunmak, insan ve çevre emniyetini almak, bu konularla ilgili bulunan mercilere bilgi aktarmak, gerekli ve detaylı 2.5 Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanların otopark ve bahçesine giriş-çıkış 2.6 Site yönetimi tarafından öel güvenlik birimi için görev olarak verilen diğer raporları ilgili birimlere aktarmak. yerlerinde trafik otopark düenini sağlamak ve site yönetimince çıkartılan talimatlara uyulmasını sağlamak. hususları takip etmek, gerekli denetim ve kontrolleri yapmak, bu konularda tüm yapacak her türlü araç ile taşıdıkları eşyaların kontrol işlemlerini yürütmek, görev yürütmek. koridor tavan, duvar ve eminlerinin arar görmesini önlemek amacıyla site 2.4 Giriş-çıkışı yapılacak eşya taşımalarında asansör, kapı, pencere doğramaları ile yönetimine haber vermek, kabul, kayıt, kontrol ve yönlendirrne himetlerini için gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almak. 2.3 Site içerisindeki otoparklarda gerekli güvenlik önlemlerini almak, araçların çiilmemesi, arara uğratılrnaması, içindeki değerli eşyalar ile aracın çalınmaması engellemek. 2.2 Site içerisindeki binaların, bahçe bölümünde bulunan bitkilerin, ortak alanlarda bulunan mobilya ve eşyaların tahrip edilmesi, kirletilmesi ve arar görmesini korumak için gerekli tedbirleri almak. genel kolluk kuvvetlerinin intikaline kadar sanıkların yakalanması ve suç delillerini 2. Görev alanı içerisinde işlenen suçları ve suçluları genel kolluk kuvvetlerine iletmek, Müşteri - Ankara Sıtesı <;ıei Gü\ enlik liınetleri Söleşnıesi larafler

11 5 Öel Güvenlik Himetleri Söleşmesi araflar Müşteri Ankara Ankara Sitesi YUKLEICİ : Site Plua Öel Güvenlik Him tleri A.Ş MAD D E 3- ÖZEL GÜVELİK GÖREVLiLERiDE ARAACAK ŞARTLAR Öel güvenlik elemanlannda aşağıda belirtilen öellikler aranacaktır. 3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 3.2 En a seki yıllık ilköğretim veya ortaokul meunu olmak yaşını doldurmuş olmak. 3.4 Erkek personel için askerliğini yapmış olmak. 3.5 Türk Cea Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fala süreyle hapis ceasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düene ve bu düenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmalığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, immet, irtikp, rüşvet, hırsılık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahküm olmamak. 3.6 Kamu haklarından yasaklı olmamak. 3.7 Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile öürlü bul ii n mama k sayılı Öel Güvenlik Himetlerine Dair Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen öel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. 3.9 Valilikçe verilmiş Öel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. MADDE 4-ÖZEL GÜVELiK GÖREVLİLERİİ UYACAĞI KURALLAR 4. YÜKLEİCİ firma çalıştırılacak işçilerin kimliklerini belirleyen belgeleri işe başlama tarihinde, istenen diğer belgeleri ise 7 (yedi) iş günü içinde idareye vermek orundadır. a- üfus Cüdanının onaylı sureti. b- Savcılıktan alınacak iyi hal belgesi. c- Bir adet vesikalık fotoğraf. ç- İkametgah belgesi. d- Sigorta kartı veya işe giriş bildirgesi e- Akciğer grafisi f- Parait tahlili g- Hepatit tetkiki ASLİtİ HDİ. TEPLUS Ö - HİZ! TLERI.. MukCfl I.fl 65 Sok U. Tel r3)235 6faxı,2342A 2)2 SavtallIl6 c TERİ t / L /

