Gücümüz birliğimizden gelir!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gücümüz birliğimizden gelir!"

Transkript

1

2 GREV ruhuyla merhaba, Çünkü unutturmuşlardır bize hakkımızı aramayı. Çünkü unutturmuşlardır bize sözümüzü söylemeyi. Bazen bir türküdür dilimizde grev, bazen tarihin sayfalarında kalmış bir fotoğraf karesi. Grev üzerine konuşurken işçi sınıfının en güzel anıları olarak anımsar, nostalji yaparız. Bizlere uzak gelir. Bugüne değil hep düne aittir sanki grev. Hep susalım istemişlerdir. Bizi açlığa, yoksulluğa, köleliğe mahkum eden patronlar daha fazla kazansın diye sadece çalışalım istemişlerdir. Köreltmişlerdir düşünmemizi, beyinlerimizi görünmeyen parmaklıklara hapsetmişlerdir. Oysa gerçekleri görmemizi engelleyen toz bulutlarını dağıtmak bizim elimizdedir. Dün olduğu kadar bugünde gerçek, biz işçilere ve mücadelemize aittir grev. Hele ki bugün bunca hak gaspı, sermayenin çok yönlü saldırıları, emperyalist savaş politikaları, kölece çalışma koşulları dayatılırken sözümüzü söylememiz, eylemli bir şekilde hakkımızı aramamız yaşamsaldır. Grev, biz işçilerin örgütlü gücünü ortaya koyabileceği, patronları en çok zora sokan eylem biçimimizdir. Tarihsel hafızamızı silmeye çalışan patronlar ve onun hükümeti grevin gücünü bildiklerinden, biriken öfkenin taşma potansiyelini gördüklerinden grev hakkını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. GREV, bize unutturulmaya çalışan tarihimizin, eylemimizin, işçi sınıfı olarak şalteri indirerek gücümüzü ortaya koymanın adıdır. Tam da bundan kaynaklı gazetemizin adı GREV. Bizler, patronların her türlü oyununu bozmak için bir araya gelerek, işçiler olarak patronların elindeki medya tekellerinin gazetelerine karşı işçilerin sözünü söyleyebileceği, kendisine dair her şeyi bulabileceği bir gazete çıkartıyoruz. Gazetemize Gebze, Çayırova, Tuzla başta olmak üzere tüm işçi ve emekçilerin katkılarını bekliyoruz. Gücümüz birliğimizden gelir! Sömürünün, eşitsizliğin, adaletsizliğin, zorbalığın ve katliamların azgınlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Bir kısmımız çalışırken iş cinayetlerine kurban giderken hayatta kalanlarımız ise, işsizlik korkusu ve yoksulluğun pençesinde yaşam mücadelesi veriyor. Adına asgari ücret denilen 774 liralık sefalet ücretine aile geçindirmeye çalışıyoruz. Hal bu iken, AKP nin bakanları bu parayla gül gibi geçinebileceğimizi, utanmadan söyleyebiliyorlar. Oysa onlar, ayda 15 bin lira maaşı kendilerine az görüyorlar. Bu sömürü ve adaletsizliğe karşı mücadele eden işçiler, kapitalist sistemin temel aracı olan zorbalıkla susturulmak isteniyor. Sendikaya üye olan, onuruna sahip çıkan, grev yapan işçiler haklarını aradıkları için biber gazına, polis copuna, tazyikli suya maruz kalıyorlar. İşçilerin insanca yaşam ve çalışma koşullarına olan özlemleri, patronların vurucu gücü devlet eliyle boğulmak isteniyor. Sermayeye uşak, emekçiye düşman AKP iktidarı ise, işçi sınıfına her türlü baskı ve sömürü altında ezilmeyi reva görüyor. Oysa dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kasaları milyon dolarlarla dolan başka bir sınıf var: adına burjuvazi denilen asalak patronlar sınıfı. Devletin sağladığı teşvik primleriyle ucuz işçi çalıştırabilen, sigorta ve vergilerden muaf tutulan patronlar, Koç Holding gibi % 683 büyüyebiliyor. Devletten aldıkları desteklerle kasalarını dolduran patronlar, işçilerin bütün haklarına göz dikiyorlar. Bedel ödenerek kazanılan kıdem tazminatı gibi haklarımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Çünkü patronlar, burjuva sınıf bilinciyle hareket ediyor, AKP iktidarı da onların hizmetinde Patronlar kendi sınıflarının çıkarlarını korumak için örgütlü davranırken, biz işçilerin örgütlülüğünü dağıtmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Arap, kimimiz Laz, kimimiz Ermeni, kimimiz Çerkez... Kimimiz Sünni, kimimiz Alevi, kimimiz Hristiyan olabilir. Ama her şeyden önce bizler işçiyiz. Bizler de işçiler olarak bir sınıfız ve işçi sınıfının bilinciyle hareket etmeyi öğrenmek zorundayız. Sömürürken, haklarımıza el koyarken hangi dilden, dinden, mezhepten olduğumuzu önemsemeyen asalak patronlar, birliğimizi parçalamak için bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Çünkü birbirimize düşman olmamız, bizi bir hiç haline getirirken, patronların gücüne güç katıyor. Bu da, onlara saldırılarını, savaş politikalarını daha pervasız bir şekilde uygulama olanağı sağlıyor. Oysa bizler yıllarca yan yana kardeşçe yaşamasını bilmişiz. Onlar ne kadar bizim aramıza nifak tohumları ekmeye ve birliğimizi parçalamaya çalışsa da fabrikalarda, işyerlerinde üretirken, emek verirken bizleri bağlayan üretimden gelen gücümüzün birliği var. Birliğimiz için, kardeşliğimiz için sınıfa karşı sınıf bilinciyle mücadeleyi yükseltelim. 2 Birlik ve kardeşliği büyütelim! İşçilerin birlik, halkların kardeş olduğu bir toplum, ileri öncü her işçi ve emekçinin arzusudur. Sömürü düzeni içinde emekçiler, alt kimliklerini gözetmeksizin, tıpkı üzüm gibi ezildikten sonra hepimiz aynı şarabız misali, birbirine kenetlenmelidir. Böyle bir durumda, zaten işçilerin birliği, halkların kardeşliği şiarı, bir söylemden öte, somut bir ihtiyaç olarak da işçilerin karşısında durmaktadır. Burjuva yayın kuruluşları, emekçilerin birlik ve beraberliklerinin önünü kesmek için her türlü aracı rezilce kullanıyorlar. Özellikle Kürt halkının, haklı ve meşru taleplerini dile getirmek için alanlarda seslerini yükselttiği dönemlerde bu rezillik daha belirgin hale gelmektedir. Burjuva medyanın yaptığı karalamalar, aslında sadece Kürt halkına yönelikmiş gibi görülse de Türk emekçileri de birlik ve beraberlik hususunda etkiliyor. Asgari (SEFALET) ücretinin, 774 TL yani açlık sınırının da altında olduğu, böyle bir dönemde bile, burjuvazi çoğu kez işçileri birlikten uzaklaştırma hususunda başarılı olabiliyor ne yazık ki. Oysa bizler için işçilerin birliği, halkların kardeşliği ekmek gibi su gibi ihtiyaçtır. Ve ancak ve ancak bizlerin birliği gerçek kardeşliği ve halklar arasındaki barışı sağlayacaktır. Biz işçilerin birliği mücadelenin, örgütlenmenin, birbirimize güvenin harcını oluşturmaktadır.

