Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si"

Transkript

1

2

3 VORWORT ÖNSÖZ Im Jahre 1994 fanden sich 46 Unternehmen in Istanbul zusammen um die Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer zu gründen. Im Laufe der folgenden fünfzehn Jahre wuchs die Mitgliederzahl kontinuierlich und erreichte 2009 die Marke von vierhundert Unternehmen. In den Jahren 2010 und 2011 konnten wir dann das 500. bzw. das 600. Mitglied begrüßen und auf dem Sommerfest im Juni dieses Jahres das 700. Mitglied vorstellen. Zum einen hat die Kammer in den letzten Jahren ihre Aktivitäten zur Mitgliederakquise systematisch intensiviert, aber andererseits wären diese Ergebnisse nicht ohne die wachsende Bereitschaft deutscher und türkischer Unternehmen, sich im jeweiligen Partnerland zu engagieren, möglich gewesen. Während die Zahl deutscher Unternehmen, die sich in der Türkei niederlassen, bereits seit den neunziger Jahren eindrucksvoll wächst, gilt dieser Trend mittlerweile auch zunehmend für die türkische Seite. Wobei wir hier nicht von den rund Firmen sprechen, die in Deutschland von dort lebenden türkischen oder türkischstämmigen Unternehmern gegründet wurden, sondern von originärem Foreign Direct Investment, das direkt aus der Türkei nach Deutschland fließt. Auf der diesjährigen Welttagung der Deutschen Auslandshandelskammern in Berlin präsentierte die Standortwerbungsgesellschaft des Bundes GTAI eine Rangliste der AHKs, durch deren Vermittlung sie im letzten Jahr die meisten ausländischen Unternehmensgründungen in Deutschland herbeiführen konnte. An der Spitze dieser Liste stand die AHK Türkei. Dies spornt uns an, auch weiterhin kraftvoll an einer Fortsetzung dieser Entwicklung mitzuwirken yılında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası nı kurmak amacıyla 46 şirket bir araya gelmişti. Geçen onbeş yıl içinde üye sayısı sürekli olarak artarak 2009 yılında 400 firmaya yükseldi ve 2011 yıllarında ise 500. hatta 600. üyemizi kabul ettik ve bu yıl haziran ayında gerçekleşen yaz davetinde 700. üyemizi tanıttık. Oda mızın son yıllarda yeni üyeler kazanmaya yönelik girişimlerini sistematik olarak yoğunlaştırmış olmasıyla birlikte, Alman ve Türk firmalarının karşılıklı olarak partner ülkelerde faaliyete geçme yönünde giderek yoğunlaşan çabaları söz konusu olmasaydı, bugün elde etmiş olduğumuz sonuca asla ulaşamazdık. Türkiye pazarında faaliyet göstermek isteyen Alman firmaların sayısının 90 lı yıllardan beri belirgin bir şekilde artış göstermesine paralel olarak, Türk tarafında da aynı eğilimin söz konusu olduğunu görüyoruz. Burada sadece Almanya da yaşayan Türkler veya Türk kökenli Alman vatandaşları tarafından kurulmuş olan firmalardan değil, Türkiye den Almanya ya akan Foreign Direct Investment lardan söz ediyoruz. Almanya nın Yurtdışı Ticaret Odaları nın bu sene Berlin de gerçekleştirdikleri dünya zirvesinde Federal Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı (GTAI), geçtiğimiz yıl içinde Almanya da yabancı sermayeli şirket kuruluşlarına aracılık yapmış olan Alman Yurtdışı Ticaret Odaları nın (AHK) bir listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında AHK Türkiye yer alıyordu. Bu sonuç, söz konusu gelişmenin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürmemiz için itici bir güç oluşturdu. Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS

4 INHALT İÇİNDEKİLER 04 Auf dem Weg in die Zukunft: Forschung und Innovation Geleceğe doğru bir yolculuk: Araştırma ve geliştirme sektörü 26 Zusammentreffen der Präsidenten DIHK - TOBB DIHK ve TOBB Başkanları buluştu 08 Energiebedarf langfristig und nachhaltig sichern Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir enerji politikası 28 Das 12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi 12 Auf dem Weg in die Kreislaufwirtschaft Geri kazanma yöntemleriyle döngü ekonomisine doğru yolculuk 32 Hessischer Wirtschaftsminister besucht Bursa Hessen Ekonomi Bakanının Bursa Ziyareti 16 Modernisierung der Entsorgungssysteme schreitet voran Atık sistemlerinin modernizasyonu devam ediyor 36 Tagung zwischen BGH und Yargıtay Türk Alman Yargıtayları Çalıştayı IMPRESSUM KÜNYE Herausgeberin & Chefredakteurin / İmtiyaz Sahibi & Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Özgül Koç Kahraman i.a. der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer / Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası adına Anschrift / Adres: Deutsch-Türkische Industrieund Handelskammer / Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yeniköy Cad. No: Tarabya-ISTANBUL Tel.: +90 (212) Fax: +90 (212) Internet: Büro Izmir / İzmir Bürosu Aksoy Residence 16. Kat D: G Sok. No: Alsancak-İzmir Tel: +90 (232) Fax: +90 (232) Verlag & Anzeigenleitung / Yayınevi & İlan Yönetimi: TITAAN NetMedia GmbH Adnan Akşen Am Mühlenkreuz 50, Bedburg Tel: Fax: Für Ihre Anzeigenschaltungen wenden Sie sich bitte direkt an den Verlag. / İlan vermek için yayınevi ile irtibata geçmeniz rica olunur. Redaktion & Produktion / Yaz şleri & Prodüksiyon : Istanbul Post Basın Yayın ve Danışmanlık Ltd. Şti. Dr. Stefan Hibbeler, Abbas Özpınar Mükremin Seçim Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No: Kad köy / Istanbul Tel: +90 (216) Fax: +90 (216) Art der Veröffentlichung / Yay n Türü: Regional, periodisch, Kammermagazin / Yerel, süreli, kurum içi Druck / Baskı: Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4 Ege Plaza Ataşehir-İstanbul Tel: +90 (216) pbx Fax: +90 (216) JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS 2012