12 Öel Güvenlik Himetleri Söleşmesi Taraflar Muster Ankara Ankara Stesi YÜKLEİCİ Site Plus Öel GUvenhik Himetleri A.Ş 4.2 Öe güvenlik görevlileri görevini, kendisine verilen öel giysilerini giyerek ifa edecektir. Görevli olduğu müddetçe öel giysilerini giymeyecektir. 4.3 Öel güvenlik görevlileri saç ve sakal traşlı, elbiseler ütülü, ayakkabılar boyalı, bütün düğmeler ilikli bir şekilde ciddi ve vakur bir şekilde görevlerinin başında bulunacaklardır. 4.4 Öel güvenlik görevlileri resmi elbisenin üerine sivil kıyafet, ceket, kaak vb. giysiler ile resmi elbisenin altına dışarıdan görünecek şekilde sıfır yakalı atlet gibi giysiler giymeyeceklerdir. 4.5 Öel güvenlik görevlileri ya aylarında yalık üniforma, pantolon, gömlek, kış aylarında pantolon, gömlek, kravat, hava durumuna göre hırka ve mont giyebileceklerdir. Ya kıyafeti uygulamasının yapıldığı aylarda kravat takılmayıp, gömleklerin üstten bir düğmesi açılabilecektir. 4.6 Öel güvenlik görevlileri üerinde kimlik belgesi (yaka kısmında takılı olacak), düdük, not defteri ve kalem, site yönetimince gerekli görüldüğü takdirde kelepçe, telsi ve cop, gece ise el fenerini mutlaka yanında tam tekmil olarak bulunduracaktır. 4.7 Öel güvenlik görevlileri görev yerlerinde iken sıvı içecek, sigara içmeyecek, yiyecek ya da yemek yemeyeceklerdir. Bu tür ihtiyaçlarını dinlenme veya yemek saatlerinde göreceklerdir. Öel güvenlik görevlileri çalıştığı yerin tertip, düen ve temiliğine öen gösterecektir. 4.8 Öel güvenlik görevlileri nöbet himeti esnasında ciddiyetle bağdaşmayacak fiil ve davranışlarda bulunmayacaklardır. 4.9 Öel güvenlik görevlileri çalışma saatleri içinde öel iyaretçi kabul etmeyecektir. 4. Öel güvenlik görevlileri üniformasıyla bağdaşmayacak biçimde kolye, madalyon, künye vb. gibi süs eşyaları takmayacaktır. 4. Öel güvenlik görevlileri SİTE PLUS Öel Güvenlik Himetleri A.Ş ve site yönetiminin uygun göreceği çalışma programı çerçevesinde hareket edecek, görev yerini, görevi devir alacak personel gelinceye kadar terk etmeyecektir. 4.2 Görev yaptığı sürece hiçbir idareci ve personel görevi ile ilgili konular dışında konuşma ve görüşme yapmayacaktır. 4.3 Öel güvenlik görevlileri görev sırasında meydana gelen olaylarda SİTE PLUS Oel Güvenlik Himetleri A.Ş ve site yönetimi ile sürekli koordinasyonu sağlayacak ve uyumlu çalışacaklardır. 4.4 SİTE PLUS Öel Güvenlik Himetleri A.Ş ve Site yönetiminin bilgisi dışında nöbet meknı, nöbet yerleri ve vardiya değişikliği yapılmayacaktır. Zaman ve yer değişikliği gibi konularda site yönetiminin yaılı talepleri, mevcut yasal mevuat doğrultusunda yerine getirilecektir. 4.5 öbet esnasında radyatör sııntısı, elektrik ve sıhhi tesisat arıaları vs. gibi herhangi bir olay olduğunda ilgililere haber ıerecek, yetkili kişiler gelinceye kadar olay yerinin emniye saglayacaktır. ASLİı JTERİ

