HANE PLUS-ESTEK SİTE YÖNETİM REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HANE PLUS-ESTEK SİTE YÖNETİM REHBERİ"

Transkript

1

2 HANE PLUS-ESTEK SİTE YÖNETİM REHBERİ Değerli Hane Plus sakinleri; Hane Plus a hoşgeldiniz. Size yeni yuvanızda sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Sizler için, Konutlarınıza yerleşirken ve yerleştikten sonraki süreçte yapmanız gerekenlerle ilgili en sağlıklı bilgiyi almanız adına hazırladığımız bu yönetim rehberinde, size yardımcı olacak bir çok konuyu açıkladık. Yönetim Ofisi irtibat bilgileri; Kat mülkiyeti kanunundan bilgilendirmeler; Genel giderlere katılma bilgileri; Aidatlarınız için gerekli banka hesap bilgileri; Balkon ve teras kullanımları; Bahçe bitkileri ve yeşil alan uygulamaları; Bina içi uygulamaları; Açık ortak alan uygulamaları; Sıcak su kontör uygulamaları; Abonelik uygulamaları; İskan uygulamaları; gibi başlıklar altındaki içerikleri açarak, doğru ve sağlıklı bir yönlendirme yapmak hedefimizdir. Hane Plus ta yaşamınızı kolaylaştırmak ve sizler için Yönetim Planı ve ilgili mevzuata uygun şekilde Yönetsel idari işleri yapmak, sitenin ortak alanlarındaki altyapı ve tesislerde Yönetim, Teknik İşler, Temizlik, Bahçe ve Güvenlik hizmetlerini vermek üzere bir Yönetim organizasyonu oluşturulmuştur. HANE PLUS Yönetim Ofisi; C-Blok 5 No lu dairede bulunan ofiste hizmet vermektedir. Yönetim Hizmetleri Hane Plus Site Yönetim Müdürlüğü; Bağımsız Bölümlerin kendi teknik alt yapısı ve konut sahiplerine tahsis edilmiş özel alanlar hariç olmak üzere, HANE PLUS ortak alanlarında; - Yönetim ve İdari hizmetleri, - Teknik işletim, bakım ve onarım hizmetlerini, - Sosyal tesis yönetimini, - Fiziki Güvenlik hizmetlerini, - Blok ortak alanları ve çöp toplama dahil Genel Temizlik hizmetlerini, - Bahçe Bakımı hizmetlerini,

3 Sosyal Tesislerde hizmet veren işletmenin, kontrol ve denetimini yapmak üzere organize olmuştur. Amacımız, Hane Plus toplu yapısında kurulacak kat mülkiyeti ilişkilerinin yönetimi konusunu düzenlemek, bu ilişkilerden ve yönetimden doğabilecek sorunları çözecek kurallar koymak, kat irtifakı sahipleri ya da kat maliklerinin yönetime ilişkin hukuki durumlarını belirlemek, bu sıfatla ya da sair herhangi bir suretle kat mülkiyeti ilişkilerine taraf veya dahil olanların yetki, ödev ve sorumluluklarını saptayarak taşınmazın tamamında güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir tasarruf düzeninin kurulup devam etmesini sağlamaktır. Konutunuzu teslim aldıktan sonraki tüm süreçlerde; bilgi almak, bildirimde bulunmak, tüm istek ve taleplerinizi iletmek için; muhatabınız Hane Plus - Estek Site Yönetim Müdürlüğü olacaktır. Yönetim ile iletişim için numaralı telefonu arayabilirsiniz. Dairelerinizin 2. el satış ve kiralama değerlendirmeleri için, tek yetkili firmamız site dahilinde ofisleri bulunan Blue White isimli firmadır. İrtibat telefonları; no lu telefonlardır. Konutunuzu teslim aldıktan sonra, belli ise, taşınma tarihinizi, eğer konutunuzu kiralayacak/kiralamış iseniz kiracı bilgilerini Yönetim Müdürlüğüne iletmeniz, herhangi bir sürprizle karşılaşmaksızın, gerekli iş ve işlemleri kolaylaştıracaktır. Ayrıca, tarihli 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 8. maddesine göre; Madde 8 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda, aile reislerinin bu Kanuna göre dolduracakları her çeşit bildirimlerin birer örneği sorumlu yöneticiye verilir. Aile Reisinin, Yönetime Kimlik Bildirme mecburiyeti vardır. Muhtarlıktan(veya Yönetim Ofisimizden) temin edebileceğiniz Resmi Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form-5 in tarafınızdan doldurulması ve Yönetim Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Madde 11 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler. Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar. Hane Plus-Estek te konutunuzdan çıkan atık ve çöpler, poşet içinde korunmuş şekilde kat hollerinde bulunan çöp odalarındaki konteynır içlerine atılacaktır. Kapı önüne bırakılan çöpler alınmayacağından, çevre kirliliğine neden olacaktır. Kat malikleri, kendi bağımsız bölümleriyle eklentilerini, blok ortak yerleri ile Toplu Yapı ortak alan ve tesisleri kullanırken hüsnüniyet kaidelerine uymak zorundadır.