3 Kıdem ve ihbar tazminatı hakkı nedir? tercih eder. Oysa ki kıdem tazminatının, salt net ücret üzerinden değil, sosyal hakların eklenmesi ile hesaplanması yasal bir zorunluluktur. Son yıllarda iyice gündeme gelen kıdem tazminatı işçilere bir nebze de olsa iş güvencesi sağlamaktadır. Kıdem tazminatı işten atılmayı zorlaştırmakta, atılsak bile elimize bir miktar para geçmesini sağlamaktadır darbesinden sonra TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) başkanı Halit Narin bugüne kadar işçiler güldü, bundan sonra artık biz güleceğiz demişti. Yani işçi sınıfını iliklerine kadar sömüreceğini ilan eden sömürücü kodamanlar işçilerin bütün haklarını ellerinden alacaklarını ilan etmişlerdi. 80' darbesinden beri kıdem tazminatının kaldırılması hep gündemde olmuştur. Ne var ki bugün sermaye hükümetinin başındaki AKP kıdem tazminatının kaldırılması için pusuda beklemektedir. İşçi sınıfının halihazırdaki kitle örgütleri sendikalar çeşitli yasalarla zayıflatılmış ve işçi sınıfının örgütlülüğü dağıtılmaya çalışılmaktadır. Ne var ki bedel ödenerek mücadeleyle kazanılan bu hak yine mücadeleyle korunabilir. Aşağıda ise Çağdaş Hukukçular Derneği'nin hazırlamış olduğu Çalışma Yaşamında Sorunlarımız, Haklarımız... broşüründen yapacağımız alıntıyla kıdem ve ihbar tazminatı hakkıyla ilgili fikir edinmiş olacağız. 1- Kıdem tazminatı: İşten çıkarılan işçiler, eğer kendi kusurundan çıkartılmamışsa ve işyerinde 1yıl ve daha fazla çalışmışsa kıdem tazminatını almaya hak kazanır. Burada dikkat edilmesi gerekenler şunlardır; *Kıdem tazminatı net ücretten değil, giydirilmiş brüt ücretten hesaplanır. Yani, kıdem tazminatı hesabı, brüt ücrete, sosyal haklar (yol, yemek, ikramiye, prim gibi) eklenerek elde edilen ücret üzerinden yapılır. Patronlar ise çoğunlukla işçilerin bunu bilmemesinden faydalanarak, hesaplamayı net ücretten yapmayı *Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için ya iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle fesh edilmesi gerekir ya da işverenin işçiyi haklı olmayan bir nedenle işten çıkarması gerekir. Öte yandan, belli nedenlerle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde de yine kıdem tazminatına hak kazanılacaktır. Bu durumlar şunlardır: İşçinin, muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile ve işçinin ölümü sebepleriyle iş sözleşmesinin sona ermesi. İşçinin ölümü sebebiyle mirasçıları kıdem tazminatını isteyebilir. (Yasal mirasçılar alır.) *Kriz döneminde en çok karşılaşılan konu, patronların tazminatı parçalayarak ödemek istemesidir. İşçi bunu kabul etmek zorunda değildir. İşçi kabul etmediği taktirde işveren tazminatı bir seferde vermek zorundadır. Ancak işsizlikle karşı karşıya kalan işçiler genelde bu tür ödemeleri kabul etme eğilimine girer. Ama bu tür bir ödeme planı her koşulda işçinin zararına, patronun karınadır. 2-İhbar tazminatı: Eğer işçi ihbar süresi verilmeden, yani yasada belirtilen sürelere göre önceden bilgilendirilmeden ve kendisine yeni bir iş arama zamanı ayrılmadan işten çıkartılırsa, bir gün dahi çalışsa (deneme süresi olarak belirtilen çalışma dönemi değilse) ihbar tazminatına hak kazanır. Burada dikkat edilmesi gereken, iş sözleşmesi patron tarafından sona erdirilmesi ve de iş sözleşmesinin bitirilmesinde işçinin herhangi bir kusuru olmaması durumunda geçerli bir haktır. Eğer işçi iş sözleşmesini kendisi feshederse ihbar tazminatı talep edemeyecektir. *6 aydan az süreli çalışan işçiler için ihbar süresi 2 hafta, *6 ay-1,5 yıl arasında çalışan işçiler için ihbar süresi 4 hafta, *1,5 yıl-3 yıl arasında çalışan işçiler için ihbar süresi 6 hafta, *3 yıldan fazla çalışmış olanlar için ise 8 haftadır. İşveren işçiye ihbar süresince günde en 2 saat iş arama izni vermek zorundadır. Diğer yandan, işçinin de ihbar tazminatı sorumluluğu vardır. İşçi istifa edecekse bunu yukarıda belirtilen sürelerde patrona bildirmek zorundadır. Aksi taktirde patronda işçiden ihbar talep etmesi söz konusu olabilir. 3

