Gücümüz birliğimizden gelir!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gücümüz birliğimizden gelir!"

Transkript

1

2 GREV ruhuyla merhaba, Çünkü unutturmuşlardır bize hakkımızı aramayı. Çünkü unutturmuşlardır bize sözümüzü söylemeyi. Bazen bir türküdür dilimizde grev, bazen tarihin sayfalarında kalmış bir fotoğraf karesi. Grev üzerine konuşurken işçi sınıfının en güzel anıları olarak anımsar, nostalji yaparız. Bizlere uzak gelir. Bugüne değil hep düne aittir sanki grev. Hep susalım istemişlerdir. Bizi açlığa, yoksulluğa, köleliğe mahkum eden patronlar daha fazla kazansın diye sadece çalışalım istemişlerdir. Köreltmişlerdir düşünmemizi, beyinlerimizi görünmeyen parmaklıklara hapsetmişlerdir. Oysa gerçekleri görmemizi engelleyen toz bulutlarını dağıtmak bizim elimizdedir. Dün olduğu kadar bugünde gerçek, biz işçilere ve mücadelemize aittir grev. Hele ki bugün bunca hak gaspı, sermayenin çok yönlü saldırıları, emperyalist savaş politikaları, kölece çalışma koşulları dayatılırken sözümüzü söylememiz, eylemli bir şekilde hakkımızı aramamız yaşamsaldır. Grev, biz işçilerin örgütlü gücünü ortaya koyabileceği, patronları en çok zora sokan eylem biçimimizdir. Tarihsel hafızamızı silmeye çalışan patronlar ve onun hükümeti grevin gücünü bildiklerinden, biriken öfkenin taşma potansiyelini gördüklerinden grev hakkını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. GREV, bize unutturulmaya çalışan tarihimizin, eylemimizin, işçi sınıfı olarak şalteri indirerek gücümüzü ortaya koymanın adıdır. Tam da bundan kaynaklı gazetemizin adı GREV. Bizler, patronların her türlü oyununu bozmak için bir araya gelerek, işçiler olarak patronların elindeki medya tekellerinin gazetelerine karşı işçilerin sözünü söyleyebileceği, kendisine dair her şeyi bulabileceği bir gazete çıkartıyoruz. Gazetemize Gebze, Çayırova, Tuzla başta olmak üzere tüm işçi ve emekçilerin katkılarını bekliyoruz. Gücümüz birliğimizden gelir! Sömürünün, eşitsizliğin, adaletsizliğin, zorbalığın ve katliamların azgınlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Bir kısmımız çalışırken iş cinayetlerine kurban giderken hayatta kalanlarımız ise, işsizlik korkusu ve yoksulluğun pençesinde yaşam mücadelesi veriyor. Adına asgari ücret denilen 774 liralık sefalet ücretine aile geçindirmeye çalışıyoruz. Hal bu iken, AKP nin bakanları bu parayla gül gibi geçinebileceğimizi, utanmadan söyleyebiliyorlar. Oysa onlar, ayda 15 bin lira maaşı kendilerine az görüyorlar. Bu sömürü ve adaletsizliğe karşı mücadele eden işçiler, kapitalist sistemin temel aracı olan zorbalıkla susturulmak isteniyor. Sendikaya üye olan, onuruna sahip çıkan, grev yapan işçiler haklarını aradıkları için biber gazına, polis copuna, tazyikli suya maruz kalıyorlar. İşçilerin insanca yaşam ve çalışma koşullarına olan özlemleri, patronların vurucu gücü devlet eliyle boğulmak isteniyor. Sermayeye uşak, emekçiye düşman AKP iktidarı ise, işçi sınıfına her türlü baskı ve sömürü altında ezilmeyi reva görüyor. Oysa dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kasaları milyon dolarlarla dolan başka bir sınıf var: adına burjuvazi denilen asalak patronlar sınıfı. Devletin sağladığı teşvik primleriyle ucuz işçi çalıştırabilen, sigorta ve vergilerden muaf tutulan patronlar, Koç Holding gibi % 683 büyüyebiliyor. Devletten aldıkları desteklerle kasalarını dolduran patronlar, işçilerin bütün haklarına göz dikiyorlar. Bedel ödenerek kazanılan kıdem tazminatı gibi haklarımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Çünkü patronlar, burjuva sınıf bilinciyle hareket ediyor, AKP iktidarı da onların hizmetinde Patronlar kendi sınıflarının çıkarlarını korumak için örgütlü davranırken, biz işçilerin örgütlülüğünü dağıtmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Arap, kimimiz Laz, kimimiz Ermeni, kimimiz Çerkez... Kimimiz Sünni, kimimiz Alevi, kimimiz Hristiyan olabilir. Ama her şeyden önce bizler işçiyiz. Bizler de işçiler olarak bir sınıfız ve işçi sınıfının bilinciyle hareket etmeyi öğrenmek zorundayız. Sömürürken, haklarımıza el koyarken hangi dilden, dinden, mezhepten olduğumuzu önemsemeyen asalak patronlar, birliğimizi parçalamak için bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Çünkü birbirimize düşman olmamız, bizi bir hiç haline getirirken, patronların gücüne güç katıyor. Bu da, onlara saldırılarını, savaş politikalarını daha pervasız bir şekilde uygulama olanağı sağlıyor. Oysa bizler yıllarca yan yana kardeşçe yaşamasını bilmişiz. Onlar ne kadar bizim aramıza nifak tohumları ekmeye ve birliğimizi parçalamaya çalışsa da fabrikalarda, işyerlerinde üretirken, emek verirken bizleri bağlayan üretimden gelen gücümüzün birliği var. Birliğimiz için, kardeşliğimiz için sınıfa karşı sınıf bilinciyle mücadeleyi yükseltelim. 2 Birlik ve kardeşliği büyütelim! İşçilerin birlik, halkların kardeş olduğu bir toplum, ileri öncü her işçi ve emekçinin arzusudur. Sömürü düzeni içinde emekçiler, alt kimliklerini gözetmeksizin, tıpkı üzüm gibi ezildikten sonra hepimiz aynı şarabız misali, birbirine kenetlenmelidir. Böyle bir durumda, zaten işçilerin birliği, halkların kardeşliği şiarı, bir söylemden öte, somut bir ihtiyaç olarak da işçilerin karşısında durmaktadır. Burjuva yayın kuruluşları, emekçilerin birlik ve beraberliklerinin önünü kesmek için her türlü aracı rezilce kullanıyorlar. Özellikle Kürt halkının, haklı ve meşru taleplerini dile getirmek için alanlarda seslerini yükselttiği dönemlerde bu rezillik daha belirgin hale gelmektedir. Burjuva medyanın yaptığı karalamalar, aslında sadece Kürt halkına yönelikmiş gibi görülse de Türk emekçileri de birlik ve beraberlik hususunda etkiliyor. Asgari (SEFALET) ücretinin, 774 TL yani açlık sınırının da altında olduğu, böyle bir dönemde bile, burjuvazi çoğu kez işçileri birlikten uzaklaştırma hususunda başarılı olabiliyor ne yazık ki. Oysa bizler için işçilerin birliği, halkların kardeşliği ekmek gibi su gibi ihtiyaçtır. Ve ancak ve ancak bizlerin birliği gerçek kardeşliği ve halklar arasındaki barışı sağlayacaktır. Biz işçilerin birliği mücadelenin, örgütlenmenin, birbirimize güvenin harcını oluşturmaktadır.