4 a) Kat malikleri, kendi bağımsız bölümleriyle eklentilerini, blok ortak yerleri ile Toplu Yapı ortak alan ve tesisleri kullanırken hüsnüniyet kaidelerine uymak zorundadır. Kendi bağımsız bölümlerini randevu evi,kumarhane veya benzeri yer gibi ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar, b) Bağımsız bölümlerin balkon (teras) ve pencerelerinden halı,kilim vs. Silkemez,su ve benzeri şeyler dökemez çöp vs. şeyler atamazlar. Binanın dış cephesine bahçeye çamaşır asamazlar. c) Kendi bölüm ve eklentisinde evcil hayvan besleyen kat malikleri, ortak alanların temizliğine dikkat edecek ve diğer malikleri rahatsız etmemeye özen göstereceklerdir. Site yürüyüş yollarında tuvalet v.s ihtiyaçlarını yaptırmamaları, bu gibi ihtiyaçları site dışında karşılamaları gereklidir. d) Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi, Toplu Yapı Yönetim Kurulu müsaade etmedikçe toplantıları ortak yerlerde yapamazlar. e) TV,Radyo ve müzik aletleriye benzeri şeyleri diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde kullanamazlar. f) Bağımsız bölümleriyle eklenti ve ortak yerlerde;patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar ve diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı,koku,duman,toz çıkarmak gibi hareketlerde bulunamazlar. g) Toplu Yapı Yöntim Kurulu müsaade etmedikçe blok yapının ön,yan veya arka cephelerine,bağımsız bölümlerin pencere,balkon veya teraslarına,dışarıdan görünen veya dışarı sarkan levha veya tabela asamazlar;balkon veya teraslara binanın genel görüntü ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik koyamaz ve güvenlik önlemleri alamazlar. h) Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde bizzat kendisi oturmuyor,kullanmıyor ise;kendi tebligat adresini,bu adresteki değişiklikleri, bağımsız bölümde her ne sebeple ve sıfatla olursa olsun oturan ( kira, sükna, vb.) kişilerin ad,soyadı ve iş adresleri ile telefonlarını en geç 15 gün içinde,blok yöneticilerine bildirmek zorundadırlar. Aksi halde yönetimde mevcut son adresleri tebligat adresi sayılır.işlemler bu adrese göre yapılır. Kat malikleri, KAT MÜLKİYETİ KANUNU, sözleşmeler ve yönetim planındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla,kendilerine ait bağımsız bölüm üzerinde KAT MÜLKİYETİ KANUNU nun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.ancak kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamazlar. Kat malikleri,toplu yapının (taşınmaz malın) bütün ortak yerlerinde Medeni Kanunun müşterek mülkiyet hükümlerine göre kullanma,faydalanma hakkına sahiptirler. Kat malikleri, ortak yerlerin bakım ve temizliğine itina göstermeye,blok ve toplu yapının güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda bulunan tüm üyelerin oy birliği ve vereceği bir karar olmadıkça toplu yapıda bulunan kat maliklerinin hiçbirisi