4 Havza dan yükselen direniş sesi yükseliyor: Elta işçileri işe PMR Kauçuk işçileri birliğini korudu ve kazandı! Tuzla Deri Organize Sanayisi'nde bulunan PMR Kauçuk'ta kısa süre önce ücretleri ve haklarını geliştirmek isteyen işçiler Petrol-İş Sendikası'na üye oldular. İşçilerin sendikada örgütlendiğini duyan patron 10 öncü işçiyi işten çıkardı. İşten atılan PMR işçileri kapıda direnişe başladılar. Sendikanın kabul edilmesi ve atılan işçilerin işe geri alınması için 9 gün boyunca kararlılıkla direnişe devam edildi. 9 gün boyunca içeride ve dışarıda kararlılıkla ispiyonculara ve hainlere rağmen direniş kazanımla sonuçlandı. 16 Nisan günü tüm işçiler iş başı yaptı. Sözleşme yetkisinin gelmesinin ardından görüşmelere başlanacak. DHL işçileri korsan sendikaya ve patrona karşı direniyor! Almanya merkezli kargo ve lojistik tekeli DHL Lojistik'te işçiler 260 günü aşkın bir süredir sendika hakkı için direnişlerini sürdürüyorlar. Gebze ve Esenyurt depolarında süren direnişi kırmak için DHL patronu saldırılarını elden bırakmıyor. TÜMTİS üyesi olan işçilerin karşına korsan sendika Taşıma-İş çıkarıldı. İşçiler DHL yönetiminin baskılarına maruz kalmanın yanı sıra sendikal örgütlenmeyi kırmak amacıyla devreye sokulan korsan sendika Taşıma-İş'e zorla üye yapılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen DHL ile Uluslararası Dayanışma Günü eylemlerinin ardından 10 Nisan da da Dormund da firmaya dönük bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Dortmund Ticaret Odası nın "Menajerler Sorulara Cevap Veriyor adıyla 10 Nisan 2013 tarihinde düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak katılan DHL Şefi Dr. Appel Dordmundlu emek örgütlerinin protestosu ile karşılaştı. 4 Elkim fabrikasında bekleyiş sürüyor! Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şubesi'ne bağlı, Elkim Makine fabrikasında işçiler aylardır bekleyişlerini sürdürüyor. Elkim fabrikasının patronu iflas bahanesi ile işçileri tazminatsız bir şekilde işten çıkarıp makineleri kaçırmaya çalıştı. Bunun üzerine işçiler fabrikayı işgal ederek makinelere el koydu. Makineleri satarak tazminatlarını almak için bekleyişlerini sürdüren işçiler, haklarını alana kadar bekleyişten vazgeçmeyeceklerini söylediler. Kölece çalışma koşullarına karşı Tersane İşçileri Birliği ile hak arama mücadelesi veren ve zam istedikleri için işten çıkartılan ELTA Gemi Elektronik işçilerinin davasında işe iade kararı çıkmıştı ve karar Yargıtay'dan da onaylandı. İşten atıldıkları dönemde etkili bir direniş süreci ortaya koyan işçiler mahkeme sürecinde işe iadeyi kazanmışlardı, patronun itirazlarıyla ilerleyen karar aşamasının sonucunda karar bir kez daha işçilerin lehine sonuçlanmış oldu. İşe geri dönem hakkı kazanan 3 işçiden 2'si 1 Nisan Pazartesi günü evraklarını tamamladıktan sonra 2 Nisan Salı günü işe başladı. Patron ve ustabaşları tarafından organize bir şekilde işçiler yıldırılmaya çalışıldı. İlk olarak işçileri kendi çalışma alanları dışına sürgün etmeye kalkıştılar, işçiler "işi reddetme" haklarını kullandılar. Ertesi gün iş sağlığı ve iş güvenliği olmayan koşullarda çalışmaya zorlandılar, iş güvenliği ekipmanlarını talep ettiler. Bu talepleri sonucunda "işyerinin düzenini bozmaktan" patron tarafından işten kovuldular. Tersane İşçileri Birliği ile mücadelelerine devam eden işçiler "insanca çalışma koşullarına boyun eğmeyeceklerini, tersanede kötü çalışmalarına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini" ifade ettiler. iadeyi kazandı! İSMACCO da direniş devam ediyor! Deri-İş Sendikası'nda örgütlendikleri için işten atılan İsmaco işçilerinin direnişi devam ediyor. 18 Aralık 2012'de 3 işçi işten atılırken 7 Ocak'ta da 1 işçi işten atılmıştı. İşten atılan işçiler ise fabrikanın bulunduğu İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin içine alınmadıkları için çadırlarını serbest bölge girişine kurdular. Serbest bölgenin aslında serbest sömürü bölgesi olduğunu belirten işçiler direnişlerinde 100. günü geride bıraktı. İşçilerin diktiği gömlekler Euro'ya satılırken, fabrikada ise baskı ve sömürü koşulları hakim. İşçilerin günde kaç defa tuvalete gittiklerini sayan yöneticiler işçilere onursuzluğu dayatıyorlar. Bu çalışma koşullarına karşı mücadele eden işçilere ise terörist diyen sömürücü asalaklar mücadele eden işçileri karalayıp direnişe olan ilgiyi kırmaya çalışıyor. Direne direne kazanacağız!