3 Kıdem ve ihbar tazminatı hakkı nedir? tercih eder. Oysa ki kıdem tazminatının, salt net ücret üzerinden değil, sosyal hakların eklenmesi ile hesaplanması yasal bir zorunluluktur. Son yıllarda iyice gündeme gelen kıdem tazminatı işçilere bir nebze de olsa iş güvencesi sağlamaktadır. Kıdem tazminatı işten atılmayı zorlaştırmakta, atılsak bile elimize bir miktar para geçmesini sağlamaktadır darbesinden sonra TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) başkanı Halit Narin bugüne kadar işçiler güldü, bundan sonra artık biz güleceğiz demişti. Yani işçi sınıfını iliklerine kadar sömüreceğini ilan eden sömürücü kodamanlar işçilerin bütün haklarını ellerinden alacaklarını ilan etmişlerdi. 80' darbesinden beri kıdem tazminatının kaldırılması hep gündemde olmuştur. Ne var ki bugün sermaye hükümetinin başındaki AKP kıdem tazminatının kaldırılması için pusuda beklemektedir. İşçi sınıfının halihazırdaki kitle örgütleri sendikalar çeşitli yasalarla zayıflatılmış ve işçi sınıfının örgütlülüğü dağıtılmaya çalışılmaktadır. Ne var ki bedel ödenerek mücadeleyle kazanılan bu hak yine mücadeleyle korunabilir. Aşağıda ise Çağdaş Hukukçular Derneği'nin hazırlamış olduğu Çalışma Yaşamında Sorunlarımız, Haklarımız... broşüründen yapacağımız alıntıyla kıdem ve ihbar tazminatı hakkıyla ilgili fikir edinmiş olacağız. 1- Kıdem tazminatı: İşten çıkarılan işçiler, eğer kendi kusurundan çıkartılmamışsa ve işyerinde 1yıl ve daha fazla çalışmışsa kıdem tazminatını almaya hak kazanır. Burada dikkat edilmesi gerekenler şunlardır; *Kıdem tazminatı net ücretten değil, giydirilmiş brüt ücretten hesaplanır. Yani, kıdem tazminatı hesabı, brüt ücrete, sosyal haklar (yol, yemek, ikramiye, prim gibi) eklenerek elde edilen ücret üzerinden yapılır. Patronlar ise çoğunlukla işçilerin bunu bilmemesinden faydalanarak, hesaplamayı net ücretten yapmayı *Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için ya iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle fesh edilmesi gerekir ya da işverenin işçiyi haklı olmayan bir nedenle işten çıkarması gerekir. Öte yandan, belli nedenlerle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde de yine kıdem tazminatına hak kazanılacaktır. Bu durumlar şunlardır: İşçinin, muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile ve işçinin ölümü sebepleriyle iş sözleşmesinin sona ermesi. İşçinin ölümü sebebiyle mirasçıları kıdem tazminatını isteyebilir. (Yasal mirasçılar alır.) *Kriz döneminde en çok karşılaşılan konu, patronların tazminatı parçalayarak ödemek istemesidir. İşçi bunu kabul etmek zorunda değildir. İşçi kabul etmediği taktirde işveren tazminatı bir seferde vermek zorundadır. Ancak işsizlikle karşı karşıya kalan işçiler genelde bu tür ödemeleri kabul etme eğilimine girer. Ama bu tür bir ödeme planı her koşulda işçinin zararına, patronun karınadır. 2-İhbar tazminatı: Eğer işçi ihbar süresi verilmeden, yani yasada belirtilen sürelere göre önceden bilgilendirilmeden ve kendisine yeni bir iş arama zamanı ayrılmadan işten çıkartılırsa, bir gün dahi çalışsa (deneme süresi olarak belirtilen çalışma dönemi değilse) ihbar tazminatına hak kazanır. Burada dikkat edilmesi gereken, iş sözleşmesi patron tarafından sona erdirilmesi ve de iş sözleşmesinin bitirilmesinde işçinin herhangi bir kusuru olmaması durumunda geçerli bir haktır. Eğer işçi iş sözleşmesini kendisi feshederse ihbar tazminatı talep edemeyecektir. *6 aydan az süreli çalışan işçiler için ihbar süresi 2 hafta, *6 ay-1,5 yıl arasında çalışan işçiler için ihbar süresi 4 hafta, *1,5 yıl-3 yıl arasında çalışan işçiler için ihbar süresi 6 hafta, *3 yıldan fazla çalışmış olanlar için ise 8 haftadır. İşveren işçiye ihbar süresince günde en 2 saat iş arama izni vermek zorundadır. Diğer yandan, işçinin de ihbar tazminatı sorumluluğu vardır. İşçi istifa edecekse bunu yukarıda belirtilen sürelerde patrona bildirmek zorundadır. Aksi taktirde patronda işçiden ihbar talep etmesi söz konusu olabilir. 3