5

6 AUS DER WIRTSCHAFT > F&E EKONOMİDEN > AR-GE Auf dem Weg in die Zukunft: Forschung und Innovation Am 12. und 13. Juli fand in Istanbul eine Veranstaltung statt, die einiges Aufsehen erregte. 200 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen trafen sich auf Einladung des Ministers für Wissenschaft, Industrie und Technologie Nihat Ergün, um über die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung (F&E) zu beraten. Geleceğe doğru bir yolculuk: Araştırma ve geliştirme sektörü 12 ve 13 Temmuz tarihleri arasında İstanbul da yankı uyandıran bir etkinlik düzenlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ün davetiyle yurt dışından ve Türkiye den 200 Türk bilim insanı araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ortamının iyileştirilmesini tartışmak üzere toplandı. Unter den Eingeladenen befanden sich zahlreiche türkische Wissenschaftler, die im Ausland arbeiten. Erklärtes Ziel der Regierung ist, sie zur Rückkehr in die Türkei zu bewegen. Es geht der Regierung nicht zuletzt darum, die türkische Wirtschaft auf ein insgesamt höheres Niveau zu heben, um Produkte mit höherem Mehrwert zu erzeugen. Ziel sind Produkte, die auf dem Weltmarkt Vorteile verschaffen, weil sie neue Trends und Bedürfnisse einfangen. Produkte, die auch bei einem Lohnniveau, das höher als bei den fernöstlichen Konkurrenten liegt, noch zu verkaufen sind. Parallel dazu ist die Förderung für F&E in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut worden. Sie erfolgt sowohl über Davetliler arasında yurt dışında çalışan birçok bilim insanı bulunuyordu ve Türkiye hükümeti onları geri döndürmek için ikna etmek istiyor. Hükümetin hedeflerin arasında Türkiye ekonomisini daha yüksek bir teknoloji düzeyi ve böylece yaratılan katma değerin artırılması ön plana çıkıyor. Özellikle yeni eğilimleri ve ihtiyaçları karşılayarak dünya piyasasında avantaj sağlayan yeni ürünlerin geliştirilmesine davet ediliyor. Bunun arkasında basit teknoloji ile üretilen ürünler Türkiye nin Asya daki rekabetçilerine göre yüksek maaş düzeyi ile yakın bir gelecekte sorun yaratacağı bilgisi yatıyor. Bu doğrultuda geçen yıllar boyunca Ar-Ge teşvikleri devamlı FOTO: BIGSTOCK 4 JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS 2012

7 AUS DER WIRTSCHAFT > F&E EKONOMİDEN > AR-GE Projektförderungen der Wissenschaftsagentur TÜBITAK als auch institutionell durch die Unterstützung bei Einrichtung und Betrieb von Forschungs- und Entwicklungszentren. Ohne Unterscheidung zwischen türkischen und internationalen Unternehmen wird die Einrichtung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums großzügig unterstützt. Als Mindestanforderung wird ein Beschäftigungsaufkommen angesetzt, das 50 Vollzeitbeschäftigten entspricht. Weitere Kriterien wie die räumliche Trennung von anderen Angaben, die Qualifikation der Projekte und Mitarbeiter sowie eine Planung für Innovation bzw. F&E werden eingefordert. genişletildi. Bu teşvikler TÜBİTAK aracıyla proje bazında ve ayrıca Ar-Ge merkezleri kurulmasında kurumsal bir teşvik olarak veriliyor. Özel sektör ilgisi artıyor Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan bir rapor 2010 yılında Ar-Ge harcamalarının yüzde 14,6 lık bir artış gösterdiğini belirtiyor. Ar-Ge harcamalar GSYH oranı 1999 yılında yüzde 0,49 iken 2010 yılında yüzde 0,85 e kadar yükseldi. Bu oran Japonya (2007 yılında yüzde 3,44), ABD (2008 yılında yüzde 2,77) ve Almanya (2009 yılında yüzde 2,82) yanında düşük görülebilir. Yerli yabancı ayrımı yapmadan Ar-Ge merkezi kurulması cömertçe teşvik ediliyor. Asgari Ar-Ge personeli çalıştırmaya 50 kişi tam zaman istihdam eşdeğeri şartı konuldu. Ar-Ge merkezinin tanınması için merkez tesisin başka alanlardan ayrı olması, proje ve eleman nitelikleri ve ayrıntılı inovasyon planı oluşturulması gibi faktörler önemli. Mehr Engagement des Privatsektors Ein Bericht des Türkischen Statistikinstituts gibt an, dass 2010 die Aufwendungen für F&E um 14,6 Prozent gestiegen sind. Hatte 1999 der Anteil der F&E-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt noch bei 0,49 Prozent gelegen, so waren es ,85 Prozent. Neben Japan (3,44 Prozent 2007), den USA (2,77 Prozent 2008) oder Deutschland (2,82 Prozent 2009) mag dieser Anteil niedrig erscheinen. Doch er liegt in Polen bei 0,68 Prozent, in Griechenland bei 0,58 Prozent (2008) und in Ungarn bei 1,15 Prozent. Zöge man zum Vergleich nur die neuen Mitgliedsländer heran, läge die Türkei mit ihren Aufwendungen ziemlich an der Spitze. Auch wenn die Universitäten und Hochschulen mit einem Anteil von 46,0 Prozent an den F&E Ausgaben an der Spitze lagen, erreichte die Privatwirtschaft bereits einen Anteil von 42,5 Prozent und vergrößerte ihren Anteil damit um 2,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Zugleich stellt mit 45,1 Prozent der Privatsektor den größten Anteil an der Finanzierung dieser Ausgaben. In Vollzeitstellen gemessen waren 2010 bereits Personen mit F&E beschäftigt. Dies ist ein Anstieg um 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein weiteres überraschendes Detail ist die regionale Verteilung der Ausgaben. Hier liegt die Region Westanatolien mit 31,7 Prozent am Gesamtaufkommen deutlich vor der östlichen Marmararegion (20 Prozent) und Istanbul (17,9 Prozent). Differenziert nach Wirtschaftssektoren sind die Industrie sowie der Informatik-/Telekommunikationssektor führend. Unter den Industriezweigen stellte allein der Kraftfahrzeugbau mehr als ein Drittel der Aufwendungen der gesamten Industrie. Attraktive Förderung Ohne Unterscheidung zwischen türkischen und internationalen Unternehmen wird die Einrichtung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums großzügig unterstützt. Als Mindestanforderung wird ein Beschäftigungsaufkommen angesetzt, das 50 Vollzeitbeschäftigten entspricht. Weitere Kriterien wie die räumliche Trennung von anderen Angaben, die Qualifikation der Projekte und Mitarbeiter sowie eine Planung für Innovation bzw. F&E werden eingefordert. Im Gegenzug gibt es eine hohe Anrechnung auf den Unternehmensgewinn und damit Einsparungen bei der Körperschafts- und Einkommenssteuer. Für das Forschungspersonal gibt es je nach Qualifikation eine Befreiung von bis zu 90 Prozent von der Einkommenssteuer. Hinzu kommen eine Subventionierung der Sozialabgaben und ein Verzicht auf die Erhebung der Stempelsteuer. Die Liste der inzwischen anerkannten 102 Forschungs- und Entwicklungszentren (Stand September 2011) liest sich wie ein Fakat bu oran Polonya için 2008 yılında yüzde 0,65, Yunanistan için yüzde 0,58 ve Macaristan için yüzde 1,15 idi. AB ye yeni katılan üye ülkelere göre Türkiye nin sıralamadaki yeri gayet yüksek kalıyor. FOTO: DREAMSTIME JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS

8 AUS DER WIRTSCHAFT > F&E EKONOMİDEN > AR-GE Katalog der Großunternehmen, die in der Türkei tätig sind. Allein 38 entfallen auf den Kraftfahrzeugsektor und das Nebengewerbe und 13 auf Information/Telekommunikation sowie elf auf Elektrik/Elektronik. Ar-Ge harcamaları konusunda üniversiteler yüzde 46,0 bir pay ile önde gitse de özel sektör yüzde 42,5 gibi bir düzey ulaşmayı başardı. Bir yıl içinde oranını 2,5 puan iyileştirdi. Ayrıca harcamaların finansmanında özel sektör artık yüzde 45,1 lik bir pay ile önde geliyor. Tam zaman personel hesaplama yöntemiyle 2010 da 81 bin 792 Ar-Ge personeli çalıştı. Bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 11,3 i buldu. Harcamaların bölgesel dağılımı ise bir sürpriz yaratıyor. Batı Anadolu yüzde 31,7 lik bir payla önde gidiyor. İkinci sırada Doğu Anadolu (yüzde 20,0) ve üçüncü sırada İstanbul Betrachtet man die Statistik der geförderten Projekte, so zeigt sich, dass ab 2007 die Attraktivität solcher Förderungen insbesondere für kleine und mittelgroße Unternehmen stark gestiegen ist. Desteklenen projelerin istatistiğine bakıldığında, özellikle 2007 den sonra küçük ve orta ölçekli şirketlerin ilgisinin belirgin olarak artış gösterdiği görülüyor. Internationales Interesse Standortvorteile, die für die türkische Industrie sprechen, gelten zu einem bedeutenden Anteil auch für F&E-Entscheidungen auf internationalem Niveau. Während zumeist die Nähe von F&E Zentren mit Produktionsstätten gesucht wird, sind Ingenieurleistungen in der Türkei in der Regel preisgünstiger zu erhalten, als beispielsweise in Deutschland. Die Ingenieurausbildung in der Türkei hat einen guten Ruf und es sind Ingenieure vorhanden, die entweder im Ausland studiert haben oder dort länger tätig waren. Zugleich bieten weite Teile der Türkei ein attraktives Lebensumfeld für ausländische Fachkräfte. Mit der sich abzeichnenden Tendenz bei einigen internationalen Unternehmen, Operationszentren für die Nahost-, Kaukasus- und mittelasiatische Region in die Türkei zu verlegen wird ein neuer Anreiz geschaffen, Forschung hier anzusiedeln. Dabei haben sich auch deutsche Großunternehmen entschieden, bedeutende Forschungs- und Entwicklungszentren in der Türkei einzurichten. Die Mercedes-Benz Türk A.Ş. gibt an, dass sie in ihrem Zentrum an der Busfabrik in Hoşdere 230 Ingenieure beschäftigt. Bosch Siemens Haushaltsgeräte gehörte zu den ersten Unternehmen mit einem offiziell anerkannten F&E Zentrum. Bosch wiederum hat ein F&E Zentrum für Diesel- und Benzinsysteme an seinem Werk in Bursa und ein weiteres im Rahmen der Bosch Thermotechnik eingerichtet. Das Unternehmen gab im vergangenen Jahr an, innerhalb von fünf Jahren mehr als 60 Millionen Euro in diesem Bereich investiert zu haben und in der Türkei 200 Entwicklungsingenieure zu beschäftigen. Geplant ist, ihre Zahl bis Ende 2013 auf 285 zu erhöhen. Projektbezogene Förderungen Neben der Förderung von Infrastruktur und Personal verfügt die Türkei auch über von der Wissenschaftsagentur TÜBITAK ko- FOTO: BIGSTOCK (yüzde 17,9) bulunuyor. Sektörlere göre bakılırsa bilişim ve iletişim sektörü önde geliyor. Otomotiv sanayi ve yan sanayi ise tek başına toplam sanayi Ar-Ge harcamalarının üçte birisinden fazlasını yapıyor. Cazip teşvikler Yerli yabancı ayrımı yapmadan Ar-Ge merkezi kurulması cömertçe teşvik ediliyor. Asgari Ar-Ge personeli çalıştırmaya 50 kişi tam zaman istihdam eşdeğeri şartı konuldu. Ar-Ge merkezinin tanınması için merkez tesisin başka alanlardan ayrı olması, proje ve eleman nitelikleri ve ayrıntılı inovasyon planı oluşturulması gibi faktörler önemli. Tanınma karşısında Ar-Ge merkezinin masraflarının büyük oranla şirket karından düşülmesi hem kurumlar vergisinde hem de gelir vergisinde ciddi indirimler sağlayabilir. Ar-Ge personelinin akademik düzeyine göre yüzde 90 a varan gelir vergisi indirimi veriliyor. Ayrıca sosyal sigorta konusunda prim desteği ve ilgili işlerde damga vergisinden muafiyet tanınıyor. Eylül 2011 e kadar 102 lisans almış Ar-Ge merkezinin listesi Türkiye de faaliyet gösteren büyük şirketlerin kataloğu gibi görünüyor. 38 Ar-Ge merkezi otomotiv sanayi ve yan sanayi için çalışıyor. Bilişim ve iletişim sektörü 13 ve elektrik-elektronik sektörü 11 merkez açtı. Yurt dışında da ilgi uyandırıyor Türkiye nin sanayi üretimi için sağladığı avantajları büyük oranla aynı zamanda uluslararası düzeyde yürütülen Ar-Ge kararları için geçerli. Zaten sıkça Ar-Ge faaliyetleri ile üretim tesislerinin birbirleriyle yakın olması isteniyor. Ayrıca mühendislik hizmetleri Türkiye de Almanya gibi başka ülkelere göre daha düşük. Türkiye deki mühendis eğitimi uluslararası ortamda takdir ediliyor ve ayrıca ya yurt dışında eğitim görmüş ya da çalışmış mühendisler bulmak da mümkün. Birçok uluslararası şirketin bölgesel operasyon merkezlerinin Türkiye ye taşınması eğilimiyle aynı zamanda Ar-Ge faaliyetlerinin buraya konumlandırılması da teşvik ediliyor. Bu bağlamda bir takım büyük Alman şirketleri Türkiye de Ar- Ge merkezleri kurma kararı aldı. Mercedes-Benz Türk A. Ş. Hoşdere otobüs fabrikası bünyesinde kurulan Ar-Ge merkezinde 230 mühendis çalıştırdığını belirtiyor. BSH ise Ar-Ge merkezi lisansı alan ilk şirketlerden. Bosch, Bursa da benzin ve dizel tahrik sistemleri Ar-Ge merkezi ve Bosch Thermoteknik bünyesinde bir Ar-Ge merkezi daha açtı. Şirket geçen yıl ayrıca beş yıl içinde Ar- Ge ye 60 milyon avro yatırım yaptığını ve Türkiye de JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS 2012