5 MESS'i ezelim! metal işçisini ilgilendiren TİS görüşmeleri tıkandı. Yetkilerin geç verilmesinden dolayı geç başlayan görüşmelerde patronlar sendikası MESS düşük ücret ve çalışma koşullarının ağırlaştırılmasını dayatıyor. İşçiler ise ücretlerinde geçtiğimiz dönem yaşanan kayıpları ve yeni hak gasplarını kabul etmiyorlar. Sayı olarak işçilerin ağırlığının Türk-Metal sendikasında olduğu bu sözleşme dönemlerinde yıllardır ücret kayıplarına ve hak gasplarına çokça tanık olduk. Patronların yani MESS'in dediği kabul edilir ve masadan kalkılırdı. Yine patronların dili ile kriz ve işsizlik üzerine sendika tarafından açıklamalar yapılırdı. Ancak 1998'de sabrı tükenen metal işçileri Türk Metal sendikasına isyan etmiş ve soluğu diğer metal sendikalarında almışlardı. Kısa sürede bunu dizginleyen Türk Metal sendikası yıllardır işçilerin tepkisizliğinden TİS görüşmelerinde işçilerin haklarının yanında durmak bir tarafa, sorgulayan işçilere düşmanca davranıyor, patronla bir olup işçileri işten atmada ortak oluyor. Yıllardır bütün hak gasplarını suskunlukla izleyen ve yer yer destek olan bu sendikada çöreklenenler bugün 1998 benzeri bir süreçten korkuyorlar. İşçileri BOSCH fabrikasında olduğu gibi dizginleyemeyeceklerini net bir şekilde görüyorlar. bunun içinde çeşitli oyunlara başvuruyor, laf oyunları ile fotoğraflarla işçilerin Türk Metal'den ne kadar da memnun olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Yıllardır Türk Metal sendikasının imzaladığı sözleşmeyi imzalayan Birleşik-Metal geçtiğimiz dönem TİS'inde bunu yapmadı. Çeşitli fabrikalarda grev silahını kullanarak sınırlı da olsa TİS görüşmelerine müdahale etmeye çalıştı. Fabrikalarda sözleşmelerini farklı şekilde imzaladı. Bu yıl da sözleşme taslağını farklı şekilde hazırlayan Birleşik-Metal eylemlerle TİS görüşmelerine devam etti. TİS görüşmelerinde Nisan başında uyuşmazlık zaptı tutuldu. Pazarlıkların metal işçileri için sonuç vermediği bu süreçte grevden başka bir seçenek kalmadı. Öncelikle herhangi bir ihanet sözleşmesine karşı uyanık olması gereken metal işçilerini zorlu bir süreç bekliyor. Metal işçileri geçmişte ihanet sözleşmelerine imza atan Türk Metal sendikasının yaptırımı olmayan eylemlerle, laf oyunları ile vakit geçirdiğini unutmamalı. İşçiler sözleşme sürecini sendikacılara bırakmamalı, birebir takipçisi olmalı. Eyleme, greve ve direnişe hazır olmalı. Savaşa değil emekçiye bütçe! 2013 yılı merkezi yönetim bütçe kanununun temel amacı önceki yıllarda olduğu gibi ülkemizin refahını yükseltmektir. Büyümeyi artırmak, istihdamı genişletmek, kamu dengelerini de koruyarak halkın gelir refahını yükseltmek üzerinden yapılan söylemlerin içinin boş olduğu emekçilerin, çalışanların ve yoksulların bu bütçede yerinin olmadığı açıklanan rakamlardan ve ödenek ayrılan kurumlardan anlaşılmaktadır. Bütçenin güvenlik ve savunma adı altında silahlanmaya ayrılan payının % 56'lara varması aslında bu bütçenin ezilenlerin ve yoksulların hayatında hiçbir önemi olmadığı, alenen bunun bir savaş bütçesi olduğunu doğrulamaktadır. Bugün çalışana % 2 gibi komik zamlar yapılırken toplumun tabandan yükselen sesine bütçenin dengelerinin korunabilmesi için bundan fazla zammın mümkün olmadığını söyleyene gene sözcüleri zam ve bütçe ödeneklerini kendilerine göre uygulamada kendilerine hizmet eden kurumlarını kullanabilmede daha bonkör davranabiliyorlar. Savunma ve güvenlik adı altında tanımlanan, savaşa ayrılan payların yüksek oluşu bundan sonraki süreçte içeride ve dışarıda insanların hayatının çekilmez bir hal alması kaçınılmaz olacaktır. Dünyada bir savaşı çıkarmaya çalışan egemenlere karşı işçiler, emekçiler birlik olmalı ve savaşa ayrılan bu bütçenin eğitime, sağlığa, kısacası toplumun yararına ayrılması için mücadele etmelidir. Bu dönem açıklanan 2013 bütçesinde egemenlere hizmet eden kurumların başında gelen M. İstihbarat Teşkilatı'nın payı % 32,2 oranında artırılacaktır 995 milyon TL'ye çıkarıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın payı 20.3 milyon TL, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün payı 14.7 milyon TL, Jandarma Genel Komutanlığı'nın payı 5.8 milyon TL, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın payı 423 milyon TL. Milli Eğitime ve sağlığa ayrılan payların düşüşte oluşu bu kurumların gelecekte sermayeye peşkeş çekileceğinin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. 2002'de % 17,18 olan eğitime ayrılan pay bugün % 6,64oranına geriletilmiştir. Önceki yıl Sağlık Bakanlığı'na ayrılan pay % 25, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ayrılan pay ise % 16 oranında bütçesinde aslan payını ise her dönem olduğu gibi bu dönemde Diyanet İşleri Bakanlığı almıştır. Dindar nesiller yetiştirmek için ihtiyaç duyulan bu kurumun payı4,604 milyar TL bütçesi ile 11 bakanlığın bütçesini geride bırakırken, önceki dönemdeki bütçesinin üzerine % 18'lik bir artış yapılmıştır. Güneydoğu'daki illere yerleştirilen patroitlerin ve personelin masrafına 6 milyar dolar ayıran egemenlerin temsilcileri konu toplumun eğitimi ve sağlığı olunca bu kadar cömert davranmıyorlar. Tüm bu harcamalara bakınca yine bunun faturasını vergi adı altında veya zamlarla işçilere ve emekçilere ödeteceklerdir bütçesi bu haliyle geniş halk kitlelerinin ihtiyacını karşılayamaz. Aslında bu bütçe emperyalistlerin savaşlarına, insanların katledilmesine harcanan bir bütçedir. Bu bütçe ve sermayeden yana hazırlanan tüm bütçeler, biz işçi ve emekçiler tarafından reddedilmesi gereken bir bütçedir. 5