5 ortak yerlerde,inşaat,onarım,tesisat yaptıramayacakları gibi değişik renkte dış boyada yaptıramazlar. Ancak kendi blokları ile ilgili olmak kaydıyla tavan,taban ve duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerde,blok kat maliklerinin ortak rızaları ve toplu yapı yönetim kurulunun izni ile blok yapıya zarar vermeyecek onarım ve tadilat yapılabilir. Kat malikleri kendilerine ayrılan yerler dışında ortak yerlere araç,eşya vb. Hiçbir şey bırakamazlar ve ortak alanları tek başlarına başkalarının kullanımlarını engelleyecek biçimde kullanamazlar.tahsis edilen alanlar haricinde çöp vs. Koyamazlar. Ortak alanlara konulan ve belli bir amaca tahsis edilen demirbaşların yerlerini değiştiremezler. a) Yukarıda zikredilen hususların dışında kalan mimari değişiklikler Site Yönetim Kurulunun ön iznine tabidir ve izni alınan değişiklikler ancak İmar Mevzuatı gerekleri yerine getirerek yapılabilir. b) Oy birliği olmaksızın Ana yapı ve ortak alanların boya ve kaplama malzemelerinin rengi ve niteliğini değiştiremez. c) Hiçbir kat maliki ana yapının genel dış cephe mimarisini bozacak şekilde dış cephe duvarları,teras alanları,bahçe alanları vb. dışarıdan gözükecek şekilde kilima, kombi,çanak anten,soğutma sistemleri gibi mekanik, elektronik herhangi bir cihaz koyup eklenti yapamaz. d) Bağımsız Bölüm Maliklerinden herhangi birini yukarıda belirtilen kurallara uymayan mimari değişiklik girişimlerine karşı diğer Bağımsız Bölüm Maliklerinden herbirinin müdahale hakkı vardır. e) Bağımsız bölüm içinde yapılacak onarımlar,hafta içi:10:00-17:00 saatleri arasında yapılmalıdır.hafta sonu ve tatil günlerinde yapı onarım vb. gürültülü işlemler yapılmayacaktır. f) Bağımsız bölüm içinde yapılacak yapı onarım işlemleri hakkında 2 gün öncesinden site yönetimine billgi verilmeli ve yönetim planındaki esaslara uyulmalıdır. g) Gerek Yönetim Planı uyarınca izne bağlanmış gerekse izne bağlanması zorunlu olmayan onarım ve gerekli değişikler sırasında izlenecek yapı ve çalışma yöntem ve şeklinin Site Yönetim Kurulu tarafından saptanacak genel ve özel esaslara uygunluğu sağlanacak,oluşacak moloz ve inşaat artıklarının Site sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde depolanması ve kaldırılmasına özen gösterilecektir.site Yönetim Kurulunun ihtarından itibaren 24 saat içinde kaldırılmayan atıklar Site Yönetim Kurulunca kaldırılır ve bedeli % 50 fazlası ile ilgili Bağımsız Bölüm Malikinden tahsil edilir.