9 AUS DER WIRTSCHAFT > F&E EKONOMİDEN > AR-GE ordinierte Förderprogramme für Projekte privatwirtschaftlicher Unternehmen. Neu hinzugekommen ist zudem auch die aktive Einwerbung von Projekten, die als strategisch wichtig bewertet werden. So ist beispielsweise eine Ausschreibung für die Entwicklung elektrischer oder hybrider Antriebs- und Steuerungssysteme für Fahrzeuge ergangen. Als Schlüsselsektoren, für die solche Aufrufe ergehen, werden Energie, Ernährung/Landwirtschaft, Informatik, Kommunikation und Maschinenbau genannt. Betrachtet man die Statistik der geförderten Projekte, so zeigt sich, dass ab 2007 die Attraktivität solcher Förderungen insbesondere für kleine und mittelgroße Unternehmen stark gestiegen ist. Zwischen 2007 und 2011 stellten sie 79 Prozent der Projektanträge und 75 Prozent der angenommenen Anträge. Wachstumspotenzial Sowohl im Hinblick auf die Institutionalisierung von Forschung und Entwicklung als auch bei der Entwicklung von Förderungsmechanismen sowie bei der Erleichterung internationaler Zusammenarbeit auf diesem Gebiet hat die Türkei in den vergangenen Jahren bedeutende Fortschritte gemacht. Gleichwohl wird es noch einige Zeit benötigen, bis mehr Akteure einsteigen und sich einsetzen. (Istanbul Post) geliştirme mühendisi istihdam ettiğini belirtti. Bu sayının 2013 sonuna kadar 285 e kadar yükseltmesi planlıyor. FOTO: STOCK.XCHNG Proje bazında teşvik Altyapı ve personela yönelik Ar-Ge teşvikleri dışında Türkiye de TÜBİTAK tarafından koordine edilen özel sektör şirketlerine proje bazında teşvik sağlayan programlar mevcut. Şimdiye kadar sadece başvuruları inceleyip karar veren kurum yeni yöntem olarak artık stratejik konularda projelere davet ediliyor. Bu bağlamda mesela elektrik ve hibrit araçlar için tahrik ve yönetim projeleri için bir çağrı yapıldı. Böyle çağrılar için öngörülmüş kilit sektörlerin arasında enerji, gıda/tarım, bilişim, iletişim, otomotiv ve makine imalatının adı geçiyor. Desteklenen projelerin istatistiğine bakıldığında, özellikle 2007 den sonra küçük ve orta ölçekli şirketlerin ilgisinin belirgin olarak artış gösterdiği görülüyor ile 2011 yılları arasında KOBİ lerin başvuru payı yüzde 79 u, kabul görüp desteklenen projeler arasındaki payı ise yüzde 75 i buluyor. Büyüme potansiyeli Türkiye re hem Ar-Ge faaliyetlerinde uluslararası işbirliği içinde yürütülmesinde hem de yeni teşvik mekanizmaları geliştirilmesinde geçen yıllar boyunca büyük ilerlemeler kaydedildi. Fakat yine de Ar-Ge çalışmalarının bütün sektörlere ve şirketlere yayılması zaman alacak. (Tercüme: Istanbul Post) JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS

10 AUS DER WIRTSCHAFT > ENERGIE EKONOMİDEN > ENERJİ FOTO: STOCK.XCHNG Energiebedarf langfristig und nachhaltig sichern Am 10. Juli konnte die Türkei einen Rekord vermelden. Mit 744,751 Millionen Kilowattstunden erreichte der Stromverbrauch ein Allzeithoch. Das Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen führte diesen Anstieg auf die Bewässerungsarbeiten in der Landwirtschaft, die Industrie und den hohen Einsatz von Klimageräten zurück. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir enerji politikası 10 Haziran günü Türkiye için bir rekor gün oldu. 744,751 milyon kwh ile elektrik tüketimi Türkiye tarihinde en yüksek düzeye ulaştı. Neden olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tarımdaki sulama faaliyetleri, sanayi tüketimi ve klima cihazlarının elektrik ihtiyacı sıralandı. Doch zeigt sich, dass der Stromverbrauch im ersten Halbjahr um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen ist. Die Spitzennachfrage am 10. Juni überstieg die türkische Kraftwerksproduktion, konnte jedoch durch das Einkaufen von Strom aus Bulgarien und Georgien befriedigt werden. Marktwirtschaftliche Energiestrategie Die Nachricht wirft ein Schlaglicht auf den Investitionsbedarf sowohl bei der Produktion als auch der Verteilung von Strom. Energiepolitisch setzt die türkische Regierung dabei auf eine marktwirtschaftliche Lösung und hat sowohl mit der Privatisierung der Stromverteilung als auch von Kraftwerken begonnen. Neben dem Einstieg in die Atomenergie will sie außerdem den Anteil erneuerbarer Energie an der Stromversorgung erhöhen. Angesichts der Tatsache, dass die Türkei in den vergangenen Jahren weltweit eines der Länder war, in dem der Energieverbrauch am schnellsten anwuchs, genießt die Frage der Energieeffizienz eine hohe Bedeutung. In seinem Vortrag vor der Haushaltskommission gab der Minister für Energie und natürliche Ressourcen Taner Yıldız an, dass die Kraftwerkskapazität von 2002 bis 2011 um 64,3 Prozent gesteigert werden konnte. Die Zahl der Kraftwerke hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt. Das Fernleitungsnetz wurde um mehr als Kilometer ausgebaut. Erneuerbare Energien Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur erneuerbaren Energie im Januar 2011 sind verschiedene Verordnungen und Rechtsvorschriften erlassen worden, um die erforderlichen Genehmigungsver- Yine de 2012 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminin yüzde 8,1 arttığı da görünüyor. 10 Haziran gününün elektrik tüketimi Türkiye deki üretimi aştı. Kesintileri önlemek için elektrik Bulgaristan ve Gürcistan dan satın alındı. Piyasaya dayalı enerji stratejisi Bu haber aslında hem elektrik üretimi hem de iletim alanındaki yatırım ihtiyaçları hakkında bir fikir verebilir. Hükümet bu konuda piyasaya dayalı bir çözüm istiyor ve hem dağıtım hem de üretim alanında özelleştirmeler başladı. Atom enerjisi üretiminin başlamasının yanı sıra yenilenebilir enerji payının artırması da hedefleniyor. Geçen on yıl boyunca Türkiye nin küresel çapta enerji tüketimini en çok arttıran ülkeler arasında yer alması nedeniyle ayrıca enerji verimlilik konusu da önem kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Plan Bütçe Komisyonu sunumunda 2002 ile 2011 yılları arasında elektrik santrallerinin kapasitelerinin yüzde 64,3 e yükseldiğini ve sayılarının bir kattan fazla arttığını belirtti. İletim hatları ağı ise 8 bin kilometre uzatıldı. Yenilenebilir enerji 2011 yılı Ocak ayında Yenilenebilir Enerji Yasası nın yürürlüğe girmesinin ardından lisans işlemleri için gerekli olan yönetmelikler ve tebliğler çıkartıldı. Hidrolik santral gibi bazı alanlarda hızlı bir gelişme meydana gelirken biyogaz veya güneş enerjisi gibi alanlarda ilerleme çok daha yavaştı yılının Ekim ayında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı na göre yenilenebilir enerjiyle elektrik üretimi bin 554 MW düzeyindeydi. Bunun bin 211 MW ını hidrolik 8 JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS 2012