4 Havza dan yükselen direniş sesi yükseliyor: Elta işçileri işe PMR Kauçuk işçileri birliğini korudu ve kazandı! Tuzla Deri Organize Sanayisi'nde bulunan PMR Kauçuk'ta kısa süre önce ücretleri ve haklarını geliştirmek isteyen işçiler Petrol-İş Sendikası'na üye oldular. İşçilerin sendikada örgütlendiğini duyan patron 10 öncü işçiyi işten çıkardı. İşten atılan PMR işçileri kapıda direnişe başladılar. Sendikanın kabul edilmesi ve atılan işçilerin işe geri alınması için 9 gün boyunca kararlılıkla direnişe devam edildi. 9 gün boyunca içeride ve dışarıda kararlılıkla ispiyonculara ve hainlere rağmen direniş kazanımla sonuçlandı. 16 Nisan günü tüm işçiler iş başı yaptı. Sözleşme yetkisinin gelmesinin ardından görüşmelere başlanacak. DHL işçileri korsan sendikaya ve patrona karşı direniyor! Almanya merkezli kargo ve lojistik tekeli DHL Lojistik'te işçiler 260 günü aşkın bir süredir sendika hakkı için direnişlerini sürdürüyorlar. Gebze ve Esenyurt depolarında süren direnişi kırmak için DHL patronu saldırılarını elden bırakmıyor. TÜMTİS üyesi olan işçilerin karşına korsan sendika Taşıma-İş çıkarıldı. İşçiler DHL yönetiminin baskılarına maruz kalmanın yanı sıra sendikal örgütlenmeyi kırmak amacıyla devreye sokulan korsan sendika Taşıma-İş'e zorla üye yapılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen DHL ile Uluslararası Dayanışma Günü eylemlerinin ardından 10 Nisan da da Dormund da firmaya dönük bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Dortmund Ticaret Odası nın "Menajerler Sorulara Cevap Veriyor adıyla 10 Nisan 2013 tarihinde düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak katılan DHL Şefi Dr. Appel Dordmundlu emek örgütlerinin protestosu ile karşılaştı. 4 Elkim fabrikasında bekleyiş sürüyor! Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şubesi'ne bağlı, Elkim Makine fabrikasında işçiler aylardır bekleyişlerini sürdürüyor. Elkim fabrikasının patronu iflas bahanesi ile işçileri tazminatsız bir şekilde işten çıkarıp makineleri kaçırmaya çalıştı. Bunun üzerine işçiler fabrikayı işgal ederek makinelere el koydu. Makineleri satarak tazminatlarını almak için bekleyişlerini sürdüren işçiler, haklarını alana kadar bekleyişten vazgeçmeyeceklerini söylediler. Kölece çalışma koşullarına karşı Tersane İşçileri Birliği ile hak arama mücadelesi veren ve zam istedikleri için işten çıkartılan ELTA Gemi Elektronik işçilerinin davasında işe iade kararı çıkmıştı ve karar Yargıtay'dan da onaylandı. İşten atıldıkları dönemde etkili bir direniş süreci ortaya koyan işçiler mahkeme sürecinde işe iadeyi kazanmışlardı, patronun itirazlarıyla ilerleyen karar aşamasının sonucunda karar bir kez daha işçilerin lehine sonuçlanmış oldu. İşe geri dönem hakkı kazanan 3 işçiden 2'si 1 Nisan Pazartesi günü evraklarını tamamladıktan sonra 2 Nisan Salı günü işe başladı. Patron ve ustabaşları tarafından organize bir şekilde işçiler yıldırılmaya çalışıldı. İlk olarak işçileri kendi çalışma alanları dışına sürgün etmeye kalkıştılar, işçiler "işi reddetme" haklarını kullandılar. Ertesi gün iş sağlığı ve iş güvenliği olmayan koşullarda çalışmaya zorlandılar, iş güvenliği ekipmanlarını talep ettiler. Bu talepleri sonucunda "işyerinin düzenini bozmaktan" patron tarafından işten kovuldular. Tersane İşçileri Birliği ile mücadelelerine devam eden işçiler "insanca çalışma koşullarına boyun eğmeyeceklerini, tersanede kötü çalışmalarına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini" ifade ettiler. iadeyi kazandı! İSMACCO da direniş devam ediyor! Deri-İş Sendikası'nda örgütlendikleri için işten atılan İsmaco işçilerinin direnişi devam ediyor. 18 Aralık 2012'de 3 işçi işten atılırken 7 Ocak'ta da 1 işçi işten atılmıştı. İşten atılan işçiler ise fabrikanın bulunduğu İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin içine alınmadıkları için çadırlarını serbest bölge girişine kurdular. Serbest bölgenin aslında serbest sömürü bölgesi olduğunu belirten işçiler direnişlerinde 100. günü geride bıraktı. İşçilerin diktiği gömlekler Euro'ya satılırken, fabrikada ise baskı ve sömürü koşulları hakim. İşçilerin günde kaç defa tuvalete gittiklerini sayan yöneticiler işçilere onursuzluğu dayatıyorlar. Bu çalışma koşullarına karşı mücadele eden işçilere ise terörist diyen sömürücü asalaklar mücadele eden işçileri karalayıp direnişe olan ilgiyi kırmaya çalışıyor. Direne direne kazanacağız!