6 Emperyalist saldırganlık ve savaş bizler için yoksulluk, işsizlik, yıkım demektir! İçeride işçi ve emekçilere pervasızca saldıran AKP, kardeş halklara karşı ise savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Kısa süre öncesine kadar komşu ülkelerle sıfır sorun politikası izlediğini iddia eden hükümet, bugün komşu ülkelerle savaş noktasına gelmiş bulunuyor. Malatya Kürecik e füze kalkanı kuran AKP iktidarı Adana, Maraş ve Gaziantep e de Patriot füze sistemlerini konuşlandırdı. NATO üslerine açılan araziler, patriotlar, füze kalkanları ile ülke, emperyalist savaşın en ön cephesi durumuna getirildi. Sermaye ve emperyalistler için çalışan bu iktidar siyonist İsrail le de yeniden kucaklaştı. Amerikancı AKP Hükümeti, kurulduğu günden beri emperyalistlerin Ortadoğu'daki projelerinin açık destekçisi olduğunu beyan etmiştir. Öyle ki, Tayyip Erdoğan, Ben Büyük Ortadoğu Projesi nin (BOP) Eş Başkanıyım diye açıklama yapmıştı. AKP nin emperyalist zorbalar adına yürüttüğü bu aktif tetikçilik hizmetinin faturası ise, bizlere çıkartılmaktadır. Unutmayalım ki, kardeş halklara atılan her bir bomba nice masum insanın canını çalmaktadır. Yani bizden alınan yüksek vergiler ve zamlardan elde edilen gelirler, kardeş halkların kanını akıtmak için kullanılıyor. Komşu halklara savaş ilan AKP iktidarı, aynı anda biz işçileri hedef alan yeni ve kapsamlı saldırı paketleri ilan ediyor. Halihazırda açlık sınırının altında olan ücretlerin azaltılması, çalışma saatlerinin yükseltilmesi, kıdem tazminatının gasp edilmek istenmesi bu saldırıların sadece bir kısmıdır. Patronların çıkarlarını koruyan, yasalarla bunu güvence altına alan devlet, bir yandan kardeş haklara savaş ilan ederken öte yandan da; insanca yaşam ve çalışma koşulları için mücadele eden işçilere, onuru ve özgürlüğü için mücadele eden Kürt halkına, inanç özgürlüğü isteyen Alevilere azgınca saldırıyor. Komşu halklara saldırganlığı pervasızca gerçekleştirmek isteyen AKP hükümeti, önüne çıkan engelleri kaldırmak için de her yolu mubah saymaktadır. Halkların kardeşliğine sıkılan kurşunların, emperyalist çıkarlar için yapılan savaşların biz emekçilere getireceği yıkımları gören/gösteren öncü işçiler, avukatlar, gazeteciler, öğretmenler, ilericiler, devrimciler ise, önce polisin saldırısına uğruyor, ardından mahkemeler tarafından tutuklanıyorlar. Eğer ki bizi emperyalist planların askerleri yapmak istiyorlarsa, eğer ki emperyalist savaşların faturası bizlere kesilmek isteniyorsa, bu oyunu bozacak olan da bizlerden başkası değildir. Bizler bu saldırganlığa ve savaşlara karşı mücadele etmezsek, yüzbinlerce insan katledilecek demektir. Bizler bu barbarlığa karşı örgütlü mücadele etmezsek yaşam ve çalışma koşulları daha da ağırlaşacak demektir. Önemle vurgulamayız ki, ne bizler ne de komşu ülkelerdeki kardeş halklar, sadece ve sadece emperyalistlerin, patronların ve onların yandaşlarının çıkarına olan bu savaşların parçası olmamalıyız. Eşitlik ve kardeşlikten yana tutum almalı, örgütlenmeli, bu savaş oyununu bozarak kardeşliği ve birliği güçlendirmeliyiz. Savaşa gitmemiz buyruldu Savaşa gitmemiz buyruldu Toprak için aslanlar gibi dövüşün diyerek Toprak için! Ama kimin toprağı? Söylenmedi bu - Dere beyinin toprağı olsa gerek! Savaşa gitmemiz buyruldu Özgürlük adına diyerek Özgürlük adına! Ama kimin özgürlüğü? Söylenmedi bu Halkın özgürlüğü olmasa gerek! Savaşa gitmemiz buyruldu Bizden dendi yardım bekliyor müttefik uluslar Ama en önemli şey unutuldu: Kimin cebine girecek banknotlar? Savaş kimisi için hayatla ödenen bir fatura Milyonluk kazançtır kimisine Çocuklar, daha ne kadar - Katlanacağız bu ağır işkenceye? Demyan BEDNIY Çeviri: Ataol Behramoğlu 6