11

12 AUS DER WIRTSCHAFT > ENERGIE EKONOMİDEN > ENERJİ fahren durchführen zu können. Während einige Bereiche wie beispielsweise die Nutzung von Wasserkraft schnell ausgebaut werden, vollziehen sich die Entwicklungen auf anderen Feldern wie beispielsweise bei Biogas und Solarenergie deutlich langsamer. Das Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen gibt mit Stand Oktober 2011 an, dass die Stromproduktionskapazität aus erneuerbarer Energie bei MW lag. Davon entfielen MW auf Wasserkraftwerke und 325 MW auf Windkraft. Die Leistung der mit Deponiegas betriebenen Kraftwerke lag bei 16,9 MW. Die Entschlossenheit der türkischen Regierung zur Errichtung von Kernkraftwerken hält an. Während ein Projekt bereits durch einen Staatsvertrag zwischen der Türkei und Russland vereinbart ist, halten die Verhandlungen über den Partner für einen zweiten Standort in Sinop am Schwarzen Meer noch an. Bis zum 100. Jahrestag der Gründung der Türkischen Republik im Jahr 2023 will die Regierung den Anteil der Atomenergie an der Stromproduktion auf 20 Prozent ausbauen. Hoher Investitionsbedarf Das Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen schätzt den Investitionsbedarf in den Energiesektor auf mehr als Milliarden Dollar. Zur Verwirklichung dieser Investitionen setzt die Regierung auf den Privatsektor und erklärt, dass seit 2002 der Anteil privater Kraftwerksbetreiber an der Stromproduktion von 34 Prozent auf 53 Prozent in 2011 gesteigert wurde. Mit dem 2007 in Kraft getretenen Gesetz zur Energieeffizienz wurde eine Rechtsgrundlage zur Förderung von Maßnahmen zur Optimierung des Energieeinsatzes geschaffen. Zugleich wurden Mechanismen eingeführt, die zur verbesserten Überwachung auf diesem Gebiet beitragen sollen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Zulassung von Geräten. So wurde beispielsweise ab dem 1. Juli 2012 der Import und der Verkauf von Kühlschränken unterhalb der Effizienzklasse A untersagt. Außerdem ist eine Verpflichtung für Großverbraucher von Energie zur Durchführung einer Effizienzprüfung alle vier Jahre geplant. Zusammenarbeit bei Strombörse Die European Energy Exchange (EEX) und TEIAŞ, der türkische Übertragungsnetzbetreiber, haben Anfang Juli ein Memorandum of Understanding zur Zusammenarbeit bei der Errichtung einer Energiebörse unterzeichnet. Mit ihrer wichtigen geografischen Lage zwischen Südosteuropa und Asien repräsentiert die Türkei einen der größten und dynamischsten Energiemärkte. Als Brücke zwischen Asien und Europa verfügt die Türkei über das Potenzial, einen Referenzpreis für die Region zu entwickeln. Die Gründung einer türkischen Energiebörse mit liquiden Spot- und Terminmärkten für Strom ist für die erfolgreiche Liberalisierung und das weitere Wachstum der Strommärkte von entscheidender Bedeutung, betonte Metin Kilci, Staatssekretär im türkischen Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen. AHK stellt Positionen vor Gestützt auf die Kompetenz und Erfahrung ihrer Mitgliedsunternehmen hat die Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer (AHK) ein Positionspapier zur Energiepolitik erarbeitet und leistet damit auch einen Beitrag, die Zusammenarbeit beider Länder auf diesem Gebiet zu fördern und vorhandene Hindernisse zu überwinden. Zugleich ist das gemeinsam von deutschen und türkischen Partnern erarbeitete Papier ein Beleg für das hohe Interesse an der Weiter- santraller sağladı. Rüzgar enerjisi 325 MW ve çöp gazı 16,9 MW a ulaştı. Aynı zamanda hükümetin atom santrali inşası konusundaki kararlılığı devam ediyor. Akkuyu Projesi Türkiye ile Rusya arasındaki uluslararası bir anlaşmayla bağlandı fakat Sinop taki ikinci öngörülmüş proje hakkındaki müzakereler devam ediyor yılında Türkiye Cumhuriyeti 100 üncü yılını kutlarken atom enerjisi payının yüzde 20 lere ulaşması planlanıyor. Yüksek yatırım ihtiyacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji sektörünün gelecek on yıl içindeki yatırım ihtiyacınının 120 ile 130 milyar dolardan fazla olacağınını tahmin ediyor. Bu denli bir yatırımı gerçekleştirmek için hükümet özel sektörü yatırıma çağırıyor. Özel sektörün toplam elektrik üretimi içindeki payının 2002 yılından 2011 e kadar yüzde 34 ten yüzde 53 e yükselmesi şirketlerin bu beklentiye cevap vereceklerini de gösteriyor yılında yürürlüğe geçen enerji verimlilik kanunuyla enerji kullanımınının iyileştirilmesinin teşvik edilmesi için hukuki bir zemin oluşturuldu. Bu yasa aynı zamanda konuyla ilgili bazı zorunlu düzenlemeleri de kapsıyor. Örneğin bazı alanlarda enerji verimliliği etütleri zorunlu oldu. Bu özellikle ithal edilecek ya da yeni piyasaya sürülecek ürünler için geçerli. 1 Temmuz 2012 den itibaren geçerli olan enerji sınıfı A olmayan buzdolaplarının ithal ve satış yasağı bu kapsamda en yeni örneklerden birisi. Ayrıca çok enerji tüketen kurumlar için dört senede bir enerji yönetim analizi yapılmasının zorunlu olması hedefleniyor. Elektrik borsasında işbirliği Alman European Energy Exchange (EEX) ile elektrik iletim şirketi TEİAŞ ın Temmuz ayının başında Türkiye de bir enerji borsası kurulmasına yönelik işbirliği yapmasına dair bir niyet mektubu FOTO: STOCK.XCHNG imzalandı. Türkiye Güneydoğu Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumuyla aynı zamanda en dinamik ve büyük enerji piyasalarından biri. İmza töreninde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci Asya ve Avrupa arasında köprü olan Türkiye, bu bölgede bir referans fiyat oluşturma potansiyeline sahip. Likit spot ve türev piyasaları barındıran bir Türkiye Enerji Borsası nın kurulması, enerji piyasasının liberalleşmesi ve elektrik piyasalarının daha da büyümesi için büyük önem taşıyor dedi. AHK görüşünü sundu Üye şirketlerin yetkinliği ve tecrübelerine dayanarak Alman- Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) enerji alanı için bir görüş 10 JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS 2012

13 entwicklung und Liberalisierung des türkischen Energiemarkts. Dabei findet die eingeschlagene Richtung zu einer privatwirtschaftlich organisierten Energieversorgung in einem marktwirtschaftlichen Rahmen die volle Unterstützung der AHK. Als entwicklungsbedürftig werden demgegenüber insbesondere Fragen der Kommunikation und Transparenz beispielsweise bei Vergabeverfahren für Lizenzen betrachtet. Eine klare Roadmap zum Ausbau des Leitungsnetzes wird nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energie benötigt. Mit Hinweis darauf, dass das Gros der internationalen Energieinvestitionen in der Türkei aus EU-Ländern erfolgt, wird zudem nahe gelegt, die Einspeisevergütung für Strom nicht in Dollar-Cent, sondern in Euro- Cent festzulegen, um so Finanzierungsrisiken von Investoren zu verringern. Kostendeckende Tarife Bei den Stromtarifen tritt die AHK für eine regionale Flexibilisierung ein, die dem Grundsatz der Kostendeckung folgt. Auch sollte niemand mit höheren Kosten konfrontiert werden als er selbst verursacht. Die Entscheidung über die Nutzung der regulären Einspeisetarife, die zurzeit im Jahresintervall erfolgt, sollte in kürzeren Abständen erfolgen, um mehr Planungsund Gestaltungsmöglichkeiten für die Unternehmen zu schaffen. Bei der Liberalisierung des Gasmarktes wiederum wären ein klarer Zeitplan mit festgelegten Schritten sowie die Aufgabe des Einfuhrmonopols von BOTAŞ sinnvoll. Mit der eingeleiteten türkisch-deutschen Zusammenarbeit bei der Einrichtung einer Energiebörse wiederum ist zugleich schon ein Schritt vollzogen worden, der im Positionspapier angeregt wurde. (Istanbul Post) olu şturdu ve böylece iki ülkenin bu konuda işbirliğine katkı sağlayıp engelleri aşması hedefleniyor. Alman ve Türk üyelerin ortaklaşa düzenlenmiş görüşleri aynı zamanda Türkiye nin enerji piyasasını geliştirmeye ve serbestleştirmeye yönelik büyük ilgiyi simgeliyor. Bu bağlamda bir piyasa düzeni içinde özel sektöre dayalı enerji temini politikası AHK dan tam destek alıyor. Bunun dışında örneğin lisans sürecindeki gibi iletişim ve saydamlığın geliştirilmesi ihtiyacı gözüküyor. Özellikle yenilenebilir enerji kullanımı bağlamında iletim ve dağıtım ağı hakkında net bir yol haritası öneriliyor. Türkiye de uluslararası enerji yatırımlarının en çok Avrupa ülkelerinden yapıldığına işaret edilerek şirketlerin finansman risklerinin azaltılması için satış fiyatlarının dolar cent yerine avro cent ile belirlemesinin daha faydalı olduğunu savunuluyor. Giderleri karşılayacak tarife Elektrik satış fiyatları konusunda AHK giderleri karşılayacak prensibe dayanan bir esneklik öneriyor. Hiç kimse kendi sorumluluğu dışında oluşan giderleri karşılamak zorunda olmamalı. Günümüzde yılda bir resmi tarifenin kullanılıp kullanılmaması seçeneğinin daha sık verilmesi şirketlerin planlama ve hareket alanını genişletmiş oluyor. Öngörülmüş gaz piyasası serbestleşmesi konusunda somut adımlar içeren beli bir zaman planı faydalı oluyor. Ayrıca BOTAŞ ın ithalat tekelinin kaldırması da öneriler arasında. Enerji borsası kuruluşunda Alman-Türk işbirliğini içeren niyet mektubununun imzalanmasıyla AHK nın sunduğu önerilerden birisi şimdiden gerçekleşmiş oldu. (Tercüme: Istanbul Post)