6 GENEL GİDERLERE KATILMA a) Site sakinleri ortak giderlere Yönetim Planında belirtilen oranlara dayanarak hesaplanan katılırlar,ve paylarına düşen kısmı AİDAT adı altında ödemek zorundadırlar. b) Bağımsız bölüm sakinleri içinde bulundukları ayın aidatlarını her ayın 10. gününe kadar HSBC BANKASI Şube kodu: 645 İban No: TR Hesap no: olarak yatırabilirler. c) Gününde ödenmeyen aidatlara K.M.K nda öngörülen gecikme tazminati ve faizi istisnasız uygulanacaktır. d) Bağımsız bölümlerden hiçbiri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzüm ve ihtiyacı bulunmadığını ileri sürmek suretiyle gider,avans veye aidat ödemekten vazgeçemez. e) Kat maliklerinin Yönetim Planı hükümleri uyarınca hisselerine düşecek gider ve avansların,bağımsız bölümünü kiraya vermiş olsa bile o bağımsız bölümde oturan veya faydalananlardan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda mütesesilen sorumludur. f) Bağımsız bölüm sahipleri veya onların bölümünde herhangi bir sıfatla oturanlar,kendilerinin veya yakınlarının çocukları tarafından tüm mahallerde meydana getirilen zararları gidermek zorundadırlar. Balkon/Teras kullanımı a) Masa, sandalye, sehpa ve, balkon mobilyası olarak üretilmiş ve bina dış cephesi ile aynı renkte olması ile görüntü estetiğini bozmaması kaydıyla, daireler tarafından uygulamaya konabilir b) Balkonlarda dışarıdan görülecek ve estetiği bozacak şekilde eşya (kova, süpürge, çöp kutusu, bisiklet vb.) konulamaz. c) Çiçeklikler tehlike arz edeceğinden dış kısma asılamaz. d) Balkonlara, bahçelere, havalandırma ve kurutma amaçlı halı, kilim, çarşaf vb. kesinlikle asılamaz ve silkelenemez. e) Balkonlar mümkün olduğunca akan su ile yıkanmamalı, nemli bezle silinmelidir. f) Balkonlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılamaz. Yüksek sesle televizyon, müzik vb. şeyler dinlenemez. g) Balkonlarda çevreye duman ve is yapacak şekilde mangal yapılamaz(elektrikli olsa bile) ve kullanılamaz. Bahçe Bitkileri Uygulamaları a) Özel bahçe olarak nitelendirilip daire sahibine tahsis edilen alanlardaki bahçe bitkilerinin site peyzajına uygunlukları, mevsimsel etkileri ve site güvenliğini engellememeleri açısından tamamıyla Yönetim Müdürlüğü nün denetimine ve onayına tabidir. b) Ortak alanlardaki bitkilerin, dikimi ve bakımı site yönetimi tarafından yapılmaktadır c) Çiçekler koparılmamalı ve zarar verilmemelidir

7 d) Çimlerin üzerinde top oynanmamalı, bisiklet vb. tekerlekli aletlerle dolaşılmamalıdır. e) Yürüyüş için sitede belirlenmiş olan yürüyüş yollarının kullanılması ve yeşil alanlarda yürüyüş yapılmaması gerekmektedir. f) Yeşil alanlara sigara,kağıt,kaba çöp vb. kirletici maddeler kesinlikle atılmamalıdır. 5. Bina içi Uygulamaları a) Bina içersinde yer alan merdiven boşlukları, antreler,ana kapı ve daire girişleri gibi boşluklara konabilecek her türden malzeme ve bitkiler, tamamıyla Yönetim Müdürlüğü nün denetimine ve onayına tabidir. b) Söz konusu alanlar ve kapı önleri, hiçbir şekilde malzeme deposu yiyecek deposu, ayakkabılık ve benzeri gibi kişisel amaçlarla kullanılamaz. c) Merdiven boşluklarında ve asansörlerde sigara içilmemelidir. Açık Ortak alan Uygulamaları a) Açık havuzlar önleri ve çevreleri kaldırımlar, peyzaj çevreleri, bina ortak yeşil alanları, sosyal tesis çevresi, otoparklar, yürüyüş ve araç yolları tüm sitesinin ortak yaşam alanları olarak kullanım amaçları dışında kullanılamaz. b) Söz konusu ortak alanların kullanım amaçları içinde kullanımı sırasında çevreye rahatsızlık verilemez. c) Sosyal Tesis, site sakinlerince organize edilecek ortak alan gurme aktiviteleri için uygulama yeridir. Açık ortak alan uygulamaları tamamıyla Yönetim Müdürlüğünün onayına ve denetimine tabidir. Sıcak su kontör uygulamaları Sıcak su kontör birim fiyatı 0,30 kuruştur, örneklemek gerekirse; 1 tl = 3,34 kontör Abonelik uygulamaları Ocaklarınızda kullanacağınız doğalgaz için, İGDAŞ Avcılar (Parseller) müdürlüğünden aboneliklerinizi yaptırabilirsiniz. Elektrik aboneliğiniz için, BEDAŞ Avcılar (Avcılar Belediyesinin içinde) Müdürlüğünde yaptırabilirsiniz No lu telefondan TÜRK TELEKOM ile ilgili bilmek istediğiniz hizmetleri öğrenebilirsiniz.