7 Zenginliğin kaynağı artı-değer sömürüsü Toplumun çoğunluğu zenginliğin, ya çalışılarak kazanıldığını ya Allah tarafından verildiğini düşünür. Bazıları ise, akıllı oldukları için patronların zengin olduğunu var sayar. Örneğin Sabancı Holding'in sahibi Sabancı, para kazanmaya, küçük bakkal dükkanı açarak (bazı rivayetlere göre ise simit satarak) başlamıştır. Kimi zenginlere ise Allah yürü ya kulum demiş ve adam da yükünü tutmuştur... Tabi bunlar, zenginliğin kaynağını bilmeyenlerin inanabileceği hikayelerdir. Eğer zenginlik çalışılarak kazanılabiliyorsa, hayatları çalışarak geçmesine rağmen, işçiler neden bir türlü zengin olamıyorlar? Zenginlik salt akılla ilgili olsaydı, Koç'un, Sabancı'nın müdürleri, patronlarından daha akıllı daha eğitimli, kültürlü olmalarına rağmen, neden kendilerine ait fabrikaları yok diye düşünmek gerek. Bu örnekleri uzatmak mümkün, amacımız bu olmadığından, tartışmayı burada noktalayalım. Gerçekte zenginliğin kaynağı, işçiye ödenmeyen, emek gücünün karşılığıdır. Amacımız bunu bilimsel olarak açıklamak ve aynı zamanda, zenginliği üreten işçilere sermaye sınıfının kurnazca ve meşru/yasal yollarla el koyduğu bu zenginliği geri almaya çağırmaktır. Zenginlik denince akla ilk önce para gelir. Sabancı'nın çok parası vardır. Koç'un çok parası vardır. Koçbank koça aittir. (Koç-Sabancı denince tüm patronlar sınıfı akla geldiği için bu iki ismi kullanıyoruz)ve aynı zamanda bunların birden çok fabrikaları vardır, evleri, katları, yatları... Ki bu büyük servetin yanında hesap etmeye bile değmez. Bu büyük servetlerin oluşması, işçilerin ürettiği metaların, kullanım değeri ve değişim değeri olan metaların pazarda satılması sayesinde olmuştur. Şimdi konunun daha iyi anlaşılması için bu literatürde sıkça kullanılan bazı terimlerin açıklamasını yapalım. META: Belli bir emek gücü harcanarak, pazarda satılmak üzere üretilmiş tüm ürünlerdir. Kazak, pantolon, ev, araba, ekmek vb. gibi. Metaların bir kullanım değeri bir de değişim değeri vardır. Kullanım değer bir ihtiyacı karşılaması, değişim değeri ise, pazarda satılması için gereklidir. Metanın bu özelliklerinden dolayı değeri 60 TL olan bir kazağı, değeri 10 TL olan bir ekmekle değiştirebilmek mümkün olur. Bir kazağı altı ekmekle veya altı ekmekle bir kazağı değiştiririz. 6 ekmek = 1 kazak eder. Pazarda gerçekleşen bu süreç kazakla ekmek arasındaki değişim değerinin eşitliğine dayanır. Burada geçerli olan eşit değerlerin değişimidir. PARA: Değişim aracı görevi ve birçok işlevinin yanı sıra para, metaların değişim değerlerinin birbirlerine oranını ifade eder. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi. EMEK GÜCÜ: Metaların üretiminde kullanılan emek süresidir. Emek her zaman var olan soyut bir değerdir. Patrona sattığımız anda metalaşır. Patron işçiyi değil fabrikada sömürmek üzere onun emek gücünü satın alır. İşçi, bu emek gücüyle ev, araba, ekmek üretir. Fabrikada geçirdiğimiz süre ile ve bu süre içerisinde harcanan emek; emek gücünü oluşturur. Bu emek gücünün değeri, ürettiği meta ile eş değerdedir. Artı-değer sömürüsünü anlamak için önce bir metada somutlanan emek gücünün değerini bulmak zorundayız. Bir metaya değer katan, onda somutlaşan emek gücüdür. Bir metanın üretimi için belli miktarlarda emek araçlarına ihtiyaç duyulur. Bunlar hammadde, makineler, enerji, aletedevat gibi diğer emek ürünleridir. Bunların toplamına sabit/değişmeyen sermaye denir. Ancak üretim sürecinin başlayabilmesi için bir de emek gücüne ihtiyaç vardır. Emek gücünün satın alınması için harcanan paraya ise, değişen sermaye denir. Belli bir miktar emek harcanmadan yeni bir değer üretilemez. Örneğin bir kazağın üretim sürecini ele alalım. Bir kazak için bin metre iplik, bir iğne kullanıldığını varsayalım. Bunların toplamı 20 TL olsun. Makinelerin yıpranma payı ve elektrik, su vb. giderler de 10 TL olsun. Buna göre, bir kazaktaki sabit sermayenin toplamı 30 TL olur. Her bir kazak üretiminde sabit sermaye, 30 TL olarak fiyata eklenir. Oysa bir kazak pazarda 60 TL'ye satılmaktadır. Burada metanın fiyatına eklenen bu 30 TL nereden gelmektedir. Üretim sürecinin sonunda, kullanım değeri olan yeni bir meta yani kazak üretilmiştir. Bu üretim sürecinde harcanan emek gücü kazağa 30 TL'lik bir değer katmıştır. Bu örnekte görüldüğü gibi kazak üretimine harcanan emek gücünün değeri 30 TL'dir. İplik, iğne, makine gibi araçlar emek ürünleri olduğu için bunların da üretiminde bir emek gücü kullanılmıştır. Bunların toplamı da 30 TL'dir. Bir meta üretiminin başı ve sonu arasındaki süreci ele alırsak, toplam emek gücünü bulmuş oluruz. Bu toplam emek gücünün değeri metanın değişim değerine eşittir. İşçinin günlükçü, aylıkçı olarak patrona sattığı bu emek gücüdür. Bir işçi günlüğü 30 TL'den 10 saatte 2 kazak dokumaktadır. Bu durumda işçi, ilk 5 saati kendi için çalışmış olur. Geriye kalan 5 saatte ise, bir karşılık almadan patrona meta üretmektedir. İşte işçiye herhangi bir ücret ödenmeden üretilen bu metanın satışından elde edilen para, artı-değer sömürüsünün kaynağıdır. İş saatlerinin uzatılması veya iş temposunun yükseltilmesi ile artı ürün oranı, yani artı-değer sömürü oranı da artmış olur. Artı-değerin kaynağı, sermayenin değişen kısmından, yani işçinin emek gücünü satın almak için harcanan kısmından elde edilmektedir. Zira sabit sermaye, makineler, hammaddeler, aletedevatlar vb. olduğu gibi kalırken, işçilerin emek gücünü satın almak için kullanılan değişen sermaye, örneğimizde iki katına çıkmıştır. İşçiye 30 lira ödeyen kapitalistin, işçinin ürettiği metalardan kazandığı para 60 liradır. Yani bir işçinin emek gücü için 30 lira değişen sermaye harcayan kapitalist, günün sonunda 60 lira elde etmiştir. 30 liraya tekabül eden bu artı-değerin kaynağı, işçinin karşılığı ödenmeyen emek gücüdür. Zenginliğin kaynağı meta üretimi iken ve bu metaları biz işçiler üretirken açlık, yoksulluk içinde yaşıyorsak, bunun nedeni artı-değer sömürüsüdür. Bu sömürüyü ortadan kaldırmak, özel mülkiyete dayalı sistemi yıkmaktan geçer. Bu da fabrikaların, limanların, sanayi ve tarım işletmelerinin kapitalistlerin elinden alınması ve toplumsal mülkiyete dönüştürülmesiyle mümkün olabilir ancak. Buradan ürettiğimiz tüm zenginlikleri geri almak için tüm işçileri örgütlü mücadeleye çağırıyoruz. Örgütlü gücümüzü patronlara karşı göstereceğimiz en güçlü silahımız olan grev silahını, geleceğimizi kendi ellerimize almak için, en etkili bir şekilde kullanmaktan geri durmamalıyız. 7