5 MESS'i ezelim! metal işçisini ilgilendiren TİS görüşmeleri tıkandı. Yetkilerin geç verilmesinden dolayı geç başlayan görüşmelerde patronlar sendikası MESS düşük ücret ve çalışma koşullarının ağırlaştırılmasını dayatıyor. İşçiler ise ücretlerinde geçtiğimiz dönem yaşanan kayıpları ve yeni hak gasplarını kabul etmiyorlar. Sayı olarak işçilerin ağırlığının Türk-Metal sendikasında olduğu bu sözleşme dönemlerinde yıllardır ücret kayıplarına ve hak gasplarına çokça tanık olduk. Patronların yani MESS'in dediği kabul edilir ve masadan kalkılırdı. Yine patronların dili ile kriz ve işsizlik üzerine sendika tarafından açıklamalar yapılırdı. Ancak 1998'de sabrı tükenen metal işçileri Türk Metal sendikasına isyan etmiş ve soluğu diğer metal sendikalarında almışlardı. Kısa sürede bunu dizginleyen Türk Metal sendikası yıllardır işçilerin tepkisizliğinden TİS görüşmelerinde işçilerin haklarının yanında durmak bir tarafa, sorgulayan işçilere düşmanca davranıyor, patronla bir olup işçileri işten atmada ortak oluyor. Yıllardır bütün hak gasplarını suskunlukla izleyen ve yer yer destek olan bu sendikada çöreklenenler bugün 1998 benzeri bir süreçten korkuyorlar. İşçileri BOSCH fabrikasında olduğu gibi dizginleyemeyeceklerini net bir şekilde görüyorlar. bunun içinde çeşitli oyunlara başvuruyor, laf oyunları ile fotoğraflarla işçilerin Türk Metal'den ne kadar da memnun olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Yıllardır Türk Metal sendikasının imzaladığı sözleşmeyi imzalayan Birleşik-Metal geçtiğimiz dönem TİS'inde bunu yapmadı. Çeşitli fabrikalarda grev silahını kullanarak sınırlı da olsa TİS görüşmelerine müdahale etmeye çalıştı. Fabrikalarda sözleşmelerini farklı şekilde imzaladı. Bu yıl da sözleşme taslağını farklı şekilde hazırlayan Birleşik-Metal eylemlerle TİS görüşmelerine devam etti. TİS görüşmelerinde Nisan başında uyuşmazlık zaptı tutuldu. Pazarlıkların metal işçileri için sonuç vermediği bu süreçte grevden başka bir seçenek kalmadı. Öncelikle herhangi bir ihanet sözleşmesine karşı uyanık olması gereken metal işçilerini zorlu bir süreç bekliyor. Metal işçileri geçmişte ihanet sözleşmelerine imza atan Türk Metal sendikasının yaptırımı olmayan eylemlerle, laf oyunları ile vakit geçirdiğini unutmamalı. İşçiler sözleşme sürecini sendikacılara bırakmamalı, birebir takipçisi olmalı. Eyleme, greve ve direnişe hazır olmalı. Savaşa değil emekçiye bütçe! 2013 yılı merkezi yönetim bütçe kanununun temel amacı önceki yıllarda olduğu gibi ülkemizin refahını yükseltmektir. Büyümeyi artırmak, istihdamı genişletmek, kamu dengelerini de koruyarak halkın gelir refahını yükseltmek üzerinden yapılan söylemlerin içinin boş olduğu emekçilerin, çalışanların ve yoksulların bu bütçede yerinin olmadığı açıklanan rakamlardan ve ödenek ayrılan kurumlardan anlaşılmaktadır. Bütçenin güvenlik ve savunma adı altında silahlanmaya ayrılan payının % 56'lara varması aslında bu bütçenin ezilenlerin ve yoksulların hayatında hiçbir önemi olmadığı, alenen bunun bir savaş bütçesi olduğunu doğrulamaktadır. Bugün çalışana % 2 gibi komik zamlar yapılırken toplumun tabandan yükselen sesine bütçenin dengelerinin korunabilmesi için bundan fazla zammın mümkün olmadığını söyleyene gene sözcüleri zam ve bütçe ödeneklerini kendilerine göre uygulamada kendilerine hizmet eden kurumlarını kullanabilmede daha bonkör davranabiliyorlar. Savunma ve güvenlik adı altında tanımlanan, savaşa ayrılan payların yüksek oluşu bundan sonraki süreçte içeride ve dışarıda insanların hayatının çekilmez bir hal alması kaçınılmaz olacaktır. Dünyada bir savaşı çıkarmaya çalışan egemenlere karşı işçiler, emekçiler birlik olmalı ve savaşa ayrılan bu bütçenin eğitime, sağlığa, kısacası toplumun yararına ayrılması için mücadele etmelidir. Bu dönem açıklanan 2013 bütçesinde egemenlere hizmet eden kurumların başında gelen M. İstihbarat Teşkilatı'nın payı % 32,2 oranında artırılacaktır 995 milyon TL'ye çıkarıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın payı 20.3 milyon TL, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün payı 14.7 milyon TL, Jandarma Genel Komutanlığı'nın payı 5.8 milyon TL, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın payı 423 milyon TL. Milli Eğitime ve sağlığa ayrılan payların düşüşte oluşu bu kurumların gelecekte sermayeye peşkeş çekileceğinin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. 2002'de % 17,18 olan eğitime ayrılan pay bugün % 6,64oranına geriletilmiştir. Önceki yıl Sağlık Bakanlığı'na ayrılan pay % 25, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ayrılan pay ise % 16 oranında bütçesinde aslan payını ise her dönem olduğu gibi bu dönemde Diyanet İşleri Bakanlığı almıştır. Dindar nesiller yetiştirmek için ihtiyaç duyulan bu kurumun payı4,604 milyar TL bütçesi ile 11 bakanlığın bütçesini geride bırakırken, önceki dönemdeki bütçesinin üzerine % 18'lik bir artış yapılmıştır. Güneydoğu'daki illere yerleştirilen patroitlerin ve personelin masrafına 6 milyar dolar ayıran egemenlerin temsilcileri konu toplumun eğitimi ve sağlığı olunca bu kadar cömert davranmıyorlar. Tüm bu harcamalara bakınca yine bunun faturasını vergi adı altında veya zamlarla işçilere ve emekçilere ödeteceklerdir bütçesi bu haliyle geniş halk kitlelerinin ihtiyacını karşılayamaz. Aslında bu bütçe emperyalistlerin savaşlarına, insanların katledilmesine harcanan bir bütçedir. Bu bütçe ve sermayeden yana hazırlanan tüm bütçeler, biz işçi ve emekçiler tarafından reddedilmesi gereken bir bütçedir. 5