8 İskan Uygulaması Büyükşehir Belediyesince gerekli kontrol ve denetimler tamamlanmıştır. Mevcut İskan lar kısa bir süre içerisinde verilmeye başlanacaktır. Kapalı havuz, Hamam, Sauna ve fıtness bölümleri, kısa bir süre içerisinde faaliyete başlayacaktır. Bu birimlerin faydalanma bedelleri aidat bazında hesaplanırsa,daire başına 4 ya da 5 lira gibi bir fark göstermektedir. Mutlu ve huzurlu günler dileklerimizle. HANE PLUS-ESTEK SİTE YÖNETİMİ

Bu rehberde belirtilen kurallara uyulması halinde bu amacımıza ulaşabileceğimiz inancıyla sizlere sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

Bu rehberde belirtilen kurallara uyulması halinde bu amacımıza ulaşabileceğimiz inancıyla sizlere sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. Site vb. yerlerde toplu halde yaşamının, düzeni sağlamak, tesislerin devamlılığını ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmek için belli kurallarının olması ve bu kurallara yaşayanların uyması

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

EGE FLORA KONUTLARI SİTE SAKİNLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

EGE FLORA KONUTLARI SİTE SAKİNLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR EGE FLORA KONUTLARI SİTE SAKİNLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR AMAÇ Sitemizde uyulması gereken kurallar; her kat maliki, kiracı veya kullanıcı için maksimum yaşam alanının garantisi olmalıdır. Sitemize

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. GİRİŞ- KAPSAM - GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM. GİRİŞ- KAPSAM - GENEL HÜKÜMLER LOUNGE-2 PROJESİ ANA TAŞINMAZ VE BLOK YAPILAR 835 Ada, F21C21B1C - F21C21B1D Pafta, 3 PARSEL NO'LU BLOKLARIN TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI INDEKS ve İÇİNDEKİLER Sayfa No İNDEKS ve İÇİNDEKİLER 1 BİRİNCİ BÖLÜM.

Detaylı

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut satın almak suretiyle, Şirketimize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni yuvanızda nesiller

Detaylı

...SİTESİ SİTE YÖNETİM PLANI

...SİTESİ SİTE YÖNETİM PLANI SİTE YÖNETİM PLANI...SİTESİ SİTE YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilecek olan kuzeyi..., güneyi...yolu

Detaylı

HAVUZLUBAHÇE KONUTLARI SĠTE YAġAM KURALLARI

HAVUZLUBAHÇE KONUTLARI SĠTE YAġAM KURALLARI HAVUZLUBAHÇE KONUTLARI SĠTE YAġAM KURALLARI ĠÇERĠK SAYFA A. AMAÇ 1 B. KAPSAM VE GEÇERLĠLĠK 1 C. YASAL YAPTIRIMLAR 1 D. SORUMLULUK 1-2 E. KURALLAR 2-7 ANA GĠRĠġTE UYGULANACAK KURALLAR 2-3 ARAÇ PARK YERĠ