8 Soluğum tükenmedikçe bu doyumsuz dünyada Güneşe karışmadıkça etim Kavel grevcilerinin türküsünü söyleyeceğim Ve izin verirlerse İstinyeli emekçi kardeşlerim İzin verirlerse Kavel Grevcileri İlk çocuğumun adını Kavel koyacağım Hasan Hüseyin Korkmazgil Grev hakkının kazanıldığı grev: KAVEL Grev ve toplusözleşme yasalarının henüz çıkmadığı ve grevin yasak olduğu bir dönemde Kavel grevi, işçi sınıfı içerisinde bir kıvılcım olur. 1963'te İstanbul İstinye'de kurulu olan Kavel Kablo Fabrikası'nda Türk-iş'e bağlı Maden-iş Sendikası'na üye 170 işçi, fazla mesailerinin, yıllık ikramiyelerinin tam olarak ödenmemesini ve ağır çalışma koşulları nedeniyle üç temsilci arkadaşlarını patronla görüşmek üzere gönderirler. Patronun yanıtı, gelen temsilcileri ve Maden-İş Sendikası Şişli şube başkanını ve sendikanın işyeri baş temsilcisini işten çıkarmak olur. Daha sonra da yaptıklarıyla yetinmeyen patron işçilere sendikadan ayrılmaları için baskı uygulamaya başlar. İşçiler ise işten çıkarmaları ve baskıları protesto etmek için 28 Ocak 1963 günü tezgah başında beş günlük oturma eylemi başlatırlar. Patron işçilerin bu tutumu üzerine, asayişi bozdukları gerekçesiyle 10 işçiyi daha işten çıkarıp lokavt ilan eder. İşçiler de bu saldırıya fabrika önünde çadır kurup direnişe geçerek karşılık verir. Bu hareketli süreçte başka fabrikada çalışan işçiler ise Kavel işçilerine destek amaçlı bir çok kampanya ve eylemler düzenlerler. Diğer fabrikalarda çalışan birçok işçinin bu desteği sınıf dayanışmasının en güzel örneği olmuştur. Grevi kırmak amacıyla 5 Şubat'ta gazetelerde bir ilan yayınlanır. Fabrikaya işçi alınacağını belirten bu ilanı gören işçiler, işyeri önünde gece-gündüz nöbet tutmaya başlarlar. Polislerin fabrika önündeki işçileri dağıtmak için yaptığı müdahale sırasında 9 işçi tabanca kabzası ve coplarla yaralanır. İşçilere İstinye halkı da polisleri protesto ederek destek verir. Daha sonraki günlerde eyleme işçi eşleri de katılır. Direniş sürerken işveren kablo yüklü kamyonları fabrika dışına çıkartmak ister ve bunun üzerine direnişteki işçilerin eşleri de fabrikanın önüne barikat kurarlar. Ancak polis ekipleri kadınları dağıtırlar. Giderek katmerleşen bu durum üzerine Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit in araya girmesiyle Türk-İş ile Türkiye İşveren Konfederasyonu (TİSK) arasında bir anlaşma imzalanır ve işçiler işbaşı yapar. Kavel Kablo da direnişin sona ermesinin ardından gelişen süreçte 6 işçi tutuklanırken 52 işçi ile ilgili 5 ayrı dava açılır. İşçilere Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu na muhalefet, polise mukavemet, mesken masumiyetini ihlal vb. suçlamalar yöneltilir. 10 Haziran da tutuklu 6 işçinin serbest bırakılmasından sonra yeniden başlayan işten çıkarmalar üzerine fabrikanın kaplama dairesindeki 30 işçi toplu halde iş bırakır ve bu eylem nedeniyle duruma el koyan sıkıyönetim, 6 işçiyi gözaltına alır ve 5 işçiyi grev kışkırtıcısı olmakla suçlar! Kavel işçilerinin bu ısrarlı mücadelesi, ekmek kavgası grev hakkının yasallaşmasına yarayan ve kamuoyunda Kavel Maddesi olarak da bilinen yasal düzenlemenin 15 Temmuz 1963 te kabul edilmesi ile devam eder. 24 Temmuz 1963 te yürürlüğe giren 275 Sayılı Yasa da yer alan ve yasadan önce yapılan grev nedeniyle haklarında takibat yapılan işçilerin davalarının düşmesi sağlanır. Direnişin kazanımlarla sonlanması ile birlikte, yarattıkları ve sonraki sürece bıraktıkları ile Kavel direnişi, ülkemiz sınıf mücadelesi tarihinde simgesel olurken işçi sınıfının da birlik olduğunda ve mücadele ettiğinde neler yapacağının da kanıtı olmuştur. Kavel işçileri hem patrona, hem sendikanın sessiz kalmasına, hem de bu kapitalist sisteme karşı sınıf mücadelesinde yerini almıştır. İşçi Bülteni Özel Sayı: 976 * Fiyatı: 25 Kr * Nisan 2013 * Sahibi ve S. Yazı İşleri Md.: Tayfun Altıntaş * Yayın Türü: Yerel, süreli, siyasi, ayda bir, Türkçe * EKSEN Basım Yayın Ltd Şti *Millet Caddesi Sultan Cami Sk. No:2/9 Fatih/İSTANBUL * Tel/Fax: (0212) * Baskı: Özdemir Mat. Davutpaşa Cad. Güven Sanayi C BlokNo:242 Topkapı/İSTANBUL * Tel: (0212)

Şubat ayının başında yeni yıl zamlarımız OSB-İMES İŞÇİLERİ BÜLTENİ. Örgütlü mücadeleyi yükseltelim! Düşük ücret zamlarına ve hak gasplarına karşı;

Şubat ayının başında yeni yıl zamlarımız OSB-İMES İŞÇİLERİ BÜLTENİ. Örgütlü mücadeleyi yükseltelim! Düşük ücret zamlarına ve hak gasplarına karşı; OSB-İMES İŞÇİLERİ BÜLTENİ İşçi Bülteni Özel Sayı 935 - Şubat 2013 Düşük ücret zamlarına ve hak gasplarına karşı; Örgütlü mücadeleyi yükseltelim! Şubat ayının başında yeni yıl zamlarımız belli olacak. Asgari

Detaylı

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde MESS in tüm dayatmalarına direnen metal işçileri açısından 2015 yılı önemli bir mücadele yılı olacak. Metal işçileri, 12 yıllık iktidarı

Detaylı

15-16 Haziran ın gücüyle emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı örgütlü mücadeleye!

15-16 Haziran ın gücüyle emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı örgütlü mücadeleye! uyla 15-16 Haziran direnişinin ruh işçilerin birliği! halkların kardeşliğini büyütelim Yerel işçi gazetesi - Gebze, Çayırova, Tuzla Mayıs 2013 gazetegrev@gmail.com 05428431601-05373352775 Metal işçileri

Detaylı

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu!

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu! TÜMTİS Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Yayın Organı 2 İÇİNDEKİLER Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Sahibi: TÜMTİS Adına Genel Başkan Kenan ÖZTÜRK Sorumlu Yazıişleri Müdürü Av. Fevzi Saygılı Yazı işleri

Detaylı

İşçilerin Payına Ne Düşüyor?

İşçilerin Payına Ne Düşüyor? Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Ocak 2012 No:46 Bütçe Nereye Gidiyor? İşçilerin Payına Ne Düşüyor? Geride bıraktığımız

Detaylı

Sömürü cenderesini parçalamak için 1 Mayıs a!

Sömürü cenderesini parçalamak için 1 Mayıs a! 2 Sömürü cenderesini parçalamak için 1 Mayıs a! (Öncesi sayfa 1 de) Çalışma yaşamında bu sorunlarla karşılaşırken, toplumsal yaşamda ise tüm toplumun hukukunun çiğnendiği, soluk alamadığı bir karanlık

Detaylı

İstihdam Paketi mi Soygun Paketi mi?