6 Emperyalist saldırganlık ve savaş bizler için yoksulluk, işsizlik, yıkım demektir! İçeride işçi ve emekçilere pervasızca saldıran AKP, kardeş halklara karşı ise savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Kısa süre öncesine kadar komşu ülkelerle sıfır sorun politikası izlediğini iddia eden hükümet, bugün komşu ülkelerle savaş noktasına gelmiş bulunuyor. Malatya Kürecik e füze kalkanı kuran AKP iktidarı Adana, Maraş ve Gaziantep e de Patriot füze sistemlerini konuşlandırdı. NATO üslerine açılan araziler, patriotlar, füze kalkanları ile ülke, emperyalist savaşın en ön cephesi durumuna getirildi. Sermaye ve emperyalistler için çalışan bu iktidar siyonist İsrail le de yeniden kucaklaştı. Amerikancı AKP Hükümeti, kurulduğu günden beri emperyalistlerin Ortadoğu'daki projelerinin açık destekçisi olduğunu beyan etmiştir. Öyle ki, Tayyip Erdoğan, Ben Büyük Ortadoğu Projesi nin (BOP) Eş Başkanıyım diye açıklama yapmıştı. AKP nin emperyalist zorbalar adına yürüttüğü bu aktif tetikçilik hizmetinin faturası ise, bizlere çıkartılmaktadır. Unutmayalım ki, kardeş halklara atılan her bir bomba nice masum insanın canını çalmaktadır. Yani bizden alınan yüksek vergiler ve zamlardan elde edilen gelirler, kardeş halkların kanını akıtmak için kullanılıyor. Komşu halklara savaş ilan AKP iktidarı, aynı anda biz işçileri hedef alan yeni ve kapsamlı saldırı paketleri ilan ediyor. Halihazırda açlık sınırının altında olan ücretlerin azaltılması, çalışma saatlerinin yükseltilmesi, kıdem tazminatının gasp edilmek istenmesi bu saldırıların sadece bir kısmıdır. Patronların çıkarlarını koruyan, yasalarla bunu güvence altına alan devlet, bir yandan kardeş haklara savaş ilan ederken öte yandan da; insanca yaşam ve çalışma koşulları için mücadele eden işçilere, onuru ve özgürlüğü için mücadele eden Kürt halkına, inanç özgürlüğü isteyen Alevilere azgınca saldırıyor. Komşu halklara saldırganlığı pervasızca gerçekleştirmek isteyen AKP hükümeti, önüne çıkan engelleri kaldırmak için de her yolu mubah saymaktadır. Halkların kardeşliğine sıkılan kurşunların, emperyalist çıkarlar için yapılan savaşların biz emekçilere getireceği yıkımları gören/gösteren öncü işçiler, avukatlar, gazeteciler, öğretmenler, ilericiler, devrimciler ise, önce polisin saldırısına uğruyor, ardından mahkemeler tarafından tutuklanıyorlar. Eğer ki bizi emperyalist planların askerleri yapmak istiyorlarsa, eğer ki emperyalist savaşların faturası bizlere kesilmek isteniyorsa, bu oyunu bozacak olan da bizlerden başkası değildir. Bizler bu saldırganlığa ve savaşlara karşı mücadele etmezsek, yüzbinlerce insan katledilecek demektir. Bizler bu barbarlığa karşı örgütlü mücadele etmezsek yaşam ve çalışma koşulları daha da ağırlaşacak demektir. Önemle vurgulamayız ki, ne bizler ne de komşu ülkelerdeki kardeş halklar, sadece ve sadece emperyalistlerin, patronların ve onların yandaşlarının çıkarına olan bu savaşların parçası olmamalıyız. Eşitlik ve kardeşlikten yana tutum almalı, örgütlenmeli, bu savaş oyununu bozarak kardeşliği ve birliği güçlendirmeliyiz. Savaşa gitmemiz buyruldu Savaşa gitmemiz buyruldu Toprak için aslanlar gibi dövüşün diyerek Toprak için! Ama kimin toprağı? Söylenmedi bu - Dere beyinin toprağı olsa gerek! Savaşa gitmemiz buyruldu Özgürlük adına diyerek Özgürlük adına! Ama kimin özgürlüğü? Söylenmedi bu Halkın özgürlüğü olmasa gerek! Savaşa gitmemiz buyruldu Bizden dendi yardım bekliyor müttefik uluslar Ama en önemli şey unutuldu: Kimin cebine girecek banknotlar? Savaş kimisi için hayatla ödenen bir fatura Milyonluk kazançtır kimisine Çocuklar, daha ne kadar - Katlanacağız bu ağır işkenceye? Demyan BEDNIY Çeviri: Ataol Behramoğlu 6