Detaylı

ŞAHİN TEPESİ KONUTLARI SİTESİ YÖNETİM PLANI. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin

ŞAHİN TEPESİ KONUTLARI SİTESİ YÖNETİM PLANI. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin ŞAHİN TEPESİ KONUTLARI SİTESİ YÖNETİM PLANI 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 5711 sayılı kanunla 634 sayılı kanuna dokuzuncu bölüm olarak Eklenen TOPLU YAPILARA İLİŞKİN

Detaylı

A. GENEL. 3. Ortak alanlarda (Lounge, Lobby, otopark, pet alanı, çevre, yol vb.) yerlere kabuklu yemiş çöplerinizi atmayınız.

A. GENEL. 3. Ortak alanlarda (Lounge, Lobby, otopark, pet alanı, çevre, yol vb.) yerlere kabuklu yemiş çöplerinizi atmayınız. A. GENEL 1. Rezidansta görevli tüm personelden (güvenlik, temizlik, belboy, teknik, bahçıvan) yönetimin belirlediği görevlerden başka ve yönetimin bilgisi dışında özel işlerinizi yapmalarını istemeyiniz.

Detaylı

ANKA NATURA SİTE YÖNETİMİ SİTE SAKİNLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

ANKA NATURA SİTE YÖNETİMİ SİTE SAKİNLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR l ANKA NATURA SİTE YÖNETİMİ SİTE SAKİNLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR AMAÇ 02 Ocak 2014 Sitemizde uyulması gereken kurallar; her kat maliki, kiracı veya kullanıcı için maksimum yaşam alanının garantisi

Detaylı

YA Ş A M R E H B E R İ

YA Ş A M R E H B E R İ YAŞAM REHBERİ HOŞ GELDİNİZ NİDAPARK BEŞİKTAŞ ı seçerek, bize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder, yeni evinizde mutluluk dolu yeni bir yaşam dileriz. Şehrin ve lüksün merkezi Nidapark Beşiktaş

Detaylı

AKTUR DENİZ EVLERİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

AKTUR DENİZ EVLERİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Hoş geldiniz, Aktur Deniz Evleri Projesi nden konut satın almak suretiyle, şirketimize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni evinizde keyifli, mutluluk dolu

Detaylı

Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri

Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri Sitemizde toplu halde yaşamanın düzenini sağlamak, tesislerin devamlılığını ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmek için belli kurallarının olması ve

Detaylı

1Yaşam Kılavuzu. Elysium Fantastic Bomonti Sitesinde Yaşam

1Yaşam Kılavuzu. Elysium Fantastic Bomonti Sitesinde Yaşam 1 Elysium Fantastic Bomonti Sitesinde Yaşam Hoşgeldiniz Elysium Fantastic Bomonti Sitesine Hoşgeldiniz... Elysium Fantastic Bomonti Sitesi, siz sakinlerimize ister yeşillikler içindeki bol teraslarında,

Detaylı

PARK EYMİR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM

PARK EYMİR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM PARK EYMİR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık/Örencik Köyündeki Park Eymir Toplu Konutları kapsamında bulunan, Ek-3'deki vaziyet planında

Detaylı

NEW CITY İSTANBUL EVLERİ YAŞAM KURALLARI REHBERİ

NEW CITY İSTANBUL EVLERİ YAŞAM KURALLARI REHBERİ NEW CITY İSTANBUL EVLERİ YAŞAM KURALLARI REHBERİ Bu rehber sitemizde yaşayan/yaşayacak sakinlerimize daha güvenli, huzurlu ve rahat bir ortam oluşturmak için, 13.09.2009 tarihinde yapılan Genel Kurul da

Detaylı

MARKAEVLERİ 1. ETAP SİTE KURALLARI

MARKAEVLERİ 1. ETAP SİTE KURALLARI MARKAEVLERİ 1. ETAP SİTE KURALLARI 1. Genel Kurallar: a. Blok ortak kullanım alanı olan koridor, girişler ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve hareketi engelleyecek şekilde dolap, çocuk arabası, bisiklet,