18 RWE: Langfristiges. 02 Besuch des. 22 Türkei setzt. 04 Hohe Erwar tun gen. 32 Gelungenes. 10 Hoher. 14 Türkischer.

18 RWE: Langfristiges. 02 Besuch des. 22 Türkei setzt. 04 Hohe Erwar tun gen. 32 Gelungenes. 10 Hoher. 14 Türkischer. INHALT İÇİNDEKİLER 02 Besuch des hessischen Staatssekretärs in Istanbul und Bursa Hessen Eyaleti nden Müsteşar Steffen Saebisch in İstanbul ve Bursa ziyareti 18 RWE: Langfristiges Engagement in der Türkei

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer VORWORT ÖNSÖZ Deutschland hat im ersten Halbjahr 2012 mit einem Handelsvolumen von 17 Milliarden Dollar seinen ersten Platz unter den Handelspartnern der Türkei behaupten können. Auf Platz zwei folgte

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si INHALT İÇİNDEKİLER Wieder einmal wird von den Börsen und ihren Kommenta - toren ökonomische Weltuntergangsstimmung verbreitet. Positive Firmenergebnisse spielen keine Rolle, vielmehr scheint deren Verkündung

Detaylı

Büromuzun iletişim bilgileri: Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası -İzmir Bürosu-

Büromuzun iletişim bilgileri: Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası -İzmir Bürosu- EDITORIAL EDİTÖRDEN Das Jahr 2011 ist noch jung, doch bereits jetzt steht fest, dass es einige Meilensteine in den Annalen der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer setzen wird. Nachdem wir auf

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer EDITORIAL EDİTÖRDEN war im Endergebnis ein gutes Jahr für die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen. Per Ende Oktober hatten die deutschen Lieferungen 13 Milliarden Euro erreicht, so dass die deutsche

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si EDITORIAL EDİTÖRDEN Der deutsch-türkische Warenaustausch konnte 2011 einen sehr guten Start verzeichnen. Im ersten Quartal legten die deutschen Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46,1% auf 5,1

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Im Mai 2010 trat eine erste Vereinbarung zwischen dem deutschen Generalkonsulat und der AHK in Kraft, die es unseren Mitgliedern gestattete, ihre Visaanträge über die Kammer beim Konsulat

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si EDITORIAL EDİTÖRDEN In der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland ist der grundlegende Wandel in der Türkei bisher bestenfalls unvollständig angekommen. Wenn von türkischen Exporten die Rede ist, denken

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Nach den Spitzenergebnissen von 8-9% in den beiden Vorjahren hat sich das türkische Wirtschaftswachstum im Jahr abgekühlt. Aber auch mit einer Wachstumsrate von rund 3% lag die Türkei noch

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Das Kundenprofil des Internationalen Währungsfonds (IWF) wandelt sich, bemerkte kürzlich ein Istanbuler Banker. Während in vergangenen Jahren meist Schwellenländer wie Mexiko, Indonesien,

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer INHALT İÇİNDEKİLER Der Frauenanteil in Führungspositionen der deutschen Wirtschaft ist ein Thema, das gegenwärtig wieder wachsende mediale Beachtung findet. Dies sei Anlass zu einer kurzen vergleichenden

Detaylı

Erneuerbare Energien weiterhin sehr attraktiv >>Türkei investiert in Geothermie-Kraftwerke. Yenilenebilir enerjiye ilgi devam ediyor

Erneuerbare Energien weiterhin sehr attraktiv >>Türkei investiert in Geothermie-Kraftwerke. Yenilenebilir enerjiye ilgi devam ediyor SEPTEMBER-OKTOBER EYLÜL-EKİM 2014 Erneuerbare Energien weiterhin sehr attraktiv >>Türkei investiert in Geothermie-Kraftwerke Yenilenebilir enerjiye ilgi devam ediyor >>Türkiye jeotermik santrallere yatırım

Detaylı

ODA Dergimize desteğinizi bekliyoruz. Wir erwarten Ihre Unterstützung für unser ODA Magazin

ODA Dergimize desteğinizi bekliyoruz. Wir erwarten Ihre Unterstützung für unser ODA Magazin INHALT İÇİNDEKİLER Wir erwarten Ihre Unterstützung für unser ODA Magazin ODA Dergimize desteğinizi bekliyoruz Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, wie Ihnen bekannt

Detaylı

Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, verehrte Leserinnen und Leser der ODA,

Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, verehrte Leserinnen und Leser der ODA, VORWORT ÖNSÖZ Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, verehrte Leserinnen und Leser der ODA, Sichtbarkeit schafft Anerkennung, so lautet unser Jahresmotto für 2015. Unter

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Im Sommer kann die Kammer auf die ersten zwanzig Jahre ihres Bestehens zurückblicken. 1994 wurde die AHK gegründet, durch das Delegiertenbüro der Deutschen Wirtschaft bestand bereits seit

Detaylı

24 Investitionsgebiete. 06 Leasing-, 30 AHK. 10 Umsatzziel der. 34 Mitgliederver - 12 Türkei wird zur. 18 Türkische. 37 Delegationsreise