7 Zenginliğin kaynağı artı-değer sömürüsü Toplumun çoğunluğu zenginliğin, ya çalışılarak kazanıldığını ya Allah tarafından verildiğini düşünür. Bazıları ise, akıllı oldukları için patronların zengin olduğunu var sayar. Örneğin Sabancı Holding'in sahibi Sabancı, para kazanmaya, küçük bakkal dükkanı açarak (bazı rivayetlere göre ise simit satarak) başlamıştır. Kimi zenginlere ise Allah yürü ya kulum demiş ve adam da yükünü tutmuştur... Tabi bunlar, zenginliğin kaynağını bilmeyenlerin inanabileceği hikayelerdir. Eğer zenginlik çalışılarak kazanılabiliyorsa, hayatları çalışarak geçmesine rağmen, işçiler neden bir türlü zengin olamıyorlar? Zenginlik salt akılla ilgili olsaydı, Koç'un, Sabancı'nın müdürleri, patronlarından daha akıllı daha eğitimli, kültürlü olmalarına rağmen, neden kendilerine ait fabrikaları yok diye düşünmek gerek. Bu örnekleri uzatmak mümkün, amacımız bu olmadığından, tartışmayı burada noktalayalım. Gerçekte zenginliğin kaynağı, işçiye ödenmeyen, emek gücünün karşılığıdır. Amacımız bunu bilimsel olarak açıklamak ve aynı zamanda, zenginliği üreten işçilere sermaye sınıfının kurnazca ve meşru/yasal yollarla el koyduğu bu zenginliği geri almaya çağırmaktır. Zenginlik denince akla ilk önce para gelir. Sabancı'nın çok parası vardır. Koç'un çok parası vardır. Koçbank koça aittir. (Koç-Sabancı denince tüm patronlar sınıfı akla geldiği için bu iki ismi kullanıyoruz)ve aynı zamanda bunların birden çok fabrikaları vardır, evleri, katları, yatları... Ki bu büyük servetin yanında hesap etmeye bile değmez. Bu büyük servetlerin oluşması, işçilerin ürettiği metaların, kullanım değeri ve değişim değeri olan metaların pazarda satılması sayesinde olmuştur. Şimdi konunun daha iyi anlaşılması için bu literatürde sıkça kullanılan bazı terimlerin açıklamasını yapalım. META: Belli bir emek gücü harcanarak, pazarda satılmak üzere üretilmiş tüm ürünlerdir. Kazak, pantolon, ev, araba, ekmek vb. gibi. Metaların bir kullanım değeri bir de değişim değeri vardır. Kullanım değer bir ihtiyacı karşılaması, değişim değeri ise, pazarda satılması için gereklidir. Metanın bu özelliklerinden dolayı değeri 60 TL olan bir kazağı, değeri 10 TL olan bir ekmekle değiştirebilmek mümkün olur. Bir kazağı altı ekmekle veya altı ekmekle bir kazağı değiştiririz. 6 ekmek = 1 kazak eder. Pazarda gerçekleşen bu süreç kazakla ekmek arasındaki değişim değerinin eşitliğine dayanır. Burada geçerli olan eşit değerlerin değişimidir. PARA: Değişim aracı görevi ve birçok işlevinin yanı sıra para, metaların değişim değerlerinin birbirlerine oranını ifade eder. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi. EMEK GÜCÜ: Metaların üretiminde kullanılan emek süresidir. Emek her zaman var olan soyut bir değerdir. Patrona sattığımız anda metalaşır. Patron işçiyi değil fabrikada sömürmek üzere onun emek gücünü satın alır. İşçi, bu emek gücüyle ev, araba, ekmek üretir. Fabrikada geçirdiğimiz süre ile ve bu süre içerisinde harcanan emek; emek gücünü oluşturur. Bu emek gücünün değeri, ürettiği meta ile eş değerdedir. Artı-değer sömürüsünü anlamak için önce bir metada somutlanan emek gücünün değerini bulmak zorundayız. Bir metaya değer katan, onda somutlaşan emek gücüdür. Bir metanın üretimi için belli miktarlarda emek araçlarına ihtiyaç duyulur. Bunlar hammadde, makineler, enerji, aletedevat gibi diğer emek ürünleridir. Bunların toplamına sabit/değişmeyen sermaye denir. Ancak üretim sürecinin başlayabilmesi için bir de emek gücüne ihtiyaç vardır. Emek gücünün satın alınması için harcanan paraya ise, değişen sermaye denir. Belli bir miktar emek harcanmadan yeni bir değer üretilemez. Örneğin bir kazağın üretim sürecini ele alalım. Bir kazak için bin metre iplik, bir iğne kullanıldığını varsayalım. Bunların toplamı 20 TL olsun. Makinelerin yıpranma payı ve elektrik, su vb. giderler de 10 TL olsun. Buna göre, bir kazaktaki sabit sermayenin toplamı 30 TL olur. Her bir kazak üretiminde sabit sermaye, 30 TL olarak fiyata eklenir. Oysa bir kazak pazarda 60 TL'ye satılmaktadır. Burada metanın fiyatına eklenen bu 30 TL nereden gelmektedir. Üretim sürecinin sonunda, kullanım değeri olan yeni bir meta yani kazak üretilmiştir. Bu üretim sürecinde harcanan emek gücü kazağa 30 TL'lik bir değer katmıştır. Bu örnekte görüldüğü gibi kazak üretimine harcanan emek gücünün değeri 30 TL'dir. İplik, iğne, makine gibi araçlar emek ürünleri olduğu için bunların da üretiminde bir emek gücü kullanılmıştır. Bunların toplamı da 30 TL'dir. Bir meta üretiminin başı ve sonu arasındaki süreci ele alırsak, toplam emek gücünü bulmuş oluruz. Bu toplam emek gücünün değeri metanın değişim değerine eşittir. İşçinin günlükçü, aylıkçı olarak patrona sattığı bu emek gücüdür. Bir işçi günlüğü 30 TL'den 10 saatte 2 kazak dokumaktadır. Bu durumda işçi, ilk 5 saati kendi için çalışmış olur. Geriye kalan 5 saatte ise, bir karşılık almadan patrona meta üretmektedir. İşte işçiye herhangi bir ücret ödenmeden üretilen bu metanın satışından elde edilen para, artı-değer sömürüsünün kaynağıdır. İş saatlerinin uzatılması veya iş temposunun yükseltilmesi ile artı ürün oranı, yani artı-değer sömürü oranı da artmış olur. Artı-değerin kaynağı, sermayenin değişen kısmından, yani işçinin emek gücünü satın almak için harcanan kısmından elde edilmektedir. Zira sabit sermaye, makineler, hammaddeler, aletedevatlar vb. olduğu gibi kalırken, işçilerin emek gücünü satın almak için kullanılan değişen sermaye, örneğimizde iki katına çıkmıştır. İşçiye 30 lira ödeyen kapitalistin, işçinin ürettiği metalardan kazandığı para 60 liradır. Yani bir işçinin emek gücü için 30 lira değişen sermaye harcayan kapitalist, günün sonunda 60 lira elde etmiştir. 30 liraya tekabül eden bu artı-değerin kaynağı, işçinin karşılığı ödenmeyen emek gücüdür. Zenginliğin kaynağı meta üretimi iken ve bu metaları biz işçiler üretirken açlık, yoksulluk içinde yaşıyorsak, bunun nedeni artı-değer sömürüsüdür. Bu sömürüyü ortadan kaldırmak, özel mülkiyete dayalı sistemi yıkmaktan geçer. Bu da fabrikaların, limanların, sanayi ve tarım işletmelerinin kapitalistlerin elinden alınması ve toplumsal mülkiyete dönüştürülmesiyle mümkün olabilir ancak. Buradan ürettiğimiz tüm zenginlikleri geri almak için tüm işçileri örgütlü mücadeleye çağırıyoruz. Örgütlü gücümüzü patronlara karşı göstereceğimiz en güçlü silahımız olan grev silahını, geleceğimizi kendi ellerimize almak için, en etkili bir şekilde kullanmaktan geri durmamalıyız. 7