İstihdam Paketi mi Soygun Paketi mi? Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org Haziran 2008 No:3 İstihdam Paketi mi Soygun Paketi mi? Patronların hizmetkârı

Detaylı

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73 Uzun İş Saatlerine, Düşük Ücretlere, Taşeronluğa, Anti-Demokratik Uygulamalara

Detaylı

Sözü herkes söyler, eylem özgür insan işidir...

Sözü herkes söyler, eylem özgür insan işidir... Sözü herkes söyler, eylem özgür insan işidir... İşçi Bülteni Özel Sayı 933 Emperyalist Savaşa, Kapitalist Sömürüye, Kadına Yönelik Şiddete, Cinsel Ulusal ve Sınıfsal Sömürüye, Karşı Eylem e Örgütlenmeye!

Detaylı

Emekçilerin Soyulmasına Hayır!

Emekçilerin Soyulmasına Hayır! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2012 No:47 Genel Sağlık Sigortası Adı Altında Emekçilerin Soyulmasına Hayır! İşçilerin,

Detaylı

Türk Metal bayram arifesinde satış taslağını açıkladı...

Türk Metal bayram arifesinde satış taslağını açıkladı... İşçi Bülteni Özel Sayı No:1161 * Ağustos 2014 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ facebook: Metal İşçileri Birliği - MİB Türk Metal bayram arifesinde satış taslağını açıkladı... Satışa geçit yok,

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2014 No:76 Egemenler, devleti nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmazlık içindedirler.

Detaylı

METAL İŞÇİLERİNİN HAK ALMA MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ!

METAL İŞÇİLERİNİN HAK ALMA MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Şubat 2015 Fiyatı: 1,00 TL METAL İŞÇİLERİNİN HAK ALMA MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ! ŞÖFÖRÜME PARİS TE ETTİK DOKUNMA! KATLİAM ETTİK... ÜLKER İŞÇİLERİNİ ZİYARET EJOT TEZMAK İŞÇİLERİNİ

Detaylı

Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ

Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ İşçi Bülteni Özel Sayı No:1177 *Kasım 2014 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Metal İşçileri Birliği -MİB Ne dayatmaları kabul ederiz, ne de satış sözleşmesini! G rup toplu sözleşme sürecinde Türk

Detaylı

işçi bülteni Haklarımızı koruyalım! OSB -İ M E S

işçi bülteni Haklarımızı koruyalım! OSB -İ M E S OSB -İ M E S işçi bülteni İşçi Bülteni Özel Sayı 598 TEMMUZ 2010 Haklarımızı koruyalım! Patronlar sınıfı çalışan milyonlarca işçinin üzerinden kurduğu sömürü düzenini işçilerin ve tüm toplumun haklarını

Detaylı

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2009 No:19 Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış

Detaylı

Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye propaganda edilen kapitalist

Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye propaganda edilen kapitalist Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2008 No:7 Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

Yeniden Tekel Açılımı

Yeniden Tekel Açılımı Akdeniz havzasında devrimci bir merkez, RedMed sitesi yayında Daiyang grevi, Yurtiçi Kargo, Taral Makina, Teknopark işçileri & Asistan mücadelesi THY direnişinden işçi sınıfına selam Şubat 2013 / Sayı:

Detaylı

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız!

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız! Şartsız çekilme Marksizmin kuyumcusunu yitirdik THY işçileri 15 Mayıs ta grevde! Bosch un direnişçi işçileri, Koç Üniversitesi direnişi, İzelman işçileri... Mayıs 2013 / Sayı: 43 www.gercekgazetesi.net

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ. Saldırı işçi sınıfınadır! Sınıfa karşı sınıf. GREV hakkına sahip çıkalım!

METAL İŞÇİLERİ. Saldırı işçi sınıfınadır! Sınıfa karşı sınıf. GREV hakkına sahip çıkalım! İşçi Bülteni Özel Sayı No: 861 * Haziran 2012 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Saldırı işçi sınıfınadır! GREV hakkına sahip çıkalım! Sermaye hükümeti torba yasa adı altında gündeme getirdiği paketlerle

Detaylı

Sosyal yıkım saldırılarına karşı örgütlü mücadeleye!

Sosyal yıkım saldırılarına karşı örgütlü mücadeleye! OSB-ĐMES ĐŞÇĐ BÜLTENĐ Đşçi Bülteni Özel Sayı No: 241 Đşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır! Aralık 2007 * Fiyatı: 25 YKr Sosyal yıkım saldırılarına karşı örgütlü mücadeleye! Geçmişe baktığımızda

Detaylı

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan...

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... 2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2006/20 (20) 27 Mayıs 2006 İÇİNDEKİLER AKP ye yönelik operasyon açığa çıktı Düzen cephesinde sertleşen iç mücadelenin yeni aşaması........................ 3 Kızışan

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ NE YAPMALI?

METAL İŞÇİLERİ NE YAPMALI? Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2015 Fiyatı: 1,00 TL METAL İŞÇİLERİ NE YAPMALI? METALDE İŞÇİ KIYIMI! TAPU KADASTRO ÇALIŞANLARI EYLEM YAPTI Tunus Dersleri Güvercin Anıldı 15 16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ

Detaylı

Açlığa, Pahalılığa, Yozlaşmaya, Taşeronlaşmaya, Zulme Karşı İşçi Meclisleri nde Örgütlenelim

Açlığa, Pahalılığa, Yozlaşmaya, Taşeronlaşmaya, Zulme Karşı İşçi Meclisleri nde Örgütlenelim Goldaş İşçileri Direnişe Başladı Patronları tarafından oyalanan kandırılan işçilere Goldaş işçileride eklendi. Devrimci İşçi Hareketi ile buluşan işçiler hakları olan, kıdem ve ihbar tazminatı, 10 aylık

Detaylı

işçi bülteni OSB -İ M E S Asalak patronlardan hesap sormak, kölece çalışma koşullarını parçalamak için metal işçilerinin birliğini örgütleyelim

işçi bülteni OSB -İ M E S Asalak patronlardan hesap sormak, kölece çalışma koşullarını parçalamak için metal işçilerinin birliğini örgütleyelim OSB -İ M E S işçi bülteni İşçi Bülteni Özel Sayı 502 Kasım 2009 Asalak patronlardan hesap sormak, kölece çalışma koşullarını parçalamak için metal işçilerinin birliğini örgütleyelim 22 Kasım da Metal İşçileri

Detaylı

Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim!

Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Mayıs 2013 No:62 Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim! İşçilerin haklarını

Detaylı