24 Investitionsgebiete. 06 Leasing-, 30 AHK. 10 Umsatzziel der. 34 Mitgliederver - 12 Türkei wird zur. 18 Türkische. 37 Delegationsreise INHALT İÇİNDEKİLER 06 Leasing-, Factoring- und Finanzierungsunternehmen Finansal kiralama, fakto ring ve finansman şirketleri 24 Investitionsgebiete in Deutschland: Bayern / Hamburg Almanya nın Yatırım

Detaylı

Soma - Taziye Mesajı. Soma - Beileidserklärung

Soma - Taziye Mesajı. Soma - Beileidserklärung VORWORT ÖNSÖZ FOTOS: AHK Soma - Beileidserklärung Das Grubenunglück in Soma hat viele Menschenleben gefordert. Im ganzen Land herrscht Trauer. Die Deutsch-Türkische Industrieund Handelskammer teilt den

Detaylı

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası nın Saygıdeğer Üyeleri, Sayın ODA Okurları,

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası nın Saygıdeğer Üyeleri, Sayın ODA Okurları, VORWORT ÖNSÖZ Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, verehrte Leserinnen und Leser der ODA, das Titelthema dieser Ausgabe unserer ODA versprüht den Geist des Aufbruchs

Detaylı

Değerli Okuyucular, Liebe Leser,

Değerli Okuyucular, Liebe Leser, VORWORT ÖNSÖZ Liebe Leser, Deutschland war auch im dritten Quartal mit 27,7 Mrd. USD (9,2%) Handelsvolumen der wichtigste Außenhandelspartner der Türkei, gefolgt von Russland mit 24 Mrd. USD (8%) und China

Detaylı

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Sayın ODA okurları,

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Sayın ODA okurları, VORWORT ÖNSÖZ Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, verehrte Leserinnen und Leser der ODA, der Countdown läuft zum Start vieler aufregender Ereignisse in den kommenden

Detaylı

Marc Landau Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer

Marc Landau Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer EDITORIAL ED TÖRDEN Immer öfter hört man die Wertung, dass die Wirtschaftskrise zwar insofern eine Weltkrise gewesen sei, als sie kaum ein Land unberührt gelassen hat, dass es sich im Kern aber eher um

Detaylı

Im Portrait: Die Oberflächenspezialisten Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ș. Portre: Satıh uzmanları Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ş.

Im Portrait: Die Oberflächenspezialisten Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ș. Portre: Satıh uzmanları Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ş. ODA September Nr. 46 Oktober 2008 Eylül Ekim 2008 Licht und Schatten Die türkische Gesundheitswirtschaft mausert sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor und hat gegen interne Schwierigkeiten zu kämpfen

Detaylı

Marc Landau Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odas Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi

Marc Landau Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odas Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi EDITORIAL ED TÖRDEN Die gute Nachricht zuerst: Die deutschen Türkeiexporte sind im ersten Quartal um 20 % gestiegen und haben ein Volumen von 3,5 Milliarden USD erreicht. Die weniger erfreuliche Nachricht:

Detaylı

odajuli August september 2008 temmuz Ağustos eylül 2008

odajuli August september 2008 temmuz Ağustos eylül 2008 nr. 45 odajuli August september 2008 temmuz Ağustos eylül 2008 Markt unter strom Mit erneuerbaren energien gegen den engpass enerjide Büyük Potansiyel yenilenebilir enerji ile darboğaza karşı im Portrait:

Detaylı

oda türkische finanz- und Versicherungsbranche freut sich auf wachstumsstarke Jahre türk finans ve sigorta Pazarını başarılı yıllar beklemekte

oda türkische finanz- und Versicherungsbranche freut sich auf wachstumsstarke Jahre türk finans ve sigorta Pazarını başarılı yıllar beklemekte oda April nr. 44 mai Juni 2008 nisan mayıs haziran 2008 türkische finanz- und Versicherungsbranche freut sich auf wachstumsstarke Jahre türk finans ve sigorta Pazarını başarılı yıllar beklemekte im gespräch:

Detaylı

oda türkische finanz- und Versicherungsbranche freut sich auf wachstumsstarke Jahre türk finans ve sigorta Pazarını başarılı yıllar beklemekte

oda türkische finanz- und Versicherungsbranche freut sich auf wachstumsstarke Jahre türk finans ve sigorta Pazarını başarılı yıllar beklemekte oda April nr. 44 mai Juni 2008 nisan mayıs haziran 2008 türkische finanz- und Versicherungsbranche freut sich auf wachstumsstarke Jahre türk finans ve sigorta Pazarını başarılı yıllar beklemekte im gespräch:

Detaylı

Mobil in Europa. I n format i o n e n f ü r Rückkehrer. Türkei Türkiye

Mobil in Europa. I n format i o n e n f ü r Rückkehrer. Türkei Türkiye Mobil in Europa I n format i o n e n f ü r Rückkehrer Türkei Türkiye IMPRESSUM Herausgeber Bundesagentur für Arbeit (BA) Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) Text und Recherche Angelika Fritsche

Detaylı

TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU

TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU TÜRKISCH-DEUTSCHES HANDBUCH FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMER Gefördert durch: Künye Impressum KÜNYE IMPRESSUM Yayınlayan Herausgeber: ATİAD e.v. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri

Detaylı

GRUßWORT SELAMLAMA. Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

GRUßWORT SELAMLAMA. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, GRUßWORT SELAMLAMA Sehr geehrte Leserinnen und Leser, die türkische Wirtschaft wächst. Sie hat die globale Finanzkrise mit beeindruckender Geschwindigkeit überwunden und die derzeitigen Prognosen sind

Detaylı

TD-IHK magazin ISTANBUL / İSTANBUL TELEKOMMUNIKATION / HABERLEŞME LEBEN MIT KUNST / SANAT İLE YAŞAM ESSEN UND TRINKEN / YİYECEK VE İÇECEK

TD-IHK magazin ISTANBUL / İSTANBUL TELEKOMMUNIKATION / HABERLEŞME LEBEN MIT KUNST / SANAT İLE YAŞAM ESSEN UND TRINKEN / YİYECEK VE İÇECEK TD-IHK magazin Die Zeitschrift der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yayınıdır Mai/Juni Mayıs/Haziran 2012 Nr. 2 ISTANBUL / İSTANBUL TELEKOMMUNIKATION /

Detaylı