8 Soluğum tükenmedikçe bu doyumsuz dünyada Güneşe karışmadıkça etim Kavel grevcilerinin türküsünü söyleyeceğim Ve izin verirlerse İstinyeli emekçi kardeşlerim İzin verirlerse Kavel Grevcileri İlk çocuğumun adını Kavel koyacağım Hasan Hüseyin Korkmazgil Grev hakkının kazanıldığı grev: KAVEL Grev ve toplusözleşme yasalarının henüz çıkmadığı ve grevin yasak olduğu bir dönemde Kavel grevi, işçi sınıfı içerisinde bir kıvılcım olur. 1963'te İstanbul İstinye'de kurulu olan Kavel Kablo Fabrikası'nda Türk-iş'e bağlı Maden-iş Sendikası'na üye 170 işçi, fazla mesailerinin, yıllık ikramiyelerinin tam olarak ödenmemesini ve ağır çalışma koşulları nedeniyle üç temsilci arkadaşlarını patronla görüşmek üzere gönderirler. Patronun yanıtı, gelen temsilcileri ve Maden-İş Sendikası Şişli şube başkanını ve sendikanın işyeri baş temsilcisini işten çıkarmak olur. Daha sonra da yaptıklarıyla yetinmeyen patron işçilere sendikadan ayrılmaları için baskı uygulamaya başlar. İşçiler ise işten çıkarmaları ve baskıları protesto etmek için 28 Ocak 1963 günü tezgah başında beş günlük oturma eylemi başlatırlar. Patron işçilerin bu tutumu üzerine, asayişi bozdukları gerekçesiyle 10 işçiyi daha işten çıkarıp lokavt ilan eder. İşçiler de bu saldırıya fabrika önünde çadır kurup direnişe geçerek karşılık verir. Bu hareketli süreçte başka fabrikada çalışan işçiler ise Kavel işçilerine destek amaçlı bir çok kampanya ve eylemler düzenlerler. Diğer fabrikalarda çalışan birçok işçinin bu desteği sınıf dayanışmasının en güzel örneği olmuştur. Grevi kırmak amacıyla 5 Şubat'ta gazetelerde bir ilan yayınlanır. Fabrikaya işçi alınacağını belirten bu ilanı gören işçiler, işyeri önünde gece-gündüz nöbet tutmaya başlarlar. Polislerin fabrika önündeki işçileri dağıtmak için yaptığı müdahale sırasında 9 işçi tabanca kabzası ve coplarla yaralanır. İşçilere İstinye halkı da polisleri protesto ederek destek verir. Daha sonraki günlerde eyleme işçi eşleri de katılır. Direniş sürerken işveren kablo yüklü kamyonları fabrika dışına çıkartmak ister ve bunun üzerine direnişteki işçilerin eşleri de fabrikanın önüne barikat kurarlar. Ancak polis ekipleri kadınları dağıtırlar. Giderek katmerleşen bu durum üzerine Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit in araya girmesiyle Türk-İş ile Türkiye İşveren Konfederasyonu (TİSK) arasında bir anlaşma imzalanır ve işçiler işbaşı yapar. Kavel Kablo da direnişin sona ermesinin ardından gelişen süreçte 6 işçi tutuklanırken 52 işçi ile ilgili 5 ayrı dava açılır. İşçilere Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu na muhalefet, polise mukavemet, mesken masumiyetini ihlal vb. suçlamalar yöneltilir. 10 Haziran da tutuklu 6 işçinin serbest bırakılmasından sonra yeniden başlayan işten çıkarmalar üzerine fabrikanın kaplama dairesindeki 30 işçi toplu halde iş bırakır ve bu eylem nedeniyle duruma el koyan sıkıyönetim, 6 işçiyi gözaltına alır ve 5 işçiyi grev kışkırtıcısı olmakla suçlar! Kavel işçilerinin bu ısrarlı mücadelesi, ekmek kavgası grev hakkının yasallaşmasına yarayan ve kamuoyunda Kavel Maddesi olarak da bilinen yasal düzenlemenin 15 Temmuz 1963 te kabul edilmesi ile devam eder. 24 Temmuz 1963 te yürürlüğe giren 275 Sayılı Yasa da yer alan ve yasadan önce yapılan grev nedeniyle haklarında takibat yapılan işçilerin davalarının düşmesi sağlanır. Direnişin kazanımlarla sonlanması ile birlikte, yarattıkları ve sonraki sürece bıraktıkları ile Kavel direnişi, ülkemiz sınıf mücadelesi tarihinde simgesel olurken işçi sınıfının da birlik olduğunda ve mücadele ettiğinde neler yapacağının da kanıtı olmuştur. Kavel işçileri hem patrona, hem sendikanın sessiz kalmasına, hem de bu kapitalist sisteme karşı sınıf mücadelesinde yerini almıştır. İşçi Bülteni Özel Sayı: 976 * Fiyatı: 25 Kr * Nisan 2013 * Sahibi ve S. Yazı İşleri Md.: Tayfun Altıntaş * Yayın Türü: Yerel, süreli, siyasi, ayda bir, Türkçe * EKSEN Basım Yayın Ltd Şti *Millet Caddesi Sultan Cami Sk. No:2/9 Fatih/İSTANBUL * Tel/Fax: (0212) * Baskı: Özdemir Mat. Davutpaşa Cad. Güven Sanayi C BlokNo:242 Topkapı/İSTANBUL * Tel: (0212)

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi

Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi 24. Toplu İş Sözleşmesi sürecinde işverenle sendika arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Şişecam işçileri 10 fabrikada 5800 işçiyle greve gitme kararı almıştı.

Detaylı

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması 8 Aralık öğlen saat 12 de Mecidiyeköy de toplanan DİSK yönetimi ve işçiler asgari değil insanca yaşam, asgari ücret, bin dokuz yüz net taleplerini dile

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31730 Karar No. 2012/141 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE KIDEM

Detaylı

Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011

Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011 Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011 Hükümetin, programına aldığı ve 2012 Ocak ayına kadar yasalaştırmayı düşündüğü Kıdem Tazminatı Fonu yasalaşırsa en önemli kriter fona ödenecek

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/3906 Karar No. 2009/12118 Tarihi: 28.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİ BİR YILLIK SÜRENİN AYNI İŞVERENİN İŞYERLERİNDE

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oran: Asgari ücret reel olarak 10 yıl öncekinin üçte ikisi düzeyinin alımgücüne indi Tarih : 03.03.2013 Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

NEYI DAHA BEKLİYORSUN! MASADA YANDAŞ MEMURUN İŞİ YAŞ! KAMU ÇALIŞANI. Yanlışta ısrar etme, senin iradeni satanların peşinden gitme!

NEYI DAHA BEKLİYORSUN! MASADA YANDAŞ MEMURUN İŞİ YAŞ! KAMU ÇALIŞANI. Yanlışta ısrar etme, senin iradeni satanların peşinden gitme! MASADA YANDAŞ MEMURUN İŞİ YAŞ! KAMU ÇALIŞANI DAHA NEYI BEKLİYORSUN! Yanlışta ısrar etme, senin iradeni satanların peşinden gitme! TÜRKİYE KAMU-SEN Sizin Sendikanız Ülkemi, milletimi ve geleceğimi düşünüyor,

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/352 Karar No. 2009/12165 Tarihi: 30.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRET ÖNELLİ FESİHTE ÖNELİN BİTTİĞİ TARİHTEKİ ÜCRETTİR

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

fiç N N YASAL HAKLARI

fiç N N YASAL HAKLARI L! B GÜVEND ili OL! MUT GÜVENDE O MUTLU OL! L! ETKiLi OL! BiRLiK OL! GÜÇLÜ OL! ETKiLi OL! GÜVENDE OL! U U OL! ETKiLi OL! MUTLU OL! ETKiLi OL! GÜÇLÜ OL! ENDE OL! GÜVENDE OL! GÜÇLÜ OL! MUTLU OL! UMUTLU OL!