13 Öel Güvenlik Himetleri Söleşmesi Taraflar Müşteri Ankara Ankara Sıtesi YÜKLEİCİ Site Plus Oel Güvenlik Himetleri A Ş 4.6 Site sakinleri ve misafirlere karşı naik, anlayışlı, güler yülü ve iyi niyetli davranılacaktır. 4.7 Yemek, tuvalet vb. gereksinmeler nedeniyle nöbet yeri ancak, başka yerden eleman kaydırarak terk edilebilecektir, 4.8 Site yönetimi, YÜKLEİCİnin çalıştıracağı kişi/kişileri ilgili mevuata uygun bulmadığı takdirde, bu kişi/kişiler YÜKLEİCİ tarafından en geç 72 saat içinde değiştirilecektir. 4.9 Site giriş kontrollerini site yönetiminin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirecektir Üçüncü sahışlara hiç bir biçimde site veya site sakinleri ile ilgili bilgi vermeyecektir. 4.2 MÜŞTERİ ve YÜKLEİCİ nin ulaşarak belirledikleri Site Yaşam Kuralları eğitimi alacak ve gereğini yerine getirecektir. 4.2 Öel güvenlik görevlileri görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmayacak, uyumayacak, görev yerlerini terk etmeyecek ve yanına görevli olmayanları almayacaktır Güvenlik görevlileri, site içerisinde işlenecek olan suçları site yönetimine, SİTE PLUS Öel Güvenlik Himetleri A.Ş. yöneticilerine ve genel kolluk kuvvetlerine iletecek, genel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar varsa sanıkları tespit edecek, göetim altında bulunduracak ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirleri alacaktır Herhangi bir posta, kargo, evrak, paket, koli vb. malemeyi teslim almayacak, teslim edilmesi gereken ilgilisine yönlendirecek, şüphe ar eden paket vb. maleme hakkında site yönetimine bilgi verecektir Her türlü sabotaj, hırsılık, gasp, saldırı, tehdit ve tehlikelere engel olacak, bu olaylara yönelik SİTE PLUS Öel Güvenlik Himetleri A.Ş ve site yönetimince verilen talimatlar doğrultusunda, gerekli tedbirleri alacak, şüpheli durumlarda genel kolluk kuvvetlerine bilgi verecektir. MADDE 5-YÜKLEİCİİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ sayılı Öel Güvenlik Himetlerine Dair Kanunun 3 üncü ve sö konusu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 22 nci maddeleri gereğince; YÜKLEİCİ, öel güvenlik görevlilerine Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan öel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renk, biçim ve motifte olmayan üniforma ile üniformayı tamamlayan unsurları (şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo) vermekle yükümlüdür. Bu üniformaların İçişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir. YIlKİ FlCI kııiinriı ünfnrm2 ı fınifnrm2vı fmmı2\ın ııncıırkrın hirr numunesini ve bunlara ait içişleri Bakanhğı onay belgelerinin fotokopherhıi en geç işe başmadan (bir) gün önce site yönetimine takdim etmek ve himet süresince öel güvenlik görevlilerinin üniforma ve üniformayı tamamlayıcı unsurları ile birlikte giymelerini sağlamakla yükümlüdür

14 - D Öel Güvenlik. Himetleri Söleşmesi Taraflar MLısterı : Ankara Ankara Sitesi YUKLEICI t Site Plus OeI Güvenlik Himetleri A Ş 5.2 YÜKLEİCİ, himet yerinde 6 (altı) personel çalıştıracaktır. 5.3 YÜKLEİCİ, işe başladığı günü takip eden gün içinde tüm personelin Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerini yaptırıp, bir örneğini site yönetimine verecektir. Ayrıca yıl içerisinde çıkan/çıkartılan personelin yerine, işe giren personelin de işe giriş tarihinden itibaren gün içinde Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacak ve poliçesi site yönetimine verilecektir. 5.4 YÜKLEİCİ, sayısı belirlenmiş olan personel ile site yönetiminin işe başlamadan önce kendisine vereceği, görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayılarını gösteren Çalışma Programına uygun şekilde himeti aksatmadan ve personel sayısını aaltmadan yerine getirecektir. 5.5 YÜKLEİCİ, himetin ifası için gerekli tüm teçhiatı (kelepçe, telsi, düdük, cop vb.) öel güvenlik personeline sağlamak orundadır sayılı Öel Güvenlik Himetlerine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre, güvenlik personeline verilecek olan giyecek malemeleri YÜKLEİCİ tarafından karşılanacaktır. Her personele üniforma olarak; 2 adet yalık, 2 adet kışlık olmak üere 4 adet pantolon, 2 adet yalık, 2 adet kışlık olmak üere 4 adet gömlek, 2 adet Kravat, adet Hırka veya Yelek, adet Mont ve çift ayakkabı verilecektir. 5.7 YÜKLEİCİ, site yönetimi bilgisi dışında vardiya değişiklikleri yapmayacaktır. 5.8 YÜKLEİCİ, yürürlükteki İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevuatı hükümlerine göre çalıştıracağı elemanların her türlü ölük haklarını karşılamak orundadır. 5.9 YÜKLEİCİ, site yönetimi tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malemeleri, söleşme süresi bitiminde sağlam ve eksiksi olarak teslim etmek orundadır. 5. YÜKLEİCİ, çalıştıracağı öel güvenlik personelinin isim listesini işe başlamadan bir gün önce site yönetimine bildirmek orundadır. 5. YÜKLEİCİ, işe başladığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde, her personel için, nüfus cüdanı fotokopisi, öel güvenlik kimlik fotokopisi, bir adet (4x6) vesikalık fotoğraf ve isim listesini site yönetimine verecektir. 5.2 YÜKLEİCİ, Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık Prim bildirgesinin bir örneğini, personel tarafından görülebilecek uygun bir yere asacaktır. 5.3 YÜKLEİCİ, çalışma saatlerini ve iinleri gösterir Aylık Çalışma Çielgesini site yönetimine vermek orundadır. Bu çielge site yönetiminin bilgisi dışında değiştirileme. 5A4 YÜKI EİCİ nrsnniin i nfıvniiıi ii Hnili hfıtfn tpdhirirj - sa!amak! yükümlüdür. - - LMÜSTERİ / il i\