Detaylı

KONUT KULLANIM KLAVUZU. www.kinas.com.tr

KONUT KULLANIM KLAVUZU. www.kinas.com.tr KONUT KULLANIM KLAVUZU www.kinas.com.tr Hoşgeldiniz, Kınaş Doğa Projemizden konut satın almak suretiyle, Şirketimize göstermiş olduğunuz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni yuvanızda ömür boyu,sağlık

Detaylı

2015 İŞLETME PROJESİ

2015 İŞLETME PROJESİ 2015 İŞLETME PROJESİ Değerli kat malikleri; 2015 yılı işletme projesini bilgilerinize sunuyoruz. Yeniliklerimizin ve iyileştirmelerimizin devam etmesi ve mükemmele ulaşması için 2015 yılında da çalışmalarımız

Detaylı

A - B Blok KONUT KULLANIM KLAVUZU. www.kinas.com.tr

A - B Blok KONUT KULLANIM KLAVUZU. www.kinas.com.tr A - B Blok KONUT KULLANIM KLAVUZU www.kinas.com.tr Hoşgeldiniz, Şehr-i Kınaş Projemizden konut satın almak suretiyle, Şirketimize göstermiş olduğunuz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni yuvanızda ömür

Detaylı

İSTANBUL UN ORTASINDA KEYİFLİ BİR YAŞAM MERKEZİ,

İSTANBUL UN ORTASINDA KEYİFLİ BİR YAŞAM MERKEZİ, SAYFA : 1/18 İSTANBUL UN ORTASINDA KEYİFLİ BİR YAŞAM MERKEZİ, TERRACE FULYA ya hoşgeldiniz. Terrace Fulya İstanbul un merkezi Nişantaşı nda Modern İstanbul un yükselen değerlerinden biri, Hayatın yoğun

Detaylı

Hoşgeldiniz, SOYAK Evreka TANITIM VE KULLANIM EL K TABI. SOYAK Evreka Projesi nden konut sat n. almak suretiyle, flirketimize gösterdi iniz

Hoşgeldiniz, SOYAK Evreka TANITIM VE KULLANIM EL K TABI. SOYAK Evreka Projesi nden konut sat n. almak suretiyle, flirketimize gösterdi iniz SOYAK Evreka TANITIM VE KULLANIM EL K TABI Hoşgeldiniz, SOYAK Evreka Projesi nden konut sat n almak suretiyle, flirketimize gösterdi iniz güvene bir kez daha teflekkür eder; yeni yuvan zda nesiller boyu,

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi 4133 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi : 23/6/1965 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi 4133 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi : 23/6/1965 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 04.07.2014 KARAR NO 43 KARAR Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi İç Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

TERAS 'TA YAŞAM KILAVUZU

TERAS 'TA YAŞAM KILAVUZU TERAS 'TA YAŞAM KILAVUZU PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 info@palmiyepark.com 1 Daha rahat bir yaşam için ; Ayakkabılar evin içinde çıkar,kapınızın önünü ferahlık kaplar! Camdan halı silkelenmez,komşunuzla

Detaylı

MAHALLE İSTANBUL ORTAK YAŞAM KURALLARI

MAHALLE İSTANBUL ORTAK YAŞAM KURALLARI ORTAK YAŞAM KURALLARI 1. Genel Kurallar 1.1. Sitenin mimari ve doğal karakterini korumak için lütfen ortak alanları özenli kullanınız. 1.2. Dairelerinizi oluşturan, binanızın dış elemanlarının genel görünümünde

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu 2010 Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 EGE Yapı / CDS Yapı Veryeri / Dağıstan Ortaklığı 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 6 1.1 El Kitabının Amacı ve Kapsamı...

Detaylı