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Kıdem tazminatı, İş Kanunu na tabi olarak çalışan işçilerin hizmet akitlerinin Kanun da

Detaylı

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel 5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu Kanunlar Arasındaki Farklar Yusuf Yücel Deneme Süresi Basın İş Kanunu İş Kanunu Mesleğe ilk intisap eden gazeteciler için tecrübe müddeti en çk üç aydır

Detaylı

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi csozdemir@gmail.com İş sözleşmesini fesih hakkı; hak sahibine,

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] DİĞER KURUM İŞLEMLERİ. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] DİĞER KURUM İŞLEMLERİ. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 3 DİĞER KURUM İŞLEMLERİ www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 1. TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ Tescil işlemi, iş yerinin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicil

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

2015 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI SANILDIĞI GİBİ HEMEN ARTMAZ KADEMELİ ARTAR

2015 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI SANILDIĞI GİBİ HEMEN ARTMAZ KADEMELİ ARTAR 2015 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI SANILDIĞI GİBİ HEMEN ARTMAZ KADEMELİ ARTAR 2015 yılı için asgari ücret artışı Ocak ve Temmuz aylarında uygulanacak rakamlar aşağıda belirlendi.resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI? KİM KAYBETTİ? EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ? 2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme süreci, hükümet ve Memur Sen arasında

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

Nöbet Görevi Öğretmenliğin Parçasıdır Fakat... Fakat...!

Nöbet Görevi Öğretmenliğin Parçasıdır Fakat... Fakat...! Nöbet Görevi Öğretmenliğin Parçasıdır Fakat... Fakat...! Eğitim Sen Yayınları Eylül 2015 EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hanım

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Koç Üniversitesi nde neler oluyor?

Koç Üniversitesi nde neler oluyor? Koç Üniversitesi nde neler oluyor? 27 Mart 2015 tarihinde, Koç Üniversitesi temizlik işçileri, öğrencileri, öğretim görevlileri, asistanları ve büro emekçileri bir araya geldiler ve bir forum gerçekleştirdiler.

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bilgi. Ankara 2 Nolu Şube. İşkolunda Gelişmeler. Konfederasyonlar, Sendikalar. Yargı Kararları. İşkolu Tespit Kararları.

Bilgi. Ankara 2 Nolu Şube. İşkolunda Gelişmeler. Konfederasyonlar, Sendikalar. Yargı Kararları. İşkolu Tespit Kararları. Ankara 2 Nolu Şube Bilgi İşkolunda Gelişmeler Konfederasyonlar, Sendikalar Yargı Kararları İşkolu Tespit Kararları Kamu Atamaları Mevzuat Değişiklikleri Ekonomik Göstergeler Haberler Bilgi Sayısı : 1 Bilgi

Detaylı

2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi

2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi 2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi Ön Not: Raporlarımız gerçek hayat hikâyelerine dayanmakta, yalnız işçilerin kişisel bilgileri -koruma amaçlı- olarak değiştirilmektedir 1 ASGARİ

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014 yılı bütçesinin görüşülecek olması nedeniyle görüş ve taleplerimizi paylaşmak üzere KESK'e bağlı YAPI-YOL SEN, BTS ve HABER SEN olarak bugün (12 Aralık

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MAKBUZ Borç ve alacakları takip etmek amacıyla düzenlenen belgedir. Makbuz ikiye ayrılır: Tahsilat (tahsil) makbuzu Tediye (ödeme) makbuzu Tahsilât Makbuzu İşletmelerin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

EVDE BAKIM PARASI ALANLARA SİGORTA GELİYOR

EVDE BAKIM PARASI ALANLARA SİGORTA GELİYOR Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evde bakıma muhtaç yakını olup da evinde bu malül kişilere bakanlara evde bakım parası adı altında her ay net asgari ücret düzeyi kadar para vermektedir. Bu paranın

Detaylı

KONU: 2011 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret tutarları

KONU: 2011 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret tutarları MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 16/2011 İstanbul, 22.06.2011 KONU: 2011 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret tutarları AÇIKLAMALAR: 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 9TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 11111 260 01 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 11111 262 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR

Detaylı

ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 17 rasit ulubey:layout 1 11/9/10 3:21 PM Page 221 ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ Ücret garanti fonu ilk olarak 22.05.2003

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI ZİYA GÖKALP CADDESİ NO:36/20 06420 YENİŞEHİR/ANKARA. TEL - FAX : 433 46 06-434 39 84-431 73 05 web sayfası: http:/www.yapiyolsen.org

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI ÖZETİ Kıdem tazminatı

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1038 Karar No. 2010/25821 Tarihi: 30.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESABI Hazırlayan : AMP Yazılım Mevzuat ve Arge Departmanı 24.05.2017 Bu yazımızda; Kamuda taşeron işçi çalıştırılan hizmet işlerinde, sendikalı işçilere

Detaylı

Kadınlar asgari ücreti değerlendiriyor: Söz hakkımız da yok yaşama şansımız da!

Kadınlar asgari ücreti değerlendiriyor: Söz hakkımız da yok yaşama şansımız da! Kadınlar asgari ücreti değerlendiriyor: Söz hakkımız da yok yaşama şansımız da! Aşağıda Kadın Emeği Platformu nun basın açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılı asgari

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 31.03.2004, Sayı:25419 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde

Detaylı

Metal işçisinin önündeki tehlikeler ve fırsatlar

Metal işçisinin önündeki tehlikeler ve fırsatlar Metal işçisinin önündeki tehlikeler ve fırsatlar 2015 senesinde Türk Metal in işçilere danışmadan, fabrikaların patronlarıyla 3 senelik sözleşme imzalamaya kalkışmış olması ve düşük zam oranları önermiş

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz Mescidi Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistinlilerin Mescidi Aksa daki haklarına bağlı olduklarını, bunun bir karışından bile taviz vermeyeceklerini

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

Arka Plan: Mücadeleleri Birleştirelim!

Arka Plan: Mücadeleleri Birleştirelim! Arka Plan: Mücadeleleri Birleştirelim! Krize, İşsizliğe, Yoksulluğa, Sömürüye Karşı Mücadeleci İşçi Komitelerinde Örgütlenelim! Kapitalist sistem yeni bir ekonomik krizle daha karşı karşıya Krizle birlikte

Detaylı

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk AHZIRLAYANLAR 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk Bu araştırmamızda size kurumsal ve geleneksel olarak yönetilen iki firmanın ücret, ücret belirleme ve ücretin

Detaylı