15 C)el Güvenlik Himetleri Söeşmes Taraflar Müşteri Ankara Ankara Sitesi YUKLEİCİ : Site Plus Oel Güvenlik Himetleri A.Ş 5.5 Site yönetimi tarafından görev yerleri belirlenmiş olan personel, acil durumlar haricinde, site yönetiminin bilgisi dışında başka tarafa kaydırılmayacaktır. Himet yerlerinde görev yapan güvenlik elemanları hiçbir şekilde başka yerde görevlendirilmeyecektir. Site yönetimi bilgisi dışında personel değişikliği yapılmayacaktır. 5.6 Ortak kullanım alanlarında bulunan, site ve site sakinlerine ait herhangi bir demirbaş veya malemeye, öel güvenlik görevlisi tarafından arar verilmesi ve tespit edilmesi durumunda, YÜKLEİCİ, bu bedeli site yönetimine tespit edilen o günkü rayiç fiyat üerinden ödeyecektir. 5.7 YÜKLEİCİ öel güvenlik alanında faaliyette bulunacağına dair İçişleri Bakanlığından almış olduğu Öel Güvenlik Şirketi Faaliyet İin Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini site yönetimine verecektir. 5.8 YÜKLEİCİ tarafından yerleştirilecek EDKS (Elektronik Destekli Kontrol Sistemi) Sistemine ait (Tom) kontrol noktaları, site yönetimi ve YÜKLEİCİ ile mutabık kalınarak belirtilen yerlere kurulacaktır. 5.9 YÜKLEİCİ istihdam edeceği personel için Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlüğü nedinde kendi adına bir işyeri dosyası açtıracak ve personeline ait İş Kanunu ve SGK Kanunundan doğan vecibelerini müstakil işveren olarak bu dosya numaralarından yürütecektir. YÜKLEİCİ elemanlarının uğrayacağı iş kaalarından doğan sorumluluk tamamen YÜKLEİCİ ye aittir. 5.2 Söleşme konusu işlerin yürütülmesi ve YÜKLEİCİ nin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı personel bakımından Iş Kanunu, Vergi Kanunları, Sosyal Güvenlik Mevuatı ile ilgili sair yasalar ile tüük ve niamname hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk doğrudan doğruya YÜKLEİCİ ye ait olacaktır. 5.2 Bu iş için YÜKLEİCİ tarafından söleşme imalanmadan önce ihale bedeli üerinden hesap edilmek üere % 6 oranında kesin teminat verilecektir. Teminat bir yıl süreli tanim edilecek olup, söleşmenin yenilenmesi halinde, teminat mektubu da yenilenecektir. Eski teminat mektubu, SGK ve Vergi Dairesinden ilişiksilik belgesinin getirılmesini müteakip iade edilecektir. / ASLIM FOTOKOPISIDI ),, MIF.ŞTERİ

16 Telsi 3 Ekipman ve Demirbaş Adet MALZEMELER MADDE 6- GÖREVİ İFASI İÇİ KULLAILACAK YUKLEICI Site PILIS Oel Güvenlık Hırnntlerı A 5 Muşterı Ankara Ankara Sitesi Öel (jüenlik Hinıetleri Söleşnıesi laraflar Sayfd 6 / 6 MJ%ukCflt MP 55 ck: (932) Tel: 32) a Dai r Dre İTEPLUS ÖZEL G ELI FOTOKOPSIDR ASL /ar5 Daııesı: Ta) 72; 2,6255 ak.9) Bu ek protokol seki (8) sayfa ve yedi (7) maddeden ibarettir. MADDE 7- EK PROTOKOL ve EKLERİ Kelepçe 2 Bas-Konuş Cihaı Yağmurluk 2 Gece Işığı Yansıtan Yelek 2 El Feneri 2 y<ğ322io. (O3l22l42I VÖETi KURULU *KA ıif Xem W.h bz Ça*IS(AM RA-AJU(UIA strsi 4 \JM6ŞTERİ / EKİPMA VE DEMİRBAŞ

17 Ş4J ı.us, SM[ us 2LUS KHOME 4 LUS AKARA AKARA KOUT SİTESİ YÖETİCİLİİ AKARA Sayı Konu Tarih Gd.E 24/ 24/2. Dönem Asgari Ücret Artışı Yansıması 7 Temmu 24 Kurumunuun güvenlik himetlerini 6 (altı) öel gerçekleştirmekteyi. güvenlik personeli ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından açıklanan 24 yılı ikinci dönemi asgari ücret taban katsayısına göre, aylık kişi başı artış miktarı,5 (yü lira, elli kuruş) TL. olarak belirlenmiştir. Güvenlik Personelinin yasal artışlardan yararlanabilmesi için, belirtilen miktarın Temmu 24 ayından itibaren fatura tutarlarına eklenmesi gerekmektedir. Talep ve teklifimii olumlu karşılayacağınıı ümit ediyor, diliyoru. çalışmalarınıda başarılar Saygılarımıla, ıeri A.Ş. SİTEPLUS ÖZEL GÜVELİK HİZMETLERİ A.Ş. SITEPLUS PRIVATE SECURITY SERVICES IC. Mutlukent Mah Sok. o: 568 Ümitköy/Ankara/TURKEY t f infositepius.com.tr siteplus.com.tr

18 -. r.. J o- - L_ - _j _J I-F - - D t :3 t t c J - - t ) - t L() ( in t - t t C - _j _j I H - t (\J t: _j _I i J - IL, D- i J J.J _i _j _J t- < 4 - w (5 ( en < - w 4 D- t- D- t t w w m t- uj ( ( t- IL, uj İLİ clt D- uj İli c w D - t- uj - Ü Ü D- _ İli () İli tl D- t - ui uj t- t, t ) t- D t D ii uj ( D- t,) ii uj (9 () D t,) uj D İl- t- İli İLİ t, () tl t- uj Ü t-; :ı: t ii Ü ui uj Ü Lu ui t): Ü ui Ü D- t,) İLİ :: D cc Il H t- uj D İLİ ii VflV fll.kvs 98.S-LS8tı) VIAIVİdVSBH!flV uj İli İli <5 İli İLi Ü İ - u s İli <D Ü RIIa!9 ]OId :: İli i ui - w Z - Z : İli cl WÜm QA fli9 j

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Cevizlidere Mahallesi 2138. Cadde No:2/12 Çankaya ANKARA adresinde bulunan TNS Grup Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Bundan

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme

Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme Bir tarafta ticari ikametgahı... olan... (bundan böyle kısaca "MÜŞTERİ" diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı... olan...(bundan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2015-2017 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2015-2017 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2015-2017 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Madde 1 : 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuat

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kapadokya Meslek Yüksekokulu mensuplarının çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI Bu kitapçıkta yer alan güvenlik kuralları, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için gerekli tedbirleri almak üzere,

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GENEL TALİMATI

ÖZEL GÜVENLİK GENEL TALİMATI Doküman Madde 1 Tanımlar: Kuruluş: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Özel Güvenlik Teşkilatı: Kuruluşu bu talimatname hükümleri çerçevesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu talimatname

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR 1- İŞİN KONUSU : İzmir Konak Belediye Başkanlığına ait hizmet

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU Elit sitesi Yöneticiliği nın silahsız özel güvenlik hizmet işi DÜNDAR özel. güvenlik ltd.şti tarafından karşınacaktır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU Elit sitesi Yöneticiliği nın silahsız özel güvenlik hizmet işi DÜNDAR özel. güvenlik ltd.şti tarafından karşınacaktır. ---- --- ÜNR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1- TRFLR İş bu sözleşmenin tarafları allıkpınar mahallesi Elit sitesi no:89 Gölbaşı NKR adresinde bulunan Elit sitesi Yöneticiliği ile Nişantaş

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN; 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2. En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak. 3. Kursa müracaatında

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 Konu: Yabancıların Çalışma İzinleri Sayın Mükellefimiz, Son zamanlarda özellikle Suriye den olmak üzere yabancı çalıştırıp-çalıştırmamak hakkında birtakım yönlendirme

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Sayfa / 5 İlanın Yayınlandığı Tarih : 0/07/03 Son Başvuru Tarihi : 4/07/03 ZAMAN GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI 1- İŞIN KONUSU 1.1- "5188 Sayılı Özel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI:

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: Ünvanı: Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi Adresi: Bosna Hersek Mahallesi Kamer Sokak Feriz Sitesi 8/4 Selçuklu/ KONYA Telefon: 332 241

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İlanın Yayınlandığı Tarih : 24/12/2012 Son Başvuru Tarihi : 07/01/2013 Sayfa 1 / 10 SABAH GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz bünyesinde, (giderleri özgelirden karşılanmak üzere)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

Diyanet 1000 Personel Alacak

Diyanet 1000 Personel Alacak On5yirmi5.com Diyanet 1000 Personel Alacak Diyanet İşleri Başkanlığı 1000 adet sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi ve imam hatip alacak. Yayın Tarihi : 24 Mart 2012 Cumartesi (oluşturma : 10/9/2016) 633

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI Isparta İli

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1. Hizmetin Tanımı, Kapsamı ve Süresi: Temin edilecek hizmet, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yeni yazılımların

Detaylı

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak)

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Kısmi zamanlı olarak işe başlayacak öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları, çalıştırılacak birim tarafından resmi yazı ile Daire Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. Öğrencilerin

Detaylı

DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme, bir tarafta EDM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLER A.Ş (bundan sonra SERVİS SAĞLAYICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARAÇ/ İŞ MAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ İK, DESTEK VE REGÜLASYON BAŞKANLIĞI, TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ KONU: Bu Teknik Şartname; Türk Telekom tarafından

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi Teknik Şartnamesi

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi Teknik Şartnamesi T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi Teknik Şartnamesi İŞİN KONUSU : Madde 1-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO GÖREV TANIM FORMU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO GÖREV TANIM FORMU GÖREV TNIM FORMU Kocaeli Üniversitesi / Harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri Rektör Okulunun tüm akademik ve idari Personeli GÖREV TNIMI Okulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇ OFİS PROJESİ Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- İşbu Yönergenin amacı; Genç Ofis projesinin çalışma esas ve usullerinin,

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU EK - 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

Seyahat Sigortası Hizmet Sözleşmesi

Seyahat Sigortası Hizmet Sözleşmesi Seyahat Sigortası Hizmet Sözleşmesi İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ve Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109, Kat-7 Beşiktaş, İstanbul adresinde faaliyet göstermekte

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 4.1. KONSORSİYUM LİDERİNİN SORUMLULUKLARI 2 4.2.1. KONSORSİYUM ÜYESİNİN SORUMLULUKLARI 3 4.2.2.

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL, 2015 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB olarak anılacaktır)

Detaylı